FÖreningar och sällskap m. m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖreningar och sällskap m. m."

Transkript

1 Föreningar och SiiIlskap m. m. 723 FÖreningar och sällskap m. m. Kyrkliga religiösa moraliska syften, ~kll:ttmästare..och sekreterare: Sjöding, A. ". '1 liti k' t..f d Ofrige ledamöter: Leuwgren, A,; Berglund. socia a, po I IS a S ra van en. F.; Bergman, E. W;; Johansson, M.; Me- Stockholms Prestsällskap. lander, E.; Lagerström, G. O.; Strandell, St.'I,'else: C. E. A.; Lindroth, L. Ordförande: Strand ell, A. Vice ordförande: Lagerström, C. O. Sekreterare: Svensson, A. J. Kassaförvaltare: Vicander, J. Bibliotekarie: Sjöstrand,.T. A. Direktionen i Samfundet Pro Fide et Christianismo. Ordförande: Staaff', A. W. Vice ordförande: Claeson, N. L. A. Sekreterare: Personne, J. W. Skattmästare: Beijer, P. G. E. Öfrige ledamöter: Bergman, E.; Bergman, C. H.; Landqvist, C. A. E.; Schlytern, F. H.; Magnet, C. A.; en vakant. Samfundets skriftutskott. Ordförande: Brinz. J. C. Sekreterare: Sond~n, P. Samfundets skolutskatt. Ordförande: Staaff, A. W. Sekreterare: Personne, J. W. Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. 8tY1'f'Z.le: Ordförande: Löwenhielm, G. S. v. Ordförande: Vestrnan, N. Th. D. Sekreterare: Zandell, S. L. Skattmästare: Lundegårdh, S. J. Öfrige ledamöter: Bodin, O.; Carlson, A. V.; Dyfverrnan, K. J.; Elfling, K.; Eriksson, J.; Gustafsson, N.; Holmin, K. E.; Lindberg. K. J.; Ring, G. E.; Rosenberg, J. O.; Rönnbäck, A. Betesda Missionsförening. (Bönesal: Smala gränd 5.) Ordförande: Sjöström. C. E. v. ordförande: Sjöberg, A. J. Sekreterare: Rinman, C. W. Skattmästare: Sjöberg, Gust. Gustaf-Adolfs-föreningen i Stockholm. Svenska Bibelsällskapets Komlte, Direktion: (Arkiv: Kungsholmstorg 3.) Ordförande: Sundberg, A. N. Vice ordförande: Berg, K. J. Ordförande: af Ugglas, C. G., friherre. Öfrige ledamöter: Glosemeyer, A.; Hem- Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G., Jumarc, k C. G.; F h F < e r, 1'. stitieråd.. Kassaförvaltare: Kaiser, J. P. Sekreterare: Halhn, ~. ~'. Inrikes Sekreterare: Hernmarck, C. G. Skattmästare och arkivarie: Bur~lI1,A. O. G. Utrikes Sekreterare: Vakant. Öfrize ledamöter: De Geer, L., friherre; Sundb~rg, A. N.; Neijber, L. '1'.; Buren, C. O. --- W.; Bergman, A. E.; Staaff, A. W.; Fehr, Fruntimmersföreningen för missionen Fr. A.; af Wirsen. C. D.; Vult von ~tey~l:n, i Kina. N. H., president; Claeson, N. L. A., justitie- Skattmästarinna: Schmidt, fru, född Storjoombudsman. hann. Sekreterare: Lundeqvist, Lilly. Svenska kyrkans missionsstyrelse. Ordförande: Sundberg, A. N., Erkebiskop. Vice ordförande: Hammarskjöld, C. G. Öfrige ledamöter: Sjöding, A., kas~aföl~valtare : Brinz. J. C.; Staaff, A. W.; Kastman: C.; S~hlytern, F. H.; 'l'ottie, H. W., ombud och sekreterare. Svenska Missionssällskapet. Direlction. Ordförande: Hammarskjöld, C. G. Vice ordförande: Kastman, C. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.. (Expeditionen: Mäster-Samuelsgatan 34, öppen alla söknedagar 11--3). Ordförande: Wrangel, T. H., grefve. Vice ordförande: Beskow, G. E. Föreståndare för Missions-Institutet å Johannelund: Montelius, K. J. Expeditionsföreståndare: Widström, C. U. Sekreterare: Hammar, H. B. Kassör: Ahlborg, W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

2 724 Föreningar Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Förlagsexpedition. (Kontor: Mäster-Samuelsgatan 34, öppet alla söknedagar 9-3 och 4-6.) Ordförande: Widström, C. u. '. Expeditionsföreståndare: Janzon, O.' äfrige ledamöter: Elfling, L. M.; Cronvall, L. P.; Gauffin, G. Sällskapet för Nyttiga Kunskapers spridande. Ordförande: Malmström, C. G. Vice ordförande: Forssell, H. Skattmästare: Liiliesköld, E. F. Sekreterare: Spilhammar, J. R. Teosofiska Samfundets svenska Stiftad år 1889.) StYT'else. Ordförande: Zander, Gustaf. Korrespond. Sekreterare: Cederschiöld, Fru. vice Ordförande: Pfeiff, Victor, Frih. Sekreterare: Akerberg, A. F. Kassaförvaltare: Zander, E. Svenska Nykterhetssällskapet. Direktion: Ordförande: Ekman, Oskar. Vice ordförande: Wiesel~ren, P. S. Sekreterare: Sundbärg, (j. Öfrige ledamöter: af Ugglas, G., friherre; -, Ru din, W.; Wieselgren, M.; Hallström, C. H.; Rappe, A. E., friherre; Hiilphers, H. W.; Beskow, G. E.; Beckman, E.; Tigerstedt, R. Stockholms Allmänna Nykterhetskomite. Ordförande: Erikson. J. M. Vice ordförande: Fredengren, G. Sekreterare: Eklund, Oskar. Kassör: Palm, Aug Syssloman: Pettersson, C. J. Sveriges Blåbandsförening. _ FörvaltningskomiU!: Ordförande: Ollen. P. Vice ordförande: Berg, H. ~ekreterare och kassör: Fernholm, A. Ofrige ledamöter: Olsson, John; Andersson- Meijerhelrn, Natalie; Byström, J. Independent Order of Good Templars. Sveriges Storloge. Verkställande Rådet. (Styrelsen. ) Ordens Templar (chef): Styrlander, W., polisuppsyningsman, Sollefteå. och Sällskap m. m..brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Ordens Rådgifvare (l:ste vice chef): Broomå, L. G., folkskollärare, Bårslöf.. v. Ordens Templar (2:dre vice chef): Eklund, Oskar, redaktör, Stockholm. Ordens Sekreterare: Petersson, Oskar, privatlärare, Stockholm. Ordens Skattmästare: Aulin, Adolf, kassör, Eskilstuna. o Ordens Kaplan: Aberg, P. M.,' kyrkoherde, 'l'rollhättan. Ordens Marskalk: Sköld, W., Bankkamrer, Ostersund. Intendent för ungdomsafdelningen: Helgarzon, Nanny, fröken, Stockholm. Ordens expedition: Sturegatan 48, 1 tro ö. g. Ordenstidningens red. o. exped.: M.-Samuelsgatan 8. afdelning. Stockholms Distriktloge. Ordförande: Landin. P. M. vice Ordförande: Blomgren. Hj. A., Sekreterare: Elmgren, Gustaf. Kassör: Gustafsson, E. G. Sällskapet för befrämjande af Upplysning och Sedlighet i Stockholm. Direktion: Ordförande: Anndal, J. A. Sekreterare: Lund, David. Kassör: Carlson, Wilh. Öf'rige ledamöter: Johanson, Erik; Johanson, Gustaf A.: Hamrnarlund.N, M.; Palmqvist, Gustaf; Lindblom, Wilh.; Petterson, Gustaf. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödstälda såväl inom som utom sällskapet. Sällskapet Rätt och Sanning i Stockholm. Ordförande: Johansson, G. Alfr. Vice ordförande: Carlsson, E. W. Sekreterare: Juhlin, J. M. äfrige ledamöter: Andersson, Kl. J.; Borin. S. G., kassör; Bratt. A.; Hammarlund. N. M.; Lagersson, Aug.; Lennberg, J. E.; Stadling, J.; Strömberg, G.; Franzen, A. Svenska Reformgillet. Förening mot alkohol och tobak samt för naturenligt lefuadssätt i allmänhet. Wavrinsky, E., direktör, urdf.; Bergman, J., fil. el:r, v. ordf.: Westling, K. A., fil. kand., sekret., Läffler, Fr., professor. skattmästare; Berg, Fridtjuv, folkskollärare. bibliotekarie; Westenius, SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Föreningar och Sällskap m. m. 725 J. B., redaktör;.andren, L. J., skräddar- Öfrige ledamöter: Ljungberg, C. E.; Varemästare. nius, N. A.: Lilliecreutz, C. A. frih. Suppleanter: Ahlen, Aug., folkskollärare och Suppleanter: Boij, G.; Holm, H.; v. Ceder- Oberg, G., kand. vald, G.; Rosenius, P. J. Bibliotekets (öppet 4-5 e. m.) och expedi- Sekreterare: Franc, C. tiorrens (öppen samtidigt) adress är Måstersamuelsgatan 19, Stockholm. Föreningen för fjäderfäskötselns befnämjande i Sverige. Den Svenska Federations-afdelningen (Högbergsgatan 32 A.) föl' befrämjande af den allmänna sedligheten. Som afdelningen är under omorganisation kommer uppgift om styrelse m. m. att inflyta i det i april månad utkommande supplementet. Svenska allmänna Djurskyddsföreningen. Styrelse. Ordförande: von Sydow, Gustaf. Yice ordförande: Flygarsson, F. Öfrige ledamöter: Andersson, H.; Jönsson, Olof; Kihlström, O.; Wiren, A. G. Svenska StY"else: Ordförande och Ordförande: Bennich, N. A. G:son. stierna, E.. Vice ordförande: von Platen, L., frih. $.ekreterare: Lindell, P. Likbrännings-Föreningen. kassaförvaltare: Sekreterare: Wårrnan, C. W. Ofrige ledamöter: Ahlsell, A.; Rullsten, B.; Skattmästare: Morell, E. Karlson. V.; Key-Åberg, A.: Medin, A.; Öfrige L,edam.öter: Siljeström, P. A.; Holm, Sonden. Clas; 'I'elander. R.; Wawrinsky, H:; yarel1lus, J:: fru: Vennerholm, J.; R. A.; Wiklund, W.: Wiman, E. A. WallIn, J. E.; Muhlenfels. L.; Petersson, Inspektor för likbränningsanstalten: Klin- E. R. genstierna, E.. Djurvännernas Nya Förening. Allmänna försvarsföreningen. Nordiska Samfundet Föreningen för Gift qvinnas Eganderätt. till bekämpande af det vetenskapliga I djurplågeriet. Ordförande: Hamilton, H., grefve. StY"else: Vice ordförande: Hierta-Retzius, A., fru. Ordförande: Nordvall, A. L. Sekreterare och kassör: Naumann. C., fröken. Vice ordförande: von Rosen. G., grefve. äfrige leclamöter: Ankarsvärd, E., fru; 0e- Klingen- Verketiill.asui» utshott : Ordförande: von Rosen. G., ff..refve. O B A B' Vice ordförande: Ljungberg c. E. Abelin. R.; Alin,.; ergström,.; jörlin, G., sekreterare; Casparson, E.; Ek- Öfrige ledamöter: Varenins,.T. fru: Buden- man. Carl; Rappe, A., frih., vice ordschold. A. M., f. d. huffröken; Sundin, E. C., fröken; Drake. 1\11., friherrinna; Abeiin, förande; af Ugglas, Byrå: Regeringsgatan G., frih., ordförande. n:r2(-;. C., A., genel:alska; forenmgens Boy, Th:, fru; Drake, C. '1'elefon: n:r skattmästare: Myrberg. _ A. M.; Boy, G.; Sjöberg, E. O. Sekreterare. Ljungberg, A. E., Norra Srnedje-." Fr edrlka-bremer-för b d t un e zatan N:o 30 & 32. (Lokal: Malmtorgsgatan 5) " Förbundet har till syfte att främja den Svenska Allmänna qvinnoföreningen svenska qvinnans intressen. till djurens skydd. St qrelse: Ordförande: Hildebrand, H. Ordförande: Varenius, J., fru. Vice ordförande: Börtzell, A. Vice ordförande: Engclhardt, M..A., fru. Sekreterare: Ruos, A., fröken. Öfrige ledamöter: von Höpken, A., friher- Kassaförvaltare: Nyström, Carl, rinna, Silfverskiöld, E., friherrinna; Sparre, äfrige ledamöter: Adlersparre, S., fru, f. H., fröken; Cronhielrn, E., friiken; Sundin, Leijonhufvud; Arikursvård, E., fru, f. Ny- E. C., fröken; Lohrmann, J., fröken; Bäärn- ström; Engström, L., fröken; Forsell, lit, hiel m, L.; von Hedenberz, L.; Dalström, fröken; Montelius,.A.,fru, f. Reuterskiöld; J.; Lindan,.T.; Axelsson, C.; Hö kerberg, L., Rohtlieb, H.; Sjöberg, G.; Whitlock, S", Sekreterare och skattmåstare. Isberg, Peder. I fru, f. Porsgren. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 726 Föreningar och Sällskap m. m. derschiöld, M., fröken; Wallis, Curt, pro- Öfrige ledamöter: Ambrosius, G.; Berg, H.; fessor; Beckman, K, redaktör; Sohlman, Ekendahl, E. J.; From, P.; Grabam, P.; H., kandidat: Höjer, M., lektor. Haverman, K. V.; Högberg, C.; Löfven, Suppleanter: Wall. S., Hjel merus, G., frök- J.; Martin, H. T.; Melander, E.; Montenar; Fries, Ellen, fil. d.r, fröken. lius, K. J.; Welin, G.; Mendelin. O. l' Svenska Qvinnoföreningen. Sturelse ; Ordförande: von Plomgren, Lotten; född Liljencrantz. Skattmästare: 'I'egner,,Clara, född Torell. ~ekreterare: WäRtfelt, Augusta. Öfrige ledamöter: Upmark, Eva, född Kindstrand; Rappe, Anna, född Sandahl; Elirenstam, Caroline : Sparre, Hedda. Suppleanter: Lindmark, J enny, född Wahlberg; Björlin, Mary, fru, född Strömberg; Bogeman, Louise; Dyrssen, Emma, född Fock. Revisorer: von Segebaden, Ch., född von Segebaden; von Diiben, Adamina, född von Vegasack. Suppleanter: W ästfelt, Sophie, född Reenstierna; Roos, Anna. Kristlig förening af unga qvinnor. (Lokal: Norrlandsgatan 13, 2 tr.) Stiftad 1885: har till ändamål att förena qvinnor af olika samhällsklasser för att verka stödjande och skyddande för qvinlig ungdom. Styrelse.' Ordförande: Andersson-Meijerhelm, N., fru. Sekreterare och kassaförvaltare: Schröder, M., fröken. Öfrige ledamöter: Wachtmeistet, E., f. von Platen, grefvinna; von Knemer, H., f. von Holst, friherrinna; Wimrnermark, L., f. Wimmermark, fru, Östberg, E., f. Edgard, fru; Höglander. M., f. Olsson, fru; Skiöldebrand, J., Hjelm, L., Sandberg, C., Petersson, A., Lindberg, Anna, Roos, Anna, fröknar. Rådgifvare: Wadström, B., Lagercrantz, J. Föreningens läkare: Jansson, C. Föreningen för Sömmerskor. (Stiftad af Fru EJ. Nyström 1880.) Föreningen för sömmerskor, som omfattar hela den klass af qvinnor, som försörja sig med handarbete, har till ändamål att, i så väl moraliskt som materielt hänseende befrämja deras väl och särskildt att genom medlemmarnes samlade bidrag skaffa dem hjelp under sjukdom. Ordförande: Nyström, M. F. Skattmästarin na'[.. Föreståndarinna f Kylen, Anna, froken. Öfriga Ledamöter: Humble, Ines, f. Berlin, fru: Lundin, V., med. dokt., Algren, Agnes, fröken; Lindström, Emma, fru; Granbom, Hanna, fröken. Stockholms kommunalförening. Ordförande: Westermark. G. E. Sekreterare och kassör: Söderlund, C. A. Ledamöter: d'albedyhll, G.; Borg, J. F.; Brunell, J. E.: De Champs, C.; Edlund; A. T.; Ekengren, W. A. 1<'.: Hammarlund, N. M.; Thomsen, H. L.; Åsbrinck, J. A. L. Suppleanter: Brusan der, A.; Magnusson, C. Revisorer: Belfrage, J. G. W.; Ludvig. R. Föreningen Öfre Norrmalm... Föreningens ändamål är att befrämja Ofre Norrmalms utveckling, förskönande och kommunala intressen. ' Stsjrelse: Ordförande: VY estermark, G. E. Selrreterare. Westling, D. H. Kassör: Ojerstedt G. Ledamöter: Berg, L. P.; Johanson, L. P.; Kinberg, H.; Lindqvist, Sv.; Sandahl. A.; Kristliga forellingen af unge man. Westling, C.; Wickholm, K. O.; Wid- Lokal: Kungsgatan 2, öppen alla livardagar forss, M. 4-10, söndagar 1-10 e. m.; biblioteket Suppleanter: Brunius, A. W.; Brusander, A. ; öppet hvardagar 7, e. m.: Engström, C.; Håvander, fl. O.; Schiitz, H. byrån för bostadsanvisning hvar-. dagar 9..3l)-10,ao f. m. Reformföreningen. StY"else.' Ordförande: von Koch, H. A. Ordförande: Mankell, Julius. Vice ordförande: Uggla, G.; Schulthess, F. Vice ordförande: Erikson. Gustaf. l:ste Sekreterare : Harling, P. l:ste Sekreterare: Bergius, E. T. Vice d:o Nordberg, Fl'. 2:dre d:o Vakant. Kassaförvaltare: Kjellström, O. Kassaförvaltare: Nyström, J. F. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Öfrige ledamöter: Svensson, J. Föreningar och Sällskap m. m. Bergqvist, A. G. och Vice ordförande: Carlson, O. Sekreterare: Sonden, Klas.. Sveriges Spanmålsexportförening. Styrelu: Ordförande: Öhman, Eric. Ledamöter: Du Rietz, G. A.; Enhörning', Fr. Suppleanter: Lindner1., S.; Stange, Herm. Sekreterare: Öhman, K Jir. Vetenskapliga, literära syften, skön konst, musik. Stockholms Naturvetenskapliga förening. Ordförande: Sandahl. O. T. Vice ordförande: Wittrock, V. B. Sekreterare: Nordström, S. E. 'r. Botaniska Sällskapet. Ordförande: Wittrock. V. B. Vice ordförande: Almquist, S. Sekreterare. Eriksson, Jakob. Biträdande sekreterare och skattmästare: Krok, '1'h. O. B. N. " 727 Öfrige ledamöter i styrelsen: Norblad. J. A.; Alexanderson, N. A. Numismatiska föreningen. Ordförande: v. Franeken. G. W. Sekreterare: Strokirk, W. Th. Kassaförvaltare: Bonnier, r. A. Öfrige ledamöter: Wedberg, J. O.; Levin, Astley. Svenska Autografsällskapet. (Adr.: Riksarkivet.) Bonde, Carl J edvard, friherre, ordförande; Klinckowström. R. M., friherre; Lewenhaupt, A.. grefve; Silfverstolpe, C., skattmästare; Karlsson, K. H., sekreterare. Svenska Slägtforskningsföreningen är under bildande. Anvisningar lemnas i Riksarkivet. Entomologiska föreningen i Stockholm. Arendsföreningen. (Lokal: Brunells handelsskola, Drottning- Ordförande: Sandahl. O. Th. gatan 48.) Sekreterare: Aurivillius, Chr. Stiftad 1885; har till ändamål att främja Öfrige ledamöter: Thedenius, K. F.; Lampa, den Arendska stenografiens utbredning. Sven.; Meves, W. Suppleanter: Meves, J.; Grill, C. Ordförande: Sohlman, Arv. Alla bref och försändelser böra sändas till Sekreterare: Köcher, Fanny. sekreteraren, adr, Vetenskapsakademien. Skattmästare: Gösling, Ernst. Geologiska Föreningen i Stockholm. 'Ordförande: Törnebohm, A. E. Sekreterare: Svedmark. E. Skattmästare: Holm. G. Öfrige ledamöter: Nathorst, A. G.; Santes-.son, H. 'Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi. (Postadress: Kungl. Biblioteket.) 'Ordförande: Ekelöf, J. A. Vice ordförande: Rosen, P. G. Sekreterare: Dahlg-ren, E. W. Skattmästare: Sidenbladh, K. Öfrige styrelseledamöter: Börtzell, A.; Dahlman, C. E.; Elfwing, N. A.; Fries,.A.ug.; Gylden, H.; Hildebrand. H.; Key, A.; Montelius, O.; Nordenskiöld, A. E., frih., Palander, L.; Retzius, G.; Wrom, C. Fr. Kemist Samfundet. (Lokal: Skeppsbron 14, tre tro upp.) Ordförande: Petterson, Otto. Öfriga ledamöter: W enuerström.anna, R. Ström, Svenska militär-stenografiska föreningen. Ändamål: att verka för den Arendska stenografiens utbredning och användning inom armen. Styrell!e: Ordförande: Hillmanson. Adolf. Vice ordförande: von Strussenfelt, Gunnar. Protokollsförare. Löwenborg, Fredrik, löjtnant; Malmskilnadsgatan 19 A. Skattmästare: von der Burg, Jacob. Bi bliotekarie: Meister, Axel. Korrespen den s-sekreterare: Mörner,R.,grefve, löjtnant; (ad r. Marieberg, Bjödwik.) Frimärksamlareföreningen i Stockholm. Ordförande: Bodstedt, A. W. Vice ordförande: Audreen, F. W. Sekreterare: Bruzelius, R. J. Bibliotekarie: Hafström, M. Kassaförvaltare: FärngTen, F. Föreståndare för bytesföreningen: N onnan, J. Brand- och Lifförsäkrings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan "'''"-----

6 728 Föreningar och Sällskap m. m. Svenska Fornskriftsällskapet. ILedamöter: Ånlrarsvård, Ellen, fru: Elworth, Sophie; Beijer, P.; Linder, N.; Sandberg, Ordförande: Klemming, G. E. Henrik. Sekreterare: Dahlgren, F. A. Suppleanter: Fries, Ellen, fröken; Lindgren, Skattmästare: Wieselgren, H. O. Hellen; 'I'igerschiöld, H. Ofrige ledamöter: 'l'egner, E.; Geete, R. Svenska Fornmirmesförenlnqen... Militärliteraturföreningen. Verkstallande utskottet: Rap~e, A.. fr.~h.; Ordförande: Winge, M. E. von der Lancken, E.; von Stockenstrom, Vice ordförande: Upmark, G. H. A:. Sekreterare: Montelius, O.. IKassaförvaltare: Frles, P. C. Kassaförvaltare: Sidenbladh, K. --- Öfri~e. le~amöter: Ekhoff:. E.; Hörlin, H.; l Sooietå Francaise.. Lilljekvist, F.; Malmström. J. A.; Nord- Stiftad 5 Maj 188~. ström, S. E. '1'. IHederspresident. Franske' ministern i Stockholm, Historiska Föreningen. Sekreterare: Laillet, V., Norrlandsgatan 1. (adr. Riksarkivet.) Ordförande: Malmström, C. G. Sekreterare: Hildebrand. E. Skattmästare: Silfverstolpe, C. Öfrige Ledamöter: De Geer, L., friherre; Wrern, C. F.; Bowallius, R. M.; Odhner, C. T.; Styffe, C. G.; Annerstedt, C.; Weibull, M. Rättstavningssällskapets Ordförande: Hoppe, O. Sekreterare : Brate, E. Kassaförvaltare: Haglind, E. Stockholmskrets. Konstnärsförbundet. Nationalekonomiska föreningen. Sty, else. Ordförande: Wsern, C. F. Stockholmsfractionen: Vice ordförande: Westman, C. Ordförande: 'Pauli, Georg. Sekreterare: Hamilton. H. E. G., grefve. Vice ordförande: Pauli, H., fru. Ledamöter af redaktionskemitån. Forssell, S~kreterare: Bergh, R... H.; Arnberg, J. W.; Palme, J. H.; Af- VIce se~reterare: Nord~trom, zelius J. Skattmastare: Lundstrom, E. K., Vice skattmästare: Bonnier, E., fröken. Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Ordförande: Nordenskiöld, A. E., friherre. Sekreterare: Retzius, G. Skattmästare: Fock. A. H., friherre. Ledamöter i styrelsen: Lind af Hageby, Ebba, f. Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta.fru: Nordenskiöld, A. E.frih.; Retzius, G.; Fock, A. H., frih.; Loven, Chr.: Cederblom, J. E. Konstnärsklubben.. Ordförande: Lindberg, Adolf. Vice ordförande: Arborelius, O. Sekreterare: Möller, C. Skattmästare: Fahlgren, C. A. Klubbmästare: Sörling, O.. Suppleanter: Haglund, R.; Akerlund, J. Publicistklubben. Sveriges Allmänna Konstförening. Ordförande: Wult von Steijern, F. (Kungsträdgården f.d. Blanchs konstsalong.) Vice ordförande: Neander, John. Sekrete~:are: Hoogerst?lpe, Gunriar. Ordförande: von Rosen, G. $.ka.ttmastare:. Gumrelius, ArVId. IVice ordförande: Gumselius, Arv. Ofrige le~amoter: Hammarlund, E.; Bran- Öfrige ledamöter: Norbin, F. C.; Möller, C.; tmg, HJ.; Hellberg, F. Lindman, A.; Belfrage, J. G. W.; Hör- Föreningen för Stockolms Läsesalong. lin, H. (Lokal: Beridarbansgatan 25: öppen alla Suppleanter: 'I'horell, R.; Dahlman, C. E.; söcknedagar från 9 f. m. till 10 eft. m.. Hubner, L. Söndagar från 2-10 eft. m.) II Konservator: Hafström. Gillis. Sturrtee : Sekreterare: Wåhlin, Karl. Ordförande: Lind af Hageby, Ebba, fru. Kassaförvaltare: Norbin. Fritz. Sekreterare: Fryxell, Eva, fröken. --- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Föreningar och Sällskap m. m. 729 Musikalis~a Konstföreningen. derströrn, C. R., frih.; Palmstierna, C. (Expedition: Stora Nygatan 12.) F. H., frih.; Hierta, C. G., frih.; Stuart, Direktion: L. '1'.; von Krusenstjerna, J. E. Ordförande: Äbergsson, A. V. 'i'jenstem,än: Sekreterare: Svedbom. V. Riddarhussekreterare och ombudsman: Stu- Skattmästare: Hirsch, Ot.to. art, J. M. Styrelsele damot: Lindroth, A. F. Riddarhuskamererare: Silf'versparre, O. Riddarhuskanslist : Blomstedt, C. O. Stockholms Allmänna Sångförening. Hammarskiöld-Risellschöldska Stipendii- (Stiftad den 5 mars 1862.) fonden. Ilirelction : Ordförande: Nyqvist, J. A. O Skatt.uästare: Johansson, Thure...rdf'örande : Vare nins, N. A. Sekrcterare: Hultberg, Gustaf. Ofrige ledamöter: Friis, G.; von Knorring, J. H. E.; Forsberg, C. L. o Sånglärm'e: Sekreterare och redozörare e Holmertz. C,' 1:ste: Akerberg, Erik; ~:dre: Lindqvist, H. [ B. M. " Sånglokal: 3kärlSårdsgatan 6. U ndervisning meddelas i tonträffning, köroch qvartettsång. Inskrifning för personer med sångröst sker vi <t öfuingarne hvarje tisdag kl. 9-1/211 e. m. De Enskilda Bankernas Syndikat. Ordförande: Quensel, r. U. yice ordförande: Tempel man, V. Ofrig-e ledamöter: Eberstein, Ch.; Gihl, G.; Wallenberg, K. A. Qvartettsångare-F örbundet. (Stiftadt 1883 af framl, Kormästaren Aug. Edgren.) Föreningen emot lifsmedelstullar. Sånglokal: Smalandsgatan 15 A 1 tr. (Stockholrn.) Sällskap för odlandet af kör- och qvar- Föreningens angelägenheter handhaftettsång af företrädesvis nordiska vas af en af omkring 500 personer beståkompositörer. ende centralstyrelse med säte i Stockholm Hedersledamot: Henneberg, Rich. samt af styrelserna för Föreningens filialer I.e Sånganförare : Andersson, Alfr. i landsorten. Sångrepetitör Ulls ted t, John. Ordförande: Bennich, N. A. G. Ordförande: Herlin, Ch,es. Vice ordförande: Wrern, C. F. Skattmästare: Schuldheis. Hj. Skattmästare: Söderström; C. C. Bibliotekarie: Uflstedt, Alfr. Öfrige ledamöter af centralstyrelsens verk- Anmälning om inträde för Sångare och stallande komite: Arnberg, J. W.: Beck- Passiva sker genom Styrelsen hvarja Ons- man, E.; Dickson, Ch.: Hamilton, H.; dag kl. '12 9 e. m. Särskild tonträffnings- Loven, Chr.: Watlden, W. kurs för oöfvade sångare. Sekreterare: Muntan, C. O. Sällskapet för Svenska Qvartettsångens befrämjande. (Stiftadt 1884.) Ordförande: Nyström, A. Vice ordförande: Myrberg, A. 1'1. Skattrnästare: Rystedt, M. ekreterare: von Otter, E. O.. frih. Ofrige, ledamöter: Frieberg, F. A.; Ohlson, L.; Akerberg, E. Tillgodoseende af kapital, handel, industri, m. fl. intressen. Riddarhusdirektionen. Ordförande: Björnstjerna. O. M. Ledamöter: von Rosen, F. C., grefve; Ce- Svenska Qvarnindustriidkare-Föreningen. Styrelse.' Ordförande: Bengtson, Carl, Stockholm. Vice ordförande: Wennberg, Frans, Stockholm. Sekreterare och kassaförvaltare: Sundberg,.. E. G. Ofrige ledamöter: Althainz, F. G., Stockholm; Sandberg, D. E., Göteborg; Jeansson, Joh., Kalmar. Sågverks- och Trävaruexportföreningen. _ StY"eise: Hummel, D.; Wikström, P. M.; Wilms, H.; Olrog, 'l'hv., Asluncl, F. A. Suppleanter: Francke, R.; Wikström, C. Ombudsman: Jahnke, Alb. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 730 Föreningar och Sällskap m. m. Sve~ska Bryggare-Föreningen. Suppleanter: Askerberg, F. C.; Lindqvist, S,. J.; Philipson, C. D.; von Platen, L., Ordförande: Bjurholrn, A. friherre ; Westermark,.G. E.; Arfvedsson, Yice ordförande: Egnell, Emil. C. E.; Söderlund, C. A.; Höijer, O. ()frige ledamöter: Dölling, F.; Qvennerstedt, C. F.; Sellman, G.; Sandvall. A., Borås; Svensson, J., Söderhamn; Lyckholrn, L W., Göteborg, Cederberg. F., Orebro, Sekreterare: Heljestrand, Adolf. Sveriges Allmänna Handelsförening.. Ordförande: Ekdahl, Gust., Södertelje. Vice ordf. och kassadirektör. Rossander. J. F., Stockholrn. Yice kassadir.: Bengtson, C., Stockholm. Ofrige ledamöter: Eklund, Henr. Sthlm; Frick, Otto F., Malmö; Gedda, Herm., Göteborg; Grahn, L. F., Umeå; Hasselquist, Carl, Kalmar; Johanson, C. Emil, Sthlm; Lithander, P. Em., Göteborg; Lundblad, E. A., Eskilstuna; Nachmanson, Abr., Sthlm; Petri, Axel, Eksjö; Sand wall, F. G., Jönköping; Strindberg, J. O. Sthlm; Svartling, Axel, Norrköping; Wallströrn, Axel, Uddevalla: Wollin, G., Ystad; Yden, N. O., Sthlm; Ostlund, A., Enköping. Sekreterare och kamrerare: Sundberg, E. G. Förvaltn'ings-utskott: Ordförande : Ekdahl, Gust. vice Ordf.: Rossander. J. F. Öfrige ledamöter: Bengtson, Carl; Eklund, Henr.; Strindberg, J. O. Husegareföreningen. Kontor: Regeringsgatan 12. Kontorstid: Allm. Tel Ordförande: Sjöqvist, Joh. Kassör: Lundin, Walfr. Sekreterare: Pettersson. Aug. Ledamöter: Asbrink, J. A. L.; Granholm, C. H.; Hammarlund. N. M.; Söderlund, C. A.; Lannerstjerna, F. W. Revisor: Vollert, Rud. Suppleanter: Lindmansson. J. A. W.; Ludvig, Rud. Försäkri ngsföreningen. Ordförande: Sidenbladh, E. Vice ordförande: Lagerbring, G., frih. Sekreterare: Leffler, J. Redaktör af Försäkringsföreningens Tidskrift: Leffler, J. Stockholms Byggnadsförening. (Stiftad år 1848.) Ordförande: Olsson, C. A. Vice ordförande: Grundström. J. Sekreterare: Flodqvist, J. Skattmiistare: Blanck, Otto. Bibliotekarie: Hallström, il. J. Sveriges Handelsresande Förening Ledamöter: Hoffrnan, W.; Söderlund, C. Å.; stiftad Hultman, C. A. Regeringsgatan n.o 32 (Högstedt & C:o). Rev~sorer: von Heijne, Th.; Lundgren, Styrelse : Rosander, Eduard, ordförande; S Hjalmar. Krook Anders vice ordförande' EnO". uppleant: Atterberg. H. ström, C. F. hedersledamot,, ö sekreterare; --- " Strömberg, Ö.: kassaförvaltare; Axelson, Stockholms Grosshandelssocietets Henrik; Jacobsson, Aug., Gimberg, Oscar; deputerade. Sannberg. K.; Karlson, Otto; Lannge, Ordförande: Peyron, L. C. E.; Mårtenson, Edm.; Platin, Victor; Ledamöter: Fredholm, L.; Bäckström, J.; Wollin, Birger. Brinck, A. E.; Frestadius, A. W.; Loven, Suppleanter: Girnberg, Axel; ~arlen, J. A.; John: Almgren, O.; Broman, J. H.; Berg, Lannge, W.; Schlaaf, C. F.; Osterlund, A., N.; Höglund, O. M.; Falkman, C.; Wik- Johansson, E. ström, Carl. Sekreterare: Lindeberg, G. Karnererare. Fredenberg. H. Stockholms Fastighetsegareförening. Ordförande: Nyström, C. Vice ordförande: Palmstierna, C. F. Skattmästare: Holmström, M. $.ekreterare och ombudsman: von Sydow, Hj. Ofrige ledamöter: Stålhammar, A.; Belfrage, J. G. W.; Danelius, B. A.; de Champs, C. E.; Ohlsson, Joh.; Smitt, J. W. Stockholms Köpmannaförening. (Byrån, Stortorget 1, öppen alla dagar kl ) StY1 ez s c: Ledamöter: Almgren. O., ordf.: Möller, G.; Strindberg, J. O.; Loven, J.; Broman, J. H.; Nachmanson, H. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Suppleanter; Berg, N.; SOD, Ax. Kamererare: Lindeberg. IL A. Ombudsman: Agrell, A. Bokhållare. Pettersson, A. Föreningar och Sällskap m. m. Stockholms Fabriksförenings Fullmäktige. Stråle, G. H., ordförande; Bäckström, J., vice ordförande; Almgren, O.; Almström, Falkman. C.; Abram- Sekreterare: Kindberg, J. W.; Carlen, G. Kassör: Landmark. S. A. 8jukvisitörer: Grönberg, C,. G.; Blom, P. J.; Morens, J. W.: Lundqvist, A.; Sporre, C. J.; Nyman, 1\1. A.; Brandström. III. A.; Bergqvist, V.; Lindström, C. G.; Hällström, C.; Källsten, G. A.; Käll, J, E. Kassörens expeditionstid: söknedagar kl. 5-7 e. m.; All m. tel. 625S. R.; Vikander, A.; Berglöf', A. M.; Bolinder, J.; Brinck, A. K; Hallström, P. W.; Lind~~o~ Fr.; Lindcroth., J:. G.: Ll~~din~ A. ~., Ramstedt, R. W.. Söderberg, J., Telauder, R.; Winborg, Th. Styrelsen för Stockholms stads Handtverksförening. Ordförande: Backman. J. F. Vice ordförande; Lyth, G. V. Kontrollanter vid kassan: Höglund, F.; Jacobson, E. Öfrige ledamöter: Åhlström, C.; Andersson, C.; Bergengren, J. R.; Cederlund, E. H.; Edberg,.IL; Friberg, J. L.; Löwstädt, C. R.; Mineur, C. G.; Nylund. L. V.; Svensson, C. P.; Westerdahl, A. R. Suppleanter för bedömande af arbetsprof., hörande till yrken, som ej äro inom styrelsen representerade: Carlsson. C. A.; Nilsson,.J.;" Gustafsson, J.; Schiitz, C.; Oströrn, J. tjo Sekreterare: Dahlg-ren, C. För utdelande af betyg och belöningsmedaljer efter förevisade arbetsprof. sammanträder styrelsen uti Handtverksföreuingens lokal, Brunkebergs torg 15, sista helgfria fredagen i hvarje månad; arbetare och lärlingar skola derom anmäla sig hos ordföranden. Stockholms Arbetareförening. (M.almskilnadsgatan 52.) Direktion: Ordförande: Håkansson, J. Vice ordförande: Eriksson, J oh. Sekreterare: Hultrnan, G. W.; Hel'tJhn, F. Kassör och vice värd; Morens, J. W. vice kassör: Kindberg. J. W. Bibliotekarier: Stä hl, S.; Rydberg, C. A.; Nessling. C. E.; Fagerström, D.; Hällström, C.; Qvamströrn, A. W.; Anders-. son, S.; Käll, J. K; Söderlund, J. E. Kassörens och vice värdens expeditionstid : sökned. 12-2; Allm. tel. 6~ 58. Föreningens Sjuk- och Begrafningshjelpsfond. Ordförande: Olsson, Per. Vice ordförande: Eriksson, Joh. 731 Föreningens Föreläsningar. Inspektor: Rydberg, Viktor, professor. Stsjrel se, Ordförande: Friesen, S. von, rektor. Sekreterare: Kindberg. J. W. Kassör: Morens, J. W. äfrige ledamöter: Mittag-Leffler, G., prof.; Hedin, A., fil. dir; Rydberg, C. A.; Håkansson, J. Föreningens Tio-öresafdelning. Sup-els».- Ordförande: Rubenson, S. Y. Sekreterare: Lindblad, G. Kassaförvaltare: Landmark, Amanda, fru. Vice kassaförv.: Holmqvist, Carolina, fru. Kontrollanter: Kindberg. Maria, fru; Abel, Henny, fröken; Morens, Selma, fröken. Liberala Valmansföreningen. Styrelse.' Ordf.: Olsson, John, (träffas Kammakaregatan 6). Vice ordf'.. Eklund. Oscar. Sekreterare: Sohlman, Harald (träffas å Aftonbladet). ~kattmästare: Palm, Aug. Ofrige ledamöter: Fjällbäck, J. A.; Jansson, K. A.; Borg, J. F.; Bengtsson, N. J.; Ericsson, Gustaf; två platser vakanta. Suppleanter: Erikson. J. M.; Cederborg, O. H.; Alden, G. A.; Ekman, E. J. Rådgifvande utskott: Ohlson, Johan; 'l'idl.eck, J. H.; Hultgren, O. J.; Dalman, C. E.; Granat, P. A.; Staf, L. O.; Franzen, Andrew; Retzius, Gustaf; Linder, N.; Pettersson, C. J.; Vestin, A. A.; Palme, Sven; Olsson, Olof; Beckman. Ernst; Palm, J anne; Winkrans, W. '1'-: Lindblad, Lambert; Hammarlund, Emil; Köersner, Vilh.; Svensson, Johan nes; Odhner, A. C.; Engström, J. E.; Laurent, J. S.; Nyström, Ludvig. Kretskomiteer: Första valkretsen: Ordf.: Berglund, W.; vice ordf.: Laurent, J. S.; Sekreterare: Runnbäck, O. E. Andra valkretsen: Ordf.: Ohlsson, Johan; vice ordf.: Ollen, P.; Sekreterare: E. H. Brand- -och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Gissler,

10 732 Föreningar och Sällskap m. m. Tredje valkretsen: Ordf.: Olsson, Olof; vice/ ~ekreterare: Carlsson, G. ordf.: Westling, D. H.; Sekreterare : Ce- Ofrige Ledamöter: af Kullberg. H.; Cassel, derborg, O. H. C. E.; Söderberg, K. A.: Ljunggren. C. Fjärde valkretsen: Ordf.: Palme, Sven; vice J.; Rosenblad, C.. friherre; Abramson, A.; ordf.: Byström, J.; Sekreterare: Berg, Hjrtl- af Petersons, F. A. S. mar. Femte valkretsen: Ordf.: Lagerholm, W.; vice ordf.: Höjer, M.; Sekreterare: Hallgren, P. V. Sällskapet Enighet och Frihet. (Köpmangatan 10. Ordinarie sammankomst 2:dra söndagen i febr. månad; uppbördssammankomster 2:dra söndagen i hvarje månad). Ordförande: Elmgren, J. P. Vice ordförande: Hellström, J. W. Sekreterare: Agnår, C. G. Kassaförvaltare: Land'by, O. Th.; Strömmer, C. E.. Allmänna Sjuk- och Begrafningskassan i Stockholm. (Karlavägeu 10 B. 4 tr. upp.) Ordförande: Enblom, C. J. Vice ordförande: Berggren, W. F. Sekreterare: Brandt, C. ~assör: Strömberg, J. H. A. Ofrige ledamöter: Norling, C. E.; Lundgren, J. P,; Tengblad, L. L. Kassörens mottagningstid: helgfria Måndagar, Onsdag-ar och Lördagar kl. 8-9 f. m. och 4-5 e. m. Stockholms Börsförening. Direktion: Heckscher, E.; Graf, W.; Neijber, M. J. Stockholms Schacksällskap. (Berns salong, l tro upp; uppgång från, Näckströmsgatan). Alla dagar kl. 5 e. m. Hedersledamot: Nordenskiöld, A. K, frih, Orc1förande:Wrern, C. F. Vice ordförande: Saloman, G. Skattmästare: Salomon, S. Sekreterare: Sahlberg, O. 'W. R. Militärsällskapet i Stockholm. Ordförande: Björnstjerna, R. M. Vice ordförande: Rudbeck, Z., frih. Ledamöter: Wikander, J. G.; Ridderstad. W.; Rosenblad, C., friherre; Wästfelt, O.; Wrangel, C. G. T., grefve, Billmanson, A.; Stjernspetz, H. Suppleanter: Malm, O. B.; von Hofsten, C. H.; Hamilton, A. grefve; Falkman, L.; Rudling, A. E.; Stedt, N. G.; Virgin, J. Direktion: Bergman, G., C:SOII; af Petersens, F.; Wawrinsky, H. L. Sekreterare: Elson, G. Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa. (Malmtorgsgatan 5, 1 tr.). Helsovårdsföreningen Stockholm. afsedd för lärarinnor, i tjenstebefattning anstålda qvinnor, m. fl. Ordförande: Ödmanson, E. Ordförande: StY"els,: Vice ordförande: Linruth. K. Rosen, P. G. Sekreterare: Wawrinsky, R. A. Kassaförvaltare: Nyström, C. Kassaförvaltare: Dahl, F. G. A. V'd Ex ditio e } A. Roos, fröken. äfrige ledamöter: Fröman, Otto; Henri-..l pe hl n n A. Fabricius, fröken. ques, P.: Asplund, H.; Rubenson, S.; Ofrige Ledamöter: Pontin, D.; Lybeck, Fr., I Westin, O. E. fru; Plorngren, G. von, frö k.; Sandahl. O. Kassan är öppen hvarje helgfri torsdag kl. Svenska läkaresällskapet. 1/26-'127 e. m. (Jakobsgatan 19.) Nöje och nytta, fackintressen, gymnastik, sport m. m. "Sällskapet". D'irelstion : Ordförande: Björnstjerna, O. ]VI. Vice ordförande: Osterlind, A. Kassadirektör. Söderström, C. C. Ordinarie sammankomst under juni, juli och augusti månader livarannan tisdag; under öfriga tiden af året hvarje tisdag kl. 7 e. m. Ordförande: Linroth, K. Sekreterare: Sonden, M. Skattmästare: Ljungberg, K. Bibliotekarie: Bensow, J. O. Brand- och lifförsäkril1gs-aktieboiage~ SVEA. ;3 Drottninggatan.

11 Föreningar och Medicinska Föreningen. (Klarabergsgatan 68, 1tr.) Föreningens Förman: Medin, Oskar, Professor. Förening; n"»ic» Förman: 'I'igerstedt, Rob., Professor. Ordförande: von Hofsten, S. A. G..Med. D:r. Sekreterare: Asplund, E. M., Med. Kand. Värd: Weinberg, Karl, Med. Kand. Bibliotekarie: Zander, E., Med. Fil. Kanel. Skattmästare: Fil. Kand. Engblorn, W., kassör, Med. Klubbmästare: Levin, E., Med. Stud.: Frick, A., Med. Stud. ~ånganförare: Vakant. Ofrige ledamöter: Afzcl ius, A., Med. D:r; Levertin, A., Med. D:r; Lindström, G. A., t. f. Professor; Santesson. G., Med, Kand. I: iirualtnin gs1l iimnden : Skattmästaren Bergman. Fr., Med. Kand.; Bergman,.T., Med. Kand.: Forsell, W., Med. Fil. Kand; Nordenfelt, E., Med. Fil. Kand. Medicinska Föreningens lokal hålles öppen för föreningens medlemmar alla dagar från kl. 8 f. m. till 10 e. m. Biblioteket öppet för utlåning Tisdagar och Fredagar Id. 2-2,45 e. m.; a. t. 60. Svenska Veterinärläkareföreningen. Ordförande : Lindqvist, G. A. Vice ordförande: Schoug, E. Sekreterare: Nordendahl. J. \\'. Räkenskapsförare: Billström. Ax, Apotekaresocieteten. (Vallingatan 20.) Irirektion : Ordförande: Sebardt. \V Direktörer: Piltz, G.; 'rillander, H.; 'fhedenius, H.;' Murray, A. Suppleanter: Norselius, R. och Chrysander, J. Sekreterare: Lehman, A. Skattmästare: Boberg, A. T'axe-reuisorer: Lehman, A.; Murray, A. Apotekare och apotek, se udressafdelningen. Farmaceutiska Föreningen. (Vallingatan 20.) Ordförande: 'I'herlenius, G. G. H. Sekreterare: Wal1er, F. A. E. Sällskap m. m. 733 Kassaförvaltare: Hcdrnan, J. A. Bibliotekarie: Ahlberg, K. A. Ofrige ledamöter: Stahre, N. L.: Lindman, U. Bl.; Källström, A. E. Th.; Sehillberg, A. J. Embetsmän: Ordföranden, Sekreterareu, Kassaförvaltaren, Bibliotekarien. Klubbmästare: Sjöstedt, G. W. S. Sånganförare: Petersson, O. H. Diskussionsnämnd: förman: Stahre, L. Ofrige ledamöter: Källström, E.; Ahlberg, K. Farmaceutiska fireljingens lokal ar för ledamöterna tillgänglig hela året hvarje dag från kl. 10 f. m. till 9 e. m. Bibliotek och samlingar äro tillgängliga efter tillsägelse hos bibliotekarien, som träffas på tider, hvilka äro särskildt anslagna i föreningens lokal. ',' Svenska Ordförande: Sjöberg, E. Sekreterare: Wessler, J. Skattmåstare: Skogsborg, R. Bibliotekarie: Martin, le Tandläkare-Sällskapet. Sveriges allmänna Folkskollärareförening. Centralstyrelse: Ordförande: Skoglund, A. F. Vice ordförande: Söderberg, J. G. Sekreterare: Berg. Fridtjuv, Kassaförvaltare: Harnruarlund, Emil. Öfrige ledamöter: Dalström. J. J.; Dalin, Alfr.; Johansson, Johannes. Suppleanter: '1.'hysell, Joh.; Rodhe, B. G.; Lindvall, K. J. Stockholms Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. Folkskollärareförening. Styrelse.: Ordförande: Dal ström, J, J. Vice ordförande: Berg, Pridtjuv. Sekreterare: Bergqvist, A.; Broström, K. O. Kassaförvaltare: Eden, L. A. Öfrige ledamöter: Linden, A. V.; Berg, Hj. Studentföreningen i Stockholm. (Vasagatan 19.) Ordförande: Fredholm, I var. Vice ordförande: Klinckowström, A. Sekreterare: Billberg. Ossian. Skattrnästare: SahJbom, Naima. Bibliotekarie: Hroggblom, K. Svenska Döfstumläraresällskapet. Ordförande: Ekbohrn, G. K., Rektor, Bollnäs. Vice ordförande: Östberg, J., Kyrkoherde, Hjorted: Inspektor öfver döfstumanstaltema i riket. 13 Drottninggatan.

12 734 Föreningar och Sällskap m. m. Sekreterare och redaktör af Sällskapets Sekreterare: Blumenberg, R. Tidskrift: Nordin,' };'., Direktor, Skara. Vice sekreterare: Johanson, Joh. Kassaförvaltare: Zetterman,-E. A., Direk- Skattmästnre: Berg, A. F. tor, Wadstena. Hedersledamöter: Borg, O. E., f. d. direk- S k T "d å d f". tor m. m. vid Manilla institut; Klingspor. I vens a.ra og r. s 0orelllngen. C. A., f. d. direktor och lärare vid Hjor-] ' (Rosendal 'a Djnrgården.) teds döfstumanstalt i Småland. I Ordförande: Sandahl. O. Th. Handelsvetenskapsfören ingen. Vice ordförande: Wretrnan, F. Ordförande: Vakant. Vice ordförande: Smeclman, Karl A. Sekreterare: Smedman, Gust. Kassaförvaltare: Widfors, Mauritz. Konsulterande ledamot: Lundmark, D. Suppleanter: Currnan, W.; Rydberg, F, Revisorer: Wiren, A. G.; vakant. Gartnersällskapet. (Götgatan 43.) Ordförande: Anderson, Aug. P. Vice ordförande: Wennströrn, J. P. Sekreterare: Afzelius, J. A. Protokollsförare: Moberg, C. (adress: Stockholms fröhandel). Skattmästare: Pihl, A. Vice skattmästare: Werner, A. Bibliotekarie: Stenholm, E. Vice Bibliotekarie:,LindgJ;en, A. V. Svenska Trädgårdsodlareförbundets Centralafdelning. Sttrelse: Ordförande: Edberg, F. Vice ordförande: Grahn, };'. A. Sekreterare: Holm, V. F. Vice sekreterare: Berglund, J. F. Kassör: Eriksson, Ernst. Vice kassör: Jonsson, C. O. Bibliotekarie: Carlsson, C. J. Vice Bibliotekarie: Eriksson, J oh. Svenska Bokhandelsmedhjelpareföreningen. (Stiftad d. 29 Sept. 11'88.) Lokal: 3 A Hamngatan. Styrelse; Ordförande: WalJin, H. Vice Ordförande: Norell. Otto A. Sekreterare: Sunesson, J. 8kattmästare: Lindqvist, L. Styrelseledamot: Pira, F. Suppleanter: Huldtgren, H. W.; Getzhult. Carl Fr. Stockholms Svampvänner. Ordförande: Lindblad, M. A. Vice ordförande: Sandahl. O. Th..Brand- och Lifförsäkrings..Aktiebolaget SVEA. Öfrige ledamöter: 'I'hedenius, IL F.; Rosen, N., grefve; Tamm, O.; Ström, J.; Lov~n, Chr.: Key, E. A.; Bolinder, A.; Ålrutz ;: A. O.; Sjögreen, J. R.; Eriksson, J.; Andersson A. P. Föreståndare för Föreningens trädgård och elevskola: Pihl, A. Lärare vid elevskolan: Pihl, A.; Lundell, P. M.; Bovin, K. Föreningen Svenska Florar1s vänner. Ordförande: Björklund, Emanuel. Sekreterare: Petersson, Edvard, Notarie. Skattmästare: Johansson, J. Th. Si Ikesodlingssällskapets Förvaltnings utskott. Ordförande: Hallenborg, M. Ledamöter: Smitt, F. A., sekreterare ocn skattmästare; Fahnehielm, O.; Aurivillius, C.; Platen, L. von, friherre. Samfundet för Nordiska Museets Främjande. (Drottninggatan 79.) Skyddsherre: H. M:t Konung Oscar II. Styt'else: Ordförande: Hemmarek, C. G. Öfrigc ledamöter: Bolinder. J.; Hazelius, A.; Key, A; Abergsson, A. V.; Vakant.' Sekreterare och skattmästare: Hazelius, A. Biträdande sekreterare: Vistrand, P. G.; Ljungberg, Agnes: Axling, Agnes; Södermark, Maria: Levin, Visen. Nordiska Museet. Drottninggatan 71 A och B eller de s. k. norra och södra paviljong-erna; Drottninggatan 79, 1,2 och 3 tro upp, äfvensom Drottninggatan 77, 1 och 2 tro upp, den sistnämda lokalen med ingång från och sammanhängande med Drottninggatan 79; Drottninggatan 88, 1 tro upp samt Framnäs å Djurgården. Ordförande: Hernmarck, C. G. Andre ordförande: Key, Å. Styresman: Hazelius, A. Skattmästare: Abergsson, A. V. I 13 Drottninggatan.

13 '.. Föreningar och Sällskap m. m. Öfrige ledamöter af styrelsen: Bol inder, J.j Typoqraflska Föreningen. Vakant.. (Brunkebergstorg 2 till höger öfver gården Amannense~: Helleday, Emilia;. Vistrand, '2 t~.upp.) P. G.; LJungberg, Agnes; AxlIng', Agnes; Ordförande: Mårtpnson L. Al]O'. K~stner, Maliuj Söderrnark, Maria; Levin, Vice ordförande: BystrÖm, Her~. VIsen.. Kassör: Westlund. Thure. E. o. amanuen~er: HeJJed.ay, Herrnina, f. Sekreterare: Holmstedt, C. R. Helleday. Levin, Anna, Linder, ~da; N.ord- Bibliotekarie: Didrikson, G. D. berg, Ida; Ström, Selma; Wallin, Hilda, Nauman,Augllsta;Hammarstedt,E; Palm,C. Biträdande amanuenser: Hermelin,.Märta; Planthaber, Jane; Lamm, Agnes. Hygieniska Museet. (Karolinska Institutet.) (Stiftadt af Stiftelsen Lars Hiertas minne; Linroth. K.; Curman, C.; Cederblom. J. E.; Westin, O. E.; Wawrinsky, R. A.; Hierta- Retzius, Anna. Svenska Teknologföreningen. Arsenalsgatall 2 A. F ärvaltningsutskott: Ordförande: Storckenfeldt, E. Vice ordförande: Andersson, J. O. Ledamöter: Wiman, E. A. (ordförande i föreningens andra sektion); Lagergreen, A. L. A. (ordförande i föreningens första sektion) och Laurin, C., (kassadirektör). Sekreterare: Boberg, G. Redaktör för föreningens organ n'i'eknisk Tidskrift», Hoffstedt, W. Svenska Bokförläggareföreningen. Ordförande: Selig mann, J. Vice ordförande: Kruhs, K. F. Sekreterare: Nauman, '.I'h. Kassaförvaltare: Bonnier, r. A. Boktryckerisocieteten. Ordförande: Hreggströrn, Ivar. Sekreterare: Bruzelius, A. J. Nya Bokförläggareföreningen. Ordförande: Holm, G. B. A. Vice ordförande: Beijer, F. P:son. Ledamot i styrelsen: Kinberg, Hj. Sekreterare: Tegner. J. B. Kassaförvaltare: VY aljin, E. W. Svenska Bankmannaföreningen. 8tY'rPlse: Ordförande: LidelI, Per. Vice ordförande: Heckscher. I. ~ekreterare: Lundberg, Rud, Ofrige ledamöter: Enell, O.; Lindstedt, A. V.; Palm, J.; Weideman, A. 735 Svenska Typografförbundet. (Adr.: Sven Linge, Köpmantorget 2.) Blom, J. L. A.; Dermenstoff. J.. L.; Didrikson, G. D.; Edin, C. G.; Landberg, Gottfr.: Liuge, S.A.; Mårtenson, L. Aug. Typografernas Arendsförening. (Lokal: Typografiska föreningen, Brunke.. berg-storg 2.) Stiftad 1889; har till ändamål att verka för den Arendska stenografien bland typograferna. Ordförande: Malmgren, C. F. Vice ordförande: Gustafsson, E. Sekreterare: Edin, G., adr, Aftonbladet. Vice sekreterare: Norrman, A. Skattmåstare : Ericsson, C. E. Bibliotekarie: Didrikson, G. D. Litografiska Föreningen i Stockholm. Ordförande: Sachse, E. Vice ordförande: Öst, Tycho. Kassör: Melin, C. O. Sekreterare: Kruger, F. Vice Sekreterare: Söderlund, J. E. Å ngfartygs- Befäl hafvare-sällska pet. (Stiftadt år 1857.) Sty"else: Ordförande: von Sydow,.F'. Vice ordförande: Nyman, C. E. Sekreterare: Ekdahl, A. F. Skattmästare: Samsioe. C. R. Ledamöter: Axberg, J. W.j Byström, H.; Hartzell,.J. A.; Hed borg, O. F.; Lindbom, P. B.; Lubeck, E.; Lönegren, V.; Werner, J. Ångbäts-Befälhafvare-Föreningen "Å. B. F." Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder. Blornqvist. J. P., ordförande; Sjödin, B. P.,. vice ordförande; Söderström, F. G., skatt mästare : Hård af Segerstad, M., sekre- terare ; Nyström, C. G., ombudsman. " \ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 736 Föreningar och Sällskap m. m. Maskinistföreningen. Nyr"lse: Ordförande: Borg, J. F Vice ordförande: Alenius, V. W. Skattinästare och Bibliotekarie: Ellioth, E. F. Sekreterare: Gummesson, O. Kassakontrollaut : Mattsson, F. L. L. Ombudsman: Levin, C. G. Ordningsman: Pettersson, A. F. O. Styrelseledamöter: Sjöberg, G. A.; Westlin, J.; Lindgren, G. C., Skattmästaren träffas alla söknedagar kl. 3-5 Tyska Skolgränd n:o 8 A, 1 tro upp. Stockholms Nya Maskinistförening sammanträder 4 gan ger om året å källaren Fredens festvåning. Ordförande: Sandahl, J. J. Sekretcrare: Lennholm, F. G. Kassör: Akesson, J. Ombudsman: Johansson, A. G. Stockholms gasverksarbetares sjuk- och begrafningskassa. Ordförande: Ahlsell, Ad. Vice ordförande: Widen, J. W., J,?:assör: Nilsson, Hj. Ofrige ledamöter: Hammarströrn, J. G.; Sundell, Alfr, lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa. Stsp-else: Ordförande: Johansson, C. A. Kassör: Haglund, L. F. Sekreterare: Forssman, C. G. Ombudsmän: Berggren, J. F.; Andersson, C. Handarbetets Vänner, hvars ändarnål är den svenska hemslöjdens förädling i konstnärlig och fosterländsk riktning. (Brunkebergstorg 18; öppet 10-4.) Ledamöter: Wallenberg. A., fru; Ankarsvärd, E.. fru; Petrelli, I., fru; Wising, S, fru; LimnelI. F., fru: Curman, C., fru; Odelberg, E., fru; Wiuge, H., fru; Robtlieb, M., fröken. Suppleanter: 'I'horell, H., fru; Cardon, K., fröken; Claösen, F., fru; Grundström. C., fru; Tamm, E., friherrinna; Gisberg, S., 'fröken.; Le.vison, J., fröken; Liljecrantz, E., friherrinna; Wrern, E., fru. Stockholms Gymnastik- & Fäktklubb. Smålandsgatan 15 B. (Stiftad 1876.) Ordförande: Balck, V. G. Vice ordförande: Johnson, E. G, Sekreterare och Skattmästare. Wancke, F. T. Ledamöter: Francke, Ro bert; Kantzow, Gustaf; Klefberg, Fr.: Palm, Ivar; Ramstedt, Carl; Schersten, Otto; Widmark, Johan. Dagliga öfningar i friskgymnastik för äldre och yngre män samt i fäktning för.. nybörjare och försigkomna. Ofningstimmar kl. 7-8, 8-9 f. m., 3-4, u 8-\;1 e. m. Arsafgift: 5 kr. Afgift för deltagande i öfningarna; för en månad 7 kronor; vid förskotts betalning för hela tiden på en gång får tre eller flera månader 5, kr. pr månad. / Kalla och modererade duschar finnas. Stockholms södra Gymnastik- och Fäktklubb. (Stiftad 1882.) (Lokal: Sot Paulsgatan 21 A.) Ordförande: Anderson, A., Generaldirektör. Sekreterare o. skattmäst.: Burman, B. F. Öfriga ledamöter: Cronhielm, G. O., grefve; Wistrand, d'a.: HelJeberg, C. A. Öfningstider kl. 7-9 f. m. Stockholms Gymnastikförening. (Stiftad 1875.) (Lokal: Norra Latinläroverket, 7l Drottninggatan.) Ordförande: Balck. V. G. Vice ordförande: Hartzell, K. J. Sekreterare: W sern, Charles. Skattmästare: Feychting, O. H. Materialförvaltare: Blomberg, P. Ledamöter: Schersten, Otto; Jansson, A. Öfningstider: Måndagar, Torsdagar '128-9 e. m. pedagogisk gymnastik, Onsdagar o. Fredagar kj.18-9 e. m. räckgymnastik O. fri gymnastik. Arsafgift: Kr. 15 i ett för allt för 7 månader. Till medlem antages en hvar, som eger någon gymnastisk färdighet samt intresse och hag för idrottsöfningar, Qvinliga Gymnastik-sällskapet. Ordförande: SiJow, Carl. Sekreterare: Högström. Sally. Skattmästare: Sommar, Anna, Ledamöter: Fogelström. Ellen; HarteJius, J eanna; Kylen, Lydia. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 , Föreningar och Sällskap m. m. 737 Stockholms Qvinliga Gymnastikförening. Sekreterare och kassaförvaltare: Köhler,Ol. Ofrige ~edamöter: Carlström. Clara,.f~u; Ordförande: Falck, Vendela A:son. Eurenius, P. L.; von Hofsten, Sven; LIlJa, Vice ordförande: Beronius, Greta. A:. J.; Schumburg, R.; Saxen berg, Sofi., Sekreterare: Högström. Sally. fro~~n; Ullstedt, Alfred... Skattmästare: Wallroth, Jenny. Sallsk.a:'pets sekreterare och kas.saf?r- Ledamöter: Sommar Anna' Hartelius Je- valbare, Kohler, Ol., mottager anmälniuanna, ", gal' om inträde i sällskapet samt ombesörjer dess Iiqvider. Kvinnoklubben. (Lokal: Drottninggatan 8.) Stockholms Allmänna Simförening. (Postadr.: Stockholm.) Ordförande: Anderson, H., fröken. Vice ordförande: Sachs, H., fru. Ordförande: v. Segebaden, G. Skattmästare: Nyqvist, Ch., fröken. Kassör: Setter1und, C. J. Sekreterare: Ollmark, E., fröken. Sekreterare : W inge, Gustaf. Bibliote karie: Myhrrnan, H., fröken. Materialförvaltare: Abrahamson, N. A. Öfriaa ledamöter: Boströrn, S., fru; Frölan- Instruktörer: Setteriund, C. J.; Nätterdel', N., fru; Gumselius, S., fröken; Leche,. qvist, E.; M., fru. Öfriga styrelseledamöter: Petterson, Otto Suppleanter: Hubner, B., fröken; Lindström, E.; Andersson, O. A., fröken; Tibell, A., fröken. Svenska Jägarförbundets Centralafdelning. Föreningen för befrämj.an~e af Skolung- domens Vap?nofnmgar. Ordförande: af Petersens, H. (Grundad ar 1866.) Vice ordförande: Lindblad, J. W. Sekreterare: Hamilton, A. P., grefve, Ordförande: Rappe, A., friherre. Chef för skjutbanan: Hellsten; Fr. Vice ordförande: Gilljam. G. F. Skattmästare: Bastman. Georg A. Sekreterare och kassaförvaltare: Balck, V. G. Ordningsman: af Trolle, H. Inspektör öfver folkskolornas militäröfnin- Öfrige ledamöter: Wessberg, S.; Holmertz. gal': von Prancken, G. W. C. G. G.; Björck, E. Instruktör för folkskolorna: Aminoff, T.; Förbundets skjutbana är i Solnaparken von Friesen, S.; Hedin, A.; Bergman, C. vid Norrbacka. Allm. tel G.; Sjöstedt, S. Hedersledamöter: Allmänna Svenska Trafklubben. Ryding, IL A.; af Ugglas, G., friherre: Holm, Hedersledamöter: C. E.; Bolinder. A.; Lindström, C. F. J. H. K. H. Kronprinsen; Ehrnrooth, frih., Sällskapet för befrämjande af Skolungdomens fria lekar. (Stiftadt 1883.) Stynlse: Ordförande: Bergman, C. G. af Ugglas, G., frih.; Stråle, W. Ordförande: Fersen Gyldenstolpe, Gustaf, grefve. Vice ordförande: Bredberg. C. G. Sekreterare: Hamilton, A. P., grefve. Sekreterare: Balck, V. G. Svenska Turistföreningen. Skatt~~stare: Andersson, O. T (Stiftad 1885.) Le~amoter: Sager, J: E. M.; "Wancke, F. T. Adjuugerade ledamöter: Pettersson? Edw. Ordförande: Hildebrand. Hans. R.; Ankal:crona, C.; Aman, W,.; Widmark, Vice ordförande: Dahlman, C. E. Johan; Gimberg, C. J.; Cronhielm, G. O. Sekreterare: Fegrreus, Torbern. Stockholms SimsäIlskap. (Stiftac1t 1827.) (Lokal: Stockholms stads Bad- och rättning.) Ordförande: von Francken, G. W. Vice ordförande: Borg, O. E. i;\kattmästare: Wancke, F. Ofrige ledamöter: Ameen, Louis; Balck, V G.; Bergström, Otto; Ekhoff, Emil; Hed- Simin- borg, O. F.; Lundberg, John; Svenonius, Fredr.; Wahlström, P. K. Revisorer: 'I'örnebladh, Ivar; Stedt N. G. Suppleanter: Lagerwall, Birger, Wittrock, V. B. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan._ 47

16 738 Föreningar och,sällskap m. m. Adress: Karduansmakaregatan N:o 6. n. b. Stockholms Allmänna Skridskoklubb Expeditionen öppen helgfria dagar kl. ~2-' (Stiftad 1883,) ~4 e. m. Styrelse': Kgl. Svenska Segel-Sällskapet. (Stiftadt 1832.) Ordförande: Lagercrantz, J. Sekreterare: von Sydow, F. Ledamöter: von Höpken, N. A.; sens, H. Segelsällskapet Svearne. Ordförande: Rijswijk, H. van. Vice ordförande: Bergstedt, E. Sekreterare: Vakant. Skattmästare: 'fidblad, Fr. Adjutant: Enwall, A., tillf. sekreterare. Klubbmästare: Svensson, Alf. Waxholms Segelsällskap. (Stiftadt 1878.), Ordförande: Odhner, A. C. Vice ordförande: Forsberg, A. Sekreterare: Lindman, Alex. Skattmästare: Feychting, E. W. (Anordnar om vintern täflingar i skridskosegling på Värtan.) Stockholms (Stiftad 1880.) Ordförande: Balck, V G. Vice ordförande: Neess, H. T. Roddförening. Ordförande: Bergman, C. G. Skattmästare: Wiklund, W:m. $.ekreterare: Blanche; Th. Ofriga ledamöter: Balck, V. G.; Cederblom, I J. E.; Gripenstedt, C.; Horn, A., grefve;', Naiss, H. 'l'.; afsandeberg, F.; Zethrteus, F. af Peter- Banrnästare : von Feilitzen, Klas. Stockholms Velocipedförening. (Lokal: Riddaregatan 27.), Ordförande: af San deberg, Fr. Vice ordförande: Lindman, A. Sekreterare: Thunman, W.; adr.: Inteckningsbolaget. Kassör: Holmberg, C. O. Kaptener: Schwieler, K.; Peterson, M. Materialförvaltare: Wiklund, Ant. Öfning äfven om vintern i förhyrd lokal. Fotografiska Föreningen. Qrdförande: Gyldsn, Hugo. Ofriga ledamöter: Hasselqvist, A., sekr. o. skattmäst.; Blom, Emil; Palmgren, K. E.; Scholander, Sven. Organ: Fotografisk Tidskrift, Redaktör: Roosval, Albin. Positivistiska Samfundet. (Hotel W6.) Förvaltningsråd: Vesterlund, C.; Carlsson, J. E.; Schroff, P., m. fl. Sekreterare: Pettersson, F. Israelitiska Ynglingaföreningen. Skattmästare: Andersson, O. Föreningens ändamål: att understödja Roddchef: Wirström, Harald. till Stockholms kommun hörande personer Materialförvaltare: Eriksson, F. a! ~osaiska tros.bekänne~sen,o hvil.~.a eg-na Styrelsemedlem: af Sandeberg, F. SIg at vetenskapliga studier!. at.~lojd eller Suppleanter: Wiklund, W.; Zethrreus, F. handtyer~; att bere~a utvoag for mede~- Föreningens båthus är beläget vid Djur. l~sa JUdISka barn tfll erhållande af religårdsbrunnsvikens norra strand, bortom grens- och olementarundervisning m. m. Skogsinstitutet invid Laboratorium...'. Stockholms Roddförenings adressrpetters- Ordforande: Hirsch, Abr. son, F., Kommendörsgatan 26, Sekreterare: Geber, Hugo. Kassaförvaltare: Naohmansson, Abr. Mälare-Roddklubben. Sturelee : Ordförande: Vakant. Vice ordförande: Edlund, A. Sekreterare: Zettergren, Albin. Skattmästare: Stenström, K. Roddchef: Wirström, R..Materialförvaltare: Friestedt, Aug. Adr,: Zettergren, Albin, Långholmen. Öfrige ledamöter: Levertin, Alfred; Hirsch, Oscar. Israelitiska Sjukhjelps- och Begrafnings-. Sällskapet. Lublin, J.; Marcus, 1.; Hirsch, O.; Rugheimer, L.; Meyerson, H.; Davidson, R., fru;, Bensow, M.,fru; J acobsson, Augusta,fröken. Läkare: Levertin, Alfr.: Lundin, A. W. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13, Drottninggatan.,

17 . Bolag. - 'l'i~ningar och Tidskrifter m. m Sveriges Brefdufveförening. StY?'else: Adr. o. Dufslag: Kgl. Pontonier-bataljonen. Skyddsherre : H. M:t konung Oscar II. Billmanson..l.; af Petersens, H.; Berggren, la hedersledamot: H. K. H. Kronorinsen. L. och Knöppel, J. G. Hedersledamöter: Leijonhufvud, B. A., frih.; Styrelsesuppleanter: Lagercrantz, C.; Riddervon Otter, C. G., frih.; Rappe, A. och stad, W.; Pettersson, C. A. Palmstierna, N. A. H., frih. Sekreterare : Flygarson, F. " Stockholms Bolag af allmänt intresse. Utskänknings-aktie-bolag. Verkställande direktör: Westermark. G. E. Sekreterare : Kinberg, Harald, Ström, K. R., ordförande; Lundvall. A. och Rubenson, J., verkställande direktörer; Stockholms Bell-Telefon-Aktiebolag. Hamberg, N. P.; Wanin, 1\1. F. Stadens ombud hos bolaget: Hedin, S. A. Klingenstierna, E. G., ordförande; Tjenstemän: Nyström, Carl; Montelius, W.; Egnell, Emil; Rehn, S. J., kontrollör; Melin, E. bokhål- Ericsson, Knut, verkställande "'direktor. lare; Forsberg, E. och Josephson, J., Suppleanter: Sjöstrand A. E.; Eklundh, biträden. Knut. Stockholms Nya Spårvägs-aktie-bolag. Direktion: Ordförande: Leijonhufvud, B. A., friherre. Ledamöter: Fränekel, E.; Philipson, C. D.; Wikblad, S. H. Verkställande direktör: Brunskog. J. A. Kamrerare: Wahlbom, A. Stockholms Södra Spårvägs-Aktiebolag. Ordförande: 'I'olander, R. Verkställande direktör: Åhlström, Otto Th. Kassadirektör- Bexelius, A. Ofrige ledamöter: Almgren, O.; Lindvall. C. A. Kamrerare: Bergström, Aug. Stockholms Allmänna Omnibus-Aktiebolag.... StYl'el.,e: Ordförande: Ostrand, Herman. Stockholms Allmänna Telefon-Aktiebolag. Styrei.'e: Abelin, G. R.; Montelius, W.; Klemming, V.; Cedergren, H. T., verkställande direktör och öfveringeniör. Stockholms Badhusaktiebolag. (Malmtorgsgatan 3; Jakobsgatan 16; Sturegatan 4.) Pris, G.; Frestadius, A. W.; Frestadius, Otto. Verkställande direktör: Currnan, C. Karnererare. Lindahl, L. H. Aktiebolaget för Fruntimmers Sim- och Bad-inrättningen vid Skeppsholmen. Ordförande: Borg, O. E. Ledamöter: af Klintberg, F.; Leyonmark, J. L. Kassaförvaltare: Strehlenert, A. W. Tidningar och Tidskrifter Stockholm samt deras redaktioner, m. m. r. Dagliga Tidningar. Ordinarie medarbetare: Blanche, Thore; Cederschiöld, :M.; Christensen, A.; Lind- Aftonbladet. gren, Adolf; Lindgren, Hellen; Moll, V.; Utkommer hvarje helgfri dag. Nordensvan. Georg; Rehnberg, A. H.; Wal- Byrå, kontor och expedition: n. Klara vestra lin, A.; Wallis, Ernst; Wåhlin, K.; von Kyrkogata 7. Zweigbergk, Otto. Hufvudredaktör och utgifvare: Sohlman, Korrekturläsare: Psilander, A.; Nordlöf, L Harald; mottagningstider: kl f. m. Kontoret: Kassör: Lalin, Sam; Bokhållare: samt 3-4 e. m. Widegren. E. ' Redaktionssekreterare: Alden, Gust. A., mot- Faktor för tryckeriet: Andersson, P. O. tagningstid kl Pris: 12 kr. för helt år. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 740 Tidningar och Tidskrifter m. m. Annonspris: Stora uppl, 12'/2 och 15 öre O.; Strandberg, Carl; Kindberg, Axel; efter texten, 20 öre före texten, Lilla Hallen, Birger; Lindan, Justus; Stein uppl. 10 öre efter texten, 15 öre före tex-.. Robert; Ölander, M., m. fl. ' ten. Båda uppl. 25 öre. Ofrige medarbetare: Wirsen, C. D. af; Ljunggren, Gust.; Nyblom, C. R., Prof.; Dagens Nyheter. m. fl. Egare Dagens Nyheters Aktiebolag. Pris: 15 kr. för helt år. Utkommer hvarje helgfri dag. Annonspris: 12'/2 öre för petitrad. Byrå: Regeringsgatan 28 A. _ Verkställande direktör: Wall, R. Socialdemokraten. Utgifva:re och red.: Vult von Steyern, Fr. Redaktionssekreterare: Sjöberg, Victor. Organ för Sveriges socialdemokratiska Medarbetare: Seberg, Alb.; Blumenberg, arbetareparti. (norra distriktet), ut- Rob.; Thim~'en, r.: Kjerrman, Fritz; kommer hvarje helgfri morgon. Z d E. dbl Th B J Adress: n. Apelbergsgatan 50, 1 tro Allm. le ner,.; m om,.; rag, onas; T l f Svensson, S. e e. '.,.. Korrekturläsare: Felldin, Georg; Werner, Hufvudredaktor: Branting, HJalm~r. Louis. Medarbetare: Carleson, N. C., Erikson. P,; Räkenskapskontoret: Kassör: Ögren, C. A...Tengdah~,. K... Bokhållare: Stråhle, C. G.; Clas on, U. For expeditionen: Lundqvist, A.; NIlsson, Expeditionen: Olihn, Anna; Flodström, N. M... Frida och Rodhe. Hildegard, fröknar. Mo~tagn1Dgstlder: Exped. :lla dagar.utom Annonskontoret: Regnvall, Emelie, fru; sondagar ~l. 9-3 o?b Redaktionen Regnvall, Anna, fröken. alla, dagar, u:o.m lordagar, kl och Faktor för tryckeriet: Haglund, Axel.?~'I9. Re.daktoren k;. } o Maskinmästare och förest. för tidnings ut- Pr}s; helt ar.9 kr.,. ar 6,75, "'l" ar 4,50, delningen: Häggblom, C. F. "4'.ar 2,25, manad ~.'80, vecka O,?o. - allt Pris: 12 kr. för helt år; lösnummer 5 öre. fritt he!uburen... Los~.umm~r 5 ore, Annonspris. 12" öre. Annonspns: 8 ore; for sta ende annons, /2 rabatt Socialdemokratens veckoupplaga, Nya Dagligt Allehanda. utgår för landsorten 1 gång i veckan. Utkommer hvarje helgfri dag. Adress och expedition, se ofvan. Redaktör Byrå: Karduansmakaregatan lo, öppen 9-3. Aug. Palm. Hufvedredaktör och ansvarigutgifvare: Berg. Pris: helt år 2 kr., t år 1,50, } år 1 kr., strand, W. A., träffas i redaktionsärenden alla dagar kl } år 50 öre (utom postarvode). Red s.ktionssekreterare : Hallgren, E. G. Ständige medarbetare: Björklund, J. A.; Ne- Stockholms Dagblad. ander, J.; Axelsson, A.; Victorin, H.; Utkommer 7 gånger i veckan. Dumrath, O. H.; Sundin, E.; Kling, Sv.; Redaktionsbyrån öppen 9-4 och 6-12 e. m. Ihrman, Th.; Unee, O.; Tersmeden, K. Räkenskapskontoret öppet hvardagar 10- Prenumerationspris: pr år 20 kr. Annons- 3 e. m. A~.nonsk?ntoret 9-9. Alla dessa pris: före texten 20 öre, efter texten 15 loka:ler belagna l Stock~olms Dagblads öre pr finstilsrad. Aktiebolags hus N:o 25 LIlla Vattugatan. Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.: Montan, E. V.: träffas kl Post- och Inrikes-Tidningar. Redaktionssekreterare: Wiren, Johan; träffas kl och Utkommer hvarje helgfri dag. Ordinarie medarbetare: Enander, L. J.; Ny- Lokal: Riddarholmen 6, (P. A. Norstedt & berg, L G.; Heurlin, Fr.; Lönbohm, A. Söners tryckeri). Redaktionsbyrån öppen V.; Staaff, P.; Sandström, H.; Ahlhorg, 9-4; annonskontoret öppet 9-3. G.; Mellström, J. E.; Lorin, S. A. Aker- Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.: Strand- mark, K. berg, Paul, kanslisekreterare; träffas alla Andra medarbetare: Bruzelius, A. J.; Lunsöknedagar å byrån kl din, Claes: Göthe, G.; Westman, Claes; Ordinarie medarbetare: Holmblad, Runo, Byström, H.; Segerström, L. A. (som under hufvudredaktörens frånvaro Räkenskapskontoret: Viridån, Hj. kamrer; svarar i angelägenheter, som röra tiduin- Guditz, G., kassör; gen); Rydberg, Carl Hent.; Lodin, A. E. Annonskontrollör: Nyblom, K. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Tidningar och 'Tidskrifter m. m. 741 Faktor för tryckeriet: Lundin, C. O. Redaktionsbyrå och kontor: Klara Vestra Prenumerationspris: 18 kr. för helt år, 5 kr. Kyrkogata 5, ing. till kontoret från Lilla för qvart år 1: 75 för månad. Vattugatan. \ Annonspris: 12 öre pr petitrad i Stockholms- Redaktionsbyrån öppen 9-3, kontoret upplagan, 15 öre i Landsortsupplagan, Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare: 'To- 25 öre i begge upplagorna.. relius, Gustaf, träffas kl. 2-3 e. m. Annonskontor: Lilla Vattugatan N:o 25, Stor- Redaktionsselo.eterare: Victorin, Hugo. kyrkobrinken N:o 14 och Vestra Träd- Ordinarie medarbetare: Wirsen, C. D. af; gårdsgatan N:o 7. Pettersson, J. Fr.; Borg, A. J.; Hedberg. --- Petrus; Wadman, V.; Gustafsson, G.; Stockholms Nyheter. Englund, J. A. Ujkommer hvarje helgfri dag. Korrekturläsare: Schmiterlöw, E.; Larsson, :Lokal: Asögatan 22 (hörnet af Götgatan). A. F. Oppen kl. 8 f. m.-6 e. m. Prenumerationspris: dagliga upplagan, 10 Hufvudredaktör: Fredrikson, Ulrik. kr. pr år, veckoupplagan, 1,20 pr år. Medarbetare:' Bergman, John; Petersson, C. Annonspr.: före text. i dagl. uppl.15 öre p. pet.r, J. m. fl efter» l> l> 1O» l> Pris: 3 kr. pr år. ))» veckouppl. 20»» Annonspris: 12 öre å första sidan, 10 öre å ---- de öfriga sidorna. II. Halfvecko- och veckotidningar. Stockholms- Tidningen. Utkommer hvarje helgfri morgon. Byrå: Stora Vattugatan 12, t. h. ö. g., 1 tr., öppen från kl. 9 f. m. Annonskontor: Stora Wattugatan 12 (allm. telef. 5588)1 och Stora Nygatan 9 (allm. telef ). Utgifvare och redaktör: Jeurling, A. Arbetarens Vän. Redaktion: Wasagatan 5, 2 tro Expedition: Mästersamuelsgatan 51 A, 1 tro Ö. g., öppen 9-3, 5-7. Pris: för veckoupplagan, illustrerad, för år 2 kr.; för veckoupplaga, illustrerad, med bilaga Illustrerad. Pamiljebibel 4 kr. för helt år.; för månadsupplaga med gratishäften af Nya testamentet för år 1,50; för månadsupplaga, illustrerad, med extra bilaga Liiustrerad. /f'w/iiilje/)'ibel och gratishäften af Nya testamentet för helt år 3,50. Redaktionssekreterare: Hsegerstolpe, Gunnar. Medarbetare: Runström, J. A.; Elzvik, G.; Hellandel', A.; Sundström, L. Sederstedt, J. B. Pris: 6 kr. pr år, 2 öre pr n.r. Landsortsupplagan: 3,60 pr år, 3 öre pr n.r. Avisen. Annonspris: 10 öre efter texten, med 25 Internationell Tidning för Resande. proc. förhöjning före texten, med rätt till Utgifvare: Allrecht Edvall. annonsens införande för detta pris i båda Byrå: n., Vasagatan 26. upplagorna. Mottagningstid: Onsd., Torsd, O. Fred. 9-4; Telefonnummer till redaktionen 2993; till öfriga dagar 9-10 f. m., 3-4 e. m. utgifvarens bostad: Utdelas gratis. Sprides öfver hela Skån- -~- dinavien och å de större platserna i ut- Svenska Dagbladet. landet. Utkommer alla dagar. Redaktionsbyrå : n. Klara södra Kyrkogata Baneret. 5, n. b. t. v. Allm. tel !t!wmmer hvarje. helgfri fredag. Hufvadredaktör och ansvarig utgifvare: Expedition: ~.h., Flemmggatap 7.. Sandberg, Hj., träffas Karduansmakare- Hufvudredaktör och ansvang utgifvare : gatan 12 alla dagar, utom dagen närmast ~ranzen, A... o före helgdag, kl. 2-3 e. m. Pris: 1,50 kr. for helt ar. Pris: 12 kr. för år för Stockholmsupplagan; 10 kr. för landsortsupplagan. Barnens egen tidning. Annonspris: 10 öre; före texten 15 öre; i Åttasidig, med illustrationer, utkommer en båda upplagorna: 15 öre; före texten 20 gång i veckan och kostar 50 öre för helt öre; utländska annonser 30 öre. år, postarvode 20 öre. Redaktör och Utgifvare: Hellström, E. V. Vart land. Redaktionsbyrå och Expedition: Skeppare- Utgifves dels såsom daglig aftontidniug, gatan 44. dels såsom veckotidning (hvarje fredag). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. '

20 742 'I'idningar och Tidskrifter m. m. Barnens vän. Den Svenske Arbetaren. Illustrerad veckotidning för de små, utkom- Utkommer hvarje helgfri onsdag och lördag. mer med ett nummer i hvarje vecka. Redaktionsbyrå och expedition: Dalagatan EvangeliskaFosterlands-StiftelsensFörlags, 23, 1 tro, Expedition: n. Mästersamuelsgatan 34. Redaktör och ansvarig utgifvare: Skarin, Redaktris: L. S., (Fru Lina Berg, f. Sandell). Aug. Medarbetare: S. S:t.; C. O, B.; Hofsten, C. Mottagningstid: kl f. m. J. von, m. fl. Allm. tel Pris: 1,25 för helt år. Pris: 4 kr. för år. Annonser mottagas ej. Annonspris: 15 öre, med rabatt för stående annonser. Breflådan. Expedition och Redaktion: Jakobsbergsg. 19. Redaktör: Roth, O. Redaktionssekreterare: Magnell, E. Utkommer en gång i veckan. Breve fra Stockholm. Tryckt veckoberättelse till norska landsortstidningar. Redaktör: Winterhjelm, Kristian, n. Kammakaregatan 41, träffas vanligen alla f. m. före kl. 1. Evangelisten. Utkommer hvarje helgfri torsdag och åtföljes af illustrerade häften af boken:»det heliga landet D såsom premie. Redaktion och expedition: n. David Bagaresgatan 3. Telef Redaktör: Andersson, R. Medarbetare: Salvan, Arv., Pris: 1,20 kr. för helt år. Exekutiva Uppgifter. Utkommer hvarje onsdag och lördag. Budkaflen. Expedition: Nya Boktryckeriet, n. Jakobs- Utkommer en gång i veckan. bergsgatan 19. Byrå och expedition: Brunkebergstorg 2, Utgifvare: Danielson, L. 1 1 /2 tro t. V. ö. g.: öppen hvarje helgfri Pris: 12 kr. för år. dag kl Annonspris: 5 öre pr qv.c.m, (10 öre före Besök i redaktionsärenden kl Allm. texten). Fest-Nisse. Expedition och Redaktion: n. gatan 19. Redaktör: A. Andersson-Aland. Jakobsbergs- tel Redaktion: Bruzelius, J. A., (utgifvare); Hasselgren, A. Ordinarie medarbet. (för krönikan): Schöldström, Birger. Pris: 5 kr. för helt år. Annonspris: 20 öre för inländska och 30 öre Figaro. för utländska annonser. Illustrerad veckotidning rör politik, ekonomi, konst, Iiteratur, kronik, satir, ut- Börstidningen. kommer alla helgfria torsdags-middagar, Utkommer hvarje onsd. och lörd. morgon. daterad å lördag. Byrå: Smålandsgatan 6 B. (vid Norrmalms- Byrå och expedition: n. Brunkebergstorg2, torg), öppen kl. 1/210 f. m.-1/25 e. m. (Brunkebergs hötel). Hufvadredaktör och ansvarig utgifv.:köers- Distribution: Brunkebergstorg 2. ner, Vilhelm; träffas säkrast /212 Hufvudredaktör: Lundström, Georg; motf. m. tagningstid endast 3-4 e. m. Brunke- Redaktionssekreterare: AhJgren, L. A. bergstorg 2, stora uppgången, t. v., 4 tro Pris: 7,5 o kr. för helt år. - Ansvarig utgifvare: Lundström, Georg. Annonspris : 1 kr. pr centimeters spalthöjd Ordinarie medarbetare: Inga. före texten, 70 öre efter texten. Pris: 5 kr. för helt år, lösnummer 10 öre. Annonspris : 20 öre för svenska annonser. Dalmasen. 40, > utländska > Demokratisk veckotidning för hela Sverge, Rabatt vm större annons å längre tid. utkommer hvarje helgfri fredag. --- Byrå: Sot Paulsgatan 1, 3 tr., öppen hvarje Fosterlandet. måndag, tisdag, fredag och lördag kl. Utkommer hvarje helgfri fredag och åtföl f. m. jes af Gamla Testamentet med planscher Pris; 2,20 kr. för år. såsom premie. Atmonspris: 10 öre pr petitrad. Redaktion och expedition: n. David Bagares- --- gatan 3. Telef Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final http://www.gullaboskytte.se/dackfynd_2011/t1m4s02.htm Final Stå final Plac Namn Klubb Kval Final 1 Martina Martinsson Dädesjö (HS) 404.6 153.7 2 Martin T Nilsson Mönsterås Skf (HS) 401.8 152.8 3 Sabina

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Sida 1 av 17 Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Tävling KM 3 Utskriftsdatum 05 september 2015 Tävlingsort Linköping Utskriftstid 11:29 Arrangör Linköpings A Bassäng 25m Tävlingsdatum 05

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Tennisskola HT 2008. Renne Ståhlberg Fanny Hestner Johan Berg Louise Österberg Johanna Nygren Carl Baumeister

Tennisskola HT 2008. Renne Ståhlberg Fanny Hestner Johan Berg Louise Österberg Johanna Nygren Carl Baumeister Tennisskola HT 2008 TS 1 TS 2 TS 3 Tränare: Ove Falk Tränare: Jacob Axelsson Måndag 16-17 Måndag 17-18 Måndag 18-19 Johan Berg Sofia Jansson Tobias Österberg Isac Johnsson Yasemine Haylaz Viktor Sköld

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Ansvariga tennisskolan

Ansvariga tennisskolan Klart senast 24 augusti Ansvariga tennisskolan Magnus Johansson play & stay (tennislekis, minitennis & midi/maxi) Fanny Johansson barn & ungdom Hanna Nooni student & vuxna måndag 15-16 16-17 Thomas Franks

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Startlista Kuben Knäppen

Startlista Kuben Knäppen Startlista Kuben Knäppen 091206 Notera att det är startlista anslagen i hallen tävlingsdagen som gäller. Vägbeskrivning Kommande från norr Kör E4 söderut förbi Sundsvall Kör genom Njurunda/Kvissleby (E4)

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena

Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena IPRK 3 2016-02-01 Arrangör Plats Tävlingsledare Skellefteå AIK Friidrott Skellefteå Kraft Arena Kurt Jonsson 60m Heat 1 1 Sebastian Eriksson-94 Skellefteå AIK Friidrott 7,17 1:a M22 2 Fredrik Wall-97 Riviera

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4 F8 60 m FINAL 1 Wynja Magnusdotter IK Viking Friidrott 10,8 2 Irma Andersson Jäger IK Viking Friidrott 10,9 3 Ida Johansson IK Viking Friidrott 11,0 4 Edvina Norberg Ransäters AIS 11,2 5 Tindra Skoglund

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11 BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11 Grupp 1 Tillhör VC 1 Datum Åker till VC 6 Alkstedt, Karin Berin, Emilia VC Såpkullen G:a Lasarettsgatan 18 Tfn: 010-105 91 40 Bengt Sundin bengt.a.sundin@lio.se Diana Lyrholm

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA 2013-02-16 Ulricehamnsjakten dag 1 H 9-10 Jaktstart med uppehåll 1,5 km 1 HENDÉN Melker 2 PETERSON Eskil Borås GIF 3 HÖGMAN Edvin 4 ANGELSIÖÖ Elliot Storvreta IK 5 MUSSLINDER David Falköpings AIK SK 6

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer