Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm"

Transkript

1 Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: Tid: Mötet öppnades med bön 83. Fastställande av dagordning och val av justerare att godkänna dagordningen. att välja Emmy Fridedal och Nils-Bertil Andersson till justerare tillika rösträknare för mötet. 84. Godkännande av protokoll från församlingsmötet 7 december 2014 att godkänna protokollet från församlingsmötet den 7 december Återrapportering från samtalsforum den 18 januari 2015 Tea Gustavsson rapporterade de huvuddrag som framkommit i samtalsgrupperna vid samtalsforumet den 18 januari rörande budget 2015 och allmänna frågeställningar och synpunkter rörande församlingen. Grupperna uttryckte stöd för det budgetförslag som presenterades den 18 januari och bidrog med tankar kring hur vi skulle kunna öka intäkterna samt minska kostnaderna. Huvudspåret för att öka intäkterna är uthyrning av våra lokaler. Församlingsledningen fortsätter arbeta för att kunna utöka uthyrningen utöver de avtal med Hillsong och våra syskonförsamlingar som redan finns men betonar att det kommer att ta tid att få sådan uthyrning till stånd. Målet att ha hyresintäkter i nivå med driftskostnaderna för fastigheten kan vi inte räkna med att nå i år. Församlingsrådet har gjort bedömningen att minska kostnaderna genom att dra ner på anställningar inte är hållbart i det läge församlingen befinner sig. Vi är mitt inne i en längre förändringsprocess och att dra ner på resurser för hårt i ett sådant läge riskerar att vara kontraproduktivt. Vi har ca 50 månadsgivare i nuläget vilket, om man räknar att några av dessa är familjer och representerar två inkomster, motsvarar ca 80 medlemmar. Därutöver finns ett antal regelbundna givare som av olika anledningar inte anmäler sitt månadsgivande. Tillsammans rör sig detta om

2 kanske 100 personer, vilket är ungefär det antalet aktiva medlemmar vi har i Folkungakyrkan idag. Församlingsrådet vill betona att man är tacksamma för så många regelbundna givare samtidigt som det är möjligt att detta inte räcker för att nå budgetmålen för insamlade medel och att vi alla måste söka Gud i frågan om vi ska ge mer än tidigare. Det tredje som med tydlighet framkom i samtalsgrupperna är den brist på delaktighet som många medlemmar känner. På grund av förändringsprocessen har under lång tid många snabba beslut krävts av församlingsledningen. Vi har förståelse för att det varit svårt för församlingen. Samtidigt ser vi att vi nu äntligen är på väg in i den del av processen där vi kan fokusera på samtalsforum och andra former av gemensamt visionsarbete och församlingsrådet ser det som en viktig del i sitt arbete under Rapport från teampastorsrekryteringsgruppen Claes Hammar lade muntligt fram teampastorsrekryteringsgruppens förslag att välja Martin Wärnelid till ny teampastor och församlingsledare. Han redovisade också hur gruppens arbete har varit upplagt och skälen till att gruppen valt att föreslå Martin. Församlingen gavs sedan tillfälle att ställa frågor till Martin och därefter ha en sluten session med möjlighet att diskutera förslaget utan Martins närvaro. För redogörelse av teampastorsrekryteringsgruppen förslag, se bilaga A. 87. Övriga frågor 87.1 Ekonomisk rapport Åsa Danielsson gav en kortfattad ekonomisk rapport. Januari månads resultat visar på kr, men då vi inte är riktigt i fas med alla utgifter ska denna siffra tas med försiktighet. Insamlade medel för januari var kr mot kr/månad i den budget som föreslås årsmötet. Det nya ekonomiteamet har lagt ner mycket arbete på att fastställa nya rutiner för ökad ekonomisk kontroll, vilket är nödvändigt för att vi ska klara år Församlingens aktieinnehav har som tidigare rapporterats sålts av och intäkten på kr har bokförts i januari månads resultat. Vårt tidigare konto i Nordea har nu avslutats och alla inbetalningar till församlingen via bankgiro ska gå till vårt konto i Danske Bank, bankgiro Från och med nästa söndag blir det också möjligt att ge pengar via Swish i sin smartphone. Församlingens Swishnummer är: Johannes Luiga meddelade också att styrelsen för Elimkyrkan Stockholm beslutat att skriva ned Folkungakyrkans lån till dem med kr år 2015 och ytterligare kr under Ombyggnadsprojektet Ombyggnadsprojektet avslutades formellt den 31 december 2014 men då det finns uppgifter kvar att göra, till exempel garantiinspektioner, finns det ett behov av att projektgruppen fortsätter sitt

3 uppdrag ytterligare ett tag. Redovisning av 2014 års renoveringsarbete lämnas till årsmötet 2015 och slutredovisning av projektet lämnas till årsmötet att uppdra åt Jan-Erik Danielsson och Anders Engdahl att slutföra projektgruppens arbete under Mötet avslutades med bön Vid protokollet: Claes Hammar ordförande Tea Gustavsson vice sekreterare Emmy Fridedal justerare Nils-Bertil Andersson justerare

4 Bilaga A. Förslag om församlingsledare för Folkungakyrkan Vid ett församlingsmöte med Folkungakyrkan den 2 november 2014 utsågs en pastorsrekryteringsgrupp bestående av Claes Hammar, som sammankallade, och vidare Laila Fahmi, Tea Gustafsson, Gideon Mustafa och Birgitta Åberg. Den 2 december hade gruppen sin första träff med bön och samtal om vilken profil och kompetens som skulle vara bäst för församlingen. Den 7 december fick församlingsmedlemmarna vara med i ett församlingsforum och i samtalsgrupper ge input till frågan om profil och kriterier för en församlingsledare utifrån ett underlag som utgick från 1 Tim 3:1-7 och de andliga gåvorna ledarskap/apostel, herde, förkunnare, själavårdare, missionär, evangelist och profet. Den 8 januari träffades pastorsrekryteringsgruppen igen och gick igenom materialet som samlats in från samtalsgrupperna och hade fortsatta samtal kring profil. Eftersom alla i gruppen, samt många i församlingen efter vad som framkommit från diskussionerna i samtalsgrupperna, ansåg att vår medarbetare och tf teampastor, Martin Wärnelid, vore en god kandidat till uppdraget som församlingsledare, kom vi till slutsatsen att vi inte skulle söka en helt ny kandidat utifrån utan att vi ville förorda Martin Wärnelid som ny församlingsledare för Folkungakyrkan. Vi samtalade då vidare kring hur väl Martin stämde in på den önskeprofil som tagits fram. Därefter har gruppen haft två samtal med Martin utifrån det underlag vi fått fram om hans profil med styrkor och utvecklingsområden samt talat med de övriga anställda medarbetarna. Resultat från samtalsgrupperna vid församlingsforumet 1. De gåvor som flest ansåg var prioriterade är ledarskap/apostel, predikant, pastor/herde. 2. Viktigt att ha förmågan att sätta andra i funktion och bygga team. 3. En god kommunikatör som ger inriktning och mandat till andra. 4. Gärna 100 % tjänst i församlingen. De anställdas bedömningar om Martin Wärnelid Han har goda ledaregenskaper, undervisar på ett klart och tydligt sätt och har ett gott visionärt och strategiskt tänkande. Han har sinne för struktur och ordning och är en bra chef och ledare. Han har passion för församlingen och klarar konflikter bra även om det är bra med stöd för honom i det. Han har vishet i sina beslut och är lätt att komma in till och få råd utav. Rekryteringsgruppens överväganden om Martin Wärnelid Bibelorden (1 Tim. 3:1-7) är viktiga riktlinjer för en församlingsledare, karaktär är viktigt, fokus på Andens frukter, inte vara konflikträdd, men ändå handla i kärlek lika viktigt i familjen som i församlingen. Ödmjuk, gästfri, fri från högmod, trogen i sitt äktenskap, våga ta konflikter för att lösa problem och ta hjälp av andra, våga lyssna in församlingen, tydligt ledarskap utan prestige, träna andra. Gruppen menade att Martin uppfyllde kriterierna i detta bibelord.

5 Efter samtalen med Martin styrktes rekryteringsgruppen i sin slutsats att förorda honom till ny församlingsledare och teampastor för Folkungakyrkan. Anledningen till detta är bl a hans kärlek till församlingen och att han uttryckte att han känner sig manad av Gud att ställa sig till förfogande till församlingen. Gruppen kände att Martin har en stor kärlek och förståelse för var församlingen står just nu. Han är inte rädd för att saker kan komma att ta tid och ser möjligheterna. Han har urskiljning som en av sina starkaste gåvor, något som är viktig för församlingen just nu. Han söker Gud både för sig själv och för församlingens räkning. Vidare är han inte rädd för att fatta tuffa beslut samt är en mycket uppskattad predikant. Han vill också fortsätta att utveckla sina ledargåvor. Det står klart att han fungerar i ett team samt behöver ha stöd från församlingen för att vi alla ska nå en större fullhet. Faktainformation om Martin Wärnelid Martin föddes den 16 augusti 1977 i Linköping, Östergötland och är gift med Matilda. De har tre barn. Martin gick samhällsvetenskapligt program på gymnasieet i Folkungaskolan i Linköping , gick Lärjungskolan Levande Stenar med Stockholm Vineyard våren 1997 och tog en folkhögeskoleexamen, Kristen i den moderna världen, på CredoAkademin i Stockholm Han tog sedan en filosofie kandidatexamen i idéhistoria, kulturvetarlinjen på Stockholms universitet Därefter studerade han på Oxford University i England där han tog en Bachelor of Theology, en Honours degree. Martin har varit anställd deltid i Folkungakyrkan (dåvarande Elimförsamlingen) sedan september 2005 och bland annat ansvarat för gudstjänstsamordning och undervisning. Han har samtidigt arbetat som frilansskribent och butikssäljare. Idag är hans anställd på 75% i församlingen och arbetar även med Evangeliska Frikyrkans, EFK, ledarutbildning Växande ledare på 10%.

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer