Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden"

Transkript

1 Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård

2 innehåll ingång En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett samarbetsprojekt Mirjam - kalendern Barn & ungdom hösten 2008 Samverkan kyrkan - hemvården Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Mirjam. 2/08 Tidskrift för Forshällas, Resteröds, Ljungs & Grinneröds församlingar. Årgång 27 Redaktion: Berit Henriksson och Arne Olsson Framsidans bild: Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander och Eva Hedlund. Foto Arne Olsson Utgivet av Forshälla kyrkliga samfällighet, Vällebergsvägen 24, Ljungskile, Tel Fax Ansvarig utgivare: Stefan Hiller. Tryck: Risbergs Information & Media AB, Uddevalla 2008 forshälla, ljung, grinneröd, resteröd En gästvänlig och engagerad kyrka Har ni någon gång övernattat i en kyrka? Det gjorde jag med min familj under sommarens resa till Tjeckien. Församlingen Jakobs stege i Prag tillhör den tjeckiska lutherska kyrkan och driver ett vandrarhem i sin kyrka. Samtidigt som det firas gudstjänster och sjungs i kör i kyrksalen, tar man emot gäster och arrangerar konferenser i lokalerna. Dessutom är församlingen engagerad i sociala projekt i stadsdelen och stöttar psykiskt sjuka och handikappade. Det är den enda kyrkan som byggdes i landet under kommunisttiden. En modern kyrkobyggnad i utkanten av staden, som restes i början på 1970-talet, bara några år efter Sovjets ingripande mot självständighetsrörelsen Klockstapeln kom till 20 år senare, den visar idag vägen för kyrkobesökare och turister. Det är ett spännande sätt att vara kyrka: gästvänlig, engagerad och med gudstjänsten i centrum. Det tilltalar mig och väcker många tankar kring våra församlingars arbete. Hur ser utmaningarna ut hos oss? Vilka frågor ställs vi inför i vår gemensamma vardag och vilka svar kan vi hitta? Hur kan kyrkan gestalta uppdraget att tjäna de människor som är i behov av stöd och hjälp? Hur kan vi i våra sammanhang här vara gästvänliga, engagerade och bjuda in till gudstjänster som ger kraft och inspiration? Välkommen till en ny utgåva av Mirjam och till en spännande hösttermin med Svenska kyrkan i Ljungskilebygden! Det här numret vill visa något om församlingarnas arbete i samhället och bygden. Kyrkan är en aktör bland andra i vårt samhälle, med traditionella uppgifter och nya. Gudstjänster i kyrkan är det traditionella. Att driva förskola och samverka med kommunen, idrotten, vården och företagarna tillhör det nya. Det är ett viktigt vägval att se de nya utmaningarna och anta dem. För femtio år sedan fattades beslutet i kyrkomötet att öppna prästämbetet för kvinnor. Beslutet har utmanat många att fundera kring sin bild av kyrkan och prästens uppdrag. Särskilt här i Bohuslän har beslutet varit kontroversiellt, vilket än idag avspeglar sig i det ganska ringa antalet kvinnliga präster i trakten. Efter ett halvt sekel är nu tiden inne att välkomna fler kvinnor till prästtjänsterna i våra församlingar och att uppmuntra unga människor, särskilt kvinnor, att fundera på att bli präster. Ni behövs! Till sist vill jag meddela att jag på deltid kommer att vara pappaledig i höst. Också det är en utmaning. Jag kommer att ägna mer tid åt familjen, inte minst vår ettåriga dotter, vilket jag ser fram emot alldeles särskilt. Men jag finns på plats i pastoratet och ser också fram emot att träffas i olika sammanhang den kommande tiden. Ha en skön höst! Stefan Hiller Kyrkoherde Foto: popfoto.se

3 reportage Ekumeniskt arbete på Uddevalla sjukhus Allt lättare att tala om de svåra livsfrågorna Det här har jag aldrig pratat med någon om förut. Det här har jag aldrig tänkt på. När man kommer till sjukhuset tränger ofta tankarna om livet och döden på. Meningen med vår tillvaro här på jorden. Peter Wide har varit verksam som sjukhuspräst under tre decennier och sett en tydlig förändring med åren. Jag har märkt att det blivit allt mindre svårt att tala om livsfrågorna. Det har blivit större öppenhet. Man skäms inte för det andliga. Ibland får jag kommentarer som: Jag går aldrig i kyrkan men jag vill gärna prata med dig! Jag tror att människor idag vet att vi i sjukhuskyrkan kommer som medmänniskor och att samtalet sker på den andres villkor. Har man varit på sjukhuset ett tag märks det tydligt att sjukhuskyrkan har en viktig roll. Det finns en förväntan på diakoner, präster och pastorer från patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan finns ju till som stöd också för dem som arbetar i vården. Ett arbete som ofta är både fysiskt och psykiskt tungt. I omsorgen om människor har riksdagen tagit beslut om att det ska finnas sjukhuskyrka på varje sjukhus. Sjukhuset tycker också verksamheten är viktig. En markering av detta är att man lagt sjukhuskyrkans lokaler så lättillgängligt vid stora hisshallen där alla passerar. Förre chefläkaren spetsade till det: Pressbyrån och prästbyrån måste ligga centralt Arbetet är ekumeniskt. Peter arbetar ihop med två diakoner och en frikyrkopastor. De utgör tillsammans sjukhuskyrkan. Vid behov kallar man på företrädare för andra trossamfund eller andra religioner. Kostnaderna belastar inte enbart Bäve församling. Det kommer bidrag från Göteborgs stift och från församlingar i upptagningsområdet. Peter Wide, Maria Olander, Marianne Glans, Kerstin Alexandersson, Staffan Juteräng, personal vid sjukhuskyrkan.

4 reportage forts... I jämförelse med stödet och själavården ute i samhället kan man nog säga att det är mer direkt själavård på sjukhuset. Ofta har man inte så mycket tid. Startsträckan blir inte så lång. När vi kommer på kallelser, berättar Peter, behövs inga preludier. Ganska snabbt kommer det som man funderar över. Diakonerna går ibland från säng till säng. Det är uppskattat och man får kontakt med människor som inte själva kallar på sjukhuskyrkan, men har mycket de behöver få tala om och många önskar också förbön. Som sjuk blir man ju påverkad både fysiskt och psykiskt och andligt. Sjukhuskyrkan finns också med i den palliativa vården för att mot livets slut ge stöd och omvårdnad när man inte längre kan bota. Den betonar helhetssynen på människan också i livets slutskede och för att kallas palliativ (från latinets pallium mantel som man i omsorg sveper om den sjuke) ska den ge stöd också i de andliga och existentiella frågorna. Vi finns till för patienter och närstående som önskar stöd, både i livets slutfas och sedan vid ett avsked, berättar Peter. Peter har arbetat inom sjukhuskyrkan i trettio år. Hur orkar man hålla på? På en gång ett tufft och tacksamt arbete. Det är meningsfullt att vara till stöd för en medmänniska. Ett eller flera samtal kan hjälpa och lätta på trycket. Har ni själva någon att prata med? Hur gör ni när ni mår dåligt? Det finns ju en kanal uppåt, ler Peter. Så har vi handledning. Vi får regelbundet samtala i grupp om arbetet. Men inga konkreta fall röjs utan vi talar om arbetet och situationer i allmänhet för att kunna hjälpa bättre i framtiden. Utöver den själavårdande sidan av arbetet ordnar sjukhuskyrkan också samlingar med angelägna ämnen för personalen. Man finns även med i undervisningen på vårdskolan. En annan uppgift som inte är akut men som är en beredskap för akutsituationer är planeringen inför eventuella katastrofinsatser. Där ingår Peter i sjukhusets ledningsgrupp. Med förändringar i samhället måste också sjukhuskyrkans arbete anpassas. En verksamhet som nyligen avknoppats är Kyrka-Vård. Det är en naturlig effekt av att vårdtiderna på sjukhuset har blivit allt kortare förklarar Peter. Numera sker mycket vård i hemmen eller vid någon annan boendeform i kommunen. (Läs mer om detta på sidorna 9-10.) När livet går sönder behövs inga under, inga fantastiska ord, inte ens fina sånger. Bara någon som erbjuder sig att dela livet precis som det ser ut just då. Och när ingen mänsklig hjälp längre finns, återstår Guds goda händer. Text och bild Martin Hallen Sjukhuskyrkan i Uddevalla är ett ekumeniskt samarbete. Forshälla, Resteröds, Ljungs och Grinneröds församlingar bidrar till detta arbete.

5 Månadens kollekter 7 sept. Församlingskollekt: Forshälla, Ljung och Resteröd: Göteborgs räddningsmission. 14 sept Rikskollekt: Internationell diakoni/lutherhjälpen 21 sept Rikskollekt: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 50%, Förbundet Kristen Humanism och samhällssyn 50% 28 sept Stiftskollekt: Helsjöns folkhögskola 50%, Sankta Klaras stiftelse 50% FINNS GUD? Gå en Alpha-kurs i Ljungskile i höst! Start onsdag 17 september Infobroschyrer finns utlagda i kyrkorna och kan beställas på eller kalendern Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd September 2008 Församlingsläger Reservera september! Plats: Lysestrand. Broschyrer finns utlagda i kyrkor och församlingshem. Ljungskilebygden Måndagar Pyssel, liten och stor, Forshälla församlingshem Sport, Folkhögskolan Tisdagar Sång på gång i Hemgården Onsdagar Kyrkans ungdom, Forshälla församlingshem Veckomässa i Stillhetens kapell, Folkhögskolan Torsdagar Vuxen-barn, Hemgården Pysselkväll för gammal och ung, fr 13 år, Forshälla församlingshem Fredagar Kyrkans ungdom, Hemgården Mirjam. Information från Svenska kyrkans församlingar i Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd Prenumeration kan beställas för leverans med e-post. Ring eller e-post: svenskakyrkan.se Pastors- och kyrkogårdsexpeditionen: Vällebergsvägen 24, Ljungskile Expeditionstid mån-fre 9-12 Telefon: Fax: Hemsida: E-post: Kyrkoherde Stefan Hiller Komminister Sven Lindberg Diakon Marie Nurman Diakon Ulrika Svensson Församlingssekr Arne Olsson Adresser, telefonnummer Sång på gång En sånggrupp dagtid för dig som älskar att sjunga och vill dela sångarglädjen med andra... men kanske inte vill eller vågar vara med i en kör! Vi träffas tisdagar i Hemgården, Ljungskile. Vi sjunger alla sorters sånger och psalmer. Du kan hoppa in när du vill, och inget krav på att komma varje gång! VÄLKOMMEN! Vi startar tisdagen den 9 september kalendern Det händer varje vecka:

6 Församlingarnas gudstjänster med mera: september Se även i Det händer varje vecka! 7/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet Grinneröd Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Barnens dag i Forshälla församlingshem som avslutas med Gudstjänst för alla åldrar, Sven Lindberg Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 9/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 14/9 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud Grinneröd Gudstjänst, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst med nattvard Ljung Gudstjänst, Sven Lindberg Resteröd Gudstjänst 16/9 Tisdag Ljung Forshälla Sopplunch i Hemgården Tisdagskväll i församlingshemmet 21/9 Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard Resteröd Gudstjänst, Johan Birging Forshälla Gudstjänst - ung medverkan, söndagsskola, Johan Birging Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång 23/9 Tisdag Ljung Forshälla kaffe i Hemgården Sopplunch med middagsbön i församlingshemmet 28/9 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Grinneröd Gudstjänst med nattvard, Sven Lindberg Forshälla Gudstjänst, Sven Lindberg Ljung Gudstjänst för liten och stor. Fritidskören och Bubbel medverkar Resteröd Gudstjänst med nattvard 5/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Grinneröd Gudstjänst Ljung Gudstjänst med nattvard. Gospelkören medverkar Resteröd Gudstjänst Forshälla Temamässa. Forshälla sångkör medverkar. Forshälla Fyrtiofem minuter lovsång Informationsträff Kyrkorådet i Resteröd bjuder in till informationskväll om strukturutredningen i vårt pastorat. På begäran av kyrkofullmäktige i Forshälla kyrkliga samfällighet utreder Göteborgs stift församlingsindelningen i Forshälla, Ljung, Grinneröd och Resteröds församlingar. Tillsammans med stiftets företrädare presenteras utredningens syfte och arbetsgång. Välkomna till samtal och diskussion! Välkomna till Resteröds församlingshem torsdagen den 25 september klockan 19. Temakvällar Pricka redan nu in höstens temakvällar i Hemgården: Onsdag 22 oktober Göran Olofsson Onsdag 26 november Marika Palmdahl Var med i en smågrupp Söndag 10 oktober möts församlingarnas smågrupper i Hemgården för att gemensamt äta lunch, sjunga och lyssna till ett föredrag. Det blir också möjlighet att bekanta sig med någon av smågrupperna. Välkommen!

7 Grupperna i Forshälla: När barnen kommer med bussen efter skolan äter vi - oftast blir det korv & bröd, hamburgare eller en macka. Vi pysslar, leker och har andakt, där vi läser ur en bok som passar just den gruppen. Ibland åker vi på utflykter eller läger. Under sommarlovets tre första veckor har barnen möjlighet att vara med på Sommarkul. Där finns ungdomsledare som ordnar roliga, tokiga och busiga saker som alla kan göra tillsammans - ibland blir det vattenkrig... Kyrkans ungdom: Kl serveras kvällsmat. till självkostnadspris. Sedan finns möjlighet till läxhjälp, spela spel, umgås. Ninni är alltid på plats och präst eller musiker kommer några gånger i månaden. Del av Forshälla KU i Köpenhamn Riv ur och dela! Forshälla (församlingshemmet) Sommarkul ordnas tre veckor på sommaren för alla barngrupper i Forshälla. Start v 37 Måndagar Pyssel liten och stor Änglarna (11-13 år) Ljungskile (Hemgården) Start v 37 Måndagar KU Sport, folkhögsk. Tisdag Bubbel (Åk 0-3) För info och anmälan ring Torsdag Vuxen-barn Öppet Hus Seniorer Fredag Start 22 aug KU (Kyrkans ungdom) Onsdagar KU (Kyrkans ungdom) Torsdagar Fiskarna (6-8 år) Fisken (6-13 år) Pysselgruppen Förskolor och fritids H e m g å r - dens frit i d s b a r n o c h p e r - s o n a l h a r producerat en egen bok som just har blivit upptryckt - Fritidsboken. Vi har skapat en väldigt fin tavla med Hemgården och alla har tillverkat sig själva i saltdeg och blivit uppsatta på den. Vuxen - barn i Hemgården H e m g å r - dens förs ko l a h a r under vårt e r m i n e n arbetat med temat bondgården där vi tillverkat o c h b y g g t upp ett eget bondgårdslandskap. Vi har även tillverkat eget smör och egen glass. Prästgårdens förskola startar i september. Bubbel i Hemgården Vuxen barn: Vi startar med att sjunga, spela rytminstrument, göra rörelser och ramsor med alla barnen, 0-5 år. En mysig gemensam fika efteråt och fri lek för de minsta. Barnen som är 2½-5 år får vara med på en samling i ett eget rum, där vi har en kort andakt, leker, målar, m.m. Bubbel för åk 0-3: Vi hämtar barnen på Ljungskileskolan när de slutar Väl nere i Hemgården äter vi mellanmål innan Bubbel börjar med en gemensam samling där vi sjunger, dansar och lär oss något om temat för gången. Efter samlingen får barnen välja någon av följande grupper: sång, drama, pyssel, eller spela i band (endast för 3:or). När vi återsamlas efter en timma får de föräldrar som har möjlighet vara med på en liten avslutning där vi visar upp vad vi gjort i grupperna. Öppet hus för åk 4-6: Vi börjar med att barnen får köpa pizza till självkostnadspris. Efter en kort samling kan barnen välja mellan dagens aktivitet som kan vara pyssel, sång, drama, etc., eller fri lek som pingis, spela spel.

8 Barn & Ungdom Forshälla - Ljungskile Hösten 2008 Kyrkans ungdom: Vi gör lite av varje: pysslar, bakar, lagar mat, degar i soffan, spelar spel, wii buzz singstar, leker, musik, instrument, har diskussionsgrupper, bowlar eller åker på läger m.m. Allt möjligt - alltså vad vi själva tycker om. Kom gärna med nya idéer! De andra fredagarna har vi sport eller bibelstudium. Vi bjuder på fika vid halvniotiden och har aftonbön varje gång. Sport har vi på måndagar Det är oftast bollsport som gäller. Tre KU-ungdomar i Hemgården Ljungskilebygden Seniorerna för åk 7-8: Vi träffas i Hemgården på torsdagar Vi börjar alltid med andakt. Sedan leker vi, spelar spel, wii buzz singstar, mm. har tävlingar, pysslar eller ser på film. Ibland åker vi på utflykter och läger. S ö n d a g s s ko l a : Varje söndag under terminerna i Ljungs kyrka. I Forshälla kyrka har vi söndagsskola var tredje söndag. Kolla in våra gudstjänstaffischer eller hemsidan. Mycket välkomna! Söndagsskolesången i gudstjänsten i Ljungs kyrka Mer information finns på vår hemsida: Se under respektive församling: verksamhet - barnverksamhet resp. ungdomsverksamhet. Eller kontakta oss som jobbar med barn- och ungdomsverksamheten: Forshälla: Ninni Torstensson, Ljungskile: Nina Jansson Tolonen , Christina Lindgren eller Annika Daläng , Framsidans bild: Bubbel i Hemgården

9 reportage Samverkan Samtal med Maria Olander, diakon som arbetar med Samverkan Kyrka Vård, Svenska kyrkan och hemvården i Uddevalla kommun. Våga möta livet som det är önskar Maria att fler av oss kunde. Hon vill hjälpa människor att våga möta livets alla frågor, i alla skeden av livet, även i dess sista del. Även innan döden. Jag önskar att folk kom mer förberedda till sista tiden, sista delen av livet. I vårt samhälle vill många människor inte tänka på döden, utan vill bara hålla undan den. Det är som om man bara pratar om den, så förmörkas solen. Men vi måste våga leva med att döden är en realitet. Döden skärper blicken för livet men ställer också frågorna på sin spets. Frågorna kan leda till en livsåskådning och en tanke om vilken grund man står på. Maria vill hjälpa människor att möta sina existentiella/andliga behov. För det behöver man stanna upp, lyssna till sitt inre och våga vara i frågorna. När jag vet vilka funderingar jag har kan jag också söka en väg. Även om hon själv är kristen och är anställd i Svenska kyrkan är det inte sin egen åskådning hon först och främst vill dela med sig av. Maria vill skapa mötesplatser där människor delar viktiga tankar i livet och om livet. Är det någon som verkligen vill veta vad hon själv tror berättar hon gärna. Hon förmedlar också kontakt med andra kyrkor och trossamfund. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Är det något trossamfund du inte förmedlar kontakt med? undrar jag. Nej, det är det inte svarar Maria. Maria berättar om hur samverkan Kyrka Vård växt fram under åren. Både vården och kyrkan behöver varandra. Vi har ett gemensamt uppdrag att vårda och ha omsorg om sjuka och döende. Vi kan lära av varandra och stötta varandra. Vården har ett helhetsansvar och kyrkan kan erbjuda stöd i de existentiella frågorna. I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad skriver man om mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (SOSFS 1993:17) I hälso och sjukvårdslagen (Kap.8 och 21) står det att kommunen skall samverka med samhällsorgan, organisationer och privata Kursen i etik och livsfrågor för all personal har betytt mycket för sköterskor och undersköterskor, säger Eva Hedlund, hemsjukvården i Ljungskile, här tillsammans med diakonerna Ulrika Svensson, Marie Nurman, Maria Olander.

10 reportage Samverkan kyrka - vård, forts... vårdgivare och i Socialtjänstlagen (SoL kap.3) att insatser för den enskilde vid behov ska genomföras i samverkan med andra organisationer. Hur man väljer att göra det, är upp till varje kommun. I Uddevalla kommun har samverkan med Svenska kyrkan konkret bl a inneburit: Kurs i etik och livsfrågor för all personal inom ramen för Basutbildningen inom Kompetensstegen. Mötesplats kyrka vård med en halvdag föreläsning en gång per år för hemsjukvården, diakoner och präster i kommunen. Samtal- reflexionsgrupper för sjuksköterskor och undersköterskor.människosyn, döden, hur det är att vara anhörig respektive personal är exempel på ämnen som man samtalat om. Enskilda samtal både för personal inom vården, patienter och anhöriga. Samtalen är kostnadsfria och kan äga rum hos den som vill ha samtal eller på annan överenskommen plats t ex samtalsrum i församlingshem eller i Sjukhuskyrkans lokaler i Uddevalla. Alla präster och diakoner i kommunen är tillgängliga för samtal. Stommen är en samverkansgrupp som är till för att förstärka helhetssynen på människan i vården och främja samverkan mellan kommunen och kyrkan, till gagn för vårdtagare, närstående och personal. Samverkan sker genom utbyte av information, samarbete kring utveckling/utbildning och samverkan kring vårdtagare/närstående. Även socialchefen, socialnämndens ordförande och kyrkoherdarna i Bäve och Uddevalla församlingar träffas några gånger per år så att samverkansarbetet blir väl förankrat. Just nu är vi två diakoner som i huvudsak arbetar med samverkan Kyrka Vård. Min kollega heter Margareta Birging. Och även om vi är anställda av församlingarna inne i Uddevalla så berör det hela kommunen. Därför har vi ett aktivt samarbete med diakonerna och prästerna i församlingarna utanför stan. Det kan vara lite olika när man söker en kontakt med kyrkan; ibland vill man ha den lokalt, ibland är det skönt att det kommer någon utifrån. Hemsjukvården i Ljungskile tex vet ju om båda delarna, avslutar Maria. Gunilla Martinsson Komminister Ljungskiledagen Svenska kyrkan medverkade under Ljungskiledagen med bl.a. informationskiosk och fiskdamm för barnen. Söndagsskola i Forshälla kommer att ordnas i gudstjänsterna ungefär var tredje söndag för barn 2-11 år. Se Mirjam - kalendern. Nya medarbetare Kerstin Amundsson började sin tjänst som förvaltningsassistent 1 augusti. Hon kommer närmast från en tjänst som sjukhustelefonist på Uddevalla sjukhus. Det är Kerstin som oftast finns i receptionen och tar emot samtal när man ringer Vi hälsar Kerstin välkommen som medarbetare. 10 Församlingsläger Gudstjänsten är en viktig del av det kristna livet. Våra gudstjänster bärs upp av många. Vi önskar att alla skall få plats och känna delaktighet - gammal såväl som ung. Under församlingslägret skall vi samtala om hur vi kan utveckla gudstjänstlivet och i de olika kyrkorna finna de inriktningar i gudstjänsterna som vi längtar efter. Välkommen till ett dygn på Lysestrand september om hur vi kan forma gudstjänsterna i våra kyrkor. Barn och ungdomar är välkomna: För barnen kommer att ordnas med ett särskilt program. Tonåringarna är varmt välkomna att vara med i de olika församlingarnas grupparbeten. För församlingslägret betalar vuxen deltagare 100:-. Anmälan senast 11 september till eller svenskakyrkan.se Broschyrer finns utlagda i kyrkorna.

11 För alla barn upp till 12år Kolla in de olika rutorna nedan, hör av dig om du har frågor eller anmäl dig direkt till eller tel senast 29 aug. Meddela eventuella mat allergier. Du har väl inte glömt att anmäla dig till konfirmationsundervisningen? För mer info ring eller maila svenskakyrkan.se Annika Daläng För barn 6-12år kl En dag full av sång, lek, pyssel och andra roliga upptåg. Fika och korvgrillning. kl Föräldrar och andra vuxna är välkomna till Forshälla kyrka. Då firar vi gudstjänst tillsammans där barnen medverkar. För barn 0-5 år i sällskap med vuxen Kl Program med sång, lek och olika roliga aktiviteter. Korvgrillning (ca 14.45) Kl Avslutar vi med Gudstjänst i Forshälla kyrka Elvis med Forshälla sångkör! Öppet hus i Allhelgonatid i Forshälla församlingshem. Alla hälsas varmt välkomna till församlingshemmet på en kopp kaffe. Utställning av PRO s akvarellgrupp. Lotterier till förmån för kyrkliga syföreningens fadderbarn i Betlehem. Onsdag 29/ Torsdag 30/ , Fredag 31/ , Veckan avslutas med kyrklunch efter gudstjänsten på söndag. Erik Niklasson vid sina tavlor som han visade Allhelgona 2007 Graceland en temamässa med Elvis Presleys musik kan det vara något att pröva i Forshälla. Idén kommer från Johanneskyrkan i Göteborg där man engagerat bl.a. Peter Winsnes keyboard, sång och Eva Erlandsson, kontrabas att leda kör och församling. Forshälla sångkör bildades 1934 av Levin Johansson, Stjärnekulle och kantor Per Svensson, Buddeberg. Nestor är Erik Niklasson, som började 1937 och fortfarande är med och sjunger. Under alla år har kören rest mycket i hela landet. Det har varit körläger, koristkurser, sång i olika kyrkor, m.m. Detta har bidragit till körens goda sammanhållning. Senaste resan på tre dagar, gjorde vi tillsammans med vår nye körledare George Keczan och Stenkyrka kyrkokör, där vi höll i en musikgudstjänst i Landsortskyrkan i Askersund. I Vadstena sjöng vi i klosterkyrkan vid högmässan. Detta var en mäktig upplevelse. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna i kören som övar varje torsdag i Forshälla församlingshem med start 4 september. Förutom att medverka i vanliga gudstjänster och konserter planeras också temagudstjänster/mässor. Vill Ni komma i kontakt med George Keczan, ring honom på telefon Gerd Olsson/George Keczan 11

12 POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER forshälla, resteröd, ljung, grinneröd Vad betyder kyrkan för Ljungskilebygden? Eva Svensson, Ljungskile blomsteraffär Sune Björk, Servicebutiken Linda Klang, Sprudla Jag känner en trygghet i att kyrkan finns och erbjuder gemenskap. Där finns människor som kan lyssna. Det är positivt för alla i samhället. Rosa Johansson, Ekiperingen Jag tror att kyrkan betyder väldigt mycket för Ljungskile även Kyrkan har alltid varit viktig för mig och därmed också för Ljungskile. När jag var liten gick jag i kyrkan varje söndag. Numera blir det inte så ofta. Jag skulle gärna engagera mig mer om tiden tillät, men jag deltar gärna i gudstjänst och nattvardsfirande. I vardagliga situationer brukar jag föra in samtalet på tankar om Gud t.ex på bjudningar. Jag tycker snacket oftast är alltför ytligt. forts. Rosa Johansson om jag inte är där så ofta. Jag är från Grundsund och har märkt hur mycket kyrkan har förändrats i sin attityd. Jag gillar ungdomsarbetet i KU (kyrkans ungdom). Där trivs mitt barnbarn och det gläder mig. Idag på skolavslutningen skulle jag gärna ha varit med i Ljungs kyrka. Kyrkan står för en trygghet i samhället. Den upprätthåller traditioner och värnar om människor, erbjuder gemenskap för alla åldrar. Bra motvikt till allt negativt i samhället, då tänker jag särskilt på att drogmissbruk förekommer här. Jag är speciellt glad för barnverksamheten. Mina flickor är just nu med i Sommarkul i Forshälla. Kyrkan har förändrats mycket till det bättre, är mer synlig och finns till också för dem som inte varje söndag går i kyrkan. Fint att kyrkan var med på Ljungskiledagen! Intervjuer och foto på denna sida: Berit Henriksson 12

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Malin Brown, sekreterare

Malin Brown, sekreterare Kyrkoråd 2011-11-10 1. Plats och tid Tomaskyrkan kl. 19.30-22.00 Beslutande Kärstin Brattgård, ordförande Maria Rahm Ulla-Britta Alm ersätter Madelaine Erlandsson Inger Persson Esther Surjan ersätter Nils

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Vård och omhändertagande vid livets slutskede Religionshänsyn och bemötande

Vård och omhändertagande vid livets slutskede Religionshänsyn och bemötande Vård och omhändertagande vid livets slutskede Religionshänsyn och bemötande Välkommen till en angelägen fortbildningsserie! För Dig som möter personer i livets slutskede, ASIH personal, äldreomsorgspersonal

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer