Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning"

Transkript

1 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning

2 Allmän information Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material får du själv bekosta. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Studietider Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning: Hösten augusti 18 december Våren januari 10 juni Ansökningstid Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning Höstterminen 2009 ansökan 15 maj 2009 ansökan 15 november 2009 Flera kurser har flexibel kurstid. Välkommen med din ansökan! Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. Studieekonomi Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på heltid eller deltid. Prata med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med csn. Biblioteken i kommunen På alla bibliotek i kommunen finns aktuell studieinformation och arbetsplatser med datorer för vuxenstuderande. Här kan du få hjälp av personalen med informationssökning och att beställa kurslitteratur. För att du som studerar vid Vellinge Lärcenter ska kunna tillgodogöra dig dina studier på bästa sätt är det viktigt att du kan söka, värdera och kritiskt granska information, samt använda dig av både tryckta och elektroniska källor som exempelvis de databaser du kan nå via ditt bibliotek. Vi erbjuder också utbildningar i källkritik och informationssökning för vuxenstuderande. Välkommen till oss så berättar vi gärna mer! Rätt nivå Det är viktigt att du hamnar på rätt nivå redan från början. Ett sätt är att göra test. Vi har tester i svenska, engelska och matematik. Ett annat sätt är att delta i en orienteringskurs. Tala med SYV eller med berörd lärare. Studieverkstad Studieverkstaden är öppen för alla, oavsett om du studerar vid Vellinge Lärcenter eller bara vill komma och prova på hur det är att studera som vuxen. Studieverkstaden är en viktig del av flexibla kurser och kurser på distans. Här finns lärare som hjälper till med studier, datorer att använda och närhet till bibliotek och studieplatser. Studieverkstad finns i ämnena ekonomi, engelska, svenska, matematik och data. Läser du en kurs med flexibel kurstid så har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Du kan starta och avsluta kursen när som helst under läsåret. Kurser med flexibel kurstid pågår hela läsåret om inget annat anges. Flera kurser ges på halvdistans. Detta innebär att du själv läser in stora delar av kursen med hjälp av en skriven handledning. I varje kurs ges det ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Du kan även använda studieverkstaden som stöd. Du kan påbörja och avsluta kursen i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. Prövning En prövning innebär att man läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Ibland kompletteras tentamenstillfället med en muntlig examination. Du kan göra en prövning i de kurser som ges vid Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter. Det finns två prövningsperioder per termin. Tiderna för prövning, anmälan och kostnad hittar du på hemsidan. 2 Välkommen med din ansökan!

3 Du lever så länge du lär. Vellinge Lärcenter - mötesplatsen för all vuxenutbildning. Vellinge Lärcenter är en ingång och mötesplatsen för alla vuxna som vill utveckla sin kompetens. Det gäller om du är arbetssökande, anställd, egenföretagare eller av annan anledning vill komplettera dina tidigare studier. Det är till oss du vänder dig, oavsett om du vill studera på Vellinge Lärcenter eller hos någon annan utbildningssamordnare. På Vellinge Lärcenter har du stora möjligheter att själv bestämma över hur du vill lägga upp dina studier. I ett flertal kurser kan du börja när som helst under året och studera i snabb eller långsam takt, på heltid, deltid eller distans. Vi har också en öppen verksamhet - studieverkstad - där du kan få hjälp av lärare, oavsett om du studerar hos oss eller vill prova på hur det är att studera som vuxen, utifrån dina egna behov. Välkommen du också! Innehåll 3 Studie- och yrkesvägledning - hjälp att hitta rätt utbildning för just dig! 2 Allmän information - ansökningstid, behörighet, studieformer, prövning mm 2 Biblioteken information och studiearbetsplatser 4-5 Nyheter - Företagarcollege och omvårdnadsutbildning 6-10 Gymnasial vuxenutbildning - dag- och kvällstid, halvdistans och flexibel kurstid 5 Grundläggande vuxenutbildning - kurser med flexibel kurstid 11 Sfi - Svenska för invandrare 11 Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder 11 Högskolestudier - distansstudera på högskolan via Vellinge Lärcenter 11 Uppdragsutbildning - kompetensutveckling i ditt företag 12 Personal - kontaktuppgifter Studie- och yrkesvägledning Är du osäker på vad du vill eller har funderingar och önskemål, kan du vända dig till din studieoch yrkesvägledare för att tillsammans hitta rätt studieväg för dig. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med: Information och vägledning om all utbildning för vuxna från grundläggande nivå till gymnasieoch högskolestudier Information om ansökningstider, behörighet, betyg, komplettering, test med mera Studieekonomiskt stöd, se också Vägledningssamtalet är en viktig del av vägledningsprocessen som du själv har ett stort ansvar för. I vägledningssamtalet ska du bli medveten om såväl dina möjligheter som dina begränsningar för att få den insikt som krävs för att kunna göra bra val. Vägledning handlar alltså om att öka din förmåga att själv fatta beslut och tänka kritiskt. 3

4 Aktuellt 2009/201 Företagarcollege Vellinge Lärcenter i samverkan med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG och GRID, Swedbank samt Malmö Högskola. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbet med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens, vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Ekonomiassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring och bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi A och B Bokföring med tillämpning i ekonomiprogram Redovisning och Beskattning Programhantering alt. Datakörkort Information & Layout A Bokslut/reskontra/lön med tillämpning i ekonomiprogram Projektarbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Totalt 650 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Entreprenörskap med externa föreläsare Engelska, Cambridge Certificate in Advanced English Personlig försäljning Svenska C Retorik Affärsjuridik Marknadsföring (med praktiska inslag) Matematik A, B, C Psykologi Danska Nya kurser Följande kurser är nya och startar på Vellinge Lärcenter hösten Cambridge Certificate in Advanced English - inom ramen för kursen Engelska C, EN1203 CAE är ett erkänt och uppskattad certifikat inom både arbetsliv och studier. Certifikatet tas inom ramen för kursen Engelska C. Digital bildbehandling inom ramen för kursen Desktopp, DAA1202 Det är stor efterfrågan på att kunna läsa in, redigera och retuschera bilder samt skapa illustrationer i dator. Datakörkortet (ECDL) - inom ramen för kursen Programhantering, DAA1203 Det europeiska datakörkortet (ECDL) är ett erkänt certifikat i arbetslivet, som visar att man kan mer än grunderna i de vanligast förekommande dataprogrammen. 4 Läs mer om kurser och aktuell information på

5 0! Kursbeskrivningar Grundläggande vuxenutbildning Vård och omsorg - vi är på väg mot Vård- och omsorgscollege Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som inte har grundskolekompetens eller som vill repetera dina grundskolekunskaper. För heltidsstudier krävs under hösten 340 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Kurserna ges dagtid med flexibel kurstid. Vård- och omsorgscollege är en satsning där skola och arbetsliv tillsammans verkar för en vård- och omsorgsutbildning av högsta kvalitet. Det gäller utbildning på gymnasienivå såväl som vuxenutbildning och kompetensutveckling för personer som arbetar inom vård och omsorg. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska stärkas och utvecklas och i allt större omfattning koppla de teoretiska delarna till praktik - skolan ska allt mer likna arbetslivet. Utifrån dina behov och förutsättningar kan du läsa enstaka kurser eller en längre utbildning som är modern och håller hög kvalitet. Vuxenutbildningen i Vellinge, Trelleborg och Svedala samarbetar och för att få en helhetsbild av kursutbudet. Besök respektive kommuns hemsida: vuxenutbildningen I Vellinge har vi följande kurser inom vård och omsorg samt friskvård. Samläsning sker med eleverna på gymnasiet. Etik och livsfrågor Rehabilitering och habilitering Psykologi A Psykiatri Människan socialt och kulturellt Friskvård, lokal kurs Vård och omsorg Du hittar kortfattad kursbeskrivning på sidan 9 i denna broschyr. Engelska 90p/delkurs Delkurs 1, kod: EN1050A En nybörjarkurs där du bygger upp grunderna i ordförråd, grammatik och uttal. Du får bl a läsa och skriva texter som behandlar vardagliga ämnen, träna din hörförståelse och delta i enkla samtal kring välbekanta situationer. Delkurs 2, kod: EN1050B Fortsättningskurs som motsvarar grundskolans år 7 och halva år 8. Under kursen utvecklar du din förmåga att tala och skriva på engelska och att förstå enklare texter och tydligt tal. Delkurs 3, kod: EN1050C Kursen är den sista på grundskolenivå och motsvarar senare delen av år 8 och år 9. Efter kursen kan du kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga ämnen. Matematik 90p/delkurs Delkurs 1, kod: MA1050A Detta är en nybörjarkurs med fokus på talbegrepp, talens egenskaper och de fyra räknesätten. En kurs för dig som behöver stärka dina grundläggande kunskaper och förbättra möjligheterna till fortsatta matematikstudier. Delkurs 2, kod: MA1050B Du får utveckla din känsla för tal och räknesätt. Inom ramen för vardagsmatematik får du bl a tolka tabeller och diagram samt lära dig grundläggande geometri. Enkel ekvationslösning ingår. Du får träna såväl huvudräkning som användandet av miniräknare. Delkurs 3, kod: MA1050C I denna kurs ingår bråkräkning, procenträkning och fördjupade kunskaper i geometri och statistik. Kursen motsvarar senare delen av år 7-9 i grundskolan. Samhällskunskap SH p Kursen ger dig kunskaper i om hur samhället fungerar såväl nationellt som internationellt. Du lär dig fakta kring och får diskutera begrepp som t ex demokrati, ekonomi, mänskliga rättigheter och miljö. Svenska 120p/delkurs Delkurs 1, kod: SV1050A Kursen vänder sig till dig som inte har läst svenska på länge och känner att du behöver träna grunderna. Du skriver kortare texter och läser skönlitteratur och facktexter. Du tränar också på de vanligaste reglerna för skriftspråket. Delkurs 2, kod: SV1050B Kursen vänder sig till dig som känner att du har grunderna i svenska men tycker att det vore bra med repetition. Undervisningen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå.. Svenska som andra språk 120p/delkurs Delkurs 1, kod: SVA1050A Kursen vänder sig till dig som har uppnått Sfi-nivåerna på C eller D-nivå. Du läser grammatik, ordkunskap och övar konversation. Kursen är obligatorisk för dig som vill läsa grundläggande svenska och har annat modersmål än svenska. Delkurs 2, kod: SVA1050B Kursen vänder sig till dig som har betyget godkänt på Sfi nivå D. Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får läsa fack- och skönlitteratur, skriva kortare texter och tala. Du tränar också på läs- och hörförståelse.. Läs mer om kurser och aktuell information på 5

6 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning för dig som vill komplettera en tidigare gymnasieutbildning, läsa en enstaka kurs eller ett helt slutbetyg. Kurserna ges både hösttermin och vårtermin om inget annat anges. För heltidsstudier krävs under hösten 340 gymnasiepoäng och våren 440 gymnasiepoäng. Kurserna ges dagtid om inget annat anges. Samhällsvetenskap Filosofi FS p I kursen granskas och diskuteras förhållningssätt, existentiella och etiska frågeställningar. Vi tolkar, värderar och granskar information ur olika perspektiv. Skillnad på kunskap och vetenskap diskuteras. Geografi A GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Befolkning, jordens utveckling, klimat, vatten och ekonomi är viktiga delar liksom miljö och resursfrågor. Geografi B GE p Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller både samhälls- och naturvetenskap. Geografi B fördjupar och fokuserar på stadsplanering, turism och förändringar i landskapet som beror på människan. Historia A HI p Kursen ger dig en översiktlig bild av den historiska utvecklingen från antiken till våra dagar. Du får analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Du får även möjlighet att diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Fast studietid dag/ Historia B HI p Denna kurs bygger på Historia A och innehåller olika fördjupningar och temaarbeten. Du får arbeta med källor och källkritik både vad avser historiska problem i nutid och förfluten tid. En viktig aspekt i kursen är att du får möjlighet att dels göra historiska jämförelser över tid och rum, dels jämföra händelser i dagens värld utifrån ett historiskt perspektiv. Internationell ekonomi FE p Kursen beskriver handeln mellan länder ur ett historiskt perspektiv fram till idag. Varför är vissa länder rika och andra fattiga, och vilken betydelse har detta? Vi undersöker varför handel uppstår, dess fördelar och dess nackdelar. Kunskap om valuta och växelkurser är en viktig del av kursen. Internationella relationer SH p I denna kurs undersöker vi hur förhållanden mellan olika länder uppstår och förändras. Vi studerar konflikter, diplomati, handel och splittring eller sammangående mellan länder. Vi analyserar olika internationella händelser och belyser EU, FN samt andra organisationers roll. Miljöpolitik MKU p Är miljöproblem en politisk fråga? I kursen undersöker vi vilka politiska åtgärder man kan göra för att förbättra miljön och vad som görs redan idag. Vi studerar miljöpolitikens uppkomst och dess utmaningar i framtiden. Psykologi A PS p Kursen ger dig kunskap om människans utveckling genom livet, människors reaktioner i vardagsliv och yrkesliv samt förståelse för hur människan fungerar som individ i grupp men även påverkas av gruppens och samhällets attityder och komplexitet. Vidare får du kunskap om olika förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur de tillämpas. Höstterminen 2009 Psykologi B PS p Du får jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier samt reflektera över sambandet mellan psykologi och samhällsutveckling. Arvets och miljöns betydelse tas upp och du fördjupar dina kunskaper om mänskliga kriser. Religion A RE p Du får kännedom om världsreligioners och andra livsåskådningars tro och idéer. Du får också lära dig hur grundtankarna tillämpas på frågor i vardags- och yrkesliv. 6 Läs mer om kurser och aktuell information på

7 Religion B RE p Kursen är en breddning och fördjupning av kurs A. Du får bl a möjlighet att känna igen och beskriva viktiga frågor som har med tro, etik och livsåskådningsfrågor att göra. Samhällskunskap A SH p Kursen ger dig kunskaper om demokratins framväxt samt ger dig en förståelse för hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället. Vidare anläggs ett miljömässigt perspektiv. Fast studietid dag/ Samhällskunskap B SH p Kursen handlar till större delen om olika fördjupningar där du bl a ska lära dig att tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på sammansatta samhällsfrågor. Du ska kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa. Projektarbete samhällsvetenskap och historia PA p Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Arbetet kan skrivas inom ramen för de samhällsvetenskapliga kurserna. Du finner mer information om Projektarbetet på vår hemsida. Ekonomi och juridik Affärsjuridik RK p Kursen ger dig kunskaper för framtida yrkesverksamhet, både inom privat näringsliv och offentlig sektor. Viktiga inslag i affärsjuridik är problemformulering, faktainsamling och problemlösning samt också metoder för att upprätta och analysera olika slags juridiska dokument. Bokföring Lokal kurs FE p Denna grundläggande bokföringskurs ges i två delar: Del 1 Lär dig att förstå ett företags redovisningssystem och att kunna utföra grundläggande bokföring. Du lär dig också att göra ett enkelt bokslut samt lite om skatter och lagar kring företagets redovisning. Del 2 - Lär dig grunderna i ett modernt bokföringsprogram samt att bokföra i programmet och att få fram olika rapporter såsom moms-, balans- och resultatrapport. Du kan välja att antingen läsa hela kursen eller endast del 1 eller del 2. Höstterminen 2009, kvällstid Bokslut/lön/reskontra Lokal kurs FE p En kurs där teori varvas med tillämpning i ett modernt affärssystem. Du lär dig grunderna i bokslut, reskontra/fakturering och lönehantering., kvällstid Entreprenörskap OK p Detta är en kurs för dig som funderar på att starta eget, redan är igång eller är allmänt intresserad av entreprenörskap. Du möter även resurspersoner från bank, näringsliv och andra för entreprenörer viktiga områden. Höstterminen 2009, sen eftermiddag/kväll Företagsekonomi A FE p Kursen behandlar företagens roll och villkor i vårt samhälle samt övar grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Kursen tar även upp privatekonomi. Höstterminen 2009, v vårterminen 2010 med flexibel kurstid Företagsekonomi B FE p Detta är en fortsättningskurs där hela det företagsekonomiska området behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Kursen tar upp olika metoder och tekniker används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Läsåret 09/10 v Information och layout ADM p Du får grundläggande kunskaper i text- och layoutprogram samt affärskommunikation. Du får också träna tangentbordsteknik samt utforma dokument och informationsmaterial. Våra datorer med Microsofts programvaror står till ditt förfogande. Marknadsföring FE p I kursen ingår bl a att förstå sambanden mellan affärsidéer, omvärldsfaktorer och strategier. Du ska efter kursens slut kunna utforma och följa upp en marknadsplan. Genom relevanta metoder ska du kunna hämta information om marknaden, göra marknadsanalyser och framtidsbedömningar. Forts. på nästa sida Läs mer om kurser och aktuell information på 7

8 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Personlig försäljning HNDL p I denna kurs lär du dig grunderna i personlig försäljning. Förutom teori och övningar, kommer du att möta yrkesverksamma försäljare som föreläser och tränar dig i försäljningsteknik. Projektarbete - ekonomi PA p Arbetet kan skrivas inom ramen för de ekonomiska och juridiska kurser som ges. Projektarbete kan göras enskilt eller i grupp. Du ska välja ett problemområde, undersöka och analysera detta, dokumentera och redovisa. Projektarbetet är processinriktat och ställer krav på regelbunden handledning och dialog. Redovisning och beskattning FE p Kursen omfattar viktiga delar i ett företag såsom skatter, transaktioner, redovisning och revision, regler samt kunna analysera företagets ekonomi och dess utveckling. Att kunna analysera och jämföra olika företag i olika länder ingår i kursen. Förkunskaper: Företagsekonomi samt grundläggande bokföring eller motsvarande. Rättskunskap RK p Kursen behandlar grundläggande juridiska begrepp där vardagslivets juridik är i fokus. Kursen innehåller även viss praktiska inslag. Höstterminen 2009 Matematik och naturvetenskap Matematik A MA p Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan. Du ges möjlighet att få breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Möjlighet till halvdistans Matematik B MA p Kursen bygger vidare på A-kursen inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Vidare tas sannolikhetslära upp. Du ska också göra en statistisk undersökning. Fast studietid dag/halvdistans Matematik C MA p Här fortsätter du med aritmetik, algebra och funktionslära. Kursen innehåller även differentialkalkyl. Problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden behandlas. Fast studietid dag/halvdistans Matematik D MA p Kurser bygger på matematik C och du fortsätter med differentialkalkyl. Kursen innehåller även integralkalkyl och trigonometri. Naturkunskap A NK p En grundläggande kurs i naturkunskap. Kursen tar upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Laborationer ingår. Höstterminen 2009 vårterminen 2010 Naturkunskap B NK p Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad. Du får i denna kurs ökade möjligheter att utföra laborationer. Höstterminen 2009, v 36-10, samläsning med Sundsgymnasiet Data/IT Datorkunskap DAA p Utbildningen syftar till att ge förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter. Du lär dig använda dig av programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation och informationssökning. Desktopp med digital bildbehandling DAA1202 Kursen ger kunskaper i redigering av text, bild, illustration, inläsning och retuschering samt hantering av bilder och bildformat. Programhantering - med Datakörkort (ECDL) DAA p Med datorn som arbetsredskap ges fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram samt att använda ett presentationsprogram med de vanligaste funktionerna för att producera presentationer och bildspel. Olika nätverkstjänster undersöks. Du ges möjlighet att ta Europeiska datakörkortet (ECDL). En avgift tas ut för certifiering. Förkunskaper: Genomgången kurs i Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande kunskaper. 8 Läs mer om kurser och aktuell information på

9 Omvårdnad Arbetsmiljö och säkerhet ARL p Kursen syftar till att ge kunskaper om arbetsliv och arbetsmiljö samt till att skapa förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företagets och samhällets utveckling. Höstterminen 2009 Etik och livsfrågor SOMS p Kursen ger kunskaper om etiska riktlinjer och centrala etiska begrepp samt värden och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Fördjupade kunskaper om olika livsåskådningars syn på hälsa, liv och död, samt vård och omsorg belyses också. Helårsstudier 09/10 Vård och omsorgsarbete OMV p Kursen ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Kursen behandlar etiska aspekter i vård- och omsorgsarbete, möte med människor och kommunikation. 3 terminer Människan socialt och kulturellt SOMS1202, 100 p Kursen ger kunskap om människan ut olika sociala och kulturella perspektiv samt skapar förståelse för olika sätt att se på kulturbegreppet. En del av kursen behandlar olika sätt att kommunicera ur ett socialt och kulturellt perspektiv samt ur olika kulturers syn på sjukdomstillstånd samt behandling. Helårsstudier 09/10 Psykiatri OMV p Kursen ger erfarenheter av psykiatrisk vård och fördjupad kunskap om psykiska störningar och behandlingsmetoder samt psykiatrisk omvårdnad utifrån aktuella teorier inom området. Kursen ger förståelse av samband mellan samhällsutvecklingen och psykiatrisk verksamhet. Kursen ger även kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare samt allmänhet. Helårsstudier 09/10 Rehabilitering och habilitering SOMS p Kursen ger fördjupad kunskap om rehabilitering och habilitering av människor i behov av vård och omsorg. Kursen ger även kunskap om hjälpmedel som används i rehabiliterande och habiliterande syfte och ge erfarenhet av verksamheter som stödjer och utvecklar människors möjlighet till ett meningsfullt liv. Helårsstudier 09/10 Friskvård, lokal kurs OMV p Kursen ger fördjupade kunskaper i klassisk massage. Den ger dig goda grunder i vad massage är och hur man praktiskt tillämpar det. Kursen ger fördjupade kunskaper i kost- och näringslära. Kursen ger fördjupade kunskaper i stress och dess hantering. En naturlig koppling finns till praktiken. Kursen ger goda kunskaper i att utforma och genomföra ett motionsprogram till musik för utvald specifik målgrupp. Helårsstudier 09/10 Psykologi A och B - se kurser under Samhällsvetenskap Läs mer om kurser och aktuell information på 9

10 Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning Språk Engelska A EN p En kurs där du utvecklar förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Du får läsa texter och skönlitteratur med varierat sakinnehåll. Du får kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga länder. Engelska B EN p Kursen bygger på Engelska A och har en mer analytisk inriktning. Du ges möjlighet till ytterligare fördjupning i språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Målet är att du kan uttrycka dig med gott uttal och tydlig intonation. Du läser några samtidsromaner på engelska samt läser utdrag ur skönlitterära verk från olika epoker. Engelska C/Cambridge Certificate in Advanced English EN p En renodlad fördjupningskurs i ämnet väl lämpad som exempelvis förberedelse till högre studier. Du får tillfälle att öva upp såväl din skriftliga som muntliga förmåga. Du kommer att studera olika slags texter, göra analyser, föra diskussioner och på så sätt bli säkrare i det engelska språket. Du har möjlighet att ta Cambridge Certificate in Advanced English. En avgift tas ut vid certifiering, ca 1 500:-. Svenska A SV p Svenska som andraspråk A SVA p Kursen är första delen i kärnämneskursen Svenska. Tyngdpunkten ligger på ditt behov av att kommunicera i tal och skrift och att vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Du läser litteratur, både hela verk och utdrag och lär dig tillämpa grundläggande språkregler. Svenska B SV p Svenska som andraspråk B SVA p Är en breddning och fördjupning av Svenska A. Du får en mer strukturerad litteraturhistorisk överblick och läser att antal verk från skilda epoker. Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Svenska C SV p Kursen ger dig möjligheter att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter i tal och skrift. Du får också möjlighet att förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Textanalys ingår. Du ska kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier. Höstterminen 2009, v Retorik (lokal kurs) SV p Kursen riktar sig till dig som vill öva upp färdigheterna att tala i olika sammanhang. Du får rika tillfällen att utifrån olika exempel lära dig att behärska olika talsituationer; från argumentation till festtal. Moderna språk Steg 1 - är, oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal och vardagliga och välbekanta ämnen. Steg 2 - är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedomen om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Språk steg 1 och 2 Hela läsåret 09/10 Franska steg 1 och 2 Spanska steg 1 och 2 Tyska steg 1 och 2 Danska Steg 1 DAN p Höstterminen 2009 Steg 2 DAN p Språk steg 3 och 4 Höstterminen 2009 samt del av vårterminen Spanska Spanska steg 3 SP p Spanska steg 4 SP p Tyska Tyska steg 3 TY p Tyska steg 4 TY p Franska Franska steg 3 FR p Franska steg 4 FR p 10 Läs mer om kurser och aktuell information på

11 Studier på ditt sätt? Vi ger dig möjligheten. Särvux för vuxna med kognitiva funktionshinder Särvux är en utbildningsform för studerande som är 20 år eller äldre och som har begåvningshandikapp, autism eller fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder. Utbildningen ges som fristående kurser där man söker den eller de kurser man vill gå eller har behov av. Varje elev arbetar efter en individuell studieplan, som upprättas och utvärderas av lärare och elev tillsammans. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen är kostnadsfri. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. Kontakt: Monica Lindhe tel , e-post: SYV: Sfi Svenska för invandrare Swedish for immigrants Svenska för invandrare är tillgänglig för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. Vi har sfi-undervisning dagtid och kvällstid. Kvällsundervisningen sker en kväll/vecka. Du är behörig till sfi från det kalenderår du fyller 16 år. Undervisning och läromedel är kostnadsfritt. English version: Swedish as a foreign language is available for those with other native languages. Sfi-classes (Swedish for immigrants) are offered both as day and evening classes. Evening classes take place once a week. You are qualified to apply for sfi from the year you turn 16 and if you are a permanent residential of Vellinge community. Classes are free of charge. Studieperiod: Hösten 2009: 12 aug - 12 dec resp. våren 2010: 8 jan - 25 juni.. Kontakt: , e-post: SYV: Distansstudera på högskolan via Lärcenter På Vellinge Lärcenter kan du studera högskolekurser på distans. Du har fri tillgång til internetuppkopplade datorer och din högskola kan förlägga prov och tentamina till Vellinge Lärcenter. På Vellinge Lärcenter kan du studera antingen våra egna eller andra utbildningsanordnares kurser få råd om studier oavsett utbildningsanordnare utan kostnad använda Internetuppkopplade datorer för studier och informationssökning efter bokning använda videokonferensutrustning göra prov/tentamina Du kan studera enstaka kurser eller hela program på högskolenivå. Du hittar mer information på Uppdragsutbildning Vellinge Lärcenter erbjuder: Kvalificerad personalutbildning Vuxenanpassad undervisning Professionella lärare Stimulerande lärmiljöer Konkurrenskraftiga priser Vi gör en behovsanalys och skräddarsyr utbildningar utifrån era behov inom bland annat: Språk (danska, engelska, franska, spanska, svenska och ryska) Retorik konsten att tala Medieområdet Dataområdet Ekonomiområdet Välkommen med din förfrågan! Kontakta oss: Vellinge Lärcenter, tel /56, fax Läs mer om kurser och aktuell information på 11

12 Kontakta oss! Studie- och yrkesvägledare På Vellinge Lärcenter finns kommunens studie- och yrkesvägledare samlade. Vem du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född, enligt nedan: Kontaktperson Dag Telefon Ann-Marie Hedlund , Tina Påhlsson 8-11, samt SFI , Anne Wärenfalk , Magnus Lindbro 24-31, samt Särvux , Administration Cecilia Swärd, platschefsassistent, tel Fredrik Aksell, utbildningsansvarig, tel Pia Raflund, verksamhetsansvarig, tel Gert Åkesson, gymnasiechef, tel Kurator Anna Alinder, tel Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Mer information hittar du på vår hemsida:

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer