Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Bilaga 1 Enbart beviljade anslag Ackermann Paul, Docent (M) Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi Allebeck Peter, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Cannabis och psykisk sjuklighet: Uppföljning av en befolkningsstudie Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Altman Daniel, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Morbiditet och mortalitet vid användning av antikolinerga läkemedel hos kvinnor Anderlid Britt-Marie, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska utvecklingsavvikelser - identifiering av genetiska orsaker samt utrveckling av diagnostiska metoder Andersson Ulf, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utarbetande av ny terapi mot kronisk artrit Axelsson Rimma, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Implementering av hybrid maging with SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancer patienter. Bang Peter, Docent (M) Nya vägar till förbättrad prognos för barn med typ 1 diabetes

7 Enbart beviljade anslag Beck Olof, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling av metodik för drogtestning med utandningsprov Bejerot Susanne, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Vuxna psykiatriska patienter med AD/HD och/eller autismspektrumtillstånd Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer. Bellander Tom, Docent (M) AiRREST: Air Pollution and Out-of-hospital Cardiac Arrest, (Luftföroreningar och hjärtstopp utanför sjukhus) Bergman Peter, Med. dr. (M) Vitamin D som ny infektionsbehandling - kartläggning av basala mekanismer och genomförande av kliniska studier Bergquist Annika, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Primär skleroserande cholangit, kliniska och patogenetiska studier Bergström Ingrid, Med. dr. (K) Utvärdering av träning och hormoners effekt på benmetabolismen Björkholm Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar register, fall-kontroll och familjestudier. Björnstedt Mikael, Docent (M) Karolinska Institutet Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie

8 Enbart beviljade anslag Blomqvist Lennart, Adjungerad professor (M) Bedömning av leverfunktion med magnetresonanstomografi vid cancer, diffusa leversjukdomar och fetma Borg Jörgen, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kliniskt förlopp, prognostiska faktorer och intervention efter svår traumatisk hjärnskada hos vuxna Borg Kristian, Professor (M) Danderyds sjukhus AB post-polio syndromet - utvärdering av immunmodulerande behandling Brauner Annelie, Adjungerad professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Nya strategier för behandling och prevention av recidiverande infektioner Brismar Tom, Professor (M) Kognitiv svikt vid multipel skleros: mekanismer och prevention Brismar Torkel, Lektor (M) Kan bentäthetsmätning av mellanhand användas för screening av benskörhet? Broliden Kristina, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Severe viral respiratory tract infections - from mucosal immune responses to clinical care Burström Bo, Professor (M) Uppföljning av hemlösas ohälsa, vårdkonsumtion och dödlighet före och efter inrättande av särskilda vårdiinsatser Caidahl Kenneth, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylära och bildgivande tekniker för kardiovaskulär riskbedömning

9 Enbart beviljade anslag Castrén Maaret, Professor (K) Södersjukhuset SÖS AB Från 112 till akuten nya verktyg ger ökad patientsäkerhet, förbättrad logistik och medicinsk prioritering inom akutsjukvården Catrina Anca Irinel, Forskarassistent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tranlationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Catrina Sergiu-Bogdan, Med. dr. (M) HIF som potentiell måltavla för behandling av diabetiska sår. En modell för andra senkomplikationer vid diabetes Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) A novel approach to identify new diagnostic and treatment targets for Alzheimer s disease Cederlund Kerstin, Med. dr. (K) Icke-invasiv kranskärlsdiagnostik på 7 hjärtslag och under 7 msv Celsi Gianni, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Cnattingius Sven, Professor (M) Förlängt utdrivningsskede: prediktorer, handläggning och konsekvenser för mor och barn Dahlman Ingrid, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Arvsanlag som reglerar fettvävsmorfologi markör och mål for nya behandlingar vid insulinresistens Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer

10 Enbart beviljade anslag de Faire Ulf, Professor (M) Molekylära och inflammatoriska markörer för hjärt-kärlsjukdom-kliniska, epidemiologiska och genetiska studier de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid och syremetabolism Eggertsen Gösta, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studium av patologiska tillstånd inom gallsyra- och kolesterolmetabolismen hos människa och försöksdjur med fokus på tarmens betydelse. Ehrenborg Ewa, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset ENERGY METABOLISM IN THE HEART FUNCTIONAL GENETIC STUDIES IN RELATION TO DIABETIC CARDIOMYOPATHY AND CARDIOVASCULAR DISEASE Ekbom Anders, Professor (M) Karolinska Institutet Effekter av farmakologisk, kirurgisk och annan intervention vid kronisk inflammation Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tidig träning efter neonatala skador Ericzon Bo-Göran, Professor (M) Karolinska Institutet Klinisk levercellstransplantation vid metabol leversjukdom samt vid akut leversvikt Eriksdotter Jönhagen Maria, Lektor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Cellmedierad tillförsel av nerve growth factor till patienter med Alzheimers sjukdom Eriksson Maria, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos

11 Enbart beviljade anslag Eriksson Mats, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studies on cholesterol metabolism focusing on gender related differences, diabetes mellitus, cholesterol esterification, and effects of recent and new hypolipidemic treatments Fadeel Bengt, Docent (M) Karolinska Institutet Kliniska och molekylära studier av ärftlig och förvärvad neutropeni: från basala mekanismer till en förbättrad diagnos och behandling. Falconer Christian, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Klinisk evaluering av syntetiskt implantat vid framfallskirurgi: säkerhet, effektivitet och hälsoekonomiska överväganden. Fischler Björn, Docent (M) Tre nyanser av gult: Experimentella och kliniska studier avseende etiologi, patogenes och förlopp vid neonatal kolestassjukdom. Fratiglioni Laura, Professor (K) Karolinska Institutet Cognitive impairment and dementia occur often in diabetic elderly patients: Why? Which are the clinical features of type 2 diabetes that can predict this complication? Frostegård Johan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Antiinflammatoriska naturliga antikroppar vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, inkluderande hjärtkärlsjukdom, Alzheimers sjukdom och reumatiska sjukdomar: ett nytt paradigm Graff Caroline, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Clinical and experimental studies of familial AD: a model for identifying prognostic and early diagnostic markers of sporadic AD Grönberg Henrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Validering av genetiska tumörmarkörers betydelse som komplement till PSA vid prostatacancerdiagnostik. En biobank för forskning om prostatacancer. Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyternas roll för hjärnans homeostas under normala förhållande och vid ischemi

12 Enbart beviljade anslag Gunnarsson Iva, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ur ett genetiskt, immunologiskt och experimentellt perspektiv njurengagemang och manlig SLE Hafström Ingiäld, Adjungerad professor (K) Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende reumatoid kachexi, ateroskleros, brosk- och benskada. Prediktiva faktorer samt läkemedelsbehandlingens roll Hahn Robert, Professor (M) Södertälje sjukhus AB Ny kinetisk metod för optimering av patienters hydrering före höftfrakturkirurgi Hammarqvist Folke, Adjungerad professor (M) Optimering av nutrition och metabolt omhändertagande av akuta patienter med pågående inflammatoriskt påslag. Utveckling av en klinisk forskningsenhet för nutritionsstudier. Hansson Johan, Docent (M) Kliniska och molekylärbiologiska studier av malignt melanom Hedlund Jonas, Docent (M) Ny etiologisk diagnostik, prognosbedömning och möjlighet till profylaktiska åtgärder för patienter med pneumoni och influensa. Helander Anders, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Nya känsliga och träffsäkra biomarkörer förbättrar möjligheten att påvisa bruk, riskkonsumtion och missbruk av alkohol och följa upp effekten av behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården Hellner Gumpert Clara, Med. dr. (K) Barn med neuropsykologiska funktionshinder: Psykisk och social hälsa under tonåren - en longitudinell tvillingstudie. Hellström Sten, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Spädbarn med hörselskada betydelsen av tidig upptäckt och tidig intervention

13 Enbart beviljade anslag Hellström-Lindberg Eva, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad symptomfri överlevnad för patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) genom patogenetiska, prognostiska och kliniska studier Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Kan megavariat statistisk analys hjälpa oss att identifiera nya faktorer som är viktiga att påverka för att uppnå för patienter önskvärda resultat Hillert Jan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multiple sclerosis - one disease or many? Determinants of risk and course Hirschberg Angelica Lindén, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Eating behavior, metabolism and reproductive function in women Hjelte Lena, Docent (K) Towards a cure for cystic fibrosis Isacsson Göran, Docent (M) SLSO Risker och nytta av antidepressiva mediciner avseende självmordsprevention Jacobsson Hans, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset RESEARCH AND CLINICAL APPLICATION OF A NORMATIVE PET/CT DATABASE FOR PSYCHIATRIC STUDIES Jensen-Urstad Mats, Docent (M) Ablationsbehandling vid förmaksflimmer - utveckling av nya behandlingstekniker Jokinen Jussi, Med. dr. (M) Endophenotypes and outcome of suicidal and violent behaviour

14 Enbart beviljade anslag Jörneskog Gun, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Kan störd mikrovaskulär dilatationsförmåga i hud relateras till benägenhet för manifest diabetesmikroangiopati, och vilken betydelse har faktorerna lipider, hemostas och endogena vasokonstriktorer? Kahan Thomas, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kardiorenala syndromet: från molekylära mekanismer till förbättrad vård vid kranskärlssjukdom och nedsatt njursfunktion Kaijser Magnus, Docent (M) Påverkar strålningen från datortomografi barns kognitiva förmåga uppföljning av en randomiserad klinisk prövning Kaldo Viktor, PhD (M) Vägledd, Internet-baserad självhjälp mot insomni. Utvärdering av behandlingseffekter, hälsoekonomi och som metod att minska och förebygga depression. Kalman Sigridur, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den gamla patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kere Juha, Professor (M) Karolinska Institutet NPSR1 som en ny biomarkör för svår astma Kimby Eva, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar. Kosek Eva, Docent (K) Karolinska Institutet Betydelsen av opioidmedierade smärtreglerande system vid långvarig muskuloskelettal smärta; relation till symtom och behandlingsutfall. Kostulas Nikolaos, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Ischemic Cerebrovascular Diseases: prospective evaluation of etiological factors, clinical symptoms and survival in association with inflammatory mechanisms.

15 Enbart beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Klinisk radiologisk diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Utvärdering av metoder för förbättrad och tidig diagnostik Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tuberkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn. Lagergren Jesper, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad prevention och behandling av matstrupscancer Lagergren Pernilla, Forskarassistent (K) Vägar till en förbättrad vård av patienter med gastrostomi Landén Mikael, Professor (M) Karolinska Institutet En tvärvetenskaplig prospektiv longitudinell studie av bipolära syndrom Larsson Nils-Göran, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Att i patientmaterial identifiera mtdnamutationer som leder till sjukdom hos människa och undersöka dessa mutationers sjukdomsmekanismer i musmodeller. Larsson Tobias, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och Klotho vid kronisk njursvikt: implikationer för en accelererad åldrandeprocess och kardiovaskulär mortalitet Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection

16 Enbart beviljade anslag Lilja Margareta, Lektor (K) Karolinska Institutet Supporting frail older persons to age in place; Effects of a tailored intervention program Linné von Hausswolff-Juhlin Yvonne, Docent (K) SLSO Psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning Ljunggren Hans-Gustaf, Professor (M) Identifiering av immunologiska korrelat för prediktion av sjukdomsutveckling och behandlingseffekt vid HCV infektion Lönnqvist Per-Arne, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Lugn och smärtfri narkosinledning samt bättre postoperativ smärtlindring efter vanliga kirurgiska åtgärder på barn. Malmberg Karl-Johan, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Engraftment and Efficacy of Adoptive Natural Killer Cell-Based Immunotherapy for High-Risk Myeloid Diseases Marcus Claude, Professor (M) Barnfetma; studier av mekanismer för tidig störning i blodtrycksreglering och salivproduktion Marschall Hanns-Ulrich, Adjungerad professor (M) Genetic Origin and Molecular Pathogenesis of Gallstone Formation and Intrahepatic Cholestasis Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention. Möller Hans, Dr. med. vet. (M) Förbättrad diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg och nacke

17 Enbart beviljade anslag Nilsson Gunnar, Professor (M) Karolinska Institutet Mastocytos och mastcellsaktiveringssyndrom - från studier av molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Genetiska analyser för cancerprognos Nordgren Ann, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Mosaicism som bakomliggande orsak till syndrom och fosterskador Norrby-Teglund Anna, Professor (K) Karolinska Institutet Centrala regulatorer av inflammation, koagulation och glukosomsättning vid svår sepsis/septisk chock Nyberg Ullakarin, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Suicid i familjen- mot en klinisk praxis som reducerar risken för långsiktig psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar och syskon Näslund Erik, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Mechanisms behind resolution of diabetes and weight loss after gastric bypass surgery for obesity Ottosson Carin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Vacuum assisted closure En effektiv sårbehandling eller bara dyr och besvärlig för patienten? Palmblad Jan, Professor (M) Är abnorm angiogenes (kärlnybildning) gemensam sjukdomsmekanism och behandlingsmål vid idiopatisk menorragi, myelofibros och hemofilisk artropati? Parini Paolo, Docent (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska strategier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar

18 Enbart beviljade anslag Pernow John, Professor (M) Karolinska Institutet Hjärt- och kärlprotektiv behandling vid ateroskleros, diabetes och ischemisk hjärtsjukdom med fokusering på endotelfunktion Piehl Fredrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Translationell experimentell och klinisk studie av smärta efter traumatiska nervskador Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder hos barn med cerebral pares: Effekt på hjärnbarkens aktivering, rörlighet i dagliga livet, rörelsekvalitet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck. Rannug Agneta, Professor (K) Karolinska Institutet The role of the Ah-receptor and the bioactive substance FICZ (vitamin F) in psoriasis Rasmussen Finn, Professor, överläkare (M) Karolinska Universitetssjukhuset Influences of major weight loss in obese women after surgical treatment on their partners and children s eating habits, physical activity, weight development and weight concerns Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på amniocyters immunhämmande effekt Rooyackers Olav, PhD (M) Karolinska Universitetssjukhuset Can appropriate feeding prevent protein catabolism in the critically ill ICU patient? Runeson Bo, Professor (M) Suicid och psykisk störning under och efter kriminalvård en fall-kontrollstudie Rydén Lars, Professor (M) Diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans och kranskärlssjukdom - förekomst, prognos och behandling

19 Enbart beviljade anslag Sahlin Lena, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Vävnads- och receptorberoende effekter av östrogenbehandling: från djurstudier till patient Sander Birgitta, Lektor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid lymfom Sjöholm Åke, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB GLP-1: en terapeutisk strategi mot stroke och kognitiv dysfunktion vid diabetes Skare Stefan, Forskarassistent (M) Karolinska Institutet Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Spetz Anna-Lena, Docent (K) Dysfunctional immune activation in HIV-1 infection; discovery of new disease progression marker to guide initiation of antiretroviral therapy Strigård Karin, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck Svanfeldt Monika, PhD (K) Karolinska Universitetssjukhuset Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multidisciplinära studier av tidigt förekommande icke-motoriska symtom vid Parkinson s sjukdom Svensen Christer, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Guidance of intravenous fluid therapy by haemoglobin analyses a new non-invasive goal directed method

20 Enbart beviljade anslag Svensson Leif, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Prehospitala behandlingsaspekter vid akuta livshotande tillstånd. Nya och unika möjligheter att förbättra vården i den akuta vårdkedjan Svenungsson Elisabet, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Varför orsakar autoimmuna systemsjukdomar prematur kardiovaskulär sjukdom? Söder Olle, Professor (M) Karolinska Institutet Exploitation of testicular stem cells to rescue spermatogenesis and steroidogenesis in children at risk for future infertility Sönnerborg Anders, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylärvirologiska och bioinformatiska studier av läkemedelsresistens vid behandling av kroniska infektioner Tham Kerstin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke Törnkvist Hans, Lektor (M) Södersjukhuset SÖS AB Behandling av osteoporosfrakturer- ökad livskvalitet med stöd av förbättrad kirurgisk behandling Ullén Anders, Docent (M) Avancerad urinblåsecancer - nya behandlingsstrategier och metoder för prediktion och behandlingsutvärdering van Vollenhoven Ronald, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av behandlingsstrategier vid tidig reumatoid artrit: SWEFOT studien och dess fortsättning NORDSTAR von Arbin Magnus, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Diabetes vid akut stroke en långtidsuppföljning och en interventionsstudie

21 Enbart beviljade anslag von Döbeln Ulrika, Docent (K) Lipidomsättningsrubbningar: Studier av energiomsättningen hos patienter för att optimera behandlingen och bättre förebygga senkomplikationer. Kartläggning av nya defekter och patogena mekanismer. von Schoultz Bo, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Effekter av hormonbehandling på bröstet Wahlgren Nils, Professor (M) Karolinska Institutet Metodutveckling för säkert breddgenomförande av evidensbaserad strokebehandling Wallen Håkan, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemostas vid stroke, hjärtinfarkt och diabetes och influenser av kvinnligt könshormon; studier med nya metoder i syfte att öka förståelsen för trombosmekanismer och förbättra antitrombotisk behandling Wasteson Arver Brita, Med. dr. (K) Uppföljning och omhändertagande av kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer, kontrollprogram, förebyggande operationer och psykisk hälsa Weitzberg Eddie, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Kväveoxider inom intensivvården Westgren Magnus, Professor (M) Fetal regenerative medicine Wickman Magnus, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB Miljö, livsstil och hälsa under uppväxten. En longitudinell studie (BAMSE) Wickman Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser och kroppseget fett) vid bröstcancer eller vid cancerförebyggande bröstkirurgi

22 Enbart beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Docent (K) Translationella och kliniska ovarialcancerstudier för optimering av behandling och livskvalitet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Consequences of pneumococcal vaccination on child morbidity, serotype replacement and resistance pattern Ösby Urban, Med. dr. (M) SLSO Risker och utfall vid antipsykotisk behandling av schizofreni Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av klinisk betydelse vid proteinuri och njurskada

23 Bilaga 2 Enbart avslag Agréus Lars, Professor (M) Inflammatory Pathophysiology of Irritable Bowel Syndrome: investagtion of circulating cytokines and inflammatory genotypes in 3 population based endoscopy studies in Sweden Agvald-Öhman Christina, Med. dr. (K) Utformning och implementering av protokoll vid läggande av CVK i syfte att minska kateterrelaterade infektioner (KRI) samt förbättring av diagnostik och infektionsregistreing av KRI på intensivvårdsavdelning. Aklillu Eleni, Docent (K) Discovery, characterization and clinical application of novel genetic biomarkers for optimal therapy of CYP2C9 substrates e.g. phenytoin and warfarin. Akre Olof, Docent (M) Studier av prognos vid prostatacancer Alam Mahbubul, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemodynamiska och ekokardiografiska studier hos patienter med ischemiska hjärtsjukdomar och hjärtsvikt klinisk tillämpning av nya metoder för diagnos, utvärdering av behandling och bedömning av prognos Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av HIV-epidemins dynamik, incidens och mörkertal bland män som har sex med män i Stockholm Albiin Nils, Lektor (M) Magnetisk resonansspektroskopi, MRS, för diagnostik av cancer i bukspottkörtel och gallvägar Aleman Soo, Med. dr. (K) T cell receptor gene transfer immunotherapy against hepatocellular carcinoma Alexanderson Kristina, Professor (K) Livssituation och återgång i arbete efter bröstcancer - en prospektiv kohortstudie

24 Enbart avslag Alici Evren, PhD (M) Immunotherapy of hematological malignancies by ex vivo expanded NK cells Alstergren Per, Docent (M) Prediction and early diagnosis of temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis Anders Westermark, Docent (M) Kan enskild strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bi-effekter av strålbehandling och deras relation till stressmarkörer. Andersson Magnus, Docent (M) Biomarkörer vid neuroinflammatorisk sjukdom Andolf Ellika, Docent (K) Danderyds sjukhus AB LifeGene- den perinatala armen- risk för utveckling av graviditetsdiabetes, preeklampsi och fetal tillväxthämning med hänsyn till genetik och omgivningsfaktorer såsom livstil, hälsa och stress Antovic Jovan, Docent (M) REAL TIME THROMBIN FORMATION: COMPARISON OF METHODS AND CLINICAL APPLICATION. NEW TOOLS TO PREDICT BLEEDING AND THROMBOSIS? Arndt Anton, Lektor (M) Implementation of innovative biomechanical techniques in the determination of internal tendon and skeletal dynamics in the foot. Arner Marianne, Docent (K) Södersjukhuset SÖS AB Medfödda handmissbildningar- epidemiologi, genetik och funktionshinder Arver Stefan, Docent (M) Transsexuality, en study of dynamic changes in brain sexual dimorphism, voice and bone structure due to changes in endocrine environment by contrary sex hormone therapy

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska forskning och utbildning, Södersjukhuset 2015 03 09 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Miia Kivipelto, MD, PhD Associate professor Bengt Winblad, Professor Aging Research Center Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital,

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Röntgenveckan 2014 Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Demenssjukdomar, bakgrund 160.000 demenssjuka idag i Sverige 25.000 nya fall per år

Läs mer

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi Sicklecellsanemi Symptomen beror huvudsakligen på en aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna när HbS deoxygeneras sickle celler ökad tendens till aggregering: hög blodviskositet risk för kärlocklusion

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder

Genomic Era. Vad är autism? Tvillingstudier. Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder Genomic Era Genetiska Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini PRIMA Järva 50tal Watson Crick double helix 2003 Humana genomet 3 miljarder baspar kartlagt Stor implikation

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom

Individanpassad behandling av tumörsjukdomar NYA VÄGAR FÖR INDIVIDUALISERAD MALIGNT MELANOM. malignt melanom Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin pågår utveckling av en ny analysplattform där patientens egen tumör är den biomarkör som avgör val av framtida behandling. För att uppnå detta

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe Barnonkologen Skånes universitetssjukhus, Lund Distribution by type of cancer in children under 15 years Akut lymfatisk leukemi hos barn 1 Den vanligaste formen

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion PRISS expertgrupp 1 Medlemmar SOF: Anders Lindstrand, Nils Hailer OSIS: Ingrid Höglund-Karlsson

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Tack! Eira-studien. detta beror till stor del på att studien omfattar detaljerad information om både ärftlighet och påverkbara livsstilsfaktorer.

Tack! Eira-studien. detta beror till stor del på att studien omfattar detaljerad information om både ärftlighet och påverkbara livsstilsfaktorer. Tack! Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 9 000 personer i Sverige som under de senaste åren svarat på frågor om

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Seminarium 2009-09-17 Karin Lind Överläkare vid Neuropsykiatriska kliniken Mölndal Doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi,

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Vaskulär demens Vad krävs för diagnosen? Katarina Nägga, Öl, Med Dr Neuropsykiatriska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Nervcellen Vit substans - Ledningsbanor Orsaker till stroke Aterosklerotisk

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Telefonrådgivning för sjuksköterskor kunskap utveckling inspiration Samtalsprocessen steg-för-steg Smärta i huvud, buk och bröst symtom och förlopp, hur vet du när det är akut? Psykisk ohälsa hur bemöter

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Smärtmekanismer och samsjuklighet

Smärtmekanismer och samsjuklighet Smärtmekanismer och samsjuklighet Gunilla Brodda Jansen, PBM, specialist Rehabmedicin och Smärtlindring, Docent Karolinska Institutet Långvarig smärta Förekomst av långvariga smärtor 40-65%. Heterogen

Läs mer

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi

Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Alkoholberoende efter obesitaskirurgi Professor Erik Näslund Enheten för kirurgi Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet Frågor jag tänker försöka besvara Hur vanligt

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Centrum för tidig diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar - Ett svenskt forskningsnätverk

Centrum för tidig diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar - Ett svenskt forskningsnätverk Centrum för tidig diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar - Ett svenskt forskningsnätverk Director Bengt Winblad Karolinska Institutet KI Alzheimercentrum (KI-ADRC) Novum, Huddinge, Sweden

Läs mer