Allmän information hösten 2014 våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information hösten 2014 våren 2015"

Transkript

1 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller expeditionen. APL, arbetsplatsförlagd utbildning Går du på ett yrkesinriktat program har du minst 15 % av utbildningstiden på arbetsplatser som anknyter till ditt program. Bibliotek Biblioteket är öppet Telefonnummer till lånedisk är Kungsbacka kommuns lånekort gäller även på skolans bibliotek. I biblioteket kan du: Låna böcker och läromedel Arbeta med egna arbeten eller grupparbeten Söka information Läsa tidningar och tidskrifter Kopiera material till skolarbeten Få hjälp i skolarbetet inom områdena litteratur, skrivande, informationssökning och källkritik. Mer information finns på skolans hemsida. Blanketter Blanketter som du kan behöva finns på expeditionen och på skolans hemsida. Brandlarm Vi har ett automatiskt brandlarm och ringsignal ges via brandklockorna. Vid larm ska skolan utrymmas. Uppsamlingsplats är idrottsplanen öster om skolan dit alla ska bege sig via respektive nödutgång. Mentorerna informerar vid skolstart om de regler som gäller vid brand. Busskort/Läsårskort Har du minst fyra kilometer närmaste väg till skolan får du ett busskort av din mentor. Busskorten gäller alla vardagar utom sommarlov och jullov under ett helt läsår. Om du förlorar ditt busskort anmäler du detta till expeditionen som spärrar kortet och beställer ett nytt ifrån Västtrafik. Kostnad för nytt busskort är 250 kronor. Det tar några dagar innan skolan får ett nytt kort som du kan hämta ut. Under väntetiden får du ett tillfälligt kort. Spara busskortet över sommaren eftersom det gäller från terminsstart till mitten av september.

2 Byte av kurs Byte/avbrott/tillägg av kurs får endast ske vid speciella skäl. Blanketten Ansökan om finns på exeditionen och ska skrivas under av elev, mentor, undervisande lärare och rektor. Cafeteria Café Lindälv ligger vid skolans södra entré. Öppet klockan måndag till torsdag och klockan 8-14 på fredagar. Datorer I våra Surfzoner kan man använda egna bärbara datorer. På skolans hemsida under För elever finns skolans regler för användningen av skolans datorer. Drogpolicy för alla Kungsbackas gymnasieskolor Finns på skolans hemsida under För elever. Elevkåren Elevkåren utser representanter till skolans samverkansgrupp och håller fortlöpande kontakt med skolledningen samt ordnar försäljning av materiel - fotokatalog - skoltröjor; ordnar studentbal och har uppsikt över de olika föreningarna på skolan. Elevskåp Du har tillgång till ett elevskåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som hör till skolarbetet. Med tanke på stöldrisken bör värdesaker inte placeras i elevskåpen. Du ansvarar för att ha ett A-klassat hänglås. Skolan ersätter inga stölder. Skåpet är inte till för privat användning. I skolan gäller förbud mot att föra med sig farliga och olämpliga föremål. Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåpet om det kan antas att där förvaras otillåtna föremål. Skåpet är personligt. Tomma skåp får inte användas av elever som redan har blivit tilldelade ett skåp. Skolan har rätt att klippa hänglås till skåp som ingen elev är tilldelad. Elof Lindälv Elof Lindälv som gett namn åt vår skola, var en känd hembygdsforskare och kulturpersonlighet. Han föddes 1887 i Älvsåker på släktgården Lindströmsgården och blev nästan 100 år gammal. Under sitt långa liv var han mycket aktiv inom hembygdsforskningen och han var en av de drivande krafterna bakom grundandet av Nordhallands Hembygdsförening. Elof Lindälv var lärare och han blev tack vare sin forskning och sitt författarskap utnämnd till hedersdoktor. Speciellt känd är kanske Elof Lindälv för sin stora kunskap inom fornforskning och arkeologi. Han gav ut närmare 250 tryckta skrifter under åren Elof Lindälv gav också ut flera böcker om stadsdelen Majorna i Göteborg döptes gatan som går ner till tysklandsfärjans terminal till Elof Lindälvs gata. Enhetsråd Enhetsrådet inom Elevkåren består av klassrepresentanter som behandlar frågor som rör programmet. Exempel på frågor som enhetsrådet kan ta upp är hur undervisningen ska bedrivas och kurserna utvärderas inom programmet, arbetsmiljön, relationer mellan elever och lärare och hur man ska välkomna nästa års ettor.

3 Examen - två typer Det finns en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen. För yrkesexamen ska du ha poäng varav poäng ska vara godkända. Du ska vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 Ett krav är också att du är godkänd i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och godkänd i ditt gymnasiearbete. För högskoleförberedande examen ska du ha poäng varav poäng ska vara godkända. Du ska vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 Du ska vara godkänd i ditt gymnasiearbete. Examen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande högskolebehörighet. Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 för att få behörighet. Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Läs mer under utökat program. Betygsskala Betygsskala med beteckningarna A-F. Lägsta godtagbara kunskapsnivå är E. F Om du fått betyget F på slutförd kurs har du möjlighet att få pröva för högre betyg under gymnasietiden så länge du går kvar på skolan. Läs mer under prövningar. Fronter På bibliotekets sida på Fronter får du tillgång till databaser, blogg och länksamling. I Fronter finns elevdokumentation och rum för inlämningar och planering. Frånvaro Frånvaro utan orsak är skolk och accepteras inte! Om du avbryter skoldagen ska detta anmälas till mentor eller så registrerar du din frånvaro i Skola24. Utbetalningen av studiebidragen baseras på införda uppgifter om frånvaron. Idrottsförening Elof Lindälvs gymnasiums Idrottsförening ELG:s IF - skolans största förening - ordnar skolidrottstävlingar. Läs mer på anslagstavlan i idrottshallen. Individuell studieplan Du har en individuell studieplan. Där kan du se vilka kurser som är avslutade och betygsatta, de som pågår och de som inte har börjat än. Där framkommer även när kurserna startar, slutar och hur många poäng som kurserna har. Information Vi har följande digitala informationskanaler på skolan: Skolans hemsida: Fronter: - en plats för information av intern karaktär. Monitorerna visar kort dagsaktuell information.

4 Inställda lektioner Om du lägger in ditt mobilnummer i Fronter så får du ett SMS om första lektionen är inställd. Klassrepresentanter Varje höst väljer klassen klassrepresentanter till elevkårens årsmöte. Årsmötet väljer elevkårsstyrelse där mandattiden är ett år. Klassråd Klassråd finns för varje klass och består av samtliga elever i klassen och deras mentorer. Frågor som kan tas upp är planering, uppföljning och utvärdering av klassens verksamhet, och skolmiljön. Ledighet Behöver du ledighet för enskilda angelägenheter av vikt kan mentor bevilja det högst tre dagar/termin, sammanlagt sex dagar/år. Ytterligare ledighet kan beviljas av rektor. Ledighet för semesterresor beviljas inte. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Denna plan beskriver hur skolan arbetar med områdena diskriminering och kränkande behandling. Planen finns på skolans hemsida, För elever. Lunch Lunch serveras i skolmatsalen, som kallas Bamba här på västkusten, mellan Om du behöver specialkost kontaktar du någon av skolsköterskorna som hjälper dig med att fylla i blankett för detta. Läroböcker Du lånar de läroböcker som behövs inom respektive ämne och ansvarar för dessa tills de återlämnas vid läsårets eller kursens slut. Bortslarvade eller förstörda böcker måste man själv ersätta. Utlåningen sker via skolans bibliotek. Modersmål För att läsa kurser i modersmål på gymnasiet krävs godkänd kurs i modersmål från grundskolans årskurs 9. Gymnasiekurserna omfattar totalt 250 poäng och är egna ämnen. Om du nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om ditt behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer om du ska erbjudas studiehandledning på ditt modersmål. Möte för vårdnadshavare eller annan anhörig Ordnas för årskurs 1 under höstterminen och för vissa program även under vårterminen. Nationella prov Nationella prov används som ett hjälpmedel i vissa ämnen för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. De utarbetas av Skolverket och är obligatoriska. Olycksfallsförsäkring

5 Du är kollektivt olycksfallsförsäkrad genom Kungsbacka kommun som har avtal med försäkringsbolaget Folksam. Försäkringsbeskedet finns på Kungsbacka kommuns hemsida Där kan du även läsa hur du gör en skadeanmälan. Ordningsregler Finns på skolans hemsida, Elevinformation Parkering Cyklar och mopeder ställs på cykelparkeringarna. För parkering på skolans område krävs parkeringstillstånd. P-tillstånd ges endast till personal som arbetar vid skolan. Kör du bil till skolan får du parkera utanför skolans område. Programråd Programråd finns för gymnasieskolans samtliga program. Programrådet är ett forum och en informationskanal för att underlätta samverkan mellan skola och arbetsliv/eftergymnasial utbildning. Prövningar Om du fått betyget F finns möjlighet att kostnadsfritt pröva för ett högre betyg så länge du går kvar på skolan. Rökning Rökning är inte tillåten i Elof Lindälvs gymnasiums lokaler eller inom skolområdet. Detta gäller samtliga lokaler och områden som hör till Elof Lindälvs gymnasium. Vill du sluta röka kan du kontakta skolsköterska eller kurator. Schema Du har ett individuellt schema som går att nå via hemsidan, För elever. För att schemat ska ligga där krävs att du fyller i en PUL-blankett och lämnar den till mentor. Sjukanmälan Om du är sjuk måste du anmäla detta till skolan omedelbart på telefonnummer: Du kopplas då till skola24 där du får knappa in hela ditt personnummer. För att sjukanmälan ska gälla den dagen du anmäler det måste du ringa innan klockan Detta gäller om inte din mentor har bestämt något annat. Sjukanmälan kan också registreras på föräldrakonto och elevkonto i Skola24. Om det av någon anledning inte är möjligt så går det även bra om du eller förälder skickar ett mejl till mentorn samma dag. Ange då gärna vilken tid du lämnade skolan. Sjukdom/Ledighet Rektor får bevilja dig ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Du får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektor. Blankett finns på skolans hemsida under Elevinformation. Skola24 Skola24 används för att föra närvaro. I systemet har föräldrar och elever möjlighet att ta del av frånvaroanmälningar. Vid frånvaro skickas automatiskt ett mejl till föräldrar som anmält att de vill ha inloggning i Skola 24. Tjänsten är gratis för vårdnadshavare.

6 Kopplat till elevens frånvaro finns även en grafisk rapport som kan skrivas ut. Smittsam sjukdom Om du insjuknat i smittosam eller annan långvarig sjukdom ska du snarast anmäla detta till skolsköterskan eller till din mentor. Studie- och yrkesvägledning - Karriärvägledning Karriärvägledning innebär att kartlägga möjligheter och sätta upp mål för framtiden. Vi arbetar med självinsikt för din personliga utveckling. Syftet är att förbereda dig inför framtidens val och möjligheter. Vi vägleder i grupp och i enskilda samtal mot: Arbetsliv, Högskolor/Universitet, Utland, Yrkesutbildningar Studiehjälp Du behöver inte söka studiebidrag. Du får det från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år, om du studerar heltid, till och med juni det år du fyller 20 år. På de individuella programmen kan du även få studiehjälp för deltidsstudier. Utbetalning sker med beloppet 1050 kronor den sista vardagen i månaderna september-juni. Vid frågor kontakta CSN eller expeditionen. Extra Tillägg Ett bidrag som kan beviljas med 285 kr kr/mån. Tillägget prövas med hänsyn till föräldrarnas och elevens ekonomiska förhållanden. Det ekonomiska underlaget får inte överstiga kr före skatt Ingen nedre åldersgräns. Ansökningsblankett finns hos kuratorn. Ansökan skickas till CSN. Mer information kan fås av skolkuratorna Christine Johansson och Liselotte Änghede. Studiemedel Studiemedel kan elever söka från och med juli det året de fyller 20 år. Ansökan bör göras snarast då CSN inte betalar ut mer än 4 veckor retroaktivt. Studiemedel söks på eller hos kuratorerna. Stödundervisning Om du riskerar att inte nå målen för en kurs, kan rektor, efter utredning, besluta om särskilt stöd för längre eller kortare tid. Stödundervisning ges i första hand inom den ordinarie undervisningen. Utdrag från betygskatalogen En gång per termin får du ett utdrag från betygskatalogen. Där visas också frånvaron. Utvecklingssamtal En gång per termin får du en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation som sker med din individuella studieplan som grund. Utökat program Om du vill läsa mer än poäng ska din rektor godkänna det.

7 Ämnesplaner Är uppbyggda med syfte och mål för undervisningen för hela ämnet samt med centralt innehåll och kunskapskrav för varje kurs inom ämnet.

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer