attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr BIRGITTA ENGHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "attention TEMA NORDEN medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 4 2013 BIRGITTA ENGHOLM"

Transkript

1 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr TEMA NORDEN BIRGITTA ENGHOLM

2 ASSISTANSPOOLEN Välkommen till oss, vi arbetar med personlig assistans. Vi är stolta över att ge Dig ett rikt liv där Du styr din vardag. Vår drivkraft är att alla får möjlighet att välja sin egen tillvaro. Att alla, oavsett behov av stöd, har makten i sitt eget liv. Vi kan det Du har behov av. Varsamt, med lyhördhet utformar vi assistansen i din vardag. Våra assistenter är Dina vardagshjältar. De har rätt utbildning och arbetsledningen är närvarande i vardagen. Vår personal är verksamheten. Deras kompetens utvecklas ständigt genom utbildning välförankrad i dina behov. Vi står för helhetslösningar där samarbete är vägen mellan alla inblandade så som anhöriga, gode män, förvaltare, försäkringskassa, kommun och sjukvård. Vi tar ansvaret. Vi är eldsjälar. Vi tror på att möta Dig precis där Du är i varje given situation. Tel VILL DU VETA MER OM ADHD? Besök hemsidan för dig som är patient, förälder eller anhörig/sjukvårdspersonal. Här kan du läsa mer om orsak, utredning och behandling av ADHD. Janssen-Cilag AB Box 7073, SE Sollentuna. Tel Fax JC Janssen-Cilag AB

3 attention innehåll Den nordiska välfärdsmodellen I DET HÄR NUMRET efin flera a finn ff det fin ffä LEDARE 4 AKTUELLT 6 TEMA NORDEN 6 Danmark 7 Skolprojektet Vild & stilla 8 Finland 9 Island 10 Dorrit - presidentfrun med ADHD 12 Norge 14 PORTRÄTT Birgitta Engholm 17 Ur en brukarcoach perspektiv 18 Lärarstudenten Jessica: Det behövs struktur på rasterna 21 IT-stöd i skolan lönar sig 22 FILM & BÖCKER 25 FÖRBUNDSNYTT Attention ges ut av Riksförbundet Attention. Ansvarig utgivare: Anki Sandberg Redaktör: Linnéa Rosenberg E-post Telefon: Formgivare: Lovisa Schiller & Linnéa Rosenberg Annonsbokning: Adressändring: Prenumerationer och frågor: Omslagsfoto: Jón Thordason Korrektur: Birgitta Engholm Tryck: Exaktaprinting AB Ann-Kristin Sandberg Ordförande Attention Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och professionella inom området. 3

4 aktuellt Personer med NPF diskrimineras Antidiskriminering angår vår målgrupp i högsta grad men samhällsdebatten är inte riktigt där än. Är det inte en starkt etablerad funktionsnorm att komma upp en viss tid på morgnarna för att ta sig till jobbet och sen sitta där med två väl avvägda kafferaster på en dag? Vad händer med människor när det tas för givet att man ska klara det? säger Madelene Persson, projektledare för Hjärnkolls diskrimineringssatsning. Text: Karin Forsberg Foto: Martin Nauclér Madelene Persson DISKRIMINERING INNEBÄR finn Studiematerial till studiecirkeln "Din rätt". Anna Norrman MÅNGA SOM KONTAKTAR 4

5 SBUs kommunikation är problematisk Före sommaren publicerade SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering rapporten ADHD diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Rapporten var efterlängtad men gav ingen tydlig vägledning. Text: Anki Sandberg Foto: Martin Nauclér & Anders Norderman SBU MENAR ATT DE fl EFTERSOM ADHD UNDER m fi fi fl fl Replik från SBU ifi SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska hälso- och sjukvårdens metoder och utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader. Läs hela debattinläggen här: Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention Måns Rosén, direktör SBU & professor 5

6 tema Norden Danmark: Intresset för ADHD ökar Danska ADHD-föreningen fyllde 30 år under 2012 och är den förening som funnits längst bland de nordiska. De började som en föräldraförening men har fått allt fler medlemmar med egen funktionsnedsättning i takt med att intresset för ADHD ökar. Text: Anna Norrman Danska ADHD -föreningen medlemmar föreningar jubileum 2012 DET ÄR STORT FOKUS Camilla Louise Lydiksen Föräldrar i fokus fl ff Samarbete med andra fl ff i eff Rådgivningslinje ger statistik fl fl 6

7 Elever i klass 0A på Lundergaardskolen får varsin Alla är bra på något-saga. Skolprojekt: Alla är bra på något Människor har alltid varit olika. Några av oss är långa och smala, andra är korta och runda. Det finns de med fart på och de som trivs bäst med att ta det lite lugnare. Det finns de som inte säger så mycket och de som pratar jämt. Inget sätt att vara är bättre eller sämre, vi behövs allihop. Mångfald är en gåva, säger barnboksförfattaren Renée Helmig Toft Simonsen. Foto: Grete Dahl HON HAR SKRIVIT ft fle finn 7

8 tema Norden Finska förbundet erbjuder många stödinsatser och medlemsaktiviteter: Vi är stolta över vår verksamhet Det finska ADHD-förbundet ry grundades redan Det är 11 år tidigare än Riksförbundet Attention. Hur ser då situationen ut för personer med ADHD i Finland? Har de hunnit längre än i Sverige? Text & bild: Karin Forsberg Nina Hovén-Korpela ADHDförbundet ry Grundades 1989 Antal medlemmar 2000 Lokalföreningar 20 Anställda 8 (snart 9 stycken) ADHD-förbundet ry företräder enbart personer med ADHD, men samarbetar med finska asperger- och autismförbundet, och Hjärnförbundet rf som bland annat företräder personer med dyslexi och dyskalkyli. DET ÄR LITE SOM Telefonrådgivning Från vänster: Tuuli Korhonen, Helin Vesala Nina Hovén-Korpela och Henna Niskala fl ft ADHD-kurser 8

9 Det Isländska förbundet växer: Presidentfrun ger draghjälp Island Europas mest glesbefolkade land med bara invånare. De flesta bor i Reykjavik. Litenheten gör att det är nära till makten. Många känner varandra och det är lätt att komma i kontakt med myndigheter och politiker. Text : Ann-Kristin Sandberg NÄR ATTENTION i infl fl ieff fl fl Mycket medicinering - ont om stödinsatser eft eft Eft Barnahuset stöttar familjer Diagnosticering av ADHD med biomarkörer ft ADHDförbundet samtökin 1900 medlemmar Firar 25-årsjubileum i år Är en av fyra som varit med och grundat barnhuset Sjónarhóll Från vänster: Ellen Calmon, Birgitta Engholm, Björk Þórarinsdóttir och Ann-Kristin Sandberg 9

10 tema Norden Dorrit - president Dorrit Moussaieff är en framgångsrik internationell affärskvinna och gift med Islands president. Genom att tala öppet om sin ADHD och dyslexi har hon blivit en förebild för många och fått flera fördomar på fall. Text: Gunnhildur Helga Steinþórsdóttir Översättning: Jón Thordarson DORRIT DIAGNOSTISERADES NÄR DORRIT VAR 18 ffä 10

11 frun med ADHD ft SPORT OCH FYSISKA DET HAR VARIT KRÄVANDE UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNINGEN Jag kanske inte alltid väljer den lättaste vägen men jag når alltid målet till slut 11

12 tema Norden ADHD Norge sätter barn och bru För oss är det särskilt viktigt att fokusera på barn och det förebyggande arbetet. Vi arbetar mycket med skolfrågor och med socialtjänsten, berättar Tor Eikeland på ADHD Norge. Text & foto: Malena Ranch DET SENASTE ÅRET ADHD Norge ADHD Norge grundades 1979 och har medlemmar. ff Likemenn ger råd och stöd infl ft e Oft Marianne Oftedahl och Tor Eikeland 12

13 are i fokus Mette Smedstad ft Växande efterfrågan på ADHD-coacher Oft Oft Norge satsar på självhjälp Självhjälp handlar om att bidra till sin egen stärkelseprocess. Att erkänna ett problem i sitt liv som man behöver hitta ett sätt att bemästra och att leva med på bästa möjliga sätt, förklarar Mette Smedstad, som är daglig ledare på Selvhjelp Norges distriktskontor i Oslo. Text & foto: Malena Ranch SELVHJELP NORGE ÄR ft ft flera eff 13

14 porträtt Förbundssekreteraren s Inom Attention florerar uttrycket att Birgitta Engholm sätter på sig hatten. Att ta på sig hatten är en metafor för när Attentions ständiga förbundssekreterare Fru Engholm hanterar komplexa situationer som uppstår inom förbundet och försöker bana väg för konstruktiva lösningar och goda samarbeten. Text: Cecilia Brusewitz Foto: Martin Nauclér När vi startade Attention fanns det ingenting för oss som har barn med NPF BIRGITTA ENGHOLMS HJÄRTA efter ärofyllt. Märkligt eftersom vi start. Efter talet ville applåderna aldrig ta slut. BIRGITTA VAR MED JAG ÄR UPPVÄXT har levt med tuffa 14

15 m sätter på sig hatten Det är så spännande att se kraften ute i andra i de lokala träffarna. hatten-begreppet viftar hon bara lite haft en liten del av arbetet. Hatten är oftast av, styrka och kraft i sammahanget, och lika förutsättningar, lyfter hon betydelsen av Jag trivs bäst med att arbeta med lokalföreningarna BIRGITTA HAR EN men också flera lyckosamma möten som ena son kunde börja i efter att han kraschat handlingskraft, 15

16 I mitt arbete som brukarcoach får jag i mötet med mina deltagare ofta responsen att det är en lättnad att berätta hur det verkligen är och att någon förstår, skriver Elisabet Hurtado Lundberg, ensamstående mamma med ADHD och två barn med ADHD och Aspergers syndrom som själv brottats med utanförskap och stigmatisering. Text: Lillemor Holmgren Som brukarcoach försöker vi se hela människan med livets alla delar FÖR OSS SOM JOBBAR eft ft Elisabet Hurtado Lundberg SOM ENSAMSTÅENDE MAMMA 16

17 ft ft ft ft Elisabet förstår mig Elisabet förstår mig och hon vet hur det är att leva med ADHD, säger Natalie, 17 år, och berättar att det var Elisabet som hjälpte henne vidare till utredning och ADHD-diagnos för snart två år sedan och som sedan dess varit hennes stora stöd. Inom kort föder hon sitt barn och är tacksam och glad över att ha Elisabet vid sin sida. Natalie har en stökig tonårstid bakom sig med alkohol, droger och destruktivt omgänge. Relationerna med jämnåriga har varit konfliktfyllda och hon har haft svårt med sitt humör, gränssättningar och kontinuitet. Vändningen kom när jag fick Elisabet som kontaktperson, säger Natalie. Vi gick på bio, fikade och jag började bli medveten om hur jag fungerade. Hur högt jag pratar, vad jag pratar om och hur det påverkar relationerna i min omgivningen. Idag mår hon bra och känner hopp inför framtiden. Hon har läst in högstadiet och fått en plats på gymnasiet som hon ska påbörja efter sin mammaledighet. Samordning, Brukarmedverkan Brukarcoach är ett IPS-projekt (Individual Placement and Support) med Göteborg stad som projektägare. Elisabet Hurtado Lundberg på NSPH i Göteborg är projektsamordnare och teamledare för fem brukarcoacher som är anställda av NSPH. Projektet bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, attitydpåverkan och samverkan mellan lokala arbetsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, VG-regionen och Göteborgs stad. Just nu är 30 deltagare kopplade till projektet. Syftet är att ta tillvara lokala erfarenheter och ta fram en gemensam rehabiliteringsmodell över hela staden och utveckla och stärka brukarinflytandet. Projektet beforskas av Göteborgs universitet. Förhoppningen är att modellen med brukarcoacher ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten. En brukarcoach har kunskap som baseras på egen erfarenhet. Hon eller han har exempelvis erfarenheter av att ha ADHD, ångest, depression eller bipolär sjukdom, har känt stigmatiserad och diskriminerad, misslyckats i skolan, knarkat och bråkat, fått avslag och haft konflikter med myndigheter, blivit missförstådd och känt sig uppgiven, hopplös och misslyckad. Men har också med sig positiva erfarenheter av att få ett gott bemötande, bli sedd, ta plats, kommunicera, lära sig att kompromissa, ta det lugnt, sätta igång, lyssna, samarbeta, ta eget ansvar och be om hjälp. Med dessa erfarenheter som grund ska de vara en bra kamratstödjare, motivatör, organisatör och försöka ge deltagarna hopp och tro på framtiden genom att bygga nya broar. 17

18 Lärarstudenten Jessica Laurila: Elever behöver struk Jessica Laurila är lärarstuderande och har ADHD. Hon har skrivit sitt examensarbete i specialpedagogik om delaktighet i skolans rastaktiviteter och menar att rasternas brist på struktur kan skapa osäkerhet hos många elever. Sin egen diagnos ser hon som en fördel som gör det lättare för henne att förstå. Text: Malena Ranch Foto: Martin Nauclér & Malena Ranch En nyckelfaktor är vuxentätheten på rasterna NÄR MAN finn 18

19 tur även på rasterna fler vuxn Se problemen med omgivningen inte med eleven Tabubelagt att vara lärare och ha ADHD finn ff finn Jessica Laurila 19

20 Jobb och egna pengar för dig med Asperger Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket jobb som skulle passa dig. Vi hjälper dig dit genom handledd arbetspraktik, stöd att läsa upp betyg och annat du behöver lära dig för att klara arbetslivet. Vi finns på Kungsholmen, Södermalm och Liljeholmen i Stockholm och är LOV upphandlade i Stockholms stad och Täby kommun. Tillstånd från Socialstyrelsen LOV-avtal med Stockholms stad och Täby kommun n

21 Teknikstöd i skolan lönar sig Om elever med kognitiva svårigheter får hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel kan de förbättra sina studieresultat avsevärt och ta sig in på arbetsmarknaden tidigare. Det är en lönsam affär för samhället, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson som på Hjälpmedelsinstitutets uppdrag har genomfört en socioekonomisk studie om teknikstöd i skolan i tre kommuner. Text: Lillemor Holmgren CIRKA 15 PROCENT det finn ft mig eft fic fi fi det fler s fi fi Eft Tidigare anpassade jag mig efter systemet och satt och krigade med papper och penna på lektionerna ELEVERNA I 21

22 film & böcker Handledning i att hantera mobbning När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Hjälp mitt barn är mobbat ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos de närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. HJÄLP MITT BARN ÄR MOBBAT! Fakta och stöd till föräldrar och skola Av: Lisbeth Pipping och Lars Arrhenius I BOKEN varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barnoch elevombudet. Med den här boken vill vi stimulera till samtal om att mobbning finns, säger Lisbeth Pipping. Vårt budskap är att de vuxna måste ta sitt ansvar och att det går att få en mobbningsfri skola. Hjälp, mitt barn är mobbat! är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar. Lisbeth Pipping är beteendevetare, författare och föreläsare. Hon har tidigare skrivit boken Jag mobbar inte som riktar sig till elever. Lars Arrhenius är advokat, generalsekreterare på Friends och tidigare barn- och elevombud. Boken finns att köpa på: Pris: 200 kr Madeleins självbiografi berör Idag lever Madelein ett välfungerande och fullspäckat liv med sex barn, jobb, styrelseuppdrag för Attention Riks och ordförandeskap i Attention-Hisningen Kungälv. SAMMA DJÄVLA ÅNGEST Av: Madelein Larsson Wollnik EN DAG bestämde jag mig att det fick vara nog. Efter ett liv med ångest, droger, självsvält och misshandel kändes det som om jag missat hela meningen med livet. Nu väntade jag mitt första barn och allting tog sig en helt ny vändning. Så börjar baksidestexten på den självbiografiska boken Samma djävla ångest, som Attention Hisingen- Kungälvs ordförande Madelein Larsson Wollnik skrivit. Det är en självutlämnande och ärlig bok om att vända något som verkar hopplöst till en styrka. Boken speglar Madeleins tankar och upplevelser från barndom till vuxen ålder. Den tar upp svåra ämnen som missbruk, misshandel och ett förhållande som nästan tog livet av författaren. Det är en tung men lättläst bok som är lätt att komma in i och svår att lägga ifrån sig. Boken finns att köpa i Attentions webbutik: Pris: 145 kr 22

23 Intresserad av din rätt vid diskriminering? Starta en studiecirkel! Möt Patrik Lindberg och hans väg till arbete... Många människor vittnar om att de blivit orättvist behandlade på grund av sin psykiska hälsa. Men hur ser diskrimineringslagen ut och vad kan jag göra om jag upplever att jag blivit diskriminerad? Hur kan vi tillsammans åstadkomma en positiv förändring? Starta en studiecirkel i Din Rätt och lär dig mer om dina och allas våra rättigheter! Beställ eller ladda ner på eller ring DIN RÄTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter...på nya solhagagruppen.se Solhaga gruppen Ett gott liv hela livet Behöver du kunskap om ADHD, Asperger, Tourettes syndrom, språkstörning eller OCD? Vi har kunskapen och erbjuder både öppna och skräddarsydda utbildningar om NPF. Våra föreläsare är både yrkeskunniga läkare, psykologer, sjuksköterskor, specialpedagoger samt arbetsterapeuter och personer med egen diagnos från Riksförbundet Attention. Vi har utbildat vårdenheter, kommuner, skolor, försäkringskassor, socialtjänsten och kriminalvården. Aktuella kurser hösten 2013: Uppdragsutbildning: Välkommen att kontakta oss om du har frågor, Gunilla Simonsson, utbildningsansvarig, eller Marie Adolfsson, utbildningsledare, Kunskap gör skillnad! 23

24 Välkommen till 15 november 2013 Inspirationsdag om anhörigstöd Socialstyrelsen, SKL, Nka, NSPH och Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Anmälan: Konferensavgift 600 kr inkl. kaffe och lunch. Anmälan till NSPH ska vara inne senast den 1 november Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Datum & tid: 15 november 2013, ASSISTANSPOOLEN Vägen till en fungerande vardag Tel , mobil personlig assistans för alla Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Jag har nått mitt mål, anställning på en bokhandel. Josef KISTAMÄSSAN MAJ 2014 Nu planerar vi för NPF-forum 2014 Riksförbundet 24

25 förbundsnytt Nedskärningar i skolan upprör Attention har kontaktas av många oroliga föräldrar till följd av nedskärningarna av stödet i skolan. Skolborgarrådet i Stockholms stad har exempelvis beslutat att minska verksamhetsstödet till resursskolorna med motiveringen att ökningen av barn i behov av särskilt stöd ökat drastiskt. Text: Martina Kopra ATTENTION HADE LÄNGE eft ft framgår det tydligt att fler för närmare hälften av barnen har läs- och Attention startar anhörigprojekt I SEPTEMBER PÅBÖRJAR ft fin Cecilia Brusewitz Dags att boka plats på NPF-forum Den maj 2014 arrangerar Attention för tionde gången NPFforum. Den här gången har konferensen tema Få det att fungera stöd och strategier för personer med NPF. Seminarier och föreläsningar kommer att handla om stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandlingar. NPF-forum brukar vara en uppskattad mötesplats för anställda inom vård, skola, och omsorg, personer med NPF och deras anhöriga, beslutsfattare från landsting, kommuner och myndigheter samt företag som erbjuder produkter och tjänster inom området. Givetvis kommer även representanter från Attentions 58 lokala föreningar att medverka. Konferensen kommer att vara på Kistamässan i Stockholm. Mer information om program, bokning av utställarplats med mera finns på attention-riks.se. Frågor besvaras av Karin Forsberg på attention-riks.se.eller Lovisa Schiller på Inspirationsdag om anhörigstöd Den 15 november bjuder Socialstyrelsen, SKL, Nka och NSPH in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa på Citykonferensen i Stockholm. Bland programpunkterna finns samverkan för att utöka anhörigstödet, barn som anhöriga och nätbaserat stöd. Dessutom kommer två av Hjärnkolls attitydambassadörer att dela med sig av sina egna berättelser om att vara anhöriga. Anmälan och mer information finns på nsph.se. 25

26 förbundsnytt Ännu ett lyckat vuxenläger: Gemenskapen har varit otrolig Den första veckan i juli arrangerade Riksförbundet Attention det uppskattade vuxenlägret för sjunde året i rad. Ett fyrtiotal deltagare och funktionärer samlades i vackra Grebbestad för en vecka full av nya möten och aktiviteter. Elizabeth Odalen Bjord står i informationen där hon svarar på lägerdeltagarnas frågor. Text & foto: Malena Ranch PÅ PROGRAMMET fly ffa fj ffa Sofia Andersson, Lysekil Jag gillar gemenskapen! Man kan bara gå och sätta sig och känna sig som hemma. Man behöver inte gå på alla aktiviteter utan kan bara komma hemifrån och träffa andra. Stefan Lundberg, Säter Jag är här för första gången. Jag kände att jag ville vara med jämlikar. Det är skönt att vara här, det känns ungefär som att komma hem, här känner man sig inte annorlunda än alla andra. Det händer saker hela tiden med föreläsningar och annat. Fredrik Hardeström, Husqvarna Det är intressant att träffa och lära känna folk med liknande erfarenheter. Det bästa är att kunna koppla av och att det sociala samspelet flyter på så bra eftersom vi har en stor förståelse för varandra. Sandra Taaveniku, Norrköping Bäst är utflykterna och att bara sitta och snacka med andra. Jag har trivts jättebra. Gemenskapen har varit helt otrolig. Det känns som att man kan prata med alla här. Stödmaterial om att utreda läs- och skrivsvårigheter SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagoger att göra likvärdiga och kvalitetssäkrade pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i skolan STÖDMATERIALET ÄR eft finn 26

27 Anders söker kärleken på teve Attention Utbildnings ordförande Anders Moberg är en av deltagarna i det omtalade TV-programmet De dejtbara. Anders Moberg PROGRAMMET FÖLJER Skolinspektionen granskar skolsituationen för elever med ADHD SKOLINSPEKTIONEN FRÅGORNA eft eft Projektet Vägar till jobb syns och hörs Det är bråda dagar för projektledaren Ingela Halvarsson, som berättar om höstens aktiviteter inom projektet Vägar till jobb. Förutom de arbetsplatsbesök som projektets informatörer kommer att göra i syfte att uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen hos personer med Asperger, så väntar två stora satsningar till: Mångfald och företagande 23 september Riksförbundet Attention är tillsammans med MISA medarrangör till konferensen Mångfald och företagande som i år går av stapeln på Kulturhuset Stadsteatern. Alla som är intresserade av ansvarsfullt företagande och vill se en arbetsmarknad som är öppen för alla ska besöka konferensen! Dessutom kommer Vägar till jobbs informatörer att finnas på konferensen för att ta emot intresseförfrågningar från företag och arbetsgivare som vill boka in ett kostnadsfritt besök av projektet, säger Ingela Halvarsson. Läs mer om konferensen på: attention-riks.se/omoss. Inspirations- och kunskapsdag 25 oktober Vägar till jobb arrangerar i samarbete med Attention Utbildning en inspirations- och kunskapsdag på ABF-huset för arbetsgivare, företagare och yrkesverksamma som stöttar personer med Asperger att få och behålla ett arbete. Åhörarna kommer att få träffa inspirerande personer med egen diagnos men även arbetsgivarförebilder som berättar hur de har fått det att fungera på just sin arbetsplats. Dagen är kostnadsfri Det handlar helt enkelt om att berika din arbetsplats, säger Ingela Halvarsson engagerat. Mer information om dagen finns på: attentionutbildning.se. 27

28 Händelserikt boksläpp September 23 Mångfald och företagande Stockholm Attentions nya bok Det finns alltid ett sätt har fått ett mycket positivt mottagande och uppmärksamhet i media sedan den släpptes i början av sommaren. Oktober 3 Grundkurs om NPF för skolan Stockholm 5-6 Ordförandeseminarium Uddevalla 10 World Mental Health Day Stockholm 16 Grundkurs för personal om NPF Stockholm 16 Temadag ADHD och lösningsfokus Umeå 17 Temadag autism/aspergers syndrom Huddinge 24 Fördjupningskurs om NPF Stockholm 25 Berika din arbetsplats! Stockholm 25 Berika din arbetsplats! Stockholm DET ÄR VÄLDIGT finn I augusti var det releasemingel för Det finns alltid ett sätt på Attentionkansliets soliga terrass Dysleximässa Sollentuna November 7 Temadag Unga vuxna med ADHD Sollentuna 9 Temadag om tjejer med NPF Stockholm 13 Grundkurs om NPF för skolan Malmö 15 Inspirationsdag om anhörigstöd Stockholm 16 Styrelsemöte Stockholm 20 Temadag Struktur och stöd till personer med NPF Husqvarna Ny serie om livet med autism UR HAR GJORT flera Mimmi och Helena eft Foto: Karin Alfredsson/UR 28

29 Läger året runt. Helger, skollov, höst, vinter, vår och sommar! KOM TILL RO MED KEDJETÄCKET Kedjetäcket är ett tyngdtäcke framtaget för att lindra oro, ångest och sömnlöshet. Täcket är försett med längsgående kedjor som formar sig efter kroppens konturer. Dess unika konstruktion gör att det inte tar mer plats än ett vanligt täcke och lätt kan transporteras och tvättas i vanlig tvättmaskin. Tel: Mail: Tuskulum betyder lantlig fristad. Vi finns till året runt för barn och ungdomar med ADHD, ADD, Tourette och Aspergers syndrom samt andra närliggande funktionshinder. Vi fungerar som ett stöd för dem och deras familjer. Tuskulum har ferieläger sommar, höst, vinter och vår, på flera platser i Sverige. dli ti Läs mer på där du kan fylla i en ansökan. TUSKULUM ESKIL JOHANSSONS AB Oppundavägen Enskede En konferens om det aktuella kunskapsläget Arr: KIND, Habilitering & Plats: Aula Magna, Stockholms Universitet kor 29

30 Riksförbundet Attentions lokala föreningar BLEKINGE LÄN Attention Blekinge Jan Hinderyd DALARNA LÄN Attention Dalarna GOTLANDS LÄN Attention Gotland Mikael Lindholm GÄVLEBORGS LÄN Attention Gästrikland Anders Simu Attention Hälsingland Hanna Wickström HALLANDS LÄN Attention Halmstad Attention Kungsbacka Annika Alnesjö Attention Falkenberg/Varberg Lizette Högfeldt JÄMTLANDS LÄN Attention Jämtland/Härjedalen Marina Eriksson jamtlandharjedalen.se JÖNKÖPINGS LÄN Attention Jönköping Annchristin Sandgren KALMAR LÄN Attention Kalmar Gunilla Gustafsson Attention Västervik/Vimmerby Gunilla Stieng KRONOBERGS LÄN Attention Kronoberg Sara Johansson Elving NORRBOTTENS LÄN Attention Norrbotten Luleå Bengt Westling SKÅNE LÄN Attention Lund Pontus Eriksson Attention Malmö Birgitte Filbert Attention Nordvästra Skåne Inger Nilsson Attention Nordöstra Skåne Föreningstelefon: Attention Sydöstra Skåne Thomas Persson Attention Trelleborg Ann-Mari Holmgren , Måndag Fredag STOCKHOLMS LÄN Attention Sollentuna Jonna Svensson Attention Nynäshamn Marie Anklew Attention Huddinge-Botkyrka Inger Lundin Attention Nacka/Värmdö Ann Louise Brage Attention Roslagen Camilla af Geijerstam gmail.com Attention Stockholms stad Karina Braun Attention Södertälje/Nykvarn Åsa Werner Attention Haninge Elsie Jedholt , SÖDERMANLANDS LÄN Attention Eskilstuna Paula Candolf Attention KFV-regionen (Katrineholm, Flen,Vingåker) Eva Nagy Attention Nyköping Anikka Holstein UPPSALA LÄN Attention Enköping/Håbo Nätet Jessica Axberg Attention Heby kommun Karin Ahlberg Attention Tierp/Älvkarleby Carina Pettersson Älvkarleby: Ann-Catherine Mattsson Attention Uppsala Ewa Wikander VÄRMLANDS LÄN Attention Karlstad Maria Christensson-Fröman VÄSTERBOTTENS LÄN Attention Skellefteå attention.skelleftea.org Attention Umeå Ann-Katrin Pettersson Attention Vilhelmina Ida Märtha Grankvist VÄSTERNORRLANDS LÄN Attention Sundsvall/Timrå Bengt Norlander Attention Ånge Britt Lindström Attention Örnsköldsvik Einar Härdin , VÄSTMANLANDS LÄN Attention Sala Peter Lindné Attention Västerås Föreningstelefon: VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Attention Borås Camilla Larsson Attention Göteborg Henrik D. Ragnevi Attention Hisingen-Kungälv Madelein Larsson Wollnik Attention Skaraborg Christina Brinkemo Attention Uddevalla Anita Larsson Attention Öckerö Ulrika Melander ÖREBRO LÄN Attention Lindesberg Tuula Pettersson Attention Örebro Christina Wendin ÖSTERGÖTLANDS LÄN Attention Östergötland Annelie Holm com Attention Östergötland Sydvästra Arne Andersson Medlemmar som flyttar eller av andra skäl vill byta förening måste meddela ändringen till förbundskansliet via mail eller via telefon

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Ordförandeseminariet i Luleå

Ordförandeseminariet i Luleå Ordförandeseminariet i Luleå Nordkalotten Konferenslokalen Ann-Kristin Sandberg vår ordförande Attention Norrbotten Luleå Boden Miriam Jakola Bengt Westerberg Sofie Andersson Ca 300 medlemmar Verksam

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler)

SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler) SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler) Ingela.halvarsson@attention-riks.se DAGENS PROGRAM 09.00 Registrering och kaffe 09.30 Inledning Introduktion till dagen av Ingela Halvarsson (Rudler),

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Höjd 21 cm. Vad ar ADHD. Jag kan alla svenska kungar sen Olof Skotkonung Hampus, 9 år. Myror i bade brallan och huvudet.

Höjd 21 cm. Vad ar ADHD. Jag kan alla svenska kungar sen Olof Skotkonung Hampus, 9 år. Myror i bade brallan och huvudet. Vad ar Asperger/AST? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra 15 500 medlemmar Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi sprider

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun 2017 12 05 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Christine Mattsson christine.eriksson-mattsson@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna Uppsala Augusti 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Schema för höstens cafékvällar... sid 2 Lista över föreningens förtroendevalda... sid 3 Studiecirkel: Kunskap gör skillnad... sid 4 Information/reklam

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Funktionsnedsättning 2015

Funktionsnedsättning 2015 Välkommen på utbildning! En, två eller tre dagar det väljer Du själv!. Funktionsnedsättning 2015 Basutbildning funktionsnedsättning 8 april Fortbildning funktionsnedsättning 9-10 april Syfte med dagarna

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser

Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jippie jag har ADHD Ett förhållningssätt till diagnoser Jessica Stigsdotter Axberg Attitydambassadör Son med ADHD-diagnos Formgivare och grundare av Jippieserien Victor Axberg victor har alltid varit vild,

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer