Nyckeln till framtiden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeln till framtiden!"

Transkript

1 Nyckeln till framtiden! Elevhandboken

2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning 5 Elevhälsoteam 5 Bibliotek 6 Övriga telefoner 6 Kränkande behandling 6 Trivselregler 7 Låneregler biblioteket 7 Regler för datoranvändning 8 Övrig information 9 Frånvaro/ sjukanmälan m.m. 10 Elevdemokrati 14 Samarbetsorgan 15 Programutbud 16 Karta över skolområdet 17 Läsårsplanering 18 2

3 Välkommen till Leksands gymnasium! Det är med stor glädje som jag hälsar dig som elev välkommen till Leksands gymnasium och läsåret 2014/2015! Vi börjar nu ett nytt, spännande läsår med många nya upplevelser och erfarenheter att se fram emot. Vår skola är en trivsam och bra skola där vi tillsammans gör det möjligt för dig att nå dina mål och uppfylla dina drömmar. Trivsam miljö, öppenhet, skickliga lärare, brett utbud, tydlig idrottsprofil och modernt it-lärande är våra viktiga framgångsfaktorer för att vi gemensamt ska nå dit. Min förhoppning är att du ska känna dig varmt välkommen och att du kommer att trivas på gymnasiet och lyckas med dina studier. Carin Fredlin Rektor Läsåret 14/15 Höstterminen v 33 A-dagar för lärare aug mån-fre v 34 Upprop 18 aug mån v 39 A-dag för lärare 22 sep mån v 44 A-dagar för lärare okt mån-ons v 44 Lovdagar okt mån-fre v 51 Avslutning 19 dec fre Vårterminen v 2 A-dag för lärare 7-9 jan ons-fre v 3 Terminsstart 12 jan mån v 9 Sportlov feb mån-fre v 14/15 Påsklov 2-10 apr tors-fre v 19 A-dag för lärare 4 maj mån v 20 Lovdag 15 maj fre v 24 Avslutning åk juni tors v 24 Student 12 juni fre v 25 A-dagar för lärare juni mån-ons 3

4 Postadress: Leksands gymnasium Leksand Besöksadress: Rättviksvägen 29, Leksand Telefon: Skolans reception Sjukanmälan Leksands kommunväxel Telefax: E-post: Hemsida: Kommunledning Lärande och stöd tel Ordförande: Sakarias Winberg Sektorchef Lärande och stöd: Lars Nyberg tel Skolledning Rektor: Carin Fredlin tel Biträdande rektorer: Maria Park Programansvar: ES, GY-SÄR, HV, IM, L, NA, TE tel Liselotte Alanko Programansvar: BF, EK, HA, RL, SA tel Administration Skoladministratörer: Åsa Kans/tjänstledig/ Jessica Gröger /vikarierande/ tel Marie Berg tel

5 Assistent: Anette Grip tel Vaktmästare: Jonas Larsson tel Cafeterian tel IT-kontaktperson Lars Mäx tel Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledarna svarar för information och vägledning inför studie- och yrkesval, enskilt och i grupp samt handhar framtagandet av individuella studieplaner för eleverna. Ulrika Gustafsson Administrationen tel Ansvarar för: ES, GY-SÄR, HV, NA, RL, TE Åsa Mattsson Andrén Administrationen tel Ansvarar för: BF, EK, HA, HV, SA, Gy-lärlingsutbildning Studie- och yrkesvägledarna träffas efter överenskommelse. Elevhälsoteamet Skolhälsovården Skolhälsovården är kostnadsfri och arbetar förebyggande. Den är till för att följa elevernas utveckling, för att bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och för att verka för sunda levnadsvanor. Skolläkare: Tidsbeställning genom skolsköterskan. Skolsköterska: Jeanette Jobs Lilla Prästbostället tel Öppen mottagning: mån-tor: kl Övrig: tid efter överenskommelse. 5

6 När inte skolsköterskan finns tillgänglig gäller följande vid olycksfall eller hastigt insjuknande. Kontakta själv: Leksands vårdcentral tel eller 112. För övrig Sjukvårdsrådgivning tel eller gå in på Kurator Både elever och föräldrar kan vända sig till skolans kurator för att få råd och upplysningar beträffande skolgång, studiesociala förmåner och andra personliga frågor. Kurator: Lilla Prästbostället Tanja Lysén tel Träffas efter överenskommelse Specialpedagoger: Karin Hallin tel Katarina Jobs tel Skolbibliotek/informationscentrum Bibliotekarie: Björn Ingvarsson tel Övriga telefoner Receptionen på RL Gästis tel Kränkande behandling och trakasserier All personal på Leksands gymnasium ska aktivt verka mot kränkande behandling. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på hemsidan. Planen gäller i skolan och på APL-platserna. Om du upplever dig kränkt, trakasserad eller särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder; vänd dig då direkt till någon av skolans kontaktpersoner för mobbning, klassansvarig eller någon annan på skolan som du har förtroende för! Kontaktpersoner är: Tanja Lysén, kurator tel

7 Lasse Holmberg, lärare tel , bostad Niklas Karlsson, lärare tel Torsten Stööph, lärare tel , bostad Trivselregler Vid Leksands gymnasium har följande regler utarbetats för att skapa ökad trivsel och arbetsro: 1. Visa respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter och lektioner. 2. Kom i tid till lektioner och tag med nödvändigt materiel. 3. Hjälp till att hålla skolan snygg och ren. Detta innebär att man plockar undan efter sig i cafeterian, slänger sitt skräp i papperskorgen, håller sina skor borta från stoldynorna och ser till att klassrummet är i ordning efter lektionerna. 4. Bekämpa aktivt all skadegörelse. 5. Uppträd hyfsat och använd ett trevligt språk. 6. Håll en låg samtalston i biblioteket. 7. Ta inte med mat och dryck till lektionssalar utan tillstånd av lärare. 8. Snusa inte under lektionstid. 9. Läraren är arbetsledare och bestämmer de yttre formerna för undervisningen. 10. Rökning är ej tillåten inom skolans område. Övergripande regel: Alla är skyldiga att se till att reglerna följs. Låneregler biblioteket Lånekort från kommunbiblioteket gäller även på gymnasiebiblioteket. Lånetiden är 30 dagar för böcker och 14 dagar för tidskrifter. Alla böcker och tidskrifter som tas ut från biblioteket måste registreras! Efter 2 påminnelser om försenat lån skickas räkning för bok eller tidskrift. Böcker som är märkta med REF (Uppslagsböcker) får inte lånas med från biblioteket. 7

8 Trivselregler Ingen mat eller dryck i biblioteket! Tala lågmält för att andra ska kunna sitta och studera! Information Information om och nyheter från biblioteket finns under gymnasiets hemsida på internet. Björn Ingvarsson Regler för datoranvändning För att du skall få tillgång till skolans nätverk krävs att följande regler följs. Varje elev erhåller ett användarnamn och ett lösenord för att få tillträde till skolans nätverk för elever och Internet. Lösenordet är personligt och får inte röjas till någon! Det ska också bytas efter första inloggningen. Om otillbörligt användande förekommer vid datorn går det att spåra vilken elev som är ansvarig. Detta medför förlorat tillträde till nätverket. Varje elev erhåller ett användarnamn (alias) och ett lösenord till skolans mailklient First Class. First Class är också webbaserat. Lösenordet är personligt och får inte röjas till någon! Det ska också bytas efter första inloggningen. Om otillbörligt användande förekommer vid datorn går det att spåra vilken elev som är ansvarig. Detta medför förlorat tillträde till nätverket. Som otillbörligt användande räknas bl.a.: Att stjäla, låna eller låna ut personligt konto och lösenord Sabotage av hård- och/eller mjukvara Att medvetet försöka läsa eller få åtkomst till andras filer Att radera allmänna filer och/eller program Att installera filer och/eller program Att kopiera program Att besöka sidor på Internet eller sprida material som kan anses kränkande, förnedrande eller stötande. Elev som medför IT-utrustning (datorer, surfplattor, smartphones osv.) till Leksands gymnasium under sin studietid, har tillgång till det trådlösa nätverket. Eleven förbinder sig att ansvara för att den IT-utrustning som används i skolans närverk hålls aktuell med operativsystemsuppdateringar samt har ett fullgott virusskydd (t.ex. genom att installera kommunens antivirusskydd kostnadsfritt). Eleven förbinder sig också att i övrigt följa de regler som gäller för användning av datorer som är anslutna till Leksands kommuns nätverk. Aktivitet på nätverket kan loggas av kommunens IT-avdelning. 8

9 Övrig information Allergier Tänk på att du inte använder parfym, deodorant, hårspray osv. med starka dofter, då du är i skolan. För våra allergikers skull strävar vi efter en doftfri skola. Nötter, citrusfrukter och kiwi får inte heller förekomma i skolans lokaler, p.g.a. att många elever är allergiska. Arbetskläder - skyddsskor Vissa utbildningar - BF, RL, HV och Gy-lärlingsutbildning - kräver speciella arbetskläder och skyddsskor. Behov av stödinsatser Skolan har en handlingsplan gällande arbetet med stödåtgärder. Olika insatser görs inom ramen för ordinarie undervisning och åtgärdsprogram upprättas vid behov. Cafeterians öppethållningstider Måndag torsdag Fredagar Onsdagar, vid Personalkonferens Elevfotografering Alla elever fotograferas inom 14 dagar från skolstart. Kungsfoto ansvarar för detta efter samråd med skolledningen. Elevskåp Klassansvarig fördelar elevskåp vid läsårets början. Lås på ditt skåp får du ombesörja själv. Det ska vara ett stabilt lås för att försäkringen för bärbar dator ska gälla. Tänk på att det är klokt att förvara din extranyckel i en kamrats skåp, i fall du råkar glömma din egen. Skåp får inte bytas utan att kontakta administrationen. Examinationer Examinationer i olika former (muntlig och skriftlig redovisning, inlämningsuppgifter, prov m m) har vi för att du och läraren ska kunna bedöma vilka kunskaper du har uppnått. Examinationer skall ske vid utsatt tid. Om du inte kan närvara vid examinationstillfället är det ditt ansvar att snarast ta kontakt med läraren och komma överens om ett eventuellt nytt examinationstillfälle. Inplanering av skrivtillfällen görs av dina lärare, men i samråd med eleverna. 9

10 Frånvaro/ sjukanmälan Du gör din frånvaro/sjukanmälan på telefon nr Du följer de mycket enkla instruktioner du får i telefonsvararen. Det enda som behövs är en knapptelefon. Välkomstmeddelandet lyder: "Hej och välkommen till Skola 24:s frånvaroanmälan för Leksands kommun". Tänk på! Ditt personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror. Frånvaroanmälan görs för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elever som av någon anledning behöver lämna skolan under dagen p.g.a. sjukdom, läkarbesök etc. meddelar detta via mail till eller i skolans reception. Är eleven under 18 år informerar vårdnadshavare skolan om frånvaron via mail. Till vårdnadshavare Håll koll på ditt barns frånvaro genom SMS-tjänst i Skola 24! Studierna vid gymnasieskolan är ett krävande heltidsarbete! En avgörande förutsättning för att eleverna ska klara sina studier är att de är närvarande på lektionerna. Skolan har ett ansvar att meddela alla föräldrar om en elev är frånvarande utan godkänd anledning oanmäld frånvaro. Vårt frånvarosystem Skola 24 gör det möjligt för oss att meddela berörd förälder till en elev som registrerats för oanmäld frånvaro. För att vi ska kunna göra detta vill vi att du som förälder meddelar skolan: Personnummer, förälder (t ex ) Förnamn, förälder Efternamn, förälder E-post, förälder Mobilnummer, förälder Personnummer, elev Det är frivilligt att anmäla sig till denna tjänst men det är självfallet ett starkt gemensamt intresse för föräldrar och skola att eleverna inte är frånvarande utan giltig anledning. Vi uppmanar därför alla föräldrar/målsmän att skicka de efterfrågade uppgifterna till Så fort vi registrerat dina uppgifter kommer tjänsten att börja fungera och du får ett mail alternativt ett sms samma dag som oanmäld frånvaro registrerats för ditt barn. Om din mailadress eller ditt mobilnummer ändras är det viktigt att du meddelar oss. Självklart är denna tjänst gratis för dig som förälder! Frånvarorapportering för IM-programmets elever Görs på telefon (telefonsvar) alternativt SMS till

11 Frånvaro - Skolk Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men med obligatorisk närvaro. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Du som studerar på heltid har rätt till studiebidrag från CSN, men om du skolkar kan CSN dra in studiebidrag. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag. Här får du information från CSN om skolk och studiebidrag, Delta i undervisningen! När du går i gymnasieskolan ska du delta i undervisning under lärares ledning. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att du självständigt genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Det är läraren som bedömer om du deltagit i undervisningen. Du måste direkt anmäla till skolan om du inte kan delta i skolarbetet. Om du är frånvarande från undervisningen och inte har giltig anledning, skolkar du. Som giltig frånvaro räknas exempelvis att du har fått ledigt eller är sjuk. Studera på heltid och få studiebidrag Du som studerar på heltid får studiebidrag från CSN. Studiebidraget är kr i månaden och betalas ut under 10 månader. Du kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg. Om du är myndig betalar CSN ut studiebidraget till dig själv, annars är det dina föräldrar som får pengarna. Kurator informerar samtliga elever i åk 1 vid läsårsstarten. Vad händer om du skolkar? Skolan ska informera dina föräldrar om din skolsituation och din frånvaro. Om du är myndig måste dina föräldrar själva kontakta skolan. Skolan ska anmäla till CSN om du inte studerar på heltid. Det är då CSN som beslutar om du ska få behålla studiebidrag eller inte. Innan CSN fattar ett beslut får du och dina föräldrar säga hur ni ser på skolans rapport. Detta innebär att CSN ofta inte hinner stoppa utbetalningarna även om studiebidraget kommer att dras in. Du måste då betala tillbaka studiebidraget. CSN informerar också Försäkringskassan om att du inte får studiebidrag. Det kan innebära att familjen inte längre har rätt till andra bidrag. Hur kan du som skolkat få tillbaka studiebidraget? Om du blivit av med studiebidraget får du tillbaka den när du börjar studera på heltid igen. Vid ogiltig frånvaro arbetar Leksands gymnasium efter nedanstående åtgärdsplan: Åtgärd Föräldrasamtal Varning Rapport till CSN Handläggare Klassansvarig Klassansvarig/Rektor Rektor Fusk Att fuska är inte accepterat på Leksands gymnasium. Det är både orättvist mot andra elever och kan vara olagligt. 11

12 Som fusk räknas: kopiering från Internet eller andra dokument otillbörlig hjälp med en inlämningsuppgift användning av fusklappar, mobiltelefoner och dylikt vid prov att vid prov snegla på någon annans svar Fusk kan få allvarliga konsekvenser. Den som fuskar får varning av sin rektor. Om den som fuskar är omyndig skickas även en skriftlig rapport hem. Försäkring Leksands kommun ansvarar för att alla elever vid Leksands gymnasium skyddas av olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller skoltid, samt vid färd till och från skolan. Försäkringsbrevet finns på följande adress: Observera att försäkringen ej gäller under fritid. Studiebesök, studieresor och arbetsplatsförlagt lärande (APL) räknas som skoltid. Ersättning för privata tillhörigheter, som kläder, kan utgå om skada uppkommit under lektionstid eller studiebesök. Privata tillhörigheter som skadas under raster/håltimmar eller förkommer genom stöld, täcks inte av skolans försäkring. Klassansvarig Klassansvarig kallas den lärare som du kommer att ha mest kontakt med när det gäller frågor rörande dina studier och skolans verksamhet i stort. Klassen och den ansvarige läraren träffas vid en speciell tidpunkt en gång i veckan. Han/hon är ansvarig för att klassen får den fortlöpande information som den berörs av, att klassråd hålls samt att elevrådsmöten och klasskonferenser förbereds. Du kommer även att ha enskilda utvecklingssamtal med din klassansvarige en gång per termin. Dessutom är han/hon den som följer upp din närvaro/frånvaro och vid behov har kontakt med dina föräldrar. Köp av böcker och annat skolmaterial Alla böcker är lån. Vill du köpa dina böcker betalar du skolans inköpspris plus moms. Får du en använd bok rabatteras priset med 20 %. Tappar du bort din bok blir du skyldig att ersätta den. De elever som inte återlämnar sina låneböcker får först ett kravbrev och sedan en faktura på bokens inköpspris samt moms på beloppet. Du får själv bekosta erforderligt förbrukningsmaterial som pennor, pärm, skrivpapper, radergummi, kalkylator m.m. Ledighet Studierna vid gymnasieskolan är ett krävande heltidsarbete där all undervisning är obligatorisk. Det är därför alltid till nackdel för dina studieresultat att vara frånvarande. För att beviljas ledighet måste du ha tungt vägande skäl. Det är nödvändigt att ledigheten begränsas till enbart viktiga angelägenheter som inte kan klaras på annan tid. 12

13 Klassansvarig får bevilja ledighet högst tre dagar i följd, och högst sex dagar per läsår. Ledighet utöver detta beviljas av din rektor. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för tillstyrkan/avstyrkan och beslut om ledighet. Ledighetsansökan som omfattar med än tre dagar skall vara inlämnad senast en vecka innan ledigheten Policy politiska och religiösa grupper Leksands gymnasium ska vara en öppen skola, där företrädare från olika organisationer i samhället ska känna sig välkomna. Ibland uppstår en diskussion kring de framträdanden som dessa organisationer gör vid sina besök. En viss praxis har vuxit fram i vårt sätt att hantera detta. Politisk information I samband med val eller vid andra tidpunkter bjuder skolan in de politiska partierna för att delta i debatter eller organisera informationsbord i Skolgatan. De kan också inbjudas till klassvisa besök i samråd med berörd lärare. För aktuell information hänvisas till skolans hemsida. Religiösa grupper på Leksands gymnasium är välkomna att ha informationsbord i skolgatan. De erbjuds också tillgång till mötespunkt, dvs ett klassrum, för egna möten, huvudsakligen efter ordinarie skoltid. Vid de informationer som hålls i skolgatan är det viktigt att elever och personal själva söker upp informationsstället. Uppsökande informationsspridning, förkunnelse, är inte tillåten. Leksands gymnasium är en icke-konfessionell skola. Prövning Du som har fått betyget F i en kurs har rätt att göra prövning. Prövning innebär att läraren gör en bedömning av samtliga kunskapskrav i kursen. Information om aktuella prövningstillfällen finns på hemsidan. Du anmäler dig till prövning på blankett som finns i receptionen och på hemsidan. Prövningen är kostnadsfri. Om du vill genomgå prövning för att få högre betyg än E, får du göra det efter du slutat gymnasiet. Denna prövning är inte kostnadsfri. Rökfri arbetsplats Leksands kommun är en rökfri arbetsplats. Detta är ett politiskt beslut i kommunens strävan att förbättra hälsan för medarbetare och kommuninnevånare. Självklart innebär det att även skolan är en rökfri arbetsplats. Schemabrytande aktiviteter Förutom undervisningstid i dina olika kurser ingår flera aktiviteter, som också är obligatoriska t.ex. friluftsdagar, samlevnadsundervisning, kulturdagar, information om droger, AF, politiska organisationer, fackliga organisationer m.m. Skollunch Varje skoldag, utom avslutningsdagar, serveras kostnadsfri skollunch mellan kl och

14 Studieresor Studieresor är en del av skolarbetet och genomförs inom ramen för den garanterade undervisningstiden. Planering av resa och studiebesök ska göras av lärare och elever tillsammans. Skolan följer Skolverkets rekommendationer kring kostnader i samband med studieresor. Veckobladet Veckobladet är skolans informationsblad och innehåller viktiga meddelanden om verksamheten vid skolan den närmaste veckan. Det utkommer varje torsdag och finns då att läsa på skolans anslagstavlor. Veckobladet finns på vår hemsida. Manusstopp är onsdagar kl Redaktör: bibliotekarie Björn Ingvarsson. Elevdemokrati Elevdemokratin vid vår skola vilar på följande grundstenar, i form av val av elever som: * Klassrepresentanter * Skyddsombud Klassrepresentanter Klassrepresentanterna ska bistå sina kamrater i klassen med skoldagens praktiska problem, samt vidarebefordra information. Varje klass väljer två representanter. Att vara två är viktigt; dels kan den ena vara sjuk och dels förekommer andra undervisningsgrupper än klassen. Klassrepresentanten kontaktar receptionen om lärare är mer än fem minuter försenad. Klassen stannar vid undervisningslokalen i väntan på besked. Elevråd De valda klassrepresentanterna fungerar också som elevrådsrepresentanter. Elevrådet ska vara ett representativt forum för skolans alla elever. Elevrådet väljer årligen styrelse och utser elevrepresentanter till Skolkonferensen och Programråd. Elevskyddsombud Som klassrepresentant fungerar du också som elevskyddsombud och deltar i bl.a. skolans skyddsrond. Ett av elevskyddsombuden väljs som elevhuvudskyddsombud och deltar i Samverkansgruppen gällande arbetsmiljö. Klasskonferens I denna konferens träffas resp rektor, klassansvarig, övriga lärare och elevhälsoteamet. Där behandlas elevernas studiesituation. Klassråd Varje klass ska ha ett klassråd, som består av samtliga elever och deras klassansvarige. Klassrådet är en del av skolans pedagogiska verksamhet. Där tar man upp frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär, frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör gruppen, frågor som sedan ska handläggas av andra konferenser samt övriga frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. 14

15 Samarbetsorgan Programråd I programråden finns representanter för skolledning, studievägledare, lärare och elever. På yrkesprogrammen deltar också representanter från arbetslivet. Råden ska följa utvecklingen inom respektive bransch och ge synpunkter på bl.a. innehåll och omfattning av skolans yrkesinriktade utbildning. Samverkansgruppen Samverkansgruppen är skolans största samarbetsorgan. Här finns representanter för skolledning och fackliga organisationer. Diskussioner om arbetsmiljö, samt information och samråd om ekonomi och verksamhetsutveckling sker här. Skolkonferensen Skolkonferensen är ett organ för diskussion i frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte och samråd. Här finns elevrepresentanter, lärare samt rektor. Ämneskonferens Ämneskonferensen behandlar undervisning, läromedel, temadagar och studiebesök. Här deltar lärare. 15

16 Programutbud Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Inriktning Fritid och hälsa. Profil Friskvård och Idrott med högskolebehörighet Ekonomi. Profil Eget företagande, Entreprenörskap och Ledarskap Musik Handels- och administrationsprogrammet Handel och service. Profil Eget företagande och Ledarskap Hantverksprogrammet Finsnickeri. Profil Trädesign Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Naturvetenskap, Profil Utomhuspedagogik Kök och servering. Profil Turism Siljan - Sälen Samhällsvetenskap. Profil Internationalisering Design- och produktutveckling, Teknikvetenskap Gymnasial Lärlingsutbildning Denna utbildningsform, som innebär att du får dina yrkeskurser på en arbetsplats tre dagar i veckan, kan du välja om du går på något av följande program: BA, HA, RL, HV eller VF. 16

17 Snabborientering, skolområdet A Huvudentré Leksands gymnasium K1 Samhällsvetenskap, Språk, Svenska, Introduktionsprogram B Bykrogen - bildsal Hantverk frisör ES - studio K2 Skolgatan, Cafeteria, GreenRoom, Bibliotek, Ekonomi och Handel, Föreläsningssal, Administration C Cykelparkering K3 Naturvetenskap, Matematik, Teknik E Elevbilparkering K4 Träcentrum G Gästishallen - matsal L Lilla Prästbostället, Elevvård gymn. H Restaurang och livsmedel Gästis P Prästbostället, Elevvård grundskolan KM Kommunala musikskolan VUX Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 17

18 HÖSTTERMINEN 2014 Vecka Mån MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Anm. 34 aug 35 aug 36 sep 37 sep 38 sep 18 Skolstart sep 40 sep/okt 22 Lovdag okt 42 okt 43 okt 44 okt 45 nov 46 nov 47 nov 48 nov 49 dec 50 dec 51 dec Lovdag 28 Lovdag 29 Lovdag 30 Lovdag Lovdag Julavslutning APL åk2 APL åk2 APL åk2 APL åk3 APL åk3 APL åk3 APL åk3 18

19 VÅRTERMINEN 2015 Vecka Mån MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG jan Lovdag Lovdag Lovdag Lovdag Lovdag 3 jan Anm. 4 jan jan/feb 6 feb 7 feb 8 feb APL RL 3 APL RL 3 APL åk 3 9 feb/ mar 23 Sportlov 24 Sportlov 25 Sportlov 26 Sportlov 27 Sportlov APL åk 3 10 mar APL åk 3 11 mar APL åk 3 12 mar APL åk 3 13 mars APL åk 2 14 mars/ apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr/ maj 19 maj 20 maj 21 maj 22 maj 23 juni Lovdag 7 8 Påsklov 9 Påsklov A-dag 10 Påsklov 17 A-dag Lovdag Kr-him-färdsd Påsklov APL åk 2 APL åk 2 18 Lovdag APL åk 2 15 Lovdag 24 juni Avslutning åk 1 och 2 12 Student 19

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

VECKOBLADET. v. 36 sep 2014

VECKOBLADET. v. 36 sep 2014 Sida 1 av 5 VECKOBLADET v. 36 sep 2014 Dag Detta händer Borta under veckan Måndag 1 Individuellt val startar Tanja L Tisdag 2 UF Kick off Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Carin F, Maria P Bussresor första skoldagen

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

VECKOBLADET. v. 34 aug 2014

VECKOBLADET. v. 34 aug 2014 Sida 1 av 7 VECKOBLADET v. 34 aug 2014 Dag Detta händer Borta under veckan Måndag 18 Upprop Tisdag 19 Aktiviteter program/ klassvis Onsdag 20 Aktiviteter program/ klassvis Torsdag 21 Läsning enligt schema

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Kanalskolans likabehandlingsplan

Kanalskolans likabehandlingsplan Kanalskolans likabehandlingsplan Mål På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2013-2014. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2013-2014. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet ELEVBOK Information inför läsåret 2013-2014 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post: info@kulturama.se Påhlmans

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga!

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! Trygg på Vilunda gymnasium Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! På Vilunda gymnasium erbjuder vi alla elever en trygg miljö där ansvar, höga förväntningar och ordning och reda är självklarheter

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolledningen informerar LKAB

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun Likabehandlingsplan på lätt svenska Kompetenscenter, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Staffan Ekelund, skapad 2010-11-18, senast rev. 2014-01-10 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnd,

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 Lektioner startar varje morgon 9.00. Kom i tid! Lunch är alltid i Dalasalen mellan 11.15 12.00. Uppförande! Ytterskor stannar på skohyllorna

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer