Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Bilaga 1 Enbart beviljade anslag Ackermann Paul, Docent (M) Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi Allebeck Peter, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Cannabis och psykisk sjuklighet: Uppföljning av en befolkningsstudie Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Altman Daniel, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Morbiditet och mortalitet vid användning av antikolinerga läkemedel hos kvinnor Anderlid Britt-Marie, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska utvecklingsavvikelser - identifiering av genetiska orsaker samt utrveckling av diagnostiska metoder Andersson Ulf, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utarbetande av ny terapi mot kronisk artrit Axelsson Rimma, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Implementering av hybrid maging with SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancer patienter. Bang Peter, Docent (M) Nya vägar till förbättrad prognos för barn med typ 1 diabetes

7 Enbart beviljade anslag Beck Olof, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling av metodik för drogtestning med utandningsprov Bejerot Susanne, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Vuxna psykiatriska patienter med AD/HD och/eller autismspektrumtillstånd Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer. Bellander Tom, Docent (M) AiRREST: Air Pollution and Out-of-hospital Cardiac Arrest, (Luftföroreningar och hjärtstopp utanför sjukhus) Bergman Peter, Med. dr. (M) Vitamin D som ny infektionsbehandling - kartläggning av basala mekanismer och genomförande av kliniska studier Bergquist Annika, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Primär skleroserande cholangit, kliniska och patogenetiska studier Bergström Ingrid, Med. dr. (K) Utvärdering av träning och hormoners effekt på benmetabolismen Björkholm Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar register, fall-kontroll och familjestudier. Björnstedt Mikael, Docent (M) Karolinska Institutet Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie

8 Enbart beviljade anslag Blomqvist Lennart, Adjungerad professor (M) Bedömning av leverfunktion med magnetresonanstomografi vid cancer, diffusa leversjukdomar och fetma Borg Jörgen, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kliniskt förlopp, prognostiska faktorer och intervention efter svår traumatisk hjärnskada hos vuxna Borg Kristian, Professor (M) Danderyds sjukhus AB post-polio syndromet - utvärdering av immunmodulerande behandling Brauner Annelie, Adjungerad professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Nya strategier för behandling och prevention av recidiverande infektioner Brismar Tom, Professor (M) Kognitiv svikt vid multipel skleros: mekanismer och prevention Brismar Torkel, Lektor (M) Kan bentäthetsmätning av mellanhand användas för screening av benskörhet? Broliden Kristina, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Severe viral respiratory tract infections - from mucosal immune responses to clinical care Burström Bo, Professor (M) Uppföljning av hemlösas ohälsa, vårdkonsumtion och dödlighet före och efter inrättande av särskilda vårdiinsatser Caidahl Kenneth, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylära och bildgivande tekniker för kardiovaskulär riskbedömning

9 Enbart beviljade anslag Castrén Maaret, Professor (K) Södersjukhuset SÖS AB Från 112 till akuten nya verktyg ger ökad patientsäkerhet, förbättrad logistik och medicinsk prioritering inom akutsjukvården Catrina Anca Irinel, Forskarassistent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tranlationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Catrina Sergiu-Bogdan, Med. dr. (M) HIF som potentiell måltavla för behandling av diabetiska sår. En modell för andra senkomplikationer vid diabetes Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) A novel approach to identify new diagnostic and treatment targets for Alzheimer s disease Cederlund Kerstin, Med. dr. (K) Icke-invasiv kranskärlsdiagnostik på 7 hjärtslag och under 7 msv Celsi Gianni, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Cnattingius Sven, Professor (M) Förlängt utdrivningsskede: prediktorer, handläggning och konsekvenser för mor och barn Dahlman Ingrid, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Arvsanlag som reglerar fettvävsmorfologi markör och mål for nya behandlingar vid insulinresistens Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer

10 Enbart beviljade anslag de Faire Ulf, Professor (M) Molekylära och inflammatoriska markörer för hjärt-kärlsjukdom-kliniska, epidemiologiska och genetiska studier de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid och syremetabolism Eggertsen Gösta, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studium av patologiska tillstånd inom gallsyra- och kolesterolmetabolismen hos människa och försöksdjur med fokus på tarmens betydelse. Ehrenborg Ewa, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset ENERGY METABOLISM IN THE HEART FUNCTIONAL GENETIC STUDIES IN RELATION TO DIABETIC CARDIOMYOPATHY AND CARDIOVASCULAR DISEASE Ekbom Anders, Professor (M) Karolinska Institutet Effekter av farmakologisk, kirurgisk och annan intervention vid kronisk inflammation Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tidig träning efter neonatala skador Ericzon Bo-Göran, Professor (M) Karolinska Institutet Klinisk levercellstransplantation vid metabol leversjukdom samt vid akut leversvikt Eriksdotter Jönhagen Maria, Lektor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Cellmedierad tillförsel av nerve growth factor till patienter med Alzheimers sjukdom Eriksson Maria, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos

11 Enbart beviljade anslag Eriksson Mats, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studies on cholesterol metabolism focusing on gender related differences, diabetes mellitus, cholesterol esterification, and effects of recent and new hypolipidemic treatments Fadeel Bengt, Docent (M) Karolinska Institutet Kliniska och molekylära studier av ärftlig och förvärvad neutropeni: från basala mekanismer till en förbättrad diagnos och behandling. Falconer Christian, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Klinisk evaluering av syntetiskt implantat vid framfallskirurgi: säkerhet, effektivitet och hälsoekonomiska överväganden. Fischler Björn, Docent (M) Tre nyanser av gult: Experimentella och kliniska studier avseende etiologi, patogenes och förlopp vid neonatal kolestassjukdom. Fratiglioni Laura, Professor (K) Karolinska Institutet Cognitive impairment and dementia occur often in diabetic elderly patients: Why? Which are the clinical features of type 2 diabetes that can predict this complication? Frostegård Johan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Antiinflammatoriska naturliga antikroppar vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, inkluderande hjärtkärlsjukdom, Alzheimers sjukdom och reumatiska sjukdomar: ett nytt paradigm Graff Caroline, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Clinical and experimental studies of familial AD: a model for identifying prognostic and early diagnostic markers of sporadic AD Grönberg Henrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Validering av genetiska tumörmarkörers betydelse som komplement till PSA vid prostatacancerdiagnostik. En biobank för forskning om prostatacancer. Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyternas roll för hjärnans homeostas under normala förhållande och vid ischemi

12 Enbart beviljade anslag Gunnarsson Iva, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ur ett genetiskt, immunologiskt och experimentellt perspektiv njurengagemang och manlig SLE Hafström Ingiäld, Adjungerad professor (K) Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende reumatoid kachexi, ateroskleros, brosk- och benskada. Prediktiva faktorer samt läkemedelsbehandlingens roll Hahn Robert, Professor (M) Södertälje sjukhus AB Ny kinetisk metod för optimering av patienters hydrering före höftfrakturkirurgi Hammarqvist Folke, Adjungerad professor (M) Optimering av nutrition och metabolt omhändertagande av akuta patienter med pågående inflammatoriskt påslag. Utveckling av en klinisk forskningsenhet för nutritionsstudier. Hansson Johan, Docent (M) Kliniska och molekylärbiologiska studier av malignt melanom Hedlund Jonas, Docent (M) Ny etiologisk diagnostik, prognosbedömning och möjlighet till profylaktiska åtgärder för patienter med pneumoni och influensa. Helander Anders, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Nya känsliga och träffsäkra biomarkörer förbättrar möjligheten att påvisa bruk, riskkonsumtion och missbruk av alkohol och följa upp effekten av behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården Hellner Gumpert Clara, Med. dr. (K) Barn med neuropsykologiska funktionshinder: Psykisk och social hälsa under tonåren - en longitudinell tvillingstudie. Hellström Sten, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Spädbarn med hörselskada betydelsen av tidig upptäckt och tidig intervention

13 Enbart beviljade anslag Hellström-Lindberg Eva, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad symptomfri överlevnad för patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) genom patogenetiska, prognostiska och kliniska studier Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Kan megavariat statistisk analys hjälpa oss att identifiera nya faktorer som är viktiga att påverka för att uppnå för patienter önskvärda resultat Hillert Jan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multiple sclerosis - one disease or many? Determinants of risk and course Hirschberg Angelica Lindén, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Eating behavior, metabolism and reproductive function in women Hjelte Lena, Docent (K) Towards a cure for cystic fibrosis Isacsson Göran, Docent (M) SLSO Risker och nytta av antidepressiva mediciner avseende självmordsprevention Jacobsson Hans, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset RESEARCH AND CLINICAL APPLICATION OF A NORMATIVE PET/CT DATABASE FOR PSYCHIATRIC STUDIES Jensen-Urstad Mats, Docent (M) Ablationsbehandling vid förmaksflimmer - utveckling av nya behandlingstekniker Jokinen Jussi, Med. dr. (M) Endophenotypes and outcome of suicidal and violent behaviour

14 Enbart beviljade anslag Jörneskog Gun, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Kan störd mikrovaskulär dilatationsförmåga i hud relateras till benägenhet för manifest diabetesmikroangiopati, och vilken betydelse har faktorerna lipider, hemostas och endogena vasokonstriktorer? Kahan Thomas, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kardiorenala syndromet: från molekylära mekanismer till förbättrad vård vid kranskärlssjukdom och nedsatt njursfunktion Kaijser Magnus, Docent (M) Påverkar strålningen från datortomografi barns kognitiva förmåga uppföljning av en randomiserad klinisk prövning Kaldo Viktor, PhD (M) Vägledd, Internet-baserad självhjälp mot insomni. Utvärdering av behandlingseffekter, hälsoekonomi och som metod att minska och förebygga depression. Kalman Sigridur, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den gamla patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kere Juha, Professor (M) Karolinska Institutet NPSR1 som en ny biomarkör för svår astma Kimby Eva, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar. Kosek Eva, Docent (K) Karolinska Institutet Betydelsen av opioidmedierade smärtreglerande system vid långvarig muskuloskelettal smärta; relation till symtom och behandlingsutfall. Kostulas Nikolaos, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Ischemic Cerebrovascular Diseases: prospective evaluation of etiological factors, clinical symptoms and survival in association with inflammatory mechanisms.

15 Enbart beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Klinisk radiologisk diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Utvärdering av metoder för förbättrad och tidig diagnostik Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tuberkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn. Lagergren Jesper, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad prevention och behandling av matstrupscancer Lagergren Pernilla, Forskarassistent (K) Vägar till en förbättrad vård av patienter med gastrostomi Landén Mikael, Professor (M) Karolinska Institutet En tvärvetenskaplig prospektiv longitudinell studie av bipolära syndrom Larsson Nils-Göran, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Att i patientmaterial identifiera mtdnamutationer som leder till sjukdom hos människa och undersöka dessa mutationers sjukdomsmekanismer i musmodeller. Larsson Tobias, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och Klotho vid kronisk njursvikt: implikationer för en accelererad åldrandeprocess och kardiovaskulär mortalitet Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection

16 Enbart beviljade anslag Lilja Margareta, Lektor (K) Karolinska Institutet Supporting frail older persons to age in place; Effects of a tailored intervention program Linné von Hausswolff-Juhlin Yvonne, Docent (K) SLSO Psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning Ljunggren Hans-Gustaf, Professor (M) Identifiering av immunologiska korrelat för prediktion av sjukdomsutveckling och behandlingseffekt vid HCV infektion Lönnqvist Per-Arne, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Lugn och smärtfri narkosinledning samt bättre postoperativ smärtlindring efter vanliga kirurgiska åtgärder på barn. Malmberg Karl-Johan, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Engraftment and Efficacy of Adoptive Natural Killer Cell-Based Immunotherapy for High-Risk Myeloid Diseases Marcus Claude, Professor (M) Barnfetma; studier av mekanismer för tidig störning i blodtrycksreglering och salivproduktion Marschall Hanns-Ulrich, Adjungerad professor (M) Genetic Origin and Molecular Pathogenesis of Gallstone Formation and Intrahepatic Cholestasis Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention. Möller Hans, Dr. med. vet. (M) Förbättrad diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg och nacke

17 Enbart beviljade anslag Nilsson Gunnar, Professor (M) Karolinska Institutet Mastocytos och mastcellsaktiveringssyndrom - från studier av molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Genetiska analyser för cancerprognos Nordgren Ann, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Mosaicism som bakomliggande orsak till syndrom och fosterskador Norrby-Teglund Anna, Professor (K) Karolinska Institutet Centrala regulatorer av inflammation, koagulation och glukosomsättning vid svår sepsis/septisk chock Nyberg Ullakarin, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Suicid i familjen- mot en klinisk praxis som reducerar risken för långsiktig psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar och syskon Näslund Erik, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Mechanisms behind resolution of diabetes and weight loss after gastric bypass surgery for obesity Ottosson Carin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Vacuum assisted closure En effektiv sårbehandling eller bara dyr och besvärlig för patienten? Palmblad Jan, Professor (M) Är abnorm angiogenes (kärlnybildning) gemensam sjukdomsmekanism och behandlingsmål vid idiopatisk menorragi, myelofibros och hemofilisk artropati? Parini Paolo, Docent (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska strategier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar

18 Enbart beviljade anslag Pernow John, Professor (M) Karolinska Institutet Hjärt- och kärlprotektiv behandling vid ateroskleros, diabetes och ischemisk hjärtsjukdom med fokusering på endotelfunktion Piehl Fredrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Translationell experimentell och klinisk studie av smärta efter traumatiska nervskador Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder hos barn med cerebral pares: Effekt på hjärnbarkens aktivering, rörlighet i dagliga livet, rörelsekvalitet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck. Rannug Agneta, Professor (K) Karolinska Institutet The role of the Ah-receptor and the bioactive substance FICZ (vitamin F) in psoriasis Rasmussen Finn, Professor, överläkare (M) Karolinska Universitetssjukhuset Influences of major weight loss in obese women after surgical treatment on their partners and children s eating habits, physical activity, weight development and weight concerns Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på amniocyters immunhämmande effekt Rooyackers Olav, PhD (M) Karolinska Universitetssjukhuset Can appropriate feeding prevent protein catabolism in the critically ill ICU patient? Runeson Bo, Professor (M) Suicid och psykisk störning under och efter kriminalvård en fall-kontrollstudie Rydén Lars, Professor (M) Diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans och kranskärlssjukdom - förekomst, prognos och behandling

19 Enbart beviljade anslag Sahlin Lena, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Vävnads- och receptorberoende effekter av östrogenbehandling: från djurstudier till patient Sander Birgitta, Lektor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid lymfom Sjöholm Åke, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB GLP-1: en terapeutisk strategi mot stroke och kognitiv dysfunktion vid diabetes Skare Stefan, Forskarassistent (M) Karolinska Institutet Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Spetz Anna-Lena, Docent (K) Dysfunctional immune activation in HIV-1 infection; discovery of new disease progression marker to guide initiation of antiretroviral therapy Strigård Karin, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck Svanfeldt Monika, PhD (K) Karolinska Universitetssjukhuset Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multidisciplinära studier av tidigt förekommande icke-motoriska symtom vid Parkinson s sjukdom Svensen Christer, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Guidance of intravenous fluid therapy by haemoglobin analyses a new non-invasive goal directed method

20 Enbart beviljade anslag Svensson Leif, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Prehospitala behandlingsaspekter vid akuta livshotande tillstånd. Nya och unika möjligheter att förbättra vården i den akuta vårdkedjan Svenungsson Elisabet, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Varför orsakar autoimmuna systemsjukdomar prematur kardiovaskulär sjukdom? Söder Olle, Professor (M) Karolinska Institutet Exploitation of testicular stem cells to rescue spermatogenesis and steroidogenesis in children at risk for future infertility Sönnerborg Anders, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylärvirologiska och bioinformatiska studier av läkemedelsresistens vid behandling av kroniska infektioner Tham Kerstin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke Törnkvist Hans, Lektor (M) Södersjukhuset SÖS AB Behandling av osteoporosfrakturer- ökad livskvalitet med stöd av förbättrad kirurgisk behandling Ullén Anders, Docent (M) Avancerad urinblåsecancer - nya behandlingsstrategier och metoder för prediktion och behandlingsutvärdering van Vollenhoven Ronald, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av behandlingsstrategier vid tidig reumatoid artrit: SWEFOT studien och dess fortsättning NORDSTAR von Arbin Magnus, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Diabetes vid akut stroke en långtidsuppföljning och en interventionsstudie

21 Enbart beviljade anslag von Döbeln Ulrika, Docent (K) Lipidomsättningsrubbningar: Studier av energiomsättningen hos patienter för att optimera behandlingen och bättre förebygga senkomplikationer. Kartläggning av nya defekter och patogena mekanismer. von Schoultz Bo, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Effekter av hormonbehandling på bröstet Wahlgren Nils, Professor (M) Karolinska Institutet Metodutveckling för säkert breddgenomförande av evidensbaserad strokebehandling Wallen Håkan, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemostas vid stroke, hjärtinfarkt och diabetes och influenser av kvinnligt könshormon; studier med nya metoder i syfte att öka förståelsen för trombosmekanismer och förbättra antitrombotisk behandling Wasteson Arver Brita, Med. dr. (K) Uppföljning och omhändertagande av kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer, kontrollprogram, förebyggande operationer och psykisk hälsa Weitzberg Eddie, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Kväveoxider inom intensivvården Westgren Magnus, Professor (M) Fetal regenerative medicine Wickman Magnus, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB Miljö, livsstil och hälsa under uppväxten. En longitudinell studie (BAMSE) Wickman Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser och kroppseget fett) vid bröstcancer eller vid cancerförebyggande bröstkirurgi

22 Enbart beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Docent (K) Translationella och kliniska ovarialcancerstudier för optimering av behandling och livskvalitet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Consequences of pneumococcal vaccination on child morbidity, serotype replacement and resistance pattern Ösby Urban, Med. dr. (M) SLSO Risker och utfall vid antipsykotisk behandling av schizofreni Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av klinisk betydelse vid proteinuri och njurskada

23 Bilaga 2 Enbart avslag Agréus Lars, Professor (M) Inflammatory Pathophysiology of Irritable Bowel Syndrome: investagtion of circulating cytokines and inflammatory genotypes in 3 population based endoscopy studies in Sweden Agvald-Öhman Christina, Med. dr. (K) Utformning och implementering av protokoll vid läggande av CVK i syfte att minska kateterrelaterade infektioner (KRI) samt förbättring av diagnostik och infektionsregistreing av KRI på intensivvårdsavdelning. Aklillu Eleni, Docent (K) Discovery, characterization and clinical application of novel genetic biomarkers for optimal therapy of CYP2C9 substrates e.g. phenytoin and warfarin. Akre Olof, Docent (M) Studier av prognos vid prostatacancer Alam Mahbubul, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemodynamiska och ekokardiografiska studier hos patienter med ischemiska hjärtsjukdomar och hjärtsvikt klinisk tillämpning av nya metoder för diagnos, utvärdering av behandling och bedömning av prognos Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av HIV-epidemins dynamik, incidens och mörkertal bland män som har sex med män i Stockholm Albiin Nils, Lektor (M) Magnetisk resonansspektroskopi, MRS, för diagnostik av cancer i bukspottkörtel och gallvägar Aleman Soo, Med. dr. (K) T cell receptor gene transfer immunotherapy against hepatocellular carcinoma Alexanderson Kristina, Professor (K) Livssituation och återgång i arbete efter bröstcancer - en prospektiv kohortstudie

24 Enbart avslag Alici Evren, PhD (M) Immunotherapy of hematological malignancies by ex vivo expanded NK cells Alstergren Per, Docent (M) Prediction and early diagnosis of temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis Anders Westermark, Docent (M) Kan enskild strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bi-effekter av strålbehandling och deras relation till stressmarkörer. Andersson Magnus, Docent (M) Biomarkörer vid neuroinflammatorisk sjukdom Andolf Ellika, Docent (K) Danderyds sjukhus AB LifeGene- den perinatala armen- risk för utveckling av graviditetsdiabetes, preeklampsi och fetal tillväxthämning med hänsyn till genetik och omgivningsfaktorer såsom livstil, hälsa och stress Antovic Jovan, Docent (M) REAL TIME THROMBIN FORMATION: COMPARISON OF METHODS AND CLINICAL APPLICATION. NEW TOOLS TO PREDICT BLEEDING AND THROMBOSIS? Arndt Anton, Lektor (M) Implementation of innovative biomechanical techniques in the determination of internal tendon and skeletal dynamics in the foot. Arner Marianne, Docent (K) Södersjukhuset SÖS AB Medfödda handmissbildningar- epidemiologi, genetik och funktionshinder Arver Stefan, Docent (M) Transsexuality, en study of dynamic changes in brain sexual dimorphism, voice and bone structure due to changes in endocrine environment by contrary sex hormone therapy

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011

Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 FORSKNINGENS DAG Forskning vid Öron-, Näs- och Halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Program: Välkomna till Forskningens dag den 13 maj 2011 Kl. 8.00 Kl. 8.30 Kl. 9.00 Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Läs mer

2015 H. Ågren & L. Wetterberg

2015 H. Ågren & L. Wetterberg 2015 H. Ågren & L. Wetterberg PX-nr År Namn Lärosäte Ämne Yrke Titel Kön Språk 1 1965 Sedvall, Göran KI Farmakologi Läkare Studier över skelettmuskulaturens vasokonstriktornerver: Med speciell hänsyn till

Läs mer

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena Namn 1 Abrahamsen Gröndahl, Vigdis 2 Adolfsson Annsofie * 3 af Sandeberg, Margareta 4 Agevall Lena 5 Agevall, Charlotte 6 Ahlberg Karin 7 Ahlborg Tone * 8 Ahlner Elmqvist Marianne 9 Ahlqvist, Margary 10

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

biologiskt material stamcellerna verksamhet

biologiskt material stamcellerna verksamhet Byggstenar av biologiskt material stamcellerna i forskning och i klinisk verksamhet cells & tissue INNEHÅLL 2 OUti hovatta och Magnus Westgren 4 Stamceller i sjukvårdens tjänst katarina leblanc 6 Mesenkymala

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem Stiftelserna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 200 Volym 5 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer

Välkommen till FoU-dagen 2014

Välkommen till FoU-dagen 2014 NLL-2014-09 NORRSKEN amverkan inom klinisk forskning i norr Välkommen till FoU-dagen 2014 nllplus.se/fou PROGRAM 2014 PROGRAM FOU-DAGEN 2 OKTOBER 2014 09.00 FOU BJUDER PÅ KAFFE OCH FRUKT 09.30 INLEDNINGSTAL

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010 tema: psykosomatik transplantationer ledare... 4 tema psykosomatik Psykosomatisk smärta hos barn och ungdomar... 6 Kropp och själ

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg

Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg Karin Bäckman Per Carlsson Niklas Ekerstad Katrin Lindroth December 2011 PRIORITERINGSCENTRUM Förstudie om de mest sjuka äldre i riktlinjer

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Tema Barn och oral hälsa

Tema Barn och oral hälsa bkn_112_6_cover.qxd:bkn 11/17/12 4:19 PM Page 1 nr.6/2012 Tema Barn och oral hälsa Karies ett folkhälsoproblem Vård av barn med LKG-spalt Barnläkare kräver högre löner IFC-3520 HCP_Nestle+toad.qxd:Layout

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer