Kursutvärderingsformulär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursutvärderingsformulär"

Transkript

1 Enheten för Krisberedskap Kursutvärderingsformulär Kurs Vecka 1. Yrke 1. Läkare 2. Sjuksköterska 3. Undersköterska 4. Administratör 5. Annat. Vad? 2. Kön 1. Man 2. Kvinna 3. Ålder Vad anser du om avsnittet? 5. Vad anser du om avsnittet?

2 6. Vad anser du om avsnittet? 7. Vad anser du om avsnittet? 8. Vad anser du om avsnittet? 9. Vad anser du om avsnittet? 10. Vad anser du om avsnittet?

3 11. Vad anser du om avsnittet? 12. Vad anser du om avsnittet? 13. Vad anser du om avsnittet? 14. Vad anser du om avsnittet? 15. Vad anser du om avsnittet?

4 16. Vad anser du om avsnittet? 17. Vad anser du om avsnittet? 18. Vad anser du om avsnittet? 19. Vad anser du om avsnittet? 20. Vad anser du om avsnittet?

5 21. Vad anser du om avsnittet? 22. Vad anser du om avsnittet? 23. Vad anser du om avsnittet? 24. Vad anser du om avsnittet? 25. Vad anser du om avsnittet?

6 26. Vad anser du om kursens grupparbeten? De har varit Onödiga Meningsfulla Innehållet har Inte gett något Varit givande De har varit Tråkiga Roliga De har gjort oss Passiva Aktiva 27. Vad anser du om lärarens insatser vid grupparbeten? De har inletts med Otydliga instruktioner Bra instruktioner Uppläggningen har Inte gett någonting Varit givande Lärarna har gett oss För kort tid För mycket tid Lärarna har följt upp dem så att Vi inte lärde oss något Vi förstod vad vi lärt oss 28. Vad anser du om de övningar och spel vi haft under kursen? De har varit Onödiga Meningsfulla Innehållet har Inte gett något Varit givande De har varit Tråkiga Roliga De har gjort oss Passiva Aktiva 29. Vad anser du om lärarnas insatser vid övningarna och spelen? De har inletts med Otydliga instruktioner Bra instruktioner Uppläggningen har Inte gett någonting Varit givande Lärarna har gett oss För kort tid För lång tid Lärarna har följt upp dem så att Vi inte lärde oss något Vi förstod vad vi lärt oss 30. Hur bedömer du kursens flyt? Flyt Trögt Bra Variation Enformigt Med variation Lust att lära Hindrande Engagerande 31. Hur stämde innehållet i kursen med dina behov? Det har stämt med vad jag behöver kunna inte alls I hög grad Jag kommer att använda det i mitt arbete inte alls I hög grad Det blir nödvändigt att användas i mitt arbete inte alls I hög grad Det blir svårt att använda det i mitt arbete Svårt Lätt

7 32. Hur stämde innehållet och den pedagogiska? uppläggningen med kursens mål att Innehållet Dåligt Bra Pedagogiken i allmänhet Ej anpassad Anpassad Tillfälle att i ord pröva sina kunskaper och åsikter För lite För mycket Tillfälle att praktiskt pröva och öva För lite För mycket 33. Hur kommer du att använda dig av det du lärt under kursen? Jag lägger det på minnet och tar fram det när det behövs Nej Ja Jag kommer att genomföra det vi har lärt oss Nej Ja Jag kommer att informera andra om det vi har lärt oss Nej Ja Jag kommer att påverka andra om det vi har lärt oss Nej Ja 34. Vilka kommer att ha nytta av dina kunskaper efter kursen? Jag själv Inte alls I hög grad Min chef Inte alls I hög grad Mina kollegor Inte alls I hög grad Beredskapsansvariga på landstinget Inte alls I hög grad Beredskapsansvariga i län och kommuner Inte alls I hög grad 35. Hur stämmer den information du fått före kursen med den utbildning du nu gått igenom? Hur stämde innehållet? Stämde dåligt Stämde bra Hur stämde uppläggningen? Stämde dåligt Stämde bra Hur stämde kraven på dig som deltagare? Stämde dåligt Stämde bra Hur tydlig var informationen om hur du skulle ta dig Otydlig Tydlig till kursen? 36. Vad anser du om de praktiska arrangemangen? Kurslokaler Dåliga Bra Logi Dåligt Bra Mat Dåligt Bra Tillgänglighet Svårt hitta hit Lätt hitta hit 37. Slutbedömning Vad anser du om kursen som helhet? Dålig Bra

8 38. Vad har du sagt eller tänkt om den här kursen nu mot slutet av utbildningen? Övriga synpunkter. Här kan du också skriva det du velat säga i anslutning till de tidigare kryssfrågorna. Ange frågans nummer.