attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr BIRGITTA ENGHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 4 2013 BIRGITTA ENGHOLM"

Transkript

1 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr TEMA NORDEN BIRGITTA ENGHOLM

2 ASSISTANSPOOLEN Välkommen till oss, vi arbetar med personlig assistans. Vi är stolta över att ge Dig ett rikt liv där Du styr din vardag. Vår drivkraft är att alla får möjlighet att välja sin egen tillvaro. Att alla, oavsett behov av stöd, har makten i sitt eget liv. Vi kan det Du har behov av. Varsamt, med lyhördhet utformar vi assistansen i din vardag. Våra assistenter är Dina vardagshjältar. De har rätt utbildning och arbetsledningen är närvarande i vardagen. Vår personal är verksamheten. Deras kompetens utvecklas ständigt genom utbildning välförankrad i dina behov. Vi står för helhetslösningar där samarbete är vägen mellan alla inblandade så som anhöriga, gode män, förvaltare, försäkringskassa, kommun och sjukvård. Vi tar ansvaret. Vi är eldsjälar. Vi tror på att möta Dig precis där Du är i varje given situation. Tel VILL DU VETA MER OM ADHD? Besök hemsidan för dig som är patient, förälder eller anhörig/sjukvårdspersonal. Här kan du läsa mer om orsak, utredning och behandling av ADHD. Janssen-Cilag AB Box 7073, SE Sollentuna. Tel Fax JC Janssen-Cilag AB

3 attention innehåll Den nordiska välfärdsmodellen I DET HÄR NUMRET efin flera a finn ff det fin ffä LEDARE 4 AKTUELLT 6 TEMA NORDEN 6 Danmark 7 Skolprojektet Vild & stilla 8 Finland 9 Island 10 Dorrit - presidentfrun med ADHD 12 Norge 14 PORTRÄTT Birgitta Engholm 17 Ur en brukarcoach perspektiv 18 Lärarstudenten Jessica: Det behövs struktur på rasterna 21 IT-stöd i skolan lönar sig 22 FILM & BÖCKER 25 FÖRBUNDSNYTT Attention ges ut av Riksförbundet Attention. Ansvarig utgivare: Anki Sandberg Redaktör: Linnéa Rosenberg E-post Telefon: Formgivare: Lovisa Schiller & Linnéa Rosenberg Annonsbokning: Adressändring: Prenumerationer och frågor: Omslagsfoto: Jón Thordason Korrektur: Birgitta Engholm Tryck: Exaktaprinting AB Ann-Kristin Sandberg Ordförande Attention Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och professionella inom området. 3

4 aktuellt Personer med NPF diskrimineras Antidiskriminering angår vår målgrupp i högsta grad men samhällsdebatten är inte riktigt där än. Är det inte en starkt etablerad funktionsnorm att komma upp en viss tid på morgnarna för att ta sig till jobbet och sen sitta där med två väl avvägda kafferaster på en dag? Vad händer med människor när det tas för givet att man ska klara det? säger Madelene Persson, projektledare för Hjärnkolls diskrimineringssatsning. Text: Karin Forsberg Foto: Martin Nauclér Madelene Persson DISKRIMINERING INNEBÄR finn Studiematerial till studiecirkeln "Din rätt". Anna Norrman MÅNGA SOM KONTAKTAR 4

5 SBUs kommunikation är problematisk Före sommaren publicerade SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering rapporten ADHD diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Rapporten var efterlängtad men gav ingen tydlig vägledning. Text: Anki Sandberg Foto: Martin Nauclér & Anders Norderman SBU MENAR ATT DE fl EFTERSOM ADHD UNDER m fi fi fl fl Replik från SBU ifi SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader. Läs hela debattinläggen här: Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention Måns Rosén, direktör SBU & professor 5

6 tema Norden Danmark: Intresset för ADHD ökar Danska ADHD-föreningen fyllde 30 år under 2012 och är den förening som funnits längst bland de nordiska. De började som en föräldraförening men har fått allt fler medlemmar med egen funktionsnedsättning i takt med att intresset för ADHD ökar. Text: Anna Norrman Danska ADHD -föreningen medlemmar föreningar jubileum 2012 DET ÄR STORT FOKUS Camilla Louise Lydiksen Föräldrar i fokus fl ff Samarbete med andra fl ff i eff Rådgivningslinje ger statistik fl fl 6

7 Elever i klass 0A på Lundergaardskolen får varsin Alla är bra på något-saga. Skolprojekt: Alla är bra på något Människor har alltid varit olika. Några av oss är långa och smala, andra är korta och runda. Det finns de med fart på och de som trivs bäst med att ta det lite lugnare. Det finns de som inte säger så mycket och de som pratar jämt. Inget sätt att vara är bättre eller sämre, vi behövs allihop. Mångfald är en gåva, säger barnboksförfattaren Renée Helmig Toft Simonsen. Foto: Grete Dahl HON HAR SKRIVIT ft fle finn 7

8 tema Norden Finska förbundet erbjuder många stödinsatser och medlemsaktiviteter: Vi är stolta över vår verksamhet Det finska ADHD-förbundet ry grundades redan Det är 11 år tidigare än Riksförbundet Attention. Hur ser då situationen ut för personer med ADHD i Finland? Har de hunnit längre än i Sverige? Text & bild: Karin Forsberg Nina Hovén-Korpela ADHDförbundet ry Grundades 1989 Antal medlemmar 2000 Lokalföreningar 20 Anställda 8 (snart 9 stycken) ADHD-förbundet ry företräder enbart personer med ADHD, men samarbetar med finska asperger- och autismförbundet, och Hjärnförbundet rf som bland annat företräder personer med dyslexi och dyskalkyli. DET ÄR LITE SOM Telefonrådgivning Från vänster: Tuuli Korhonen, Helin Vesala Nina Hovén-Korpela och Henna Niskala fl ft ADHD-kurser 8

9 Det Isländska förbundet växer: Presidentfrun ger draghjälp Island Europas mest glesbefolkade land med bara invånare. De flesta bor i Reykjavik. Litenheten gör att det är nära till makten. Många känner varandra och det är lätt att komma i kontakt med myndigheter och politiker. Text : Ann-Kristin Sandberg NÄR ATTENTION i infl fl ieff fl fl Mycket medicinering - ont om stödinsatser eft eft Eft Barnahuset stöttar familjer Diagnosticering av ADHD med biomarkörer ft ADHDförbundet samtökin 1900 medlemmar Firar 25-årsjubileum i år Är en av fyra som varit med och grundat barnhuset Sjónarhóll Från vänster: Ellen Calmon, Birgitta Engholm, Björk Þórarinsdóttir och Ann-Kristin Sandberg 9

10 tema Norden Dorrit - president Dorrit Moussaieff är en framgångsrik internationell affärskvinna och gift med Islands president. Genom att tala öppet om sin ADHD och dyslexi har hon blivit en förebild för många och fått flera fördomar på fall. Text: Gunnhildur Helga Steinþórsdóttir Översättning: Jón Thordarson DORRIT DIAGNOSTISERADES NÄR DORRIT VAR 18 ffä 10

11 frun med ADHD ft SPORT OCH FYSISKA DET HAR VARIT KRÄVANDE UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNINGEN Jag kanske inte alltid väljer den lättaste vägen men jag når alltid målet till slut 11

12 tema Norden ADHD Norge sätter barn och bru För oss är det särskilt viktigt att fokusera på barn och det förebyggande arbetet. Vi arbetar mycket med skolfrågor och med socialtjänsten, berättar Tor Eikeland på ADHD Norge. Text & foto: Malena Ranch DET SENASTE ÅRET ADHD Norge ADHD Norge grundades 1979 och har medlemmar. ff Likemenn ger råd och stöd infl ft e Oft Marianne Oftedahl och Tor Eikeland 12

13 are i fokus Mette Smedstad ft Växande efterfrågan på ADHD-coacher Oft Oft Norge satsar på självhjälp Självhjälp handlar om att bidra till sin egen stärkelseprocess. Att erkänna ett problem i sitt liv som man behöver hitta ett sätt att bemästra och att leva med på bästa möjliga sätt, förklarar Mette Smedstad, som är daglig ledare på Selvhjelp Norges distriktskontor i Oslo. Text & foto: Malena Ranch SELVHJELP NORGE ÄR ft ft flera eff 13

14 porträtt Förbundssekreteraren s Inom Attention florerar uttrycket att Birgitta Engholm sätter på sig hatten. Att ta på sig hatten är en metafor för när Attentions ständiga förbundssekreterare Fru Engholm hanterar komplexa situationer som uppstår inom förbundet och försöker bana väg för konstruktiva lösningar och goda samarbeten. Text: Cecilia Brusewitz Foto: Martin Nauclér När vi startade Attention fanns det ingenting för oss som har barn med NPF BIRGITTA ENGHOLMS HJÄRTA efter ärofyllt. Märkligt eftersom vi start. Efter talet ville applåderna aldrig ta slut. BIRGITTA VAR MED JAG ÄR UPPVÄXT har levt med tuffa 14

15 m sätter på sig hatten Det är så spännande att se kraften ute i andra i de lokala träffarna. hatten-begreppet viftar hon bara lite haft en liten del av arbetet. Hatten är oftast av, styrka och kraft i sammahanget, och lika förutsättningar, lyfter hon betydelsen av Jag trivs bäst med att arbeta med lokalföreningarna BIRGITTA HAR EN men också flera lyckosamma möten som ena son kunde börja i efter att han kraschat handlingskraft, 15

16 I mitt arbete som brukarcoach får jag i mötet med mina deltagare ofta responsen att det är en lättnad att berätta hur det verkligen är och att någon förstår, skriver Elisabet Hurtado Lundberg, ensamstående mamma med ADHD och två barn med ADHD och Aspergers syndrom som själv brottats med utanförskap och stigmatisering. Text: Lillemor Holmgren Som brukarcoach försöker vi se hela människan med livets alla delar FÖR OSS SOM JOBBAR eft ft Elisabet Hurtado Lundberg SOM ENSAMSTÅENDE MAMMA 16

17 ft ft ft ft Elisabet förstår mig Elisabet förstår mig och hon vet hur det är att leva med ADHD, säger Natalie, 17 år, och berättar att det var Elisabet som hjälpte henne vidare till utredning och ADHD-diagnos för snart två år sedan och som sedan dess varit hennes stora stöd. Inom kort föder hon sitt barn och är tacksam och glad över att ha Elisabet vid sin sida. Natalie har en stökig tonårstid bakom sig med alkohol, droger och destruktivt omgänge. Relationerna med jämnåriga har varit konfliktfyllda och hon har haft svårt med sitt humör, gränssättningar och kontinuitet. Vändningen kom när jag fick Elisabet som kontaktperson, säger Natalie. Vi gick på bio, fikade och jag började bli medveten om hur jag fungerade. Hur högt jag pratar, vad jag pratar om och hur det påverkar relationerna i min omgivningen. Idag mår hon bra och känner hopp inför framtiden. Hon har läst in högstadiet och fått en plats på gymnasiet som hon ska påbörja efter sin mammaledighet. Samordning, Brukarmedverkan Brukarcoach är ett IPS-projekt (Individual Placement and Support) med Göteborg stad som projektägare. Elisabet Hurtado Lundberg på NSPH i Göteborg är projektsamordnare och teamledare för fem brukarcoacher som är anställda av NSPH. Projektet bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, attitydpåverkan och samverkan mellan lokala arbetsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, VG-regionen och Göteborgs stad. Just nu är 30 deltagare kopplade till projektet. Syftet är att ta tillvara lokala erfarenheter och ta fram en gemensam rehabiliteringsmodell över hela staden och utveckla och stärka brukarinflytandet. Projektet beforskas av Göteborgs universitet. Förhoppningen är att modellen med brukarcoacher ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten. En brukarcoach har kunskap som baseras på egen erfarenhet. Hon eller han har exempelvis erfarenheter av att ha ADHD, ångest, depression eller bipolär sjukdom, har känt stigmatiserad och diskriminerad, misslyckats i skolan, knarkat och bråkat, fått avslag och haft konflikter med myndigheter, blivit missförstådd och känt sig uppgiven, hopplös och misslyckad. Men har också med sig positiva erfarenheter av att få ett gott bemötande, bli sedd, ta plats, kommunicera, lära sig att kompromissa, ta det lugnt, sätta igång, lyssna, samarbeta, ta eget ansvar och be om hjälp. Med dessa erfarenheter som grund ska de vara en bra kamratstödjare, motivatör, organisatör och försöka ge deltagarna hopp och tro på framtiden genom att bygga nya broar. 17

18 Lärarstudenten Jessica Laurila: Elever behöver struk Jessica Laurila är lärarstuderande och har ADHD. Hon har skrivit sitt examensarbete i specialpedagogik om delaktighet i skolans rastaktiviteter och menar att rasternas brist på struktur kan skapa osäkerhet hos många elever. Sin egen diagnos ser hon som en fördel som gör det lättare för henne att förstå. Text: Malena Ranch Foto: Martin Nauclér & Malena Ranch En nyckelfaktor är vuxentätheten på rasterna NÄR MAN finn 18

19 tur även på rasterna fler vuxn Se problemen med omgivningen inte med eleven Tabubelagt att vara lärare och ha ADHD finn ff finn Jessica Laurila 19

20 Jobb och egna pengar för dig med Asperger Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket jobb som skulle passa dig. Vi hjälper dig dit genom handledd arbetspraktik, stöd att läsa upp betyg och annat du behöver lära dig för att klara arbetslivet. Vi finns på Kungsholmen, Södermalm och Liljeholmen i Stockholm och är LOV upphandlade i Stockholms stad och Täby kommun. Tillstånd från Socialstyrelsen LOV-avtal med Stockholms stad och Täby kommun n

21 Teknikstöd i skolan lönar sig Om elever med kognitiva svårigheter får hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel kan de förbättra sina studieresultat avsevärt och ta sig in på arbetsmarknaden tidigare. Det är en lönsam affär för samhället, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson som på Hjälpmedelsinstitutets uppdrag har genomfört en socioekonomisk studie om teknikstöd i skolan i tre kommuner. Text: Lillemor Holmgren CIRKA 15 PROCENT det finn ft mig eft fic fi fi det fler s fi fi Eft Tidigare anpassade jag mig efter systemet och satt och krigade med papper och penna på lektionerna ELEVERNA I 21

22 film & böcker Handledning i att hantera mobbning När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Hjälp mitt barn är mobbat ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos de närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. HJÄLP MITT BARN ÄR MOBBAT! Fakta och stöd till föräldrar och skola Av: Lisbeth Pipping och Lars Arrhenius I BOKEN varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barnoch elevombudet. Med den här boken vill vi stimulera till samtal om att mobbning finns, säger Lisbeth Pipping. Vårt budskap är att de vuxna måste ta sitt ansvar och att det går att få en mobbningsfri skola. Hjälp, mitt barn är mobbat! är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar. Lisbeth Pipping är beteendevetare, författare och föreläsare. Hon har tidigare skrivit boken Jag mobbar inte som riktar sig till elever. Lars Arrhenius är advokat, generalsekreterare på Friends och tidigare barn- och elevombud. Boken finns att köpa på: Pris: 200 kr Madeleins självbiografi berör Idag lever Madelein ett välfungerande och fullspäckat liv med sex barn, jobb, styrelseuppdrag för Attention Riks och ordförandeskap i Attention-Hisningen Kungälv. SAMMA DJÄVLA ÅNGEST Av: Madelein Larsson Wollnik EN DAG bestämde jag mig att det fick vara nog. Efter ett liv med ångest, droger, självsvält och misshandel kändes det som om jag missat hela meningen med livet. Nu väntade jag mitt första barn och allting tog sig en helt ny vändning. Så börjar baksidestexten på den självbiografiska boken Samma djävla ångest, som Attention Hisingen- Kungälvs ordförande Madelein Larsson Wollnik skrivit. Det är en självutlämnande och ärlig bok om att vända något som verkar hopplöst till en styrka. Boken speglar Madeleins tankar och upplevelser från barndom till vuxen ålder. Den tar upp svåra ämnen som missbruk, misshandel och ett förhållande som nästan tog livet av författaren. Det är en tung men lättläst bok som är lätt att komma in i och svår att lägga ifrån sig. Boken finns att köpa i Attentions webbutik: Pris: 145 kr 22

23 Intresserad av din rätt vid diskriminering? Starta en studiecirkel! Möt Patrik Lindberg och hans väg till arbete... Många människor vittnar om att de blivit orättvist behandlade på grund av sin psykiska hälsa. Men hur ser diskrimineringslagen ut och vad kan jag göra om jag upplever att jag blivit diskriminerad? Hur kan vi tillsammans åstadkomma en positiv förändring? Starta en studiecirkel i Din Rätt och lär dig mer om dina och allas våra rättigheter! Beställ eller ladda ner på eller ring DIN RÄTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter...på nya solhagagruppen.se Solhaga gruppen Ett gott liv hela livet Behöver du kunskap om ADHD, Asperger, Tourettes syndrom, språkstörning eller OCD? Vi har kunskapen och erbjuder både öppna och skräddarsydda utbildningar om NPF. Våra föreläsare är både yrkeskunniga läkare, psykologer, sjuksköterskor, specialpedagoger samt arbetsterapeuter och personer med egen diagnos från Riksförbundet Attention. Vi har utbildat vårdenheter, kommuner, skolor, försäkringskassor, socialtjänsten och kriminalvården. Aktuella kurser hösten 2013: Uppdragsutbildning: Välkommen att kontakta oss om du har frågor, Gunilla Simonsson, utbildningsansvarig, eller Marie Adolfsson, utbildningsledare, Kunskap gör skillnad! 23

24 Välkommen till 15 november 2013 Inspirationsdag om anhörigstöd Socialstyrelsen, SKL, Nka, NSPH och Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Anmälan: Konferensavgift 600 kr inkl. kaffe och lunch. Anmälan till NSPH ska vara inne senast den 1 november Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Datum & tid: 15 november 2013, ASSISTANSPOOLEN Vägen till en fungerande vardag Tel , mobil personlig assistans för alla Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Jag har nått mitt mål, anställning på en bokhandel. Josef KISTAMÄSSAN MAJ 2014 Nu planerar vi för NPF-forum 2014 Riksförbundet 24

25 förbundsnytt Nedskärningar i skolan upprör Attention har kontaktas av många oroliga föräldrar till följd av nedskärningarna av stödet i skolan. Skolborgarrådet i Stockholms stad har exempelvis beslutat att minska verksamhetsstödet till resursskolorna med motiveringen att ökningen av barn i behov av särskilt stöd ökat drastiskt. Text: Martina Kopra ATTENTION HADE LÄNGE eft ft framgår det tydligt att fler för närmare hälften av barnen har läs- och Attention startar anhörigprojekt I SEPTEMBER PÅBÖRJAR ft fin Cecilia Brusewitz Dags att boka plats på NPF-forum Den maj 2014 arrangerar Attention för tionde gången NPFforum. Den här gången har konferensen tema Få det att fungera stöd och strategier för personer med NPF. Seminarier och föreläsningar kommer att handla om stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandlingar. NPF-forum brukar vara en uppskattad mötesplats för anställda inom vård, skola, och omsorg, personer med NPF och deras anhöriga, beslutsfattare från landsting, kommuner och myndigheter samt företag som erbjuder produkter och tjänster inom området. Givetvis kommer även representanter från Attentions 58 lokala föreningar att medverka. Konferensen kommer att vara på Kistamässan i Stockholm. Mer information om program, bokning av utställarplats med mera finns på attention-riks.se. Frågor besvaras av Karin Forsberg på attention-riks.se.eller Lovisa Schiller på Inspirationsdag om anhörigstöd Den 15 november bjuder Socialstyrelsen, SKL, Nka och NSPH in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa på Citykonferensen i Stockholm. Bland programpunkterna finns samverkan för att utöka anhörigstödet, barn som anhöriga och nätbaserat stöd. Dessutom kommer två av Hjärnkolls attitydambassadörer att dela med sig av sina egna berättelser om att vara anhöriga. Anmälan och mer information finns på nsph.se. 25

26 förbundsnytt Ännu ett lyckat vuxenläger: Gemenskapen har varit otrolig Den första veckan i juli arrangerade Riksförbundet Attention det uppskattade vuxenlägret för sjunde året i rad. Ett fyrtiotal deltagare och funktionärer samlades i vackra Grebbestad för en vecka full av nya möten och aktiviteter. Elizabeth Odalen Bjord står i informationen där hon svarar på lägerdeltagarnas frågor. Text & foto: Malena Ranch PÅ PROGRAMMET fly ffa fj ffa Sofia Andersson, Lysekil Jag gillar gemenskapen! Man kan bara gå och sätta sig och känna sig som hemma. Man behöver inte gå på alla aktiviteter utan kan bara komma hemifrån och träffa andra. Stefan Lundberg, Säter Jag är här för första gången. Jag kände att jag ville vara med jämlikar. Det är skönt att vara här, det känns ungefär som att komma hem, här känner man sig inte annorlunda än alla andra. Det händer saker hela tiden med föreläsningar och annat. Fredrik Hardeström, Husqvarna Det är intressant att träffa och lära känna folk med liknande erfarenheter. Det bästa är att kunna koppla av och att det sociala samspelet flyter på så bra eftersom vi har en stor förståelse för varandra. Sandra Taaveniku, Norrköping Bäst är utflykterna och att bara sitta och snacka med andra. Jag har trivts jättebra. Gemenskapen har varit helt otrolig. Det känns som att man kan prata med alla här. Stödmaterial om att utreda läs- och skrivsvårigheter SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagoger att göra likvärdiga och kvalitetssäkrade pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i skolan STÖDMATERIALET ÄR eft finn 26

27 Anders söker kärleken på teve Attention Utbildnings ordförande Anders Moberg är en av deltagarna i det omtalade TV-programmet De dejtbara. Anders Moberg PROGRAMMET FÖLJER Skolinspektionen granskar skolsituationen för elever med ADHD SKOLINSPEKTIONEN FRÅGORNA eft eft Projektet Vägar till jobb syns och hörs Det är bråda dagar för projektledaren Ingela Halvarsson, som berättar om höstens aktiviteter inom projektet Vägar till jobb. Förutom de arbetsplatsbesök som projektets informatörer kommer att göra i syfte att uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen hos personer med Asperger, så väntar två stora satsningar till: Mångfald och företagande 23 september Riksförbundet Attention är tillsammans med MISA medarrangör till konferensen Mångfald och företagande som i år går av stapeln på Kulturhuset Stadsteatern. Alla som är intresserade av ansvarsfullt företagande och vill se en arbetsmarknad som är öppen för alla ska besöka konferensen! Dessutom kommer Vägar till jobbs informatörer att finnas på konferensen för att ta emot intresseförfrågningar från företag och arbetsgivare som vill boka in ett kostnadsfritt besök av projektet, säger Ingela Halvarsson. Läs mer om konferensen på: attention-riks.se/omoss. Inspirations- och kunskapsdag 25 oktober Vägar till jobb arrangerar i samarbete med Attention Utbildning en inspirations- och kunskapsdag på ABF-huset för arbetsgivare, företagare och yrkesverksamma som stöttar personer med Asperger att få och behålla ett arbete. Åhörarna kommer att få träffa inspirerande personer med egen diagnos men även arbetsgivarförebilder som berättar hur de har fått det att fungera på just sin arbetsplats. Dagen är kostnadsfri Det handlar helt enkelt om att berika din arbetsplats, säger Ingela Halvarsson engagerat. Mer information om dagen finns på: attentionutbildning.se. 27

28 Händelserikt boksläpp September 23 Mångfald och företagande Stockholm Attentions nya bok Det finns alltid ett sätt har fått ett mycket positivt mottagande och uppmärksamhet i media sedan den släpptes i början av sommaren. Oktober 3 Grundkurs om NPF för skolan Stockholm 5-6 Ordförandeseminarium Uddevalla 10 World Mental Health Day Stockholm 16 Grundkurs för personal om NPF Stockholm 16 Temadag ADHD och lösningsfokus Umeå 17 Temadag autism/aspergers syndrom Huddinge 24 Fördjupningskurs om NPF Stockholm 25 Berika din arbetsplats! Stockholm 25 Berika din arbetsplats! Stockholm DET ÄR VÄLDIGT finn I augusti var det releasemingel för Det finns alltid ett sätt på Attentionkansliets soliga terrass Dysleximässa Sollentuna November 7 Temadag Unga vuxna med ADHD Sollentuna 9 Temadag om tjejer med NPF Stockholm 13 Grundkurs om NPF för skolan Malmö 15 Inspirationsdag om anhörigstöd Stockholm 16 Styrelsemöte Stockholm 20 Temadag Struktur och stöd till personer med NPF Husqvarna Ny serie om livet med autism UR HAR GJORT flera Mimmi och Helena eft Foto: Karin Alfredsson/UR 28

29 Läger året runt. Helger, skollov, höst, vinter, vår och sommar! KOM TILL RO MED KEDJETÄCKET Kedjetäcket är ett tyngdtäcke framtaget för att lindra oro, ångest och sömnlöshet. Täcket är försett med längsgående kedjor som formar sig efter kroppens konturer. Dess unika konstruktion gör att det inte tar mer plats än ett vanligt täcke och lätt kan transporteras och tvättas i vanlig tvättmaskin. Tel: Mail: Tuskulum betyder lantlig fristad. Vi finns till året runt för barn och ungdomar med ADHD, ADD, Tourette och Aspergers syndrom samt andra närliggande funktionshinder. Vi fungerar som ett stöd för dem och deras familjer. Tuskulum har ferieläger sommar, höst, vinter och vår, på flera platser i Sverige. dli ti Läs mer på där du kan fylla i en ansökan. TUSKULUM ESKIL JOHANSSONS AB Oppundavägen Enskede En konferens om det aktuella kunskapsläget Arr: KIND, Habilitering & Plats: Aula Magna, Stockholms Universitet kor 29

30 Riksförbundet Attentions lokala föreningar BLEKINGE LÄN Attention Blekinge Jan Hinderyd DALARNA LÄN Attention Dalarna GOTLANDS LÄN Attention Gotland Mikael Lindholm GÄVLEBORGS LÄN Attention Gästrikland Anders Simu Attention Hälsingland Hanna Wickström HALLANDS LÄN Attention Halmstad Attention Kungsbacka Annika Alnesjö Attention Falkenberg/Varberg Lizette Högfeldt JÄMTLANDS LÄN Attention Jämtland/Härjedalen Marina Eriksson jamtlandharjedalen.se JÖNKÖPINGS LÄN Attention Jönköping Annchristin Sandgren KALMAR LÄN Attention Kalmar Gunilla Gustafsson Attention Västervik/Vimmerby Gunilla Stieng KRONOBERGS LÄN Attention Kronoberg Sara Johansson Elving NORRBOTTENS LÄN Attention Norrbotten Luleå Bengt Westling SKÅNE LÄN Attention Lund Pontus Eriksson Attention Malmö Birgitte Filbert Attention Nordvästra Skåne Inger Nilsson Attention Nordöstra Skåne Föreningstelefon: Attention Sydöstra Skåne Thomas Persson Attention Trelleborg Ann-Mari Holmgren , Måndag Fredag STOCKHOLMS LÄN Attention Sollentuna Jonna Svensson Attention Nynäshamn Marie Anklew Attention Huddinge-Botkyrka Inger Lundin Attention Nacka/Värmdö Ann Louise Brage Attention Roslagen Camilla af Geijerstam gmail.com Attention Stockholms stad Karina Braun Attention Södertälje/Nykvarn Åsa Werner Attention Haninge Elsie Jedholt , SÖDERMANLANDS LÄN Attention Eskilstuna Paula Candolf Attention KFV-regionen (Katrineholm, Flen,Vingåker) Eva Nagy Attention Nyköping Anikka Holstein UPPSALA LÄN Attention Enköping/Håbo Nätet Jessica Axberg Attention Heby kommun Karin Ahlberg Attention Tierp/Älvkarleby Carina Pettersson Älvkarleby: Ann-Catherine Mattsson Attention Uppsala Ewa Wikander VÄRMLANDS LÄN Attention Karlstad Maria Christensson-Fröman VÄSTERBOTTENS LÄN Attention Skellefteå attention.skelleftea.org Attention Umeå Ann-Katrin Pettersson Attention Vilhelmina Ida Märtha Grankvist VÄSTERNORRLANDS LÄN Attention Sundsvall/Timrå Bengt Norlander Attention Ånge Britt Lindström Attention Örnsköldsvik Einar Härdin , VÄSTMANLANDS LÄN Attention Sala Peter Lindné Attention Västerås Föreningstelefon: VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Attention Borås Camilla Larsson Attention Göteborg Henrik D. Ragnevi Attention Hisingen-Kungälv Madelein Larsson Wollnik Attention Skaraborg Christina Brinkemo Attention Uddevalla Anita Larsson Attention Öckerö Ulrika Melander ÖREBRO LÄN Attention Lindesberg Tuula Pettersson Attention Örebro Christina Wendin ÖSTERGÖTLANDS LÄN Attention Östergötland Annelie Holm com Attention Östergötland Sydvästra Arne Andersson Medlemmar som flyttar eller av andra skäl vill byta förening måste meddela ändringen till förbundskansliet via mail eller via telefon

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1 2011-11-17 09.58 Sida 1 Föräldrakraft NR 3, 2013 10 nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer