CP, EP, MR, LD, TS, DCD, AD, HD, Autism, Asperger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CP, EP, MR, LD, TS, DCD, AD, HD, Autism, Asperger"

Transkript

1 Neuropsykiatri Henrik Pelling BUP-kliniken Visby Akademiska sjukhuset Uppsala CP, EP, MR, LD, TS, DCD, AD, HD, Autism, Asperger 1

2 Essence Gillberg Motoriska svårigheter Perceptuella problem Språk och beteendeproblem Avvikelser delad uppmärksamhet Hyper-eller hypoaktivitet Sömnsvårigheter Allmänna utvecklingsproblem Kraftiga svängningar i stämningsläget ADHD prognos Stor epidemiologisk studie i Göteborg 1977 av åringar visar att omfattningen är densamma i Sverige som i andra länder - svår DAMP 1,2%, lätt/måttlig 3-6%. Vid 16 år >2/3 allvarliga psykiska problem >2/3 betydande skolproblem 5 gånger fler sjukvårdsbesök 7 gånger vanligare med frakturer Gillbergs ursprungliga DAMP-grupp följdes upp i 5 doktorsavhandlingar, senast då barnen blivit 22 år. Över hälften hade allvarliga psykiska och sociala problem. 2

3 OCD Obsessive Compulsive Disorder Tvångssyndrom Tvångstankar och tvångshandlingar som ger betydande besvär Obsessive-compulsive disorder appears at the time of social maturity and may have sporadic or heritable forms. With appropriate treatment (consistent behavior modification and treatment with clomipramine), frequency and intensity of clinical signs in most and may decrease by more than 50%. Success apears to depend on client understanding and compliance and the resonable expectation that OCD cannot be cured, but can be well controlled. 3

4 För mycket av det goda Hålla sig ren Undvika smitta Kontrollera sin hud och sin kropp för att undvika sjukdom För mycket av det goda Hålla räkningen Hålla sig till rutiner, ritualer Kontrollera sexualitet Kontrollera aggressivitet 4

5 Yale-Brown tvångsskala BOCS CYBOCS Smitta, renlighet, oro för att skada, sexuella tvångstankar, kontroll, magi, överdriven moral, symmetri, ordnande, räknande, kroppsliga tvångstankar, självskadande beteende OCD Barn har viktiga trygghetsskapande ritualer Dessa ritualer är oftast lustfyllda Vuxna har ofta liknande vanor och magiska ritualer 5

6 OCD Tvångstankar upplevs som inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest, skräck eller obehag. Tänk om det börjar brinna, tänk om jag får aids, tänk om min mamma dör eller tänk om jag är homosexuell. OCD Tvångshandlingar utför en person med OCD för att lindra eller för att förhindra obehagskänslor eller för att förhindra en fruktad händelse. Ritualer kan handla om exempelvis handtvätt eller upprepade kontroller av kranar, lampor, spis, kaffebryggare etc innan man går ut. Ritualer kan också vara mentala (bara i huvudet) och bestå av räknande, ramsor eller andra magiska tankar. Undvikande av situationer som ger tvångsimpulser kan också ses som en ritual. Att be andra om försäkringar om att saker är rätt utförda eller att man inte nuddat något smutsigt kan lindra för stunden, men leder lätt till att samma fråga upprepas i det oändliga. 6

7 OCD Tourette Asperger Ångest/depression Bipolär Aggression/självdestr Utvecklingsstörning Växling av symtombild från barnaåren: ADHD Tics Tourette OCD Ångest/depression 7

8 Skilja på Stereotypier Tics Tvångshandlingar För mycket av det goda Autismspektrum Kompensera för svårigheter att förstå socialt samspel -ovilja till förändring Trygghet i upprepning. Följa reflexmässiga biologiska signaler även när det försvårar det sociala livet Bättre ritualer och/eller behandla tvång 8

9 Varianter av OCD Trichotillomani (hårryckande) Dysmorfofobi (inbillad fulhet) Samlande (hoarding) Hypokondri Tourette 1885 Tics beror på hjärnskador som är nedärvda Gadelius 1896 Om tvångstankar Beror på corticala eller subcorticala hjärnskador 9

10 Motoriska tics Vokala tics Sensoriska tics Enkla motoriska: Blinka Grimaschera Nacke Skuldror Armar Mage Ben 10

11 Komplexa motoriska: Hoppa, snurra, klappa, peta på, självskada, bita, obscena gester, imitera andras gester Frekvens Najah Khalifa skolbarn i Ludvika, Smedjebacken 7-15 år Tourettes syndrom 0,6% Kroniska motoriska tics 0.8% Kroniska vokala tics 0,4% Övergående tics 4.8% = 6.6% 11

12 Enkla vokala: Humma, pipa, nynna, skrika, skälla, grymta Komplexa vokala: Repetera ord Imitera Repetera andras ord ekolali Repetera egna ord palilali Opassande ord koprolali 12

13 Tourettetvång Många komplexa tics innehåller tvångsdelar Symmetrikänsla Det skall kännas rätt Ofta tidig debut hos pojkar Obehagskänsla mer än katastroftankar Indikation för medicinering Besvärande tics, t.ex. ofrivilliga skrik eller besvärande grimaser Samtidigt är det viktigt att räkna med att någon månad senare dominerar kanske istället axelryckningar, som inte alls är lika angeläget att medicinera 13

14 Motoriska tics kan ge Värk i den muskelgrupp som rycker Kraftig inverkan på koncentrationsförmågan Psykofarmaka? I de flesta fall är det omöjligt att uppnå enbart fördelar Det är viktigt att patient och anhöriga känner till vad som ligger i vågskålen innan medicinering prövas En bra tumregel är att vänta och se ofta lönar sig innan medicinering prövas 14

15 Psykofarmaka? Medicin som hittills finns tillgängligt minskar enbart ticsen Vid försök att helt få bort tics så blir ibland biverkningarna alltför besvärande Symtomen växlar i intensitet, både små svängningar över dagar och veckor och även längre svängningar över månader Psykofarmaka? Begäran om medicinsk behandling kommer ofta nära slutet av en period med försämring. Det innebär att medicineringen ofta påbörjas samtidigt som en spontanförbättring är på väg Risken är att all förbättring tillskrivs medicineringen och att biverkningar tolereras under en lång tid 15

16 Psykofarmaka? Speciellt viktigt är det att inte i onödan fortsätta med medicinering i de fall där det sker en långvarig spontanförbättring, ofta i sena tonår eller tidig vuxenålder Många tics upplevs inte alls av den som har dom och även familjemedlemmar och andra bekanta vänjer sig automatiskt vid att inte lägga märke till ticsen. Sådana tics behöver inte behandlas med medicinering Leva med Tourette Tilltalande råd Det blir bättre med åldern Exponera och stå emot stjäl för mycket energi Behandla tics Konstiga råd Lita inte på det - träna så det blir bättre Som att gå på gym din kondition ger dig energi 16

17 Habit reversal Definiera tic Träna att känna igen Bestämma bra motbeteende - Tydligt --Fungera så att det stoppar/ersätter tic -Socialt acceptabelt - Kunna tonas ut Tic -> motbeteende Uppmuntra användning av metoden Naturliga vinster av behandlingen Alternativ behandling Många omvittnar en dämpning av TS - symtom efter kraftig fysisk ansträngning, massage och akupunktur Kombinationer av ovanstående medel prövas kliniskt men dokumentation saknas 17

18 För mycket av det goda Schizofreni Undvika överbelastning av för mycket intryck kompensation för ett neurologiskt funktionshinder som gör det svårt att sortera samtidiga sinnesintryck och känslopåverkan OCD-symtom tvivel, oro, göra om, kontrollera säkerhet För mycket av det goda Schizofreni Bättre förutsäga risk för schizofreniutveckling Tidiga insatser hjälpa till att träna färdigheter, utbilda familjen, lågdos medicinering Bland de första symtomen finns ofta OCD-symtom Uppmärksamhet på båda sjukdomarna kan leda till tidiga insatser, tidigare skilja ut vilken sjukdom och vilken behandling som krävs 18

19 För mycket av det goda Bipolär Överskott på energi Tro sig om allt,aptit, sex, aggressivitet, kreativitet, minskat sömnbehov, (symtom från Tourettespektrum minskad impulskontroll Underskott på energi Tvivla på allt, ökat sömnbehov, oro, OCD-spektrum Anna Lisa Annell Första publicerade litiumbehandlingen av flera barn

20 Tryptofan Sömnsvårigheter Serotonin Melatonin 20

21 Transkraniell magnetstimulering rtms Magnetfält som masserar utvalda delar av hjärnan Effekt mot depression Effekt mot OCD, Tourette Studie år startat i Uppsala 21

22 Omega-3 Alfa-linolensyra, ALA C18:3n-3 Stearidonsyra C18:4n-3 Eicosatetraensyra C20:4n-3 Eicosapentaensyra, EPA C20:5n-3 Clupadonsyra C22:5n-3 Docosahexaensyra, DHA C22:6n-6 Borderline omega-3 Signifikant minskad aggressivitet och depressivitet 30 kvinnor år, 8 veckor 1 g EPA eller placebo Am J Psychiatry 2003;160:

23 Antisocialt beteende hos unga män i fängelse Placebokontrollerad studie: Fångar som fick kosttillskott med omega-3, vitaminer och mineraler i minst 2 veckor blev mindre aggressiva och antisociala i fängelset. Autism tidig upptäckt Autism ofta inte ensamt Uppföljning av språkstörda vid 2½ år senare många ADHD, autismspektrumstörning,svag begåvning 23

24 Autism tidig upptäckt Minskat antal hembesök inom barnhälsovården När tolk behövs mer sällan Läkartidningen Autism tidig upptäckt Vid 1 år skall barnet kunna: Titta efter varifrån ljud kommer Lystra på sitt namn oftast Se på det du pekar på Peka på saker som vill ha Säga minst ett ord Vinka ajö Lyssna när du talar och babbla när du tystnar 24

25 Autism tidig upptäckt Video från hemmet vid ett års ålder Oberoende bedömmare kunde skilja autister, utvecklingsstörda och normala. Autister lystrade inte på sitt namn och såg sällan på andra Dev Psychpathol (2) Autism tidig upptäckt San Diego 1-års screening CSBD DP Infant-Toddler Checklist 24 frågor 25

26 Autism tidig upptäckt The Journal of Pediatrics 2011 Karen Pierce screening 184 föll ut Autismspektrum En mängd olika gener En mängd olika hjärnskadefaktorer En mängd andra system som påverkar hjärnan - immunsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen 26

27 Autismspektrum Mer än 20% med ADHD har ASD Mer än 30% med ASD har ADHD Autismspektrum Kärnsymtom: Nedsatt socialt samspel Nedsatt kommunikation Ensidiga mönster i intressen, aktiviteter och beteenden 27

28 Autismspektrum En mängd olika profiler utöver kärnsymtomen: Begåvningsprofil Olikheter i sinnen - överkänslighet (eller brist) i känsel, hörsel, syn, lukt, smak, balans Motoriska svårigheter Svårighet att automatisera Svårt med tidsuppfattning Autismspektrum En övergripande svårighet att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och planer En övergripande svårighet att se helhet (bara träd - ingen skog) En övergripande svårighet till abstrakt tänkande 28

29 Autismspektrum Svårt med fantasi, lek och inre bilder Svårt med ögonkontakt, mimik, gester och tonfall Svårt att hantera förändring och stress Autismspektrum Skall vi se autistiska egenskaper som en sjukdom? 29

30 Beteendeterapi Tillämpad beteendeanalys (ABAapplied behavior analysis): Föräldrar och vårdgivare spelar central roll Täta uppföljningar av delmål Träna det som har stor betydelse i vardagen Beteendeterapi Lovaas 1987 hälften av de autistiska barnen normaliserades med intensiv tidig träning. Nu replikerat se 30

31 Beteendeterapi Early Start Denver Model Geraldine Dawson RCT Pediatrics barn månader 2 års behandling Autismspektrum Medicinering Centralstimulerande medel: Kan minska överaktivitet och ge mer koncentration Kan ibland öka irritabilitet, aggressivitet och nedstämdhet 31

32 Autismspektrum Medicinering Acetylcystein Speciellt bra mot irritabilitet 32

33 Stress Hygien/Infektion Kost Gener 33

34 Tack för uppmärksamheten!! 34

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet & behandling TS Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik. Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Utskrift för personligt

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande.

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Upplevelser av yoga En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Harke Steenbergen, Maria Larsson och Maria Sandström Kurs: Lärande C Höstterminen

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer