A01:13 Besök oss i monter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A01:13 Besök oss i monter"

Transkript

1 Visit us at Stand A01:13 Latvian Engineering industry at Elmia Subcontractor 2010 Lettlands verkstadsindustri på Elmia Subcontractor 2010

2 MASOC (Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia) MASOC (Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia) operates as an informative and consultative centre and collaborative network of engineering and related companies in Latvia. We offer: - Gateway to the engineering industry of Latvia. - Single contact point for potential orders and inquiries. - Information about sector s sub-contracting and technological facilities. - Partner search. MASOC today has more than 150 member companies with average annual turnover over 1 billion EUR. The main products and services offered by our companies include: - Shipbuilding and repair; - Manufacture and repair of trains and trams - Manufacture of basic metals steel bars, iron and non-ferrous alloys - Welded steel structures - Heating systems, solutions for renewable energy, cogeneration projects. - Equipment and machinery for ports, agriculture, food processing and woodworking - Electrical equipment - Wide range of technological equipment vacuum coating equipment, hydraulic loaders, cylinders, rotators, lubrication stations, brakes, driving chains, etc. - Semi-finished goods and subcontracting services in metal processing MASOC maintains a database of technological capabilities of its members and facilitates collaboration between the companies. MASOC (Lettlands verkstadsindustriförening) MASOC (Lettlands verkstadsindustriförening) arbetar som ett informations- och konsultcentrum och är ett nätverk för branschen i Lettland. Vi erbjuder: - En ingång till verkstadsindustrin i Lettland - En kontaktyta för beställningar och förfrågningar - Information om underleverantörer och tillgängliga teknologier - Sökning och förmedling av möjliga samarbetspartners MASOC har idag fler än 150 medlemsföretag vars sammanlagda omsättning i genomsnitt uppgår till mer än 1 miljard euro. De produkter och den service våra företag i huvudsak erbjuder är: - Skeppsbyggnad och reparationer - Tillverkning och reparation av tåg och spårvagnar - Tillverkning av basmetallföremål stålbalkar, järn- och andra legeringar - Svetsade stålkonstruktioner - Värmesystem, lösningar för förnybar energi - Utrustning och maskiner för hamnar, lantbruk, livsmedelsindustri och träbearbetning - Elektrisk utrustning - Ett brett spektrum av teknologisk utrustning vakuumytbehandling, hydraulisk hävutrustning, cylindrar, rotationsmaskiner, smörjningsstationer, bromsar, drivkedjor och liknande. - Halvfabrikat och underleverantörsservice för metallbearbetning På MASOC hemsida (www.masoc.lv) finns en databas med de enskilda medlemsföretagen och deras tekniska kapacitet för att underlätta samarbete mellan företag. Address: Ezermalas iela 6, Riga, LV-1006, Latvia Tel.: Fax: Web: Contact person: Toms Grinfelds (mob ) Adress: Ezermalas iela 6, Riga, LV-1006, Latvia Tel.: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Toms Grinfelds (mob )

3 IEKĀRTU RŪPNĪCA (Latvijas Finieris) Business profile: Metalworking and mechanical engineering. Welded steel structures manufacturing for machinery including CNC working for components in size up to W=2300mm; H=1100mm L=5000mm (or more). Designing and manufacturing of log handling and sorting lines as well as solid fuel handling systems for power plants. Main markets include Lithuania, Estonia, Latvia and Scandinavia. Certificates in use: EN ISO 3834:2-2008, ISO 9001:2008 Year of foundation: 2000 Number of employees: 130 Average annual turnover: EUR Subcontracting works for above mentioned products and services. Företagsprofil: Metallbearbetning och mekanisk industri. Svetsade stålkonstruktioner, maskintillverkning samt CNC arbeten för komponenter upp till W=2300 mm, H=1100 mm L=5000 mm (eller större). Design och tillverkning av linjer för trähantering och sortering, liksom system för fasta bränslen för kraftverk. De största marknaderna är Litauen, Estland, Lettland och Skandinavien. Certifikat: EN ISO 3834:2-2008, ISO 9001:2008 Företaget grundat år: 2000 Antal anställda: 130 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Söker samarbete med: underleverantörer av ovan nämnda produkter och service. Address: Guberņciems 7c, Rīga, LV-1016, Latvia Tel.: Fax: Web: Director: Mr. Māris Būmanis (mob ) Contact person: Mr. Māris Bumbieris (mob ) Belmast Business profile: The main field of company s activities is design and manufacturing of the steel structures, communication towers and masts, towers for transmission lines, towers for wind mills. Year of foundation: 2000 Number of employees:170 Average annual turnover: EUR production of high altitude steel structures, towers and masts. Subcontracting works for above mentioned products and services. Företagsprofil: design och tillverkning av stålkonstruktioner, kommunikationstorn och master, torn för distributionsnät, torn för vindkraftverk. Företaget grundat år: 2000 Antal anställda: 170 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Önskat samarbete: tillverkning av höga stålkonstruktioner, torn och master, som underleverantör av ovan nämnda produkter och service. Address: Višķu iela 21z, Daugavpils, LV-5410, Latvia Tel.: Fax: Web: Director: Mr. Valērijs Jurkans-Jurgans Contact person: Mr. Denis Manohin (mob )

4 Dambis Business profile: JSC DAMBIS was founded in Riga in 1992 and now our company is a leading manufacturer in Latvia in production of automation and telecommunication equipment and modules, as well as wide range of metal structures, frames and containers. Our products are exported mainly to EU countries. Key areas of activity include: Assembly works Metal working Surface coating Year of foundation: 1992 Number of employees: 47 Average annual turnover: EUR design and manufacture of sophisticated electronic/ electromechanical equipment, production of laser cut, punched, bent, welded metal structures and articles, production of precise metal parts and articles on CNC machines and machining centres surface coating services Företagsprofil: JSC DAMBIS grundades i Riga 1992 och är nu ledande i Lettland vad gäller produktion av automation och telekommunikationsutrustning och moduler, en lång rad av metallkonstruktioner, ramar och containrar. Våra produkter exporteras mest till EU länder. Våra aktiviteter fokuserar på: Sammansättningsarbeten Metallbearbetning Ytbehandling Företaget grundades år:1992 Antal anställda:47 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Önskar samarbete inom: Design och tillverkning av sofistikerad elektronisk/ elektromekanisk utrustning, Produktion inom laserskärning, håltagning, böjd, svetsad metall struktur och artiklar, Produktion av precisionstillverkade metalldelar och artiklar på CNC maskiner och maskin centra. Ytbehandlingsservice. Address: Ganību dambis 24A, Rīga, LV-1007, Latvia Tel.: Fax: Web: Director: Edgars Zausajevs Contact person: Juris Strīpnieks (Mob ) Arcus Elektronika Ltd Business profile: The Company is developer and manufacturer of industrial electronic software and hardware. Core competence: R & D Engineering CAD/CAM PCB layout design Soldering Prototype development and testing Software for signal and digital processors Software for microcontrollers Software in high level languages Different industrial data transmission protocols Manufacture and assembly ISO9001:2008 Year of foundation: 1993 Number of employees: 28 Average annual turnover: EUR Distributors of our products, Integrators of SCADA and other projects, Outsourcing of R & D activities, Investors Företagsprofil: Företaget utvecklar och tillverkar industriell elektronisk mjuk- och hårdvara. Kompetens inom: Forskning och utveckling (R&D) Ingenjörskunskap CAD/CAM PCB layout design Lödning Prototypframtagning och provning Mjukvara till signal- och digitala processorer Mjukvara till mikrokontrollers Mjukvara för högnivåspråk Olika industriella dataöverföringsprotokoll Tillverkning och sammanställning ISO 9001:2008 Företaget grundades år: 1993 Antal anställda: 28 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Önskar följande: Återförsäljning av våra produkter Integration av SCADA och andra projekt, Externa aktiviteter inom R & D (forskning och utveckling) Investerare Address: Tiraines iela1, Tiraine, Marupes nov., LV-2167, Latvia Tel.: Fax: Web: Chairman of the Board: Mr. Vitalijs Aispurs (mob )

5 Keramserviss Business profile: Production of heat treatment equipment: the new and restored ceramic kilns, fusing kilns, metal treatment kilns, laboratory furnaces and other heating and heat treatment equipment. Production and selling of measuring instruments (temperature, humidity, pressure measuring instruments), thermocouples, heating elements and their spare parts, electronic control systems etc. High temperature insulation and refractory materials for temperatures up to 18000C: ceramic fibres and papers, refractory ropes and belts, refractory bricks, concretes etc. Production of precasted refractory shapes and forms up to 18000C with professional drying. Heat protection clothing and fabrics. Technical ceramics: melting cruicibles and ladles, ceramic tubes, insulators, ceramic muffles, supports for heaters etc. Year of foundation: 1999 Number of employees: 8 Average annual turnover: EUR Production and modernization of heat-treatment systems, heat-treatment automatization systems, energo efficiency solutions. Företagsprofil: Värmebehandlingsutrustning, strålbrytmaterial upp till 1800oC, värmeregleringssystem, värmenät, service. Företaget grundades år:1999 Antal anställda: 8 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Address: Tauriņi, Ādažu novads, LV-2164, Latvia Tel: Fax: Web: Director: Gatis Tauriņš (Mob ) Önskar samarbete inom: Produktion och modernisering av värmebehandlingssystem, automatiseringssystem inom värmebehandling, energi effektiva lösningar. Severstallat Business profile: Today the company has already taken a place among the largest steel stockholders in the Baltic region and is well known as a steel service center and thin-wall welded tube producer. We offer widest range of flat and long carbon steel products, welded tubes and closed sections. Main markets include Finland, Scandinavia, Germany, Poland, Chech Republic and other EU countries. Certificates: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Year of foundation: 1992 Number of employees: 180 Average annual turnover: EUR steel trade, logistics. Företagsprofil: företaget är ett av de största stålaktiebolagen i den baltiska regionen och är mycket välkänt som ett stålservicecenter och tillverkare av tunna svetsade rör. Visit us at Stand B10:64 Address: Brīvības gatve 201, Riga LV-1039, Latvia Tel.: Fax: Web: Director: Mr. Andrejs Aleksejevs Contact person: Mr. Gundars Erdmanis-Hermanis (mob ) Vi erbjuder ett brett sortiment av platta och långa karboniserade stålprodukter, svetsade rör och andra produkter. Våra huvudsakliga marknader är Finland, Skandinavien, Tyskland, Polen, Tjeckien och andra EU länder. Företaget grundades år:1992 Antal anställda: 180 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Önskar samarbete inom: stålhandel, logistik. Skan-Tooling Business profile: The company specializes in development and production of high-precision molds of any dimensions and engineering complexity. Year of foundation: 1996 Number of employees: 42 Average annual turnover: EUR Mold design and production, plastic injection. Företagsprofil: Företagets specialitet är utveckling och produktion av varierande stora och/eller komplexa pressformar med hög precision. Företaget grundades år: 1996 Antal anställda: 42 Genomsnittlig årsomsättning: EUR Önskar samarbete inom: Pressformsdesign samt produktion och plastformgivning. Visit us at Stand D06:46 Address: Krūzes iela 2C, Rīga, LV-1046, Latvia Tel.: Fax: Web: Director: Andrejs Jakuščevs (mob ) Contact person: Natalja Ivanova (mob

6 Elk Plus Business profile: Manufacturing of poliurethane (PUR) parts, mostly for automotive, body protection and seatings. Certificates in use: ISO/TS 16949, ISO Year of foundation: 2003 Number of employees: 30 Average annual turnover: EUR Roto Plus Business profile: Rotational moulding of PE, PP. Over 90% of our production is for export markets in Europe. We have extensive experience in moulding furniture, lamps, tanks and agricultural products of various complexity. Company also offers sourcing for packaging, steel parts and can do final assembly jobs on clients instructions. Year of foundation: 2009 Number of employees: 9 Average annual turnover: EUR 400, Looking for cooperation in the area of production of rotomolded plastic parts (tanks, pontoons, buoys, furniture, lamps, agricultural equipment etc) Hagiteks Visit us at Stand A03:35 Production of different technical parts, seating foams, body protection parts and parts for automotive. Business profile: Industrial sewing for transportation interiors (aircraft, railway, automotive, other public and commercial transport industries), furniture industry and production of workwear. Manufacturing includes full production cycle services and products` development (model constructing, digital pattern making, sampling, technical doc, development of production technology). Industrial sewing products - seat covers, upholstery, cushions, saloon textile elements, transportation curtains, pillow covers, blankets, other textile products. Certificates in use: ISO 9001 Address: Saules iela 8, Ozolnieki, LV-3018 Phone: Fax: Web: Director: Mr. Kārlis Veidemanis (mob ) Address: Avotu Riga, LV-1009, Latvia Phone: Fax: Web: Managing Director: Mr. Frank Kuks Address: Rupniecibas str. 2C, Bene LV 3711, region Dobele, Latvia Phone: Fax: Web: Managing Director: Ms. Kristine Rudzite (Mob ) our profile - transportation interiors (seating, other interior textiles), furniture industry or others related to industrial textile products manufacturing. Investment and Develpment Agency of Latvia (LIAA) / Lettiska investerings och utvecklingsbyrån (LIAA) Business profile: One-Stop-Shop for Foreign Investors and Buyers Investment Facilitation Assistance in investment start-up location selection and implementation of investment projects: Provision of all relevant information on business opportunities and investment incentives; Identification of the best real estate options for manufacturing facilities, offices and land Suppliers Searches Assistance in finding appropriate Latvian suppliers: Provision of information on Latvian exporting companies, export products and services; Search of Latvian suppliers according to buyers requests; Organisation of foreign trade missions to Latvia Consultancy and foreign market studies for Latvian enterprises Assistance to Latvian companies at international exhibitions and trade missions, export promotion campaigns and business matchmaking State Support Programmes Implementation of a number of state support programmes for the development of entrepreneurship Information on EU common market Enterprise Europe Network (EEN) Foreign representatives LIAA foreign representatives provide information about business opportunities in Latvia and assist in the finding of potential business partners. Address: Perses iela 2, Riga, LV-1044, Latvija Phone / Telefon: ; Fax: Director / Direktör: Mr. Andris Ozols Web site: Year of foundation / Stiftelsesår: 1993 Profil: Mötesplats för utländska investerare och inköpare Rådgivning för investering: Assistans för att starta upp, lokalisera och genomföra investeringsprojekt; information om affärsmöjligheter och incitament för investeringar; identifiering av lämpliga tomter och/eller fastigheter för industriell tillverkning och kontor. Identifiering av leverantörer Hjälp med att hitta relevanta lettiska leverantörer; information om lettiska exporterande företag, varor och tjänster; Sökning av lettiska leverantörer enligt specifikation; Arrangemang av resor för affärsdelegationer. Rådgivning och översikter över utländska marknader för lettiska firmor Hjälp till lettiska firmor vid internationella utställningar och arrangemang av handelsresor, exportfrämjande kampanjer och arrangemang av s k match-makingevenemang Statliga stödprogram Genomförande av statliga stödprogram för företagare; information om EU:s gemensamma marknad Enterprise Europe Network (EEN) Utländska representanter LIAAs representationskontor i utlandet tar fram information om affärsmöjligheter i Lettland och hjälper till med att hitta potentiella samarbetspartners. LIAA Representative Office in Sweden / LIAAs statliga representativ kontor i Sverige: Mr. Guntis Rubins Head Representative / Statlig representant Embassy of the Republic of Latvia / Lettiska Ambassaden Odengatan 5 Post Box : Stockholm, Sweden / Stockholm, Sverige Phone / Telefon: ; Fax: ; Mob.: Skype: guntis1972 Person in charge with the exhibition / Ansvarig person i utställning: Mr. Andris Alksnis Position: Senior Project Manager / Senior projekt ledare Expert in Engineering Industries / Expert på Teknikföretagen; Export Promotion Division / Exportdivision Phone / Telefon: ; Fax:

7 FINLAND SWEDEN Helsinki Oslo Stockholm NORWAY Tallinn ESTONIA St. Petersburg Riga IRELAND LATVIA DENMARK Dublin RUSSIA LITUANIA Moscow Kopenhagen GREAT BRITAIN Vilnius London Minsk NETHERLANDS Amsterdam Brussels BELGIUM Berlin BELARUS POLAND Warsaw GERMANY Prague Kiev UKRAINE CZECH REPUBLIC Paris SLOVAKIA FRANCE PORTUGAL Lisabon Bern SWITZERLAND Vienna Budapest MOLDOVA AUSTRIA HUNGARY SLOVENIA Zagreb CROATIA ROMANIA Belgrade BOSNIA & HERZEGOWINA SERBIA SPAIN Madrid Kishinev Bratislava ITALY MONTENEGRO Bucharest Sophia BULGARIA Rome MACEDONIA Istanbul Tirana ALBANIA GREECE Athens Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Ekonomikas ministrijas atbalstu Projekta Metālapstrādes un saistīto nozaru klastera attīstība ietvaros Līdzfinansējuma līgums Nr. LIG 2010/05 TURKEY

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

HOUSE OF STAINLESS BAR

HOUSE OF STAINLESS BAR HOUSE OF STAINLESS BAR HOUSE OF STAINLESS BAR - 3 VALBRUNA NORDIC VÄLKÄNDA PROFILER I STÅLBRANSCHEN Om du använder rostfri stång i din produktion, har du med största sannolikhet träffat på oss tidigare.

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen

10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Today s schedule 10.00 DatE-IT opens 16.00 DatE-IT closes 19.00 DatE-IT dinner party @ Linsen Con t e n t s Accenture 4 Altran 6 Atea Spintop 8 Braintek 10 Chalmers Teknologkonsulter 12 Combitech 14 CPAC

Läs mer

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management

MP bolagen. Kabelförläggning Cable management MP bolagen Kabelförläggning Cable management Välkommen till företaget med profil Welcome to a company with a strong profile 2 SNABBARE OCH ENKLARE ÄR VÅRT MOTTO MP bolagen grundades av Werner von Seydlitz

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 Bygginfo 7 Bygginformationsstiftelsen RTS 7 Allmänt 7 Forskningsverksamhet 7 Utvecklingsverksamhet 8 Byggforumen 8 Internationellt samarbete

Läs mer

Inbjudan Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM. Co-located with:

Inbjudan Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM. Co-located with: Inbjudan Invitation NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA Co-located with: WELCOME TO THE NINTH EDITION OF EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA Embedded Conference Scandinavia,

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E 2 MEET in karlstad Sola i Karlstad, Eva-Lisa Holtz. Photo: At Location Photo. NORWAY Oslo SWEDEN Karlstad Stockholm Gothenburg Malmoe GEt to know sweden. Sweden is

Läs mer

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics

16 Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Internationell skogsstatistik International Forest Statistics Innehåll Contents Internationell skogsstatistik International Forest Statistics...319,

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer