Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren"

Transkript

1 Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren

2 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44 Kristoffer Thessman Sid 97 Fredrik Sandberg/Scanpix Sid 8,18,24,30, 42, 58, 68, 74 Övriga bilder SXC Form: Monika Hallstensson Tryck 08-tryck

3 Innehåll Vitbok # 3 Förord 5 1. Fler i arbete mer att dela på Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta En samlad arbetsmarknads politik för fler jobb Reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Bättre villkor för företagande Ett förbättrat företagsklimat Enklare att anställa och tryggare att driva företag Fler jobb genom HUS-avdraget (RUT och ROT) Satsningar på kvinnors företagande och ökat entreprenörskap inom vård och omsorg Minskat statligt ägande Krispolitiken Ordning och reda i statsfinanserna har lagt grunden för framgångsrik krishantering Stabilisering av de finansiella marknaderna Aktiv arbetsmarknadspolitik för att värna arbetslinjen under lågkonjunkturen Extra pengar till välfärdens kärna i krisens spår Trygghet och välfärd för alla God hälso- och sjukvård för alla Valfrihet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Högre kvalitet i äldreomsorgen Sänkt skatt för pensionärer och en tydlig jobbpolitik för äldre Bättre uppföljning och ökat barnfokus i socialtjänsten Förbättrade villkor för unga Folkhälsopolitik som förebygger ohälsa Spridningen av den nya influensan har motats Trygghet från våld och brott Kunskap och trygghet i skolan Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan Tydligare mål och bättre information till föräldrarna bidrar till bättre kunskaper Lärare är oersättliga Bättre trygghet och arbetsro Höjd kvalitet i gymnasieskolan Stor satsning på yrkesutbildningar Högre utbildning och forskning med ökad kvalitet Makten över den egna vardagen Familjepolitik för valfrihet, jämställdhet och mer tid med barnen Makt och möjligheter för konsumenter Valfrihet i boendet och avskaffad fastighetsskatt 64

4 4 # Vitbok 8. En rivstart för bättre miljö och klimat Grönare bilar Förbättrad havsmiljö Mindre gift i vår närmiljö En trygg och hållbar energipolitik Ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat jord- och skogsbruk Hållbart fiske och jakt med lokalt perspektiv Ett Sverige för alla Värnad asylrätt, hållbar migrationspolitik och öppnare gränser Snabbare integration Förstärkt jämställdhetsarbete Krafttag mot hatbrott och diskriminering tid för kultur Fungerande infrastruktur och kommunikationer Ökad tillgång till IT-tjänster En offentlig förvaltning i medborgarnas tjänst Ett aktivt Sverige i världen Ett generöst, effektivt och resultatorienterat bistånd Stärkt försvars politik Sverige i kärnan av EU En stark röst i världen Friare handel med omvärlden 104

5 Förord Vitbok # 5 Det började sommaren Debatten hade sedan en tid pågått om de bästa formerna för borgerlig samverkan. Våra partier samlades till sist till ett möte i Högfors. Syftet var att samtala om grunderna för en fördjupad samverkan för att bryta det socialdemokratiska maktinnehavet. Vi är fyra partier som står för värderingar om frihet, ansvar och trygghet. Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vi nådde varandra i en överenskommelse om att bygga en samverkan vars fundament är att alla bidrar och alla vinner på vårt samarbetet. Vi ville lägga grunden för någonting långsiktigt. Ett ansvarstagande för Sverige, vilket skulle byggas på en väl förberedd politik som tog tag i de samhällsproblem som andra politiska krafter blivit blinda för. Resultatet blev Allians för Sverige. I gemensamma arbetsgrupper formade vi våra förslag. De handlade om en politik för arbete och företagande, där fler människor skulle ges möjlighet att bidra och färre vara hänvisade till bidrag, där fler skulle välja att starta och driva företag.

6 6 # Vitbok Om mer kunskap och arbetsro i skolan, en tryggare vård och omsorg, ett förstärkt rättsväsende samt ökad makt i vardagen för enskilda och familjer. I Bankeryd presenterade vi den överenskommelse om en inkomst- och företagsskattereform som är den mest omfattande som någonsin träffats av en svensk opposition. Tillsammans mötte vi också väljarna inför och under valrörelsen Vi gjorde det för att gemensamt söka stöd för en ny regering. En regering som såg till hela landets bästa och med löfte om att göra Sverige till ett bättre land för fler. Allians för Sverige lade grund för ett trovärdigt och väl förberett alternativ med förmåga att regera Sverige. Det är vår övertygelse att vi i det gemensamma arbetet, våra överenskommelser och tydliga besked skapade det väljarförtroende som gav Sverige ett maktskifte och en ny regering i valet den 17 september 2006.

7 Vitbok # 7 I snart fyra år har vi haft svenska folkets förtroende att leda Sverige. Det har varit fyra år av reformer för jobben, välfärden, miljön och framtiden. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta med historiska skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Vi har minskat företagens kostnader för att anställa samt gjort det enklare och mer lönsamt att driva företag. Flera reformer för att bättre stödja människor utan jobb tillbaka till arbete har sjösatts. Vi har påbörjat arbetet för mer kunskap och arbetsro i skolan, en värdig äldreomsorg, en tryggare och mer tillgänglig vård samt gjort historiska satsningar på det svenska rättsväsendet. Med en unik satsning på vägar och järnvägar knyter vi ihop Sverige. Miljö- och klimatfrågan ställs inte längre mot tillväxt och jobb. I allt detta och mycket annat ryms de första fyra åren med en Alliansregering. Vi hade högt ställda ambitioner. Reformtempot har varit högt. Samtidigt har vi tagit ansvar för Sverige i en svår tid. Då en global finanskris drabbat världen och ställt oss inför den svåraste prövningen sedan depressionen på 1930-talet. Vi har bekämpat krisen med tydliga insatser för jobb, omställning och resurser för att värna välfärden i hela Sverige. Samtidigt har vi sett till att inte tumma på ansvaret för Sveriges ekonomi. Vi vann väljarnas förtroende med löfte om att ta oss an de problem som människor upplever i sin vardag och steg för steg göra Sverige bättre. Samtidigt har vi varit tydliga i att det inte fanns några snabba eller enkla lösningar till svar på vårt lands utmaningar. Även om mycket uträttats finns mycket kvar att göra. Samtidigt som vi nu blickar framåt mot valet 2010 och nästa mandatperiod vill vi sammanfatta de första fyra åren med en Alliansregering. Det är vad den här skriften handlar om. Vår tanke har varit att på ett överskådligt sätt sammanfatta de

8 8 # Vitbok reformer vi genomfört, för att på så vis göra det enkelt för den intresserade att ta del av vad vi fått på plats under mandatperioden. Det du håller i din hand är inte en vitbok i traditionell bemärkelse. Vi menar inte att med denna skrift göra ett bokslut, utan snarare ett avstamp mot framtiden. I valet 2010 söker vi väljarnas förtroende för att fortsätta arbetet. Sverige är ett bra land att leva i. Det betyder däremot inte att allt i Sverige är bra. Mycket finns kvar att göra. Tillsammans vill vi ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Vår högre utbildning och forskning ska hålla världsklass. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott. Vi vill fortsatt ta ledningen i arbetet med klimatfrågan. För snart fyra år sedan vann vi väljarnas förtroende som Allians för Sverige. Vi har tagit detta med oss när vi bildat regering. Det vill vi också ska vara vår utgångspunkt då vi på nytt söker väljarnas förtroende i valet I den här skriften har vi samlat vad vi uträttat så här långt. Nu samlar vi alla de människor som vill se en fortsatt Alliansregering i Sverige. Vi har många utmaningar framför oss. Fyra år är bara början. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Jan Björklund göran Hägglund

9 Vitbok # 9

10 10 # Vitbok Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta.

11 1. Fler i arbete mer att dela på Vitbok # 11 Det ska löna sig att arbeta. Människor ska ges möjlighet att gå från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning. Alliansregeringens jobbskatteavdrag har inneburit sänkt skatt för alla som arbetar. Den största skattelättnaden har riktats mot löntagare med små och medelstora inkomster Reformer för att skapa en välfungerande arbetsmarknad har givit människor stöd att komma tillbaka till arbete. Särskilda satsningar har riktats mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom sjukförsäkringsreformen har långa passiva sjukskrivningar ersatts med tidiga, aktiva insatser. Stora satsningar har gjorts på företagshälsovård och rehabilitering.

12 12 # Vitbok En metallarbetare har fått nästan kronor mer i plånboken varje månad tack vare jobbskatteavdraget. Fler är sysselsatta än 2006, trots finanskrisen. Antalet sjukskrivna har halverats under mandatperioden, och antalet förtidspensionärer har minskat med ca personer. Alliansen gick 2006 till val på att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, och att därigenom minska utanförskapet. Vår jobbpolitik bygger på att det ska löna sig bättre att arbeta, vara billigare och enklare att anställa och vara mer attraktivt att driva företag. Grunden för en bra välfärd bygger på att alla i vårt samhälle som kan arbeta ges bra förutsättningar att delta på arbetsmarknaden. Under en lång period hade alldeles för många människor ställts vid sidan av. Utan möjlighet att påverka sina liv och fast i passiva bidragssystem var utanförskap och förlorad framtidstro vardagen för många. 1.1 Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta Det ska löna sig att arbeta. En egen inkomst tryggar inte bara försörjningen utan ger också människor makten över sin egen livssituation, liksom självkänsla och gemenskap med andra. Alliansregeringen har infört ett särskilt jobbskatteavdrag som ger alla som arbetar mer pengar över i plånboken och som bidrar till att öka människors ekonomiska trygghet.

13 Genomförda reformer Vitbok # 13 Skatten har sänkts i fyra steg under mandatperioden. Skattelättnaden som andel av lönen är störst för låg- och medelinkomsttagare. Med det fjärde steget av jobbskatteavdraget inräknat har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med kronor i månaden. I kombination med åtgärder som gör det billigare och enklare för arbetsgivare att anställa, bidrar jobbskatteavdraget till att skapa fler jobb, fler företag och till att minska utanförskapet. När hushållen får mer pengar över i plånboken kan de också öka sin konsumtion av varor och tjänster. På så sätt dämpar jobbskatteavdraget fallet i sysselsättningen i lågkonjunkturen och förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. 1.2 En samlad arbetsmarknads - politik för fler jobb Utgångspunkten för Alliansens arbetsmarknadspolitik är att stärka arbetslinjen, att öka sysselsättningen och att minska utanförskapet. Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. De människor som står långt från arbetsmarknaden prioriteras. Under förra mandatperioden var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Under den här mandatperioden har Alliansregeringen fört en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och

14 14 # Vitbok Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter. Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag. Genomförda reformer: De sociala trygghetssystemen ska ge stöd samtidigt som de ska uppmuntra återgång till arbete. Alla som kan arbeta förtjänar ett jobb. När Alliansregeringen tillträdde 2006 fanns stora problem med hur arbetslöshetsförsäkringen var utformad. Tvärtemot det stöd den var tänkt att vara, bidrog utformningen till att människor hölls kvar i arbetslöshet. Därför har Alliansen genomfört ett antal reformer för att tydliggöra försäkringens roll som omställningsförsäkring. Genom tydligare villkor och kvalifikationskrav är nu arbetslöshetsförsäkringen ett stöd på vägen till ett nytt jobb. Kompletterande aktörer. Alliansens ambition är att den offentliga arbetsförmedlingens kompetens och tjänsteutbud ska kompletteras med flera olika aktörer. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och bredare, vilket bidrar till att förbättra matchningen och ge förbättrad service till de arbetslösa. Genom nystartsjobben ges människor som står långt från arbetsmarknaden bättre förutsättningar att hitta arbete. Arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställda hos Samhall i minst ett år får en ekonomisk kompensation med ett belopp motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. För ungdomar är kompensationen lägre, men de behöver bara

15 Vitbok # 15 ha varit arbetslösa i sex månader för att uppfylla villkoren för nystartsjobb. Satsningen gäller även nyanlända invandrare. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgifterna för alla personer som vid årets ingång är yngre än 26 år halverats. Vi har infört en Jobb- och utvecklingsgaranti som riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna innehåller individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt hitta ett arbete för deltagarna. Programmet ger utrymme för samarbete med externa aktörer. Genom jobbgarantin för ungdomar erbjuds ungdomar individuellt utformade insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja eller återgå till utbildning inom det offentliga utbildningssystemet. Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb. Lagen om anställningsskydd ändrades 2007 vilket har gjort det enklare att visstidsanställa på maximalt två år. Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för personer som ännu ej är fast etablerade på arbetsmarknaden. Dessutom har möjligheten att säsongsanställa återinförts. Arbetsmiljöpolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för fler jobb. Genom anpassningar av arbetsmiljön så att personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga kan vara delaktiga, ges fler människor förutsättningar för ett aktivt arbetsliv.

16 16 # Vitbok 1.3 Reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Den omfattande ökningen av långtidssjukskrivningarna och den dåvarande regeringens brist på åtgärder blev en av de stora frågorna i 2006 års valrörelse. När Alliansregeringen tillträdde i oktober 2006 var drygt människor sjukskrivna eller förtidspensionerade. Det faktum att i genomsnitt 140 personer hade förtidspensionerats per dag under 10 års tid gjorde att det fanns förtidspensionärer i Sverige mer än var tionde person i yrkesverksam ålder. De svenska sjuktalen var bland de högsta i världen, trots ett gott och trendmässigt förbättrat folkhälsoläge. Alliansen gick till val på löftet att vidta åtgärder för att hjälpa personer som hamnat i utanförskap att återvända till arbetslivet, för att på så sätt bättre ta till vara människors arbetsförmåga. Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet skulle öka genom aktiva, snabba och sammansatta rehabiliteringsinsatser, samtidigt som skyddet för de svårt sjuka skulle stärkas. Genomförda reformer: En sjukförsäkringsreform har genomförts med utgångspunkten att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och aktiva insatser för återgång i arbete Reformen innehåller en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för när den försäkrades arbetsförmåga ska prövas mot de egna arbetsuppgifterna, den egna arbetsgivarens verksamhet och slutligen hela arbetsmarknaden. Dessutom har en begränsning införts för hur länge sjukpenning kan betalas ut. Sjukpenning kan betalas ut under ett år. Därefter kan den sjukskrivne efter ansökan få förlängd sjukpenning ytterligare ett och ett halvt år. Sjukpenningen är dock inte begränsad för den som har en allvarlig sjukdom t.ex. cancer. Den som fått ersättning under maximal tid erbjuds hjälp av Arbetsförmedlingen genom ett introduktionsprogram. Syftet är att individen eventuellt

17 Vitbok # 17 efter ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna återgå till arbete. De som på grund av sjukdom inte kan göra så kan åter få sjukpenning och om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt sjukersättning. Alliansregeringen satsar en miljard kronor om året på en rehabiliteringsgaranti för patienter med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg, samt de som lider av depression, ångest eller stress. Alliansregeringen satsar en miljard kronor om året på den så kallade sjukvårdsmiljarden, för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet. Den s.k. kömiljarden har effektivt bidragit till att korta köerna i vården, och ger därmed en ökad tillgänglighet till vården och därmed även en snabbare väg tillbaka till arbete. Ökade möjligheter till samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) har bidragit till en effektivare resursanvändning och inneburit en mer samlad insats för individen. För att få en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess har riktlinjer för längden på sjukskrivningar tagits fram i form av de s.k. försäkringsmedicinska riktlinjerna. Alliansregeringen satsar omkring 500 miljoner kronor om året på en utbyggd företagshälsovård, som både förebygger och medverkar vid sjukvårdsinsatser. Det ökar arbetstagarens möjlighet att återgå i arbete. Den tidigare obligatoriska prövningen av förtidspension, med 64 procent ersättning, vid ett års sjukskrivning har avskaffats. Ingen ska per automatik slussas ut i långvarigt utanförskap. Sjukersättning på hel- eller deltid (tidigare förtidspension), kan numera endast beviljas om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt och alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Den som efter ett års sjukskrivning fortfarande saknar arbetsförmåga kan i stället söka förlängd sjukpenning med 75 procent ersättning, i stället för som tidigare i regel 64 procent. Alliansregeringen har givit människor som förtidspensionerades enligt regelverket som gällde innan 1 juli 2008 möjligheten att gå tillbaka till ett jobb, studera eller engagera sig ideellt utan att förlora rätten till ersättning. Förslaget har lett till bättre livskvali-

18 18 # Vitbok tet för de nära personer som idag förvärvsarbetar med förtidspension. De så kallade nystartsjobben gör bland andra personer som har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning på heltid sedan minst ett år tillbaka mer attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får ekonomisk kompensation för anställningen motsvarande nästan halva lönekostnaden och behöver inte heller betala sjuklön. Bland dem som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning är det många som har mycket små marginaler. Alliansregeringen har i år höjt bostadstillägget, och för en person med den lägsta sjukeller aktivitetsersättningen och höga bostadskostnader kan detta innebära en höjning med upp till 550 kr per månad.

19 2. Bättre villkor för företagande Vitbok # 19 Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta & driva företag i Sverige Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt bolagsskatt gör det lönsammare att driva företag och investera för framtiden. Den administrativa bördan har minskat genom Alliansregeringens regelförenklingar, och med den kostnaden för företagen. RUT- och ROT-avdragen har skapat nya jobb och gjort svarta inkomster vita. Sverige fick nya företag från 2006 och fram till finanskrisen.

20 20 # Vitbok För att jobben ska bli fler behöver Sverige fler och växande företag. Alliansen har därför under mandatperioden arbetat konsekvent för att skapa ett bättre och livskraftigare företagsklimat och för att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Goda förutsättningar för företag och entreprenörer är en förutsättning för jobb och tillväxt, men även viktigt för att fler ska ges möjlighet att utveckla och förverkliga sina idéer. Vi har kommit en lång bit på vägen. Regeringen har fattat beslut om cirka 172 åtgärder, en åtgärd i veckan, för förbättra företagares sociala trygghet, göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande, göra det mindre riskfyllt att starta nya företag och för att ytterligare sänka företagens kostnader. 2.1 Ett förbättrat företagsklimat Genom att Alliansen har arbetat med förenklingar för stora och små företag är det nu enklare att starta och driva företag i Sverige. Näringslivet har blivit mer dynamiskt och innovativt. Många marknader har öppnats för företagande och konkurrens. Totalt sett ökade antalet nystartade företag med mellan 2006 och fram till finanskrisen, en uppgång med över 30 procent. Det är nu lönsammare att anställa och driva företag genom att Alliansen sänkt kostnaderna för företagare med omkring 50 miljarder kronor. Jobbskatteavdraget samt sänkningarna av arbetsgivaravgifterna innebär en kraftig sänkning av skatt och avgifter på företagen. Den borttagna förmögenhetsskatten har förbättrat förutsättningarna för investeringar i svenska företag reglerna, dvs. beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, har reformerats och gjorts mer förmånliga för företag med få anställda.

21 Genomförda reformer: Bolagsskatten har sänkts från 28 till 26,3 procent. Vitbok # 21 3:12-reglerna, dvs. beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, har reformerats. De förbättringar som genomförts av 3:12- reglerna har skapat bättre förutsättningar att anställa fler och investera mera, då skattetrycket har minskat betydligt i dessa företag. Fler företag har dessutom fått möjlighet att använda sig av enkla schablonregler. Redovisningsperioden för momsinbetalningar för småföretag har förlängts. Revisionsplikten avskaffas för drygt 70 procent av alla aktiebolag En ny, skärpt konkurrenslag har införts och reglerna för offentliga upphandlingar har förbättrats. Förmögenhetsskatten har avskaffats och därmed har tillgången på kapital ökat. Finansieringsmöjligheterna har förbättrats genom att det statliga företaget ALMI, som hjälper företag med finansiering och affärsutveckling, höjt gränsen för mikrolån från kronor till kronor. Alliansen har tagit fram den första samlade strategin för företagande och tillväxt på landsbygden. Landsbygdsprogrammet, som totalt omfattar drygt 36 miljarder kronor, har förstärkts och givits en tydligare inriktning på investeringsstöd för att markera satsningar på nya jobb och tillväxt Enklare att anställa och tryggare att driva företag Det har blivit enklare att anställa genom att Alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgifterna, slopat medfinansieringen av sjukpenningkostnaderna samt infört högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna består dels

22 22 # Vitbok av generella sänkningar, dels av riktade sänkningar för anställning av unga och äldre. Det har blivit enklare att säsongsanställa personal genom införandet av en allmän visstidsanställning. Uppgiftslämnandet och regelkrånglet i samband med anställningar har minskats och matchningen mellan arbetssökandet och företag förbättrats. Från och med juli 2010 kommer det också att bli tryggare att vara företagare. Då kommer företagare och anställda att behandlas mer likvärdigt i trygghetssystemen. För att förstärka den sociala tryggheten för företagare har regeringen föreslagit tio reformer i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen och reglerna för sjuklön. Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda, samt ökad valfrihet för företagare. Genomförda reformer: Regeringen har förbättrat trygghetssystemen för företagare vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. Det har också blivit tryggare att anställa genom införandet av ett skydd mot höga sjuklönekostnader samt genom avskaffandet av kravet på medfinansiering av sjukpenningskostnader. Arbetsgivaravgiften har halverats för personer under 26 år och sänkts med en procentenhet för alla. Därtill kommer nedsättningen av egenavgiften på 5 procentenheter (maximalt kronor). 2.3 Fler jobb genom HUS-avdraget (RUT och ROT) Under 2007 och 2008 införde Alliansen RUT- och ROT-avdragen där privatpersoner kan få skattelättnader vid köp av hushållstjänster eller vid kostnader för reparation och ombygg-

23 Vitbok # 23 nad av sina privatbostäder. Avdragen har lett till ett uppsving i bygg- och servicebranschen. Resultatet har blivit tusentals nya jobb och fler växande företag. Därtill har många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor nu blivit vita, med ökade skatteintäkter som följd. Genomförda reformer: Genom RUT- och ROT-avdragen har nya jobb och företag vuxit fram. Tidigare svarta jobb har blivit vita och tjänste- och byggsektorn har fått förbättrade förutsättningar. 2.4 Satsningar på kvinnors företagande och ökat entreprenörskap inom vård och omsorg I dag drivs vart fjärde företag i Sverige av en kvinna och kvinnor står för 32 procent av nyföretagandet. Alliansen vill förbättra kvinnors möjlighet att starta, utveckla och driva företag för att frigöra tillväxtpotentialen för kvinnors företagande. Regeringen satsar därför 100 miljoner kronor per år, , för att främja kvinnors företagande samt stärka kunskapen och forskningen. Målet är att minst 40 procent av nyföretagarna ska vara kvinnor. Ett område där entreprenörskapet traditionellt varit svagt, och inom vilket inte minst många kvinnor arbetar och har sin expertis, är vård och omsorg. Alliansen har genomfört en rad insatser för att stimulera en förnyelse av välfärdssektorn som gynnar både patienter, brukare och entreprenörer. Bland annat har regeringen infört vårdval i primärvården och lag om valfrihetssystem (LOV) samt omreglerat apoteksmarknaden och avskaffat den så kallade stopplagen som krävde att verksamheter ska drivas utan vinst.

24 24 # Vitbok Genomförda reformer: Alliansen har avsatt 100 miljoner kronor årligen till ett särskilt program för att främja företagande hos kvinnor. Möjligheterna till entreprenörskap inom vård och omsorgen har stärkts bl.a. genom lagen om valfrihet (LOV) och införandet av vårdval i primärvården. 2.5 Minskat statligt ägande Företag utvecklas bäst av entreprenörer och inte av politiker. Därför har regeringen under mandatperioden avyttrat de återstående statligt ägda delarna av OMX samt hela Vasakronan, Vin & Sprit och delar av Telia-Sonera. På så vis finns nu en tydligare rollfördelning mellan det privata och det offentliga samt bättre förutsättningar för ett gott företagsklimat. Intäkterna från försäljningarna av de statliga bolagen har använts till amorteringar för att minska statsskulden.

25 Vitbok # Krispolitiken Ordning och reda i de offentliga finanserna har möjliggjort kraftfulla åtgärder för att mildra krisens effekter. För att undvika att människor hamnar i ett långvarigt utanförskap har Alliansregeringen förstärkt den aktiva arbetsmarknadspolitiken samt stödet och drivkrafterna för att komma i arbete. Välfärdens kärna vård, skola och omsorg - har värnats genom ökat ekonomiskt stöd till kommuner och landsting. Alliansregeringens politik har sammantaget medfört 38 miljarder i tillskott till kommunsektorn i nivåhöjning 2010 jämfört med Välfärdens kärna får ett extra tillskott om 17 miljarder kronor Den internationella finanskrisen har medfört en global lågkonjunktur för världens länder som inte upplevts sedan krisåren i början av 1930-talet. Brister i såväl reglering och tillsyn av

26 26 # Vitbok finansmarknaderna som i utformningen av den ekonomiska politiken på olika håll i världen skapade en grogrund för girighet och ansvarslöst agerande som ledde fram till finanskrisen. Krisen har gjort att människor förlorat jobben i en takt och i en omfattning som få trodde var möjligt i modern tid. Regeringar världen över, däribland den svenska, har tillsammans med centralbanker agerat kraftfullt för att förhindra en ekonomisk kollaps. Genom gemensamma åtgärder för att återskapa förtroendet på finansmarknaderna och normalisera kreditgivningen till hushåll och företag har en finansiell härdsmälta kunnat undvikas. Sverige har inte stått opåverkat av utvecklingen. Vår ekonomi är i hög utsträckning beroende av handel med andra länder och sjunkande efterfrågan på våra varor och tjänster har lett till stigande arbetslöshet. Sverige har samtidigt stått starkare än många andra länder. Tack vare Alliansregeringens arbetslinje, med lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor att driva företag och att anställa och sunda offentliga finanser har vi haft bättre förutsättningar att hantera krisens effekter. Regeringen har vidtagit kraftiga åtgärder för att mildra finanskrisens och den efterföljande djupa lågkonjunkturens effekter. Sverige tillhör de länder i världen som under krisen har bedrivit den mest expansiva finans- och penningpolitiken. Satsningar som syftat till att stabilisera de finansiella marknaderna har gjorts. Likaså har Alliansen prioriterat åtgärder som motverkar fallet i sysselsättningen, samtidigt som de bidrar till att öka arbetsutbudet och människors förutsättningar att snabbt komma in på arbetsmarknaden när konjunkturläget förbättras. Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter.

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Promemoria 2008-12-19 Näringsdepartementet Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Jobbskatteavdrag för näringsinkomster - Jobbskatteavdraget innebär

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer