Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden"

Transkript

1 Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård

2 innehåll ingång En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett samarbetsprojekt Mirjam - kalendern Barn & ungdom hösten 2008 Samverkan kyrkan - hemvården Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Mirjam. 2/08 Tidskrift för Forshällas, Resteröds, Ljungs & Grinneröds församlingar. Årgång 27 Redaktion: Berit Henriksson och Arne Olsson Framsidans bild: Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander och Eva Hedlund. Foto Arne Olsson Utgivet av Forshälla kyrkliga samfällighet, Vällebergsvägen 24, Ljungskile, Tel Fax Ansvarig utgivare: Stefan Hiller. Tryck: Risbergs Information & Media AB, Uddevalla 2008 forshälla, ljung, grinneröd, resteröd En gästvänlig och engagerad kyrka Har ni någon gång övernattat i en kyrka? Det gjorde jag med min familj under sommarens resa till Tjeckien. Församlingen Jakobs stege i Prag tillhör den tjeckiska lutherska kyrkan och driver ett vandrarhem i sin kyrka. Samtidigt som det firas gudstjänster och sjungs i kör i kyrksalen, tar man emot gäster och arrangerar konferenser i lokalerna. Dessutom är församlingen engagerad i sociala projekt i stadsdelen och stöttar psykiskt sjuka och handikappade. Det är den enda kyrkan som byggdes i landet under kommunisttiden. En modern kyrkobyggnad i utkanten av staden, som restes i början på 1970-talet, bara några år efter Sovjets ingripande mot självständighetsrörelsen Klockstapeln kom till 20 år senare, den visar idag vägen för kyrkobesökare och turister. Det är ett spännande sätt att vara kyrka: gästvänlig, engagerad och med gudstjänsten i centrum. Det tilltalar mig och väcker många tankar kring våra församlingars arbete. Hur ser utmaningarna ut hos oss? Vilka frågor ställs vi inför i vår gemensamma vardag och vilka svar kan vi hitta? Hur kan kyrkan gestalta uppdraget att tjäna de människor som är i behov av stöd och hjälp? Hur kan vi i våra sammanhang här vara gästvänliga, engagerade och bjuda in till gudstjänster som ger kraft och inspiration? Välkommen till en ny utgåva av Mirjam och till en spännande hösttermin med Svenska kyrkan i Ljungskilebygden! Det här numret vill visa något om församlingarnas arbete i samhället och bygden. Kyrkan är en aktör bland andra i vårt samhälle, med traditionella uppgifter och nya. Gudstjänster i kyrkan är det traditionella. Att driva förskola och samverka med kommunen, idrotten, vården och företagarna tillhör det nya. Det är ett viktigt vägval att se de nya utmaningarna och anta dem. För femtio år sedan fattades beslutet i kyrkomötet att öppna prästämbetet för kvinnor. Beslutet har utmanat många att fundera kring sin bild av kyrkan och prästens uppdrag. Särskilt här i Bohuslän har beslutet varit kontroversiellt, vilket än idag avspeglar sig i det ganska ringa antalet kvinnliga präster i trakten. Efter ett halvt sekel är nu tiden inne att välkomna fler kvinnor till prästtjänsterna i våra församlingar och att uppmuntra unga människor, särskilt kvinnor, att fundera på att bli präster. Ni behövs! Till sist vill jag meddela att jag på deltid kommer att vara pappaledig i höst. Också det är en utmaning. Jag kommer att ägna mer tid åt familjen, inte minst vår ettåriga dotter, vilket jag ser fram emot alldeles särskilt. Men jag finns på plats i pastoratet och ser också fram emot att träffas i olika sammanhang den kommande tiden. Ha en skön höst! Stefan Hiller Kyrkoherde Foto: popfoto.se

3 reportage Ekumeniskt arbete på Uddevalla sjukhus Allt lättare att tala om de svåra livsfrågorna Det här har jag aldrig pratat med någon om förut. Det här har jag aldrig tänkt på. När man kommer till sjukhuset tränger ofta tankarna om livet och döden på. Meningen med vår tillvaro här på jorden. Peter Wide har varit verksam som sjukhuspräst under tre decennier och sett en tydlig förändring med åren. Jag har märkt att det blivit allt mindre svårt att tala om livsfrågorna. Det har blivit större öppenhet. Man skäms inte för det andliga. Ibland får jag kommentarer som: Jag går aldrig i kyrkan men jag vill gärna prata med dig! Jag tror att människor idag vet att vi i sjukhuskyrkan kommer som medmänniskor och att samtalet sker på den andres villkor. Har man varit på sjukhuset ett tag märks det tydligt att sjukhuskyrkan har en viktig roll. Det finns en förväntan på diakoner, präster och pastorer från patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan finns ju till som stöd också för dem som arbetar i vården. Ett arbete som ofta är både fysiskt och psykiskt tungt. I omsorgen om människor har riksdagen tagit beslut om att det ska finnas sjukhuskyrka på varje sjukhus. Sjukhuset tycker också verksamheten är viktig. En markering av detta är att man lagt sjukhuskyrkans lokaler så lättillgängligt vid stora hisshallen där alla passerar. Förre chefläkaren spetsade till det: Pressbyrån och prästbyrån måste ligga centralt Arbetet är ekumeniskt. Peter arbetar ihop med två diakoner och en frikyrkopastor. De utgör tillsammans sjukhuskyrkan. Vid behov kallar man på företrädare för andra trossamfund eller andra religioner. Kostnaderna belastar inte enbart Bäve församling. Det kommer bidrag från Göteborgs stift och från församlingar i upptagningsområdet. Peter Wide, Maria Olander, Marianne Glans, Kerstin Alexandersson, Staffan Juteräng, personal vid sjukhuskyrkan.

4 reportage forts... I jämförelse med stödet och själavården ute i samhället kan man nog säga att det är mer direkt själavård på sjukhuset. Ofta har man inte så mycket tid. Startsträckan blir inte så lång. När vi kommer på kallelser, berättar Peter, behövs inga preludier. Ganska snabbt kommer det som man funderar över. Diakonerna går ibland från säng till säng. Det är uppskattat och man får kontakt med människor som inte själva kallar på sjukhuskyrkan, men har mycket de behöver få tala om och många önskar också förbön. Som sjuk blir man ju påverkad både fysiskt och psykiskt och andligt. Sjukhuskyrkan finns också med i den palliativa vården för att mot livets slut ge stöd och omvårdnad när man inte längre kan bota. Den betonar helhetssynen på människan också i livets slutskede och för att kallas palliativ (från latinets pallium mantel som man i omsorg sveper om den sjuke) ska den ge stöd också i de andliga och existentiella frågorna. Vi finns till för patienter och närstående som önskar stöd, både i livets slutfas och sedan vid ett avsked, berättar Peter. Peter har arbetat inom sjukhuskyrkan i trettio år. Hur orkar man hålla på? På en gång ett tufft och tacksamt arbete. Det är meningsfullt att vara till stöd för en medmänniska. Ett eller flera samtal kan hjälpa och lätta på trycket. Har ni själva någon att prata med? Hur gör ni när ni mår dåligt? Det finns ju en kanal uppåt, ler Peter. Så har vi handledning. Vi får regelbundet samtala i grupp om arbetet. Men inga konkreta fall röjs utan vi talar om arbetet och situationer i allmänhet för att kunna hjälpa bättre i framtiden. Utöver den själavårdande sidan av arbetet ordnar sjukhuskyrkan också samlingar med angelägna ämnen för personalen. Man finns även med i undervisningen på vårdskolan. En annan uppgift som inte är akut men som är en beredskap för akutsituationer är planeringen inför eventuella katastrofinsatser. Där ingår Peter i sjukhusets ledningsgrupp. Med förändringar i samhället måste också sjukhuskyrkans arbete anpassas. En verksamhet som nyligen avknoppats är Kyrka-Vård. Det är en naturlig effekt av att vårdtiderna på sjukhuset har blivit allt kortare förklarar Peter. Numera sker mycket vård i hemmen eller vid någon annan boendeform i kommunen. (Läs mer om detta på sidorna 9-10.) När livet går sönder behövs inga under, inga fantastiska ord, inte ens fina sånger. Bara någon som erbjuder sig att dela livet precis som det ser ut just då. Och när ingen mänsklig hjälp längre finns, återstår Guds goda händer. Text och bild Martin Hallen Sjukhuskyrkan i Uddevalla är ett ekumeniskt samarbete. Forshälla, Resteröds, Ljungs och Grinneröds församlingar bidrar till detta arbete.

5 Månadens kollekter 7 sept. Församlingskollekt: Forshälla, Ljung och Resteröd: Göteborgs räddningsmission. 14 sept Rikskollekt: Internationell diakoni/lutherhjälpen 21 sept Rikskollekt: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 50%, Förbundet Kristen Humanism och samhällssyn 50% 28 sept Stiftskollekt: Helsjöns folkhögskola 50%, Sankta Klaras stiftelse 50% FINNS GUD? Gå en Alpha-kurs i Ljungskile i höst! Start onsdag 17 september Infobroschyrer finns utlagda i kyrkorna och kan beställas på eller kalendern Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd September 2008 Församlingsläger Reservera september! Plats: Lysestrand. Broschyrer finns utlagda i kyrkor och församlingshem. Ljungskilebygden Måndagar Pyssel, liten och stor, Forshälla församlingshem Sport, Folkhögskolan Tisdagar Sång på gång i Hemgården Onsdagar Kyrkans ungdom, Forshälla församlingshem Veckomässa i Stillhetens kapell, Folkhögskolan Torsdagar Vuxen-barn, Hemgården Pysselkväll för gammal och ung, fr 13 år, Forshälla församlingshem Fredagar Kyrkans ungdom, Hemgården Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd Prenumeration kan beställas för leverans med e-post. Ring eller e-post: svenskakyrkan.se Pastors- och kyrkogårdsexpeditionen: Vällebergsvägen 24, Ljungskile Expeditionstid mån-fre 9-12 Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Kyrkoherde Stefan Hiller Komminister Sven Lindberg Diakon Marie Nurman Diakon Ulrika Svensson Församlingssekr Arne Olsson Adresser, telefonnummer Sång på gång En sånggrupp dagtid för dig som älskar att sjunga och vill dela sångarglädjen med andra... men kanske inte vill eller vågar vara med i en kör! Vi träffas tisdagar i Hemgården, Ljungskile. Vi sjunger alla sorters sånger och psalmer. Du kan hoppa in när du vill, och inget krav på att komma varje gång! VÄLKOMMEN! Vi startar tisdagen den 9 september kalendern Det händer varje vecka:

6 Församlingarnas gudstjänster med mera: september Se även i Det händer varje vecka! 7/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet Grinneröd Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Barnens dag i Forshälla församlingshem som avslutas med Gudstjänst för alla åldrar, Sven Lindberg Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 9/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 14/9 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud Grinneröd Gudstjänst, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst, Sven Lindberg Resteröd Gudstjänst 16/9 Tisdag Ljung Forshälla Sopplunch i Hemgården Tisdagskväll i församlingshemmet 21/9 Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst, Johan Birging Forshälla Gudstjänst - ung medverkan, söndagsskola, Johan Birging Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 23/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 28/9 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Grinneröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst, Sven Lindberg Ljung Gudstjänst för liten och stor. Fritidskören och Bubbel medverkar Resteröd Gudstjänst med nattvard 5/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard. Gospelkören medverkar Resteröd Gudstjänst Forshälla Temamässa. Forshälla sångkör medverkar. Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång Informationsträff Kyrkorådet i Resteröd bjuder in till informationskväll om strukturutredningen i vårt pastorat. På begäran av kyrkofullmäktige i Forshälla kyrkliga samfällighet utreder Göteborgs stift församlingsindelningen i Forshälla, Ljung, Grinneröd och Resteröds församlingar. Tillsammans med stiftets företrädare presenteras utredningens syfte och arbetsgång. Välkomna till samtal och diskussion! Välkomna till Resteröds församlingshem torsdagen den 25 september klockan 19. Temakvällar Pricka redan nu in höstens temakvällar i Hemgården: Onsdag 22 oktober Göran Olofsson Onsdag 26 november Marika Palmdahl Var med i en smågrupp Söndag 10 oktober möts församlingarnas smågrupper i Hemgården för att gemensamt äta lunch, sjunga och lyssna till ett föredrag. Det blir också möjlighet att bekanta sig med någon av smågrupperna. Välkommen!

7 Grupperna i Forshälla: När barnen kommer med bussen efter skolan äter vi - oftast blir det korv & bröd, hamburgare eller en macka. Vi pysslar, leker och har andakt, där vi läser ur en bok som passar just den gruppen. Ibland åker vi på utflykter eller läger. Under sommarlovets tre första veckor har barnen möjlighet att vara med på Sommarkul. Där finns ungdomsledare som ordnar roliga, tokiga och busiga saker som alla kan göra tillsammans - ibland blir det vattenkrig... Kyrkans ungdom: Kl serveras kvällsmat. till självkostnadspris. Sedan finns möjlighet till läxhjälp, spela spel, umgås. Ninni är alltid på plats och präst eller musiker kommer några gånger i månaden. Del av Forshälla KU i Köpenhamn Riv ur och dela! Forshälla (församlingshemmet) Sommarkul ordnas tre veckor på sommaren för alla barngrupper i Forshälla. Start v 37 Måndagar Pyssel liten och stor Änglarna (11-13 år) Ljungskile (Hemgården) Start v 37 Måndagar KU Sport, folkhögsk. Tisdag Bubbel (Åk 0-3) För info och anmälan ring Torsdag Vuxen-barn Öppet Hus Seniorer Fredag Start 22 aug KU (Kyrkans ungdom) Onsdagar KU (Kyrkans ungdom) Torsdagar Fiskarna (6-8 år) Fisken (6-13 år) Pysselgruppen Förskolor och fritids H e m g å r - dens frit i d s b a r n o c h p e r - s o n a l h a r producerat en egen bok som just har blivit upptryckt - Fritidsboken. Vi har skapat en väldigt fin tavla med Hemgården och alla har tillverkat sig själva i saltdeg och blivit uppsatta på den. Vuxen - barn i Hemgården H e m g å r - dens förs ko l a h a r under vårt e r m i n e n arbetat med temat bondgården där vi tillverkat o c h b y g g t upp ett eget bondgårdslandskap. Vi har även tillverkat eget smör och egen glass. Prästgårdens förskola startar i september. Bubbel i Hemgården Vuxen barn: Vi startar med att sjunga, spela rytminstrument, göra rörelser och ramsor med alla barnen, 0-5 år. En mysig gemensam fika efteråt och fri lek för de minsta. Barnen som är 2½-5 år får vara med på en samling i ett eget rum, där vi har en kort andakt, leker, målar, m.m. Bubbel för åk 0-3: Vi hämtar barnen på Ljungskileskolan när de slutar Väl nere i Hemgården äter vi mellanmål innan Bubbel börjar med en gemensam samling där vi sjunger, dansar och lär oss något om temat för gången. Efter samlingen får barnen välja någon av följande grupper: sång, drama, pyssel, eller spela i band (endast för 3:or). När vi återsamlas efter en timma får de föräldrar som har möjlighet vara med på en liten avslutning där vi visar upp vad vi gjort i grupperna. Öppet hus för åk 4-6: Vi börjar med att barnen får köpa pizza till självkostnadspris. Efter en kort samling kan barnen välja mellan dagens aktivitet som kan vara pyssel, sång, drama, etc., eller fri lek som pingis, spela spel.

8 Barn & Ungdom Forshälla - Ljungskile Hösten 2008 Kyrkans ungdom: Vi gör lite av varje: pysslar, bakar, lagar mat, degar i soffan, spelar spel, wii buzz singstar, leker, musik, instrument, har diskussionsgrupper, bowlar eller åker på läger m.m. Allt möjligt - alltså vad vi själva tycker om. Kom gärna med nya idéer! De andra fredagarna har vi sport eller bibelstudium. Vi bjuder på fika vid halvniotiden och har aftonbön varje gång. Sport har vi på måndagar Det är oftast bollsport som gäller. Tre KU-ungdomar i Hemgården Ljungskilebygden Seniorerna för åk 7-8: Vi träffas i Hemgården på torsdagar Vi börjar alltid med andakt. Sedan leker vi, spelar spel, wii buzz singstar, mm. har tävlingar, pysslar eller ser på film. Ibland åker vi på utflykter och läger. S ö n d a g s s ko l a : Varje söndag under terminerna i Ljungs kyrka. I Forshälla kyrka har vi söndagsskola var tredje söndag. Kolla in våra gudstjänstaffischer eller hemsidan. Mycket välkomna! Söndagsskolesången i gudstjänsten i Ljungs kyrka Mer information finns på vår hemsida: Se under respektive församling: verksamhet - barnverksamhet resp. ungdomsverksamhet. Eller kontakta oss som jobbar med barn- och ungdomsverksamheten: Forshälla: Ninni Torstensson, Ljungskile: Nina Jansson Tolonen , Christina Lindgren eller Annika Daläng , Framsidans bild: Bubbel i Hemgården

9 reportage Samverkan Samtal med Maria Olander, diakon som arbetar med Samverkan Kyrka Vård, Svenska kyrkan och hemvården i Uddevalla kommun. Våga möta livet som det är önskar Maria att fler av oss kunde. Hon vill hjälpa människor att våga möta livets alla frågor, i alla skeden av livet, även i dess sista del. Även innan döden. Jag önskar att folk kom mer förberedda till sista tiden, sista delen av livet. I vårt samhälle vill många människor inte tänka på döden, utan vill bara hålla undan den. Det är som om man bara pratar om den, så förmörkas solen. Men vi måste våga leva med att döden är en realitet. Döden skärper blicken för livet men ställer också frågorna på sin spets. Frågorna kan leda till en livsåskådning och en tanke om vilken grund man står på. Maria vill hjälpa människor att möta sina existentiella/andliga behov. För det behöver man stanna upp, lyssna till sitt inre och våga vara i frågorna. När jag vet vilka funderingar jag har kan jag också söka en väg. Även om hon själv är kristen och är anställd i Svenska kyrkan är det inte sin egen åskådning hon först och främst vill dela med sig av. Maria vill skapa mötesplatser där människor delar viktiga tankar i livet och om livet. Är det någon som verkligen vill veta vad hon själv tror berättar hon gärna. Hon förmedlar också kontakt med andra kyrkor och trossamfund. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Är det något trossamfund du inte förmedlar kontakt med? undrar jag. Nej, det är det inte svarar Maria. Maria berättar om hur samverkan Kyrka Vård växt fram under åren. Både vården och kyrkan behöver varandra. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Vården har ett helhetsansvar och kyrkan kan erbjuda stöd i de existentiella frågorna. I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad skriver man om mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (SOSFS 1993:17) I hälso och sjukvårdslagen (Kap.8 och 21) står det att kommunen skall samverka med samhällsorgan, organisationer och privata Kursen i etik och livsfrågor för all personal har betytt mycket för sköterskor och undersköterskor, säger Eva Hedlund, hemsjukvården i Ljungskile, här tillsammans med diakonerna Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander.

10 reportage Samverkan kyrka - vård, forts... vårdgivare och i Socialtjänstlagen (SoL kap.3) att insatser för den enskilde vid behov ska genomföras i samverkan med andra organisationer. Hur man väljer att göra det, är upp till varje kommun. I Uddevalla kommun har samverkan med Svenska kyrkan konkret bl a inneburit: Kurs i etik och livsfrågor för all personal inom ramen för Basutbildningen inom Kompetensstegen. Mötesplats kyrka vård med en halvdag föreläsning en gång per år för hemsjukvården, diakoner och präster i kommunen. Samtal- reflexionsgrupper för sjuksköterskor och undersköterskor.människosyn, döden, hur det är att vara anhörig respektive personal är exempel på ämnen som man samtalat om. Enskilda samtal både för personal inom vården, patienter och anhöriga. Samtalen är kostnadsfria och kan äga rum hos den som vill ha samtal eller på annan överenskommen plats t ex samtalsrum i församlingshem eller i Sjukhuskyrkans lokaler i Uddevalla. Alla präster och diakoner i kommunen är tillgängliga för samtal. Stommen är en samverkansgrupp som är till för att förstärka helhetssynen på människan i vården och främja samverkan mellan kommunen och kyrkan, till gagn för vårdtagare, närstående och personal. Samverkan sker genom utbyte av information, samarbete kring utveckling/utbildning och samverkan kring vårdtagare/närstående. Även socialchefen, socialnämndens ordförande och kyrkoherdarna i Bäve och Uddevalla församlingar träffas några gånger per år så att samverkansarbetet blir väl förankrat. Just nu är vi två diakoner som i huvudsak arbetar med samverkan Kyrka Vård. Min kollega heter Margareta Birging. Och även om vi är anställda av församlingarna inne i Uddevalla så berör det hela kommunen. Därför har vi ett aktivt samarbete med diakonerna och prästerna i församlingarna utanför stan. Det kan vara lite olika när man söker en kontakt med kyrkan; ibland vill man ha den lokalt, ibland är det skönt att det kommer någon utifrån. Hemsjukvården i Ljungskile tex vet ju om båda delarna, avslutar Maria. Gunilla Martinsson Komminister Ljungskiledagen Svenska kyrkan medverkade under Ljungskiledagen med bl.a. informationskiosk och fiskdamm för barnen. Söndagsskola i Forshälla kommer att ordnas i gudstjänsterna ungefär var tredje söndag för barn 2-11 år. Se Mirjam - kalendern. Nya medarbetare Kerstin Amundsson började sin tjänst som förvaltningsassistent 1 augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som sjukhustelefonist på Uddevalla sjukhus. Det är Kerstin som oftast finns i receptionen och tar emot samtal när man ringer Vi hälsar Kerstin välkommen som medarbetare. 10 Församlingsläger Gudstjänsten är en viktig del av det kristna livet. Våra gudstjänster bärs upp av många. Vi önskar att alla skall få plats och känna delaktighet - gammal såväl som ung. Under församlingslägret skall vi samtala om hur vi kan utveckla gudstjänstlivet och i de olika kyrkorna finna de inriktningar i gudstjänsterna som vi längtar efter. Välkommen till ett dygn på Lysestrand september om hur vi kan forma gudstjänsterna i våra kyrkor. Barn och ungdomar är välkomna: För barnen kommer att ordnas med ett särskilt program. Tonåringarna är varmt välkomna att vara med i de olika församlingarnas grupparbeten. För församlingslägret betalar vuxen deltagare 100:-. Anmälan senast 11 september till eller svenskakyrkan.se Broschyrer finns utlagda i kyrkorna.

11 För alla barn upp till 12år Kolla in de olika rutorna nedan, hör av dig om du har frågor eller anmäl dig direkt till eller tel senast 29 aug. Meddela eventuella mat allergier. Du har väl inte glömt att anmäla dig till konfirmationsundervisningen? För mer info ring eller maila svenskakyrkan.se Annika Daläng För barn 6-12år kl En dag full av sång, lek, pyssel och andra roliga upptåg. Fika och korvgrillning. kl Föräldrar och andra vuxna är välkomna till Forshälla kyrka. Då firar vi gudstjänst tillsammans där barnen medverkar. För barn 0-5 år i sällskap med vuxen Kl Program med sång, lek och olika roliga aktiviteter. Korvgrillning (ca 14.45) Kl Avslutar vi med Gudstjänst i Forshälla kyrka Elvis med Forshälla sångkör! Öppet hus i Allhelgonatid i Forshälla församlingshem. Alla hälsas varmt välkomna till församlingshemmet på en kopp kaffe. Utställning av PRO s akvarellgrupp. Lotterier till förmån för kyrkliga syföreningens fadderbarn i Betlehem. Onsdag 29/ Torsdag 30/ , Fredag 31/ , Veckan avslutas med kyrklunch efter gudstjänsten på söndag. Erik Niklasson vid sina tavlor som han visade Allhelgona 2007 Graceland en temamässa med Elvis Presleys musik kan det vara något att pröva i Forshälla. Idén kommer från Johanneskyrkan i Göteborg där man engagerat bl.a. Peter Winsnes keyboard, sång och Eva Erlandsson, kontrabas att leda kör och församling. Forshälla sångkör bildades 1934 av Levin Johansson, Stjärnekulle och kantor Per Svensson, Buddeberg. Nestor är Erik Niklasson, som började 1937 och fortfarande är med och sjunger. Under alla år har kören rest mycket i hela landet. Det har varit körläger, koristkurser, sång i olika kyrkor, m.m. Detta har bidragit till körens goda sammanhållning. Senaste resan på tre dagar, gjorde vi tillsammans med vår nye körledare George Keczan och Stenkyrka kyrkokör, där vi höll i en musikgudstjänst i Landsortskyrkan i Askersund. I Vadstena sjöng vi i klosterkyrkan vid högmässan. Detta var en mäktig upplevelse. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna i kören som övar varje torsdag i Forshälla församlingshem med start 4 september. Förutom att medverka i vanliga gudstjänster och konserter planeras också temagudstjänster/mässor. Vill Ni komma i kontakt med George Keczan, ring honom på telefon Gerd Olsson/George Keczan 11

12 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER forshälla, resteröd, ljung, grinneröd Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Eva Svensson, Ljungskile blomsteraffär Sune Björk, Servicebutiken Linda Klang, Sprudla Jag känner en trygghet i att kyrkan finns och erbjuder gemenskap. Där finns människor som kan lyssna. Det är positivt för alla i samhället. Rosa Johansson, Ekiperingen Jag tror att kyrkan betyder väldigt mycket för Ljungskile även Kyrkan har alltid varit viktig för mig och därmed också för Ljungskile. När jag var liten gick jag i kyrkan varje söndag. Numera blir det inte så ofta. Jag skulle gärna engagera mig mer om tiden tillät, men jag deltar gärna i gudstjänst och nattvardsfirande. I vardagliga situationer brukar jag föra in samtalet på tankar om Gud t.ex på bjudningar. Jag tycker snacket oftast är alltför ytligt. forts. Rosa Johansson om jag inte är där så ofta. Jag är från Grundsund och har märkt hur mycket kyrkan har förändrats i sin attityd. Jag gillar ungdomsarbetet i KU (kyrkans ungdom). Där trivs mitt barnbarn och det gläder mig. Idag på skolavslutningen skulle jag gärna ha varit med i Ljungs kyrka. Kyrkan står för en trygghet i samhället. Den upprätthåller traditioner och värnar om människor, erbjuder gemenskap för alla åldrar. Bra motvikt till allt negativt i samhället, då tänker jag särskilt på att drogmissbruk förekommer här. Jag är speciellt glad för barnverksamheten. Mina flickor är just nu med i Sommarkul i Forshälla. Kyrkan har förändrats mycket till det bättre, är mer synlig och finns till också för dem som inte varje söndag går i kyrkan. Fint att kyrkan var med på Ljungskiledagen! Intervjuer och foto på denna sida: Berit Henriksson 12

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

församlingar Vårterminen 2013 för barn i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs kul

församlingar Vårterminen 2013 för barn i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs kul kul i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs församlingar Vårterminen 2013 för barn välkommen! Genom barn- och familjeverksamhet hoppas vi kunna vara en mötesplats för barn och föräldrar. En mötesplats där barn och

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande sommarledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig

Läs mer

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Våren Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Våren 2017 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande ledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig och din familj

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

VÄLKOMNA. Hösten Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Hösten Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Hösten 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande sommarledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig och

Läs mer

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Svenska kyrkan YDRE rkoherde aria Petri - sjukskriven. Kyrkoherde rs Hedberg 073-074 28 00 s.hedberg@svenskakyrkan.se ntorer aria Axelsson Samhällsinformation 076-137 17 05 ria.axelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram KONFIRMAND 2016-2017 Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram 1 Våga ta chansen......och konfirmera dig! Se konfirmandtiden som en tid då du i lugn och ro tillsammans med

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 KYRKAN Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 Det finns ett ord som återkommer i livet identitet. Vem är jag? Vem vill jag egentligen vara? De svaren förändras troligtvis genom åren. Senaste decennierna

Läs mer

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter Musik Gudstjänster Café Utflykter Sommar 2017 Sommarutflykter Utflykterna går med buss som startar från Hackeforsgården, passerar Hjulsbro och vändplatsen vid sidan av Ekholmens centrum. Anmäl var du vill

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014

Barnen. i Härlanda och Örgryte församlingar. Våren 2014 Barnen i Härlanda och Örgryte församlingar Våren 2014 Härlanda församling Härlanda församling Härlanda församling Öppen förskola Onsdagar och fredagar kl 10.00-12.00. Terminsstart 15 januari. Lek, sångstund

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Mirjam.3/08. Musik som berör. Man skall hänföras av musiken Jul och nyår i kyrkan Annika, George och Ingrid - med musik som uppdrag

Mirjam.3/08. Musik som berör. Man skall hänföras av musiken Jul och nyår i kyrkan Annika, George och Ingrid - med musik som uppdrag Mirjam.3/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Musik som berör Man skall hänföras av musiken Jul och nyår i kyrkan Annika, George och Ingrid - med musik som uppdrag 1 innehåll 2 3 5 7 9

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Höstterminen 2016 MI LJ

Höstterminen 2016 MI LJ BA RN &FA Höstterminen 2016 MI LJ Välkommen! hälsar Barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus församling Familjemässa (med nattvard) Familjemässan är till för hela familjen! Gudstjänsten är hjärtat i

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

Församlingar samverkar i Julita

Församlingar samverkar i Julita Församlingar samverkar i Julita I Julita har kyrkorna ett tätt samarbete och i denna foldern kan du hitta informationen om våra gudstjänster och verksamhet Julita missionskyrka Januari 15 januari kl 11.00

Läs mer

www.salemkyrkanhabo.se

www.salemkyrkanhabo.se www.salemkyrkanhabo.se Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Nytt websidan Kvällsandakt Hemma Rörlig Lördag Mammor i Kontakt guds-rike.nu Kalender Unizon 2010 ect. 1 SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E

Läs mer

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Maria Olander diakon 80% Margareta Birging diakon 30% Lena Kjerrström personal och utbildningssekreterare,kontaktperson

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

KONFIRMAND 2015/2016

KONFIRMAND 2015/2016 KONFIRMAND 2015/2016 Nyfiken på livet? Så här tycker några av årets konfirmander: När vi sjunger lovsånger med varandra så känner man att man kan göra vad som helst. Skratta, gråta och släppa taget om

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00 TRO & LIV Utifrån en inledning, som bygger på boken Tro & Liv, samtalar vi om några centrala teman i kristen tro och vad de betyder i våra liv. Vi träffas tisdagar jämn vecka kl 19-21. Ingen föranmälan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD YTTERBY KYRKOBLAD Årgång 23 Sommaren 2005 Sommarhälsning Nu blir det snart sommarkyrka i Ytterby igen. Måndagen den 27 juni öppnar caféet. Denna sommar kommer allt överskott i caféverksamheten och insamlingen

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM Konfirmationsresa till Kreta Följ med på en annorlunda resa, både i det inre och till det yttre. Vår första träff äger rum den 4/12 2016. Därefter träffas vi söndagarna: 29/1 19/2, 26/3. Helgen 20-21/5

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

församling Höstterminen 2013 FÖR BARN i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs KUL

församling Höstterminen 2013 FÖR BARN i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs KUL KUL FÖR BARN i Bäve -Uddevalla-Lane-Ryrs församling Höstterminen 2013 VÄLKOMMEN! Genom barn- och familjeverksamhet hoppas vi kunna vara en mötesplats för barn och föräldrar. En mötesplats där barn och

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 HÖGER RUBRIK SEPTEMBER 2015 Alphakurs, sid 3 Församlingsdag på Nimbus, sid 10 Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 Brunnsgatan 3 413 12 Göteborg Tel 031-741 12 00 info@saron.se www.saron.se GUDSTJÄNSTER

Läs mer

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 3. Den gamla klockan är från slutet av 1200-talet och väger 500 kg. Månadsblad

ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Nr 3. Den gamla klockan är från slutet av 1200-talet och väger 500 kg. Månadsblad Nr 3 ÖRKELLJUNGA PASTORAT Storklockan i Örkelljunga Julkrubban kyrka i Skånes är nu Fagerhult 60 år gammal. med figurer Här en av bild Eva från när den nästan Spångberg 700 kg tunga och en klockan nyinköpt

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ BA RN &FA HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik och gemenskap.

Läs mer

Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling

Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling Barn- och familjeverksamhet i Löddebygdens församling Marie saknas på bilden Det är oss du träffar i verksamheterna Om ni undrar något får ni gärna höra av er till någon av oss: André Nyberg, församlingspedagog

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007

Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Stockslyckekyrkan KVARTALSBREV februari-april 2007 Det har vänt! Dagarna blir allt ljusare och vintermörkret naggas i kanten. Fåglarna har börjat att kvittra igen och redan i slutet av mars ställer vi

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010 Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs Mars och April 2010 Mars Måndag den 1/3 kl. 10.00-13.00 sportlovskul för sportlovslediga skolbarn Samling för utomhuslek 10.00, Lunch 11.30, 10 kr för barn 20 kr för

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad är konfirmation egentligen? Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst

I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst samarbetskyrkan.se I den här foldern beskriver vi verksamheten i Mariakyrkan i Hammarkullen. Här finns grupper för barn, tonåringar och vuxna. Här firar vi gudstjänst varje söndag klockan 11 och flera

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda

kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda 1 kontakt Församlingsexpedition Partille och Sävedalens församlingar Öppettider: mån, tis, tor 8-14, lunch 12-13. Ons

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t F S Ö N RSAML E D R Å M I N L G KO VER 5 1 KSAMHE 0 2 TER VÅREN pen förskola p Ö Do p er p Vuxengru p igslar v & B aby sång K gr örer avnin r ga i n o D ia k up per Be r rup s gr Ba ng per G u d s tj ä

Läs mer