Vuxenstuderande. Handbok för. våren Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12"

Transkript

1 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2

3 Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle, kunskapssamhälle, it-samhälle... Att med ett enda ord fånga den tid vi lever i är kanske omöjligt. Vi lever i en värld i ständig förändring, där samarbete över gränserna är en självklarhet. Om man tänker på hur vår vardag och vårt arbetsliv såg ut för bara tiotalet år sedan har det skett enorma förändringar. Digitalisering och kommunikationsteknik är bara några exempel på faktorer som drastiskt förändrat vår vardag och vårt sätt att umgås med varandra. Hur ska vi då hantera allt som förändras i vår omgivning? För att förstå vad som händer måste vi hela tiden lära oss mer om oss själva och omvärlden. Var hittar vi då det livslånga lärandet? Jo, på Vuxenutbildningen! Vi hoppas att du får många nya insikter och kunskaper under din tid här som gör dig bättre rustad att möta allt nytt du kommer få uppleva. Din framtid börjar idag! Välkommen till oss! 1. Vuxenutbildningen. Långenäsvägen Data/teorisalar och grupprum. Rörsvängen 9 3. Vuxenutbildningens naturvetenskapliga kurser. Hulebäcksgymnasiet 4. Statoil 5. Råda Torg 6. Kulturhuset Bussterminal 8. Järnvägsstation 9. Arbetsförmedling

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontaktinformation 2 Kalendarium för våren Utbildningar/Kurser 4 Ansvaret är ditt 5 Etiska regler 6 Studie- och yrkesvägledning 6 Redovisningsformer och betyg 7 8 Studiefinansiering 9 Information om sjukpenninggrundande inkomst 9 Praktiska upplysningar och trivselregler 11 Datafrågor 12 Läroböcker och förbrukningsmaterial 13 Liten historik över Vuxenutbildningen i Härryda 14

5 Välkommen att kontakta oss! Telefon (031) Expedition Vuxenutbildningen , 03 Långenäsvägen 5, Mölnlycke Postadress: Vuxenutbildningen Härryda Mölnlycke Fax Expeditionstider Måndag , Tisdag onsdag , Torsdag-fredag Under schemafria perioder är expeditionen öppen om inget annat anges. Kurssekreterare Carina Ekstrand Ewa Psaris Studievägledare Mona Ahlmqvist Anna Sjöström Drop-in : måndag , torsdag tf rektor Ingrid Källström Bibliotekarie Erik Jonsson Vaktmästare Izudin Halilovic Elevkårsexpedition Långenäsvägen Sjukanmälan? Se sidan 5. Personuppgiftslagen Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har alla som finns i Vuxenutbildningens register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. 2

6 KALENDARIUM FÖR VÅREN 2015 månad dag tid aktivitet januari onsdag Information för elever i sal 109 januari onsdag 21 Sista ansökningsdag för Polishögskolan februari söndag 15 Sista dag för anmälan till Högskoleprovet mars måndag 16 Sista ansökningsdag till sommarterminen på universitet och högskolor mars lördag 28 Provdag för Högskoleprovet april onsdag 15 Sista ansökningsdag för universitets- och högskoleutbildningar, hösten 2015 april onsdag 15 lektionstid Nationellt prov i Svenska 3 april torsdag 30 lektionstid Nationellt prov i Engelska 5 - delprov 1 maj lördag 2 Sista ansökningsdag för Yrkeshögskolan i Mölnlycke maj måndag 4 lektionstid Nationellt prov i Svenska 1 - delprov 1 maj torsdag 7 lektionstid Nationellt prov i Engelska 5 - delprov 2 maj måndag 11 lektionstid Nationellt prov i Svenska 1 - delprov 2 maj tisdag 12 lektionstid Nationellt prov i Engelska 6 - delprov 1 maj tisdag 19 lektionstid Nationellt prov i Engelska 6 - delprov 2 maj tisdag 26 Denna dag bör du ha anmält dig till Vuxenutbildningens kurser, hösten 2015 maj fredag 29 heldag Nationellt prov i Matematik 1-4 * juni juni måndag 15 torsdag 18 * Övrig gymnasieundervisning inställd hela dagen. För SFI gäller andra tider. Dessa meddelas separat. Senaste dag för behörighetskomplettering, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Sista kompletteringsdag för universitetsoch högskoleutbildningar, hösten

7 UTBILDNINGAR/KURSER Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Vård- och omsmsorgsutbildning Svenska för invandrare, SFI Särvux Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning Högskolekurser på distans Regionrekryterande yrkesutbildningar Kontakta studievägledarna för mer information. Vuxenutbildningen ger vuxna möjlighet att komplettera tidigare utbildning efter egna behov, förutsättningar och intressen. Vuxenutbildningen är kompetensinriktad och undervisningen utgår från vuxnas erfarenheter av vardagslivet och samhället. Du får en utbildning som ger samma kompetens som i ungdomsskolan, men innehållet behöver inte vara exakt detsamma. Yrkesvux Vi samarbetar inom Göteborgsregionen och erbjuder en serie yrkesutbildningar. Du kan läsa mer om detta på Du kan söka utbildningar inom ett stort antal yrkesområden. Lärling Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats. Du kan läsa mer om detta på Att läsa i en annan kommun Särskilda regler gäller för dig som vill studera i en annan kommun än hemkommunen. Ansökningar lämnas till Vuxenutbildningens expedition i Härryda kommun. Studieformer Du ska kunna studera på det sätt och i den takt som passar dig; därför erbjuder vi flera olika studieformer och studietider. Välj mellan undervisning i schemalagd grupp eller flexibla studier. Du kan också kombinera de olika studieformerna. I kurser med få sökande har vi inga schemalagda grupper. Kurser bedrivs på dag- och kvällstid. 4

8 ANSVARET ÄR DITT Hemarbete Antalet lektioner i de flesta kurser är färre än för samma kurser i ungdomsskolan. Detta innebär, att du måste ägna mycket tid till självstudier och hemarbete. Använd gärna de studieplatser som finns utplacerade i huset. Du får också gärna sitta och jobba i våra lektionssalar, när de är lediga (se schema vid varje lektionssal). Närvaro Eftersom studierna på Vuxenutbildningen är koncentrerade, är det viktigt att du är närvarande på lektionerna. Om du måste vara borta någon gång, är det ditt eget ansvar att ta kontakt med lärare eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt. Närvaro på muntliga och skriftliga prov, laborationer och exkursioner är obligatoriska. Frånvaro vid skriftliga prov ska meddelas till läraren via e-post eller telefon. Om du varit borta från en kurs i mer än en tre veckor i följd, startar en process om att skriva ut dig från kursen. Går du en flexkurs är det viktigt att du tar kontakt med läraren minst var 14:e dag. Sjukanmälan och vård av barn Om du har någon form av studiestöd, måste du alltid ringa Försäkringskassan på telefon för att sjukanmäla dig. Du som är hemma för vård av barn behöver inte meddela detta till Försäkringskassan. Om du avstått från studier för tillfällig vård av barn i sju dagar eller mer ska du lämna en försäkran om detta till csn. Om frånvaron är längre än två veckor ska du styrka orsaken. Du som har barn på förskola, lämna ditt schema till förskolepersonalen, så att du kan kontaktas i rätt sal på skolan. Utvärdering Utvärdering sker kontinuerligt i varje kurs och i slutet av varje läsår genomförs en enkät, vars resultat diskuteras med personalen. Detta är en chans för dig att vara med och påverka. Vuxenutbildningens datorer Du behöver information om våra datasystem. Vi har introduktionsdagar i vecka 3. En elevkår med en vald styrelse finns på skolan. Här kan du vara med och påverka. Se sidan 10. 5

9 Vuxenutbildningens etiska regler All verksamhet på vuxenutbildningen präglas av en demokratisk människosyn och allas lika värde. Detta innebär att du oavsett trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön och sexuell läggning har rätt att bli bemött på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Vidare förväntas du respektera och bemöta andra på samma sätt. I vår likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, kan du läsa mer om rutinerna kring värdegrundsarbetet på skolan. Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med prov och inlämningsuppgifter betraktas som fusk. Vad som är tillåtna hjälpmedel anges i respektive fall. Att plagiera från digitala eller tryckta källor betraktas som fusk. Din lärare har tillgång till antiplagiatprogram för att kontrollera detta. Fusk kan medföra att du får icke godkänt betyg på kursen. På vuxenutbildningen får ingen vara påverkad av alkohol eller andra droger. En drogpåverkad eller berusad person kommer att avvisas från skolan. Kontakt kan eventuellt tas med berörd myndighet. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING, SYV Vi hjälper dig med vägledning inför ditt framtida studie- och yrkesval. Vi upprättar en individuell studieplan/isp tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar och behov. Vi kan informera dig om behörigheter och antagningar till högre utbildningar samt arbetsmarknadsutsikter. Vi svarar också på dina frågor om studieekonomi. Om du behöver göra förändringar i din studieplan/ ISP eller avbryta en kurs så måste du först kontakta studievägledarna. Förändringar kan få konsekvenser för din studieekonomi och möjlighet till fortsatta studier. När vi har Drop-in kan du titta in och få hjälp med korta frågor. Dessa tider är: måndag kl och samt torsdag kl Har du frågor som kräver längre tid, är du välkommen att boka tid hos oss via våra bokningspärmar som finns på expeditionsdisken. Du kan också ringa eller skicka frågor via våra mailadresser. Utanför studievägledarnas rum finner du broschyrer, ansökningshandlingar samt en anslagstavla med aktuell information. 6

10 REDOVISNINGSFORMER OCH BETYG/BEDÖMNING För att få reda på vilka kunskaper och färdigheter kursdeltagare har i ämnet används olika redovisningsformer, t ex muntliga och skriftliga prov, redovisning av grupparbeten eller individuella uppgifter. Prov, seminarier och laborationer Läraren och eleverna kommer vid kursstarten överens om inlämningstider för hemskrivningar, fördjupningsarbeten och andra inlämningsuppgifter samt rutiner för prov och andra redovisningsformer. Deltagande i prov samt i vissa muntliga seminarier och laborationer är obligatoriskt. OBS! Mobiltelefoner ska vara avstängda vid prov, samt under lektionstid. Vid prov får endast penna, radergummi (och i vissa ämnen andra hjälpmedel) medtagas. Betygsättning Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen ej är godkänd. Betyg bestäms av flera faktorer där bland annat skriftliga prov, fördjupningsarbeten, muntligt deltagande och praktiska moment ingår. Oavsett om en kurs blivit betygssatt eller inte, har du som elev rätt att få ett intyg på en genomgången kurs. Validering Att göra en validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser. Genom valideringen blir dessa synliggjorda och dokumenterade. Validering kan också göra att din kunskapsnivå kartläggs så att dina studier kan anpassas efter dina behov. I vissa fall kan studietiden förkortas. En validering kan utmynna i en prövning där du får betyg i kursen eller ett intyg som visar vilka kunskaper du har. Hur ligger jag till? Efter halva kurstiden erbjuder din lärare dig ett hur ligger jag till i kursen-samtal. Samtalen sker oftast under lärarens kontakttider. Boka tid med läraren! 7

11 Stora förändringar inom vuxenutbildningen Under 2012 genomfördes stora förändringar inom vuxenutbildningen i Sverige. Ny skollag, ny förordning, ny läroplan och ämnesplaner (kursplaner) samt en betygsskala med flera steg infördes. Ämnesplanerna för kurserna på gymnasial nivå är alltså förändrade. Många kurser har bytt namn och vissa kurser har blivit ersatta av helt nya. På grundläggande nivå har kurserna poängsatts. Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen Slutbetyg (2350 poäng) kommer att gradvis fasas ut och ersättas av gymnasieexamen (2400 poäng), där det i examensbeviset framgår om det avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg utfärdas fram till den 1 juli Oavsett om du läser mot slutbetyg eller gymnasieexamen, ska du kontakta din studievägledare om vad som gäller för dig! Utdrag ut betygskatalogen Hos oss kan du läsa enstaka kurser, som du behöver för att gå vidare till fortsatta studier, yrkesutbildningar eller arbetsliv. Efter avslutade studier kan du få ett intyg, som visar vilka kurser eller delkurser du läst och vilket betyg du fått. Om du vill ha ut ett betygsdokument eller intyg, meddela expeditionen i god tid. Ange alltid vilka kurser du vill ha med! Vårens prövningar Det är möjligt att på egen hand läsa in en teoretisk kurs för att sedan gå upp i prövning och på det sättet få betyg i kursen. Anmälan till prövning görs på expeditionen. Prövningen kostar 500 kr per kurs och tillfälle. Har du sedan tidigare ett icke godkänt betyg (IG/F) är prövningen kostnadsfri. 8

12 STUDIEFINANSIERING Studiehjälp Studiehjälp kan du få t o m vårterminen det år du fyller 20 år vid heltidsstudier. Information om studiestödspoäng överförs från skolan till CSN. Du ansvarar för att csn har riktiga uppgifter om dina studier (anmäl ändringar). Kursernas poäng ligger till grund för ditt studiemedel. För heltidsstudier krävs kurser motsvarande 20 poäng.per vecka. Studiemedel Studiemedel kan sökas fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlet har två olika nivåer för lån och bidrag, en generell och en högre. Du som är minst 25 år och studerar på grundläggande och/eller gymnasienivå kan få det högre bidraget. Du söker direkt via Om du söker studiemedel kryssar du i detta på din ansökningsblankett till vuxenutbildningen. När du börjar dina studier ska du lämna en studieförsäkran till csn. Detta gör du antingen med en blankett som heter Studieförsäkran, via talsvar per telefon eller via csn:s hemsida. Tilläggsbidrag Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Bidraget kan du få till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Information Har du frågor om ditt studiestöd kan du kontakta studievägledarna. För ytterligare information: På hemsidan kan du skriva e-post direkt till csn och ställa frågor kring det stöd som gäller för just dig. Du kan även ringa till csn, telefon Information angående kurser, studiestödspoäng och gymnasiepoäng överförs automatiskt och kontinuerligt till csn. Information om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) använder Försäkringskassan för att räkna ut storleken på bland annat föräldrapenning och sjukpenning. Du får behålla din SGI när du studerar om du får studiestöd enligt studiestödslagen, utbildningsbidrag för doktorander eller rekryteringsbidrag. Om du väljer att inte ta t ex studiemedel förlorar du ditt SGI-skydd och får en lägre ersättning efter studierna vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom. Det kan innebära att du förlorar mycket pengar. Har du inte studiemedel förnyas din SGI först när du får ett nytt arbete. SGI har inget med ditt bostadsbidrag att göra. 9

13 För att behålla din SGI ska du: haft inkomst från arbete som är sjukpenninggrundande före studiestarten, ha studiemedel utan uppehåll, anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen första vardagen efter att studierna avslutas. Sjukpenninggrundande inkomst och SGI-skydd Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) används för att räkna ut storleken på bland annat föräldrapenning och sjukpenning. De flesta som har inkomster från ett arbete har en SGI. När en person gör uppehåll i arbetet, och inkomsten upphör, är huvudregeln att rätten till SGI upphör. I vissa situationer kan SGI:n skyddas och man behåller sin SGI trots att det inte finns någon inkomst från arbete. Två exempel är studier med studiemedel och om man är anmäld hos arbetsförmedlingen Om du har frågor kontakta din lokala Försäkringskassa, se: 10

14 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR I alla lokaler råder rökförbud. Rökning är tillåten vid Långenäsvägen. Det finns utplacerade askkoppar i betong. Vid Rörsvängen är rökning tillåten endast vid gaveln utanför TV-affären. Tänk på allergikerna och ställ dig på rejält avstånd från skolans entré och fönster.! Trivselregler: Skolan är en gemensam arbetsplats för studerande och personal. Samma rättigheter och skyldigheter, som gäller på arbetsplatser i övrigt, ska också gälla på vår arbetsplats. Det är vi, studerande och personal, som ansvarar för den miljö vi vistas i dagligen Detta bygger på hänsyn, förtroende och respekt för varandra. Studerande och personal ska tillsammans bekämpa tendenser till mobbning, extremism och andra odemokratiska yttringar! Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionerna! Café: I vårt café finns microvågsugnar samt möjlighet att köpa kaffe med mera i automat. Du som använder ugnar och kylskåp ansvarar själv för att det är snyggt i köket. Våra gemensamma kylskåp töms varje fredag! I Hulebäcksgymnasiets matsal kan du köpa dagens rätt, smörgåsar, pajer, kaffe, te och kakor. Se anslag om öppettider. Utrymning: Utrymningsplan finns anslagen vid hissen på varje våningsplan på Långenäsvägen och vid datasalarna på Rörsvängen. Värdesaker: Skolan tar inte ansvar för förkomna eller stulna värdesaker. Busskort: Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få busskort av kommunen förutsatt att du studerar på heltid och är skriven i Hindås, Hällingsjö, Härryda, Landvetter eller Rävlanda och studerar i Mölnlycke. Alternativt kan du vara skriven i kommunen, men studera i kranskommunerna. Olycksfallsförsäkring: När du studerar på Vuxenutbildningen är du försäkrad vid olycksfallsskada under skoltid eller motsvarande och direktfärd till och från skolan. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Försäkringen gäller alltså inte sjukdom. Försäkringsbesked finns att hämta på Vuxenutbildningens expedition. 11

15 DATANÄTET Vuxenutbildningen har gott om datorutrustning. Som brukare av Vuxenutbildningens nätverk har du tillgång till följande bastjänster: Datorer i windowsmiljö CD/DVD- och CD/DVDRW-brännare Scanner för att läsa in bilder och text. Utskrift med laserskrivare i svartvitt och färg Microsoft Office eller Open Office (Calc, Draw, Impress, Math, Writer). Specifika program för den kurs du går finns oftast bara installerade i undervisningssalen men du är alltid välkommen in i mån av plats, även om lektion pågår. Vi har ett publikt trådlöst nätverk som du kan komma åt för att gå ut på internet och för att skriva ut på våra skrivare. Webbaserat lärande Fronter Vuxenutbildningen har en gemensam lärplattform som heter Fronter. Via vår webbplats når du Fronter och information och material i de kurser du studerar. Där får du också information från studievägledarna och expeditionen. För att kunna använda Fronter behöver du ett personligt konto. Detta konto är kostnadsfritt. I samband med terminsstarten ges en introduktionskurs för att lära dig att använda vårt datanät och webbplatsen. Du får också ditt personliga fronterkonto. Det är viktigt att du genomgår denna kurs samt registrerar dig som användare så fort som möjligt! Som användare förbinder du dig att följa den etikpolicy som gäller för Vuxenutbildningens nätverk. 12

16 LÄROBÖCKER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL Före kursstarten får du en lärobokslista där det står vilka läroböcker du ska köpa i de olika ämnena. Kurslitteraturen är obligatorisk. I Vuxenutbildningen på grundskolenivå tillhandahåller skolan vissa böcker. Se lärobokslistan! Förbrukningsmateriel såsom papper, pennor, pärmar o dyl får du anskaffa och bekosta själv. I Göteborgs Studentbokhandel kan du köpa all kurslitteratur enligt lärobokslistan Adress: Götabergsgatan 17, Göteborg. Telefon , 21. Fax E-post: Under terminsstarten håller Studentbokhandeln extra öppet under vissa tider. Dessa finns anslagna på deras hemsida, Vill du beställa böcker via Internet? Tips på webbadresser:

17 VUXENUTBILDNINGENS HISTORIA I KOMMUNEN Vuxenutbildningen i Härryda växte fram ur kommunens yrkesskolor i Råda och Landvetter, som startade på 30-talet. De har genom åren erbjudit sömnadskurser, kurser i hushållsgöromål, textilberedning för manliga textilarbetare, kontorskurser, hemtekniska kurser samt kurser i snickeri, bokbinderi, svetsning, engelska, tyska, franska m m inrättades Komvux. Kursutbudet på Råda och Landvetter yrkesskolor utvidgades. Man kunde nu läsa in grundskolekompetens infördes den nya, sammanhållna grundskolan och de ettåriga, yrkesinriktade kurserna på dagtid försvann från kursutbudet. I samband med kommunsammanslagningen 1971 började eleverna erbjudas att läsa in gymnasiekompetens på kvällstid. De fick även möjlighet att söka studielån. Från och med läsåret 1972/73 anordnades i Komvux endast kurser som följde läroplanen för grundskola och gymnasium och eleverna erhöll betyg. 1977/78 anordnades sammanhållen grundskola för grundskolekompetens på dagtid med en kurslängd på fyra terminer. 1979/80 startades sammanhållen tvåårig social linje för fullständig gymnasie-kompetens på tre terminer. Yrkesinriktade kurser anordnades också inom vård, teknik, handel, kontor och textil. 1981/82 kom en sammanhållen tvåårig ekonomisk linje på dagtid i tre terminer kom den nya läroplanen för Komvux, vilket innebar att undervisningen blev mer tillrättalagd för vuxna. Från och med läsåret 1993/94 tillämpar Komvux och gymnasieskolan samma läroplan och kursplaner. Läsåret 1995/96 integreras Komvux och ungdomsgymnasiet i Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. SFI är på Ekdalaskolan. Fr o m läsåret 1997/98 har den grundläggande vuxenutbildningen sina lokaler i det s k Teliahuset. Den gymnasiala vuxenutbildningen är förlagd till Hulebäcksgymnasiet. No-institutionerna samnyttjas med ungdomsgymnasiet flyttar Komvux administration till Rörsvängen 9 i Mölnlycke (samma hus som Råda Glas). Två lektionssalar flyttar till Gula paviljongen vid Rörsvängen. Höstterminen 1999 flyttar delar av den gymnasiala vuxenutbildningen från Hulebäcksgymnasiet till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Elevkårens expedition och elevernas pausrum flyttar till Gula paviljongen. Från och med januari 2000 har Omvårdnadsprogrammet sina undervisningslokaler i Ekdalaskolan och SFI har sina lokaler i Teliahuset tillsammans med den grundläggande vuxenutbildningen. Vårterminen 2000 startade påbyggnadsutbildningen Dataekonom. Det är en ettårig eftergymnasial utbildning som haft fem intagningar. I augusti 2000 flyttade dataundervisningen till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Undervisningen i matematik, so-ämnen och språk flyttade till Gula paviljongen. Den kvalificerade yrkesutbildningen Marknadsföring och försäljning startade År 2001 startades ytterligare en kvalificerad yrkesutbildning, Teknisk försäljning. Dessa utbildningar omfattar fyra respektive fem terminer. Våren 2002 byter Komvux namn till Vuxenutbildningen Härryda kommun. Från och med hösten 2003 startar den tredje kvalificerade yrkesutbildningen, Risk Management. Det är en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning som leder fram till yrket säkerhetshandläggare. Från hösten 2003 erbjuder Vuxenutbildningen högskolekurser på distans. Bland annat juridisk översiktskurs 15 p, samt Företagsekonomi 15 p. Kurserna anordnas i samarbete med Högskolan Väst. Januari 2004 flyttade Vuxenutbildningen till nybyggda lokaler på Långenäsvägen startar flera kvalificerade yrkesutbildningen, Personal- och löneadministration, Säkerhetssystem; Personella, mekaniska och elektroniska skydd. Regionrekryterande yrkesutbildningar drar också igång. September 2007 startar den sjätte kvalificerade yrkesutbildningen, Internationella affärer. Hösten 2008 startar yrkes-sfi med butiksutbildning samt den sjunde Kvalificerade yrkesutbildningen Internationell logistik med inriktning flygfrakt. Hösten 2009 startar yrkeshögskoleutbildningen Airport Officer, den åttonde av våra eftergymnasiala utbildningar. Från och med 2010 bedrivs SFI under hela året och numera kan du också studera året runt på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen i Härryda förändras konstant för att kunna erbjuda kommunens invånare en utbildning anpassad till de behov och studievillkor som kan finnas på alla nivåer, från grundläggande studier, till studier på eftergymnasial nivå! 14

18

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer