Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF)"

Transkript

1 Register: Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Statistik över inkomster och taxeringar Kontaktperson: Håkan Schultz, tel: , e-post: Susanne Stenbom, tel: , e-post: Register IoF Den totalräknade inkomststatistiken innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Version Iof Den totalräknade inkomststatistiken innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning. Presentationstext Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) Registertyp integrationsregister Presentationstext Inkomst- och Förmögenhetsregistret (IoF) Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas IoF1999 Första tid Senaste tid Presentationstext Referenstid Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF), december resp år. Databasen innehåller tre matriser. Två stycken innehåller taxeringsmässiga individvariabler SCBTB (mantalsskr.förh. 1/ ) och den tredje individ- och familjevariabler INKRED(folkbokf. 31/ ) Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Kan utlämas efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Pension, bidrag, transfereringar m.m. för individer och familjer

2 Objekttyp Personer Population Bidragstagare under året i Sverige 2 ADMREG är en sammanslagning av administrativa register från Riksförsäkringsverket (RFV), CSN m.fl. Innehåller uppgifter om pension, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag, studiestöd m.m. Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Årgång, från RFV Årgång RFV Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Årgång, från SPV Årgång SPV (Statens Används endast för ej summerbar vmbargang pensionsverk) internt bruk Årgång, från KPA Årgång KPA Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Årtal för utbetalning Årtal för utbetalning RFV Används endast för ej summerbar vmbargang internt bruk Vårdbidrag Vårdbidrag Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Återbetalt belopp, Återbetalt belopp, CSN summerbar kronor BELOPP studielån studielån Vårdbidrag, från KPA Vårdbidrag Pensionsreg. från KPA summerbar kronor BELOPP Vårdbidrag, från RFV Vårdbidrag Pensionsreg. från RFV summerbar kronor BELOPP Vårdbidrag, från SPV Vårdbidrag Pensionsreg. från SPV summerbar kronor BELOPP Högsta utbildning Högsta utbildning SCB:s SUN-kod enligt ej summerbar SUN utbildningsregister Svensk Utbildningsnomenklat ur Ackumulerad Ackumulerad CSN summerbar kronor BELOPP studieskuld studieskuld Allmänt barnbidrag Allmänt barnbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Övriga utbildningsbidrag, m.m. Skattefri ersättning vid arbetsmarknadsutbildni ng. (traktamente, ersättning för kursavgifter, undervisningsmaterial och resor) RFV summerbar kronor BELOPP Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP

3 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Bostadsbidrag till Bostadsbidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Bostadstillägg till Bostadstillägg till Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG pensionärer pensionärer RFV, SPV eller KPA Kompletterande Kompletterande Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG belopp till bostadstillägg belopp till bostadstillägg RFV, SPV eller KPA Särskilt bostadstillägg Särskilt bostadstillägg Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG till pensionärer till pensionärer RFV, SPV eller KPA Dagsersättning till Dagsersättning till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Familjebidrag till Familjebidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Introduktionsersättning Introduktionsersättning SOCBIDR- summerbar kronor BELOPP för flyktningar för flyktningar Socialbidrag Studiehjälp, Studiehjälp, CSN summerbar kronor BELOPP studiebidrag studiebidrag Studiehjälp, extra Studiehjälp, extra CSN summerbar kronor BELOPP tillägg tillägg Studiehjälp, Studiehjälp, CSN summerbar kronor BELOPP inackorderingsbidrag inackorderingsbidrag Sjukpenning, skattefri Sjukpenning, skattefri RFV summerbar kronor BELOPP Studiemedel, Studiemedel, CSN summerbar kronor BELOPP studiebidrag studiebidrag Studiemedel, lån Studiemedel, lån CSN summerbar kronor BELOPP Socialbidrag Socialbidrag SOCBIDR- summerbar kronor BELOPP Socialbidrag Utryckningsbidrag Utryckningsbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, lån, Vuxenstudiestöd, lån, CSN summerbar kronor BELOPP arbetslösa arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån, Vuxenstudiestöd, lån, CSN summerbar kronor BELOPP övriga övriga Näringsbidrag till Näringsbidrag till RFV summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Barnpension från Barnpension från Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG folkpensioneringen folkpensioneringen RFV, SPV eller KPA Skattefri del av Skattefri del av Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG livränta och pension livränta och pension RFV, SPV eller KPA Barnpension från ATP Barnpension från ATP Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Folkpension Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV, SPV eller KPA Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattefri skattefri Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP 3

4 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd skattepliktig skattepliktig Kommunal Kommunal Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG tjänstepension tjänstepension KPA eller SPV Särskilt pensionstillägg Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG RFV, SPV eller KPA Övriga Skattepliktig ersättning RFV summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag, skattepliktiga vid arbetsmarknadsutbildning samt ersättning till ledsagare. Föräldrapenning, barns Föräldrapenning, barns RFV summerbar kronor BELOPP födelse födelse Föräldrapenning, Föräldrapenning, RFV summerbar kronor BELOPP tillfällig vård av barn tillfällig vård av barn Generationsväxlingsers Generationsväxlingsers RFV summerbar kronor BELOPP ättning Dagersättning vid repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig ättning Dagersättning vid repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig RFV summerbar kronor BELOPP Närståendepenning Närståendepenning RFV summerbar kronor BELOPP Rehabilitetsersättning Rehabilitetsersättning RFV summerbar kronor BELOPP Sjuk-, havandeskaps-, smittbärarpenning samt sjuklönegaranti Sjuk-, havandeskaps-, smittbärarpenning samt sjuklönegaranti RFV summerbar kronor BELOPP Arbetsskadeersättning Arbetsskadeersättning RFV summerbar kronor BELOPP Ersättnings vid läs- Ersättnings vid läs- CSN summerbar kronor BELOPP och skrivsvårigheter och skrivsvårigheter Särskilt Särskilt CSN summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag utbildningsbidrag Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) CSN summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Tilläggspension, egen förmån Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) tilläggspension, egen förmån tilläggspension, efterlevandeförmån 1 tilläggspension, efterlevandeförmån 2 CSN summerbar kronor BELOPP Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster ej summerbar BATPE ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF 4

5 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPF1, BATPF2 resp BATPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BATPF ej summerbar BFPE ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Näringsgren Näringsgren KUARB SNI92 ej summerbar BNGR Antal månader med Antal månader med Socialbidragsregister ej summerbar antal månader BSOCMAN socialbidrag socialbidrag Högsta utbildningens Högsta utbildningens UREG ej summerbar BSUNAR avslutningsår avslutningsår Mottaget Mottaget RFV summerbar kronor BELOPP bidragsförskott bidragsförskott Socialbidrag inkl. Socialbidrag inkl. Soicialbidragsregister summerbar kronor BELOPP introduktionsersättning till flyktingar introduktionsersättning till flyktingar Studiemedel/studiehjäl Studiemedel/studiehjäl CSN summerbar kronor BELOPP p, lån och bidrag p, lån och bidrag Tilläggspension Tilläggspension Pensionsregister från RFV, SPV eller KPA summerbar kronor BELOPP Tjänstepension från statliga bolag tjänstepension från statliga bolag Pensionsreg. från SPV (PRESIS) summerbar kronor BELOPP 5

6 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Statlig tjänstepension, Statlig tjänstepension, Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG inkl KÅPAN inkl KÅPAN SPV Studiepenning, Studiepenning, CSN summerbar kronor BELOPP skattepliktig skattepliktig Givet underhållsbidrag Givet underhållsbidrag RFV summerbar kronor BELOPP Antal Antal RFV Används endast för summerbar antal ANT underhållsinbetalninge r per person och år underhållsinbetalninge r per person och år internt bruk Ägarkategori Ägarkategori SCBs företagsdatabas ej summerbar BAGARKAT Antal anställda Antal anställda SCBs företagsdatabas (FDB) Personnummer Antal rum exklusive kök Tilläggspension, egen förmån, KPA Tilläggspension, egen förmån, RFV Tilläggspension, egen förmån, SPV Tilläggspension, familjeförmån 1, KPA Tilläggspension, familjeförmån 2, KPA Tilläggspension, familjeförmån 3, KPA Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning. Antal rum exklusive kök Tilläggspension, egen förmån, KPA Tilläggspension, egen förmån, RFV Tilläggspension, egen förmån, SPV Tilläggspension, familjeförmån 1, KPA Tilläggspension, familjeförmån 2, KPA Tilläggspension, familjeförmån 3, KPA Antal anställda som finns registrerade för företaget i SCBs företagsdatabas Personnumret består av: Födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra. ej summerbar BANST ej summerbar PersonNr RFV ej summerbar BANTR Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från KPA Pensionsregister från KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFK1, BATPFK2 resp BATPFK3. ej summerbar BATPE ej summerbar BATPE ej summerbar BATPE ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF 6

7 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Tilläggspension, familjeförmån 1, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, RFV Pensionsregister från RFV Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 ej summerbar BATPF Tilläggspension, familjeförmån 2, RFV Tilläggspension, familjeförmån 3, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, SPV Tilläggspension, familjeförmån 2, SPV Tilläggspension, familjeförmån 3, SPV Antal hemmavarande barn Antal månader med bostadsbidrag Bidragsgrundande boyta i kvadratmeter Tilläggspension, familjeförmån 2, RFV Tilläggspension, familjeförmån 3, RFV Tilläggspension, familjeförmån 1, SPV Tilläggspension, familjeförmån 2, SPV Tilläggspension, familjeförmån 3, SPV Antal hemmavarande barn Antal månader med bostadsbidrag Bidragsgrundande boyta i kvadratmeter Pensionsregister från RFV Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från SPV resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFR1, BATPFR2 resp BATPFR3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BATPFS1, BATPFS2 resp BATPFS3. ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF RFV summerbar antal ANTALBARN RFV summerbar månader BBOSTM RFV summerbar kvadratmeter BBOSTYB 7

8 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Boyta i kvadratmeter Boyta i kvadratmeter RFV summerbar kvadratmeter BBOSTYT Bostadstyp Bostadstyp RFV ej summerbar BBOTYP Elström ingår i hyran Elström ingår i hyran RFV ej summerbar BEL Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från KPA förmån KPA Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från RFV förmån RFV Folkpension, egen Folkpension, egen Pensionsregister från ej summerbar BFPE förmån från SPV Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 1 Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 1 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 1 Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 2 Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 2 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 2 Folkpension från KPA, efterlevandeförmån 3 förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, efterlevandeförmån 3 SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF 8

9 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Folkpension från RFV, efterlevandeförmån 3 Folkpension från SPV, efterlevandeförmån 3 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Folkpension, efterlevandeförmån 3 Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Institutionell sektor Institutionell sektor SCBs företagsdatabas ej summerbar BINST99 (FDB) Antal månader med Antal månader med Socialbidragsregistret ej summerbar BINTMAN introduktionsersättning introduktionsersättning Juridisk form Juridisk form SCBs företagsdatabas ej summerbar BJURFORM (FDB) Kommunkod Kommunkod Socialbidragsregistret ej summerbar Kommun Länskod Länskod Socialbidragsregistret ej summerbar Lan Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun KPA KPA KPA Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun RFV RFV RFV Län och kommunkod, Län och kommunkod, Pensionsregister från ej summerbar Kommun SPV SPV SPV Beslutets löpnummer i bostadsbidragssysteme t Beslutets löpnummer i bostadsbidragssysteme t RFV ej summerbar BLOPNR Medsökandens personnummer i bostadsbidragssysteme t Medsökandens personnummer i bostadsbidragssysteme t Sektor Sektor SCBs företagsdatabas (FDB) Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala med studiemedel studiestödsnämnden RFV ej summerbar PersonNr ej summerbar BSEKTOR En studieperiod är antal månader ej summerbar StudPer (CSN) RFV ej summerbar BSJPDAG Antal sjukpenningdagar Antal sjukpenningdagar Antal arbetsskadedagar Antal arbetsskadedagar RFV ej summerbar BSKDDAG Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala En studieperiod är ej summerbar StudPer med studiehjälp studiestödsnämnden antal veckor (CSN) Antal studieperioder Antal studieperioder Centrala En studieperiod är ej summerbar StudPer 9

10 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd med vuxenstudiestöd studiestödsnämnden antal månader (CSN) Antal barn med Antal barn med RFV ej summerbar ANTALBARN umgängesrätt umgängesrätt Värmekostnad ingår i Värmekostnad ingår i RFV ej summerbar BVARM hyran hyran Varmvatten ingår i Varmvatten ingår i RFV ej summerbar BVATT hyran hyran Antal vuxna som omfattas av bostadsbidragsbeslutet Antal vuxna som omfattas av bostadsbidragsbeslutet RFV ej summerbar BVUX Uträknad bidragsgrundane inkomst/år Kompletterande belopp till bostadstillägg från KPA Kompletterande belopp till bostadstillägg från RFV Kompletterande belopp till bostadstillägg från SPV Bostadstillägg till pensionärer från KPA Bostadstillägg till pensionärer från RFV Bostadstillägg till pensionärer från SPV Särskilt bostadstillägg till pensionärer från KPA Särskilt bostadstillägg till pensionärer från RFV Särskilt bostadstillägg till pensionärer från SPV Flerbarnstillägg, belopp Handikappersättning från KPA Uträknad bidragsgrundane inkomst/år som ligger till grund för bostadsbidragsbeslutet Kompletterande belopp till bostadstillägg Kompletterande belopp till bostadstillägg Kompletterande belopp till bostadstillägg Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer Särskilt bostadstillägg till pensionärer RFV summerbar kronor BELOPP Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG Flerbarnstillägg, belopp RFV summerbar kronor BELOPP Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG KPA Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG 10

11 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd från RFV RFV Handikappersättning Handikappersättning Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG från SPV SPV Utbetald ersättning till Utbetald ersättning till Plitkverket summerbar kronor BELOPP värnpliktiga värnpliktiga Barnpension från folkpensioneringen (från KPA) Barnpension från folkpensioneringen Pensionsregister från KPA summerbar kronor BELOPPNEG Barnpension från folkpensioneringen (från RFV) Barnpension från folkpensioneringen (från SPV) Skattefri del av livränta och pension (från KPA) Skattefri del av livränta och pension (från RFV) Skattefri del av livränta och pension (från SPV) Barnpension från ATP (från KPA) Barnpension från ATP (från RFV) Barnpension från ATP (från SPV) Kommunal tjänstepension från KPA Kommunal tjänstepension från SPV Kommunal tjänstepension från KPA, enligt kontrolluppgift Särskilt pensionstillägg från KPA Särskilt pensionstillägg från RFV Särskilt pensionstillägg från SPV Korttidsstudiestöd, skattepliktigt Barnpension från folkpensioneringen Barnpension från folkpensioneringen Skattefri del av livränta och pension Skattefri del av livränta och pension Skattefri del av livränta och pension Barnpension från ATP Barnpension från ATP Barnpension från ATP Kommunal tjänstepension Kommunal tjänstepension Kommunal tjänstepension Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från RFV Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Pensionsregister från SPV Pensionsregister från KPA Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från KPA Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från RFV Särskilt pensionstillägg Pensionsregister från SPV Korttidsstudiestöd, Centrala skattepliktigt studiestödsnämnden (CSN) summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPP 11

12 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Återbetald ränta på Återbetald ränta på RFV summerbar kronor BELOPP skulden av underhållsbidrag skulden av underhållsbidrag Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP KPA KPA Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV RFV Tilläggspension från Tilläggspension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP SPV SPV Folkpension från KPA Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP KPA Folkpension från RFV Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP RFV Folkpension från SPV Folkpension Pensionsregister från summerbar kronor BELOPP SPV Del till bildandet av Del till bildandet av Skapad Endast för internt bruk summerbar kronor BELOPPNEG disponibel inkomst disponibel inkomst Uträknad driftskostnad Uträknad driftskostnad RFV summerbar kronor BELOPP per år för bostaden Uträknad bostadskostnad per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för hushållsel Hyra eller avgift per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för varmvatten Uträknad värmekostnad per månad per år för bostaden Uträknad bostadskostnad per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för hushållsel Hyra eller avgift per månad Manuellt beräknad kostnad per månad för varmvatten Uträknad värmekostnad per månad RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP 12 Tabell / flat fil Presentationstext Disponibel inkomst, bidrag m.m. för individer och familjer Objekttyp Personer. Taxeringsregister från RSV kompletterat med kontrolluppgifter Population Personer från RTB folkbokförda 31/ och/eller personer som var folkbokförda under inkomst året (SCBTB). (RTB-populationen nås via variabeln som markerar träff mellan SCBTB och RTB, BRTBTR=1). Antal tabellrader / poster

13 13 Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Sekvenssiffra Används för att inom Härledd variabel ej summerbar BSEKVRED familj få rätt sorteringsordning på man, kvinna resp. barn Ålder Ålder vid årets slut RTB, härledd variabel Ålder = årtalet i ej summerbar ALDER mättiden - födelseåret Tilläggspension, egen Tilläggspension, egen Pensionsreg. från RFV, ej summerbar BATPE förmån förmån SPV eller KPA Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Tilläggspension, efterlevandeförmån 1 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster ej summerbar BATPF Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Tilläggspension, efterlevandeförmån 2 Tilläggspension, efterlevandeförmån 3 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA av tilläggspension. Varje person kan ha upp till tre förekomster av tilläggspension. Varje person kan ha upp till tre förekomster av tilläggspension. ej summerbar BATPF ej summerbar BATPF Antal barn 0-17 år Antal barn 0-17 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Antal barn 0-3 år Antal barn 0-3 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Antal barn 4-10 år Antal barn 4-10 år Härledd variabel summerbar antal ANTALBARN (31/12 inkomståret) (31/12 inkomståret) Makes födelseort Makes födelseort Härledd variabel ej summerbar Landsnamn99 Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Härledd variabel Som förvärvsarbetande räknas den som haft sin arbetsinkomst större än basbeloppet för inkomståret. ej summerbar BFORV Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Folkpension, egen förmån Folkpension, efterlevandeförmån 1 Folkpension, efterlevandeförmån 2 Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Varje person kan ha upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. ej summerbar BFPE ej summerbar BFPF ej summerbar BFPF Folkpension, Folkpension, Pensionsreg. från RFV, Varje person kan ha ej summerbar BFPF

14 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd efterlevandeförmån 3 efterlevandeförmån 3 SPV eller KPA upp till tre förekomster av denna kod uppdelade på tre variabler; BFPF1, BFPF2 resp BFPF3. Familjepost Familjepost Härledd variabel OBS! 0 = familjepost 1 = övriga ej summerbar BINDFAM Institutionell sektorkod Institutionell sektor, Ägarkategori samt Juridisk form SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB ej summerbar BINST99 Invandrare Invandrare Härledd variabel ej summerbar BINVAND Makes invandringsår Makes invandringsår Härledd variabel ej summerbar BINVARM Antal konsumtionsenheter Härledd variabel ej summerbar BKEH Beräknad för familjer enligt socialstyrelsens normer Näringsgren Näringsgren SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB Näringsgren för enskilda näringsidkare Näringsgren för enskilda näringsidkare SCB:s kontrolluppgiftsregiste r, KUARB 0,56 Barn 0-3 år, 0,66 Barn 4-10 år, 0,76 Barn år, 1,16 En vuxen, 1,92 Två vuxna SNI92 ej summerbar BNGR SNI92 ej summerbar BNGR Pensionsmarkering Pensionsmarkering Härledd variabel ej summerbar BPENS Pensionsuppgift för Uppgift från Härledd variabel ej summerbar BPENSG gifta pensionsregistren från Pensionsuppgift för ogifta Pensionsmarkering för gifta Pensionmarkering för ogifta Markering om eventuell övertäckning Markering för träff mellan SCBTB och RTB Antal månader med socialbidrag Högsta utbildning RFV, SPV eller KPA Uppgift från pensionsregistren från RFV, SPV eller KPA Pensionsmarkering för gifta Pensionmarkering för ogifta (Har sannolikt lämnat landet och utgör därmed övertäckning) Markering för träff mellan SCBTB och RTB Antal månader med socialbidrag SUN-kod enligt Svensk Utbildningsnomenklat Härledd variabel ej summerbar BPENSOG Härledd variabel Variablen härrör från kontrolluppgifterna ej summerbar BPMRKG Härledd variabel Variablen härrör från ej summerbar BPMRKOG kontrollupgifterna Härledd variabel Utrikes födda familjer ej summerbar BPOPEJ med 0 kr CDISPH 0 = tillhör populationen, 1 = sannolikt övertäcknkng Härledd variabel summerbar antal BRTBTR Socialbidragsregister summerbar antal BSOCMAN SCB:s utbildningsregister, UREG ej summerbar SUN 14

15 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd ur Högsta utbildningens Högsta utbildningens SCB:s ej summerbar BSUNAR avslutningsår avslutningsår utbildningsregister, UREG Yrkesställning om arbetsinkomst > 0 Yrkeställning om arbetsinkomst > 0. Härledd variabel ej summerbar BYRKU Yrkesställning, arbetsinkomst > basbeloppet (år kr) Yrkesställning, arbetsinkomst > basbeloppet (år kr) Härledd variabel ej summerbar BYSTM 15 Arbetsinkomst Arbetsinkomst Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Arbetsinkomst, familj Arbetsinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Bruttoinkomst (anv. Bruttoinkomst (anv. Härledd variabel summerbar kronor BELOPP vid beräkning av disponibel inkomst) vid beräkning av disponibel inkomst) Bruttoinkomst Används vid beräkning Härledd variabel summerbar kronor BELOPP av disponibel inkomst Delkomponent till Delkomponent till Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG disponibel inkomst disponibel inkomst Disponibel inkomst, Disponibel inkomst, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, familj Disponibel inkomst per vuxen, familj Skattefri sjukpenning m.m. familj familj Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, familj Disponibel inkomst per vuxen, familj Inkluderar skattefri frivillig pension, särskilt pensionstillägg. Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Faktorinkomst Faktorinkomst Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Faktorinkomst, familj Faktorinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Ersättning från allmän försäkringskassa enligt KU Ersättning från allmän försäkringskassa enligt KU Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Summa förvärvs- och Summa förvärvs- och Härledd variabel summerbar kronor BELOPP kapitalinkomst, familj kapitalinkomst, familj Civilstånd Civilstånd RTB (och SCBTB) ej summerbar Civil98 Summa lön och Summa lön och Härledd variabel summerbar kronor BELOPP förmåner enligt KU förmåner enligt KU Sammanräknad förvärvsinkomst, familj Sammanräknad förvärvsinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Skattepliktiga transfereringar efter skatt Skattepliktiga transfereringar efter skatt Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Skattepliktiga Skattepliktiga Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG

16 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd transfereringar efter transfereringar efter skatt, familj skatt, familj 16 Familjeidentitet (RTB-familj) Familjeställning Familjetyp Fastighetsbeteckning Församling Ackumulerad studieskuld Skattepliktig förmögenhet, används endast om mer än kr, familj Anger personnumret för den äldste personen av maximalt två generationer som har relationer med varandra och som är folkbokförda på samma fastighet En persons relation/-er (gift, barn etc) till annan/andra personer i familjen anges av familjeställning En familjs sammansättning (t ex. familj med eller utan barn) anges av familjetyp Anger fastighetsbeteckning på den fastighet där personen är folkbokförd Administrativ indelning av Sverige Ackumulerad studieskuld Skattepliktig förmögenhet, används endast om > , familj Härledd variabel ej summerbar FamId Härledd variabel Härledd variabel Familjeenheter enligt MIS 1988:3. Familjeenheter enligt MIS 1988:3. ej summerbar FamSt99 ej summerbar FamTyp99 RSV ej summerbar Fastbet RTB/RSV Församling för aktuell ej summerbar Forsamling folkbokföring CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg, familj Mottaget bidragsförskott Mottaget bidragsförskott, familj Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg Allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg, familj Mottaget bidragsförskott Mottaget bidragsförskott, familj RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

17 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamstående yngre än 29 år RFV summerbar kronor BELOPP Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar & ensamstående yngre än 29 år, familj Bostadstillägg till pensionärer Kompletterande belopp till bostadstillägg Särskilt bostadstillägg till pensionärer Bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och ensamst. < 29 år Bostadstillägg till pensionärer Kompletterande belopp till bostadstillägg Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA Pensionsreg. från RFV, SPV eller KPA summerbar kronor BELOPPNEG summerbar kronor BELOPPNEG Särskilt bostadstillägg Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG till pensionärer SPV eller KPA Handikappersättning Handikappersättning Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG SPV eller KPA Handikappsersättning, Handikappsersättning, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj familj Bostadstillägg, familj Inkluderar särskilt bostadstillägg och kompletterande bostadstillägg för pensionärer Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Sjukpenning, skattefri Sjukpenning, skattefri RFV summerbar kronor BELOPP Socialbidrag inkl. introduktionsersättning till flyktingar Socialbidrag inkl. introduktionsersättning till flyktingar Soicialbidragsregister summerbar kronor BELOPPNEG Socialbidrag och introduktionsersättning för flyktningar, familj Studiemedel/studiehjäl p, lån och bidrag Studiemedel och studiehjälp (lån och bidrag), familj Socialbidrag och introduktionsersättning för flyktningar, familj Studiemedel/studiehjäl p, lån och bidrag Studiemedel och studiehjälp (lån och bidrag), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 17 Ersättning till värnpliktiga Ersättning till värnpliktiga, familj Vuxenstudiestöd, lån, arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån arbetslösa, familj Dagersättning, utryckningbidrag och familjebidrag Dagersättning, utryckningsbidrag och familjebidrag, familj Vuxenstudiestöd, lån, arbetslösa Vuxenstudiestöd, lån arbetslösa, familj Pliktverket summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

18 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd 18 Vuxenstudiestöd, lån övriga Vuxenstudiestöd, lån övriga, familj Vuxenstudiestöd, lån övriga Vuxenstudiestöd, lån övriga, familj CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Inkomst av kapital, Inkomst av kapital, Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG familj familj Kapitalinkomster från Kapitalinkomster från Härledd variabel summerbar kronor BELOPP bank, aktier och andra värdepapper bank, aktier och andra värdepapper Kommun Administrativ RTB/RSV Kommun för aktuell ej summerbar Kommun indelning av Sverige folkbokföring Kön Kön Variabeln PersonNr ej summerbar BKON Län Administrativ RTB/RSV Län för aktuell ej summerbar Lan indelning av Sverige folkbokföring Medborgarskap Medborgarskap RTB ej summerbar Landsnamn99 Tilläggspension Tilläggspension Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Skattefri del av Skattefri del av Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG livränta och pension livränta och pension SPV eller KPA Skattefri del av barnpension och livränta, familj Skattefri del av barnpension och livränta, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPPNEG Tjänstepension från Tjänstepension från Pensionsreg. från SPV (PRESIS) summerbar kronor BELOPP statliga bolag statliga bolag Personnummer Personer som är RSV Personnumret består ej summerbar PersonNr folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning av: Födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra. Folkpension Folkpension Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPP SPV eller KPA Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattefri skattefri Frivillig pension, Frivillig pension, RFV summerbar kronor BELOPP skattepliktig skattepliktig Pensionsbeloppskontro ll, per person Pensionsbeloppskontro ll, per person Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Pensionsbeloppskontro ll, familj Pensionsbeloppskontro ll, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Kommunal Kommunal Pensionsregister från (från KPAPEN och summerbar kronor BELOPPNEG tjänstepension tjänstepension KPA SPVPEN) Summa pension (enligt Summa pension (enligt Härledd variabel Enligt KUSOC och summerbar kronor BELOPP

19 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd kontrolluppgift) kontrolluppgift) KUARB Pension enligt KU, familj Pension enligt KU, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 19 Särskilt pensionstillägg Särskilt pensionstillägg Pensionsreg. från RFV, summerbar kronor BELOPPNEG SPV eller KPA Statlig tjänstepension, Statlig tjänstepension, Pensionsregister från summerbar kronor BELOPPNEG inkl KÅPAN inkl KÅPAN SPV Senaste invandringsår Senaste invandringsår RSV Det år personen senast ej summerbar SenInvAr invandrade till Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Slutlig skatt exkl. egenavgifter och övriga avdragsgilla skatter/avgifter Slutlig skatt, exkl egenavg. och övr. avdragsgilla skatter/avgifter, familj Arbetsmarknadsförsäkr ingar (arbetslöshet och sjukdom) Arbetsmarknadsförsäkr ingar, (arbetslöshet och sjukdom), familj Slutlig skatt exkl. egenavgifter och övriga avdragsgilla skatter/avgifter Slutlig skatt, exkl egenavg. och övr. avdragsgilla skatter/avgifter, familj Arbetsmarknadsförsäkr ingar (arbetslöshet och sjukdom) Arbetsmarknadsförsäkr ingar, (arbetslöshet och sjukdom), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Totalt arbetsmarknadsstöd Totalt arbetsmarknadsstöd, familj Totalt arbetsmarknadsstöd Totalt arbetsmarknadsstöd, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Övriga utbildningsbidrag, skattepliktiga Övriga utbildningsbidrag m.m. familj Skattepliktig ersättning vid arbetsmarknadsutbildning samt ersättning till ledsagare. Inkluderar skattepliktig ersättning vid arbetsmarknadsutbildni ng och ersättning till ledsagare RFV summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Föräldrapenning, barns födelse Föräldrapenning, barns födelse RFV summerbar kronor BELOPP

20 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Föräldrapenning, RFV summerbar kronor BELOPP tillfällig vård av barn Löneinkomst, familj Löneinkomst, familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Dagersättning vid Dagersättning vid RFV summerbar kronor BELOPP repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig repetionsutbildning och civilförsvar, skattepliktig Närståendepenning Närståendepenning RFV summerbar kronor BELOPP Pensioner och andra skattepliktiga bidrag. Exkl. arbetsmarknadsförsäkri Härledd variabel (anv. för invandrartabeller) summerbar kronor BELOPP Pensioner och andra skattepliktiga bidrag exkl arbetsmarkn.försärkr. familj ngar Pensioner och andra skattepliktiga bidrag exkl arbetsmarkn.försärkr. familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP 20 Rehabilitetsersättning Rehabilitetsersättning RFV summerbar kronor BELOPP Sjuk-, havandeskaps-, Sjuk-, havandeskaps-, RFV summerbar kronor BELOPP smittbärarpenning samt sjuklönegaranti smittbärarpenning samt sjuklönegaranti. Sjukpenning, familj Samt Härledd variabel summerbar kronor BELOPP havandeskapspenning, smittbärarpenning och sjuklönegaranti Arbetsskadeersättning Arbetsskadeersättning RFV summerbar kronor BELOPP Arbetsskadeersättning, Arbetsskadeersättning, Härledd variabel summerbar kronor BELOPP familj familj Särskilt Särskilt CSN summerbar kronor BELOPP utbildningsbidrag Särskilt utbildningsbidrag (kunskapslyftet), familj utbildningsbidrag Särskilt utbildningsbidrag (kunskapslyftet), familj Härledd variabel summerbar kronor BELOPP Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, arbetslösa (skattepliktig) familj Vuxenstudiestöd, studiebidrag, övriga (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag för arbetslösa (skattepliktig) Vuxenstudiestöd, studiebidrag, arbetslösa (skattepliktiga) familj CSN summerbar kronor BELOPP CSN summerbar kronor BELOPP Härledd variabel summerbar kronor BELOPP

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X INKOMSTER Familjeinkomster 1998 2006 S 2008:4 Bo Karlsson 2008-03-20 Tel: 508 35 030 Större del av inkomsten stannar hos familjerna Både den sammanräknade förvärvsinkomsten,

Läs mer

Inkomststatistik - totalräknad 2004

Inkomststatistik - totalräknad 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(391) Inkomststatistik - totalräknad 2004 HE0108 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Longitudinell individdatabas (LINDA) Kalenderår 2000

Longitudinell individdatabas (LINDA) Kalenderår 2000 Longitudinell individdatabas (LINDA) Kalenderår 2000 LE1900 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Inkomst och inkomstfördelning A.2 Statistikområde Hushållens ekonomi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2004

Skatter och taxerade inkomster 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(333) Skatter och taxerade inkomster 2004 HE0107 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

STATISTIK OM STHLM INKOMSTER:

STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster i Stockholm 2007 S 2009:08 2009-07-23 Eva Andersson 08-508 35 042 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Detta är en rättad version av rapporten

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009. S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009. S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2009 S 2011:06 2011-05-30 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17790

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17790 Register: Hushållens ekonomi (HEK) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Hushållens ekonomi (HEK) Kontaktperson: Åsa Karlsson, tel: 019-17 68 82, e-post: asa.karlsson@scb.se

Läs mer

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Inkomster i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2012 efter

Läs mer

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17813

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17813 Register: Hushållens ekonomi (HEK) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Hushållens ekonomi (HEK) Kontaktperson: Åsa Karlsson, tel: 019-17 68 82, e-post: asa.karlsson@scb.se

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(440) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistk (LSUM) 2007 AM0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings valdistrikt EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings valdistrikt EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET 2011-10-06 Sammanställning av socioekonomiska variabler för Norrköpings valdistrikt EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Sammanfattning Syftet med rapporten är att ge en bild över socioekonomiska faktorerna

Läs mer

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Inkomster i Stockholm 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2013 efter

Läs mer

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17813

Alla personer som fanns i Sverige 31/ Antal tabellrader / poster 17813 Register: Hushållens ekonomi (HEK) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Hushållens ekonomi (HEK) Kontaktperson: Åsa Karlsson, tel: 019-17 68 82, e-post: asa.karlsson@scb.se

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

Longitudinell individdatabas (LINDA) 2008 LE1900

Longitudinell individdatabas (LINDA) 2008 LE1900 BV/EV 2010-08-18 1(10) Longitudinell individdatabas (LINDA) 2008 LE1900 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Inkomster i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2014 efter

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för särskilt boende

Avgifter för särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011 Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2010-12-13 I Karlskrona kommun tillämpas ett

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor HE 22 SM 0501 Korrigerad version Skatter och taxerade inkomster 2003 Individ- och taxeringshushållsuppgifter Taxes and taxable income 2003 I korta drag Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor Den

Läs mer

Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998

Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998 Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998 JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets ekonomi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2007

Skatter och taxerade inkomster 2007 STATISTISKA CENTRALYRÅN 1(14) Skatter och taxerade inkomster 2007 HE0110 (HE0107) Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Del III Särskilda redovisningar

Del III Särskilda redovisningar 139 Del III Särskilda redovisningar 140 Utdrag ur den första preliminärskattetabellen. Staten övertog ansvaret för debitering och uppbörd av alla skatter och avgifter 1947. För första gången skulle skattebetalning

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Inkomstförfrågan 2016

Inkomstförfrågan 2016 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2016 1. Personuppgifter Personnummer Gatuadress Telefonnummer Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Befolkningens studiedeltagande Höstterminen 2008

Befolkningens studiedeltagande Höstterminen 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(79) Befolkningens studiedeltagande Höstterminen 2008 UF0507 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 09 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx barnungdom @kalmar.se

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Sida 1 (5) Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Du som betalar avgift inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning i Värmdö Kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn ,

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn , HE 21 SM 1001, korrigerad version Inkomstfördelningsundersökningen 2008 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2008 I korta drag Korrigering 2012-01-25 Tabell 6 och 7 har korrigerats avseende

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. Vem kan få bostadstillägg?

Läs mer

Inkomstförfrågan 2015

Inkomstförfrågan 2015 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2015 1. Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende med maka/make Gift, lever

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7 Denna registerbeskrivning är tillgänglig på adressen www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/register3.pdf För beskrivningar av fler register, se www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-reg.htm SEC register 3

Läs mer

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2015 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Inkomster i Stockholm 2015 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Inkomster i Stockholm 2015 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2015 efter

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer