Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person"

Transkript

1 Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen finns snart via nätet SID 13 Knut var läkare på hög nivå SISTA SIDAN NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT VISAR VÅRDENS VÄG Programgrupper driver utveckling SID Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! UTVECKLAT SAMARBETE FREDRIK REDO ATT OPERERA DIREKT SID 6 SIDAN 7 NYTT OM NAMN ULRIKA LEDER REGIONAL UTVECKLING SID 16 17

2 2 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 ingång LÄGG TILL PULSENNYHETER Mellan papperstidningarna ger Pulsenredaktionen dig personalnyheter i flödet Pulsen-nyheter i intranätet. Lägg till Pulsen-nyheter på din startsida: Tryck på kugghjulet bredvid ditt namn, välj Mina nyheter, Lägg till nyhetsflöde, Nyheter från intranätet. Skrolla ner till Pulsen-nyheter, tryck på Lägg till. Nytt år nya möjligheter 1 januari 2015 blir vi Region Jönköpings län och får därmed ett nytt uppdrag. Det kommer framförallt att märkas genom att vi får ett större ansvar för frågor som är viktiga för den regionala utvecklingen och därmed för alla oss som på olika sätt är en del av regionen. Regionbildningen är i huvudsak en fråga om demokrati. Folkvalda regioner ger medborgarna större möjlighet att påverka regionens utveckling. Det finns cirka regioner inom EU. Som region blir vi en starkare aktör som kan göra vår röst hörd. Kommunerna, näringslivet och regionen kan lättare driva viktiga frågor tillsammans, som till exempel att få viktiga infrastruktursatsningar till Jönköpings län. Ett annat stort förändringarbete är förberedelserna inför det nya uppdrag sjukvårdsdirektörerna ska få. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik vård som möter invånarnas behov. Redan i detta nummer kan du läsa en del om detta blir ju också året då den nya patientlagen träder i kraft. En lag som ytterligare stärker patientens möjlighet att vara delaktig i, men också ta ansvar för sin egen vård. Inför nästa år vässar nu alla Pulsen-medarbetare både pennor och idéer för att bli ännu bättre på att rapportera om det som sker i regionens verksamhet. Christina Jörhall Kommunikationsdirektör! Landstinget satsar stort på att använda energi effektivt låg vi på fjärde plats visar en jämförelse från SKL, och sedan 2009 har vi effektiviserat mest av alla landsting/regioner. Glöm plusgiro! För att slippa ett administrativt merarbete använder Landstinget i fortsättningen enbart bankgiro, viktigt att komma ihåg för till exempel projekt som söker bidrag. Integration är temat för Mikrosystemfestivalen februari Där kommer bland annat IKEA:s representant att berätta hur man arbetar med kundens delaktighet i processer. Pulsen PULSEN är en tidning för medarbetare i Landstinget i Jönköpings län. Den kommer fyra gånger per år. Citera gärna Pulsen men ange källan. Vi ansvarar inte för insänt material som vi inte beställt. ANSVARIG UTGIVARE Kommunikationsdirektör Christina Jörhall , SKRIBENTER Mikael Bergström, Mats Fäldt, Helen Ulvegard, GRAFISK FORM OCH LAYOUT Katarina Sennevik, Mats Fäldt, FOTO OCH BILDHANTERING Johan W Avby, BESÖKSADRESS Husargatan 4, Jönköping POSTADRESS Box 1024, Jönköping PULSEN I INTRANÄTET Landstingsfliken. ADMINISTRATION Inger Bjelke, ADRESSÄNDRING Anmäl till ditt lönekontor. UPPLAGA ex TRYCKT 15 december 2014, V-TAB AB, Västerås NÄSTA TIDNING 12 februari 2015 MATERIALSTOPP 26 januari 2015 OMSLAGSBILD Undersköterskan Rebecka Nilsson, ögonmottagningen, Höglandssjukhuset, gör synundersökning på Carola Landström. Foto: Johan W Avby Fler ska vandra på rustade leder Nu är 70 mil av länets vandringsleder upprustade med ny skyltning, bänkar, rastplatser, vindskydd och vedförråd för att fler ska vandra i den småländska naturen. Det är en varierad natur med många fina platser och utsiktspunkter, säger Michael Lühr på Regional utveckling, projektledare för Smålandsleden som är samlingsnamnet för sju olika leder. Foto: Mikael Bergström

3 PULSEN NR 4 l DECEMBER Rivstart för hälsotrampare Under premiärmånaden oktober har Landstingets hälsotrampare avverkat kilometer per cykel eller till fots till jobbet. Välkommen med abstract till Utvecklingskraft 2015 Den 6 7 maj 2015 arrangeras konferensen Utvecklingskraft. Var med och presentera ert förbättringsarbete! Har ni genomfört ett förbättringsarbete på er arbetsplats som ni vill dela med er av till andra runtom i Sverige? Presentera arbetet muntligt eller med en poster. Stora som små förbättringsarbeten är välkomna. Mer information: TYCK TILL! VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN? MEJLA esther etik Att ta emot ilska i sin professionella roll Linda är primärjour på sjukhuset när hon en kväll får ta sig an en patient där hon gör en medicinsk bedömning som starkt ifrågasätts av patientens son. Han kräver omedelbar remiss till ett annat sjukhus, medan Linda gör bedömningen att patienten kan tas omhand på plats. När Linda, efter kontakt med bakjouren, står på sig blir stämningen i rummet närmast hotfull. Lång tid efter händelsen är Linda fortfarande frustrerad och upplever att hon blivit kränkt både som person och i sin yrkesutövning. Hur mycket måste man tåla från patienter och anhöriga? Eivor Blomqvist Illustration: Maria davidsson Esther, den fiktiva äldre kvinna som symboliserar samarbetet mellan kommunerna samt primär- och slutenvården på Höglandet, är van vid internationella studiebesök. Nu senast utsåg nyhetskanalen CNN Esther-projektet till en av världens coolaste innovationer i sällskap med flygande bilar, flytande skolor och andra exempel som förbättrar livet för människor runt om i världen. Numera handlar Esther-satsningen om alla åldrar där det behövs samverkan. Den situation som Linda är med om är otrevlig, men dessvärre inte helt ovanlig. Hur väl vi än försöker att kommunicera på ett bra sätt kommer den som arbetar i vården att ställas inför konflikter av olika slag. Att möta människor i kris är hälso- och sjukvårdens ansvar och vardag. Ibland utgör vreden rena personangrepp, men andra gånger är den bakomliggande orsaken till missnöjet kopplad till sjukdomen och dess konsekvenser. Behandlingen i sig och även väntan utgör också källor till frustration som kan ta sig starka uttryck. Ilska och besvikelse är känslor som lätt sprids till alla inblandade. Det är lätt att den som blir måltavla för någon annans vrede vill ge sig in i striden och försvara sig själv. Det gäller att hitta strategier för att hålla den distans som krävs för att inte dras med och ge tillbaks. Att möta ilska med ilska är i de flesta fall inte professionellt, även om det är vårdgivaren som har rätt. De egna känslorna måste stå tillbaka och man måste stå ut med att i stället lyssna och härbärgera. Oftast är det mest effektiva att bekräfta patientens vrede att och dämpa den genom att låta motparten få utlopp för sina känslor. För att klara av att hantera detta måste man bli medveten om yrkesmässiga gränser, men också ha en beredskap för sitt handlande. Det gäller att inte agera utifrån den spontana känslan utan att försöka koppla på intellektet och försöka sätta sig in i patientens situation. Då har man lättare för att ställa frågor som hjälper patienten, i stället för att trappa upp konflikten. Detta kräver i sin tur att man tydliggjort för sig själv vilka situationer man har särskilt svårt med, då någon är arg eller upprörd. I svåra möten utgör man själv det enda arbetsredskapet och det är viktigt att vårda det! En händelse som den Linda är med om får aldrig lämnas utan åtgärd. Kollegiala samtal, reflektion i grupp och handledning utgör sätt att få utlopp för och råd kring det som man måste hantera i sin yrkesutövning. Om det rör sig om en läkare under utbildning ska saken diskuteras med berörd handledare och eventuellt också med verksamhetschefen. Det kan också vara läge att prata tillsammans i hela personalgruppen om det som hänt. Skulle det röra sig om uttalade hot ska man alltid göra en polisanmälan. EIVOR BLOMQVIST Sekreterare i Landstingets etikråd Landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson och landstingsdirektör Agneta Jansmyr tackar alla medarbetare för 2014 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år Det har varit ett framgångsrikt år för vår verksamhet. Vi får ofta bekräftelse, till exempel genom Öppna Jämförelser inom olika områden, på att vi är bland de bästa landstingen i Sverige. Det kan alla medarbetare vara stolta över. Nu ser vi fram emot arbetet 2015 i Region Jönköpings län. Vi vill vara bland de bästa och fortsätta förbättra oss för invånarnas skull. FUNDERA ÖVER Har du någon strategi för hur du ska hantera ilska som riktas mot dig i din yrkesroll? Vilka situationer tycker du är speciellt svåra? Vilket stöd finns på din arbetsplats för situationer av det här slaget? Läs mer i intranätet: Landstinget / Ledning / Etik och jämlik vård / Etik

4 4 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 Från och med 1 februari 2015 får sjukvårdsdirektörerna ansvar för medicinska områden istället för geografiska. En mycket viktig del i förberedelser och förändring av arbetsformer är att medarbetare och verksamheter bidrar med sina frågor, idéer och synpunkter. Jämlik vård möter invånarnas behov Beslutet om förändrad organisation innebär att sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska verksamhetsområden från och med 1 februari 2015 de arbetar på alla tre sjukhusen, men utgår från var sitt sjukhus. Beslutet innebär inte att kliniker slås samman, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. Vilka verksamheter som ska ingå i de olika områdena planeras vara klart före julhelgen, liksom vilken sjukvårdsdirektör som får ansvar för vilket område. Just nu är det fokus på information och en bred dialog mellan medarbetare, chefer och sjukvårdens ledningsgrupp om ändrade arbetsformer. Agneta Jansmyr och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig betonar att man är angelägna om att lyssna för att förändringen ska bli så bra som möjligt. Sedan november finns möjligheten att i intranätet ställa frågor direkt till ledningen. Strukturerade dialoger planeras på arbetsplatserna. Arbetsplatsträffarna används för att samla in medarbetarnas idéer och synpunkter Alla chefer har i uppdrag att informera om och diskutera arbetsformer med medarbetarna i samband med av den nya organisationen, säger Agneta Jansmyr. Frågor, idéer och synpunkter ska skickas in till sjukvårdens ledningsgrupp senast 20 januari 2015 utifrån de grundläggande värderingarna. Framförallt gäller det att identifiera möjligheter och farhågor för: Patient (kundorientering) Medarbetare (allas delaktighet) Samverkan för ständiga förbättringar I slutet av januari 2015 anordnas två större samlingar för chefer och medarbetare från alla verksamheter för att arbeta med materialet från arbetsplatserna. 5 6 februari 2015 fortsätter arbetet i sjukvårdens ledningsgrupp tillsammans med alla verksamhetschefer. Ett av syftena med den nya organisationen är att nå en jämlik vård i hela länet. Det ska bli lättare att möta invånarnas behov av somatisk och psykiatrisk vård på bästa sätt. Det handlar om att erbjuda vård av högsta kliniska kvalitet, personcentrerad, patientsäker, tillgänglig och kostnadseffektiv Alla har rätt till bästa möjliga vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Därför måste också medarbetarna ha rätt förutsättningar för att kunna erbjuda den vård som patienterna behöver och vill ha. Den nya organisationen ska bidra till bättre samarbeten och arbetssätt i hela länet, vilket i sin tur leder till högre kvalitet, lägre kostnader och större arbetsglädje. Utgångpunkterna för den nya organisationen är att primärvården fortsätter vara basen för all hälso- och sjukvård det finns tre välfungerande akutsjukhus länssjukvården fördelas på de tre akutsjukhusen ta hänsyn till redan fungerande vårdkedjor dagens resurser i form av personal, utrustning och lokaler tas tillvara sträva efter ständig utveckling och förbättring (lärande organisation) Vi har redan idag en vård i nationell toppklass. Men det finns kvalitetsskillnader inom länet och vi kan göra förbättringar inom i stort sett alla vårdområden, säger Mats Bojestig. Dessutom har vi en högre vårdkostnad per invånare i förhållande till andra landsting och regioner i jämförbar storlek. Genom att organisera oss på ett nytt sätt kan vi lättare möta dessa utmaningar. Agneta Jansmyr poängterar att det är en stor förändring som ska göras och att flera andra landsting och har redan genomfört liknande organisationsförändringar: Det kan vi lära av. Vi kommer också att ha stor glädje av arbetet i våra medicinska programgrupper och vår långa tradition av utvecklingsarbete och samverkan mellan yrkesgrupper i hela länet. TEXT: mats fäldt FOTO: JOHAN W AVBY 3/12 16/12 januari 1/2 5-6/2 Löpande information och möjlighet till dialog via intranätet Lokala arbetsplatsträffar framåt 2014 Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker 2015 Länssjukhuset Ryhov Höglandssjukhuset Värnamo sjukhus Sjukvårdens ledningsgrupp och andra ledningsgrupper Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Medicinsk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Storgrupp sjukvård special Samlingar verksamhet, patient, fackliga organisationer Samverkan mitten januari med fackliga organisationer Redovisning för politisk ledning Samling verksamhetschefer MPG Processer Sektioner Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Verksamhetschefer Verksamhetschefer Verksamhetschefer Kirurgisk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Psykiatri Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Service Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Lokal samordning Lokal samordning Lokal samordning Pågående aktiviteter kring organistionsförändring. Dialog om samarbetsformer Dialog om samarbetsformer Sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska områden istället för geografiska områden.

5 5 Blivande mammor i allergistudie Kan omega3-fetter och mjölksyrebakterier hindra att små barn utvecklar allergier? Det ska en forskargrupp i Jönköping och Linköping försöka ta reda på och efterlyser därför gravida kvinnor, med allergi i familjen, som vill delta i en studie. Jag letar efter ett 80-tal blivande mammor i Jönköpingsområdet, säger Linnéa Andersson, forskningssköterska på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Totalt hoppas de att omkring 400 blivande mammor i Jönköping, Linköping, Norrköping, Motala och Växjö ska delta i studien. Syftet är att få svar på om ett tillskott av omega-3- fettsyror och mjölksyrebakterier till den gravida kvinnan och sedan den nyblivna mamman och barnet kan hindra att nyfödda barn utvecklar allergier. Tidigare interventionsstudier tyder på att dessa friskfaktorer kan förebygga allergisk sjukdom, främst eksem. Därför startades under hösten 2014 den nya studien, där deltagarna delas upp i fyra grupper, som får omega-3-fettsyror, mjölksyrebakterier eller placebo, och testas regelbundet. Toppresultat för bildundersökning Lars Persson, biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, fick bästa enskilda resultat när den årliga granskningen av nuklearmedicinska undersökningar redovisades i november. Det är roligt och det är en bekräftelse på att man gör rätt. Granskningen gick till så att vi fick ut fem patientfall med simulerade skelettscintigrafier, bilder där vi skulle leta efter metastaser. De liknande de undersökningar jag gör i vardagen, säger Lars Persson. Det är företaget Equalis AB som genomför kvalitetssäkring inom ett stort antal undersökningsområden, där bildgranskare från hela Sverige deltar som ett led i den löpande kvalitetsgranskningen. Nuklearmedicin är en diagnostisk specialitet där radioaktiva ämnen injiceras i patienten och tas upp i det organ man önskar studera. Strålningen från det injicerade ämnet spåras med olika typer av kameror. Britt-Marie heter egentligen Elvi Ågren och hon har lånat sitt ansikte till berättelsen. Elvi är en av våra medarbetare och arbetar som arbetsterapibiträde på rehabiliteringsenheten Höglandssjukhuset Eksjö. För att beskriva organisationen från 1 februari 2015, använder landstingsledningen berättelsen om Britt-Marie och hennes familj. Både Britt-Marie och hennes familj är av fiktiva personer men lätta att känna igen för många. Syftet med berättelsen är att illustrera invånarnas behov och egna resurser, och det faktum att vi alla befinner oss i ett sammanhang. Britt-Marie ska, precis som i det framgångsrika arbetet med Esther på Höglandet, vara ett stöd för oss att tänka ur invånarens perspektiv. Britt-Marie bor i en mindre ort i länet, har diabetes och högt blodtryck sedan tio år, men inga större problem, även om hon har börjat få lite besvär med knäna. Just nu är den viktigaste personen i Britt-Maries liv barnbarnet Sigge. Britt-Marie är lite bekymrad över att det inte finns en familjecentral där han bor med sin mamma och pappa. Hon tänker att Sigge och hans föräldrar behöver det stödet. Britt-Maries äldsta dotter har haft problem med bland annat depressioner under tonåren. Nu mår hon mycket bättre. Malin har precis flyttat till Jönköping. Britt-Maries bror bor i Värnamo. Han känner sig helt frisk och jobbar jämt. Britt-Marie bekymrar sig för sin mamma. Eftersom hon har börjat bli väldigt glömsk är det mycket samverkan med äldrevården och hemtjänsten i staden där mamma bor. Britt-Marie känner sig ibland som en vårdkoordinator. Britt-Marie funderar inte så mycket på om vården är bättre på det ena eller andra stället. Hon förutsätter att vården är lika bra i hela länet: De säger ju att det är för ett bra liv i en attraktiv region! Läs mer: Regionen / Ledning / Ekonomi- och verksamhetsstyrning / Ny organisation för hälso- och sjukvården n Landstingets miljöarbete ger resultat. Energianvändningen minskar, ekologiska livsmedel och förnybara bränslen används i större utsträckning och sjukvården minskar utsläppen av medicinska gaser liksom förskrivningen av antibiotika. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Energianvändningen i Landstingets lokaler har till exempel minskat mer än i övriga landet sedan Det bidrar till bättre hushållning med resurser samt minskad klimatpåverkan och lägre energikostnader. n En introduktion som andas omtanke, helhet och kvalitet, lyder motiveringen bland annat när Vårdcentralerna Bra Liv delar ut sitt interna kvalitetspris 2014 till Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum startade i början av 2013 för att ge läkare utbildade utanför Sverige en kvalitetssäkrad introduktion i det svenska sjukvårdssystemet, men också för att värdera och komplettera deras medicinska kompetens inför tjänstgöring på någon av Bra Livs vårdcentraler. Satsningen har varit framgångsrik. I november 2014 fick Nässjö utbildningscentrum ta emot pris som Bästa Förbättringsprojekt 2014 av Svensk förening för allmänmedicin. Missa inte ditt försäkringsskydd Den som blir långtidssjuk eller skadar sig på jobbet kan ansöka om ersättning från AFA försäkring. I kampanjen Ingen ska missa ersättning informerar AFA försäkring om de försäkringar som drygt en miljon anställda inom kommuner och landsting/regioner har. Sjukförsäkringen träder in med tio procent av sjuklönen från den 91:a sjukskrivningsdagen, när motsvarande sjuklön från arbetsgivaren upphör. Läs mer i intranätet under Medarbetare/ förmåner/försäkringar. Nationell studie om autism Habiliteringscentrum i Jönköpings län ingår i en stor nationell studie med syfte att identifiera genetiska och miljömässiga riskfaktorer för autism. Studien startade 2011 som en pilotstudie i Uppsala och Gävleborgs län och har succesivt byggts ut till en nationell studie. Studien, som kallas SAGA-studien, görs i samarbete mellan Karolinska institutet och habiliteringsenheter och psykiatrin i alla län i Sverige och efter att ha blivit godkänd av verksamhetschefer och behandlingsansvariga.

6 6 PULSEN NR 4 l ÅTGÄRDSPLAN DECEMBER 2014 På hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, arbetar hudläkare och öron-näs- och halsläkare i team för att i ett enda patientbesök bedöma hudförändringar i ansiktet och vid behov operera direkt. Väntetiden från remiss till operation har minskat med 30 dagar! Hudläkare Christina Berndes Sköldmark och öron-näs- och halsläkare Fredrik Jönsson gör en gemensam bedömning av en patient inför beslut om hudförändringen kräver operation eller inte. En satsning som ökar effektiviteten och minskar administrationen och gör att det räcker med ett besök för patienten. Undersökning och operation vid samma besök Allt fler patienter med misstänkta tumörer i ansikte och hals kommer med remiss från primärvården till hudmottagningen för bedömning. Vid behov skrivs remiss till öron-näs- och halsmottagningen för operation under lokalbedövning. För några år sedan flyttades operationerna från operationscentralen till ett nyinrett operationsrum på öron-näsoch halskliniken. Det innebar billigare lokal, halverad personalstyrka och att vi kunde göra dubbelt så många operationer. Istället fick vi bättre kapacitet på operationscentralen för våra andra operationer, säger Ola Sunnergren, verksamhetschef för öron-näs- och halskliniken. Våren 2014 var det dags att flytta operationerna i ansikte och hals till hudmottagningen. Numera bedöms patienten av hudläkare, ibland tillsammans med öron-näs- och halsläkare, och opereras vid samma besök. Av de omkring 800 hudoperationerna om året sker ungefär 100 i detta samarbete, men vi räknar med att andelen ska öka. För patienten är fördelen att det bara blir ett besök, säger Ola Sunnergren. För hudmottagningen innebär satsningen klara fördelar. Vi var lite oroliga för att patienterna skulle uppleva det som att vi slänger oss över dem och opererar direkt, säger Helena Wenger, verksamhetschef för hudkliniken. Men både vi och patienterna är jättenöjda. Vi slipper många administrativa moment och kan nu få in ytterligare 120 patienter per år. Öron-näs- och halskliniken har också gjort en stor satsning på dagkirurgi. Man började med den svåraste processen, den stora volymen operationer av halsmandlar, och har sedan infört det även vid operation av bland annat nässkiljeväggar och näspolyper. Ola Sunnergren beskriver en process där man tog lärdom av framgångsrik dagkirurgi på andra sjukhus och samarbetade tätt med narkospersonal. Vi har moderniserat smärtbehandlingen för alla våra operationer. Väldigt mycket går att göra i dagkirurgi var andelen halsmandlar gjorda i dagkirurgi cirka nio procent, i år är den 60 procent, men jag vill nå procent. Investering i fler operationsinstrument och ändrade öppettider på uppvakningsavdelningen har samtidigt ökat flexibiliteten och kapaciteten att utföra fler operationer. Dagkirurgin innebär att patienten inte längre behöver vara inlagd under ett dygn som det tidigare ofta handlade om. Flytten av den egna vårdavdelningen till kirurgkliniken avdelning B i september 2014 är ytterligare en del i effektiviseringen. Där är nu såväl öron-näs- och hals som käkkirurgen och ögonkliniken inhysta. Patienterna vårdas av kirurgpersonal och den personal från öronnäs-hals som flyttade med. Det var smärtsamt att skiljas från en tredjedel av klinikens medarbetare och den identitet som en egen vårdavdelning innebär. Men det var ohållbart ekonomiskt tidigare. Vi får nu längre till patienterna, men resurserna utnyttjas bättre och vi får bättre bemanning i förhållande till antalet patienter. Förhoppningen är att det ska leda till en ekonomi i balans för oss, säger Ola Sunnergren. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Fotnot: I en enkät med drygt 50 patienter som hudmottagningen gjort ger de tillfrågade patienter högt betyg till den samordnade mottagningen. Alla uppskattade omhändertagandet och att bara behöva göra ett besök. Mycket bra bemötande hann inte ens bli nervös svarade en patient. Ola Sunnergren Helena Wenger

7 PULSEN NR 41 l FEBRUARI DECEMBER Nya roller ger resultat Borttrollade köer och nya behandlingsmöjligheter blev resultatet när undersköterskorna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset fick nya arbetsuppgifter. Vi har omkring 150 patienter per dag, så jag vill ha bra flyt i verksamheten, säger Leena Tjärnén, verksamhetschef för ögonmottagningen. Hon kan ge en rad exempel på hur olika moment flyttats enligt principen, lägsta effektiva omhändertagandenivå. Varje vecka får man in ett hundratal remisser, som tidigare bedömdes av ögonläkare. Det tog vansinnigt mycket tid för dem och dessutom var det olika läkare olika dagar. Vi har våra Fakta-dokument, så de vanligaste remisserna kan en sjuksköterska bedöma och sedan rådfråga läkare om den del, kanske 15 procent, som är svårbedömda. Det sparar läkartid och sjuksköterskorna blir duktigare och duktigare på bedömningar, både per telefon och i remisser. Sjuksköterskorna utför inte längre de cirka ögonbottenundersökningar som görs varje år för att leta efter kärlförändringar hos personer med diabetes. Ögonbottenfotograferingen inleddes tidigare med pupillvidgande droppar, ett läkemedel, som krävde sjuksköterskekompetens. Men så kom ny teknik där man skannar ögonbotten utan behov av droppar, och sedan våren 2013 gör undersköterskor en stor del av undersökningarna istället. Det var ett medvetet val av mig. Nu har vi ökat från två till fyra undersköterskor som gör ett väldigt bra jobb. Skannerbilderna bedöms sedan av en sjuksköterska, optometrist eller läkare. Finns det oklara förändringar går man vidare med fotografering, säger Leena Tjärnén. Övergången till ögonskanning har gett stora vinster. Det var svårt att hinna alla ögonbottenfotograferingar med vår bemanning. När vi började med skanning hade vi en väntelista på 600 patienter. Men det tog bara ett halvår tills kön var borta till lägre lönekostnad och vi klarar det medicinska måldatumet. Skanning går snabbare än fotografering. Patienterna, särskilt barnen, upplever det också mycket smidigare och är dessutom mer villiga att komma nu när de slipper de pupillvidgande dropparna. Dropparna upplevdes obehagliga och skapade dimsyn under några timmar, som bland annat gör det olämpligt att köra bil eller arbeta. Mottagningens ögonsjuksköterskor kan istället ägna sig åt arbetsuppgifter som kräver sjuksköterskekompetens, till exempel remissbedömningar och kontroller efter injektionsbehandling av åldersförändring i gula fläcken som ska förhindra att en svullnad leder till synförsämring och till slut blindhet. Man ger en injektion och kontrollerar sedan effekten för att bedöma om ny injektion behövs. Vi har stegvis flyttat hem behandlingen från Jönköping. Det är en stor vinst att 150 patienter, många äldre och sköra, slipper åka Undersköterskan Agneta Björnhag-Lööf hjälper Regina Rosell att hitta rätt ställning framför skannern som undersöker ögonbottnarna. Väldigt skönt att slippa ögondroppar, tycker Regina. fram och tillbaka för behandling med fyra till sex veckors intervall, ibland under flera år. Tidigare förberedde en sjuksköterska sprutorna och assisterade ST-läkaren som ger injektionen med lokalbedövning. Idag är det en undersköterska som assisterar. Vi fick leverantören att byta till endosförpackade läkemedel, till samma kostnad. Nu blir det garanterat rätt dos i steril förpackning och hanteringen kräver inte sjuksköterskekompetens, säger Leena Tjärnén. Undersköterskor kan också hantera läkemedel på delegation när de arbetar i team med ögonläkare på mottagningen. Genom att läkaren i förväg talar om vilka patienter som ska ha droppar, mätning av ögontryck, synundersökning och liknande, kan undersköterskan förbereda patienten så att besöket hos läkaren går snabbt och smidigt. Agneta Björnhag-Lööf är en av de fyra undersköterskor som nu alternerar mellan olika och delvis nya arbetsuppgifter. När hon gör ögonbottenskanning hinner hon tio patienter på en halvdag. Det känns jättebra. Det är roligt att få nya utmaningar, att lära sig lite nytt och få fler arbetsuppgifter. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Centralreception möter patienterna i Värnamo Genom satsning på en centralreception kan tid frigöras för journalutskrifter. Detta testar Värnamo sjukhus med tre mottagningar under tre månader. Ögonmottagningens patienter var först ut när den nya centralreceptionen öppnade 1 november i sjukhusets entréhall. En månad senare följde hudmottagningens och medicinmottagningens reception efter. Det har gått jättebra och hittills fungerat precis så som vi tänkt, säger Charlotte Carlsson, verksamhetsutvecklare på Värnamo sjukhus. Nu har man omkring 250 patientbesök per dag att hantera. Det handlar om att ankomstregistrera alla patienter, uppdatera kontaktuppgifter i Cosmic, hantera frikort med mera. Nu kan centralreceptionen göra i ordning frikortet så att det är klart när patientens vårdbesök är klart. I dagsläget har centralreceptionen två kassor, och de vårdadministratörer/undersköterskor som tjänstgör kan vid behov få stöttning av personalen i sjukhusets informationsdisk alldeles intill. Från besökande patienter har det i stort sett varit positiva kommentarer och Charlotte Carlsson konstaterar att det hittills inte uppstått några köer vid disken. I en centralreception blir medarbetarna proffsigare på bemötande och att hantera det regelverk som finns kring patientadministration. Det innebär också att vi får loss vårdadministrativa resurser till att göra mer diktatskrivning. Ögonmottagningen, tycker att centralreceptionen gjort att det blivit lugnare på mottagningen. Centralreceptionen är ett försök till sista januari 2015, och utvärderas fortlöpande. Det handlar om att hitta formen för hur vi ska arbeta där, till exempel förstå hur belastningen varierar över dagen. Väljer sjukhuset att fortsätta med denna lösning finns det ett antal mottagningar som kan ansluta sig till centralreceptionen. Centralreceptionen kan bli ett nav för många mottagningar. Vi ser detta som ett sätt att möta framtida teknikutveckling, till exempel självregistrering för patienter. Men vissa verksamheter behöver ha kvar sina egna receptioner även i fortsättningen, som till exempel akutmottagningen, säger Charlotte Carlsson. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Dataintrång ska förhindras Röster om rökning

Dataintrång ska förhindras Röster om rökning 3 /13 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge 4 Dataintrång ska förhindras Röster om rökning 3 Ett sätt att träffa folk 17 Inga skelett i skåpen 6 Omslagsbild: Bågskytte är ett stort fritidsintresse

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

VI PÅ CSK TIDNING FÖR ALLA MEDARBETARE PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD # 3/2004. ÖGONKLINIKEN byter lins på tio minuter

VI PÅ CSK TIDNING FÖR ALLA MEDARBETARE PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD # 3/2004. ÖGONKLINIKEN byter lins på tio minuter VI PÅ CSK TIDNING FÖR ALLA MEDARBETARE PÅ CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD # 3/2004 ÖGONKLINIKEN byter lins på tio minuter SKÅNSK LIVSKRAFT Den stora utmaningen SID 3 6 BÄTTRE FLYT I VÅRDEN Långt ifrån färdiga...

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer