Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten"

Transkript

1 Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort i hemmet Önskemål från förlossningen och BVC Utbildning "Att fråga om våld" Enkäten om MHV-registret Blivande och nyblivna föräldrars röster och tankar om amning i Värmland Kvinnosjukvården samlad på centralsjukhuset Roliga och engagerande föräldragrupper där alla deltar? Hur går det i latensfas studien? Frågor och svar Förtydligande kallelseintervall ck Dagdroppe Artikel ur läkartidningen Kalendarium 1

2 Viktig information till er som registrerar i mhv registret I samband med våra besök på BMM i länet har vi förstått att några barnmorskor valt att göra båda registreringarna i MHV registret i samband med efterkontrollen. Detta har visat sig bli problem på flera områden. Dels tar det längre tid att leta fram uppgifterna när det gått flera veckor sedan man hade den första kontakten med patienten. Information kan ha fallit i glömska både hos patienten och barnmorskan. Den barnmorska som av någon anledning slutar på mottagningen lägger över ett stort arbete på barnmorskorna som är kvar på mottagningen. I båda fallen får vi en hög procent med svar vet ej vilket gör att statistiken inte blir rättvisande och inte kan jämföras med andra mottagningar. Dessutom finns risk att patienter, som inte kommer på efterkontroll och ej har en registrerad inskrivning, helt faller bort och ej kommer med i registret. Sammanfattningsvis, det tar bara några minuter att göra registreringen direkt! Det tar längre tid och registreringen blir mindre tillförlitlig om man väntar med registreringen till efterkontrollen. Sist men inte minst viktigt, kollegor slipper att göra arbete efter dig! Eva Nilsson Önskemål från förlossningen och BVC Dokumentera vilken BVC familjen önskar till sitt barn, i sammanfattningen. En anmälan att barnet är fött skickas från förlossningen till aktuell BVC. Många anmälningar skickas till fel BVC, vi hoppas att detta kan undvikas om aktuell BVC står tydligt i sammanfattningen. /Eva Utbildning "Att fråga om våld" För er som är nya eller för er som inte har gått utbildningen. Tid och plats: Den 30 augusti är första datum Kl på psykologmottagningen för MBHV, Bryggaregatan 7 Anmälan till senast den 15 augusti Lena Medicinsk abort i hemmet Många kvinnor genomför nu sin medicinska abort i hemmet. När vi startade med detta ringde barnmorskan på Kvinnosjukvårdens mottagning upp kvinnan efter några timmar för att höra hur hon mådde. Detta gör vi inte längre! Kvinnan informeras om att själv ringa mottagningen om problem eller frågor uppkommer På Arbetsbladet för abortvård finns därmed inga kommentarer längre på dag 3 i de fall då kvinnan inte hört av sig. Eva Rickmann via Margareta Goop Hej alla! Varmt tack till alla barnmorskor som besvarade enkäten om MHV-registret. Vi har fått många värdefulla synpunkter och har redan gjort några ändringar efter de synpunkter som kom fram. Det som alla önskar är naturligtvis en direktöverföring av data från journalen. Det är också vår högst prioriterade fråga. Rapport/resultat av Validitetsstudien finns på MHVregistrets hemsida Soliga hälsningar Kerstin Petersson, samordningsbarnmorska 2

3 Blivande och nyblivna föräldrars röster och tankar om amning i Värmland Arbetsgruppen Livets Tråd, som representerar hela vårdkedjan, har beviljats anslag för att genomföra fokusgrupper med blivande och nyblivna föräldrar i Värmland. Syftet med dessa grupper är att ta del av deras tankar och erfarenheter om amning. Fokusgrupperna är en del i vårdkedjans ambition att stödja och främja amning i Värmland. Vi som ska leda dessa grupper är AnnSofi Skog, barnmorska på Kvinnokliniken CSK och Margareta Billebo, barnsjuksköterska på Barn och Ungdomsmedicin CSK. Barnavårdscentraler, 8 st och Barnmorskemottagningar, 8 st i Värmland har valts ut utifrån en geografisk spridning. På varje vald ort kommer 2 fokusgrupper att genomföras,1 på BMM och 1 på BVC Önskat antal personer/grupp 4-6 st. Respektive deltagare deltar vid 1 tillfälle, antingen på BMM eller på BVC. Tidpunkten för fokusgruppernas intervju bestäms på respektive ort. Samtalets längd max 1 timme. Platsen för samtalen bestäms på respektive ort. Även kvällstid. Planerad start sept Barnmorskestudenter kommer därefter att sammanställa och bearbeta materialet i sina magisteruppsatser. Resultatet kommer därefter att förmedlas vidare inom vårdkedjan. Respektive vald ort kommer att kontaktas för mer detaljerad information. Vi ser fram emot ett bra samarbete kring detta projekt som förhoppningsvis ska berika oss med mera kunskap kring föräldrars syn på amning. Med vänlig hälsning. Vid frågor hör av er. Karlstad AnnSofi Skog Margaretha Billebo 070/ /

4 Kvinnosjukvården samlad på Centralsjukhuset - Nu har vi fått en riktig kvinnoavdelning, säger kvinnosjukvårdens verksamhetschef Richard Lindgren. Det blir en sån kraft när kvinnor samlas, som när nyförlösta mammor möts, eller när cancerpatienter skrattar och gråter tillsammans. Det var ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, Elisabeth Kihlström (KD) som klippte bandet när kvinnosjukvården återinvigde avdelning 14. Trots strejken bland VVS-arbetare som försenat rörarbeten så tar avdelningen emot sina första patienter imorgon tisdag. Band, blommor och presenter till nya avdelning 14. Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Elisabeth Kihlström (KD) klipper bandet. Den nya avdelning 14 med 30 vårdplatser är en sammanslagning av avdelning 11 och 14. Här kommer kvinnor i olika skeden av livet att tas om hand - förvård vid komplicerade graviditeter, bb-vård efter förlossning, gynekologi och gynekologisk cancer. Med i planeringen av avdelningen fanns redan från början att skapa bättre möjligheter för patienter med gynekologisk cancer och deras anhöriga. - Vi har palliativa patienter och är väldigt glada för att kunna erbjuda deras anhöriga att övernatta på avdelningen, säger Richard Lindgren. Det är bland annat för våra palliativa patienter som vi också valde att inte bygga in balkongen och få fler vårdplatser, utan istället ge möjligheten att få komma ut, få andas frisk luft och se något utöver sjukhusmiljön. Samlad gynekologisk mottagning Även den gynekologiska öppenvården i Karlstad samlas på ett ställe när Gripens gynekologiska mottagning flyttar in till sjukhuset. Det betyder en väldig spännvidd i den verksamhet mottagningen kommer att ha hand om. Till exempel möter personalen patienter som har svårt att få barn och de som vill avsluta en oönskad graviditet genom abortverksamheten. - Det kan tyckas motsägelsefullt, men erfarenheter från andra sjukhus visar att det blir bra, säger Richard Lindgren. - Den här flytten och ombyggnaden har gjorts under pågående verksamhet, säger Maria Emanuelsson, avdelningschef. Jag vill verkligen framhålla personalen och deras tålamod under den här tiden. Jeanette Strandberg förbereder för de minsta på avdelning 14 när små omlottröjor läggs i förrådet. 4

5 5

6 6

7 Frågor och svar, Margareta Goop, Mödrahälsovårdsöverläkare 1. Gastric by pass och preventivmedel Fråga: Har läst PM ang. Gastric by pass op och preventivmedel. Har en tjej född 87 som fått barn nyligen och vill nu börja med T.Cerazette vilket hon haft tidigare även efter op. Anamnes ua. men säger att man misstänkt att hon haft en ytlig trombos i ben för något år sedan. Vad ska vi hitta på för prev.medel? Svar: Hon kan välja Cerazette men det är svårt att med tablettmetoder garantera lika hög säkerhet efter gastric-by pass op. Vi vet inte exakt hur upptaget blir och rekommenderar därför i första hand metoder som inte passerar magtarmkanalen Kolla gärna upp den misstänkta trombosen och om det är en enstaka ytlig sådan spelar det ingen roll 2. Tillväxthämmat barn, amning och Nexplanon Fråga: En kvinna som gått hos mig under grav var på efterkontroll förra veckan och jag behöver konsultera dig. Hon utvecklade PE med tillväxthämning i v 33. Blev akut sectio i v 36+1, då barnet hade tillväxthämning -50%. Gossen vägde ca 1700 gr. Hon ammar. Kvinnan önskar nu Nexplanon och om jag har tolkat våra PM rätt så är det ok utifrån hennes anamnes, men min fråga är: Är det ok att sätta in den nu (blev förlöst 14/3), med tanke på barnets levermognad och tillväxthämningen? Svar: Denna frågeställning har jag aldrig mött tidigare. Konsulterar Jan Brynhildsen, Linköping, som svarar: 2 månader postpartum är det inga hinder för Nexplanon 3. Hormonell antikonception som behandling hänvisa! Fråga: Jag har en pat. som har autism. Där pappan nu ringer och önskar preventivmedel till sin dotter pga stora humörsvängningar i samband med mens. Hon har tidigare provat Depo-Provera under 6 mån men detta funkade inte då hon blödde mellan mes. Hon är adopterad så hereditet är svår att få. Vad rek. Du att jag ger henne? Helst skall hon ha ett regelbundet blödningsmönster samt bli bättre i humöret. Svar: Detta handlar inte om preventivmedel. Hänvisa pappan till Kvinnosjukvårdens mottagning där en läkare får göra bedömningen Frågor och svar, Jannette Grahn Vera, leg. dietist Fråga 1, omega 3 Fråga barnmorska: Undrar var jag kan hitta info angående gravida vegetarianer? Har du tips? Broschyr? Min patient är vegetarian som äter väldigt lite fisk. Något särskilt att tänka på då? Extra vitamin? Svar dietist: Det skulle vara bra med lite omega 3 för henne. Det finns råd om detta från Livsmedelverket (se nedan). Hon kan köpa själv men det är extra viktigt att hon följer doseringen som rekomforts nästa sida 7

8 menderas av SLV. Sedan är det bra att hon använder sig av livsmedel som innehåller DHA omega 3 fettsyran, det har jag markerat nedan. Råd om bra mat för gravida handledning för mödrahälsovården DHA, ett omega- 3-fett Gravida som aldrig äter fisk rekommenderas tillskott med fiskolja som innehåller den långa omega-3-fettsyran DHA. En lagom dos är cirka 200 milligram DHA per dag, vilket är lägre än vad som vanligtvis rekommenderas på förpackningarna. Anledningen till att Livsmedelsverket inte rekommenderar en högre dos är att eventuella fördelar och risker med höga doser ännu är dåligt utredda. Man bör endast använda produkter där halten DHA tydligt framgår. Även vegetarianer/veganer, som i vanliga fall inte äter fisk, kan överväga att göra detta under graviditeten för att täcka behovet av DHA. Vissa vegetariska livsmedel innehåller omega-3-fettsyran alfa-linolensyra som i viss mån kan omvandlas till DHA i kroppen. De kan dock inte fullt ut kompensera för behovet av DHA. Källor till alfa-linolensyra är rapsolja och rapsoljebaserade matfetter, linfröolja och valnötter. Ägg och mjölk bidrar också med omega-3-fettsyror. Fråga 2, LCHF kost Fråga barnmorska: Hej igen, har pratat med patienten idag och visat dit mail. Hon nämner att hon kan ha lite dålig matlust sista tiden och ibland har HV. Hon vägde 87 kg vid inskr mitten av april och idag 83 kg. Hon har vid båda u-proven haft 2-3+ av ketoner. Hon har fått upp sinajärn brist anemi värden så hon fortsätter med Duroferon 100 mg 1x1 istället för 1x2 som hon tidigare var ordinerad. Hon äter T Gravid apoteket som är allmänt tillskott om vad som behövs under graviditeten, hon tar Omega-3 kapslar, hon kollar hur mycket kalk/d-vitamin som finns i Gravid och äter ett ägg dagligen och om det inte räcker så skall hon ta kalk/d-vitamin tablett som rekommenderas. Hon avstår potatis, pasta, ris, coouscus och frukt. Dagligen äter hon grönsaker och bär. Hon upplever att hon äter variationsrikt. Ibland dricker hon laktos fri fet mjölk. Hon unnar sig vattenmelon om hon känner för det. Vad säger du om detta? Lämpligt för henne att fortsätta eller? Svar dietist: Detta är ytterst intressant ur medicinsk synpunkt. Patienten har en något förhöjd halt av ketoner i urinen som tyder på ökad fettförbränning vilket visar sig i vikten. Hon har gått ner 4 kilo på en månad. Även om hon var överviktig vid inskrivningen så är inte meningen att hon ska gå ner i vikt under graviditeten utan hon ska bibehålla vikten eller gå upp ca 6 kilo. Det pågår en ständig fettförbränning och ketonbildning för att tillgodose kroppen och hjärnan med glukos, hur detta påverkar fostret vet vi inte. Hon äter minimal med stärkelserika kolhydrater och lite grönsaker och bär samt en del kosttillskott Det är svårt för mig att säga att det är OK att fortsätta om hon äter variationsrikt (med stort begränsning av kolhydrater) som hon säger plus alla tillskott hoppas jag att det går bra. De är svårt att avråda direkt, vilket jag känner för men vi har inga studier /forskning om detta och därför inga råd, rekommendationer heller. Hennes övervikt utan att veta patientens längd är inte så stort och därför känns som att hon inte bör fortsätta gå ner i vikt under graviditeten. Jag vill nog diskutera detta med Margareta Goop. Fråga till Margareta Goop: Nedan kan du läsa om en gravid som äter LCHF. Jag har kontakt om patienten med barnmorskan. Jag vill gärna ha dina tankar framför allt kring detta med ketonbildning och att hon gått ner i vikt 4 kg på en månad (hon är överviktig), vad säger vi om det? Svårt med konkreta kostråd då vi inte har några råd om LCHF kost och graviditet/amning. Jag känner ändå att vi måste ha extra koll på denna patient. Svar från Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare: Jag har inget att tillägga! Ställer mig helt bakom det Jannette har rekommenderat, dvs vi har idag inga kunskaper om eventuella risker för foster som föds upp på LCHF. Från mödrahälsovårdens sida är det Livsmedelsverket vi kan hänvisa till 8

9 Angående LCHF kost och graviditet Jag har fått flera frågor som handlar om gravida som äter LCHF. Är det farligt för fostret? Vad blir det för brister? Ska man avråda? Svaret till dessa frågor är att vi i nuläge vet ingenting om eller hur LCHF kost kan påverka fostret. Det finns inga undersökningar eller studier gjorda på gravida eller barn och därför har inte vi heller några riktlinjer, råd eller rekommendationer att ge. Detta är något som vi får lyfta när vi träffar gravida som äter LCHF. Informera och vara tydliga med att det inte finns någon forskning om detta och att vi på Mödrahälsovården följer Livsmedelsverkets råd för gravida. Det är upp till den gravida att ta risken att äta LCHF efter att ha tagit del av denna information. Nyheter från Livsmedelsverket Med tanke på att alltfler föräldrar tänker på innehållet i maten som exempelvis, näring, tillsatser och bekämpningsmedel är det bra att känna till SLVs undersökning Matkorgen. Lågprismaten lika säker och näringsrik som normalprismaten Ur SLVs nyhetsarkivet Lågprismat innehåller lika mycket näring som normalprismat. Och det finns inte heller några skillnader när det gäller bekämpningsmedelsrester eller olika skadliga ämnen. Näringsinnehållet tycks inte ha försämrats under de senaste tio åren. Det visar Livsmedelsverkets undersökning Matkorgen 2010 där två olika matkorgar en normalpriskorg och en lågpriskorg har analyserats. Vill du läsa mer om undersökningen följ länken: /Jannette 9

10 Förtydligande kallelseintervall ck Vi har förstått att det råder vissa tveksamheter gällande hur lång tid det kan gå från den tid ni får listan från patologen till dess att kvinnan skall kallas till gynekologisk cellprovskontroll. Somliga barnmorskor har uppfattat att man har ett år på sig att kalla patienten från det man får kallelselistan. Detta gällde före 2010 då vi kallade kvinnorna enl ålderskohorter, då hade man hela året på sig att kalla resp åldersgrupp. Kanske har vi inte varit nog tydliga när vi gick över till att kalla efter senast lämnade prov. Så här är det i dag; när det har gått 33 respektive 57 månader sedan en kvinna mellan år lämnat ett cellprov skickas ett meddelande till BMM att det är dags att kalla kvinnan. Man har då 3 månader på sig att ge kvinnan en tid för att uppfylla de nationella riktlinjerna som finns i screeningen programmet för att förebygga och tidigt upptäcka cervix cancer. Om kvinnan inte lämnat ett prov inom 4 månader efter patologen skickat er hennes uppgifter finns hon i statistiken bland de som ej hörsammat sin kallelse. /Eva Dagdroppe Även i sjunde himlen råder ofta växlande molnighet Dagdroppe är skriven av Hans Kvarnström, präst i Universitetskyrkan. Ur läkartidningen nr volym

11 Kalendarium Juni Dialogseminariet på temat "Personer som säljer sex" Inbjudan: Den 7 juni i Karlstad för Karlstad, Kil, Forshaga och Grums kommuner Moriverande Samtal (MI) - ett förhållningssätt och ett verktyg att hjälpa en människa till förändring på hennes villkor Information och anmälan till grundkurs i Motiverande Samtal hösten 2012: aspx?sdid=swe480175&sid=7f847af9-baa0-4a4f-b a2eb09b6&dy= September * - Barnmorskeinternat i Frykenstrand. Den 6-7 september Oktober * - Amningsutbildning för hela vårdkedjan Prel v 41 den 11, 12 okt, v 43 den 25, 26 okt, v 45 den 6, 7 nov, v 49 den 3, 4 dec, v 3 15, 16 jan November Nyheter inom STI 8 november em på CCC. Föreläsning av Smittskydd och Mottagningen för könssjukdomar. Nätverksträff för verksamma på familjecentralerna i Värmland Den 28 november Kontaktperson: Anna Bodin Inbjudan kommer December Avslutningsföreläsning för Staffan Janson Den 14 december Allmänmedicin inbjuds till en avslutningsföreläsningsdag för Staffan Janson på Kau. Ämnet är Folkhälsovetenskap, med barn i fokus. Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av MHV-enheten och är obligatorisk Tratten ges ut av Mödrahälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland, Karlstad Redaktionen består av: Eva Nilsson, , Margareta Goop, , Gunilla Swedlund, , Lena Granat, , Tratten kommer ut en gång i månaden, deadline är den 20:e i varje månad 11

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 3 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Mamma, vad blir det för mat idag?

Mamma, vad blir det för mat idag? Mamma, vad blir det för mat idag? - en utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrar Nathalie Juneborg Rapportnummer: VT2012-42 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie

Gravida Zandra deltar i forskningsstudie Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 1 2012 FORSKNING: ALLERGIER HOS BARN Gravida Zandra deltar i forskningsstudie + TEMA: FÖREBYGGA CANCER HOS KVINNOR Cellprov, mammografi och HPV-vaccination

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer