DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning"

Transkript

1 DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning

2 Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer. Telefonen är IP57 klassad vilket betyder att den är skyddad mot vatten och damm. Det är dock klokt att ändå vara lite försiktig när den används där det är blött eller dammigt, och att kontrollera att USB-porten och batteriluckan är ordentligt tätade. I den här manualen går vi steg för steg genom de viktigaste funktionerna i telefonen. Har du frågor kring hur man använder den är du välkommen att ringa till Deltacos kundtjänst på telefon När du skall starta telefonen för första gången måste du först sätta in SIM-kortet och batteriet. 1. Använd den medföljande skruvmejseln för att lossa skruvarna och öppna batteriluckan. 2. Sätt in SIM-kortet med kontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet åt vänster. Skjut kortet nedåt. 3. Sätt sedan in batteriet. Notera att kontakterna måste vändas åt rätt håll. 4. Montera tillbaka batteriluckan och dra åt de två skruvarna. 5. Anslut telefonens laddare till vägguttaget och till laddstället. Placera telefonen i laddstället och låt den ladda tills indikatorn på skärmen visar att batteriet är fulladdat. För dig som har bråttom Om du vill komma igång och ringa ett samtal eller skicka ett meddelade. Gör så här: 1. Ring samtal genom att knappa in numret och tryck Vänster och sedan Vänster igen för att ringa upp. 2. Svara på samtal genom att trycka Vänster. 3. Skriv SMS genom att trycka Ner för att öppna meddelandemenyn. Välj Skriv meddelande. Tryck Vänster. Skriv meddelandet. Tryck Vänster. Välj Skicka. Tryck Vänster. Knappa in numret. Tryck Vänster. 2 3

3 Telefonens funktioner Navigations knappar (Upp / Ner) Vänster Ficklampa knapp Höger SOS button Telefonens funktioner Specialknappar - Ficklampa Ovanför skärmen sitter en gul knapp som styr ficklampan. När telefonen är på sslås ficklampan på och av genom att trycka på knappen. När telefonen är avstängd lyser lampan endast när knappen hålls nedtryckt. - FM-radio Denna knapp startar och stänger av den inbyggda FM-radion. - Knapplås Denna knapp låser och låser upp knapparna. Tryck för att låsa och tryck igen för att låsa upp. I telefoninställnngarna kan du aktivera automatiskt knapplås. * knapp Knapplås knapp # knapp FM knapp Använd telefonens knappar för att göra nedanstående: Här går vi igenom telefonens viktigaste funktioner och de steg som underlättar den dagliga användningen. Menyknappar Det flesta funktioner i telefonen styrs av dessa sex knappar. I denna manual kallas knapparna Vänster, Upp, Höger, Ner. - Vänster och Höger är dynamiska funktionsknappar och utför det kommando som står på skärmen ovanför. - Vänster används för att ringa och besvara samtal - Höger fungerar dels som telefonens strömknapp genom att hållas inne tills telefonen startar eller stängs av. Dels fungerar den för att lägga på eller avvisa samtal och att hoppa tillbaka till viloläget inifrån olika funktioner. - I viloläge fungerar Höger som snabbknapp för telefonbokens sökfunktion. - Upp och Ner används främst för att bläddra upp och ner i menyer och listor. - I viloläget används Upp för att öppna telefonens menu. - I viloläget fungerar Ner som snabbknapp för att öppna meddelandefunktionen för att skriva och läsa SMS. 4 5

4 Telefonens funktioner Ikoner på skärmen - Signalstyrka Antalet staplar visar hur bra signalstyrkan i mobilnätet är. - Batteriets laddning Visar batteriets status. - Väckarklocka Visar att ett alarm är aktiverat. - Oläst SMS Visar att du har ett oläst meddelande. Om ikonen blinkar är minnet fullt och behöver rensas på gamla meddelanden. - Missat samtal Visas om du har missat ett samtal. - Ringning Visar att telefonen ringer vid inkommande samtal. - Vibration Visar att telefonen vibrerar vid inkommande samtal. - Vibration och ringning Visar att telefonen både ringer och vibrerar vid inkommande samtal. - Tyst Visar att telefonen är inställt på att vara tyst. Starta telefonen Håll inne NO knappen tills telefonen startar. Om SIM-kortet är inställt på att kräva PIN-kod knappar du in koden och trycker sedan på Vänster. Telefonen är nu klar att användas, men det är lämpligt att lägga ner lite tid på att bekanta sig med telefonens funktioner, ställa in menyspråk, tid och datum samt lägga in de vanligaste telefonnumren i telefonboken. Det underlättar den dagliga hanteringen. Ställ in språk För att ändra språk trycker du först på Upp för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Settings. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Välj nu Phone settings och tryck Vänster igen. 3. Bläddra ner till Language och tryck Vänster igen. 4. Bläddra ner till Swedish och tryck Vänster igen. 5. Telefonen byter nu till Svenska och bekräftar med Klar. Återgå till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger. Ställ tid och datum För att ställa in korrekt tid och datum trycker du först på Upp för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till Inställningar. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Välj nu Telefoninställningar och tryck Vänster igen. 3. Bläddra ner till Tid och datum och tryck Vänster igen. 4. Bläddra ner till Ställ in datum och tryck Vänster igen. 5. Använd sifferknapparna för att mata in dagens datum. Bekräfta med Vänster när du är klar. 6. Nästa steg är att ställa klockan i telefonen. Bläddra ner till Ställ in tid. Knappa in rätt tid och bekräfta med Vänster. 7. Backa till viloläget genom att trycka upprepade gånger på Höger. Lägg in kontakter i telefonboken Telefonboken är praktisk för att lagra namn och nummer på dina vanligaste kontakter. Du kan välja om du vill spara kontakterna i telefonen eller på SIM-kortet. Normalt är det bekvämast att ha dem i telefonen men om du vill flytta med dig kontakter till en annan telefon är det bra att ha dem på SIM-kortet. I telefonens meny finns även funktion för att kopiera mellan telefonens minne och SIM-kortet vid behov. Det finns många olika sätt att lägga till kontakter i telefonboken. Enklast är så här: 1. I viloläget knappar du in telefonnumret och trycker på Vänster för att spara. På översta raden visas Namn. 2. Använd sifferknapparna för att knappa in kontaktens namn. För att få fram andra, tredje, fjärde bokstaven på respektive knapp, tryck upprepade gånger på den. 6 7

5 Starta telefonen Fyra tryck på 7 ger exempelvis ett S. Mellanslag hittar du på När namnet är klart trycker du Vänster och väljer Klar och trycker Vänster en gång till. 4. Spara sedan med Höger och bekräfta med Vänster. För att senare ringa en kontakt som är lagrad i telefonboken trycker du i viloläget på Höger, bläddrar till önskad kontakt och ringer upp genom att trycka på Vänster, väljer Ring upp och trycker Vänster igen. Inmatningsmetod I övre vänstra hörnet visas vilken inmatningsmetod som används för tillfället. Du byter genom att trycka på #. ABC betyder versaler i engelska alfabetet, abc betyder gemena bokstäver i engelska alfabetet. Behöver du använda ÅÄÖ måste du trycka på # tills du får SV eller sv uppe i hörnet. På motsvarande sätt kan du även använda Finska, Norska och Danska tecken vid behov. Tilldela nummer för snabbuppringning Enklaste sättet att ringa till de vanligaste numren är att använda snabbuppringning. Knapparna 1-9, *, 0 och # kan användas för att ringa var sin kontakt direkt genom att hålla nere knappen en stund. För att lagra nummer på knapparna gör du så här. 1. Öppna telefonboken genom att i viloläget trycka Höger. 2. Tryck Vänster för att öppna val. 3. Bläddra ner till Inställningar och tryck Vänster. 4. Välj Snabbnummer med Vänster. 5. Kontrollera att snabbutppringning är aktiverat. Om texten över vänster knapp visar Av är funktionen på. Om texten visar På, tryck på Vänster för att aktivera funktionen. 6. Bläddra ner till Ange nummer och välj med Vänster. 7. Nu visas listan med knapparna för snabbuppringning. Bläddra ner till den knapp du vill spara en kontakt på. Tryck på Vänster. 8. Du får nu upp listan med kontakter i telefonboken. Bläddra ner till önskad kontakt, eller hoppa direkt till en kontakt som börjar på en bokstav och tryck på Vänster för att spara kontakten på den valda knappen. 9. Fortsätt att lagra andra kontakter på de andra knapparna. När detta är klart behöver du bara trycka på rätt knapp och hålla inne den tills kontakten rings upp. Starta telefonen Ställa in SOS-funktionen Telefonen har en SOS-funktion som aktiveras genom att trycka och hålla inne den röda SOSknappen på baksidan. 1. Telefonen startar då ett lokalt larm och blinkar med skärmen som visar din förberedda information. 2. Telefonen skickar ett förberett meddelande till upp till 5 av dina kontakter. 3. Telefonen ringer upp de angivna kontakterna i ordning tills någon svarar. Du behöver förbereda funktionen i tre steg. Först måste du ange vilka personer som skall kontaktas vid larm. OBS: Notera att de kontakter som telefonen ringer till inte får ha mobilsvar aktiverat eftersom det av din telefon uppfattas som att de svarar och då kommer telefonen inte att fortsätta ringa till nästa nummer på listan. För att ange mottagare för SOS-funktionen trycker du först på Upp för att öppna telefonens meny. 1. Använd sedan Upp / Ner för att bläddra till SOS. Gå in i undermenyn med Vänster. 2. Bläddra ner till SOS-nummer och tryck Vänster igen. 3. Nu visas listan med nummer som skall vara larmmottagare. 4. Börja med det nummer som skall kontaktas först. Tryck på Vänster. 5. Här kan du knappa in ett nummer manuellt genom att välja Redigera och trycka Vänster. Skriv in numret och tryck Vänster. Bekräfta sedan med Vänster igen. Du kan även radera de nummer du redan lagt in. 6. Fortsätt att lagra andra kontakter på de andra larmpositionerna. 7. Backa till SOS-menyn genom att trycka Höger. Nästa steg är att författa det meddelande som skickas ut när du trycker på SOS-knappen. 1. Bläddra ner till SOS-SMS och tryck Vänster. 2. Här skriver du nu in ditt meddelande. Exempelvis vem du är och att du behöver hjälp. 3. Spara genom att trycka på Vänster. Välj Klar, tryck Vänster. Tryck Vänster igen för att spara. Slutligen skall du förbereda den information som skall visas på skärmen. 1. Bläddra ner till SOS information och tryck Vänster. 2. Ange ditt namn, blodgrupp (0, A, B, AB, ), viktiga skjukdomar samt namn och nummer till anhörig att kontakta. Nu är din telefon redo att underrätta dina anhöriga direkt när du trycker på SOS-knappen. 8 9

6 Ringa och ta emot samtal När du väl har lagt in dina kontakter i telefonboken och lagt upp de vanligaste på knapparna för snabbuppringning har du flera olika möjligheter att ringa samtal. Ringa samtal manuellt Vill du ringa ett nummer som inte är lagrat i telefonboken knappar du in numret och trycker på Vänster väljer Ring och trycker Vänster igen. Ringa via snabbuppringning För att ringa en kontakt som du lagrat på en knapp för snabbuppringning trycker du in knappen tills telefonen ringer upp kontakten. Ringa och ta emot samtal Högtalartelefon Under samtal kan du aktivera telefonens inbyggda högtalarfunktion genom att trycka på Vänster och välja Högtalare och sedan trycka Vänster igen. Du återgår till normal telefon på samma sätt. Avsluta samtal Avsluta samtalet genom att trycka på Höger. Vill du kontrollera vem som ligger på vilken knapp trycker du i viloläget på Upp för öppna menyn. Välje Telefonbok och tryck Vänster. Tryck Vänster för Val. Bläddra upp till Inställningar och tryck Vänster. Välj Snabbnumer och tryck Vänster. Välj Ange nummer och tryck Vänster för att visa listan. Där kan du även redigera, lägga till och ta bort nummer. Ringa från telefonboken För att ringa en kontakt lagrad i telefonboken trycker du i viloläget på Höger för att öppna telefonboken. Bläddra till önskad kontakt och ring upp med Vänster, välj Ring och tryck Vänster igen för att ringa kontakten. I telefonboken kan du även hoppa direkt till första kontakten som börjar på en viss bokstav genom att knappa in bokstaven. Ringa från samtalshistorik Telefonen sparar även information om inkommande, utgående och missade samtal. I viloläget trycker du på Left för att öppna listan. I listan kan du även välja att spara nummer till telefonboken eller att skicka meddelande till kontakten. Svara på samtal När någon ringer dig visas telefonnumret på skärmen. Om kontakten finns lagrad i telefonboken visas istället kontaktens namn. För att svara på samtalet trycker du på Vänster. Vill du inte svara trycker du på Höger. Justera samtalsvolymen Behöver du justera ljudstyrkan under samtal trycker du Upp för att höja ljudstyrkan och Ner för att sänka den

7 Meddelanden I telefonen sparas meddelanden i tre mappar. Inkorg för meddelanden som skickats till dig, Utkorg för meddelanden som du skickat, samt Utkast för meddelanden du skrivit men inte ännu skickat. För att skriva ett meddelande är det enklast att öppna meddelandefunktionen med Ner. Då visas menyn för meddelanden med Skriv meddelande som första alternativ. Du kommer här även åt Inkorg, Utkorg och Utkast. I menyn finns dessutom möjlighet att skriva mallar med text som ofta behöver infogas i meddelanden. När lagringsutrymmet i telefonen blir fullt finns här även möjlighet att radera meddelanden från de olika mapparna. Skriv meddelande I viloläget trycker du Ner för att öppna meddelandemenyn. 1. Välj Skriv meddelande och tryck Vänster. 2. Skriv ditt meddelande med sifferknapparna. För att få fram andra, tredje, fjärde bokstaven på respektive knapp, tryck upprepade gånger på den. Fyra tryck på 7 ger exempelvis ett S. Mellanslag hittar du på Tryck på Vänster för att öppna valmenyn. Välj Skicka tryck Vänster. Du kan här även infoga namn eller nummer från telefonboken eller infoga förberedd text från mallar innan du skickar meddelandet. 4. Du kan nu skriva in mottagarens nummer manuellt eller trycka Vänster för att söka efter mottagare i telefonboken. 5. Väljer du Sök, får du upp telefonbokens kontaktlista. Bläddra till den eller de mottagare du vill skicka meddelandet till. Markera mottagare med Vänster. Du kan hoppa direkt till mottagare som börjar på en viss bokstav genom att knappa in den bokstaven. 6. När du markerat mottagarna trycker du Höger för att skicka meddelandet. Profiler I menyn har du möjlighet att välja hur telefonen skall låta i olika situationer. Du kan välja om den skall ringa, vibrera eller vara tyst. Du kan även välja bland olika ringsignaler. Du kan ha fem olika profiler. 1. Tryck Vänster för att öppna telefonmenyn. 2. Bläddra till Profiler och tryck Vänster. 3. Välj Aktivera för att använda en profil eller Anpassa för att ändra dess inställningar. Tryck sedan Vänster. För varje profil kan du välja ringsignal, signaltyp och volym för inkommande samtal samt ljuf för alarm, meddelanden och knapptryckningar. För att snabbt sätta telefonen i ett tyst vibrationsläge, tyycker du i viloläget på 0 tills ett meddelande visas på skärmen. Du återgår till normala ringsignaler på samma sätt. Läs meddelande När du får ett nytt meddelande ljuder vald meddelandesignal och texten Nytt meddelande visas på skärmen. - Tryck då Vänster för att läsa meddelandet. - Skulle du missa att läsa meddelandet när det kommer, visas en ikon på skärmen som påminnelse om att du har ett oläst meddelande. - Tryck då Ner för att öppna meddelandemenyn och välj Inkorgen. I listan med meddelanden finns en ikon till vänster som visar öppnade och oöppnade brev. Bläddra till önskat meddelande och tryck Vänster för att läsa det

8 Extrafunktioner Telefonens menyträd Förutom de grundläggande funktionerna att ringa och hantera meddelanden är telefonen försedd med dessa praktiska extrafunktioner. FM-radio Radion aktiveras med knappen i nedre högre hörnet. Enklast är att låta telefonen själv söka efter tillgängliga kanaler. Tryck Vänster och välj Automatisk sökning. Svara Ja på frågan. Telefonen söker då genom alla kanaler och lagrar de funna stationerna i minnet. När sökningen är klar kan du gå tillbaka till radions startläge med Höger. Använd Upp och Ner för att justera frekvensen. För att ändra ljudstyrkan tryck Höger och använd sedan Upp och Ner för att höja respektive sänka volymen. Du kan även med hjälp av menyerna redigera din egen favoritlista och använda sifferknapparna som snabbvalsknappar för dina favoritstationer. Radion stängs av automatisk vid inkommande samtal. Ficklampa Ovanför skärmen sitter en gul knapp som styr den inbyggda ficklampan. När telefonen är påslagen används knappen för att tända och släck lampan. När telefonen är avslagen lyser lampan endast när knappen är intryckt. Organisatör I telefonmenyn finns en grupp funktioner samlade under rubriken Organisatör. Alarm Alarm är telefonens inbyggda väckarklocka. Du har här möjlighet att ha 5 olika alarm lagrade. För varje alarm kan du välja att ha det aktiverat eller vilande. För varje alarm kan du även välja om det är ett engångsalarm eller om det skall upprepas varje dag eller endast valda dagar (använd * och # för att välja dagar). Du kan även välja vilken ringsignal som skall användas. Telefonbok Visa Ring Sök post Radera Skicka SMS Kopiera Lägg till post Flytta Inställningar - Snabbnummer - Eget nummer - Minnesstatus - Kopiera alla - Radera alla kontakter Inställningar Telefon-inställningar - Tid och datum - Språk - Schemalagd av/på - Bakgrundsbelysning - Status-LED - Automatiskt knapplås Användarprofiler - Allmän - Möte - Utomhus - Inomhus SIM-lås Fabriksåterställning Meddelanden Skriv meddelande Inkorg Utkorg Utkast Radera Mallar SMS-inställningar SOS SOS-nummer SOS information SOS-SMS Samtalshistorik Ringda samtal Mottagna samtal Missade samtal Radera samtalslogg? Samtalstid Organisatör Kalkylator Alarm Påminnelser Kalender Tidtagarur Kalkylator Kalkylatorn klarar enklare beräkningar med de fyra räknesätten; + - * /. Knappa in tal med sifferknapparna, välj sedan räknesätt med Upp eller Ner och utför beräkningen med Vänster. Skriver du fel siffra kan du radera senaste inmatningen med Höger. Kalender I kalendern kan kontrollera vilken veckodag ett datum infaller. Påminnelser Denna lista fungerar som alarm men här kan du ange vilka dagar påminnelen skall göras

9 Säkerhetsinstruktioner Dessa instruktioner är till för säker användning av telefonen. Var vänlig och följ dem för att undvika farliga situationer. Använd inte telefonen medan du kör bil. Parkera innan du svarar eller ringer ett samtal. Stäng av telefonen när du tankar. Använd inte telefonen nära brandfarliga ämnen. Använd inte telefonen under flygning då denna kan störa flygplanets system. Använd inte telefonen nära medicinsk utrustning utan tillstånd från vårdinrättningens personal. Skötsel av batteriet - När telefonen automatiskt stängs av eller indikerar att den behöver laddas bör du snarast ansluta den till laddaren. - De första gångerna du laddar telefonen, var noga med att batteriet blir fullt laddat innan du använder den igen. - Låt inte telefonen vara ansluten till laddaren under långa perioder eftersom överladdning kan skada batteriet. - Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer. Batteriet bör inte utsättas för temperaturer över +40 C. - Använd inte ett skadat batteri. - Låt inte telefonen ligga framme i direkt solljus eftersom höga temperaturer kan förkorta telefonens livslängd. - Lämna batteriet till batteriåtervinning när det är förbrukat

10 SE: