Vuxenstuderande. Handbok för. våren Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12"

Transkript

1 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2

3 Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle, kunskapssamhälle, it-samhälle... Att med ett enda ord fånga den tid vi lever i är kanske omöjligt. Vi lever i en värld i ständig förändring, där samarbete över gränserna är en självklarhet. Om man tänker på hur vår vardag och vårt arbetsliv såg ut för bara tiotalet år sedan har det skett enorma förändringar. Digitalisering och kommunikationsteknik är bara några exempel på faktorer som drastiskt förändrat vår vardag och vårt sätt att umgås med varandra. Hur ska vi då hantera allt som förändras i vår omgivning? För att förstå vad som händer måste vi hela tiden lära oss mer om oss själva och omvärlden. Var hittar vi då det livslånga lärandet? Jo, på Vuxenutbildningen! Vi hoppas att du får många nya insikter och kunskaper under din tid här som gör dig bättre rustad att möta allt nytt du kommer få uppleva. Din framtid börjar idag! Välkommen till oss! 1. Vuxenutbildningen. Långenäsvägen Data/teorisalar och grupprum. Rörsvängen 9 3. Vuxenutbildningens naturvetenskapliga kurser. Hulebäcksgymnasiet 4. Statoil 5. Råda Torg 6. Kulturhuset Bussterminal 8. Järnvägsstation 9. Arbetsförmedling

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontaktinformation 2 Kalendarium för våren Utbildningar/Kurser 4 Ansvaret är ditt 5 Etiska regler 6 Studie- och yrkesvägledning 6 Redovisningsformer och betyg 7 8 Studiefinansiering 9 Information om sjukpenninggrundande inkomst 9 Praktiska upplysningar och trivselregler 11 Datafrågor 12 Läroböcker och förbrukningsmaterial 13 Liten historik över Vuxenutbildningen i Härryda 14

5 Välkommen att kontakta oss! Telefon (031) Expedition Vuxenutbildningen , 03 Långenäsvägen 5, Mölnlycke Postadress: Vuxenutbildningen Härryda Mölnlycke Fax Expeditionstider Måndag , Tisdag onsdag , Torsdag-fredag Under schemafria perioder är expeditionen öppen om inget annat anges. Kurssekreterare Carina Ekstrand Ewa Psaris Studievägledare Mona Ahlmqvist Anna Sjöström Drop-in : måndag , torsdag tf rektor Ingrid Källström Bibliotekarie Erik Jonsson Vaktmästare Izudin Halilovic Elevkårsexpedition Långenäsvägen Sjukanmälan? Se sidan 5. Personuppgiftslagen Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har alla som finns i Vuxenutbildningens register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. 2

6 KALENDARIUM FÖR VÅREN 2015 månad dag tid aktivitet januari onsdag Information för elever i sal 109 januari onsdag 21 Sista ansökningsdag för Polishögskolan februari söndag 15 Sista dag för anmälan till Högskoleprovet mars måndag 16 Sista ansökningsdag till sommarterminen på universitet och högskolor mars lördag 28 Provdag för Högskoleprovet april onsdag 15 Sista ansökningsdag för universitets- och högskoleutbildningar, hösten 2015 april onsdag 15 lektionstid Nationellt prov i Svenska 3 april torsdag 30 lektionstid Nationellt prov i Engelska 5 - delprov 1 maj lördag 2 Sista ansökningsdag för Yrkeshögskolan i Mölnlycke maj måndag 4 lektionstid Nationellt prov i Svenska 1 - delprov 1 maj torsdag 7 lektionstid Nationellt prov i Engelska 5 - delprov 2 maj måndag 11 lektionstid Nationellt prov i Svenska 1 - delprov 2 maj tisdag 12 lektionstid Nationellt prov i Engelska 6 - delprov 1 maj tisdag 19 lektionstid Nationellt prov i Engelska 6 - delprov 2 maj tisdag 26 Denna dag bör du ha anmält dig till Vuxenutbildningens kurser, hösten 2015 maj fredag 29 heldag Nationellt prov i Matematik 1-4 * juni juni måndag 15 torsdag 18 * Övrig gymnasieundervisning inställd hela dagen. För SFI gäller andra tider. Dessa meddelas separat. Senaste dag för behörighetskomplettering, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Sista kompletteringsdag för universitetsoch högskoleutbildningar, hösten

7 UTBILDNINGAR/KURSER Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Vård- och omsmsorgsutbildning Svenska för invandrare, SFI Särvux Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning Högskolekurser på distans Regionrekryterande yrkesutbildningar Kontakta studievägledarna för mer information. Vuxenutbildningen ger vuxna möjlighet att komplettera tidigare utbildning efter egna behov, förutsättningar och intressen. Vuxenutbildningen är kompetensinriktad och undervisningen utgår från vuxnas erfarenheter av vardagslivet och samhället. Du får en utbildning som ger samma kompetens som i ungdomsskolan, men innehållet behöver inte vara exakt detsamma. Yrkesvux Vi samarbetar inom Göteborgsregionen och erbjuder en serie yrkesutbildningar. Du kan läsa mer om detta på Du kan söka utbildningar inom ett stort antal yrkesområden. Lärling Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats. Du kan läsa mer om detta på Att läsa i en annan kommun Särskilda regler gäller för dig som vill studera i en annan kommun än hemkommunen. Ansökningar lämnas till Vuxenutbildningens expedition i Härryda kommun. Studieformer Du ska kunna studera på det sätt och i den takt som passar dig; därför erbjuder vi flera olika studieformer och studietider. Välj mellan undervisning i schemalagd grupp eller flexibla studier. Du kan också kombinera de olika studieformerna. I kurser med få sökande har vi inga schemalagda grupper. Kurser bedrivs på dag- och kvällstid. 4

8 ANSVARET ÄR DITT Hemarbete Antalet lektioner i de flesta kurser är färre än för samma kurser i ungdomsskolan. Detta innebär, att du måste ägna mycket tid till självstudier och hemarbete. Använd gärna de studieplatser som finns utplacerade i huset. Du får också gärna sitta och jobba i våra lektionssalar, när de är lediga (se schema vid varje lektionssal). Närvaro Eftersom studierna på Vuxenutbildningen är koncentrerade, är det viktigt att du är närvarande på lektionerna. Om du måste vara borta någon gång, är det ditt eget ansvar att ta kontakt med lärare eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt. Närvaro på muntliga och skriftliga prov, laborationer och exkursioner är obligatoriska. Frånvaro vid skriftliga prov ska meddelas till läraren via e-post eller telefon. Om du varit borta från en kurs i mer än en tre veckor i följd, startar en process om att skriva ut dig från kursen. Går du en flexkurs är det viktigt att du tar kontakt med läraren minst var 14:e dag. Sjukanmälan och vård av barn Om du har någon form av studiestöd, måste du alltid ringa Försäkringskassan på telefon för att sjukanmäla dig. Du som är hemma för vård av barn behöver inte meddela detta till Försäkringskassan. Om du avstått från studier för tillfällig vård av barn i sju dagar eller mer ska du lämna en försäkran om detta till csn. Om frånvaron är längre än två veckor ska du styrka orsaken. Du som har barn på förskola, lämna ditt schema till förskolepersonalen, så att du kan kontaktas i rätt sal på skolan. Utvärdering Utvärdering sker kontinuerligt i varje kurs och i slutet av varje läsår genomförs en enkät, vars resultat diskuteras med personalen. Detta är en chans för dig att vara med och påverka. Vuxenutbildningens datorer Du behöver information om våra datasystem. Vi har introduktionsdagar i vecka 3. En elevkår med en vald styrelse finns på skolan. Här kan du vara med och påverka. Se sidan 10. 5

9 Vuxenutbildningens etiska regler All verksamhet på vuxenutbildningen präglas av en demokratisk människosyn och allas lika värde. Detta innebär att du oavsett trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön och sexuell läggning har rätt att bli bemött på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Vidare förväntas du respektera och bemöta andra på samma sätt. I vår likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, kan du läsa mer om rutinerna kring värdegrundsarbetet på skolan. Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med prov och inlämningsuppgifter betraktas som fusk. Vad som är tillåtna hjälpmedel anges i respektive fall. Att plagiera från digitala eller tryckta källor betraktas som fusk. Din lärare har tillgång till antiplagiatprogram för att kontrollera detta. Fusk kan medföra att du får icke godkänt betyg på kursen. På vuxenutbildningen får ingen vara påverkad av alkohol eller andra droger. En drogpåverkad eller berusad person kommer att avvisas från skolan. Kontakt kan eventuellt tas med berörd myndighet. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING, SYV Vi hjälper dig med vägledning inför ditt framtida studie- och yrkesval. Vi upprättar en individuell studieplan/isp tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar och behov. Vi kan informera dig om behörigheter och antagningar till högre utbildningar samt arbetsmarknadsutsikter. Vi svarar också på dina frågor om studieekonomi. Om du behöver göra förändringar i din studieplan/ ISP eller avbryta en kurs så måste du först kontakta studievägledarna. Förändringar kan få konsekvenser för din studieekonomi och möjlighet till fortsatta studier. När vi har Drop-in kan du titta in och få hjälp med korta frågor. Dessa tider är: måndag kl och samt torsdag kl Har du frågor som kräver längre tid, är du välkommen att boka tid hos oss via våra bokningspärmar som finns på expeditionsdisken. Du kan också ringa eller skicka frågor via våra mailadresser. Utanför studievägledarnas rum finner du broschyrer, ansökningshandlingar samt en anslagstavla med aktuell information. 6

10 REDOVISNINGSFORMER OCH BETYG/BEDÖMNING För att få reda på vilka kunskaper och färdigheter kursdeltagare har i ämnet används olika redovisningsformer, t ex muntliga och skriftliga prov, redovisning av grupparbeten eller individuella uppgifter. Prov, seminarier och laborationer Läraren och eleverna kommer vid kursstarten överens om inlämningstider för hemskrivningar, fördjupningsarbeten och andra inlämningsuppgifter samt rutiner för prov och andra redovisningsformer. Deltagande i prov samt i vissa muntliga seminarier och laborationer är obligatoriskt. OBS! Mobiltelefoner ska vara avstängda vid prov, samt under lektionstid. Vid prov får endast penna, radergummi (och i vissa ämnen andra hjälpmedel) medtagas. Betygsättning Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen ej är godkänd. Betyg bestäms av flera faktorer där bland annat skriftliga prov, fördjupningsarbeten, muntligt deltagande och praktiska moment ingår. Oavsett om en kurs blivit betygssatt eller inte, har du som elev rätt att få ett intyg på en genomgången kurs. Validering Att göra en validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser. Genom valideringen blir dessa synliggjorda och dokumenterade. Validering kan också göra att din kunskapsnivå kartläggs så att dina studier kan anpassas efter dina behov. I vissa fall kan studietiden förkortas. En validering kan utmynna i en prövning där du får betyg i kursen eller ett intyg som visar vilka kunskaper du har. Hur ligger jag till? Efter halva kurstiden erbjuder din lärare dig ett hur ligger jag till i kursen-samtal. Samtalen sker oftast under lärarens kontakttider. Boka tid med läraren! 7

11 Stora förändringar inom vuxenutbildningen Under 2012 genomfördes stora förändringar inom vuxenutbildningen i Sverige. Ny skollag, ny förordning, ny läroplan och ämnesplaner (kursplaner) samt en betygsskala med flera steg infördes. Ämnesplanerna för kurserna på gymnasial nivå är alltså förändrade. Många kurser har bytt namn och vissa kurser har blivit ersatta av helt nya. På grundläggande nivå har kurserna poängsatts. Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen Slutbetyg (2350 poäng) kommer att gradvis fasas ut och ersättas av gymnasieexamen (2400 poäng), där det i examensbeviset framgår om det avser en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg utfärdas fram till den 1 juli Oavsett om du läser mot slutbetyg eller gymnasieexamen, ska du kontakta din studievägledare om vad som gäller för dig! Utdrag ut betygskatalogen Hos oss kan du läsa enstaka kurser, som du behöver för att gå vidare till fortsatta studier, yrkesutbildningar eller arbetsliv. Efter avslutade studier kan du få ett intyg, som visar vilka kurser eller delkurser du läst och vilket betyg du fått. Om du vill ha ut ett betygsdokument eller intyg, meddela expeditionen i god tid. Ange alltid vilka kurser du vill ha med! Vårens prövningar Det är möjligt att på egen hand läsa in en teoretisk kurs för att sedan gå upp i prövning och på det sättet få betyg i kursen. Anmälan till prövning görs på expeditionen. Prövningen kostar 500 kr per kurs och tillfälle. Har du sedan tidigare ett icke godkänt betyg (IG/F) är prövningen kostnadsfri. 8

12 STUDIEFINANSIERING Studiehjälp Studiehjälp kan du få t o m vårterminen det år du fyller 20 år vid heltidsstudier. Information om studiestödspoäng överförs från skolan till CSN. Du ansvarar för att csn har riktiga uppgifter om dina studier (anmäl ändringar). Kursernas poäng ligger till grund för ditt studiemedel. För heltidsstudier krävs kurser motsvarande 20 poäng.per vecka. Studiemedel Studiemedel kan sökas fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlet har två olika nivåer för lån och bidrag, en generell och en högre. Du som är minst 25 år och studerar på grundläggande och/eller gymnasienivå kan få det högre bidraget. Du söker direkt via Om du söker studiemedel kryssar du i detta på din ansökningsblankett till vuxenutbildningen. När du börjar dina studier ska du lämna en studieförsäkran till csn. Detta gör du antingen med en blankett som heter Studieförsäkran, via talsvar per telefon eller via csn:s hemsida. Tilläggsbidrag Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Bidraget kan du få till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Information Har du frågor om ditt studiestöd kan du kontakta studievägledarna. För ytterligare information: På hemsidan kan du skriva e-post direkt till csn och ställa frågor kring det stöd som gäller för just dig. Du kan även ringa till csn, telefon Information angående kurser, studiestödspoäng och gymnasiepoäng överförs automatiskt och kontinuerligt till csn. Information om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) använder Försäkringskassan för att räkna ut storleken på bland annat föräldrapenning och sjukpenning. Du får behålla din SGI när du studerar om du får studiestöd enligt studiestödslagen, utbildningsbidrag för doktorander eller rekryteringsbidrag. Om du väljer att inte ta t ex studiemedel förlorar du ditt SGI-skydd och får en lägre ersättning efter studierna vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom. Det kan innebära att du förlorar mycket pengar. Har du inte studiemedel förnyas din SGI först när du får ett nytt arbete. SGI har inget med ditt bostadsbidrag att göra. 9

13 För att behålla din SGI ska du: haft inkomst från arbete som är sjukpenninggrundande före studiestarten, ha studiemedel utan uppehåll, anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen första vardagen efter att studierna avslutas. Sjukpenninggrundande inkomst och SGI-skydd Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) används för att räkna ut storleken på bland annat föräldrapenning och sjukpenning. De flesta som har inkomster från ett arbete har en SGI. När en person gör uppehåll i arbetet, och inkomsten upphör, är huvudregeln att rätten till SGI upphör. I vissa situationer kan SGI:n skyddas och man behåller sin SGI trots att det inte finns någon inkomst från arbete. Två exempel är studier med studiemedel och om man är anmäld hos arbetsförmedlingen Om du har frågor kontakta din lokala Försäkringskassa, se: 10

14 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR I alla lokaler råder rökförbud. Rökning är tillåten vid Långenäsvägen. Det finns utplacerade askkoppar i betong. Vid Rörsvängen är rökning tillåten endast vid gaveln utanför TV-affären. Tänk på allergikerna och ställ dig på rejält avstånd från skolans entré och fönster.! Trivselregler: Skolan är en gemensam arbetsplats för studerande och personal. Samma rättigheter och skyldigheter, som gäller på arbetsplatser i övrigt, ska också gälla på vår arbetsplats. Det är vi, studerande och personal, som ansvarar för den miljö vi vistas i dagligen Detta bygger på hänsyn, förtroende och respekt för varandra. Studerande och personal ska tillsammans bekämpa tendenser till mobbning, extremism och andra odemokratiska yttringar! Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionerna! Café: I vårt café finns microvågsugnar samt möjlighet att köpa kaffe med mera i automat. Du som använder ugnar och kylskåp ansvarar själv för att det är snyggt i köket. Våra gemensamma kylskåp töms varje fredag! I Hulebäcksgymnasiets matsal kan du köpa dagens rätt, smörgåsar, pajer, kaffe, te och kakor. Se anslag om öppettider. Utrymning: Utrymningsplan finns anslagen vid hissen på varje våningsplan på Långenäsvägen och vid datasalarna på Rörsvängen. Värdesaker: Skolan tar inte ansvar för förkomna eller stulna värdesaker. Busskort: Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få busskort av kommunen förutsatt att du studerar på heltid och är skriven i Hindås, Hällingsjö, Härryda, Landvetter eller Rävlanda och studerar i Mölnlycke. Alternativt kan du vara skriven i kommunen, men studera i kranskommunerna. Olycksfallsförsäkring: När du studerar på Vuxenutbildningen är du försäkrad vid olycksfallsskada under skoltid eller motsvarande och direktfärd till och från skolan. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Försäkringen gäller alltså inte sjukdom. Försäkringsbesked finns att hämta på Vuxenutbildningens expedition. 11

15 DATANÄTET Vuxenutbildningen har gott om datorutrustning. Som brukare av Vuxenutbildningens nätverk har du tillgång till följande bastjänster: Datorer i windowsmiljö CD/DVD- och CD/DVDRW-brännare Scanner för att läsa in bilder och text. Utskrift med laserskrivare i svartvitt och färg Microsoft Office eller Open Office (Calc, Draw, Impress, Math, Writer). Specifika program för den kurs du går finns oftast bara installerade i undervisningssalen men du är alltid välkommen in i mån av plats, även om lektion pågår. Vi har ett publikt trådlöst nätverk som du kan komma åt för att gå ut på internet och för att skriva ut på våra skrivare. Webbaserat lärande Fronter Vuxenutbildningen har en gemensam lärplattform som heter Fronter. Via vår webbplats når du Fronter och information och material i de kurser du studerar. Där får du också information från studievägledarna och expeditionen. För att kunna använda Fronter behöver du ett personligt konto. Detta konto är kostnadsfritt. I samband med terminsstarten ges en introduktionskurs för att lära dig att använda vårt datanät och webbplatsen. Du får också ditt personliga fronterkonto. Det är viktigt att du genomgår denna kurs samt registrerar dig som användare så fort som möjligt! Som användare förbinder du dig att följa den etikpolicy som gäller för Vuxenutbildningens nätverk. 12

16 LÄROBÖCKER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL Före kursstarten får du en lärobokslista där det står vilka läroböcker du ska köpa i de olika ämnena. Kurslitteraturen är obligatorisk. I Vuxenutbildningen på grundskolenivå tillhandahåller skolan vissa böcker. Se lärobokslistan! Förbrukningsmateriel såsom papper, pennor, pärmar o dyl får du anskaffa och bekosta själv. I Göteborgs Studentbokhandel kan du köpa all kurslitteratur enligt lärobokslistan Adress: Götabergsgatan 17, Göteborg. Telefon , 21. Fax E-post: Under terminsstarten håller Studentbokhandeln extra öppet under vissa tider. Dessa finns anslagna på deras hemsida, Vill du beställa böcker via Internet? Tips på webbadresser:

17 VUXENUTBILDNINGENS HISTORIA I KOMMUNEN Vuxenutbildningen i Härryda växte fram ur kommunens yrkesskolor i Råda och Landvetter, som startade på 30-talet. De har genom åren erbjudit sömnadskurser, kurser i hushållsgöromål, textilberedning för manliga textilarbetare, kontorskurser, hemtekniska kurser samt kurser i snickeri, bokbinderi, svetsning, engelska, tyska, franska m m inrättades Komvux. Kursutbudet på Råda och Landvetter yrkesskolor utvidgades. Man kunde nu läsa in grundskolekompetens infördes den nya, sammanhållna grundskolan och de ettåriga, yrkesinriktade kurserna på dagtid försvann från kursutbudet. I samband med kommunsammanslagningen 1971 började eleverna erbjudas att läsa in gymnasiekompetens på kvällstid. De fick även möjlighet att söka studielån. Från och med läsåret 1972/73 anordnades i Komvux endast kurser som följde läroplanen för grundskola och gymnasium och eleverna erhöll betyg. 1977/78 anordnades sammanhållen grundskola för grundskolekompetens på dagtid med en kurslängd på fyra terminer. 1979/80 startades sammanhållen tvåårig social linje för fullständig gymnasie-kompetens på tre terminer. Yrkesinriktade kurser anordnades också inom vård, teknik, handel, kontor och textil. 1981/82 kom en sammanhållen tvåårig ekonomisk linje på dagtid i tre terminer kom den nya läroplanen för Komvux, vilket innebar att undervisningen blev mer tillrättalagd för vuxna. Från och med läsåret 1993/94 tillämpar Komvux och gymnasieskolan samma läroplan och kursplaner. Läsåret 1995/96 integreras Komvux och ungdomsgymnasiet i Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. SFI är på Ekdalaskolan. Fr o m läsåret 1997/98 har den grundläggande vuxenutbildningen sina lokaler i det s k Teliahuset. Den gymnasiala vuxenutbildningen är förlagd till Hulebäcksgymnasiet. No-institutionerna samnyttjas med ungdomsgymnasiet flyttar Komvux administration till Rörsvängen 9 i Mölnlycke (samma hus som Råda Glas). Två lektionssalar flyttar till Gula paviljongen vid Rörsvängen. Höstterminen 1999 flyttar delar av den gymnasiala vuxenutbildningen från Hulebäcksgymnasiet till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Elevkårens expedition och elevernas pausrum flyttar till Gula paviljongen. Från och med januari 2000 har Omvårdnadsprogrammet sina undervisningslokaler i Ekdalaskolan och SFI har sina lokaler i Teliahuset tillsammans med den grundläggande vuxenutbildningen. Vårterminen 2000 startade påbyggnadsutbildningen Dataekonom. Det är en ettårig eftergymnasial utbildning som haft fem intagningar. I augusti 2000 flyttade dataundervisningen till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Undervisningen i matematik, so-ämnen och språk flyttade till Gula paviljongen. Den kvalificerade yrkesutbildningen Marknadsföring och försäljning startade År 2001 startades ytterligare en kvalificerad yrkesutbildning, Teknisk försäljning. Dessa utbildningar omfattar fyra respektive fem terminer. Våren 2002 byter Komvux namn till Vuxenutbildningen Härryda kommun. Från och med hösten 2003 startar den tredje kvalificerade yrkesutbildningen, Risk Management. Det är en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning som leder fram till yrket säkerhetshandläggare. Från hösten 2003 erbjuder Vuxenutbildningen högskolekurser på distans. Bland annat juridisk översiktskurs 15 p, samt Företagsekonomi 15 p. Kurserna anordnas i samarbete med Högskolan Väst. Januari 2004 flyttade Vuxenutbildningen till nybyggda lokaler på Långenäsvägen startar flera kvalificerade yrkesutbildningen, Personal- och löneadministration, Säkerhetssystem; Personella, mekaniska och elektroniska skydd. Regionrekryterande yrkesutbildningar drar också igång. September 2007 startar den sjätte kvalificerade yrkesutbildningen, Internationella affärer. Hösten 2008 startar yrkes-sfi med butiksutbildning samt den sjunde Kvalificerade yrkesutbildningen Internationell logistik med inriktning flygfrakt. Hösten 2009 startar yrkeshögskoleutbildningen Airport Officer, den åttonde av våra eftergymnasiala utbildningar. Från och med 2010 bedrivs SFI under hela året och numera kan du också studera året runt på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen i Härryda förändras konstant för att kunna erbjuda kommunens invånare en utbildning anpassad till de behov och studievillkor som kan finnas på alla nivåer, från grundläggande studier, till studier på eftergymnasial nivå! 14

18

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2016. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-11-25

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2016. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-11-25 2015-11-25 Handbok för Vuxenstuderande våren 2016 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar

Vuxenstuderande. Handbok för. våren Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2016-12-08 Handbok för Vuxenstuderande våren 2017 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar Mölnlycke Landvetter Härryda hindås Rävlanda Hällingsjö Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Expedition Bodil Bergqvist Rektor Johnas Stranne Administratör Josefine Waltersson Studie- och yrkesvägledare Åsa Thor 15368

Expedition Bodil Bergqvist Rektor Johnas Stranne Administratör Josefine Waltersson Studie- och yrkesvägledare Åsa Thor 15368 Innehåll ADMINISTRATIV PERSONAL... 2 Frånvaroanmälan 15399... 2 ÖPPETTIDER... 2 Expeditionen är öppen:... 2 Studieperiod höst 2016... 2 Hemstudiedagar (Studiedagar/lov för lärarna)... 2 DITT ANSVAR SOM

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Du är välkommen att söka till komvux höstterminen det år du fyller 20 år, eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Kontaktuppgifter Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan Adress:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Vårterminen 2018 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning (GRUNDVUX)... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2017 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2012 Reviderad 111220 Välkommen till KunDa Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel- eller

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Skriv text här Utbildningsförvaltningen Rektor 0171-625403 ulrika.rongelid@enkoping.se Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Externt

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun LÄSÅRET 2014 2015 VUXENUTBILDNINGEN 2014 07 01 Aneby kommun Vad är KomVux? KomVux är en förkortning av Kommunal Vuxenutbildning och har till syfte att

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer