Frigga från Falkenberg en riktig fighter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frigga från Falkenberg en riktig fighter"

Transkript

1 8 14 januari 2011 Frigga från Falkenberg en riktig fighter Sid 4 8 Korn åt små fåglar Sid 3 Kunglig smekmånad på Varbergs slott Sid 10 12

2 Frigga en stark röst för allas rätt att rösta 1916 hölls en Kvinnornas rösträttsfest i teaterlokalen på Schubergsvägen i Falkenberg. På programmet stod bland annat pjäsen Statsministerns döttrar av Frigga Carlberg. Hon var en av de starka opinionsbildarna bakom en av de mest grundläggande demokratifrågorna i vår historia, nämligen kvinnlig rösträtt. Eftersom hon var född och uppväxt i Falkenberg var det en av bygdens stora döttrar som gjorde sin röst hörd när hennes pjäs spelades upp i sammanhang som exempelvis Rösträttsfest. Och hon var ett kontroversiellt namn, inte minst i sin gamla hemstad. Frigga Carlberg kämpade i nästan 20 år för att kvinnor skulle bli politiskt myndiga på samma villkor som männen. Hon var en av de radikalaste rösträttsaktivisterna i det tidiga 1900-talets debatt. För en nutida medborgare är det nästan ofattbart vilket hårt motstånd dessa kvinnor mötte när de hävdade att vuxna kvinnor skulle få kandidera till riksdagen, kunna rösta och engagera sig politiskt på samma villkor som män. Det verkar, ärligt talat, ha varit rätt ofattbart även för Frigga Carlberg och hennes kamrater i aktivistnätverket LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Men det är inte ens hundra år sedan gifta kvinnor betraktades som omyndiga av samhället. Påverkan genom kulturen I en tid långt före bloggar, twitter och morgonsoffor i tv, i en tid då rösträttsförespråkarna inte ens kunde räkna med att få in sina debattartiklar i sina egna partiers tidningar bildade de opinion på gängse folkrörelsesätt genom möten, tal och flygblad men också genom teaterpjäser, spex, sketcher och kupletter som framfördes av amatörsällskap vid sammankomster och festligheter i småstäder som Falkenberg. Opinionsbildning genom kultur till gräsrötterna helt enkelt. Och det var en gren som Frigga Carlberg behärskade. Hon var lika mycket författare som politiker och skrev romaner, pjäser, noveller, pamfletter och en mängd debattartiklar och betraktelser i olika tidningar. Inför valet nu i höstas återgav radioteatern i P1 samma pjäs som alltså spelades i Falkenberg vid en festlighet 1916, Statsministerns döttrar. Det är en farsartad historia om en förstockat konservativ statsminister som tycker att kvinnor ska skickas ut i samhällstjänst så att de inte hinner få en massa dumma idéer om jämställdhet och politik. Hans egna döttrar kommer dock tillbaka från sina respektive arbetsplatser med mycket radikala åsikter när de sett hur kvinnor blir behandlade på skitjobbens samhällsnivå. Dialogen vacklar på randen till det rent absurda och tempot uppskruvat till turboläge. Det är inte Ibsen precis. Lite mer Stefanåkrister goes socialpolitik. Frigga Carlberg var rolig och bitsk som författare. Och hon behövde nog sin humor för att stå ut med det motstånd hon mötte. Ibland även i sitt eget liberala parti och till och med bland sina medsystrar i rösträttsrörelsen. För hon var inte mycket för kompromisser och hon var väldigt frispråkig. Frigga eller Anna Fredrika Lundgren föddes 10 augusti Hon var dotter till Tobias Lundgren, skomakaren som grundade ett garveri på den tomt där Grand hotell nu ligger. Garveriet utvecklades så småningom till Lundgrens läderfabrik och det var en stor och välbeställd familj som Anna Fredrika föddes in i som nummer sju i en barnaskara på sammanlagt tolv (några av syskonen dog dock som spädbarn). Hus fullt med folk Tomten med läderfabriken sträckte sig från ån upp mot Rådhustorget. Mitt emot rådhuset låg familjen Lundgrens bostad och butik i ett tvåvåningshus. Det huset byggde Tobias Lundgren 1841, efter en av de stora bränder som härjat i småstaden Falkenberg, och här växte Frigga upp i en miljö som måste ha varit ett myller av syskon, fabriksanställda och tjänstefolk i det stora hushållet. Enligt uppgifter från Falkenbergs museum fanns det vid den här tiden en folkskola i Pedagogin som låg vid gamla torget, nuvarande Laurentiiparken. Kanske var det där Frigga gick sina första skolår. Men det kan också ha varit hos Mamsell Adamssons skola för Sammankomster. Statsministerns döttrar var en pjäs av Falkenbergsfödda Frigga Carlberg. Den spelades på en rösträttsfest 1916 i teaterlokalen på Shubergsvägen i Falkenberg. Affischen är tecknad av Falkenbergsflickan Greta Carlson som bör ha varit i 18-årsåldern vid detta tillfälle. O Friggas ursprungsfamilj i Falkenberg Skomakarmästare Tobias Lundgren, Frigga Carlbergs pappa, levde Han ligger begravd på kyrkogården utanför S:t Laurentikyrkan i Gamla stan grundade han ett garveri vid Ätran, på den tomt där Grand hotell nu ligger. Rörelsen utvecklades till Lundgrens läderfabrik som så småningom togs över av sonen Daniel Lundgren. Tobias Lundgren var gift två gånger. Första frun, Petronella Larsson fick tre döttrar: Johanna Carharina, Ulrica Susanna och Helena Petronella. Sedan första hustrun dött 1843 gifte Tobias Lundgren om sig med Anna Elisabeth Lundgren. De fick tillsammans nio barn. Maria Sofia, Thekla Elisabeth, Agneta Charlotta Augusta, Anna Fredrika Frigga, Daniel, Anders Fredrik (dog som 13-åring), Helena Petronella (dog som spädbarn), Johan Samuel och Carl Gustaf (dog som ettåring). Daniel Lundgren som tog över familjeföretaget fick själv en stor familj så småningom med inte mindre än tolv barn. Källa: Falkenbergs museum och Claes-Göran Steen som forskar om gamla Falkenbergsfamiljer Friggas mamma. Anna Elisabeth Lundgren hette Lundgren även som flicka. Hon gifte sig 1843 med Tobias Lundgren och fick tillsammans med honom nio barn (tre av dem dog). Hon blev också styvmor till Tobias Lundgrens tre döttrar från hans första äktenskap. Anna Lundgren skötte driften av läderfabriken sedan maken gått bort 1869 och innan sonen Daniel tog över I Frigga Carlbergs texter skymtar en stor beundran för och även medlidande med mamman med så många barn och så mycket ansvar. Kanske var hon en inspirationskälla till Friggas aldrig sinande övertygelse om att kvinnor måste få makt för att bättre kunna bära alla de bördor som livet och samhället lade på dem. Foto: Anna Dahlberg 4 8 januari 2011

3 O 20 år av kamp Rösträtt för kvinnor var en debatt som fördes under nästan 20 år på olika plan i samhället. Ogifta kvinnor med viss inkomst hade fått kommunal rösträtt redan Frigga Carlberg. Socialarbetare, författare, debattör, politiker med mera. Hon var en av den kvinnliga rösträttsrörelsens stora pionjärer i Sverige och en kontroversiell rikskändis i början av 1900-talet. Under sin uppväxt i Falkenberg fick hon ta många strider med sin far, Tobias Lundgren, för att få utbildning fast hon bara var flicka En motion av Carl Lindhagen om att rösträtt för kvinnor bör utredas. Ingen åtgärd. Den följs av flera enskilda motioner utan genomslag Frågan om kvinnors rösträtt skjuts på framtiden av regeringen Staaf i väntan på att männens rösträttsfråga är löst Mäns rösträtt till andra kammaren går igenom Gift kvinna med egen debetsedel får kommunal rösträtt Kvinnor blir valbara till kommunala nämnder De större partierna har tagit ställning till kvinnlig rösträtt. Socialdemokrater och liberaler är för, högern är emot. LKPR överger sin strikta neutralitet och stöder öppet partierna som är för rösträtt. Högerkvinnor hoppar av organisationen men den befarade totala splittringen kan undvikas Carl Fredrik Reuterskiöld lägger fram en utredning om kvinnorösträtt, familjebildning, nativieter och maktbalans mellan könen. Den kommer fram till att det inte finns några principiella skäl varken för eller emot kvinnors rösträtt Första propositionen för kvinnors rösträtt läggs fram av ministären Staaf. Den går igenom i andra kammaren men avslås i första Konstitutionsutskottet tar ställning för kvinnlig rösträtt, liksom andra kammaren. Frågan faller i första kammaren Första världskriget och inrikespolitiska motsättningar gör att rösträttsfrågan hamnar i bakgrunden i den svenska debatten Högerregering. Bakslag för rösträttsfrågan. Alla motioner om kvinnlig rösträtt avstyrkes av KU. 19 kvinnoföreningar går samman om en begäran om kvinnlig rösträtt till regeringen och får nekande svar. Stort protestmöte. Ny uppvaktning på hösten 1917 hos nya regeringen Edén-Branting Ny proposition om kvinnlig rösträtt får avslag i första kammaren. Demonstrationer och protestmöten. Principen en person en röst genomförs vid kommunvalen. Gifta kvinnor får rösträtt till kommun och landsting Kvinnor får politisk rösträtt till andra kammaren Gifta kvinnor blir myndiga genom en ny äktenskapslag. flickor som låg där affärshuset Kronan ligger nu. Fredrika, som kallades Frigga redan som barn, fick utkämpa en lång kamp mot sin far för att få läsa vidare. Flickor behövde inte mycket till utbildning, tyckte Tobias Lundgren. Till slut fick hon i alla fall börja på det nya flickläroverket i Halmstad men Frigga Carlberg vittnade senare under sitt liv om att denna konflikt med pappan satte djupa spår. Kanske blev den en av drivkrafterna i ett helt livs kamp för rättvisa mellan könen. Det är över huvudtaget mycket rättvisesträvanden över Frigga Carlbergs gärning. Även om hon själv växte upp i en av Falkenbergs mera välbärgade familjer såg hon mycket av nöd och fattigdom när hon hjälpte sin mamma, Anna Elisabeth Lundgren, med välgörenhetsarbete. Kvinnorna i täten för rösträttsrörelsen i Sverige var med få undantag från överklassen. De var välutbildade, födda med samhällsstatus och resurser. De hade hem och familjer men också tjänstefolk och pengar som gjorde det möjligt att odla intressen utanför familjen. De flesta tillhörde de liberala kretsarna inom politiken och Frigga Carlberg kalllade sig själv för ultraliberal. I vissa frågor stod hon nära socialdemokraterna. Hon berättar i brev till sina rösträttssystrar om hur hon gillade att samarbeta med arbetarkvinnor när hon ordnade massmöten i Folkets hus- eller park på olika ställen i landet. Av de sex kvinnor som Christina Florin berättar om i sin bok Kvinnor får röst är Frigga Carlberg den som starkast kopplar rösträtten till sociala frågor om klass och pengar. Om kvinnor fick inflytande på politiken skulle samhället förändras till det bättre för utslitna arbetarkvinnor och fattiga barn, det var hennes fasta övertygelse. Grundade barnhem Och det var inte bara snack utan rätt mycket verkstad över hennes engagemang. Hon var styrelseledamot i Sociala föreningen för Västra Sverige, förstamajblommans centralkommission och liberala valmansföreningen. Hon var en drivande kraft i en förening som hette Sällskapet Myrorna. Inte mindre än sju barnhem grundade hon och förestod. Göteborgs alla kyffen vältrar sina Fortsättning på nästa uppslag d 8 januari

4 Lundgrenska huset. På Storgatan vid Rådhustorget i Falkenberg, mitt emot rådhuset växte Frigga Carlberg upp tillsammans med sina många syskon. Garveriet som blev Läderfabriken låg i andra änden av kvarteret nere vid Ätran, ungefär där Grand Hotell finns nu. Det här fotot är taget någon gång mellan 1887 och Friggas bror Daniel tog över rörelsen Falkenberg Huset som nu ligger på Storgatan 32 och som ersatte detta byggdes 1936 av aktiebolaget Daniel Lundgrens Läderfabrik. O Förenade över partigränserna LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Existerade mellan 1903 och klubbade riksdagen igenom kvinnlig rösträtt och 1921 hölls det första riksdagsvalet där kvinnor kunde delta. LKPR var partipolitiskt neutral (även om man till viss del övergav den linjen och så småningom öppet stödde de partier som var för kvinnornas rösträtt) och bara öppen för kvinnor. Som mest hade föreningen medlemmar samlade den in namnunderskrifter för sin sak. Tidningen Rösträtt för kvinnor gavs ut från O Böcker om rösträttsrörelsen För rättfärdighets skull Frigga Carlbergs roman som skildrar rösträttskampen inifrån. Den gavs ut Pennskaftet Elin Wägners klassiker från 1910 om en ung, kvinnlig journalist och hennes kamp för rösträtten och för kärlek på egna villkor. Kvinnor får röst Historikern Christina Florin om sex av den svenska rösträttsrörelsens pionjärer och deras sammanhang. Förutom Frigga Carlberg handlar den om Signe Bergman, Ann Margret Holmgren, Anna Bugge Wicksell, Gerda Hallberg och Gulli Petrini. Hemmets hamn. Gula villan i Hjälbo där Frigga och hennes mans Andreas Atte Carlberg bodde. Ett hem med ständig trafik av goda vänner, politiker, hjälpsökande och släktingar. En träffpunkt och något av en halvoffentlig arena för planering, diskussioner, aktivistmöten, vänskap och kultur. Breven hon skrev till sina medsystrar i rösträttsrörelsen ger intryck av ett myller av folk, enligt boken Kvinnor får röst. barn över mig miljoner av barn och då blir det ingen arbetsro, skriver hon i ett brev och hon har verkligen haft full sysselsättning med att ordna för sina skyddslingar bland Göteborgs fattiga ungar och mödrar. Hundratals fattiga eller sjukliga stadsbarn fick också genom hennes försorg somrar på landet hos bönder eller på barnkolonier. Frigga Carlberg som samhällsmoder är rubriken på en artikel om barnhemsverksamheten i Tidningen Rösträtt för kvinnor. Det var en förhärskande idé att kvinnorna just genom att de var mödrar och hade sin förankring i hem och familj skulle vara extra lämpade att politiskt utforma samhällets organiserade omsorg. Ensamstående mammor i början av 1900-talet hade det inte lätt vilken samhällsklass de än råkade tillhöra och värst var det naturligtvis för de fattiga. Frigga Carlsberg hade för den tiden mycket radikala tankar om att även männen hade ett ansvar för de barn som de satte till världen och att även utomäktenskapliga barn skulle få arvsrätt efter sin far. Jag undrar om män verkligen kunna bilda sig en föreställning om vad det vill säga för en ung flicka, för första gången mor i sin svåra stund övergiven av den man hon skänkt kärlek och tro fattig och nödställd med av många månaders själslidande försvagad hälsa, att inställa sig hos främmande män för att tigga bröd till sitt barn, besvara frågor och lämna upplysningar. (Uttalande vid Nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn 1914). Romanen Vårlöften som kom ut 1903 handlar om en prostituerad kvinna, ett minst sagt djärvt ämnesval på den tiden. Sitt eget familjeliv hade Frigga Carlberg i Hjälbo utanför Göteborg. Här bodde hon tillsammans med sin man Andreas Carlberg, kallad Atte, som hon gifte sig med När rösträttsrörelsen satte igång på allvar 1902 var Friggas dotter Ester vuxen och själv engagerad i frågan. Hemmet var en viktig mötesplats för vänner, politikerkollegor, hjälpsökande och rösträttskvinnor. Rösträttsrörelsens ledargestalter levde ett sorts hemliv med gäster, möten, diskussioner och åsiktsdebatt mitt i vardagsrummet. Inte en lugn stund Det verkar överhuvudtaget inte ha funnits så många stilla fläckar i Frigga Carlbergs tillvaro. Och hon verkar för det mesta ha trivts i hetluften, vilket kanske var tur. Hon stötte på hårt motstånd även i de egna leden för sina radikala tankar om rättvisa även för de fattiga kvinnorna. Och som aktivist tyckte hon nog ibland att den svenska rösträttsrörelsen var lite mesig. För här kämpade kvinnorna inte som de militanta engelska suffragetterna med fönsterkrossning, hungerstrejker och bränder utan efter folkrörelsens mönster med möten, dagordningar och debattartiklar. När Frigga Carlberg bjöd hit den engelska radikalsuffragetten Sylvia Pankhurst 1913 gjorde hon det som privatperson men det blev ändå en känslig fråga inom hela LKPR. Rörelsen ville för liv och pina inte bli sammankopplad med de våldsamma suffragetterna i England. Så här beskriver Frigga Carlberg mötet som Sylvia Pankhurst höll i Göteborg: Mötet var bara härligt att höra henne var för rösträttsöron som att lyssna till änglakörer. Lokalen var fullsatt till sista plats av en publik vi sällan sett, en mängd konservativt folk som applåderade frenetiskt. Hon mottog även en applåd så snart hon visade sig på talarestolen./ / Tidningarna är ursinniga över publikens hållning och över mig förstås./ / Blackstadius skäller på Atte (Friggas man) och beklagar att Friggas anseende är 6 8 januari 2011

5 Satir i rösträttens namn För en jämställdhetsuppfostrad normalsvensk i dag verkar det alldeles befängt att vuxna kvinnor inte var politiskt myndiga för mindre än hundra år sedan. Det är lite av samma känsla som när man läser om apartheid i Sydafrika eller raslagarna i sydstaterna på 1900-talet. Man frågar sig Hur tänkte de egentligen? Det verkar som om Frigga Carlberg också har gjort det. I den lilla skriften Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt Monolog av en motståndare går hon igenom motståndarsidans retorik och argument. Det är ett litet häfte som hon skrev efter en amerikansk förebild och där motståndarledets argument har skruvats till en aning, men bara lite. Det är mycket underhållande läsning. Frigga med sonen Gösta. Han dog 1902 i TBC och sorgen kastade skuggor långt in i Friggas fortsatta liv hur kämpaglad hon än framstod i offentligheten. Hon bar alltid sorgdräkt till hans minne, men sorgen över denna stora förlust blev den kraft som drev henne att hjälpa andra mödrars barn, skriver Elin Wägner i sin minnesruna över Frigga Carlberg i Tidevarvet (veckotidning utgiven av Fogelstadgruppen.) förstört för alltid. Den visan har jag hört i tretti år nu, och den skrämmer mig inte. Pionjärerna I tidningsartiklar och brev beskrivs Frigga Carlberg som en stridbar och engagerad offentlig person. Privat levde hon i ett lyckligt äktenskap med sin Atte som hon under flera år vårdade när han var sjuk mot slutet av sitt liv. De fick två barn, dottern Ester och en son Gösta som dog ung i TBC Ester blev en kamrat i kampen för rösträtt och med henne och barnbarnen kunde Frigga vila ut mellan varven. Barnbarnen var tvillingflickorna Astrid och Helena (Lena) och pojken Brynolf som ofta tillbringade somrarna hos sin mormor på Hjälbo. Frigga Carlberg hann uppleva några år av politisk jämställdhet innan hon dog 1925 i Esters hem. Elin Wägner konstaterar krasst i sin O Källor Uppgifterna till det här reportaget är hämtade från många olika håll förutom från HN:s eget arkiv och de uppgifter vår arkivarie har hjälpt till att vaska fram. En huvudkälla är boken Kvinnor får röst av historikern Christina Florin och Svenskt biografiskt lexikon. Kvinnsam, bibliotek för genusforskning på Göteborgs universitetsbibliotek och Sveriges radio har hjälpsamt ställt material till förfogande och lotsat bland urklipp och ljudfiler. Klas-Göran Stehn, Falkenbergs museum och Bengt Nordström som dokumenterat Läderbolagets historia har gett viktiga pusselbitar till den lokala anknytningen i Falkenberg. Gunilla Alba ställde hela sitt familjearkiv till förfogande så att vi kunde hitta spåren av den lokala rösträttskampen en av Falkenbergs kulturprofiler Lena Brisman, barnbarnsbarn till Frigga Carlberg lånade ut fotografier och bidrog med uppgifter om den privata sidan av Friggas liv. minnesruna i tidningen Tidevarvet var det väl att ingen av de där starka kämparna i första ledet drömde om belöning för egen del i form av riksdagsplatser eller höga partiposter. Det var inte rösträttsrörelsens pionjärer som blev de första betydande kvinnliga politikerna. Då är det andra namn som tar vid. Eva Bergengren Allra först får jag be mitt ärade auditorium att inte anse mig för gammalmodig. Jag smickrar mig med att vara en fullt modärn nutidskvinna. Jag tror på allt möjligt frisinnat men inte på politisk rösträtt åt kvinnor, ty det vore att förneka mitt kön. Politisk rösträtt åt kvinnor är revolt mot naturen. Betrakta dessa damer som sitta här i salen! Giv akt på deras fysiska svaghet, deras andliga oförmåga, deras tankars ostadighet och allmänna bristfällighet! Icke skulle de kunna gå till en valurna för att nedlägga en politisk valsedel däri. Naturen säger nej. Mannens lagar bjuda nej. Guds röst ropar nej och så gör även jag. En kommunal röstsedel är ju något helt annat. Den är inte emot naturen. Det är politisk rösträtt som gör mannen till man. Och frånvaron av politisk rösträtt som gör kvinnan till kvinna. Om kvinnorna fingo politisk rösträtt skulle man ju inte längre veta vem som var man eller kvinna och tror ni inte att livet då skulle förlora något av sin poesi och romantik? Mannen måste förbliva man. Kvinnan måste förbliva kvinna. Om mannen anstränger sig för att bli lik kvinnan; om kvinnan anstränger sig för att bli lik mannen så uppstår en sådan villervalla och det blir så svårt att förklara för våra barn. Låt oss taga ett praktiskt exempel. Om en kvinna tar på sig en mans rock och byxor och tar hans käpp och hatt och cigarr och går ut på gatan vad händer då? Jo, att polisen tar henne och kastar henne i fängelse. Varför inte hellre bli hemma? Och så fortsätter denna fiktiva rösträttsmotståndare att rada upp sina argument i Frigga Carlbergs lilla skrift. Kvinnorna skulle försumma hem och barn för att flockas kring valurnorna i stället och deras bräckliga nervsystem skulle brista anspänningen att lägga ner röstsedlar. Det skulle bli ett elände med offentliga svimnings- och hysterianfall, kvinnorna bli bortförda med ambulans. Till slut skulle kvinnlig rösträtt leda till äktenskapsskillnad och död, brott och förhärjande sjukdomar ödelägga landet. Eva Bergengren Fort sättning på nästa sida d 8 januari

6 Greta Carlson. Utanför familjens musikaffär på Brogatan som hon förestod. När bilden togs 1929 hade kvinnor haft rösträtt i åtta år. Josefine Carlson, porträtterad av sonen Arvid Carlson. Hon var 53 år när hon första gången fick rösta i ett riksdagsval. Syskonen Carlson. Josefine och C Georg Carlson fick tio barn men två dog i späd ålder. Åtta ungar växte upp tillsammans, först på Yttergård i byn Eskilstorp i Getinge och sedan i Falkenbergs stad dit familjen flyttade Greta ritade och målade sin syskonskara i många versioner. I ritblocken är färgerna fortfarande klara och strecken skarpa. (I mitten ser man brodern Arvid som blev en känd konstnär vars tavlor visades på Mjelby konstgård i en stor utställning våren 2010.) Musik, sång, föredrag och teaterpjäser. Rösträttsmötena i Falkenberg var kulturella tillställningar långt ifrån våldsamma suffragettkravaller som i England hade LKPR i Falkenberg 66 aktiva medlemmar. Rösträttsfesterna var välbesökta och uppskattade tillställningar. Det kunde komma 150 personer som avnjöt senaste nytt från barrikaderna, musik, teater, tårta, glass och kaffe för 1 krona och 50 öre. Engagemang på gräsrotsnivå De vackra affischerna för olika rösträttsmöten i Falkenberg är målade av Greta Carlson. Hennes mamma, Josefine Carlson, var engagerad i den lokala rösträttsföreningen som ordnade rösträttsfester i gamla teatersalongen på Schubergsvägen. Förmodligen är detta en bra spegelbild av vad som skedde på många småorter runt om i Sverige under 1900-talets första decennier där Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt hade bildat lokalavdelningar. I Folkets hus, godtemplarsalar och samlingslokaler samlades man till diskussioner, föredrag, uppläsningar, musikunderhållning och amatörteaterföreställningar. (Frågan är dock om andra småstäder hade lika fina affischer ) Josefine (som hette Jönsson som ogift) föddes 1868 i Kvibille och var ett litet barn när Frigga Lundgren lämnade Halland för att bli fru Carlberg i Göteborg. Om de någonsin träffades vet jag inte. Frigga Carlberg var en kontroversiell rikskändis och Josefine var en mamma i Falkenberg, en av rösträttsrörelsens tusentals gräsrötter. Socialt patos Men det finns likheter. De är starka Falkenbergskvinnor från stora familjer. Deras hem var öppna med en ständig ström av gäster på besök. De drivs båda av socialt patos och kulturella intressen. Frigga var ju författare förutom alla sina politiska och sociala uppdrag. I Josefines fall är det musik, konst och litteratur som bildar teman. Hon tecknade själv och inspirerade barnen att förkovra sig. Sonen Arvid blev en välkänd konstnär och familjen var känd som Spele-Carlsons i Falkenberg med omnejd. De spelade själva och arrangerade också konserter med hitresta musiker från de stora scenerna. Familjens stråkkvartett med pappa Georg som försteviolinist, sonen Carl som andraviolinist, dottern Greta på cello och mamma Josefine på altfiol var ofta anlitad på fester och sammankomster. Känsliga ämnen Mitt under första världskriget gick Josefine med i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen där hon var ordförande i lokalavdelningen under några intensiva år. Hon var inte rädd för att engagera sig i kontroversiella frågor, både avrustning och kvinnlig rösträtt var känsliga ämnen vid denna tid. De flesta drivande rösträttsaktivister var liberala även om själva rösträttsfrågan skulle hållas utanför partipolitiken. Josefine Carlson var aktiv socialdemokrat. I Falkenberg arbetade kvinnorna över partigränserna för sin rösträtt. Det kommenteras socialdemokratiska tidningen Morgonbris av agitatorn Emma Flood 1914: I Falkenberg hade funnits en kvinnoklubb men kvinnorna själva hade beslutat att nedlägga den. De flesta tillhörde nu rösträttsföreningen. Borgerlighet i arbetarleden är dock en större fara än någon kanske anar. Visst kunna arbetarkvinnorna stå med i rösträttsföreningen men de böra inte tappa sin självständighet och sin frimodighet och framför allt inte sin socialdemokratiska åskådning för att komma i fint sällskap. När Josefine Carlson intervjuas inför sin 85-årsdag konstaterar hon att kampen för fred gått sådär. En verklig världsfred får jag nog aldrig uppleva men jag får väl i stället glädja mig åt att jag fått vara med om att se ett annat av mina önskemål förverkligat: Kvinnans allmänna rösträtt. Eva Bergengren Historieskatt. Gunilla Alba är systerdotter till Greta Carlson som gjort affischerna och dotterdotter till Josefine Carlson som var en av de kvinnor som på det lokal planet i Falkenberg var med och kämpade för kvinnans rösträtt. Gunilla har ur familjarkivet hjälpt HN att hitta material till artiklarna. Genom tidningsurklipp, gamla brev och teckningar får vi en bild av ett Falkenberg i början av förra århundradet. Foto: Ola Folkesson 8 8 januari 2011

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Det korta 1900-talet HITTA HISTORIEN Elevuppgift 4:4 Grundboken s. 89, 110 111 Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Demokratins framväxt är en process som pågått under lång tid. Från slutet av 1700-talet

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ

68))5$*(77(5. 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ 68))5$*(77(5 0DULH5nGDKO0 'DJIRONK JVNRODQ 7UROOKlWWDQ YLQWHUQ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad betyder suffragett?...2 Emmeline Pankhurst...2 Metoder...3 Hungerstrejk...4 Katt och råtta lagen...4 Svarta fredagen...4

Läs mer

Selma Lagerlöf Ett liv

Selma Lagerlöf Ett liv ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ORDLISTA änka (sida 6, rad 14) en gift kvinna som förlorat sin man svärfar (sida 12, rad 8) pappa till din fru eller man pjäs (sida 12, rad 6) föreställning på teater myndig (sida

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum.

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum. Rösträtten När Sveriges riksdag i maj 1919 fattade beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor var det en viktig milstolpe för den svenska demokratin. Beslutet innebar att en stor andel av landets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2

ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2 ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2 DEMOKRATI I SVERIGE Folkrörelser Under 1800-talet var det många människor, som tyckte att de levde i ett orättvist samhälle. Tillsammans bildade de föreningar, som hade en

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Provlektion Klassiska sagor

Provlektion Klassiska sagor Provlektion Klassiska sagor Denna lektion är hämtad ur Klassiska sagor av Lena Johansson, lärare i svenska som andraspråk i Alby i Botkyrka. Klassiska sagor som världens barn har hört är ett kopieringsunderlag

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

Inledning (Problemlösning 1.)

Inledning (Problemlösning 1.) Media Inledning (Problemlösning 1.) I median spelar våra könsroller väldigt stor roll. Kvinnorna och männen har olika roller i sitt liv och det skall inte vara så eftersom man ska dela upp det lika. Jag

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2012-12-20 Dnr: 12/01833 SAKEN Godmorgon Stockholm, Sveriges Radio P4 Radio Stockholm, 2012-09-17, inslag om en dödsannons; fråga om opartiskhet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie Jerzy Sarnecki Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter McCords studie Början Fortsättning Slutet Intermittency Vändpunkter Human agency Klientel (födda 1943 51)

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Läsnyckel. I fiendens skugga. Författare: Sue Purkiss Översättning: Sara Hemmel. Innan du läser

Läsnyckel. I fiendens skugga. Författare: Sue Purkiss Översättning: Sara Hemmel. Innan du läser Läsnyckel I fiendens skugga Författare: Sue Purkiss Översättning: Sara Hemmel I fiendens skugga är en spännande ungdomsbok som utspelar sig i Frankrike under andra världskriget. En stridspilot störtar

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix CARL-JOHAN MARKSTEDT Fyra klassiska noveller En lärarhandledning från Novellix Detta är en lärarhandledning till fyra noveller av klassiska svenska författare: Ett dockhem av August Strindberg, Ella gör

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

INFÖR NATIONELLA PROVEN I SVENSKA. Olika typer av texter

INFÖR NATIONELLA PROVEN I SVENSKA. Olika typer av texter INFÖR NATIONELLA PROVEN I SVENSKA Olika typer av texter Brev Brev är en personligt skriven text till en bestämd mottagare; privat eller mer formell. Brev innehåller alltid datum, inledande hälsningsfras

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 Vi tänkte egentligen skriva det här brevet i förra veckan men bestämde oss för att vänta då vi till slut vågar berätta om ett helt fantastiskt

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

FÖR LÄNGE SEN I SVERIGE

FÖR LÄNGE SEN I SVERIGE ARBETSFRÅGOR FÖR LÄNGE SEN I SVERIGE Sveriges medeltid 1100-1200-tal MEDELTIDEN s.6 1. Hur kan man sammanfatta medeltiden? a) Som en långtråkig tid då inget hände b) Som en mycket händelserik tid c) Som

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen.

LÄRARHANDLEDNING. Diskussionsfrågorna är förslag till ämnen, förmodligen har eleverna även andra frågor att ta upp efter föreställningen. LÄRARHANDLEDNING Don Quijote - Riddaren av den sorgliga skepnaden av Pelle Öhlund Efter Miguel de Cervantes roman Den snillrike riddaren Don Quijote Till läraren: Det lämpligaste är att använda handlingsbeskrivningen

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer