Återhämtning varför återhämtar sig inte alla? 20 augusti Att inte återhämta sig beror inte på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återhämtning varför återhämtar sig inte alla? 20 augusti 2012. Att inte återhämta sig beror inte på"

Transkript

1 Återhämtning varför återhämtar sig inte alla? 20 augusti 2012 vilja, förståelse, behandling, terapi, hjälp, omsorg, pengar Sjuk och/eller Annorlunda Frisk och/eller Normal Susanne Bejerot docent, överläkare Norra Stockholms psykiatri 1 2 Att inte återhämta sig beror inte på Att omgivningen ställer för låga krav Att personen inte fått tillräckligt bra råd Att personen är simulant / arbetsskygg Att personen inte vill göra rätt för sig / ouppfostrad Att personen inte har fått tillräckligt med psykoterapi Att personens mamma gjorde många fel 3 Myten Om Föräldrars Makt: Varför Barn Blir Som De Blir Föräldrars makt över sina barns utveckling är en kulturell myt i vårt västerländska samhälle Det som påverkar mer är det som barnet möter utanför hemmet: i kamratgruppen. Föräldrarna socialiserar inte sina barn: barn socialiserar av varandra. Utgiven av Svenska föreningen för psykisk hälsa, 2001, 2006 Judith Rich Harris 4

2 gener och miljö i samverkan GENER MILJÖ % som får för litet intag av nutrienter bland ekonomiskt utsatta ungdomar i England B-12 kobalamin 6% B-6 pyridoxin 13% B-1 thiamin 39% B-2 riboflavin 67% Jod 67% Folsyra 72% Zink 72% Kalcium 72% Järn 78% Magnesium 83% Selen 100% Omega-3 fett 100% D-vitamin 100% 5 6 Bohannon 2009 En väg till fängelset? Om hyperaktivitet och aggressivitet Vanna Beckman 2000, Cura förlag Nutritionens betydelse för våld och kriminalitet 172/231 interner i Brittiskt fängelse Hälften fick supplement av vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror Ledde till 35% minskning av regelbrott: totalt 754 incidenter 7 B. Gesch; Br J Psychiatry 2002

3 Det ofödda/nyfödda barnet Förlossningsskador Prematuritet = för tidig födsel Extremt tidigt <26-27 v. 70% överlever 40% har IQ under 70 (motsv. utv.störning 2/3 behöver extra hjälp i skolan Unga vuxna som fötts prematurt hade färre sociala kontakter och ett mindre nätverk ngine.php?articleid= Toxiska ämnen En film av Stefan Jarl kemiska ämnen i vår miljö Hur påverkas vi? ch?v=ztmri0elqtk 10 exponering för alkohol under fostertiden - Fetalt alkoholsyndrom Lägre begåvning Tillväxthämning liten vid födseln litet huvudomfång Neuropsykiatrisk störning av ADHD-typ Typiska anletsdrag 11 12

4 Personlighetsförändring = vanligaste restsymtomet efter hjärnskada 13 Amotivationssyndromet är ifrågasatt, men. Cannabis För cannabisrökare gäller Mindre sannolikt att avsluta gymnasiet Lägre betyg i gymnasiet och på högskolan Lägre på tester som mäter intellektuell kapacitet Minskar förmågan att utföra komplicerade arbetsuppgifter att lära sig nya arbetsuppgifter OCH.. 14 Risk för psykos i befolkningen Sjukdomsutveckling vid schizofreni Sårbarhet: Tillbakadragen Motorikstörning Udda tankar % av befolkningen normalbefolk ningen Benägenhet för psykos riskgrupp Psykos grupp 15 Tidig påverkan: Gener Förlossningsskador Virusinfektioner? Nutrition? Utlösande påverkan: Dopaminerga droger (c.s.) Cannabis Stress Migration Psykos 16

5 Således: orsaker till att man inte blir frisk Tillstånd som inte är botbara flertalet med schizofreni tillfrisknar inte helt Schizofreni leder till en hjärnskada Resttillstånd efter psykisk sjukdom t.ex. Posttraumatiskt stresstillstånd (PTSD) Upprepade manier Psykiatriska tillstånd som inte får rätt behandling 17 Omvärldens goda råd Ju mindre utbildning om psykiatriska sjukdomar ju mer negativa är de till farmakologisk behandling Elbehandling 18 Elbehandling x 200 Risk för att återinsjukna- risk för att utsätta sig för skadlig stress En ängel vid mitt bord Janet Paterson Frame, ( ) 19 20

6 Minskning i självmordsförekomst korrelerar starkt med ökning av antidepressiv läkemedelsbehandling, dvs en större andel av dem med depression är idag medicinerade Begåvningens roll: 4-5 barn i varje klass har låg begåvning (IK 85 el. lägre) spelar också roll för förmåga till återhämtning 16% har en begåvning IK på 85 eller under Ffff h 21 16% 84% 22 Begåvning flickor på Lundens ungdoms-, resp LVM-hem Låg begåvning LVU gruppen 15% utvecklingsstörda 1/3 var svagbegåvade (dvs intelligenskvot 70-84) LVM hem 14% utvecklingsstörning 60 pojkar och flickor på Hässleholms utredningsenhet bedömdes % bedömdes ha lindrig utvecklingsstörning Ingen könsskillnad endast 5% hade gått i särskolan 23 Anna Kullman, psykologexamensuppsats, Lunds universitet, SiS i fokus, 3/2007 Annika Olsson och Jenny Vilhelmsson, psykologexamensuppsats, (SiS i fokus, 3/2007) 24

7 Insatser författarna frågar sig... Vilka resultat skulle till exempel utökade pedagogiska resurser ge till denna grupp? Vad skulle det betyda för utsatta ungdomar med låg begåvning om de fick adekvat hjälp i skolan? Hur skulle det påverka deras självbild och allvarlighetsgraden i deras problem? (SiS i fokus, 3/2007) 25 Fragilt X hos flickor IQ ~1/3 normal ~1/3 låg/gråzon ~1/3 IQ <70 Normal begåvning: ADHD-bild hos ~30% Beteende/emotionellt: - Blyghet, social ängslighet Sociala interaktionssvårigheter, svårigheter autism Ångestsyndrom Affektiva sjukdomar Symtomen otydliga, märks först i tonåren/vuxen ålder Bärarskap = premutation: 1/250 kvinnor 1/700 män 26 22q11.2 Deletion Syndromet vanligen låg begåvning och nära hälften har utvecklingsstörning Autistiska drag förekommer ADHD liknande bild vanlig Psykiska symtom: ångesttillstånd depressionstillstånd mano-depressivitet schizofreni och schizofreniliknande tillstånd tvångssyndrom 27 NEO-PI-R Hur energisk man framstår Hur relationsorienterad man framstår Kontroll behov av noggrannhet och struktur lyckligare människor har lägre kontrollbehov Tendens till att oroa och bekymra sig Öppenhet inför nya intryck och erfarenheter, idérik 28

8 Arbete - utmaningen vid ADHD impulsiva dåligt arbetsminne glömmer råd och instruktioner slarviga lätt uttråkade låg uthållighet svårt med auktoriteter belöningssystemsberoende 29 Autistiska symtom Lorna Wings triad Social funktionsinskränkning Svårt att föstå hur andra tänker och känner Annorlunda värderingar Svårt att ta emot råd Socialt samspel (komma in i samtalet föra ett samtal) Kommunikativ störning Kroppsspråk Gester Blick Sätt att tala, ordval eller språkmelodi Begränsade intressen och aktiviteter Specialintressen Stereotypt beteende 30 Arbete - utmaningen vid autismspektrumtillstånd Varför är en diagnos viktig? långsam detaljfokuserad lätt uttröttbar /stressutbrott rigid känslig för förändringar anspråksfull svårt att ta till sig råd svårt med auktoriteter 31 Bemötande Grupptillhörighet Rätt till stöd Behandling Planering av framtiden Acceptans Upprättelse 32

9 Utredning I bästa fall en form av korttids psykoterapi 33 Hjälp för att ändra livsbetingelserna - pussla för att få ihop livet Förståelse anpassa krav anpassning till förutsättningarna Behandling Ekonomi - förutsägbar Innehåll i dagen Avlönat jobb anpassat till personens funktionshinder Daglig verksamhet Bygga nätverk kring personen Hjälp med det praktiska Boendestöd Städhjälp Coach God man 34

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

REPETITION: VID ADHD- SOM EN RÖD TRÅD GENOM. Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Överaktivitet/rastlöshet AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND ADHD 1 UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING MED HYPERAKTIVITETSSYNDROM Susanne Bejerot Docent, överläkare, leg. psykoterapeut Norra Stockholms psykiatri 28 augusti 2012 2 REPETITION: VID AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND Social

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? ÄR DET BARNEN DET ÄR FEL PÅ? KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? Fakta om psykofarmaka till ungdom på Gotland särskilt avseende ADHD Sammanfattning av ABF-föreläsning 12 november 2013 Lars Lundström Samtliga

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten* BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM En brukarundersökning avseende bråkiga barn och unga Sverker Arver* och Kjell Ellert* 2001

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer