Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning

2 Allmän information Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material får du själv bekosta. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Studietider Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Hösten augusti 18 december Våren januari 10 juni Ansökningstid Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning Höstterminen 2009 ansökan 15 maj 2009 ansökan 15 november 2009 Flera kurser har flexibel kurstid. Välkommen med din ansökan! Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. Studieekonomi Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på heltid eller deltid. Prata med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med csn. Biblioteken i kommunen På alla bibliotek i kommunen finns aktuell studieinformation och arbetsplatser med datorer för vuxenstuderande. Här kan du få hjälp av personalen med informationssökning och att beställa kurslitteratur. För att du som studerar vid Vellinge Lärcenter ska kunna tillgodogöra dig dina studier på bästa sätt är det viktigt att du kan söka, värdera och kritiskt granska information, samt använda dig av både tryckta och elektroniska källor som exempelvis de databaser du kan nå via ditt bibliotek. Vi erbjuder också utbildningar i källkritik och informationssökning för vuxenstuderande. Välkommen till oss så berättar vi gärna mer! Rätt nivå Det är viktigt att du hamnar på rätt nivå redan från början. Ett sätt är att göra test. Vi har tester i svenska, engelska och matematik. Ett annat sätt är att delta i en orienteringskurs. Tala med SYV eller med berörd lärare. Studieverkstad Studieverkstaden är öppen för alla, oavsett om du studerar vid Vellinge Lärcenter eller bara vill komma och prova på hur det är att studera som vuxen. Studieverkstaden är en viktig del av flexibla kurser och kurser på distans. Här finns lärare som hjälper till med studier, datorer att använda och närhet till bibliotek och studieplatser. Studieverkstad finns i ämnena ekonomi, engelska, svenska, matematik och data. Läser du en kurs med flexibel kurstid så har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Du kan starta och avsluta kursen när som helst under läsåret. Kurser med flexibel kurstid pågår hela läsåret om inget annat anges. Flera kurser ges på halvdistans. Detta innebär att du själv läser in stora delar av kursen med hjälp av en skriven handledning. I varje kurs ges det ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Du kan även använda studieverkstaden som stöd. Du kan påbörja och avsluta kursen i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. Prövning En prövning innebär att man läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Ibland kompletteras tentamenstillfället med en muntlig examination. Du kan göra en prövning i de kurser som ges vid Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter. Det finns två prövningsperioder per termin. Tiderna för prövning, anmälan och kostnad hittar du på hemsidan. 2 Välkommen med din ansökan!

3 Du lever så länge du lär. Vellinge Lärcenter - mötesplatsen för all vuxenutbildning. Vellinge Lärcenter är en ingång och mötesplatsen för alla vuxna som vill utveckla sin kompetens. Det gäller om du är arbetssökande, anställd, egenföretagare eller av annan anledning vill komplettera dina tidigare studier. Det är till oss du vänder dig, oavsett om du vill studera på Vellinge Lärcenter eller hos någon annan utbildningssamordnare. På Vellinge Lärcenter har du stora möjligheter att själv bestämma över hur du vill lägga upp dina studier. I ett flertal kurser kan du börja när som helst under året och studera i snabb eller långsam takt, på heltid, deltid eller distans. Vi har också en öppen verksamhet - studieverkstad - där du kan få hjälp av lärare, oavsett om du studerar hos oss eller vill prova på hur det är att studera som vuxen, utifrån dina egna behov. Välkommen du också! Innehåll 3 Studie- och yrkesvägledning - hjälp att hitta rätt utbildning för just dig! 2 Allmän information - ansökningstid, behörighet, studieformer, prövning mm 2 Biblioteken information och studiearbetsplatser 4-5 Nyheter - Företagarcollege och omvårdnadsutbildning 6-10 Gymnasial vuxenutbildning - dag- och kvällstid, halvdistans och flexibel kurstid 5 Grundläggande vuxenutbildning - kurser med flexibel kurstid 11 Sfi - Svenska för invandrare 11 Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder 11 Högskolestudier - distansstudera på högskolan via Vellinge Lärcenter 11 Uppdragsutbildning - kompetensutveckling i ditt företag 12 Personal - kontaktuppgifter Studie- och yrkesvägledning Är du osäker på vad du vill eller har funderingar och önskemål, kan du vända dig till din studieoch yrkesvägledare för att tillsammans hitta rätt studieväg för dig. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med: Information och vägledning om all utbildning för vuxna från grundläggande nivå till gymnasieoch högskolestudier Information om ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering, test med mera Studieekonomiskt stöd, se också Vägledningssamtalet är en viktig del av vägledningsprocessen som du själv har ett stort ansvar för. I vägledningssamtalet ska du bli medveten om såväl dina möjligheter som dina begränsningar för att få den insikt som krävs för att kunna göra bra val. Vägledning handlar alltså om att öka din förmåga att själv fatta beslut och tänka kritiskt. 3

4 Aktuellt 2009/201 Företagarcollege Vellinge Lärcenter i samverkan med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG och GRID, Swedbank samt Malmö Högskola. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbet med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens, vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Ekonomiassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring och bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi A och B Bokföring med tillämpning i ekonomiprogram Redovisning och Beskattning Programhantering alt. Datakörkort Information & Layout A Bokslut/reskontra/lön med tillämpning i ekonomiprogram Projektarbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Totalt 650 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Entreprenörskap med externa föreläsare Engelska, Cambridge Certificate in Advanced English Personlig försäljning Svenska C Retorik Affärsjuridik Marknadsföring (med praktiska inslag) Matematik A, B, C Psykologi Danska Nya kurser Följande kurser är nya och startar på Vellinge Lärcenter hösten Cambridge Certificate in Advanced English - inom ramen för kursen Engelska C, EN1203 CAE är ett erkänt och uppskattad certifikat inom både arbetsliv och studier. Certifikatet tas inom ramen för kursen Engelska C. Digital bildbehandling inom ramen för kursen Desktopp, DAA1202 Det är stor efterfrågan på att kunna läsa in, redigera och retuschera bilder samt skapa illustrationer i dator. Datakörkortet (ECDL) - inom ramen för kursen Programhantering, DAA1203 Det europeiska datakörkortet (ECDL) är ett erkänt certifikat i arbetslivet, som visar att man kan mer än grunderna i de vanligast förekommande dataprogrammen. 4 Läs mer om kurser och aktuell information på

5 0! Kursbeskrivningar Grundläggande vuxenutbildning Vård och omsorg - vi är på väg mot Vård- och omsorgscollege Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som inte har grundskolekompetens eller som vill repetera dina grundskolekunskaper. För heltidsstudier krävs under hösten 340 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Kurserna ges dagtid med flexibel kurstid. Vård- och omsorgscollege är en satsning där skola och arbetsliv tillsammans verkar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet. Det gäller utbildning på gymnasienivå såväl som vuxenutbildning och kompetensutveckling för personer som arbetar inom vård och omsorg. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska stärkas och utvecklas och i allt större omfattning koppla de teoretiska delarna till praktik - skolan ska allt mer likna arbetslivet. Utifrån dina behov och förutsättningar kan du läsa enstaka kurser eller en längre utbildning som är modern och håller hög kvalitet. Vuxenutbildningen i Vellinge, Trelleborg och Svedala samarbetar och för att få en helhetsbild av kursutbudet. Besök respektive kommuns hemsida: vuxenutbildningen I Vellinge har vi följande kurser inom vård och omsorg samt friskvård. Samläsning sker med eleverna på gymnasiet. Etik och livsfrågor Rehabilitering och habilitering Psykologi A Psykiatri Människan socialt och kulturellt Friskvård, lokal kurs Vård och omsorg Du hittar kortfattad kursbeskrivning på sidan 9 i denna broschyr. Engelska 90p/delkurs Delkurs 1, kod: EN1050A En nybörjarkurs där du bygger upp grunderna i ordförråd, grammatik och uttal. Du får bl a läsa och skriva texter som behandlar vardagliga ämnen, träna din hörförståelse och delta i enkla samtal kring välbekanta situationer. Delkurs 2, kod: EN1050B Fortsättningskurs som motsvarar grundskolans år 7 och halva år 8. Under kursen utvecklar du din förmåga att tala och skriva på engelska och att förstå enklare texter och tydligt tal. Delkurs 3, kod: EN1050C Kursen är den sista på grundskolenivå och motsvarar senare delen av år 8 och år 9. Efter kursen kan du kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga ämnen. Matematik 90p/delkurs Delkurs 1, kod: MA1050A Detta är en nybörjarkurs med fokus på talbegrepp, talens egenskaper och de fyra räknesätten. En kurs för dig som behöver stärka dina grundläggande kunskaper och förbättra möjligheterna till fortsatta matematikstudier. Delkurs 2, kod: MA1050B Du får utveckla din känsla för tal och räknesätt. Inom ramen för vardagsmatematik får du bl a tolka tabeller och diagram samt lära dig grundläggande geometri. Enkel ekvationslösning ingår. Du får träna såväl huvudräkning som användandet av miniräknare. Delkurs 3, kod: MA1050C I denna kurs ingår bråkräkning, procenträkning och fördjupade kunskaper i geometri och statistik. Kursen motsvarar senare delen av år 7-9 i grundskolan. Samhällskunskap SH p Kursen ger dig kunskaper i om hur samhället fungerar såväl nationellt som internationellt. Du lär dig fakta kring och får diskutera begrepp som t ex demokrati, ekonomi, mänskliga rättigheter och miljö. Svenska 120p/delkurs Delkurs 1, kod: SV1050A Kursen vänder sig till dig som inte har läst svenska på länge och känner att du behöver träna grunderna. Du skriver kortare texter och läser skönlitteratur och facktexter. Du tränar också på de vanligaste reglerna för skriftspråket. Delkurs 2, kod: SV1050B Kursen vänder sig till dig som känner att du har grunderna i svenska men tycker att det vore bra med repetition. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå.. Svenska som andra språk 120p/delkurs Delkurs 1, kod: SVA1050A Kursen vänder sig till dig som har uppnått Sfi-nivåerna på C eller D-nivå. Du läser grammatik, ordkunskap och övar konversation. Kursen är obligatorisk för dig som vill läsa grundläggande svenska och har annat modersmål än svenska. Delkurs 2, kod: SVA1050B Kursen vänder sig till dig som har betyget godkänt på Sfi nivå D. Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får läsa fack- och skönlitteratur, skriva kortare texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse.. Läs mer om kurser och aktuell information på 5

6 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning för dig som vill komplettera en tidigare gymnasieutbildning, läsa en enstaka kurs eller ett helt slutbetyg. Kurserna ges både hösttermin och vårtermin om inget annat anges. För heltidsstudier krävs under hösten 340 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Kurserna ges dagtid om inget annat anges. Samhällsvetenskap Filosofi FS p I kursen granskas och diskuteras förhållningssätt, existentiella och etiska frågeställningar. Vi tolkar, värderar och granskar information ur olika perspektiv. Skillnad på kunskap och vetenskap diskuteras. Geografi A GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Befolkning, jordens utveckling, klimat, vatten och ekonomi är viktiga delar liksom miljö och resursfrågor. Geografi B GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Geografi B fördjupar och fokuserar på stadsplanering, turism och förändringar i landskapet som beror på människan. Historia A HI p Kursen ger dig en översiktlig bild av den historiska utvecklingen från antiken till våra dagar. Du får analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du får även möjlighet att diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Fast studietid dag/ Historia B HI p Denna kurs bygger på Historia A och innehåller olika fördjupningar och temaarbeten. Du får arbeta med källor och källkritik både vad avser historiska problem i nutid och förfluten tid. En viktig aspekt i kursen är att du får möjlighet att dels göra historiska jämförelser över tid och rum, dels jämföra händelser i dagens värld utifrån ett historiskt perspektiv. Internationell ekonomi FE p Kursen beskriver handeln mellan länder ur ett historiskt perspektiv fram till idag. Varför är vissa länder rika och andra fattiga, och vilken betydelse har detta? Vi undersöker varför handel uppstår, dess fördelar och dess nackdelar. Kunskap om valuta och växelkurser är en viktig del av kursen. Internationella relationer SH p I denna kurs undersöker vi hur förhållanden mellan olika länder uppstår och förändras. Vi studerar konflikter, diplomati, handel och splittring eller sammangående mellan länder. Vi analyserar olika internationella händelser och belyser EU, FN samt andra organisationers roll. Miljöpolitik MKU p Är miljöproblem en politisk fråga? I kursen undersöker vi vilka politiska åtgärder man kan göra för att förbättra miljön och vad som görs redan idag. Vi studerar miljöpolitikens uppkomst och dess utmaningar i framtiden. Psykologi A PS p Kursen ger dig kunskap om människans utveckling genom livet, människors reaktioner i vardagsliv och yrkesliv samt förståelse för hur människan fungerar som individ i grupp men även påverkas av gruppens och samhällets attityder och komplexitet. Vidare får du kunskap om olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur de tillämpas. Höstterminen 2009 Psykologi B PS p Du får jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier samt reflektera över sambandet mellan psykologi och samhällsutveckling. Arvets och miljöns betydelse tas upp och du fördjupar dina kunskaper om mänskliga kriser. Religion A RE p Du får kännedom om världsreligioners och andra livsåskådningars tro och idéer. Du får också lära dig hur grundtankarna tillämpas på frågor i vardags- och yrkesliv. 6 Läs mer om kurser och aktuell information på

7 Religion B RE p Kursen är en breddning och fördjupning av kurs A. Du får bl a möjlighet att känna igen och beskriva viktiga frågor som har med tro, etik och livsåskådningsfrågor att göra. Samhällskunskap A SH p Kursen ger dig kunskaper om demokratins framväxt samt ger dig en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället. Vidare anläggs ett miljömässigt perspektiv. Fast studietid dag/ Samhällskunskap B SH p Kursen handlar till större delen om olika fördjupningar där du bl a ska lära dig att tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på sammansatta samhällsfrågor. Du ska kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa. Projektarbete samhällsvetenskap och historia PA p Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Arbetet kan skrivas inom ramen för de samhällsvetenskapliga kurserna. Du finner mer information om Projektarbetet på vår hemsida. Ekonomi och juridik Affärsjuridik RK p Kursen ger dig kunskaper för framtida yrkesverksamhet, både inom privat näringsliv och offentlig sektor. Viktiga inslag i affärsjuridik är problemformulering, faktainsamling och problemlösning samt också metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska dokument. Bokföring Lokal kurs FE p Denna grundläggande bokföringskurs ges i två delar: Del 1 Lär dig att förstå ett företags redovisningssystem och att kunna utföra grundläggande bokföring. Du lär dig också att göra ett enkelt bokslut samt lite om skatter och lagar kring företagets redovisning. Del 2 - Lär dig grunderna i ett modernt bokföringsprogram samt att bokföra i programmet och att få fram olika rapporter såsom moms-, balans- och resultatrapport. Du kan välja att antingen läsa hela kursen eller endast del 1 eller del 2. Höstterminen 2009, kvällstid Bokslut/lön/reskontra Lokal kurs FE p En kurs där teori varvas med tillämpning i ett modernt affärssystem. Du lär dig grunderna i bokslut, reskontra/fakturering och lönehantering., kvällstid Entreprenörskap OK p Detta är en kurs för dig som funderar på att starta eget, redan är igång eller är allmänt intresserad av entreprenörskap. Du möter även resurspersoner från bank, näringsliv och andra för entreprenörer viktiga områden. Höstterminen 2009, sen eftermiddag/kväll Företagsekonomi A FE p Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Kursen tar även upp privatekonomi. Höstterminen 2009, v vårterminen 2010 med flexibel kurstid Företagsekonomi B FE p Detta är en fortsättningskurs där hela det företagsekonomiska området behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Kursen tar upp olika metoder och tekniker används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Läsåret 09/10 v Information och layout ADM p Du får grundläggande kunskaper i text- och layoutprogram samt affärskommunikation. Du får också träna tangentbordsteknik samt utforma dokument och informationsmaterial. Våra datorer med Microsofts programvaror står till ditt förfogande. Marknadsföring FE p I kursen ingår bl a att förstå sambanden mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier. Du ska efter kursens slut kunna utforma och följa upp en marknadsplan. Genom relevanta metoder ska du kunna hämta information om marknaden, göra marknadsanalyser och framtidsbedömningar. Forts. på nästa sida Läs mer om kurser och aktuell information på 7

8 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Personlig försäljning HNDL p I denna kurs lär du dig grunderna i personlig försäljning. Förutom teori och övningar, kommer du att möta yrkesverksamma försäljare som föreläser och tränar dig i försäljningsteknik. Projektarbete - ekonomi PA p Arbetet kan skrivas inom ramen för de ekonomiska och juridiska kurser som ges. Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Redovisning och beskattning FE p Kursen omfattar viktiga delar i ett företag såsom skatter, transaktioner, redovisning och revision, regler samt kunna analysera företagets ekonomi och dess utveckling. Att kunna analysera och jämföra olika företag i olika länder ingår i kursen. Förkunskaper: Företagsekonomi samt grundläggande bokföring eller motsvarande. Rättskunskap RK p Kursen behandlar grundläggande juridiska begrepp där vardagslivets juridik är i fokus. Kursen innehåller även viss praktiska inslag. Höstterminen 2009 Matematik och naturvetenskap Matematik A MA p Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan. Du ges möjlighet att få breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Möjlighet till halvdistans Matematik B MA p Kursen bygger vidare på A-kursen inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Vidare tas sannolikhetslära upp. Du ska också göra en statistisk undersökning. Fast studietid dag/halvdistans Matematik C MA p Här fortsätter du med aritmetik, algebra och funktionslära. Kursen innehåller även differentialkalkyl. Problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden behandlas. Fast studietid dag/halvdistans Matematik D MA p Kurser bygger på matematik C och du fortsätter med differentialkalkyl. Kursen innehåller även integralkalkyl och trigonometri. Naturkunskap A NK p En grundläggande kurs i naturkunskap. Kursen tar upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Laborationer ingår. Höstterminen 2009 vårterminen 2010 Naturkunskap B NK p Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad. Du får i denna kurs ökade möjligheter att utföra laborationer. Höstterminen 2009, v 36-10, samläsning med Sundsgymnasiet Data/IT Datorkunskap DAA p Utbildningen syftar till att ge förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter. Du lär dig använda dig av programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation och informationssökning. Desktopp med digital bildbehandling DAA1202 Kursen ger kunskaper i redigering av text, bild, illustration, inläsning och retuschering samt hantering av bilder och bildformat. Programhantering - med Datakörkort (ECDL) DAA p Med datorn som arbetsredskap ges fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram samt att använda ett presentationsprogram med de vanligaste funktionerna för att producera presentationer och bildspel. Olika nätverkstjänster undersöks. Du ges möjlighet att ta Europeiska datakörkortet (ECDL). En avgift tas ut för certifiering. Förkunskaper: Genomgången kurs i Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande kunskaper. 8 Läs mer om kurser och aktuell information på

9 Omvårdnad Arbetsmiljö och säkerhet ARL p Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsliv och arbetsmiljö samt till att skapa förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företagets och samhällets utveckling. Höstterminen 2009 Etik och livsfrågor SOMS p Kursen ger kunskaper om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Fördjupade kunskaper om olika livsåskådningars syn på hälsa, liv och död, samt vård och omsorg belyses också. Helårsstudier 09/10 Vård och omsorgsarbete OMV p Kursen ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Kursen behandlar etiska aspekter i vård- och omsorgsarbete, möte med människor och kommunikation. 3 terminer Människan socialt och kulturellt SOMS1202, 100 p Kursen ger kunskap om människan ut olika sociala och kulturella perspektiv samt skapar förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. En del av kursen behandlar olika sätt att kommunicera ur ett socialt och kulturellt perspektiv samt ur olika kulturers syn på sjukdomstillstånd samt behandling. Helårsstudier 09/10 Psykiatri OMV p Kursen ger erfarenheter av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Kursen ger förståelse av samband mellan samhällsutvecklingen och psykiatrisk verksamhet. Kursen ger även kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. Helårsstudier 09/10 Rehabilitering och habilitering SOMS p Kursen ger fördjupad kunskap om rehabilitering och habilitering av människor i behov av vård och omsorg. Kursen ger även kunskap om hjälpmedel som används i rehabiliterande och habiliterande syfte och ge erfarenhet av verksamheter som stödjer och utvecklar människors möjlighet till ett meningsfullt liv. Helårsstudier 09/10 Friskvård, lokal kurs OMV p Kursen ger fördjupade kunskaper i klassisk massage. Den ger dig goda grunder i vad massage är och hur man praktiskt tillämpar det. Kursen ger fördjupade kunskaper i kost- och näringslära. Kursen ger fördjupade kunskaper i stress och dess hantering. En naturlig koppling finns till praktiken. Kursen ger goda kunskaper i att utforma och genomföra ett motionsprogram till musik för utvald specifik målgrupp. Helårsstudier 09/10 Psykologi A och B - se kurser under Samhällsvetenskap Läs mer om kurser och aktuell information på 9

10 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Språk Engelska A EN p En kurs där du utvecklar förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Du får läsa texter och skönlitteratur med varierat sakinnehåll. Du får kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder. Engelska B EN p Kursen bygger på Engelska A och har en mer analytisk inriktning. Du ges möjlighet till ytterligare fördjupning i språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Målet är att du kan uttrycka dig med gott uttal och tydlig intonation. Du läser några samtidsromaner på engelska samt läser utdrag ur skönlitterära verk från olika epoker. Engelska C/Cambridge Certificate in Advanced English EN p En renodlad fördjupningskurs i ämnet väl lämpad som exempelvis förberedelse till högre studier. Du får tillfälle att öva upp såväl din skriftliga som muntliga förmåga. Du kommer att studera olika slags texter, göra analyser, föra diskussioner och på så sätt bli säkrare i det engelska språket. Du har möjlighet att ta Cambridge Certificate in Advanced English. En avgift tas ut vid certifiering, ca 1 500:-. Svenska A SV p Svenska som andraspråk A SVA p Kursen är första delen i kärnämneskursen Svenska. Tyngdpunkten ligger på ditt behov av att kommunicera i tal och skrift och att vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Du läser litteratur, både hela verk och utdrag och lär dig tillämpa grundläggande språkregler. Svenska B SV p Svenska som andraspråk B SVA p Är en breddning och fördjupning av Svenska A. Du får en mer strukturerad litteraturhistorisk överblick och läser att antal verk från skilda epoker. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Svenska C SV p Kursen ger dig möjligheter att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter i tal och skrift. Du får också möjlighet att förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Textanalys ingår. Du ska kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier. Höstterminen 2009, v Retorik (lokal kurs) SV p Kursen riktar sig till dig som vill öva upp färdigheterna att tala i olika sammanhang. Du får rika tillfällen att utifrån olika exempel lära dig att behärska olika talsituationer; från argumentation till festtal. Moderna språk Steg 1 - är, oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal och vardagliga och välbekanta ämnen. Steg 2 - är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedomen om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Språk steg 1 och 2 Hela läsåret 09/10 Franska steg 1 och 2 Spanska steg 1 och 2 Tyska steg 1 och 2 Danska Steg 1 DAN p Höstterminen 2009 Steg 2 DAN p Språk steg 3 och 4 Höstterminen 2009 samt del av vårterminen Spanska Spanska steg 3 SP p Spanska steg 4 SP p Tyska Tyska steg 3 TY p Tyska steg 4 TY p Franska Franska steg 3 FR p Franska steg 4 FR p 10 Läs mer om kurser och aktuell information på

11 Studier på ditt sätt? Vi ger dig möjligheten. Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder Särvux är en utbildningsform för studerande som är 20 år eller äldre och som har begåvningshandikapp, autism eller fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen ges som fristående kurser där man söker den eller de kurser man vill gå eller har behov av. Varje elev arbetar efter en individuell studieplan, som upprättas och utvärderas av lärare och elev tillsammans. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen är kostnadsfri. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. Kontakt: Monica Lindhe tel , e-post: SYV: Sfi Svenska för invandrare Swedish for immigrants Svenska för invandrare är tillgänglig för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. Vi har sfi-undervisning dagtid och kvällstid. Kvällsundervisningen sker en kväll/vecka. Du är behörig till sfi från det kalenderår du fyller 16 år. Undervisning och läromedel är kostnadsfritt. English version: Swedish as a foreign language is available for those with other native languages. Sfi-classes (Swedish for immigrants) are offered both as day and evening classes. Evening classes take place once a week. You are qualified to apply for sfi from the year you turn 16 and if you are a permanent residential of Vellinge community. Classes are free of charge. Studieperiod: Hösten 2009: 12 aug - 12 dec resp. våren 2010: 8 jan - 25 juni.. Kontakt: , e-post: SYV: Distansstudera på högskolan via Lärcenter På Vellinge Lärcenter kan du studera högskolekurser på distans. Du har fri tillgång til internetuppkopplade datorer och din högskola kan förlägga prov och tentamina till Vellinge Lärcenter. På Vellinge Lärcenter kan du studera antingen våra egna eller andra utbildningsanordnares kurser få råd om studier oavsett utbildningsanordnare utan kostnad använda Internetuppkopplade datorer för studier och informationssökning efter bokning använda videokonferensutrustning göra prov/tentamina Du kan studera enstaka kurser eller hela program på högskolenivå. Du hittar mer information på Uppdragsutbildning Vellinge Lärcenter erbjuder: Kvalificerad personalutbildning Vuxenanpassad undervisning Professionella lärare Stimulerande lärmiljöer Konkurrenskraftiga priser Vi gör en behovsanalys och skräddarsyr utbildningar utifrån era behov inom bland annat: Språk (danska, engelska, franska, spanska, svenska och ryska) Retorik konsten att tala Medieområdet Dataområdet Ekonomiområdet Välkommen med din förfrågan! Kontakta oss: Vellinge Lärcenter, tel /56, fax Läs mer om kurser och aktuell information på 11

12 Kontakta oss! Studie- och yrkesvägledare På Vellinge Lärcenter finns kommunens studie- och yrkesvägledare samlade. Vem du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född, enligt nedan: Kontaktperson Dag Telefon Ann-Marie Hedlund , Tina Påhlsson 8-11, samt SFI , Anne Wärenfalk , Magnus Lindbro 24-31, samt Särvux , Administration Cecilia Swärd, platschefsassistent, tel Fredrik Aksell, utbildningsansvarig, tel Pia Raflund, verksamhetsansvarig, tel Gert Åkesson, gymnasiechef, tel Kurator Anna Alinder, tel Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Mer information hittar du på vår hemsida:

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter Om vuxenutbildningen Bra att veta 2013/2014 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 Vuxenutbildningen Letälvsskolan Komvux i Degerfors www.degerfors.se/letalvsskolan 1 .. Ett steg närmare målet......... Välkommen till vuxenutbildningen! Vår ambition

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2010

Utbildningskatalog Våren 2010 Utbildningskatalog Våren 2010 Vem kan söka till Komvux? Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med andra halvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en nationell gymnasieutbildning.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer