Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Försvarsmaktens behov av kontanter Försvarsmakten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Försvarsmaktens behov av kontanter Försvarsmakten"

Transkript

1 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax Registreringsdatum Ärende Avsändare/ Mottagare Diarienummer Förnyad anmälan av sidouppdrag - Martin Flodén Förnyad anmälan av sidouppdrag - Henry Ohlsson Rutinbeskrivningar för enheten för inlösen av kontanter AFB Riksbanken Riksbanken Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Försvarsmaktens behov av kontanter Försvarsmakten Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Delegationsbeslut avseende avdelningen för betalningar AFB Ansökan Skandiabanken om byte av BIC kod i säkerhetssystemet QCMS Avtal - finansiell data med S&P Global - tidigare SNL Systemförvaltning SimCorp Dimension - Riksbanken Skandiabanken S&P Global Riksbanken Markets Committee - BIS Undersökning av indirekta deltagare i RIX 2018 Riksbanken [15]

2 Rutinbeskrivning EIK - Inventering av förtecknat värde i dagvalv Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Ledigförklarande av två tjänster som handläggare till enheten för inlösen av kontanter AFB Ledigförklarande av vikariat som jurist till bankenheten AFS Riksbanken Riksbanken Utlämningsplatser Riksbanken Bakgrund upphandling restvärdesräddning Riksbanken Direktupphandling - rättsdatabaser Enligt sändlista Offertförfrågan - Ramavtal beträffande gymutrustning och service Enligt sändlista Avtal - uppsatspraktik Jacob Ewertzh Jacob Ewertzh Working Group on Capital BIS U.S. Resolution Stay Protocol - ISDA International Swaps and Derivatives Association Avtal - Logistikavtal - förvaring av lock till plastlådor - förlängning Överklagande av inlösen av sedlar - mål Enligt sändlista Schenker Logistics AB Förvaltningsrätten Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Remiss - Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker Finansdepartementet COOR - Uppföljning av tjänster - COOR Service Management Fazer - Uppföljning av tjänster - Fazer Food Services AB Ledigförklarande av tjänst som jurist på enheten för marknadsstrategi - Riksbanken [15]

3 AFM Spontanansökningar - Enligt sändlista Konsultation- erkännande av centrala motparter från tredje land från tredje land ICE Clear Europé Ltd Konsultation- erkännande av centrala motparter från tredje land från tredje land LCH Ltd European Securities and Markets Authority - ESMA European Securities and Markets Authority - ESMA Ändrat depåavtal Enligt sändlista Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Makulerat Uppsägning av avtal rörande Löneadministration Evry AB AFS syn på ÅP Finansinspektionen Beslut om gallring av vissa handlingar tillkomna inom löneadministrativ verksamhet Ledigförklarande av tjänst som ekonomiadministratör till ekonomienheten AVS Riksbanken Riksbanken Avtal företagsavtal SJ Biz SJ AB Avrop - Kammarkollegiets ramavtal säkerhetsskåp Ledigförklarande av vikariat som nationalekonom till statistikenheten APP Enligt sändlista Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson [15]

4 Beslut - återkallelse av dispens gällande öppethållande i RIX Marginalen Bank Bankaktiebolag; Forex Bank Beslut - Inlämning säsongsöverskott av brukbara kontanter Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2018 Riksbanken Penningpolitisk rapport februari Riksbanken Avrop - Möbelrenovering i Riksbankshuset Metrolit Byggnads AB Avkastning och riskrapporter - Riksbanken Avrop - konsultstöd brandskydd Ramböll Sverige AB Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Avtal - EPCO Eurosystem Procurement Coordination Officeoo Thomson Reuter Eikon Terminaler Eurosystem Procurement Coordination Office - EPCO Systemförvaltning RIX - Riksbanken Avrop - Uppföljning administration Ramböll Sverige AB Avrop - Belysningsarbeten utomhus Brunkebergstorg Policy för val av verksamhetsform - reviderad Regler för upphandling och avtalsförvaltning - reviderad Ekonomiforum - IT-drifttjänster Ramböll Sverige AB Riksbanken Riksbanken Riksbanken Fastställande av avgifter för RIX Riksbanken [15]

5 Market Infrastructure and Payments Committee MIPC Avtal Statement of work Dimension Full nominal amortization conversion Upphandling - konsult Fullmäktiges revisionsfunktion BIS SimCorp AB Riksbanken Korrespondens Middle Office Riksbanken Överklagan - inlösen av sedlar Privatperson Beslutsunderlag inför VP-beslut om avveckling av biblioteket Projekt - Ett första steg mot Riksbankens strukturkapital - BETTAN Ledigförklarande av praktikplats/internship - 2 månader forskning APP AFS Uppsägning av avtal om användande av modellen KAMEL mm Committee on the Global Financial System CGFS - Riksbanken Riksbanken Riksbanken Konjunkturinstitutet BIS Överklagande - inlösen av pengar Privatperson Direktupphandling rörande restvärdesräddning Avrop på ramavtal rörande konsulttjänster - statligt ramavtal Avtal - Undersökningar av inflations-, löne-, BNP, ränte- och växelkursförväntningar - förlängning Beslut om tillfälliga åtgärder för sanktionskontroller på enheten för inlösen av kontanter Regel för säkerhetsskyddade upphandlingar med Brandskyddsföreningen Enligt sändlista Kantar Sifo Riksbanken Riksbanken [15]

6 säkerhetsskyddsavtal SUA - revidering Regel för säkerhetsprövning - revidering Riksbanken Begäran om inköpsstatistik Dagens samhälle Direktupphandling - resetjänster Arlanda Express Överklagande av beslut om inlösen av pengar Request for Information RFI avseende IT-stöd för Virtuellt DataWarehouse Tilläggsavtal - konsulttjänster från underleverantör Konsultnet AB A-Train Privatperson Enligt sändlista Unit4 Agresso AB Lån av utställning - Riksbanken 350 år Utrikesdepartementet Avrop - på ramavtal för underhåll/reparation skinnmöbler Metrolit Byggnads AB Medieanalyser Kantar Sifo Medieanalyser Riksbanken 350 år Kantar Sifo Ledigförklarande av tjänst som kommunikationsstrateg vid KOM Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Avrop - ombyggnad plan 8, 6 och 11 - Riksbankens ramavtal Projekt - utkontraktering transition övertagande av Riksbankens IT-drifttjänster Doris Vidareutveckling av systemet Remiss av villkorsändring för RIX öppettid Avrop - Riksbankens ramavtal rörande juristtjänster - Metrolit Byggnads AB Riksbanken Riksbanken RIX Deltagare Setterwalls Advokatbyrå AB [15]

7 arbetsrätts/upphandling Kritikalitetsbedömning av ett nytt ITsystem Jira Cloud POC Avrapportering - Riksbankens utredning om statistik över hushållens tillgångar och skulder RUSH Riksbanken Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Ledigförklarande av tjänst Senior ekonom/rådgivare till enheten för Analys och policy AFB Rutin- och arbetsbeskrivningar AFM/IA - Riksbanken Riksbanken Compliancerapport 2018 Riksbanken Working Group of General Economic Statistics BIS Databank internationellt statistikarbete Head of Security HOS Chair Secretariat - ECB BIS BIS Överklagan - inlösen av sedlar Privatperson Enkät - frågor rörande betalningssystemet World Bank Avrop - inköp av personbil Enligt sändlista Refinansiering av valutalån - Riksbanken Förvaltningsobjekt Kontantdistribution Riksbanken Systemförvaltning LAGE - Riksbanken Testärende för registratorn - Riksbanken Beslut om förfallet utgivningsbevis för Bancoposten Patent- och registreringsverket - PRV [15]

8 Ledigförklarande av tjänst som kontanthanterare till enheten Operativ kontantförsörjning Broby AFB Riksbanken Direktupphandling av MagiCad Piping MagiCard Direktupphandling - förhandlat förfarande vid upphandling av säkerhet till datahallar Stanley Security Sverige AB Legal Committee LEGCO - ECB Beslut om utmätning av lön/ersättning Avrop - IT-säkerhetskonsultstöd för penetrationstest Konferens Managing financial crises where do we stand 5-6 November 2018 i Bryssel Beslut - Licensavtal för IT-produkter Förfrågan om att delta i Statens inköpscentrals ramavtalsupphandlingar Avrop - juristtjänster TIPS Target Instant Payment Settlement Rutinbeskrivning - Hantering av frågor från allmänheten via mejl Kronofogden Simovits Consulting AB National Bank of Belgium Enligt sändlista Kammarkollegiet Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Ledigförklarande av tjänst som expert inom betalningsinfrastruktur e- kronapiloten Enheten för e-kronapilot STA Ledigförklarande av tjänst som jurist och projektledare till e-kronapiloten enheten för e-kronapilot STA Riksbanken Riksbanken [15]

9 Ledigförklarande av tjänst som informationssäkerhetsexpert e- kronapiloten till enheten för e- kronapilot STA Ledigförklarande av tjänst som projektledare och lösningsarkitekt e- kronapiloten Enheten för e-kronapilot STA Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Experts Group Basel Committee on Banking Supervision BCBS - Baselkommittén för banktillsyn Policy Development Group PDG - Riksbanken Riksbanken BIS BIS BIS Macro Purdentilal Group MPG - BIS Externally Financed Appointee Program tillfälliga positioner tjänster på IMF IMF Rutiner Broby EOK - Riksbanken Avtal - avropsavtal brevförmedlingstjänster - förlängning PostNord Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Tilläggsavtal - kaffesmaskiner COOR Service Management Juristpraktikant på STA Riksbanken Kapitalförvaltning Front Office - Riksbanken Rutin- och arbetsbeskrivningar Middle Office AFM Ledigförklarande av tjänst som ekonom till analys och policyenheten AFB Riksbanken Riksbanken [15]

10 Direktupphandling Webbapplikation för stöd av riksbankens internserviceverksamhet P. Cap AB Nya skuldsedlar - Riksgälden Head of Security Nordic Countries HOS Nordic Head of Security Group of 10 HOS G Head of Security Information Exchange HOS IX Korrespondens med Falck Global Assistance Korrespondens med Avarn Security Services - BIS BIS BIS Falck Global Assistance AVARN Security Services AB Korrespondens med Tempest Security - Tempest Security Sverige AB Inventering av Riksbankens guld inom landet - Riksbanken Basel Agreement - BIS Avtal - Programvaror KUNDO och tjänster - Webbaserat frågeformulär - förlängning Avrop - uppdatering av underhållsplan Cybercom Sweden AB Ramböll Sverige AB Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Kommunikation med leverantörer avseende ramavtal för revisionstjänster - KPMG AB; Ernst & Young AB; PWC - PricewaterhouseCoopers Säkerhetsanalys sedeltransporter Riksbanken Avrop - Tjänster inom IT-säkerhetsoch informationssäkerhetsområdet, Utbildning inom Kryptografi samt Certifikatshantering Enligt sändlista [15]

11 Kommunikation mellan Riksbankens Internrevisions IR och föreningen Internrevisorerna IIA - Institute of Internal Auditors - IIA Internal Auditörs Committee IAC G10 Central Bank Head of Interanal Audit CBIA Kommunikation mellan IR och IR på nordiska centralbanker Kommunikation mellan Fullmäktiges revisioner och IR Kommunikation mellan Riksrevisionen och IR Ledigförklarande av tjänst som nationalekonom till enheten för ekonomisk politisk analys APP Säkerhetsanalys - upphandling av arkitekttjänst ECB BIS Riksbanken Riksbanken Riksrevisionen Riksbanken Riksbanken Information till RIX deltagare - Enligt sändlista Signalskydd - Försvarsmakten Direktionens och fullmäktiges brevsvar Privatpersoner Övervakning av Bankgirot - Riksbanken Övervakning av Nasdaq Clearing - NASDAQ OMX Clearing AB Dataskyddsplan Riksbanken Working Group on Monetary and Financial Statistics WGMFS Beslut om ny blankett för ansökan om säkerhetsarrangemang - RIXdeltagare ECB Riksbanken [15]

12 Säkerhetsskyddsavtal - Riksbanken Hyresavtal - myntmaskin - uppsägning Svea Finans Working Group on External Statistics - ECB Riksbankens tekniska assistans med SIDA Verksamhetsrapport 2018 och revision SIDA; Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Företagsnätverk Kvalitativa intervjuer med företag och branschorganisationer - Enligt sändlista Korrespondens om e-kronan - Enligt sändlista Inventering med anledning av IRgranskning Engagemangsbesked till RIX-deltagare Ledigförklarande av tjänst som HRkoordinator Riksbanken Enligt sändlista Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Utlämnande av handling - begäran SETUP Avtal - Bemanning till Riksbankens inlösenfunktion Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid - beslut Perido Skills AB Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Swift CSP Revisionsrapport - Riksbanken IMF - årsmöte 2018 IMF Nordic Baltic Monetary and Financial Committee Meetings - IMF [15]

13 IMF - Transaktioner - IMF IMF nordisk-baltiska valkretsen instruktioner Sub-committee on IMF issues SCIMF - IMF IMF IMF vårtmöte - IMF G4 samarbete - Group of Four - G Working Party on Security Issues WPSI - BIS IMF röstning - IMF Avtal - ritningsarkiv - förlängning ÅF-Infrastructure AB Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Cross-border crisis management for financial market infrastructures FMI CBCM - Financial Stability Board - FSB Kritikalitetsbedömning av STAR Riksbanken Avrop - resurskonsult testledare för utkontraktering 2.0 införandet Avtal - system för Personalens anmälan av innehav av finansiella instrument PIA - förlängning Avnotering av pant personallån Kvartalsinventering av valvsbehållning Working Group on Accounting Issues WGAI Accounting and Monetary Income Committee AMICO - Enligt sändlista Nordicstation AB Emric AB Riksbanken ECB ECB Budgetprognoser ESV - Ekonomistyrningsverket [15]

14 Personallåneränta - beslut - Riksbanken Avtalsforum IT-drifttjänster - Evry AB Taktiskt Forum IT-drifttjänster - Evry AB Strategiskt Forum IT-drifttjänster Swedish Government Secure Intranet SGSI Reakreditering Remiss - kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018: Inventering av Riksbankens sedlar AFB/Enheten för operativ kontanthantering EOK - Evry AB Myndigheten för samhällsskydd och bevakning - MSB Justitiedepartementet Riksbanken Tekniska assistans Rwanda - Banque Nationale du Rwanda Teknisk assistans Namibia - Bank of Namibia Teknisk assistans Kenya - Central Bank of Kenya Teknisk assistans Palestina - Palestine Monetary Authority Teknisk assistans Ukraina - National Bank of Ukraine Inlösen av ogiltiga sedlar - Avslagsbeslut Inlösen av sedlar infärgade - Avslagsbeslut Inlösen av sedlar - Övriga avslagsbeslut Inlösen av sedlar - Avskrivningsbeslut Inlösen av sedlar - Avvisningsbeslut Inventering av Riksbankens sedlar AFB/enheten för inlösen av kontanter EIK - Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken [15]

15 Korrespondens Back Office - Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Direktupphandling - Konsultstöd avseende uppgradering ny servermiljö KLARA Swisslog AB [15]

Information till RIX deltagare Enligt sändlista Signalskydd Försvarsmakten

Information till RIX deltagare Enligt sändlista Signalskydd Försvarsmakten 6-01-11-01-11-01-11-01-11 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-10 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Direktupphandling av MagiCad Piping MagiCard Legal Committee LEGCO ECB

Direktupphandling av MagiCad Piping MagiCard Legal Committee LEGCO ECB 6-01-17-01-17-01-17-01-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Överklagan - inlösen av sedlar Privatperson Avrop - inköp av personbil Enligt sändlista

Överklagan - inlösen av sedlar Privatperson Avrop - inköp av personbil Enligt sändlista 6-01-18-01-18-01-18-01-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Remiss av villkorsändring för RIX öppettid. RIX Deltagare Setterwalls Advokatbyrå AB

DAGLIG ÄRENDELISTA Remiss av villkorsändring för RIX öppettid. RIX Deltagare Setterwalls Advokatbyrå AB 6-01-22-01-22-01-22-01-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Projekt - Ett första steg mot Riksbankens strukturkapital - BETTAN. Riksbanken Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Projekt - Ett första steg mot Riksbankens strukturkapital - BETTAN. Riksbanken Riksbanken 6-01-28-01-28-01-28-01-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Systemförvaltning RIX Riksbanken Avrop - Uppföljning administration Ramböll Sverige AB

Systemförvaltning RIX Riksbanken Avrop - Uppföljning administration Ramböll Sverige AB 6-01-30-01-30-01-30-01-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Penningpolitisk rapport februari 2019 Riksbanken

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Penningpolitisk rapport februari 2019 Riksbanken 6-01-31-01-31-01-31-01-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 6-02-01-02-01-02-01-02-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Direktupphandling - rättsdatabaser Enligt sändlista Avtal - uppsatspraktik Jacob Ewertzh Jacob Ewertzh

Direktupphandling - rättsdatabaser Enligt sändlista Avtal - uppsatspraktik Jacob Ewertzh Jacob Ewertzh 6-02-07-02-07-02-07-02-07 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-06 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Utlåning av sedlar HSBC UK Skandinavisk FX-kommitté 2019 BIS

Utlåning av sedlar HSBC UK Skandinavisk FX-kommitté 2019 BIS 6-02-13-02-13-02-13-02-13 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-12 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Rapport - Miljöutredning gällande Riksbankens huvudkontor. Liljemark Consulting AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Rapport - Miljöutredning gällande Riksbankens huvudkontor. Liljemark Consulting AB Riksbanken 6-02-15-02-15-02-15-02-15 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-14 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 6-02-18-02-18-02-18-02-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-15 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Beslut om reglering Riksbanken Talförfrågningar Martin Flodén Enligt sändlista

Beslut om reglering Riksbanken Talförfrågningar Martin Flodén Enligt sändlista 6-02-22-02-22-02-22-02-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av två tjänster som ekonom - avdelningen för penningpolitik APP/UE

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av två tjänster som ekonom - avdelningen för penningpolitik APP/UE 6-02-25-02-25-02-25-02-25 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-22 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop - Riksbankens ramavtal beträffande ledarskapsutveckling och medarbetarskapsutveckling HR

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop - Riksbankens ramavtal beträffande ledarskapsutveckling och medarbetarskapsutveckling HR 6-02-26-02-26-02-26-02-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

:2 Skydd mot cyberhot Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

:2 Skydd mot cyberhot Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 6-03-04-03-04-03-04-03-04 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-01 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken 62018-12-212018-12-212018-12-212018-12-21 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-12-20 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbankens signaturlista AFB/RIX - List of Authorised signatures Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbankens signaturlista AFB/RIX - List of Authorised signatures Riksbanken 6-05-22-05-22-05-22-05-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Det Norske Veritas Sweden AB - DNV 2015-01-16 Signalskydd 2015 Försvarsmakten 2015-71-AVS. 2015-01-16 Basel Agreement 2015 BIS 2015-70-AVS

Det Norske Veritas Sweden AB - DNV 2015-01-16 Signalskydd 2015 Försvarsmakten 2015-71-AVS. 2015-01-16 Basel Agreement 2015 BIS 2015-70-AVS -01-19-01-19-01-19-01-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

växelkursförväntningar - förlängning t.o.m Avtal - Seminarieledningstjänster Systemic Policy Partnership LLP

växelkursförväntningar - förlängning t.o.m Avtal - Seminarieledningstjänster Systemic Policy Partnership LLP 46-01-31-01-31-01-31-01-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Riksbanken Riksbanken Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Riksbanken Riksbanken Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken 62018-09-142018-09-142018-09-142018-09-14 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-13 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

SIASSB kommunikation 2013 SIASSB ITA Rehabilitering 2013 Riksbanken ADM

SIASSB kommunikation 2013 SIASSB ITA Rehabilitering 2013 Riksbanken ADM -01-18-01-18-01-18-01-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-17 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Bilservice i Särna AB

Överklagande - inlösen av sedlar Bilservice i Särna AB 46-02-01-02-01-02-01-02-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Finansmarknadsrapport Enligt sändlista Direktupphandling - julklapp Enligt sändlista

Finansmarknadsrapport Enligt sändlista Direktupphandling - julklapp Enligt sändlista 62019-10-172019-10-172019-10-172019-10-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-10-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA GDPR-projekt Riksbanken Riksbankens kommitté för ITsäkerhetsfrågor. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA GDPR-projekt Riksbanken Riksbankens kommitté för ITsäkerhetsfrågor. Riksbanken 62018-09-172018-09-172018-09-172018-09-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-14 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Regel för värdering av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder - reviderad. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Regel för värdering av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder - reviderad. Riksbanken 62018-11-222018-11-222018-11-222018-11-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Kontanthanteringsrådet 2018 Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Kontanthanteringsrådet 2018 Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-11-262018-11-262018-11-262018-11-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Bankföreningen Kommunikation med Bankföreningen om KRITA

DAGLIG ÄRENDELISTA. Bankföreningen Kommunikation med Bankföreningen om KRITA 62018-12-272018-12-272018-12-272018-12-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-12-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken 62016-12-012016-12-012016-12-012016-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Hantering av sedlar Riksbanken Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna

Hantering av sedlar Riksbanken Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna 6-05-28-05-28-05-28-05-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-18 Request Management ITdrifttjänster

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-18 Request Management ITdrifttjänster 2014-12-192014-12-192014-12-192014-12-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken rådgivare till enheten för kontantförsörjning ABK. Riksbanken Middle Office AFM

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken rådgivare till enheten för kontantförsörjning ABK. Riksbanken Middle Office AFM 6-03-24-03-24-03-24-03-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Serviceportalen Capability med P. Cap AB isamband med GDPR Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna

Serviceportalen Capability med P. Cap AB isamband med GDPR Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna 6-05-25-05-25-05-25-05-25 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst som systemägare vid enheten för verksamhetsnära IT AVS

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst som systemägare vid enheten för verksamhetsnära IT AVS 562018-10-172018-10-172018-10-172018-10-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Programförändringar IRrapport. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Programförändringar IRrapport. Riksbanken 6-05-29-05-29-05-29-05-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2016-02-24 Inspektionsrapport Enligt sändlista 2016-00229. Riksrevisionen 2016-00228

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2016-02-24 Inspektionsrapport Enligt sändlista 2016-00229. Riksrevisionen 2016-00228 6-02-25-02-25-02-25-02-25 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS 2014-12-222014-12-222014-12-222014-12-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-19 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2014-11-27 Ansökan om deltagande i RIX BlueStep Finans AB 2014-819-ABK

2014-11-27 Ansökan om deltagande i RIX BlueStep Finans AB 2014-819-ABK 2014-11-282014-11-282014-11-282014-11-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-11-27 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2014-12-012014-12-012014-12-012014-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-11-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Anmälan av personuppgiftsincident Datainspektionen

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Anmälan av personuppgiftsincident Datainspektionen 62018-11-282018-11-282018-11-282018-11-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62019-04-152019-04-152019-04-152019-04-15 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-04-12 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken 62017-05-262017-05-262017-05-262017-05-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-05-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Notifieringskrav Enligt sändlista Utlämnande av handling - begäran Privatperson

Notifieringskrav Enligt sändlista Utlämnande av handling - begäran Privatperson 6-05-30-05-30-05-30-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Prenax AB Samarbetsavtal tidningar och tidskrifter - förlängning. Enligt sändlista

DAGLIG ÄRENDELISTA. Prenax AB Samarbetsavtal tidningar och tidskrifter - förlängning. Enligt sändlista 562018-10-192018-10-192018-10-192018-10-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Besök från Vietnams Centralbank State Bank of Vietnam Rutiner för guldmonter Riksbanken

Besök från Vietnams Centralbank State Bank of Vietnam Rutiner för guldmonter Riksbanken 6-04-18-04-18-04-18-04-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Avtal - Resurskonsult - Projekt Broby - förlängning Elektroniskhandel JP Morgan JP Morgan Chase Bank AFS

Avtal - Resurskonsult - Projekt Broby - förlängning Elektroniskhandel JP Morgan JP Morgan Chase Bank AFS -01-30-01-30-01-30-01-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

som ekonom till enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn AFS

som ekonom till enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn AFS 62017-06-012017-06-012017-06-012017-06-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-05-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Remiss - justerade villkor i RIX Enligt sändlista Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Remiss - justerade villkor i RIX Enligt sändlista Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-11-302018-11-302018-11-302018-11-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-02-23 Teknisk Assistans 2012 - Namibia Bank of Namibia 2012-193-STA

2012-02-23 Teknisk Assistans 2012 - Namibia Bank of Namibia 2012-193-STA 3-02-24-02-24-02-24-02-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-23 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

2015-02-20 Prognoser sedlar & mynt 2015 Riksbanken 2015-198-ABK

2015-02-20 Prognoser sedlar & mynt 2015 Riksbanken 2015-198-ABK -02-23-02-23-02-23-02-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-20 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Dispens för öppettid i RIX BNP Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Hemköp Karlskrona

Dispens för öppettid i RIX BNP Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Hemköp Karlskrona 562018-10-232018-10-232018-10-232018-10-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-22 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar 2012-01-202012-01-202012-01-202012-01-20 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-19 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Enkät för betalningsstatistik 2018 Enligt sändlista ESRB CCP Task Force Riksbanken

Enkät för betalningsstatistik 2018 Enligt sändlista ESRB CCP Task Force Riksbanken 6-04-19-04-19-04-19-04-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbanken Samråd med SÄPO för upphandling av sedelproduktion SWIFT

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbanken Samråd med SÄPO för upphandling av sedelproduktion SWIFT 6-06-05-06-05-06-05-06-05 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -06-04 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. för implementering av förvaltningsmodell pm3. På i Stockholm AB förvaltningsmodell pm3. Sveriges Riksdag

DAGLIG ÄRENDELISTA. för implementering av förvaltningsmodell pm3. På i Stockholm AB förvaltningsmodell pm3. Sveriges Riksdag 62016-05-022016-05-022016-05-022016-05-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-04-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2015-06-182015-06-182015-06-182015-06-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-06-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2013-03-20 Avtal - inlösen Nokas 2013-287-ADM. 2013-03-19 Rapport efter inventering - Västerås BDB Bankernas Depå AB 2013-286-ADM

2013-03-20 Avtal - inlösen Nokas 2013-287-ADM. 2013-03-19 Rapport efter inventering - Västerås BDB Bankernas Depå AB 2013-286-ADM 2013-03-212013-03-212013-03-212013-03-21 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2013-03-20 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Regelverk på EIK Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Regelverk på EIK Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-09-262018-09-262018-09-262018-09-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Nimocon AB verksamhetsutveckling inom Lean - Niklas Modig KPMG AB Nokas - Göteborg

DAGLIG ÄRENDELISTA. Nimocon AB verksamhetsutveckling inom Lean - Niklas Modig KPMG AB Nokas - Göteborg 62016-11-012016-11-012016-11-012016-11-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-10-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP 2012-01-232012-01-232012-01-232012-01-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-20 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-29 Release Management ITdrifttjänster

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-29 Release Management ITdrifttjänster -12-30-12-30-12-30-12-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -12-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2015-06-30 Ansökan om deltagande i RIX Marginalen Bank Bankaktiebolag. 2015-06-29 Penningpolitisk rapport juli 2015 Riksbanken 2015-00517

2015-06-30 Ansökan om deltagande i RIX Marginalen Bank Bankaktiebolag. 2015-06-29 Penningpolitisk rapport juli 2015 Riksbanken 2015-00517 2015-07-012015-07-012015-07-012015-07-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-06-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Utlämnande av handling - begäran SVT Nyheter

DAGLIG ÄRENDELISTA Utlämnande av handling - begäran SVT Nyheter 62019-04-182019-04-182019-04-182019-04-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-04-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

IR policy Riksbanken Avrop - stolar 8st RH logic 400XL Flokk

IR policy Riksbanken Avrop - stolar 8st RH logic 400XL Flokk 6-03-01-03-01-03-01-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA -02-28 DATUM: AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Riksbanken Ledigförklarande 2014-12-22 Utlämnande av handling begäran Nyhetsbyrån Siren 2014-907-STA

Riksbanken Ledigförklarande 2014-12-22 Utlämnande av handling begäran Nyhetsbyrån Siren 2014-907-STA 2014-12-232014-12-232014-12-232014-12-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-22 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Finansinspektionen Underrättelse om fastställt fallissemang resolution. Metrolit Byggnads AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Finansinspektionen Underrättelse om fastställt fallissemang resolution. Metrolit Byggnads AB 6-04-27-04-27-04-27-04-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2014-03-28 Rapport efter inventering - Linköping 2014-03-28 Nytt ombud för BDB Bankernas Depå AB 2014-330-ABK

2014-03-28 Rapport efter inventering - Linköping 2014-03-28 Nytt ombud för BDB Bankernas Depå AB 2014-330-ABK 2014-03-312014-03-312014-03-312014-03-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-03-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling - service av Riksbankens antika klockor. Reuterdahls Urmakeri BIS

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling - service av Riksbankens antika klockor. Reuterdahls Urmakeri BIS 6-04-24-04-24-04-24-04-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Licensrevision IBM IBM Begäran om uppgift - inlösen av sedlar. Privatperson

DAGLIG ÄRENDELISTA Licensrevision IBM IBM Begäran om uppgift - inlösen av sedlar. Privatperson 62018-12-032018-12-032018-12-032018-12-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Statens fastighetsverk - SFV Finansiell stabilitet 2017:2 Riksbanken Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Statens fastighetsverk - SFV Finansiell stabilitet 2017:2 Riksbanken Riksbanken 62017-11-242017-11-242017-11-242017-11-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-11-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-09-26 Tilläggsupphandling IT-konsult telefoni 2012-09-26 Upphandling mynt - beslut Riksbanken 2012-682-ADM

2012-09-26 Tilläggsupphandling IT-konsult telefoni 2012-09-26 Upphandling mynt - beslut Riksbanken 2012-682-ADM 2012-09-272012-09-272012-09-272012-09-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-09-26 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -01-26-01-26-01-26-01-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-25 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Unit4 Agresso AB Licensrevision - avtal ekonomisystemet Agresso. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Unit4 Agresso AB Licensrevision - avtal ekonomisystemet Agresso. Riksbanken 62018-03-292018-03-292018-03-292018-03-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-03-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Marko Mladenovic Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Marko Mladenovic Riksbanken 6-04-20-04-20-04-20-04-20 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-19 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2012-01-26 External Communications Committee 2012 ECCO 2012-01-26 Underrättelse process agent European Investment Bank

2012-01-26 External Communications Committee 2012 ECCO 2012-01-26 Underrättelse process agent European Investment Bank -01-27-01-27-01-27-01-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-26 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Kritikalitetsbedömning av REBUS Riksbanken Avtal - BVAL-services - förlängning Bloomberg

Kritikalitetsbedömning av REBUS Riksbanken Avtal - BVAL-services - förlängning Bloomberg 62018-09-282018-09-282018-09-282018-09-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare 6-01-27-01-27-01-27-01-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2012-01-25 Statistics Committee 2012 - STATS ECB 2012-101-APP

2012-01-25 Statistics Committee 2012 - STATS ECB 2012-101-APP -01-30-01-30-01-30-01-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-27 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -02-26-02-26-02-26-02-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Stadsmuseet Avtal - stadsvandringar i samband med 350-års jubileet

DAGLIG ÄRENDELISTA. Stadsmuseet Avtal - stadsvandringar i samband med 350-års jubileet 62018-10-012018-10-012018-10-012018-10-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop IT-säkerhetskonsultstöd gällande analysstöd. Simovits Consulting AB Simovits Consulting AB

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop IT-säkerhetskonsultstöd gällande analysstöd. Simovits Consulting AB Simovits Consulting AB 6-06-11-06-11-06-11-06-11 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -06-08 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken 6-04-30-04-30-04-30-04-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken 6-05-02-05-02-05-02-05-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer Rapport efter inventering - Visby KPMG AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer Rapport efter inventering - Visby KPMG AB 2015-12-012015-12-012015-12-012015-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer. Simovits Consulting AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer. Simovits Consulting AB 6-04-01-04-01-04-01-04-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst av timanställd medarbetare på Back Office AFM

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst av timanställd medarbetare på Back Office AFM 62018-04-032018-04-032018-04-032018-04-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-03-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2014-02-28 Övervakning av CLS 2013 Federal Reserve Bank of New York

2014-02-28 Övervakning av CLS 2013 Federal Reserve Bank of New York -03-03-03-03-03-03-03-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

2015-03-31 Upphandling bemanning till Riksbankens inlösenfunktion beslut 2015-03-31 SIA kommunikation 2015 SIA S.p.A 2015-307-AVS

2015-03-31 Upphandling bemanning till Riksbankens inlösenfunktion beslut 2015-03-31 SIA kommunikation 2015 SIA S.p.A 2015-307-AVS 2015-04-012015-04-012015-04-012015-04-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-03-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-05-28 Green Paper on Shadow Banking EU-kommissionen European Commission. 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA

2012-05-28 Green Paper on Shadow Banking EU-kommissionen European Commission. 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA 2012-05-292012-05-292012-05-292012-05-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-05-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2015-10-29 Reaktivera NAB - hösten 2015 IMF 2015-00730. Riksbanken 2015-00729

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2015-10-29 Reaktivera NAB - hösten 2015 IMF 2015-00730. Riksbanken 2015-00729 -11-02-11-02-11-02-11-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -10-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2013-02-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-221-STA. 2013-02-26 Utlämnande av handling begäran StrandbergHaage AB 2013-217-STA

2013-02-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-221-STA. 2013-02-26 Utlämnande av handling begäran StrandbergHaage AB 2013-217-STA 2013-03-012013-03-012013-03-012013-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2013-02-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Valtech AB Tilläggsavtal -webbtjänster externwebb och intranät

DAGLIG ÄRENDELISTA. Valtech AB Tilläggsavtal -webbtjänster externwebb och intranät 562018-10-292018-10-292018-10-292018-10-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -05-30-05-30-05-30-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

2012-05-25 Monetary Policy and Financial Crisis 9-20 july 2012 förfrågan om deltagande 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA

2012-05-25 Monetary Policy and Financial Crisis 9-20 july 2012 förfrågan om deltagande 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA 2012-05-302012-05-302012-05-302012-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-05-29 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

IMF Instruktioner 2013 IMF AFS Lagliga betalningsmedel förfrågan Privatperson KAP

IMF Instruktioner 2013 IMF AFS Lagliga betalningsmedel förfrågan Privatperson KAP -02-01-02-01-02-01-02-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-31 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer -02-27-02-27-02-27-02-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Regel för ansökningsförfarande Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Gold and Forex International (GFI)

Regel för ansökningsförfarande Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Gold and Forex International (GFI) 562018-10-302018-10-302018-10-302018-10-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Working Party on Security Issues BIS

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Working Party on Security Issues BIS 6-03-01-03-01-03-01-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Begäran om offentliga handlingar DoubleCheck AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Begäran om offentliga handlingar DoubleCheck AB 6-01-29-01-29-01-29-01-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2012-11-012012-11-012012-11-012012-11-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-10-31 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer