Våren Information och kursutbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våren 2015. Information och kursutbud"

Transkript

1 Våren 2015 Information och kursutbud

2 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information kurser Grundläggande nivå...8 Sammanställning Grundläggande kurser...9 Information kurser Gymnasial nivå...10 Gymnasiearbete...14 Examen...14 Sammanställning Gymnasiala kurser...16 Vård- och omsorgsutbildning...18 Kurser för dig som behöver extra stöd...20 Annan Gymnasial kurs eller Yrkesutbildning...21 I vilken ordning ska kurser läsas...22 Tre verksamheter...23 Hit kan du vända dig Expedition: Komvux, Karstorpsvägen 17, Tjustskolan, Västervik telefon Öppettider måndag-torsdag och fredag och Sjukanmälan telefon e-post: Rektor Emma Sohlman Studie- och yrkesvägledare Margareta Sköld Jonsson Susanne Ekeflod Skolledarassistenter Agneta Abrahamsson Anna Stjärnerfalk Malin Davidsson (föräldraledig) e-post: Foto: istockphoto, Microsoft ClipArt 2

3 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Elevens behov och förutsättningar ska vara utgångspunkten för vuxenutbildningen. Syftet med kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen från grundskolan respektive gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs i form av kurser. På gymnasial nivå även i form av ett gymnasiearbete om målet är en gymnasieexamen. På grundläggande nivå skiljer sig ämnesplanerna sig något från grundskolan även om de i huvudsak har samma omfattning. På gymnasial nivå är det samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov. Gymnasieexamen Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått gymnasiepoäng. Målgrupp Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, stärka sin kompetens, byta yrkesbana eller få sina kunskaper och sin kompetens validerad. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20 eller tidigare om man har fått ett slutbetyg eller ett studiebevis från ett nationellt program på gymnasieskolan. För att vara behörig till en kurs ska deltagaren sakna kunskaper som utbildningen kan ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att klara utbildningen. Ansvar Varje kommun ska enligt skollagen erbjuda utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Kommunen ska kunna erbjuda sådan utbildning som vuxna i kommunen efterfrågar och behöver. Kommunen är skyldig att informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och vara aktiva med att få vuxna i kommunen att delta i sådan utbildning. Om man som vuxen har påbörjat studier har man ett stort ansvar för dessa. Viktigt är att kommunicera med läraren för att få hjälp och stöd, behov av förändringar i studieplan. Tänk också på att använda tiden i och utanför undervisningen på bästa sätt. Ansökan Sista ansökningsdag till studier på våren hos Komvux Västervik är den 17 november Ansökningsblankett finns på eller på expeditionen på Komvux, Tjustskolan. Vill du söka till/från annan kommun, använd anordnarens ansökningsblankett och skicka ansökan till din hemkommun. Lycka till! 3

4 Studera på Kom Nya kunskaper Komvux erbjuder dig utbildning utifrån dina behov, på den nivå du behöver, genom flexibelt lärande/ distansutbildning eller som samlad utbildning i klassrum. Vi har välutbildade lärare med vana att undervisa vuxna. Innehållet i de utbildningar vi erbjuder är alltid anpassade till vuxnas behov, ambitioner och förutsättningar. Kurserna erbjuds på grundläggande och gymnasial nivå. Varför Slutbetyg, examen. Behörighet till eftergymnasiala utbildningar. Stärka din ställning på arbetsmarknaden. För din egen kompetensutvecklings skull. Gymnasie kompetens Du som saknar eller inte har slutfört grundskola eller gymnasium Ta i god tid kontakt med studie- och yrkesvägledare för planering av slutbetyg/examen. Studie- och yrkesvägledning För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera, ta kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare. Där får du hjälp att göra upp en individuell studieplan och får svar på dina eventuella frågor om utbildning, arbetsmarknad och studieekonomi. Studieperioder Våren januari till 2 juni, upprop 13 januari Hösten 2015 Ej fastställt vid katalogens tryckning. (se Komvux hemsida) Läromedel Om du studerar på grundläggande vuxenutbildning, får du låna läroböcker under studietiden. Du som studerar gymnasiala kurser köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Antagningsvillkor Gymnasial nivå Du är behörig att delta fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du fått slutbetyg, examen eller studiebevis på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola och om du med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen och om du är folkbokförd i kommunen. Vissa undantag finns i samverkan med nordiska länder enligt Vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) kap.7 5. Grundläggande nivå Du kan ha rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år om kriterierna i skollagen, kap.20 11, är uppfyllda. Ansökan Ansöker gör du på separat ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga personbevis* för studier och kopior på dina senaste skolbetyg. * beställs på skatteverket/skattekontoret Ansökningstider Sista ansökningsdatum för studier på våren är 17 november. Kurserna påbörjas huvudsakligen i augusti och januari. Om det finns lediga platser tar vi in sökande även senare. Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för mer information och upprättande av en individuell studieplan. Antagning Kurserna startar om förutsättningar finns. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, genomförs urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked När vi gjort antagningen underrättas du via brev om antagning och eventuell reservplacering. 4

5 vux Läs och skrivträning Om du behöver hjälp på dessa områden, kan du få extra träning på Resurscentrum. Viktigt när du studerar är att du har en bra läsförståelse. Om du tycker att du behöver träna upp din förmåga, kan du göra det tillsammans med andra i en liten grupp. Prata med din studie- och yrkesvägledare om detta när ni tillsammans planerar din individuella studieplan. Prövning Om du läser en kurs på egen hand kan du få betyg genom att göra en prövning, som omfattar hela kursen enligt kursplanen. Prövningen utförs vanligen av två lärare, där en är medbedömare. Prövningen omfattar ett antal skriftliga uppgifter och prov samt som regel en muntlig tentamen. Ansökan om prövning ska lämnas i god tid, senast fyra veckor före prövningsperiodens början. Kurslitteraturen inskaffas och bekostas av den sökande. Prövningsperioder: vecka 9-12 vecka vecka vecka vecka Kostnad: 500 kr per kurs Validering Validering handlar om att göra dina kunskaper och dina kompetenser tydliga oberoende av hur de är förvärvade. Dina erfarenheter kan du ha tillägnat dig både i ett formellt utbildningssystem och genom ett informellt lärande i vardagslivet eller yrkeslivet. Med hjälp av validering som leder till en prövning får du din kompetens dokumenterad och bekräftad vilket kan vara till hjälp när du: börjar studera, så att du börjar på rätt nivå och slipper läsa om det du redan kan söker nytt jobb ska komma in på arbetsmarknaden ska få behörighet och tillgång till vidare studier. På Komvux prövar vi i varje enskilt fall om vi kan genomföra en validering. 5

6 Har du koll på fr Det är ofta många frågor som uppstår innan själva ansökan till studier. För att få svar på dessa och för att finna en bra väg för att nå ditt mål rekommenderar vi dig att kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare för att boka in en tid för ett möte. Vi som jobbar med studie- och yrkesvägledning vet att det är viktigt att man har ett mål med sina studier. Målen kan vara flera delmål innan man kanske klart kan förstå vad slutmålet är. Men det är viktigt att du från början kan formulera någon form av mål för att känna dig motiverad. Motivation är ju som vi alla vet den bästa motorn för att du ska lyckas med det du gör. Du har precis tagit första steget till din nya framtid genom att titta i denna katalog. Vad blir ditt nästa steg? Vilka drömmar och funderingar kring framtiden har du? Kanske väljer du att läsa någon kurs eller flera här hos oss på Komvux. Ditt första mål är kanske att helt enkelt bli bättre i matematik eller något annat ämne. Kanske vågar du så småningom tro på att den där drömmen du länge har haft, utan att riktigt se att den ska kunna gå att genomföra. Den drömmen kan faktiskt bli sann. Vi lever i en föränderlig värld där arbetsmarknad och skolväsendet hela tiden förändras. Var finns du i allt detta? Målet för oss här på Komvux är att du ska känna att du äger din egen framtid. Därför jobbar vi med en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar och möjligheter. Vi studie- och yrkesvägledare vill därför gärna träffa dig inför din kursstart så att vi tillsammans kan utforma din individuella studieplan. Vi hoppas även få följa dig under din tid här på Komvux. Margareta Sköld Jonsson Susanne Ekeflod

7 amtiden? Individuell studieplan Alla elever som läser inom den kommunala vuxenutbildningen skall ha en individuell studieplan. Denna upprättas tillsammans med någon av våra studie- och yrkesvägledare. I studieplanen ska det framgå målet med dina studier samt hur lång tid din studieperiod beräknas bli. Studieplanen ska även behandla din studieekonomi och eventuella fortsatta studier efter Komvux. Du behöver därför boka in en tid hos en av våra studieoch yrkesvägledare så snart som möjligt. Studieekonomi Studieomfattning Heltidsstudier innebär 400 poäng på våren. Du kan läsa en eller flera kurser. För att få studiemedel - kontakta CSN. CSN - Centrala Studiestödsnämnden har tre studienivåer: vt 50 % motsvarar 200p 75 % motsvarar 300p 100 % motsvarar 400p Studiemedel Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Nedanstående belopp gäller heltidsstudier Generellt bidrag år Generellt bidrag kr/4 veckor Lån: Totalbelopp: kr/4 veckor kr/4 veckor Högre bidrag år Högre bidrag: kr/4 veckor Lån: Totalbelopp: kr/4 veckor kr/4 veckor Det högre bidraget gäller dig, som inte har treårigt gymnasium. Det beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning ansökningarna kommer in till CSN. Studiemedel söker du när som helst, men du kan inte få stöd mer än fyra veckor retroaktivt från det att CSN fått din ansökan. Tilläggslån Om du har haft arbetsinkomster före studiernas början och söker studiemedel, kan du i vissa fall också söka tilläggslån, om du studerar på heltid. Lån: kr/4 veckor Tilläggsbidrag för studerande med barn Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden av barn under 18 år, kan få ett tilläggsbidrag. T.ex. ett barn, 584 kr/4 veckor, två barn, 956 kr/4 veckor. Mer information hittar du på CSN:s hemsida, När du ansöker om studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på Studiehjälp Om du studerar på Komvux har du, till och med vårterminen det år du fyller 20 år, rätt till studiehjälp. Förutsättningen är att du studerar på heltid. Studiebidraget beviljas utan ansökan. Bidrag: kr/månad 7

8 Grundläggande Schemalagda kurser Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Övriga kurser Biologi Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Religion Har du behov av att förbättra dina kunskaper på grundskolenivå? Då har du rätt till en studieplats hos oss. Vi erbjuder kurser på grundläggande nivå motsvarande grundskolans alla stadier upp till och med årskurs nio. Kurserna ger en bred och allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och förkunskaper till studier på gymnasial nivå. Utbildningen är anpassad för vuxna, vilket bland annat innebär att du får lära dig att söka kunskaper på ett självständigt sätt. Individuell studieplan För varje elev ska det finnas en individuell studieplan som görs tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Betygssystem Varje slutförd kurs betygssätts. Betygsskalan är A-F, där F innebär icke godkänt. För att få ut dina betyg kontaktar du expeditionen. Slutbetyg Efter avslutade och godkända studier i kurserna svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap kan du få ett slutbetyg. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för hjälp med detta. 8

9 nivå Börja på din nivå Innan du påbörjar en kurs på grundläggande nivå får du göra ett förkunskapstest (gäller ämnena matematik, svenska och engelska). Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information. Testet är till för att du ska kunna läsa efter dina förutsättningar och behov. Studietiden varierar beroende av dina förkunskaper. Studietakten kan förändras under studiernas gång beroende på dina studieresultat. Engelska Kursen motsvarar engelska på grundskolenivå. Du ges möjlighet att börja studera på en språklig nivå som motsvarar dina förkunskaper. Du får utveckla dina kunskaper i engelska språket med fokus på att förstå talad och skriven engelska samt formulera dig i tal och skrift. Matematik Hela kursen i matematik på grundläggande nivå omfattar kunskaper motsvarande årskurs 1 till årskurs 9. Dina förkunskaper avgör vilka delar av kursen som du behöver läsa och i vilken studietakt (bedöms individuellt). I kursinnehållet ingår de fyra räknesätten med naturliga tal, decimaltal, bråk och negativa tal. Vardagsproblem med procent, klassisk geometri samt ekvationslösning ingår också. När du avslutar kursen får du betyg motsvarande grundskolans årskurs 9. Orienteringskurs, Data En kurs för dig som är nybörjare på datoranvändning. En orienteringskurs betygsätts inte. Samhällskunskap Kursen samhällskunskap på grundläggande nivå handlar till största del om hur det ser ut i Sverige och hur det fungerar här. De olika arbetsområden som du kommer att jobba med är demokrati, massmedia, lag och rätt, ekonomi och arbetsmarknad. Du kommer även att läsa om EU. Dagsaktuella nyheter och händelser kommer vi att ta upp och diskutera för att skapa en större förståelse av dagens samhälle. Svenska I svenska på grundläggande nivå tränar vi alla basfärdigheter i ämnet svenska. Vi arbetar alltså intensivt med att läsa, skriva, och tala. Dessutom lär vi oss grunderna i den svenska grammatiken och jobbar med att lära oss nya ord. Slutligen utökar vi allmänbildningen med att läsa texter av svenska och utländska författare. Svenska som andraspråk I kursen utvecklas kunskaper i svenska, omvärldskunskaper och tilltro till den egna förmågan att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Du ska lära dig förstå talad och skriven svenska, kunna formulera dig i tal och skrift, samspela med andra människor, relatera till egna erfarenheter och kunskaper. Du ska också producera olika texter och utveckla en språklig medvetenhet och kunskap om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. Grundläggande kurser Kurs Kurskod Schema Engelska GRNENG2 Må Ti To eller Må Ti To Matematik GRNMAT2 Ti Fr eller Ti On Fr Orienteringskurs Data GRNORI2 Må Samhällskunskap GRNSAM2 Må Fr Svenska GRNSVE2 Ti On Fr Svenska som andraspråk GRNSVA2 Må Ti On To

10 Gymnasial nivå Kurser som motsvarar utbildning inom gymnasieskolan. Vill du läsa för examen eller slutbetyg eller vill du läsa för annan behörighet? Innan du börjar dina studier bör du kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare för att skriva en individuell studieplan. Andra kurser Om du önskar att läsa en kurs på gymnasial nivå som inte finns med i katalogen, ber vi dig ta kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare för att se på möjligheterna att tillgodose detta. Ansökan och antagning Ansökan inför studier på våren 2015 ska vara inlämnad senast 17 november Mer information kring detta finner du på sidan 4 i katalogen. Individuell studieplan För varje elev ska det finnas en individuell studieplan som görs tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Betygssystem Varje slutförd kurs betygssätts. Betygsskalan är A-F, där F innebär icke godkänt. För att få ut dina betyg kontaktar du expeditionen. Slutbetyg eller gymnasieexamen Du finner mer information om detta på sidan 15. Studieformer I alla studieformer ingår, förutom nedanstående, även flertalet inlämningsuppgifter i olika omfattning. I distans och halvdistansformen används en digital lärplattform, it s learning. Vissa kurser erbjuds i flera olika studieformer. Vilken studieform kurserna erbjuds i finns på sidan Dagtid Schemalagt varje vecka Halvdistans Flertalet obligatoriska träffar, ungefär varannan vecka, vanligtvis kvällstid (bestäms tillsammans med deltagarna). Distans Helg Enstaka obligatoriska träffar och då oftast kvällstid. Kurserna omfattar obligatoriska träffar i form av 2-4 helgdagar (heldagar), beroende av kurspoäng (50 poäng = 2 dagar, oäng = 4 dagar) Studietakt De flesta kurser läses över en eller två studieperioder (vår och/eller höst). Skulle du ha behov av annan studietakt utgår vi från dina individuella behov och förutsättningar. Tala med en studie- och yrkesvägledare för en individuell studieplan. Eget ansvar Som elev på Komvux får du ta stort ansvar för dina studier. Det är viktig att du närvarar på de träffar/lektioner som planeras för att kunna ta del av information/delta på obligatoriska moment. Det är också viktiga tillfällen för dig att visa på din kunskap. Utöver denna tid förväntas du lägga tid för självstudier motsvarande din studieomfattning. Du kan givetvis kontakta din lärare om du behöver hjälp. Halvdistans/Distans Dessa studieformer kräver att du som elev tar ett ännu större ansvar för dina studier, varför det är en fördel om du har god studievana. Din egen studiediciplin kommer att sättas på prov. Du gör klokt i att så tidigt som möjligt planera dina studier vad gäller tid, plats och litteratur och sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Tänk på att kommunicera med läraren om frågor som uppstår i kursen. Den stora skillnaden jämfört med dagkurser är att samspelet mellan lärare och elever till stor del sker via den internetbaserade distansplattformen it s learning och/eller e-post, telefon och givetvis även fysiska träffar. Antalet fysiska träffar beror på vilken kurs det handlar om. Utrustning För att studera på distans krävs att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling och de programvaror som används i kursen (du kan använda skolans datorer på dagtid). 10

11 Data/Media Information och kommunikation 1, 100p Kursen ger kunskaper i program för text och bildbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skriftliga presentationer samt informationsökning och sociala medier. Medieproduktion 1, 100p Kursen ger kunskaper om text-, bild- och ljudarbete och att omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. Kursen ger möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika medieproduktioner, prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsatta tidsramar. Kursen ger också möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning. I undervisningen ska också medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt, problematiseras. Näthandel 1, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduktion. Digitalt skapande 1, 100p Kursen ger kunskaper i digitalt skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över tid. I och med den informationstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och platser skapats, och fortsätter att skapas, för konstnärliga och kommunikativa uttryck. Kursen behandlar bild, animation, ljud och video. Ekonomi Företagsekonomi 1, 100p Kursen ger kunskaper om företagens roll och villkor i samhället, grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut behandlas samt marknadsföring och företagens etiska ansvar och lagar som styr företagens marknadsföring. Företagsekonomi 2, 100p Kursen tar upp företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling, marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. I kursen ingår också metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning samt bokföring och bokslut med enkla periodiseringar. Redovisning 1, 100p Kursen behandlar bl.a. grundläggande lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning och vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser. Vi gör enklare bokslut och tar ut ekonomiska rapporter ut Visma Administration 500. Redovisning 2, 100p Kursen bygger på Redovisning 1 eller Företagsekonomi 1+2. I kursen ingår bl.a. registrering av olika typer av affärshändelser i bokföringsprogram med hjälp av kontoplan. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. Matematik/Naturvetenskap Matematik 1a, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 1b, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Matematik 1c, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, vektorer, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik. 11

12 Matematik 2a, 100p Kursen bygger på Matematik 1a och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner och geometri. Matematik 2b, 100p Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri och statistik. Matematik 2c, 100p Kursen bygger på Matematik 1c och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 3b, 100p Kursen bygger på matematik 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner, exponentialfunktioner och integraler. Matematik 3c, 100p Kursen bygger på matematik 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner, integraler och trigonometri. Matematik 4, 100p Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer. Naturkunskap 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen ger en grund inför fortsatta studier. I innehållet märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Denna kurs bygger på Naturkunskap 1a1. I innehållet märks aktuella miljöfrågor i ljuset av hållbar utveckling, genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar samt frågor kring sexuella normer och sexuell hälsa. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen ger en grund inför fortsatta studier. I innehållet märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 2, 100p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Naturkunskap 1a2 eller 1b (alternativt Naturkunskap A). Detta är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi och funktion samt evolutionsteorin och livets utveckling. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Samhällsvetenskap/Humaniora Affärsjuridik, 100p Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur företagets synvinkel till exempel avtal, marknadsrätt, köprätt, skadestånd, tvister, upphovsrätt och patent, produkt och miljö, obestånd och konkurs. Vardagliga praktikfall analyseras och diskuteras Historia 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen Historia 1a1 är en översiktlig kronologisk kurs med fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på och knyter an till de kunskaper om skilda tidsperioder och utvecklingslinjer som eleverna har tillägnat sig i grundskolan. Betoningen ligger på medborgarkunskap och främjande av personlig utveckling. Historia 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Historia 1a2 är en fortsättning på grundkursen Historia 1a1. I den här kursen ingår en delkurs om Sveriges moderna historia. Dessutom ska den här delkursen ta upp några historiska problem av mer analytiskt slag. Det innebär några fördjupningar runt det som tas upp i översiktskursen historia 1a1, eller tänkbart andra historiska områden. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Historia 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysningstiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik. Historia 2a, 100p Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst historia A kan läsa historia 2a som fortsättningskurs. Kursen tar upp tematiska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmaterial för behandling av historiska frågeställningar samt hur historia används inom olika kulturformer. 12

13 Internationell ekonomi, 100p Kursen internationell ekonomi ger kunskaper om hur den internationella ekonomin är uppbyggd och fungerar. Du kommer att studera hur handeln i världen har fungerat och hur den fungerar i dagens globaliserade värld. Du kommer även att lära dig mer om valutor och valutahandel. Som avslutning får du studera vad man ska tänka på när det gäller att bedriva handel med andra länder. Internationella relationer, 100p Kursen internationella relationer ger dig möjlighet att lära dig mera om hur relationerna mellan olika stater, organisationer samt företag fungerar i en allt mer globaliserad värld. Du kommer att få lära dig mera om de olika aktörerna på den internationella arenan samt hur den internationella ekonomin påverkar relationerna i världen. Som avslutning på kursen kommer du att studera orsakerna och konsekvenserna av några konflikter i världen. Ledarskap och organisation, 100p Kursen behandlar personlig ledarutveckling, ledarstil och ledarroll samt utveckling och motivation av medarbetare. Du får läsa om grupprocesser och grupputveckling, kommunikation och konflikthantering samt om organisationsform och organisationskultur. Mental träning, 100p Kursen behandlar mentala och praktiska avslappnings- och träningsmetoder t ex mindfulness, stress och stresshantering, hälsa och livsstil, motivation, målfokusering, prestation samt psykologiska modeller för instruktion och handledning. Psykologi 1, 50p Kursen behandlar psykologins historiska framväxt och de olika psykologiska perspektiven: psykoanalysen, behaviorismen, kognitionspsykologi, biologisk psykologi och socialpsykologi. Du får läsa om hur verklighetsuppfattningar och självbilder påverkas och formas samt om psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. Psykologi 2a, 50p Kursen behandlar personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi samt klinisk psykologi dvs. psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. Du får också läsa om vilken påverkan media, livsstil och kultur har på det mänskliga psyket samt om olika tillämpningsområden inom psykologin i relation till samhällets förändringar. Religionskunskap 1, 50p I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor. Religionskunskap 2, 50p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Religion 1 (alternativt Religion A). I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privatreligiositet och religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om t ex biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik. Samhällskunskap 1a1, 50p (i yrkesexamen) Kursen samhällskunskap 1a1 ger kunskaper om det demokratiska systemet i Sverige. Du kommer att lära dig mera om den svenska arbetsmarknadens uppbyggnad och aktörer. Hur det svenska rättsystemet fungerar kommer du att lära dig. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 1a2, 50p (i yrkesexamen för högskoleförberedande) Kursen bygger på samhällskunskap 1a1 och du kommer att få lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns för att skapa det perfekta samhället. Massmedia som den tredje statsmakten kommer du att få lära dig. Ett stort avsnitt handlar om hur ett lands ekonomi fungerar. Som avslutning kommer du att göra ett fördjupningsarbete som behandlar någonting inom det samhällsvetenskapliga området. Samhällskunskap 1b, 100p (i högskoleförberedande examen) Kursen samhällskunskap 1b ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du kommer också att lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns för att skapa det perfekta samhället. Du får även läsa om arbetsmarknaden, massmedia, nationalekonomi samt om lag och rätt. Som avslutning kommer du att göra ett fördjupningsarbete som behandlar någonting inom det samhällsvetenskapliga området. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 2, 100p För att läsa denna kurs behöver du ha läst Samhällskunskap 1a2 eller 1b (alternativt Samhällskunskap A). Du kommer att arbeta med samhällsvetenskapliga metoder och modeller. Dessa använder du för att arbeta med t.ex. olika demokratiska system, ekonomi och makt. Kursen utgår från kunskaper från tidigare kurser. Ett självständigt arbetssätt tillämpas. 13

14 Språk Engelska 5, 100p Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer. Engelska 6, 100p Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras. Engelska 7, 100p I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap. Orienteringskurs i svenska, 100p Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och som har gått färdigt på SFI. Orienteringskursen ger en allmän intensiv träning i svenska, vilket gör att du lättare kan förstå och arbeta med gymnasiets kurser. En orienteringskurs betygsätts inte. Skrivande, 100p Skrivande är en kurs för dig som tycker om att skriva. Vi börjar med att lära oss skriva informerande och argumenterande texter. Därefter ägnar vi största delen av terminen åt att skriva fiktiva texter i novellform. Slutligen skriver vi också dikter i fri form. Du får handledning av din lärare 30 min varannan vecka. Svenska 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Gymnasiearbete Gymnasiearbete, 100p Detta är ett arbete som man enbart genomför om målet med studierna är att få en yrkes eller högskoleförberedande examen. Det är ett självständigt arbete som läses sist i din utbildning och ska vara en bekräftelse på att du har kunskaper inom det område som du har valt din examen mot. Detta arbete är obligatoriskt och måste vara godkänt med betyget E för att du ska kunna få ut din examen. Arbetet bedöms enbart med E eller F och läses över en studieperiod här på Komvux. Svenska 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Svenska 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet och språklig variation. Stor tonvikt läggs vid retorik och den vetenskapliga texttypen. Vi tar också upp centrala vetenskapliga begrepp och gör textanalyser. Det svenska språkets historiska utveckling är också ett inslag i kursen. Svenska som andraspråk 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studieoch arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citat och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Du kommer att ha dels en handledare som hjälper dig med formalian i ditt arbete och en medbedömare som har ämneskunskapen inom det område du väljer att skriva om. Dessa träffar du i slutet på den studieperiod som är innan gymnasiearbetet skall skrivas. Ansökan görs på en separat blankett och måste vara inlämnad senast sista ansökningsdatum till studieperioden då arbetet ska genomföras. 14

15 YRKESEXAMEN GYMNASIEPOÄNG VARAV GODKÄNDA BETYG GP GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN Svenska/svenska som andraspråk 1... Engelska 5... Matematik 1a... Gymnasiearbete... Dessutom Historia 1a p Samhällskunskap 1a p Naturkunskap 1a p Religionskunskap p Samt Yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram* i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng. OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i: Svenska/svenska som andraspråk 2, Svenska/ svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6. YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN GYMNASIEPOÄNG VARAV GODKÄNDA BETYG GP GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och p Engelska 5 eller 6... Matematik 1b eller 1c... Gymnasiearbete... Dessutom Matematik*...0/100/200 p Historia 1b... Samhällskunskap 1b... Naturkunskap 1b**... Religionskunskap p (Historia, Samhällskunskap och naturkunskap kan läsas i mindre omfattning - 50 p. OBS! Ger inte särskild behörighet.) Samt Kurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program *** i gymnasieskolan. *Ytterligare matematik i motsvarande valt program Estetiska och humanistiska programmen...0 p Ekonomi och samhällsvetarprogrammen... Naturvetenskaps- och teknikprogrammen p **Ersätta naturkunskap Kursen naturkunskap får ersättas med kurser i biologi, fysik och kemi. ***HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetarprogrammet Teknikprogrammet Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur). 15

16 SAMMANSTÄLLNING Alla kurser läses på en termin om inte annat angivits här eller annat överenskommits. Upprop för alla dag- och helgkurser är den 13 januari. Kursstart 14 januari eller enligt annat utlägg. Dagkurser Kurs Poäng Kurskod Schema Engelska 5 En termin Engelska 5 Två terminer nya och pågående 100 ENGENG05 Engelska ENGENG06 Må To Må To Fr Må To Kurs Poäng Kurskod Schema Samhällskunskap 1a1 Börjar 14/1 - slutar 20/3 Samhällskunskap 1a2 Börjar 23/3 - slutar 2/6 Samhällskunskap 1b 50 SAMSAM01a1 50 SAMSAM01a2 100 SAMSAM1b Ti To Företagsekonomi FÖRFÖR01 Företagsekonomi FÖRFÖR02 Ti Fr 10: Må Samhällskunskap SAMSAM02 To Skrivande 100 SVESKR0 To Historia 1a1 Börjar 14/1 - slutar 20/3 50 HISHIS01a1 Historia 1a2 Börjar 23/3 - slutar 2/6 50 HISHIS01a2 Historia 1b 100 HISHIS01b Ti Fr Historia 2a 100 HISHIS02a Ti Information och kommunikation 1 Matematik 1a och 1b Två terminer nya Matematik 1a och 1b Två terminer pågående Matematik 2a och 2b Två terminer nya Matematik 2a och 2b Två terminer pågående 100 INFINF MATMAT01a MATMAT01b MATMAT01a MATMAT01b MATMAT02a MATMAT02b MATMAT02a MATMAT02b Matematik 3b 100 MATMAT03b Matematik 3c 100 MATMAT03c Naturkunskap 1a1 Börjar 14/1 - slutar 20/3 Naturkunskap 1a2 Börjar 23/3 - slutar 2/6 50 NAKNAK01a1 50 NAKNAK01a2 On To On Fr On Fr On Fr On Fr Ti To Må To Svenska SVESVE01 Svenska SVESVE02 Svenska SVESVE03 Svenska som andraspråk 1 Två terminer nya Svenska som andraspråk 1 Två terminer pågående Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3 Helgkurser 100 SVASVA SVASVA SVASVA SVASVA03 Kurs Poäng Kurskod Affärsjuridik 100 JURAFF0 Ledarskap och organisation 100 LEDLED0 Mental träning 100 HÄLMEN0 Psykologi 1 50 PSKPSY01 Må On Ti Fr Ti On Må To Ti Fr Må Ti mars och maj 7-8 februari och april januari och april 28 februari och 9 maj Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b Naturkunskap NAKNAK02 Orienteringskurs språk gy Må Ti To KGYORI11a Ti Religionskunskap 1 50 RELREL01 Ti Religionskunskap 2 50 RELREL02 To Psykologi 2a 50 PSKPSY02a Kurs Poäng Kurskod Gymnasiearbete Olika inriktningar 100 GYARBXX 1 mars och 10 maj Till ovanstående datum tillkommer minst en eftermiddagsträff. Kurserna omfattar också ett antal inlämningsuppgifter. Kurserna startar 14 januari och slutar 2 juni. OBS upprop 13 januari. Gymnasiearbete 16

17 GYMNASIALA KURSER Halvdistanskurser KursKurs Poäng Kurskod Engelska 5 En eller två terminer 100 ENGENG05 Engelska ENGENG06 Engelska ENGENG07 Internationell ekonomi Internationella relationer Naturkunskap Börjar 14/1 - slutar 20/3 Naturkunskap Börjar 23/3 - slutar 2/6 1a1 1a2 100 SAMINE0 100 SAMINR0 50 NAKNAK01a1 50 NAKNAK01a2 KursKurs Poäng Kurskod Naturkunskap NAKNAK02 Svenska SVESVE01 Svenska SVESVE02 Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk SVASVA SVASVA SVASVA03 Digitalt skapande DIGDIG01 Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b Tidpunkter för träffar i halvdistans-/distanskurserna bestäms vid uppropet för kursen. Distanskurser KursKurs Poäng Kurskod Digitalt skapande DIGDIG01 Företagsekonomi FÖRFÖR01 Företagsekonomi FÖRFÖR02 Historia 1a1 Börjar 14/1 - slutar 20/3 Historia 1a2 Börjar 23/3 - slutar 2/6 50 HISHIS01a1 50 HISHIS01a2 Historia 1b 100 HISHIS01b KursKurs Poäng Kurskod Matematik 2b En eller två terminer Matematik 2c En eller två terminer Matematik 3b En eller två terminer Matematik 3c En eller två terminer 100 MATMAT02b 100 MATMAT02c 100 MATMAT03b 100 MATMAT03c Matematik MATMAT04 Medieproduktion MEPMEI01 Information och kommunikation 1 Matematik 1a En eller två terminer Matematik 1b En eller två terminer Matematik 1c En eller två terminer Matematik 2a En eller två terminer 100 INFINF MATMAT01a 100 MATMAT01b 100 MATMAT01c 100 MATMAT02a Näthandel NÄTNÄT01 Redovisning FÖRRED01 Redovisning FÖRRED02 Samhällskunskap 1a1 Börjar 14/1 - slutar 20/3 Samhällskunskap 1a2 Börjar 23/3 - slutar 2/6 50 SAMSAM01a1 50 SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1b 100 SAMSAM01b 17

18 Vård- och omsor Vård och omsorgsutbildningen är en utbildning på tre terminer. Du kommer att tillhöra en grupp som läser kurserna på vård och omsorgsutbildningen i en viss ordning. Undervisningen sker på dagtid med mycket tid för eget arbete och grupparbete. Arbetsformen kräver att du tar ett stort ansvar för dina studiers planering, genomförande och resultat. Du arbetar utifrån en studiehandledning med problemorienterade uppgifter. Redovisningarna sker i form av skriftliga rapporter och seminarier/diskussioner samt skriftliga prov. Att arbeta i grupp rekommenderas, då det underlättar och stimulerar ditt lärande. I undervisningen används ett datakommunikationsprogram som heter FirstClass (FC). Här kan du via internet skicka skriftliga uppföljningar och kommunicera med lärare och studiekamrater. Här kan du även hämta information gällande studierna. Utbildningen kräver tillgång till dator, hemma eller på skolan. Utbildningen är pedagogiskt anpassad till vuxnas lärande. Förutom de teoretiska studierna ingår arbetsplatsförlagt lärande - APL. Vård och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom följande områden beroende på val: - hemtjänst/särskilda boenden - omsorg om människor med funktionshinder - personlig assistent - hemsjukvård - akutsjukvård - psykiatrisk vård För vem? Du skall ha intresse av att arbeta inom människovårdande yrken och ha fysiska förutsättningar för yrket. Du bör kunna arbeta i grupp samt ta egna initiativ och eget ansvar. Förkunskaper Alla elever testas i svenska och läsförståele innan antagning. Akutsjukvård, 200p Kursen behandlar vård o omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder/teknik. Kunskaper om smärta, sjukdomar, preoch postoperativ vård, sårvård, olycksfall och människors reaktioner i kriser. APL ingår i kursen. Etik och Människans Livsvillkor, 100p Kursen handlar om människan, om dig och mig och alla andra, att förstå hur kulturen formar dig och du formar kulturen. Få kunskap om hur människans handlingar kan ses ur olika perspektiv, samt förståelse för vad som kan styra mitt sätt att handla. Hälsopedagogik, 100p Kursen handlar om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor och vilka konsekvenser det får för hälsan. Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsobefrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete. Medicin 1, 150p I kursen får du kunskaper om människokroppens uppbyggnad och hur den fungerar för att kunna uppfatta symtom på sjukdom. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning utifrån lagar samt mikroorganismer och dess spridningsvägar och hur vi försvarar oss mot dem. Psykiatri 1, 100p Kursen ska ge kunskap om den psykiatriska sjukvårdens historiska utveckling och därmed skapa förståelse gällande vikten av forskning och evidensbaserad kunskap inom området. Kursen ska även ge kunskap om sambandet mellan psykisk hälsa-psykisk ohälsa-psykisk sjukdom utifrån olika förklaringsmodeller och skattningsinstrument. I kursen belyses även vikten av att förstå omvårdnadsprocessens olika steg, kommunikationens betydelse, samt ett empatiskt och professionellt förhållningssätt. Förkunskaper i psykologi, motsvarande Psykologi 1, ger en god förförståelse för kursen. Palliativ vård, 100p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Få kunskap om symtomlindring, kost och näringsbehov, krisreaktioner och etiska frågeställningar. APL ingår. Kursen hette tidigare Lindrande vård. 18

19 gsutbildning Psykiatri 2, 200p Kursen bygger på Psykiatri 1. Kursen ska ge en fördjupad kunskap om psykiatriska funktionsnedsättningar, samt att kunna identifiera brukarens/ patientens behov i samband med dessa. Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och huvudmän betonas. Kursen ska även ge kunskap om de lagar och bestämmelser som styr verksamheten. I övrigt fördjupas de områden som beskrivs i Psykiatri 1. APL ingår i kursen. Psykologi 1, 50p I kursen belyses psykologins framväxt som vetenskap, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Vidare studeras mänskliga känslor, tankar och beteende utifrån olika förklaringsmodeller. Vård- och omsorgsarbete 1, 200p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Detta möjliggörs genom att du bl.a. får kunskaper om våra behov, det normala åldrandet, kommunikation och samarbete, professionellt etiskt förhållningssätt, tekniska hjälpmedel, hygien. APL ingår. Vård- och omsorgsarbete 2, 150p I kursen får du kunskaper för att kunna planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Detta möjliggörs genom att du får kunskaper om olika sjukdomar, observationer, behandlingar, kontroller och provtagningar. Kunskaper om de lagar som reglerar vård- och omsorgsarbetet. Samt kunskaper om socialtjänstens insatser för familjen. APL ingår. Socialpedagogik 1, oäng Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. I kursen socialpedagogik behandlas bland annat utanförskapets problematik, samhällets utveckling, livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället. Specialpedagogik 1, oäng Kursen ska ge grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Kursen tar upp specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet belyses också. Specialpedagogik 2, oäng Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1. Här behandlas lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Kursen tar också upp innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet. Vård och omsorg vid demenssjukdom, oäng Tyngdpunkten i kursen ligger på kunskap om olika demenssjukdomar och arbetsmetoder för att ge äldre med demenssjukdom god livskvalitet. Samhällsperspektivet och anhörigas situation tas också upp i kursen. Kurs Poäng Kurskod Termin Medicin MEDMED01 1 Psykologi 1 50 PSKPSY01 1 Specialpedagogik 1 50/50 SPCSPE01 1/2 Vård- och omsorgsarbete 1 Etik och Människans Livsvillkor 200 VÅRVÅR MÄNETI0 2 Psykiatri PSYPSY01 2 Vård- och omsorgsarbete VÅRVÅR02 2 Hälsopedagogik 100 HÄLHÄL0 3 Palliativ vård 100 SJULIN0 3 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0 3 Akutsjukvård 200 SJUAKU0 3* Psykiatri PSYPSY02 3* Socialpedagogik 100 PEASOC0 3* Specialpedagogik SPCSPE02 3* * Utgång fördjupning 200 p 19

20 Kurser för dig som behöver extra stöd Resurscentrum 50 p På resurscentrum kan man få extra stöd och hjälp om man har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Undervisningen är till stor del inriktad på grunderna, och den sker individuellt eller i liten grupp. Betygsätts inte. Läsförståelsekurs 50 p Kursen riktar sig till den som har bra läsflyt men har svårt att förstå det den läser. Vi tränar bland annat upp förmågan att övervaka sin läsning, koncentrationsförmågan och konsten att läsa mellan raderna. Undervisningen sker i liten grupp, så att alla kan komma till sin rätt. Betygsätts inte. Tala-kurs 50 p Kursen riktar sig till den som har svårt att redovisa och tala inför en grupp. Genom en rad olika övningar tränar vi upp förmågan att tala inför andra, i form av både oförberett och förberett tal. Så småningom ska alla kunna hålla informerande föredrag och argumenterande debattinlägg. Undervisningen sker i liten grupp men mot slutet är det meningen att kursdeltagarna ska kunna hålla sina anföranden i helklass. Betygsätts inte. 20

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Hösten 2014. Information och kursutbud

Hösten 2014. Information och kursutbud Hösten 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD VUENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som barn och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

Information. om kurser, olika studieformer, studievägledning, antagning mm

Information. om kurser, olika studieformer, studievägledning, antagning mm NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN I GÄVLE Information om kurser, olika studieformer, studievägledning, antagning mm hösten 2015 VUXENUTBILDNINGEN Reception Tfn 17 93 00 måndag-fredag

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Läsåret PROGRAM 2012/2013

Läsåret PROGRAM 2012/2013 Läsåret 2012 0 1 3 KURS PROGRAM 2012/2013 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Omvårdnadsutbildning sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

VÅREN Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX.

VÅREN Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. VÅREN 2017 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker den

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen, distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben Vuxenutbildning Kommunal Härnösand Kurskatalog 2015 NYHET! Ansök via webben 1 Vilka får studera hos den kommunala vuxenutbildningen? Du som vill: - komplettera tidigare utbildning på grund- eller gymnasienivå.

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Grundläggande nivå och Gymnasial nivå Kursutbud - hösten 2015 Du gör din ansökan på www.kunskapsforbundet.se/vux Sök senast 25 maj! Reservation för ändringar i

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer