Nyckeln till framtiden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeln till framtiden!"

Transkript

1 Nyckeln till framtiden! Elevhandboken

2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning 5 Elevhälsoteam 5 Bibliotek 6 Övriga telefoner 6 Kränkande behandling 6 Trivselregler 7 Låneregler biblioteket 7 Regler för datoranvändning 8 Övrig information 9 Frånvaro/ sjukanmälan m.m. 10 Elevdemokrati 14 Samarbetsorgan 15 Programutbud 16 Karta över skolområdet 17 Läsårsplanering 18 2

3 Välkommen till Leksands gymnasium! Det är med stor glädje som jag hälsar dig som elev välkommen till Leksands gymnasium och läsåret 2014/2015! Vi börjar nu ett nytt, spännande läsår med många nya upplevelser och erfarenheter att se fram emot. Vår skola är en trivsam och bra skola där vi tillsammans gör det möjligt för dig att nå dina mål och uppfylla dina drömmar. Trivsam miljö, öppenhet, skickliga lärare, brett utbud, tydlig idrottsprofil och modernt it-lärande är våra viktiga framgångsfaktorer för att vi gemensamt ska nå dit. Min förhoppning är att du ska känna dig varmt välkommen och att du kommer att trivas på gymnasiet och lyckas med dina studier. Carin Fredlin Rektor Läsåret 14/15 Höstterminen v 33 A-dagar för lärare aug mån-fre v 34 Upprop 18 aug mån v 39 A-dag för lärare 22 sep mån v 44 A-dagar för lärare okt mån-ons v 44 Lovdagar okt mån-fre v 51 Avslutning 19 dec fre Vårterminen v 2 A-dag för lärare 7-9 jan ons-fre v 3 Terminsstart 12 jan mån v 9 Sportlov feb mån-fre v 14/15 Påsklov 2-10 apr tors-fre v 19 A-dag för lärare 4 maj mån v 20 Lovdag 15 maj fre v 24 Avslutning åk juni tors v 24 Student 12 juni fre v 25 A-dagar för lärare juni mån-ons 3

4 Postadress: Leksands gymnasium Leksand Besöksadress: Rättviksvägen 29, Leksand Telefon: Skolans reception Sjukanmälan Leksands kommunväxel Telefax: E-post: Hemsida: Kommunledning Lärande och stöd tel Ordförande: Sakarias Winberg Sektorchef Lärande och stöd: Lars Nyberg tel Skolledning Rektor: Carin Fredlin tel Biträdande rektorer: Maria Park Programansvar: ES, GY-SÄR, HV, IM, L, NA, TE tel Liselotte Alanko Programansvar: BF, EK, HA, RL, SA tel Administration Skoladministratörer: Åsa Kans/tjänstledig/ Jessica Gröger /vikarierande/ tel Marie Berg tel

5 Assistent: Anette Grip tel Vaktmästare: Jonas Larsson tel Cafeterian tel IT-kontaktperson Lars Mäx tel Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledarna svarar för information och vägledning inför studie- och yrkesval, enskilt och i grupp samt handhar framtagandet av individuella studieplaner för eleverna. Ulrika Gustafsson Administrationen tel Ansvarar för: ES, GY-SÄR, HV, NA, RL, TE Åsa Mattsson Andrén Administrationen tel Ansvarar för: BF, EK, HA, HV, SA, Gy-lärlingsutbildning Studie- och yrkesvägledarna träffas efter överenskommelse. Elevhälsoteamet Skolhälsovården Skolhälsovården är kostnadsfri och arbetar förebyggande. Den är till för att följa elevernas utveckling, för att bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och för att verka för sunda levnadsvanor. Skolläkare: Tidsbeställning genom skolsköterskan. Skolsköterska: Jeanette Jobs Lilla Prästbostället tel Öppen mottagning: mån-tor: kl Övrig: tid efter överenskommelse. 5

6 När inte skolsköterskan finns tillgänglig gäller följande vid olycksfall eller hastigt insjuknande. Kontakta själv: Leksands vårdcentral tel eller 112. För övrig Sjukvårdsrådgivning tel eller gå in på Kurator Både elever och föräldrar kan vända sig till skolans kurator för att få råd och upplysningar beträffande skolgång, studiesociala förmåner och andra personliga frågor. Kurator: Lilla Prästbostället Tanja Lysén tel Träffas efter överenskommelse Specialpedagoger: Karin Hallin tel Katarina Jobs tel Skolbibliotek/informationscentrum Bibliotekarie: Björn Ingvarsson tel Övriga telefoner Receptionen på RL Gästis tel Kränkande behandling och trakasserier All personal på Leksands gymnasium ska aktivt verka mot kränkande behandling. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på hemsidan. Planen gäller i skolan och på APL-platserna. Om du upplever dig kränkt, trakasserad eller särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder; vänd dig då direkt till någon av skolans kontaktpersoner för mobbning, klassansvarig eller någon annan på skolan som du har förtroende för! Kontaktpersoner är: Tanja Lysén, kurator tel

7 Lasse Holmberg, lärare tel , bostad Niklas Karlsson, lärare tel Torsten Stööph, lärare tel , bostad Trivselregler Vid Leksands gymnasium har följande regler utarbetats för att skapa ökad trivsel och arbetsro: 1. Visa respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter och lektioner. 2. Kom i tid till lektioner och tag med nödvändigt materiel. 3. Hjälp till att hålla skolan snygg och ren. Detta innebär att man plockar undan efter sig i cafeterian, slänger sitt skräp i papperskorgen, håller sina skor borta från stoldynorna och ser till att klassrummet är i ordning efter lektionerna. 4. Bekämpa aktivt all skadegörelse. 5. Uppträd hyfsat och använd ett trevligt språk. 6. Håll en låg samtalston i biblioteket. 7. Ta inte med mat och dryck till lektionssalar utan tillstånd av lärare. 8. Snusa inte under lektionstid. 9. Läraren är arbetsledare och bestämmer de yttre formerna för undervisningen. 10. Rökning är ej tillåten inom skolans område. Övergripande regel: Alla är skyldiga att se till att reglerna följs. Låneregler biblioteket Lånekort från kommunbiblioteket gäller även på gymnasiebiblioteket. Lånetiden är 30 dagar för böcker och 14 dagar för tidskrifter. Alla böcker och tidskrifter som tas ut från biblioteket måste registreras! Efter 2 påminnelser om försenat lån skickas räkning för bok eller tidskrift. Böcker som är märkta med REF (Uppslagsböcker) får inte lånas med från biblioteket. 7

8 Trivselregler Ingen mat eller dryck i biblioteket! Tala lågmält för att andra ska kunna sitta och studera! Information Information om och nyheter från biblioteket finns under gymnasiets hemsida på internet. Björn Ingvarsson Regler för datoranvändning För att du skall få tillgång till skolans nätverk krävs att följande regler följs. Varje elev erhåller ett användarnamn och ett lösenord för att få tillträde till skolans nätverk för elever och Internet. Lösenordet är personligt och får inte röjas till någon! Det ska också bytas efter första inloggningen. Om otillbörligt användande förekommer vid datorn går det att spåra vilken elev som är ansvarig. Detta medför förlorat tillträde till nätverket. Varje elev erhåller ett användarnamn (alias) och ett lösenord till skolans mailklient First Class. First Class är också webbaserat. Lösenordet är personligt och får inte röjas till någon! Det ska också bytas efter första inloggningen. Om otillbörligt användande förekommer vid datorn går det att spåra vilken elev som är ansvarig. Detta medför förlorat tillträde till nätverket. Som otillbörligt användande räknas bl.a.: Att stjäla, låna eller låna ut personligt konto och lösenord Sabotage av hård- och/eller mjukvara Att medvetet försöka läsa eller få åtkomst till andras filer Att radera allmänna filer och/eller program Att installera filer och/eller program Att kopiera program Att besöka sidor på Internet eller sprida material som kan anses kränkande, förnedrande eller stötande. Elev som medför IT-utrustning (datorer, surfplattor, smartphones osv.) till Leksands gymnasium under sin studietid, har tillgång till det trådlösa nätverket. Eleven förbinder sig att ansvara för att den IT-utrustning som används i skolans närverk hålls aktuell med operativsystemsuppdateringar samt har ett fullgott virusskydd (t.ex. genom att installera kommunens antivirusskydd kostnadsfritt). Eleven förbinder sig också att i övrigt följa de regler som gäller för användning av datorer som är anslutna till Leksands kommuns nätverk. Aktivitet på nätverket kan loggas av kommunens IT-avdelning. 8

9 Övrig information Allergier Tänk på att du inte använder parfym, deodorant, hårspray osv. med starka dofter, då du är i skolan. För våra allergikers skull strävar vi efter en doftfri skola. Nötter, citrusfrukter och kiwi får inte heller förekomma i skolans lokaler, p.g.a. att många elever är allergiska. Arbetskläder - skyddsskor Vissa utbildningar - BF, RL, HV och Gy-lärlingsutbildning - kräver speciella arbetskläder och skyddsskor. Behov av stödinsatser Skolan har en handlingsplan gällande arbetet med stödåtgärder. Olika insatser görs inom ramen för ordinarie undervisning och åtgärdsprogram upprättas vid behov. Cafeterians öppethållningstider Måndag torsdag Fredagar Onsdagar, vid Personalkonferens Elevfotografering Alla elever fotograferas inom 14 dagar från skolstart. Kungsfoto ansvarar för detta efter samråd med skolledningen. Elevskåp Klassansvarig fördelar elevskåp vid läsårets början. Lås på ditt skåp får du ombesörja själv. Det ska vara ett stabilt lås för att försäkringen för bärbar dator ska gälla. Tänk på att det är klokt att förvara din extranyckel i en kamrats skåp, i fall du råkar glömma din egen. Skåp får inte bytas utan att kontakta administrationen. Examinationer Examinationer i olika former (muntlig och skriftlig redovisning, inlämningsuppgifter, prov m m) har vi för att du och läraren ska kunna bedöma vilka kunskaper du har uppnått. Examinationer skall ske vid utsatt tid. Om du inte kan närvara vid examinationstillfället är det ditt ansvar att snarast ta kontakt med läraren och komma överens om ett eventuellt nytt examinationstillfälle. Inplanering av skrivtillfällen görs av dina lärare, men i samråd med eleverna. 9

10 Frånvaro/ sjukanmälan Du gör din frånvaro/sjukanmälan på telefon nr Du följer de mycket enkla instruktioner du får i telefonsvararen. Det enda som behövs är en knapptelefon. Välkomstmeddelandet lyder: "Hej och välkommen till Skola 24:s frånvaroanmälan för Leksands kommun". Tänk på! Ditt personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror. Frånvaroanmälan görs för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elever som av någon anledning behöver lämna skolan under dagen p.g.a. sjukdom, läkarbesök etc. meddelar detta via mail till eller i skolans reception. Är eleven under 18 år informerar vårdnadshavare skolan om frånvaron via mail. Till vårdnadshavare Håll koll på ditt barns frånvaro genom SMS-tjänst i Skola 24! Studierna vid gymnasieskolan är ett krävande heltidsarbete! En avgörande förutsättning för att eleverna ska klara sina studier är att de är närvarande på lektionerna. Skolan har ett ansvar att meddela alla föräldrar om en elev är frånvarande utan godkänd anledning oanmäld frånvaro. Vårt frånvarosystem Skola 24 gör det möjligt för oss att meddela berörd förälder till en elev som registrerats för oanmäld frånvaro. För att vi ska kunna göra detta vill vi att du som förälder meddelar skolan: Personnummer, förälder (t ex ) Förnamn, förälder Efternamn, förälder E-post, förälder Mobilnummer, förälder Personnummer, elev Det är frivilligt att anmäla sig till denna tjänst men det är självfallet ett starkt gemensamt intresse för föräldrar och skola att eleverna inte är frånvarande utan giltig anledning. Vi uppmanar därför alla föräldrar/målsmän att skicka de efterfrågade uppgifterna till Så fort vi registrerat dina uppgifter kommer tjänsten att börja fungera och du får ett mail alternativt ett sms samma dag som oanmäld frånvaro registrerats för ditt barn. Om din mailadress eller ditt mobilnummer ändras är det viktigt att du meddelar oss. Självklart är denna tjänst gratis för dig som förälder! Frånvarorapportering för IM-programmets elever Görs på telefon (telefonsvar) alternativt SMS till

11 Frånvaro - Skolk Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men med obligatorisk närvaro. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Du som studerar på heltid har rätt till studiebidrag från CSN, men om du skolkar kan CSN dra in studiebidrag. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till andra bidrag. Här får du information från CSN om skolk och studiebidrag, Delta i undervisningen! När du går i gymnasieskolan ska du delta i undervisning under lärares ledning. Förutom traditionell undervisning i klassrummet kan det innebära att du självständigt genomför arbetsuppgifter som kräver besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser m.m. Det är läraren som bedömer om du deltagit i undervisningen. Du måste direkt anmäla till skolan om du inte kan delta i skolarbetet. Om du är frånvarande från undervisningen och inte har giltig anledning, skolkar du. Som giltig frånvaro räknas exempelvis att du har fått ledigt eller är sjuk. Studera på heltid och få studiebidrag Du som studerar på heltid får studiebidrag från CSN. Studiebidraget är kr i månaden och betalas ut under 10 månader. Du kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg. Om du är myndig betalar CSN ut studiebidraget till dig själv, annars är det dina föräldrar som får pengarna. Kurator informerar samtliga elever i åk 1 vid läsårsstarten. Vad händer om du skolkar? Skolan ska informera dina föräldrar om din skolsituation och din frånvaro. Om du är myndig måste dina föräldrar själva kontakta skolan. Skolan ska anmäla till CSN om du inte studerar på heltid. Det är då CSN som beslutar om du ska få behålla studiebidrag eller inte. Innan CSN fattar ett beslut får du och dina föräldrar säga hur ni ser på skolans rapport. Detta innebär att CSN ofta inte hinner stoppa utbetalningarna även om studiebidraget kommer att dras in. Du måste då betala tillbaka studiebidraget. CSN informerar också Försäkringskassan om att du inte får studiebidrag. Det kan innebära att familjen inte längre har rätt till andra bidrag. Hur kan du som skolkat få tillbaka studiebidraget? Om du blivit av med studiebidraget får du tillbaka den när du börjar studera på heltid igen. Vid ogiltig frånvaro arbetar Leksands gymnasium efter nedanstående åtgärdsplan: Åtgärd Föräldrasamtal Varning Rapport till CSN Handläggare Klassansvarig Klassansvarig/Rektor Rektor Fusk Att fuska är inte accepterat på Leksands gymnasium. Det är både orättvist mot andra elever och kan vara olagligt. 11

12 Som fusk räknas: kopiering från Internet eller andra dokument otillbörlig hjälp med en inlämningsuppgift användning av fusklappar, mobiltelefoner och dylikt vid prov att vid prov snegla på någon annans svar Fusk kan få allvarliga konsekvenser. Den som fuskar får varning av sin rektor. Om den som fuskar är omyndig skickas även en skriftlig rapport hem. Försäkring Leksands kommun ansvarar för att alla elever vid Leksands gymnasium skyddas av olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller skoltid, samt vid färd till och från skolan. Försäkringsbrevet finns på följande adress: Observera att försäkringen ej gäller under fritid. Studiebesök, studieresor och arbetsplatsförlagt lärande (APL) räknas som skoltid. Ersättning för privata tillhörigheter, som kläder, kan utgå om skada uppkommit under lektionstid eller studiebesök. Privata tillhörigheter som skadas under raster/håltimmar eller förkommer genom stöld, täcks inte av skolans försäkring. Klassansvarig Klassansvarig kallas den lärare som du kommer att ha mest kontakt med när det gäller frågor rörande dina studier och skolans verksamhet i stort. Klassen och den ansvarige läraren träffas vid en speciell tidpunkt en gång i veckan. Han/hon är ansvarig för att klassen får den fortlöpande information som den berörs av, att klassråd hålls samt att elevrådsmöten och klasskonferenser förbereds. Du kommer även att ha enskilda utvecklingssamtal med din klassansvarige en gång per termin. Dessutom är han/hon den som följer upp din närvaro/frånvaro och vid behov har kontakt med dina föräldrar. Köp av böcker och annat skolmaterial Alla böcker är lån. Vill du köpa dina böcker betalar du skolans inköpspris plus moms. Får du en använd bok rabatteras priset med 20 %. Tappar du bort din bok blir du skyldig att ersätta den. De elever som inte återlämnar sina låneböcker får först ett kravbrev och sedan en faktura på bokens inköpspris samt moms på beloppet. Du får själv bekosta erforderligt förbrukningsmaterial som pennor, pärm, skrivpapper, radergummi, kalkylator m.m. Ledighet Studierna vid gymnasieskolan är ett krävande heltidsarbete där all undervisning är obligatorisk. Det är därför alltid till nackdel för dina studieresultat att vara frånvarande. För att beviljas ledighet måste du ha tungt vägande skäl. Det är nödvändigt att ledigheten begränsas till enbart viktiga angelägenheter som inte kan klaras på annan tid. 12

13 Klassansvarig får bevilja ledighet högst tre dagar i följd, och högst sex dagar per läsår. Ledighet utöver detta beviljas av din rektor. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för tillstyrkan/avstyrkan och beslut om ledighet. Ledighetsansökan som omfattar med än tre dagar skall vara inlämnad senast en vecka innan ledigheten Policy politiska och religiösa grupper Leksands gymnasium ska vara en öppen skola, där företrädare från olika organisationer i samhället ska känna sig välkomna. Ibland uppstår en diskussion kring de framträdanden som dessa organisationer gör vid sina besök. En viss praxis har vuxit fram i vårt sätt att hantera detta. Politisk information I samband med val eller vid andra tidpunkter bjuder skolan in de politiska partierna för att delta i debatter eller organisera informationsbord i Skolgatan. De kan också inbjudas till klassvisa besök i samråd med berörd lärare. För aktuell information hänvisas till skolans hemsida. Religiösa grupper på Leksands gymnasium är välkomna att ha informationsbord i skolgatan. De erbjuds också tillgång till mötespunkt, dvs ett klassrum, för egna möten, huvudsakligen efter ordinarie skoltid. Vid de informationer som hålls i skolgatan är det viktigt att elever och personal själva söker upp informationsstället. Uppsökande informationsspridning, förkunnelse, är inte tillåten. Leksands gymnasium är en icke-konfessionell skola. Prövning Du som har fått betyget F i en kurs har rätt att göra prövning. Prövning innebär att läraren gör en bedömning av samtliga kunskapskrav i kursen. Information om aktuella prövningstillfällen finns på hemsidan. Du anmäler dig till prövning på blankett som finns i receptionen och på hemsidan. Prövningen är kostnadsfri. Om du vill genomgå prövning för att få högre betyg än E, får du göra det efter du slutat gymnasiet. Denna prövning är inte kostnadsfri. Rökfri arbetsplats Leksands kommun är en rökfri arbetsplats. Detta är ett politiskt beslut i kommunens strävan att förbättra hälsan för medarbetare och kommuninnevånare. Självklart innebär det att även skolan är en rökfri arbetsplats. Schemabrytande aktiviteter Förutom undervisningstid i dina olika kurser ingår flera aktiviteter, som också är obligatoriska t.ex. friluftsdagar, samlevnadsundervisning, kulturdagar, information om droger, AF, politiska organisationer, fackliga organisationer m.m. Skollunch Varje skoldag, utom avslutningsdagar, serveras kostnadsfri skollunch mellan kl och

14 Studieresor Studieresor är en del av skolarbetet och genomförs inom ramen för den garanterade undervisningstiden. Planering av resa och studiebesök ska göras av lärare och elever tillsammans. Skolan följer Skolverkets rekommendationer kring kostnader i samband med studieresor. Veckobladet Veckobladet är skolans informationsblad och innehåller viktiga meddelanden om verksamheten vid skolan den närmaste veckan. Det utkommer varje torsdag och finns då att läsa på skolans anslagstavlor. Veckobladet finns på vår hemsida. Manusstopp är onsdagar kl Redaktör: bibliotekarie Björn Ingvarsson. Elevdemokrati Elevdemokratin vid vår skola vilar på följande grundstenar, i form av val av elever som: * Klassrepresentanter * Skyddsombud Klassrepresentanter Klassrepresentanterna ska bistå sina kamrater i klassen med skoldagens praktiska problem, samt vidarebefordra information. Varje klass väljer två representanter. Att vara två är viktigt; dels kan den ena vara sjuk och dels förekommer andra undervisningsgrupper än klassen. Klassrepresentanten kontaktar receptionen om lärare är mer än fem minuter försenad. Klassen stannar vid undervisningslokalen i väntan på besked. Elevråd De valda klassrepresentanterna fungerar också som elevrådsrepresentanter. Elevrådet ska vara ett representativt forum för skolans alla elever. Elevrådet väljer årligen styrelse och utser elevrepresentanter till Skolkonferensen och Programråd. Elevskyddsombud Som klassrepresentant fungerar du också som elevskyddsombud och deltar i bl.a. skolans skyddsrond. Ett av elevskyddsombuden väljs som elevhuvudskyddsombud och deltar i Samverkansgruppen gällande arbetsmiljö. Klasskonferens I denna konferens träffas resp rektor, klassansvarig, övriga lärare och elevhälsoteamet. Där behandlas elevernas studiesituation. Klassråd Varje klass ska ha ett klassråd, som består av samtliga elever och deras klassansvarige. Klassrådet är en del av skolans pedagogiska verksamhet. Där tar man upp frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär, frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör gruppen, frågor som sedan ska handläggas av andra konferenser samt övriga frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. 14

15 Samarbetsorgan Programråd I programråden finns representanter för skolledning, studievägledare, lärare och elever. På yrkesprogrammen deltar också representanter från arbetslivet. Råden ska följa utvecklingen inom respektive bransch och ge synpunkter på bl.a. innehåll och omfattning av skolans yrkesinriktade utbildning. Samverkansgruppen Samverkansgruppen är skolans största samarbetsorgan. Här finns representanter för skolledning och fackliga organisationer. Diskussioner om arbetsmiljö, samt information och samråd om ekonomi och verksamhetsutveckling sker här. Skolkonferensen Skolkonferensen är ett organ för diskussion i frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte och samråd. Här finns elevrepresentanter, lärare samt rektor. Ämneskonferens Ämneskonferensen behandlar undervisning, läromedel, temadagar och studiebesök. Här deltar lärare. 15

16 Programutbud Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Inriktning Fritid och hälsa. Profil Friskvård och Idrott med högskolebehörighet Ekonomi. Profil Eget företagande, Entreprenörskap och Ledarskap Musik Handels- och administrationsprogrammet Handel och service. Profil Eget företagande och Ledarskap Hantverksprogrammet Finsnickeri. Profil Trädesign Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Naturvetenskap, Profil Utomhuspedagogik Kök och servering. Profil Turism Siljan - Sälen Samhällsvetenskap. Profil Internationalisering Design- och produktutveckling, Teknikvetenskap Gymnasial Lärlingsutbildning Denna utbildningsform, som innebär att du får dina yrkeskurser på en arbetsplats tre dagar i veckan, kan du välja om du går på något av följande program: BA, HA, RL, HV eller VF. 16

17 Snabborientering, skolområdet A Huvudentré Leksands gymnasium K1 Samhällsvetenskap, Språk, Svenska, Introduktionsprogram B Bykrogen - bildsal Hantverk frisör ES - studio K2 Skolgatan, Cafeteria, GreenRoom, Bibliotek, Ekonomi och Handel, Föreläsningssal, Administration C Cykelparkering K3 Naturvetenskap, Matematik, Teknik E Elevbilparkering K4 Träcentrum G Gästishallen - matsal L Lilla Prästbostället, Elevvård gymn. H Restaurang och livsmedel Gästis P Prästbostället, Elevvård grundskolan KM Kommunala musikskolan VUX Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 17

18 HÖSTTERMINEN 2014 Vecka Mån MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Anm. 34 aug 35 aug 36 sep 37 sep 38 sep 18 Skolstart sep 40 sep/okt 22 Lovdag okt 42 okt 43 okt 44 okt 45 nov 46 nov 47 nov 48 nov 49 dec 50 dec 51 dec Lovdag 28 Lovdag 29 Lovdag 30 Lovdag Lovdag Julavslutning APL åk2 APL åk2 APL åk2 APL åk3 APL åk3 APL åk3 APL åk3 18

19 VÅRTERMINEN 2015 Vecka Mån MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG jan Lovdag Lovdag Lovdag Lovdag Lovdag 3 jan Anm. 4 jan jan/feb 6 feb 7 feb 8 feb APL RL 3 APL RL 3 APL åk 3 9 feb/ mar 23 Sportlov 24 Sportlov 25 Sportlov 26 Sportlov 27 Sportlov APL åk 3 10 mar APL åk 3 11 mar APL åk 3 12 mar APL åk 3 13 mars APL åk 2 14 mars/ apr 15 apr 16 apr 17 apr 18 apr/ maj 19 maj 20 maj 21 maj 22 maj 23 juni Lovdag 7 8 Påsklov 9 Påsklov A-dag 10 Påsklov 17 A-dag Lovdag Kr-him-färdsd Påsklov APL åk 2 APL åk 2 18 Lovdag APL åk 2 15 Lovdag 24 juni Avslutning åk 1 och 2 12 Student 19

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer