GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit"

Transkript

1 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1

2 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller

3 Det går fort För något år sedan sade framtidsforskarna att mänsklighetens samlade kunskap och tekniska utveckling fördubblade sig vart femte år. Nu går det ännu snabbare. Det är en fantastisk värld vi lever i. Aldrig har så många människor i procent haft så hög livskvalitet som i dag. Aldrig någonsin har svälten varit så låg, aldrig någonsin har det kulturella utbudet varit så enormt som i dag. Vi är som jordbor priviligierade att leva under denna tid. Vi glömmer ofta det i tider av krigsrykte och oro i världen, i tider av folkomflyttningar och möte med olika kulturer. Samtidigt är det just denna blandning av kulturer och folk som får utvecklingen att gå framåt och gör att världen trots allt blir en bättre och bättre plats att leva på. De som påstår annorlunda har helt enkelt fel det visar all tillgänglig forskning. med. Som kristen tänker jag att jag får tillhöra ett globalt sammanhang och ett tidlöst sammanhang där jag får vara en del av ett enormt rikt kulturarv, ett sammanhang där oändliga djup av mänsklig erfarenhet också får vara en del av mitt liv. Jag är inte ensam. Jag tillhör kyrkan och kyrkan tillhör Gud och i honom är jag inte utkastad i detta stora tomma kalla universum som vår jord flyter omkring i. Jag är genom dopet och tron infogad i honom han som var och är och kommer. Kyrkan är vad vi är och vad vi alltid varit är du med? Samtidigt finns det en rotlöshet i denna tid av ständig förändring. Det finns ett sunt motstånd. Någon del av oss vill stå still, vara fast förankrad i nuet, i det bestående. Ofta idealiserar vi ungdomstiden oavsett hur gamla vi är. Där var det bättre, det gjorde mindre ont i kroppen och man hade framtiden framför sig det fanns liksom hopp. Nutidssvensken saknar ofta ett fundament att stå på. Jag läste i VN om några intervjuade fotbollsspelare. Frågan var Vad tror du på?. Av de åtta tillfrågade var fem av någon slags utländsk härkomst. Alla dessa fem svarade att de trodde på Gud. Några var kristna och någon muslim. De spelare som bar vanliga svenska namn och hade traditionellt svenskt utseende svarade att de trodde på sig själv, sin förmåga eller sin kunskap. Jag tyckte det var intressant och troligtvis en spegling av vårt samhälle. Samtidigt kändes det lite tomt. Det är väl bra att tro på sig själv, men att inte sätta sig själv i ett större sammanhang, som de troende ofta gör, skapar också en slags ensamhet och förvirring. I denna tid då världen faktiskt blir bättre och bättre mår många sämre och sämre man lider av ensamheten, av identitetsproblematiken man vet inte vem man är eller vad som är meningen med allt det välstånd man ändå får del av. Jag tror att vi infödda svenskar behöver arbeta med Gudsfrågan på ett lite mer konkret sätt. Livet har så många dimensioner och för att vi skall må bra behöver alla vara Kyrkoherde Pär-Magnus Möller Foto: Jenny Arvidsson Kontaktuppgifter Denna tidning utges av Svenska kyrkan i Värnamo. Ansvarig utgivare: Pär-Magnus Möller Layout: Jenny Arvidsson Omslagsfoto: Ann-Mari Peterson fotograferade Birgit Lindberg Tryck: Värnamo Ljuskopiering AB Upplaga: ca ex Tidningen delas ut till alla hushåll inom Värnamo och Nydala-Fryele församlingar. Församlingsexpeditionen är öppen mån-tis, tor-fre , ons Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Postadress: Box 624, Värnamo E-post: Hemsida: 3

4 Birgit berättar Vi har stämt träff med Birgit Lindberg som bor i Lilla Änga i Fryele. och sätter oss i hennes kök för att börja vårt samtal kring kaffe/tekoppen. Birgit har varit mycket aktiv i Fryele församling sedan hon flyttade hit på 1970-talet. Men nu ska hon få berätta om hur hennes barn- och ungdomstid i kyrkan var och då får vi förflytta oss till Göteborg. Birgit började i söndagsskolan i S:ta Birgitta kapell i Klippan i stadsdelen Majorna när hon var 4-5 år. Kapellet ligger på berget Skinnareklippan och uppfördes av David Carnegie för de som bodde och arbetade på Carnegies bruk vid Klippan. Fram till 1892 hade kyrkan egna präster men därefter stod Carl Johans församling för prästerna. David Carnegie d.y., född på 1800-talet, var en skotsk-svensk handels- och industriman samt donator. -Det var två systrar som var söndagsskolefröknar berättar Birgit. - Helena och Maria hette dom. Söndagsskolan var en lärorik tid och där lärde sig Birgit bland annat att läsa. En dag berättade hennes bror för föräldrarna att hon hade lärt sig att läsa men föräldrarna trodde inte på det. Hennes pappa hämtade då en gammal bibel som hon fick läsa ur, och döm av deras förvåning, deras lilla dotter hade lärt sig att läsa. 4

5 Församlingsprästen, Knut Eriksson, var lite före sin tid. Han startade barn- och ungdomsverksamhet och det var ovanligt för att vara i en storstad. Även syföreningar startades som anordnade försäljningar och det första allstret som Birgit hade med vid en sådan försäljning var ett virkat pennfodral och som hon dessutom hade fodrat! 1933 konfirmerades Birgit tillsammans med 98(!) ungdomar till i Carl Johanskyrkan. Åh, jag måste gå och hämta mitt konfirmationskort, det vet jag precis var jag har. Vi förflyttar oss in i stora rummet och tillsammans tar vi fram det kortet. En annan kyrkoårsdag som Birgit minns med glädje: - Är Kristi Himmelsfärds dag, då några blåsmusikanter tog sig upp i kyrktornet och spelade på sina instrument där uppifrån. Vi undrar om det var mycket folk i kyrkan på talet? Jovisst var det mycket folk, men man var inte tvungen att gå och nattvard firades naturligtvis regelbundet men inte så ofta som det görs idag. I kyrkan satt kvinnorna på vänster sida och männen på höger, man var inte tvungen att sitta så, det var mest en sed. Konfirmanderna läste ju naturligtvis inte alla i en grupp. Visserligen var disciplinen en helt annan då än vad den är nu, men de hade nog ändå varit en lite väl stor grupp. Dessutom läste pojkarna för sig och flickorna för sig, man blandade inte grupperna. Efter konfirmationstiden kunde man vara med i en grupp som prästfrun höll i, den kallades för Carl Johanskamraterna. Vi frågar om hon kom ihåg någon utav de första julottorna som hon var på. Nä, det kan jag inte, svarar hon, det var ju så vanligt, man bara skulle gå på ottan. Hennes familj bodde så nära kyrkan så de gick dit, någon slädfärd blev det alltså inte. Hade ni några speciella kläder på er i kyrkan? Nä, vi hade söndagskläderna, finkläderna och som kvinna behövde man inte ha hatt om man inte ville. Vi påpekar att Birgit är mycket bibelkunnig och då skrattar hon säger att: - Ja, jag har ju läst min bibel och så har jag lätt för att lära mig utantill, det har jag alltid haft. Vi tackar för denna trevliga stund vi har fått ha tillsammans. Vi åker hemåt och Birgit går upp på andra våning och sätter sig i sin älskade gungstol och väntar på nästa besök för dagen, hemtjänsten. Foto: Ann-Mari Peterson och vid pennan: Katarina Johansson 5

6 Sockenbud vad är det? Hur gör man när man av olika anledningar inte kan komma till kyrkan och gudstjänsten? I våra dagar finns ju radions och TV:s gudstjänster. Men en TV-gudstjänst kan ju inte alltid ersätta den mänskliga kontakt som en gudstjänst i Kyrkan erbjuder. I alla tider har det funnits möjlighet att få gudstjänst på hemmaplan när det varit svårt att ta sig till kyrkan. I vår tid finns kyrkan närvarande inte bara i kyrkorummet utan på många andra platser, på sjukhus, på äldreboendet, när man gör militärtjänst, på skolor och i fängelset och naturligtvis också i hemmet. Kyrkan finns där med sina representanter, präster, diakoner och andra medarbetare för att möta de andliga behov som finns. Så fungerar det nu och så har det varit sedan kyrkans allra första tid. Kyrkan finns inte bara i kyrkorummet utan överallt där två eller tre är församlade i Jesu namn. Formerna och betoningarna har förändrats genom århundradena men möjligheten att få del av besök, nattvard, samtal och själavård har alltid funnits. Gammalt tillbaka var det sed att diakonen gick hem med det bröd och vin, som prästen i mässan invigt, till dem som var sjuka och inte hade möjlighet att komma till gudstjänsten. 6

7 I den lilla socknen med kyrkan rätt nära visste ju prästen och diakonen vilka som var sjuka. Inte minst gällde det när någon ute i socknen låg sjuk och svävade mellan liv och död. Då skulle man kalla till sig prästen för att få del av kyrkans sakrament. Då prästen blivit kallad till en sjuk eller döende var han skyldig att omedelbart ge sig i väg, oavsett väderlek eller väglag. Resan kunde i stora socknar vara både lång och farofylld. Den sjuke fick möjlighet att bikta (bekänna och få sina synder förlåtna av Gud, få förlåtelsen personligt tillsagd av prästen) ta emot nattvarden och få de sjukas smörjelse. Detta som med en sammanfattande term kallades sockenbud syftade till att be för den sjuke att den skulle få hälsan åter eller att förbereda honom eller henne för att dö i frid. Också i vår tid och i vår församling finns möjligheten att få hembesök, samtal, bikt om man så önskar, och nattvard. I en prästs verktygslåda finns ett sockentyg (små nattvardskärl) som är tänkta att användas vid hem- och sjukkommunion. Tyvärr är det alltför sällan det kommer till användning. Många tror att kyrkans anställda inte har tid. Men gudstjänst och själavård tillhör kyrkans huvuduppgifter och bör alltid finnas tid för. Kan jag av olika anledningar inte ta mig till kyrkan har jag rätt att ta kontakt för hembesök. Sockenbudet dvs hembesöket med nattvard behöver få återupptäckas liksom det personliga samtalet och själavården. Och det inte bara för den enskildes skull utan också för prästens, diakonernas och gudstjänstens skull. I en församling där själavården, samtalet och bikten används märks det på gudstjänsten och förkunnelsen. Inte så att någon blir utlämnad men förkunnelsen blir mer vardagsnära, det handlar inte bara om hur livet borde vara utan också om hur det faktiskt kan vara. Igenkännandet blir större. Så jag skulle vilja uppmana dig att använda dig av möjligheten av hembesök, nattvard, samtal, själavård. Hamnar du på sjukhus, kalla på sjukhuskyrkan. Är du hemma och har svårt att ta dig till gudstjänsten, ring till församlingsexpeditionen, till någon av diakonerna eller prästerna. På så sätt blir du en del av församlingens gudstjänstfirande trots att du tillfälligtvis inte kan komma till kyrkan. Sockenbud en gammal tradition som behöver återupptäckas! Text: Erling Resare, komminister och sjukhuspräst Foto: Jenny Arvidsson 7

8 Kyrkan speglar vår historia Vi ser det på vykort och flygbilder, både äldre och nutida: Värnamo kyrka, byggd till Guds ära, som det står över dörren in till kyrkorummet, är med sin spira centrum i stadens bebyggelse. Värnamo kyrka invigdes 1875 och är minst den tredje, kanske den fjärde kyrkan på platsen. Man menar att Finnveden kristnades på 1000-talet. Perspektivet är mäktigt. Hit till denna plats, har människor under tusen år kommit för att finna glädje, ro för själen, mod att leva, tröst i sorgen och kanske skydd i orostider. Vi tittar närmare på några av de avtryck de lämnat efter sig i Värnamo kyrka. I vapenhuset i Värnamo kyrka, till höger om ingången till själva kyrkorummet, är en gammal svart järndörr monterad på väggen. Dörren består av ett antal tvärgående järnband sammanfogade med en mängd grova nitar. Dörren är bucklig och ett par runda kulhål kan man också tydligt se. Värnamo låg i gränstrakterna där många strider utkämpades mellan svenskar och danskar. Ett förödande fältslag utkämpades den 7 februari 1568 då hela Värnamo by totalförstördes. Husen sattes i brand. Krigsherrar skövlade och stal. Förmodligen var det vid det här tillfället som dörren fick sina kulhål och bucklor. Vår kyrkvaktmästare Ulf berättar att denna kyrkport senare ska ha använts i helt andra sammanhang. Den ska tillfälligt ha lånats ut till banken och blivit dörren in till kassavalvet. Det sägs också att den senare hamnade hos en handlare, som monterade den för att skydda sitt fotogenförråd. 8 Foto: Ulf Gustafsson

9 Foto: Ulf Gustafsson Foto: Ulf Gustafsson Kyrkkistan från slutet av 1600-talet I kistan förvarades det värdefulla kyrksilvret. Den stängdes med tre lås som alla var olika. De tre nycklarna skulle särskilt betrodda personer ha hand om. Det var kyrkoherden och två förtroendevalda, oftast kyrkvärdar. Alla tre måste vara närvarande för att kistan skulle kunna öppnas. Foto: Jenny Arvidsson Foto: Elsie Håkansson Dessa båda änglahuvuden i trä hade sin plats på predikstolen i 1700-talskyrkan. De satt på framsidan av predikstolen som stöd för pulpeten. I Andreaskapellet finns ett av kyrkans äldsta inventarier. Där står den stora dopfunten från 1200-talet. Är den kanske tillverkad av munkarna i Nydala, som var skickliga på att bearbeta den hårda gråstenen? Länge var dopfunten försvunnen från kyrkan. Det sägs att man sett den i trädgårdar både i Hindsekind, Sörsjö och på andra platser. På 1970-talet upptäckte man den i en trädgård på Tånnögatan och den återlämnades till kyrkan. Allt sedan dess förrättas många dop i denna dopfunt. 9

10 Foto: Elsie Håkansson Hindsekinds gård ägdes på 1600-talet av Gustaf Hilmert Lillie och hans maka Anna, född Wachtmeister. De har skänkt den ståtliga femarmade ljusstaken i mässing, som nu har sin plats i det nedersta fönstret på kyrkorummets södra sida. På ljusstaken finns både deras namn och de två ätternas vapen ingraverade. Ljusstaken fyller en stor del av fönstret och tänds vid de stora kyrkliga helgerna. Det är också dessa makar som har skänkt den oblatask och vinkanna i silver, som vi använder varje vecka i Värnamo kyrka. Både på oblatasken och vinkannan finns de Lillieska och Wachtmeisterska vapnen. Text: Elsie Håkansson Foto: Ulf Gustafsson Den förste kyrkoherden som man känner till namnet på var Gøty och han var verksam i Värnamo runt Det finns nästan ingenting kvar från den här tiden på grund av flera fältslag då mycket förstördes eller fördes bort. I Andreaskapellet i Värnamo kyrka sitter denna informationstavla. Foto: Ann-Mari Wiberg 10

11 Med tvivel som styrka Titel: Bara den vilsne kan bli funnen. Författare: Carl-Henrik Jaktlund, ledarskribent på kristna dagstidningen Dagen. Libris förlag, ISBN Om andra, de som inte vill beskriva sig som kristna, diskvalificerar sig inför den höjdhoppställning som vi kallar för kristendom så borde även jag stryka mitt namn ur deltagarlistan. Carl-Henric Jaktlund vill med sin senaste bok lyfta bort prestationsångesten hos oss - vi som inte är ointresserade eller likgiltiga - men inte vågar kalla oss troende. Jo, vi tror på något större, vi har känt närvaro av något. Men kristna vill vi inte säga är. Själv skriker jag Fader Vår när jag vattenplanar, har jag märkt. Hela bönen. Högt. Man kommer långt på den, bokstavligt talat och bildligt. I boken ger fler svenskar, kända som okända, uttryck för samma sak: En känsla. En bönereflex. Men troende? Nej, inte sådär tvättäkta, precis. Boken Bara den vilsne kan bli funnen har ett enkelt språk och går snabbt att läsa. Författaren berättar om sina egna tvivel i det han kallar en proffskristens bekännelse, innan han delar in oss i tre grupper: Jag tror inte som de troende (jag är inte proffskristen). Jag kan inte tro som de gjorde förr (jag får inga klara besked längre). Jag tror inte som jag trodde (jag har inte kunnat ersätta min barnatro). Sedan sätter han oss i relation till de utvalda första lärjungarna. Det ger perspektiv. Om de varit tvungna att vara stabilt troende från början så hade de fått tacka nej konstaterar han. Och faktiskt, så speciellt vassa på jobbet verkar de först inte ha varit. Men poängen är att de valdes av andra skäl: De var ofärdiga, längtande och sökande. Det räckte. Jag tycker mycket om den enkla genomgången av Bibelns budskap i bokens senare del. För trots att målgruppen är tydlig (den som väger på kyrktröskeln) så väjer den inte undan för vare sig syndafall eller dess följd; förvirringen. I det ligger en hemlängtan, vi är det vi alltid har varit; en liten ensam avbild som vill hem. Slutsatsen blir att det är mer än tillåtet att inse att man är vilse, det är faktiskt en riktigt bra början. Petrus blev ju en klippa till slut. Text: Kerstin Carlsson Här jämte är en målning föreställande en av Värnamos tidigare kyrkor från Tavlan är målad av konstnären Karin Karlsson och hänger i Värnamo församlingshem. Den nuvarande kyrkan är från 1875 och är fyra gånger större än sin föregångare. Tornet är hela 43 meter högt och i toppen sitter ett Andreaskors. Det norra sidokapellet i kyrkan kallas för Andreaskapellet. 11

12 Kyrkogårdsförvaltningen informerar Foto: Tobias Munkholm Vem äger planteringsytan? Enligt begravningslagen är det huvudmannen som ska sköta den gemensamma begravningsplatsen och gravrättsinnehavaren som ska sköta den enskilda gravplatsen. Huvudmannen får erbjuda skötsel av gravplatsen mot en avgift. I Värnamo pastorat erbjuder vi två olika typer av skötsel, dels en fullständig skötsel med plantering, rensning, puts, vintertäckning samt tvätt av gravstenen och dels en skötsel som innebär att det inte finns någon planteringsyta och där förvaltningen tvättar stenen och håller rent på gravplatsen. I begravningslagen står det att gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick. Om man sköter gravplatsen själv är det det man behöver tänka på, men också att man inte utgör någon säkerhetsrisk. Vi vill till exempel inte att man använder glasburkar eller glasvaser till blommorna på grund av skaderisken. Det är också viktigt att föremål inte hamnar utanför planteringsytan, som exempelvis dekorationsstenar, med tanke på gräsklippning och trimning. Expeditionen har öppet mån-tis, tors-fre ons. Lunch Kyrkogatan 17, Församlingshemmet Telefon: e-post: Gravplatstyper Det finns en rad olika gravplatstyper och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Värnamo pastorat. Kistgravplats Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering. Det går också att gravsätta urnor i en kistgravplats. Urngravplats Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt. Man kan ha en gravanordning och plantering. Askgravplats Gravplats för en eller flera urnor som gör det möjligt för makar att vila tillsammans. Denna gravplatstyp kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Väljer man denna gravplatstyp får man betala för namnbrickan och skötsel av den gemensamma planteringen. Gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt vilket innebär att man endast tillåts montera namnbricka samt smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus. Askgravplatser erbjuder vi på Värnamo norra kyrkogård där de är utformade som stenrösen med plats för namnbrickor och på Nydala kyrkogård där det är en välvd mur med namnskyltar av granit. Urnorna gravsätts i gräsytan intill. Minneslund Gravplats för aska utan urna. Detta är en anonym gravplatstyp. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt. Gravsättningen alltid sker anonymt och ingen markering av platsen sker, det finns heller ingen plats att sätta upp namn. Man kan endast smycka med lösa snittblommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslund har vi enbart på Värnamo norra kyrkogård. Spridning av aska Spridning av askan i exempelvis naturen eller havet. Observera att det måste ansökas om särskilt tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Villkoren för spridning av aska varierar från län till län. Övriga gravplatstyper Utöver dessa ovan nämnda gravplatstyper finns även, urnkolumbarie, kistkolumbarie, kistlund och asklund. Dessa tillhandahålls dock inte inom Värnamo Pastorat. 12

13 Månadsblad Värnamo och Nydala-Fryele församlingar 15 augusti - 16 oktober 2015 Här presenteras gudstjänster och andra särskilda händelser som sker i våra församlingar. Den fasta verksamheten finner du på församlingens hemsida. Glimtar inifrån Månadsbladet Pastoratsläger september 2015 på Tallnäs stiftsgård Två goda dagar tillsammans med undervisning, bön, lek, mat och gemenskap över alla åldrar! Vi börjar på fredag kväll med kvällsmat och avslutar på lördagen efter gudstjänsten. För gamla, unga, familjer, enastående och hur våra livssituationer nu än ser ut. I år kommer vi stanna inför temat Förtroendefullt ledarskap Anmälan till församlingsexpeditionen Du bokar väl in dygnet! Värnamodagarna augusti. Svenska kyrkan finns som vanligt med under Värnamodagarna. Besök vårt tält - Mitt i centrum! Onsdag klockan Torsdag Fredag Lördag klockan Vi erbjuder en oas mitt i vimlet! Välkommen att titta in, drick kaffe och ta del av det som finns i vårt tält! Världsbutiken presenterar och säljer rättvisemärkta varor och det finns en rättvis tipsrunda. Hallongrottan säljer ekologiskt bröd. För de små barnen har vi en liten lekhörna. Vi avslutar med en ekumenisk gudstjänst Söndag klockan i stora tältet på Bruno Mathssons plats. Brassband. Kyrkkaffe. Bänkar finns på plats, medtag fällstol om så önskas. 13

14 Söndag 16 augusti 11:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Ro för själen i Värnamo kyrka. Tisdag 18 augusti Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön Onsdag 19 augusti-söndag 23 augusti Värnamodagarna Välkommen till vårt tält Onsdag 19 augusti Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 20 augusti Mässa och frukost i Mariakyrkan Fredag 21 augusti Upplevelsekonsert i Värnamo kyrka Lördag 22 augusti Musikgudstjänst med Gislaveds kammarkör i Fryele kyrka. Lennartsson Söndag 23 augusti 12:e efter trefaldighet Ekumenisk gudstjänst på Flanaden Mässa i Värnamo kyrka. Lennartsson Högmässa i Nydala klosterkyrka. Aune Tisdag 25 augusti Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 26 augusti Andreaskretsen träffas hemma hos Gunnel Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes träffas i Sonjas stuga Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 27 augusti 08:30 Mässa och frukost Introduktion för Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 30 augusti 13:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med dop i Värnamo kyrka. Hallberg Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Nydala klosterkyrka. Resare Måndag 31 augusti Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 1 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 2 september Öppet hus i S:t johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 3 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 5 september Konsert med Jönköpings Sinfonietta i Värnamo kyrka. Aune. Söndag 6 september 14:e söndagen efter trefaldighet Mässa med stora och små i S:t Johannes kyrka. Lennartsson Gemenskapsdag i S:t Johannes kyrka Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Aune Tisdag 8 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 9 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 10 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 12 september Musikgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare Söndag 13 september 15:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Möller. Anders Hallberg välkomnas. Maria forum vid kyrkkaffet Högmässa i Fryele kyrka. Resare Tisdag 15 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 16 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 17 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Fredag 18 september-lördag 19 september Pastoratsläger på Tallnäs Söndag 20 september 16:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. I dina vingars skugga (av Erik Tilling). Lennartsson Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Måndag 21 september Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem 14

15 Tisdag 22 september Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 23 september Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 24 september Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Önskepsalmsgudstjänst i S:t Johannes kyrka Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 27 september 17:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa i Värnamo kyrka. Möller. Fredrik Sjöblom avtackas Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Högmässa i Fryele kyrka. Resare. Efteråt brasmys och kvällsmat Avtackningskonsert med Fredrik Sjöblom i Värnamo kyrka. Möller. Tisdag 29 september Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 30 september Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 1 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag Högmässa i S:t Johannes kyrka. Möller Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Sunnliden Högmässa i Fryele kyrka. Möller Tisdag 6 oktober Mässa i Mariakyrkan Bibelstudium i Mariakyrkan Onsdag 7 oktober Andreaskretsen i Värnamo församlingshem Arbetskretsen i Mariakyrkan Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 8 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Lördag 10 oktober Ekumenisk barnkördag i S:t Johannes kyrka. Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen Mässa med stora o små i S:t Johannes kyrka. Resare Högmässa med konfirmation i Värnamo kyrka. Lennartsson. Möller Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg Gemenskapkväll i Mariakyrkan Högmässa i Fryele kyrka. I dina vingars skugga (Erik Tilling). Resare. Efteråt höstbuffé. Måndag 12 oktober Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem Tisdag 13 oktober Mässa i Mariakyrkan Samtal och förbön i Mariakyrkan Onsdag 14 oktober Öppet hus i S:t Johannes kyrka Mässa i Värnamo kyrka Torsdag 15 oktober Mässa och frukost i Mariakyrkan Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan Kristen djupmeditation i Värnamo kyrka Söndag 18 oktober 20:e söndagen efter trefaldighet Högmässa i S:t Johannes kyrka. Lennartsson. Öppet forum efter högmässan Högmässa i Värnamo kyrka. Sunnliden Högmässa i Mariakyrkan. Aune Högmässa i Fryele kyrka. Lennartsson Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune Närradion 98,1 Mhz Varje vardag 06.15, 07.15, Morgonandakt. Från Värnamo Kristna Samarbetsråd (VKS). Måndag Bibeltimman Inspelning av Håkan Sunnliden, bibelförklaring. Tisdag Helgen är här. Repris från lördagen. Onsdag Högmässa från Värnamo kyrka. Repris från söndagen. Fredag 06.30, 07.30, 08.30, Berättelsen. Lördag Helgen är här. Söndag Högmässa från Värnamo kyrka. Eventuella ändringar kan förekomma. Se hemsida och övrig annonsering. 15

16 Kollekter 11e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans internationella arbete Nu har vi börjat med Swish! Med Swish behövs inga kontonummer för att skicka pengar. Skriv in mottagarens Swish-nummer i Swish-appen och klicka på Betala. Allt du behöver göra är att ladda ner Swish-appen till din mobil och fylla i dina uppgifter. Snabbt och säkert! Glömt kontanter till kollekten? Inte varit i kyrkan men vill ändå ge kollekt? Vill du ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete? Inget problem om man har tillgång till bankernas gemensamma Swish-betalningstjänst. Inom Värnamo pastorat finns följande Swish-nummer: Söndagens kollekt i Värnamo församling Söndagens kollekt i Nydala-Fryele församling e söndagen efter trefaldighet Hela människan 13e söndagen efter trefaldighet Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 14e söndagen efter trefaldighet Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen 15e söndagen efter trefaldighet Göteborgs stadsmission 16e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans unga 50% Sveriges kyrkosångsförbund 50% 17e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Den helige Mikaels dag Svenska kyrkan i utlandet Tacksägelsedagen Sveriges kyrkosångsförbund 20e söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkan i utlandet Gåva till Svenska kyrkans internationella arbete genom Värnamo pastorat Församlingsexpeditionen Mån-tis, tors-fre Onsdagar Lunch Telefon: Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Vi svarar även på kyrkogårdsärenden. Daglig tidebön i Värnamo kyrka Måndag-lördag middagsbön Måndag-lördag vesper Vad är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar? Rådgivningsbyrån bildades 1991 och är en ideell förening bestående av Caritas, Rädda Barnen, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska kyrkan och Stockholms stift. De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen, asylprocessen och internationella konventioner. Byrån deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess! Svenska kyrkans internationella arbete Plusgironummer: Bankgironummer: De arrangerar också och deltar i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. 16

17 Nu startar... Café i S:t Johannes kyrka tisdag 1 september (jämna veckor). Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan torsdag 24 september (varje vecka). Johanneskören tisdag 25 augusti (varje vecka). Torsdagskören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Kyrkokören i Värnamo församlingshem torsdag 27 augusti (varje vecka). Mariakören torsdag 27 augusti (varje vecka). Nydala-Fryele kyrkokör torsdag 27 augusti (varje vecka). Andreaskretsen träffas onsdag 26 augusti hemma hos Gunnel. Normalt sett är vi i Värnamo församlingshem (udda veckor). Arbetskretsen i Mariakyrkan onsdag 26 augusti (udda veckor). Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (udda veckor). Den 26 augusti träffas vi i Sonjas stuga, avfärd från S:t Johannes kyrka Öppen förskola i S:t Johannes kyrka, för barn 0-5 år med föräldrar, måndag 24 augusti och torsdag 27 augusti (varje vecka). Diamanterna barnkör 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). Rubinerna barnkör 5-7 år, i S:t Johannes kyrka onsdag 26 augusti (varje vecka). Sjung och lek i Mariakyrkan för barn 0-5 år med föräldrar, onsdag 26 augusti (varje vecka). Söndagsskola i S:t Johannes kyrka och i Mariakyrkan 30 augusti (varje vecka). After School en typ av fritids för barn 8-12 år, i S:t Johannes kyrka måndag 24 augusti (varje vecka). SECOND HAND Ni fyndar! Vi hjälper. Vråen Tisdagar Torsdagar Lördagar Vi tar emot hela och rena föremål och kläder under öppettiderna. Café Hallongrottan serverar fika. Vråens Centrum, Värnamo Hallongrottans brödförsäljning i Gårdsbutiken, Hornaryd Torsdagar Vi öppnar den 27 augusti igen. Vi säljer även lite rättvisemärkta produkter. Världsbutiken på Storgatan 41 Tisdag-fredag Lördag Försäljning av fairtrade, ekologiskt, rättvist handlat och eget hantverk. Allt från smycken och leksaker till godis och goda oljor. Pelarsalen i Värnamo församlingshem Måndag - onsdag Torsdag - fredag Under Värnamodagarna finns vi också i Svenska kyrkans tält på stan. 17

18 Kryptan ( Den underjordiska kyrkan ) Krypta kommer från grekiska för dold eller gömd. Som substantiv syftar begreppet på ett utrymme under marknivå som är dolt eller svårtillgängligt. Under antiken kunde stora mäns gravar finnas i uthuggna utrymmen i klippor eller stengrunder, därav ordets senare betydelse som gravplats, i regel förbunden med en större kyrka. En annan av ordets födelseplatser var katakomberna, stora underjordiska begravningsplatser eller städer där kristna begravde sina döda längs gångarna i nischer eller kryptor. Utrymmena var så stora att också mässor och gudstjänster kunde hållas här under förföljelsetider. Kryptan över alla kryptor får nog anses vara Petri grav under Peterskyrkans högaltare. Aposteln Petrus, Roms förste biskop, ljöt martyrdöden troligen år 64 e.kr, när kristna anklagades för Roms brand samma år. Enligt legenden skall han ha korsfästs upp och ner på Neros hippodrom på Vatikan-kullen. Kroppen kom sedan att begravas, enligt vissa berättelser tillsammans med aposteln Paulus, som avrättades med svärd enligt några kristna källor, vid kyrkan Tre Fontane längs Via Ostiense. När Konstantin den store kom till makten i Rom bestämde han att en stor kyrka skulle anläggas på den plats som uppfattades vara Petri martyrium (jfr ovan), dit också apostelns kvarlevor fördes. Med Karl den store, frankerkungen ( ) som av påven blev krönt till kejsare på juldagen 800, inleddes en ny blomstring för kristendomen i Europa. Genom hans hovskola i residensstaden Aquisgranum (nuvarande Aachen) spreds ny kunskap till prästerskap och kloster i ett vidgande rike. Nu introducerades också en sed från kyrkorna i öst. De spred delar av avlidna helgons ben till andra kyrkors altare, då benen eller ägodelarna ansågs ha helig kraft. Detta blev nu vanligt också i väst i takt med att helgon och martyrers betydelse ökade i både liturgi och folkligt medvetande. I de stora domkyrkorna, ofta vigda till ett helgons minne, fanns inte sällan särskilda begravningsplatser och kapell för avlidna helgon och kyrkofurstar och en särskild plats under domkyrkans kor grävdes ut. Det blev kyrkans krypta. I vårt land är Lunds domkyrkas krypta mest känd. Stora kyrkans källare - en okänd krypta och svartbygge? En mer okänd underjordisk lokal finner vi under Värnamo kyrkas norra korsarm, sakristia och kor. Denna lokal har en betydligt mer prosaisk och mer nutida historia. På 1940/50-talet ville man förse kyrkan med en för dåtida förhållanden modern uppvärmningsanläggning. För att få plats för eldstad och stora oljecisterner grävdes ett utrymme ut som också skulle kunna fungera som en större sakristia och skrudkammare. 1979/80 planerade kyrkorådet tillsammans med arkitekterna Anders Berglund och Lars Redegard att göra om skrudkammare och sakristia till ett församlingsutrymme för kyrkkaffe, dopföljen, söndagsskola, möten och sammanträden. Den fyllde de första åren en funktion, men blev sedermera allt mindre använd i takt med allt färre barnaben i trappan och stigande antal stela ben utan hiss. Ryktet säger för övrigt att fullständigt bygglov inte söktes och gavs för omgörningen 18

19 Kryptan i Nydala Vi tänker kanske inte på att Värnamo är begåvat med kyrkorum under markytan. Vårt äldsta underjordiska utrymme ligger, inte helt oväntat, i Nydala klosterkyrka. I södra kors-armen, i vars förlängning sakristian låg som anslöt till kapitelsalen och prästmunkarnas del av klostret, finns en krypta, idag belägen under orgelläktaren. Den har dock inte tillkommit under klostrets tid, utan senare, under den stora restaurering som inleddes 1688 under Hans Isaak Ridderhielm och fullbordades 1704, då kyrkans torn också restes och liksom kryptan bekostades av friherre Alexander Stromberg på Nydala herrgård, som också gravlades där, liksom Ridderhielm den äldre (Israel) och yngre (s.o.) samt godsägare Johann Gustaf Linroth (d.1753). Eftersom utrymmet är en ren begravningskrypta är den inte tillgänglig för allmänheten. Kryptan i Värnamo kyrka tjänar bland annat som logi för herdar och vise män under större delen av året. Även Jesusbarnet vilar tryggt i kryptan med gott om sällskap. Också kyrkan på jorden rymmer många boningar: kryptan i våra kyrkor är en underjordisk plats i större kyrkor där martyrer eller kyrkans heliga män har sin sista viloplats. Den är en plats för bön, andakt och tacksägelse. Vi minns dem som gick före och offrade sina liv för Kristus och alla hans efterföljare. Värnamos kyrkor har inga helgonkryptor, men väl en begravningskrypta och ett underjordiskt utrymme. De nu levande pilgrimerna har sin jordiska rastplats därovanför. Slut dig till deras skara! Text och foto: Erik Wiberg Källor: En bok om Nydala kloster. Red. Egil Lönnberg. Jönköping 1943 Nydala kyrka: Kulturhistorisk karakterisering och inventering. Jönköping: Länsmuséet 2004 Arkivarie Henrik Johansson, Jönköpings läns museum (muntligt och mailväxling) Vaktm Ulf Gustafsson 19

20 Prostens trädgård I år var våren sen och sommaren lät vänta på sig. Detta var bra för då hann vi i Pelarsalen komma igång med odling i trädgården. I början på maj träffades Sten, Linnea och Christer från pelarsalen i prostens trädgård. De funderade, kände in sig i miljön, gjorde en liten skiss och planerade inköpen. Ganska så snart var de igång med att bygga odlingsbingarna. Virket till dessa är skänkta av Jönssons trä i Rydaholm. Vi sänder ett särskilt TACK! till dom. När odlingsbingarna var klara kom kyrkogårdspersonal med jord och fyllde i, därefter var det bara att börja plantera och så. Utmed kaplanbostaden växer tomater, gurka, solrosor och andra vackra blommor. Här odlas både ätbart och blommor som vi hoppas församlingen kommer att kunna ta del av. Efter många veckors regn kom solen och odlingsbingarna kunde målas röda. Drazen och Emmanuel fick detta uppdrag. I trädgården händer det saker hela tiden, det skapas och växer. Gör gärna ett besök. Kanske har du något som du kan bidra med, odlingstips, växter, skapandekraft Text och foto: Anna Bertilsson Kaplansbostaden Det sägs att ett av de äldsta husen i Värnamo är den så kallade Kaplansbostaden i prostgården. Någon gång i historien lär det bebotts av kyrkoherdens hjälppräst med familj. Det sägs att huset är äldre än platsen det ligger på och att det under talet flyttades dit där det nu ligger. Huset har använts som tjänstebostad, tvättstuga och 20 förråd. För något år sedan renoverades huset utvändigt, men insidan är ganska bedrövlig. Dessvärre kostar det mycket att få huset i stånd och innan vi vet vad vi skall ha det till få det stå som det står. Läget är underbart. Det finns en dröm om att få liv i huset igen genom att öppna ett sommarcafé eller liknade med uteservering i den trädgård som Pelarsalsprojektet nu arbetar med under namnet prostens trädgård. Vi får se hur det går. Kanske skulle du vilja vara med och renovera och stå i? Eller du kanske känner någon med ruskigt mycket pengar som vill bidra. Herrens vägar äro outgrundliga Text: Pär-Magnus Möller

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Solna församlingsblad

Solna församlingsblad Solna församlingsblad nr 4 2014 Förlåta men inte glömma Hanna Holmlund har besökt kvinnoprojekt i Bosnien och Hercegovina Hur svensk är Svenska kyrkan? Ny pilgrimsled i Solna www./solna Gör inte skillnad

Läs mer

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden G enombrottet Med Gud i hängmattan och på sandstranden Det är som om kylan är glömd, åtminstone förlåten som om döden är ett gulnat fotografi. Samma hänförelse över skapelsens skönhet varje gång, Som ett

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011 Nummer 1 Våren 2011 Här är nästan hela personalstyrkan vid Katrineholmsbygdens församling, samlade på trappan till Katrineholms Kyrka. Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Välkommen till Katrineholmsbygdens

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade! Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013 Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 9 juli 2010 Pris 40 kr Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 Ur innehållet 9 juli 2010 Årg 85. ISSN 1402-3385 Adress:

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 När Sankt Nikolaus flöt iland på Gotland innehåll ledare 2

Läs mer

Rekordinsamling. Alla kan göra något. Ledaren Sid 2

Rekordinsamling. Alla kan göra något. Ledaren Sid 2 Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan april 2015 Roliga timmen still going strong! Det började för över 40 års sedan och lockar nya deltagare än idag. Att vara tillsammans med andra och

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer