lägesrapport östergötland privat vård ska få sverige att blomma hassela - ett kognitivt kollektiv tema: mediaboom(b)en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lägesrapport östergötland privat vård ska få sverige att blomma hassela - ett kognitivt kollektiv tema: mediaboom(b)en"

Transkript

1 branschtidning för behandlingshem i sverige nr: 01 augusti 2007 lägesrapport östergötland privat vård ska få sverige att blomma hassela - ett kognitivt kollektiv tema: mediaboom(b)en

2 ledare en länk till imorgon I våras föddes idén att starta en branschtidning för behandlingshemmen i Sverige. På tiden tyckte många, och med all rätt. Tänk att vårt avlånga land varit utan så länge. De flesta andra verksamhetsområden har ju minst en publikation gemensamt, som tar upp för branschen intressanta och viktiga saker. Connecting the crowd, så att säga. Nåväl, dopnamnet på min tidning blev EVIDENS, som på engelska betyder bevis och på svenska att något under lång tid förfinats genom grundliga tester, experiment och sunt förnuft. En medveten och systematisk strävan att på bästa möjliga vetenskapliga grund bygga en fungerande och pålitlig vårdmodell, brukar de som är insatta snabbt tillägga om uttrycket, som för det mesta förekommer i vårdsammanhang av något slag. Men det kändes helt rätt med tanke på att behandlingshem just är till för att behandla, att göra människor med problem fungerande igen. Vi behöver alla blommor i ängen, som riksdagsledamoten och Kristdemokraten Ulrik Lindgren säger. Honom träffar ni förresten i detta första nummer i ett inslag som handlar om nya regeringen och privat vård. Men som sagt, det är viktigt att ge alla, och då främst våra ungdomar, chansen till ett riktigt liv. Det är trots allt de som en dag ska ta över efter oss. Och chansen finns där - nu -, du håller den i din hand. Länken till framtiden, vars syfte dels är att med intressanta nyheter, rön och intervjuer stärka kontakten och samarbetet mellan behandlingshem och myndigheter, och dels att verka för en ökad kompetens, kvalitet och säkerhet runt om i riket. I premiärnumret har fokus lagts på media. En passande femsidig uppvärmning inför Sveriges Behandlingshems höstmöte som går av stapeln i början av november, och som till stor del kommer att handla om den uppmärksamhet som på sistone riktats mot behandlingshem - på gott och ont. Mediaboom(b)en är rubriken. Dessutom har vi besökt Hasselakollektivet för att kolla in nya behandlingsmetoder och tittat till den nationella tillsynen som är i full gång. Det och mycket mer får inleda vad jag hoppas kommer att bli ett välkommet tillskott för hela branschen och dess intressenter. Trevlig läsning! Anci Malmén REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE

3 ur innehållet redaktion Ansvarig utgivare ANCI MALMÉN Foto/projektledare KAJ BJURMAN 06 den nationella tillsynen: östergötland 08 privat vård ska få sverige att blomma Skribent PATRIK BERGSTRÖM Grafisk produktion MATTIAS BYGDÉN 09 hassela - ett kognitivt kollektiv Säljare PETER SUNDBOM Banbrytare? Lelle Hagström och Christer Lööv är ständigt på jakt efter nya behandlingsmetoder. I evidens reportage berättar de varför. 14 full koll på mediadrevet? evidens lär dig knepen i en femsidig special kontakt QUEEN MEDIA GROUP AB Nygatan 57, , Skellefteå Tel: , Mob: tryck HS COPY & MEDIA SERVICE AB S. Kungsgatan 5, , Luleå Tel , Fax utgåva 4 NUMMER/ÅR

4 Sveriges Behandlingshem medlemssida samarbete för framtiden SVERIGES BEHANDLINGSHEM tar nu ett helt nytt kliv framåt genom att stå bakom tidningen Evidens. Vi erbjuder därmed den samlade behandlingsbranschen, våra uppdragsgivare och allmänheten en mer nyanserad och initierad bild av vad behandlingshemmen i Sverige arbetar med, hur vi arbetar och vad vi åstadkommer. Vi är glada att i och med detta kunna ta ytterligare ett steg för att för att uppfylla vårt uppdrag som organisation - att verka för hög kompetens, att bevaka behandlingshemmens intressen och att verka för information om behandlingshem. EN TIDNING kan på olika sätt göra mycket för att uppfylla dessa syften. Genom att rapportera om nya rön, lyfta fram olika metoder, ha intervjuer med intressanta personer, reportage med aktuell anknytning och spegla företeelser ur olika perspektiv och olika yrkesroller, kan vi öka vår kompetens och samtidigt bredda läsarens syn på behandlingsvärlden. VI BEHÖVER ALLA få bli inspirerade och få en positiv medieuppmärksamhet! Vi behöver sammanhållning i en bransch som dagligen uträttar underverk men som ofta får alldeles för lite uppmuntran tillbaka. Vi behöver en mötesplats där människor i samma bransch men med olika specialiteter och yrkesroller kan bidra med sin bild och samtidigt få nya kunskaper. Ofta arbetar vi inom behandlingsvärlden väldigt isolerat och tvingas gå efter tesen ensam är stark, men nu har vi chansen att mötas i Evidens! TEMAT I DETTA FÖRSTA NUMMER är just medial uppmärksamhet, en fråga som med åren blivit allt viktigare för oss. Att se medial uppmärksamhet ur olika perspektiv är av stort värde; vi skall alla arbeta för den enskildes bästa, men i olika roller. Behandlingshemmen fyller en funktion, myndigheter en annan och media en tredje. Media är också temat för vår Höstkonferens med många intressanta programpunkter. Konferensen äger rum i Malmö (se faktaruta) och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. Ha en fantastisk fortsättning på hösten! Pat rik Ulander Patrik Ulander Ordförande i Sveriges Behandlingshem EVIDENS MEDLEM

5 Sveriges Behandlingshem medlemssida aktuellt Höstkonferens 2007, 9-11/11 i Malmö UPPMÄRKSAMHET I MEDIA Årets Höstkonferens går av stapeln i Malmö, och temat denna gång är Uppmärksamhet i media. Vi kommer bl a att ta upp olika perspektiv på medial uppmärksamhet, t ex journalistens, länsstyrelsens och uppdragsgivarens. VI kommer att träna oss i mediahantering, och dessutom hålla vårt höstmöte. Programmet i korthet: Fredag 9/11: Föredrag av inbjudna representanter från media, länsstyrelse, socialtjänst och institutioner. Avslutande paneldiskussion. Lördag 10/11: Träning i mediahantering. Söndag 11/11: Höstmötet 2007, med bl a beslut kring nästa års verksamhetsplan och budget. Höstkonferensen är öppen för alla intresserade och vi bjuder in bl a behandlingshem, socialtjänster, BUP, m fl. Söndagens Höstmöte är öppet för medlemmar i Sveriges Behandlingshem. Vill du veta mer, kontakta Patrik Ulander på eller gå in på sverigesbehandlingshem.se. Inbjudningar skickas ut i början av hösten. Välkomna! medlem i Sveriges Behandlingshem Alla behandlingshem i Sverige som innehar tillstånd från Länsstyrelsen kan bli medlemmar i Sveriges Behandlingshem. Som medlem får ni bland annat: Tillgång till ett vittomfattande kontaktnät av kolleger. Detta ger stort utbyte, professionellt genom kunskap och erfarenhetsutbyte, socialt genom att ni får möjlighet att träffa och prata med människor i samma situation som er själva. En kontaktperson i styrelsen. Stå med som medlem på vår hemsida, med möjlighet att länka sin egen hemsida. Kontinuerligt erbjudanden om att delta i utbildningar och konferenser. Rabatter på olika produkter som är nödvändiga för ett behandlingshem. Tillgång till kompetensbanken som bara är öppen för medlemmar. Vara med och påverka och förbättra villkoren för behandlingshemmen i Sverige. Medlems- och serviceavgiften är kr + 0,16 % av årslönesumman, totalt max :-, per år. Anmäl ditt intresse via vår hemsida eller ring Annika på vårt kansli: Välkommen som medlem! EVIDENS MEDLEM

6

7 östergötland Årsskiftet markerade starten för vad som kan komma att bli Sveriges nästa betydande sociala reform. Då påbörjades den nationella tillsynen av socialtjänstens arbete och rutiner, där bland annat äldreomsorg och HVB-hem ingår, som landets länsstyrelser tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag att genomföra. Direktivet kommer från regeringen och uttrycks syfta till att förbättra den nuvarande sociala kvaliteten och säkerheten. Men det ser väldigt bra ut för tillfället, säger Teddy Jonsson, socialkonsulent i Östergötland, i en lägesrapport till Evidens. Det blå korset i Östergötlands flagga symboliserar Göta kanal och Kinda kanal. Kanske finns ett samband med den nationella tillsynen som inom länet flyter på minst lika bra. Att en kontroll av det här slaget är nödvändig råder det inga tvivel om. Istället är det konsekvenserna som ligger på allas läppar. Kommer vi att få se nya lagar och krav? Kommer situationen för Sveriges HVB-hems personal att förbättras eller försämras nu när fokus till största del läggs på vårdförhållandena? Eller är det bra som det är? Enligt socialkonsulent Teddy Jonsson vid Länsstyrelsen i Östergötland är det för tidigt att säga exakt vad som kommer att hända. Vi måste vänta tills den sammanställda nationella rapporten släpps. Visar den på brister är det upp till regeringen att agera och följa upp. Det kan ta månader eller år beroende på vad som framkommer. Kan du berätta vad ni hittills kommit fram till angående HVB-hem så här ett halvår in i arbetet? Att det finns områden som kan förbättras, men också att det ser väldigt bra ut för tillfället. Endast i ett fall har vi kritiserat och då gällde det dokumentation och journalföring som inte gjordes i tid. Själva vårdförhållandena har vi inte haft något att anmärka på. Alla barn har mått bra. Varför tror du regeringen gett direktiv om en så pass massiv tillsyn? Jag kan bara göra en kvalificerad gissning. Nu har vi inte haft några problem i Östergötland, men jag tror att en avgörande del nog har att göra med kvalitet, media och skandaler. Ser du någon skillnad mellan privata och kommunala hem? Egentligen inte, förutom att de privata jobbar mer traditionellt med tillsyn och vård. I de kommunala hemmen dominerar stödboendet. Hur ser du på lagen om registerkontroll som trädde i kraft den 1 juli i år? Den är förbaskat bra. Nödvändig. Inte för att det kryllar av kriminella inom behandlingsverksamheterna, men för att en kontroll helt enkelt ökar säkerheten. I Östergötland började många HVB-hem redan i och med lagändringen för tre-fyra år sedan dra nytta av den möjligheten. Innefattar HVB-uppdraget bara tillsyn av behandlingshem? Nej, bland annat ingår också att titta igenom den såkallade slaskpärmen och utvärdera anmälningar där socialtjänsten inte ansett vidare åtgärder nödvändiga. Anmälningarna har gällt barn som farit illa i sin hemmamiljö och pärmen kallas normalt den kronologiska... för de som undrar. tidigast våren 2008 Det är i skrivande stund oklart när något resultat från tillsynen kommer att presenteras, men utifrån Östergötlands tidlinje ser det ut som att i alla fall länsstyrelserna uppfyllt sin arbetskvot kring jul senare i år. I mitten av december 2006 gjorde Teddy sitt första av 23 tillsynsbesök och ett halvår senare, i juni, hade han hunnit med närmare hälften. Om situationen är densamma i resten av landet kan ett nationellt släpp bli aktuellt tidigast våren EVIDENS Framtid

8 privat vård ska få sverige att blomma Riksdagsvalet 2006 blev en spektakulär föreställning. Mediapådraget var större än någonsin och samtidigt som valrörelsen dominerades av arbetsmarknadsfrågor lurade en spionskandal i kulisserna. Flera partimedlemmar inom Folkpartiet fick avgå sedan ett dataintrång i Socialdemokraternas interna nätverk uppdagats. Trots allmänhetens sympatier förlorade det socialistiska blocket den 17 september sin regeringsställning efter en obruten svit på 12 år. Istället tog just Folkpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet över makten. På alliansen valaffischer gick att läsa om ett Sverige i behov av nytt arbetarparti, om framtidens nyheter, om valfrihet och om att allt börjar hos folket. Men vad betyder valfläsket i praktiken? Som branschtidning är vi naturligtvis nyfikna på hur situationen för privat vård kommer att ändras om den ändras. Sanningen är att de flesta behandlingshem vuxit upp under rött styre i en miljö som generellt inte stött fri företagsamhet. Att tjäna pengar inom området har ansetts fel. Nu är det tvärtom, säger riksdagsledamoten och Kristdemokraten Ulrik Lindgren i ett samtal med Evidens. Enligt den nya regeringen är kreativ stimulans och uppmuntran tillsammans med en friskolelik konkurrens nödvändig för en fortsatt utveckling också inom vårdgebitet. Det talas om alla blommor i ängen, där folket är blommorna och samhället ängen, och hur viktigt det är att ingen blir lämnad utanför. Vi vill kunna erbjuda unga som gamla omsorg så att de inte fastnar i sjukdom. Därför är det speciellt viktigt med en välutbyggd barn- och ungdomsvård, och även prevention, fortsätter Ulrik. I regeringsförklaringen läste Fredrik Reinfeldt vid tillträdet den 6 oktober i fjol upp följande: Föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxt, en fras som kan tyckas lite vag även för en som Ulrik insatt person. Riksdagsledamot Ulrik Lindgren, kd, hoppas på ett blommigt Sverige. Jag hoppas att folkhälsopropositionen som släpps vid årsskiftet ska kunna presentera något mer konkret på hur det är tänkt att genomföras. Hittills har emellertid den såkallade stopplagen, som inte tillät landsting att anlita entreprenörer med vinstsyfte, tagits bort och åtgärden jobbfokus införts. Det ska vara lönsamt att jobba och billigt att anställa. Di blå vill främja en mångfald inom sjukvården och samtidigt centralt bana väg för den ekonomiska utvecklingen Tyvärr berör stopplagen inte den privata behandlingshemsverksamheten, men det gör jobbfokus, berättar Ulrik. Aktuellt är också en proposition från folkhälsominister Maria Larsson som handlar om att betygssätta privata, statliga och kommunala behandlingshem. Inom sjukvården finns systemet redan och inom äldrevården är det på gång. Skulle förslaget gå igenom ligger det på socialtjänsten att samla jämförbara kvalitetsindikatorer. Givetvis hoppas vi på färre kunder till barn- och ungdomsvården, men för att komma dit måste vi först göra vårt bästa utifrån de resurser vi har. Systemet Maria pushar för har historiskt sett gett resultat, vilket är viktigt, avslutar riksdagsledamot Ulrik Lindgren. EVIDENS framtid

9 innovativ duo satsar Hasselakollektivet är ett av Sveriges mest anrika och respekterade behandlingshem. Grundaren K-A Westerberg började inte långt efter starten 1969 att utveckla pedagogiken till en utbildning i tre steg för socialt missanpassade ungdomar. Konceptet med inskolning, grundutbildning och utsluss har sedan fått stå som modell för flertalet andra verksamheter. Idag är K-A pensionär, men utvecklingsarbetet i den lilla idyllen norra Hälsingland har inte stannat av. Evidens hälsade på männen som 2006 bestämde sig för att bära arvet vidare. kognitivt Lelle Hagström & Christer Lööv EVIDENS reportage

10 hassela 10 EVIDENS reportage

11 Vi träffas i en av administrationsbyggnaderna, en av många pittoreska och fräscha trästugor som finns inom det 50 hektar stora området i byn Hassela fem mil väster om Sundsvall. Utanför skymtar i solskenet Kollektivets Golfklubb, en 18-hålare med bevattning till och med på fairways. Här ses sporten inte som något snobbigt, utan snarare som en bra social träning där vett och etikett betyder mer än en drive på 250 meter. Förbaskat bra - och fungerande! En del av vår behandling innefattar att spela eller jobba på banan, menar Lelle. Christer och Lelle är avslappnat klädda och ger ett vänligt och nästan blygsamt intryck. Eventuella fördomar om ägare/föreståndare för den här typen av verksamhet försvinner snabbt. Istället är det två herrar med ambitioner och drivkraft som sitter mitt emot oss. Två sociala innovatörer som letar lösningar varhelst de kommer åt. Vi började båda som behandlingsassistenter, och det vi har nu har vi byggt från grunden, berättar Lelle, som själv äger tre behandlingshem, däribland Hillegården. Christer har för närvarande fem stycken under bältet och är dessutom verksamhetschef för Staffansbogruppen, som är en del av organisationen Leach Care & Rehab, en av de största privata vårdgivarna i Sverige. Den gemensamma nämnaren är vår strävan att höja ribban för hela landet när det gäller kvalitet, säger Christer och får medhåll av sin kompanjon som tillägger att situationen lyckligtvis är bättre idag än för tio år sedan. Det var också för nästan ett decennium sedan det första samarbetet inleddes. Året var 1998 och uppgiften att titta på ett kvalitetssäkringssystem. Runt började man kolla metoder och 2006 köptes Hasselakollektivet gemensamt. Bild vänster: Två idérika herrar. Till höger Lelle Hagström poserande med kollegan Christer Lööv. I bakgrunden ett av många boenden som finns belägna på anläggningen i Hassela. Bild ovan: Porträtt av två elever som går igenom vad de lärt sig på datakunskapen. Positivt för socialtjänsten är att vi tillsammans kan erbjuda en rad olika behandlingsalternativ. Vad de än har för problem, så kan vi lösa det. Vårt mål är att alltid kunna hjälpa kunden och självklart vill jag att allt ska finnas under vårt tak, men ifall vi har fullt ska vi kunna ge alternativ istället. Det gäller att vara service minded och de behandlingshem som fattat det är de som finns kvar idag, säger Lelle. Om Hasselakollektivets frontfigur i 36 år kan sägas mycket. Bland annat var K-A Westerberg engagerad i samhällsdebatten och hade en stark personlighet, två ingredienser som inte bara satte den lilla byn på kartan, utan också höll ihop saker och ting. En av de mest märkbara förändringar som skett under senaste året med de nya ägarna är den totala omstrukturering som gjorts. Utan en stark personlighet som K-A är det lätt att verksamheten smulas sönder. Därför har vi istället valt att jobba manualbaserat utifrån evidensbaserade metoder för att slippa förlita oss på en enda individ. Vi vill ha struktur och möjligheten att mäta det vi gör, menar Lelle och berättar att det är få ställen som idag eftersträvar samma sak. De hävdar nog att de har struktur, men ber man dem visa rutinerna säger de ofta: Vad menar du? och Det sitter i väggarna. Generellt kör majoriteten sitt eget race. En av de evidensbaserade metoder som flitigt används och förespråkas av Lelle och Christer är den strukturerade fasbehandlingen, som på senare tid nästan blivit ett krav från kommunerna. Att kunna redovisa exakt vad eleven, för verksamheten ses mer som en skola än en institution, gått igenom och har kvar anses väldigt viktigt. Strukturerad fasbehandling har funnits i många år, och jag förstår inte varför så få använder sig av den, ställer sig Christer frågande. Modellen är uppbyggd av fyra steg, som vart och ett innehåller en rad delmål. När alla delmål för nivån är nådda flyttas eleven upp till nästa. Även fysisk omlokalisering blir i samband med avancemanget aktuell för EVIDENS reportage 11

12 fasbehandlingsmodell med kognitiv triangel och belöningsdel Tanke Fas 4 Inre struktur Fas 3 och färdigheter Fas 2 Yttre struktur Känsla Handling Fas 1 och färdigheter Källa: I Bolivia träffade jag en psykoanalytiker som tydligt visade att han starkt ogillade mina åsikter. att förstärka känslan av att ha uppnått något, att man lyckats. I början av klättringen har eleven väldigt lite att säga till om, medan sista steget innebär det motsatta. Men finessen är trots allt belöningsdelen. Vid varje steg ökar belöningen, men för att ta sig dit måste eleven klara föregående hinder. Ett bra bevis på att systemet fungerar är att det då och då finns de som inte vill åka hem, trots att behandlingen är klar, på grund av att de lär sig så mycket, berättar Lelle stolt. Det var vid ett besök hos behandlingshemskollegan Gunnar Ahlin som Lelle och Christer först fick upp ögonen för systemet. I grunden ligger den kognitiva beteendeterapin, KBT, vilket är fallet för nästan alla evidensbaserade metoder och program som används inom den egna verksamheten. Bland dessa återfinns ART, Krin och Repulse, för att nämna några. Nyaste egna bidraget, Baffen, är emellertid ett hopplock som för tillfället saknar forskningsgrund. Programmen läggs normalt på från och med andra nivån i fasbehandlingsmodellen, det vill säga efter den individuella problematikanalysen är klar. På det här sättet känner vi att behandlingen blir såväl individuell och strukturerad som vetenskaplig och repeterbar. I stort sett är arbetssättet samma på alla våra hem, upplyser Lelle. Och just konformitet är något det pushas för. Enligt Bengt Åke Almer vid Umeå Universitet som studerat funktionell behandling ser förhållandet för att nå resultat ut som följer: Metod: 7-9%, Relation: 30% och Konformitet: 25%. Tillsammans ger delarna effekt. Det är först på senare år vi börjat titta på forskningen och helt tydligt är att de bästa resultaten inte kan nås förrän allt görs bra samtidigt. Men det viktiga är att jobba och utveckla sig själv. Personligen blir jag glad då andra försöker göra samma sak, att ligga långt fram metodmässigt, exempelvis. Den drivkraften är bra för hela branschen, menar Lelle. Jag är stolt över vart vi är på väg, men det är långt kvar. Tyvärr är vi i Sverige lite rädda för att prova nya saker, inflikar Christer. Helt klart är att de inte talar om sig själva. De är svenskar, nyfikna och modiga. Konstigt? Nej. För Christer och Lelle handlar det om att hitta kombinationer av beprövade teorier och metoder och sätta samman dem till en enda fungerande enhet. Bland annat har de kopplat samman den kognitiva beteendetriangeln med fasbehandlingsmodellen. Med hjälp av triangeln kan vi ta itu med de flesta kända grundläggande beteendeproblem och inkludera dem i vårt behandlingsprogram. Det kan gälla så enkla saker som att lika ska vara lika, säger Lelle. Sin första kontakt med metodforskning fick duon genom ett samtal med den inom området framstående forskaren Tore Andreassen. Norrmannen berättade att de flesta tester generellt sker separat med hjälp av ett antal deltagargrupper och att funk- 12 EVIDENS reportage

13 Golf som terapi? Hasselas 18-hålsbana inte bara intressant för blivande Tigers. Här får kollektivets elever lära sig vett och etikett och såklart vad tålamod verkligen innebär. tionaliteten bestäms utifrån gruppernas individuella resultat som vägs mot varandra. Saker som tillämpning och experiment med kombinationer gavs lite eller ingen uppmärksamhet, något som fick Lelle och Christer att fundera. Är metoderna som används idag optimala? Går de att förbättra? Jakten var igång. Men även om vårt jobb till stor del går ut på att hitta nya vägar och sammanfläta de bästa stand alonemetoderna till en bred supermetod, bottnar som sagt mycket i relationer och rätt personal att skapa dem. Det vore omöjligt annars, menar Christer. Inspiration till idéer och uppslag hämtar killarna till stor del från USA och Kanada, där för övrigt KBT vunnit stor popularitet. Och trots att psykoterapiformen använts i Sverige i över 25 års tid är det inte fel att kalla tankesättet nytt. Fortfarande hänger de Freudianska psykoanalytiska tankegångarna kvar både här hemma och i andra länder. Som anhängare och förespråkare av KBT kan det ibland vara svårt, och då kanske främst för Lelle som ofta är ute och föreläser, att predika sin övertygelse. I Bolivia träffade jag en psykoanalytiker som tydligt visade att han starkt ogillade mina åsikter. Men vill man nå resultat sak man inte välja den gamla skolan, inte för att jag är emot den men för att den inte är lika praktisk, inflikar Christer snabbt. Mycket av kritiken som riktas mot KBT grundar sig i att även om symptomen försvinner, så finns grundorsaken kvar. Risken för symptomsubstitution anses därför stor och terapiformen ytlig. Bra att veta kan vara att forskningen runt KBT visat på motstridiga resultat angående dess effektivitet. Med andra ord: den fungerar. En populär liknelse de två inriktningarna mellan är annars exemplet med den drunknande mannen. Medan en psykoanalytiker skulle fokusera på att ta reda på varför mannen höll på att drunkna, skulle beteendeterapeuten lära mannen att simma, eller åtminstone ge honom rätt redskap. Orsaken är inte det viktigaste för oss. Vi vill hellre kunna erbjuda de verktyg som behövs för att lösa ett problem. Och eftersom de flesta beteenden går att koppla till en inre drivkraft som får oss att må bra, är det mer praktiskt att lista ut vad som driver de som kommer till oss och praktiskt visa på andra lösningar, påpekar Lelle. Christer håller med och tillägger att sedan man började jobba kognitivt har behandlingstiderna kortats från drygt två år till i snitt 14 månader, vilket bör glädja landets kommuner. En plats kostar nämligen runt kronor per dygn och utslaget på tio månader blir summan... STOR. Men det bästa med att vi runt millenniumskiftet övergick till beteendeterapi måste ändå vara att ungdomarna känner att de får behandling. Nu kan de själva vara med och utforma sitt eget program, så att de på bästa sätt kan anpassas till ett riktigt liv utanför våra portar, ler Lelle Hagström och Christer Lööv avslutningsvis. EVIDENS reportage 13

14 14 EVIDENS tema

15 mediaboom(b)en I november kommer Sveriges Behandlingshems årliga höstmöte att gå av stapeln. Platsen är Malmö och temat media. Orsaken till diskussionsämnet sägs vara det stora mediala intresse som på senare tid visats för främst landets privata inrättningar med skandalrubriker och obehagliga konsekvenser till följd. Men varför blir det så fel, och så ofta? Beror färgade inslag på restriktioner som tystnadsplikt, eller är problemet djupare rotat än så? Helt enkelt: Vad är trasigt och går det att fixa? I Evidens TEMA ger Matti Stenrosen, reporter vid Kristianstadsbladet och ordförande i Föreningen Grävande Journalister, och expertpanelen Lars Westerlund och Annica Bray, till vardags mediatränare, sin syn på saken. 1. att förstå media matti stenrosen Till att börja med. Vad är media och vilken funktion fyller fenomenet i samhället? Kort sagt är media en del av det demokratiska system som det svenska samhället bygger på. Man brukar tala om att det finns fyra statsmakter, där riksdagen är den lagstiftande, regeringen den verkställande, domstolarna den dömande och media den granskande. Media har alltså en ytterst betydelsefull roll att spela, och det är viktigt att vi som journalister tar rollen på allvar och att de som granskas inser betydelsen av medias funktion. Vad intresserar en grävande journalist/reporter som dig själv? Det finns inget speciellt område. En grävare är som vilken journalist som helst, med den skillnaden att undersökande journalistik försöker gå ännu djupare för att avslöja missförhållanden, trender och andra företeelser i vårt samhälle. Hur jobbar en grävare? För det mesta används normala journalistiska metoder. Det vill säga att journalisten söker uppgifter i handlingar och genom intervjuer. Tanken är att gå så djupt som möjligt i specifika frågor för att komma sanningen så nära som möjligt. I vissa fall använder journalister dolda kameror/mikrofoner och uppträder under annan identitet, som även brukar kallas att wallraffa. Personligen arbetar jag inte så, men tycker att det är ok om relevanta uppgifter inte går att få fram på annat sätt. Uppdrag Gransknings Valstugereportage, där politiker sa en sak framför kameran och en helt annan när de inte visste om att de filmades, hade exempelvis inte kunnat göras på det vanliga sättet. Det var ett mycket bra avslöjande enligt mig.men dold kamera eller mikrofon ska användas med förnuft, för att avslöja relevanta uppgifter. Att i hemlighet spela in och sända vad vanliga arbetare sitter och snackar om kring fikabordet på jobbet kan jag exempelvis inte se någon nytta med. Allt förarbete till trots, hur vet du som journalist/reporter att det du berättar för allmänheten är sant? Målet för oss är förstås att komma så nära sanningen som möjligt. Men även journalister missförstår och gör felaktiga bedömningar, så det finns all anledning att läsa även journalistik med ett kritiskt öga. Och blir det felaktigheter i en artikel eller ett inslag ska det givetvis påpekas och rättas till. Dessutom finns möjligheten att anmäla till Pressombudsmannen eller till Granskningsnämnden för Radio och TV. Seriösa journalister tar rättelser till sig. En av mina tidigare chefer brukade säga att det viktigaste är att det blir rätt, inte att få rätt. Är etik och moral viktiga inslag i ert arbete eller ska sanningen fram till varje pris? Nej, sanningen ska inte fram till varje pris. Det är en konstant övervägningsprocess. Tillbaka till wallraffning och bandning vid fikabordet. Det var exakt vad det nu nedlagda behandlingshemmet Baggershus råkade ut för när radioprogrammet Kaliber bestämde sig för att granska dem. Vad anser du om hela den affären? Jag vet för lite om det jobbet för att kunna uttala mig, men metoderna har jag som sagt inget emot. Helt klart hade Kaliber ett personligt rotat intresse i Baggershus. En före detta anställd var involverad med en redaktionsarbetare, vilket nog spelade en stor roll i hur det hela utvecklades. Hur svårt är det för en journalist/reporter att distansera sig känslomässigt? Jag vill som jag sa tidigare inte uttala mig om Baggershus. Men ge- EVIDENS tema 15

16 nerellt tror jag inte att journalister styrs av sina känslor. Däremot kan intresse för specifika ämnesområden vara avgörande för vad som tas upp i artiklar och inslag. Jag är till exempel intresserad av att lyfta fram oegentligheter inom den offentliga förvaltningen, men det beror inte på att jag personligen känner mig berörd. Varför väljer media ofta att fokusera på den negativa sidan av saker och ting och så sällan följa upp positiva trådar? Det mesta man läser och ser handlar ju nästan alltid om något slags elände. Om det mesta du läser om handlar om elände så borde du nog se över dina läsvanor. Om jag tar min egen tidning som exempel som också beskylls för att bara skriva om det negativa så stämmer den uppfattningen inte alls. Övervägande delen av artiklarna, varje dag, är positiva eller neutrala. Dessutom är det ju avvikelser vi tittar på i vår granskande roll. Exempel: att statsministern går till jobbet varje dag är ingen nyhet. Om han däremot inte dyker upp på kontoret, kan det vara något att skriva om. Dessutom kan det som är negativt för en vara positivt för en annan. Jag skrev för några år sedan om hur svårt autistiska personer mjölkades på pengar av en ägare till ett slags särskilt boende. Ägaren polisanmäldes och tvingades stänga hemmet, och upplevde givetvis artiklarna som negativa. Men för de autistiska och samhället var granskningen bra. Den gav en möjlighet att rätta till missförhållandena. På grävarnas hemsida, j.se, finns ett intressant inlägg postat av Björn Hygstedt och Ulla Danné, båda vinnare av Guldspaden De menar att en grävande journalist aldrig bör låta sig stoppas av att någon talar om vilken katastrof inslaget kan åsamka honom/henne. Är det medias allmänna uppfattning om konsekvenser? Publish and be damned är en ofta citerad men kanske inte lika ofta tillämpad - sentens i journalistkretsar. Myndighetspersoner och representanter för företag hävdar gärna att en artikel eller ett inslag kan innebära katastrof. Men det är ofta enbart ett sätt att undvika publicitet. Är missförhållandet eller felaktigheten tillräcklig allvarlig, så ska det givetvis berättas för allmänheten. Det gäller även enskilda människor. Vi rapporterade som exempel för några år sedan om en man i kommunstyrelsen som höll på att förlora jobbet på grund av sina alkoholproblem. Han var alltså sin egen arbetsgivare, och hade dessutom en position som krävde att han var alert och klar i sina bedömningar. Jag tycker att publiceringen var korrekt. Väljarna och kommuninvånarna fick relevant information. Samtidigt känner jag givetvis med mannen. Hur gör ni när stoffet inte kan försvara sig på grund av tystnadsplikt och liknande bestämmelser? När det gäller vanliga kommunala förvaltningar så har tjänstemännen en lagstadgad meddelarfrihet, vilket innebär att de kan delge även uppgifter som är sekretessbelagda. Den möjligheten försöker vi givetvis få dem att utnyttja. Däremot tror jag att de flesta av oss respekterar sekretessen inom sjukvården och socialtjänsten. Men där tycker jag att både tjänstemän och politiker gömmer sig bakom vad de väljer att kalla sin tystnadsplikt. Ta fallet Louise i Vetlanda som exempel. I den debatt som hölls i TV gav Louise de ansvariga rätten att förklara vad som gått fel. Även om de ville undvika att tala om individärendet hade politikerna och tjänstemännen kunnat redogöra för vad som brustit i rutiner och annat. Men de valde att tysta hänvisa till sekretessen. Jag ser deras agerande som ytterligare en kränkning av den flickan. Vad gör media när exempelvis en verksamhet eller instans inte vill prata om en för samhället viktig händelse? Vi försöker få fram information och uppgifter på annat sätt. Vem granskar granskarna? Förhoppningsvis alla läsare, tittare och lyssnare. Den som upplever sig felaktigt behandlad av media kan och bör göra en anmälan till Pressombudsmannen eller till Granskningsnämnden för Radio och TV. Dessutom kan berörd part kräva rättelse och genmäle direkt till redaktionen. Meningen med inslaget har varit att skapa en förståelse för medias arbete. Tycker du att målet är nått, eller är det något du vill tillägga? Om man vill sätta sig in i media, så måste man se den samhälleliga rollen. Lagstiftaren har velat försäkra sig om att verksamheter som på olika sätt berör människor kan granskas på ett bra sätt. När journalister gör det seriöst bör det välkomnas av alla. 16

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor stora variationer i kvalitetsarbetet # 1 Februari 2008 årg 2 Skandinavisk Sjukvårdsinformation orana behandlar svåra flickor från landsting till privat vård adad-forskning ger nya insikter att skära sig

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING. motiverande samtal en uppskattad metod. osynliga droger möter svensk lag

SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING. motiverande samtal en uppskattad metod. osynliga droger möter svensk lag osynliga droger möter svensk lag # 4 SEPTEMBER 2008 ÅRG 2 skandinavisk SJUKVÅRDSINFORMATION FÖRÄNDRING motiverande samtal en uppskattad metod personalägt aktiebolag rätt att välja äldreomsorg anker står

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen

REspekt och. viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen # 7 NOVEMBER 2009 årg 3 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Allan Mare REspekt och engagemang viktigt i arbetet med ungdomar i riskzonen Sid 20 På chatten skrivs de innersta tankarna som är jobbiga att uttrycka

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: 2014-02-26 Student:,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer