Rättelse/komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättelse/komplettering"

Transkript

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Marianne Forsberg Med ändring av målsägandebiträdet Silvia Ingolfsdottirs ersättning (ersättning punkten 2, sid 3 i domen) tillerkänns hon ersättning med kr.

2 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad FRANKO Antonio Astudillo Veloso, Gröna Stugans Väg 27 Lgh Skärholmen Offentlig försvarare: Advokat Markus Nyman Celsus Advokatbyrå HB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Eva Wallberg Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Box Huddinge Målsägande 1. Oscar Hellström Selmedalsringen 9 Lgh Hägersten Målsägandebiträde: Advokat Harri Elste Vattsjö Advokatbolaget Elste AB Box Stockholm 2. Sekretess X, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Silvia Ingolfsdottir KRIM advokater HB Box Stockholm Postadress Huddinge Besöksadress Björnkullavägen 5 A Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

3 Mål nr: 2 SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken (2 tillfällen) 2. Misshandel, 3 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomsvård Lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Beslut Skadestånd 1. Franko Astudillo Veloso ska utge skadestånd till Sekretess X avseende ersättning för kränkning med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 2. Franko Astudillo Veloso ska solidariskt med Maytham Daffaie och Robin Reda utge skadestånd till Sekretess X avseende ersättning för kränkning med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 3. Franko Astudillo Veloso ska solidariskt med Maytham Daffaie och Robin Reda utge skadestånd till Sekretess X avseende sveda och värk med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 4. Franko Astudillo Veloso ska utge skadestånd till Oscar Hellström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 11 september 2014 till dess betalning sker. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har förebringats inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen i tingsrätten och som kan röja identiteten hos målsägande X, vilket innefattar ljudupptagningar av de förhör som tingsrätten har hållit inom stängda dörrar. Vidare ska sekretess gälla för målsägandens identitetsuppgifter i bilagan till denna dom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

4 Mål nr: 3 Ersättning 1. Markus Nyman tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Silvia Ingolfsdottir tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Harri Elste Vattsjö tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 4. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.

5 meddelad i Huddinge Mål nr: 4 Tilltalad MAYTHAM Haitham Kadhim Daffaie, Pliggvägen 35 Lgh Hägersten Medborgare i Irak Offentlig försvarare: Advokat Kristofer Stahre Advokatfirman Althin Skeppsbron 28, 3 tr Stockholm Åklagare Kammaråklagare Eva Wallberg Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Box Huddinge Målsägande Sekretess X, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Silvia Ingolfsdottir KRIM advokater HB Box Stockholm Vårdnadshavare (part) Bayan Zaaeel c/o Al-hassan Storholmsbackarna 100 Lgh Skärholmen SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken

6 Mål nr: 5 Påföljd m.m. 1. Ungdomsvård Särskild föreskrift: Maytham Daffaie ska följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden, se bilaga Ungdomstjänst 25 timmar Lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Beslut Skadestånd 1. Maytham Daffaie ska solidariskt med Franko Astudillo Veloso och Robin Reda utge skadestånd till Sekretess X avseende sveda och värk med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 2. Maytham Daffaie ska solidariskt med Franko Astudillo Veloso och Robin Reda utge skadestånd till Sekretess X avseende ersättning för kränkning med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 3. Skadeståndsyrkandet mot vårdnadshavaren Bayan Zaaeel ogillas. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har förebringats inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen i tingsrätten och som kan röja identiteten hos målsägande X, vilket innefattar ljudupptagningar av de förhör som tingsrätten har hållit inom stängda dörrar. Vidare ska sekretess gälla för målsägandens identitetsuppgifter i bilagan till denna dom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Kristofer Stahre tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Angående ersättning till Silvia Ingolfsdottir för arbete som målsägandebiträde se sidan 2 i domen. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7 meddelad i Huddinge Mål nr: 6 Tilltalad ROBIN Elias Reda, Säfflegatan 1 Lgh FARSTA Offentlig försvarare: Advokat Eva Persson Advokatbyrån Nichols & Co AB Svartmangatan Stockholm Åklagare Kammaråklagare Eva Wallberg Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Box Huddinge Målsägande Sekretess X, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Silvia Ingolfsdottir KRIM advokater HB Box Stockholm Vårdnadshavare (part) 1. Amare Reda Säfflegatan 1 Lgh Farsta 2. Ewa Reda Säfflegatan 1 Lgh Farsta

8 Mål nr: 7 SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken Påföljd m.m. 1. Ungdomsvård Särskild föreskrift: Robin Reda ska följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden, se bilaga Ungdomstjänst 90 timmar Lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Beslut Skadestånd 1. Robin Reda ska solidariskt med Maytham Daffaie och Franko Astudillo Veloso utge skadestånd till Sekretess X avseende sveda och värk med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 2. Robin Reda ska solidariskt med Maytham Daffaie och Franko Astudillo Veloso utge skadestånd till Sekretess X avseende ersättning för kränkning med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 3. Vårdnadshavaren Amare Reda ska, av det belopp som Robin Reda ska betala i skadestånd, solidariskt med Robin Reda betala skadestånd till X med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 10 september 2014 till dess betalning sker. 4. Skadeståndsyrkandet mot vårdnadshavaren Ewa Reda ogillas. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har förebringats inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen i tingsrätten och som kan röja identiteten hos målsägande X, vilket innefattar ljudupptagningar av de förhör som tingsrätten har hållit inom stängda dörrar. Vidare ska sekretess gälla för målsägandens identitetsuppgifter i bilagan till denna dom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

9 Mål nr: 8 Ersättning 1. Eva Persson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Angående ersättning till Silvia Ingolfsdottir för arbete som målsägandebiträde se sidan 2 i domen. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

10 9 Innehåll INLEDNING ÅTALSPUNKTERNA YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR Åtalspunkt 1 (Franko Veloso) Åtalspunkt 2 (Franko Veloso, Maytham Daffaie och Robin Reda) UTREDNINGEN Genom utredningen har till en början framkommit bl.a. följande Inledning Åtalspunkten Franko Veloso har uppgett i huvudsak följande om X och om mötet med henne i skolan X har uppgett bl.a. följande Blanca Fahlberg har omvittnat i huvudsak följande Åtalspunkten Franko Veloso Maytham Daffaie Robin Reda Mehdi Nazari Ali Al-Suohail X har uppgett bl.a. följande Blanka Fahlberg Erik Billing SKÄL Inledning Tingsrättens inledande bedömning av förhöret med X Tingsrättens bedömning av åtalet i åtalspunkten Vad är utrett om händelseförloppet? Kände Franko Veloso till att X var under 15 år? Hur ska gärningen rubriceras? Är gärningen ansvarsfri? Tingsrättens bedömning av åtalet i åtalspunkten

11 10 Vad är utrett om händelseförloppet? Kände Maytham Daffaie och Robin Reda till att X var under 15 år? Har de tilltalade begått brott? Hur ska gärningarna rubriceras? Franko Veloso Maytham Daffaie och Robin Reda Är gärningarna ansvarsfria? Franko Veloso Maytham Daffaie och Robin Reda Sammanfattning ÅTALSPUNKTEN YRKANDE UTREDNINGEN Genom utredningen har framkommit bl.a. följande Oscar Hellström Franko Veloso Blanca Fahlberg Maria Waern SKÄL Har Franko Veloso gjort det som åklagaren påstått? Är gärningen ansvarsfri på grund av nödvärn? Sammanfattning SKADESTÅND Franko Velosos, Maytham Daffaies och Robin Redas skadeståndsansvar Skadestånd till X Skadestånd till Oscar Hellström Vårdnadshavarnas skadeståndsansvar PÅFÖLJDER Franko Veloso Tingsrättens bedömning Maytham Daffaie Tingsrättens bedömning Robin Reda... 57

12 11 Tingsrättens bedömning ÖVRIGT HUR MAN ÖVERKLAGAR... 59

13 12 INLEDNING Målet rör tre ungdomar, Franko Veloso (född i januari 1999), Maytham Daffaie (född i februari 1999), och Robin Reda (född i november 1998) som åtalats för att ha begått sexualbrott mot en målsägande som då var 13 år och 10 månader. Målsägandens namn är föremål för sekretess och hon benämns i domen som X. Franko är åtalad även för att ha misshandlat Oscar Hellström(född i februari 2000). Ali Al-Suohail (född i juni 2000) har varit misstänkt för delaktighet i brott mot X men utredningen mot honom avslutades. I anledning av åtalen har krav på skadestånd framställts och riktats mot de tilltalade och mot deras vårdnadshavare. I domen kommer åtalspunkterna 1-2 att bedömas först och därefter åtalspunkten 3. Slutligen kommer frågan om skadestånd och påföljder att behandlas. ÅTALSPUNKTERNA 1-2 YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR Åklagaren har begärt att Franko Veloso ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn enligt gärningsbeskrivningarna dels under åtalspunkten 1, dels under åtalspunkten 2 första stycket. Målsäganden har ställt sig bakom åtalen men har begärt att gärningarna ska rubriceras som våldtäkt mot barn. Vidare har målsäganden gjort gällande att Franko Veloso under åtalspunkten 1, utöver gärningen i åklagarens gärningsbeskrivning, ska dömas även för att vid samma tillfälle ha penetrerat X:s slida med två av sina fingrar, vilket är jämförligt med samlag.

14 13 Åklagaren har begärt att Maytham Daffaie och Robin Reda ska dömas för våldtäkt mot barn enligt gärningsbeskrivningen i åtalspunkten 2. Målsäganden har ställt sig bakom åtalen. Åtalspunkt 1 (Franko Veloso) Franko Astudillo Veloso har haft samlag med målsäganden som var 13 år. Det hände på en toalett i Blommenbergsskolan i Stockholm den 8 september Franko Astudillo Veloso begick gärningen med uppsåt. Franko Astudillo Veloso har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Lagrum: 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken Åtalspunkt 2 (Franko Veloso, Maytham Daffaie och Robin Reda) Franko Astudillo Veloso har haft samlag med målsäganden som var 13 år. Det hände på Gröna stugans väg i Skärholmen, Stockholm, den 10 september Franko Astudillo Veloso begick gärningen med uppsåt. Franko Astudillo Veloso har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Maytham Daffaie har tagit på målsägandens bröst, hållit sin penis framför målsägandens ansikte och fört in ett eller flera fingrar i målsägandens slida samtidigt som målsäganden vidrört hans penis tills han fått utlösning. Målsäganden var vid tillfället 13 år. Det hände på Gröna stugans väg i Skärholmen, Stockholm, den 10 september Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Maytham Daffaie begick gärningen med uppsåt. Maytham Daffaie har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Robin Reda har tagit på målsägandens bröst och fört in ett eller flera fingrar i målsägandens slida samtidigt som målsäganden vidrört hans penis. Målsäganden var vid tillfället 13 år. Det hände på Gröna stugans väg i Skärholmen, Stockholm, den 10 september Den

15 14 sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Robin Reda begick gärningen med uppsåt. Robin Reda har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Lagrum: 6 kap 4 1 st. och 5 brottsbalken X har begärt att Franko Veloso ska betala skadestånd till henne enligt följande. - För sveda och värk: kr, vilket ska utges solidariskt med Maytham Daffaie och Robin Reda. - För kränkning av hennes personliga integritet: i första hand kr för envar av åtalspunkten 1 och 2, i andra hand kr för kränkning avseende åtalspunkten 1 samt kr för kränkning avseende åtalspunkten 2. Det sistnämnda beloppet ska då utges solidariskt med Maytham Daffaie och Robin Reda. X har begärt att Maytham Daffaie ska betala skadestånd till henne enligt följande. - För sveda och värk: kr, vilket ska utges solidariskt med Franko Veloso och Robin Reda. - För kränkning av hennes personliga integritet: i första hand kr och i andra hand kr som ska utges solidariskt med Franko Veloso och Robin Reda. X har begärt att Robin Reda ska betala skadestånd till henne enligt följande. - För sveda och värk: kr, vilket ska utges solidariskt med Franko Veloso och Maytham Daffaie. - För kränkning av hennes personliga integritet: i första hand kr och i andra hand kr som ska utges solidariskt med Franko Veloso och Maytham Daffaie. På samtliga belopp yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 10 september 2014 till dess full betalning sker.

16 15 X har begärt att Maytham Daffaies vårdnadshavare Bayan Zaaeel, solidariskt med Maytham Daffaie, ska betala skadestånd till X med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 10 september 2014 till dess full betalning sker. X har begärt att Robin Redas vårdnadshavare Amare Reda och Ewa Reda, solidariskt med Robin Reda, ska betala skadestånd till X med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 10 september 2014 till dess full betalning sker. Franko Veloso har erkänt gärningarna men har hävdat att dessa är ansvarsfria då det med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan honom och X är uppenbart att gärningarna inte inneburit några övergrepp. Maytham Daffaie har förnekat brott och gjort gällande att han inte har agerat på det sätt åklagaren påstått. Robin Reda har förnekat brott och gjort gällande att han inte agerat på det sätt åklagaren påstått och inte heller insett eller haft skälig anledning att anta att X var under 15 år. Gärningen är i vart fall, med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och mognad, att bedöma som sexuellt utnyttjande av barn. Bayan Zaaeel har med hänvisning till Maytham Daffaies inställning till brottet motsatt sig att solidariskt med Maytham Daffaie betala skadestånd till X. Hon har vidare hänvisat till att hon saknar inkomst och förmögenhet och att skadeståndet därför ska jämkas. Ewa och Amare Reda har med hänvisning till Robin Redas inställning till brottet motsatt sig att betala skadestånd till X solidariskt med Robin Reda. Ewa Reda har förklarat att hon saknar inkomst och har begärt att skadeståndet ska jämkas.

17 16 X har vitsordat uppgifterna om att Bayan Zaaeel och Ewa Reda saknar inkomster. UTREDNINGEN Två inspelade videoförhör med X har spelats upp och åberopats. Förhören hölls den 17 september 2014 och den 7 november Vid det sista förhöret fick försvararna vara närvarande. Vittnesförhör har hållits med Mehdi Nazari, Ali Al-Suohail, Blanca Fahlberg och Erik Billing. Franko Veloso, Maytham Daffaie och Robin Reda har hörts över åtalen. På begäran av X har vittnesförhör hållits med Johanna Cabrera som är psykolog och i den rollen haft kontakt med X. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. brottsplatsundersökning, sakkunnigutlåtanden avseende DNA-undersökning, journalanteckning avseende X, PM angående iakttagelser i sovrummet samt utdrag från KIK-konversationer hämtade från X:s och Franko Velosos mobiltelefoner. Även Maytham Daffaie har åberopat PM över iakttagelserna i sovrummet. X har åberopat ett intyg skrivet av Johanna Cabrera. Genom utredningen har till en början framkommit bl.a. följande Inledning Franko Veloso, Maytham Daffaie och Robin Reda är kompisar och känner varandra väl. Av de tre killarna kände X bara Franko men hon hade träffat Robin Reda någon gång tidigare. Mehdi Nazari kände före händelsen Robin Reda, Franko och

18 17 Maytham Daffaie men inte Ali Al-Suohail eller X. Robin och Ali kände inte varandra tidigare. X och Blanca Fahlberg var kompisar vid tiden för händelserna men är inte vänner längre. Blanca kände inte Franko men visste vem han var och umgås numera med Franko och Robin ibland. Franko, X och Blanca gick på Blommenbergsskolan i Stockholm. Franko i 9:an medan X och Blanca gick i 8:an. Franko bodde i en lägenhet på Gröna Stugans väg i Skärholmen. Lägenheten bestod bl.a. av ett vardagsrum och ett sovrum som brukade användes av Franko och hans lillebror. I det rummet fanns två sängar. Ungdomarna kommunicerade ibland med varandra och med andra via sina mobiler genom KIK (programvara för chat) som är en tjänst som påminner mycket om SMS-kommunikation. Det är möjligt att genom KIK kommunicera både texter och bilder. Ungdomarna använder ordet orre eller lätt tjej som en benämning på en flicka som killar lätt kan få ha sex med. Orre används ofta som en synonym till hora. Den 11 september 2014 kallades polis till Blommenbergsskolan med anledning av en misshandel (åtalspunkten 3). Därefter inleddes den förundersökning som sedan ledde fram till åtalen i åtalspunkterna 1 och 2. Åtalspunkten 1 Den 8 september 2014 befann sig Franko Veloso och X i skolan och satt i olika klassrum. Genom kontakt på KIK bestämde de att ses vid en toalett. De var eniga om att de skulle ses och av de åberopade utdragen av KIK-kommunikation framgår inte att de inför mötet hade för avsikt att ha sex på toaletten.

19 18 Franko och X träffades i korridoren. X har berättat att Blanca var med när X och Franko träffades och Blanca har vittnat om sina iakttagelser. Efter händelsen på toaletten återvände X till klassrummet. X och Franko har i efterhand haft kontakt via KIK och skrivit om händelsen och de har även haft kontakt med andra ungdomar genom KIK och berättat om vad som hände. Franko Veloso har uppgett i huvudsak följande om X och om mötet med henne i skolan Han fick kontakt med X genom att de hade gemensamma kompisar. Han hade känt henne i cirka en månad. De pratade och hade kontakt på KIK. De träffades ibland innan skolan och gick då dit tillsammans och en dag kysstes de på väg till skolan. Han tyckte att de hade något på G. Med det menade han att de skulle kunna bli tillsammans senare. Den här dagen skrev han till henne på KIK om att träffas på toaletten. När de sedan träffades utanför toaletten frågade han X om de skulle gå in och hon sa OK. Det var X som öppnade dörren och sedan låste den men han gick in först. X var ensam vid toaletten, han är 100 procent säker på att Blanca inte var där. De hade inte pratat om att de skulle ha sex på toaletten. Han uppfattade det som att X ville träffa honom och gå in på toaletten. Inne på toaletten hånglade de. X tog av honom tröjan och han drog ned byxorna. De kysstes på toaletten och han tror att han stoppade in sina fingrar i hennes underliv. De hade samlag och hon stod då med ryggen mot honom. De var inne på toaletten ungefär tio minuter. X gick sedan till sin lektion. Han hade ingen annan tjej vid den här tiden eftersom det hade tagit slut med Nadine som han tidigare varit tillsammans med. Han var däremot på G med en tjej som

20 19 heter Tatiana och som han hade kontakt med. Anledningen till att han hade fler tjejer än X på G var att han ville välja tjej och först se vem han passade bäst ihop med, exempelvis se vem han hade roligast med och kunde lita på. Han minns inte om han hade ytterligare tjejer på G men han chattade med någon som heter Nathalie. Han hade tänkt inleda en relation med X. Han gillade X och var småkär i henne, det var bra stämning mellan dem och han ville lära känna henne. Dagen efter händelsen på toaletten var han och X mycket tillsammans i skolan. Han skrev sedan och frågade X om de skulle gå till toaletten någon mer gång men minns inte vad han tänkte att de skulle göra där. Han visste inte hur gammal X var men trodde att hon var år. Hon hade inte sagt hur gammal hon var men hon såg ut som 14. Eftersom han skolkade mycket visste han inte vilken klass hon gick i. Han brydde sig inte så mycket om hennes ålder. När han sa i polisförhör att X gick i 8:an så gissade han bara. X har uppgett bl.a. följande. Hon hade känt Franko Veloso i några veckor och de hälsade på varandra. De hade träffats innan skolan två-tre gånger. Hon visste vilken klass han gick i och han visste vilken klass hon gick i och hur gammal hon var. Första gången de träffades berättade hon att hon var 13 år. Hon var tillsammans med Blanca när de såg Franko i korridoren. Franko drog med X mot trappan och Blanca höll i hennes tröja. Blanca släppte sedan taget. Det var på skoj och hon tog det inte som en jobbig situation då. Franko och X gick in på toaletten. Franko började kyssa henne och klädde av henne. Det kändes lite sådär, hon kände för att säga nej men vågade inte riktigt. Franko tog av sig sin jacka och tröja och drog ned sina byxor. Sen hade Franko sex med henne genom att han

21 20 stoppade in sin penis i hennes slida. Han ville att hon skulle suga av honom men hon sa nej. Hon gick sedan tillbaka till klassrummet. Blanca Fahlberg har omvittnat i huvudsak följande. Den 8 september 2014 träffade hon X i korridoren. Franko Veloso var med X då. Franko drog X i tröjan och då sa X Blanca hjälp men skrattade samtidigt. Blanca tog tag i X:s hand. Hon tolkade X och X:s blickar som att X gillade Franko och ville gå med honom men att X var osäker. Franko sa att han skulle prata med X och Blanca släppte X:s hand. Både X och Franko var glada. X gillade Franko och berättade senare att de hade haft sex på toaletten. X var glad och skrattade. Senare var Blanca med X hos kuratorn och då berättade X om vad som hade hänt och sa att hon inte var med på det som hände på toaletten. X var rädd för att det skulle komma fram till hennes föräldrar att hon hade haft sex med Franko. X sa att hon hade ångest för att hon hade haft sex eftersom hon visste hur mycket Oscar Hellström gillade henne och inte ville såra honom. Åtalspunkten 2 Den 10 september 2014 bestämde X och Franko Veloso att de skulle träffas för att sedan gå hem till Franko. När de var på väg hem till Franko ringde någon av hans kompisar och de kom överens om att Robin Reda och några andra killar skulle komma hem till Franko. Franko, Robin Reda, Maytham Daffaie, Ali Al-Suohail och X gick alla hem till Franko. Samtliga har beskrivit att de spelade Fifa som är ett TV-spel och satt i vardagsrummet och pratade. Alla utom Maytham har berättat att även en kille som heter Mehdi Nazari (född 1998) kom dit. Maytham däremot har förklarat att han aldrig såg Mehdi i lägenheten. Alla har berättat att Franko och X gick in i

22 21 sovrummet som låg innanför vardagsrummet. När det gäller i övrigt vad som inträffade har följande uppgifter lämnats. Franko Veloso Anledningen till att han och X skulle träffas den här dagen var att hon ville prata med honom. X visste att han var på G med två tjejer och det var det som hon ville prata om. X ville att de skulle träffas i Liljeholmen men de bestämde istället träff i Bredäng eftersom han skulle hem till sin lillebror. De hade inte pratat om att ha sex. Han fick ett telefonsamtal från Maytham, Robin Reda eller Ali och frågade X om det var OK att hans kompisar kom med hem till honom. När de hade varit i lägenheten en stund frågade han X om hon ville gå in i sovrummet. De hånglade och X låg i sängen och väntade på honom utan tröja. Hon tog av sig byxorna själv efter att han hade försökt ta av dessa. X tog av hans tröja. De hade sex genom att han hade sin penis i hennes vagina. Han låg ovanpå henne. X var med på det och såg jätteglad ut. Han fick utlösning på hennes rygg. Medan han hämtade papper för att torka av henne var hon kvar i sovrummet. Under tiden de hade sex hörde han att de andra killarna tittade på porrfilm i vardagsrummet. Senare skojbråkade alla killarna i sängen i sovrummet. Mehdi hade kommit till lägenheten och var med i sovrummet. X stod vid dörren och hade inga kläder på sig. Hon försökte inte gömma sig för de övriga utan tittade på dem med ett leende. Han gick sedan ut på balkongen och där ringde han Tatiana. Sedan gick alla in i vardagsrummet. När han var i köket hörde han att dörren till sovrummet stängdes. Han såg sedan att X kom ut från sovrummet med Maytham. De hade kläder på sig. Franko misstänkte att något hade hänt men ville inte veta vad. Sedan gick Robin in i sovrummet med X. Det var Robin som frågade X om hon ville gå in till sovrummet. Han blev besviken på X. Han öppnade dörren flera gånger till sovrummet och såg att X och Robin låg i sängen. De hade kläder på sig. Han blev sårad och tänkte att X

23 22 nog ville detta. Han blev inte sur på kompisarna eftersom de inte visste att han var på G med X. Folk i skolan hade sagt att X var en lätt tjej men han hade inte trott att det var sant. Han skrev senare på KIK om att X knullat hans kompisar men var inte säker på att hon hade gjort det. Han skrev så för att han var sur. X var inte tvingad att gå in i sovrummet med någon, hade det varit så hade han stoppat detta. Han var inte beredd att ha ett förhållande med X efter det som hänt. Han vet inte varför X efteråt skrev till honom på KIK om att hon inte ville detta och frågade varför han inte hade gjort något. Mehdi var inte inne i sovrummet ensam med X. Franko såg inte att Maytham Daffaie var ute på balkongen med X. Ingen frågade X om hennes ålder och hon berättade inte själv hur gammal hon var. Maytham Daffaie Han bestämde med Robin Reda och Franko Veloso att ses och åkte till Bredäng. Ali hade umgåtts med Robin och kom också till Franko i Bredäng. Franko hade en tjej, X, med sig och Maytham fick på väg till lägenheten höra att hon är största horan i hela skolan. Han minns inte vem som sa det. Det kanske stämmer som han sa i polisförhör att det var Franko som sa det. Han hade aldrig träffat X tidigare. När de kom in i lägenheten åt de lite och gick sen till vardagsrummet. X och Franko pratade och höll varandra i handen. Sedan gick Franko och X hand i hand in till sovrummet där de hade sex. Det kanske var Franko som frågade X om att gå in i sovrummet. Det hördes inifrån rummet att de hade sex. Maytham och de andra tittade på TV och lekte med en hamster. Han minns inte vad de såg på TV eftersom han höll på med hamstern. De såg att Franko naken sprang in till toaletten. När Maytham Daffaie gick förbi sovrumsdörren såg han X som hade sperma på ryggen

24 23 och rumpan. Hon stod naken bredvid sängen med ryggen mot dörren. X såg glad ut när hon kom ut från sovrummet och verkade inte rädd. Han, Ali och Robin satt i vardagsrummet och Franko kom och satte sig bredvid dem. X kom sedan ut till vardagsrummet och satte sig bredvid honom. Hon stirrade på honom och frågade hur gammal han var. Han svarade 15 år. Sen gissade han att hon var 14, 15 eller 16 år. Hon sa du gissar rätt, 15 år. Det var första gången han hörde talas om hennes ålder. X ville lära sig spela FIFA och han försökte lära henne det. Hon sa att hon tyckte att han var snygg och han förklarade då att han hade en tjej. Anledningen till att han sa det var att hon kanske ville ha honom. Hon ville prata med honom i rummet. De gick in i rummet och stängde dörren, han trodde att de skulle prata men det hände någonting annat. X sa igen att han var snygg, fett snygg. Hon tog honom på bröstet och smekte och tog sedan av sig sin tröja och klämde på sina bröst. Han tog inte på henne. Hon ville ta på hans penis innanför byxorna. Han tog då bort hennes hand. De var ensamma i rummet 5-10 minuter och under den tiden bad han inte någon lämna honom och X ifred. Han fick inte utlösning. Han knuffade sedan bort X, gick ut från rummet och satte sig i köket för att vänta på Robin. Robin ville vänta ett tag med att gå därifrån. Det stämmer inte att han legat ned i sängen och hållit armen om X. Någon gång efter att X och Franko hade haft sex i sovrummet skojbråkade alla i sovrummet. De var fyra killar och X kanske också var där. Han tänkte inte på henne. De brottades i sängen och gick sedan till vardagsrummet igen.

25 24 Han har inte burit ut X på balkongen och kysste henne inte där. Det kanske hände att de kysstes när de var i rummet. Han såg inte Mehdi i lägenheten men mötte honom utanför lägenheten. Mehdi kan ha varit där. Om X hade varit rädd så hade hon inte gått med dem upp i lägenheten. Han tror att X har beskyllt honom för våldtäkt för att få pengar och för att Oscar Hellström fick stryk av Franko. Han visste inte hur gammal X var men hon sa att hon var 99:a. Han hörde inte ifall någon frågade om X ville gå in i rummet. Robin Reda Franko Veloso ringde den här dagen och föreslog att Robin skulle komma till Bredäng. Franko sa att hans tjej var där. Robin hade träffat X en eller två gånger och visste vem hon var men inte vad hon hette. Franko sa att X var en orre. Robin vet inte om Maytham Daffaie och Ali Al-Suohail hörde det. Franko hade tidigare sagt att X var hans tjej, att hon var en tjej som Franko hade på G. Franko är en riktig player. Mehdi Nazari kom till lägenheten lite senare. När de hade kommit hem till Franko gick Franko och X in i sovrummet. De höll varandra i handen när de gick in. Robin hörde X stöna. Franko kom efter en stund ut naken från rummet och hämtade papper som X använde för att torka bort sperma från sin rygg. Under tiden Franko och X var i sovrummet lekte Robin med Frankos hamster. Han minns inte om det visades porr på TV:n. X kom sedan ut från sovrummet. X verkade lite nere efter ett tag men han vet inte om det hade med Franko att göra. Maytham Daffaie lärde X spela FIFA. X sa till

26 25 Maytham att hon ville prata med honom. Maytham sa OK och de gick till sovrummet tillsammans. De var där cirka fem minuter. Under tiden spelade de andra FIFA tillsammans med Frankos lillebror. Han minns inte om Mehdi hade kommit till lägenheten då. Maytham kom ut från sovrummet, han hade kläder på sig, och därefter kom X ut från sovrummet. Robin vet inte vad de gjorde i sovrummet. Därefter frågade X Robin om de skulle prata. Han och X gick in i sovrummet. Eftersom X vet att han är en bra kille trodde han att X skulle be honom om hjälp för att komma därifrån. X visste inte hur man skulle ta sig från Bredäng. Robin visste inte vad som hade hänt tidigare annat än att X och Franko hade haft samlag. Han tänkte att X kunde känna sig obekväm och kanske inte gillade att ha sex med Franko. Istället för att be om hjälp sa X att han var vacker och var fett fin. X stod vid väggen i rummet och började strula med honom. Hon tog tag i hans tröja och puttade ned honom på sängen och rörde hans penis. Hon försökte kyssa honom och han kysste henne. X runkade av honom. Franko och Frankos lillebror öppnade dörren till sovrummet flera gånger och Robin sa då lämna oss ifred. När de var i lägenheten hade de lovat varandra att inte gå in när någon annan var inne i sovrummet. Eftersom Franko kom in flera gånger tänkte han att Franko kanske var avundsjuk. X var med på det som hände. Han fick inte utlösning och gjorde ingenting med henne. Han tog henne inte i underlivet och pullade inte henne. Han sa fel i polisförhöret när han beskrev att vad som hände, bl.a. när han sa att han hade pullat henne och hade stoppat in sina fingrar i henne. Det är inte heller sant som han sa till polisen att X sa åt honom att sluta eller att han frågade om de skulle ha sex. Han ville ha sex men han frågade inte X om det. Det stämmer inte heller som han sa i polisförhör att han såg att på X hon inte ville göra något med honom eller att hon visade det med kroppen. Han ville bli släppt av polisen och sa därför vad som helst till polisen, han sa mycket mer än det som verkligen hade hänt. Att X sagt att hon ville att han skulle sluta är inte sant. Det var bara hon som gjorde saker med honom, förutom att de kysstes.

27 26 Han frågade X hur gammal hon var och hon sa att hon var 15 år och att det var lugnt. Han tvekade lite i sovrummet eftersom man inte kan lita på tjejer. X verkade vara som en 15-åring men han var ändå tveksam till åldern. När han frågade Franko efteråt sa Franko att hon var typ 01:a. Robin tyckte att hon såg äldre ut. Han sa i polisförhöret att han inte litade på att hon var 15 år men han var stressad då och visste inte vad han sa. Alla killarna var inne och skojbråkade i sovrummet men Mehdi var inte med. Mehdi var aldrig inne i sovrummet. Det stämmer inte som han sa i polisförhöret att han såg att Mehdi låg på ena sängen i sovrummet samtidigt som Maytham och X låg på den andra sängen och att Maytham höll armen runt X. Han vet inte varför han sa så till polisen. Det stämmer inte heller som han sa i polisförhör att Maytham bar ut X på balkongen, han sa bara det. Det spelar ingen roll om man ligger med någon annans tjej eftersom han, Franko och Maytham Daffaie är nära kompisar, bröder. Det är normalt att hålla på med varandras tjejer. Det är bröderna som gör upp gränserna. Franko hade sagt att X var en orre och Robin tänkte att det därför var OK att vara med henne och att det kunde bli som det blev. Annars fanns det inte något skäl för Franko att säga så. Franko var nog arg för att Robin och X var ensamma i sovrummet. De hade inte pratat just om X när det gällde att dela på varandras tjejer. På senare tid har Blanca och X bråkat och Robin har börjat hänga med Blanca. Mehdi Nazari Han skulle träffa Robin Reda och Maytham Daffaie den här dagen. De skulle hem till Franko. Han visste vem X var men hade aldrig pratat med henne. Alla var i vardagsrummet när han kom hem till Franko. Han frågade X vad hon gjorde där och hon svarade att hon softade. Han gillade inte X eftersom hon hade

28 27 pratat illa om honom genom att säga att han inte var en bra kille. Han visste inte om X var ihop med någon kille. Frankos lillebror kom till vardagsrummet och de gick då in i ett annat rum. Han tror att det fanns två sängar i det rummet. De låg och snackade allihop på sängarna. Han minns inte ifall någon av killarna ville vara ensam med X. Han visste inte hur gammal X var. Han frågade henne om det när de alla var inne i rummet. X sa att hon var 01 eller typ 13. Han vet inte om alla hörde vad hon sa men han sa i polisförhör att Maytham hade hört det. Det stämmer som han sa i polisförhör att alla i rummet förutom han, Maytham och X sedan gick ut från rummet. Han hörde att Maytham och X pussades och själv gick han då ut från rummet. Maytham och X låg då i sängen. Sedan kom Maytham ut och sprang till toaletten. Maytham hade kläder på sig och garvade lite. X sa ingenting. Sedan gick Robin in i rummet och var där med X. Han vet inte vad de gjorde där. Han minns inte om Franko hade sagt att X var största orren och Mehdi minns inte om han sa på det sättet under polisförhöret. Franko hade i alla fall en tjej sedan mer än ett år och Franko hade också Tatiana på G. Han tänkte att X var liten. Han var lite orolig för att något skulle hända X och frågade om allt var lugnt. X svarade ja. Det kan vara så att han tänkte att X kunde bli sexuellt utnyttjad men X sa det är ingenting. Han frågade henne flera gånger både i sovrummet och i vardagsrummet men han hade inte sett något som gjorde honom orolig och han märkte inget på X. Han blev lugn när X sa att allt var bra. X verkade vara som vanligt och lät glad. Franko hade kanske berättat om att han och X hade haft sex på toaletten i skolan. En gång visade Franko en bild på X och Mehdi sa då att han tyckte hon var liten.

29 28 Under polisförhören drabbades han av värsta stressen och visste inte vad han sa. Det stämmer inte som han sa till polisen att Maytham och X låg och strulade i ena sängen. Han gick ifrån lägenheten efter ungefär 15 minuter och gick ut tillsammans med Ali och Maytham. Franko brydde sig inte om att de andra killarna var inne i rummet med X. Maytham är kanske rädd för Mehdi men de har aldrig bråkat. Ali Al-Suohail Han kom hem till Franko Veloso men minns inte mycket av vad som hände där eftersom det var så länge sedan. Han minns att de var i vardagsrummet och spelade. I polisförhören sa han bara något. Han minns inte att det var på det sättet som han berättade för polisen. De fick gå in en och en och vara ensam med X. Han minns inte i vilken ordning de gick in med X. Han vet inte hur gammal X var men tror att hon var 00:a, 13 år eller så. Han tror att hon sa det. Han hade inte hört något om X innan han kom hem till Franko. Han tror inte att de såg på porrfilm men vet inte. En kille gick in med X och sen kom alla andra in i rummet. Han vet inte vad killen som stannade kvar med X i sovrummet efter att alla hade varit där heter. X har uppgett bl.a. följande Hon och Franko skulle prata om att han hade en annan tjej på G. Tre killar följde sedan med dem hem till Franko.

30 29 När de hade kommit till lägenheten ville Franko hålla på och han var gullig. Han sa att han ville prata med henne i sovrummet. De gick in dit och Franko kysstes och klädde av henne. Han hade sedan sex med henne. Han låg då på henne. Franko fick utlösning på hennes rygg. Därefter gick han och hämtade papper åt henne. Efteråt gick hon ut till de andra i vardagsrummet. De hade suttit och tittat på porr på TV medan hon och Franko var i sovrummet. Efteråt frågade de andra om de fick snacka med henne i sovrummet. Hon minns inte ordningen mellan dem. De gav henne komplimanger och sa att hon var fett fin. Hon tror att det var Maytham som frågade först om att gå in i sovrummet. Maytham kysste henne och höll på. Hon blev obekväm direkt i situationen, hon kände inte honom. Det var jätteäcklande. Han bar henne och la henne på sängen och tog på hennes bröst. Han tog fram sin snopp och bad henne runka av honom och suga av honom. Han frågade också om de kunde ha sex. Hon sa att hon inte ville det. Hon fick panik och visste inte vad hon skulle göra. Hon runkade av honom. Hon var ganska förvirrad och gick sedan och tvättade handen. Maytham fick utlösning i sängen, in i madrassen. Tidigare hade Maytham burit ut henne till balkongen och började kyssa henne mot väggen. Hon ville inte det och blev lite chockad. Hon puttade då bort honom litegrann och gick in. Sedan började alla fråga om de kunde göra saker, de kom in en och en. Mehdi Nazari kom till lägenheten lite senare men han gjorde inget mot henne. Robin frågade henne om de kunde prata i sovrummet. Han kysste henne och bar henne till sängen. Han ville att hon skulle runka av honom och suga av honom. För att slippa ifrån runkade hon av honom. Både Robin och Maytham hade sina fingrar i hennes slida. De fick in fingrarna genom att dra ut resåren i hennes mjukisbyxor.

31 30 När hon var i sovrummet försökte hon visa att hon var obekväm genom att stöta bort lite och vända huvudet lite. Hon vred också lite på kroppen. Hon vände bort huvudet när Maytham ville att hon skulle suga av honom. Han satte sin penis framför hennes ansikte. Hon låg på rygg då och han satt halvt på henne. Penisen nuddade inte hennes ansikte. Även för Robin försökte hon visa på samma sätt som för Maytham att hon inte ville. Killarna pratade med varandra om att de ville prata med henne i rummet. De kunde säga men grabbar, kan jag få prata med henne. De lovade också varandra att inte komma in när någon pratade med henne. Ali Al-Suohail var också inne i sovrummet med henne men hon minns inte vad han gjorde mer än att han kysste henne. Blanka Fahlberg Blanka Fahlberg har omvittnat att X efter händelsen beskrev för henne vad som hände hemma hos Franko Veloso. Blanca har uppgett i huvudsak följande. X berättade att det hade varit fem killar i lägenheten och att de tvingade henne att göra sexuella saker. X sa att Robin Reda och Maytham Daffaie bad henne suga av dem och att hon inte ville det men inte vågade säga nej. X sa också att någon av Robin eller Mayttham ville att hon skulle runka av och att hon hade vänt bort huvudet. X nämnde inte att Ali eller Mehdi hade gjort något. X sa att hon inte vågade säga nej eller åka hem. Erik Billing Erik Billing, som är elevassistent på skolan har omvittnat bl.a. följande. Efter att Franko Veloso hade slagit Oscar Hellström (åtalspunkten 3) kom Franko ut på

32 31 skolgården där Erik stod. Franko var agiterad och berättade att han hade vunnit ett slagsmål. Franko gav också en summarisk beskrivning av händelsen hemma hos Franko dagen innan. Franko beskrev att han hade knullat en tjej och att hans kompisar sedan hade knullat henne. Erik uppfattade Franko som att det var fler än två kompisar. När Erik frågade om det hade varit en gruppvåldtäkt ville Franko inte prata mer om saken. Sängkläderna i den ena sägen, den sängen där Franko Veloso och X hade legat, har analyserats av Statens Kriminaltekniska laboratorium. Resultatet talade extremt starkt för att sperma som hittades kom från Franko Veloso. Sängkläderna i den andra sängen har inte undersökts på annat sätt än genom ficklampa, vilket framgår närmare av åberopat PM. Utredningen har visat att Maytham Daffaie och X låg i den säng i vilken sängkläderna inte har undersökts närmare. SKÄL Inledning Innan tingsrätten går in på bedömningen av själva åtalen ges en beskrivning av hur lagstiftningen ser ut när det gäller de i målet aktuella sexualbrotten och under vilka förutsättningar någon kan dömas för dessa brott. Våldtäkt mot barn är begånget när en person har samlag med ett barn som är under 15 år eller genomför en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag med ett barn under 15 år. Det krävs inte att personen genom våld eller hot tvingar barnet, utan det är tillräckligt att personen har samlag eller liknande med ett barn under 15 år, oavsett hur det går till. Ett syfte från lagstiftarens sida med att införa en särskild bestämmelse om våldtäkt mot barn har varit att klargöra att barn inte kan

33 32 samtycka till sexuella handlingar. Någon avgörande betydelse har inte frågan vem som tagit initiativet till den sexuella handlingen, så länge gärningsmannen uppfyller kravet på att ha genomfört den sexuella handlingen med barnet. Om barnet frivilligt har deltagit i den sexuella handlingen kan det dock, i vissa fall, få betydelse för bedömningen av gärningen. Om ett brott som i och för sig utgör våldtäkt mot barn med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarligt, döms istället för våldtäkt av barn till sexuellt utnyttjande av barn. Den bestämmelsen är tänkt att användas när offret är strax under femton år och frivilligt har samlag eller liknande med gärningsmannen. En förutsättning för att bedöma gärningen som mindre allvarlig är att offret, med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, har haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen. Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter vid brottet och bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Till brottet sexuellt utnyttjande av barn finns en bestämmelse om ansvarsfrihet. Den ska användas om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet. Vid denna bedömning ska domsolen ta hänsyn till skillnaden i ålder och mognad mellan barnet och gärningsmannen samt omständigheterna i övrigt, bland annat parternas relation till varandra och situationen som den sexuella handlingen företogs i. Bestämmelsen ska tillämpas mycket restriktivt. En förutsättning för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn eller för sexuellt utnyttjande av barn är att denne insåg att barnet var under femton år eller att personen inte insåg detta men hade skälig anledning att anta att barnet inte hade fyllt femton år.

34 33 Tingsrättens inledande bedömning av förhöret med X Det förhållandet att X inte har hörts vid huvudförhandlingen utan uppgifterna från henne har presenterats genom uppspelning av videoinspelade förhör medför att tingsrätten måste bedöma hennes uppgifter med särskild försiktighet. Det ena förhöret med X har varit nästan två timmar långt och det andra förhöret var kort. Det intryck tingsrätten har fått är att X efter bästa förmåga har försökt återberätta självupplevda händelseförlopp. Det finns inga tecken på att X velat överdriva det inträffade. X har under vissa delar av det långa förhöret förefallit ofokuserad och då hänvisat till att hon inte minns eller vet vad som hänt. X har då haft svårt att minnas vissa saker och även att placera händelser i ordningsföljd. I andra delar av förhöret har X däremot varit fokuserad och har tydligt, detaljerat och logiskt berättat om olika händelseförlopp, bl.a. hur Maytham Daffaie och Robin Reda agerat i sovrummet. Hon har förtydligat och rättat förhörsledaren när något har missuppfattats. Inget i hennes berättelse tyder på att hon medvetet skulle oriktigt beskylla någon för att ha agerat på visst sätt för att hon själv skulle komma i bättre dager. Tingsrättens bedömning av åtalet i åtalspunkten 1 Vad är utrett om händelseförloppet? Franko Veloso och X har båda berättat att de hade samlag på skoltoaletten. De har även i efterhand berättat om händelsen för olika personer. Åberopade utdrag ur KIK-konversationer stöder uppgifterna om att de hade samlag. Franko Veloso har uppgett att han kanske hade sina fingrar i X:s underliv.

35 34 Det är genom Franko Velosos och X:s i allt väsentligt samstämmiga och trovärdiga uppgifter bevisat att Franko Veloso haft samlag med X på den plats och vid den tidpunkt som åklagaren påstått. Utredningen ger dock inte stöd för att han därutöver hade sina fingrar i X:s underliv. Kände Franko Veloso till att X var under 15 år? Franko Veloso har själv uppgett att han trodde att X var 14 eller 15 år och att han inte brydde sig så mycket om hennes ålder. Redan genom Franko Velosos egna uppgifter är det således visat att han misstänkte att X var under 15 år samt att han var likgiltig till så var fallet när han genomförde sexuella handlingar med henne. Tingsrätten finner dock även att det är klarlagt, genom den övriga utredningen, att Franko Veloso faktiskt visste om att X var under 15 år. Skälen till detta är följande. X och Franko Veloso gick i samma skola. Även om Franko Veloso uppgett att han skolkade mycket är det inte troligt att han inte kände till vilken årkurs X gick i. I polisförhör har han också uppgett att han tror att X går i åttan, vilket stämmer. X har berättat att hon tidigare har pratat med Franko Veloso om sin ålder och att hon då berättat att hon var 13 år. Hon har också sagt att hon berättat om sin ålder i Franko Velosos lägenhet den 10 september och att hon då sagt att hon var 00:a. De uppgifter som X lämnat om detta bedömer tingsrätten som trovärdiga. De får även stöd av andra personers uppgifter. Mehdi Nazari har berättat att han pratade med X om hennes ålder den 10 september, i sovrummet när alla de andra var närvarande, och att hon då sa att hon var 01:a eller typ 13 år. Robin har också uppgett att Franko Veloso, den 10 september, berättade för honom att X var 01:a. Allt detta ger stöd för slutsatsen att Franko Veloso kände till att X var under 15 år.

36 35 Hur ska gärningen rubriceras? Det är styrkt att Franko Veloso och X haft samlag på skoltoaletten den aktuella dagen. Det är klarlagt att X då var ca 13 år och 10 månader och att Franko Veloso var ca 15 år och 9 månader. Vidare är det utrett att Franko Veloso kände till att X var under 15 år. Gärningen uppfyller därmed rekvisiten i bestämmelsen om våldtäkt mot barn. Tingsrätten anser dock att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Skälen för detta är följande. Av Franko Velosos och X:s egna uppgifter framgår inget annat än att X frivilligt haft samlag med Franko Veloso vid det aktuella tillfället, även om X, som hon själv uppgett, kan ha känt sig osäker och obekväm. Inte heller de KIK-konversationer som X haft med Franko Veloso och andra kompisar efter händelsen eller vittnet Blanca Fahlbergs uppgifter tyder på att X tvingats att ha samlag med Franko Veloso. Utgångspunkten för tingsrättens bedömning är därmed att X frivilligt haft samlag med Franko Veloso. X hade vid tillfället uppnått en sådan ålder att denna i sig inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta hennes frivillighet (se NJA 2006 s. 79 I). Det har inte heller framkommit något om X:s mognad eller omständigheterna vid gärningen som ger anledning att helt bortse från frivilligheten. Franko Veloso var endast ca två år äldre än X och båda parterna var intresserade av varandra och eventuellt på väg att inleda en relation. Även om X hade förhållandevis långt kvar tills hon fyllde 15 år anser tingsrätten att gärningen inte är av sådant allvarligt slag att den ska bedömas som våldtäkt mot barn. Gärningen ska istället rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Är gärningen ansvarsfri? Som redogjorts för ovan kan en gärning som utgör sexuellt utnyttjande av barn vara ansvarsfri. Detta förutsätter att det är uppenbart att gärningen inte inneburit något

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 meddelad i Hudiksvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ture LARS Åke Wallin, 19981127-2997 Myra Nygårns Gata 15 820 40 Järvsö Offentlig försvarare: Advokat Jan Nyman Krokströms Advokatbyrå

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 15280-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad CARL Erik Tullgren, 19860426-4013 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Staffan Bergqvist Advokatgruppen

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 november 2008 B 1891-08 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda uppgifter Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 1555-12 KLAGANDE X Målsägandebiträde: Advokat UK Ombud: Jur.kand. AW MOTPARTER 1. JB Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1013-09 KLAGANDE K.M-S. Ombud och offentlig försvarare: Advokat B.M. MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jens Göransson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 april 2017 B 4648-16 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna

1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna 1 meddelad i Sollentuna Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Lukman Moliid, 19990303-0097 Artistvägen 6 196 38 Kungsängen Medborgare i Etiopien Offentlig försvarare: Advokat Peter Axelsson Brottmålsadvokaterna

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 106 B. DOM (DELDOM) meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 106 B. DOM (DELDOM) meddelad i Malmö 1 Avdelning 1 DOM (DELDOM) 2019-05-10 meddelad i Malmö Mål nr: B 7108-18 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nawras Alkafri, 20000803-3599 Thomsons Väg 42 213 72 Malmö Medborgare i Statslös Offentlig

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna

1 ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Sollentuna 1 meddelad i Sollentuna Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RICHARD Felix Majerus Rebolledo, 19990402-1350 c/o Jorge Pinones Hagängsvägen 22 Lgh 1302 194 45 Upplands Väsby Medborgare i Colombia

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2018 B 2066-17 PARTER Klagande PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LN Motpart 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 2. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 2. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Zabi Zoltani, 20001171-3732 Kummingatan 16 C 754 48 Uppsala Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Kristina Lundeberg

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 november 2018 Ö 5233-18 PARTER Klagande Sekretess CA Adress hos ombudet Ombud: Advokat KS Motpart Justitiekanslern Box 2308 103 17

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 3756-18 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per TOMMY Emanuelsson, 19620421-7134 Malmgatan 28 A Lgh 1102 774 33 Avesta Åklagare Kammaråklagare Johan Knies Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

meddelad i Falun

meddelad i Falun Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Lena

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer