Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF)"

Transkript

1 Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Statistik över inkomster och taxeringar Kontaktperson: Håkan Schultz, tel: , e-post: Susanne Stenbom, tel: , e-post: Register IoF Den totalräknade inkomststatistiken innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Version Iof Den totalräknade inkomststatistiken innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Presentationstext Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) Registertyp integrationsregister Presentationstext Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas IoF1999 Första tid Senaste tid Presentationstext Referenstid Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), december resp år. Databasen innehåller tre matriser. Två stycken innehåller taxeringsmässiga individvariabler SCBTB (mantalsskr.förh. 1/ ) och den tredje individ- och familjevariabler INKRED(folkbokf. 31/ ) Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Kan utlämas efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Pension, bidrag, transfereringar m.m. för individer och familjer

2 Objekttyp Personer Population Bidragstagare under året i Sverige 2 ADMREG är en sammanslagning av administrativa register från Riksförsäkringsverket (RFV), CSN m.fl. Innehåller uppgifter om pension, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag, studiestöd m.m. Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Årgång, från RFV Årgång RFV Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Årgång, från SPV Årgång SPV (Statens Används endast för ej summerbar vmbargang pensionsverk) internt bruk Årgång, från KPA Årgång KPA Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Årtal för utbetalning Årtal för utbetalning RFV Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Vårdbidrag Vårdbidrag Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Återbetalt belopp, Återbetalt belopp, CSN summerbar kronor BELOPP studielån studielån Vårdbidrag, från KPA Vårdbidrag Pensionsreg. från KPA summerbar kronor BELOPP Vårdbidrag, från RFV Vårdbidrag Pensionsreg. från RFV summerbar kronor BELOPP Vårdbidrag, från SPV Vårdbidrag Pensionsreg. från SPV summerbar kronor BELOPP Högsta utbildning Högsta utbildning SCB:s SUN-kod enligt ej summerbar SUN utbildningsregister Svensk Utbildningsnomenklat ur Ackumulerad Ackumulerad CSN summerbar kronor BELOPP studieskuld studieskuld Allmänt barnbidrag Allmänt barnbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Övriga utbildningsbidrag, m.m. Skattefri ersättning vid arbetsmarknadsutbildni ng. (traktamente, ersättning för kursavgifter, undervisningsmaterial och resor) RFV summerbar kronor BELOPP Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP

3 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Bostadsbidrag till Bostadsbidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Bostadstillägg till Bostadstillägg till Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG pensionärer pensionärer RFV, SPV eller KPA Kompletterande Kompletterande Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG belopp till bostadstillägg belopp till bostadstillägg RFV, SPV eller KPA Särskilt bostadstillägg Särskilt bostadstillägg Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG till pensionärer till pensionärer RFV, SPV eller KPA Dagsersättning till Dagsersättning till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Familjebidrag till Familjebidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Introduktionsersättning Introduktionsersättning SOCBIDR- summerbar kronor BELOPP för flyktningar för flyktningar Socialbidrag Studiehjälp, Studiehjälp, CSN summerbar kronor BELOPP studiebidrag studiebidrag Studiehjälp, extra Studiehjälp, extra CSN summerbar kronor BELOPP tillägg tillägg Studiehjälp, Studiehjälp, CSN summerbar kronor BELOPP inackorderingsbidrag inackorderingsbidrag Sjukpenning, skattefri Sjukpenning, skattefri RFV summerbar kronor BELOPP Studiemedel, Studiemedel, CSN summerbar kronor BELOPP studiebidrag studiebidrag Studiemedel, lån Studiemedel, lån CSN summerbar kronor BELOPP Socialbidrag Socialbidrag SOCBIDR- summerbar kronor BELOPP Socialbidrag Utryckningsbidrag Utryckningsbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, lån, Vuxenstudiestöd, lån, CSN summerbar kronor BELOPP arbetslösa arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån, Vuxenstudiestöd, lån, CSN summerbar kronor BELOPP övriga övriga Näringsbidrag till Näringsbidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Barnpension från Barnpension från Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG folkpensioneringen folkpensioneringen RFV, SPV eller KPA Skattefri del av Skattefri del av Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG livränta och pension livränta och pension RFV, SPV eller KPA Barnpension från ATP Barnpension från ATP Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Folkpension Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV, SPV eller KPA Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattefri skattefri Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP 3

4 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd skattepliktig skattepliktig Kommunal Kommunal Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG tjänstepension tjänstepension KPA eller SPV Särskilt pensionstillägg Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Övriga Skattepliktig ersättning RFV summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag, skattepliktiga vid arbetsmarknadsutbildning samt ersättning till ledsagare. Föräldrapenning, barns Föräldrapenning, barns RFV summerbar kronor BELOPP födelse födelse Föräldrapenning, Föräldrapenning, RFV summerbar kronor BELOPP tillfällig vård av barn tillfällig vård av barn Generationsväxlingsers Generationsväxlingsers RFV summerbar kronor BELOPP ättning Dagersättning vid repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig ättning Dagersättning vid repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig RFV summerbar kronor BELOPP Närståendepenning Närståendepenning RFV summerbar kronor BELOPP Rehabilitetsersättning Rehabilitetsersättning RFV summerbar kronor BELOPP Sjuk-, havandeskaps-, smittbärarpenning samt sjuklönegaranti Sjuk-, havandeskaps-, smittbärarpenning samt sjuklönegaranti RFV summerbar kronor BELOPP Arbetsskadeersättning Arbetsskadeersättning RFV summerbar kronor BELOPP Ersättnings vid läs- Ersättnings vid läs- CSN summerbar kronor BELOPP och skrivsvårigheter och skrivsvårigheter Särskilt Särskilt CSN summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag utbildningsbidrag Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) CSN summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Tilläggspension, egen förmån Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) tilläggspension, egen förmån tilläggspension, efterlevandeförmån 1 tilläggspension, efterlevandeförmån 2 CSN summerbar kronor BELOPP Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster ej summerbar BATPE ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF 4

5 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BATPF ej summerbar BFPE ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Näringsgren Näringsgren KUARB SNI92 ej summerbar BNGR Antal månader med Antal månader med Socialbidragsregister ej summerbar antal månader BSOCMAN socialbidrag socialbidrag Högsta utbildningens Högsta utbildningens UREG ej summerbar BSUNAR avslutningsår avslutningsår Mottaget Mottaget RFV summerbar kronor BELOPP bidragsförskott bidragsförskott Socialbidrag inkl. Socialbidrag inkl. Soicialbidragsregister summerbar kronor BELOPP introduktionsersättning till flyktingar introduktionsersättning till flyktingar Studiemedel/studiehjäl Studiemedel/studiehjäl CSN summerbar kronor BELOPP p, lån och bidrag p, lån och bidrag Tilläggspension Tilläggspension Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA summerbar kronor BELOPP Tjänstepension från statliga bolag tjänstepension från statliga bolag Pensionsreg. från SPV (PRESIS) summerbar kronor BELOPP 5

6 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Statlig tjänstepension, Statlig tjänstepension, Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG inkl KÅPAN inkl KÅPAN SPV Studiepenning, Studiepenning, CSN summerbar kronor BELOPP skattepliktig skattepliktig Givet underhållsbidrag Givet underhållsbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Antal Antal RFV Används endast för summerbar antal ANT underhållsinbetalninge r per person och år underhållsinbetalninge r per person och år internt bruk Ägarkategori Ägarkategori SCBs företagsdatabas ej summerbar BAGARKAT Antal anställda Antal anställda SCBs företagsdatabas (FDB) Personnummer Antal rum exklusive kök Tilläggspension, egen förmån, KPA Tilläggspension, egen förmån, RFV Tilläggspension, egen förmån, SPV Tilläggspension, familjeförmån 1, KPA Tilläggspension, familjeförmån 2, KPA Tilläggspension, familjeförmån 3, KPA Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning. Antal rum exklusive kök Tilläggspension, egen förmån, KPA Tilläggspension, egen förmån, RFV Tilläggspension, egen förmån, SPV Tilläggspension, familjeförmån 1, KPA Tilläggspension, familjeförmån 2, KPA Tilläggspension, familjeförmån 3, KPA Antal anställda som finns registrerade för företaget i SCBs företagsdatabas Personnumret består av: Födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra. ej summerbar BANST ej summerbar PersonNr RFV ej summerbar BANTR Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från KPA Pensionsregister från KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. ej summerbar BATPE ej summerbar BATPE ej summerbar BATPE ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF 6

7 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Tilläggspension, familjeförmån 1, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, RFV Pensionsregister från RFV Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 ej summerbar BATPF Tilläggspension, familjeförmån 2, RFV Tilläggspension, familjeförmån 3, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, SPV Tilläggspension, familjeförmån 2, SPV Tilläggspension, familjeförmån 3, SPV Antal hemmavarande barn Antal månader med bostadsbidrag Bidragsgrundande boyta i kvadratmeter Tilläggspension, familjeförmån 2, RFV Tilläggspension, familjeförmån 3, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, SPV Tilläggspension, familjeförmån 2, SPV Tilläggspension, familjeförmån 3, SPV Antal hemmavarande barn Antal månader med bostadsbidrag Bidragsgrundande boyta i kvadratmeter Pensionsregister från RFV Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från SPV resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF RFV summerbar antal ANTALBARN RFV summerbar månader BBOSTM RFV summerbar kvadratmeter BBOSTYB 7

8 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Boyta i kvadratmeter Boyta i kvadratmeter RFV summerbar kvadratmeter BBOSTYT Bostadstyp Bostadstyp RFV ej summerbar BBOTYP Elström ingår i hyran Elström ingår i hyran RFV ej summerbar BEL Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från KPA förmån KPA Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från RFV förmån RFV Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från SPV Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 1 Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 1 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 1 Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 2 Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 2 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 2 Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 3 förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF 8

9 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 3 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 3 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Institutionell sektor Institutionell sektor SCBs företagsdatabas ej summerbar BINST99 (FDB) Antal månader med Antal månader med Socialbidragsregistret ej summerbar BINTMAN introduktionsersättning introduktionsersättning Juridisk form Juridisk form SCBs företagsdatabas ej summerbar BJURFORM (FDB) Kommunkod Kommunkod Socialbidragsregistret ej summerbar Kommun Länskod Länskod Socialbidragsregistret ej summerbar Lan Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun KPA KPA KPA Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun RFV RFV RFV Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun SPV SPV SPV Beslutets löpnummer i bostadsbidragssysteme t Beslutets löpnummer i bostadsbidragssysteme t RFV ej summerbar BLOPNR Medsökandens personnummer i bostadsbidragssysteme t Medsökandens personnummer i bostadsbidragssysteme t Sektor Sektor SCBs företagsdatabas (FDB) Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala med studiemedel studiestödsnämnden RFV ej summerbar PersonNr ej summerbar BSEKTOR En studieperiod är antal månader ej summerbar StudPer (CSN) RFV ej summerbar BSJPDAG Antal sjukpenningdagar Antal sjukpenningdagar Antal arbetsskadedagar Antal arbetsskadedagar RFV ej summerbar BSKDDAG Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala En studieperiod är ej summerbar StudPer med studiehjälp studiestödsnämnden antal veckor (CSN) Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala En studieperiod är ej summerbar StudPer 9

10 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd med vuxenstudiestöd studiestödsnämnden antal månader (CSN) Antal barn med Antal barn med RFV ej summerbar ANTALBARN umgängesrätt umgängesrätt Värmekostnad ingår i Värmekostnad ingår i RFV ej summerbar BVARM hyran hyran Varmvatten ingår i Varmvatten ingår i RFV ej summerbar BVATT hyran hyran Antal vuxna som omfattas av bostadsbidragsbeslutet Antal vuxna som omfattas av bostadsbidragsbeslutet RFV ej summerbar BVUX Uträknad bidragsgrundane inkomst/år Kompletterande belopp till bostadstillägg från KPA Kompletterande belopp till bostadstillägg från RFV Kompletterande belopp till bostadstillägg från SPV Bostadstillägg till pensionärer från KPA Bostadstillägg till pensionärer från RFV Bostadstillägg till pensionärer från SPV Särskilt bostadstillägg till pensionärer från KPA Särskilt bostadstillägg till pensionärer från RFV Särskilt bostadstillägg till pensionärer från SPV Flerbarnstillägg, belopp Handikappersättning från KPA Uträknad bidragsgrundane inkomst/år som ligger till grund för bostadsbidragsbeslutet Kompletterande belopp till bostadstillägg Kompletterande belopp till bostadstillägg Kompletterande belopp till bostadstillägg Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer RFV summerbar kronor BELOPP Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG Flerbarnstillägg, belopp RFV summerbar kronor BELOPP Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG KPA Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG 10

11 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd från RFV RFV Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG från SPV SPV Utbetald ersättning till Utbetald ersättning till Plitkverket summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Barnpension från folkpensioneringen (från KPA) Barnpension från folkpensioneringen Pensionsregister från KPA summerbar kronor BELOPPNEG Barnpension från folkpensioneringen (från RFV) Barnpension från folkpensioneringen (från SPV) Skattefri del av livränta och pension (från KPA) Skattefri del av livränta och pension (från RFV) Skattefri del av livränta och pension (från SPV) Barnpension från ATP (från KPA) Barnpension från ATP (från RFV) Barnpension från ATP (från SPV) Kommunal tjänstepension från KPA Kommunal tjänstepension från SPV Kommunal tjänstepension från KPA, enligt kontrolluppgift Särskilt pensionstillägg från KPA Särskilt pensionstillägg från RFV Särskilt pensionstillägg från SPV Korttidsstudiestöd, skattepliktigt Barnpension från folkpensioneringen Barnpension från folkpensioneringen Skattefri del av livränta och pension Skattefri del av livränta och pension Skattefri del av livränta och pension Barnpension från ATP Barnpension från ATP Barnpension från ATP Kommunal tjänstepension Kommunal tjänstepension Kommunal tjänstepension Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från KPA Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från RFV Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från SPV Korttidsstudiestöd, Centrala skattepliktigt studiestödsnämnden (CSN) summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPP 11

12 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Återbetald ränta på Återbetald ränta på RFV summerbar kronor BELOPP skulden av underhållsbidrag skulden av underhållsbidrag Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP KPA KPA Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV RFV Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP SPV SPV Folkpension från KPA Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP KPA Folkpension från RFV Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV Folkpension från SPV Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP SPV Del till bildandet av Del till bildandet av Skapad Endast för internt bruk summerbar kronor BELOPPNEG disponibel inkomst disponibel inkomst Uträknad driftskostnad Uträknad driftskostnad RFV summerbar kronor BELOPP per år för bostaden Uträknad bostadskostnad per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för hushållsel Hyra eller avgift per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för varmvatten Uträknad värmekostnad per månad per år för bostaden Uträknad bostadskostnad per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för hushållsel Hyra eller avgift per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för varmvatten Uträknad värmekostnad per månad RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP 12 Tabell / flat fil Presentationstext Disponibel inkomst, bidrag m.m. för individer och familjer Objekttyp Personer. Taxeringsregister från RSV kompletterat med kontrolluppgifter Population Personer från RTB folkbokförda 31/ och/eller personer som var folkbokförda under inkomst året (SCBTB). (RTB-populationen nås via variabeln som markerar träff mellan SCBTB och RTB, BRTBTR=1). Antal tabellrader / poster

13 13 Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Sekvenssiffra Används för att inom Härledd variabel ej summerbar BSEKVRED familj få rätt sorteringsordning på man, kvinna resp. barn Ålder Ålder vid årets slut RTB, härledd variabel Ålder = årtalet i ej summerbar ALDER mättiden - födelseåret Tilläggspension, egen Tilläggspension, egen Pensionsreg. från RFV, ej summerbar BATPE förmån förmån SPV eller KPA Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster ej summerbar BATPF Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA av tilläggspension. Varje person kan ha upp till tre förekomster av tilläggspension. Varje person kan ha upp till tre förekomster av tilläggspension. ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF Antal barn 0-17 år Antal barn 0-17 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Antal barn 0-3 år Antal barn 0-3 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Antal barn 4-10 år Antal barn 4-10 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Makes födelseort Makes födelseort Härledd variabel ej summerbar Landsnamn99 Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Härledd variabel Som förvärvsarbetande räknas den som haft sin arbetsinkomst större än basbeloppet för inkomståret. ej summerbar BFORV Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BFPE ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Folkpension, Folkpension, Pensionsreg. från RFV, Varje person kan ha ej summerbar BFPF

14 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd efterlevandeförmån 3 efterlevandeförmån 3 SPV eller KPA upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Familjepost Familjepost Härledd variabel OBS! 0 = familjepost 1 = övriga ej summerbar BINDFAM Institutionell sektorkod Institutionell sektor, Ägarkategori samt Juridisk form SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB ej summerbar BINST99 Invandrare Invandrare Härledd variabel ej summerbar BINVAND Makes invandringsår Makes invandringsår Härledd variabel ej summerbar BINVARM Antal konsumtionsenheter Härledd variabel ej summerbar BKEH Beräknad för familjer enligt socialstyrelsens normer Näringsgren Näringsgren SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB Näringsgren för enskilda näringsidkare Näringsgren för enskilda näringsidkare SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB 0,56 Barn 0-3 år, 0,66 Barn 4-10 år, 0,76 Barn år, 1,16 En vuxen, 1,92 Två vuxna SNI92 ej summerbar BNGR SNI92 ej summerbar BNGR Pensionsmarkering Pensionsmarkering Härledd variabel ej summerbar BPENS Pensionsuppgift för Uppgift från Härledd variabel ej summerbar BPENSG gifta pensionsregistren från Pensionsuppgift för ogifta Pensionsmarkering för gifta Pensionmarkering för ogifta Markering om eventuell övertäckning Markering för träff mellan SCBTB och RTB Antal månader med socialbidrag Högsta utbildning RFV, SPV eller KPA Uppgift från pensionsregistren från RFV, SPV eller KPA Pensionsmarkering för gifta Pensionmarkering för ogifta (Har sannolikt lämnat landet och utgör därmed övertäckning) Markering för träff mellan SCBTB och RTB Antal månader med socialbidrag SUN-kod enligt Svensk Utbildningsnomenklat Härledd variabel ej summerbar BPENSOG Härledd variabel Variablen härrör från kontrolluppgifterna ej summerbar BPMRKG Härledd variabel Variablen härrör från ej summerbar BPMRKOG kontrollupgifterna Härledd variabel Utrikes födda familjer ej summerbar BPOPEJ med 0 kr CDISPH 0 = tillhör populationen, 1 = sannolikt övertäcknkng Härledd variabel summerbar antal BRTBTR Socialbidragsregister summerbar antal BSOCMAN SCB:s utbildningsregister, UREG ej summerbar SUN 14

15 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd ur Högsta utbildningens Högsta utbildningens SCB:s ej summerbar BSUNAR avslutningsår avslutningsår utbildningsregister, UREG Yrkesställning om arbetsinkomst > 0 Yrkeställning om arbetsinkomst > 0. Härledd variabel ej summerbar BYRKU Yrkesställning, arbetsinkomst > basbeloppet (år kr) Yrkesställning, arbetsinkomst > basbeloppet (år kr) Härledd variabel ej summerbar BYSTM 15 Arbetsinkomst Arbetsinkomst Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Arbetsinkomst, familj Arbetsinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Bruttoinkomst (anv. Bruttoinkomst (anv. Härledd variabel summerbar kronor BELOPP vid beräkning av disponibel inkomst) vid beräkning av disponibel inkomst) Bruttoinkomst Används vid beräkning Härledd variabel summerbar kronor BELOPP av disponibel inkomst Delkomponent till Delkomponent till Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG disponibel inkomst disponibel inkomst Disponibel inkomst, Disponibel inkomst, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, familj Disponibel inkomst per vuxen, familj Skattefri sjukpenning m.m. familj familj Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, familj Disponibel inkomst per vuxen, familj Inkluderar skattefri frivillig pension, särskilt pensionstillägg. Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Faktorinkomst Faktorinkomst Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Faktorinkomst, familj Faktorinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Ersättning från allmän försäkringskassa enligt KU Ersättning från allmän försäkringskassa enligt KU Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Summa förvärvs- och Summa förvärvs- och Härledd variabel summerbar kronor BELOPP kapitalinkomst, familj kapitalinkomst, familj Civilstånd Civilstånd RTB (och SCBTB) ej summerbar Civil98 Summa lön och Summa lön och Härledd variabel summerbar kronor BELOPP förmåner enligt KU förmåner enligt KU Sammanräknad förvärvsinkomst, familj Sammanräknad förvärvsinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Skattepliktiga transfereringar efter skatt Skattepliktiga transfereringar efter skatt Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Skattepliktiga Skattepliktiga Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG

16 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd transfereringar efter transfereringar efter skatt, familj skatt, familj 16 Familjeidentitet (RTB-familj) Familjeställning Familjetyp Fastighetsbeteckning Församling Ackumulerad studieskuld Skattepliktig förmögenhet, används endast om mer än kr, familj Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet En persons relation/-er (gift, barn etc) till annan/andra personer i familjen anges av familjeställning En familjs sammansättning (t ex. familj med eller utan barn) anges av familjetyp Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd Administrativ indelning av Sverige Ackumulerad studieskuld Skattepliktig förmögenhet, används endast om > , familj Härledd variabel ej summerbar FamId Härledd variabel Härledd variabel Familjeenheter enligt MIS 1988:3. Familjeenheter enligt MIS 1988:3. ej summerbar FamSt99 ej summerbar FamTyp99 RSV ej summerbar Fastbet RTB/RSV Församling för aktuell ej summerbar Forsamling folkbokföring CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg, familj Mottaget bidragsförskott Mottaget bidragsförskott, familj Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg, familj Mottaget bidragsförskott Mottaget bidragsförskott, familj RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

17 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år RFV summerbar kronor BELOPP Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar & ensamstående yngre än 29 år, familj Bostadstillägg till pensionärer Kompletterande belopp till bostadstillägg Särskilt bostadstillägg till pensionärer Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamst. < 29 år Bostadstillägg till pensionärer Kompletterande belopp till bostadstillägg Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG Särskilt bostadstillägg Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG till pensionärer SPV eller KPA Handikappersättning Handikappersättning Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG SPV eller KPA Handikappsersättning, Handikappsersättning, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj familj Bostadstillägg, familj Inkluderar särskilt bostadstillägg och kompletterande bostadstillägg för pensionärer Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Sjukpenning, skattefri Sjukpenning, skattefri RFV summerbar kronor BELOPP Socialbidrag inkl. introduktionsersättning till flyktingar Socialbidrag inkl. introduktionsersättning till flyktingar Soicialbidragsregister summerbar kronor BELOPPNEG Socialbidrag och introduktionsersättning för flyktningar, familj Studiemedel/studiehjäl p, lån och bidrag Studiemedel och studiehjälp (lån och bidrag), familj Socialbidrag och introduktionsersättning för flyktningar, familj Studiemedel/studiehjäl p, lån och bidrag Studiemedel och studiehjälp (lån och bidrag), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 17 Ersättning till värnpliktiga Ersättning till värnpliktiga, familj Vuxenstudiestöd, lån, arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån arbetslösa, familj Dagersättning, utryckningbidrag och familjebidrag Dagersättning, utryckningsbidrag och familjebidrag, familj Vuxenstudiestöd, lån, arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån arbetslösa, familj Pliktverket summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

18 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd 18 Vuxenstudiestöd, lån övriga Vuxenstudiestöd, lån övriga, familj Vuxenstudiestöd, lån övriga Vuxenstudiestöd, lån övriga, familj CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Inkomst av kapital, Inkomst av kapital, Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG familj familj Kapitalinkomster från Kapitalinkomster från Härledd variabel summerbar kronor BELOPP bank, aktier och andra värdepapper bank, aktier och andra värdepapper Kommun Administrativ RTB/RSV Kommun för aktuell ej summerbar Kommun indelning av Sverige folkbokföring Kön Kön Variabeln PersonNr ej summerbar BKON Län Administrativ RTB/RSV Län för aktuell ej summerbar Lan indelning av Sverige folkbokföring Medborgarskap Medborgarskap RTB ej summerbar Landsnamn99 Tilläggspension Tilläggspension Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Skattefri del av Skattefri del av Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG livränta och pension livränta och pension SPV eller KPA Skattefri del av barnpension och livränta, familj Skattefri del av barnpension och livränta, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Tjänstepension från Tjänstepension från Pensionsreg. från SPV (PRESIS) summerbar kronor BELOPP statliga bolag statliga bolag Personnummer Personer som är RSV Personnumret består ej summerbar PersonNr folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning av: Födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra. Folkpension Folkpension Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattefri skattefri Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattepliktig skattepliktig Pensionsbeloppskontro ll, per person Pensionsbeloppskontro ll, per person Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Pensionsbeloppskontro ll, familj Pensionsbeloppskontro ll, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Kommunal Kommunal Pensionsregister från (från KPAPEN och summerbar kronor BELOPPNEG tjänstepension tjänstepension KPA SPVPEN) Summa pension (enligt Summa pension (enligt Härledd variabel Enligt KUSOC och summerbar kronor BELOPP

19 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd kontrolluppgift) kontrolluppgift) KUARB Pension enligt KU, familj Pension enligt KU, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 19 Särskilt pensionstillägg Särskilt pensionstillägg Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG SPV eller KPA Statlig tjänstepension, Statlig tjänstepension, Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG inkl KÅPAN inkl KÅPAN SPV Senaste invandringsår Senaste invandringsår RSV Det år personen senast ej summerbar SenInvAr invandrade till Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Slutlig skatt exkl. egenavgifter och övriga avdragsgilla skatter/avgifter Slutlig skatt, exkl egenavg. och övr. avdragsgilla skatter/avgifter, familj Arbetsmarknadsförsäkr ingar (arbetslöshet och sjukdom) Arbetsmarknadsförsäkr ingar, (arbetslöshet och sjukdom), familj Slutlig skatt exkl. egenavgifter och övriga avdragsgilla skatter/avgifter Slutlig skatt, exkl egenavg. och övr. avdragsgilla skatter/avgifter, familj Arbetsmarknadsförsäkr ingar (arbetslöshet och sjukdom) Arbetsmarknadsförsäkr ingar, (arbetslöshet och sjukdom), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Totalt arbetsmarknadsstöd Totalt arbetsmarknadsstöd, familj Totalt arbetsmarknadsstöd Totalt arbetsmarknadsstöd, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Övriga utbildningsbidrag, skattepliktiga Övriga utbildningsbidrag m.m. familj Skattepliktig ersättning vid arbetsmarknadsutbildning samt ersättning till ledsagare. Inkluderar skattepliktig ersättning vid arbetsmarknadsutbildni ng och ersättning till ledsagare RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Föräldrapenning, barns födelse Föräldrapenning, barns födelse RFV summerbar kronor BELOPP

20 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Föräldrapenning, RFV summerbar kronor BELOPP tillfällig vård av barn Löneinkomst, familj Löneinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Dagersättning vid Dagersättning vid RFV summerbar kronor BELOPP repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig Närståendepenning Närståendepenning RFV summerbar kronor BELOPP Pensioner och andra skattepliktiga bidrag. Exkl. arbetsmarknadsförsäkri Härledd variabel (anv. för invandrartabeller) summerbar kronor BELOPP Pensioner och andra skattepliktiga bidrag exkl arbetsmarkn.försärkr. familj ngar Pensioner och andra skattepliktiga bidrag exkl arbetsmarkn.försärkr. familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 20 Rehabilitetsersättning Rehabilitetsersättning RFV summerbar kronor BELOPP Sjuk-, havandeskaps-, Sjuk-, havandeskaps-, RFV summerbar kronor BELOPP smittbärarpenning samt sjuklönegaranti smittbärarpenning samt sjuklönegaranti. Sjukpenning, familj Samt Härledd variabel summerbar kronor BELOPP havandeskapspenning, smittbärarpenning och sjuklönegaranti Arbetsskadeersättning Arbetsskadeersättning RFV summerbar kronor BELOPP Arbetsskadeersättning, Arbetsskadeersättning, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj familj Särskilt Särskilt CSN summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag Särskilt utbildningsbidrag (kunskapslyftet), familj utbildningsbidrag Särskilt utbildningsbidrag (kunskapslyftet), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, arbetslösa (skattepliktig) familj Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, arbetslösa (skattepliktiga) familj CSN summerbar kronor BELOPP CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(347) Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 HE0103 (tidigare IF0103) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1

Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Hushållens välfärdstjänster Hur påverkar offentliga välfärdstjänster hushållens ekonomi? 1 Fredrik W. Andersson 2 Leif Johansson 3 Karin Olin 4 Inledning Traditionellt

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Boss Handbok Version 1.2 April 2013

Boss Handbok Version 1.2 April 2013 Boss Handbok Version 1.2 April 2013 Innehållsförteckning Administration... 5 Administrativa funktioner... 5 Sök... 6 Adressregister... 8 Adressregister... 8 Registrera adress... 9 Importera adress...

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer