GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit"

Transkript

1 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1

2 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller

3 Det går fort För något år sedan sade framtidsforskarna att mänsklighetens samlade kunskap och tekniska utveckling fördubblade sig vart femte år. Nu går det ännu snabbare. Det är en fantastisk värld vi lever i. Aldrig har så många människor i procent haft så hög livskvalitet som i dag. Aldrig någonsin har svälten varit så låg, aldrig någonsin har det kulturella utbudet varit så enormt som i dag. Vi är som jordbor priviligierade att leva under denna tid. Vi glömmer ofta det i tider av krigsrykte och oro i världen, i tider av folkomflyttningar och möte med olika kulturer. Samtidigt är det just denna blandning av kulturer och folk som får utvecklingen att gå framåt och gör att världen trots allt blir en bättre och bättre plats att leva på. De som påstår annorlunda har helt enkelt fel det visar all tillgänglig forskning. med. Som kristen tänker jag att jag får tillhöra ett globalt sammanhang och ett tidlöst sammanhang där jag får vara en del av ett enormt rikt kulturarv, ett sammanhang där oändliga djup av mänsklig erfarenhet också får vara en del av mitt liv. Jag är inte ensam. Jag tillhör kyrkan och kyrkan tillhör Gud och i honom är jag inte utkastad i detta stora tomma kalla universum som vår jord flyter omkring i. Jag är genom dopet och tron infogad i honom han som var och är och kommer. Kyrkan är vad vi är och vad vi alltid varit är du med? Samtidigt finns det en rotlöshet i denna tid av ständig förändring. Det finns ett sunt motstånd. Någon del av oss vill stå still, vara fast förankrad i nuet, i det bestående. Ofta idealiserar vi ungdomstiden oavsett hur gamla vi är. Där var det bättre, det gjorde mindre ont i kroppen och man hade framtiden framför sig det fanns liksom hopp. Nutidssvensken saknar ofta ett fundament att stå på. Jag läste i VN om några intervjuade fotbollsspelare. Frågan var Vad tror du på?. Av de åtta tillfrågade var fem av någon slags utländsk härkomst. Alla dessa fem svarade att de trodde på Gud. Några var kristna och någon muslim. De spelare som bar vanliga svenska namn och hade traditionellt svenskt utseende svarade att de trodde på sig själv, sin förmåga eller sin kunskap. Jag tyckte det var intressant och troligtvis en spegling av vårt samhälle. Samtidigt kändes det lite tomt. Det är väl bra att tro på sig själv, men att inte sätta sig själv i ett större sammanhang, som de troende ofta gör, skapar också en slags ensamhet och förvirring. I denna tid då världen faktiskt blir bättre och bättre mår många sämre och sämre man lider av ensamheten, av identitetsproblematiken man vet inte vem man är eller vad som är meningen med allt det välstånd man ändå får del av. Jag tror att vi infödda svenskar behöver arbeta med Gudsfrågan på ett lite mer konkret sätt. Livet har så många dimensioner och för att vi skall må bra behöver alla vara Kyrkoherde Pär-Magnus Möller Foto: Jenny Arvidsson Kontaktuppgifter Denna tidning utges av Svenska kyrkan i Värnamo. Ansvarig utgivare: Pär-Magnus Möller Layout: Jenny Arvidsson Omslagsfoto: Ann-Mari Peterson fotograferade Birgit Lindberg Tryck: Värnamo Ljuskopiering AB Upplaga: ca ex Tidningen delas ut till alla hushåll inom Värnamo och Nydala-Fryele församlingar. Församlingsexpeditionen är öppen mån-tis, tor-fre , ons Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Postadress: Box 624, Värnamo E-post: Hemsida: 3

4 Birgit berättar Vi har stämt träff med Birgit Lindberg som bor i Lilla Änga i Fryele. och sätter oss i hennes kök för att börja vårt samtal kring kaffe/tekoppen. Birgit har varit mycket aktiv i Fryele församling sedan hon flyttade hit på 1970-talet. Men nu ska hon få berätta om hur hennes barn- och ungdomstid i kyrkan var och då får vi förflytta oss till Göteborg. Birgit började i söndagsskolan i S:ta Birgitta kapell i Klippan i stadsdelen Majorna när hon var 4-5 år. Kapellet ligger på berget Skinnareklippan och uppfördes av David Carnegie för de som bodde och arbetade på Carnegies bruk vid Klippan. Fram till 1892 hade kyrkan egna präster men därefter stod Carl Johans församling för prästerna. David Carnegie d.y., född på 1800-talet, var en skotsk-svensk handels- och industriman samt donator. -Det var två systrar som var söndagsskolefröknar berättar Birgit. - Helena och Maria hette dom. Söndagsskolan var en lärorik tid och där lärde sig Birgit bland annat att läsa. En dag berättade hennes bror för föräldrarna att hon hade lärt sig att läsa men föräldrarna trodde inte på det. Hennes pappa hämtade då en gammal bibel som hon fick läsa ur, och döm av deras förvåning, deras lilla dotter hade lärt sig att läsa. 4

5 Församlingsprästen, Knut Eriksson, var lite före sin tid. Han startade barn- och ungdomsverksamhet och det var ovanligt för att vara i en storstad. Även syföreningar startades som anordnade försäljningar och det första allstret som Birgit hade med vid en sådan försäljning var ett virkat pennfodral och som hon dessutom hade fodrat! 1933 konfirmerades Birgit tillsammans med 98(!) ungdomar till i Carl Johanskyrkan. Åh, jag måste gå och hämta mitt konfirmationskort, det vet jag precis var jag har. Vi förflyttar oss in i stora rummet och tillsammans tar vi fram det kortet. En annan kyrkoårsdag som Birgit minns med glädje: - Är Kristi Himmelsfärds dag, då några blåsmusikanter tog sig upp i kyrktornet och spelade på sina instrument där uppifrån. Vi undrar om det var mycket folk i kyrkan på talet? Jovisst var det mycket folk, men man var inte tvungen att gå och nattvard firades naturligtvis regelbundet men inte så ofta som det görs idag. I kyrkan satt kvinnorna på vänster sida och männen på höger, man var inte tvungen att sitta så, det var mest en sed. Konfirmanderna läste ju naturligtvis inte alla i en grupp. Visserligen var disciplinen en helt annan då än vad den är nu, men de hade nog ändå varit en lite väl stor grupp. Dessutom läste pojkarna för sig och flickorna för sig, man blandade inte grupperna. Efter konfirmationstiden kunde man vara med i en grupp som prästfrun höll i, den kallades för Carl Johanskamraterna. Vi frågar om hon kom ihåg någon utav de första julottorna som hon var på. Nä, det kan jag inte, svarar hon, det var ju så vanligt, man bara skulle gå på ottan. Hennes familj bodde så nära kyrkan så de gick dit, någon slädfärd blev det alltså inte. Hade ni några speciella kläder på er i kyrkan? Nä, vi hade söndagskläderna, finkläderna och som kvinna behövde man inte ha hatt om man inte ville. Vi påpekar att Birgit är mycket bibelkunnig och då skrattar hon säger att: - Ja, jag har ju läst min bibel och så har jag lätt för att lära mig utantill, det har jag alltid haft. Vi tackar för denna trevliga stund vi har fått ha tillsammans. Vi åker hemåt och Birgit går upp på andra våning och sätter sig i sin älskade gungstol och väntar på nästa besök för dagen, hemtjänsten. Foto: Ann-Mari Peterson och vid pennan: Katarina Johansson 5

6 Sockenbud vad är det? Hur gör man när man av olika anledningar inte kan komma till kyrkan och gudstjänsten? I våra dagar finns ju radions och TV:s gudstjänster. Men en TV-gudstjänst kan ju inte alltid ersätta den mänskliga kontakt som en gudstjänst i Kyrkan erbjuder. I alla tider har det funnits möjlighet att få gudstjänst på hemmaplan när det varit svårt att ta sig till kyrkan. I vår tid finns kyrkan närvarande inte bara i kyrkorummet utan på många andra platser, på sjukhus, på äldreboendet, när man gör militärtjänst, på skolor och i fängelset och naturligtvis också i hemmet. Kyrkan finns där med sina representanter, präster, diakoner och andra medarbetare för att möta de andliga behov som finns. Så fungerar det nu och så har det varit sedan kyrkans allra första tid. Kyrkan finns inte bara i kyrkorummet utan överallt där två eller tre är församlade i Jesu namn. Formerna och betoningarna har förändrats genom århundradena men möjligheten att få del av besök, nattvard, samtal och själavård har alltid funnits. Gammalt tillbaka var det sed att diakonen gick hem med det bröd och vin, som prästen i mässan invigt, till dem som var sjuka och inte hade möjlighet att komma till gudstjänsten. 6

7 I den lilla socknen med kyrkan rätt nära visste ju prästen och diakonen vilka som var sjuka. Inte minst gällde det när någon ute i socknen låg sjuk och svävade mellan liv och död. Då skulle man kalla till sig prästen för att få del av kyrkans sakrament. Då prästen blivit kallad till en sjuk eller döende var han skyldig att omedelbart ge sig i väg, oavsett väderlek eller väglag. Resan kunde i stora socknar vara både lång och farofylld. Den sjuke fick möjlighet att bikta (bekänna och få sina synder förlåtna av Gud, få förlåtelsen personligt tillsagd av prästen) ta emot nattvarden och få de sjukas smörjelse. Detta som med en sammanfattande term kallades sockenbud syftade till att be för den sjuke att den skulle få hälsan åter eller att förbereda honom eller henne för att dö i frid. Också i vår tid och i vår församling finns möjligheten att få hembesök, samtal, bikt om man så önskar, och nattvard. I en prästs verktygslåda finns ett sockentyg (små nattvardskärl) som är tänkta att användas vid hem- och sjukkommunion. Tyvärr är det alltför sällan det kommer till användning. Många tror att kyrkans anställda inte har tid. Men gudstjänst och själavård tillhör kyrkans huvuduppgifter och bör alltid finnas tid för. Kan jag av olika anledningar inte ta mig till kyrkan har jag rätt att ta kontakt för hembesök. Sockenbudet dvs hembesöket med nattvard behöver få återupptäckas liksom det personliga samtalet och själavården. Och det inte bara för den enskildes skull utan också för prästens, diakonernas och gudstjänstens skull. I en församling där själavården, samtalet och bikten används märks det på gudstjänsten och förkunnelsen. Inte så att någon blir utlämnad men förkunnelsen blir mer vardagsnära, det handlar inte bara om hur livet borde vara utan också om hur det faktiskt kan vara. Igenkännandet blir större. Så jag skulle vilja uppmana dig att använda dig av möjligheten av hembesök, nattvard, samtal, själavård. Hamnar du på sjukhus, kalla på sjukhuskyrkan. Är du hemma och har svårt att ta dig till gudstjänsten, ring till församlingsexpeditionen, till någon av diakonerna eller prästerna. På så sätt blir du en del av församlingens gudstjänstfirande trots att du tillfälligtvis inte kan komma till kyrkan. Sockenbud en gammal tradition som behöver återupptäckas! Text: Erling Resare, komminister och sjukhuspräst Foto: Jenny Arvidsson 7

8 Kyrkan speglar vår historia Vi ser det på vykort och flygbilder, både äldre och nutida: Värnamo kyrka, byggd till Guds ära, som det står över dörren in till kyrkorummet, är med sin spira centrum i stadens bebyggelse. Värnamo kyrka invigdes 1875 och är minst den tredje, kanske den fjärde kyrkan på platsen. Man menar att Finnveden kristnades på 1000-talet. Perspektivet är mäktigt. Hit till denna plats, har människor under tusen år kommit för att finna glädje, ro för själen, mod att leva, tröst i sorgen och kanske skydd i orostider. Vi tittar närmare på några av de avtryck de lämnat efter sig i Värnamo kyrka. I vapenhuset i Värnamo kyrka, till höger om ingången till själva kyrkorummet, är en gammal svart järndörr monterad på väggen. Dörren består av ett antal tvärgående järnband sammanfogade med en mängd grova nitar. Dörren är bucklig och ett par runda kulhål kan man också tydligt se. Värnamo låg i gränstrakterna där många strider utkämpades mellan svenskar och danskar. Ett förödande fältslag utkämpades den 7 februari 1568 då hela Värnamo by totalförstördes. Husen sattes i brand. Krigsherrar skövlade och stal. Förmodligen var det vid det här tillfället som dörren fick sina kulhål och bucklor. Vår kyrkvaktmästare Ulf berättar att denna kyrkport senare ska ha använts i helt andra sammanhang. Den ska tillfälligt ha lånats ut till banken och blivit dörren in till kassavalvet. Det sägs också att den senare hamnade hos en handlare, som monterade den för att skydda sitt fotogenförråd. 8 Foto: Ulf Gustafsson

9 Foto: Ulf Gustafsson Foto: Ulf Gustafsson Kyrkkistan från slutet av 1600-talet I kistan förvarades det värdefulla kyrksilvret. Den stängdes med tre lås som alla var olika. De tre nycklarna skulle särskilt betrodda personer ha hand om. Det var kyrkoherden och två förtroendevalda, oftast kyrkvärdar. Alla tre måste vara närvarande för att kistan skulle kunna öppnas. Foto: Jenny Arvidsson Foto: Elsie Håkansson Dessa båda änglahuvuden i trä hade sin plats på predikstolen i 1700-talskyrkan. De satt på framsidan av predikstolen som stöd för pulpeten. I Andreaskapellet finns ett av kyrkans äldsta inventarier. Där står den stora dopfunten från 1200-talet. Är den kanske tillverkad av munkarna i Nydala, som var skickliga på att bearbeta den hårda gråstenen? Länge var dopfunten försvunnen från kyrkan. Det sägs att man sett den i trädgårdar både i Hindsekind, Sörsjö och på andra platser. På 1970-talet upptäckte man den i en trädgård på Tånnögatan och den återlämnades till kyrkan. Allt sedan dess förrättas många dop i denna dopfunt. 9

10 Foto: Elsie Håkansson Hindsekinds gård ägdes på 1600-talet av Gustaf Hilmert Lillie och hans maka Anna, född Wachtmeister. De har skänkt den ståtliga femarmade ljusstaken i mässing, som nu har sin plats i det nedersta fönstret på kyrkorummets södra sida. På ljusstaken finns både deras namn och de två ätternas vapen ingraverade. Ljusstaken fyller en stor del av fönstret och tänds vid de stora kyrkliga helgerna. Det är också dessa makar som har skänkt den oblatask och vinkanna i silver, som vi använder varje vecka i Värnamo kyrka. Både på oblatasken och vinkannan finns de Lillieska och Wachtmeisterska vapnen. Text: Elsie Håkansson Foto: Ulf Gustafsson Den förste kyrkoherden som man känner till namnet på var Gøty och han var verksam i Värnamo runt Det finns nästan ingenting kvar från den här tiden på grund av flera fältslag då mycket förstördes eller fördes bort. I Andreaskapellet i Värnamo kyrka sitter denna informationstavla. Foto: Ann-Mari Wiberg 10

11 Med tvivel som styrka Titel: Bara den vilsne kan bli funnen. Författare: Carl-Henrik Jaktlund, ledarskribent på kristna dagstidningen Dagen. Libris förlag, ISBN Om andra, de som inte vill beskriva sig som kristna, diskvalificerar sig inför den höjdhoppställning som vi kallar för kristendom så borde även jag stryka mitt namn ur deltagarlistan. Carl-Henric Jaktlund vill med sin senaste bok lyfta bort prestationsångesten hos oss - vi som inte är ointresserade eller likgiltiga - men inte vågar kalla oss troende. Jo, vi tror på något större, vi har känt närvaro av något. Men kristna vill vi inte säga är. Själv skriker jag Fader Vår när jag vattenplanar, har jag märkt. Hela bönen. Högt. Man kommer långt på den, bokstavligt talat och bildligt. I boken ger fler svenskar, kända som okända, uttryck för samma sak: En känsla. En bönereflex. Men troende? Nej, inte sådär tvättäkta, precis. Boken Bara den vilsne kan bli funnen har ett enkelt språk och går snabbt att läsa. Författaren berättar om sina egna tvivel i det han kallar en proffskristens bekännelse, innan han delar in oss i tre grupper: Jag tror inte som de troende (jag är inte proffskristen). Jag kan inte tro som de gjorde förr (jag får inga klara besked längre). Jag tror inte som jag trodde (jag har inte kunnat ersätta min barnatro). Sedan sätter han oss i relation till de utvalda första lärjungarna. Det ger perspektiv. Om de varit tvungna att vara stabilt troende från början så hade de fått tacka nej konstaterar han. Och faktiskt, så speciellt vassa på jobbet verkar de först inte ha varit. Men poängen är att de valdes av andra skäl: De var ofärdiga, längtande och sökande. Det räckte. Jag tycker mycket om den enkla genomgången av Bibelns budskap i bokens senare del. För trots att målgruppen är tydlig (den som väger på kyrktröskeln) så väjer den inte undan för vare sig syndafall eller dess följd; förvirringen. I det ligger en hemlängtan, vi är det vi alltid har varit; en liten ensam avbild som vill hem. Slutsatsen blir att det är mer än tillåtet att inse att man är vilse, det är faktiskt en riktigt bra början. Petrus blev ju en klippa till slut. Text: Kerstin Carlsson Här jämte är en målning föreställande en av Värnamos tidigare kyrkor från Tavlan är målad av konstnären Karin Karlsson och hänger i Värnamo församlingshem. Den nuvarande kyrkan är från 1875 och är fyra gånger större än sin föregångare. Tornet är hela 43 meter högt och i toppen sitter ett Andreaskors. Det norra sidokapellet i kyrkan kallas för Andreaskapellet. 11

12 Kyrkogårdsförvaltningen informerar Foto: Tobias Munkholm Vem äger planteringsytan? Enligt begravningslagen är det huvudmannen som ska sköta den gemensamma begravningsplatsen och gravrättsinnehavaren som ska sköta den enskilda gravplatsen. Huvudmannen får erbjuda skötsel av gravplatsen mot en avgift. I Värnamo pastorat erbjuder vi två olika typer av skötsel, dels en fullständig skötsel med plantering, rensning, puts, vintertäckning samt tvätt av gravstenen och dels en skötsel som innebär att det inte finns någon planteringsyta och där förvaltningen tvättar stenen och håller rent på gravplatsen. I begravningslagen står det att gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick. Om man sköter gravplatsen själv är det det man behöver tänka på, men också att man inte utgör någon säkerhetsrisk. Vi vill till exempel inte att man använder glasburkar eller glasvaser till blommorna på grund av skaderisken. Det är också viktigt att föremål inte hamnar utanför planteringsytan, som exempelvis dekorationsstenar, med tanke på gräsklippning och trimning. Expeditionen har öppet mån-tis, tors-fre ons. Lunch Kyrkogatan 17, Församlingshemmet Telefon: e-post: Gravplatstyper Det finns en rad olika gravplatstyper och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Värnamo pastorat. Kistgravplats Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering. Det går också att gravsätta urnor i en kistgravplats. Urngravplats Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt. Man kan ha en gravanordning och plantering. Askgravplats Gravplats för en eller flera urnor som gör det möjligt för makar att vila tillsammans. Denna gravplatstyp kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Väljer man denna gravplatstyp får man betala för namnbrickan och skötsel av den gemensamma planteringen. Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär att man endast tillåts montera namnbricka samt smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus. Askgravplatser erbjuder vi på Värnamo norra kyrkogård där de är utformade som stenrösen med plats för namnbrickor och på Nydala kyrkogård där det är en välvd mur med namnskyltar av granit. Urnorna gravsätts i gräsytan intill. Minneslund Gravplats för aska utan urna. Detta är en anonym gravplatstyp. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt. Gravsättningen alltid sker anonymt och ingen markering av platsen sker, det finns heller ingen plats att sätta upp namn. Man kan endast smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslund har vi enbart på Värnamo norra kyrkogård. Spridning av aska Spridning av askan i exempelvis naturen eller havet. Observera att det måste ansökas om särskilt tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Villkoren för spridning av aska varierar från län till län. Övriga gravplatstyper Utöver dessa ovan nämnda gravplatstyper finns även, urnkolumbarie, kistkolumbarie, kistlund och asklund. Dessa tillhandahålls dock inte inom Värnamo Pastorat. 12

13 Månadsblad Värnamo och Nydala-Fryele församlingar 15 augusti - 16 oktober 2015 Här presenteras gudstjänster och andra särskilda händelser som sker i våra församlingar. Den fasta verksamheten finner du på församlingens hemsida. Glimtar inifrån Månadsbladet Pastoratsläger september 2015 på Tallnäs stiftsgård Två goda dagar tillsammans med undervisning, bön, lek, mat och gemenskap över alla åldrar! Vi börjar på fredag kväll med kvällsmat och avslutar på lördagen efter gudstjänsten. För gamla, unga, familjer, enastående och hur våra livssituationer nu än ser ut. I år kommer vi stanna inför temat Förtroendefullt ledarskap Anmälan till församlingsexpeditionen Du bokar väl in dygnet! Värnamodagarna augusti. Svenska kyrkan finns som vanligt med under Värnamodagarna. Besök vårt tält - Mitt i centrum! Onsdag klockan Torsdag Fredag Lördag klockan Vi erbjuder en oas mitt i vimlet! Välkommen att titta in, drick kaffe och ta del av det som finns i vårt tält! Världsbutiken presenterar och säljer rättvisemärkta varor och det finns en rättvis tipsrunda. Hallongrottan säljer ekologiskt bröd. För de små barnen har vi en liten lekhörna. Vi avslutar med en ekumenisk gudstjänst Söndag klockan i stora tältet på Bruno Mathssons plats. Brassband. Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats, medtag fällstol om så önskas. 13

14 Söndag 16 augusti 11:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Ro för själen i Värnamo kyrka. Tisdag 18 augusti Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön Onsdag 19 augusti-söndag 23 augusti Värnamodagarna Välkommen till vårt tält Onsdag 19 augusti Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 20 augusti Mässa och frukost i Mariakyrkan Fredag 21 augusti Upplevelsekonsert i Värnamo kyrka Lördag 22 augusti Musikgudstjänst med Gislaveds kammarkör i Fryele kyrka. Lennartsson Söndag 23 augusti 12:e efter trefaldighet Ekumenisk gudstjänst på Flanaden Mässa i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Nydala klosterkyrka. Aune Tisdag 25 augusti Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 26 augusti Andreaskretsen träffas hemma hos Gunnel Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes träffas i Sonjas stuga Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 27 augusti 08:30 Mässa och frukost Introduktion för Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 30 augusti 13:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med dop i Värnamo kyrka. Hallberg Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Måndag 31 augusti Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 1 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 2 september Öppet hus i S:t johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 3 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 5 september Konsert med Jönköpings Sinfonietta i Värnamo kyrka. Aune. Söndag 6 september 14:e söndagen efter trefaldighet Mässa med stora och små i S:t Johannes kyrka. Lennartsson Gemenskapsdag i S:t Johannes kyrka Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Aune Tisdag 8 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 9 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 10 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 12 september Musikgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare Söndag 13 september 15:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Möller. Anders Hallberg välkomnas. Maria forum vid kyrkkaffet Högmässa i Fryele kyrka. Resare Tisdag 15 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 16 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 17 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Fredag 18 september-lördag 19 september Pastoratsläger på Tallnäs Söndag 20 september 16:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. I dina vingars skugga (av Erik Tilling). Lennartsson Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Måndag 21 september Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem 14

15 Tisdag 22 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 23 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 24 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Önskepsalmsgudstjänst i S:t Johannes kyrka Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 27 september 17:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller. Fredrik Sjöblom avtackas Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Fryele kyrka. Resare. Efteråt brasmys och kvällsmat Avtackningskonsert med Fredrik Sjöblom i Värnamo kyrka. Möller. Tisdag 29 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 30 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 1 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag Högmässa i S:t Johannes kyrka. Möller Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Sunnliden Högmässa i Fryele kyrka. Möller Tisdag 6 oktober Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 7 oktober Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 8 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 10 oktober Ekumenisk barnkördag i S:t Johannes kyrka. Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen Mässa med stora o små i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Gemenskapkväll i Mariakyrkan Högmässa i Fryele kyrka. I dina vingars skugga (Erik Tilling). Resare. Efteråt höstbuffé. Måndag 12 oktober Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 13 oktober Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 14 oktober Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 15 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 18 oktober 20:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Lennartsson. Öppet forum efter högmässan Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Närradion 98,1 Mhz Varje vardag 06.15, 07.15, Morgonandakt. Från Värnamo Kristna Samarbetsråd (VKS). Måndag Bibeltimman Inspelning av Håkan Sunnliden, bibelförklaring. Tisdag Helgen är här. Repris från lördagen. Onsdag Högmässa från Värnamo kyrka. Repris från söndagen. Fredag 06.30, 07.30, 08.30, Berättelsen. Lördag Helgen är här. Söndag Högmässa från Värnamo kyrka. Eventuella ändringar kan förekomma. Se hemsida och övrig annonsering. 15

16 Kollekter 11e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans internationella arbete Nu har vi börjat med Swish! Med Swish behövs inga kontonummer för att skicka pengar. Skriv in mottagarens Swish-nummer i Swish-appen och klicka på Betala. Allt du behöver göra är att ladda ner Swish-appen till din mobil och fylla i dina uppgifter. Snabbt och säkert! Glömt kontanter till kollekten? Inte varit i kyrkan men vill ändå ge kollekt? Vill du ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete? Inget problem om man har tillgång till bankernas gemensamma Swish-betalningstjänst. Inom Värnamo pastorat finns följande Swish-nummer: Söndagens kollekt i Värnamo församling Söndagens kollekt i Nydala-Fryele församling e söndagen efter trefaldighet Hela människan 13e söndagen efter trefaldighet Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 14e söndagen efter trefaldighet Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen 15e söndagen efter trefaldighet Göteborgs stadsmission 16e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans unga 50% Sveriges kyrkosångsförbund 50% 17e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Den helige Mikaels dag Svenska kyrkan i utlandet Tacksägelsedagen Sveriges kyrkosångsförbund 20e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Gåva till Svenska kyrkans internationella arbete genom Värnamo pastorat Församlingsexpeditionen Mån-tis, tors-fre Onsdagar Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Vi svarar även på kyrkogårdsärenden. Daglig tidebön i Värnamo kyrka Måndag-lördag middagsbön Måndag-lördag vesper Vad är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar? Rådgivningsbyrån bildades 1991 och är en ideell förening bestående av Caritas, Rädda Barnen, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska kyrkan och Stockholms stift. De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen, asylprocessen och internationella konventioner. Byrån deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess! Svenska kyrkans internationella arbete Plusgironummer: Bankgironummer: De arrangerar också och deltar i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. 16

17 Nu startar... Café i S:t Johannes kyrka tisdag 1 september (jämna veckor). Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan torsdag 24 september (varje vecka). Johanneskören tisdag 25 augusti (varje vecka). Torsdagskören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Kyrkokören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Mariakören torsdag 27 augusti (varje vecka). Nydala-Fryele kyrkokör torsdag 27 augusti (varje vecka). Andreaskretsen träffas onsdag 26 augusti hemma hos Gunnel. Normalt sett är vi i Värnamo församlingshem (udda veckor). Arbetskretsen i Mariakyrkan onsdag 26 augusti (udda veckor). Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (udda veckor). Den 26 augusti träffas vi i Sonjas stuga, avfärd från S:t Johannes kyrka Öppen förskola i S:t Johannes kyrka, för barn 0-5 år med föräldrar, måndag 24 augusti och torsdag 27 augusti (varje vecka). Diamanterna barnkör 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). Rubinerna barnkör 5-7 år, i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (varje vecka). Sjung och lek i Mariakyrkan för barn 0-5 år med föräldrar, onsdag 26 augusti (varje vecka). Söndagsskola i S:t Johannes kyrka och i Mariakyrkan 30 augusti (varje vecka). After School en typ av fritids för barn 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). SECOND HAND Ni fyndar! Vi hjälper. Vråen Tisdagar Torsdagar Lördagar Vi tar emot hela och rena föremål och kläder under öppettiderna. Café Hallongrottan serverar fika. Vråens Centrum, Värnamo Hallongrottans brödförsäljning i Gårdsbutiken, Hornaryd Torsdagar Vi öppnar den 27 augusti igen. Vi säljer även lite rättvisemärkta produkter. Världsbutiken på Storgatan 41 Tisdag-fredag Lördag Försäljning av fairtrade, ekologiskt, rättvist handlat och eget hantverk. Allt från smycken och leksaker till godis och goda oljor. Pelarsalen i Värnamo församlingshem Måndag - onsdag Torsdag - fredag Under Värnamodagarna finns vi också i Svenska kyrkans tält på stan. 17

18 Kryptan ( Den underjordiska kyrkan ) Krypta kommer från grekiska för dold eller gömd. Som substantiv syftar begreppet på ett utrymme under marknivå som är dolt eller svårtillgängligt. Under antiken kunde stora mäns gravar finnas i uthuggna utrymmen i klippor eller stengrunder, därav ordets senare betydelse som gravplats, i regel förbunden med en större kyrka. En annan av ordets födelseplatser var katakomberna, stora underjordiska begravningsplatser eller städer där kristna begravde sina döda längs gångarna i nischer eller kryptor. Utrymmena var så stora att också mässor och gudstjänster kunde hållas här under förföljelsetider. Kryptan över alla kryptor får nog anses vara Petri grav under Peterskyrkans högaltare. Aposteln Petrus, Roms förste biskop, ljöt martyrdöden troligen år 64 e.kr, när kristna anklagades för Roms brand samma år. Enligt legenden skall han ha korsfästs upp och ner på Neros hippodrom på Vatikan-kullen. Kroppen kom sedan att begravas, enligt vissa berättelser tillsammans med aposteln Paulus, som avrättades med svärd enligt några kristna källor, vid kyrkan Tre Fontane längs Via Ostiense. När Konstantin den store kom till makten i Rom bestämde han att en stor kyrka skulle anläggas på den plats som uppfattades vara Petri martyrium (jfr ovan), dit också apostelns kvarlevor fördes. Med Karl den store, frankerkungen ( ) som av påven blev krönt till kejsare på juldagen 800, inleddes en ny blomstring för kristendomen i Europa. Genom hans hovskola i residensstaden Aquisgranum (nuvarande Aachen) spreds ny kunskap till prästerskap och kloster i ett vidgande rike. Nu introducerades också en sed från kyrkorna i öst. De spred delar av avlidna helgons ben till andra kyrkors altare, då benen eller ägodelarna ansågs ha helig kraft. Detta blev nu vanligt också i väst i takt med att helgon och martyrers betydelse ökade i både liturgi och folkligt medvetande. I de stora domkyrkorna, ofta vigda till ett helgons minne, fanns inte sällan särskilda begravningsplatser och kapell för avlidna helgon och kyrkofurstar och en särskild plats under domkyrkans kor grävdes ut. Det blev kyrkans krypta. I vårt land är Lunds domkyrkas krypta mest känd. Stora kyrkans källare - en okänd krypta och svartbygge? En mer okänd underjordisk lokal finner vi under Värnamo kyrkas norra korsarm, sakristia och kor. Denna lokal har en betydligt mer prosaisk och mer nutida historia. På 1940/50-talet ville man förse kyrkan med en för dåtida förhållanden modern uppvärmningsanläggning. För att få plats för eldstad och stora oljecisterner grävdes ett utrymme ut som också skulle kunna fungera som en större sakristia och skrudkammare. 1979/80 planerade kyrkorådet tillsammans med arkitekterna Anders Berglund och Lars Redegard att göra om skrudkammare och sakristia till ett församlingsutrymme för kyrkkaffe, dopföljen, söndagsskola, möten och sammanträden. Den fyllde de första åren en funktion, men blev sedermera allt mindre använd i takt med allt färre barnaben i trappan och stigande antal stela ben utan hiss. Ryktet säger för övrigt att fullständigt bygglov inte söktes och gavs för omgörningen 18

19 Kryptan i Nydala Vi tänker kanske inte på att Värnamo är begåvat med kyrkorum under markytan. Vårt äldsta underjordiska utrymme ligger, inte helt oväntat, i Nydala klosterkyrka. I södra kors-armen, i vars förlängning sakristian låg som anslöt till kapitelsalen och prästmunkarnas del av klostret, finns en krypta, idag belägen under orgelläktaren. Den har dock inte tillkommit under klostrets tid, utan senare, under den stora restaurering som inleddes 1688 under Hans Isaak Ridderhielm och fullbordades 1704, då kyrkans torn också restes och liksom kryptan bekostades av friherre Alexander Stromberg på Nydala herrgård, som också gravlades där, liksom Ridderhielm den äldre (Israel) och yngre (s.o.) samt godsägare Johann Gustaf Linroth (d.1753). Eftersom utrymmet är en ren begravningskrypta är den inte tillgänglig för allmänheten. Kryptan i Värnamo kyrka tjänar bland annat som logi för herdar och vise män under större delen av året. Även Jesusbarnet vilar tryggt i kryptan med gott om sällskap. Också kyrkan på jorden rymmer många boningar: kryptan i våra kyrkor är en underjordisk plats i större kyrkor där martyrer eller kyrkans heliga män har sin sista viloplats. Den är en plats för bön, andakt och tacksägelse. Vi minns dem som gick före och offrade sina liv för Kristus och alla hans efterföljare. Värnamos kyrkor har inga helgonkryptor, men väl en begravningskrypta och ett underjordiskt utrymme. De nu levande pilgrimerna har sin jordiska rastplats därovanför. Slut dig till deras skara! Text och foto: Erik Wiberg Källor: En bok om Nydala kloster. Red. Egil Lönnberg. Jönköping 1943 Nydala kyrka: Kulturhistorisk karakterisering och inventering. Jönköping: Länsmuséet 2004 Arkivarie Henrik Johansson, Jönköpings läns museum (muntligt och mailväxling) Vaktm Ulf Gustafsson 19

20 Prostens trädgård I år var våren sen och sommaren lät vänta på sig. Detta var bra för då hann vi i Pelarsalen komma igång med odling i trädgården. I början på maj träffades Sten, Linnea och Christer från pelarsalen i prostens trädgård. De funderade, kände in sig i miljön, gjorde en liten skiss och planerade inköpen. Ganska så snart var de igång med att bygga odlingsbingarna. Virket till dessa är skänkta av Jönssons trä i Rydaholm. Vi sänder ett särskilt TACK! till dom. När odlingsbingarna var klara kom kyrkogårdspersonal med jord och fyllde i, därefter var det bara att börja plantera och så. Utmed kaplanbostaden växer tomater, gurka, solrosor och andra vackra blommor. Här odlas både ätbart och blommor som vi hoppas församlingen kommer att kunna ta del av. Efter många veckors regn kom solen och odlingsbingarna kunde målas röda. Drazen och Emmanuel fick detta uppdrag. I trädgården händer det saker hela tiden, det skapas och växer. Gör gärna ett besök. Kanske har du något som du kan bidra med, odlingstips, växter, skapandekraft Text och foto: Anna Bertilsson Kaplansbostaden Det sägs att ett av de äldsta husen i Värnamo är den så kallade Kaplansbostaden i prostgården. Någon gång i historien lär det bebotts av kyrkoherdens hjälppräst med familj. Det sägs att huset är äldre än platsen det ligger på och att det under talet flyttades dit där det nu ligger. Huset har använts som tjänstebostad, tvättstuga och 20 förråd. För något år sedan renoverades huset utvändigt, men insidan är ganska bedrövlig. Dessvärre kostar det mycket att få huset i stånd och innan vi vet vad vi skall ha det till få det stå som det står. Läget är underbart. Det finns en dröm om att få liv i huset igen genom att öppna ett sommarcafé eller liknade med uteservering i den trädgård som Pelarsalsprojektet nu arbetar med under namnet prostens trädgård. Vi får se hur det går. Kanske skulle du vilja vara med och renovera och stå i? Eller du kanske känner någon med ruskigt mycket pengar som vill bidra. Herrens vägar äro outgrundliga Text: Pär-Magnus Möller

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer