GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit"

Transkript

1 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1

2 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller

3 Det går fort För något år sedan sade framtidsforskarna att mänsklighetens samlade kunskap och tekniska utveckling fördubblade sig vart femte år. Nu går det ännu snabbare. Det är en fantastisk värld vi lever i. Aldrig har så många människor i procent haft så hög livskvalitet som i dag. Aldrig någonsin har svälten varit så låg, aldrig någonsin har det kulturella utbudet varit så enormt som i dag. Vi är som jordbor priviligierade att leva under denna tid. Vi glömmer ofta det i tider av krigsrykte och oro i världen, i tider av folkomflyttningar och möte med olika kulturer. Samtidigt är det just denna blandning av kulturer och folk som får utvecklingen att gå framåt och gör att världen trots allt blir en bättre och bättre plats att leva på. De som påstår annorlunda har helt enkelt fel det visar all tillgänglig forskning. med. Som kristen tänker jag att jag får tillhöra ett globalt sammanhang och ett tidlöst sammanhang där jag får vara en del av ett enormt rikt kulturarv, ett sammanhang där oändliga djup av mänsklig erfarenhet också får vara en del av mitt liv. Jag är inte ensam. Jag tillhör kyrkan och kyrkan tillhör Gud och i honom är jag inte utkastad i detta stora tomma kalla universum som vår jord flyter omkring i. Jag är genom dopet och tron infogad i honom han som var och är och kommer. Kyrkan är vad vi är och vad vi alltid varit är du med? Samtidigt finns det en rotlöshet i denna tid av ständig förändring. Det finns ett sunt motstånd. Någon del av oss vill stå still, vara fast förankrad i nuet, i det bestående. Ofta idealiserar vi ungdomstiden oavsett hur gamla vi är. Där var det bättre, det gjorde mindre ont i kroppen och man hade framtiden framför sig det fanns liksom hopp. Nutidssvensken saknar ofta ett fundament att stå på. Jag läste i VN om några intervjuade fotbollsspelare. Frågan var Vad tror du på?. Av de åtta tillfrågade var fem av någon slags utländsk härkomst. Alla dessa fem svarade att de trodde på Gud. Några var kristna och någon muslim. De spelare som bar vanliga svenska namn och hade traditionellt svenskt utseende svarade att de trodde på sig själv, sin förmåga eller sin kunskap. Jag tyckte det var intressant och troligtvis en spegling av vårt samhälle. Samtidigt kändes det lite tomt. Det är väl bra att tro på sig själv, men att inte sätta sig själv i ett större sammanhang, som de troende ofta gör, skapar också en slags ensamhet och förvirring. I denna tid då världen faktiskt blir bättre och bättre mår många sämre och sämre man lider av ensamheten, av identitetsproblematiken man vet inte vem man är eller vad som är meningen med allt det välstånd man ändå får del av. Jag tror att vi infödda svenskar behöver arbeta med Gudsfrågan på ett lite mer konkret sätt. Livet har så många dimensioner och för att vi skall må bra behöver alla vara Kyrkoherde Pär-Magnus Möller Foto: Jenny Arvidsson Kontaktuppgifter Denna tidning utges av Svenska kyrkan i Värnamo. Ansvarig utgivare: Pär-Magnus Möller Layout: Jenny Arvidsson Omslagsfoto: Ann-Mari Peterson fotograferade Birgit Lindberg Tryck: Värnamo Ljuskopiering AB Upplaga: ca ex Tidningen delas ut till alla hushåll inom Värnamo och Nydala-Fryele församlingar. Församlingsexpeditionen är öppen mån-tis, tor-fre , ons Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Postadress: Box 624, Värnamo E-post: Hemsida: 3

4 Birgit berättar Vi har stämt träff med Birgit Lindberg som bor i Lilla Änga i Fryele. och sätter oss i hennes kök för att börja vårt samtal kring kaffe/tekoppen. Birgit har varit mycket aktiv i Fryele församling sedan hon flyttade hit på 1970-talet. Men nu ska hon få berätta om hur hennes barn- och ungdomstid i kyrkan var och då får vi förflytta oss till Göteborg. Birgit började i söndagsskolan i S:ta Birgitta kapell i Klippan i stadsdelen Majorna när hon var 4-5 år. Kapellet ligger på berget Skinnareklippan och uppfördes av David Carnegie för de som bodde och arbetade på Carnegies bruk vid Klippan. Fram till 1892 hade kyrkan egna präster men därefter stod Carl Johans församling för prästerna. David Carnegie d.y., född på 1800-talet, var en skotsk-svensk handels- och industriman samt donator. -Det var två systrar som var söndagsskolefröknar berättar Birgit. - Helena och Maria hette dom. Söndagsskolan var en lärorik tid och där lärde sig Birgit bland annat att läsa. En dag berättade hennes bror för föräldrarna att hon hade lärt sig att läsa men föräldrarna trodde inte på det. Hennes pappa hämtade då en gammal bibel som hon fick läsa ur, och döm av deras förvåning, deras lilla dotter hade lärt sig att läsa. 4

5 Församlingsprästen, Knut Eriksson, var lite före sin tid. Han startade barn- och ungdomsverksamhet och det var ovanligt för att vara i en storstad. Även syföreningar startades som anordnade försäljningar och det första allstret som Birgit hade med vid en sådan försäljning var ett virkat pennfodral och som hon dessutom hade fodrat! 1933 konfirmerades Birgit tillsammans med 98(!) ungdomar till i Carl Johanskyrkan. Åh, jag måste gå och hämta mitt konfirmationskort, det vet jag precis var jag har. Vi förflyttar oss in i stora rummet och tillsammans tar vi fram det kortet. En annan kyrkoårsdag som Birgit minns med glädje: - Är Kristi Himmelsfärds dag, då några blåsmusikanter tog sig upp i kyrktornet och spelade på sina instrument där uppifrån. Vi undrar om det var mycket folk i kyrkan på talet? Jovisst var det mycket folk, men man var inte tvungen att gå och nattvard firades naturligtvis regelbundet men inte så ofta som det görs idag. I kyrkan satt kvinnorna på vänster sida och männen på höger, man var inte tvungen att sitta så, det var mest en sed. Konfirmanderna läste ju naturligtvis inte alla i en grupp. Visserligen var disciplinen en helt annan då än vad den är nu, men de hade nog ändå varit en lite väl stor grupp. Dessutom läste pojkarna för sig och flickorna för sig, man blandade inte grupperna. Efter konfirmationstiden kunde man vara med i en grupp som prästfrun höll i, den kallades för Carl Johanskamraterna. Vi frågar om hon kom ihåg någon utav de första julottorna som hon var på. Nä, det kan jag inte, svarar hon, det var ju så vanligt, man bara skulle gå på ottan. Hennes familj bodde så nära kyrkan så de gick dit, någon slädfärd blev det alltså inte. Hade ni några speciella kläder på er i kyrkan? Nä, vi hade söndagskläderna, finkläderna och som kvinna behövde man inte ha hatt om man inte ville. Vi påpekar att Birgit är mycket bibelkunnig och då skrattar hon säger att: - Ja, jag har ju läst min bibel och så har jag lätt för att lära mig utantill, det har jag alltid haft. Vi tackar för denna trevliga stund vi har fått ha tillsammans. Vi åker hemåt och Birgit går upp på andra våning och sätter sig i sin älskade gungstol och väntar på nästa besök för dagen, hemtjänsten. Foto: Ann-Mari Peterson och vid pennan: Katarina Johansson 5

6 Sockenbud vad är det? Hur gör man när man av olika anledningar inte kan komma till kyrkan och gudstjänsten? I våra dagar finns ju radions och TV:s gudstjänster. Men en TV-gudstjänst kan ju inte alltid ersätta den mänskliga kontakt som en gudstjänst i Kyrkan erbjuder. I alla tider har det funnits möjlighet att få gudstjänst på hemmaplan när det varit svårt att ta sig till kyrkan. I vår tid finns kyrkan närvarande inte bara i kyrkorummet utan på många andra platser, på sjukhus, på äldreboendet, när man gör militärtjänst, på skolor och i fängelset och naturligtvis också i hemmet. Kyrkan finns där med sina representanter, präster, diakoner och andra medarbetare för att möta de andliga behov som finns. Så fungerar det nu och så har det varit sedan kyrkans allra första tid. Kyrkan finns inte bara i kyrkorummet utan överallt där två eller tre är församlade i Jesu namn. Formerna och betoningarna har förändrats genom århundradena men möjligheten att få del av besök, nattvard, samtal och själavård har alltid funnits. Gammalt tillbaka var det sed att diakonen gick hem med det bröd och vin, som prästen i mässan invigt, till dem som var sjuka och inte hade möjlighet att komma till gudstjänsten. 6

7 I den lilla socknen med kyrkan rätt nära visste ju prästen och diakonen vilka som var sjuka. Inte minst gällde det när någon ute i socknen låg sjuk och svävade mellan liv och död. Då skulle man kalla till sig prästen för att få del av kyrkans sakrament. Då prästen blivit kallad till en sjuk eller döende var han skyldig att omedelbart ge sig i väg, oavsett väderlek eller väglag. Resan kunde i stora socknar vara både lång och farofylld. Den sjuke fick möjlighet att bikta (bekänna och få sina synder förlåtna av Gud, få förlåtelsen personligt tillsagd av prästen) ta emot nattvarden och få de sjukas smörjelse. Detta som med en sammanfattande term kallades sockenbud syftade till att be för den sjuke att den skulle få hälsan åter eller att förbereda honom eller henne för att dö i frid. Också i vår tid och i vår församling finns möjligheten att få hembesök, samtal, bikt om man så önskar, och nattvard. I en prästs verktygslåda finns ett sockentyg (små nattvardskärl) som är tänkta att användas vid hem- och sjukkommunion. Tyvärr är det alltför sällan det kommer till användning. Många tror att kyrkans anställda inte har tid. Men gudstjänst och själavård tillhör kyrkans huvuduppgifter och bör alltid finnas tid för. Kan jag av olika anledningar inte ta mig till kyrkan har jag rätt att ta kontakt för hembesök. Sockenbudet dvs hembesöket med nattvard behöver få återupptäckas liksom det personliga samtalet och själavården. Och det inte bara för den enskildes skull utan också för prästens, diakonernas och gudstjänstens skull. I en församling där själavården, samtalet och bikten används märks det på gudstjänsten och förkunnelsen. Inte så att någon blir utlämnad men förkunnelsen blir mer vardagsnära, det handlar inte bara om hur livet borde vara utan också om hur det faktiskt kan vara. Igenkännandet blir större. Så jag skulle vilja uppmana dig att använda dig av möjligheten av hembesök, nattvard, samtal, själavård. Hamnar du på sjukhus, kalla på sjukhuskyrkan. Är du hemma och har svårt att ta dig till gudstjänsten, ring till församlingsexpeditionen, till någon av diakonerna eller prästerna. På så sätt blir du en del av församlingens gudstjänstfirande trots att du tillfälligtvis inte kan komma till kyrkan. Sockenbud en gammal tradition som behöver återupptäckas! Text: Erling Resare, komminister och sjukhuspräst Foto: Jenny Arvidsson 7

8 Kyrkan speglar vår historia Vi ser det på vykort och flygbilder, både äldre och nutida: Värnamo kyrka, byggd till Guds ära, som det står över dörren in till kyrkorummet, är med sin spira centrum i stadens bebyggelse. Värnamo kyrka invigdes 1875 och är minst den tredje, kanske den fjärde kyrkan på platsen. Man menar att Finnveden kristnades på 1000-talet. Perspektivet är mäktigt. Hit till denna plats, har människor under tusen år kommit för att finna glädje, ro för själen, mod att leva, tröst i sorgen och kanske skydd i orostider. Vi tittar närmare på några av de avtryck de lämnat efter sig i Värnamo kyrka. I vapenhuset i Värnamo kyrka, till höger om ingången till själva kyrkorummet, är en gammal svart järndörr monterad på väggen. Dörren består av ett antal tvärgående järnband sammanfogade med en mängd grova nitar. Dörren är bucklig och ett par runda kulhål kan man också tydligt se. Värnamo låg i gränstrakterna där många strider utkämpades mellan svenskar och danskar. Ett förödande fältslag utkämpades den 7 februari 1568 då hela Värnamo by totalförstördes. Husen sattes i brand. Krigsherrar skövlade och stal. Förmodligen var det vid det här tillfället som dörren fick sina kulhål och bucklor. Vår kyrkvaktmästare Ulf berättar att denna kyrkport senare ska ha använts i helt andra sammanhang. Den ska tillfälligt ha lånats ut till banken och blivit dörren in till kassavalvet. Det sägs också att den senare hamnade hos en handlare, som monterade den för att skydda sitt fotogenförråd. 8 Foto: Ulf Gustafsson

9 Foto: Ulf Gustafsson Foto: Ulf Gustafsson Kyrkkistan från slutet av 1600-talet I kistan förvarades det värdefulla kyrksilvret. Den stängdes med tre lås som alla var olika. De tre nycklarna skulle särskilt betrodda personer ha hand om. Det var kyrkoherden och två förtroendevalda, oftast kyrkvärdar. Alla tre måste vara närvarande för att kistan skulle kunna öppnas. Foto: Jenny Arvidsson Foto: Elsie Håkansson Dessa båda änglahuvuden i trä hade sin plats på predikstolen i 1700-talskyrkan. De satt på framsidan av predikstolen som stöd för pulpeten. I Andreaskapellet finns ett av kyrkans äldsta inventarier. Där står den stora dopfunten från 1200-talet. Är den kanske tillverkad av munkarna i Nydala, som var skickliga på att bearbeta den hårda gråstenen? Länge var dopfunten försvunnen från kyrkan. Det sägs att man sett den i trädgårdar både i Hindsekind, Sörsjö och på andra platser. På 1970-talet upptäckte man den i en trädgård på Tånnögatan och den återlämnades till kyrkan. Allt sedan dess förrättas många dop i denna dopfunt. 9

10 Foto: Elsie Håkansson Hindsekinds gård ägdes på 1600-talet av Gustaf Hilmert Lillie och hans maka Anna, född Wachtmeister. De har skänkt den ståtliga femarmade ljusstaken i mässing, som nu har sin plats i det nedersta fönstret på kyrkorummets södra sida. På ljusstaken finns både deras namn och de två ätternas vapen ingraverade. Ljusstaken fyller en stor del av fönstret och tänds vid de stora kyrkliga helgerna. Det är också dessa makar som har skänkt den oblatask och vinkanna i silver, som vi använder varje vecka i Värnamo kyrka. Både på oblatasken och vinkannan finns de Lillieska och Wachtmeisterska vapnen. Text: Elsie Håkansson Foto: Ulf Gustafsson Den förste kyrkoherden som man känner till namnet på var Gøty och han var verksam i Värnamo runt Det finns nästan ingenting kvar från den här tiden på grund av flera fältslag då mycket förstördes eller fördes bort. I Andreaskapellet i Värnamo kyrka sitter denna informationstavla. Foto: Ann-Mari Wiberg 10

11 Med tvivel som styrka Titel: Bara den vilsne kan bli funnen. Författare: Carl-Henrik Jaktlund, ledarskribent på kristna dagstidningen Dagen. Libris förlag, ISBN Om andra, de som inte vill beskriva sig som kristna, diskvalificerar sig inför den höjdhoppställning som vi kallar för kristendom så borde även jag stryka mitt namn ur deltagarlistan. Carl-Henric Jaktlund vill med sin senaste bok lyfta bort prestationsångesten hos oss - vi som inte är ointresserade eller likgiltiga - men inte vågar kalla oss troende. Jo, vi tror på något större, vi har känt närvaro av något. Men kristna vill vi inte säga är. Själv skriker jag Fader Vår när jag vattenplanar, har jag märkt. Hela bönen. Högt. Man kommer långt på den, bokstavligt talat och bildligt. I boken ger fler svenskar, kända som okända, uttryck för samma sak: En känsla. En bönereflex. Men troende? Nej, inte sådär tvättäkta, precis. Boken Bara den vilsne kan bli funnen har ett enkelt språk och går snabbt att läsa. Författaren berättar om sina egna tvivel i det han kallar en proffskristens bekännelse, innan han delar in oss i tre grupper: Jag tror inte som de troende (jag är inte proffskristen). Jag kan inte tro som de gjorde förr (jag får inga klara besked längre). Jag tror inte som jag trodde (jag har inte kunnat ersätta min barnatro). Sedan sätter han oss i relation till de utvalda första lärjungarna. Det ger perspektiv. Om de varit tvungna att vara stabilt troende från början så hade de fått tacka nej konstaterar han. Och faktiskt, så speciellt vassa på jobbet verkar de först inte ha varit. Men poängen är att de valdes av andra skäl: De var ofärdiga, längtande och sökande. Det räckte. Jag tycker mycket om den enkla genomgången av Bibelns budskap i bokens senare del. För trots att målgruppen är tydlig (den som väger på kyrktröskeln) så väjer den inte undan för vare sig syndafall eller dess följd; förvirringen. I det ligger en hemlängtan, vi är det vi alltid har varit; en liten ensam avbild som vill hem. Slutsatsen blir att det är mer än tillåtet att inse att man är vilse, det är faktiskt en riktigt bra början. Petrus blev ju en klippa till slut. Text: Kerstin Carlsson Här jämte är en målning föreställande en av Värnamos tidigare kyrkor från Tavlan är målad av konstnären Karin Karlsson och hänger i Värnamo församlingshem. Den nuvarande kyrkan är från 1875 och är fyra gånger större än sin föregångare. Tornet är hela 43 meter högt och i toppen sitter ett Andreaskors. Det norra sidokapellet i kyrkan kallas för Andreaskapellet. 11

12 Kyrkogårdsförvaltningen informerar Foto: Tobias Munkholm Vem äger planteringsytan? Enligt begravningslagen är det huvudmannen som ska sköta den gemensamma begravningsplatsen och gravrättsinnehavaren som ska sköta den enskilda gravplatsen. Huvudmannen får erbjuda skötsel av gravplatsen mot en avgift. I Värnamo pastorat erbjuder vi två olika typer av skötsel, dels en fullständig skötsel med plantering, rensning, puts, vintertäckning samt tvätt av gravstenen och dels en skötsel som innebär att det inte finns någon planteringsyta och där förvaltningen tvättar stenen och håller rent på gravplatsen. I begravningslagen står det att gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick. Om man sköter gravplatsen själv är det det man behöver tänka på, men också att man inte utgör någon säkerhetsrisk. Vi vill till exempel inte att man använder glasburkar eller glasvaser till blommorna på grund av skaderisken. Det är också viktigt att föremål inte hamnar utanför planteringsytan, som exempelvis dekorationsstenar, med tanke på gräsklippning och trimning. Expeditionen har öppet mån-tis, tors-fre ons. Lunch Kyrkogatan 17, Församlingshemmet Telefon: e-post: Gravplatstyper Det finns en rad olika gravplatstyper och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Värnamo pastorat. Kistgravplats Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering. Det går också att gravsätta urnor i en kistgravplats. Urngravplats Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt. Man kan ha en gravanordning och plantering. Askgravplats Gravplats för en eller flera urnor som gör det möjligt för makar att vila tillsammans. Denna gravplatstyp kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Väljer man denna gravplatstyp får man betala för namnbrickan och skötsel av den gemensamma planteringen. Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär att man endast tillåts montera namnbricka samt smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus. Askgravplatser erbjuder vi på Värnamo norra kyrkogård där de är utformade som stenrösen med plats för namnbrickor och på Nydala kyrkogård där det är en välvd mur med namnskyltar av granit. Urnorna gravsätts i gräsytan intill. Minneslund Gravplats för aska utan urna. Detta är en anonym gravplatstyp. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt. Gravsättningen alltid sker anonymt och ingen markering av platsen sker, det finns heller ingen plats att sätta upp namn. Man kan endast smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslund har vi enbart på Värnamo norra kyrkogård. Spridning av aska Spridning av askan i exempelvis naturen eller havet. Observera att det måste ansökas om särskilt tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Villkoren för spridning av aska varierar från län till län. Övriga gravplatstyper Utöver dessa ovan nämnda gravplatstyper finns även, urnkolumbarie, kistkolumbarie, kistlund och asklund. Dessa tillhandahålls dock inte inom Värnamo Pastorat. 12

13 Månadsblad Värnamo och Nydala-Fryele församlingar 15 augusti - 16 oktober 2015 Här presenteras gudstjänster och andra särskilda händelser som sker i våra församlingar. Den fasta verksamheten finner du på församlingens hemsida. Glimtar inifrån Månadsbladet Pastoratsläger september 2015 på Tallnäs stiftsgård Två goda dagar tillsammans med undervisning, bön, lek, mat och gemenskap över alla åldrar! Vi börjar på fredag kväll med kvällsmat och avslutar på lördagen efter gudstjänsten. För gamla, unga, familjer, enastående och hur våra livssituationer nu än ser ut. I år kommer vi stanna inför temat Förtroendefullt ledarskap Anmälan till församlingsexpeditionen Du bokar väl in dygnet! Värnamodagarna augusti. Svenska kyrkan finns som vanligt med under Värnamodagarna. Besök vårt tält - Mitt i centrum! Onsdag klockan Torsdag Fredag Lördag klockan Vi erbjuder en oas mitt i vimlet! Välkommen att titta in, drick kaffe och ta del av det som finns i vårt tält! Världsbutiken presenterar och säljer rättvisemärkta varor och det finns en rättvis tipsrunda. Hallongrottan säljer ekologiskt bröd. För de små barnen har vi en liten lekhörna. Vi avslutar med en ekumenisk gudstjänst Söndag klockan i stora tältet på Bruno Mathssons plats. Brassband. Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats, medtag fällstol om så önskas. 13

14 Söndag 16 augusti 11:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Ro för själen i Värnamo kyrka. Tisdag 18 augusti Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön Onsdag 19 augusti-söndag 23 augusti Värnamodagarna Välkommen till vårt tält Onsdag 19 augusti Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 20 augusti Mässa och frukost i Mariakyrkan Fredag 21 augusti Upplevelsekonsert i Värnamo kyrka Lördag 22 augusti Musikgudstjänst med Gislaveds kammarkör i Fryele kyrka. Lennartsson Söndag 23 augusti 12:e efter trefaldighet Ekumenisk gudstjänst på Flanaden Mässa i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Nydala klosterkyrka. Aune Tisdag 25 augusti Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 26 augusti Andreaskretsen träffas hemma hos Gunnel Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes träffas i Sonjas stuga Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 27 augusti 08:30 Mässa och frukost Introduktion för Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 30 augusti 13:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med dop i Värnamo kyrka. Hallberg Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Måndag 31 augusti Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 1 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 2 september Öppet hus i S:t johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 3 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 5 september Konsert med Jönköpings Sinfonietta i Värnamo kyrka. Aune. Söndag 6 september 14:e söndagen efter trefaldighet Mässa med stora och små i S:t Johannes kyrka. Lennartsson Gemenskapsdag i S:t Johannes kyrka Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Aune Tisdag 8 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 9 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 10 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 12 september Musikgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare Söndag 13 september 15:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Möller. Anders Hallberg välkomnas. Maria forum vid kyrkkaffet Högmässa i Fryele kyrka. Resare Tisdag 15 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 16 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 17 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Fredag 18 september-lördag 19 september Pastoratsläger på Tallnäs Söndag 20 september 16:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. I dina vingars skugga (av Erik Tilling). Lennartsson Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Måndag 21 september Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem 14

15 Tisdag 22 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 23 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 24 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Önskepsalmsgudstjänst i S:t Johannes kyrka Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 27 september 17:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller. Fredrik Sjöblom avtackas Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Fryele kyrka. Resare. Efteråt brasmys och kvällsmat Avtackningskonsert med Fredrik Sjöblom i Värnamo kyrka. Möller. Tisdag 29 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 30 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 1 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag Högmässa i S:t Johannes kyrka. Möller Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Sunnliden Högmässa i Fryele kyrka. Möller Tisdag 6 oktober Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 7 oktober Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 8 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 10 oktober Ekumenisk barnkördag i S:t Johannes kyrka. Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen Mässa med stora o små i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Gemenskapkväll i Mariakyrkan Högmässa i Fryele kyrka. I dina vingars skugga (Erik Tilling). Resare. Efteråt höstbuffé. Måndag 12 oktober Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 13 oktober Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 14 oktober Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 15 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 18 oktober 20:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Lennartsson. Öppet forum efter högmässan Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Närradion 98,1 Mhz Varje vardag 06.15, 07.15, Morgonandakt. Från Värnamo Kristna Samarbetsråd (VKS). Måndag Bibeltimman Inspelning av Håkan Sunnliden, bibelförklaring. Tisdag Helgen är här. Repris från lördagen. Onsdag Högmässa från Värnamo kyrka. Repris från söndagen. Fredag 06.30, 07.30, 08.30, Berättelsen. Lördag Helgen är här. Söndag Högmässa från Värnamo kyrka. Eventuella ändringar kan förekomma. Se hemsida och övrig annonsering. 15

16 Kollekter 11e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans internationella arbete Nu har vi börjat med Swish! Med Swish behövs inga kontonummer för att skicka pengar. Skriv in mottagarens Swish-nummer i Swish-appen och klicka på Betala. Allt du behöver göra är att ladda ner Swish-appen till din mobil och fylla i dina uppgifter. Snabbt och säkert! Glömt kontanter till kollekten? Inte varit i kyrkan men vill ändå ge kollekt? Vill du ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete? Inget problem om man har tillgång till bankernas gemensamma Swish-betalningstjänst. Inom Värnamo pastorat finns följande Swish-nummer: Söndagens kollekt i Värnamo församling Söndagens kollekt i Nydala-Fryele församling e söndagen efter trefaldighet Hela människan 13e söndagen efter trefaldighet Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 14e söndagen efter trefaldighet Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen 15e söndagen efter trefaldighet Göteborgs stadsmission 16e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans unga 50% Sveriges kyrkosångsförbund 50% 17e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Den helige Mikaels dag Svenska kyrkan i utlandet Tacksägelsedagen Sveriges kyrkosångsförbund 20e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Gåva till Svenska kyrkans internationella arbete genom Värnamo pastorat Församlingsexpeditionen Mån-tis, tors-fre Onsdagar Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Vi svarar även på kyrkogårdsärenden. Daglig tidebön i Värnamo kyrka Måndag-lördag middagsbön Måndag-lördag vesper Vad är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar? Rådgivningsbyrån bildades 1991 och är en ideell förening bestående av Caritas, Rädda Barnen, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska kyrkan och Stockholms stift. De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen, asylprocessen och internationella konventioner. Byrån deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess! Svenska kyrkans internationella arbete Plusgironummer: Bankgironummer: De arrangerar också och deltar i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. 16

17 Nu startar... Café i S:t Johannes kyrka tisdag 1 september (jämna veckor). Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan torsdag 24 september (varje vecka). Johanneskören tisdag 25 augusti (varje vecka). Torsdagskören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Kyrkokören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Mariakören torsdag 27 augusti (varje vecka). Nydala-Fryele kyrkokör torsdag 27 augusti (varje vecka). Andreaskretsen träffas onsdag 26 augusti hemma hos Gunnel. Normalt sett är vi i Värnamo församlingshem (udda veckor). Arbetskretsen i Mariakyrkan onsdag 26 augusti (udda veckor). Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (udda veckor). Den 26 augusti träffas vi i Sonjas stuga, avfärd från S:t Johannes kyrka Öppen förskola i S:t Johannes kyrka, för barn 0-5 år med föräldrar, måndag 24 augusti och torsdag 27 augusti (varje vecka). Diamanterna barnkör 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). Rubinerna barnkör 5-7 år, i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (varje vecka). Sjung och lek i Mariakyrkan för barn 0-5 år med föräldrar, onsdag 26 augusti (varje vecka). Söndagsskola i S:t Johannes kyrka och i Mariakyrkan 30 augusti (varje vecka). After School en typ av fritids för barn 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). SECOND HAND Ni fyndar! Vi hjälper. Vråen Tisdagar Torsdagar Lördagar Vi tar emot hela och rena föremål och kläder under öppettiderna. Café Hallongrottan serverar fika. Vråens Centrum, Värnamo Hallongrottans brödförsäljning i Gårdsbutiken, Hornaryd Torsdagar Vi öppnar den 27 augusti igen. Vi säljer även lite rättvisemärkta produkter. Världsbutiken på Storgatan 41 Tisdag-fredag Lördag Försäljning av fairtrade, ekologiskt, rättvist handlat och eget hantverk. Allt från smycken och leksaker till godis och goda oljor. Pelarsalen i Värnamo församlingshem Måndag - onsdag Torsdag - fredag Under Värnamodagarna finns vi också i Svenska kyrkans tält på stan. 17

18 Kryptan ( Den underjordiska kyrkan ) Krypta kommer från grekiska för dold eller gömd. Som substantiv syftar begreppet på ett utrymme under marknivå som är dolt eller svårtillgängligt. Under antiken kunde stora mäns gravar finnas i uthuggna utrymmen i klippor eller stengrunder, därav ordets senare betydelse som gravplats, i regel förbunden med en större kyrka. En annan av ordets födelseplatser var katakomberna, stora underjordiska begravningsplatser eller städer där kristna begravde sina döda längs gångarna i nischer eller kryptor. Utrymmena var så stora att också mässor och gudstjänster kunde hållas här under förföljelsetider. Kryptan över alla kryptor får nog anses vara Petri grav under Peterskyrkans högaltare. Aposteln Petrus, Roms förste biskop, ljöt martyrdöden troligen år 64 e.kr, när kristna anklagades för Roms brand samma år. Enligt legenden skall han ha korsfästs upp och ner på Neros hippodrom på Vatikan-kullen. Kroppen kom sedan att begravas, enligt vissa berättelser tillsammans med aposteln Paulus, som avrättades med svärd enligt några kristna källor, vid kyrkan Tre Fontane längs Via Ostiense. När Konstantin den store kom till makten i Rom bestämde han att en stor kyrka skulle anläggas på den plats som uppfattades vara Petri martyrium (jfr ovan), dit också apostelns kvarlevor fördes. Med Karl den store, frankerkungen ( ) som av påven blev krönt till kejsare på juldagen 800, inleddes en ny blomstring för kristendomen i Europa. Genom hans hovskola i residensstaden Aquisgranum (nuvarande Aachen) spreds ny kunskap till prästerskap och kloster i ett vidgande rike. Nu introducerades också en sed från kyrkorna i öst. De spred delar av avlidna helgons ben till andra kyrkors altare, då benen eller ägodelarna ansågs ha helig kraft. Detta blev nu vanligt också i väst i takt med att helgon och martyrers betydelse ökade i både liturgi och folkligt medvetande. I de stora domkyrkorna, ofta vigda till ett helgons minne, fanns inte sällan särskilda begravningsplatser och kapell för avlidna helgon och kyrkofurstar och en särskild plats under domkyrkans kor grävdes ut. Det blev kyrkans krypta. I vårt land är Lunds domkyrkas krypta mest känd. Stora kyrkans källare - en okänd krypta och svartbygge? En mer okänd underjordisk lokal finner vi under Värnamo kyrkas norra korsarm, sakristia och kor. Denna lokal har en betydligt mer prosaisk och mer nutida historia. På 1940/50-talet ville man förse kyrkan med en för dåtida förhållanden modern uppvärmningsanläggning. För att få plats för eldstad och stora oljecisterner grävdes ett utrymme ut som också skulle kunna fungera som en större sakristia och skrudkammare. 1979/80 planerade kyrkorådet tillsammans med arkitekterna Anders Berglund och Lars Redegard att göra om skrudkammare och sakristia till ett församlingsutrymme för kyrkkaffe, dopföljen, söndagsskola, möten och sammanträden. Den fyllde de första åren en funktion, men blev sedermera allt mindre använd i takt med allt färre barnaben i trappan och stigande antal stela ben utan hiss. Ryktet säger för övrigt att fullständigt bygglov inte söktes och gavs för omgörningen 18

19 Kryptan i Nydala Vi tänker kanske inte på att Värnamo är begåvat med kyrkorum under markytan. Vårt äldsta underjordiska utrymme ligger, inte helt oväntat, i Nydala klosterkyrka. I södra kors-armen, i vars förlängning sakristian låg som anslöt till kapitelsalen och prästmunkarnas del av klostret, finns en krypta, idag belägen under orgelläktaren. Den har dock inte tillkommit under klostrets tid, utan senare, under den stora restaurering som inleddes 1688 under Hans Isaak Ridderhielm och fullbordades 1704, då kyrkans torn också restes och liksom kryptan bekostades av friherre Alexander Stromberg på Nydala herrgård, som också gravlades där, liksom Ridderhielm den äldre (Israel) och yngre (s.o.) samt godsägare Johann Gustaf Linroth (d.1753). Eftersom utrymmet är en ren begravningskrypta är den inte tillgänglig för allmänheten. Kryptan i Värnamo kyrka tjänar bland annat som logi för herdar och vise män under större delen av året. Även Jesusbarnet vilar tryggt i kryptan med gott om sällskap. Också kyrkan på jorden rymmer många boningar: kryptan i våra kyrkor är en underjordisk plats i större kyrkor där martyrer eller kyrkans heliga män har sin sista viloplats. Den är en plats för bön, andakt och tacksägelse. Vi minns dem som gick före och offrade sina liv för Kristus och alla hans efterföljare. Värnamos kyrkor har inga helgonkryptor, men väl en begravningskrypta och ett underjordiskt utrymme. De nu levande pilgrimerna har sin jordiska rastplats därovanför. Slut dig till deras skara! Text och foto: Erik Wiberg Källor: En bok om Nydala kloster. Red. Egil Lönnberg. Jönköping 1943 Nydala kyrka: Kulturhistorisk karakterisering och inventering. Jönköping: Länsmuséet 2004 Arkivarie Henrik Johansson, Jönköpings läns museum (muntligt och mailväxling) Vaktm Ulf Gustafsson 19

20 Prostens trädgård I år var våren sen och sommaren lät vänta på sig. Detta var bra för då hann vi i Pelarsalen komma igång med odling i trädgården. I början på maj träffades Sten, Linnea och Christer från pelarsalen i prostens trädgård. De funderade, kände in sig i miljön, gjorde en liten skiss och planerade inköpen. Ganska så snart var de igång med att bygga odlingsbingarna. Virket till dessa är skänkta av Jönssons trä i Rydaholm. Vi sänder ett särskilt TACK! till dom. När odlingsbingarna var klara kom kyrkogårdspersonal med jord och fyllde i, därefter var det bara att börja plantera och så. Utmed kaplanbostaden växer tomater, gurka, solrosor och andra vackra blommor. Här odlas både ätbart och blommor som vi hoppas församlingen kommer att kunna ta del av. Efter många veckors regn kom solen och odlingsbingarna kunde målas röda. Drazen och Emmanuel fick detta uppdrag. I trädgården händer det saker hela tiden, det skapas och växer. Gör gärna ett besök. Kanske har du något som du kan bidra med, odlingstips, växter, skapandekraft Text och foto: Anna Bertilsson Kaplansbostaden Det sägs att ett av de äldsta husen i Värnamo är den så kallade Kaplansbostaden i prostgården. Någon gång i historien lär det bebotts av kyrkoherdens hjälppräst med familj. Det sägs att huset är äldre än platsen det ligger på och att det under talet flyttades dit där det nu ligger. Huset har använts som tjänstebostad, tvättstuga och 20 förråd. För något år sedan renoverades huset utvändigt, men insidan är ganska bedrövlig. Dessvärre kostar det mycket att få huset i stånd och innan vi vet vad vi skall ha det till få det stå som det står. Läget är underbart. Det finns en dröm om att få liv i huset igen genom att öppna ett sommarcafé eller liknade med uteservering i den trädgård som Pelarsalsprojektet nu arbetar med under namnet prostens trädgård. Vi får se hur det går. Kanske skulle du vilja vara med och renovera och stå i? Eller du kanske känner någon med ruskigt mycket pengar som vill bidra. Herrens vägar äro outgrundliga Text: Pär-Magnus Möller

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016

Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016 Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Lucia Söndag den 13 december (Luciadagen) genomfördes luciahögtiden i gemenskap med Segeltorps Hembygdsförening och Sankt Mikaels

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl 18.30 19.40 Thomas Borglin Tommy Jönsson Victoria Liljekvist Sara Green Helena Persson Helén Håkansson

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR A) (15 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 3:16-18 Vad Jesus berättar för Nikodemus Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer