Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person"

Transkript

1 Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen finns snart via nätet SID 13 Knut var läkare på hög nivå SISTA SIDAN NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT VISAR VÅRDENS VÄG Programgrupper driver utveckling SID Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! UTVECKLAT SAMARBETE FREDRIK REDO ATT OPERERA DIREKT SID 6 SIDAN 7 NYTT OM NAMN ULRIKA LEDER REGIONAL UTVECKLING SID 16 17

2 2 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 ingång LÄGG TILL PULSENNYHETER Mellan papperstidningarna ger Pulsenredaktionen dig personalnyheter i flödet Pulsen-nyheter i intranätet. Lägg till Pulsen-nyheter på din startsida: Tryck på kugghjulet bredvid ditt namn, välj Mina nyheter, Lägg till nyhetsflöde, Nyheter från intranätet. Skrolla ner till Pulsen-nyheter, tryck på Lägg till. Nytt år nya möjligheter 1 januari 2015 blir vi Region Jönköpings län och får därmed ett nytt uppdrag. Det kommer framförallt att märkas genom att vi får ett större ansvar för frågor som är viktiga för den regionala utvecklingen och därmed för alla oss som på olika sätt är en del av regionen. Regionbildningen är i huvudsak en fråga om demokrati. Folkvalda regioner ger medborgarna större möjlighet att påverka regionens utveckling. Det finns cirka regioner inom EU. Som region blir vi en starkare aktör som kan göra vår röst hörd. Kommunerna, näringslivet och regionen kan lättare driva viktiga frågor tillsammans, som till exempel att få viktiga infrastruktursatsningar till Jönköpings län. Ett annat stort förändringarbete är förberedelserna inför det nya uppdrag sjukvårdsdirektörerna ska få. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik vård som möter invånarnas behov. Redan i detta nummer kan du läsa en del om detta blir ju också året då den nya patientlagen träder i kraft. En lag som ytterligare stärker patientens möjlighet att vara delaktig i, men också ta ansvar för sin egen vård. Inför nästa år vässar nu alla Pulsen-medarbetare både pennor och idéer för att bli ännu bättre på att rapportera om det som sker i regionens verksamhet. Christina Jörhall Kommunikationsdirektör! Landstinget satsar stort på att använda energi effektivt låg vi på fjärde plats visar en jämförelse från SKL, och sedan 2009 har vi effektiviserat mest av alla landsting/regioner. Glöm plusgiro! För att slippa ett administrativt merarbete använder Landstinget i fortsättningen enbart bankgiro, viktigt att komma ihåg för till exempel projekt som söker bidrag. Integration är temat för Mikrosystemfestivalen februari Där kommer bland annat IKEA:s representant att berätta hur man arbetar med kundens delaktighet i processer. Pulsen PULSEN är en tidning för medarbetare i Landstinget i Jönköpings län. Den kommer fyra gånger per år. Citera gärna Pulsen men ange källan. Vi ansvarar inte för insänt material som vi inte beställt. ANSVARIG UTGIVARE Kommunikationsdirektör Christina Jörhall , SKRIBENTER Mikael Bergström, Mats Fäldt, Helen Ulvegard, GRAFISK FORM OCH LAYOUT Katarina Sennevik, Mats Fäldt, FOTO OCH BILDHANTERING Johan W Avby, BESÖKSADRESS Husargatan 4, Jönköping POSTADRESS Box 1024, Jönköping PULSEN I INTRANÄTET Landstingsfliken. ADMINISTRATION Inger Bjelke, ADRESSÄNDRING Anmäl till ditt lönekontor. UPPLAGA ex TRYCKT 15 december 2014, V-TAB AB, Västerås NÄSTA TIDNING 12 februari 2015 MATERIALSTOPP 26 januari 2015 OMSLAGSBILD Undersköterskan Rebecka Nilsson, ögonmottagningen, Höglandssjukhuset, gör synundersökning på Carola Landström. Foto: Johan W Avby Fler ska vandra på rustade leder Nu är 70 mil av länets vandringsleder upprustade med ny skyltning, bänkar, rastplatser, vindskydd och vedförråd för att fler ska vandra i den småländska naturen. Det är en varierad natur med många fina platser och utsiktspunkter, säger Michael Lühr på Regional utveckling, projektledare för Smålandsleden som är samlingsnamnet för sju olika leder. Foto: Mikael Bergström

3 PULSEN NR 4 l DECEMBER Rivstart för hälsotrampare Under premiärmånaden oktober har Landstingets hälsotrampare avverkat kilometer per cykel eller till fots till jobbet. Välkommen med abstract till Utvecklingskraft 2015 Den 6 7 maj 2015 arrangeras konferensen Utvecklingskraft. Var med och presentera ert förbättringsarbete! Har ni genomfört ett förbättringsarbete på er arbetsplats som ni vill dela med er av till andra runtom i Sverige? Presentera arbetet muntligt eller med en poster. Stora som små förbättringsarbeten är välkomna. Mer information: TYCK TILL! VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN? MEJLA esther etik Att ta emot ilska i sin professionella roll Linda är primärjour på sjukhuset när hon en kväll får ta sig an en patient där hon gör en medicinsk bedömning som starkt ifrågasätts av patientens son. Han kräver omedelbar remiss till ett annat sjukhus, medan Linda gör bedömningen att patienten kan tas omhand på plats. När Linda, efter kontakt med bakjouren, står på sig blir stämningen i rummet närmast hotfull. Lång tid efter händelsen är Linda fortfarande frustrerad och upplever att hon blivit kränkt både som person och i sin yrkesutövning. Hur mycket måste man tåla från patienter och anhöriga? Eivor Blomqvist Illustration: Maria davidsson Esther, den fiktiva äldre kvinna som symboliserar samarbetet mellan kommunerna samt primär- och slutenvården på Höglandet, är van vid internationella studiebesök. Nu senast utsåg nyhetskanalen CNN Esther-projektet till en av världens coolaste innovationer i sällskap med flygande bilar, flytande skolor och andra exempel som förbättrar livet för människor runt om i världen. Numera handlar Esther-satsningen om alla åldrar där det behövs samverkan. Den situation som Linda är med om är otrevlig, men dessvärre inte helt ovanlig. Hur väl vi än försöker att kommunicera på ett bra sätt kommer den som arbetar i vården att ställas inför konflikter av olika slag. Att möta människor i kris är hälso- och sjukvårdens ansvar och vardag. Ibland utgör vreden rena personangrepp, men andra gånger är den bakomliggande orsaken till missnöjet kopplad till sjukdomen och dess konsekvenser. Behandlingen i sig och även väntan utgör också källor till frustration som kan ta sig starka uttryck. Ilska och besvikelse är känslor som lätt sprids till alla inblandade. Det är lätt att den som blir måltavla för någon annans vrede vill ge sig in i striden och försvara sig själv. Det gäller att hitta strategier för att hålla den distans som krävs för att inte dras med och ge tillbaks. Att möta ilska med ilska är i de flesta fall inte professionellt, även om det är vårdgivaren som har rätt. De egna känslorna måste stå tillbaka och man måste stå ut med att i stället lyssna och härbärgera. Oftast är det mest effektiva att bekräfta patientens vrede att och dämpa den genom att låta motparten få utlopp för sina känslor. För att klara av att hantera detta måste man bli medveten om yrkesmässiga gränser, men också ha en beredskap för sitt handlande. Det gäller att inte agera utifrån den spontana känslan utan att försöka koppla på intellektet och försöka sätta sig in i patientens situation. Då har man lättare för att ställa frågor som hjälper patienten, i stället för att trappa upp konflikten. Detta kräver i sin tur att man tydliggjort för sig själv vilka situationer man har särskilt svårt med, då någon är arg eller upprörd. I svåra möten utgör man själv det enda arbetsredskapet och det är viktigt att vårda det! En händelse som den Linda är med om får aldrig lämnas utan åtgärd. Kollegiala samtal, reflektion i grupp och handledning utgör sätt att få utlopp för och råd kring det som man måste hantera i sin yrkesutövning. Om det rör sig om en läkare under utbildning ska saken diskuteras med berörd handledare och eventuellt också med verksamhetschefen. Det kan också vara läge att prata tillsammans i hela personalgruppen om det som hänt. Skulle det röra sig om uttalade hot ska man alltid göra en polisanmälan. EIVOR BLOMQVIST Sekreterare i Landstingets etikråd Landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson och landstingsdirektör Agneta Jansmyr tackar alla medarbetare för 2014 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år Det har varit ett framgångsrikt år för vår verksamhet. Vi får ofta bekräftelse, till exempel genom Öppna Jämförelser inom olika områden, på att vi är bland de bästa landstingen i Sverige. Det kan alla medarbetare vara stolta över. Nu ser vi fram emot arbetet 2015 i Region Jönköpings län. Vi vill vara bland de bästa och fortsätta förbättra oss för invånarnas skull. FUNDERA ÖVER Har du någon strategi för hur du ska hantera ilska som riktas mot dig i din yrkesroll? Vilka situationer tycker du är speciellt svåra? Vilket stöd finns på din arbetsplats för situationer av det här slaget? Läs mer i intranätet: Landstinget / Ledning / Etik och jämlik vård / Etik

4 4 PULSEN NR 4 l DECEMBER 2014 Från och med 1 februari 2015 får sjukvårdsdirektörerna ansvar för medicinska områden istället för geografiska. En mycket viktig del i förberedelser och förändring av arbetsformer är att medarbetare och verksamheter bidrar med sina frågor, idéer och synpunkter. Jämlik vård möter invånarnas behov Beslutet om förändrad organisation innebär att sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska verksamhetsområden från och med 1 februari 2015 de arbetar på alla tre sjukhusen, men utgår från var sitt sjukhus. Beslutet innebär inte att kliniker slås samman, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr. Vilka verksamheter som ska ingå i de olika områdena planeras vara klart före julhelgen, liksom vilken sjukvårdsdirektör som får ansvar för vilket område. Just nu är det fokus på information och en bred dialog mellan medarbetare, chefer och sjukvårdens ledningsgrupp om ändrade arbetsformer. Agneta Jansmyr och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig betonar att man är angelägna om att lyssna för att förändringen ska bli så bra som möjligt. Sedan november finns möjligheten att i intranätet ställa frågor direkt till ledningen. Strukturerade dialoger planeras på arbetsplatserna. Arbetsplatsträffarna används för att samla in medarbetarnas idéer och synpunkter Alla chefer har i uppdrag att informera om och diskutera arbetsformer med medarbetarna i samband med av den nya organisationen, säger Agneta Jansmyr. Frågor, idéer och synpunkter ska skickas in till sjukvårdens ledningsgrupp senast 20 januari 2015 utifrån de grundläggande värderingarna. Framförallt gäller det att identifiera möjligheter och farhågor för: Patient (kundorientering) Medarbetare (allas delaktighet) Samverkan för ständiga förbättringar I slutet av januari 2015 anordnas två större samlingar för chefer och medarbetare från alla verksamheter för att arbeta med materialet från arbetsplatserna. 5 6 februari 2015 fortsätter arbetet i sjukvårdens ledningsgrupp tillsammans med alla verksamhetschefer. Ett av syftena med den nya organisationen är att nå en jämlik vård i hela länet. Det ska bli lättare att möta invånarnas behov av somatisk och psykiatrisk vård på bästa sätt. Det handlar om att erbjuda vård av högsta kliniska kvalitet, personcentrerad, patientsäker, tillgänglig och kostnadseffektiv Alla har rätt till bästa möjliga vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Därför måste också medarbetarna ha rätt förutsättningar för att kunna erbjuda den vård som patienterna behöver och vill ha. Den nya organisationen ska bidra till bättre samarbeten och arbetssätt i hela länet, vilket i sin tur leder till högre kvalitet, lägre kostnader och större arbetsglädje. Utgångpunkterna för den nya organisationen är att primärvården fortsätter vara basen för all hälso- och sjukvård det finns tre välfungerande akutsjukhus länssjukvården fördelas på de tre akutsjukhusen ta hänsyn till redan fungerande vårdkedjor dagens resurser i form av personal, utrustning och lokaler tas tillvara sträva efter ständig utveckling och förbättring (lärande organisation) Vi har redan idag en vård i nationell toppklass. Men det finns kvalitetsskillnader inom länet och vi kan göra förbättringar inom i stort sett alla vårdområden, säger Mats Bojestig. Dessutom har vi en högre vårdkostnad per invånare i förhållande till andra landsting och regioner i jämförbar storlek. Genom att organisera oss på ett nytt sätt kan vi lättare möta dessa utmaningar. Agneta Jansmyr poängterar att det är en stor förändring som ska göras och att flera andra landsting och har redan genomfört liknande organisationsförändringar: Det kan vi lära av. Vi kommer också att ha stor glädje av arbetet i våra medicinska programgrupper och vår långa tradition av utvecklingsarbete och samverkan mellan yrkesgrupper i hela länet. TEXT: mats fäldt FOTO: JOHAN W AVBY 3/12 16/12 januari 1/2 5-6/2 Löpande information och möjlighet till dialog via intranätet Lokala arbetsplatsträffar framåt 2014 Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker Sjukvårdsområde kliniker 2015 Länssjukhuset Ryhov Höglandssjukhuset Värnamo sjukhus Sjukvårdens ledningsgrupp och andra ledningsgrupper Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Medicinsk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Storgrupp sjukvård special Samlingar verksamhet, patient, fackliga organisationer Samverkan mitten januari med fackliga organisationer Redovisning för politisk ledning Samling verksamhetschefer MPG Processer Sektioner Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Verksamhetschefer Verksamhetschefer Verksamhetschefer Kirurgisk vård Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Psykiatri Sjukvårdsdirektör Verksamhetschefer Service Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Kontakt Prevention Diagnostik Avslut Egenvård Behandling Uppföljning Omvårdnad Samverkan Rehabilitering Lokal samordning Lokal samordning Lokal samordning Pågående aktiviteter kring organistionsförändring. Dialog om samarbetsformer Dialog om samarbetsformer Sjukvårdsdirektörerna får ansvar för medicinska områden istället för geografiska områden.

5 5 Blivande mammor i allergistudie Kan omega3-fetter och mjölksyrebakterier hindra att små barn utvecklar allergier? Det ska en forskargrupp i Jönköping och Linköping försöka ta reda på och efterlyser därför gravida kvinnor, med allergi i familjen, som vill delta i en studie. Jag letar efter ett 80-tal blivande mammor i Jönköpingsområdet, säger Linnéa Andersson, forskningssköterska på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Totalt hoppas de att omkring 400 blivande mammor i Jönköping, Linköping, Norrköping, Motala och Växjö ska delta i studien. Syftet är att få svar på om ett tillskott av omega-3- fettsyror och mjölksyrebakterier till den gravida kvinnan och sedan den nyblivna mamman och barnet kan hindra att nyfödda barn utvecklar allergier. Tidigare interventionsstudier tyder på att dessa friskfaktorer kan förebygga allergisk sjukdom, främst eksem. Därför startades under hösten 2014 den nya studien, där deltagarna delas upp i fyra grupper, som får omega-3-fettsyror, mjölksyrebakterier eller placebo, och testas regelbundet. Toppresultat för bildundersökning Lars Persson, biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, fick bästa enskilda resultat när den årliga granskningen av nuklearmedicinska undersökningar redovisades i november. Det är roligt och det är en bekräftelse på att man gör rätt. Granskningen gick till så att vi fick ut fem patientfall med simulerade skelettscintigrafier, bilder där vi skulle leta efter metastaser. De liknande de undersökningar jag gör i vardagen, säger Lars Persson. Det är företaget Equalis AB som genomför kvalitetssäkring inom ett stort antal undersökningsområden, där bildgranskare från hela Sverige deltar som ett led i den löpande kvalitetsgranskningen. Nuklearmedicin är en diagnostisk specialitet där radioaktiva ämnen injiceras i patienten och tas upp i det organ man önskar studera. Strålningen från det injicerade ämnet spåras med olika typer av kameror. Britt-Marie heter egentligen Elvi Ågren och hon har lånat sitt ansikte till berättelsen. Elvi är en av våra medarbetare och arbetar som arbetsterapibiträde på rehabiliteringsenheten Höglandssjukhuset Eksjö. För att beskriva organisationen från 1 februari 2015, använder landstingsledningen berättelsen om Britt-Marie och hennes familj. Både Britt-Marie och hennes familj är av fiktiva personer men lätta att känna igen för många. Syftet med berättelsen är att illustrera invånarnas behov och egna resurser, och det faktum att vi alla befinner oss i ett sammanhang. Britt-Marie ska, precis som i det framgångsrika arbetet med Esther på Höglandet, vara ett stöd för oss att tänka ur invånarens perspektiv. Britt-Marie bor i en mindre ort i länet, har diabetes och högt blodtryck sedan tio år, men inga större problem, även om hon har börjat få lite besvär med knäna. Just nu är den viktigaste personen i Britt-Maries liv barnbarnet Sigge. Britt-Marie är lite bekymrad över att det inte finns en familjecentral där han bor med sin mamma och pappa. Hon tänker att Sigge och hans föräldrar behöver det stödet. Britt-Maries äldsta dotter har haft problem med bland annat depressioner under tonåren. Nu mår hon mycket bättre. Malin har precis flyttat till Jönköping. Britt-Maries bror bor i Värnamo. Han känner sig helt frisk och jobbar jämt. Britt-Marie bekymrar sig för sin mamma. Eftersom hon har börjat bli väldigt glömsk är det mycket samverkan med äldrevården och hemtjänsten i staden där mamma bor. Britt-Marie känner sig ibland som en vårdkoordinator. Britt-Marie funderar inte så mycket på om vården är bättre på det ena eller andra stället. Hon förutsätter att vården är lika bra i hela länet: De säger ju att det är för ett bra liv i en attraktiv region! Läs mer: Regionen / Ledning / Ekonomi- och verksamhetsstyrning / Ny organisation för hälso- och sjukvården n Landstingets miljöarbete ger resultat. Energianvändningen minskar, ekologiska livsmedel och förnybara bränslen används i större utsträckning och sjukvården minskar utsläppen av medicinska gaser liksom förskrivningen av antibiotika. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Energianvändningen i Landstingets lokaler har till exempel minskat mer än i övriga landet sedan Det bidrar till bättre hushållning med resurser samt minskad klimatpåverkan och lägre energikostnader. n En introduktion som andas omtanke, helhet och kvalitet, lyder motiveringen bland annat när Vårdcentralerna Bra Liv delar ut sitt interna kvalitetspris 2014 till Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum startade i början av 2013 för att ge läkare utbildade utanför Sverige en kvalitetssäkrad introduktion i det svenska sjukvårdssystemet, men också för att värdera och komplettera deras medicinska kompetens inför tjänstgöring på någon av Bra Livs vårdcentraler. Satsningen har varit framgångsrik. I november 2014 fick Nässjö utbildningscentrum ta emot pris som Bästa Förbättringsprojekt 2014 av Svensk förening för allmänmedicin. Missa inte ditt försäkringsskydd Den som blir långtidssjuk eller skadar sig på jobbet kan ansöka om ersättning från AFA försäkring. I kampanjen Ingen ska missa ersättning informerar AFA försäkring om de försäkringar som drygt en miljon anställda inom kommuner och landsting/regioner har. Sjukförsäkringen träder in med tio procent av sjuklönen från den 91:a sjukskrivningsdagen, när motsvarande sjuklön från arbetsgivaren upphör. Läs mer i intranätet under Medarbetare/ förmåner/försäkringar. Nationell studie om autism Habiliteringscentrum i Jönköpings län ingår i en stor nationell studie med syfte att identifiera genetiska och miljömässiga riskfaktorer för autism. Studien startade 2011 som en pilotstudie i Uppsala och Gävleborgs län och har succesivt byggts ut till en nationell studie. Studien, som kallas SAGA-studien, görs i samarbete mellan Karolinska institutet och habiliteringsenheter och psykiatrin i alla län i Sverige och efter att ha blivit godkänd av verksamhetschefer och behandlingsansvariga.

6 6 PULSEN NR 4 l ÅTGÄRDSPLAN DECEMBER 2014 På hudmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, arbetar hudläkare och öron-näs- och halsläkare i team för att i ett enda patientbesök bedöma hudförändringar i ansiktet och vid behov operera direkt. Väntetiden från remiss till operation har minskat med 30 dagar! Hudläkare Christina Berndes Sköldmark och öron-näs- och halsläkare Fredrik Jönsson gör en gemensam bedömning av en patient inför beslut om hudförändringen kräver operation eller inte. En satsning som ökar effektiviteten och minskar administrationen och gör att det räcker med ett besök för patienten. Undersökning och operation vid samma besök Allt fler patienter med misstänkta tumörer i ansikte och hals kommer med remiss från primärvården till hudmottagningen för bedömning. Vid behov skrivs remiss till öron-näs- och halsmottagningen för operation under lokalbedövning. För några år sedan flyttades operationerna från operationscentralen till ett nyinrett operationsrum på öron-näsoch halskliniken. Det innebar billigare lokal, halverad personalstyrka och att vi kunde göra dubbelt så många operationer. Istället fick vi bättre kapacitet på operationscentralen för våra andra operationer, säger Ola Sunnergren, verksamhetschef för öron-näs- och halskliniken. Våren 2014 var det dags att flytta operationerna i ansikte och hals till hudmottagningen. Numera bedöms patienten av hudläkare, ibland tillsammans med öron-näs- och halsläkare, och opereras vid samma besök. Av de omkring 800 hudoperationerna om året sker ungefär 100 i detta samarbete, men vi räknar med att andelen ska öka. För patienten är fördelen att det bara blir ett besök, säger Ola Sunnergren. För hudmottagningen innebär satsningen klara fördelar. Vi var lite oroliga för att patienterna skulle uppleva det som att vi slänger oss över dem och opererar direkt, säger Helena Wenger, verksamhetschef för hudkliniken. Men både vi och patienterna är jättenöjda. Vi slipper många administrativa moment och kan nu få in ytterligare 120 patienter per år. Öron-näs- och halskliniken har också gjort en stor satsning på dagkirurgi. Man började med den svåraste processen, den stora volymen operationer av halsmandlar, och har sedan infört det även vid operation av bland annat nässkiljeväggar och näspolyper. Ola Sunnergren beskriver en process där man tog lärdom av framgångsrik dagkirurgi på andra sjukhus och samarbetade tätt med narkospersonal. Vi har moderniserat smärtbehandlingen för alla våra operationer. Väldigt mycket går att göra i dagkirurgi var andelen halsmandlar gjorda i dagkirurgi cirka nio procent, i år är den 60 procent, men jag vill nå procent. Investering i fler operationsinstrument och ändrade öppettider på uppvakningsavdelningen har samtidigt ökat flexibiliteten och kapaciteten att utföra fler operationer. Dagkirurgin innebär att patienten inte längre behöver vara inlagd under ett dygn som det tidigare ofta handlade om. Flytten av den egna vårdavdelningen till kirurgkliniken avdelning B i september 2014 är ytterligare en del i effektiviseringen. Där är nu såväl öron-näs- och hals som käkkirurgen och ögonkliniken inhysta. Patienterna vårdas av kirurgpersonal och den personal från öronnäs-hals som flyttade med. Det var smärtsamt att skiljas från en tredjedel av klinikens medarbetare och den identitet som en egen vårdavdelning innebär. Men det var ohållbart ekonomiskt tidigare. Vi får nu längre till patienterna, men resurserna utnyttjas bättre och vi får bättre bemanning i förhållande till antalet patienter. Förhoppningen är att det ska leda till en ekonomi i balans för oss, säger Ola Sunnergren. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Fotnot: I en enkät med drygt 50 patienter som hudmottagningen gjort ger de tillfrågade patienter högt betyg till den samordnade mottagningen. Alla uppskattade omhändertagandet och att bara behöva göra ett besök. Mycket bra bemötande hann inte ens bli nervös svarade en patient. Ola Sunnergren Helena Wenger

7 PULSEN NR 41 l FEBRUARI DECEMBER Nya roller ger resultat Borttrollade köer och nya behandlingsmöjligheter blev resultatet när undersköterskorna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset fick nya arbetsuppgifter. Vi har omkring 150 patienter per dag, så jag vill ha bra flyt i verksamheten, säger Leena Tjärnén, verksamhetschef för ögonmottagningen. Hon kan ge en rad exempel på hur olika moment flyttats enligt principen, lägsta effektiva omhändertagandenivå. Varje vecka får man in ett hundratal remisser, som tidigare bedömdes av ögonläkare. Det tog vansinnigt mycket tid för dem och dessutom var det olika läkare olika dagar. Vi har våra Fakta-dokument, så de vanligaste remisserna kan en sjuksköterska bedöma och sedan rådfråga läkare om den del, kanske 15 procent, som är svårbedömda. Det sparar läkartid och sjuksköterskorna blir duktigare och duktigare på bedömningar, både per telefon och i remisser. Sjuksköterskorna utför inte längre de cirka ögonbottenundersökningar som görs varje år för att leta efter kärlförändringar hos personer med diabetes. Ögonbottenfotograferingen inleddes tidigare med pupillvidgande droppar, ett läkemedel, som krävde sjuksköterskekompetens. Men så kom ny teknik där man skannar ögonbotten utan behov av droppar, och sedan våren 2013 gör undersköterskor en stor del av undersökningarna istället. Det var ett medvetet val av mig. Nu har vi ökat från två till fyra undersköterskor som gör ett väldigt bra jobb. Skannerbilderna bedöms sedan av en sjuksköterska, optometrist eller läkare. Finns det oklara förändringar går man vidare med fotografering, säger Leena Tjärnén. Övergången till ögonskanning har gett stora vinster. Det var svårt att hinna alla ögonbottenfotograferingar med vår bemanning. När vi började med skanning hade vi en väntelista på 600 patienter. Men det tog bara ett halvår tills kön var borta till lägre lönekostnad och vi klarar det medicinska måldatumet. Skanning går snabbare än fotografering. Patienterna, särskilt barnen, upplever det också mycket smidigare och är dessutom mer villiga att komma nu när de slipper de pupillvidgande dropparna. Dropparna upplevdes obehagliga och skapade dimsyn under några timmar, som bland annat gör det olämpligt att köra bil eller arbeta. Mottagningens ögonsjuksköterskor kan istället ägna sig åt arbetsuppgifter som kräver sjuksköterskekompetens, till exempel remissbedömningar och kontroller efter injektionsbehandling av åldersförändring i gula fläcken som ska förhindra att en svullnad leder till synförsämring och till slut blindhet. Man ger en injektion och kontrollerar sedan effekten för att bedöma om ny injektion behövs. Vi har stegvis flyttat hem behandlingen från Jönköping. Det är en stor vinst att 150 patienter, många äldre och sköra, slipper åka Undersköterskan Agneta Björnhag-Lööf hjälper Regina Rosell att hitta rätt ställning framför skannern som undersöker ögonbottnarna. Väldigt skönt att slippa ögondroppar, tycker Regina. fram och tillbaka för behandling med fyra till sex veckors intervall, ibland under flera år. Tidigare förberedde en sjuksköterska sprutorna och assisterade ST-läkaren som ger injektionen med lokalbedövning. Idag är det en undersköterska som assisterar. Vi fick leverantören att byta till endosförpackade läkemedel, till samma kostnad. Nu blir det garanterat rätt dos i steril förpackning och hanteringen kräver inte sjuksköterskekompetens, säger Leena Tjärnén. Undersköterskor kan också hantera läkemedel på delegation när de arbetar i team med ögonläkare på mottagningen. Genom att läkaren i förväg talar om vilka patienter som ska ha droppar, mätning av ögontryck, synundersökning och liknande, kan undersköterskan förbereda patienten så att besöket hos läkaren går snabbt och smidigt. Agneta Björnhag-Lööf är en av de fyra undersköterskor som nu alternerar mellan olika och delvis nya arbetsuppgifter. När hon gör ögonbottenskanning hinner hon tio patienter på en halvdag. Det känns jättebra. Det är roligt att få nya utmaningar, att lära sig lite nytt och få fler arbetsuppgifter. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM FOTO: JOHAN W AVBY Centralreception möter patienterna i Värnamo Genom satsning på en centralreception kan tid frigöras för journalutskrifter. Detta testar Värnamo sjukhus med tre mottagningar under tre månader. Ögonmottagningens patienter var först ut när den nya centralreceptionen öppnade 1 november i sjukhusets entréhall. En månad senare följde hudmottagningens och medicinmottagningens reception efter. Det har gått jättebra och hittills fungerat precis så som vi tänkt, säger Charlotte Carlsson, verksamhetsutvecklare på Värnamo sjukhus. Nu har man omkring 250 patientbesök per dag att hantera. Det handlar om att ankomstregistrera alla patienter, uppdatera kontaktuppgifter i Cosmic, hantera frikort med mera. Nu kan centralreceptionen göra i ordning frikortet så att det är klart när patientens vårdbesök är klart. I dagsläget har centralreceptionen två kassor, och de vårdadministratörer/undersköterskor som tjänstgör kan vid behov få stöttning av personalen i sjukhusets informationsdisk alldeles intill. Från besökande patienter har det i stort sett varit positiva kommentarer och Charlotte Carlsson konstaterar att det hittills inte uppstått några köer vid disken. I en centralreception blir medarbetarna proffsigare på bemötande och att hantera det regelverk som finns kring patientadministration. Det innebär också att vi får loss vårdadministrativa resurser till att göra mer diktatskrivning. Ögonmottagningen, tycker att centralreceptionen gjort att det blivit lugnare på mottagningen. Centralreceptionen är ett försök till sista januari 2015, och utvärderas fortlöpande. Det handlar om att hitta formen för hur vi ska arbeta där, till exempel förstå hur belastningen varierar över dagen. Väljer sjukhuset att fortsätta med denna lösning finns det ett antal mottagningar som kan ansluta sig till centralreceptionen. Centralreceptionen kan bli ett nav för många mottagningar. Vi ser detta som ett sätt att möta framtida teknikutveckling, till exempel självregistrering för patienter. Men vissa verksamheter behöver ha kvar sina egna receptioner även i fortsättningen, som till exempel akutmottagningen, säger Charlotte Carlsson. TEXT: MIKAEL BERGSTRÖM

Tid: , kl Plats: Sal A, Regionens hus. Informationsärenden och aktuellt Aktuell information Månadsrapport

Tid: , kl Plats: Sal A, Regionens hus. Informationsärenden och aktuellt Aktuell information Månadsrapport BESLUT I KORTHET 1(5) Plats: Sal A, Regionens hus Val av protokolljusterare Fastställande av dagordning Anmälan av delegationsbeslut Dnr RJL 2016/111 Anmälan av informationshandlingar Dnr RJL 2016/110

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor. Primärvårdsforum 14 mars 2016

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor. Primärvårdsforum 14 mars 2016 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och vård på lika villkor 14 mars 2016 Dagens program 14:00 Inledning 14:05 Primärvården - basen i hälso- och sjukvården 15:00 Fika 15:20 Gemensamt samtal Hälsa för livet

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 154-174 Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 164 Motion Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare Diarienummer: RJL

Läs mer

Landstingsstyrelsen 70-84

Landstingsstyrelsen 70-84 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk, (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Esse Petersson (FP), ersätter

Läs mer

Centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Tid: 2014-11-18, kl. 08.30 Plats: Sal C, Landstingets kansli Närvarande: Ordinarie: Agneta Jansmyr Anders Liif Mats Bojestig Carina Einarsson Johnson, Vision Anna Fabisch, Lärarförbundet

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 115-129 Tid: 2015-10-20, kl 08:00-09:30 Plats: 119 RJL 2015/ 2052 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Sammanslagning av Öron-, näsa- och halsverksamheten

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 175-198 Tid: 2016-12-20, kl 13:00-16:15 Plats: Regionens Hus, sal A 184 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99 sjukvård 88-99 Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 90 RJL 2015/ 1466 s tjänsterum, Regionens hus Utvecklade arbetsformer för dialog med patientföreningar Beslut Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 174-192 Tid: 2016-11-14, kl: 13:00-17:05 Plats: Regionens Hus, sal A 185 Motion Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare motionsunderlag

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Regionstyrelsen 67-80

Regionstyrelsen 67-80 PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP)

Läs mer

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet:

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet: Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av cancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård!

Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården E-hälsa De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården Elisabeth Johansson och Helena Pellnor informationsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län Webbtidbok

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten ÄRENDE 8 LF februari Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna

Motion: Satsa på undersköterskorna Motion: Satsa på undersköterskorna Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2013-09-25 Protokollsutdrag från

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring

Förändrad ledning och styrning av Folktandvården Skåne - avsiktsförklaring s kansli Tandvårdschef Helena Ozolins helena.ozolins@skane.se Datum 2011-08-15 1 (6) Förändrad ledning och styrning av - avsiktsförklaring Bakgrund I Tandvårdslagen SFS 1985:125 framgår att det ska finnas

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 7 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga Diarienummer: RJL 2016/1287

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 99-114 Tid: 2012-11-15, kl 10:00-16:00 Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 99-114 Tid: 2012-11-15, kl 10:00-16:00 Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Birgitta Dovskog (S) Malin Olsson

Läs mer

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-11-10

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 45-59

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 45-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 45-59 Tid: 2016-05-31, kl 13:00-16:40 Plats: Sal A, Regionens hus 51 Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu? Diarienummer: RJL 2016/260 Beslut Nämnden

Läs mer

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet.

YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547. - att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens tillskapas i länet. YTTRANDE 1(3) 2014-12-10 LJ2014/547 Regionfullmäktige Motion: Äldre med psykisk ohälsa satsningar behövs för att ge en rättvis vård! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

MISSIV 1(2) LJ 2014/246

MISSIV 1(2) LJ 2014/246 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/246 Landstingsstyrelsen Åtgärdsplan utifrån kartläggning och analys av Landstinget i Jönköpings läns konsumtion och produktion Kartläggning och analys har gjorts som visar

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Esse Petersson (FP), ersätter Lena Skaring

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 7 Bildande av en regionövergripande kirurgklinik Diarienummer RJL 2016/70 Beslut

Läs mer