Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person"

Transkript

1 Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen finns snart via nätet SID 13 Knut var läkare på hög nivå SISTA SIDAN NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT VISAR VÅRDENS VÄG Programgrupper driver utveckling SID Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! UTVECKLAT SAMARBETE FREDRIK REDO ATT OPERERA DIREKT SID 6 SIDAN 7 NYTT OM NAMN ULRIKA LEDER REGIONAL UTVECKLING SID 16 17

2 2 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 ingång LÄGG TILL PULSENNYHETER Mellan papperstidningarna ger Pulsenredaktionen dig personalnyheter i flödet Pulsen-nyheter i intranätet. Lägg till Pulsen-nyheter på din startsida: Tryck på kugghjulet bredvid ditt namn, välj Mina nyheter, Lägg till nyhetsflöde, Nyheter från intranätet. Skrolla ner till Pulsen-nyheter, tryck på Lägg till. Nytt år nya möjligheter 1 januari 2015 blir vi Region Jönköpings län och får därmed ett nytt uppdrag. Det kommer framförallt att märkas genom att vi får ett större ansvar för frågor som är viktiga för den regionala utvecklingen och därmed för alla oss som på olika sätt är en del av regionen. Regionbildningen är i huvudsak en fråga om demokrati. Folkvalda regioner ger medborgarna större möjlighet att påverka regionens utveckling. Det finns cirka regioner inom EU. Som region blir vi en starkare aktör som kan göra vår röst hörd. Kommunerna, näringslivet och regionen kan lättare driva viktiga frågor tillsammans, som till exempel att få viktiga infrastruktursatsningar till Jönköpings län. Ett annat stort förändringarbete är förberedelserna inför det nya uppdrag sjukvårdsdirektörerna ska få. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik vård som möter invånarnas behov. Redan i detta nummer kan du läsa en del om detta blir ju också året då den nya patientlagen träder i kraft. En lag som ytterligare stärker patientens möjlighet att vara delaktig i, men också ta ansvar för sin egen vård. Inför nästa år vässar nu alla Pulsen-medarbetare både pennor och idéer för att bli ännu bättre på att rapportera om det som sker i regionens verksamhet. Christina Jörhall Kommunikationsdirektör! Landstinget satsar stort på att använda energi effektivt låg vi på fjärde plats visar en jämförelse från SKL, och sedan 2009 har vi effektiviserat mest av alla landsting/regioner. Glöm plusgiro! För att slippa ett administrativt merarbete använder Landstinget i fortsättningen enbart bankgiro, viktigt att komma ihåg för till exempel projekt som söker bidrag. Integration är temat för Mikrosystemfestivalen februari Där kommer bland annat IKEA:s representant att berätta hur man arbetar med kundens delaktighet i processer. Pulsen PULSEN är en tidning för medarbetare i Landstinget i Jönköpings län. Den kommer fyra gånger per år. Citera gärna Pulsen men ange källan. Vi ansvarar inte för insänt material som vi inte beställt. ANSVARIG UTGIVARE Kommunikationsdirektör Christina Jörhall , SKRIBENTER Mikael Bergström, Mats Fäldt, Helen Ulvegard, GRAFISK FORM OCH LAYOUT Katarina Sennevik, Mats Fäldt, FOTO OCH BILDHANTERING Johan W Avby, BESÖKSADRESS Husargatan 4, Jönköping POSTADRESS Box 1024, Jönköping PULSEN I INTRANÄTET Landstingsfliken. ADMINISTRATION Inger Bjelke, ADRESSÄNDRING Anmäl till ditt lönekontor. UPPLAGA ex TRYCKT 15 december 2014, V-TAB AB, Västerås NÄSTA TIDNING 12 februari 2015 MATERIALSTOPP 26 januari 2015 OMSLAGSBILD Undersköterskan Rebecka Nilsson, ögonmottagningen, Höglandssjukhuset, gör synundersökning på Carola Landström. Foto: Johan W Avby Fler ska vandra på rustade leder Nu är 70 mil av länets vandringsleder upprustade med ny skyltning, bänkar, rastplatser, vindskydd och vedförråd för att fler ska vandra i den småländska naturen. Det är en varierad natur med många fina platser och utsiktspunkter, säger Michael Lühr på Regional utveckling, projektledare för Smålandsleden som är samlingsnamnet för sju olika leder. Foto: Mikael Bergström

3 PULSEN NR 4 l DECEMBER Rivstart för hälsotrampare Under premiärmånaden oktober har Landstingets hälsotrampare avverkat kilometer per cykel eller till fots till jobbet. Välkommen med abstract till Utvecklingskraft 2015 Den 6 7 maj 2015 arrangeras konferensen Utvecklingskraft. Var med och presentera ert förbättringsarbete! Har ni genomfört ett förbättringsarbete på er arbetsplats som ni vill dela med er av till andra runtom i Sverige? Presentera arbetet muntligt eller med en poster. Stora som små förbättringsarbeten är välkomna. Mer information: TYCK TILL! VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN? MEJLA esther etik Att ta emot ilska i sin professionella roll Linda är primärjour på sjukhuset när hon en kväll får ta sig an en patient där hon gör en medicinsk bedömning som starkt ifrågasätts av patientens son. Han kräver omedelbar remiss till ett annat sjukhus, medan Linda gör bedömningen att patienten kan tas omhand på plats. När Linda, efter kontakt med bakjouren, står på sig blir stämningen i rummet närmast hotfull. Lång tid efter händelsen är Linda fortfarande frustrerad och upplever att hon blivit kränkt både som person och i sin yrkesutövning. Hur mycket måste man tåla från patienter och anhöriga? Eivor Blomqvist Illustration: Maria davidsson Esther, den fiktiva äldre kvinna som symboliserar samarbetet mellan kommunerna samt primär- och slutenvården på Höglandet, är van vid internationella studiebesök. Nu senast utsåg nyhetskanalen CNN Esther-projektet till en av världens coolaste innovationer i sällskap med flygande bilar, flytande skolor och andra exempel som förbättrar livet för människor runt om i världen. Numera handlar Esther-satsningen om alla åldrar där det behövs samverkan. Den situation som Linda är med om är otrevlig, men dessvärre inte helt ovanlig. Hur väl vi än försöker att kommunicera på ett bra sätt kommer den som arbetar i vården att ställas inför konflikter av olika slag. Att möta människor i kris är hälso- och sjukvårdens ansvar och vardag. Ibland utgör vreden rena personangrepp, men andra gånger är den bakomliggande orsaken till missnöjet kopplad till sjukdomen och dess konsekvenser. Behandlingen i sig och även väntan utgör också källor till frustration som kan ta sig starka uttryck. Ilska och besvikelse är känslor som lätt sprids till alla inblandade. Det är lätt att den som blir måltavla för någon annans vrede vill ge sig in i striden och försvara sig själv. Det gäller att hitta strategier för att hålla den distans som krävs för att inte dras med och ge tillbaks. Att möta ilska med ilska är i de flesta fall inte professionellt, även om det är vårdgivaren som har rätt. De egna känslorna måste stå tillbaka och man måste stå ut med att i stället lyssna och härbärgera. Oftast är det mest effektiva att bekräfta patientens vrede att och dämpa den genom att låta motparten få utlopp för sina känslor. För att klara av att hantera detta måste man bli medveten om yrkesmässiga gränser, men också ha en beredskap för sitt handlande. Det gäller att inte agera utifrån den spontana känslan utan att försöka koppla på intellektet och försöka sätta sig in i patientens situation. Då har man lättare för att ställa frågor som hjälper patienten, i stället för att trappa upp konflikten. Detta kräver i sin tur att man tydliggjort för sig själv vilka situationer man har särskilt svårt med, då någon är arg eller upprörd. I svåra möten utgör man själv det enda arbetsredskapet och det är viktigt att vårda det! En händelse som den Linda är med om får aldrig lämnas utan åtgärd. Kollegiala samtal, reflektion i grupp och handledning utgör sätt att få utlopp för och råd kring det som man måste hantera i sin yrkesutövning. Om det rör sig om en läkare under utbildning ska saken diskuteras med berörd handledare och eventuellt också med verksamhetschefen. Det kan också vara läge att prata tillsammans i hela personalgruppen om det som hänt. Skulle det röra sig om uttalade hot ska man alltid göra en polisanmälan. EIVOR BLOMQVIST Sekreterare i Landstingets etikråd Landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson och landstingsdirektör Agneta Jansmyr tackar alla medarbetare för 2014 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år Det har varit ett framgångsrikt år för vår verksamhet. Vi får ofta bekräftelse, till exempel genom Öppna Jämförelser inom olika områden, på att vi är bland de bästa landstingen i Sverige. Det kan alla medarbetare vara stolta över. Nu ser vi fram emot arbetet 2015 i Region Jönköpings län. Vi vill vara bland de bästa och fortsätta förbättra oss för invånarnas skull. FUNDERA ÖVER Har du någon strategi för hur du ska hantera ilska som riktas mot dig i din yrkesroll? Vilka situationer tycker du är speciellt svåra? Vilket stöd finns på din arbetsplats för situationer av det här slaget? Läs mer i intranätet: Landstinget / Ledning / Etik och jämlik vård / Etik

4 4 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 Från och med 1 februari 2015 får sjukvårdsdirektörerna ansvar för medicinska områden istället för geografiska. En mycket viktig del i förberedelser och förändring av arbetsformer är att medarbetare och verksamheter bidrar med sina frågor, idéer och synpunkter. Jämlik vård möter invånarnas behov Beslutet om förändrad organisation innebär att sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska verksamhetsområden från och med 1 februari 2015 de arbetar på alla tre sjukhusen, men utgår från var sitt sjukhus. Beslutet innebär inte att kliniker slås samman, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. Vilka verksamheter som ska ingå i de olika områdena planeras vara klart före julhelgen, liksom vilken sjukvårdsdirektör som får ansvar för vilket område. Just nu är det fokus på information och en bred dialog mellan medarbetare, chefer och sjukvårdens ledningsgrupp om ändrade arbetsformer. Agneta Jansmyr och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig betonar att man är angelägna om att lyssna för att förändringen ska bli så bra som möjligt. Sedan november finns möjligheten att i intranätet ställa frågor direkt till ledningen. Strukturerade dialoger planeras på arbetsplatserna. Arbetsplatsträffarna används för att samla in medarbetarnas idéer och synpunkter Alla chefer har i uppdrag att informera om och diskutera arbetsformer med medarbetarna i samband med av den nya organisationen, säger Agneta Jansmyr. Frågor, idéer och synpunkter ska skickas in till sjukvårdens ledningsgrupp senast 20 januari 2015 utifrån de grundläggande värderingarna. Framförallt gäller det att identifiera möjligheter och farhågor för: Patient (kundorientering) Medarbetare (allas delaktighet) Samverkan för ständiga förbättringar I slutet av januari 2015 anordnas två större samlingar för chefer och medarbetare från alla verksamheter för att arbeta med materialet från arbetsplatserna. 5 6 februari 2015 fortsätter arbetet i sjukvårdens ledningsgrupp tillsammans med alla verksamhetschefer. Ett av syftena med den nya organisationen är att nå en jämlik vård i hela länet. Det ska bli lättare att möta invånarnas behov av somatisk och psykiatrisk vård på bästa sätt. Det handlar om att erbjuda vård av högsta kliniska kvalitet, personcentrerad, patientsäker, tillgänglig och kostnadseffektiv Alla har rätt till bästa möjliga vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Därför måste också medarbetarna ha rätt förutsättningar för att kunna erbjuda den vård som patienterna behöver och vill ha. Den nya organisationen ska bidra till bättre samarbeten och arbetssätt i hela länet, vilket i sin tur leder till högre kvalitet, lägre kostnader och större arbetsglädje. Utgångpunkterna för den nya organisationen är att primärvården fortsätter vara basen för all hälso- och sjukvård det finns tre välfungerande akutsjukhus länssjukvården fördelas på de tre akutsjukhusen ta hänsyn till redan fungerande vårdkedjor dagens resurser i form av personal, utrustning och lokaler tas tillvara sträva efter ständig utveckling och förbättring (lärande organisation) Vi har redan idag en vård i nationell toppklass. Men det finns kvalitetsskillnader inom länet och vi kan göra förbättringar inom i stort sett alla vårdområden, säger Mats Bojestig. Dessutom har vi en högre vårdkostnad per invånare i förhållande till andra landsting och regioner i jämförbar storlek. Genom att organisera oss på ett nytt sätt kan vi lättare möta dessa utmaningar. Agneta Jansmyr poängterar att det är en stor förändring som ska göras och att flera andra landsting och har redan genomfört liknande organisationsförändringar: Det kan vi lära av. Vi kommer också att ha stor glädje av arbetet i våra medicinska programgrupper och vår långa tradition av utvecklingsarbete och samverkan mellan yrkesgrupper i hela länet. TEXT: mats fäldt FOTO: JOHAN W AVBY 3/12 16/12 januari 1/2 5-6/2 Löpande information och möjlighet till dialog via intranätet Lokala arbetsplatsträffar framåt 2014 Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker 2015 Länssjukhuset Ryhov Höglandssjukhuset Värnamo sjukhus Sjukvårdens ledningsgrupp och andra ledningsgrupper Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Medicinsk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Storgrupp sjukvård special Samlingar verksamhet, patient, fackliga organisationer Samverkan mitten januari med fackliga organisationer Redovisning för politisk ledning Samling verksamhetschefer MPG Processer Sektioner Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Verksamhetschefer Verksamhetschefer Verksamhetschefer Kirurgisk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Psykiatri Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Service Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Lokal samordning Lokal samordning Lokal samordning Pågående aktiviteter kring organistionsförändring. Dialog om samarbetsformer Dialog om samarbetsformer Sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska områden istället för geografiska områden.

5 5 Blivande mammor i allergistudie Kan omega3-fetter och mjölksyrebakterier hindra att små barn utvecklar allergier? Det ska en forskargrupp i Jönköping och Linköping försöka ta reda på och efterlyser därför gravida kvinnor, med allergi i familjen, som vill delta i en studie. Jag letar efter ett 80-tal blivande mammor i Jönköpingsområdet, säger Linnéa Andersson, forskningssköterska på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Totalt hoppas de att omkring 400 blivande mammor i Jönköping, Linköping, Norrköping, Motala och Växjö ska delta i studien. Syftet är att få svar på om ett tillskott av omega-3- fettsyror och mjölksyrebakterier till den gravida kvinnan och sedan den nyblivna mamman och barnet kan hindra att nyfödda barn utvecklar allergier. Tidigare interventionsstudier tyder på att dessa friskfaktorer kan förebygga allergisk sjukdom, främst eksem. Därför startades under hösten 2014 den nya studien, där deltagarna delas upp i fyra grupper, som får omega-3-fettsyror, mjölksyrebakterier eller placebo, och testas regelbundet. Toppresultat för bildundersökning Lars Persson, biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, fick bästa enskilda resultat när den årliga granskningen av nuklearmedicinska undersökningar redovisades i november. Det är roligt och det är en bekräftelse på att man gör rätt. Granskningen gick till så att vi fick ut fem patientfall med simulerade skelettscintigrafier, bilder där vi skulle leta efter metastaser. De liknande de undersökningar jag gör i vardagen, säger Lars Persson. Det är företaget Equalis AB som genomför kvalitetssäkring inom ett stort antal undersökningsområden, där bildgranskare från hela Sverige deltar som ett led i den löpande kvalitetsgranskningen. Nuklearmedicin är en diagnostisk specialitet där radioaktiva ämnen injiceras i patienten och tas upp i det organ man önskar studera. Strålningen från det injicerade ämnet spåras med olika typer av kameror. Britt-Marie heter egentligen Elvi Ågren och hon har lånat sitt ansikte till berättelsen. Elvi är en av våra medarbetare och arbetar som arbetsterapibiträde på rehabiliteringsenheten Höglandssjukhuset Eksjö. För att beskriva organisationen från 1 februari 2015, använder landstingsledningen berättelsen om Britt-Marie och hennes familj. Både Britt-Marie och hennes familj är av fiktiva personer men lätta att känna igen för många. Syftet med berättelsen är att illustrera invånarnas behov och egna resurser, och det faktum att vi alla befinner oss i ett sammanhang. Britt-Marie ska, precis som i det framgångsrika arbetet med Esther på Höglandet, vara ett stöd för oss att tänka ur invånarens perspektiv. Britt-Marie bor i en mindre ort i länet, har diabetes och högt blodtryck sedan tio år, men inga större problem, även om hon har börjat få lite besvär med knäna. Just nu är den viktigaste personen i Britt-Maries liv barnbarnet Sigge. Britt-Marie är lite bekymrad över att det inte finns en familjecentral där han bor med sin mamma och pappa. Hon tänker att Sigge och hans föräldrar behöver det stödet. Britt-Maries äldsta dotter har haft problem med bland annat depressioner under tonåren. Nu mår hon mycket bättre. Malin har precis flyttat till Jönköping. Britt-Maries bror bor i Värnamo. Han känner sig helt frisk och jobbar jämt. Britt-Marie bekymrar sig för sin mamma. Eftersom hon har börjat bli väldigt glömsk är det mycket samverkan med äldrevården och hemtjänsten i staden där mamma bor. Britt-Marie känner sig ibland som en vårdkoordinator. Britt-Marie funderar inte så mycket på om vården är bättre på det ena eller andra stället. Hon förutsätter att vården är lika bra i hela länet: De säger ju att det är för ett bra liv i en attraktiv region! Läs mer: Regionen / Ledning / Ekonomi- och verksamhetsstyrning / Ny organisation för hälso- och sjukvården n Landstingets miljöarbete ger resultat. Energianvändningen minskar, ekologiska livsmedel och förnybara bränslen används i större utsträckning och sjukvården minskar utsläppen av medicinska gaser liksom förskrivningen av antibiotika. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Energianvändningen i Landstingets lokaler har till exempel minskat mer än i övriga landet sedan Det bidrar till bättre hushållning med resurser samt minskad klimatpåverkan och lägre energikostnader. n En introduktion som andas omtanke, helhet och kvalitet, lyder motiveringen bland annat när Vårdcentralerna Bra Liv delar ut sitt interna kvalitetspris 2014 till Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum startade i början av 2013 för att ge läkare utbildade utanför Sverige en kvalitetssäkrad introduktion i det svenska sjukvårdssystemet, men också för att värdera och komplettera deras medicinska kompetens inför tjänstgöring på någon av Bra Livs vårdcentraler. Satsningen har varit framgångsrik. I november 2014 fick Nässjö utbildningscentrum ta emot pris som Bästa Förbättringsprojekt 2014 av Svensk förening för allmänmedicin. Missa inte ditt försäkringsskydd Den som blir långtidssjuk eller skadar sig på jobbet kan ansöka om ersättning från AFA försäkring. I kampanjen Ingen ska missa ersättning informerar AFA försäkring om de försäkringar som drygt en miljon anställda inom kommuner och landsting/regioner har. Sjukförsäkringen träder in med tio procent av sjuklönen från den 91:a sjukskrivningsdagen, när motsvarande sjuklön från arbetsgivaren upphör. Läs mer i intranätet under Medarbetare/ förmåner/försäkringar. Nationell studie om autism Habiliteringscentrum i Jönköpings län ingår i en stor nationell studie med syfte att identifiera genetiska och miljömässiga riskfaktorer för autism. Studien startade 2011 som en pilotstudie i Uppsala och Gävleborgs län och har succesivt byggts ut till en nationell studie. Studien, som kallas SAGA-studien, görs i samarbete mellan Karolinska institutet och habiliteringsenheter och psykiatrin i alla län i Sverige och efter att ha blivit godkänd av verksamhetschefer och behandlingsansvariga.

6 6 PULSEN NR 4 l ÅTGÄRDSPLAN DECEMBER 2014 På hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, arbetar hudläkare och öron-näs- och halsläkare i team för att i ett enda patientbesök bedöma hudförändringar i ansiktet och vid behov operera direkt. Väntetiden från remiss till operation har minskat med 30 dagar! Hudläkare Christina Berndes Sköldmark och öron-näs- och halsläkare Fredrik Jönsson gör en gemensam bedömning av en patient inför beslut om hudförändringen kräver operation eller inte. En satsning som ökar effektiviteten och minskar administrationen och gör att det räcker med ett besök för patienten. Undersökning och operation vid samma besök Allt fler patienter med misstänkta tumörer i ansikte och hals kommer med remiss från primärvården till hudmottagningen för bedömning. Vid behov skrivs remiss till öron-näs- och halsmottagningen för operation under lokalbedövning. För några år sedan flyttades operationerna från operationscentralen till ett nyinrett operationsrum på öron-näsoch halskliniken. Det innebar billigare lokal, halverad personalstyrka och att vi kunde göra dubbelt så många operationer. Istället fick vi bättre kapacitet på operationscentralen för våra andra operationer, säger Ola Sunnergren, verksamhetschef för öron-näs- och halskliniken. Våren 2014 var det dags att flytta operationerna i ansikte och hals till hudmottagningen. Numera bedöms patienten av hudläkare, ibland tillsammans med öron-näs- och halsläkare, och opereras vid samma besök. Av de omkring 800 hudoperationerna om året sker ungefär 100 i detta samarbete, men vi räknar med att andelen ska öka. För patienten är fördelen att det bara blir ett besök, säger Ola Sunnergren. För hudmottagningen innebär satsningen klara fördelar. Vi var lite oroliga för att patienterna skulle uppleva det som att vi slänger oss över dem och opererar direkt, säger Helena Wenger, verksamhetschef för hudkliniken. Men både vi och patienterna är jättenöjda. Vi slipper många administrativa moment och kan nu få in ytterligare 120 patienter per år. Öron-näs- och halskliniken har också gjort en stor satsning på dagkirurgi. Man började med den svåraste processen, den stora volymen operationer av halsmandlar, och har sedan infört det även vid operation av bland annat nässkiljeväggar och näspolyper. Ola Sunnergren beskriver en process där man tog lärdom av framgångsrik dagkirurgi på andra sjukhus och samarbetade tätt med narkospersonal. Vi har moderniserat smärtbehandlingen för alla våra operationer. Väldigt mycket går att göra i dagkirurgi var andelen halsmandlar gjorda i dagkirurgi cirka nio procent, i år är den 60 procent, men jag vill nå procent. Investering i fler operationsinstrument och ändrade öppettider på uppvakningsavdelningen har samtidigt ökat flexibiliteten och kapaciteten att utföra fler operationer. Dagkirurgin innebär att patienten inte längre behöver vara inlagd under ett dygn som det tidigare ofta handlade om. Flytten av den egna vårdavdelningen till kirurgkliniken avdelning B i september 2014 är ytterligare en del i effektiviseringen. Där är nu såväl öron-näs- och hals som käkkirurgen och ögonkliniken inhysta. Patienterna vårdas av kirurgpersonal och den personal från öronnäs-hals som flyttade med. Det var smärtsamt att skiljas från en tredjedel av klinikens medarbetare och den identitet som en egen vårdavdelning innebär. Men det var ohållbart ekonomiskt tidigare. Vi får nu längre till patienterna, men resurserna utnyttjas bättre och vi får bättre bemanning i förhållande till antalet patienter. Förhoppningen är att det ska leda till en ekonomi i balans för oss, säger Ola Sunnergren. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Fotnot: I en enkät med drygt 50 patienter som hudmottagningen gjort ger de tillfrågade patienter högt betyg till den samordnade mottagningen. Alla uppskattade omhändertagandet och att bara behöva göra ett besök. Mycket bra bemötande hann inte ens bli nervös svarade en patient. Ola Sunnergren Helena Wenger

7 PULSEN NR 41 l FEBRUARI DECEMBER Nya roller ger resultat Borttrollade köer och nya behandlingsmöjligheter blev resultatet när undersköterskorna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset fick nya arbetsuppgifter. Vi har omkring 150 patienter per dag, så jag vill ha bra flyt i verksamheten, säger Leena Tjärnén, verksamhetschef för ögonmottagningen. Hon kan ge en rad exempel på hur olika moment flyttats enligt principen, lägsta effektiva omhändertagandenivå. Varje vecka får man in ett hundratal remisser, som tidigare bedömdes av ögonläkare. Det tog vansinnigt mycket tid för dem och dessutom var det olika läkare olika dagar. Vi har våra Fakta-dokument, så de vanligaste remisserna kan en sjuksköterska bedöma och sedan rådfråga läkare om den del, kanske 15 procent, som är svårbedömda. Det sparar läkartid och sjuksköterskorna blir duktigare och duktigare på bedömningar, både per telefon och i remisser. Sjuksköterskorna utför inte längre de cirka ögonbottenundersökningar som görs varje år för att leta efter kärlförändringar hos personer med diabetes. Ögonbottenfotograferingen inleddes tidigare med pupillvidgande droppar, ett läkemedel, som krävde sjuksköterskekompetens. Men så kom ny teknik där man skannar ögonbotten utan behov av droppar, och sedan våren 2013 gör undersköterskor en stor del av undersökningarna istället. Det var ett medvetet val av mig. Nu har vi ökat från två till fyra undersköterskor som gör ett väldigt bra jobb. Skannerbilderna bedöms sedan av en sjuksköterska, optometrist eller läkare. Finns det oklara förändringar går man vidare med fotografering, säger Leena Tjärnén. Övergången till ögonskanning har gett stora vinster. Det var svårt att hinna alla ögonbottenfotograferingar med vår bemanning. När vi började med skanning hade vi en väntelista på 600 patienter. Men det tog bara ett halvår tills kön var borta till lägre lönekostnad och vi klarar det medicinska måldatumet. Skanning går snabbare än fotografering. Patienterna, särskilt barnen, upplever det också mycket smidigare och är dessutom mer villiga att komma nu när de slipper de pupillvidgande dropparna. Dropparna upplevdes obehagliga och skapade dimsyn under några timmar, som bland annat gör det olämpligt att köra bil eller arbeta. Mottagningens ögonsjuksköterskor kan istället ägna sig åt arbetsuppgifter som kräver sjuksköterskekompetens, till exempel remissbedömningar och kontroller efter injektionsbehandling av åldersförändring i gula fläcken som ska förhindra att en svullnad leder till synförsämring och till slut blindhet. Man ger en injektion och kontrollerar sedan effekten för att bedöma om ny injektion behövs. Vi har stegvis flyttat hem behandlingen från Jönköping. Det är en stor vinst att 150 patienter, många äldre och sköra, slipper åka Undersköterskan Agneta Björnhag-Lööf hjälper Regina Rosell att hitta rätt ställning framför skannern som undersöker ögonbottnarna. Väldigt skönt att slippa ögondroppar, tycker Regina. fram och tillbaka för behandling med fyra till sex veckors intervall, ibland under flera år. Tidigare förberedde en sjuksköterska sprutorna och assisterade ST-läkaren som ger injektionen med lokalbedövning. Idag är det en undersköterska som assisterar. Vi fick leverantören att byta till endosförpackade läkemedel, till samma kostnad. Nu blir det garanterat rätt dos i steril förpackning och hanteringen kräver inte sjuksköterskekompetens, säger Leena Tjärnén. Undersköterskor kan också hantera läkemedel på delegation när de arbetar i team med ögonläkare på mottagningen. Genom att läkaren i förväg talar om vilka patienter som ska ha droppar, mätning av ögontryck, synundersökning och liknande, kan undersköterskan förbereda patienten så att besöket hos läkaren går snabbt och smidigt. Agneta Björnhag-Lööf är en av de fyra undersköterskor som nu alternerar mellan olika och delvis nya arbetsuppgifter. När hon gör ögonbottenskanning hinner hon tio patienter på en halvdag. Det känns jättebra. Det är roligt att få nya utmaningar, att lära sig lite nytt och få fler arbetsuppgifter. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Centralreception möter patienterna i Värnamo Genom satsning på en centralreception kan tid frigöras för journalutskrifter. Detta testar Värnamo sjukhus med tre mottagningar under tre månader. Ögonmottagningens patienter var först ut när den nya centralreceptionen öppnade 1 november i sjukhusets entréhall. En månad senare följde hudmottagningens och medicinmottagningens reception efter. Det har gått jättebra och hittills fungerat precis så som vi tänkt, säger Charlotte Carlsson, verksamhetsutvecklare på Värnamo sjukhus. Nu har man omkring 250 patientbesök per dag att hantera. Det handlar om att ankomstregistrera alla patienter, uppdatera kontaktuppgifter i Cosmic, hantera frikort med mera. Nu kan centralreceptionen göra i ordning frikortet så att det är klart när patientens vårdbesök är klart. I dagsläget har centralreceptionen två kassor, och de vårdadministratörer/undersköterskor som tjänstgör kan vid behov få stöttning av personalen i sjukhusets informationsdisk alldeles intill. Från besökande patienter har det i stort sett varit positiva kommentarer och Charlotte Carlsson konstaterar att det hittills inte uppstått några köer vid disken. I en centralreception blir medarbetarna proffsigare på bemötande och att hantera det regelverk som finns kring patientadministration. Det innebär också att vi får loss vårdadministrativa resurser till att göra mer diktatskrivning. Ögonmottagningen, tycker att centralreceptionen gjort att det blivit lugnare på mottagningen. Centralreceptionen är ett försök till sista januari 2015, och utvärderas fortlöpande. Det handlar om att hitta formen för hur vi ska arbeta där, till exempel förstå hur belastningen varierar över dagen. Väljer sjukhuset att fortsätta med denna lösning finns det ett antal mottagningar som kan ansluta sig till centralreceptionen. Centralreceptionen kan bli ett nav för många mottagningar. Vi ser detta som ett sätt att möta framtida teknikutveckling, till exempel självregistrering för patienter. Men vissa verksamheter behöver ha kvar sina egna receptioner även i fortsättningen, som till exempel akutmottagningen, säger Charlotte Carlsson. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-24. Tid: 2012-01-24, kl 13:00-16:15 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 1-24. Tid: 2012-01-24, kl 13:00-16:15 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(13) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Maria Frisk (KD), ordförande Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Martin Hytting (M),

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2015-2016 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige

YTTRANDE 2011-11-16 LK11-0056. Landstingsfullmäktige YTTRANDE 1(2) 2011-11-16 LK11-0056 Landstingsfullmäktige Motion - Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Landstingsfullmäktige 38-56

Landstingsfullmäktige 38-56 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 39 38 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2014-2015 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Annica Nordqvist (MP) Övriga: Agneta Jansmyr,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014 Primärvårdsforum Fjällstugan 6 november 2014 Dagens program Ny patientlag 1177 Förebyggande folkhälsoarbete Systematiskt förbättringsarbete Frågor och svar Ansökningsprocessen Justeringar i förfrågningsunderlaget

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Sal C Närvarande: Ordinarie: Agneta Jansmyr Anders Liif Mats Bojestig Stefan Schoultz Carina Einarsson Johnson, Vision Anna Fabisch, Lärarförbundet Bengt Hultberg, Läkarföreningen

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser YTTRANDE 1(3) 2014-12-03 LJ2014/601 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser I en till landstingsfullmäktige inlämnad

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer