LiLL Lindfors. Hjärtskola. Original silicea. Starkare rygg. diabetes. För ett märkbart tjockare hår. bättre. så får du. de nya apoteken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LiLL Lindfors. Hjärtskola. Original silicea. Starkare rygg. diabetes. För ett märkbart tjockare hår. bättre. så får du. de nya apoteken."

Transkript

1 vår kronor bättre reportage Spa & Ayurveda SenaSte nytt diabetes så får du Starkare rygg Hjärtskola LiLL Lindfors hälsotips ta kontroll över din mage de nya apoteken Original silicea För ett märkbart tjockare hår 13 % Tjockare hår 100 % naturlig Fri från tillsatser Finns i hälsokostbutiken och på utvalda apotek Konsumentkontakt: Octean

2 2 ledare energi SökeS Vi är nog många som efterfrågar lite mer energi så här års. Helgerna är över och vi har en lång vårvinter framför oss innan solens strålar äntligen börjar värma på allvar. Tipsen och knepen för att få den där efterlängtade energin är också många; en del knaprar rosenrot och vitaminer, andra åker iväg på solsemester och en tredje åker iväg på spa. Och även om det bär emot; att träna och röra på sig är nästan alltid den bästa medicinen. Att prioritera sömn och äta regelbundet och nyttigt är också bra knep, som vi egentligen alla är så väl medvetna om. Att umgås med nära och kära ger också positiv energi och livslust. Detta nummer innehåller förutom inspiration och tips för att få mer energi och bättre hälsa, även forskningsnyheter om våra största folksjukdomar, intressanta reportage, porträtt på vår folkkära Lill Lindfors, recept från Medelhavet, ryggskola och mycket mer! Trevlig läsning! Malin Anderson Spa UNNA DIG EN UPPLEVELSE! En weekend eller bara ett besök över dagen på Roslagens vackraste spahotell handlar det om njutning. En skön spa behandling, en god middag, en avkopp lande övernattning... Bättre hälsa en titel från MediaValue ProduktansVarig: Adam Råsberg redaktör: Malin Anderson Projektledare: Moa Sundberg art director: Björn Hillbom omslagsbild: Lars Falck tryck: Rolfs Tryckeri AB för information om innehåll och kommande utgåvor: Adam Råsberg, , I samarbete MeD: KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN TEL Många lever med diabetes utan att veta om det. Är du i riskzonen? JAN-2010-S-2023-J Januari 2011 Gör vårt diabetestest på diabetesinfo.se

3 diabetes 3 i ett nyligen publicerat tema i läkartidningen 9:e november 2010 belyste några av landets främsta diabetesexperter nya aspekter kring typ 2-diabetes. här kommer en kort sammanfattning. Sjuk av socker bättre prevention & terapi i sikte personen dessutom är mindre känslig för insulinets effekt, s.k. insulinresistens. Insulinresistens är oftast förvärvad genom låg grad av fysisk aktivitet och/eller övervikt, Hindrik Mulder, professor, Lunds universitets diabetescentrum. Hur påverkar motion musklernas förmåga att handskas med glukos? Motion ökar musklernas förmåga att ta upp glukos och förbättrar känsligheten för insulin, Anna Krook, professor, Karolinska Institutet. Kost och typ 2-diabetes? Vid diabetes har lågfettkost respektive måttlig lågkolhydratkost likartade gynnsamma effekter. Det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att kunna bedöma långtidseffekterna hos personer med diabetes av mer extrem lågkolhydratkost med högt fettintag, t ex LCHF- (low carb high fat) och Atkinskost. Inget övertygande vetenskapligt stöd har framkommit vare sig för eller emot en ändring av dagens diabeteskostrekommendationer. Men det finns visst stöd för att grönsaker, baljväxter och fisk har gynnsamma effekter vid diabetes. Livsstilsbehandling, där råd om lågfettkost kombineras med råd om ökad fysisk aktivitet, skyddar mot utveckling av diabetes hos personer med glukosintolerans, Jonas Linsblom, farm dr, sbu och Kjell Asplund, pro- Hur kan man förutspå risk för att utveckla typ 2-diabetes? Det är viktigt att upptäcka diabetes så tidigt som möjligt för att kunna förebygga, bromsa och behandla sjukdomen. Genom att studera livsstilsfaktorer eller humorala faktorer kan man förutspå risk att utveckla sjukdomen, Claes-Göran Östenson, professor, Karolinska Institutet. Hur stor roll spelar arv och hur stor roll spelar miljö för att man ska utveckla sjukdomen? Arvet spelar stor roll för typ 2-diabetes, men också en rad andra påverkbara faktorer som övervikt, fysisk aktivitet, tobaksbruk och kost har stor betydelse för vem som riskerar att utveckla sjukdomen, Claes-Göran Östenson. Vilken roll har beta-cellen i typ 2-diabetes? Insulin frisätts från beta-celler efter en måltid och håller därigenom blodglukoskoncentrationen nere. en störning av beta-cellernas förmåga att frisätta insulin är en förutsättning för att typ 2 diabetes skall utvecklas. en rubbning av beta-cellens 2011.Ica.KIUP_ANNONSER/KIUP funktion är särskilt kritisk om Sida fessor, Norrlands universitetssjukhus. 1 Intensiv (glukossänkande) behandling i början, bra eller dåligt? Intensiv glukossänkande behandling vid typ 2-diabetes leder till minskad förekomst av mikrovaskulära komplikationer (tex ögonsjukdom). Huruvida makrovaskulär sjukdom (tex infarkt i hjärta och hjärna) också kan reduceras har under de senaste åren debatterats intensivt, och tillgängliga data talar för att effekten ses först efter lång tid. Tidig upptäckt liksom tidig behandling av typ 2-diabetes är därför viktig, Mikael rydén, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset. Framtidens diabetesläkemedel? De läkemedelsgrupper som ligger närmast att introduceras under de kommande fem åren är t ex DPP4- hämmare som i väsentlig utsträckning liknar de redan godkända samt DDP4-resistenta GLP-1-agonister. Andra läkemedelsgrupper i tidig utvecklingsfas är bl a hämmare av glukosabsorptionen i njuren, hämmare av konverteringen från kortison till aktivt kortisol samt medel som aktiverar glukokinas i betacellerna. Något stort behandlingsgenombrott syns dock inte i en nära framtid och behovet av alternativa behandlingsstrategier vid typ 2-diabetes är fortfarande stort, Christian berne, professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala. n AV: MAlIn Anderson Lovande behandling vid svår diabetes svenska forskare vid Uppsala Universitet har testat att transplantera Langerhanska öar till tvärstrimmig muskulatur (publicerade i Diabetes), med goda resultat. Tidigare har patienter med svår typ 1-diabetes kunnat behandlas med transplantation av Langerhanska öar till levern men det har ofta gett dåliga resultat på lång sikt vilket har betytt upprepade transplantationer. ett problem med transplantation till levern är en otillräcklig nybildning av blodkärl. I den nya studien kunde forskarna se en kärlförekomst och ett blodflöde hos transplantatet med cellerna som är jämförbar med hur det normalt ser ut i bukspottkörteln. n barndiabetes ökar Varje år insjuknar cirka 800 barn i sverige i typ 1-diabetes och sverige har högst förekomst i världen. Till symptomen hör ökad törst, att man kissar ofta, trötthet och att man tappar vikt. Ökningen av typ 1-diabetes bland unga drabbar främst barn under fem år och vår stigande välfärd med en bättre tillgång på mat är en av anledningarna. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram ett vaccin mot barndiabetes som nu testas på cirka 600 nyinsjukna barn i UsA och europa. Tanken är att det här vaccinet skulle kunna komma in i ett tidigt skede av sjukdomen, innan förstörelsen av de insulinproducerande cellerna hunnit gå för långt. n Hoppingivande, informativa och läkande! VILL DU VETA mer om din eller någon anhörigs sjukdom? Kunskap förbättrar chanserna att acceptera och överleva och ger dig större möjlighet att bli delaktig i vården. Därför skriver vi om de senaste rönen om KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Michael Alvarsson m fl Diabetes Vi har också böcker om MS, Prostatacancer, Melanom, Dyslexi, och Reumatism. ~~~~ Böckerna köper du i din bokhandel eller på våra folksjukdomar. LIVSviktiga böcker KAROLINSKA INSTITUTET UNIVERSITY PRESS

4 4 maghälsa Mag- och tarmproblem är aldrig roliga, och ännu mindre roliga blir de om de återkommer och påverkar vardagslivet. Mer än var tionde svensk lider av överkänslig tarm eller Ibs, Irritable bowel syndrome, som tillståndet kallas. sjukdomen innebär i princip att man har en funktionell mag- och tarmstörning. Trots att det medicinskt sett är en godartad sjukdom kan den orsaka mycket besvär. Hur sjukdomen upplevs är ofta väldigt individuellt. Det finns många med Ibs som inte ens känner att de behöver uppsöka läkare och de som har så svåra problem att de blir invalida, säger Lars Agréus, professor vid Centrum på Karolinska Institutet. Typiska symptom för Ibs är gaser i Fråga i hälsobutik eller på apotek Lindroos Hälsoagenturer magen, buksmärta som ofta ökar efter måltid men lättar när man tömt tarmen, oregelbundna avföringsvanor och en förändrad konsistens på avföringen. besvären kan komma och gå, förvärras och förbättras. en tillfällig förstoppning, diarré eller gaser i magen behöver dock inte innebära att man har sjukdomen. Är besvären ihållande och pågår under flera månader bör man dock uppsöka läkare och se om det går att ställa diagnos. Trots att sjukdomen kan vara ganska diffus kan man genom att utesluta en del lätt-testade saker, som till exempel laktos- och glutenintolerans, ställa en säker diagnos, säger Lars Agréus. Diagnosen ställs efter en noggrann genomgång av patientens symptom och en eventuell skräddarsyss utredning. en eventuell utredning kan bestå av avföringsprov, blodprov, rektoskopi eller koloskopi. Är man över 50 år när besvären börjar och framför allt om man även och drabbas av blod i avföringen ska man dock vara extar vaksam på om det istället kan vara tjocktarmscancer man lider av, och låta sig koloskoperas, säger Lars Agréus. Ibs är vanligast hos kvinnor (tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män) i framförallt de yngre generationerna. Det finns många teorier om Ibs uppkomst, men än så länge vet man inte varför vissa drabbas och andra inte. Det är antagligen en samverkan av flera faktorer. Det verkar till exempel finnas en ärftlig faktor. Man har också studerat om det kan vara en störning i tarmens nervsystem eller muskelceller, eller ha något med tarmfloran att göra. Man har också kunnat se att många får Ibs efter magsjuka/tarminfektion, att den triggar igång sjukdomen, berättar Lars Agréus. sjukdomen orsakas inte av psykologiska faktorer men upplevelsen av symptomen påverkas av hur man mår psykiskt. Lyssna på din kropp Tyvärr finns det idag inget botemedel mot Ibs, men det finns saker man kan göra som lindrar. en första steg i en bra behandling är att få diagnosen. Då vet man vad man lider av och kan känna ett visst lugn i det. Förutom mediciner som smärtlindrar och får igång eller stoppar magen, är det viktigt att ha en sund livsstil, att äta rätt och regelbundet och motionera. stress, snabbmat och att inte gå på toaletten när man behöver det förvärrar ofta symptomen. Det finns även studier som visat att kognitiv beteendeterapi och hypnos kan ha positiv effekt. När det gäller kosten kan det vara olika från person till person vilka livsmedel som passar bäst. Fiberrik kost kan ibland vara bra vid förstoppning men kan ge gasbesvär. Vid gasbesvär kan kolsyrade drycker, tuggummituggande, lök, bönor och kål öka besvären. Fett kan förvärra symptomen. Man ska äta och leva på det sätt som passar ens egen mage bäst och som man tycker fungerar. Lyssna på kroppen. Vänta till exempel inte med att gå på toaletten utan gå när du behöver, råder Lars Agréus. ett bra sätt att få stöd och råd för att hantera och leva med sjukdomen är att besöka en Ibs-skola som finns på vissa sjukhus, framförallt i storstäderna. bara att få kunskap om sjukdomen och veta vad den handlar om ger för många en trygghet, säger Lars Agréus. Man kan även få stöd och hjälp genom Mag- och Tarmsjukas riksförbund. n AV: MAlIn Anderson Mer information: Få ordning på IBS-magen och sänk samtidigt ditt kolesterol IBS, irriterad tjocktarm Diarrè och/eller förstoppning vid IBS Kolesterolsänkande Förstoppning / trög mage Hemorrojder eller där mjuk avföring är önskvärd HUSK Lindroos är ett växtbaserat läkemedel som består av ljust indiskt ispagulafröskal, som innehåller 85% fibrer. För mer information läs produktens bipacksedel. Växtbaserat läkemedel MT nr 27142

5 VITALAS FÖR DIN HÄLSA Ge ditt hjärta och dina kärl vad de behöver utan att ändra livsstil! Vår kropp kan inte själv producera Omega-3- fettsyror och inte heller lagra dessa under någon längre tid. Vi måste få i oss dessa syror via den dagliga kosten. Fet fisk som sill, lax och makrill är i vilt tillstånd rika på Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Visste du att Forskning visar att Omega-3 är gynnsamt för både muskler, leder, blod omloppet och även minnet. PASSA PÅ! Prova för endast: * 19:- Vi har skapat ett enkelt och säkert sätt för dig att addera omega-3 till din vardagliga kost utan att behöva ändra livsstil. Genom att äta 2 kapslar 60% Omega-3 varje dag så får ditt hjärta, dina kärl och leder ett tillskott av de fettsyror som din kropp inte har möjlighet att tillverka på egen hand. Du kan äta och leva som vanligt och ändå njuta av den positiva känslan att du gör något viktigt för dig själv för din hälsa! Det här får du: % högkvalitativ fiskolja En ren och stabil produkt Små kapslar lätta att svälja Lisa Nilsson, Vitalas AB DETTA ÄR VITALAS: Ja Tack! Jag vill prova 1-månads förbrukning av Omega-3 för endast 19 kr + Vitalas startades 1985 och har över 25 års erfarenhet inom kosttillskott. All tillverkning sker med högsta kvalitet och uppfyller kraven för internationell farmaceutisk standard. Produktionsanläggningen kontrolleras av Vitalas och av svenska myndigheter för att garantera produkternas höga kvalitet. Våra abonnemang har ingen bindningstid, inga köpkrav och inga dolda avgifter kr i porto och exp. avgift. Därefter får jag varannan månad, direkt hem i brevlådan, så länge jag själv vill, en 2-månadersförbrukning för endast 219 kr + 29 kr i porto och exp. avgift. Jag kan när som helst göra ett uppehåll eller säga upp mitt abonnemang genom att kontakta Vitalas. Namn: Adress: Postnr/Ort: Tel: * Porto på 29:- tillkommer. E-post: Erbjudandet gäller endast för personer över 18 år, en gång per hushåll och så långt lagret räcker. Vitalas lagrar dina uppgifter för att kunna fullgöra kundrelationen och lämna erbjudande om egna och andras produkter. Önskar du inte ta del av dessa, kontakta kundtjänst på telefon AN01 Svarspost Lund Frimärke behövs ej! VITALAS betalar portot!

6 6koSt S ChokLad är bra för hjärtat I en nyligen publicerad studie i Journal of Cardiovascular Pharmacology ( ) lät forskare vid Linköpings universitet16 försökspersoner äta 75 gram mörk choklad med syftet att undersöka effekten på enzymet ACe, vilket är involverat i kroppens blodtrycksreglering. De kunde konstatera att enzymets aktivitet hade minskat med i snitt 18 % tre timmar efter chokladintaget jämfört med innan. De farmakologiskt aktiva beståndsdelarna i kakao är så kallade katechiner och procyanidiner. Våra resultat tyder på att livsstilsförändringar med hjälp av livsmedel som innehåller höga halter av katechiner och procyanidiner förebygger hjärt-kärlsjukdom, säger Ingrid Persson, en av forskarna, i ett pressmeddelande från Linköpings universitet. n nordisk mat närproducerad och nyttig Medelhavskost i all ära, Nordisk mat kan också vara hälsosam och bra för vikten. Forskare vid Uppsala Universitet har studerat om nygammal nordisk kost kan vara lika bra för hälsan som medelhavskost (studien publicerades nyligen online i Journal of Internal Medicine). Det visade sig att de som följde kosten fick sänkt kolesterol och blodtryck, minskad kroppsvikt och förbättrad insulinkänslighet. Maten bestod av till exempel korngröt och rågbröd med makrill till frukost och mathavre eller matkorn med kyckling, lax eller makrill till lunch och middag. Maten var kryddad med dill, pepparrot, fänkål, kummin och senap och mellanmålen kunde bestå av äpplen, päron, plommon, blåbär och nötter. n att det är viktigt att idrottare äter bra mat är det knappast någon som ifrågasätter, men få satsar så mycket på utbildning som svenska ishockeyförbundet. ät som ett kosten har länge varit en prioriterad fråga för ishockeyförbundet, och genom den nya förbundskaptenen Pär Mårts har frågan fått ytterligare en skjuts uppåt. Få ledare inom idrottsvärlden brinner för kostens betydelse för prestationen som han. Jag pratar alltid om de tre viktiga hörnstenarna: träningen, vilan och maten! Det är så lätt att man som spelare eller tränare bara utökar antal träningspass, men helt glömmer bort att man måste hinna äta, säger Pär Mårts. Jag har sett massor av spelare komma till morgonträningar utan att ha ätit frukost och sällan är det de som håller i längden. Man måste upp på morgonen och äta frukost. Om inte annat får man mixa ihop en havrebomb på mjölk, havregryn, banan och ägg, hälla över i en flaska och dricka på vägen. Det viktiga är att man inte kommer till träningen med tom mage. planera måltiderna sedan 2008 har svenska ishockeyförbundet ett samarbetsavtal med AXA sports Club, där en rejäl portion kostutbildning ingår. På samtliga landslagläger, från 16 år och uppåt, finns kost med på schemat. De som håller i utbildningen från AXA sports Clubs sida är dietisterna Jennie Johansson och Karin Magnusson. De har båda jobbat med mat för elitidrottare i många år och har förutom ishockeyspelare också jobbat med fotbollslag, bandylag, landslagen i innebandy, ryttare m.m. När man utbildar idrottare är det tre saker som är viktiga att få fram; att de äter tillräckligt mycket mat, att maten de äter är av bra kvalitet samt att de ser till att ha rätt timing på måltiderna. Det handlar mycket om att få dem att planera sina dagar, motivera dem till att ha schyssta frukostgrejer hemma i kylen och att ta den där extra svängen förbi mataffären för att köpa med sig återhämtningsmål som de kan äta efter träningen, berättar hockeyproffs Karin Magnusson. Unga ishockeyspelare är ofta intresserade av att gå upp i vikt med följd att de sliter med tunga vikter på gymmet. Vad de kanske borde göra är att hoppa över ett träningspass och istället se till att äta ordentligt. För att bygga muskelmassa och gå upp i vikt måste man ligga på ett energiöverskott, man måste helt enkelt äta mer än vad man förbrukar. Dessa killar får lära sig att äta ofta, att dricka sådant som ger energi, och att varje dag få i sig energirika nötter eller frön av något slag, fortsätter hon. återhämtningsmål Karin Magnusson har under förra året utbildat såväl damkronor som juniorlandslag och Tre Kronor. Ledarna hade önskemål om att jag skulle fokusera på återhämtningsmålet så det gjorde jag. spelarna fick veta när de ska äta återhämtningsmål och vad de ska äta till återhämtningsmål, men också varför de ska göra det för det är ofta först då som motivationen till att börja göra det infinner sig, berättar hon. De fick också gruppvis läsa på olika förpackningar, allt från keso och mjölk till choklad och energidryck, för att själva kunna se vad som var bra respektive mindre bra som återhämtningsmål. n AV: MAlIn Anderson pär mårts havrebomb 1,5 dl havregryn 3 dl mjölk 1 ägg 1 banan Havrebomben går att variera i det oändliga, släng i det du har hemma - bär, kesella, honung, kakao, glass

7 Förlåt, vad SA du? den Vanligaste typen av hörselskada är hörselnedsättning och hela 1,3 miljoner svenskar hör dåligt till någon grad. De flesta med en hörselskada har svårt att höra diskantljud vilket innebär att konsonanterna, som ligger i de högre frekvensområdena, ofta faller bort. Många uppfattar fortfarande att något sägs men inte vad som sägs. Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är skador på innerörat, och i många fall beror skadorna på buller och åldersförändringar. Genetiska anlag har stor betydelse och olika personer är olika känsliga. Denna typ av hörselskada kan inte botas genom medicinsk behandling eller kirurgi men med bra hjälpmedel kan man fortfarande vara fullt delaktig i samhället. källa: hörselskadades riksförbund, hrf framsteg inom tinnitus Forskare vid Texas University, UsA gjort framsteg i behandling av tinnitus (Nature ). Genom att med svag elektrisk ström 300 gånger per dygn stimulera vagusnerven i nacken på bullerskadade råttor har de helt lyckats ta bort tinnitusljudet. samtidigt med den elektriska impulsen spelades toner i närheten av tinnitusfrekvensen upp men just den undviks. enligt forskarna har kombinationsbehandlingen fått nervcellerna att återgå till det normalläge de hade innan hörselskadan uppstod. n AV: MAlIn Anderson Linser för synen och nu för hörseln. öron 7 SoundLens - den osynliga hörapparaten Vår digitala minimalist är omöjlig att upptäcka för utomstående. Placeringen långt in i hörselgången utnyttjar ytterörats naturliga förstärkning av ljud på ett intelligent sätt. Läs mer på eller ring oss på E-post: Helosan_BättreHälsa_Icakuriren_jan11.indd :59:03

8 8 porträtt barn och kan nästan bli besatt av tanken på hur svårt många barn har det. samtidigt drivs jag av känslan att om jag engagerar mig så kan förhoppningsvis några barn i världen få det bättre. en stjärna i hälsans tecken i år firar Lill Lindfors 50-årsjubileum som artist. Så länge har denna folkkära och firade artist stått på scen som sångerska, komiker och skådespelerska. det senaste året har hon gjort succé i riksteaterns pjäs Svit plaza. Förutom för sin framgångsrika karriär är hon känd för att vara en person som ständigt engagerar sig, inte minst i frågor som rör hälsa. vacker och vältränad Nyss fyllda 70 år ser Lill Lindfors strålande vital ut. Det beror på en snäll kropp menar hon, och på att hon är medveten om vad hon stoppar i sig. Hon undviker snabbmat, men är inte rigid utan dricker gärna lite vin ibland. eftersom kroppen är mitt arbetsredskap är jag noga med återhämtningsperioder. Jag går och cyklar mycket, utom när jag turnerar, då det kan bli för lite motion. Jag är som vanliga människor helt enkelt och blir sjuk som alla andra. Viktigast för mitt välmående är sömn och sover jag inte tillräckligt syns det direkt på ögonen och känns i musklerna. Jag lyssnar också mycket på musik. Ofta lyssnar jag på klassisk musik men musikvalet varierar beroende på sinnesstämning. behöver jag fylla på med energi lyssnar jag gärna på brian eno som bl. a har skrivit Thursday Afternoon. Den består av flytande slingor och är väldigt meditativ att lyssna till. hälsa för själen eftersom jag firar 50-årsjubileum som artist skulle jag gärna göra en jubileumsshow, men eftersom jag varit så uppbokad i år vill jag först prioritera familj och vänner. Arbetsmässigt väntar en veckas turnerande i januari med Claes Crona trio, som även består av Mats Norrefalk och Hector bingert. sedan finns det många roliga saker som jag inte hunnit med på länge. bland annat ser jag fram emot en vecka till häst i september, det ska bli härligt, avslutar Lill Lindfors. n AV: CHArlotte PHAlén Jag är bland annat aktiv i 1,6 miljonersklubben som arbetar för att alla kvinnor ska ha bästa tänkbara livskvalitet, berättar Lill Lindfors. Klubben grundades av min vän Alexandra Charles och det kändes som en självklarhet att gå med. Alexandra gör ett fantastiskt Prjobb och klubben har skapat en helt ny medvetenhet kring kvinnors hälsa. eftersom inre och yttre hälsa hör ihop, tar vi upp alla aspekter av hälsa. bland annat informerar vi om hjärtoch kärlsjukdomar. Det är idag den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor, vanligare än bröstcancer. Vi stöder Centrum för Genusmedicin på Karolinska Institutet och målet är att starta en kvinnomottagning. hälsa handlar om helhet När det gäller hälsa och välbefinnande hör inre och yttre hälsa ihop. Något som Lill Lindfors själv fick erfara när hon fick problem med hjärtat, som ibland slog dubbla hjärtslag, s.k. arytmi. Jag blev ordinerad betablockerare, men eftersom jag är emot mediciner tog jag inte tabletterna utan konsulterade en annan läkare. Han konstaterade en för hög produktion av sköldkörtelhormon, vilket kan leda till problem med hjärtat. Det är inte farligt och efter en radiojodbehandling som slog ut en del av produktionen av sköldkörtelhormon, försvann arytmin. Ytterligare ett exempel på hur ett hälsoproblem kan vara kopplat till ett annat var när min dotter fick ett sår på näthinnan. Det ville inte läka, vilket visade sig bero på att hon hade för låg produktion av sköldkörtelhormon. Men med rätt behandling läkte såret snabbt. hälsosamt men krävande med engagemang Under sina första år som UNICeFambassadör reste Lill Lindfors till sydafrika, Zambia, Kenya och Nepal för att se och lära. särskilt engagerad är hon i flickors rätt till utbildning. Mitt engagemang som Unicefambassadör påverkar nog min hälsa på gott och ont. Det är fantastiskt att kunna bidra med något som kan hjälpa en annan människa. Men det är många gånger svårt, rent emotionellt. Jag har alltid engagerat mig i födelsenamn: Maj Lillemor Lindfors född: 12 maj 1940 familj: Man, barn och barnbarn Bor: Öland och stockholm LiLL Lindfors må bra tips sömn Lek med barnbarnet Umgås med vänner Dricka mycket vatten Promenader, åka skidor, rida Massage Lyssna på musik

9 Ett rörligare liv NYHET! Blisterförpackning Originalet Vill du förbättra rörligheten i dina leder? Ömmande, stela leder beror ofta på artros, en kronisk sjukdom som kan lindras. Artrox (glukosamin) är ett läkemedel som kan dämpa symtomen. Bäst resultat får du om du kombinerar Artrox med lättare träning. Beställ ledanpassade övningar kostnadsfritt via kupongen nedan och gå till ett apotek och fråga efter Artrox. Det kan bli första steget mot ett rörligare liv. ART101216PSE04 För mer information om artros, behandling och träning, gå in på Läs bipacksedeln innan användande. Artrox (glukosamin) filmdragerade tabletter (625 mg) för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox är receptfritt i de mindre förpackningarna om 60 tabletter (plastburk eller blister). Artrox ska inte användas av skaldjursallergiker, gravida eller ammande kvinnor. För mer information, se Produktresumén är uppdaterad Käkleder A xlar/ Ryggrad Höf tleder Fingrar Knäleder Fötter Pfizer AB, Sollentuna. Tel Fax

10 10 träning SatSa på en stark rygg en stark rygg gör dig bättre rustad för livets utmaningar och ålderns besvär. vår brottarstjärna martin Lidberg delar med sig av sina tips. Vad ska man tänka på när det gäller träning om man vill stärka ryggen och förebygga ryggproblem? Varje individ är unik och träningsprogram måste därför alltid utformas individuellt. Det som är lagom träningsdos för en normaltränad person kan vara rent skadligt för en som mest hängt vid datorn eller framför tv:n. Vilken träningsform man föredrar är också individuellt och glädjen i samband med träning är mycket viktigt. Men ibland behöver man trots allt komplettera med mindre roliga övningar för att stärka sin fysik och må bättre. rent generellt kan man säga att funktionell träning är bäst t.ex. Pilates. Kan du ge tips på en övning som man kan göra hemma och som inte är för komplicerad som stärker ryggen? Pilatesövningar med eller utan boll är bra hemövningar eftersom de inte kräver så stort utrymme eller en massa utrustning. rygglyft, plankan, stjärnan är namn på några effektiva övningar för att stärka upp både rygg och bål. Gummiband kan också vara ett bra komplement. Det viktigaste är att man får en bra instruktion innan man börjar så att man gör övningarna korrekt annars kan de vara både ineffektivt och skadligt. något man kan tänka på i vardagen för att stärka och skona sin rygg? Framför allt ergonomin på arbetsplatsen där man ju oftast tillbringar många timmar och dessutom kanske är under stor stress. Man ska t.ex. alltid lyfta med rak rygg och böjda ben och inte lyfta tunga pärmar lång ut från kroppen. sedan är det ju viktigt att röra sig så mycket man kan. Välja trappor framför hissen, ta en extra runda på kontoret och skippa bilen för att istället ta cykeln hem från jobbet. Alla vet om det men få får till det i vardagen. om man har problem med ryggen, hur kan man träna för att bli bättre/ lindra besvären? Det är viktigt att ta reda på vad ens ryggproblem beror på och det kan en ryggspecialist t.ex. kiropraktor bäst bedöma. beror ens ryggproblem främst på att man inte tränat tillräckligt eller på rätt sätt tar man hjälp av en duktig instruktör som gör ett individuellt anpassat program. sedan är det viktigt med kontinuerlig uppföljning så att man inte stagnerar utan kan fortsätta att utveckla sin fysik. det är ju populärt med MBt- skor just nu, är dessa även bra för ryggen? MbT skor gör att kroppens ledsinne aktiveras och påverkar hela kroppen. Det kan vara ett effektivt redskap både för elitidrottsmän och för motionärer men även här bör man först konsultera en kiropraktor för en individuell bedömning. n AV: MAlIn Anderson Martin Lidberg är aktiv i Svenska Hälsocampen där han som hälsocoach lär ut ett hälsoconcept med rätt träning och hälsosam kost. Är du intresserad av att hänga med på ett träningsläger? Läs mer på Har du besvär från nacke och/eller rygg? Bor du i Stockholms län? Då är hjälpen nära! På uppdrag av Stockholms läns landsting bedriver Rygginstitutet ett Ryggcentrum i Vaxholm. psykiatri. Din läkare kan via remiss remittera dig till Rygginstitutets Ryggcentrum. Du blir kallad till en bedömning av ett multiprofessionellt team, som tar ställning till om rehabiliteringsstart (inom fyra veckor) är ett bra alternativ för dig, eller om andra insatser är mer lämpliga. Rygginstitutets Ryggcentrums multiprofessionella team består av läkare, sjukgymnaster, psykologer, kuratorer, naprapater och kiropraktorer samt specialister inom ryggkirurgi och Adress: Ladvik Telefon: Rygginstitutet finns även i: Sundsvall - Växjö - Göteborg - Marbella VAXHOLM Fax: Hemsida:

11 egenvård 11 Håll dig frisk med hjälp av naturen naturen har i tusentals år spelat en viktig roll när det gäller att förebygga och behandla sjukdomar, och växtbaserade läkemedel och naturläkemedel är fortfarande en viktig resurs. f o t o : s v e n s k e g e n v å r d. Vi frågade Annika Hjerpe, Informationschef på svensk egenvård: Vad är egenvård? Vi definierar egenvård som något som individen kan göra för att bibehålla en god hälsa. Med rätt egenvård lever fler friskare och längre. Det gynnar inte bara individen utan sparar också resurser för samhället. För mig personligen är egenvård det jag kan göra själv för att hålla mig frisk och kanske slipper ett läkarbesök för något som hade kunnat undvikas. något område där egenvården vunnit mark? Information om naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel finns sedan 2008 med i FAss (vår svenska läkemedelskatalog) tillsammans med traditionella läkemedel, i samma system som dem. Det betyder att under samma läkemedelsgrupp finns en blandning av vanliga och växtbaserade och naturläkemedel redovisade. något område du vill lyfta fram där egenvården har stor betydelse? bibehållandet av ett normalt immunförsvar, försena åldrandet av lederna och kärlsystemet. ditt bästa egenvårdstips? Man ska sova så mycket man bara hinner och orkar, äta varierat, röra på sig regelbundet och vintertid ta sina promenader utomhus mitt på dagen för att ta tillvara på ljuset. Under vintern äter jag ofta multivitamin och fiskolja. Ibland lägger jag till andra preparat också som jag tror kan vara till nytta, till exempel rosenrot om jag är trött eller röd solhatt (echinacea) om jag är förkyld. Men det är min egen tolkning av vad som är bra för just mig. ett råd är att vara försiktig första gången du köper kosttillskott på internet. Var noga med att kolla vem som är avsändare/leverantör så att det är ett seriöst företag som följer lagstiftningen. Du kan bland annat kolla om de är medlemmar i svensk egenvård. n AV: MAlIn Anderson Mer info: CaninaRosa Slitna och stela leder med nedsatt rörlighet som följd blir allt vanligare ju äldre vi blir. För många kommer problemen smygande. Det kan röra sig om allt från att det blir svårt att knyta en hand, till att resa sig från en stol. En av dem som vet hur det kan kännas är Eleonor från Kvänum. Hon har upplevt stelhet i vänster hand, knän och rygg samt nacken. Som hos så många andra gjorde sig Eleonors stelhet påmind så gott som dygnet runt. Detta gjorde att Eleonor tvingades äta en hel del tabletter för att överhuvudtaget klara av dagen. Eleonor, Kvänum I takt med att mina leder blev stelare och stelare, provade jag så gott som allt. Så en dag i december förra året kom en granne över och berättade om strandnypon. Idag har Eleonor helt slutat med de tabletter som hon tidigare var tvungen att äta för att orka med dagen, och kan röra sig som hon vill. Idag kan jag knyta mina skor hur lätt som helst, och resa mig upp utan att tänka på vad jag gör. Numera äter jag strandnypon dagligen, berättar Eleonor. Lider du av stela eller slitna leder? Många upplever en positiv effekt av att äta torkade strandnypon. CaninaRosa är ett kosttillskott som består av 100% ekologiskt odlade strandnypon. CaninaRosa innehåller dessutom stora mängder C-vitamin och antioxidanter, vilket kan bidra till ökad livskvalitet. Gör som tiotusentals andra besök vår hemsida och läs mer! Introduktionspris: 229: för två månaders förbrukning! Varje förpackning innehåller 340 kapslar, och räcker i 8 veckor. Beställ din förpackning av CaninaRosa på eller ring vår kundtjänst på ! Jointus_ICAKuriren_192x124_version1.indd :29:54

12 12 rekreation varats underbara Lätthet redan i dörren möts jag av den lena doften av välbefinnande och mjuk musik, vilket får lite av vardagsstressen att rinna av mig omgående. Tunga vinterkläder åker av, och på kommer den fluffiga vita badrock som väntar. Vi vill ge gästerna en helhetsupplevelse av välbefinnande och omhändertagande, berättar Jeanette Finkvist, VD på Grand Hôtel stockholms spa raison d etre. Det ska vara en riktig minisemester från din vardag. varmt och kallt Två kvinnor samspråkar tyst i bastun i damernas lounge men lugnet bryts för en stund när de provar kallbadet, som håller sju, mycket uppfriskande, grader. Att hoppa rakt i frammanar korta utrop från mer ovana utövare, men ger samma härliga känsla och hälsofrämjande egenskaper som kallbad i en norrländsk tjärn. själv väljer jag istället att låta mig omhuldas av ångorna i den gemensamma ångbastun, modell större. byggd med råa block av natursten som fotstöd och en tjock dimma av ånga påminner den om trolska skogar, men med en värme från tropikerna. Ångbastu är ett ypperligt sätt att värma upp sig på innan en massage, och tidigare trötta muskler och frusen kropp nästan smälter in i den lena stenfåtöljen. Jag stirrar på den dimhöljda ljuspunkten i taket, och tappar tråden i tanken gång på gång för att snart ge upp och bara vara. efteråt vilar jag en stund med en bok på de uppvärmda stenhällarna framför bubbelbadet, med vattenfallets porlande som enda musik, och en ofattbart stor mosaik av en skogstjärn som blickfång. Len som en klipphäll När min terapeut, Pauline, kommer och hämtar mig är det mesta av veckans spänningar redan en tynande tillvaro. Vänligt leende leder hon mig till ett behandlingsrum med ett badkar på tass ståendes mitt i rummet, omringat av levande ljus. bredvid finns en massagebänk och skålar med de produkter som används för behandlingen jag har bokat: Nordic Autumn. Pauline berättar om behandlingen, men eftersom jag har känslig hud föreslår hon att vi byter ut torrborstningen mot en saltscrub med tranbär. efter det lämnar hon mig en minut för att hänga av baddräkt och badrock, och istället krypa ned mellan de mjuka lakanen och filtarna på massagebänken. Pauline masserar peelingen långsamt och metodiskt från fötterna upp, en kroppsdel i taget, tills jag är len som en klipphäll. När jag har duschat av saltet leder hon mig till badkaret som ångar av örter: rosmarin, tall och kamomill. Jag sjunker djupt i det varma vattnet, och får en halvtimmeslång skalpmassage som tar med sig de sista resterna av stress och oro. en underbar massage med björklotion avslutar behandlingen, och något motvilligt låter jag mig väckas ur dvalan med en kopp te som doftar myrtel och lavendel. att bara vara Jag stannar en timme till, i en loungefåtölj vid poolen. ett ungt par som kanske har unnat sig vistelsen som romantisk kväll flyter runt i det 32-gradiga vattnet, som är kantad av två levande eldar. Den nästan svarta bottnen av Grythytteskiffer är det enda mörka i denna annars skandinaviskt milda lokal, med enträ och len gotländsk sandsten som återkommande element. På vägen ut köper jag med mig en burk av teet för att förlänga upplevelsen. be renewed står det på burken, och jag försöker hitta en bra översättning. Återupplivad? Uppfräschad? Föryngrad? Just idag orkar jag inte fundera mer på det. Jag är varm från märgen, harmonisk och lugn, och detta räcker gott som anledning till att bara vara. n AV: erica landin Mer info: Vi har jobbat med avkoppling i 300 år -Välkommen du också För bokning

13 rekreation 13 SPA RESOR SÖNDAGAR FRÅN 1290 kr (gäller övernattning) Spa i Budapest Margitsziget Corinthia 5 ntr 5 ntr fr fr Ingår: Del i dubbelrum, bad, bastu. Halvpension (Margitsziget), Frukost (Corinthia). Flyg tillkommer. Flygpaket till Vilnius Hotel Tilto 2 ntr fr Europa Royale 3 ntr fr Le Meridien 3 ntr fr I hotellresorna till Vilnius ingår flyg, transfer, frukost. Ny katalog ute nu! feb-mars Baltic Beach Hotel Jurmala Spa Pirita Spa Pirita Spa Viimsi Spa Gröna huset Tervis Spa Jurmala Jurmala Tallinn Tallinn Tallinn Pärnu Pärnu feb-mars feb-mars 26/1-16/2 29/1-12/2 26/1-17/3 23/2-23/3 29/1-26/2 Fra Mare Haapsalu 29/1-26/2 I spa-resorna ingår: båtresa, boende, behandlingar, bad och bastu. Halv/helpension (Baltic Beach frukost). Priserna gäller avresa särskilda veckodagar. 4 ntr 4 ntr 5 ntr 8 ntr 4 ntr 5 ntr 9 ntr 6 ntr fr fr fr fr fr fr fr fr ONLINE- RABATT! SVENSKA HÄLSORESOR Sri Lanka 13/2-1/ pris: :- Följ med på en spännande resa till det natursköna Sri Lanka. Skön värme, ayurvediska behandlingar & massage, enkel yoga & hälsoinspiration. Välkommen! Schweiz 19/6-3/ pris: :- Vår resa till alperna med otroliga vyer, utfärder, sightseeing, bad, lätta vandringar & vegmat i en klass för sig! Veg matlagningskurs 20-21/ pris: 2700:- Senegal December 2011 pris: :- Upplevelseresa till det vänliga folket i Västafrika. Veg helpension & daglig kurs i afrikansk dans & djembetrumma ingår. Spännande utfärder! För broschyr , eller SVENSKA HÄLSORESOR Wellrest Floatingcenter Kom lite närmare på Yasuragi Hasseludden Till Yasuragi Hasseludden är det inte särskilt långt men upplevelsen som väntar stannar kvar desto längre. Ta med den du tycker om och njut av vårt japanska bad. Vila i en varm källa, prova qi gong eller låt dig hänföras av utsikten över Höggarnsfjärden. Sveriges största floatingcenter Försäljning av floatingtankar Våra fördelar Bästa priset i Europa Invändig storlek Ingången Lättskött Lättservad Boka på eller

14 14 rekreation Lev livet i morgonrock Just nu: Lilla SPA-paketet från 1.650:-/person * Njut av ett dygn på Kurorten Mösseberg med sköna SPA-behandlingar! Förutom tvårätters middag (kökets val) samt frukostbuffé och lunchbuffé, ingår ett kurbad och en valfri 25 minuters SPA-behandling. Dessutom finns full tillgång till SPA Mösseberg. Badrock och tofflor finns på rummet. * avser pris per person i dubbelrum, parkvillan. boende i kurhotellet från 1.850:- per person i dubbelrum. Kurhotell Konferens Spa Mössebergsparken, Falköping tel Ayurveda årig kunskap om Livet Ayurveda, sanskrit för kunskap om livet, är en indisk holistisk läkekonst. Holistisk innebär att både psyke och kropp behöver vara i balans för att vi ska vara friska, förklarar Lars Olsson på Laveda Hälsa&skönhet. Inom Ayurveda delas människor in i tre grundkonstitutioner (doshas). Dessa är vata (luft/rymd), pitta (eld och lite vatten) och kapha (vatten/ jord). Konstitutionerna ger uttryck i kroppstyp och personlighetstyp, och sätter prägel på hur vi reagerar på fysisk och psykisk stress. Grunden för att använda Ayurveda är att identifiera sin grundkonstitution mao, sin personliga sammansättning av de tre doshorna, och förstå hur den påverkar vad vi behöver för att må bra. från hudvård till indien Light-varianten av Ayurveda består av hudvård och teer, spabehandlingar, eller enstaka klassiska behandlingar som oljemassagerna abhyanga, shirodara eller swedana. Den som vill få en ordentlig utvärdering av sin konstitution och eventuella obalanser i kroppen, till exempel för att hantera kroniska problem, kan konsultera en Ayurvedarådgivare eller Ayurvedaläkare. Lars Olsson berättar att vanliga anledningar till att man bokar en Ayurvedisk konsultation kan vara Ibs, fibromyalgi, allergi, astma, vikt- eller kolesterolproblem, som enligt Ayurveda alla skapas av obalanser i doshan. Av en Ayurvedarådgivare får du råd om hur du ska äta och anpassa dina vardagsrutiner för att återfå harmoni. en livsstilsförändring med långsiktighet ger störst effekt, understryker Lars Olsson. För den som vill kickstarta sin behandling, kanske för att gå ned i vikt, behandla utbrändhet eller kroniska allergier, kan ett par veckor på retreat i Indien vara ett sätt att börja. Där får man anpassad mat, örter, dagliga behandlingar och utrensningar, vilket ger oerhörd effekt jämfört med en eller två behandlingar. Man får en stor hälsovinst genom att göra det mer intensivt, berättar Lars Olsson. n AV: erica landin Vilken dosha är du? Vatapersoner är oftast smala och går sällan upp i vikt. De har oregelbundet matbehov, ytlig sömn, och är energiska. I balans är de spontana, flexibla och har en smittande entusiasm. Vid obalans blir de lätt spända och nervösa, har svårt att veta vad de vill, och kan bli rastlösa, få torr hud och sömnsvårigheter. Pittapersoner har en normal benstomme och vikt, har känslig hy och blont eller rödlätt hår. De är driftiga och snabbtänkta, gillar utmaningar, och kan vara envisa och dominerande. I balans är de omtänksamma och energiska, med en glödande utstrålning. Om de hamnar i obalans har de en tendens till irritation och utbrändhet, och de får lätt inflammationer i hud, mage och ögon. Kaphatypen har solid kroppsbyggnad, och går lätt upp i vikt. De är starka, lugna och blir sällan arga. Morgontrötthet är ett typiskt kännetecken, liksom ovilja till förändringar. De är långsamma och metodiska i det mesta, från hur de äter och talar till hur de fattar beslut. I balans har de en lugnande effekt på sina medmänniskor, de upplevs som sympatiska och mjuka. Vid obalans kommer snabbt en viktökning och tyngd i sinnet, som kan leda till depression. testa på nätet:

15 varbergsstadshotell.com tel Utsikt och insikt Med kunskap och inspiration från Japan, Kina, Thailand och Indien erbjuder vi på Asia Spa välgörande behandlingar och aktivitetspass med mångtusenåriga traditioner. Finn din inre kraft och balans i vår unika miljö. Allt med en fängslande utsikt över Varbergs takåsar, fästningen och havet. Pris från 1375 kr inklusive Asia Spa, 3-rätters middag, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. Nyhet! Köp våra unika spaprodukter på En spavärld. Många upplevelser. Upptäck en helt unik oas med Västerhavet som vy. Här möts yttre energi med inre harmoni. Samla kraft i vårt ljusrum, fyll energi i våra aktivitetsrum och slappna av i våra varma och kalla källor. Stanna för en dag eller unna dig en avkoppling hela helgen. Kom till vår värld. Andas in. Vila ut. Göteborg arkenhotel.com

16 16 HjärtA kort hjärtskola hjärtinfarkt symptom: Det vanligast symptomet, särskilt för män, är plötsliga bröstsmärtor bakom bröstbenet som kan stråla ut i vänster arm. Kvinnors symptom kan vara mer diffusa. Man kan få andningssvårigheter, känna trötthet, illamående, yrsel och svimma. orsak: blodproppsbildning i hjärtats kranskärl på grund av åderförkalkning (*). Behandling: Livsstilsförändring krävs för att komma åt orsaken till sjukdomen. För att påverka symptomen: smärtlindring och blodproppslösande medel. Ibland görs ballongutvidgning, bypass-operation, för att förbättra blodtillförseln till hjärtat. hjärtklaffsinfektion symptom: Feber, trötthet, värk i kroppen, andfåddhet och viktnedgång. orsak: Hudbakterier eller munhålebakterier som kommer in i blodomloppet och slår sig ned på hjärtklaffarna. ett läckage kan uppstå. Det hörs som ett blåsljud när man lyssnar med stetoskop. Behandling: Antibiotika och vid omfattande skador, hjärtoperation. * Åderförkalkning Mer eller mindre lokal tillväxt av artärväggens innersta lager. Man vet inte exakt orsak men till riskfaktorerna hör hög kolesterolhalt, rökning, arv, manligt kön, övervikt, högt blodtryck, diabetes, stress och för lite motion. ett resultat av flera års ansamling av fett och kolesterol i blodkärlen. ett kalkliknande skal bildas som medför att hjärtat får arbeta hårdare för att pumpa runt blodet i kroppen. hjärtsvikt symptom: Trötthet, andfåddhet, viktuppgång, försämrad fysisk prestationsförmåga, aptitlöshet, hosta, hjärtklappning och kärlkramp. orsak: Hjärtat kan inte förse kroppens vävnader med den mängd syre och näring som behövs. Vanligaste orsaken är att hjärtmuskeln skadats av hjärtinfarkt eller att man under längre tid haft högt blodtryck. Behandling: Livsstilsförändring krävs för att komma åt orsaken till sjukdomen. För att påverka symptomen: läkemedel. hjärtrytmrubbningar symptom: Långsam, snabb och oregelbunden hjärtrytm. orsak: störningar i olika delar av hjärtats elektriska system. Ofta förenade med olika typer av symptom som hjärtrusning, yrsel, svimning eller plötsligt påkommande hjärtsvikt med matthet och andnöd. Behandling: Läkemedel som normaliserar hjärtrytmen, pacemaker eller kirurgiskt ingrepp. kärlkramp symptom: Tillfällig smärta i bröstet. orsak: beror ofta på att hjärtats kranskärl är åderförkalkade (*) och hjärtat får för lite blod och syre. Behandling: Livsstilsförändring krävs för att komma åt orsaken. För att påverka symptomen: Läkemedel och kirurgiska ingrepp. bästa sätten att förebygga hjärtproblem: Motionera regelbundet Rök inte Ät bra kost i små portioner och i lugn och trevlig miljö Stressa inte Mer info: källa: hjärt- och lungsjukas riksförbund När du bestämt dig! SWEBAR & BREAKFIRST BREAKFIRST Måltidsbar som både smakar gott och ger näring. Flera olika fi berkällor som ger mättnadskänsla och påverkar tarmfloran positivt. Mycket kalorisnål, endast 147 kcal! Konsumentkontakt Finns i välsorterade hälsofackbutiker och sportanläggningar. Dalblads Nutrition är medlem i Svensk Egenvård.

17 kost 17 recept Ligurisk fiskgryta från italien (6 portioner) fiskarna som föreslås är utbytbara. fråga i affären vad som är bäst just nu. Be att få fisken filead och be att få fiskbenen för att koka buljong på. Buljongen kan du laga i förväg och frysa in. fiskbuljong: 250 g röd mullus, skuren i bitar, spara benen 250 g filé av torsk, hälleflundra eller piggvar, skuren i bitar, spara benen 250 g filé av marulk eller annan fast fisk, skuren i bitar, spara benen 6 stora råa räkor eller havskräftor 1 liten gul lök, grovhackad 1 morot, grovhackad 2 matskedar bladpersilja, grovhackad, spara stjälkarna kastrull med så pass mycket vatten att det täcker. Låt det sakta koka upp och sedan sjuda. skumma bort orenheter från ytan. Lägg i lök, morot och persiljestjälkarna, låt det sedan sjuda 20 minuter. sila genom en finmaskig sil och mät upp 1 liter buljong. Om det är mer än så häller du tillbaka den silade buljongen i kastrullen och låter den sjuda tills den har kokat ihop till 1 liter. Till soppbasen värmer du olivoljan i en stor kastrull och fräser lök och fänkål i cirka 5 minuter så att de mjuknar. Tillsätt vitlök och tomat. Låt koka upp, sänk värmen och sjud tills tomaterna har reducerats till en tjock sås. salta och peppra och häll i 2 dl av vermouthen, saffran och potatis. Höj värmen och låt det koka 5 minuter, häll sedan i fiskbuljongen, sänk värmen och låt det sjuda 10 minuter eller tills potatisen är kokt. skrubba musslorna rena, dra bort skägget och kasta bort de som är trasiga eller som inte stänger sig när man knackar på skalet. Låt resten av vermouthen koka upp i en kastrull och lägg i musslorna. Lägg på lock och koka dem snabbt 1 minut eller tills skalet har öppnat sig (kasta bort de som inte öppnar sig). Ta ut musslorna ur skalen och lägg dem i en skål. Häll kokspadet och kasta bort de orenheter som finns kvar i kastrullen. Lägg räkor och fisk i soppan. rör om försiktigt och låt det sjuda 5 minuter tills fisken är kokt. Lägg i musslorna i sista minuten och låt dem bli varma. strö över persilja och servera soppan i varma skålar och med bröd eller crostini till. Starta behandlingen så snart som möjligt! Finns i tabletter och som orala droppar Framställd av ört och rot från färsk Echinacea Max 10 dagar*/behandlingstillfälle Övrig information se FASS.se Produkten köper du på Apotek och hälsobutiker 1 ¼ dl olivolja 1 rödlök, halverad och tunt skivad 1 stor fänkål, tunt skivad 3 vitlöksklyftor, tunt skivade 2 burkar à 400 g krossade tomater 3 dl torr vit vermouth eller torrt vitt vin en rejäl nypa saffranstrådar 450 g mjölig potatis, skuren i klyftor 450 g musslor gör så här Till fiskbuljongen sköljer du bort blod och inälvor från fiskbenen i kallt vatten. skala räkorna och ta bort den svarta tarmen. Lägg fiskbenen och räkskalen i en stor receptet är hämtat ur boken Maten runt Medelhavet, en resa för matälskare genom Frankrike, Italien, Marocko och spanien. norstedts förlag. Svenska Bioforce AB Box 147, Lund Tel Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel (extrakt av Echinacea purpurea), använt för lindring av symptom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. *Echinaforce ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle, om symptomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör man rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rekommenderas ej vid graviditet, amning, korgblomsallergi samt till barn under 12 år. Ta noga del av informationen på bipacksedeln eller, i tillämpliga fall, den yttre förpackningen. K_Ech0111 SvBioforce_Echinaforce_Battre_Halsa-ICA_kuriren_nr7_2011.indd

18 18 Apotek Sedan apoteksmonopolet försvann har det klivit in en rad olika aktörer på marknaden och vi har översköljts av nya loggor, produkter, priser och kampanjer. men vad betyder egentligen de nya apoteken för oss konsumenter och patienter? vad innebär de nya apoteken? Trots att det är mycket som händer med apoteksmarknaden så är det viktigt att komma ihåg att apotekens viktigaste uppgift, att hjälpa och råda kunden till en sund och bra läkemedelsanvändning och motverka felaktig användning, i form av utbildad och kunnig personal, är oförändrad. rådgivning är apotekens mest centrala roll, understryker Johan Wallér, VD på sveriges Apoteksförening. historisk ökning sveriges Apoteksföreningen har idag 11 medlemsföretag och förra året öppnades det cirka 200 nya apotek runt om i landet. Historiskt sett har sverige haft ett mycket lågt antal apotek per invånare jämfört med resten av europa, men nu ser vi att den klyftan minskar, säger Johan Wallér. På frågan om det ökade antalet apotek mest gynnar storstäder med fler potentiella kunder säger han att visst etablerar sig många där det finns mest behov, men det har även lett till apotek på platser där det tidigare inte funnits några. Nya apotek har etablerats över hela landet, tillägger han. konkurrens en annan oro kring den nya apoteksmarknaden har varit att små oberoende apoteken kommer få svårt att etablera sig och överleva. Jag tror dock inte riktigt det kommer bli så, då vi kommer se mer nischade apotek och satsningar på olika segment, som djurläkemedel, specifika folksjukdomar som diabetes osv., säger Johan Wallér. Vi ser det redan idag, Doc Morris satsar till exempel på hudvård och anställer hudterapeuter medan Apoteket Ab har Hälsokollen där man kan mäta sitt blodtryck och sitt blodsocker. Jag tror att de som har bästa chans att lyckas är kedjorna samt de små nischade apoteken, de mellanstora kan få det lite svårare. tillgänglighet en av de tydligaste fördelarna med de nya apoteken för oss konsumenter är en kraftig utökning av öppettiderna. Idag har många apotek kvällsöppet och helgöppet och en del har till och med nattöppet. Antalet öppettimmar på många av de nya apoteken är nästan det dubbla mot genomsnittet under monopolet, säger Johan Wallér. Idag får man som patient ofta ett e-recept av sin läkare och läkemedlet går sedan att hämta ut på vilket apotek som helst. Det sker genom det statliga bolaget Apotekens service som äger den elektroniska infrastrukturen, dit alla apotek måste ha uppkoppling. Oavsett apotek kan personalen gå in och hitta receptet och annan information som till exempel status på högkostnadskort. Om ett läkemedel inte finns på hyllan ska apoteken beställa hem det och i de allra flesta fall får man sina varor inom 24 timmar. Tidigare har man även kunnat hänvisa kunden till närmaste apotek som har varan, men efter omregleringen har möjligheterna för enskilda apotek att se andras apoteks lagersaldo upphört av konkurrensrättsliga skäl. sveriges Apoteksförening har därför tagit fram en praxis för branschen. Om kunden inte kan vänta tills nästa dag och det finns ett starkt medicinskt behov tas kontakt med annat apotek för att se om läkemedlet finns där. priser När det gäller priserna i de nya apoteken poängterar Johan Wallér att det är viktigt att skilja på receptbelagda och receptfria mediciner, samt andra produkter. receptbelagda läkemedel håller fortfarande nationella priser och prissättningen görs av en speciell myndighet. De har samma pris överallt, säger Johan Wallér. receptbelagda mediciner utgör ungefär 80 % av ett apoteks sortiment. resterande 20 % består av receptfria läkemedel samt handelsvaror som tandkräm osv. Dessa är det fri prissättning på och bestäms av varje apotek. Än så länge har vi inte sett någon större skillnad i pris på dessa varor jämfört med innan omregleringen, säger Johan Wallér. n AV: MAlIn Anderson Mer information: sveriges Apoteksförening: Gröt på ett helt nytt sätt AXA Great är en helt ny sorts gröt, full med bär, frukt och knapriga frön. Häll bara på hett vatten och rör om. Ha en Great dag. Bra mat från Lantmännen C279302_GREAT_Annons_192x60_IcaKuriren.indd

19 tandvård och munhälsa 19 Komfort Komfort och en god känsla och en god känsla när och var som helst! när och Dry var som Mouth helst! Gel Dry från Mouth GC Gel från GC dyrbara gaddar att det kan bli dyrt att gå till tandläkaren är det väl ingen som missat. här kommer lite goda råd på vägen för att hålla nere kostnaderna. borsta tänderna noga med fluortandkräm morgon och kväll. sila gärna runt skummet från fluortandkrämen under minst 30 sekunder, då ger den bäst effekt. Använd tandtråd varje kväll. Ta extra fluor genom tabletter, tuggummi eller sköljning. Ät mat på regelbundna tider. Ät godis så sällan du kan. Drick vatten istället för läsk. Det är fri prissättning på tandvård och du har rätt att i förväg få veta vad det kommer kosta. Det kan löna sig att jämföra priser innan du bokar tid. Visste du att....alla i sverige har rätt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Är du yngre är tandvården helt gratis. Tandvårdsstödet består av två delar, ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett högkostnadsskydd. Tandvårdsbidraget beror på hur gammal du är; till och med det år du fyller 29 år är bidraget 300 kr per år, från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 74 år är bidraget 150 kr per år och från och med det år du fyller 75 år är bidraget 300 kr per år. Du behöver inte ansöka om bidraget. n AV: MAlIn Anderson Dry Mouth Gel erbjuder de som lider av muntorrhet en bra känsla och komfort. Dess Dry unika Mouth neutrala Gel erbjuder ph ger de en som symptomatisk lider av muntorrhet lättnad, en medan bra känsla den Dry och samtidigt Mouth komfort. Gel garanterar Dess erbjuder unika de att neutrala som ph-värdet lider ger av muntorrhet en är symptomatisk på rätt nivå en bra så lättnad, att känsla demineralisering och medan komfort. den samtidigt Dess undviks. unika garanterar neutrala att ph ph-värdet ger en symptomatisk är på rätt nivå lättnad, så att demineralisering Dry den Mouth samtidigt Med medan undviks. Gel får garanterar de patienter att som ph-värdet Med lider Dry av Mouth är nedan på rätt Gel besvär nivå får de så en att patienter möjligheineralisering som till lider ett bättre av undviks. nedan dagligt besvär liv: en möjlighet dem- Med till ett Dry bättre Mouth dagligt Gel får liv: Som sover med öppen de mun patienter som Som lider sover av med nedan öppen besvär mun en möjlighet till Lider ett bättre av muntorrhet dagligt liv: p g a medicinering Lider av muntorrhet p g a medicinering Som Sjögren s sover med syndrom öppen mun Sjögren s syndrom Lider Sviter av i muntorrhet oral miljö efter p g strålbehandling a medicinering Sviter i oral miljö efter strålbehandling Sjögren s Ger protesbärare syndrom skydd för slemhinnan samtidigt Ger protesbärare som protesen skydd smörjs för slemhinnan samtidigt Sviter i oral som miljö protesen efter strålbehandling smörjs Ger protesbärare skydd för slemhinnan samtidigt som protesen smörjs Komfort och skydd under dygnets alla 24 timmar Komfort Dry Mouth och Gel skydd för dagligt under bruk, Tooth dygnets Mousse alla och 24 MI timmar Paste Plus på natten Dry Mouth Gel för dagligt bruk, Tooth Mousse och Kan beställas hos MI Paste Plus på natten Tandapoteket Kundservice GC NORDIC AB Tel Tel: GC NORDIC AB Vardagar: Tel

20 20 ögon än män. Förutom ålder kan torr inomhusmiljö, koncentrerat arbete framför datorn, bilkörning och kontaktlinser ge torra ögon. Många läkemedel har också torra ögon som biverkning. Det finns idag mängder av receptfria tårersättningsmedel att pröva, det som skiljer dem åt är dropparnas viskositet, dvs. om de är lätt- eller trögflytande. Ibland kan det vara bra att ha några olika, en för natten och en för dagen, och satsa gärna på droppar utan konserveringsmedel för att skona slemhinnan. barn - tonåring redan när ett barn är två veckor kan det följa rörelser och känna igen ansikten, och när det är fyra till sex veckor kan det följa och fokusera på saker. Om du som förälder misstänker att ditt barn har dålig syn bör du rådfråga vårdcentralen eller läkare. Den första ögonundersökningen rekommenderas ske runt tre års ålder. Innan grundskolan bör barnet genomgå en fullständig synundersökning. Vid åtta års ålder är den visuella utvecklingen i stort sett färdig. Keratokonus är en degenerativ ögonsjukdom som ofta börjar i puberteten och brukar avstanna vid 35 års ålder. sjukdomen ger en oregelbunden, toppig hornhinna som är tunn i mitten. Hornhinnan kan inte bryta ljuset normalt och man ser suddigt. Det kan ibland räcka med korrigerande linser men vid svåra fall kan till exempel hornhinnetransplantation vara nödvändig. graviditet synen kan förändras under en graviditet. Hormonförändringar kan till exempel leda till torra ögon, sudding och förvrängd syn och så kalllade floaters. Det sistnämnda är glaskroppsgrumlingar som innebär att ojämna punkter och linjer flyter i synfältet om man ser mot en ljus bakgrund. Dessa är naturliga symptom på graviditet och ingen fara. efter förlossningen brukar allt bli som vanligt. Om inte bör man uppsöka läkare. 40-plussare efter man fyllt 40 år kan ålderssyntheten smyga sig på. Då försämras ögats förmåga att ackommodera, det vill säga växla mellan att se skarpt på olika avstånd. Man ser fortfarande bra på långt håll men får allt svårare att se på nära håll. Kontrollera ögonen ofta och var vaksam på förändringar som du tidigare inte haft. Kanske behöver du glasögon, linser eller korrigera synen med laser. 60-plussare Nu är det viktigare än någonsin att kontrollera sina ögon. När vi blir äldre minskar linsens förmåga att ändra sin form, den blir grumlig och släpper igenom mindre ljus. en 70-åring behöver tre gånger så mycket ljus än en ung person. Tänk på att ha ordentlig belysning hemma och på arbetsplatsen, och undvik att köra bil i mörker. Ögonen blir också torrare med åren. svidande, kliande, grusiga och överansträngda ögon är ofta torra. Även rinnande ögon, paradoxalt nog, kan vara symptom på torra ögon. slemhinnorna blir känsliga och vi producerar mindre tårvätska, saliv och svett. Kvinnor drabbas oftare ögonsjukdomar risken att drabbas av olika ögonsjukdomar är nu också mycket större. Grå starr (katarakt) betyder att linsen blir så grumlig att synen förändras. behandling sker med kirurgi där den grumlade linsen byts ut mot en plastlins. Glaukom innebär oftast att trycket i ögat är för högt och behandling sker med ögondroppar, laser eller vid svåra fall, kirurgi. Håll koll på ögontrycket, särskilt om du har glaukom i släkten. Makuladegeneration är åldersförändringar i gula fläcken och betyder att syncellerna förtvinar vilket främst påverkar synskärpan på nära håll. Vid s.k. våt degeneration går synnedsättningen att bromsa. Näthinneavlossning börjar ofta med grumlingar och blixtar som följs av en skugga som dras från utkanten av synfältet mot mitten. När avlossningen når gula fläcken blir synnedsättningen kraftig. Det måste behandlas så fort som möjligt, med operation. Hornhinneinflammation (keratit) göra att ögat skaver och blir rött och rinnande, samt får försämrad syn. Ofta sätter sig inflammationen bara i ett öga. behandling sker med ögondroppar och om ärren blir bestående kan hornhinnetransplantation behövas. Hornhinnan kan även bli svullen, på grund av inflammation, slag mot ögat eller om linser använts felaktigt. behandling beror på orsak. n AV: MAlIn Anderson PIGGA ÖGON Återfuktar torra och irriterade ögon och gör dem pigga igen. Helt utan konserveringsmedel! Finns hos välsorterade optiker! Telefon:

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla bättre maj 2012 FOLKSJUKDOMAR TANDVÅRd spanyheter TRÄNING SMÄRTA & LEDer PRIS 29 kronor Hudvård på naturligt vis Förstå din hörsel lindra ögonbesvären Ät rätt med gi + Senaste nytt hjärnan & hjärtat Så

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24 NORDENS STÖRSTA TIDNING OM NATURLIG HÄLSA Nummer 4 November 2013 39 kr Vetenskap Experterna om IBS 24 julklappstips fertiliteten Går den att påverka? Möt veronica utbildningsansvarig och coach på Life

Läs mer

Tips för god munhälsa

Tips för god munhälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 2 maj 2009 Rökstopp läkemedel och personligt stöd hjälper TA med tidningen hem gratis! Tips för god munhälsa Stahremetoden nå din idealvikt för gott Sveriges mest lästa tidning

Läs mer

våra fem sinnen Gå under eller klättra över Flirta mera Vår hjärna glasogonfri.nu Louise Hoffsten om livet med MS

våra fem sinnen Gå under eller klättra över Flirta mera Vår hjärna glasogonfri.nu Louise Hoffsten om livet med MS våra fem sinnen september 2010 Flirta mera slipp torra ögon Vår hjärna de vanligaste hjärnsjukdomarna Gå under eller klättra över Louise Hoffsten om livet med MS God tandvård en investering Ny teknik osynlig

Läs mer

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014

Varför EKOfrisör? Oxytocin mirakelsubstans utan biverkningar. Massor av MASSAGE. Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2014 Massor av MASSAGE Varför EKOfrisör? Framtidens medicin är Funktionell Vaken Vila Hej Lungor! Massage för BARN och mycket mer! Oxytocin mirakelsubstans

Läs mer

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september december 2012 MGN l Så slipper du svullen mage fem tips! l Olika tarmsjukdomar Ditt husdjur får tandsten Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Vikingasjukan

Läs mer

Omega-3. Smärtkonferensen 2006. Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA:

Omega-3. Smärtkonferensen 2006. Läkarstämma i shoppingcenter. Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA: 4/2006 1/2006 Omega-3 fettet som gör dig friskare och smartare! Läkarstämma i shoppingcenter Läs om nya, alternativa smärtbehandlingsmetoder! TEMA: 16 sidors bilaga Smärtkonferensen 2006 Allt för hälsan

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING!

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 17 MAJ 2014 KVINNA I BALANS UNIKA TRÄNINGEN - som kan motverka benskörhet SID. 19 ALEXANDRA CHARLES:

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång

Hej Fötter! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014. Massagestudio med framgång Ny utbildning: Dansinstruktör Latin Jam! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Hösten 2014 Hej Fötter! Massagestudio med framgång SuJok koreansk handakupunktur Vad krävs av en duktig PT? Känslornas

Läs mer

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning N 6 2013 Magasin GRATIS TIDNNG Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning TEMA: BARNLÄNGTAN Flera vägar till föräldraskap SKÖNHET Glittrande ögon HÄLSOPROFILEN Emma Hamberg ONT I RYGGEN Hantera

Läs mer

KVINNA. Emma Wiklund: I BALANS. RESEFORMEN SOM ÖKAR Fördomarna börjar försvinna SMÄRTA I KROPPEN. Jag var så illa tvungen att skaffa mig ett jobb

KVINNA. Emma Wiklund: I BALANS. RESEFORMEN SOM ÖKAR Fördomarna börjar försvinna SMÄRTA I KROPPEN. Jag var så illa tvungen att skaffa mig ett jobb ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS SMÄRTA I KROPPEN KAN BERO PÅ DINA FÖTTER Läs mer om Fotkomfort på sid 4 MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 6 MAJ 2015 KVINNA I BALANS Emma

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS

indien magazıne HARTMANN karlstads profilen ayurveda LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER ANNE TenderWet-SPECIALISTER VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS Nummer 3 2007 En tidning från HARTMANN-ScandiCare AB HARTMANN magazıne indien LIVSSTIL MAT UPPLEVELSER karlstads TenderWet-SPECIALISTER profilen ANNE ayurveda VÄGEN TILL HÄLSA OCH BALANS PRODUKTINFORMATION

Läs mer

Hälsokällan nr5. Spring in våren! Stor. tävling! Camilla Ringström

Hälsokällan nr5. Spring in våren! Stor. tävling! Camilla Ringström DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN Q-PUBLISHING Hälsokällan nr5 2012Hälso Medföljer i Aftonbladet februari LÄS FLER TIDNINGAR PÅ WWW.Q-PUB.SE Camilla Ringström KA K GÅNGSTAVAR! UNIKA VINN AVA AV T GÅNGSTA

Läs mer

Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård

Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård Svenska smärtföreningen testar Svenska smärtföreningen testar 2/2006 1/2006 Kronisk smärta som egen diagnos Kvinna mitt i livet Tema Tio enkla steg att hantera kronisk smärta Nu har du möjlighet att beställa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 15 SEPTEMBER 2013 FOLKHÄLSAN Missa inte GE BLOD OCH RÄDDA LIV Utan blodgivare hade många operationer fått ställas in DIN GUIDE TILL

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA NOVEMBER 2005 VAR FJÄRDE SKOLBARN HAR ALLERGISKA ELLER ASTMATISKA BESVÄR Både arv och miljö spelar in men det

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Leif Mannerström har sin bästa tid nu

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Leif Mannerström har sin bästa tid nu 55+ det ljuva livet mars 2011 Fysisk aktivitet viktigt för ett sunt liv Regelbundna goda vanor ett under för hälsan Anpassa hudvården efter din ålder Leif Mannerström har sin bästa tid nu Halvera skatten

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer