Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning"

Transkript

1 Prislista Mikrobiologi den 14 april 2014 Sida 1 av 9 BAKTERIEODLING MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV BASSÄNGVATTEN Bassängvatten J Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering STERILISERINGSKONTROLL - BIOLOGISKA INDIKATORER Kontroll av steriliserings- /inaktiveringsprocess Kontroll av steriliserings- /inaktiveringsprocess J J Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: Simicon BIOPSI, VÄVNADSMATERIAL OCH IMPLANTAT - ODLING Biopsi, vävnadsmaterial och implantat J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl BLODODLING Allmän J Odling 305/568 x1/x2 Jästsvamp J Odling 305 BRONKIALSEKRET ODLING Bronkialsekret J Kvantitativ odling 400 BRÖSTMJÖLK - BAKTERIOLOGISK KONTROLL Bröstmjölk från givare J Aerob odling. Kvantifiering av bakterier genom titrering 291 CLOSTRIDIUM DIFFICILE Clostridium difficile J Toxinanalys + odling 484 KONTROLL AV VÄTSKOR FRÅN DIALYSAVDELNING Hemodialysvätska, hemodiafiltrationsvätska, vatten för tillredning Hemodialysvätska, hemodiafiltrationsvätska, vatten för tillredning J Aerob odling - ytspridning + ingjutning + membranfiltrering och endotoxin - kinetisk turbidimetrisk metod J Aerob odling - ytspridning + membranfiltrering Ingångsvatten för dialysanläggning J Aerob odling - ytspridning + ingjutning 355 Endotoxin J Kinetisk turbidimetrisk metod eller enl ök 420 ESBL SCREENING ESBL-producerande coliforma bakterier N Odling 226 FAECESPATOGENER Faecespatogener J Kvalitativ aerob + mikroaerofil odling inkl 292 debiteras smittprovskonto GONOKOCKER Gonokocker J Semikvantitativ aerob odling (x1/x2/x3/x4) 136/242/ 363/484 debiteras smittprovskonto

2 den 14 april 2014 Sida 2 av 9 GENITALIA ALLMÄN ODLING Genitalia allmän odling J Semikvantitativ aerob+anaerob odling 394 HELICOBACTER Helicobacter N Mikroaerofil odling och MIC-bestämning 360 KAMMARVATTEN/GLASKROPP ODLING Kammarvatten/glaskropp J Aerob+anaerob odling inkl KATETRAR ODLING Katetrar odling J Semikvantitativ aerob+anaerob odling 386 KONJUNKTIVALSEKRET Konjunktivalsekret J Semikvantitativ aerob odling 300 KORNEA ODLING Kornea J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl LEGIONELLA ODLING KLINISKT PROV Legionella J Legionellaodling 414 debiteras smittprovskonto LIKVOR ODLING Likvorodling J Odling inkl KONTAKTLINSER/LINSVÄTSKA Kontaktlinser/linsvätska J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl OMGIVNINGSHYGIEN LUFT Luftsedimentation J Aerob odling 145 Luftsampling N Aerob odling 217 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Sterilitet - prov på sterilitet J enl Ph Eur 6th Ed, eller enligt ök Sterilitet vid validering av steriliseringsprocess J enl SS-EN ISO eller enligt ök Bakterieräkning (viable count) J enl SS-EN ISO eller enligt ök NEISSERIA-KLASSIFIKATION Bakteriestam MC J Speciesbestämning, serogruppering, typning/subtypning, antibiogram - MICbestämning Bakteriestam GC J Speciesbestämning, serogrupp/serovarbestämning, antibiogram - MIC-bestämning 732 invasiva meningokockstammar debiteras ett nationellt konto 523 NASOPHARYNXODLING LUFTVÄGSPATOGENER Nasopharynxodling luftvägspatogener J Odling av luftvägspatogener 218 PUNKTAT ODLING Punktat odling J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl

3 den 14 april 2014 Sida 3 av 9 SINUS ODLING Sinus odling J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl SLUTNA INFEKTIONER Slutna infektioner J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl SPUTUM ODLING Sputum odling J Kvantitativ odling inkl bedömning av representativitet Sputum odling J Kvantitativ odling inkl bedömning av representativitet, Cystisk fibros STERILKONTROLL AV BENMÄRG, BLODKOMPONENTER M.M. Sterilkontroll av benmärg, blodkomponenter m.m. J Sterilkontroll enl gällande blododlingsmetodik SVALG ODLING Svalgodling J Odling av luftvägspatogener 218 Svalgodling inkl Arcanobacterium J Odling av luftvägspatogener inkl Arcanobacterium Svalg - difteri J Odling av difteribakterier 304 debiteras smittprovskonto Svalg - gonokocker J Odling av gonokocker 136 debiteras smittprovskonto TRACHEALSEKRET ODLING Trachealsekret J Kvanitativ odling 400 URIN ODLING Urin allmän odling J Kvantitativ aerob odling med fynd av urinvägspatogener Urin utvidgad allmän odling J Kvantitativ aerob + anaerob odling MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV VATTEN Vatten J Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering 311 LEGIONELLAODLING AV VATTEN Legionella N Aerob odling 617 VRE SCREENING Vancomycinresistenta enterokocker J PCR-teknik 226 debiteras smittprovskonto OMGIVNINGSHYGIEN YTA - KONTAKTPLATTA Yta - kontaktplatta (Rodac) N Aerob odling 103 OMGIVNINGSHYGIEN YTA - SWABPROV Yta - swabprov N Aerob odling 198 YTLIGA HUDINFEKTIONER Allmän odling J Semikvantitativ aerob odling 300 Utvidgad odling J Semikvantitativ aerob + anaerob odling 386 ÖPPNA INFEKTIONER Öppna infektioner J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl

4 den 14 april 2014 Sida 4 av 9 MELLANÖRA ODLING Mellanöra J Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl YTTRE HÖRSELGÅNG Yttre hörselgång J Semikvantitativ aerob odling 300 BAKTERIEPÅVISNING RIBOTYPNING C. DIFFICILE Ribotypning C.difficile N PCR 2726 Ribotypning C.difficile - epidemiologisk övervakning N PCR 568 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae N Påvisande av DNA för M.pneumoniae och C.pneumoniae 412 GONOKOCKER, SCREENING, NUKLEINSYRADETEKTION Gonokocker, screening N PCR 264 inkl Klamydia debiteras smittprovskonto HELICOBACTER PYLORI-ANTIGEN I FAECES Helicobacter pylori N Antigenpåvisning med direkttest 366 KLAMYDIADIAGNOSTIK Klamydiadiagnostik J PCR 264 inkl Gc screening debiteras smittprovskonto Klamydiadiagnostik J Odling på cellkultur 264 debiteras smittprovskonto LEGIONELLA-ANTIGEN I URIN Legionella-antigen i urin N Immunokromatografisk metod 485 debiteras smittprovskonto LIKVOR - PÅVISANDE AV BAKTERIE-DNA (PCR) Likvor N Påvisande av bakterie-dna (PCR) 1305 BAKTERIE-DNA LUFTVÄGSPATOGENER Bakterie-DNA luftvägspatogener N Påvisande av DNA för H.influenzae, S.pneumoniae, M.pneumoniae och C.pneumoniae 528 MYCOPLASMA GENITALIUM Mycoplasma genitalium J DNA-påvisning 331 MRSA SCREENING MRSA-screening J PCR-teknik 352 debiteras smittprovskonto MYKOPLASMA PNEUMONIAE DNA Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae N Påvisande av DNA för M.pneumoniae och C.pneumoniae 412 PERTUSSIS Pertussis odling och PCR J Odling av B.pertussis/parapertussis inkl. påvisande av B.pertussis DNA 419 debiteras smittprovskonto Pertussis odling J Odling av B.pertussis/parapertussis 276 debiteras smittprovskonto

5 den 14 april 2014 Sida 5 av 9 STAFYLOKOCKTYPNING Påvisande av Exfoliativt toxin hos S.aureus Påvisande av PVL-genen hos S.aureus N PCR 352 N PCR 352 SPA-typning av S.aureus N PCR 352 Påvisande av TSST-1 hos S.aureus N PCR 352 BAKTERIESEROLOGI ANTIKROPPAR MOT BORRELIA BURGDORFERI Serumantikroppar mot Borrelia burgdorferi J EIA 400 Neuroborrelios N EIA 400 BRUCELLA ANTIKROPPAR (WIDAL) Brucella-serologi N Agglutination 131 FRANCISELLA TULARENSIS ANTIKROPPAR (WIDAL) Francisella-serologi N Agglutination 131 ANTIKROPPAR MOT GONOKOCKER Gonokockserologi N Komplementbindning 291 ANTIKROPPAR MOT HELICOBACTER PYLORI Helicobacter-serologi (IgG) J EIA 196 ANTIKROPPAR MOT KLAMYDIA Klamydia-serologi J Komplementbindning 110 Klamydia artspecifik serologi J Indirekt mikroimmunofluorescens 359 ANTIKROPPAR MOT MENINGOKOCKER Meningokock-serologi N Komplementbindning 436 ANTIKROPPAR MOT MYKOPLASMA PNEUMONIAE Mykoplasma-serologi J Komplementbindning 110 SYFILIS ANTIKROPPAR Syfilis-antikroppar J CMIA 132 debiteras smittprovskonto TPPA J Partikelagglutination 189 debiteras smittprovskonto RPR J Flockning 118 debiteras smittprovskonto ANTIKROPPAR MOT YERSINIA ENTEROCOLITICA Yersinia-serologi J Agglutination 262 IMMUNOLOGI BESTÄMNING AV SPECIFIKA IgE-ANTIKROPPAR MOT ENSKILDA ALLERGEN, MIXAR OCH PHAD Allergenspecifikt IgE - vanliga allergen Allergenspecifikt IgE - rekombinanta allergen J FEIA 189 N FEIA 283 Allergenspecifikt IgE - mixar N FEIA 234 Phadiatop N FEIA 234

6 den 14 april 2014 Sida 6 av 9 TEST FÖR BINDVÄVSSJUKDOM Cellkärnor (ANA) IgG J Immunofluorescens 397 SS-A/Ro (IgG) J FEIA ingår i priset för ANA dsdna J Immunofluorescens 182 Specifika kärnantigen (ENA) 283 RNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl- 70, Jo-1 (IgG) nrnp, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo- 1, Ro-52 (IgG) TEST FÖR VASKULIT J Immundiffusion ingår i priset för ENA N Immunoblot ingår i priset för ENA Neutrofil-cytoplasma (ANCA) J Immunofluorescens 322 Myeloperoxidas (MPO) J EIA 574 Proteinas 3 (PR3) J EIA 614 Snabbtest (MPO, PR3, GBM) N EIA 615 IMMUNOFLUORESCENSUNDERSÖKNING AV VÄVNADSBIOPSIER Vävnadsbiopsi N Immunofluorescens 581 TEST FÖR CELIAKI Endomysium (IgA) J Immunofluorescens 354 Gluten=gliadin (IgA) J FEIA 354 Vävnadstransglutaminas (IgA) J FEIA 319 Total IgA N EIA ingår i priset för Vävnadstransglutaminas (IgA) Vävnadstransglutaminas (IgG) N FEIA 354 AUTOANTIKROPPAR MOT GLATT MUSKULATUR OCH MITOKONDRIER, LKM-1, SLA/LP, M2 Glatt muskulatur J Immunofluorescens 182 Mitokondrier J Immunofluorescens 182 LKM-1 N Immunofluorescens 182 SLA/LP N Immunoblot 66 M2 N Immunoblot 66 LKM-1 N Immunoblot 66 ANTIKROPPAR MOT GLOMERULÄRT BASALMEMBRAN (anti-gbm) Glomerulärt basalmembran, antikroppar mot (anti-gbm) GENOTYP CELIAKI HLA-DQ2/DQ8 N EIA 574 DNA HLA-DQ2/DQ8 (genotyp) N PCR/Microarray 650 ANTIKROPPAR MOT KARDIOLIPIN (acl), BETA2GLYKOPROTEIN I (anti-ß2-gpi) Kardiolipin (IgG) J FEIA 257 ß2-glykoprotein I (IgG) J FEIA 260 BESTÄMNING AV KOMPLEMENT Komplementaktivitet klassisk och alternativ väg N Hämolys i gel (HIG 231 Komplementfaktorer C'3, C'4 N Nefelometri 142 Komplementfaktor C1q N Raket-elektrofores 168 Komplementfaktor C3d N Raket-elektrofores 168

7 den 14 april 2014 Sida 7 av 9 TEST FÖR REUMATOID ARTRIT Test för reumatoid artrit 326 Anti-CCP J FEIA ingår i priset för Test för reumatoid artrit Reumatoidfaktor J Partikelagglutination ingår i priset för Test för reumatoid artrit PARASITPÅVISNING CYSTOR OCH MASKÄGG Cystor och maskägg N Mikroskopi 322 MALARIA Malaria N Mikroskopi 377 SCHISTOSOMA I URIN Cystor och maskägg N Mikroskopi 322 SPRINGMASK Springmask N Mikroskopi 322 VIRUSPÅVISNING HEPATIT C RNA Hepatit C RNA J PCR 1703 debiteras smittprovskonto HIV PCR/RNA HIV 1 RNA kvantifiering J PCR 1703 debiteras smittprovskonto HERPES SIMPLEX VIRUS TYP 1 OCH 2 Herpes simplex I+II J DNA-påvisning med PCR 425 INFLUENSA A OCH B VIRUSPÅVISNING Influenza A och B, RS-virus N RNA-påvisning med PCR 609 MULTIPLEX PCR HCV-HBV-HIV-1<br>(prover från benbanker) Multiplex PCR HCV-HBV-HIV-1 N PCR 373 Priset är subventionerat av Vävnadsrådet. NOROVIRUS Noro-virus, Rotavirus N RNA-påvisning med PCR 681 ROTAVIRUS Rotavirus/norovirus N RNA-påvisning med PCR 681 RS VIRUS (RSV) VIRUSPÅVISNING RS-virus N Antigenpåvisning med direkttest 366 RS-virus J RNA-påvisning med PCR 489 VARICELLA ZOSTER VIRUS Varicella zoster J DNA-påvisning med PCR 518

8 den 14 april 2014 Sida 8 av 9 VIRUSSEROLOGI CYTOMEGALOVIRUS(CMV) ANTIKROPPAR Antikroppar mot CMV (IgG + IgM) J CMIA 546 MONONUKLEOS-SEROLOGI/ ANTIKROPPAR MOT EBV Antikroppar mot EBNA (IgG) J EIA 218 Antikroppar mot EBV (IgG+IgM) N Immunoblot 546 Heterofila antikroppar N Immunkromatografi 86 ANTIKROPPAR MOT HEPATIT A anti-hav (IgG/IgM) J CMIA 208 debiteras smittprovskonto anti-hav (IgM) J CMIA 208 debiteras smittprovskonto HEPATIT B-ANTIGEN OCH ANTIKROPPAR MOT HEPATIT B HBsAg J CMIA 132 debiteras smittprovskonto anti-hbs J CMIA 208 anti-hbc (IgG/IgM) J CMIA 208 debiteras smittprovskonto anti-hbc (IgM) N CMIA 208 debiteras smittprovskonto HBeAg J CMIA 208 debiteras smittprovskonto anti-hbe J CMIA 208 debiteras smittprovskonto HEPATIT C Antikroppar mot Hepatit C J CMIA 170 debiteras smittprovskonto Antikroppar mot Hepatit C verifikation J RIBA 517 debiteras smittprovskonto Hepatit C RNA J PCR 1703 debiteras smittprovskonto HIV-ANTIGEN OCH ANTIKROPPAR MOT HIV HIV Ag/Ak J CMIA 144 debiteras smittprovskonto HIV 1+2-ak, konfirmation J RIBA 517 debiteras smittprovskonto ANTIKROPPAR MOT HTLV 1/2 Anti-HTLV 1/2 J CMIA 146 Anti-HTLV 1/2, konfirmation N Immunoblot 945 PNEUMONI-SEROLOGI Pneumoniserologi - 6 olika antigen J Komplementbindning 660 RUBELLA ANTIKROPPAR, IMMUNITETSUNDERSÖKNING Rubella-immunitet (IgG) J CMIA 208 ÖVRIGT FRYSFÖRVARING Frysförvaring N 38 JÄSTSVAMP Jästsvamp J Semikvantitativ aerob odling 152 Jästsvamp typning 148 Jästsvamp typning och resistensbestämning 296

9 den 14 april 2014 Sida 9 av 9 MIKROSKOPI Mikroskopi J 148 PROVSKICKNING Provskickning N 37

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort MRSA screen Nuc-gen MRSA konfirmation Nuc / MecA/ MecC/PVL-gen Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae screen ALLMÄNNA PROVER såsom: Sår, näsa, svalg

Läs mer

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN ADA HSN 0905-0475 1(19) Bilaga 1 AVTAL OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING och KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET LS 0809-0845

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department

GynObstetrik (STI) the33. Sexuellt överförda infektioner. Health Department GynObstetrik Sexuellt överförda infektioner (STI) Health Department Innehållsförteckning 1 Introduktion.......2 Klamydia........2 Gonorré.........4 Syfilis......5 Mycoplasma genitalium.........6 Smittspridningstakt...

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152

du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152 du som ska börja arbeta/studera på Infektionsavdelning 152 Välkommen till Infektionskliniken Med den här informationsskriften vill vi hjälpa dig att komma in i arbetet på avdelningen. Vi har tagit med

Läs mer

Vilka krav skall vi ställa på medel för ytdesinfektion. Göran Hedin Överläkare Avd för Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett/ Vårdhygien Stockholms län

Vilka krav skall vi ställa på medel för ytdesinfektion. Göran Hedin Överläkare Avd för Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett/ Vårdhygien Stockholms län Vilka krav skall vi ställa på medel för ytdesinfektion Göran Hedin Överläkare Avd för Klinisk Mikrobiologi, Falu lasarett/ Vårdhygien Stockholms län Behövs ytdesinfektion? JA! Mikroorganismer som sprids

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014

Årsstatistik 2014. Anmälda fall av campylobacterinfektion i Västernorrland uppdelade på inhemsk och utlandssmitta år 2014 Nr 1, 215 Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten i Västernorrland Årsstatistik 214 Allmänfarliga sjukdomar (ej STI ) Campylobacterinfektion, 127 fall et fall har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Inget

Läs mer

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar 483 Magnus Gisslén, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg Petra Tunbäck, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, SU/Sahlgrenska, Göteborg Inledning Till begreppet STI Sexually Transmitted Infections hänförs

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Klassificeringen av biologiska faktorer

Klassificeringen av biologiska faktorer Säkerhetsmeddelande 43swe Klassificeringen av biologiska faktorer SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Arbetarskyddsavdelningen Tammerfors 2003 Hermes, Tammerfors, 2003 Översättning av Samma-gruppen/Carola

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer