Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten"

Transkript

1 Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort i hemmet Önskemål från förlossningen och BVC Utbildning "Att fråga om våld" Enkäten om MHV-registret Blivande och nyblivna föräldrars röster och tankar om amning i Värmland Kvinnosjukvården samlad på centralsjukhuset Roliga och engagerande föräldragrupper där alla deltar? Hur går det i latensfas studien? Frågor och svar Förtydligande kallelseintervall ck Dagdroppe Artikel ur läkartidningen Kalendarium 1

2 Viktig information till er som registrerar i mhv registret I samband med våra besök på BMM i länet har vi förstått att några barnmorskor valt att göra båda registreringarna i MHV registret i samband med efterkontrollen. Detta har visat sig bli problem på flera områden. Dels tar det längre tid att leta fram uppgifterna när det gått flera veckor sedan man hade den första kontakten med patienten. Information kan ha fallit i glömska både hos patienten och barnmorskan. Den barnmorska som av någon anledning slutar på mottagningen lägger över ett stort arbete på barnmorskorna som är kvar på mottagningen. I båda fallen får vi en hög procent med svar vet ej vilket gör att statistiken inte blir rättvisande och inte kan jämföras med andra mottagningar. Dessutom finns risk att patienter, som inte kommer på efterkontroll och ej har en registrerad inskrivning, helt faller bort och ej kommer med i registret. Sammanfattningsvis, det tar bara några minuter att göra registreringen direkt! Det tar längre tid och registreringen blir mindre tillförlitlig om man väntar med registreringen till efterkontrollen. Sist men inte minst viktigt, kollegor slipper att göra arbete efter dig! Eva Nilsson Önskemål från förlossningen och BVC Dokumentera vilken BVC familjen önskar till sitt barn, i sammanfattningen. En anmälan att barnet är fött skickas från förlossningen till aktuell BVC. Många anmälningar skickas till fel BVC, vi hoppas att detta kan undvikas om aktuell BVC står tydligt i sammanfattningen. /Eva Utbildning "Att fråga om våld" För er som är nya eller för er som inte har gått utbildningen. Tid och plats: Den 30 augusti är första datum Kl på psykologmottagningen för MBHV, Bryggaregatan 7 Anmälan till senast den 15 augusti Lena Medicinsk abort i hemmet Många kvinnor genomför nu sin medicinska abort i hemmet. När vi startade med detta ringde barnmorskan på Kvinnosjukvårdens mottagning upp kvinnan efter några timmar för att höra hur hon mådde. Detta gör vi inte längre! Kvinnan informeras om att själv ringa mottagningen om problem eller frågor uppkommer På Arbetsbladet för abortvård finns därmed inga kommentarer längre på dag 3 i de fall då kvinnan inte hört av sig. Eva Rickmann via Margareta Goop Hej alla! Varmt tack till alla barnmorskor som besvarade enkäten om MHV-registret. Vi har fått många värdefulla synpunkter och har redan gjort några ändringar efter de synpunkter som kom fram. Det som alla önskar är naturligtvis en direktöverföring av data från journalen. Det är också vår högst prioriterade fråga. Rapport/resultat av Validitetsstudien finns på MHVregistrets hemsida Soliga hälsningar Kerstin Petersson, samordningsbarnmorska 2

3 Blivande och nyblivna föräldrars röster och tankar om amning i Värmland Arbetsgruppen Livets Tråd, som representerar hela vårdkedjan, har beviljats anslag för att genomföra fokusgrupper med blivande och nyblivna föräldrar i Värmland. Syftet med dessa grupper är att ta del av deras tankar och erfarenheter om amning. Fokusgrupperna är en del i vårdkedjans ambition att stödja och främja amning i Värmland. Vi som ska leda dessa grupper är AnnSofi Skog, barnmorska på Kvinnokliniken CSK och Margareta Billebo, barnsjuksköterska på Barn och Ungdomsmedicin CSK. Barnavårdscentraler, 8 st och Barnmorskemottagningar, 8 st i Värmland har valts ut utifrån en geografisk spridning. På varje vald ort kommer 2 fokusgrupper att genomföras,1 på BMM och 1 på BVC Önskat antal personer/grupp 4-6 st. Respektive deltagare deltar vid 1 tillfälle, antingen på BMM eller på BVC. Tidpunkten för fokusgruppernas intervju bestäms på respektive ort. Samtalets längd max 1 timme. Platsen för samtalen bestäms på respektive ort. Även kvällstid. Planerad start sept Barnmorskestudenter kommer därefter att sammanställa och bearbeta materialet i sina magisteruppsatser. Resultatet kommer därefter att förmedlas vidare inom vårdkedjan. Respektive vald ort kommer att kontaktas för mer detaljerad information. Vi ser fram emot ett bra samarbete kring detta projekt som förhoppningsvis ska berika oss med mera kunskap kring föräldrars syn på amning. Med vänlig hälsning. Vid frågor hör av er. Karlstad AnnSofi Skog Margaretha Billebo 070/ /

4 Kvinnosjukvården samlad på Centralsjukhuset - Nu har vi fått en riktig kvinnoavdelning, säger kvinnosjukvårdens verksamhetschef Richard Lindgren. Det blir en sån kraft när kvinnor samlas, som när nyförlösta mammor möts, eller när cancerpatienter skrattar och gråter tillsammans. Det var ordföranden i hälso- och sjukvårdsutskottet, Elisabeth Kihlström (KD) som klippte bandet när kvinnosjukvården återinvigde avdelning 14. Trots strejken bland VVS-arbetare som försenat rörarbeten så tar avdelningen emot sina första patienter imorgon tisdag. Band, blommor och presenter till nya avdelning 14. Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Elisabeth Kihlström (KD) klipper bandet. Den nya avdelning 14 med 30 vårdplatser är en sammanslagning av avdelning 11 och 14. Här kommer kvinnor i olika skeden av livet att tas om hand - förvård vid komplicerade graviditeter, bb-vård efter förlossning, gynekologi och gynekologisk cancer. Med i planeringen av avdelningen fanns redan från början att skapa bättre möjligheter för patienter med gynekologisk cancer och deras anhöriga. - Vi har palliativa patienter och är väldigt glada för att kunna erbjuda deras anhöriga att övernatta på avdelningen, säger Richard Lindgren. Det är bland annat för våra palliativa patienter som vi också valde att inte bygga in balkongen och få fler vårdplatser, utan istället ge möjligheten att få komma ut, få andas frisk luft och se något utöver sjukhusmiljön. Samlad gynekologisk mottagning Även den gynekologiska öppenvården i Karlstad samlas på ett ställe när Gripens gynekologiska mottagning flyttar in till sjukhuset. Det betyder en väldig spännvidd i den verksamhet mottagningen kommer att ha hand om. Till exempel möter personalen patienter som har svårt att få barn och de som vill avsluta en oönskad graviditet genom abortverksamheten. - Det kan tyckas motsägelsefullt, men erfarenheter från andra sjukhus visar att det blir bra, säger Richard Lindgren. - Den här flytten och ombyggnaden har gjorts under pågående verksamhet, säger Maria Emanuelsson, avdelningschef. Jag vill verkligen framhålla personalen och deras tålamod under den här tiden. Jeanette Strandberg förbereder för de minsta på avdelning 14 när små omlottröjor läggs i förrådet. 4

5 5

6 6

7 Frågor och svar, Margareta Goop, Mödrahälsovårdsöverläkare 1. Gastric by pass och preventivmedel Fråga: Har läst PM ang. Gastric by pass op och preventivmedel. Har en tjej född 87 som fått barn nyligen och vill nu börja med T.Cerazette vilket hon haft tidigare även efter op. Anamnes ua. men säger att man misstänkt att hon haft en ytlig trombos i ben för något år sedan. Vad ska vi hitta på för prev.medel? Svar: Hon kan välja Cerazette men det är svårt att med tablettmetoder garantera lika hög säkerhet efter gastric-by pass op. Vi vet inte exakt hur upptaget blir och rekommenderar därför i första hand metoder som inte passerar magtarmkanalen Kolla gärna upp den misstänkta trombosen och om det är en enstaka ytlig sådan spelar det ingen roll 2. Tillväxthämmat barn, amning och Nexplanon Fråga: En kvinna som gått hos mig under grav var på efterkontroll förra veckan och jag behöver konsultera dig. Hon utvecklade PE med tillväxthämning i v 33. Blev akut sectio i v 36+1, då barnet hade tillväxthämning -50%. Gossen vägde ca 1700 gr. Hon ammar. Kvinnan önskar nu Nexplanon och om jag har tolkat våra PM rätt så är det ok utifrån hennes anamnes, men min fråga är: Är det ok att sätta in den nu (blev förlöst 14/3), med tanke på barnets levermognad och tillväxthämningen? Svar: Denna frågeställning har jag aldrig mött tidigare. Konsulterar Jan Brynhildsen, Linköping, som svarar: 2 månader postpartum är det inga hinder för Nexplanon 3. Hormonell antikonception som behandling hänvisa! Fråga: Jag har en pat. som har autism. Där pappan nu ringer och önskar preventivmedel till sin dotter pga stora humörsvängningar i samband med mens. Hon har tidigare provat Depo-Provera under 6 mån men detta funkade inte då hon blödde mellan mes. Hon är adopterad så hereditet är svår att få. Vad rek. Du att jag ger henne? Helst skall hon ha ett regelbundet blödningsmönster samt bli bättre i humöret. Svar: Detta handlar inte om preventivmedel. Hänvisa pappan till Kvinnosjukvårdens mottagning där en läkare får göra bedömningen Frågor och svar, Jannette Grahn Vera, leg. dietist Fråga 1, omega 3 Fråga barnmorska: Undrar var jag kan hitta info angående gravida vegetarianer? Har du tips? Broschyr? Min patient är vegetarian som äter väldigt lite fisk. Något särskilt att tänka på då? Extra vitamin? Svar dietist: Det skulle vara bra med lite omega 3 för henne. Det finns råd om detta från Livsmedelverket (se nedan). Hon kan köpa själv men det är extra viktigt att hon följer doseringen som rekomforts nästa sida 7

8 menderas av SLV. Sedan är det bra att hon använder sig av livsmedel som innehåller DHA omega 3 fettsyran, det har jag markerat nedan. Råd om bra mat för gravida handledning för mödrahälsovården DHA, ett omega- 3-fett Gravida som aldrig äter fisk rekommenderas tillskott med fiskolja som innehåller den långa omega-3-fettsyran DHA. En lagom dos är cirka 200 milligram DHA per dag, vilket är lägre än vad som vanligtvis rekommenderas på förpackningarna. Anledningen till att Livsmedelsverket inte rekommenderar en högre dos är att eventuella fördelar och risker med höga doser ännu är dåligt utredda. Man bör endast använda produkter där halten DHA tydligt framgår. Även vegetarianer/veganer, som i vanliga fall inte äter fisk, kan överväga att göra detta under graviditeten för att täcka behovet av DHA. Vissa vegetariska livsmedel innehåller omega-3-fettsyran alfa-linolensyra som i viss mån kan omvandlas till DHA i kroppen. De kan dock inte fullt ut kompensera för behovet av DHA. Källor till alfa-linolensyra är rapsolja och rapsoljebaserade matfetter, linfröolja och valnötter. Ägg och mjölk bidrar också med omega-3-fettsyror. Fråga 2, LCHF kost Fråga barnmorska: Hej igen, har pratat med patienten idag och visat dit mail. Hon nämner att hon kan ha lite dålig matlust sista tiden och ibland har HV. Hon vägde 87 kg vid inskr mitten av april och idag 83 kg. Hon har vid båda u-proven haft 2-3+ av ketoner. Hon har fått upp sinajärn brist anemi värden så hon fortsätter med Duroferon 100 mg 1x1 istället för 1x2 som hon tidigare var ordinerad. Hon äter T Gravid apoteket som är allmänt tillskott om vad som behövs under graviditeten, hon tar Omega-3 kapslar, hon kollar hur mycket kalk/d-vitamin som finns i Gravid och äter ett ägg dagligen och om det inte räcker så skall hon ta kalk/d-vitamin tablett som rekommenderas. Hon avstår potatis, pasta, ris, coouscus och frukt. Dagligen äter hon grönsaker och bär. Hon upplever att hon äter variationsrikt. Ibland dricker hon laktos fri fet mjölk. Hon unnar sig vattenmelon om hon känner för det. Vad säger du om detta? Lämpligt för henne att fortsätta eller? Svar dietist: Detta är ytterst intressant ur medicinsk synpunkt. Patienten har en något förhöjd halt av ketoner i urinen som tyder på ökad fettförbränning vilket visar sig i vikten. Hon har gått ner 4 kilo på en månad. Även om hon var överviktig vid inskrivningen så är inte meningen att hon ska gå ner i vikt under graviditeten utan hon ska bibehålla vikten eller gå upp ca 6 kilo. Det pågår en ständig fettförbränning och ketonbildning för att tillgodose kroppen och hjärnan med glukos, hur detta påverkar fostret vet vi inte. Hon äter minimal med stärkelserika kolhydrater och lite grönsaker och bär samt en del kosttillskott Det är svårt för mig att säga att det är OK att fortsätta om hon äter variationsrikt (med stort begränsning av kolhydrater) som hon säger plus alla tillskott hoppas jag att det går bra. De är svårt att avråda direkt, vilket jag känner för men vi har inga studier /forskning om detta och därför inga råd, rekommendationer heller. Hennes övervikt utan att veta patientens längd är inte så stort och därför känns som att hon inte bör fortsätta gå ner i vikt under graviditeten. Jag vill nog diskutera detta med Margareta Goop. Fråga till Margareta Goop: Nedan kan du läsa om en gravid som äter LCHF. Jag har kontakt om patienten med barnmorskan. Jag vill gärna ha dina tankar framför allt kring detta med ketonbildning och att hon gått ner i vikt 4 kg på en månad (hon är överviktig), vad säger vi om det? Svårt med konkreta kostråd då vi inte har några råd om LCHF kost och graviditet/amning. Jag känner ändå att vi måste ha extra koll på denna patient. Svar från Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare: Jag har inget att tillägga! Ställer mig helt bakom det Jannette har rekommenderat, dvs vi har idag inga kunskaper om eventuella risker för foster som föds upp på LCHF. Från mödrahälsovårdens sida är det Livsmedelsverket vi kan hänvisa till 8

9 Angående LCHF kost och graviditet Jag har fått flera frågor som handlar om gravida som äter LCHF. Är det farligt för fostret? Vad blir det för brister? Ska man avråda? Svaret till dessa frågor är att vi i nuläge vet ingenting om eller hur LCHF kost kan påverka fostret. Det finns inga undersökningar eller studier gjorda på gravida eller barn och därför har inte vi heller några riktlinjer, råd eller rekommendationer att ge. Detta är något som vi får lyfta när vi träffar gravida som äter LCHF. Informera och vara tydliga med att det inte finns någon forskning om detta och att vi på Mödrahälsovården följer Livsmedelsverkets råd för gravida. Det är upp till den gravida att ta risken att äta LCHF efter att ha tagit del av denna information. Nyheter från Livsmedelsverket Med tanke på att alltfler föräldrar tänker på innehållet i maten som exempelvis, näring, tillsatser och bekämpningsmedel är det bra att känna till SLVs undersökning Matkorgen. Lågprismaten lika säker och näringsrik som normalprismaten Ur SLVs nyhetsarkivet Lågprismat innehåller lika mycket näring som normalprismat. Och det finns inte heller några skillnader när det gäller bekämpningsmedelsrester eller olika skadliga ämnen. Näringsinnehållet tycks inte ha försämrats under de senaste tio åren. Det visar Livsmedelsverkets undersökning Matkorgen 2010 där två olika matkorgar en normalpriskorg och en lågpriskorg har analyserats. Vill du läsa mer om undersökningen följ länken: /Jannette 9

10 Förtydligande kallelseintervall ck Vi har förstått att det råder vissa tveksamheter gällande hur lång tid det kan gå från den tid ni får listan från patologen till dess att kvinnan skall kallas till gynekologisk cellprovskontroll. Somliga barnmorskor har uppfattat att man har ett år på sig att kalla patienten från det man får kallelselistan. Detta gällde före 2010 då vi kallade kvinnorna enl ålderskohorter, då hade man hela året på sig att kalla resp åldersgrupp. Kanske har vi inte varit nog tydliga när vi gick över till att kalla efter senast lämnade prov. Så här är det i dag; när det har gått 33 respektive 57 månader sedan en kvinna mellan år lämnat ett cellprov skickas ett meddelande till BMM att det är dags att kalla kvinnan. Man har då 3 månader på sig att ge kvinnan en tid för att uppfylla de nationella riktlinjerna som finns i screeningen programmet för att förebygga och tidigt upptäcka cervix cancer. Om kvinnan inte lämnat ett prov inom 4 månader efter patologen skickat er hennes uppgifter finns hon i statistiken bland de som ej hörsammat sin kallelse. /Eva Dagdroppe Även i sjunde himlen råder ofta växlande molnighet Dagdroppe är skriven av Hans Kvarnström, präst i Universitetskyrkan. Ur läkartidningen nr volym

11 Kalendarium Juni Dialogseminariet på temat "Personer som säljer sex" Inbjudan: Den 7 juni i Karlstad för Karlstad, Kil, Forshaga och Grums kommuner Moriverande Samtal (MI) - ett förhållningssätt och ett verktyg att hjälpa en människa till förändring på hennes villkor Information och anmälan till grundkurs i Motiverande Samtal hösten 2012: aspx?sdid=swe480175&sid=7f847af9-baa0-4a4f-b a2eb09b6&dy= September * - Barnmorskeinternat i Frykenstrand. Den 6-7 september Oktober * - Amningsutbildning för hela vårdkedjan Prel v 41 den 11, 12 okt, v 43 den 25, 26 okt, v 45 den 6, 7 nov, v 49 den 3, 4 dec, v 3 15, 16 jan November Nyheter inom STI 8 november em på CCC. Föreläsning av Smittskydd och Mottagningen för könssjukdomar. Nätverksträff för verksamma på familjecentralerna i Värmland Den 28 november Kontaktperson: Anna Bodin Inbjudan kommer December Avslutningsföreläsning för Staffan Janson Den 14 december Allmänmedicin inbjuds till en avslutningsföreläsningsdag för Staffan Janson på Kau. Ämnet är Folkhälsovetenskap, med barn i fokus. Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av MHV-enheten och är obligatorisk Tratten ges ut av Mödrahälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland, Karlstad Redaktionen består av: Eva Nilsson, , Margareta Goop, , Gunilla Swedlund, , Lena Granat, , Tratten kommer ut en gång i månaden, deadline är den 20:e i varje månad 11

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Augusti 2011 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 Tillfälliga lokaler för psykologmottaging för mödra- o barnhälsovården i

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Sommarnummer 2011 sid 2 sid 3 sid 4 Nätverksträff för länets ungdomsmottagningar Dagdroppe Ang. beställningsblankett gravidtens Subventionering

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Hälsar Ing-Britt Andersson/Eva

Hälsar Ing-Britt Andersson/Eva Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer: November-december 2012 Familjecentralen Källan i Kristinehamn firade 10

Läs mer

Råd om mat till dig som ammar

Råd om mat till dig som ammar Råd om mat till dig som ammar LIVSMEDELS VERKET Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina

Läs mer

Tratten GLAD PÅSK! Nummer 2- mars 2015. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård

Tratten GLAD PÅSK! Nummer 2- mars 2015. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 2- mars 2015 GLAD PÅSK! I detta nummer: Aktuellt- Tobaksfri uppväxt 0-6 år s 03 Fox-texten- Vårkorsord s 18 Information från SMVC s 03

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist

Bra mat. för barn 0-5 år. Utbildning för personal i barnhälsovården. Åsa Brugård Konde Nutritionist Bra mat för barn 0-5 år Utbildning för personal i barnhälsovården Åsa Brugård Konde Nutritionist Dagens föreläsning Kort om hur vi har tagit fram råden Amning och modersmjölksersättning D-droppar Smakprover

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Juni 2011 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-8 sid 9 sid 10 sid 11 Patienter med graviditetsdiabetes ska följas upp på vårdcentralen

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk

Stöd till kvinnor i fertil ålder/gravida som har, eller lever med person som har riskbruk/missbruk Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdprogram Allmänmedicin Region Värmland 2 14 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Margareta Goop Karin Malmqvist, divisionschef

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson

Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten. Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Informationstidning från Mödrahälsovårdsenheten Ansvarig utgivare: Eva Nilsson, Margareta Goop, redaktör Birgitta Johansson Nummer: 3 Mars 2013 1 INNEHÅLL Grattis Västerstrand s 3 Familjecentraler s 3

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Allmänhetens kunskap om kosttillskott

Allmänhetens kunskap om kosttillskott Allmänhetens kunskap om kosttillskott Preliminär rapport Synovate 008 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Livsmedelsverket genomfört en undersökning bland allmänheten om deras kunskap om kosttillskott.

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan)

Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) Diabetes, fetma och cancer (diagramförteckning enligt nedan) I. Första sidan - Diagramförteckning II. III. IV. Fetmaepidemin startade med en knyck med de nya kostråden, först i USA och strax därefter i

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn

Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn Centrala Barnhälsovården, Södra Älvsborg Vegetarisk mat till barn Olika vegetariska begrepp: Lakto-vegetarisk kost innebär att man äter mat från växtriket, men att även mjölk och mjölkprodukter ingår Lakto-ovo-vegetarisk

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Fosterdiagnostik du väljer själv! De allra flesta barn föds friska, men alla kvinnor har - oavsett ålder en viss risk att föda ett

Läs mer

Frågeformulär mitten av graviditeten

Frågeformulär mitten av graviditeten Frågeformulär mitten av graviditeten Innehåller bland annat frågor om kost, hälsa och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Maj 2011

BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Maj 2011 BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Maj 2011 INNEHÅLL Sida HÄLSOVÅRD I SAMBAND MED GRAVIDITET 1 BASPROGRAM Läkarmedverkan 1 Riktlinjer 1 Val av förlossningsenhet 1 BESÖKSINNEHÅLL

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Handlingsprogram Alkoholförebyggande arbete

Handlingsprogram Alkoholförebyggande arbete Handlingsprogram Alkoholförebyggande arbete under graviditet och under spädbarns- och förskoleåldern vid kvinnohälsovård (KHV) och barnhälsovård (BHV) i Jönköpings län Bakgrund Alkoholkonsumtionen och

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Diabetes och graviditet 1(7) Diabetes och graviditet Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt graviditetsvecka 30 34. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes.

Läs mer

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande Christina Wahrolin (S), vice ordförande Björn Kihl (M)

Elisabeth Kihlström (KD), ordförande Christina Wahrolin (S), vice ordförande Björn Kihl (M) Protokoll 1 (5) Sjukhusutskottet 2013-01-09 LK/130110 Plats Landstingshuset, onsdag 9 januari kl. 13.00 16.00 Beslutande Elisabeth Kihlström (KD), ordförande Christina Wahrolin (S), vice ordförande Björn

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James

Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningsutbildning VGR Göteborg 28 oktober 2014 Vicky Brundin James Amningskurs för blivande föräldrar Amningsutbildning för vårdpersonal Göteborg, 28 oktober 2014 i Göteborg och Södra Bohuslän Mölndals

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral:...... Kod: Hälsoformuläret skickas till:

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

Råd om mat till dig som är gravid

Råd om mat till dig som är gravid Råd om mat till dig som är gravid LIVSMEDELS VERKET Under graviditeten börjar många fundera över sina matvanor. Kanske gäller det även dig. Tidigare har du bara behövt tänka på dig själv. Nu ska du bry

Läs mer

Användarmanual. Manuell registrering av data för Cosmic- & Partusanvändare graviditetsregistret.se

Användarmanual. Manuell registrering av data för Cosmic- & Partusanvändare graviditetsregistret.se Användarmanual Manuell registrering av data för Cosmic- & Partusanvändare graviditetsregistret.se Sid 2(9) Användarmanual Länk till Graviditetsregistret: graviditetsregistret.se På första sidan hittar

Läs mer

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT - SÅ HÄR GÖR DU NU VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN 1 Graviditetstestet visar positivt - så här gör du nu Grattis och välkommen till oss! Med den här foldern vill vi ge

Läs mer

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr

Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr Modul I - det ofödda barnet Salut-satsningen - resultat från fyra pilotområden i Västerbotten Eva Eurenius 1,2, Hälsoutvecklare, Med dr 1 FoUU-staben, VLL 2 Epidemiologi, Inst. för Folkhälsa och klinisk

Läs mer

BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING November 2013

BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING November 2013 BASPROGRAM FÖR VÅRD UNDER GRAVIDITET STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING November 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida HÄLSOVÅRD I SAMBAND MED GRAVIDITET 1 BASPROGRAM 1 Läkarmedverkan Riktlinjer 1 Val av förlossningsenhet

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07 Sidan 1(8) Gråmarkerat justeras i varje gemensam uppdragsbeskrivning. Lokala justeringar endast i 11. Omarkerad text skall behållas om inte särskilda skäl finns att ändra. BESKRIVNING AV VÅRD VID BARNMORSKEMOTTAGNING

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Välkomna till ultraljudsmottagningen

Välkomna till ultraljudsmottagningen Välkomna till ultraljudsmottagningen för gravida Verksamhetsområde kvinnor och barn Telefon 08-550 240 40 (direkt, även telefonsvarare) 08-550 242 00 (vx) Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Ultraljudsmottagning

Läs mer

Goda matvanor: Dags för befruktning! Magdalena Sundqvist Hälsoutvecklare och kostekonom FoUU-staben

Goda matvanor: Dags för befruktning! Magdalena Sundqvist Hälsoutvecklare och kostekonom FoUU-staben Goda matvanor: Dags för befruktning! Magdalena Sundqvist Hälsoutvecklare och kostekonom FoUU-staben Öppna jämförelser Frukt och grönt-konsumtion 25% sämsta 50% mittemellan 25% bästa Baseras på Hälsa på

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer