Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller tackor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor."

Transkript

1 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Som framgår av längden så var Ödgärdshyttan öde. Livdal hade den största produktionen med en tillverkning av 42 ton. Mest stod Kjällfast Gudmundsson för med en skatt på 7:13 dvs produktion på ca 15 ton. Olof Gudmundsson (en bror?) skattade för 6 skeppund dvs en produktion på ca 11 ton. Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller tackor. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Ödgiärsbo Öde Rosendahl ,5 Lifdal 43, ,3 Anundsbänning ,3 Hyppenbänning 6 3 5,8 Dygn är det antal dygn blåsning skedde. Ton är hyttans totala tillverkning d.v.s. skatten x 10 1

2 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Av dessa tre byar hade Åvestbo två hyttor och de två andra bara en vardera. I Åvestbo skattade 9 bergsmän för 1651 medan två skulle bruka Man hade ungefär lika antal blåsdygn 34 ¼ resp. 35 ½ mellan Åvestbo och Bastmora. Mest producerade Olof Olofsson i Åvestbo med en skatt på 5:6:10 vilket innebär en produktion på ca 10 ton. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Sundbo ,5 Åvestbo 34, ,3 Bastmora 35, ,5 2

3 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Till vänster om Onsjö hyttas anteckningar står Ähr her Hindrich Horn tillhörigh och niuter tijondenskatten Kungl. Bärgzcollegii Bref. De fyra bergsmännen hade blåst i 24 dygn. Erich Jöransson skattade 3:13 och prod. 6,8 ton. Undertecknads anfader, Erik Buss i Onsjö, skattade 1:13 med 3 tons prod. Hedkärras 6 bergsmän hade blåst i 27 dygn, varav undertecknads troliga anfader, Mats Pedersson i Skrikbo, skattade för 3:13 dvs producerat 6,8 ton. Hedkärras grannhytta Skrikbo redovisades under Hedkärra. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Onsjö ,0 Moren ,6 Hedkärra ,3 3

4 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Av de fem hyttor som redovisas på denna sida hade Meling två hyttor, vilket man kan se på de gamla kartorna. Mats Andersson skattade 4 skp. dvs hade producerat nästan 8 ton. Semla ligger vid Kolbäcksån ovanför Fagersta och Aspbänning (Västanfors) Öster om Semla låg Meling. I Semla var bergsmannen Hans Holstensson ensam. Han skattade 6 skepp. dvs producerat ca 12 ton tackjärn under 12 dygn. Möjligtvis var produktionen effektivare med bara en bergsman i hyttan. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Semla ,7 Aspbänning 7, ,3 Årnebo ,7 Meling ,6 Elfsbo ,5 4

5 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Av dessa fem hyttor sticker Halvarsbänning ut med en produktion på ca 50 ton. Fyra av fem bergsmän producerade mellan 9 12 ton vardera. Det var dock bergsmannen Erik Mattsson i Malmkärra som producerade mest av alla med 10 skp i skatt dvs närmare 20 tons produktion. Halvarsbänning blåste i hela 52 dygn vilket kan tyda på att man hade god vattentillförsel samt god tillgång till skog för kolning. Halvarsbänning ligger nordväst Norbergs by Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Bråfors ,6 Väst Djupkärra ,1 Malmkärra ,5 Halvarsbänning ,6 Fragg ,1 5

6 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken I Flängan fanns två bergsmän, Peder Jönsson och Erik Pedersson som blåst i 27 dygn. Peder Jönsson betalade 10 Skp i tiondejärn, vilket betyder att han blåst närmare 20 ton. Erik Pedersson hade producerat ca 16,5 ton. Namnet Nyhyttan kan tolkas som att den är väldigt ung, men kan ändå vara en mycket gammal hytta. En sådan i Norberg är nämns Flängan anges i en del handlingar vara byggd Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Karsbo ,9 Giusehyttan Öde 0,00 Flängan ,0 Nyhyttan ,4 Kallmora 19, ,0 6

7 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Av de sex hyttor som redovisas på sidan var hälften i bruk och endast mellan 6 till 10 dygns blåsning. Häradz bergmanshyttan var öde och ägdes av Herr Excellensen Riksmarskalken. Takhärads hytta är av vådeld utbränd men på samma grund uppbyggd för att kunna blåsa Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Fliken 6 3 5,9 Öster Djupkärra 10, ,2 Härad Gaml Härad Takhärad Rabbatsbänning 9, ,2 7

8 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Fröbenning Ähr brukat uti 3 dygn, och gådt ganska illa, så af han äganden, slät intet hafwer igen bekommit. Håkansbänning är brukat i 70 dygn men Myntmästaren Marius Råsk är befrian från tiondet enligt Bergscollegiets beslut. Nordansjö hytta är hans Excellensen Riksmarsken tillhörigt, (Magnus Brahe) för vilket han betalar 200 Riksdaler silvermynt. (alla hans bruk) Den andra hyttan har Erik i Hinsebo brukat under 5 dygn. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Ingolfbenning ,3 Andersbenning 25, ,8 Fröbenning 3 Håkansbenning 70 Nordansjö Nordansjö ,9 8

9 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Häste hytta hade brukats i 16 dygn av Peder Olofsson som skattade 16:8 dvs producerat drygt 15 ton. Värlingsberg hade brukats under 7 veckors tid och ägdes av Riksmarsken. Fagersta ägdes av Hindrich Horn och var obrukad. 27 personer Uthgiöra Skatteiärn aldenstund dhe icke bruka någhot Bärgzbruck. De betalade 10:13 motsvarande 20 ton i prod. Anders i Ödkiärsbo och Daniel i Danielsbo betalade -:19:10, Göstaff och Tysk Hans i Norbergsby -:13:-, Pär finne i Onsjö -:6:10. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Häste ,6 Wärlingsberg 0,00 Fagerstad 0,00 9

10 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken I Våladals hytta blåste i 23 dygn med bl.a. pastor Herr Erik, capellanen Herr Peder och klockaren Mikael. Anders och Englika i Västanberg var två andra bergsmän. Mest blåste Lars Danielsson i Sörby som producerat 4,8 ton. Ängelsbergs hytta hade blåst 23 ½ dygn. Masmästare var Anders i Djupnäs. Anders Tidiksson och Anders Pedersson skattade 2:6:10 liksom Erik i Stabäck. Johan i Stabäck skattade med 3:- dvs att han producerat 5,8 ton. Stabeck låg på andra sidan av ån, något norr om Ängelsberg. Hytta Dygn Skp Lisp Skå Ton Wåhladal ,4 Ängelsberg 23, ,9 10

11 Förändringar i Tiondejärnslängd 1651 och 1653 Hytta / Ort Ton-51 Ton -53 Ändr. Ödgiärsbo öde Rosendahl 17,51 28,69 11,18 Lifdal 42,30 44,74 2,43 Anundsbänning 23,34 40,36 17,02 Hyppenbänning 5,84 0,00-5,84 Sundbo 19,45 28,20 8,75 Åvestbo 33,31 73,91 40,60 Bastmora 34,52 113,78 79,26 Onsjö 17,99 24,80 6,81 Moren 13,62 25,29 11,67 Hedkärra 26,26 54,46 28,20 Semla 11,67 7,78-3,89 Aspbänning 7,29 9,24 1,95 Årnebo 10,70 6,81-3,89 Meling 13,62 23,34 9,73 Elfsbo 17,51 23,83 6,32 Bråfors 11,67 15,07 3,40 Väst Djupkärra 33,07 40,85 7,78 Malmkärra 16,53 4,86-11,67 Halvarsbänning 50,57 71,97 21,40 Fragg 33,07 37,93 4,86 Karsbo 4,86 13,62 8,75 Hytta / Ort Ton -51 Ton -53 Ändr. Giusehyttan 0,00 15,56 15,56 Flängan 35,98 38,90 2,92 Nyhyttan 22,37 18,48-3,89 Kallmora 18,96 13,62-5,35 Fliken 5,84 7,78 1,95 Öster Djupkärra 10,21 11,18 0,97 Härad 0,00 0,00 0,00 Gamla Härad 0,00 0,00 0,00 Takhärad 0,00 15,56 15,56 Rabbatsbänning 9,24 15,56 6,32 Ingolfbenning 22,37 22,85 0,49 Andersbenning 24,80 25,29 0,49 Fröbenning 0,00 1,95 1,95 Håkansbenning 0,00 0,00 0,00 Nordansjö 0,00 0,00 0,00 Nordansjö 4,86 4,86 0,00 Häste 15,56 15,56 0,00 Wärlingsberg 0,00 0,00 0,00 Fagerstad 0,00 0,00 0,00 Wåhladal 22,37 14,10-8,27 Ängelsberg 22,85 25,29 2,43 Totalt 660,1 936,0 275,9 11

12 Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Efterskrefne Utgjöra Skattejärn alldenstund dhe intet brucka Bärgs Bruuk. Nembl. (15 bönder i socknen) I Wåla socken betalade man lägre skatt än i Norbergs socken. Där betalade man som högst -:19:10. De som betalade mest i Wåla var Olof och Mats i Västansjö och Anders i Djupnäs med -:13:-. Den senare kan vara masmästaren vid Ängelsbergs hytta, - Anders. 12

13 Tiondejärnslängd 1651 Västerfärnebo Den först nämnda hyttan i Västerfärnebo är Rosshyttan med tre bergsmän. De blåste under 12 dygn och ca 4 ton vardera. Masmästare var Anders Pedersson som också var den först nämnda bergsmannen. I Mälby blåste tre bergsmän i 12 dygn med ca 4 ton vardera i produktion. Wästerby hade 8 bergsmän som blåste under 16 dygn. Alla betalade 1 skp i skatt vilket innabar att alla hade blåst närmare 2 ton vardera. 13

14 Tiondejärnslängd 1651 Västerfärnebo Hörende hytta hade blåsts i 16 dygn av tre bergsmän med David i Davidsbo som masmästare. Lars Olofsson hade producerat 5,8 ton av de 15,5 som hyttan mäktat med. Västerby hytta hade varit öde sedan Långsjö hytta hade blåsts i 12 dygn med närmare 12 ton i produktion. Mats Nilsson hade stått för 6,8 av dessa. Dock hafwer en Bärgsman benämnd Knut i Larssiö brucket i Biurfors hytta i fiärdingen 7 ½ dygn, inföhres tijonden härefter, han ligger under socknen 3:19:10. Hedebo hytta ähr ödhe af orsaak dhe hafwa så långh wägh efter malm, Nembl. Tre mijhl til Norrbärgz Grufwor. 14

15 Tiondejärnslängd 1651 Färnebo fjärding Olsbenning hade två hyttor som blåsts i 28 dygn. Masmästare var Anders Pedersson och Olof Johansson. Den förstnämnde var även bergsman. Hökmora hytta hade brukats i 22 dygn. Masmästare och bergsman var Bäril Matsson som skattade 5:6:10 dvs prod. 10,2 ton. Klingbo hade blåsts i 18 dygn med Mickel i Klingbo som masmästare och bergsman. Han och Olof Hansson hade vardera prod. 8,8 ton. Nickebo hytta hade blåsts i två dygn med Erik Larsson som både masmästare och bergsman. Han och Mats Johansson hade vardera producerat knappt ett ton. 15

16 Tiondejärnslängd 1651 Färnebo Fjärding Bännebo hytta hade brukats i 33 ½ dygn med David i Davidsbo som masmästare. Johan Pedersson hade producerat 11,7 ton. Prästhyttan hade brukats i 14 dygn med Peder i Kylsbo som masmästare. Erik Johansson och Erik Matsson hade vardera producerat 6,8 ton. Karbennings hytta hade brukats i 16 dygn med Peder Staffansson som masmästare och bergsman. Han hade producerat 9,7 av totala 15,5 ton. Örbäck hytta hade brukats i 35 ½ dygn med Johan Jönsson som masmästare. Anders Jönsson hade producerat mest med 14,5 ton av hyttans totala 34,5 ton. 16

17 Tiondejärnslängd 1651 Färnebo Fjärding Hästbäcks hytta hade brukats i 19 ½ dygn med Hans Eriksson som masmästare. De fyra bergsmännen hette alla Knutsson ; Olof, Tidike, Herman och Hans med total produktion på ca 11,5 ton. Nyhyttan hytta hade brukats i 12 dygn med ägaren Joen Nilsson som masmästare och bergsman. Han hade producerat 11,7 ton. Snytsbo hytta hade brukats i 20 dygn med Lars Andersson som masmästare och bergsman. De fem bergsmännen hade producerat knappt 20 ton där Lars Andersson och Lars Olofsson vardera blåst 6,8 ton. Bjurfors hytta hade brukats i 16 ½ dygn med Bäril i Bjurfors som masmästare och bergsman. Han hade producerat 8,8 ton. Den andra bergsmannen Hans Svensson hade blåst 7,3 ton. 17

18 Tiondejärnslängd 1651 Färnebo Fjärding Högfors hytta hans Excell:z Rijckz Marsken tilhörigh, och är der bruckat Trij Månadz tijdh, niuter Tijondeiärnet fritt emot en wiss Genant Nembl. 200 daler Sölfwer Mynt, för alle sine Bruck. Summa Summarum 510: 19: 10 Att denne Längdh såledhes uthi sanningh ähr och efter nogeste ransakningh Annoterat, jämwäl och warer i Sochnestufworne föreläsen bekräfta härunder medh Bärgzlagens Secret; Datum Gmub: Norrbärgh den 28 Decemb: Anno 1651 L:S Hans Grefl. Excellz Rijcksens Marsk innehafwer färneboo fiärdingz Tijonde som här utskrifwes Nembl. 118: 13: åhrs Tijonden eller Ordinarie Summan til 169 2/5 faat Osmunda 31 ½ Lp lef. Landz Staten 211: 8: - Blifwer föräfradt och Bärgz Staten til Upbördhiadh 180: 24: 10 18

19 Tiondejärnslängd 1651 Skinnskatteberg Baggåhyttan Blåst på den 24 april och drifwit den 8 maj 14 dagar 7 skp. Masmästare Mårten i Skommarbo. Hyttan hade 4 bergsmän. Darsbohyttan Blåst på den 26 april och drifwit den 12 maj 16 dagar 8 skp. Masmästare Hans i Hectgier. Hyttan hade 4 bergsmän. Aspebohyttan Blåst på den 28 april och drifwit den 15 maj 16 dagar 8 skp. Masmästare Hans i Ängsiöbo. Hyttan hade 3 bergsmän. Långvikshyttan Blåst på den 2 juni och drifwit den 9 juni. 6 dagar 3 skp. Masmästare Erik i Bastmora. 1 bergsman; Torsten i Långviken. Sunnanforshyttan Blåst på den 4 juli och drifwit den 24 juli. 20 dagar 10 skp. Masmästare Hans Jöransson. Hyttan hade 4 bergsmän. Plöjningshyttan Blåst på den 5 juni och drifwit den 11 juni, 6 dagar 3 skp. Masmästare Mats i Baggbyn. Hyttan hade 1 bergsman, Erik i Plöjningsbo. Fantebohyttan Blåst på den 12 juni och drifwit den 20 juni 8 dagar 4 skp. Masmästare Lars i Bastmora. Hyttan hade 1 bergsman, Erik i Nådhebootorp. 19

20 Tiondejärnslängd 1651 Skinnskatteberg Öster Uggleforshyttan. Blåst på den 17 juni till 12 juni 4 dagar 2 skp. Masmästare Hans Knutsson. 2 bergsmän Björkvikshyttan. Blåst på 18 juni till 24 juni 6 dagar 3 skp. Masmästare Johan i Moran. 1 bergsman, Johan i Björkviken. Götiärshyttan. Blåst 23 juni till 5 juli 12 dagar 6 skp. Masmästare och bergsman Hans i Gartierna. 2 bergsmän. Främshyttan. Blåst 28 juni till 6 juli 8 dagar 4 skp. Masmästare Hans i Giersjöboo. 2 bergsmän. Skräddarbohyttan. Blåst 1 till 5 juli 4 dagar 2 skp. Masmästare Olof Hämme. 2 bergsmän. Blifshyttan. Blåst 1 till 8 juli 4 dagar 2 skp. Masmästare Anders i Glifsåhn. Bergsman; Erik i Nådhebootorp. Högforshyttan. Blåst 10 till 20 augusti 10 dagar 5 skp. Masmästare Johan i Moran. Hyttan hade 3 bergsmän. Allmänningbohyttan. Blåst 15 till 21 augusti 6 dagar 3 skp. Masmästare Hans i Ångsjöbo. 3 bergsmän. Ställbergshyttan. Blåst 17 till 19 augusti 2 dagar 1 skp. Masmästare Hans i Ångsjöbo. 2 bergsmän 20

21 Tiondejärnslängd 1651 Skinnskatteberg Krabo hyttan.intet blåst i åhr, utan hafwer alt sit redhe liggandedes på hyttebacken til nästakommande åhr, ähr fördenskuld fri för dette åhrs tijondeiärn. Kårphyttan Intet blåst i åhr, utan hafwer alt sit redhe liggandedes på hyttebacken til nästakommande åhr, ähr fördenskuld fri för dette åhrs tijondeiärn. Öfwer Uggel Hyttl. Intet blåst i åhr, utan den tijdhen dhe skulle skaffa sigh malm och kåhl, då låge dhe alla siuka och en del af hyttelaget ähro dödhe blefne, ähro fördenskuld ödhmiukeligen bönfallandees til H: K: Nl:t wille nådlist förskona dem för dett åhrs tijondeiärn, dhe ähro utfattighe. Fors Hyttl. Intet blåst i åhr, utan den tijdhen dhe skulle skaffa sigh malm och kåhl, då låge dhe alla siuka och en del af hyttelaget ähro dödhe blefne, ähro fördenskuld ödhmiukeligen bönfallandees til H: K: Nl:t wille nådlist förskona dem för dett åhrs tijondeiärn, dhe ähro utfattighe. Leerkull Hyttl. Intet blåst i åhr, utan den tijdhen dhe skulle skaffa sigh kåhl och malm, då ähre dhe alla siuka heela winterrn, ähro fördenskuld ödhmiukeligen bönfallandees til H: K: Nl:t wille nådlist förskona dem för dett åhrs tijondeiärn. By Hyttl. Intet blåst i åhr, utan den tijdhen dhe skulle skaffa sigh malm och kåhl, då låghe dhe alla siuka heela winterrn, ähro fördenskuld ödhmiukeligen bönfallandees til H: K: Nl:t wille nådhigst förskona dem för dett åhrs tijondeiärn. Bmp Hyttl. Ähr aldeles ödhe för skogh skuld, ähr fördenskuld frij för tiondeiärnet Silbowaldz Hyttl. Brukas af Hans Yman och hafwa uthi detta åhr blåst uthi 112 Ähr ännu frij för tiondeiärnet för sin byggningh. 21

22 Tiondejärnslängd 1651 Skinnskatteberg Bockhammarshyttan Ähr intet bruckat uthi detta åhret. Siärwijkhyttan Ähr intet bruckat uthi detta åhret. Skillahus Kopparbruck Dedh Simon Funck innehafer brucka koppar, dedh war nu tu åhr näst föregången Parssma och der til hafwer han brucka som wogz nu uthi Olofsmässo tijden. Skepp 62 koppar. Det så sant witna Sochnens Söpmän med sina nambn och boomärcke. Christopher i Erichzboo Hans Blarinsson i Sund Lars Eriksson i Darsboo Jacob i Aspeboo Swän i Aspeboo Pedher i Lerkullan Sigillum Stephani Olaj Rastoris loviut supra 636 åhrs Tijondeiärn eller Ordinarie Summa belöper sig til 36 4/40 faat Osmund som til Landz Staten à 32 ½? Taakiärn för fatet lefwererat ähr 45 7: 6 ¼ Blifwer föröfwad och bärgz Staten til upbörd 25:18:13 2/4 22

Bergsmän 1650 Norbergs bergslag

Bergsmän 1650 Norbergs bergslag Tackjärnet vägdes i Skeppund, Lispund och Skålpund 1 skp = 26 lisp 1 lisp = 20 skp Ödgiersboo var öde. Rosendahl hade varit i bruk 50 dygn. Masmästare var Daniel i Danielsboo. Bergsmän var Hans Persson

Läs mer

Biskop emeritus Claes-Bertil Ytterbergs anfäder, med inriktning mot bergsmännen i Västmanland.

Biskop emeritus Claes-Bertil Ytterbergs anfäder, med inriktning mot bergsmännen i Västmanland. Biskop emeritus Claes-Bertil Ytterbergs anfäder, med inriktning mot bergsmännen i Västmanland. 1 Bergsmän 2 Per Jonsson från Hökmora, Karbenning är morfars farfars far. Han var gift med Sara Andersdotter

Läs mer

Befolkning Gamla Norbergs socken 1539 Källa; Landskapshandlingarna

Befolkning Gamla Norbergs socken 1539 Källa; Landskapshandlingarna Befolkning Gamla Norbergs socken 1539 Källa; Landskapshandlingarna 1539 års Bågaskattelängd för Norberg Skattelängden för Norbergs socken 1539 inleds med byarna; - Ingolsbenning - Tackegärdet - Djupkärra

Läs mer

Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna

Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna Sidan 1 av 5 Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna Arkiv digital Kopparbergs Län och Stora Tuna tingslag Svea Hovrätt Advokatfiskalen Svea Hovrätt- Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2746 (1686-1686)

Läs mer

Nyheter från SVAR! Boskapslängder och andra längder.

Nyheter från SVAR! Boskapslängder och andra längder. Nr 2-2011 Nyheter från SVAR! Boskapslängder och andra längder. Boskapslängder som täcker åren 1630 till 1642 är ett kompletterande skattematerial som täcker perioden mellan Landskapshandlingarna (1530-1630)

Läs mer

Några av Håkan Wåhlstedts anfäder. Bönder och länsman i Hovberga, Östervåla socken. Bönder och bergsmän i Karbennings socken.

Några av Håkan Wåhlstedts anfäder. Bönder och länsman i Hovberga, Östervåla socken. Bönder och bergsmän i Karbennings socken. Några av Håkan Wåhlstedts anfäder. Bönder och länsman i Hovberga, Östervåla socken. Bönder och bergsmän i Karbennings socken. 1 Per Olsson från Hovberga, Östervåla är farfars farfars far. Han var gift

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Källa: Ur boken Gällivare tätort och landsbygd av Gösta Forsström och Bo Strand Norrbottens museum.

Källa: Ur boken Gällivare tätort och landsbygd av Gösta Forsström och Bo Strand Norrbottens museum. Keinosuando "Nybygget grundades 1694 av Hindrick Eriksson, lapp från Lovikka. Nybygget är föregångare till Nilivaara, som ligger en bit från Ängesån. Från Keinosuando koloniserades, som tidigare nämnts,

Läs mer

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård.

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. 10 Tånnö Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. Både Tånnö och Torskinge ligger nu i Värnamo kommun. Tånnö kyrka - (från Tånnös

Läs mer

Kvarnby by på 1700 talet

Kvarnby by på 1700 talet Kvarnby by på 1700 talet Kvarnbys lycka är dess jord Jag är släktforskare sedan cirka 5 år tillbaka. Jag har kartlagt den egna och makens släkt, men är intresserad också av att hitta historierna bakom

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken

Källby. Här ingår också Hangelösa, Broby och Skeby socken Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Källby 1688

Läs mer

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963 AV Sven Rydstrand Ur Hällungen 1963 På ön Malmön i Bohusläns skärgård levde under gångna århundraden en mycket egenartad folkstam, som kallades för "Malmöpyttarna" eller "Malmö-barnen. Historieskrivaren

Läs mer

Svanå bruk vid Svartån.

Svanå bruk vid Svartån. Svanå bruk vid Svartån. Ett gammalt bruk i Västerås närhet. Brage Lundström, Dis-Bergslagen Svanå bruk har ägts av grevliga släkter sedan början av 1600-talet. Riksdrotsen Magnus Brahe lämnade över Svanå,

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Milstolpar i Upplands-Bro

Milstolpar i Upplands-Bro Milstolpar i Upplands-Bro 1 Inledning och översikt 2 Milstolplägen 1650. 3 Milstolplägen 1719. 4 Milstolplägen 1850. 1 Inledning och översikt Som amatörforskare har jag intresserat mej för att försöka

Läs mer

Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Qva-

Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Areal Uppskattning Qva- Häfdeförteckning 1 öfver alla egorna till Jernäs by uti Nordmalings socken, Nordmalings och Bjurholm tingslag af Westerbotens län. Upprättad år 1903 och kompletterad år 1907 1 Rev 2010-11-09 Tomter 2,

Läs mer

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls

men inga Katseställen 6) efter der befinnes vara mehrendehls 1 Jan Jakobsson Tomt 98 2011-12-09 Ändrad 2015-09-11 Detta dokument ersätter Ringsöhistorik 2 från 2011. Ändringarna består i nya länkar till Lantmäteriet, som direkt öppnar de två kartorna jag hänvisar

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor Augusti 2011 www.akershembygd.se anvisningen nr 16 Hembygdsdräkt för Åkers socken? En grupp om tre personer har nu bildats. De har haft ett par möten som första steg i att ta fram ett förslag till Åkers

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Bergsmansbyn HALVARSBENNING. i Norberg. Några data om bergsmännen fram till 1700-talet. sammanställda av. Arne Sohlström.

Bergsmansbyn HALVARSBENNING. i Norberg. Några data om bergsmännen fram till 1700-talet. sammanställda av. Arne Sohlström. Bergsmansbyn HALVARSBENNING i Norberg Några data om bergsmännen fram till 1700-talet sammanställda av Arne Sohlström Västerås 1979 2 rev utg. 1999, kompletterad med hjälp av efterlämnade anteckningar.

Läs mer

Släkten Kråka från Sunderbyn

Släkten Kråka från Sunderbyn Släkten Kråka från Sunderbyn Personer Elisabet Olovsdotter Kråka född mars 1686 i Sunderbyn, död 30 mars 1741 på Gäddvik no 5, var min fm mf fm ff m. Hon var gift med Henrik Hermansson från Gäddvik. Elisabet

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd.

Barchaeus bodde av förklarliga skäl inte på bruket under sina första år som ägare. Han avvaktade tills karaktärsbyggnaden blivit återuppbyggd. Gästvillan vid Orrefors bruk ålder och tillkomst Bilden visar Patronsbyggnaden, nuvarande Gästvillan, i Orrefors. När bilden togs på vintern 1916/17 fanns fortfarande kontor på nedre våningen och bostad

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

Silvervägen- En del av Sveriges transport historia

Silvervägen- En del av Sveriges transport historia 89 Silvervägen- En del av Sveriges transport historia 'it' mi narie arhete i "kogshistoria. '!1\tJlutlonen (ör \'t'ulf;\lionscko!ogl. t 'Illca. VI lqq",, \, Av: Magnus Löfmark, jk 91195 90 Silvervägen-

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18.00-20.45 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Anna Östergaard, fp, tjänstg. ersättare Jörgen Osbäck,

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Olof Wahlströms personarkiv.

Olof Wahlströms personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Olof Wahlströms personarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1858-1965. Den 31 oktober 1988 fick vi i gåva ett antal rullar med råfilm från Olof Wahlström

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Värnamo GK Foursome Tobias Rommeskog/Carl-Oskar Sandén 76 Fre Värnamo GK Foursome Linus Olsson/Christoffer Palfi 73 149 Fre Värnamo GK Bästboll

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Gruvuret i Sala silvergruva

Gruvuret i Sala silvergruva Gruvuret i Sala silvergruva Klockstapeln med fyra urtavlor och urverket som det ser ut i dag efter flera ombyggnader. Ett tornur från 1500-talet I klockstapeln intill Gustaf III schakt, i gruvområdet finns

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II.

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1930, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Ägare till Gullaskruvs säteri mellan 1883 och 1900 var greve Axel Emil Lewenhaupt. Gårdar som ingick var Willköl, Höneström och Silvereke.

Ägare till Gullaskruvs säteri mellan 1883 och 1900 var greve Axel Emil Lewenhaupt. Gårdar som ingick var Willköl, Höneström och Silvereke. Angående knoppölflaskor från Gullaskruv ( Det gäller alltså äldre bruna ev. gröna ölflaskor med riktig kork. Inom samlarkretsar påstås det att man aldrig gjort sådana i Gullaskruv. Här kommer några synpunkter.)

Läs mer

Wermelandz Bärgslags Tijonde Järns Längd Ifrån Nyåret 1654 in till Nyåret Pro A:o 1654

Wermelandz Bärgslags Tijonde Järns Längd Ifrån Nyåret 1654 in till Nyåret Pro A:o 1654 Wermelandz Bärgslags Tijonde Järns Längd Ifrån Nyåret 1654 in till Nyåret 1655. Pro A:o 1654 Tack Järn Skeppund Lispund Skålpund a 26 skill. Dokumentet innehåller en redovisning från skriften Historiskt

Läs mer

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766 1 Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Den 26 Junii 1766 2 Innehållet är skrivet efter Utdrag utur alla ifrån 1764 års slut utkomne publique handlingar, placater,

Läs mer

Skogsfinnarnas uppgång och fall

Skogsfinnarnas uppgång och fall Skogsfinnarnas uppgång och fall Kurs vid Mälardalens Högskola. Falun HT 2009. Även genomförd som studiecirkel i Los. Projektarbete av Roland Jansson och Tommy Hallqvist Inledning Orsaken till att vi ville

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

OSMUNDSTILLVERKING UR TACKJÄRN av Nils Björkenstam H 1

OSMUNDSTILLVERKING UR TACKJÄRN av Nils Björkenstam H 1 OSMUNDSTILLVERKING UR TACKJÄRN av Nils Björkenstam H 1 Serie H Nr. 1 Datum April 1971 Forskninguppgift nr. 901/70 OSMUNDSTILLVERKING UR TACKJÄRN av Nils Björkenstam H 1 Osmundti11verkning ur tackjärn

Läs mer

Utgivningsbevis för periodisk skrift

Utgivningsbevis för periodisk skrift Listnr: 6/2013 Utgivningsbevis för periodisk skrift Utfärdat av Patent- och registreringsverket den 4 februari 2013 Box 530, 826 27 Söderhamn (Besökare: Kungsgatan 8) Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51,

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

Anfäder Stina Cathrina Jansdotter Grönberg

Anfäder Stina Cathrina Jansdotter Grönberg Anfäder Stina Cathrina Jansdotter Grönberg Stina Cathrina Jansdotter Grönberg. Född 1853-11-11 Sörhörende ägor, Västerfärnebo församling (Västmanland) 1). Far: I:1 Jan Olsson Grönberg. Mor: I:2 Anna Jansdotter

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Polhemshjulet i Norberg

Polhemshjulet i Norberg Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:21 Polhemshjulet i Norberg Byte av korgstång Antikvarisk rapport Kylsbo 3:16, Kylsbo 23:1, Norbergs by 7:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands Kommuner och Landsting år 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting ska verka för ett förtroendefullt samarbete

Läs mer

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström.

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Kapitel - 4 Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Laga skifte i Hällekils hemman Hällekils hemman ligger i Övre Ulleruds socken, Forshaga kommun, Värmlands län. Byns lantliga bebyggelse

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Nr659. l. Hustruns släktnamn bör kunna användas såsom makarnas gemensamma. Mot. 1971:659 7

Nr659. l. Hustruns släktnamn bör kunna användas såsom makarnas gemensamma. Mot. 1971:659 7 Mot. 1971:659 7 Nr659 av herr MöUer i Göteborg om rätt för makar att anta hustruns släktnamn, m. m. "När utskottsmajoriteten vill gå ännu ett steg längre - och ett långt steg längre - och begär utredning

Läs mer

Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI. I samverkan med Älvsby Folkhögskola

Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI. I samverkan med Älvsby Folkhögskola Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI I samverkan med Älvsby Folkhögskola Hej alla orienterande ungdomar! Dags för ännu ett nof-läger som i år går i Luleå där OK Renen är

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter 1 FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter Klass B 15 Camilla Thomasson Kävlinge skola 197 Hpr Linda-Marie Magnusson Mjällby skola 195 Hpr Rickard Hofflander Tunnby skola 194 Hpr Olof Nilsson

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman.

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1609-10-09 Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1625-02-07 Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd

Läs mer

Resultatlista Lima

Resultatlista Lima H17 1 Robert Sjöström I 21 IF 22:31,1 22:31,1 (0-1) 2 Fredrik Ögren Luleå Gjutaren IF 23:45,1 23:45,1 (1-1) 3 Mats Andersson Finnskoga IF 24:11,1 24:11,1 (1-2) 4 Viktor Olsson GB IF 24:26,3 24:26,3 (4-3)

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Rullskids-SM OFFICIELLA RESULTAT

Rullskids-SM OFFICIELLA RESULTAT D 13-14 Intervallstart fri stil 3km 1 301 ERIKSSON Emma Filipstads SF 6:35.3 0.0 H 13-14 Intervallstart fri stil 3km 1 302 RUNE Carl Täby IS SK 6:11.9 0.0 D 15-16 Intervallstart fri stil 6km 1 304 ERIKSSON

Läs mer

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:62 Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Åtgärder 2014 Antikvarisk Rapport Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5 Norberg socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky Gubben i stubben (Rim) 1. Uti skogen i en stubbe 1. Händerna flata mot varandra 2. bor en rolig liten gubbe 2. Håll upp en tumme 3. om du smyger fram så tyst 3. Två fingrar går på tex. Golv eller ben utan

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t

Sverige. Kungl. Maj:t Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. May:tz Placat Huru alle Skattehemman skola beboos och brukas, så at de genom Ägornes Skifftning i alt för månge Delar icke måge fördärfwas. Daterat Linköping den 10 Junij Anno

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

GISEKVARNS HISTORIA. En samling berättelser om tiden som varit. Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra

GISEKVARNS HISTORIA. En samling berättelser om tiden som varit. Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra GISEKVARNS HISTORIA En samling berättelser om tiden som varit Berättat av medlemmar i Gisekvarns Tomtägareförening och andra sid 1 (Fakta kring Gisekvarn berättat vid Gisekvarns tomtområdes 30-årsjubileumsfirande

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa. Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.se Vägmätningar för milstolpar Av Stefan Nordin Nordin, S. 1991.

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

RESULTATLISTA GÖTA KANAL MASTERS 2015

RESULTATLISTA GÖTA KANAL MASTERS 2015 Töreboda PSK 2015-11-04 TACK! Töreboda PSK och Fredsberg Älgarås SKG vill tacka samtliga deltagare och funktionär vid helgens tävlingar. Tack för bra prestationer, underhållning och ert deltagande. Resultatansvariga

Läs mer

Utgrävningar av agrara gårdar i Västerbotten, 2014

Utgrävningar av agrara gårdar i Västerbotten, 2014 Utgrävningar av agrara gårdar i Västerbotten, 2014 Ön, Degerbyn Sommaren 2014 var den varmaste i mannaminne i kustområdet i Västerbotten. När vi startade arbetet i mitten av juli månad hade temperaturen

Läs mer

Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör

Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör NAVERSTAD 103 A. NAVERSTADS KYRKA KMK* Fyndår: 1693 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 38 mynt Slutmynt: Tyskland, Sachsen Wittenberg, Bernhard (1180-1212), okänd valör Vid renovering av Naverstads kyrka år 1693

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Sävar kyrkas historik

Sävar kyrkas historik Sävar kyrkas historik Materialet till denna broschyr blev framtaget i samband med Kulturhusens dag Rum för religion den 8 september 2002. Reviderad 2006. Sävar Kyrka Redan i slutet av 1700-talet var Umeå

Läs mer