Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett"

Transkript

1 Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans) Naturvetenskapliga kurser på heldistans med handledare i Sollefteå Y-VUX (Flexibelt lärande i samverkan med länets kommuner) innehåll Några kurspaket och program, sid 4 ECDL Datakörkortet Program gymnasial vuxenutbildning, sid 4-6 Omvårdnadsprogrammet Företagarvux Kramfors MedieEnter Kramfors Påbyggnadsutbildning Barnskötare Svenska för invandrare SFI Särvux Antagning, sid 7 Studieekonomi, sid 8-10 Studiehjälp Studiemedel CSN-kortet Studievägledning vad är det? Sid Studievägledare Besök Komvux Bra webbadresser Anmälningsblankett, sid 13-14

2 kursutbud Särvux Särvux ger dig möjligheter att förbättra dina kunskaper från skolan. Särvux ger dig kunskaper och färdigheter för vardagsliv och arbetsliv. 2 Svenska för invandrare (SFI) Är du ny i Sverige? Då är svenska för invandrare din väg in i det svenska samhället. På svenska för invandrare får du grunderna i det svenska språket och studie takten är anpassad till varje enskild individ. På svenska för invandrare fördelar vi deltagarna i olika grupper beroende på tidigare studievana och eventuella förkunskaper. Du läser 15 timmar i veckan med möjlighet till flexibla lösningar för att det ska passa just dig. Studierna och kurslitteraturen är kostnadsfria. Grundläggande vuxenutbildning Motsvarar hela grundskolan upp till årskurs nio. Utbildningen står öppen både för svenskar och invandrare som har kortare utbildning än nio år i grundskola eller för dig som har gått ut grundskolan men behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- och gymnasiestudier. Kunskapsområdena inom grundläggande vuxenutbildningen är: Svenska Svenska som andra språk Engelska Matematik Samhällsorienterade ämnen Naturorienterade ämnen Särvux vänder sig till: Dig som önskar studera långsammare. Dig som inte kan gå grundläggande vuxen utbildning. Dig som har diagnosen utvecklingsstörning Gymnasial vuxenutbildning Motsvarar den utbildning som ungdomar kan få genom gymnasieskolan. Den gymnasiala vuxen - utbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma kursplaner men är ej identiska i upplägget. Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans) De flesta kurser som komvux erbjuder på gymnasienivå går att läsa med ett flexibelt upplägg vilket innebär att man läser mest hemma men deltar i vissa lektioner och skriver proven i klassrummet. Inlämnings - uppgifterna blir fler vid flexstudier generellt. Ibland träffas man varje vecka, ibland på kvällstid. Naturvetenskapliga kurser på heldistans med handledare i Sollefteå Kurserna är helt webbaserade utan lärarledda lektioner. För att underlätta studierna erbjuds en handledare i Sollefteå som studiestöd och bollplank vid eventuella frågor. Vissa fasta tillfällen för handledning i studiegruppsformat kommer även att ordnas. Det är också möjligt att läsa tekniskt- naturvetenskapligt basår som internetbaserad utbildning via Umeå universitet (mera information i högskoledelen av denna katalog). Biologi A, 100 p Biologi B, 50 p Fysik A, 100 p Fysik B, 150 p Kemi A, 100 p Kemi B, 100 p

3 Gymnasial vuxenutbildning 2009/2010 KURSER POÄNG KRAMFORS SOLLEFTEÅ FLEX DAG Affärskommunikation* 50 Bokföring 50 Datorkunskap (se sidan 4) 50 Desktop (se sidan 4) 50 ECDL-datakörkort (se sidan 4) 150 Engelska A 100 Engelska B 100 Engelska C 100 Elektrikerutbildning (se sidan 5) Filosofi 50 Fotografi sk bild 100 Företagande för invandrare (se sidan 5) Företagarvux (se sidan 5) Grafi sk design 100 Historia A 100 Historia B 100 Italienska 100 Latin A 100 Naturkunskap A 50 Naturkunskap B 100 Naturkurser heldistans (se sidan 2) Matematik A 100 Matematik B 50 Matematik C 50 Matematik D 50 Matematik E 50 Mediakommunikation 100 Omvårdnadsutbildning (se sidan 4) Psykologi A 50 Religion A 50 Samhällskunskap A 100 Samhällskunskap B 100 Spanska steg 1 och Svenska A 100 Svenska 2A** 100 Svenska B 100 Svenska 2B** 100 Svenska C 100 Svetsmetoder grundkurs 50 Verkstadsutbildning (se sidan 5) Webbdesign (se sidan 4) 100 Kärnämneskurser är markerade med röd färg. *Kursen ges på engelska. **Kursen vänder sig till invandrare. kurser/program 3

4 kurspaket ECDL-datakörkort och övriga datakurser ECDL-datakörkort är uppdelad i sju olika avsnitt som kallas moduler: Modul 1: Allmän IT-kunskap Modul 2: Användning av PC och filhantering Modul 3: Ordbehandling Modul 4: Kalkylprogram Modul 5: Kartotek och databasprogram Modul 6: Presentations- och ritprogram Modul 7: Nätverkstjänster Paket omvårdnad i Kramfors, Sollefteå Gemensamma kurser Vård och omsorgsarbete, 200 p Psykologi, 50 p Människan socialt och kulturellt, 100 p Arbetsmiljö och säkerhet, 50 p Datorkunskap, 50 p Etik och livsfrågor 100 p Medicinsk grundkurs, 100 p Social omsorg, 150 p Omvårdnad, 150 p 4 För ECDL-datakörkortet tillkommer en kostnad för litteratur, Skill card samt för varje testtillfälle. Du kan även läsa kurserna Programhantering 100p, Operativsystem, Databashantering 100p. Totalt 250 gymnasiepoäng. Observera att detta inte innebär att du får ECDL-datakörkortet utan måste i så fall komplettera med vissa moment och tester. Övriga datakurser som du kan läsa via komvux i Kramfors eller Sollefteå är Desktopp där du lär dig att redigera bilder och text, Datorkunskap som ger grundläggande kunskaper om persondatorer, nätverk och programvara samt Webbdesign 100p där du lär dig hur webbsidor är uppbyggda, hur det skapas och hur det läggs upp på Internet. Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningens 1350 poäng syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen ger också en bra grund för fortsatta studier inom sjukvård och omsorg. Validering Om du redan har yrkeserfarenhet eller utbildning inom omvårdnadsområdet finns möjlighet till validering (se s. 8) Valbara kurser Kramfors Psykiatri, 200 p Rehabilitering/habilitering, 100 p Utvecklingsstörning/funktionshinder, 200 p Socialt behandlingsarbete, 100 p Hemsjukvård, 100 p Lindrande vård, 100 p Geriatrik, 100 p Handledning, 100 p Sjukvård, 200 p Socialpsykiatri, 100 p Valbara kurser Sollefteå 400 p Socialpsykiatri, 100 p Hemsjukvård, 100 p Lindrande vård, 100 p Geriatrik, 100 p Sjukvård, 200 p Utvecklingsstörning & funktionshinder, 200 p Psykiatri, 200 p Utbildningen är delvis på distans med vissa regelbundna träffar på skolan och med din studiegrupp. Studierna motsvarar heltid. Kontakten med lärare kan ske via dator, telefon eller personliga möten/handledarmöten. I vissa kurser ingår arbets - platsförlagd lärande (APU). Då följer du personalens arbetstidsschema.

5 Verkstadsutbildning Kramfors För dig som är intresserad av arbete inom industrin med svets eller CNC. Utbildningen består av två inriktningar, Svets 1000 poäng eller CNC 1050 poäng. kurspaket Obligatoriska kurser Arbetsmiljö och säkerhet, Verkstadsteknisk grundkurs, 1 Lödning och skärning A, Rit- och mätteknik, Kvalitetsteknik, Inriktning CNC CNC, 300p Grönt kort bevis, 5 Inriktning svets Plåtbearbetning A, Svetsning MIG/MAG A1, Svetsning MIG/MAG A2, TIG A1, TIG A2, Manuell Metallbåge, 100p Svetsarprövning, 50 p Elektrikerutbildning Kramfors Mera information finns på Företagarvux Kramfors Paket Företagarvux 1300 p. Olika sätt att läsa: dagtid med komvux, indivi duellt/ flex. Kurslängd: Två terminer. Du kan välja att läsa enstaka kurser. Är du kreativ och idérik eller skulle du vilja vara det? Som entreprenör kan man agera i många sammanhang; till exempel starta nya företag, leda och utveckla redan befintliga företag, jobba som avdelningsansvarig inom ett företag eller helt enkelt bara ha en vidare förståelse för företagsamhet. Dessutom finns Företagarvux för invandrare (FFI), 800 p. Kurser företagarvux Företagsekonomi A Företagsekonomi B Handels specialisering Försäljning och service Personlig försäljning Datorkunskap Kalkyl Presentationsteknik Projekt och företagande Praktisk marknadsföring A Praktisk marknadsföring B Praktisk marknadsföring C Småföretagande A Småföretagande B Affärsutveckling Organisation och ledarskap Grafisk kommunikation 1 200p 100p 100p 100p 100p 100p

6 övrigt Kurser Att arbeta i förskola och fritidshem 100 p Barns miljöer 200 p Kommunikation och möten 100 p Barns lärande och utveckling 200 p Skapande verksamhet 100 p Rörelse och uteaktiviteter 100 p (alt. komplettering för grundläggande behörighet för högskolestudier 100 p) Summa 800 p 6 Ansökning & starter 12 december 2008 för start 12 januari februari 2009 för start 16 mars juni 2009 för start 24 augusti 2010 Eftergymnasial påbyggnadsutbildning Barnskötare 800 p Du som vill utbilda dig till barnskötare eller Du som vill höja din kompetens inom yrket. Här är utbildningen för dig! Staten har aviserat nya satsningar på ökad personaltäthet inom förskolan. Man räknar dessutom med många pensionsavgångar bland förskolepersonal, samtidigt som det utexamineras alltför få lärare med inriktning mot förskolan Dessa faktorer leder till att kommunerna står inför ett ökat rekryteringsbehov. I utbildningen utgör minst 20% praktik på en eller flera arbetsplatser i din hemkommun, vilket ger nära kontakt med arbetslivet. Distans/heltid alternativt efter annan överenskommelse. Vi träffas i Kramfors vid utbildningens start för att få en gemensam introduktion till utbildningen och för vårt fortsatta samarbete. Förkunskaper: Utförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller minst fyra års erfarenhet av arbete inom barnomsorgen. Kontaktperson: Anette Nordlöf, , Anmälan: Anmälan görs på särskild blankett som kan hämtas på vår webbplats eller beställ via e-post på

7 Bra att veta Oavsett om du bor i Kramfors eller Sollefteå, kan du söka kurser i båda kommunerna, hemkommunen avgör sedan om du får gå kursen. Sista ansökningsdagar 15 maj - dagkurser med start hösten dec. dagkurser med start våren 2010 Därefter sker antagning i mån av plats. Flexibelt lärande, Särvux, SFI och grundläggande vuxenutbildning kontinuerlig antagning Individuell studieplan Du kan få hjälp av studie- och yrkesvägledare att formulera ditt studiemål, välja ämnen och bestämma studietakt. Du kan välja att studera på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid. Du kan kombinera studierna med arbete eller med studier på någon annan nivå. Du kan t.ex. samtidigt läsa matematik på gymnasie - nivå och engelska på grundläggande nivå. Du har möjlighet att upprätta en studieplan tillsammans med en vägledare och du kan också ändra din plan under studiernas gång. bra att veta Terminstider Höstterminen augusti 1 januari Vårterminen 2010: 7 januari 23 maj Heltidsstudier innebär minst 20 poäng per vecka, eller 400 poäng/termin, oavsett om det är gymnasiepoäng eller studiestöds poäng som räknas. 7 Anmälningsblankett Blankett för ansökan finner du på sid 14 i katalogen, hos studie- och yrkesvägledarna i kommunen samt via webbplatserna för komvux, Sollefteå kommun och Kramfors kommun. Antagning Du får alltid besked om antagning om du sökt före sista ansökningsdag. Är du antagen kommer en kallelse. Om det är fler sökande än platser till någon kurs kommer ett urval att göras där äldre sökande samt sökande med låg utbildningsnivå prioriteras. Kurser med för få ansökningar kan komma att ställas in. Om du söker efter sista ansökningsdagen får du inget antagningsbesked. Behörighet Grundläggande vuxenutbildning kan du söka om du har kortare utbildning än nio år i grundskola. Du kan också söka om du behöver komplettera eller repetera något ämne på denna nivå. Gymnasial vuxenutbildning kan du söka om du är 20 år och har kunskaper motsvarande årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utländsk utbildning och tillräckliga kunskaper i svenska. Gymnasial vuxenutbildning är också öppen för de som är yngre än 20 år och har slutförd gymnasie - utbildning. Betyg All utbildning på komvux är kompetensgivande. Det betyder att du får betyg efter avslutad kurs. Detta betyg kan du sedan använda om du söker vidare till utbildning eller arbete. Betyget har samma värde som ett betyg från grundskolan eller gymnasie - skolan. I grundläggande vuxenutbildning är betygsskalan tregradig; Väl Godkänd, Godkänd eller Icke Godkänd. På ditt samlade betygsdokument för enstaka komvuxkurser bestämmer du själv vilka genomgångna kurser som ska ingå. För att få ett slutbetyg från den grundläggande vuxenutbildningen krävs att du har betyget Godkänd i kärnämnena; svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Om du har för avsikt att studera till ett slutbetyg på gymnasial nivå så planera gärna detta med en studievägledare. Alla har rätt att komplettera till högre betyg. Om du redan har avgångsbetyg/slutbetyg dokumenteras det högre betyget på ett separat dokument. Betyg utfärdas inte automatiskt, du måste själv begära ditt betygs - dokument.

8 bra att veta Prövning Du som har läst in en kurs eller ett ämne på egen hand eller följt undervisningen men inte fått betyg kan mot en avgift av 500 kr få betyg genom prövning. Prövning betyder att du tenterar hela kursen vid ett och samma tillfälle. I flertalet ämnen är själva tentamen uppdelad i två moment, en skriftlig och en muntlig del. Prövning genomförs av lärare som vid sin sida har en medbedömare. Validering Studiehjälp Studiehjälp får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år och studerar på heltid. Du behöver inte ansöka om studiehjälp. Studiehjälpen består av: Studiebidrag: 1050 kr/mån Extra tillägg: kr/mån (behovsprövat) Inackorderingstillägg: kr/mån beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. Söks på särskild blankett från CSN. 8 Validering är en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskaper och kompetens som uppstått både i och utanför det formella utbildnings - väsendet. Syftet med validering kan vara att få betyg för behörighet inför vidare studier eller kompetensbevis riktat mot arbetslivet. Validering genomförs av en lärare med inriktning på det berörda ämnet. Hittills har validering genomförts inom barnskötaroch omvårdnadsutbildningarna. Studieekonomi De alternativ som finns för finansiering idag är följande: För dig som är under 20 år är det studiehjälp som gäller, du får 1050 kr/månad om du läser på heltid. Är du över 20 år eller fyller under året kan du söka studiemedel via CSN fr.o.m höstterminen. Studie - medel består av en bidragsdel och lånedel, man kan välja att bara söka bidragsdelen. Man måste läsa minst på halvtid för att få studiemedel. Heltid inne bär att man läser 20 gymnasiepoäng per vecka. Kortaste tiden man kan söka studiemedel för är 3 veckor. Du kan söka studiemedel upp till 54 års ålder, rätten till studiemedel trappas ner från det man fyllt 45 år. Studiemedel Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel och beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier på heltid, på 75 % av heltid och på 50 % av heltid. Omfattningen på dina studier mäts i gymnasiepoäng om du läser inom gymnasial vuxenutbildning och i studiestödspoäng om du läser på grundskolenivå. Bidrag Lån Totalbelopp Tilläggslån generellt 671 kr/vecka 1284 kr/vecka 1955 kr/vecka 423 kr/vecka Du kan välja att enbart söka bidraget. högre 1566 kr/vecka 389 kr/vecka 1955 kr/vecka 423 kr/vecka

9 Högre bidrag Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och inte har grundskole- eller gymnasiekompetens sedan tidigare. Du behöver inte söka det högre bidraget utan CSN prövar automatiskt om du har rätt till det. bra att veta Grundskolenivå Saknar du grundskoleutbildning eller motsvarande kan du få studiemedel för sådana studier under högst 80 veckor. Tiden kan dock förlängas med högst 20 veckor för den som behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna. Har du grundskoleutbildning eller motsvarande kan du få studiemedel under högst 40 veckor. Tilläggsbidrag Du som är vårdnadshavare för ett eller flera barn har rätt att få tilläggsbidrag till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Bidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag som exempelvis bostadsbidrag. Bidragets storlek bestäms av hur många barn och vilken studieomfattning du har. Tilläggslån Från och med det år du fyller 25 år kan du få ett tilläggslån på 423 kr/vecka, om du haft en viss inkomst under de 12 kalendermånader närmast före studiestarten. För studier med start 2009 så krävs kr/år i inkomst. Du kan få tilläggslånet i högst 120 veckor och enbart om du studerar på heltid. Lånebegränsningar Studielån och studiebidrag kan lämnas längst till och med det år du fyller 54 år. Rätten till studielån begränsas dock successivt från det år du fyller 45. Anledningen till lånebegränsningen är att man inte vill att återbetalningsbördan ska bli alltför betungande för äldre studerande och att staten önskar minska riskerna för framtida avskrivningar. Det finns mer att läsa om detta på Gymnasienivå Har du redan en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan du få studiemedel under högst 80 veckor, annars i 120 veckor. CSN-kortet CSN-kortet har tagits fram för att ge dig som studerar förmånligare priser på olika tjänster och produkter. Den som läser på minst halvtid och under minst tre månader och har studiemedel får CSN-kortet i samband med första utbetalningen. Elever med sjukbidrag, rehabiliteringsbidrag eller aktivitetsstöd kan ansöka om CSN-kortet. 9

10 vägledning Vägledning Sollefteå Infotek På Infoteket finner du Sollefteå kommuns studie- och yrkesvägledare för vuxna. Där finner du även aktuell information om högskole- och universitetsstudier, KYutbildningar, utlandsstudier, folkhögskolor, studiefinansiering och mycket mera. 10 Studievägledning vad är det? Helt kort kan man säga att man samtalar enligt ett visst mönster. Mönstret ser ut enligt följande: Utreda och klargöra problemsituationen Vidga perspektiv Formulera mål och delmål Upprätta handlingsplan Sammanfatta och utvärdera Det är varken frågan om rådgivning eller bara vanlig konversation. Samtalet har ett specifikt mål. Målet är att hjälpa den sökande att kartlägga dels sig själv, sina förmågor, önskemål osv., dels hjälpa den sökande att se vilka alternativ som finns. När denna process är genomförd går man vidare och hjälper den sökande i sitt beslutsfattande och genomförande av handlings - planen som den sökande gjort med hjälp av väg - ledaren. Målet är att den sökande ska känna att valet som gjorts är väl underbyggt. Hos oss kan du få hjälp med vägledning enligt denna modell. Naturligtvis har vi tystnadsplikt. Öppettider Infoteket Måndag-fredag 8-16 Bemannat av studievägledare, tisdag-torsdag och Infoteket bemannas allt som oftast av studie- och yrkesvägledare under hela öppettiden och kan finnas tillgänglig för kortare konsultationer. För längre vägledning bör tid bokas i förväg. Besöksadress Reveljen Nipan 3 (Nipanområdet) Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna Monica Berglund Tfn: E-post: Eiris Norgren Tfn: E-post:

11 Vägledning Kramfors Kompass och Ådalsskolan På Kompass och på Ådalsskolan finner du Kramfors kommuns studie- och yrkesvägledare för vuxna. Där finner du även aktuell information om högskole- och universitetsstudier, KY-utbildningar, utlandsstudier, folkhögskolor, studiefinansiering och mycket mera. Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna AnnaSara Höglund Tfn: E-post: Sofi Andreasson Tfn: E-post: vägledning Öppettider Kompass Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Lunchstängt alla dagar mellan Eventuella ändringar i öppettider anslås på dörren. Öppettider Ådalsskolan Måndag 9-15 Tisdag 9-14 Onsdag Torsdag 9-15 Fredag 9-12 Boka gärna tid i förväg om du vill träffa en studieoch yrkesvägledare. Om du har en kortare fråga går det bra att bara komma in. Besöksadress Kompass Biblioteksgatan Kramfors Adresser Postadresser Komvux Reveljen Nipan Sollefteå Komvux Kramfors Limstagatan Kramfors Webbadresser Reveljen och komvux i Sollefteå: Studiecentrum i Kramfors: Kommunen: Centrala studiestödsnämnden: Information om högre studier: Arbetsförmedlingen: Skolverket med information om kursplaner: Mediaenter i Kramfors: Kurslitteratur: 11 Ådalsskolan Limstagatan Kramfors

12 Sollefteå hitta rätt 1 I Sollefteå finns vuxenutbildningen samlat på Nipan områ - det under namnet Reveljen- Centrum för vuxnas lärande och utveckling. Här finner du bl.a. Sollefteå Lärcenter, komvux och Infoteket. Lokalerna står till ditt förfogande dygnet runt med bl.a. cafeteria och datasalar. Dessutom erbjuder Reveljen möjligheten att skriva tenta och se föreläsningar via telebild Reveljen: Komvux. Sollefteå Lärcenter. Infoteket 22. Sollefteå biblioteket 3 Gudlav bilderskola 4 Särvux

13 Kramfors I Kramfors finns all högre utbildning samlat på Studie - centrum. Lokalerna står till ditt förfogande dygnet runt och förutom restaurang och flera datasalar finns också möjligheten att skriva tentor och se föreläsningar via telebild där. I centrum finns i sin tur Kompass för studie- och yrkesvägledning. hitta rätt Ådalskolan- Komvux 2. Studiecentrum 3. Kompass och biblioteket

14 Ansökan till kommunal vuxenutbildning Kramfors Sollefteå Ansökan avser: Höstterminen Datum Vårterminen blankett Personuppgifter Efternamn: Förnamn: Personnummer: Adress: Postnummer: Postort: Kommun (folkbokförd i) Hemtelefon Mobiltelefon E-post: Modersmål: Tidigare avslutad utbildning 14 Grundskola Utländsk utbildning, antal år. Gymnasieutbildning, högst 2 år Vilken?... Gymnasieutbildning, 3 år Annan utbildning, antal år Slutbetyg Samlat betygsdokument Vilken?... Högskoleutbildning, antal poäng SFI-betyg Nuvarande sysselsättning Arbetssökande Rehabilitering/sjukskrivning Fast anställning Tillfällig anställning Studerar inom vuxenutbildning Övrig Vilken?... Typ av sökt studiestöd Studiehjälp Studiemedel Inget studiestöd Annat bidrag Kurs/kurser som söks Kurs/Kurser Poäng Dagtid Kvällstid Flex Start Ht Vt Tidigare betyg Ja Nej

15 Syfte med studierna: blankett Önskemål om andra kurser/utbildningar: 15 Övrigt (t.ex. kommentarer till sökta utbildningar) Handläggare Skicka ansökan till din hemkommun: Komvux Komvux Nipan 3 Ådalsskolan Sollefteå Box 185 Fax: Kramfors Tfn: Fax: Tfn: Sökandes underskrift Sökande från annan kommun än Sollefteå eller Kramfors lämnar in sin ansökan i sin hemkommun. OBS. Betygshandlingar bifogas med ansökan. Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i enlighet med PUL, personuppgiftslagen 25.

16 anteckningar blankett 16

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer