Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation?"

Transkript

1 Dynamiquen 06 nr 1 Motivation?

2 Dynamiquen nr Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box Uppsala Telefon E-post Ansvarig utgivare Therese Holmström Redaktör Karin Sjölin Redaktion Anna Wiklund Layout Anna Wiklund Framsida Foto: Anna Wiklund Övriga skribenter Anna Larsson, Jakob Hägglund, Anna Jansson, Roy Olofsson, Anna Gruvnäs, Helena Eriksson Foto & Illustrationer Anna Wiklund Tryck Kopieringshörnan AB, Uppsala Upplaga 310 ex Dynamiquen är personalvetarföreningen Dynamicus Medlemstidning vid Uppsala universitet. Dynamiquen är Politiskt och religiöst obunden. För insänt material ansvaras ej. Redaktionen tar inget ansvar för ej beställt material och förbehåller sig rätten att ändra i insänt material. Tema motivation Hej kära medlemmar, hur är det med er, mår ni bra? Nu när vi kommit en bit in på det nya året och den nya terminen så brukar livet ha hunnit gå tillbaka till sin vanliga lunk, efter det vilda festande varvat med hemmakvällar med släkt och familj som ju tiden kring jul och nyår brukar bestå av. Det är lääänge sen det var lov med andra ord, men ännu längre till sommaren och den ledighet den innebär, och så här nånstans i början/mitten av terminen är det lätt hänt att drabbas av en liten motivationssvacka, och då är Dynamiquen ditt ljus i mörkret, din mjölk i morgonkaffet, ditt sista nudelpaketet innan 25:e! Din räddning, helt enkelt. Årets första nummer handlar nämligen om motivation. Det som är gemensamt för alla oss i Dynamiqus är just motivationen, som drev oss till att börja plugga från början. Men exakt vad det är som ligger bakom kan nog variera. Vad driver dig att fortsätta plugga? För att det är kul? För att du inte vill börja jobba? Eller är det det klassiska nån utbildning måste man ju ha, eller är ditt mål att tjäna feta konsultpengar i slutändan? Själv halkade jag in på p-utbildningen på ett bananskal och märkte att jag stortivdes. Det som driver mig att ta mig till föreläsningarna är helt enkelt att jag tycker att det är så himla intressant (ja det där med feta konsultpengar lät ju inte heller helt fel!). I detta nummer kan du också på sidan 12 läsa om tre tjejer som precis blivit klara med sin B-uppsats med tema motivation i arbetslivet. Vilka skillnader i motivation finns bland kvinnor i olika åldrar? Om du inte har skrivit din B-uppsats än eller har den på gång denna termin så kan du läsa lite om hur det går till att knåpa ihop en uppsats här. Läs också ett längre reportage om motivation på sidan 7. Sen vill jag också passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna, vilken underbar inspark ni fick! Hoppas att ni känner er ordentligt välkomnade och att ni nu är motiverade för fyra roliga och händelserika år i föreningen. Hälsningar från Karin (som längtar efter att få se vårens första tussilago) personalvetarna.com

3 Innehåll nr Ledare 1 Ordförande har ordet 2 Utbildningsutskottet 3 Inspark 5 Om motivation 7 Nya styrelsen 9 Info från Dynamicus 10 Roys krönika 11 Uppsats om motivation 12 Kalendarium 13 Personalvetar-Ivar 14 Ordförande har ordet: Jobbar vi bara för lönen? Välkommen till första numret av Dynamiquen 2006, och framför allt välkommen till Dynamicus alla reccar! Så här i skrivandets stund när terminen börjar närma sig och jag fortfarande har en del lediga dagar kvar sitter jag hemma på min vrå, i bästa Sex and the city anda, och funderar över vad det egentligen är som lockar så med studentlivet? Vad är det som motiverar tusentals ungdomar att årligen välja bort sin första lönespecifikation för ett skuldkonto hos CSN, välja pasta framför oxfilé och sälja vinöppnaren till bättre behövande då man tackar Rausing för att man kan bära hem vino fino från systemet? Är det just för att få kalla sig student och spendera minst tre år med rättighet att klaga över det överstående? Nej, förmodligen inte. Om man frågade en majoritet av alla studenter tror jag att svaret från de allra flesta skulle bli att vi väljer detta för att ger oss möjligheten att söka det arbete vi verkligen vill i framtiden. Ett arbete som är trevligt, utvecklande och med möjlighet till individuell kompetensutveckling. För det är väl det arbetet vi alla söker? I alla fall om man läser tidningen Personal och Ledarskap # (sid 19 för alla er som vill dubbelkolla mig). Det var när jag läste detta som det slog mig, det måste ju vara därför som vi alla här i Uppsala har valt att bli studenter. Att vara student är väl både trevligt, utvecklande och erbjuder dagligen möjlighet till individuell kompetensutveckling. Så grattis alla studenter, vi har blivit anställda/antagna på drömjobbet utan att ens veta om det! Nåväl på listan kom bra löneutveckling relativt högt, och den kanske lyser med sin frånvaro (även om jag läste i SVD att det faktiskt är mer fördelaktigt att ta CSN lån än banklån). Löneutveckling eller ej, intressant är dock att trots att vi studenter erbjuds allt det vi efterfrågar på ett jobb, ändå tycks ha så bråttom härifrån och ta vårt steg in på arbetsmarkanden helst samma dag som vi påbörjar vår utbildning. Hur många läser inte dubbelt för att ta så många poäng som möjligt, arbetar så mycket att de knappt klarar av studierna och skulle inte tveka att hoppa av studierna för att tacka ja till ett jobberbjudande? Allt för att få papper på att man läst en kurs eller ytterligare en merit på cv:et. När vi hör någon som säger att jobbet endast är för att klara uppehället så veckar sig våra pannor, arbetet ska väl vara självförverkligande också? Men vad skiljer oss egentligen åt? Är inte meriten på pappret, kursintyg eller avklarade poäng egentligen bara ett annat sätt att få lön? Jag ska inte slå mig för bröstet och säga att jag är bättre, för visst har även jag gjort detsamma och förmodligen kommer någon av er sitta och grymta över att varken kursintyget, eller meriten betalar några räkningar eller nya jeans. Så sant så, men faktum kvarstår ändå att undersökningen visar att studenter inte efterfrågar pengar i första hand. Visst är det intressant? När jag läste idrottspsykologi fick jag lära mig att man aldrig kan motivera någon, motivation kommer inifrån, man kan bara inspirera en människa till att hitta sin motivation: Så kanske är det någon annan inre drivkraft som gör att vi alla sitter här idag? Jag kommer i alla fall göra mitt yttersta för att inspirera er alla till att studier och engagemang är kul, så att ni alla kan hitta motivation att ta vara på denna tid i ert liv! Therese Holmström, Ordförande

4 Utbildningsutskottet informerar...om sin verksamhet och om vad som är på gång med vår utbildning Utbildningsutskottet har under en lång tid verkat för att Dynamicus medlemmar skall erbjudas en utbildning som är så attraktiv, högkvalitativ och därmed konkurrenskraftig som möjligt. Många års idogt engagemang till trotts är det idag få som på rak arm vet vad som görs och vad som redan är gjort i utskottets regi. Detta är av flera anledningar beklagligt, inte minst då det är Dynamicus medlemmar som primärt styr vilka frågor som skall prioriteras och hur vi bör agera i specifika ärenden. Utan ingångsvärden från er som läser dessa rader finns det en stor risk att vi går miste om viktiga åsikter och att vi i värsta fall ägnar oss åt helt fel saker och framför åsikter som inte finns förankrade hos er. Vanliga frågor Nedan följer en kort resumé över vad som är gjort samt en uppmaning och vädjan om att framgent kontakta utbildningsutskottet om ni har frågor och påståenden som rör vår utbildning. De mest omtalade utbildningsfrågorna är: När, var och hur kan man läsa mer arbetsrätt? Varför är inte praktik inkluderat i PA-programmet? Borde det inte vara en högre grad av arbetslivsförankring i utbildningen? Dessa frågor har vi delvis svar på men svaren till trots finns det alltid anledning att diskutera, fundera, och ifrågasätta... Eller? Arbetsrätt Avseende arbetsrätten har det på senare tid bringats en del klarhet. Under vårterminen 2007 kommer en fortsättningskurs till Uppsala! Detta kommer förhoppningsvis leda till att Dynamicus-medlemmarnas resekostnader bli något mindre och avståndet till föreläsningarna litet kortare (Universum i Umeå vs. Ekonomikum i Uppsala...). För mer utförlig information om framtida arbetsrättsmöjligheter hänvisar jag glatt till Anna Larssons artikel på sidan intill. Praktik När det gäller praktik, ett vanligt förekommande moment i utbildningarna vid andra lärosäten, så togs det bort från utbildningen i samband med med att P-linjen gjordes om till Programmet för personal- och arbetslivsfrågor höstterminen Anledningen till detta var primärt att man beslöt sig för att prioritera teori framför praktik, detta med hänvisning till att programmet inte var att betrakta som en yrkesutbildning utan istället en teoretisk universitetsutbildning. Diskussionerna kring huruvida detta är bra eller inte, har varit och är än idag, såväl många som långa. Praktikförespråkare menar att kännedom om hur verkligheten utanför akademien ter sig medför en större behållning av studierna samt ökar anställningsbarheten efter examen. Andra menar att praktik är något som skall ligga vid sidan av universitetsstudierna, att var och en skall göra det de är bäst på och att Universitet därför enkom skall ombesörja teoretisk PA-utbildning. En ytterligare fråga som berör praktikens vara eller icke vara är huruvida det är rätt att finansiera en praktiktermin med studielån. Som ni märker finns det flera argument såväl för som emot inkluderandet av praktik. Nu vet ni skälet till att vi inte har någon praktiktermin. Vad tycker ni om detta? Kontakter till arbetslivet I Högskoleverkets utvärdering av PAprogrammen i Sverige, som gjordes under höstterminen 2004, fanns bland annat en lista på åtgärdsförslag. Bland förslagen nämndes ökad arbetslivsanknytning, ett inslag som har efterfrågats från många håll. Ökad arbetslivsanknytning behöver inte vara liktydigt med en obligatorisk praktiktermin (en koppling som ofta görs) utan kan med relativt små resurser implementeras genom gästföreläsningar, case-baserade tentor samt information om möjligheten att skriva en kandidatoch/eller magisteruppsats på uppdrag av externa organisationer. För att se över graden av arbetslivsförankring har en referensgrupp till PAprogrammets ledningsgrupp bildats. Referensgruppen utgörs av representanter från såväl privat som offentlig sektor. Syftet med referensgruppen är alltså att PAprogrammets ledningsgrupp, i vilken Dynamicus finns representerad, skall få en grupp yrkesverksamma personer, med relevant och representativ bakrund, att diskutera och bolla idéer som rör utbildningen med. Detta var ett axplock ur de utbildningsrelaterade frågor som diskuteras och behandlas i Dynamicus utbildningsutskott. Om du är intresserad av frågor av detta slag och önskar bidraga till att göra vår utbildning än bättre är du varmt välkommen att kontakta oss via: med vänlig hälsning Utbildningsutskottet

5 Utbildningsutskottet informerar Har du fått blodad tand efter arbetsrättskursen på termin tre och vill du läsa mer arbetsrätt? Utbildningsutskottet har undersökt när, var och hur du ska gå tillväga! Inom vårt program ingår kursen Allmän rättskunskap och arbetsrätt,10p. Kursen är en grundläggande kurs i juridiska studier och läses under tredje terminen. Vill man sedan läsa mer arbetsrätt kan man läsa en Arbetsrättslig fördjupningskurs om 20p, på distans via Umeå Universitet. Kursen innefattar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 5p, diskrimineringsfrågor i arbetslivet 5p samt arbetsrätt II 10p. Kursen kan endast läsas under vårtermin och innefattar ett visst antal sammankomster i Umeå. Tack vare att många Uppsalastudenter genom påtryckningar och visat stort intresse för en fortsättningskurs på den 10p kurs Allmän rättskunskap och arbetsrätt som Uppsala Universitet idag kan erbjuda, står det nu klart att en fördjupningskurs om ytterligare 10p kommer att ges här i Uppsala med start våren För de riktigt inbitna arbetsrättsfantasterna och för de som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet finns möjlighet att läsa arbetsrätt upp till c-nivå. Dock finns det ingen renodlad arbetsrättskurs på c-nivå, varken i Uppsala eller i Umeå. Istället får man ansöka till handelsrätt C och i sin C-uppsats inrikta sig på arbetsrätt. Kursen innefattar 10p handelsrättslig juridik samt 10p uppsatsskrivande. För att bli antagen till C-kursen krävs dock att man läst 40p handelsrättsliga kurser (arbetsrätt eller dyl.) varav högs 10p grundläggande kurser inom handelsrätt. Eftersom Allmän rättskunskap och arbetsrätt räknas som en grundläggande kurs behöver man alltså komplettera med ytterligare en fördjupningskurs om 10p (utöver 20p kursen i Umeå) för att bli behörig till C-nivån. Exempel på fördjupningskurser inom handelsrätt kan vara; Avtal och förhandling, Beskattningsrätt, Bolags- och obeståndsrätt, Företag och konkurrensrätt, Internationell handelsrätt, Kredit- och obeståndsrätt, Marknadsrätt Handelsrättslig översiktskurs (höken) räknas alltså inte som en fördjupningskurs utan som en grundläggande juridisk kurs. Har du ytterligare frågor gällande utbildningen är du som sagt välkommen att höra av dig till oss via Vi bevakar din utbildning! Utbildningsutskottet genom Anna Larsson

6 INSPARK VT 06! Då var det äntligen dags igen var min tanke när jag vaknade en lördagsmorgon i slutet av januari. INSPARK! Det första som stod på schemat var Flogstafesten. I dörren möttes man av de glada (men lite stressade) insparksgeneralerna som försåg reccarna och faddrarna med ett litet uppdrag. Tanken var att vi skulle hitta varandra i grupperna genom att vara olika kändisar och efter en stunds mingel verkade alla ha hittat sin grupp. Det bjöds på korv med bröd, snacks, dricka och vin och alla hade en riktigt trevlig kväll med tävlingar, dans och nya bekantskaper. På söndagen hade insparksgruppen fixat brunch åt oss på Stockholms Nation och vi var ett tappert gäng som tog oss upp efter gårdagens bravader. Trots att många var tröttna surrades det friskt i rummet där vi satt och det kändes fint att bara umgås och ta det lugnt. spex, tal och en häftig eldshow på innergården. En mycket lyckad kväll som värmer att tänka tillbaka på i vinterrusket. Sammanfattningsvis kan man väl säga att generalerna inte överdrev i sin beskrivning av hur denna vecka skulle bli; den grymmaste insparken! Och det är inte svårt med grymma generaler, grymma faddrar och framförallt GRYMMA reccar! Välkomna till Dynamicus! Anna Jansson, Klubbsamordnare Nästa upptåg var pubrunda på tisdagen och vi var många som var taggade inför den. Med tiden som enda fiende gick vi från enda nationen till den andra, tog en och annan öl, pratade, hade lite tävlingar och hade riktigt kul! När samtliga grupper gått sin lilla runda gick alla till Snerikes och fortsatte kvällen där. Tordagen var avsatt för middag i de olika grupperna. Vår grupp beslutade sig för att bjuda reccarna på en riktig myskväll med tacos och snacks. Sedan valde vi att slå samman det med ytterligare en grupp och som man säger finns det hjärterum så finns det stjärterum. Kvällen blev riktigt trevlig Insparken avslutades sedan i vanlig ordning med en grym insparksgasque på Hotel Linné. Och vad är en gasque med Dynamicus? Det kanske är fruktansvärt tråkig och dötrist och tråkigt och alldeles, alldeles UNDERBAR! Nyfikna reccar, glada faddrar, vackra kläder och en skön stämning som alltid när Dynamicus är i farten. Kvällen bjöd på god mat,

7 INSPARK VT 06!

8 Motivation att arbeta - hur du får andra att göra sitt bästa Motivation är det som driver oss framåt, som får oss att plugga, träna fotboll, jobba och så vidare. Det är något som genomsyrar hela våra liv. Denna artikel fokuserar på motivation på arbetsplatsen, eftersom det är något som alla som har jobbat eller jobbar har erfarenhet av, även om det kanske är så att det är avsaknaden av motivation som genomsyrar arbetsplatsen. Att jobba med att motivera människor att arbeta är också något som flera av oss blivande personalvetare kommer att göra, här är en liten enkel introduktion till motivationens bakomliggande psykologi. Äkta och falsk motivation Vad som motiverar människor är inte helt lätt att svara på, och begreppet motivation är i sig svårdefinierat. Men man kan beskriva det som skillnaden mellan att göra det minsta möjliga du kan komma undan med, och göra allt du förmår. Man måste också skilja på riktig motivation och falsk motivation. Falsk motivation kan till exempel vara när en talare eldar upp sina åhörare under talet, alla tjoar och klappar i händerna. Men redan en kvart efter talets slut så har upphetsningen lagt sig hos de flesta och den så kallade motivationen avtar. Effekten är helt enkelt för kort för att spela någon roll i det långa loppet, speciellt om det handlar om att motivera någon på en arbetsplats; effekten ska ju hålla i sig åtta timmar om dagen i flera år! Att göra människor nöjda är en annan form av falsk motivation. Tanken om de får lite extra gott fika nu så kanske de jobbar bättre i eftermiddag. Det är inte motivation, utan avledning, samma sak som man gör för att få ett barn att sluta gråta. Motivation handlar inte om att göra folk glada utan att göra dem produktiva. Pengar är en annan dålig motivationsfaktor, särskilt om det handlar om mindre summor. För att få någon att utföra extra arbete endast för pengarnas skull måste man ge personen i fråga ett mycket bra erbjudande, men det är ju inte ekonomiskt för motiveraren, och däri ligger problemet. Att motivera någon med enbart pengar är helt enkelt oftast alldeles för dyrt. Att vara ledare Om man befinner sig i en ledande ställning så är det ännu viktigare än annars att kunna motivera andra. Men bara för att du innehar just den befattningen eller posten gör ingen till en ledare. En ledare är man först när ens direkta inflytande påverkar en annan person att göra det du vill. Kan man inte påverka så leder du inte. John W. Garner, före detta kapten för USAs marintrupper sa en gång Det finns ministrar, biskopar och chefer för stora företag som inte ens skulle kunna leda en grupp vargungar ut ur deras tält!. Det är ganska vanligt att personer med fel kompetens hamnar i ledande ställning, det vanligaste är skicklighet i det arbete som ska övervakas. Helt fel! Tänk dig själv en utomordentligt duktig försäljare som blir befordrad och istället blir en medelmåttig säljchef. Då har du förlorat en kompetent säljare och fått en medelmåttig säljchef, istället för att befordra någon med ledaregenskaper och få behålla en duktig säljare och få en duktig säljchef. Den viktigaste egenskapen hos en ledare och/eller motiverare är lyhördhet och anpassningsbarhet. En effektiv ledare leder inte alla på samma sätt, istället anpassar de sin teknik för att möte de olika behoven hos följarna. Och detta kan vara något mycket svårt, eftersom människor i allmänhet tenderar att göra det som är minst obehagligt för dem själva, och alltså lyssna till sina egna behov istället. Att vara medveten om det och lära sig att lyssna på andras behov istället för sina egna är en stor del i att vara en bra ledare och kunna få fram det bästa hos andra. Metoder att använda Så hur gör man då för att på bästa sätt motivera någon på arbetsplatsen? Även om det inte finns några vattentäta recept på hur man ska gå till väga så finns det fyra saker som kan vara bra att tänka på. Det första sättet är att ge personen i fråga mer att tänka på, det som även kallas arbetsutvidgning. Utmaningen blir då större för honom eller henne och till detta kommer

9 också det som kallas signatureffekten som innebär den stolthet vi ju alla känner över att själv ha ansvarat för något (produkt eller tjänst) från början till slut. Det andra sättet har vissa likheter, och handlar om att låta den anställde själv övervaka sitt jobb. Ibland kan blotta existensen eller närvaron av en chef eller ledare kännas som en antydning till att man är antingen för dum eller inkompetent för att klara av att göra jobbet själv. Alla som har jobbat med chefen som ständigt tittar över din axel vet vad jag menar Ett tredje sätt är att låta de som berörs av besluten fatta dem, eller i alla fall få vara med i beslutsprocessen. Det handlar inte om att räkna rösterna och sen göra som majoriteten vill, utan att rådgöra med de anställda innan beslutet fattas. Det är ett tecken på aktning och respekt att be om någons åsikt och undersökningar visar att människor arbetar hårdare för att genomföra beslut som de själva varit med och fattat. Det fjärde sättet är att ställa upp tydliga mål och gränser. För att utföra arbetet på bästa sätt så behöver man veta vilka befogenheter man har, vilket ansvar man har och vad man förväntas åstadkomma. Ju mer specifikt och objektivt du kan beskriva dessa gränser och mål, desto enklare blir det att utföra arbetet. Men man ska komma ihåg att det inte finns något recept som alltid funkar, det beror alltid på situationen och det som funkar i en situation kanske inte alls går bra att använda nästa gång. Det gäller att analysera situationen och handla därefter! /Karin Sjölin Om du vill läsa mer Klättrarens själ: en bok om motivation, mål och utmaningar Per Callberg What s my motivation? Michael Simkins Motivation Saul Gellerman Motivation och motiverande arbete: i skola och behandling Håkan Jenner

10 Dessa är de styrelsemedlemmar som blev invalda i höstas och som precis blivit varma i kläderna under terminsstarten! Undrar du något så skicka ett mail, eller kom på årsmötet 4 maj! Hej alla Dynamiquer! Mitt namn är Anna Jansson och kommer vara er klubbsamordnare inom Dynamicus det närmaste året. Jag är inne på min fjärde termin här i Uppsala och har valt inriktning AOP. Lite snabba fakta om mig är att jag är totalt djurtokig, älskar att fika och är rädd för tandläkaren. Min uppgift som klubbsamordnare är bland annat att se till att Dynamicus medlemmar kan gå på riktigt trevliga gasquer, åka på händelserika kryssningar, åka ner för Vemdalens skidbackar och övernatta på Norreda. Det är genom att umgås och lära känna varandra som en studentföreningverkar bäst och där finns Klubb som en stjärna i natten. Hej! Jag heter Helena Eriksson, är 24 år och läser min femte termin på programmet, inriktning AOP, vilket för mig innebär att jag ska skriva C-uppsats i vår! Det är jag som är styrelsens sekreterare. Att vara sekreterare innebär självklart en hel del skrivande och administrativa uppgifter, då det är jag som dokumenterar alla styrelsemöten och håller medlemsregistren uppdaterade. Men jag har även hand om nyhetsbreven som kommer en gång i veckan där alla medlemmar kan läsa om vad som är på gång inom föreningen. Min tid inom Dynamicus började min andra termin på programmet då jag var fadder och förra året var jag med och arrangerade Personalvetarnas dag När jag inte sitter vid min laptop och skriver, pluggar eller arbetar extra försöker jag hinna med att träna, träffa vänner och mysa med min sambo och vår katt Stella! Är det något du vill ska var med i nyhetsbrevet, som kan vara relevant för alla, hör då av dig till mig! Hej! Precis som två av de andra nyvalda personerna till styrelsen så heter också jag Anna, med efternamnet Gruvnäs. Min roll i styrelsen är att vara kassör och det betyder att det är jag som håller koll och ansvarar för föreningens ekonomi. Lite mer exakt innebär det att jag bland annat sköter bokföringen, ansöker om bidrag samt sammanställer halvårsrapport och bokslut för föreningen. Jag började läsa på personalvetarprogrammet för exakt två år sedan och är därför just nu inne på min femte termin (läser AOP C VT- 06) här i Uppsala. Jag fyller snart 23 år och är uppvuxen strax norr om Stockholm (Järfälla) tillsammans med mina två brorsor och mina föräldrar. Jag försöker också hinna med att gå på massage emellanåt, något som jag dock inte prioriterar så mycket som jag egentligen borde och vill, och därför är mitt nyårslöfte inför 2006 att faktiskt unna mig mer utav det. Nu till sist vill jag bara säga att jag ser fram emot det kommande året som kassör. Jag hoppas att det blir både lärorikt och roligt samt att det också kommer att ge mig möjlighet att få träffa många av er i föreningen. Tveka inte att kontakta mig om ni undrar över något. Vi ses! Hej! Mitt namn är Carolina Ström och jag pluggar min sjätte termin i Uppsala. Posten som samordnare för Företags- och Arbetslivs utskottet ska bli en superkul och lärorik utmaning. Tidigare har jag varit engagerad i klubb och senare även i FA-utskottet. Vi i FA-utskottet finns till för att du redan innan examen ska kunna knyta kontakter med arbetslivet. Hos oss får du ett utmärkt komplement till den teoretiska utbildning som universitetet ger dig. Så känner du att ditt kontaktnät skulle behöva utvidgas med både nya vänner och vem vet, kanske några tunga styrelsenamn från arbetslivet så är FA-utskottet nåt för dig. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig. Hej! Mitt namn är Anna Larsson. Jag är 24 år och läser (förutom Dynamicen såklart) denna termin Arbetsrättlig fördjupningskurs 20p på distans via Umeå Universitet. När jag inte har näsan i arbetsrättsböckerna har jag den stora äran att som P-rikssamordnare representera Uppsala vid P-riks sammankomster runt om i detta avlånga land. Men vad är då P-riks?, Jo P-riks står för Personalvetarstuderandes riksförbund och är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till PA-utbildningen. P-riks består idag av tolv studentföreningar från Umeå i norr till Lund i söder, vilka träffas två gånger om året. P-riks har till uppgift att: Företräda medlemsföreningarnas intressen Öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna Verka för hög utbildningskvalité inom PAutbildningarna Öka kännedomen om PA-utbildningen. Som P-rikssamordnare är min uppgift förutom att resa runt i detta avlånga land och representera Uppsala främst att förmedla informationen från P-riks till Dynamicus medlemmar. Men även fungera som en länk mellan föreningarna och verka för vad P-riks kan göra för Dynamicus. Vår nya fina roll-up monter finansierades bl.a. med bidrag från P-riks. Har Du frågor angående P-riks arbete eller har andra funderingar är Du välkommen att höra av Dig till mig:

11 Smått och gott från Dynamicus! Vill du ha en mentor från arbetslivet? Har du läst till personalvetare minst fyra terminer och planerar att avslutat din utbildning om cirka ett år? Vill du få en unik inblick i en personalvetares arbetsuppgifter, få en praktisk anknytning till din utbildning samt en värdefull kontakt i arbetslivet? Då har du chansen att delta i vårt mentorskapsprojekt! Dynamicus utskott för Företag och arbetsliv (FA-utskottet) kommer att starta en ny omgång av mentorskapsprojektet till hösten och vi välkomnar dig som adept! Tanken är att sammarbetet ska pågå över två terminer och att du själv tillsammans med din mentor bestämmer innehåll och upplägg. Från och med 16 maj kan du anmäla dig via mail. Antalet mentorer är begränsat och först till kvarn gäller. Den som anmäler sig först får även välja mentor först. Sista anmälningsdag är 23 maj! Anmälan skickas till Maila gärna oss om du har frågor om projektet! Rättelse! I förr förra numret av Dynamiquen (nr ) rapporterades det från P-riks mötet i Växjö och dessvärre uppstod det ett missförstånd i artikeln. För det första vill vi tydliggöra att det i Växjö finns tre studentpubar, två på campus och en på studentområdet och inte bara ett campus som texten kunde tolkas som. Sedan vill vi understyrka att vi från Dynamicus hade en toppenhelg i Växjö och att vi på många sätt fick ett positivt intryck av staden!

12 Dynamiquen presenterar Roy Olofsson: Vilka är dina mål och drivkrafter? Just nu kanske ditt primära mål är att bli klar med dina studier = kunna allt och få JOBBET med stort J! Men sedan då? Sedan börjar den process som många pratar om men vi i praktiken gör alldeles för lite av, den heter livslångt lärande. Räcker det inte med att göra karriär, byta jobb och tjäna pengar? Jo för en del räcker detta långt, många talar idag om att man hela tiden måste ha utmaningar, många ser karriär som en tävling och lyckas man i det racet får man bekräftelse på att man är OK jämfört med sina kollegor och sitt umgänge. Då handlar det om att lära sig affärsoch strategisk förståelse på ett sådant sätt att HR-utvecklingen blir en del i det offensiva ledningsarbetet. Reflektion 2: Det mesta är ännu ogjort underbara framtid. (Ingvar Kamprad) Roy Olofsson Programansvarig Integrerat Ledarskap, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm Då är man beroende av omvärlden, att ligga långt fram i den trendiga mittfåran jag kallar det utifrånstyrd. Ett alternativ är att reflektera över vad jag själv vill bidra med, vad är viktigt och meningsfyllt i livet för mig. På kort respektive lång sikt = inifrånstyrd. Om jag nu skall tillbringa största delen av min vakna tid på jobbet, vad vill jag vara i för verksamhet och vad bidrar den med i samhället? En egen erfarenhet är att det ibland är viktigare att välja vem jag får som chef än välja position. Med rätt chef får jag lära mig att utvecklas, ta egna initiativ, utveckla idéer och stöd för detta. Inom HR kan du med åren utvecklas från personal och administrativ expert till strategisk affärspartner och förändringsagent (läs Dave Ulrich Human Resource Champions ). I Sverige har jag genomfört utbildningsprojekt med affärsintegrerad HR.

13 En B-uppsats om motivation Är det någon skillnad mellan vad som driver och motiverar kvinnor i olika åldrar ute i arbetslivet? Läs vad Helena, Anna och Li kom fram till. Och är du på gång med din B-uppsats kan du dessutom här plocka upp några tips på vägen! Den här terminen har vi tre läst Sociologi AOP B tillsammans. Ända sen terminens början har det förutom hemtentor varit mindre uppsatser i grupp som vi har arbetat med. Det sista momentet på kursen var att skriva en B-uppsats, något som ingen av oss hade gjort förut. Vad som förväntades av oss, vad vi skulle skriva om, omfattning och vad uppsatsen skulle innehålla med alla dess olika stycken var några av de funderingar som vi hade innan själva uppsatsarbetet drog i gång. Själva kursen startade två veckor innan vi hade bestämt oss för att ta jullov. Eftersom vi hade som mål att färdigställa i princip hela uppsatsen innan jul hade vi endast två veckor på oss, vilket skapade lite utav en stressituation för oss och därför var det bara att dra i gång direkt. Allt eftersom vi gick framåt i uppsatsarbetet insåg vi att en B-uppsats faktiskt inte är så jobbig att klara av utan att det i stället är både roligt och utvecklande. Efter två veckors hårt arbete var så gott som allt skrivet och vi tog ett välförtjänt jullov. Veckan efter nyår arbetade vi med små ändringar och efter den sista handledningen har vi nu precis lämnat in våran 24-sidiga B-uppsats. Temat för uppsatsen är detsamma som temat för detta nummer av Dynamiquen, nämligen motivation. Motivation kan innebära väldigt mycket och vi inriktade oss på arbetsmotivation. Att vi valde att skriva om motivation var dels för att vi var tvungna att vidareutveckla det vi kommit fram till under en av de tidigare uppsatserna i kursen men även för att vi tyckte att motivation var ett intressant ämne att fördjupa oss i. Uppsatsen bygger på intervjuer som vi gjorde med två yrkesverksamma kvinnor som är 27 respektive 46 år. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur dessa två kvinnor blir motiverade i sitt arbete och om de finns skillnader i hur de blir det. Vi ville alltså ta reda på om man blir motiverad på ett annat sätt om man är 27 år jämfört med om man är 46. Vad vi kom fram till efter att läst igenom intervjuerna (intervjuerna bandades och skrevs ned efteråt) var att båda kvinnorna resonerade kring ett antal gemensamma teman som de ansåg påverkade deras arbetsmotivation. De teman som diskuterades var lön, anställningstrygghet, ansvarstagande, utveckling, belöningar och sociala relationer. Båda ansåg att lönen var den största anledningen till att de arbetade i och med att de var tvungna att få pengar till hyra och mat. Lönen i sig var inte särskilt viktig för deras arbetsmotivation. Inte heller anställningstryggheten påverkade utan i stället menade båda två att ansvarstagande; i form av eget ansvar och rätt att fatta beslut, utveckling; såsom utmanande arbetsuppgifter och utbildning, belöningar; i form av feedback från chef och medarbetare och sociala relationer, alltså goda arbetskamrater, var betydande för deras motivation. Vilket av dessa fyra temana som kvinnorna ansåg påverkade deras motivation mest var svårt att uttyda. Vi fick en uppfattning av att båda två tycker att inget av dessa teman ensamt kan skapa en god motivation utan att alla fyra teman tillsammans måste samverka för att kunna påverka motivationen. Efter intervjuerna kunde vi ändå urskilja vissa skillnader kring hur de resonerade om de olika temana. Ett exempel på det är att den yngre kvinnan pratade mer om vikten av att kunna bolla idéer och samtidigt få feedback av kollegor medan den äldre betonade hennes fria arbetstider och egna ansvar som motiverande. I vår slutsats kom vi fram till att de skillnader som vi fann inte säkert kan bero på just ålder utan att skillnaderna istället måste ses och förstås i förhållande till kvinnornas totala livssituation, alltså familjesituation, erfarenhet, anställningstid o.s.v. Vi tror nämligen att exempelvis kravet på ansvar i arbetet inte beror endast på ålder utan att det till störst del beror på den kvinnans roll som mamma till två små barn. Till sist hoppas vi att alla känner sig motiverade för vårens arbete. Gör ni inte det kan vi trösta med att det snart är sommarlov! Helena Eriksson Anna Gruvnäs Li Hjelte

14 Kalendaruim för våren -06 Mars 21 mars: Terminens första HR-pub! Ekonomernas språk 24 mars: Engagemangsfest! 29 mars: Gå på teater med Dynamicus! April 4 april: Sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet 7 april: Personalvetar-fest! 21 april: Brännbollsturnering 27 april: Möteshandlingar inför årsmötet finns tillhanda i Dynarummet Maj 4 maj: Årsmöte 6-7 maj: Dynamicus årliga resa till Norreda torp! 24 maj: Sommargasque! 29 maj: HR-pub Konflikthantering Bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att kolla på hemsidan, Där kan du också hitta information om de olika aktiviteterna och hur du anmäler dig, samt uppdateringar och eventuella ändringar.

15 Personalvetar-Ivar Mitt antagande är att orden motivation och motivera, kan härledas till motiv. Ett motiv är något vars beståndsdelar har sammanförts och avgränsats från resten av världen av en reell eller tänkt ram. Att ha motivation skulle då vara att klart se vad som hägrar innanför de ramar man agerar, samt ha en vilja att se detta bli verkligt. Jag kan förstås ha fel. Att vara motiverad är inget jag ser som något som utmärker mig. Resten av texten kommer därför att handla om huruvida vi har en fri vilja eller är till fullo determinerade av vår omgivning. Min förhoppning är att vi som subjekt rör oss mellan att vara fria och att vara determinerade. Om så är fallet kommer jag i sedvanlig ordning att poängsätta de bägge instanserna här kallade intentionalitet respektive determinism för att se vad som är finast. Människan har länge upplevt sig styrd av yttre omständigheter. Långt innan det blev vanligt att avtala plats för fikaträffen per sms, tio minuter innan utsatt tid, erkände de gamla grekerna att kakodaimon 1 - skit händer. På samma sätt kunde eudaimon 2 bra saker eller lycka hända. Men framför allt var bra och dåliga saker något som bara hände en. Bra och dåliga saker tog en i besittning och fick en att agera. Man var determinerad av omständigheter utanför ens kontroll. Sedan kom kristendomen. En grundsats i denna urgamla nästan bortglömda religion är att människan fått en fri vilja av Gud. Detta möjliggjorde införande av en rad nya marknadsekonomiska paradigm. Även om målinriktat beteende var möjligt förut, var det nu även möjligt och önskvärt att beskriva och dokumentera inre skeenden och drivkrafter hos människor. Utifrån det här sättet att tänka kan man säga att om jag gör någonting, kan du som betraktare sluta dig till att jag gör det för att jag vill det. Mina handlingar har en intention. Nyare rön inom neuropsykologin pekar i viss mån på att de processer som styr beteende inte nödvändigtvis har något med de processer som används för att begripliggöra dessa beteenden för oss själva. I vissa fall vet man inte varför man gjort något förrän man gjort det. Vad vi har här, är en form av determinism på cellnivå. Kanske går det här att anknyta till termen motivation som den beskrivits ovan. För att göra vårt handlande begripligt för oss själva och de vi umgås med, är det viktigt ge våra beteende en trovärdig inramning. Huruvida man är determinerad eller har en fri vilja blir då frågan om en efterkonstruktion. Låt oss säga att jag råkar hälla en Chai Latte i min sambos Ibook. Beroende på hur jag vill att min relation till henne skall utvecklas skulle jag kunna haspla ur mig något i stil med Jag tycker du spenderar för mycket tid framför datorn och för lite tid med mig och din dotter. Möjligheten finns dock att relationen skulle vara mer gagnad av att jag istället säger Herregud! Ah, men förlåt! Jag vet inte Det var som om en liten demon sade åt mig en liten ja, jag svär, den såg ut som en liten potatis med stor peruk, treudd, spandextröja med ett K på bröstet och den sa åt mig å hälla teet över din Förlåt!. Det ovanstående exemplet kanske handlar mer om attribuering när jag tänker efter. Jag vet fortfarande inte vad motivation är. Klart är att jag föredrar att säga att mitt liv styrs av yttre omständigheter. Det blir lättast så. Determinismen får därför 23 nätverksamhällets framväxt i betyg. Intentionaliteten får 19 i betyg. Orsaken till detta är dold för mig. 1 Ung. dålig demon, kan även syfta till att det kom en demon och bajsade 2 Ung värsta fina demonen

16

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

Indianspark VT09. dynamiquen. Kvinnan med allt. Vykort från utlandet. KärleksPAr. [dyna mikən] Nr 1: 2009. - peace, love and understanding.

Indianspark VT09. dynamiquen. Kvinnan med allt. Vykort från utlandet. KärleksPAr. [dyna mikən] Nr 1: 2009. - peace, love and understanding. Nr 1: 2009 - peace, love and understanding. dynamiquen. [dyna mikən] Sex, Våld och Droger: en dag med Johan Eklund Indianspark VT09 Belén Ramos: Vykort från utlandet Kvinnan med allt KärleksPAr dynamiquen.

Läs mer

Dynamiquen. 2006 - nr 4

Dynamiquen. 2006 - nr 4 Dynamiquen 2006 - nr 4 Dynamiquen nr 4 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan Guide i arbetslivet Gunnar Björing Boksidan Förord Denna skrift bygger på erfarenheter jag gjort som arbetstagare på olika arbetsplatser under en kortare eller längre period, någon gång från mitten av

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer