Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren"

Transkript

1 Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren

2 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44 Kristoffer Thessman Sid 97 Fredrik Sandberg/Scanpix Sid 8,18,24,30, 42, 58, 68, 74 Övriga bilder SXC Form: Monika Hallstensson Tryck 08-tryck

3 Innehåll Vitbok # 3 Förord 5 1. Fler i arbete mer att dela på Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta En samlad arbetsmarknads politik för fler jobb Reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Bättre villkor för företagande Ett förbättrat företagsklimat Enklare att anställa och tryggare att driva företag Fler jobb genom HUS-avdraget (RUT och ROT) Satsningar på kvinnors företagande och ökat entreprenörskap inom vård och omsorg Minskat statligt ägande Krispolitiken Ordning och reda i statsfinanserna har lagt grunden för framgångsrik krishantering Stabilisering av de finansiella marknaderna Aktiv arbetsmarknadspolitik för att värna arbetslinjen under lågkonjunkturen Extra pengar till välfärdens kärna i krisens spår Trygghet och välfärd för alla God hälso- och sjukvård för alla Valfrihet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Högre kvalitet i äldreomsorgen Sänkt skatt för pensionärer och en tydlig jobbpolitik för äldre Bättre uppföljning och ökat barnfokus i socialtjänsten Förbättrade villkor för unga Folkhälsopolitik som förebygger ohälsa Spridningen av den nya influensan har motats Trygghet från våld och brott Kunskap och trygghet i skolan Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan Tydligare mål och bättre information till föräldrarna bidrar till bättre kunskaper Lärare är oersättliga Bättre trygghet och arbetsro Höjd kvalitet i gymnasieskolan Stor satsning på yrkesutbildningar Högre utbildning och forskning med ökad kvalitet Makten över den egna vardagen Familjepolitik för valfrihet, jämställdhet och mer tid med barnen Makt och möjligheter för konsumenter Valfrihet i boendet och avskaffad fastighetsskatt 64

4 4 # Vitbok 8. En rivstart för bättre miljö och klimat Grönare bilar Förbättrad havsmiljö Mindre gift i vår närmiljö En trygg och hållbar energipolitik Ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat jord- och skogsbruk Hållbart fiske och jakt med lokalt perspektiv Ett Sverige för alla Värnad asylrätt, hållbar migrationspolitik och öppnare gränser Snabbare integration Förstärkt jämställdhetsarbete Krafttag mot hatbrott och diskriminering tid för kultur Fungerande infrastruktur och kommunikationer Ökad tillgång till IT-tjänster En offentlig förvaltning i medborgarnas tjänst Ett aktivt Sverige i världen Ett generöst, effektivt och resultatorienterat bistånd Stärkt försvars politik Sverige i kärnan av EU En stark röst i världen Friare handel med omvärlden 104

5 Förord Vitbok # 5 Det började sommaren Debatten hade sedan en tid pågått om de bästa formerna för borgerlig samverkan. Våra partier samlades till sist till ett möte i Högfors. Syftet var att samtala om grunderna för en fördjupad samverkan för att bryta det socialdemokratiska maktinnehavet. Vi är fyra partier som står för värderingar om frihet, ansvar och trygghet. Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vi nådde varandra i en överenskommelse om att bygga en samverkan vars fundament är att alla bidrar och alla vinner på vårt samarbetet. Vi ville lägga grunden för någonting långsiktigt. Ett ansvarstagande för Sverige, vilket skulle byggas på en väl förberedd politik som tog tag i de samhällsproblem som andra politiska krafter blivit blinda för. Resultatet blev Allians för Sverige. I gemensamma arbetsgrupper formade vi våra förslag. De handlade om en politik för arbete och företagande, där fler människor skulle ges möjlighet att bidra och färre vara hänvisade till bidrag, där fler skulle välja att starta och driva företag.

6 6 # Vitbok Om mer kunskap och arbetsro i skolan, en tryggare vård och omsorg, ett förstärkt rättsväsende samt ökad makt i vardagen för enskilda och familjer. I Bankeryd presenterade vi den överenskommelse om en inkomst- och företagsskattereform som är den mest omfattande som någonsin träffats av en svensk opposition. Tillsammans mötte vi också väljarna inför och under valrörelsen Vi gjorde det för att gemensamt söka stöd för en ny regering. En regering som såg till hela landets bästa och med löfte om att göra Sverige till ett bättre land för fler. Allians för Sverige lade grund för ett trovärdigt och väl förberett alternativ med förmåga att regera Sverige. Det är vår övertygelse att vi i det gemensamma arbetet, våra överenskommelser och tydliga besked skapade det väljarförtroende som gav Sverige ett maktskifte och en ny regering i valet den 17 september 2006.

7 Vitbok # 7 I snart fyra år har vi haft svenska folkets förtroende att leda Sverige. Det har varit fyra år av reformer för jobben, välfärden, miljön och framtiden. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta med historiska skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Vi har minskat företagens kostnader för att anställa samt gjort det enklare och mer lönsamt att driva företag. Flera reformer för att bättre stödja människor utan jobb tillbaka till arbete har sjösatts. Vi har påbörjat arbetet för mer kunskap och arbetsro i skolan, en värdig äldreomsorg, en tryggare och mer tillgänglig vård samt gjort historiska satsningar på det svenska rättsväsendet. Med en unik satsning på vägar och järnvägar knyter vi ihop Sverige. Miljö- och klimatfrågan ställs inte längre mot tillväxt och jobb. I allt detta och mycket annat ryms de första fyra åren med en Alliansregering. Vi hade högt ställda ambitioner. Reformtempot har varit högt. Samtidigt har vi tagit ansvar för Sverige i en svår tid. Då en global finanskris drabbat världen och ställt oss inför den svåraste prövningen sedan depressionen på 1930-talet. Vi har bekämpat krisen med tydliga insatser för jobb, omställning och resurser för att värna välfärden i hela Sverige. Samtidigt har vi sett till att inte tumma på ansvaret för Sveriges ekonomi. Vi vann väljarnas förtroende med löfte om att ta oss an de problem som människor upplever i sin vardag och steg för steg göra Sverige bättre. Samtidigt har vi varit tydliga i att det inte fanns några snabba eller enkla lösningar till svar på vårt lands utmaningar. Även om mycket uträttats finns mycket kvar att göra. Samtidigt som vi nu blickar framåt mot valet 2010 och nästa mandatperiod vill vi sammanfatta de första fyra åren med en Alliansregering. Det är vad den här skriften handlar om. Vår tanke har varit att på ett överskådligt sätt sammanfatta de

8 8 # Vitbok reformer vi genomfört, för att på så vis göra det enkelt för den intresserade att ta del av vad vi fått på plats under mandatperioden. Det du håller i din hand är inte en vitbok i traditionell bemärkelse. Vi menar inte att med denna skrift göra ett bokslut, utan snarare ett avstamp mot framtiden. I valet 2010 söker vi väljarnas förtroende för att fortsätta arbetet. Sverige är ett bra land att leva i. Det betyder däremot inte att allt i Sverige är bra. Mycket finns kvar att göra. Tillsammans vill vi ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Vår högre utbildning och forskning ska hålla världsklass. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott. Vi vill fortsatt ta ledningen i arbetet med klimatfrågan. För snart fyra år sedan vann vi väljarnas förtroende som Allians för Sverige. Vi har tagit detta med oss när vi bildat regering. Det vill vi också ska vara vår utgångspunkt då vi på nytt söker väljarnas förtroende i valet I den här skriften har vi samlat vad vi uträttat så här långt. Nu samlar vi alla de människor som vill se en fortsatt Alliansregering i Sverige. Vi har många utmaningar framför oss. Fyra år är bara början. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Jan Björklund göran Hägglund

9 Vitbok # 9

10 10 # Vitbok Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta.

11 1. Fler i arbete mer att dela på Vitbok # 11 Det ska löna sig att arbeta. Människor ska ges möjlighet att gå från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning. Alliansregeringens jobbskatteavdrag har inneburit sänkt skatt för alla som arbetar. Den största skattelättnaden har riktats mot löntagare med små och medelstora inkomster Reformer för att skapa en välfungerande arbetsmarknad har givit människor stöd att komma tillbaka till arbete. Särskilda satsningar har riktats mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom sjukförsäkringsreformen har långa passiva sjukskrivningar ersatts med tidiga, aktiva insatser. Stora satsningar har gjorts på företagshälsovård och rehabilitering.

12 12 # Vitbok En metallarbetare har fått nästan kronor mer i plånboken varje månad tack vare jobbskatteavdraget. Fler är sysselsatta än 2006, trots finanskrisen. Antalet sjukskrivna har halverats under mandatperioden, och antalet förtidspensionärer har minskat med ca personer. Alliansen gick 2006 till val på att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, och att därigenom minska utanförskapet. Vår jobbpolitik bygger på att det ska löna sig bättre att arbeta, vara billigare och enklare att anställa och vara mer attraktivt att driva företag. Grunden för en bra välfärd bygger på att alla i vårt samhälle som kan arbeta ges bra förutsättningar att delta på arbetsmarknaden. Under en lång period hade alldeles för många människor ställts vid sidan av. Utan möjlighet att påverka sina liv och fast i passiva bidragssystem var utanförskap och förlorad framtidstro vardagen för många. 1.1 Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta Det ska löna sig att arbeta. En egen inkomst tryggar inte bara försörjningen utan ger också människor makten över sin egen livssituation, liksom självkänsla och gemenskap med andra. Alliansregeringen har infört ett särskilt jobbskatteavdrag som ger alla som arbetar mer pengar över i plånboken och som bidrar till att öka människors ekonomiska trygghet.

13 Genomförda reformer Vitbok # 13 Skatten har sänkts i fyra steg under mandatperioden. Skattelättnaden som andel av lönen är störst för låg- och medelinkomsttagare. Med det fjärde steget av jobbskatteavdraget inräknat har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med kronor i månaden. I kombination med åtgärder som gör det billigare och enklare för arbetsgivare att anställa, bidrar jobbskatteavdraget till att skapa fler jobb, fler företag och till att minska utanförskapet. När hushållen får mer pengar över i plånboken kan de också öka sin konsumtion av varor och tjänster. På så sätt dämpar jobbskatteavdraget fallet i sysselsättningen i lågkonjunkturen och förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. 1.2 En samlad arbetsmarknads - politik för fler jobb Utgångspunkten för Alliansens arbetsmarknadspolitik är att stärka arbetslinjen, att öka sysselsättningen och att minska utanförskapet. Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. De människor som står långt från arbetsmarknaden prioriteras. Under förra mandatperioden var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Under den här mandatperioden har Alliansregeringen fört en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och

14 14 # Vitbok Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter. Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag. Genomförda reformer: De sociala trygghetssystemen ska ge stöd samtidigt som de ska uppmuntra återgång till arbete. Alla som kan arbeta förtjänar ett jobb. När Alliansregeringen tillträdde 2006 fanns stora problem med hur arbetslöshetsförsäkringen var utformad. Tvärtemot det stöd den var tänkt att vara, bidrog utformningen till att människor hölls kvar i arbetslöshet. Därför har Alliansen genomfört ett antal reformer för att tydliggöra försäkringens roll som omställningsförsäkring. Genom tydligare villkor och kvalifikationskrav är nu arbetslöshetsförsäkringen ett stöd på vägen till ett nytt jobb. Kompletterande aktörer. Alliansens ambition är att den offentliga arbetsförmedlingens kompetens och tjänsteutbud ska kompletteras med flera olika aktörer. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och bredare, vilket bidrar till att förbättra matchningen och ge förbättrad service till de arbetslösa. Genom nystartsjobben ges människor som står långt från arbetsmarknaden bättre förutsättningar att hitta arbete. Arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställda hos Samhall i minst ett år får en ekonomisk kompensation med ett belopp motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. För ungdomar är kompensationen lägre, men de behöver bara

15 Vitbok # 15 ha varit arbetslösa i sex månader för att uppfylla villkoren för nystartsjobb. Satsningen gäller även nyanlända invandrare. För att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden har arbetsgivaravgifterna för alla personer som vid årets ingång är yngre än 26 år halverats. Vi har infört en Jobb- och utvecklingsgaranti som riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna innehåller individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt hitta ett arbete för deltagarna. Programmet ger utrymme för samarbete med externa aktörer. Genom jobbgarantin för ungdomar erbjuds ungdomar individuellt utformade insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja eller återgå till utbildning inom det offentliga utbildningssystemet. Instegsjobben är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och dessa gruppers anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb. Lagen om anställningsskydd ändrades 2007 vilket har gjort det enklare att visstidsanställa på maximalt två år. Tidsbegränsade anställningar kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för personer som ännu ej är fast etablerade på arbetsmarknaden. Dessutom har möjligheten att säsongsanställa återinförts. Arbetsmiljöpolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för fler jobb. Genom anpassningar av arbetsmiljön så att personer med funktionshinder eller nedsatt arbetsförmåga kan vara delaktiga, ges fler människor förutsättningar för ett aktivt arbetsliv.

16 16 # Vitbok 1.3 Reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Den omfattande ökningen av långtidssjukskrivningarna och den dåvarande regeringens brist på åtgärder blev en av de stora frågorna i 2006 års valrörelse. När Alliansregeringen tillträdde i oktober 2006 var drygt människor sjukskrivna eller förtidspensionerade. Det faktum att i genomsnitt 140 personer hade förtidspensionerats per dag under 10 års tid gjorde att det fanns förtidspensionärer i Sverige mer än var tionde person i yrkesverksam ålder. De svenska sjuktalen var bland de högsta i världen, trots ett gott och trendmässigt förbättrat folkhälsoläge. Alliansen gick till val på löftet att vidta åtgärder för att hjälpa personer som hamnat i utanförskap att återvända till arbetslivet, för att på så sätt bättre ta till vara människors arbetsförmåga. Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet skulle öka genom aktiva, snabba och sammansatta rehabiliteringsinsatser, samtidigt som skyddet för de svårt sjuka skulle stärkas. Genomförda reformer: En sjukförsäkringsreform har genomförts med utgångspunkten att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och aktiva insatser för återgång i arbete Reformen innehåller en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för när den försäkrades arbetsförmåga ska prövas mot de egna arbetsuppgifterna, den egna arbetsgivarens verksamhet och slutligen hela arbetsmarknaden. Dessutom har en begränsning införts för hur länge sjukpenning kan betalas ut. Sjukpenning kan betalas ut under ett år. Därefter kan den sjukskrivne efter ansökan få förlängd sjukpenning ytterligare ett och ett halvt år. Sjukpenningen är dock inte begränsad för den som har en allvarlig sjukdom t.ex. cancer. Den som fått ersättning under maximal tid erbjuds hjälp av Arbetsförmedlingen genom ett introduktionsprogram. Syftet är att individen eventuellt

17 Vitbok # 17 efter ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna återgå till arbete. De som på grund av sjukdom inte kan göra så kan åter få sjukpenning och om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt sjukersättning. Alliansregeringen satsar en miljard kronor om året på en rehabiliteringsgaranti för patienter med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg, samt de som lider av depression, ångest eller stress. Alliansregeringen satsar en miljard kronor om året på den så kallade sjukvårdsmiljarden, för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet. Den s.k. kömiljarden har effektivt bidragit till att korta köerna i vården, och ger därmed en ökad tillgänglighet till vården och därmed även en snabbare väg tillbaka till arbete. Ökade möjligheter till samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) har bidragit till en effektivare resursanvändning och inneburit en mer samlad insats för individen. För att få en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess har riktlinjer för längden på sjukskrivningar tagits fram i form av de s.k. försäkringsmedicinska riktlinjerna. Alliansregeringen satsar omkring 500 miljoner kronor om året på en utbyggd företagshälsovård, som både förebygger och medverkar vid sjukvårdsinsatser. Det ökar arbetstagarens möjlighet att återgå i arbete. Den tidigare obligatoriska prövningen av förtidspension, med 64 procent ersättning, vid ett års sjukskrivning har avskaffats. Ingen ska per automatik slussas ut i långvarigt utanförskap. Sjukersättning på hel- eller deltid (tidigare förtidspension), kan numera endast beviljas om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt och alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda. Den som efter ett års sjukskrivning fortfarande saknar arbetsförmåga kan i stället söka förlängd sjukpenning med 75 procent ersättning, i stället för som tidigare i regel 64 procent. Alliansregeringen har givit människor som förtidspensionerades enligt regelverket som gällde innan 1 juli 2008 möjligheten att gå tillbaka till ett jobb, studera eller engagera sig ideellt utan att förlora rätten till ersättning. Förslaget har lett till bättre livskvali-

18 18 # Vitbok tet för de nära personer som idag förvärvsarbetar med förtidspension. De så kallade nystartsjobben gör bland andra personer som har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning på heltid sedan minst ett år tillbaka mer attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får ekonomisk kompensation för anställningen motsvarande nästan halva lönekostnaden och behöver inte heller betala sjuklön. Bland dem som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning är det många som har mycket små marginaler. Alliansregeringen har i år höjt bostadstillägget, och för en person med den lägsta sjukeller aktivitetsersättningen och höga bostadskostnader kan detta innebära en höjning med upp till 550 kr per månad.

19 2. Bättre villkor för företagande Vitbok # 19 Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta & driva företag i Sverige Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt bolagsskatt gör det lönsammare att driva företag och investera för framtiden. Den administrativa bördan har minskat genom Alliansregeringens regelförenklingar, och med den kostnaden för företagen. RUT- och ROT-avdragen har skapat nya jobb och gjort svarta inkomster vita. Sverige fick nya företag från 2006 och fram till finanskrisen.

20 20 # Vitbok För att jobben ska bli fler behöver Sverige fler och växande företag. Alliansen har därför under mandatperioden arbetat konsekvent för att skapa ett bättre och livskraftigare företagsklimat och för att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Goda förutsättningar för företag och entreprenörer är en förutsättning för jobb och tillväxt, men även viktigt för att fler ska ges möjlighet att utveckla och förverkliga sina idéer. Vi har kommit en lång bit på vägen. Regeringen har fattat beslut om cirka 172 åtgärder, en åtgärd i veckan, för förbättra företagares sociala trygghet, göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande, göra det mindre riskfyllt att starta nya företag och för att ytterligare sänka företagens kostnader. 2.1 Ett förbättrat företagsklimat Genom att Alliansen har arbetat med förenklingar för stora och små företag är det nu enklare att starta och driva företag i Sverige. Näringslivet har blivit mer dynamiskt och innovativt. Många marknader har öppnats för företagande och konkurrens. Totalt sett ökade antalet nystartade företag med mellan 2006 och fram till finanskrisen, en uppgång med över 30 procent. Det är nu lönsammare att anställa och driva företag genom att Alliansen sänkt kostnaderna för företagare med omkring 50 miljarder kronor. Jobbskatteavdraget samt sänkningarna av arbetsgivaravgifterna innebär en kraftig sänkning av skatt och avgifter på företagen. Den borttagna förmögenhetsskatten har förbättrat förutsättningarna för investeringar i svenska företag reglerna, dvs. beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, har reformerats och gjorts mer förmånliga för företag med få anställda.

21 Genomförda reformer: Bolagsskatten har sänkts från 28 till 26,3 procent. Vitbok # 21 3:12-reglerna, dvs. beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, har reformerats. De förbättringar som genomförts av 3:12- reglerna har skapat bättre förutsättningar att anställa fler och investera mera, då skattetrycket har minskat betydligt i dessa företag. Fler företag har dessutom fått möjlighet att använda sig av enkla schablonregler. Redovisningsperioden för momsinbetalningar för småföretag har förlängts. Revisionsplikten avskaffas för drygt 70 procent av alla aktiebolag En ny, skärpt konkurrenslag har införts och reglerna för offentliga upphandlingar har förbättrats. Förmögenhetsskatten har avskaffats och därmed har tillgången på kapital ökat. Finansieringsmöjligheterna har förbättrats genom att det statliga företaget ALMI, som hjälper företag med finansiering och affärsutveckling, höjt gränsen för mikrolån från kronor till kronor. Alliansen har tagit fram den första samlade strategin för företagande och tillväxt på landsbygden. Landsbygdsprogrammet, som totalt omfattar drygt 36 miljarder kronor, har förstärkts och givits en tydligare inriktning på investeringsstöd för att markera satsningar på nya jobb och tillväxt Enklare att anställa och tryggare att driva företag Det har blivit enklare att anställa genom att Alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgifterna, slopat medfinansieringen av sjukpenningkostnaderna samt infört högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna består dels

22 22 # Vitbok av generella sänkningar, dels av riktade sänkningar för anställning av unga och äldre. Det har blivit enklare att säsongsanställa personal genom införandet av en allmän visstidsanställning. Uppgiftslämnandet och regelkrånglet i samband med anställningar har minskats och matchningen mellan arbetssökandet och företag förbättrats. Från och med juli 2010 kommer det också att bli tryggare att vara företagare. Då kommer företagare och anställda att behandlas mer likvärdigt i trygghetssystemen. För att förstärka den sociala tryggheten för företagare har regeringen föreslagit tio reformer i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen och reglerna för sjuklön. Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda, samt ökad valfrihet för företagare. Genomförda reformer: Regeringen har förbättrat trygghetssystemen för företagare vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet. Det har också blivit tryggare att anställa genom införandet av ett skydd mot höga sjuklönekostnader samt genom avskaffandet av kravet på medfinansiering av sjukpenningskostnader. Arbetsgivaravgiften har halverats för personer under 26 år och sänkts med en procentenhet för alla. Därtill kommer nedsättningen av egenavgiften på 5 procentenheter (maximalt kronor). 2.3 Fler jobb genom HUS-avdraget (RUT och ROT) Under 2007 och 2008 införde Alliansen RUT- och ROT-avdragen där privatpersoner kan få skattelättnader vid köp av hushållstjänster eller vid kostnader för reparation och ombygg-

23 Vitbok # 23 nad av sina privatbostäder. Avdragen har lett till ett uppsving i bygg- och servicebranschen. Resultatet har blivit tusentals nya jobb och fler växande företag. Därtill har många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor nu blivit vita, med ökade skatteintäkter som följd. Genomförda reformer: Genom RUT- och ROT-avdragen har nya jobb och företag vuxit fram. Tidigare svarta jobb har blivit vita och tjänste- och byggsektorn har fått förbättrade förutsättningar. 2.4 Satsningar på kvinnors företagande och ökat entreprenörskap inom vård och omsorg I dag drivs vart fjärde företag i Sverige av en kvinna och kvinnor står för 32 procent av nyföretagandet. Alliansen vill förbättra kvinnors möjlighet att starta, utveckla och driva företag för att frigöra tillväxtpotentialen för kvinnors företagande. Regeringen satsar därför 100 miljoner kronor per år, , för att främja kvinnors företagande samt stärka kunskapen och forskningen. Målet är att minst 40 procent av nyföretagarna ska vara kvinnor. Ett område där entreprenörskapet traditionellt varit svagt, och inom vilket inte minst många kvinnor arbetar och har sin expertis, är vård och omsorg. Alliansen har genomfört en rad insatser för att stimulera en förnyelse av välfärdssektorn som gynnar både patienter, brukare och entreprenörer. Bland annat har regeringen infört vårdval i primärvården och lag om valfrihetssystem (LOV) samt omreglerat apoteksmarknaden och avskaffat den så kallade stopplagen som krävde att verksamheter ska drivas utan vinst.

24 24 # Vitbok Genomförda reformer: Alliansen har avsatt 100 miljoner kronor årligen till ett särskilt program för att främja företagande hos kvinnor. Möjligheterna till entreprenörskap inom vård och omsorgen har stärkts bl.a. genom lagen om valfrihet (LOV) och införandet av vårdval i primärvården. 2.5 Minskat statligt ägande Företag utvecklas bäst av entreprenörer och inte av politiker. Därför har regeringen under mandatperioden avyttrat de återstående statligt ägda delarna av OMX samt hela Vasakronan, Vin & Sprit och delar av Telia-Sonera. På så vis finns nu en tydligare rollfördelning mellan det privata och det offentliga samt bättre förutsättningar för ett gott företagsklimat. Intäkterna från försäljningarna av de statliga bolagen har använts till amorteringar för att minska statsskulden.

25 Vitbok # Krispolitiken Ordning och reda i de offentliga finanserna har möjliggjort kraftfulla åtgärder för att mildra krisens effekter. För att undvika att människor hamnar i ett långvarigt utanförskap har Alliansregeringen förstärkt den aktiva arbetsmarknadspolitiken samt stödet och drivkrafterna för att komma i arbete. Välfärdens kärna vård, skola och omsorg - har värnats genom ökat ekonomiskt stöd till kommuner och landsting. Alliansregeringens politik har sammantaget medfört 38 miljarder i tillskott till kommunsektorn i nivåhöjning 2010 jämfört med Välfärdens kärna får ett extra tillskott om 17 miljarder kronor Den internationella finanskrisen har medfört en global lågkonjunktur för världens länder som inte upplevts sedan krisåren i början av 1930-talet. Brister i såväl reglering och tillsyn av

26 26 # Vitbok finansmarknaderna som i utformningen av den ekonomiska politiken på olika håll i världen skapade en grogrund för girighet och ansvarslöst agerande som ledde fram till finanskrisen. Krisen har gjort att människor förlorat jobben i en takt och i en omfattning som få trodde var möjligt i modern tid. Regeringar världen över, däribland den svenska, har tillsammans med centralbanker agerat kraftfullt för att förhindra en ekonomisk kollaps. Genom gemensamma åtgärder för att återskapa förtroendet på finansmarknaderna och normalisera kreditgivningen till hushåll och företag har en finansiell härdsmälta kunnat undvikas. Sverige har inte stått opåverkat av utvecklingen. Vår ekonomi är i hög utsträckning beroende av handel med andra länder och sjunkande efterfrågan på våra varor och tjänster har lett till stigande arbetslöshet. Sverige har samtidigt stått starkare än många andra länder. Tack vare Alliansregeringens arbetslinje, med lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, bättre villkor att driva företag och att anställa och sunda offentliga finanser har vi haft bättre förutsättningar att hantera krisens effekter. Regeringen har vidtagit kraftiga åtgärder för att mildra finanskrisens och den efterföljande djupa lågkonjunkturens effekter. Sverige tillhör de länder i världen som under krisen har bedrivit den mest expansiva finans- och penningpolitiken. Satsningar som syftat till att stabilisera de finansiella marknaderna har gjorts. Likaså har Alliansen prioriterat åtgärder som motverkar fallet i sysselsättningen, samtidigt som de bidrar till att öka arbetsutbudet och människors förutsättningar att snabbt komma in på arbetsmarknaden när konjunkturläget förbättras. Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter.

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland Mot full sysselsättning en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland 1 Sverige står starkt Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag,

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag, Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag, I morse ringde väckarklockorna runt om i vårt land. Sverige vaknade till en ny dag. För en del stundade en dag på

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet 2008-02-07 Dnr 2008-0011 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Riksdagspartiernas svar på Canceralliansens frågor

Riksdagspartiernas svar på Canceralliansens frågor Riksdagspartiernas svar på Canceralliansens frågor 4. Instämmer Ditt parti i Canceralliansens krav att alla cancerpatienter skall ha rätt att få en skriftlig behandlingsplan med bestämda datum för fortsatta

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer