Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Bilaga 1 Enbart beviljade anslag Ackermann Paul, Docent (M) Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi Allebeck Peter, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Cannabis och psykisk sjuklighet: Uppföljning av en befolkningsstudie Alm Johan, Med. dr. (M) Södersjukhuset SÖS AB ALADDIN: Livsstil och allergi - en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Almqvist Malmros Catarina, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Asthma in children and pregnant women current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity Altman Daniel, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Morbiditet och mortalitet vid användning av antikolinerga läkemedel hos kvinnor Anderlid Britt-Marie, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska utvecklingsavvikelser - identifiering av genetiska orsaker samt utrveckling av diagnostiska metoder Andersson Ulf, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utarbetande av ny terapi mot kronisk artrit Axelsson Rimma, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Implementering av hybrid maging with SPECT/CT för diagnostik av sentinel node hos cancer patienter. Bang Peter, Docent (M) Nya vägar till förbättrad prognos för barn med typ 1 diabetes

7 Enbart beviljade anslag Beck Olof, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling av metodik för drogtestning med utandningsprov Bejerot Susanne, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Vuxna psykiatriska patienter med AD/HD och/eller autismspektrumtillstånd Bellander Bo-Michael, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Traumatisk hjärnskada - en studie av primär och sekundär hjärnskadeutveckling med fokusering på inflammation, sekundära insulter, trombocytdysfunktion och reglering av ärftliga faktorer. Bellander Tom, Docent (M) AiRREST: Air Pollution and Out-of-hospital Cardiac Arrest, (Luftföroreningar och hjärtstopp utanför sjukhus) Bergman Peter, Med. dr. (M) Vitamin D som ny infektionsbehandling - kartläggning av basala mekanismer och genomförande av kliniska studier Bergquist Annika, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Primär skleroserande cholangit, kliniska och patogenetiska studier Bergström Ingrid, Med. dr. (K) Utvärdering av träning och hormoners effekt på benmetabolismen Björkholm Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av riskfaktorer för insjuknande och leukemiutveckling samt prognos vid kroniska myeloproliferativa blodtumörsjukdomar register, fall-kontroll och familjestudier. Björnstedt Mikael, Docent (M) Karolinska Institutet Nya modaliteter för behandling av intrathorakal cancer och andra tumörformer: en translationell studie

8 Enbart beviljade anslag Blomqvist Lennart, Adjungerad professor (M) Bedömning av leverfunktion med magnetresonanstomografi vid cancer, diffusa leversjukdomar och fetma Borg Jörgen, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kliniskt förlopp, prognostiska faktorer och intervention efter svår traumatisk hjärnskada hos vuxna Borg Kristian, Professor (M) Danderyds sjukhus AB post-polio syndromet - utvärdering av immunmodulerande behandling Brauner Annelie, Adjungerad professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Nya strategier för behandling och prevention av recidiverande infektioner Brismar Tom, Professor (M) Kognitiv svikt vid multipel skleros: mekanismer och prevention Brismar Torkel, Lektor (M) Kan bentäthetsmätning av mellanhand användas för screening av benskörhet? Broliden Kristina, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Severe viral respiratory tract infections - from mucosal immune responses to clinical care Burström Bo, Professor (M) Uppföljning av hemlösas ohälsa, vårdkonsumtion och dödlighet före och efter inrättande av särskilda vårdiinsatser Caidahl Kenneth, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylära och bildgivande tekniker för kardiovaskulär riskbedömning

9 Enbart beviljade anslag Castrén Maaret, Professor (K) Södersjukhuset SÖS AB Från 112 till akuten nya verktyg ger ökad patientsäkerhet, förbättrad logistik och medicinsk prioritering inom akutsjukvården Catrina Anca Irinel, Forskarassistent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tranlationell forskning för bättre behandling av reumatoid artrit; kliniska och molekylära studier Catrina Sergiu-Bogdan, Med. dr. (M) HIF som potentiell måltavla för behandling av diabetiska sår. En modell för andra senkomplikationer vid diabetes Cedazo-Minguez Angel, Docent (M) A novel approach to identify new diagnostic and treatment targets for Alzheimer s disease Cederlund Kerstin, Med. dr. (K) Icke-invasiv kranskärlsdiagnostik på 7 hjärtslag och under 7 msv Celsi Gianni, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Identifiering av prognostiska faktorer för att förhindra progression av njurskada och kardiovaskulära förändringar före och efter njurtransplantation hos barn Cnattingius Sven, Professor (M) Förlängt utdrivningsskede: prediktorer, handläggning och konsekvenser för mor och barn Dahlman Ingrid, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Arvsanlag som reglerar fettvävsmorfologi markör och mål for nya behandlingar vid insulinresistens Dalianis Tina, Professor (K) Studier på humant papillomvirus (HPV) samt molekylära och immunologiska biomarkörers prognostiska värde för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativ huvudhalscancer

10 Enbart beviljade anslag de Faire Ulf, Professor (M) Molekylära och inflammatoriska markörer för hjärt-kärlsjukdom-kliniska, epidemiologiska och genetiska studier de Verdier Petra, Dr. med. vet. (K) Mekanismer bakom progrediering, metastasering och behandlingssvar vid urinblåsecancer. En populationsbaserad studie med fokus på kväveoxid och syremetabolism Eggertsen Gösta, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studium av patologiska tillstånd inom gallsyra- och kolesterolmetabolismen hos människa och försöksdjur med fokus på tarmens betydelse. Ehrenborg Ewa, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset ENERGY METABOLISM IN THE HEART FUNCTIONAL GENETIC STUDIES IN RELATION TO DIABETIC CARDIOMYOPATHY AND CARDIOVASCULAR DISEASE Ekbom Anders, Professor (M) Karolinska Institutet Effekter av farmakologisk, kirurgisk och annan intervention vid kronisk inflammation Eliasson Ann-Christin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Tidig träning efter neonatala skador Ericzon Bo-Göran, Professor (M) Karolinska Institutet Klinisk levercellstransplantation vid metabol leversjukdom samt vid akut leversvikt Eriksdotter Jönhagen Maria, Lektor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Cellmedierad tillförsel av nerve growth factor till patienter med Alzheimers sjukdom Eriksson Maria, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Hjärthypertrofi vid aortaklaffsjukdom - från molekylära mekanismer till prognos

11 Enbart beviljade anslag Eriksson Mats, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Studies on cholesterol metabolism focusing on gender related differences, diabetes mellitus, cholesterol esterification, and effects of recent and new hypolipidemic treatments Fadeel Bengt, Docent (M) Karolinska Institutet Kliniska och molekylära studier av ärftlig och förvärvad neutropeni: från basala mekanismer till en förbättrad diagnos och behandling. Falconer Christian, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Klinisk evaluering av syntetiskt implantat vid framfallskirurgi: säkerhet, effektivitet och hälsoekonomiska överväganden. Fischler Björn, Docent (M) Tre nyanser av gult: Experimentella och kliniska studier avseende etiologi, patogenes och förlopp vid neonatal kolestassjukdom. Fratiglioni Laura, Professor (K) Karolinska Institutet Cognitive impairment and dementia occur often in diabetic elderly patients: Why? Which are the clinical features of type 2 diabetes that can predict this complication? Frostegård Johan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Antiinflammatoriska naturliga antikroppar vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, inkluderande hjärtkärlsjukdom, Alzheimers sjukdom och reumatiska sjukdomar: ett nytt paradigm Graff Caroline, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Clinical and experimental studies of familial AD: a model for identifying prognostic and early diagnostic markers of sporadic AD Grönberg Henrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Validering av genetiska tumörmarkörers betydelse som komplement till PSA vid prostatacancerdiagnostik. En biobank för forskning om prostatacancer. Gunnarson Eli, Med. dr. (K) Astrocyternas roll för hjärnans homeostas under normala förhållande och vid ischemi

12 Enbart beviljade anslag Gunnarsson Iva, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ur ett genetiskt, immunologiskt och experimentellt perspektiv njurengagemang och manlig SLE Hafström Ingiäld, Adjungerad professor (K) Reumatoid artrit - debut och utveckling avseende reumatoid kachexi, ateroskleros, brosk- och benskada. Prediktiva faktorer samt läkemedelsbehandlingens roll Hahn Robert, Professor (M) Södertälje sjukhus AB Ny kinetisk metod för optimering av patienters hydrering före höftfrakturkirurgi Hammarqvist Folke, Adjungerad professor (M) Optimering av nutrition och metabolt omhändertagande av akuta patienter med pågående inflammatoriskt påslag. Utveckling av en klinisk forskningsenhet för nutritionsstudier. Hansson Johan, Docent (M) Kliniska och molekylärbiologiska studier av malignt melanom Hedlund Jonas, Docent (M) Ny etiologisk diagnostik, prognosbedömning och möjlighet till profylaktiska åtgärder för patienter med pneumoni och influensa. Helander Anders, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Nya känsliga och träffsäkra biomarkörer förbättrar möjligheten att påvisa bruk, riskkonsumtion och missbruk av alkohol och följa upp effekten av behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården Hellner Gumpert Clara, Med. dr. (K) Barn med neuropsykologiska funktionshinder: Psykisk och social hälsa under tonåren - en longitudinell tvillingstudie. Hellström Sten, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Spädbarn med hörselskada betydelsen av tidig upptäckt och tidig intervention

13 Enbart beviljade anslag Hellström-Lindberg Eva, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad symptomfri överlevnad för patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) genom patogenetiska, prognostiska och kliniska studier Henriksson Peter, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Kan megavariat statistisk analys hjälpa oss att identifiera nya faktorer som är viktiga att påverka för att uppnå för patienter önskvärda resultat Hillert Jan, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multiple sclerosis - one disease or many? Determinants of risk and course Hirschberg Angelica Lindén, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset Eating behavior, metabolism and reproductive function in women Hjelte Lena, Docent (K) Towards a cure for cystic fibrosis Isacsson Göran, Docent (M) SLSO Risker och nytta av antidepressiva mediciner avseende självmordsprevention Jacobsson Hans, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset RESEARCH AND CLINICAL APPLICATION OF A NORMATIVE PET/CT DATABASE FOR PSYCHIATRIC STUDIES Jensen-Urstad Mats, Docent (M) Ablationsbehandling vid förmaksflimmer - utveckling av nya behandlingstekniker Jokinen Jussi, Med. dr. (M) Endophenotypes and outcome of suicidal and violent behaviour

14 Enbart beviljade anslag Jörneskog Gun, Docent (K) Danderyds sjukhus AB Kan störd mikrovaskulär dilatationsförmåga i hud relateras till benägenhet för manifest diabetesmikroangiopati, och vilken betydelse har faktorerna lipider, hemostas och endogena vasokonstriktorer? Kahan Thomas, Adjungerad professor (M) Danderyds sjukhus AB Kardiorenala syndromet: från molekylära mekanismer till förbättrad vård vid kranskärlssjukdom och nedsatt njursfunktion Kaijser Magnus, Docent (M) Påverkar strålningen från datortomografi barns kognitiva förmåga uppföljning av en randomiserad klinisk prövning Kaldo Viktor, PhD (M) Vägledd, Internet-baserad självhjälp mot insomni. Utvärdering av behandlingseffekter, hälsoekonomi och som metod att minska och förebygga depression. Kalman Sigridur, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Optimering av en kritisk situation operation för höftfraktur hos den gamla patienten. En hälsoekonomisk studie med utfallsmått postoperativ morbiditet, mortalitet och livskvalitet Kere Juha, Professor (M) Karolinska Institutet NPSR1 som en ny biomarkör för svår astma Kimby Eva, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Biologiska studier vid follikulära lymfom och kronisk lymfatisk leukemi med inriktning på mikromiljö, kromosomala aberrationer och nya terapier med monoklonala antikroppar. Kosek Eva, Docent (K) Karolinska Institutet Betydelsen av opioidmedierade smärtreglerande system vid långvarig muskuloskelettal smärta; relation till symtom och behandlingsutfall. Kostulas Nikolaos, Med. dr. (M) Karolinska Universitetssjukhuset Ischemic Cerebrovascular Diseases: prospective evaluation of etiological factors, clinical symptoms and survival in association with inflammatory mechanisms.

15 Enbart beviljade anslag Kristoffersen Wiberg Maria, Docent (K) Klinisk radiologisk diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Utvärdering av metoder för förbättrad och tidig diagnostik Källenius Gunilla, Professor (K) Ett nytt nasalt tuberkulosvaccin Lagercrantz Hugo, Professor (M) Att andas eller inte andas? Genetiska, epigenetiska och omgivningsrelaterade störningar av autonom kontroll hos barn. Lagergren Jesper, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Förbättrad prevention och behandling av matstrupscancer Lagergren Pernilla, Forskarassistent (K) Vägar till en förbättrad vård av patienter med gastrostomi Landén Mikael, Professor (M) Karolinska Institutet En tvärvetenskaplig prospektiv longitudinell studie av bipolära syndrom Larsson Nils-Göran, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Att i patientmaterial identifiera mtdnamutationer som leder till sjukdom hos människa och undersöka dessa mutationers sjukdomsmekanismer i musmodeller. Larsson Tobias, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och Klotho vid kronisk njursvikt: implikationer för en accelererad åldrandeprocess och kardiovaskulär mortalitet Lehtiö Janne, Docent (M) TargetMap - Cellular signalling network based prediction tool for targeted cancer therapy selection

16 Enbart beviljade anslag Lilja Margareta, Lektor (K) Karolinska Institutet Supporting frail older persons to age in place; Effects of a tailored intervention program Linné von Hausswolff-Juhlin Yvonne, Docent (K) SLSO Psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med ätstörning Ljunggren Hans-Gustaf, Professor (M) Identifiering av immunologiska korrelat för prediktion av sjukdomsutveckling och behandlingseffekt vid HCV infektion Lönnqvist Per-Arne, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Lugn och smärtfri narkosinledning samt bättre postoperativ smärtlindring efter vanliga kirurgiska åtgärder på barn. Malmberg Karl-Johan, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Engraftment and Efficacy of Adoptive Natural Killer Cell-Based Immunotherapy for High-Risk Myeloid Diseases Marcus Claude, Professor (M) Barnfetma; studier av mekanismer för tidig störning i blodtrycksreglering och salivproduktion Marschall Hanns-Ulrich, Adjungerad professor (M) Genetic Origin and Molecular Pathogenesis of Gallstone Formation and Intrahepatic Cholestasis Mints Miriam, Docent (K) RENDOCAS (Registry of ENdometrial CAncer in Sweden): en studie av endometriecancer - etiologi, predisposition och prevention. Möller Hans, Dr. med. vet. (M) Förbättrad diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg och nacke

17 Enbart beviljade anslag Nilsson Gunnar, Professor (M) Karolinska Institutet Mastocytos och mastcellsaktiveringssyndrom - från studier av molekylära mekanismer till förbättrad diagnostik och terapi Nordenskjöld Magnus, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Genetiska analyser för cancerprognos Nordgren Ann, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Mosaicism som bakomliggande orsak till syndrom och fosterskador Norrby-Teglund Anna, Professor (K) Karolinska Institutet Centrala regulatorer av inflammation, koagulation och glukosomsättning vid svår sepsis/septisk chock Nyberg Ullakarin, Med. dr. (K) S:t Görans sjukhus Suicid i familjen- mot en klinisk praxis som reducerar risken för långsiktig psykisk ohälsa hos efterlevande föräldrar och syskon Näslund Erik, Professor (M) Danderyds sjukhus AB Mechanisms behind resolution of diabetes and weight loss after gastric bypass surgery for obesity Ottosson Carin, Med. dr. (K) Södersjukhuset SÖS AB Vacuum assisted closure En effektiv sårbehandling eller bara dyr och besvärlig för patienten? Palmblad Jan, Professor (M) Är abnorm angiogenes (kärlnybildning) gemensam sjukdomsmekanism och behandlingsmål vid idiopatisk menorragi, myelofibros och hemofilisk artropati? Parini Paolo, Docent (M) Studier av kolesterolomsättning i den friska och sjuka hjärnan. Utveckling av nya biomarkörer och nya terapeutiska strategier i samband med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar

18 Enbart beviljade anslag Pernow John, Professor (M) Karolinska Institutet Hjärt- och kärlprotektiv behandling vid ateroskleros, diabetes och ischemisk hjärtsjukdom med fokusering på endotelfunktion Piehl Fredrik, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Translationell experimentell och klinisk studie av smärta efter traumatiska nervskador Pontén Eva, Med. dr. (K) Behandling av rörelsehinder hos barn med cerebral pares: Effekt på hjärnbarkens aktivering, rörlighet i dagliga livet, rörelsekvalitet och de spastiska musklernas morfologi och proteinuttryck. Rannug Agneta, Professor (K) Karolinska Institutet The role of the Ah-receptor and the bioactive substance FICZ (vitamin F) in psoriasis Rasmussen Finn, Professor, överläkare (M) Karolinska Universitetssjukhuset Influences of major weight loss in obese women after surgical treatment on their partners and children s eating habits, physical activity, weight development and weight concerns Ringden Olle, Professor (M) Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på amniocyters immunhämmande effekt Rooyackers Olav, PhD (M) Karolinska Universitetssjukhuset Can appropriate feeding prevent protein catabolism in the critically ill ICU patient? Runeson Bo, Professor (M) Suicid och psykisk störning under och efter kriminalvård en fall-kontrollstudie Rydén Lars, Professor (M) Diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans och kranskärlssjukdom - förekomst, prognos och behandling

19 Enbart beviljade anslag Sahlin Lena, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Vävnads- och receptorberoende effekter av östrogenbehandling: från djurstudier till patient Sander Birgitta, Lektor (K) Prognosmarkörer och nya terapeutiska targets vid lymfom Sjöholm Åke, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB GLP-1: en terapeutisk strategi mot stroke och kognitiv dysfunktion vid diabetes Skare Stefan, Forskarassistent (M) Karolinska Institutet Development of a new set of magnetic resonance image (MRI) acquisition and correction methods to overcome motion artifacts due to involuntary head motion with application to all patients undergoing brain MRI Spetz Anna-Lena, Docent (K) Dysfunctional immune activation in HIV-1 infection; discovery of new disease progression marker to guide initiation of antiretroviral therapy Strigård Karin, Docent (K) Karolinska Universitetssjukhuset Utveckling och uppföljning av operativ rekonstruktion av bukväggsbråck Svanfeldt Monika, PhD (K) Karolinska Universitetssjukhuset Anemi, blödning och ålder vid operation för kolorektal cancer Svenningsson Per, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Multidisciplinära studier av tidigt förekommande icke-motoriska symtom vid Parkinson s sjukdom Svensen Christer, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Guidance of intravenous fluid therapy by haemoglobin analyses a new non-invasive goal directed method

20 Enbart beviljade anslag Svensson Leif, Docent (M) Södersjukhuset SÖS AB Prehospitala behandlingsaspekter vid akuta livshotande tillstånd. Nya och unika möjligheter att förbättra vården i den akuta vårdkedjan Svenungsson Elisabet, Med. dr. (K) Karolinska Universitetssjukhuset Varför orsakar autoimmuna systemsjukdomar prematur kardiovaskulär sjukdom? Söder Olle, Professor (M) Karolinska Institutet Exploitation of testicular stem cells to rescue spermatogenesis and steroidogenesis in children at risk for future infertility Sönnerborg Anders, Adjungerad professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Molekylärvirologiska och bioinformatiska studier av läkemedelsresistens vid behandling av kroniska infektioner Tham Kerstin, Professor (K) Karolinska Universitetssjukhuset En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke Törnkvist Hans, Lektor (M) Södersjukhuset SÖS AB Behandling av osteoporosfrakturer- ökad livskvalitet med stöd av förbättrad kirurgisk behandling Ullén Anders, Docent (M) Avancerad urinblåsecancer - nya behandlingsstrategier och metoder för prediktion och behandlingsutvärdering van Vollenhoven Ronald, Docent (M) Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av behandlingsstrategier vid tidig reumatoid artrit: SWEFOT studien och dess fortsättning NORDSTAR von Arbin Magnus, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Diabetes vid akut stroke en långtidsuppföljning och en interventionsstudie

21 Enbart beviljade anslag von Döbeln Ulrika, Docent (K) Lipidomsättningsrubbningar: Studier av energiomsättningen hos patienter för att optimera behandlingen och bättre förebygga senkomplikationer. Kartläggning av nya defekter och patogena mekanismer. von Schoultz Bo, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Effekter av hormonbehandling på bröstet Wahlgren Nils, Professor (M) Karolinska Institutet Metodutveckling för säkert breddgenomförande av evidensbaserad strokebehandling Wallen Håkan, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemostas vid stroke, hjärtinfarkt och diabetes och influenser av kvinnligt könshormon; studier med nya metoder i syfte att öka förståelsen för trombosmekanismer och förbättra antitrombotisk behandling Wasteson Arver Brita, Med. dr. (K) Uppföljning och omhändertagande av kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer, kontrollprogram, förebyggande operationer och psykisk hälsa Weitzberg Eddie, Professor (M) Karolinska Universitetssjukhuset Kväveoxider inom intensivvården Westgren Magnus, Professor (M) Fetal regenerative medicine Wickman Magnus, Professor (M) Södersjukhuset SÖS AB Miljö, livsstil och hälsa under uppväxten. En longitudinell studie (BAMSE) Wickman Marie, Adjungerad professor (K) Utveckling och uppföljning av bröstrekonstruktionsmetoder (proteser och kroppseget fett) vid bröstcancer eller vid cancerförebyggande bröstkirurgi

22 Enbart beviljade anslag Åvall Lundqvist Elisabeth, Docent (K) Translationella och kliniska ovarialcancerstudier för optimering av behandling och livskvalitet Örtqvist Åke, Docent (M) Smittskydd Stockholm Consequences of pneumococcal vaccination on child morbidity, serotype replacement and resistance pattern Ösby Urban, Med. dr. (M) SLSO Risker och utfall vid antipsykotisk behandling av schizofreni Östman Wernerson Annika, Docent (K) Strukturella, genetiska och biologiska markörer av klinisk betydelse vid proteinuri och njurskada

23 Bilaga 2 Enbart avslag Agréus Lars, Professor (M) Inflammatory Pathophysiology of Irritable Bowel Syndrome: investagtion of circulating cytokines and inflammatory genotypes in 3 population based endoscopy studies in Sweden Agvald-Öhman Christina, Med. dr. (K) Utformning och implementering av protokoll vid läggande av CVK i syfte att minska kateterrelaterade infektioner (KRI) samt förbättring av diagnostik och infektionsregistreing av KRI på intensivvårdsavdelning. Aklillu Eleni, Docent (K) Discovery, characterization and clinical application of novel genetic biomarkers for optimal therapy of CYP2C9 substrates e.g. phenytoin and warfarin. Akre Olof, Docent (M) Studier av prognos vid prostatacancer Alam Mahbubul, Docent (M) Danderyds sjukhus AB Hemodynamiska och ekokardiografiska studier hos patienter med ischemiska hjärtsjukdomar och hjärtsvikt klinisk tillämpning av nya metoder för diagnos, utvärdering av behandling och bedömning av prognos Albert Jan, Professor (M) Molekylärepidemiologisk kartläggning av HIV-epidemins dynamik, incidens och mörkertal bland män som har sex med män i Stockholm Albiin Nils, Lektor (M) Magnetisk resonansspektroskopi, MRS, för diagnostik av cancer i bukspottkörtel och gallvägar Aleman Soo, Med. dr. (K) T cell receptor gene transfer immunotherapy against hepatocellular carcinoma Alexanderson Kristina, Professor (K) Livssituation och återgång i arbete efter bröstcancer - en prospektiv kohortstudie

24 Enbart avslag Alici Evren, PhD (M) Immunotherapy of hematological malignancies by ex vivo expanded NK cells Alstergren Per, Docent (M) Prediction and early diagnosis of temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis Anders Westermark, Docent (M) Kan enskild strålkänslighet predikteras från stressrespons i enskild vävnadskomponent? Studier rörande sena bi-effekter av strålbehandling och deras relation till stressmarkörer. Andersson Magnus, Docent (M) Biomarkörer vid neuroinflammatorisk sjukdom Andolf Ellika, Docent (K) Danderyds sjukhus AB LifeGene- den perinatala armen- risk för utveckling av graviditetsdiabetes, preeklampsi och fetal tillväxthämning med hänsyn till genetik och omgivningsfaktorer såsom livstil, hälsa och stress Antovic Jovan, Docent (M) REAL TIME THROMBIN FORMATION: COMPARISON OF METHODS AND CLINICAL APPLICATION. NEW TOOLS TO PREDICT BLEEDING AND THROMBOSIS? Arndt Anton, Lektor (M) Implementation of innovative biomechanical techniques in the determination of internal tendon and skeletal dynamics in the foot. Arner Marianne, Docent (K) Södersjukhuset SÖS AB Medfödda handmissbildningar- epidemiologi, genetik och funktionshinder Arver Stefan, Docent (M) Transsexuality, en study of dynamic changes in brain sexual dimorphism, voice and bone structure due to changes in endocrine environment by contrary sex hormone therapy

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2014 04 01 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School Arbetsområde 1

Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School Arbetsområde 1 Deltagarförteckning EpiLife Doctoral School 2015 Arbetsområde 1 Carmen Basic carmen.basic@vgregion.se Kardiomyopati A Maria Bygdell maria.bygdell@gu.se A Pigi Dikaiou pigi.dikaiou@vgregion.se Kardiovaskulära

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2006-2008 2006 1. Aterosklerosforskning (tillsatt) 2. Cellkontakter som styr

Läs mer

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Dagens program Spelberoendesatsning Lund universitet / Beroendecentrum

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik och

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 NÄRVARANDE Ordförande Madelaine Tunudd, kammarrättsråd Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiolog, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Anslagsnummer: KF Projekttitel: Benskörhet hos barn med cancer. Anslagsansvarig: Eva Horemuzova

Anslagsnummer: KF Projekttitel: Benskörhet hos barn med cancer. Anslagsansvarig: Eva Horemuzova KF2015-0004 Benskörhet hos barn med cancer Eva Horemuzova Karolinska Universitetssjukhuset 354000 kr 1 år Medicin Arja Harila-Saari, Outimaija Mäkitie, Mikael Sundin NC2010-0012 Kan fysisk aktivitet lindra

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007

FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 1 FÖRTECKNING ÖVER AV VETENSKAPSRÅDET ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ANSTÄLLNING SOM FORSKARE UNDER ÅREN 2005-2007 2005 1. Jonkanalers molekylära funktion (tillsatt) 2. Diabetesforskning

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens

DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens DET NYA ÅLDRANDET - Dagens pensionär är en annan än gårdagens Hanna Falk, fil.dr, leg.ssk Sahlgrenska akademin vid GÖTEBORGS UNIVERSITET FORSKARE Eva Billstedt Anne Börjesson-Hanson Hanna Falk Kerstin

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013 Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop Janssen-Cilag AB Förord Ett nytt år innebär nya möjligheter. I slutet av förra året träffade Janssen en överenskommelse

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Överviktskirurgi - långtidseffekter

Överviktskirurgi - långtidseffekter Överviktskirurgi - långtidseffekter Swedish obese subjects study (SOS) Åsa Anveden AT-läkare, Doktorand Institutionen för klinisk och molekylär medicin 1. SOS 2. Kirurgi som diabetesprevention? 3. Effekter

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Tisdag 5/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal: Huddinge / Biblioteket K57 GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 1(5) PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska forskning och utbildning, Södersjukhuset 2015 03 09 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS?

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Regionmöte i Kardiologi och Klinisk fysiologi Jönköping 2015-03-19 Jörg Lauermann Hur behandlar vi? Hur behandlar

Läs mer

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis, svår sepsis och septisk chock Sepsis, svår sepsis och septisk chock Diagnostik och biomarkörer Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012 Sepsis continuum Sepsis Svår sepsis Septisk chock Systemreaktion

Läs mer

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Lars I. Andersson Project Leader Biobanking Clinical Microbiology BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

EFTERUTBILDNINGSKURS ALLMÄN ONKOLOGI

EFTERUTBILDNINGSKURS ALLMÄN ONKOLOGI Svensk Onkologisk Förening 2004 1(6) ALLMÄN ONKOLOGI MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 10.00 10.30 Kaffe, kursinformation 10.40 11.20 BRÖSTCANCER Jonas Bergh Avancerad sjukdom 11.25 12.05 BRÖSTCANCER Jonas Bergh

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy Onsdag 5/12 08.30 08.50 08.50 09.30 09.30-10.15 K64 rum 2, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Sidor inom parentes läses kursivt Introduktion neuropsykologi Kap.1. The Development of Neuropsychology

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2016 06 27 Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs I HT 2016, 2016 08 29 2016

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-08-27 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag:

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN Skånes universitetssjukhus Lund Vad är stroke? Arne Lindgren Professor i Neurologi, överläkare Skånes universitetssjukhus Lund Innehåll Allmänt om stroke Vad händer

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare

DEPRESSION OCH DIABETES. Åke Sjöholm Professor, Överläkare DEPRESSION OCH DIABETES Åke Sjöholm Professor, Överläkare Epidemiologi av depression och diabetes Patienter med diabetes har en prevalens för depressiva symptom på 31% och egentlig depression på 11%. Patienter

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Belastningsskador och Stress. Forskning vid CBF

Belastningsskador och Stress. Forskning vid CBF Belastningsskador och Stress Forskning vid CBF CBF, Centrum för belastningsskadeforskning Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle Fakta om CBF Forskargrupp inom avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap,

Läs mer

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Miia Kivipelto, MD, PhD Associate professor Bengt Winblad, Professor Aging Research Center Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital,

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR

Finländarnas hälsa har kontinuerligt förbättrats under. Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR JUSSI HUTTUNEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin Generaldirektör emeritus, tid. Folkhälsoinstitutet Läkemedel används för att BOTA SJUKDOMAR OCH SPARA PENGAR En väl genomförd läkemedelsbehandling

Läs mer

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 TITEL RESPONDENTER OPPONENTER EXAMINERANDE LÄRARE tis 7/6 Barns reaktioner i samband med premedicinering Sofia Grundel Anna Jonsson Anna-Lena Berglund 12.30-14.00 Stefan

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder. Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap

Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder. Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap Gammal och frisk? Hälsa efter 60 års ålder Eva von Strauss Docent i vårdvetenskap Hälsa efter 60 års ålder Bakgrund Äldres hälsa - demografi - fysisk och mental hälsa Prevention Världens befolkning 60+

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper.

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper. Bilaga till rapport Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden, rapport 270 (2017) 1 (8) Bilaga 11 Tabellering av studier i undergrupper. Tabell 1 Systematiska översikter (SÖ) för grupperna

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B64, Barngatan, plan Registrering, samling, kompendier, allmän

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B64, Barngatan, plan Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2017 01 10 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6

Klinisk smärta. Karolinska Institutet T 6 Klinisk smärta Karolinska Institutet T 6 Prevalens (%) av total och högintensiv långvarig smärta. A Kvinnor, totalt B Män, totalt C Kvinnor, högintensiv (4-5; 5-gradig skala) D Män, högintensiv (4-5) H.I.

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Individualiserade mål för glykemisk kontroll vid typ 2-diabetes

Individualiserade mål för glykemisk kontroll vid typ 2-diabetes Individualiserade mål för glykemisk kontroll vid typ 2-diabetes Patientcentrerad vård Mats Eliasson Medicinkliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå mats.eliasson@nll.se April 2012 Syftet med behandling av typ

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin Välkommen till Mun-H-Centers fokusdag 2008 Orofacial medicin Sjukhustandvård Oral medicin Orofacial medicin SYFTE med fokusdagen om Orofacial medicin är att tydliggöra vårdområdet och att hitta en riktning

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) jakten på the Holy Grail

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) jakten på the Holy Grail Amyotrofisk lateralskleros (ALS) jakten på the Holy Grail ALS Likemannstreff 26 mars 2014 Clas B. Johansson, Docent, af Jochnick fellow CMM, Karolinska Institutet, Jämtlands Läns Landsting Neurologiska

Läs mer