Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden"

Transkript

1 Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård

2 innehåll ingång En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett samarbetsprojekt Mirjam - kalendern Barn & ungdom hösten 2008 Samverkan kyrkan - hemvården Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Mirjam. 2/08 Tidskrift för Forshällas, Resteröds, Ljungs & Grinneröds församlingar. Årgång 27 Redaktion: Berit Henriksson och Arne Olsson Framsidans bild: Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander och Eva Hedlund. Foto Arne Olsson Utgivet av Forshälla kyrkliga samfällighet, Vällebergsvägen 24, Ljungskile, Tel Fax Ansvarig utgivare: Stefan Hiller. Tryck: Risbergs Information & Media AB, Uddevalla 2008 forshälla, ljung, grinneröd, resteröd En gästvänlig och engagerad kyrka Har ni någon gång övernattat i en kyrka? Det gjorde jag med min familj under sommarens resa till Tjeckien. Församlingen Jakobs stege i Prag tillhör den tjeckiska lutherska kyrkan och driver ett vandrarhem i sin kyrka. Samtidigt som det firas gudstjänster och sjungs i kör i kyrksalen, tar man emot gäster och arrangerar konferenser i lokalerna. Dessutom är församlingen engagerad i sociala projekt i stadsdelen och stöttar psykiskt sjuka och handikappade. Det är den enda kyrkan som byggdes i landet under kommunisttiden. En modern kyrkobyggnad i utkanten av staden, som restes i början på 1970-talet, bara några år efter Sovjets ingripande mot självständighetsrörelsen Klockstapeln kom till 20 år senare, den visar idag vägen för kyrkobesökare och turister. Det är ett spännande sätt att vara kyrka: gästvänlig, engagerad och med gudstjänsten i centrum. Det tilltalar mig och väcker många tankar kring våra församlingars arbete. Hur ser utmaningarna ut hos oss? Vilka frågor ställs vi inför i vår gemensamma vardag och vilka svar kan vi hitta? Hur kan kyrkan gestalta uppdraget att tjäna de människor som är i behov av stöd och hjälp? Hur kan vi i våra sammanhang här vara gästvänliga, engagerade och bjuda in till gudstjänster som ger kraft och inspiration? Välkommen till en ny utgåva av Mirjam och till en spännande hösttermin med Svenska kyrkan i Ljungskilebygden! Det här numret vill visa något om församlingarnas arbete i samhället och bygden. Kyrkan är en aktör bland andra i vårt samhälle, med traditionella uppgifter och nya. Gudstjänster i kyrkan är det traditionella. Att driva förskola och samverka med kommunen, idrotten, vården och företagarna tillhör det nya. Det är ett viktigt vägval att se de nya utmaningarna och anta dem. För femtio år sedan fattades beslutet i kyrkomötet att öppna prästämbetet för kvinnor. Beslutet har utmanat många att fundera kring sin bild av kyrkan och prästens uppdrag. Särskilt här i Bohuslän har beslutet varit kontroversiellt, vilket än idag avspeglar sig i det ganska ringa antalet kvinnliga präster i trakten. Efter ett halvt sekel är nu tiden inne att välkomna fler kvinnor till prästtjänsterna i våra församlingar och att uppmuntra unga människor, särskilt kvinnor, att fundera på att bli präster. Ni behövs! Till sist vill jag meddela att jag på deltid kommer att vara pappaledig i höst. Också det är en utmaning. Jag kommer att ägna mer tid åt familjen, inte minst vår ettåriga dotter, vilket jag ser fram emot alldeles särskilt. Men jag finns på plats i pastoratet och ser också fram emot att träffas i olika sammanhang den kommande tiden. Ha en skön höst! Stefan Hiller Kyrkoherde Foto: popfoto.se

3 reportage Ekumeniskt arbete på Uddevalla sjukhus Allt lättare att tala om de svåra livsfrågorna Det här har jag aldrig pratat med någon om förut. Det här har jag aldrig tänkt på. När man kommer till sjukhuset tränger ofta tankarna om livet och döden på. Meningen med vår tillvaro här på jorden. Peter Wide har varit verksam som sjukhuspräst under tre decennier och sett en tydlig förändring med åren. Jag har märkt att det blivit allt mindre svårt att tala om livsfrågorna. Det har blivit större öppenhet. Man skäms inte för det andliga. Ibland får jag kommentarer som: Jag går aldrig i kyrkan men jag vill gärna prata med dig! Jag tror att människor idag vet att vi i sjukhuskyrkan kommer som medmänniskor och att samtalet sker på den andres villkor. Har man varit på sjukhuset ett tag märks det tydligt att sjukhuskyrkan har en viktig roll. Det finns en förväntan på diakoner, präster och pastorer från patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan finns ju till som stöd också för dem som arbetar i vården. Ett arbete som ofta är både fysiskt och psykiskt tungt. I omsorgen om människor har riksdagen tagit beslut om att det ska finnas sjukhuskyrka på varje sjukhus. Sjukhuset tycker också verksamheten är viktig. En markering av detta är att man lagt sjukhuskyrkans lokaler så lättillgängligt vid stora hisshallen där alla passerar. Förre chefläkaren spetsade till det: Pressbyrån och prästbyrån måste ligga centralt Arbetet är ekumeniskt. Peter arbetar ihop med två diakoner och en frikyrkopastor. De utgör tillsammans sjukhuskyrkan. Vid behov kallar man på företrädare för andra trossamfund eller andra religioner. Kostnaderna belastar inte enbart Bäve församling. Det kommer bidrag från Göteborgs stift och från församlingar i upptagningsområdet. Peter Wide, Maria Olander, Marianne Glans, Kerstin Alexandersson, Staffan Juteräng, personal vid sjukhuskyrkan.

4 reportage forts... I jämförelse med stödet och själavården ute i samhället kan man nog säga att det är mer direkt själavård på sjukhuset. Ofta har man inte så mycket tid. Startsträckan blir inte så lång. När vi kommer på kallelser, berättar Peter, behövs inga preludier. Ganska snabbt kommer det som man funderar över. Diakonerna går ibland från säng till säng. Det är uppskattat och man får kontakt med människor som inte själva kallar på sjukhuskyrkan, men har mycket de behöver få tala om och många önskar också förbön. Som sjuk blir man ju påverkad både fysiskt och psykiskt och andligt. Sjukhuskyrkan finns också med i den palliativa vården för att mot livets slut ge stöd och omvårdnad när man inte längre kan bota. Den betonar helhetssynen på människan också i livets slutskede och för att kallas palliativ (från latinets pallium mantel som man i omsorg sveper om den sjuke) ska den ge stöd också i de andliga och existentiella frågorna. Vi finns till för patienter och närstående som önskar stöd, både i livets slutfas och sedan vid ett avsked, berättar Peter. Peter har arbetat inom sjukhuskyrkan i trettio år. Hur orkar man hålla på? På en gång ett tufft och tacksamt arbete. Det är meningsfullt att vara till stöd för en medmänniska. Ett eller flera samtal kan hjälpa och lätta på trycket. Har ni själva någon att prata med? Hur gör ni när ni mår dåligt? Det finns ju en kanal uppåt, ler Peter. Så har vi handledning. Vi får regelbundet samtala i grupp om arbetet. Men inga konkreta fall röjs utan vi talar om arbetet och situationer i allmänhet för att kunna hjälpa bättre i framtiden. Utöver den själavårdande sidan av arbetet ordnar sjukhuskyrkan också samlingar med angelägna ämnen för personalen. Man finns även med i undervisningen på vårdskolan. En annan uppgift som inte är akut men som är en beredskap för akutsituationer är planeringen inför eventuella katastrofinsatser. Där ingår Peter i sjukhusets ledningsgrupp. Med förändringar i samhället måste också sjukhuskyrkans arbete anpassas. En verksamhet som nyligen avknoppats är Kyrka-Vård. Det är en naturlig effekt av att vårdtiderna på sjukhuset har blivit allt kortare förklarar Peter. Numera sker mycket vård i hemmen eller vid någon annan boendeform i kommunen. (Läs mer om detta på sidorna 9-10.) När livet går sönder behövs inga under, inga fantastiska ord, inte ens fina sånger. Bara någon som erbjuder sig att dela livet precis som det ser ut just då. Och när ingen mänsklig hjälp längre finns, återstår Guds goda händer. Text och bild Martin Hallen Sjukhuskyrkan i Uddevalla är ett ekumeniskt samarbete. Forshälla, Resteröds, Ljungs och Grinneröds församlingar bidrar till detta arbete.

5 Månadens kollekter 7 sept. Församlingskollekt: Forshälla, Ljung och Resteröd: Göteborgs räddningsmission. 14 sept Rikskollekt: Internationell diakoni/lutherhjälpen 21 sept Rikskollekt: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 50%, Förbundet Kristen Humanism och samhällssyn 50% 28 sept Stiftskollekt: Helsjöns folkhögskola 50%, Sankta Klaras stiftelse 50% FINNS GUD? Gå en Alpha-kurs i Ljungskile i höst! Start onsdag 17 september Infobroschyrer finns utlagda i kyrkorna och kan beställas på eller kalendern Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd September 2008 Församlingsläger Reservera september! Plats: Lysestrand. Broschyrer finns utlagda i kyrkor och församlingshem. Ljungskilebygden Måndagar Pyssel, liten och stor, Forshälla församlingshem Sport, Folkhögskolan Tisdagar Sång på gång i Hemgården Onsdagar Kyrkans ungdom, Forshälla församlingshem Veckomässa i Stillhetens kapell, Folkhögskolan Torsdagar Vuxen-barn, Hemgården Pysselkväll för gammal och ung, fr 13 år, Forshälla församlingshem Fredagar Kyrkans ungdom, Hemgården Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd Prenumeration kan beställas för leverans med e-post. Ring eller e-post: svenskakyrkan.se Pastors- och kyrkogårdsexpeditionen: Vällebergsvägen 24, Ljungskile Expeditionstid mån-fre 9-12 Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Kyrkoherde Stefan Hiller Komminister Sven Lindberg Diakon Marie Nurman Diakon Ulrika Svensson Församlingssekr Arne Olsson Adresser, telefonnummer Sång på gång En sånggrupp dagtid för dig som älskar att sjunga och vill dela sångarglädjen med andra... men kanske inte vill eller vågar vara med i en kör! Vi träffas tisdagar i Hemgården, Ljungskile. Vi sjunger alla sorters sånger och psalmer. Du kan hoppa in när du vill, och inget krav på att komma varje gång! VÄLKOMMEN! Vi startar tisdagen den 9 september kalendern Det händer varje vecka:

6 Församlingarnas gudstjänster med mera: september Se även i Det händer varje vecka! 7/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet Grinneröd Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Barnens dag i Forshälla församlingshem som avslutas med Gudstjänst för alla åldrar, Sven Lindberg Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 9/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 14/9 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud Grinneröd Gudstjänst, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst, Sven Lindberg Resteröd Gudstjänst 16/9 Tisdag Ljung Forshälla Sopplunch i Hemgården Tisdagskväll i församlingshemmet 21/9 Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst, Johan Birging Forshälla Gudstjänst - ung medverkan, söndagsskola, Johan Birging Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 23/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 28/9 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Grinneröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst, Sven Lindberg Ljung Gudstjänst för liten och stor. Fritidskören och Bubbel medverkar Resteröd Gudstjänst med nattvard 5/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard. Gospelkören medverkar Resteröd Gudstjänst Forshälla Temamässa. Forshälla sångkör medverkar. Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång Informationsträff Kyrkorådet i Resteröd bjuder in till informationskväll om strukturutredningen i vårt pastorat. På begäran av kyrkofullmäktige i Forshälla kyrkliga samfällighet utreder Göteborgs stift församlingsindelningen i Forshälla, Ljung, Grinneröd och Resteröds församlingar. Tillsammans med stiftets företrädare presenteras utredningens syfte och arbetsgång. Välkomna till samtal och diskussion! Välkomna till Resteröds församlingshem torsdagen den 25 september klockan 19. Temakvällar Pricka redan nu in höstens temakvällar i Hemgården: Onsdag 22 oktober Göran Olofsson Onsdag 26 november Marika Palmdahl Var med i en smågrupp Söndag 10 oktober möts församlingarnas smågrupper i Hemgården för att gemensamt äta lunch, sjunga och lyssna till ett föredrag. Det blir också möjlighet att bekanta sig med någon av smågrupperna. Välkommen!

7 Grupperna i Forshälla: När barnen kommer med bussen efter skolan äter vi - oftast blir det korv & bröd, hamburgare eller en macka. Vi pysslar, leker och har andakt, där vi läser ur en bok som passar just den gruppen. Ibland åker vi på utflykter eller läger. Under sommarlovets tre första veckor har barnen möjlighet att vara med på Sommarkul. Där finns ungdomsledare som ordnar roliga, tokiga och busiga saker som alla kan göra tillsammans - ibland blir det vattenkrig... Kyrkans ungdom: Kl serveras kvällsmat. till självkostnadspris. Sedan finns möjlighet till läxhjälp, spela spel, umgås. Ninni är alltid på plats och präst eller musiker kommer några gånger i månaden. Del av Forshälla KU i Köpenhamn Riv ur och dela! Forshälla (församlingshemmet) Sommarkul ordnas tre veckor på sommaren för alla barngrupper i Forshälla. Start v 37 Måndagar Pyssel liten och stor Änglarna (11-13 år) Ljungskile (Hemgården) Start v 37 Måndagar KU Sport, folkhögsk. Tisdag Bubbel (Åk 0-3) För info och anmälan ring Torsdag Vuxen-barn Öppet Hus Seniorer Fredag Start 22 aug KU (Kyrkans ungdom) Onsdagar KU (Kyrkans ungdom) Torsdagar Fiskarna (6-8 år) Fisken (6-13 år) Pysselgruppen Förskolor och fritids H e m g å r - dens frit i d s b a r n o c h p e r - s o n a l h a r producerat en egen bok som just har blivit upptryckt - Fritidsboken. Vi har skapat en väldigt fin tavla med Hemgården och alla har tillverkat sig själva i saltdeg och blivit uppsatta på den. Vuxen - barn i Hemgården H e m g å r - dens förs ko l a h a r under vårt e r m i n e n arbetat med temat bondgården där vi tillverkat o c h b y g g t upp ett eget bondgårdslandskap. Vi har även tillverkat eget smör och egen glass. Prästgårdens förskola startar i september. Bubbel i Hemgården Vuxen barn: Vi startar med att sjunga, spela rytminstrument, göra rörelser och ramsor med alla barnen, 0-5 år. En mysig gemensam fika efteråt och fri lek för de minsta. Barnen som är 2½-5 år får vara med på en samling i ett eget rum, där vi har en kort andakt, leker, målar, m.m. Bubbel för åk 0-3: Vi hämtar barnen på Ljungskileskolan när de slutar Väl nere i Hemgården äter vi mellanmål innan Bubbel börjar med en gemensam samling där vi sjunger, dansar och lär oss något om temat för gången. Efter samlingen får barnen välja någon av följande grupper: sång, drama, pyssel, eller spela i band (endast för 3:or). När vi återsamlas efter en timma får de föräldrar som har möjlighet vara med på en liten avslutning där vi visar upp vad vi gjort i grupperna. Öppet hus för åk 4-6: Vi börjar med att barnen får köpa pizza till självkostnadspris. Efter en kort samling kan barnen välja mellan dagens aktivitet som kan vara pyssel, sång, drama, etc., eller fri lek som pingis, spela spel.

8 Barn & Ungdom Forshälla - Ljungskile Hösten 2008 Kyrkans ungdom: Vi gör lite av varje: pysslar, bakar, lagar mat, degar i soffan, spelar spel, wii buzz singstar, leker, musik, instrument, har diskussionsgrupper, bowlar eller åker på läger m.m. Allt möjligt - alltså vad vi själva tycker om. Kom gärna med nya idéer! De andra fredagarna har vi sport eller bibelstudium. Vi bjuder på fika vid halvniotiden och har aftonbön varje gång. Sport har vi på måndagar Det är oftast bollsport som gäller. Tre KU-ungdomar i Hemgården Ljungskilebygden Seniorerna för åk 7-8: Vi träffas i Hemgården på torsdagar Vi börjar alltid med andakt. Sedan leker vi, spelar spel, wii buzz singstar, mm. har tävlingar, pysslar eller ser på film. Ibland åker vi på utflykter och läger. S ö n d a g s s ko l a : Varje söndag under terminerna i Ljungs kyrka. I Forshälla kyrka har vi söndagsskola var tredje söndag. Kolla in våra gudstjänstaffischer eller hemsidan. Mycket välkomna! Söndagsskolesången i gudstjänsten i Ljungs kyrka Mer information finns på vår hemsida: Se under respektive församling: verksamhet - barnverksamhet resp. ungdomsverksamhet. Eller kontakta oss som jobbar med barn- och ungdomsverksamheten: Forshälla: Ninni Torstensson, Ljungskile: Nina Jansson Tolonen , Christina Lindgren eller Annika Daläng , Framsidans bild: Bubbel i Hemgården

9 reportage Samverkan Samtal med Maria Olander, diakon som arbetar med Samverkan Kyrka Vård, Svenska kyrkan och hemvården i Uddevalla kommun. Våga möta livet som det är önskar Maria att fler av oss kunde. Hon vill hjälpa människor att våga möta livets alla frågor, i alla skeden av livet, även i dess sista del. Även innan döden. Jag önskar att folk kom mer förberedda till sista tiden, sista delen av livet. I vårt samhälle vill många människor inte tänka på döden, utan vill bara hålla undan den. Det är som om man bara pratar om den, så förmörkas solen. Men vi måste våga leva med att döden är en realitet. Döden skärper blicken för livet men ställer också frågorna på sin spets. Frågorna kan leda till en livsåskådning och en tanke om vilken grund man står på. Maria vill hjälpa människor att möta sina existentiella/andliga behov. För det behöver man stanna upp, lyssna till sitt inre och våga vara i frågorna. När jag vet vilka funderingar jag har kan jag också söka en väg. Även om hon själv är kristen och är anställd i Svenska kyrkan är det inte sin egen åskådning hon först och främst vill dela med sig av. Maria vill skapa mötesplatser där människor delar viktiga tankar i livet och om livet. Är det någon som verkligen vill veta vad hon själv tror berättar hon gärna. Hon förmedlar också kontakt med andra kyrkor och trossamfund. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Är det något trossamfund du inte förmedlar kontakt med? undrar jag. Nej, det är det inte svarar Maria. Maria berättar om hur samverkan Kyrka Vård växt fram under åren. Både vården och kyrkan behöver varandra. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Vården har ett helhetsansvar och kyrkan kan erbjuda stöd i de existentiella frågorna. I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad skriver man om mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (SOSFS 1993:17) I hälso och sjukvårdslagen (Kap.8 och 21) står det att kommunen skall samverka med samhällsorgan, organisationer och privata Kursen i etik och livsfrågor för all personal har betytt mycket för sköterskor och undersköterskor, säger Eva Hedlund, hemsjukvården i Ljungskile, här tillsammans med diakonerna Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander.

10 reportage Samverkan kyrka - vård, forts... vårdgivare och i Socialtjänstlagen (SoL kap.3) att insatser för den enskilde vid behov ska genomföras i samverkan med andra organisationer. Hur man väljer att göra det, är upp till varje kommun. I Uddevalla kommun har samverkan med Svenska kyrkan konkret bl a inneburit: Kurs i etik och livsfrågor för all personal inom ramen för Basutbildningen inom Kompetensstegen. Mötesplats kyrka vård med en halvdag föreläsning en gång per år för hemsjukvården, diakoner och präster i kommunen. Samtal- reflexionsgrupper för sjuksköterskor och undersköterskor.människosyn, döden, hur det är att vara anhörig respektive personal är exempel på ämnen som man samtalat om. Enskilda samtal både för personal inom vården, patienter och anhöriga. Samtalen är kostnadsfria och kan äga rum hos den som vill ha samtal eller på annan överenskommen plats t ex samtalsrum i församlingshem eller i Sjukhuskyrkans lokaler i Uddevalla. Alla präster och diakoner i kommunen är tillgängliga för samtal. Stommen är en samverkansgrupp som är till för att förstärka helhetssynen på människan i vården och främja samverkan mellan kommunen och kyrkan, till gagn för vårdtagare, närstående och personal. Samverkan sker genom utbyte av information, samarbete kring utveckling/utbildning och samverkan kring vårdtagare/närstående. Även socialchefen, socialnämndens ordförande och kyrkoherdarna i Bäve och Uddevalla församlingar träffas några gånger per år så att samverkansarbetet blir väl förankrat. Just nu är vi två diakoner som i huvudsak arbetar med samverkan Kyrka Vård. Min kollega heter Margareta Birging. Och även om vi är anställda av församlingarna inne i Uddevalla så berör det hela kommunen. Därför har vi ett aktivt samarbete med diakonerna och prästerna i församlingarna utanför stan. Det kan vara lite olika när man söker en kontakt med kyrkan; ibland vill man ha den lokalt, ibland är det skönt att det kommer någon utifrån. Hemsjukvården i Ljungskile tex vet ju om båda delarna, avslutar Maria. Gunilla Martinsson Komminister Ljungskiledagen Svenska kyrkan medverkade under Ljungskiledagen med bl.a. informationskiosk och fiskdamm för barnen. Söndagsskola i Forshälla kommer att ordnas i gudstjänsterna ungefär var tredje söndag för barn 2-11 år. Se Mirjam - kalendern. Nya medarbetare Kerstin Amundsson började sin tjänst som förvaltningsassistent 1 augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som sjukhustelefonist på Uddevalla sjukhus. Det är Kerstin som oftast finns i receptionen och tar emot samtal när man ringer Vi hälsar Kerstin välkommen som medarbetare. 10 Församlingsläger Gudstjänsten är en viktig del av det kristna livet. Våra gudstjänster bärs upp av många. Vi önskar att alla skall få plats och känna delaktighet - gammal såväl som ung. Under församlingslägret skall vi samtala om hur vi kan utveckla gudstjänstlivet och i de olika kyrkorna finna de inriktningar i gudstjänsterna som vi längtar efter. Välkommen till ett dygn på Lysestrand september om hur vi kan forma gudstjänsterna i våra kyrkor. Barn och ungdomar är välkomna: För barnen kommer att ordnas med ett särskilt program. Tonåringarna är varmt välkomna att vara med i de olika församlingarnas grupparbeten. För församlingslägret betalar vuxen deltagare 100:-. Anmälan senast 11 september till eller svenskakyrkan.se Broschyrer finns utlagda i kyrkorna.

11 För alla barn upp till 12år Kolla in de olika rutorna nedan, hör av dig om du har frågor eller anmäl dig direkt till eller tel senast 29 aug. Meddela eventuella mat allergier. Du har väl inte glömt att anmäla dig till konfirmationsundervisningen? För mer info ring eller maila svenskakyrkan.se Annika Daläng För barn 6-12år kl En dag full av sång, lek, pyssel och andra roliga upptåg. Fika och korvgrillning. kl Föräldrar och andra vuxna är välkomna till Forshälla kyrka. Då firar vi gudstjänst tillsammans där barnen medverkar. För barn 0-5 år i sällskap med vuxen Kl Program med sång, lek och olika roliga aktiviteter. Korvgrillning (ca 14.45) Kl Avslutar vi med Gudstjänst i Forshälla kyrka Elvis med Forshälla sångkör! Öppet hus i Allhelgonatid i Forshälla församlingshem. Alla hälsas varmt välkomna till församlingshemmet på en kopp kaffe. Utställning av PRO s akvarellgrupp. Lotterier till förmån för kyrkliga syföreningens fadderbarn i Betlehem. Onsdag 29/ Torsdag 30/ , Fredag 31/ , Veckan avslutas med kyrklunch efter gudstjänsten på söndag. Erik Niklasson vid sina tavlor som han visade Allhelgona 2007 Graceland en temamässa med Elvis Presleys musik kan det vara något att pröva i Forshälla. Idén kommer från Johanneskyrkan i Göteborg där man engagerat bl.a. Peter Winsnes keyboard, sång och Eva Erlandsson, kontrabas att leda kör och församling. Forshälla sångkör bildades 1934 av Levin Johansson, Stjärnekulle och kantor Per Svensson, Buddeberg. Nestor är Erik Niklasson, som började 1937 och fortfarande är med och sjunger. Under alla år har kören rest mycket i hela landet. Det har varit körläger, koristkurser, sång i olika kyrkor, m.m. Detta har bidragit till körens goda sammanhållning. Senaste resan på tre dagar, gjorde vi tillsammans med vår nye körledare George Keczan och Stenkyrka kyrkokör, där vi höll i en musikgudstjänst i Landsortskyrkan i Askersund. I Vadstena sjöng vi i klosterkyrkan vid högmässan. Detta var en mäktig upplevelse. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna i kören som övar varje torsdag i Forshälla församlingshem med start 4 september. Förutom att medverka i vanliga gudstjänster och konserter planeras också temagudstjänster/mässor. Vill Ni komma i kontakt med George Keczan, ring honom på telefon Gerd Olsson/George Keczan 11

12 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER forshälla, resteröd, ljung, grinneröd Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Eva Svensson, Ljungskile blomsteraffär Sune Björk, Servicebutiken Linda Klang, Sprudla Jag känner en trygghet i att kyrkan finns och erbjuder gemenskap. Där finns människor som kan lyssna. Det är positivt för alla i samhället. Rosa Johansson, Ekiperingen Jag tror att kyrkan betyder väldigt mycket för Ljungskile även Kyrkan har alltid varit viktig för mig och därmed också för Ljungskile. När jag var liten gick jag i kyrkan varje söndag. Numera blir det inte så ofta. Jag skulle gärna engagera mig mer om tiden tillät, men jag deltar gärna i gudstjänst och nattvardsfirande. I vardagliga situationer brukar jag föra in samtalet på tankar om Gud t.ex på bjudningar. Jag tycker snacket oftast är alltför ytligt. forts. Rosa Johansson om jag inte är där så ofta. Jag är från Grundsund och har märkt hur mycket kyrkan har förändrats i sin attityd. Jag gillar ungdomsarbetet i KU (kyrkans ungdom). Där trivs mitt barnbarn och det gläder mig. Idag på skolavslutningen skulle jag gärna ha varit med i Ljungs kyrka. Kyrkan står för en trygghet i samhället. Den upprätthåller traditioner och värnar om människor, erbjuder gemenskap för alla åldrar. Bra motvikt till allt negativt i samhället, då tänker jag särskilt på att drogmissbruk förekommer här. Jag är speciellt glad för barnverksamheten. Mina flickor är just nu med i Sommarkul i Forshälla. Kyrkan har förändrats mycket till det bättre, är mer synlig och finns till också för dem som inte varje söndag går i kyrkan. Fint att kyrkan var med på Ljungskiledagen! Intervjuer och foto på denna sida: Berit Henriksson 12

tema sept - nov 2014

tema sept - nov 2014 tema sept - nov 2014 I ögonhöjd av Per Jennervall, pastor I ett konfi rmandmaterial fanns det en liten fi nurlig teckning. Den föreställde en ung man som kom hem till sin mormor. Han hade läst ett antal

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden G enombrottet Med Gud i hängmattan och på sandstranden Det är som om kylan är glömd, åtminstone förlåten som om döden är ett gulnat fotografi. Samma hänförelse över skapelsens skönhet varje gång, Som ett

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Kyrknytt Juni - Augusti 2015

Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Pastorns funderingar Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 För 15 år sedan var jag för första gången med och planterade träd tillsammans

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Solna församlingsblad

Solna församlingsblad Solna församlingsblad nr 4 2014 Förlåta men inte glömma Hanna Holmlund har besökt kvinnoprojekt i Bosnien och Hercegovina Hur svensk är Svenska kyrkan? Ny pilgrimsled i Solna www./solna Gör inte skillnad

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 När Sankt Nikolaus flöt iland på Gotland innehåll ledare 2

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer