Välkommen till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till 2012-2013"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till

2 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro folkhögskola Allmänt om folkhögskolan Vilka studiestöd kan du söka? Skolans kursutbud Allmän kurs Allmän grundkurs Allmän kurs - distans Allmän kurs för invandrare Vildmark och samhälle Projektlinje Baskurs Personlig assistentutbildning Behandlingspedagogutbildning Teckenspråkslinje Tolkutbildning Syntolkutbildning Karta Fellingsbro folkhögskola FELLINGSBRO Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: 2

3 Välkommen till Fellingsbro folkhögskola! Funderar du på att välja att studera på en folkhögskola? Att studera på folkhögskola är något unikt. Man kan säga att vi är den första och den friaste av alla friskolor. Grundstenen i folkbildning är friheten. Friheten att kunna forma egna kursplaner och att kunna anpassa studier och innehåll efter behov och önskemål. Delaktighet och inflytande på skolan och i undervisningen anser vi vara viktigt. Det innebär att vi ständigt försöker praktisera demokrati: varje individs rättighet och skyldighet att vara med och påverka och ifrågasätta. Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning samt genom att vi anordnar yrkesutbildningar som leder till arbete med personer med funktionsnedsättning. Skolan har också en stor allmän kurs som förbereder för vidare studier. Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Skolan är miljöcertifierad enligt ISO Du har alla förutsättningar att kunna ägna dig åt dina studier, till att delta i gemensamma aktiviteter och till ett år av utveckling och växande. Du kan se fram emot en spännande tid hos oss med nya vänner, ett schysst bemötande och nya kunskaper! Tillsammans skapar vi din framtid! VÄLKOMMEN! Heli Nordberg Lindell Rektor 3

4 Allmänt om folkhögskolan ANTAGNINGSKRAV BEHÖRIGHET, INTYG OCH OMDÖME För att få börja läsa på folkhögskola bör du ha fyllt 18 år. När det gäller allmänna kursen är det ett krav. Se under varje kurs vad som gäller. Studier på de allmänna kurserna kan ge grundläggande och i vissa fall särskild behörighet till högskoleutbildning. Behörigheter innefattar dels ett kvantitativt innehållskrav och dels ett kvalitativt krav på uppnådda kunskaper. Grundläggande behörighet har den som genomfört studier på folkhögskola och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasiets kärnämnen. Detta kan uppnås genom: - tre år på folkhögskola eller - två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetserfarenhet eller - ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier. Med kärnämnen avses svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap. Från Allmän kurs kan ett studieomdöme utfärdas. Ett omdöme är den sammanfattande bedömningen av studieförmågan att gå vidare till högskolestudier. På studieomdömet söker man till högskolestudier i en folkhögskolekvot. På våra särskilda kurser utfärdas ett studieintyg. För att få ut ett studieintyg eller omdöme krävs en närvaro på 80 % av studietiden. PEDAGOGISKT STÖD INFLYTANDEFORMER OM EN KURS STÄLLS IN På flertalet av våra kurser har vi stöd av elevassistenter. Skolan omfattas av en elevrättslig standard. Som studerande ingår du i skolans studerandekår som har skolrådet som högsta beslutsform. I rådet representeras varje klass. Kårstyrelsen utser elevskyddsombud som deltar i skolans basenhetsråd (skyddskommitté). Vi uppmuntrar till delaktighet i skolans inre arbete. Samtliga kurser startar vid tillräckligt antal studerande. Skulle kursen bli inställd får du information om detta senast 14 dagar innan beräknad skolstart. 4

5 INTERNATET OCH ÖVRIGA KOSTNADER EN DROGFRI MILJÖ HUR OCH NÄR SÖKER DU? För dig som vill bo på skolan har vi ett internat med enkelrum med egen dusch och toalett. Inackorderingsavgiften är bland de lägsta i landet: kr för mat (5 dgr/ vecka, ej fredag kväll) och logi. Du som inte är inackorderad kan äta lunch för f.n. 50 kr. Själva undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för böcker, studiematerial, studieresor m.m. Studier och användning av droger hör självklart inte ihop. Dessutom måste den som har haft missbruksproblem kunna känna full trygghet i vår miljö. Därför ställer vi som obetingat grundkrav: drogfrihet på skolan och i samband med skolans verksamheter. Att du accepterar kravet är en förutsättning för ditt elevskap. Det betyder också att man inte använder eller förvarar alkohol och andra droger på internatet. När du tagit del av informationen för den kurs som du är intresserad av fyller du i ansökningsblanketten och skickar till skolan. Bifoga skolbetyg, arbetsintyg och personbevis. Skolan står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar. Eller varför inte besöka oss? Kom gärna och titta på skolan och undervisningen! Välkommen till Öppet Hus lördagen den 21 april, kl

6 Vilka studiestöd kan du söka? STUDIESTÖD STUDIEMEDEL För dig som är mellan 16 och 20 år: Studiebidrag: f.n kr/mån Inackorderingstillägg: kr/mån Extra tillägg: Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån för högst 9 månader/år. Behovet av tillägg prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. En del kommuner har ett stöd avseende böcker, luncher och i vissa fall resor. För dig som lägst fyller 20 år det år utbildningen påbörjas: Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå för särskilt prioriterade grupper. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. CSN prövar automatiskt om du är berättigad till det högre bidraget. För närvarande är de maximala beloppen för heltidsstudier 2011/2012 följande: Generellt bidrag per månad: kr; lån kr, vilket ger sammanlagt kr/ månad. Högre bidrag per månad: kr; lån kr, vilket ger kr/månad. Du som är 25 år eller äldre kan söka ett tilläggslån på kr/månad. Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Tilläggsbidrag för barn per månad år 2011: För ett barn 512 kr; två barn 836 kr; tre barn kr; fyra barn kr. AKTIVITETSERSÄTTNING Läs mer på CSN:s websida: Du kan få aktivitetsersättning om du är år och om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt eller nedsatt under begränsad tid. Du kan också få aktivitetsersättning om du på grund av en funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga. Ersättningen prövas och beviljas av försäkringskassan. Läs mera på 6

7 Skolans kursutbud ALLMÄN KURS ALLMÄN GRUNDKURS ALLMÄN KURS - DISTANS ALLMÄN KURS FÖR INVANDRARE VILDMARK OCH SAMHÄLLE PROJEKTLINJE BASKURS - TEORI OCH PRAKTIK PERSONLIG ASSISTENTUTBILDNING BEHANDLINGS- PEDAGOGUTBILDNING TECKENSPRÅKSLINJE TOLKUTBILDNING SYNTOLKUTBILDNING Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt även uppnå vissa särskilda behörigheter. Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Kursen vänder sig enbart till dig som, av en eller annan anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Kan vara medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. Kursen ger framförallt träning i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. För dig som vill studera i liten grupp och som vill utvecklas i samklang med naturen. För personer med lindrig utvecklingsstörning. Studiegång 1-2 år. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Kursen ger en bred kunskap om olika handikapp och handikappades situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionshinder. Ger kompetens för att arbeta med behandling av missbrukare och med ungdomar i riskzonen. Tvåårig studiegång. Minimiålder 22 år. För dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till Örebro. 35 kursveckor. Eftergymnasial yrkesutbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk. Fyraårig studiegång. Varje läsår omfattar 40 veckor. Utbildningen är förlagd till Örebro. Ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater. 16 kursveckor, distanskurs - kvartsfart. Intensivkurser INTENSIVKURS I ENGELSKA INTENSIVKURS I DATA (10 kursdagar) (5 kursdagar). Digital bildhantering. 7

8 Allmän kurs - allmänbildning med sikte på framtiden ANSÖKNING Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med de mest skiftande bakgrunder och framtidsplaner. Här ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att uppnå vissa särskilda behörigheter. För många är dock folkhögskolans miljö viktigast med de möjligheter till intressanta möten som finns och sökandet efter svar på just de egna frågorna. I kursen ingår bl.a. kärnämnena (svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap). Kursdeltagarna har ca 35 lektioner i veckan. Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. 50 platser 35 veckor Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14 Minimiåldern är 18 år. I mån av platser har vi även vårintagning och vi antar i princip fram till kursstart, men vi vill helst ha din ansökan till höstterminsstarten senast 31 maj. 8 9

9 Allmän grundkurs - allmänbildning med sikte på framtiden - KONTAKTPERSON Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet med godkända betyg eller t.ex. har någon funktionsnedsättning och behöver mer tid och en mindre studiegrupp. Att läsa in grundskolebehörighet eller läsa vidare på gymnasienivå. Ämnesundervisning i bl.a svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, drama. 12 platser 35 veckor. Du kan även söka ett andra läsår till Allmän grundkurs. Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14. Delta i prova-på-kurs i slutet av maj Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 21 april. Begär särskilt prospekt på den kursen. Brita Nordqvist Tegin, telefon:

10 Allmän kurs - distans - allmänbildning med sikte på framtiden - KURSSTART ANSÖKNING Kursen vänder sig enbart till dig som, av en eller annan anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. När du söker till kursen är det viktigt att du anger varför du söker. En kurs för dig som inte tidigare har fullständiga studier på gymnasienivå och vill uppnå behörighet för högskolestudier. Du som inte har tidigare studier på gymnasienivå kan nå grundläggande behörighet på två år. Har du tidigare studier på gymnasienivå kan du givetvis tillgodoräkna dig detta och då kan du eventuellt nå grundläggande behörighet på ett år. Du läser kärnämnen såsom svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap och historia. Du kan också läsa psykologi. Du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet. Du får en inledande introduktion i First Class, kommunikationssystemet som används i kursen. Ett krav är att du har tillgång till dator och Internet i hemmet. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan två gånger per termin. Dessa s.k. närträffar är obligatoriska. På närträffarna planerar vi kursen tillsammans, lär känna varandra, lyssnar på föreläsningar m.m. Förutom ämnesundervisning deltar du i gemensamma aktiviteter på nätet och får ta del av föreläsningar, kultur m.m. Folkhögskolans sociala samspel finns även på nätet. 10 platser 2 gånger per år i augusti och januari. 17 augusti första närträffen för höstterminen. 4 januari första närträffen för vårterminen. Vårterminen: Minimiålder 18 år Sista ansökningsdag 30 april 10

11 Allmän kurs för invandrare - allmänbildning med sikte på framtiden - Invandrare som behöver omfattande träning i svenska som andraspråk. Att hjälpa kursdeltagarna uppnå den språkliga kompetens de behöver för att förverkliga sina livsmål i Sverige. Kursen omfattar 30 lektioner i veckan. Av dessa är 25 lektioner träning i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden. Övriga lektioner ägnas åt vardagsekonomi, data och friskvård. 20 platser 35 veckor UTBILDNINGSORT Lindesberg Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14 Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst avklarad B-nivå på Sfi ANSÖKNING I mån av platser antar vi i princip fram till kursstart, men vi vill helst ha din ansökan senast 31 maj.

12 Vildmark och samhälle - en kurs i personlig utveckling och allmänbildning - PEDAGOGIK KONTAKTPERSON För dig som har behov av att studera i en liten grupp. En kurs för dig som vill utvecklas som människa i samklang med naturen. Kursen bygger till stor del på praktiskt arbete, praktiska övningar och projekt. Friluftsliv, projekt, vardagskunskap, studiebesök, kortare temaresor. Körkort - körkortsförberedande trafikantutbildning, teori- och körlektioner. Individuellt upplägg för var och en med inriktning mot att klara den egna vardagen. Stor vikt läggs vid det sociala samspelet, gruppkänsla samt medmänskliga möten. 12 platser 35 veckor. Du kan även söka ett andra läsår, ett påbyggnadsår, med inriktning mot längre temaresor och praktik. Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14. Delta i prova-på-kursen i maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 21 april. Begär särskilt prospekt på den kursen. Du är alltid välkommen att göra skolbesök. Kursföreståndare: Jack Calo, telefon: , Samordnare: Brita Nordqvist Tegin, telefon:

13 13 Projektlinje - allmänbildning med sikte på framtiden - Kursen vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning, där var och en ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Att utvecklas som människa, socialt och känslomässigt Att lära sig ta ansvar för sig själv och andra Att bli mer självständig Att bli mer aktiv och delta i sin egen planering för vardagen Att aktivera gamla kunskaper och orientera sig i nya Praktisk och teoretisk vardagskunskap samt arbete med olika projekt. Vi lägger stor vikt vid att ge kursdeltagarna en god självinsikt. KONTAKTPERSON 16 platser 35 veckor Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14. Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 21 april. Begär särskilt prospekt på den kursen. Brita Nordqvist Tegin, telefon:

14 Baskurs - teori och praktik - BOENDE KONTAKTPERSON ANSÖKAN Vänder sig till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. På baskursen vill vi förbereda dig för livet. Du får träna på att lära dig fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera din vardag, teoretiskt och praktiskt. Praktiska och teoretiska studier. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Genom att kursdeltagarna bor på internatet arbetar vi aktivt med att ge ett helhetsperspektiv när det gäller boende, arbete och fritid. 16 platser fördelat på två grupper Kursdeltagarna bor på skolans internat, vilket är obligatoriskt. Sovande personal finns på vardagar men ej under helger. 35 veckor Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14 Minimum 18 år med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Ett annat krav är att delta i prova-på-kurs i slutet av maj Sista ansökningstid till prova-på-kursen är 21 april. Begär särskilt prospekt till den kursen. Brita Nordqvist Tegin, telefon: Sista ansökningsdag 8 juni. 14

15 Personlig assistentutbildning - yrkesinriktad utbildning ANSÖKNING Du som har livserfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med andra människor. Du som går kursen skall få så breda kunskaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt funktionshindrade i deras olika livssituationer, som t ex grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktperson, olika boendeformer och daglig verksamhet. Kursen innehåller följande ämnesområden: pedagogik, psykologi, ledarskap, handikappkunskap med hjälpmedelskunskap, datorassistans, samhällskunskap, socialkunskap, hälsokunskap, fritidskunskap, arrangemangskunskap, drama och kommunikation, skapande arbete, tecken som stöd, livsfrågor och livstolkningar. 4 veckors praktik läggs också in i kursen. 12 platser 36 veckor Vårterminen: Lov: vecka 44, påsklov vecka 14 Utbildning på gymnasienivå önskvärt. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Genomgången känn-dig-för-dag i maj är obligatorisk för alla. Sista ansökningsdag 4 maj 15

16 Behandlingspedagogutbildning - yrkesinriktad utbildning Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård eller annan stödverksamhet. Syftet med kursen är att du ska få en tillräcklig grund med kunskaper, erfarenheter, personlig utveckling och självkännedom för arbete framför allt inom missbruksvården men även med människor i andra socialt utsatta situationer. Kursen är en 2-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. De ämnen som kursen innehåller är bl.a behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, etik/livsfrågor, ledarskap, hälsa/träningslära, svenska, drama och socialt arbete. I kursen ingår bl.a studier inom det neuropsykiatriska området samt inom ART (aggression replacement training) och MI (motiverande intervju). Kursen strävar efter att erbjuda bredd i utbildningen med olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med behandlings branschen för hög kvalitet och aktualitet. Två praktikperioder ingår, 4 veckor termin 2 och 10 veckor termin platser 2 läsår med totalt 70 kursveckor. Vårterminen: Lov: vecka 44, Sportlov vecka 8. BP år 1 påsklov vecka 14 Antagningskrav är 22 års ålder samt för den sökande som har ett tidigare missbruk, 3 års dokumenterad drogfrihet. Deltagande på intervjudagen som du bjuds in till. ANSÖKNING Sista ansökningsdag 1 maj 16

17 Teckenspråkslinje - utbildningen förlagd i Örebro - UTBILDNINGSORT ANSÖKNING Kursen vänder sig till dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Kursen syftar i första hand till att bredda möjligheterna för rekrytering till den 4-åriga tolkutbildningen men också till att erbjuda möjligheter för de som vill läsa teckenspråk som språk. Teckenspråk 24 uvt/vecka, svenska 4 uvt/vecka, samhällskunskap 2 uvt/vecka. Totalt 30 uvt/vecka (1 uvt = 40 min). 10 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan kursveckor Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Förkunskaper i teckenspråk ej ett krav. Intervjuer genomförs med samtliga behöriga sökande. Antagning sker under maj månad Sista ansökningsdag 15 april KONTAKTPERSON Ansökningsblankett kan du hämta på vår hemsida: eller få det hemskickat, telefon: För frågor: Helena Sikh, telefon: ,

18 Tolkutbildning - yrkesinriktad utbildning förlagd i Örebro UTBILDNINGSORT ANSÖKNING KONTAKTPERSON Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Steg 1, dvs. termin 1-4, får du grundläggande utbildning i teckenspråk efter individuell studieplan och du har en egen mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap i ett brett perspektiv, psykologi, friskvård samt röstträning. Under Steg 2, termin 5-8, får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (grammatik och pragmatik), psykologi, aktuell orientering och engelska (kommunikation och terminologi), friskvård samt röstträning. Ni läser i en mindre grupp, med högst 12 deltagare. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/bolag runt om i landet. 20 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan läsår med 40 veckor per läsår. Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Allmän behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester. För antagning till steg 1 krävs ej förkunskaper i teckenspråk. För antagning till steg 2 ska man ha goda kunskaper i teckenspråk och svenska. Mer information kommer att skickas till dem som kallas till intervju. Sista ansökningsdag 15 april. Vid frågor kontakta linjeledare: Helena Sikh, telefon: ,

19 Open Art - David Lozano Syntolkutbildning - yrkesinriktad distansutbildning förlagd i Örebro UTBILDNINGSORT ANSÖKNING KONTAKTPERSONER Vänder sig till dig som vill arbeta som syntolk för synskadade. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater men även konst. Tre obligatoriska närträffar sker på helger under terminen. Kursen börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film & bildkunskap, handikappkunskap, livetolkning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med brukare. Dessutom ingår besök på syncentraler och Synskadades riksförbund runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan. 8 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan veckor, distanskurs - kvartsfart Höstterminen: Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A + B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudag. Egen dator med webbkamera, headset och god bredbandsuppkoppling krävs för att kunna utföra lektionerna online. Sista ansökningsdag 15 april. Vid frågor kontakta kursansvarig Lotta Friman telefon: , eller biträdande rektor Lisa Rosander,

20 50 56 Västerås Hallstahammar E18 Köping 50 Frövi Mälaren Karlskoga Fellingsbro Arboga E20 Eskilstuna E20 Örebro Hjälmaren 56 Kumla 249 Skolbyggnad Busshållplats Järnväg Byggnad Riksväg E Katrineholm 55 E10 Väg Europaväg 20km FELLINGSBRO Telefon: Telefax: E-post: Hemsida:

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer