Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar"

Transkript

1 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden i rad med ökningstal. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 17 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. - En ökad nybilsförsäljning är bra för både tillväxten och jobben i Sverige. Idag är det den inhemska efterfrågan, bland annat inköp av bilar, som är motorn i den svenska konjunkturen. Förutsättningarna är goda för en fortsatt god bilefterfrågan under resten av året mot bakgrund av hushållens positiva inkomstutveckling, ökad sysselsättning och låga räntor. Infrias BIL Swedens prognos för i år på nya personbilar blir 2014 det sjätte bästa bilåret hittills, fortsätter Bertil Moldén. Näst bästa septembermånaden någonsin för lastbilar - September var den näst bästa septembermånaden någonsin för de totala lastbilsregistreringarna och även för lätta lastbilar. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton ökade med 17 procent. Dessa fordon används framför allt av service- och hantverksföretag och ROT och RUT avdragen har bidragit till den ökade försäljningen av lätta lastbilar. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 21 procent. Under de första nio månaderna i år har lätta lastbilar ökat med tolv procent och tunga lastbilar har ökat med nästan 18 procent. De ökade lastbilsregistreringarna är en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén. Fortsatt ökning för supermiljöbilar - Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, fyrdubblades i september jämfört med september förra året. Hittills i år har registreringarna av supermiljöbilar tredubblats. Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid. För att inte försäljningen av supermiljöbilar skall avstanna är det väsentligt att Alliansregeringens förslag om ytterligare 75 miljoner kr till supermiljöbilspremien under 2014 blir verklighet och att riksdagsbeslut om detta fattas snarast möjligt, i samband med höständringsbudgeten, avslutar Bertil Moldén Nyregistrerade personbilar per månad

2 2(2) Ökning för personbilar och lastbilar Under september registrerades nya personbilar, vilket är en ökning med 7,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september har registreringarna ökat med 15,3 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 17,3 % under september till Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 12,4%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 17,1 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 21,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,1 % och tunga lastbilar har ökat med 17,7 %. 56,5 procent dieslar i september Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,2% i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 56,5%. September förra året var dieselandelen 60,5%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,4 % jämfört med 62,2 % samma period förra året. 18,2 procent miljöbilar i september Antalet nyregistreringar av miljöbilar under september uppgick till och miljöbilsandelen till 18,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,5%. Nyregistrerade supermiljöbilar Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 358 st i september i år och jan-sep i år till st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.september i år registrerats supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats supermiljöbilar. Regeringen har tidigare avsatt pengar till totalt supermiljöbilar för perioden Alliansregeringen lämnade före valet besked om att man avsåg att tillföra ytterligare 75 miljoner kr för utbetalning av supermiljöbilspremien i år. Det är i dagsläget oklart vad som händer med dessa pengar då det bygger på att förslaget finns med den s.k. höständringsbudgeten (HÄB) och att den godkänns av den nya riksdagsmajoriteten. Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i september i år jämfört med 14 st i september förra året. Jan-sep i år registrerades 178 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 158 st samma period förra året. Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn

3 Information Till media Nyregistreringar under september 2014 Under september registrerades enligt BIL Sweden nya personbilar vilket är en ökning med 7,2% jämfört med samma månad förra året, då personbilar registrerades. Hittills under året perioden januari till och med september har personbilar registrerats vilket är 15,3% fler än motsvarande period förra året, då personbilar registrerades. Tätplatsen bland personbilsregistreringarna hittills i år intogs av: Volvo V70II med registreringar (förra året ) följd av VW Golf (7 557), VW Passat (10 286), Volvo S/V (9 740), Volvo XC (5 561), Volvo V40N (6 700), Kia Cee'd (4 950), Toyota Auris (3 310), BMW 3-Serie (4 644) och BMW 5-Serie (3 361). Efter dessa följer i nu nämnd ordning: Audi A4, Ford Focus, VW Polo, Audi A6, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Renault Clio, Skoda Fabia och Fiat Ducato. Under september registrerades personbilsdieslar eller 56,5% av månadens totala nyregistreringar. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 59,4% av totala antalet nyregistreringar. Förra året under januari - september registrerades personbilsdieslar eller 62,2% av totala antalet nyregistreringar. Tätplatsen bland registreringar av dieselbilar hittills i år intogs av: Volvo V70II med registreringar (förra året ) följd av VW Passat (8 557), Volvo S/V (8 001), Volvo XC (5 514), Volvo V40N (5 659), Kia Cee'd (3 900), BMW 3-Serie (3 804), VW Golf (3 345), BMW 5-Serie (3 203) och Audi A (3 037). BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 % av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum. BIL Sweden arbetar därför för att förbättra villkoren för att producera, sälja, köpa, äga och köra bil. BIL Sweden Adm AB, P.O. Box [Storgatan 19], SE Stockholm, Sweden, Telephone , Telefax VAT No. SE ,

4 Direktimport Förstagångsregistrerade direktimporterade bilar som är högst tre år gamla var i september 274. Motsvarande siffra för september året innan var 329. Under perioden januari - september registrerades direktimporterade personbilar jämfört med samma period förra året. Den totala direktimporten av samtliga bilar, oavsett ålder, var under september personbilar jämfört med i september året innan. Under perioden januari - september direktimporterades personbilar jämfört med motsvarande period förra året. Direktimporten ingår inte i vår statistik. 2 Lastbilar Under september registrerades totalt nya lastbilar (både lätta och tunga), 17,3% fler än under samma tid förra året. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september lastbilar, 12,4% fler än förra året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande. De svarade för 89,1% av månadens registreringar medan tunga lastbilar över 16 ton svarade för 10,1%. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 461 under september, 21,0% fler än jämfört med september förra året då 381 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september tunga lastbilar, 17,7% fler än under samma period förra året. Den tunga lastbilsmarknaden domineras av Scania och Volvo.

5 Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till under september, 17,1% fler än under samma tid förra året då lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september lätta lastbilar, 12,1% fler än jämfört med samma period förra året. De mest sålda lätta lastbilarna hittills i år var Volkswagen 9 584, Ford 3 752, Renault 3 459, Mercedes- Benz och Nissan

6 4 Bussar Under september registrerades totalt 99 nya bussar (både lätta och tunga), 29,3% färre än under samma tid förra året, då 140 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september 1005 bussar, 3,8% färre än förra året, då 1045 stycken registrerades. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 79 under september, 39,2% färre än under samma tid förra året då 130 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - september 826 tunga bussar, 5,6% färre än under motsvarande period förra året då 875 registrerades. Fotnot till redaktionen BIL Sweden har i sin nyregistreringsstatistik för personbilar endast förstagångsregistreringar av bilar som tillverkats under de tre senaste åren. Direktimporterade bilar eller andra äldre bilar som registreras för första gången i Sverige ingår inte. Från januari 2013 ingår inte heller för lastbilar eller bussar någon direktimport. T.o.m december 2012 ingick direktimport av de senaste 4 årsmodellerna för lastbilar och av de senaste 3 årsmodellerna för bussar. Trafikanalys/SCB har med samtliga bilar (inkl direktimport) oavsett ålder, i sina nyregistreringssiffror. Det är förklaringen till att BIL Swedens siffror blir lägre än de Trafikanalys/SCB redovisar.

7 5 Nyregistrerade personbilar

8 6 Nyregistrerade personbilar

9 7 Nyregistrerade dieselpersonbilar

10 8 Nyregistrerade personbilar med låga koldioxidutsläpp (max 140g/km)

11 9 Nyregistrerade personbilar med låga koldioxidutsläpp (max 140g/km) Jan-Sep 2013 Jan-Sep Högst 120g g g Summa max 140g

12 10 Nyregistrerade personbilar per månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

13 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 Nyregistrerade personbilar månadsvis (% förändring) %

14 Nyregistrerade lätta lastbilar högst 3,5 ton månadsvis (% förändring) % jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14

15 % Nyregistrerade tunga lastbilar över 16 ton månadsvis (% förändring) jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14

16 Nyregistrerade miljöpersonbilar september 2014 september januari-september % av miljö totalt jan-sep Modell Typ VOLVO V70II DRIVE Diesel ,38 4,32 2 VOLVO V60 N MILJÖDIESEL Diesel ,35 2,16 3 VOLVO V40N MILJÖDIESEL Diesel ,20 14,96 4 TOYOTA AURIS HSD Hybrid ,31 5,79 5 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid ,47 6 VOLVO XC60 DRIVE-E Diesel ,22 7 VOLVO S60 II MILJÖDIESEL Diesel ,05 1,54 8 TOYOTA YARIS HYBRID Hybrid ,78 4,88 9 RENAULT MEGANE D Diesel ,73 5,68 10 VW GOLF MULTIFUEL E ,58 1,78 11 FORD FOCUS D Diesel ,13 2,88 12 VW PASSAT ECOFUEL Gas ,85 5,99 13 CITROEN C4 PICASSO Diesel ,69 0,50 14 HYUNDAI I30 CRDI Diesel ,69 1,43 15 MERCEDES C-KLASS (205) Hybrid ,57 16 VOLVO V40N CC MILJÖDIESE Diesel ,53 1,76 17 PEUGEOT 308 Diesel ,50 18 AUDI A3 1.4 TFSI Diesel ,44 19 NISSAN QASHQAI Diesel ,37 20 KIA CEE'D ECO Diesel ,27 1,35 21 VOLVO V60 N LADDHYBRID Laddhybrid ,18 2,56 22 VW GOLF BLUEMOTION Diesel ,13 23 TOURAN TGI BLUEMOTION Gas ,12 0,53 24 FOCUS FLEXIFUEL E ,00 1,42 25 CITROEN C3 1.6 HDI Diesel ,97 1,77 26 NISSAN LEAF El ,97 1,08 27 HONDA CIVIC T 1,6 DIESEL Diesel ,90 28 VW GOLF Gas ,88 29 VW GOLF TGI BLUEMOTION Gas ,88 30 TOYOTA PRIUS Hybrid ,85 2,89 31 RENAULT CLIO D Diesel ,74 1,28 32 LEXUS IS300H Hybrid ,73 0,71 33 VW GOLF BLUEMOTION TECH Diesel ,72

17 september januari-september % av miljö totalt jan-sep Modell Typ CITROEN C4 HDI EGS Diesel ,71 2,41 35 VOLVO XC70II DRIVE-E Diesel 270 0,69 36 MERCEDES B 200 NGD Gas ,57 37 VW PASSAT MULTIFUEL E ,55 2,12 38 HONDA CIVIC 1,6 DIESEL Diesel ,47 1,51 39 VW CADDY KOMBI ECOFUEL Gas ,47 0,79 40 PEUGEOT 308 HDI Diesel ,46 0,95 41 TOYOTA PRIUS PLUG-IN Laddhybrid ,46 1,51 42 VW E-UP! El ,46 43 CITROEN C4 1.6HDI 5D FAP Diesel ,45 0,77 44 VW ECO-UP! Gas ,45 1,13 45 OPEL INSIGNIA Diesel ,44 0,15 46 TESLA MODEL S El ,43 47 VOLVO V70 BI-FUEL Gas ,41 1,92 48 AUDI A4 AVANT 2,0 E E ,40 0,53 49 MERCEDES E 200 NGT Gas ,39 0,52 50 AUDI A3 1,4 TFSI CNG Gas ,37 51 PEUGEOT 208 HDI Diesel ,37 0,56 52 LEXUS CT200H Hybrid ,34 0,41 53 OPEL ZAFIRA ECO FLEX D Diesel ,32 54 VOLVO S80N DRIVE Diesel ,32 0,07 55 RENAULT ZOE El ,31 56 PEUGEOT 508 HDI Diesel ,30 1,99 57 SUBARU OUTBACK 2,5I CNG Gas ,30 0,31 58 MERCEDES E 300 BLUE Hybrid ,30 0,81 59 BMW I3 (REX) Laddhybrid ,26 60 OPEL ASTRA ECOFLEX Diesel ,25 1,71 61 VOLVO V70II FLEXIFUEL E ,22 2,05 62 SKODA OCTAVIA AMB GL TDI Diesel ,19 63 BMW I3 (BEV) El ,18 64 VOLVO V60 N BI-FUEL Gas 68 0,17 65 OPEL INSIGNA ECO FLEX D Diesel ,17 1,15 66 OPEL CORSA Diesel ,17 67 VW TOURAN ECOFUEL Gas ,15 2,07 68 FORD FOCUS CNG Gas ,15 0,14 69 OPEL ASTRA ECOFLEX D Diesel ,14 0,40

18 september januari-september % av miljö totalt jan-sep Modell Typ OPEL ZAFIRA CNG Gas ,13 0,16 71 PEUGEOT 508 HYBRID Hybrid ,12 0,65 72 VOLVO V60 N FLEXIFUEL E ,12 1,45 73 LEXUS GS300H Hybrid ,12 74 SUBARU LEGACY 2,5I CNG Gas ,12 0,35 75 RENAULT SCENIC Diesel ,11 0,18 76 RENAULT SCENIC D Diesel ,10 0,23 77 CITROEN C5 HDI Diesel ,09 78 FIAT PUNTO BI-POWER Gas ,08 0,07 79 SKODA CITIGO CNG Gas ,07 0,09 80 FORD C-MAX CNG Gas ,06 0,05 81 MERCEDES E 220 BLUETEC B Diesel ,06 82 AUDI A4 2,0 E E ,06 0,06 83 SKODA OCTAVIA Gas ,06 84 OPEL COMBO Gas 19 0,05 85 OPEL ASTRA Diesel ,05 86 OPEL CORSA ECOFLEX D Diesel ,04 0,82 87 OPEL AMPERA Laddhybrid ,04 0,08 88 SEAT LEON ST STYLE Diesel ,04 89 VOLVO V60 N Diesel 15 0,04 90 OPEL COMBO CNG Gas ,04 0,02 91 PEUGEOT 3008 HYBRID Hybrid ,03 0,18 92 VOLVO C30 ELECTRIC El ,03 0,11 93 VW E-GOLF El ,03 94 OPEL ZAFIRA Diesel ,03 95 VOLVO S60 II FLEXIFUEL E ,03 0,16 96 VW CC MULTIFUEL E ,03 0,07 97 CHEVROLET CRUZE Diesel 10 0,03 98 NISSAN NOTE Diesel ,03 99 VOLVO V40N Diesel ,03 1, PANAMERA S E-HYBRID Laddhybrid 2 9 0, SEAT MII STYLE Gas 7 0, MITSUBISHI I-MIEV El 6 0, SEAT LEON STYLE Gas 1 6 0, BMW I8 Laddhybrid 1 4 0, CITROEN C-ZERO El 4 2 0,01 0,01

19 september januari-september % av miljö totalt jan-sep Modell Typ MERCEDES A180 CDI BLUE Diesel 1 4 0, SAAB 9-3 (EV) NEVS El 4 0, SKODA FABIA GREENLINE D Diesel 4 0, HYUNDAI I20 CRDI Diesel ,01 0, PORSCHE 918 SPYDER Hybrid 1 3 0, SEAT LEON ECO B Diesel 3 0, AUDI A5 COUPE Diesel 2 0, CITROEN DS5 Hybrid ,01 0, FORD FOCUS ELECTRIC El ,01 0, PEUGEOT ION El 2 0, VOLVO S80N FLEXIFUEL E ,01 0, VW JETTA HYBRID Hybrid ,01 0, TESLA S El KIA SOUL El VW POLO BLUEMOTION Diesel CHEVROLET VOLT Laddhybrid 2 7 0, FISKER KARMA Laddhybrid 2 0, HYUNDAI IX35 FCEV Gas 2 0, KIA RIO ECO D Diesel SEAT MII 1.0 Gas 2 0,01 T O T A L T ,00 100,00 Miljöbilar i % av tot nyreg 18,2% 10,2% 17,5% 10,4%

20 Nyregistrerade miljöbilar per typ jan-sep 2014 Gas 8,8% E85 5,0% El/laddhybrid 8,9% Elhybrid 13,1% Diesel 64,2%

21 Nyregistrerade miljöbilar per typ september 2014 Sep 2014 Sep 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Antal % Antal % Antal % Antal % Diesel , , , ,1 Elhybrid , , , ,5 Gas 446 9, , , ,2 Laddhybrid 268 5,6 50 2, , ,2 E , , , ,7 El 92 1,9 44 1, , ,2 Totalt , , , ,0 % av tot nyreg 18,2% 10,2% 17,5% 10,4%

22 Nyregistrerade supermiljöbilar september 2014 september januari-september % av miljö totalt jan-sep Modell Typ MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid ,33 2 VOLVO V60 N LADDHYBRID Laddhybrid ,29 47,34 3 NISSAN LEAF El ,91 20,00 4 TOYOTA PRIUS PLUG-IN Laddhybrid ,15 27,89 5 VW E-UP! El ,15 6 TESLA MODEL S El ,89 7 RENAULT ZOE El ,44 8 BMW I3 (REX) Laddhybrid ,95 9 BMW I3 (BEV) El ,00 10 OPEL AMPERA Laddhybrid ,43 1,56 11 VOLVO C30 ELECTRIC El ,38 2,02 12 VW E-GOLF El ,38 13 MITSUBISHI I-MIEV El 6 0,17 14 BMW I8 Laddhybrid 1 4 0,12 15 CITROEN C-ZERO El 4 2 0,12 0,18 16 SAAB 9-3 (EV) NEVS El 4 0,12 17 FORD FOCUS ELECTRIC El ,06 0,18 18 PEUGEOT ION El 2 0,06 19 TESLA S El 1 0,03 20 KIA SOUL El 1 1 0,03 21 CHEVROLET VOLT Laddhybrid 2 7 0,64 22 HYUNDAI IX35 FCEV Gas 2 0,18 T O T A L T ,00 100,00

23 Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar (högst 3,5 ton) per modell: September 2014 September 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Renault Kangoo Z.E Citroen Berlingo Mercedes Vito Peugeot Partner Summa

24 BIL Sweden Nyregistrerade personbilar (inkl. bilföretag). Fördelning mellan fysiska och juridiska personer september januari-september fysiska juridiska andel juridiska % totalt fysiska juridiska andel juridiska % totalt Fabrikat Alfa Romeo ,0% 40,0% ,0% 68,6% Audi ,9% 84,8% ,8% 80,8% BMW ,6% 88,7% ,3% 87,0% Chevrolet ,7% 58,0% ,3% 61,2% Chrysler Citroen ,9% 55,1% ,4% 54,1% Dacia ,5% 23,1% ,8% 26,2% Dodge ,1% 100,0% ,2% 46,7% Fiat ,7% 59,2% ,4% 45,8% Ford ,9% 65,4% ,6% 70,2% Honda ,0% 54,4% ,4% 52,3% Hyundai ,0% 56,4% ,2% 53,6% Iveco ,0% 0,0% ,5% 7,5% Jaguar ,7% 84,2% ,4% 74,3% Jeep ,6% 88,2% ,3% 84,1% Kia ,1% 39,6% ,8% 44,2% Lamborghini ,0% 0,0% 4 1 Lancia ,0% 80,8% ,2% 91,5% Land Rover ,6% 76,5% ,4% 73,9% Lexus ,7% 72,3% ,4% 80,0% Mazda ,4% 45,5% ,1% 45,0% Mercedes ,6% 75,6% ,4% 73,7% Mini ,3% 64,9% ,9% 61,9% Mitsubishi ,2% 41,9% ,8% 42,7% Nissan ,1% 42,4% ,2% 40,0% Opel ,2% 68,3% ,6% 62,1% Peugeot ,4% 70,2% ,8% 81,0% Porsche ,8% 58,8% ,5% 46,6% Renault ,8% 52,0% ,4% 59,0% Saab ,7% 33,3% Seat ,5% 47,5% ,0% 50,5% Skoda ,9% 59,5% ,9% 59,0% Smart ,0% 57,1% ,3% 50,0% Subaru ,4% 41,0% ,7% 46,2% Suzuki ,3% 33,3% ,1% 29,4% Toyota ,4% 51,1% ,1% 56,1% Volkswagen ,5% 72,2% ,8% 71,7% Volvo ,0% 74,2% ,8% 78,8% Övriga ,0% 53,8% ,1% 39,8% ,3% 64,9% ,4% 66,3%

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar 2014-09-01 Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar - Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta

Läs mer

Stark inledning på personbilsåret 2015

Stark inledning på personbilsåret 2015 2015-02-02 Stark inledning på personbilsåret 2015 - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2012-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2011 Under 2011 registrerades enligt definitiva siffror från BIL Sweden 304 984 personbilar vilket är 5,3% fler än under 2010, då 289

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Plussiffror på fordonsmarknaden i september

Plussiffror på fordonsmarknaden i september 2011-10-03 Plussiffror på fordonsmarknaden i september - Den svenska fordonsmarknaden är fortsatt stark och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i september. Personbilsregistreringarna

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Bilrekord i juni och första halvåret

Bilrekord i juni och första halvåret 2017-07-03 Bilrekord i juni och första halvåret - Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i juni. Registreringarna av nya personbilar ökade med 5,6 procent och nådde den högsta siffran någonsin för

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

All time high för dieselandelen

All time high för dieselandelen 2011-03-01 All time high för dieselandelen - Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 62 procent i februari. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2017-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2016 Under december registrerades enligt BIL Sweden 37 281 nya personbilar vilket är en ökning med 11,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet 2017-05-02 Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet - Nybilsregistreringarna ökade med 2,6 procent under de fyra första månaderna i år. Det här visar på en mycket stark marknad med tanke

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Kraftig nedgång på bilmarknaden i november

Kraftig nedgång på bilmarknaden i november 2008-12-01 Kraftig nedgång på bilmarknaden i november - Finanskrisen och den försvagade konjunkturen slår nu igenom med full kraft på bilmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2018-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2017 Under december registrerades enligt BIL Sweden 34 958 nya personbilar vilket är en minskning med 6,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017:

Nytt bilrekord! Prognos för personbilar under 2017: Prognos för lätta lastbilar under 2017: 2017-01-02 Nytt bilrekord! Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 Prognos för 2017: 360 000

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 1 (7) Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 december januari-december andel % totalt jan-dec Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017 1 VW PASSAT GTE Laddhybrid 60 440 3974 4624 14,03 23,93

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

Näst bästa januari någonsin för nya bilar

Näst bästa januari någonsin för nya bilar 2018-02-01 Näst bästa januari någonsin för nya bilar - Även om registreringarna av nya personbilar minskade med 1,3 procent i januari, så var det en mycket bra bilmånad. Detta eftersom årets januari är

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 september januari-september andel % totalt jan-sep Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 283 242 3503 1800 12,83

Läs mer

Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar

Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar 2018-03-01 Liten minskning för nya bilar i februari andelen supermiljöbilar fortsätter att öka medan dieselandelen minskar - Registreringarna av nya personbilar minskade med 1,9 procent i februari. Även

Läs mer

Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november

Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november 2017-12-01 Tidig julrusch i bilhallarna nytt rekord i november - Det var fortsatt turbofart på fordonsmarknaden i november. Nyregistreringarna av både personbilar och de totala lastbilsregistreringarna

Läs mer

Bästa oktober någonsin för nya bilar

Bästa oktober någonsin för nya bilar 2017-11-01 Bästa oktober någonsin för nya bilar - Den starka bilkonjunkturen fortsätter och registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent i oktober. Det är den bästa oktobersiffran någonsin

Läs mer

Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli

Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli 2017-08-01 Fortsatt högtryck på bilmarknaden i juli - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,2 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 augusti januari-augusti andel % totalt jan-aug Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 246 78 3220 1558 13,53 8,91

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Nyregistrerade personbilar

Nyregistrerade personbilar 2013-01-02 Rekord för både miljöbilar och dieselbilar under 2012 279 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar under 2012 Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2012 2012 i nivå med

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 mars januari-mars andel % totalt jan-mar Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 642 178 1594 527 16,26 8,68 2 Tesla

Läs mer

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon 2018-07-02 Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon - Juni blev som väntat en rekordstark månad för nya personbilar och lätta lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 72,9 procent

Läs mer

Mycket starka bilsiffror i september

Mycket starka bilsiffror i september 2017-10-02 Mycket starka bilsiffror i september - Nybilsregistreringarna minskade med 1,9 procent i september. Det är dock viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka siffror förra året och att det

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 februari januari-februari andel % totalt jan-feb Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 496 209 952 349 17,48 10,04

Läs mer

Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter

Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter 2018-04-03 Fortsatt stark bilmarknad och supermiljöbilsökningen fortsätter - Årets marssiffra för nya bilar är den näst högsta någonsin för en marsmånad. Nedgången i mars med 3,1 procent jämfört med förra

Läs mer

Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka

Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka 2018-08-01 Bilregistreringarna minskade som väntat kraftigt i juli och laddbara bilar fortsätter att öka - Introduktionen av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från 1 juli medförde rekordhöga nyregistreringar

Läs mer

Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter

Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter 2018-05-02 Stark bilmarknad i april, bonus-malus börjar ge effekter - Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i april. Personbilarna ökade med 12,3 procent, lätta lastbilar ökade med

Läs mer

Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka

Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka 2018-10-01 Väntad minskning av bilregistreringarna i september men laddbara bilar fortsätter att öka - Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus fortsätter att prägla bilmarknaden och skapa

Läs mer

Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti

Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti 2018-09-03 Bonus-maluseffekt medförde minskade registreringar av personbilar och lätta lastbilar även i augusti - Det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus, som trädde i kraft 1 juli, fortsätter att ha

Läs mer

Bästa bilåret någonsin

Bästa bilåret någonsin 2018-01-02 Bästa bilåret någonsin Rekord för nya personbilar: 379 255 under 2017 Rekord för nya lätta lastbilar: 55 382 under 2017 Rekord för nya tunga lastbilar över 16 ton: 6 196 under 2017 Prognos för

Läs mer

Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad

Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad 2018-06-01 Bonus-malus ger ryckighet på en stark fordonsmarknad - Det var en fortsatt mycket stark bilmarknad i maj. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 6,7 procent och lätta lastbilar ökade med

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad

Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad 2019-03-01 Laddbara fordon fortsätter att öka på en minskande marknad - Registreringarna av nya personbilar minskade med 15 procent i februari. Det var väntat med en minskning även i februari. En viss

Läs mer

Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november

Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november 2018-12-03 Fortsatt obalans på fordonsmarknaden i november - Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus och den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) fortsätter

Läs mer

Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober

Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober 2018-11-01 Bonus-malus och ny testmetod gav som väntat en negativ effekt på bilregistreringarna i oktober - Nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade som väntat även i oktober.

Läs mer

Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden

Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden 2019-02-01 Stark ökning av rena elbilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden - Nyregistreringarna av personbilar minskade med elva procent i januari. Nedgången var väntad mot bakgrund av kvardröjande

Läs mer

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK

BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK BILINDUSTRIFÖRENINGEN AB BILSTATISTIK The Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers BILINDUSTRI- FÖRENINGEN Information Till Pressen 2001-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2000

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april

Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april 2019-05-02 Elbilar ökade på en minskad totalmarknad i april - Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 44 procent i april jämfört med april förra året. Uppgången var

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars

Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars 2019-04-01 Rekordhögt antal nya laddbara bilar i mars - Antalet nyregistrerade laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 68 procent i mars och nådde den högsta nivån hittills för en enskild

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer