Sidouppdrag direktionsledarmot Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidouppdrag direktionsledarmot Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift"

Transkript

1 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport HANDLÄGGARE: Registratorsexpeditionen SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax Registreringsdatum Ärende Avsändare/ Mottagare Diarienummer Sidouppdrag direktionsledarmot Riksbanken för Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2021 Riksbanken Arbetsgrupp Working Group on Public Finance 2021 Europeiska centralbanken (ECB) Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Riskenhetens riskrapport tredje tertialet T Riksbanken Förvaltningsobjekt Analys 2022 Riksbanken Working Group on Statistical Information Management, WGSIM 2022 Riksbanken Kontinuitetsplan för statistikenheten Riksbanken Working Group on Securities Statistics (WG SEC) 2021 Europeiska centralbanken (ECB) Ledigförklarande av tjänst som STE Ekonom/Statistiker med inriktning mot Riksbankens finansiella statistik på Avdelningen för penningpolitik Riksbanken Granskning jävsfråga Riksbanken Direktionens anställningsvillkor Riksbanken [15]

2 Rutinbeskrivning för säkerhetsprövning av externa personal Rutinbeskrivning för säkerhetsprövning av egen personal Riksbanken Riksbanken Finansiell stabilitet 2021:2 Riksbanken Beslut om undantag från upphandlingslagstiftningen för upphandling av forskningstjänst av Yingjie Qi Förlängning av Avtal om konsultuppdrag med Yingjie Qi - Forskning kring banker och företagsfinansiering Beslut om undantag från upphandlingslagstiftningen för upphandling av forskningstjänster av Vicke Norén Förlängning av Avtal om konsultuppdrag med Vicke Norén - Forskning kring hållbarhet och skuldsättning med fokus på hushållens finansiella beteende Upphandling - finansiell data avseende banker och finansiella institut Personuppgift Personuppgift Personuppgift Personuppgift Standard & Poor's G4 samarbete 2021 Group of Four - G Systemförvaltning av SIRI 2021 Riksbanken Beslut om tf chef Riskenheten Riksbanken Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Direktupphandling utbildning om statstjänstemannarollen till introduktion för nya medarbetare Södertörns Högskola [15]

3 ECB Data Protection Officer Network Ledigförklarande av tjänst som IRrevisor till Internrevisionen Reservrutiner för Banking Operations Förlängning av avtal - serviceavtal gällande service för styr&regler utrustning inom byggnad HK ECB Riksbanken Riksbanken Siemens AB Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Avrop - juridiskt stöd vid tecknande av hyresavtal för B5 - Riksbankens ramavtal Rutin för direktionssammanträden - justeringar Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken Årlig inventering av statlig konst 2021 Statens konstråd Rutin för direktionens avstämningsmöten Upphandling - Konsulttjänst till inlösen Riksbanken Enligt sändlista Rutinbeskrivning Shutterstock Riksbanken Avrop - Rekryteringstjänster Source Executive Markets Committee 2021 Bank for International Settlements BIS Leveransgodkännande fas 2 telefoni - undertecknat Delegering av stabschefens beslutanderätt Tele2 Sverige AB Riksbanken Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Avrop - Digitalt utbildningspaket - Statligt ramavtal Riksbanken [15]

4 Avrop - digitala utbildningar distansarbete - Riksbankens ramavtal Feelgood Företagshälsovård AB Financial Technology Group FTG 2021 Riksbanken Rutinbeskrivningar för enheten för inlösen av kontanter AFB - uppdateringar Rutin för att utveckla och uppdatera strukturkapital Remiss -Betaltjänster - några förtydliganden - Promemoria Riksbanken Riksbanken Finansdepartementet Tilläggsbeställning CR48 Intellect Design Arena Ltd Avrop - Extra städning under pandemin för Riksbankens ramavtal Avrop - Städning av samtalsbås - Riksbankens ramavtal Direktupphandling av digital föreläsning och seminarier i avtalsförvaltning ISS Facility Services AB ISS Facility Services AB SILF Competence AB Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Kontinuitet för AFB 2021 Riksbanken Behovsinhämtning - Signalskydd Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - MSB Kritikalitetsbedömning - videokonferensverktyg för mycket känslig information Rutin- och arbetsbeskrivning AFM/IA rörande hantering av valutalån Ledigförklarande av tjänst som Handläggare på Avdelningen för finansiell stabilitet, BO - visstid 6 månader Riksbanken Riksbanken Riksbanken [15]

5 Rutin för hantering av Värdepappersforums frågor och ärenden - Reviderad Reviderad regel för Värdepappersforum Ledigförklarande av tjänst som Riskchef till Stabsavdelningen, Riskenheten Ledigförklarande av tjänst som Studentmedarbetare på deltid på Avdelningen för marknader, Banking Operations Ledigförklarande av tjänst som medarbetare till Avdelningen för marknader, Banking operations Avtal om konsultuppdrag med Mikael Carlsson Forskning kring pris- och lönebildning förlängning Beslut om undantag från upphandlingslagstiftningen för upphandling av forskningstjänst Kalender för direktionens sammanträden Ansökan om att bli penningpolitisk motpart Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken Personuppgift Personuppgift Riksbanken Enligt sändlista Direktupphandling - Moderatorstjänst New Republic PR AB Revisionsplan IR Riksbanken Avrop - konsultstöd operativa risker och compliance - Kammarkollegiets ramavtal Uppdragsavtal - Projektledare för uppgradering av SynQ Enligt sändlista CGI Sverige AB Ansökningar RIX-INST Enligt sändlista Uppdatering av Euroclear Swedens Allmänna villkor 2021 Euroclear Sweden Makulerat ärende Uppdatering av AFM:s interna regelverk Riksbanken [15]

6 Swestr Revisionsrapport Riksbanken Finansiella riskavsättningar 2021 Riksbanken Kontinuitetsplan EKE 2021 Riksbanken International Journal of Central Banking (IJCB) Annual General Meeting 2021 International Journal of Central Banking (IJCB) Direktupphandling - GMS International Svenskundervisning Reviderad Kontinuitetsplan för Riksbanken kontantförsörjningen Beslut om ändring av Villkor för RIX och Riksbanken penningpolitiska instrument samt Allmänna Villkor V-kredit Rutinbeskrivning hantering av Riksbanken anmälningar till Riksbankens värdepappersköp Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Cybersäkerhetsövning med stöd av Riksbanken simuleringsverktyg Riksbanken upphör med insamling av Enligt sändlista Stibor-data Beslutsunderlag förändrad Riksbanken rapporteringsfrekvens ISK Intern styrning och kontroll ISK för Riksbanken Riksbanken - T Förfrågan om utbyte av konsult till Arway AB Enterprise Architecture Center - Riksbankens ramavtal Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren Euro Area Business Cycle Network (EABCN) Steering Committee Meeting Förlängning av avtal - statistik om kommersiella fastigheter Euro Area Business Cycle Network Strateg Fastighetskonsult AB Tilläggsavtal - 2 Factset licenser Macrobond Financial AB Tilläggsavtal - Kaffemaskiner COOR Service Management Ledigförklarande av tjänst som kommunikatör på Stabsavdelningen, KOM Förlängning av serviceavtal - tvätt och torktumlare Riksbanken Electrolux Professional AB [15]

7 Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Ekonom till Avdelningen för finansiell stabilitet, AFS-FSE Tilläggsavtal - SIRI CGI Sverige AB Förlängning avtal - Key Relocation Center AB omlokaliseringstjänster Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Analytiker operativa risker vid Stabsavdelningen, riskenheten Upphandling av support och Tieto Sweden AB underhåll av system för diariet och e- arkiv Ansökan om deltagande i RIX Aion Aion Bank Bank Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Förlängning av avtal - CDS-priser IHS IHS Markit Ltd Markit Remiss gällande förslag till Finansinspektionen ändring i föreskrifter om rapportering vid allvarliga incidenter Beslut om delegationsordning för Riksbanken avdelningen för betalningar AFB Information om kommande Försvarsmakten förändringar i beställningssystemen Kritikalitetsanalys för LAGE Riksbanken Revidering - Undantag från Regel för Riksbanken klassificering och hantering av Riksbankens information Direktupphandling - Digital Tele2 Sverige AB kommunikation Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet, Bankenheten Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet, Bankenheten Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Avtal - Tilläggsfrågor i Konjunkturbarometern Hushåll Konjunkturinstitutet [15]

8 Avtal - Tilläggsfrågor i Konjunkturinstitutet Konjunkturbarometern Företag Uppdaterad Regel om Riksbanken avtalsförvaltning Uppdaterad Regel om upphandlingar Riksbanken Avtal - Springer Nature License agreement Avtal - Ny funktionalitet: Förändrad process för likvidöverföring från RIX- INST till RIX-RTGS Avrop - skyddsrond del 2 Riksbanken - Riksbankens ramavtal IMF Economic Review SIA S.p.A Feelgood Företagshälsovård AB Tilläggsavtal - Tryckeritjänster COOR Service Management Utlämnande av handling - begäran Origo Group AB Inrättande av avdelning för IT och Riksbanken Digitalisering Inaktivering av krisledning Riksbanken Tilläggsavtal - Utkontraktering av ITdrift CGI Sverige AB m.m Beslut - Chef till avdelningen för IT Riksbanken Avrop - möten och pauser, statligt Aktiebolaget Evert Lindelöf ramavtal Inredningsservice Framställan om valutalån 2022 Riksbanken Avtal - lokalvård Puts Johan AB Uppsägning avtal - tillgång till Bisnode Sverige AB pantbrevsystem Utlämnande av handling - begäran Personuppgift Årsinventering förtecknat värde i Riksbanken dagvalv EIK Förlängning av avtal - Feelgood Företagshälsovård Företagshälsovård AB Ledigförklarande av tjänst som PhD Riksbanken internships vid APP FOE Direktupphandling - Svenska folkets Kantar Sifo AB; Origo Group betalningsvanor Sverige AB Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift [15]

9 Direktupphandling - köksmaskiner Widab AB Utvärdering av Riksbankens Riksbanken penningpolitik Uppdragsavtal IT-arkitektstöd för MS CGI Sverige AB SQLServer och ORACLE Database Server Krishanteringsmanual för AVS IT Riksbanken Kontinuitetsplan för AVS IT Riksbanken Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Operatör på visstid till RIX Upphandling - Finansiell S&P Global Market informationstjänst, bankdata Intelligence Internrevisionsrapport - Granskning Riksbanken IT-outsourcing Beslut om förlängt öppethållande, Riksbanken RIX-RTGS Avrop från statligt ramavtal avseende Wästberg Lighting AB arbetsplatsbelysning Avrop från statligt ramavtal avseende Input interiör AB arbetsstolar Avrop från statligt ramavtal avseende AB Evert Lindelöf arbetsplats Beslut om Regler för operativ Riksbanken kontanthantering (EKA) Förlängning av kontrakt avseende Cap Gemini konsultstöd inom informationssäkerhet Enkätundersökning övergång från Enligt sändlista Stibor till Swestr Ny ordförande till Stiftelsen Tumba Riksbanken bruk Remiss - FI:s Finansinspektionen årsredovisningsföreskrifter Förfrågan från ESMA European Securities and Markets Authority - ESMA Gåvobrev rörande stolar och bord till Statens fastighetsverk - SFV Statens Fastighetsverk Regel om avtal om distansarbete Riksbanken Direktupphandling - MATLAB The MathWorks Distributed Computing Server MDCS for Amazon EC Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift [15]

10 Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Remiss - Paneuropeisk privat pensionsprodukt - promemoria Finansdepartementet Mynt Riksbanken Avrop - säkerhetsskåp - statligt ramavtal Nivex Topsafe AB Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Avtal - RTGS Integration to TIPS - PartB Direktupphandling - ramavtal för låstjänster Ansökan om deltagande i RIX-INST Sparbanken Syd Ledigförklarande av tjänst som visstidsanställning som ekonom vid AFS-LSE Rutinbeskrivning om redovisning vid utrangering och försäljning av utrustning Rutinbeskrivning för inventering avseende Riksbankens materiella- och immateriella tillgångar Direktupphandling - konsultstöd kring AML utredning för e-krona Direktupphandling - ramavtal för låstjänster Ledigförklarande av tjänst som visstidstjänst som Ekonom på AFM - Enheten för investeringsanalys Besluts PM till direktionen Beredning av väsentliga verksamhetsförändringar SIA S.p.A Enligt sändlista Sparbanken Syd Riksbanken Riksbanken Riksbanken FCG Risk & Compliance AB Enligt sändlista Riksbanken Riksbanken [15]

11 Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar Riksbanken Ansökan om repoinstrument Riksbanken Avrop - konferenslokaler för workshop "Identifiera behov av ombyggnation mm - statligt ramavtal Nominering till grupp - General Council Avrop - Felanmälningshantering - Riksbankens ramavtal Avrop - nytt mötesrum plan 9 - Riksbankens ramavtal Avrop - cykelgarage - Riksbankens ramavtal World Trade Center -WTC ECB Metrolit Byggnads AB Metrolit Byggnads AB Metrolit Byggnads AB Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Direktupphandling av revisionstjänst Granskning av teknisk assistans Sida 2021 Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB - PwC Direktupphandling - nyckeltal, jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och hälsoindex - Nyckeltalsinstitutets portal Remiss - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrörelse Rutinbeskrivning för incidentrapportering - uppdatering Nyckeltalsinstitutet Finansinspektionen Riksbanken Förlängning av MQ-licenser Shibuya AB Avrop - gardiner och draperier för konferensrum och omklädningsrum - statligt ramavtal Senab AB Riksbankens roll i totalförsvarsplaneringen Myndigheten för Samhällsskydd och [15]

12 Beredskap - MSB; Försvarsmakten Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Ansökan om deltagande i RIX-INST - Klarna Klarna Utlämnande av handling - begäran Dagens industri Remiss - FI föreslår ändrade regler om säkerställda obligationer Upphandling av support, underhåll och förvaltning e-arkiv Upphandling av support, underhåll och förvaltning Public Nordisk centralbanksmöte Avrop - Planering och ledning av genomförande av projekt - stambyte etap 2 - Riksbankens ramavtal Avrop - Stambyte Riksbankens lokaler - Etapp 2 - Riksbankens ramavtal Finansinspektionen Ida Infront Tieto Sweden AB Nordiska Centralbankerna Metrolit Byggnads AB Metrolit Byggnads AB Request for Consultation - Global interoperability for low-value remittances United Nations Capital Development Fund, UNCDF Direktupphandling - Kylmonter och flaskkyl Ledigförklarande av tjänst som Administratör vid Avdelningen för betalningar, RIX Ledigförklarande av tjänst som Operatör, till ReachMee på Avdelningen för betalningar, RIX KFL Trading AB Riksbanken Riksbanken Tilläggsavtal för S2 ISS Facility Services AB Riskenhetens verksamhetsplanering 2022 Riksbanken [15]

13 Direktupphandling - konsultstöd PWC PricewaterhouseCoopers Penningpolitiskt möte november Riksbanken protokoll, rapport och beslut Analys av valutaöverskridande Riksbanken avveckling baserat på TIPS plattformen Användning av Eurosystemets T2 Riksbanken plattform fördjupad analys Uppdatering av pantförklaringar Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Delegationsordning RIX-enheten, Riksbanken avdelningen för betalningar Överenskommelse om Riksbanken Transformationsprojektet Ledigförklarande av tjänst som Riksbanken Integrationsarkitekt vid AVS- Enheten för arkitektur, IT-säkerhet och e- krona Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Ledigförklarande av tjänst som ITlösningsarkitekt Riksbanken på AVS-ASE Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Riksbankens interna Riksbanken beredskapsplanering Operation Skymningstimme Riksgälden Säkerhetsskyddsanalys Riksbanken Säkerhetsbedömning Finansiell sektor Säkerhetspolisen för extern delgivning Försvarsmakten och MSB:s Försvarsmakten, MSB redovisning av regeringsbeslut 11 maj Programplan Finansiella MSB tjänster Nationellprogramplan en pilot MSB Samlad rapportering från finansiella tjänster övning Julia Ledigförklarande av tjänst som Senior jurist inom dataskydd till STA - Direktionen Försvarsmakten Riksbanken [15]

14 Kritikalitetsbedömning av SIRI Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Ansökan om deltagande i RIX-INST - Ålandsbanken Ansökan om deltagande i RIX-INST Länsförsäkringar Ansökan om deltagande i RIX-INST Citibank Ansökan om deltagande i RIX-INST Nordea Ansökan om deltagande i RIX-INST Skandiabanken Ålandsbanken Länsförsäkringar Bank AB Citibank Nordea Skandiabanken Kommitté för beredskapsfrågor Riksbanken Ledigförklarande av tjänst - Senior ekonom/rådgivare vid Avdelningen för marknader, Enheten för marknadsstrategi Ledigförklarande av tjänst - Ekonom vid Avdelningen för marknader, enheten för Marknadsstrategi Ledigförklarande av tjänst - Jurist vid Avdelningen för marknader, Enheten för marknadsstrategi Kostnadsstudie företag och offentlig sektor Ansökan om deltagande i RIX-INST - Swedbank AB Ansökan om deltagande i RIX-INST - Svenska Handelsbanken Ansökan om deltagande i RIX-INST - Skandinaviska Enskilda Banken Ansökan om deltagande i RIX-INST - Danske Bank Ansökan om deltagande i RIX-INST - Marginalen Bank Bankaktiebolag Ansökan om deltagande i RIX-INST - Svea Bank AB Riksbanken Riksbanken Riksbanken Riksbanken Swedbank Svenska Handelsbanken AB Skandinaviska Enskilda Banken - SEB Danske Bank A/S Marginalen Bank Bankaktiebolag Svea Bank [15]

15 Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Upphandling av service Riksbankens kylanläggning Enligt sändlista Historiska skattningar för Swestr Riksbanken Avrop Möbler och inredning delområde Inredningsarmaturer statligt ramavtal Senab AB Betalningsrapport 2021 Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Överklagande - inlösen av sedlar Personuppgift Direktupphandling - värdering av Claes Jugård Värderingar Riksbankens konst Utlämnande av handling - begäran Personuppgift NGFS Declaration Enligt sändlista Förstudie TARGET2-Securities (T2S) Riksbanken Beslutsunderlag till tf chef Riksbanken Avdelningen för verksamhetssupport Lönerevision Riksbanken Förlängning av uppdragsavtal CGI Sverige AB avseende Simovits konsulter Enkät till storbankerna Enligt sändlista Tilläggsavtal - Analystjänster UC AB [15]

Finansmarknadsrapport Enligt sändlista Direktupphandling - julklapp Enligt sändlista

Finansmarknadsrapport Enligt sändlista Direktupphandling - julklapp Enligt sändlista 62019-10-172019-10-172019-10-172019-10-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-10-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken 62018-12-212018-12-212018-12-212018-12-21 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-12-20 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62019-04-152019-04-152019-04-152019-04-15 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-04-12 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbankens signaturlista AFB/RIX - List of Authorised signatures Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbankens signaturlista AFB/RIX - List of Authorised signatures Riksbanken 6-05-22-05-22-05-22-05-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2014-11-27 Ansökan om deltagande i RIX BlueStep Finans AB 2014-819-ABK

2014-11-27 Ansökan om deltagande i RIX BlueStep Finans AB 2014-819-ABK 2014-11-282014-11-282014-11-282014-11-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-11-27 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2014-12-012014-12-012014-12-012014-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-11-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-18 Request Management ITdrifttjänster

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-18 Request Management ITdrifttjänster 2014-12-192014-12-192014-12-192014-12-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Utlämnande av handling - begäran SVT Nyheter

DAGLIG ÄRENDELISTA Utlämnande av handling - begäran SVT Nyheter 62019-04-182019-04-182019-04-182019-04-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-04-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Regel för värdering av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder - reviderad. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Regel för värdering av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder - reviderad. Riksbanken 62018-11-222018-11-222018-11-222018-11-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Kontanthanteringsrådet 2018 Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Kontanthanteringsrådet 2018 Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-11-262018-11-262018-11-262018-11-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Riksbanken Riksbanken Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Riksbanken Riksbanken Setterwalls Advokatbyrå AB Riksbanken 62018-09-142018-09-142018-09-142018-09-14 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-13 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken doktorand internship till modellenheten APP. SIA S.p.A RIX-systemet. Riksbanken 62017-05-262017-05-262017-05-262017-05-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-05-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst som systemägare vid enheten för verksamhetsnära IT AVS

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst som systemägare vid enheten för verksamhetsnära IT AVS 562018-10-172018-10-172018-10-172018-10-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Ledigförklarande av tjänst som senior analytiker finansiella risker till riskenheten STA. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Ledigförklarande av tjänst som senior analytiker finansiella risker till riskenheten STA. Riksbanken 62019-05-222019-05-222019-05-222019-05-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-05-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Bankföreningen Kommunikation med Bankföreningen om KRITA

DAGLIG ÄRENDELISTA. Bankföreningen Kommunikation med Bankföreningen om KRITA 62018-12-272018-12-272018-12-272018-12-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-12-21 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS 2014-12-222014-12-222014-12-222014-12-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-19 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2015-02-20 Prognoser sedlar & mynt 2015 Riksbanken 2015-198-ABK

2015-02-20 Prognoser sedlar & mynt 2015 Riksbanken 2015-198-ABK -02-23-02-23-02-23-02-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-20 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Statens fastighetsverk - SFV Finansiell stabilitet 2017:2 Riksbanken Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Statens fastighetsverk - SFV Finansiell stabilitet 2017:2 Riksbanken Riksbanken 62017-11-242017-11-242017-11-242017-11-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-11-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA GDPR-projekt Riksbanken Riksbankens kommitté för ITsäkerhetsfrågor. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA GDPR-projekt Riksbanken Riksbankens kommitté för ITsäkerhetsfrågor. Riksbanken 62018-09-172018-09-172018-09-172018-09-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-14 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken rådgivare till enheten för kontantförsörjning ABK. Riksbanken Middle Office AFM

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken rådgivare till enheten för kontantförsörjning ABK. Riksbanken Middle Office AFM 6-03-24-03-24-03-24-03-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Prenax AB Samarbetsavtal tidningar och tidskrifter - förlängning. Enligt sändlista

DAGLIG ÄRENDELISTA. Prenax AB Samarbetsavtal tidningar och tidskrifter - förlängning. Enligt sändlista 562018-10-192018-10-192018-10-192018-10-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

som ekonom till enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn AFS

som ekonom till enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn AFS 62017-06-012017-06-012017-06-012017-06-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2017-05-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2015-03-31 Upphandling bemanning till Riksbankens inlösenfunktion beslut 2015-03-31 SIA kommunikation 2015 SIA S.p.A 2015-307-AVS

2015-03-31 Upphandling bemanning till Riksbankens inlösenfunktion beslut 2015-03-31 SIA kommunikation 2015 SIA S.p.A 2015-307-AVS 2015-04-012015-04-012015-04-012015-04-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-03-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2015-06-30 Ansökan om deltagande i RIX Marginalen Bank Bankaktiebolag. 2015-06-29 Penningpolitisk rapport juli 2015 Riksbanken 2015-00517

2015-06-30 Ansökan om deltagande i RIX Marginalen Bank Bankaktiebolag. 2015-06-29 Penningpolitisk rapport juli 2015 Riksbanken 2015-00517 2015-07-012015-07-012015-07-012015-07-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-06-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Besök från Vietnams Centralbank State Bank of Vietnam Rutiner för guldmonter Riksbanken

Besök från Vietnams Centralbank State Bank of Vietnam Rutiner för guldmonter Riksbanken 6-04-18-04-18-04-18-04-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Information till RIX deltagare Enligt sändlista Signalskydd Försvarsmakten

Information till RIX deltagare Enligt sändlista Signalskydd Försvarsmakten 6-01-11-01-11-01-11-01-11 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-10 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. för implementering av förvaltningsmodell pm3. På i Stockholm AB förvaltningsmodell pm3. Sveriges Riksdag

DAGLIG ÄRENDELISTA. för implementering av förvaltningsmodell pm3. På i Stockholm AB förvaltningsmodell pm3. Sveriges Riksdag 62016-05-022016-05-022016-05-022016-05-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-04-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Serviceportalen Capability med P. Cap AB isamband med GDPR Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna

Serviceportalen Capability med P. Cap AB isamband med GDPR Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna 6-05-25-05-25-05-25-05-25 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Anmälan av personuppgiftsincident Datainspektionen

Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson Anmälan av personuppgiftsincident Datainspektionen 62018-11-282018-11-282018-11-282018-11-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Rapport - miljökrav vid upphandlingar Liljemark Consulting AB

Rapport - miljökrav vid upphandlingar Liljemark Consulting AB 62019-05-242019-05-242019-05-242019-05-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-05-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-29 Release Management ITdrifttjänster

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2014-12-29 Release Management ITdrifttjänster -12-30-12-30-12-30-12-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -12-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2013-03-20 Avtal - inlösen Nokas 2013-287-ADM. 2013-03-19 Rapport efter inventering - Västerås BDB Bankernas Depå AB 2013-286-ADM

2013-03-20 Avtal - inlösen Nokas 2013-287-ADM. 2013-03-19 Rapport efter inventering - Västerås BDB Bankernas Depå AB 2013-286-ADM 2013-03-212013-03-212013-03-212013-03-21 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2013-03-20 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Riksbanken Ledigförklarande 2014-12-22 Utlämnande av handling begäran Nyhetsbyrån Siren 2014-907-STA

Riksbanken Ledigförklarande 2014-12-22 Utlämnande av handling begäran Nyhetsbyrån Siren 2014-907-STA 2014-12-232014-12-232014-12-232014-12-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-22 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-02-23 Teknisk Assistans 2012 - Namibia Bank of Namibia 2012-193-STA

2012-02-23 Teknisk Assistans 2012 - Namibia Bank of Namibia 2012-193-STA 3-02-24-02-24-02-24-02-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-23 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken 62016-12-012016-12-012016-12-012016-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer Rapport efter inventering - Visby KPMG AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer Rapport efter inventering - Visby KPMG AB 2015-12-012015-12-012015-12-012015-12-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst av timanställd medarbetare på Back Office AFM

DAGLIG ÄRENDELISTA. Riksbanken Ledigförklarande av tjänst av timanställd medarbetare på Back Office AFM 62018-04-032018-04-032018-04-032018-04-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-03-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Hantering av sedlar Riksbanken Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna

Hantering av sedlar Riksbanken Utlämnande av handling - begäran TV4 Nyheterna 6-05-28-05-28-05-28-05-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2016-02-24 Inspektionsrapport Enligt sändlista 2016-00229. Riksrevisionen 2016-00228

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2016-02-24 Inspektionsrapport Enligt sändlista 2016-00229. Riksrevisionen 2016-00228 6-02-25-02-25-02-25-02-25 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Remiss - justerade villkor i RIX Enligt sändlista Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Remiss - justerade villkor i RIX Enligt sändlista Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-11-302018-11-302018-11-302018-11-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Unit4 Agresso AB Licensrevision - avtal ekonomisystemet Agresso. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA. Unit4 Agresso AB Licensrevision - avtal ekonomisystemet Agresso. Riksbanken 62018-03-292018-03-292018-03-292018-03-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-03-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Registrerings- Ärende Avsändare/ Diarienummer datum Mottagare

Registrerings- Ärende Avsändare/ Diarienummer datum Mottagare 62019-04-262019-04-262019-04-262019-04-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-04-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Det Norske Veritas Sweden AB - DNV 2015-01-16 Signalskydd 2015 Försvarsmakten 2015-71-AVS. 2015-01-16 Basel Agreement 2015 BIS 2015-70-AVS

Det Norske Veritas Sweden AB - DNV 2015-01-16 Signalskydd 2015 Försvarsmakten 2015-71-AVS. 2015-01-16 Basel Agreement 2015 BIS 2015-70-AVS -01-19-01-19-01-19-01-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2015-06-182015-06-182015-06-182015-06-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-06-17 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -05-30-05-30-05-30-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Dispens för öppettid i RIX BNP Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Hemköp Karlskrona

Dispens för öppettid i RIX BNP Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Hemköp Karlskrona 562018-10-232018-10-232018-10-232018-10-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-22 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -02-26-02-26-02-26-02-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-24 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Enkät för betalningsstatistik 2018 Enligt sändlista ESRB CCP Task Force Riksbanken

Enkät för betalningsstatistik 2018 Enligt sändlista ESRB CCP Task Force Riksbanken 6-04-19-04-19-04-19-04-19 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-18 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Marko Mladenovic Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Överklagande - inlösen av sedlar Marko Mladenovic Riksbanken 6-04-20-04-20-04-20-04-20 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-19 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Nimocon AB verksamhetsutveckling inom Lean - Niklas Modig KPMG AB Nokas - Göteborg

DAGLIG ÄRENDELISTA. Nimocon AB verksamhetsutveckling inom Lean - Niklas Modig KPMG AB Nokas - Göteborg 62016-11-012016-11-012016-11-012016-11-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2016-10-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Rapport efter inventering - Bromma BDB Bankernas Depå AB ADM

Rapport efter inventering - Bromma BDB Bankernas Depå AB ADM 2012-07-022012-07-022012-07-022012-07-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-06-29 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Programförändringar IRrapport. Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Programförändringar IRrapport. Riksbanken 6-05-29-05-29-05-29-05-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar

2012-01-19 Finansdepartementet Remiss Nya regler om prospekt Ds 2012:1 2012-01-19 Nordea Bank AB Fullmakt för inlämning av färgare sedlar 2012-01-202012-01-202012-01-202012-01-20 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-19 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2012-09-26 Tilläggsupphandling IT-konsult telefoni 2012-09-26 Upphandling mynt - beslut Riksbanken 2012-682-ADM

2012-09-26 Tilläggsupphandling IT-konsult telefoni 2012-09-26 Upphandling mynt - beslut Riksbanken 2012-682-ADM 2012-09-272012-09-272012-09-272012-09-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-09-26 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2012-05-28 Green Paper on Shadow Banking EU-kommissionen European Commission. 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA

2012-05-28 Green Paper on Shadow Banking EU-kommissionen European Commission. 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA 2012-05-292012-05-292012-05-292012-05-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-05-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Enligt sändlista

DAGLIG ÄRENDELISTA. Enligt sändlista 62019-05-282019-05-282019-05-282019-05-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2019-05-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2015-10-29 Reaktivera NAB - hösten 2015 IMF 2015-00730. Riksbanken 2015-00729

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2015-10-29 Reaktivera NAB - hösten 2015 IMF 2015-00730. Riksbanken 2015-00729 -11-02-11-02-11-02-11-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -10-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Licensrevision IBM IBM Begäran om uppgift - inlösen av sedlar. Privatperson

DAGLIG ÄRENDELISTA Licensrevision IBM IBM Begäran om uppgift - inlösen av sedlar. Privatperson 62018-12-032018-12-032018-12-032018-12-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-11-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer -02-27-02-27-02-27-02-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling - service av Riksbankens antika klockor. Reuterdahls Urmakeri BIS

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling - service av Riksbankens antika klockor. Reuterdahls Urmakeri BIS 6-04-24-04-24-04-24-04-24 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-23 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Finansinspektionen Underrättelse om fastställt fallissemang resolution. Metrolit Byggnads AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Finansinspektionen Underrättelse om fastställt fallissemang resolution. Metrolit Byggnads AB 6-04-27-04-27-04-27-04-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2012-11-012012-11-012012-11-012012-11-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-10-31 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Notifieringskrav Enligt sändlista Utlämnande av handling - begäran Privatperson

Notifieringskrav Enligt sändlista Utlämnande av handling - begäran Privatperson 6-05-30-05-30-05-30-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

IR policy Riksbanken Avrop - stolar 8st RH logic 400XL Flokk

IR policy Riksbanken Avrop - stolar 8st RH logic 400XL Flokk 6-03-01-03-01-03-01-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA -02-28 DATUM: AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Regelverk på EIK Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Regelverk på EIK Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 62018-09-262018-09-262018-09-262018-09-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-25 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare 2016-01-042016-01-042016-01-042016-01-04 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -12-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Tilläggsavtal för IT-utbildning Lexicon AVS

Tilläggsavtal för IT-utbildning Lexicon AVS 2014-10-292014-10-292014-10-292014-10-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-10-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2012-05-25 Monetary Policy and Financial Crisis 9-20 july 2012 förfrågan om deltagande 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA

2012-05-25 Monetary Policy and Financial Crisis 9-20 july 2012 förfrågan om deltagande 2012-05-25 Lån förfrågan Privatperson 2012-429-STA 2012-05-302012-05-302012-05-302012-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-05-29 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Strålskyddsmyndigheten Anmälan om nyregistrering av industriell utrustning - röntgen

DAGLIG ÄRENDELISTA. Strålskyddsmyndigheten Anmälan om nyregistrering av industriell utrustning - röntgen 6-03-27-03-27-03-27-03-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken 6-04-30-04-30-04-30-04-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken

DAGLIG ÄRENDELISTA Direktupphandling av mäklar- och fastighetsstatistik. Svensk Mäklarstatistik AB Riksbanken 6-05-02-05-02-05-02-05-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -04-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer 2012-06-012012-06-012012-06-012012-06-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-05-31 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -06-02-06-02-06-02-06-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-30 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer. Simovits Consulting AB

DAGLIG ÄRENDELISTA. Registreringsdatum Mottagare. Diarienummer. Simovits Consulting AB 6-04-01-04-01-04-01-04-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

2013-03-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-316-STA

2013-03-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-316-STA 2013-03-282013-03-282013-03-282013-03-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2013-03-27 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare 2012-12-032012-12-032012-12-032012-12-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-11-30 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2014-02-28 Övervakning av CLS 2013 Federal Reserve Bank of New York

2014-02-28 Övervakning av CLS 2013 Federal Reserve Bank of New York -03-03-03-03-03-03-03-03 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Kritikalitetsbedömning av REBUS Riksbanken Avtal - BVAL-services - förlängning Bloomberg

Kritikalitetsbedömning av REBUS Riksbanken Avtal - BVAL-services - förlängning Bloomberg 62018-09-282018-09-282018-09-282018-09-28 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-27 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbanken Samråd med SÄPO för upphandling av sedelproduktion SWIFT

DAGLIG ÄRENDELISTA Riksbanken Samråd med SÄPO för upphandling av sedelproduktion SWIFT 6-06-05-06-05-06-05-06-05 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -06-04 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Valtech AB Tilläggsavtal -webbtjänster externwebb och intranät

DAGLIG ÄRENDELISTA. Valtech AB Tilläggsavtal -webbtjänster externwebb och intranät 562018-10-292018-10-292018-10-292018-10-29 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-26 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare. 2012-01-20 Referensränta 2012-beslut Riksbanken 2012-90-APP 2012-89-APP 2012-01-232012-01-232012-01-232012-01-23 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2012-01-20 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Stadsmuseet Avtal - stadsvandringar i samband med 350-års jubileet

DAGLIG ÄRENDELISTA. Stadsmuseet Avtal - stadsvandringar i samband med 350-års jubileet 62018-10-012018-10-012018-10-012018-10-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-09-28 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2014-03-28 Rapport efter inventering - Linköping 2014-03-28 Nytt ombud för BDB Bankernas Depå AB 2014-330-ABK

2014-03-28 Rapport efter inventering - Linköping 2014-03-28 Nytt ombud för BDB Bankernas Depå AB 2014-330-ABK 2014-03-312014-03-312014-03-312014-03-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-03-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -01-26-01-26-01-26-01-26 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-25 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Utlämnande av handling - begäran Advokatfilman Lindahl KB STA

Utlämnande av handling - begäran Advokatfilman Lindahl KB STA 2015-03-312015-03-312015-03-312015-03-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2015-03-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2013-02-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-221-STA. 2013-02-26 Utlämnande av handling begäran StrandbergHaage AB 2013-217-STA

2013-02-27 Utlämnande av handling - begäran Nyhetsbyrån Siren 2013-221-STA. 2013-02-26 Utlämnande av handling begäran StrandbergHaage AB 2013-217-STA 2013-03-012013-03-012013-03-012013-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2013-02-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

2012-01-26 External Communications Committee 2012 ECCO 2012-01-26 Underrättelse process agent European Investment Bank

2012-01-26 External Communications Committee 2012 ECCO 2012-01-26 Underrättelse process agent European Investment Bank -01-27-01-27-01-27-01-27 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-26 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

Regel för ansökningsförfarande Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Gold and Forex International (GFI)

Regel för ansökningsförfarande Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Gold and Forex International (GFI) 562018-10-302018-10-302018-10-302018-10-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

2012-01-25 Statistics Committee 2012 - STATS ECB 2012-101-APP

2012-01-25 Statistics Committee 2012 - STATS ECB 2012-101-APP -01-30-01-30-01-30-01-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-27 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop IT-säkerhetskonsultstöd gällande analysstöd. Simovits Consulting AB Simovits Consulting AB

DAGLIG ÄRENDELISTA Avrop IT-säkerhetskonsultstöd gällande analysstöd. Simovits Consulting AB Simovits Consulting AB 6-06-11-06-11-06-11-06-11 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -06-08 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Regel om oberoende inventering Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson

Regel om oberoende inventering Riksbanken Överklagande - inlösen av sedlar Privatperson 562018-11-012018-11-012018-11-012018-11-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2018-10-31 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Working Party on Security Issues BIS

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare Working Party on Security Issues BIS 6-03-01-03-01-03-01-03-01 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -02-29 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank R I K S B A N K E N MARS 2014 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

SIASSB kommunikation 2013 SIASSB ITA Rehabilitering 2013 Riksbanken ADM

SIASSB kommunikation 2013 SIASSB ITA Rehabilitering 2013 Riksbanken ADM -01-18-01-18-01-18-01-18 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-17 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

2012-03-30 Korrespondens 2012 Crane AB 2012-304-ADM. 2012-03-30 Sedelmaskiner förfrågan Bank of Indonesia 2012-298-ADM

2012-03-30 Korrespondens 2012 Crane AB 2012-304-ADM. 2012-03-30 Sedelmaskiner förfrågan Bank of Indonesia 2012-298-ADM -04-02-04-02-04-02-04-02 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -03-30 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Direktupphandling av MagiCad Piping MagiCard Legal Committee LEGCO ECB

Direktupphandling av MagiCad Piping MagiCard Legal Committee LEGCO ECB 6-01-17-01-17-01-17-01-17 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-16 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

växelkursförväntningar - förlängning t.o.m Avtal - Seminarieledningstjänster Systemic Policy Partnership LLP

växelkursförväntningar - förlängning t.o.m Avtal - Seminarieledningstjänster Systemic Policy Partnership LLP 46-01-31-01-31-01-31-01-31 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -01-30 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer