Bilaga 3. Hundstarr Hundäxing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Hundstarr Hundäxing"

Transkript

1 Kärlväxter (tåg, gräs o halvgräs) Kärlväxter (träd o buskar) Bergslok Ängshavre Alm Spärroxbär Blåsstarr Ängskavle Apel Syrén* Bunkestarr Ängssvingel Apel* Sälg Dystarr Ängsull Ask Tall Engelskt rajgräs Asp Videkornell Flaskstarr Berberis Vårtbjörk Fårsvingel Bindvide Grenrör Brakved Gråstarr Druvfläder Hundstarr Ek Hundäxing En Jättegröe Fläder Knapptåg Glasbjörk Kruståtel Gran Kvickrot Gråvide Kärrgröe Hallon Luddhavre Hassel Lundgröe Häckberberis* Mannagräs Häckspirea* Pillerstarr Hägg Piprör Häggmispel Plattstarr Klematis sp* Rödsvingel Klibbal Rödven Krusbär Slokstarr Krypvide Smalgröe Krypvide Stjärnstarr Lyckobladsbuske* Strängstarr Lönn Timotej Måbär Trådtåg Nyponros Tuvstarr Oxel Tuvtåtel Paradisbuske* Tuvull Plommon Gul = Signal- el rödlistad art med fet stil i frekvens 1-3 Vass* Röda vinbär 1=Enstaka-fåtalig 2=Tämligen vanlig 3=Rikligt förekommande Veketåg Rönn NT = Rödlistekategori "missgynnad" (2005 års rödlista). Vispstarr Skogstry R = rar = sällsynt Vitgröe Slån Understruket = dominerande/mkt påtaglig observation. Vårbrodd Snöbär* * = Trädgårdsflykting eller kvarstående vid fd bebyggelse. Ängsgröe Snöbär* Grön = Uppg. från tidigare infomaterial.

2 Inventering av kärlväxter, mossor, lavar, svampar m fl organismgrupper i Naturreservatet Kronskogen Inventeringen är utförd under april - juni och september 2008 av Adoxa Naturvård, Janne Elmhag och Inventeringsfirma Bo Karlsson. Kronskogen Mossor Lavar Fåglar Insekter Övriga organismer Aspmossa Aspkranslav Syllav Blåmes Björkblåoxe (tidigare rödlistad) Ekorre Bergraggmossa Asporangelav Tunn trevarlav Bofink Björksplintborre Fläckig lundsnäcka Blåmossa 2 Bitterlav Tuschlav Grönfink Bredhalsad varvsfluga Grävling Brännmossa Blyertslav 1 NT Vägglav Gröngöling Bronshjon 1 Padda Cypressfläta Blåslav Grönsångare Citronfjäril Rådjur Fällmossa 1 Brun nållav 2 Gulsparv Granbarkborre Rödfärgsalg (på asp) Granvitmossa Flarnlav Göktyta NT Granbarkgnagare 1 Skogsödla Grå raggmossa Färglav Kattuggla Hästmyra Snok Gräshakmossa Fönsterlav Koltrast Liljebagge Svart skogssnigel Husmossa Glänsande sköldlav Korp Nässelfjäril Trädgårdssnäcka Kammossa Grå kartlav Kråka Påfågelöga Kranshakmossa Grå nållav Kungsfågel Reliktbock 1 NT Kvastmossa Grå renlav Lärka Sjuprickig nyckelpiga Kärrskedmossa Grå tagellav Lövsångare Sorgmantel Palmmossa Grön spiklav Nötkråka NT Thomssons trägnagare Räffelmossa Gulvit renlav Nötskrika Vanlig skogsmyra Skogsbjörnmossa Gällav Nötväcka Vinbärsfuks Skogssidenmossa Islandslav Ringduva Violett jordlöpare Stor björnmossa Kaklav Rödhake Vågbandad barkbock Stor fransmossa Kartlav Skata Stor Tujamossa Kort skägglav Spillkråka Takmossa Kuddägglav Stenskvätta NT Trädhättemossa Mjölig brosklav Större hackspett Tät fransmossa Pigglav Svarthätta Vågig praktmossa Rosettlav Talgoxe Väggmossa Skrynkellav Taltrast Skägglav Slånlav Trädgårdssångare Trädpiplärka

3 Kärlväxter Knippfryle Skogsbräken Vitsippa Akleja* Knärot 1 Skogsfräken Vårfryle Backnejlika Krollilja* Skogsklöver Vårlök Backsmörblomma Kråkklöver Skogskovall Vårtörel Backtrav Kungsmynta* Skogslök (R i inlandet) Våtarv Bergsyra Kärleksört Skogsnarv Vägtistel Björnloka Kärrsilja Skogsnäva Älggräs Blodrot Kärrstjärnblomma Skogssallat Ältranunkel Blåbär Kärrtistel Skogsviol Ängsbräsma Blåsippa 2 Kärrviol Smultron Ängsfryle Blåsuga Liljekonvalj Snårvinda Ängshaverrot Brandlilja Lingon Stensöta Ängshavre Bredkaveldun Liten blåklocka Stor blåklocka Ängskavle Brudbröd Ljung Stormåra Ängskovall Brunskära Luddhavre Storskärvfrö Ängsskära Brunört Luktviol* Sumpmåra Ängssyra Brännässla Lundbräken Svalört Ängsviol Druvfläder Majbräken Svinrot Ängsvädd Ekbräken Majsmörblomma Svärdslilja Ärenpris Fingerborgsblomma Mandelblom Såpnejlika Örnbräken Frossört Mannagräs Tallört Fyrkantig Johannesört Maskros spp Teveronika Getrams Midsommarblomster Timotej Groblad Nagelört Tjärblomster Gråbo Nejlikrot Topplösa Gråfibbla Odon Trampört Grönvit nattviol Ormbär 1 Tranbär Gullris Penningblad* Trolldruva 1 Gulmåra Renfana Träjon Gulvial Revfibbla Tulkört Gåsört Revfingerört Tussilago Gökärt Revsmörblomma Ullig kardborre Harsyra Rockentrav Vanlig smörblomma Humleblomster Rundsileshår Vattenklöver Hundloka Rödblära Vattenmåra Häckvicker Rödklöver Vintergröna* Hästhov Röllika Vitklöver Kabbleka Sedum sp* Vitmåra Kirskål* Sjöfräken Vitplister Klotpyrola Skelört Vitpyrola

4 Svampar Fnöskticka Oxtungsvamp 1 NT Stinkriska Aldyna Frätskinn Panterflugsvamp Stolt fjällskivling Alticka Fårticka Pepparriska Storkremla Asprotspindling Föränderlig tofsskivling Plattdyna Strecknagelskivling Aspsopp Gallsopp Platticka Strumpticka Barrspricking Glasticka Pluggskivling Styvskinn Besk vaxskivling Granblodriska Prickmusseron Svartriska Björkdyna Grovtagging Pulverticka Svavelgul slöjskivling Björkmussling Grå bläcksvamp Raggskinn Svavelriska Björksopp Grå kamskivling Ramaria sp 1(gul fingersv.) Svavelticka Björkticka Grå trattskivling Ribbgrynna Svedticka Blek blåticka Gråriska Ringhätting Sydlig honungsskivling Blek nagelskivling Grönkremla Rodnande fjällskivling Syllsvamp Blek taggsvamp Grönskål Rodnande flugsvamp Såpmusseron Blekticka 1 NT Gulfotshätta Rostöra Sälgticka Blodkremla Gullhorn Rotticka Tallticka 1 Blodticka Hasselriska Rynkad tofsskivling Tegelkremla Blågrön kragskivling Hasselticka Rynkhätta Tegelröd björksopp Blåmusseron Hjortskölding Rävticka 1 Tegelröd slöjskivling Blåticka Kantöra Röd ekkremla Tickdyna Blödticka Klibbticka Röd flugsvamp Timmerticka Borstticka Klubbspindling Rödbrun fränskivling Topptråding Brosknagelskivling Klubbtrattskivling Rödbrun trattskivling Trappspindling Brun kamskivling Klyvporing Rökslöjskivling Tuvhätta Brunkrös Knipphätta Rönndyna Tätskinn Brunsopp Knölschampinjon Sandsopp Tätskivig trattkremla Brännagelskivling Knölticka Sidenticka Törskatesvamp (spår av) Busksvamp Kokosriska Sienakremla Umbraröksvamp Cinnobergömming Korkmussling Sillkremla Vanlig honungsskivling Cinnoberticka Kraghätting Sippskål Vargmjölk Citrongul slemskivling Kuddticka Skogsriska Vedmussling Citronskål Laxskivling Skogsschampinjon Violtagging Doftfränskivling Luddticka NT Skäggmusseron Violticka Doftvaxskivling Lysticka Skörkremla Vitgul flugsvamp Ekkrös Långfotad röksvamp Slingerticka Vårtig röksvamp Eksillkremla Lönntjärfläck Smörsopp Zonkamskivling Eldticka Mandelkremla Sommarticka Zonticka Epolettsvamp Mild gulkremla Sommartrattskivling Äggkremla Fjällig bläcksvamp Mångkransad spindling Sotticka Ärggrön kragskivling Fjällig taggsvamp 1 Mörk nagelskivling Sotvaxskivling Örsopp Fjällig tofsskivling Narrkantarell Stensopp Flåhätta Ockraporing Stiftsvamp Fläckmusseron Ostronmussling Stinkkremla

5 Inventering av svampar av Hans Rydberg (2003), hämtat från Artportalen 1. Citronskål Bisporella citrina 2. Grönskål Chlorociboria aeruginascens 3. Barrsprickling Lophodermium pinastri 4. Tickdyna Hypocrea pulvinata 5. Rönndyna Biscogniauxia repanda 6. Aldyna Hypoxylon fuscum 7. Björkdyna Hypoxylon multiforme 8. Plattdyna Nemania serpens 9. Brunsopp Boletus badius 10. Stensopp Boletus edulis 11. Sammetssopp Boletus subtomentosus 12. Björksopp Leccinum scabrum 13. Tegelsopp Leccinum versipelle 14. Narrkantarell Hygrophoropsis aurantiaca 15. Pluggskivling Paxillus involutus 16. Örsopp Suillus bovinus 17. Smörsopp Suillus luteus 18. Sandsopp Suillus variegatus 19. Blek taggsvamp Hydnum repandum 20. Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus 21. Rostöra Hymenochaete rubiginosa 22. Kantöra Hymenochaete tabacina 23. Luddticka Inonotus tomentosus 24. Alticka Inonotus radiatus 25. Sälgticka Phellinus conchatus 26. Eldticka Phellinus igniarius 27. Kuddticka Phellinus punctatus 28. Ekticka Phellinus robustus 29. Klyvporing Schizopora paradoxa 30. Fårticka Albatrellus ovinus 31. Frätskinn Vuilleminia comedens 32. Grovtagging Radulomyces molaris 33. Korkmussling Daedalea quercina 34. Klibbticka Fomitopsis pinicola 35. Björkticka Piptoporus betulinus 36. Platticka Ganoderma applanatum 37. Vedmussling Gloeophyllum sepiarium 38. Svedticka Bjerkandera adusta 39. Sotticka Ischnoderma benzoinum 40. Knölticka Antrodia serialis 41. Timmerticka Antrodia sinuosa 42. Ribbgrynna Phlebia radiata 43. Rödvedskinn Phanerochaete sanguinea 44. Hasselticka Dichomitus campestris 45. Fnöskticka Fomes fomentarius 46. Syllsvamp Lentinus suffrutescens 47. Björkmussling Lenzites betulina 48. Blåticka Oligoporus caesius 49. Blödticka Oligoporus fragilis 50. Blek blåticka Oligoporus subcaesius 51. Sommarticka Polyporus ciliatus 52. Strumpticka Polyporus varius 53. Sidenticka Trametes versicolor 54. Violticka Trichaptum abietinum 55. Violtagging Trichaptum fusco-violaceum 56. Glasticka Antrodiella semisupina 57. Ockraporing Junghuhnia nitida 58. Skogschampinjon Agaricus silvaticus 59. Knölchampinjon Agaricus sylvicola 60. Rodnande fjällskivling Macrolepiota rhacodes 61. Kraghätting Conocybe blattaria 62. Doftfränskivling Hebeloma pallidoluctuosum 63. Rödbrun fränskivling Hebeloma truncatum 64. Grå bläcksvamp Coprinus atramentarius 65. Oxtungssvamp Fistulina hepatica 66. Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum

6 67. Umbraröksvamp Lycoperdon umbrinum 68. Vanlig honungsskivling Armillaria borealis 69. Ostronmussling Pleurotus ostreatus 70. Zonkamskivling Amanita battarae 71. Vitgul flugsvamp Amanita citrina 72. Brun kamskivling Amanita fulva 73. Röd flugsvamp Amanita muscaria 74. Panterflugsvamp Amanita pantherina 75. Rodnande flugsvamp Amanita rubescens 76. Grå kamskivling Amanita vaginata 77. Hjortskölding Pluteus atricapillus 78. Rökslöjskivling Hypholoma capnoides 79. Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare 80. Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium 81. Föränderlig tofsskivling Pholiota mutabilis 82. Fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa 83. Blågrön kragskivling Stropharia cyanea 84. Asprotspindling Cortinarius argutus 85. Mångkransad spindling Cortinarius triumphans 86. Trappspindling Cortinarius trivialis 87. Klubbspindling Cortinarius varius 88. Topptråding Inocybe rimosa 89. Rynkad tofsskivling Rozites caperatus 90. Klubbtrattskivling Clitocybe clavipes 91. Sommartrattskivling Clitocybe gibba 92. Grå trattskivling Clitocybe metachroa 93. Mörk nagelskivling Collybia butyracea 94. Brosknagelskivling Collybia confluens 95. Blek nagelskivling Collybia dryophila 96. Brännagelskivling Collybia peronata 97. Doftvaxskivling Hygrophorus agathosmus 98. Besk vaxskivling Hygrophorus erubescens 99. Rödbrun trattskivling Lepista flaccida 100. Strecknagelskivling Megacollybia platyphylla 101. Gulfotshätta Mycena renati 102. Knipphätta Mycena algeriensis 103. Flåhätta Mycena epipterygia 104. Rynkhätta Mycena galericulata 105. Tuvhätta Mycena inclinata 106. Epålettsvamp Panellus stypticus 107. Rättikmusseron Tricholoma album 108. Fläckmusseron Tricholoma fulvum 109. Såpmusseron Tricholoma saponaceum 110. Skäggmusseron Tricholoma vaccinum 111. Prickmusseron Tricholomopsis rutilans 112. Laxskivling Laccaria laccata 113. Rotticka Heterobasidion annosum 114. Tätskinn Peniophora incarnata 115. Blodriska Lactarius deterrimus 116. Kokosriska Lactarius glyciosmus 117. Svartriska Lactarius necator 118. Hasselriska Lactarius pyrogalus 119. Pepparriska Lactarius rufus 120. Svavelriska Lactarius scrobiculatus 121. Stinkriska Lactarius serifluus 122. Skogsriska Lactarius trivialis 123. Gråriska Lactarius vietus 124. Grönkremla Russula aeruginea 125. Tätskivig trattkremla Russula chloroides 126. Tegelkremla Russula decolorans 127. Stinkkremla Russula foetens 128. Skörkremla Russula fragilis 129. Eksillkremla Russula graveolens 130. Mandelkremla Russula integra 131. Äggkremla Russula lutea 132. Storkremla Russula paludosa 133. Röd ekkremla Russula pseudointegra 134. Sienakremla Russula puellaris 135. Blodkremla Russula sanguinea

7 136. Sillkremla Russula xerampelina 137. Raggskinn Stereum hirsutum 138. Styvskinn Stereum rugosum 139. Stiftsvamp Stemonitis fusca

Område 9: Stora ekhagmarken. Allmänt. Läge. Topografi. Geologi. Natur

Område 9: Stora ekhagmarken. Allmänt. Läge. Topografi. Geologi. Natur Område 9: Stora ekhagmarken Allmänt Läge Område 9 utgörs av en stor ekhagmark. Den ligger ca 250 meter öster och sydost om Tinnerö rundloge, som syns bra från området. Området är ca 100 meter brett öst-västligt

Läs mer

SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999.

SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999. SVAMPINVENTERING PÅ VEN 1999. I samarbete med Miljökontoret i Landskrona kommun genomfördes den 18-19 oktober 1999 en översiktlig svampinventering av ett antal lokaler på Ven. Avsikten var främst att undersöka

Läs mer

Svampar. RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto

Svampar. RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto Svampar RMK Sagadi Naturskola Estland, Urmas Kaja foto Svamparnas värld är stor och mångskiftande. I hela världen finns fler än en miljon svamparter och endast 5-10 % av dessa har beskrivits och systematiserats.i

Läs mer

INVENTERING AV SVAMPAR

INVENTERING AV SVAMPAR INVENTERING AV SVAMPAR I tre lokaler omkring Granbäck JÖNKÖPINGS KOMMUN Ganoderma lucidum lackticka Max Koschatzky 2013-10-21 INVENTERINGENS OMFATTNING Sammanlagt har tre lokaler undersökts, vid 14 tillfällen.

Läs mer

Naturinventering inventering av mossor inom Stubbhults ägor i Hultsfreds kommun - 2003

Naturinventering inventering av mossor inom Stubbhults ägor i Hultsfreds kommun - 2003 1 BESTÅND NR: 1 Yngre planterad ogallrad tallskog med inslag av gran i storblockig terräng, delvis kan skogan betecknas som hällmarksskog. Berget går i dagen, hällar och lodytor förekommer. Trädskiktets

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

Naturvärden vid Kärnekulla

Naturvärden vid Kärnekulla Naturvärden vid Kärnekulla Habo Naturinvent Gösta Börjeson 2014 Naturvärden vid Kärnekulla Under juni och juli 2014 inventerades gården Kärnekulla med närmaste omgivningar för att bedöma deras naturvärden.

Läs mer

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Fastigheten Yngsjö 6:16lligger på den norra sidan av Stora Ekens väg, i nära anslutning till befintlig fritidsbebyggelse, och omfattar omkring 8

Läs mer

Den nya floran. Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar

Den nya floran. Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar Den nya floran Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar 1 Välkommen till Vattenparken! Vattenparken ligger i den södra delen av

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun utförd för Orama AB, Lysekil Lysekil Thomas Andersson www.ekonatura.se Maj 2012 2 Inledning och metodik Syftet med denna inventering är att undersöka vegetationens

Läs mer

Svenska Angoraklubbens medlemmsblad. Årgång 2 Nummer 7. julextra 2001 VÄXTFÄRGNING. Projektarbeta AktiVal 2001 av Gudrun Ahlberg

Svenska Angoraklubbens medlemmsblad. Årgång 2 Nummer 7. julextra 2001 VÄXTFÄRGNING. Projektarbeta AktiVal 2001 av Gudrun Ahlberg Svenska Angoraklubbens medlemmsblad Årgång 2 Nummer 7. julextra 2001 VÄXTFÄRGNING Projektarbeta AktiVal 2001 av Gudrun Ahlberg Detta lilla häfte handlar om vad man kan göra av ull från får och angorakaniner.

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN. Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Asarum kyrkogården. Bjälkudden. Askegylet. Karlshamn

KARLSHAMNS KOMMUN. Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Asarum kyrkogården. Bjälkudden. Askegylet. Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Översiktskarta över alla kända lokaler i Karlshamns kommun. Karlshamn Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog. Pachykytospora tuberculosa Blekticka 2005 Asarum kyrkogården Trädbevuxen

Läs mer

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Allmänt Läge Följer du stigen från ingången till den s.k. södra slingan i ca 400 meter så kommer du att upptäcka att den stiger upp för en markerad höjd den sista

Läs mer

sanddyn, sandhed, ljunghed sandhed, ljunghed ljunghed ljunghed, sandhed näringsrika platser, fuktig havsstrand

sanddyn, sandhed, ljunghed sandhed, ljunghed ljunghed ljunghed, sandhed näringsrika platser, fuktig havsstrand Svenskt namn åkerfräken ängsfräken ormtunga stensöta majbräken skogsbräken träjon klotgräs bergtall tall en asp vitpil bindvide sälg gråvide sandvide krypvide smalvide pors klibbal vårtbjörk glasbjörk

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan Effekter av återupptagen hävd på gammal ängsmark i Blekinge I många igenväta ängsmarker har på senare år hävden tagits upp igen. Stefan Lithner ger ett eempel från mellersta Blekinge. TEXT OCH FOTO: STEFAN

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

LÖVSKOGSINVENTERING I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LÖVSKOGSINVENTERING I TROLLHÄTTANS KOMMUN LÖVSKOGSINVENTERING I TROLLHÄTTANS KOMMUN Jan-Anders Aronsson Birgitta Rödström Roland Andersson 1984-86 REGIONALT PLANERINGSUNDERLAG LÄNSSTYRELSEN I ÄLVSBORGS LÄN ISSN 0347-8564 FÖRORD Föreliggande inventering

Läs mer

Naturvärden vid Torparängen Växjö 2010

Naturvärden vid Torparängen Växjö 2010 Naturvärden vid Torparängen Växjö 2010 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Beskrivning

Läs mer

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag

Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Mjällådalen Inventering av en fuktig ravinmiljö med litet vattendrag Lunglav Lobaria pulmonaria på en rönn Sorbus aucuparia. Foto: Jenny Olsson Inventerare: Sofia Lundell och Jenny Olsson Datum: 2010-10-02

Läs mer

SKURUPARKEN. Flora och fauna. av Tomas Fasth. Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka.

SKURUPARKEN. Flora och fauna. av Tomas Fasth. Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka. SKURUPARKEN Flora och fauna av Tomas Fasth Underlag till förslag till naturreservat för Skuruparken 2007. Bilder Ronny Fors, ovan svavelticka. 2 Skuruparkens flora och fauna Inledning I denna utredning

Läs mer

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun

Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Intressanta naturområden inom och i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet norr om gården Bårhult i Härryda kommun Bakgrund I samband med upprättande av detaljplan för verksamheter i markerna

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult

Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult Sid 1 av 13 Ingaryd/Åkerbyrundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd med utgångspunkt och mål i Tenhult Sid 2 av 13 Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB. 2015-09-17 Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Den nya sträckningen av Hållsdammsbäcken kommer att påverka naturvärdesobjekt A1,

Läs mer

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening 1-2 11 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem blir

Läs mer

Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult

Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult Sidan 1 av 10 Ingaryd/Åkerby-rundan vid Tenhult En vandring i gammal småländsk kulturbygd med utgångspunkt och mål i Tenhult Sammanställd av Bertil Ström 2007 Finns tillgänglig

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

Puggehatten 22 (2) 2008

Puggehatten 22 (2) 2008 2 08 1 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening - verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem

Läs mer

Naturvärden i Bäckaslöv 2004

Naturvärden i Bäckaslöv 2004 Naturvärden i Bäckaslöv 2004 Inventering av naturvärden på grund av föreslagen exploatering. Av Tobias Ivarsson Svanås Hagtorpet 34036 Moheda 0472-76167 saperda@tiscali.se Innehållsförteckning Sid. Metodik

Läs mer

Kartor naturvärdesbedömning Igelbäcken Norra Kymlinge

Kartor naturvärdesbedömning Igelbäcken Norra Kymlinge Kartor naturvärdesbedömning Igelbäcken Norra Kymlinge Kartan fortsätter på nästa sida. Rött Naturvärdesobjekt med högt naturvärde, områdesnummer Ofärgat - Landskapsobjekt Orange Naturvärdesobjekt med

Läs mer

Skötselplan för detaljplan Torparängen, Teleborg

Skötselplan för detaljplan Torparängen, Teleborg Skötselplan för detaljplan Torparängen, Teleborg Växjö stads kanske vackraste strandpromenad går genom området och följer Södra Bergundasjöns strand. Här blommar tusentals vitsippor på våren som efter

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURBESKRIVNING AV SÖDRA SÄLJÖ Bilaga till utställningshandlingar för förslag till detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde

ÖVERSIKTLIG NATURBESKRIVNING AV SÖDRA SÄLJÖ Bilaga till utställningshandlingar för förslag till detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde ÖVERSIKTLIG NATURBESKRIVNING AV SÖDRA SÄLJÖ Bilaga till utställningshandlingar för förslag till detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde I samband med detaljplanläggning av södra delen av Säljö, fastigheten

Läs mer

Skötselplan för Vedboskogen, Västerås kommun

Skötselplan för Vedboskogen, Västerås kommun Observera att innehållet i denna skötselplan endast är rekommendationer, och att kommunen avgör från fall till fall om det är lämpligt att genomföra föreslagna åtgärder. Skötselplan för Vedboskogen, Västerås

Läs mer

BONUSMATERIAL. Hela Året Runt. Innehåll. Att samtala om 2 5 Filurer alla månader 6 8 BONUSMATERIAL HELA ÅRET RUNT

BONUSMATERIAL. Hela Året Runt. Innehåll. Att samtala om 2 5 Filurer alla månader 6 8 BONUSMATERIAL HELA ÅRET RUNT BONUSMATERIAL Hela Året Runt VINTER November December Januari Februari HÖST Oktober Mars September April VÅR Augusti Maj Juli Juni SOMMAR Innehåll Att samtala om 2 5 Filurer alla månader 6 8 1 Växter,

Läs mer

Naturinventering av Wijk Oppgård

Naturinventering av Wijk Oppgård Naturinventering av Wijk Oppgård Naturföretaget 2013 Inventering och rapport: Karolin Ring Foto: Karolin Ring Layout och kartor: Karolin Ring Redigering: Karolin Ring och Niina Sallmén Naturföretaget,

Läs mer

Svampfynd i Björskogsnäs NR Svampinventering 2009 Korrekturversion Herbert Kaufmann

Svampfynd i Björskogsnäs NR Svampinventering 2009 Korrekturversion Herbert Kaufmann Svampfynd i Björskogsnäs NR Svampinventering 2009 Korrekturversion Herbert Kaufmann Björskogsnäs NR Svampinventering Text och layout Herbert Kaufmann Örebro 2010 Innehållsförteckning sida 1 Inledning 4

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun

Skötselplan för naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun 2011-12-12 D.nr.KS2011/242 265 Bilaga 3 1 (19) Skötselplan för naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte...2 2. av området...2 2.1 Uppgifter om naturreservatet...2 2.2 Topografi

Läs mer

FUNGUS. Studiematerial gällande. - ett musikaliskt svampäventyr. FUNGUS fakta. av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari

FUNGUS. Studiematerial gällande. - ett musikaliskt svampäventyr. FUNGUS fakta. av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari Studiematerial gällande FUNGUS - ett musikaliskt svampäventyr av Sofia Finnilä bilderna av Tellervo Syrjäkari FUNGUS fakta Fungus är det latinska ordet för svampar. Det finns jättemycket olika svamparter

Läs mer

Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010

Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010 1 Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010 Innehållsförteckning Bakgrunden till och utförandet av inventeringen Roliga växtfynd i de olika växtlokalerna Vid åkerkanten och i skogen mot fastigheterna

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

110706-borgsjo?-2010:t2 11-07-06 11.45 Sida 1 22 28 AUGUSTI 2010

110706-borgsjo?-2010:t2 11-07-06 11.45 Sida 1 22 28 AUGUSTI 2010 110706-borgsjo?-2010:t2 11-07-06 11.45 Sida 1 FEMTONDE BORGSJÖVECKAN JUBILEUM 22 28 AUGUSTI 2010 Cortinarius lapponicus Brandrud ined (=C. blattoi Mazza) Jämtland, Revsund sn, Tunsved, kalkbarrskog, 23

Läs mer

Minst 14 typer syndrom har fastslagits internationellt.

Minst 14 typer syndrom har fastslagits internationellt. NAMA Det finns många olika typer av svampgifter, mögeltoxinerna oräknade. Minst 14 typer syndrom har fastslagits internationellt. Det kan finnas fler, eftersom många svampar inte äts, giftverkan är dåligt

Läs mer

Utökad naturvärdesinventering av Vånevik

Utökad naturvärdesinventering av Vånevik Datum 2015-10-29 Rapport Utökad naturvärdesinventering av Vånevik Oskarshamn kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Ängssvampar. - inventering av några slåtterängar och naturbetesmarker

Ängssvampar. - inventering av några slåtterängar och naturbetesmarker Ängssvampar - inventering av några slåtterängar och naturbetesmarker Omslagsbild Grynknölfoting (Squamanita paradoxa) var det mest intressanta fyndet under inventeringen. Den påträffades på betesmarkerna

Läs mer

Naturreservat i Örebro län

Naturreservat i Örebro län Naturreservat i Örebro län Välkommen till Hults till Hults naturreservat Strandvallarna som som finns finns i reservatet i har har avsatts avsatts av den av den sjunkande Ancylussjön för cirka för cirka

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Sidhänvisning. Bild 1, Korsspindel

Sidhänvisning. Bild 1, Korsspindel Förteckning med fotografer till bilder i "Boke OBS! Denna förteckning är inte komplett, uta Sidhänvisning Omslag, första sidan, insida Sid 2 Sid 2 Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 7 Sid 7 1 Bild

Läs mer

NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006

NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006 NATURINVENTERING AV GENERALPLANEOMRÅDEN I SIBBO 2006 Sirkka Virrankoski Elina Vaskelainen Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 Sibbo kommun Planläggare Tuomas Autere PB 7 04131

Läs mer

Från Naturen till Dig. Bär Svampar Örter

Från Naturen till Dig. Bär Svampar Örter Från Naturen till Dig Bär Svampar Örter 1 Bär I ljusa skogar växer varje år en stor mängd olika bär över 500 miljoner kilogram sammanlagt. Man har uppskattat att den privata och kommersiella bärplockningens

Läs mer

Gyetorpskärret Inventering och skötselplan

Gyetorpskärret Inventering och skötselplan 2013 Gyetorpskärret Inventering och skötselplan Anders Göransson Jakob Marktorp Emelie Schmidt Anna Sjöberg Sanna Ströbeck Daniel Yngsell Handledare: Johanna Grönroos Ola Magntorn Kjell-Arne Olsson Högskolan

Läs mer

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Kattfot Antennaria dioica 2008 Richard Vestin Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus 2008-02-29 av Richard Vestin

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING TOTT 2011

NATURVÄRDESINVENTERING TOTT 2011 NATURVÄRDESINVENTERING TOTT 2011 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco Environment AB, Ringvägen 2, 831 23 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering vid Tott Hotell i Åre den

Läs mer

VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR

VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR SYFTE OCH METOD I samarbete och på uppdrag av Miljöförvaltningen i Göteborg och Västra Frölundas naturvårdsförening har undertecknad under våren och

Läs mer

Haninge kommun Ornö-Mörby 2:1 och 1:5

Haninge kommun Ornö-Mörby 2:1 och 1:5 Haninge kommun Ornö-Mörby 2:1 och 1:5 Inventering av rödlistade arter och bedömning av naturvärden 2002-08-30 Håkan Gustafson 150345-01 Antal sidor: 9 Antal bilagor: 5 Utskriven: 2002-08-30 Säte i Stockholm

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Skånes Mykologiska Förening

Skånes Mykologiska Förening Skånes Mykologiska Förening Nr 3 2012 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes

Läs mer

Gotlands Botaniska Förening bildades 1980 (tidskrift Rindi = murgröna), driver sedan 1983 Projekt Gotlands Flora

Gotlands Botaniska Förening bildades 1980 (tidskrift Rindi = murgröna), driver sedan 1983 Projekt Gotlands Flora Gotlands Botaniska Förening bildades 1980 (tidskrift Rindi = murgröna), driver sedan 1983 Projekt Gotlands Flora Murgröna, km 2 -art. Gotlands landskapsväxt. Gotska Sandön 5 ekoblad Projekt Gotlands flora

Läs mer

Handelssvamp. Ostronmussling (Pleurotus ostreatus)

Handelssvamp. Ostronmussling (Pleurotus ostreatus) Handelssvamp Nordiskt frågeformulär, inklusive rådgivande listor över ätlig svamp som är lämplig eller olämplig att marknadsföra. För aktörer inom livsmedelssektorn som importerar och omsätter svamp (grossister,

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) för Ormbacka med anledning av detaljplan. Järfälla kommun

Naturvärdesinventering (NVI) för Ormbacka med anledning av detaljplan. Järfälla kommun Naturvärdesinventering (NVI) för Ormbacka med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Gränums cykelled Text, foto och layout: Mikael Gustafsson

Gränums cykelled Text, foto och layout: Mikael Gustafsson Gränums cykelled Text, foto och layout: Mikael Gustafsson orchis@telia.com Östra Orlundsån rinner nedströms Åkekvarn fram i en ravin omgiven av bokskog. Om du stannar ca 500m söder om Åkekvarn halvvägs

Läs mer

Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga 2:2, Oskarshamn kommun

Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga 2:2, Oskarshamn kommun Naturinventering, Ekebo, del av Kolberga :, Oskarshamn kommun Oskarshamn januari 00 Björn Johansson, biolog, Oskarshamns kommun Sammanfattning Oskarshamns kommun arbetar med en detaljplan över området

Läs mer

Betesmarken Här där du står just nu

Betesmarken Här där du står just nu Betesmarken Här där du står just nu kan du se delar av de marker som betas av hästar från Läderbacka gård. Genom att markerna under en längre tid hävdats (betats) har en rik, hävdgynnad, flora etablerat

Läs mer

Förslag till skötselplan Bresshammars skog

Förslag till skötselplan Bresshammars skog ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skoghall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Förslag till skötselplan 2010-12-31

Läs mer

Inventering av typiska arter i Natura 2000 habitat

Inventering av typiska arter i Natura 2000 habitat RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2006:1 Inventering av typiska arter i Natura 2000 habitat I hävdade naturreservat i Södermanlands län hösten 2005 1 Naturvårdsenheten 2006 Titel: Inventering av typiska arter

Läs mer

Blombiologi och genetik Lärarhandledning

Blombiologi och genetik Lärarhandledning Blombiologi och genetik Lärarhandledning FREDRIKSDALS FRILUFTSMUSEUM I rabatterna A-G åskådliggörs olika fenomen inom blombiologi och genetik. Rabatter A Blommans byggnad B Pollenspridning C Pollinering

Läs mer

Skånes mykologiska förening

Skånes mykologiska förening Skånes mykologiska förening Nr 1 2012 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes

Läs mer

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~

Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ Naturinventering i Mjällådalen ~ 2010 ~ En inventeringsrapport Naturskyddsföreningen i Timrå & Naturskyddsföreningen i Härnösand Text: Sofia Lundell, Artfokus Inventerare: Hans Sundström & Sofia Lundell

Läs mer

Jätteek Kloster. Norra Salen naturvärden

Jätteek Kloster. Norra Salen naturvärden Jätteek Kloster Norra Salen naturvärden Hepatica Alvesta 2014 Projektsansvarig: Alvesta kommun/bo Blomkvist Författare: Per Darell, Hepatica Foto: Per Darell Rapport 2014. Utgör bilaga 11 i Projektet:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Lovö Kärsö SE0110186 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg

Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 21-34, 2009 Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg ANITA & LEIF STRIDVALL Inledning År 2003 ägnade vi nästan ett helt nummer av Jordstjärnan till att presentera

Läs mer

Risön. Vegetationskartering, förslag till skötsel och synpunkter på tänkbar framtida naturvårdsforskning. Nr

Risön. Vegetationskartering, förslag till skötsel och synpunkter på tänkbar framtida naturvårdsforskning. Nr Nr 421 1999 Risön Vegetationskartering, förslag till skötsel och synpunkter på tänkbar framtida naturvårdsforskning Conny Jacobson Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Hotade svamparter i Blekinge

Hotade svamparter i Blekinge 2007:8 Hotade svamparter i Blekinge sammanställning av fynd t.o.m. år 2006 www.k.lst.se Rapport: 2007:8 Rapportnamn: Hotade svamparter i Blekinge - sammanställning av fynd t.o.m. år 2006 Författare: Arne

Läs mer

Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun.

Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun. Inventering av flora och vegetation på Lövudden, Säbrå socken, Härnösands kommun. Bedömning av naturvärden Projekt Ångermanlands flora 2003-10-25 Jan W. Mascher Innehåll Inledning... 1 Delområde 1.............

Läs mer

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183

Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 Naturvärdesinventering Inför planerad bebyggelse i Snösätra, Rågsved, beskrivning naturvärdesobjekt, bilaga 1. Dnr E2014-02183 stockholm.se/sambandet naturvärdesobjekt, naturvärdesinventering inför planerad

Läs mer

Inventering och bedömning av ekområde vid Slumsvik samt förslag till skötsel och konsekvensbedömning vid avverkning av ekar

Inventering och bedömning av ekområde vid Slumsvik samt förslag till skötsel och konsekvensbedömning vid avverkning av ekar Inventering och bedömning av ekområde vid Slumsvik samt förslag till skötsel och konsekvensbedömning vid avverkning av ekar 2010 Innehåll Syfte och uppdrag... 3 Metod... 3 Kort ekfakta... 3 Historia...

Läs mer

Umeå 2:1 och Brinken 1

Umeå 2:1 och Brinken 1 Naturinventering av Umeå 2:1 och Brinken 1 Produktion: Enetjärn Natur AB 2014 i Umeå tätort Om dokumentet Lerstenen AB Naturinventering av Umeå 2:1 och Brinken 1 i Umeå tätort. Detta dokument utgör underlag

Läs mer

Bestorps naturreservat och friluftsområde

Bestorps naturreservat och friluftsområde Bestorps naturreservat och friluftsområde Bestorp har stora naturvärden Bestorp är beläget på Mössebergs sydsluttning och omfattar även en del av platån. Mösseberg är ett av Falbygdens mest markanta kambrosiluriska

Läs mer

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter Adolfsbergs-/Storvretaskogen Rödlistade arter Naturinventering under 2015 Delrapport Sammanställd av Patrick Fritzson Version 2015-10-28 1 Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen Naturinventering en delrapport

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SOMMARLAND VRÅNGSHOLMEN 2:1 och 2:2

DETALJPLAN FÖR SOMMARLAND VRÅNGSHOLMEN 2:1 och 2:2 HYDROGIS AB BIOLOGISK INVENTERING INFÖR DETALJPLAN FÖR SOMMARLAND VRÅNGSHOLMEN 2:1 och 2:2 TANUMS KOMMUN 2012-07-06 RAPPORT 610 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 3 1.2 METOD 3 2

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden

Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Naturvärdesinventering (NVI) i del av programområdet för Barkarbystaden Bilaga 3 Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Jenny Ångman, miljöplanerare, 08-580 289

Läs mer

Några intressanta lokaler i Ovansiljan I

Några intressanta lokaler i Ovansiljan I Jordstjärnan 2000, 21(2):3-10 Några intressanta lokaler i Ovansiljan I Dan Broström Karl Soop Kungsfågelv. 1A Elinshillsv. 9 79 432 Orsa 132 48 Saltsjö-Boo danb@wineasy.se surtur@wineasy.se Dalarna är

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012

Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Naturinventering inför detaljplan för Grantorpet 1:31 Västervik 2012 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund och allmän beskrivning av området 3 1. Uppdrag 3 2. Syftet med uppdraget 4 3. Avgränsning av

Läs mer