Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens StyrelseÖverläggningsTräff 2 Tisdagen den 13 januari u.n.å (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens StyrelseÖverläggningsTräff 2 Tisdagen den 13 januari u.n.å. 111011 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm"

Transkript

1 F SÖT 2 ELEKTROSEKTIONEN 13 januari 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens StyrelseÖverläggningsTräff 2 Tisdagen den 13 januari u.n.å (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas kl av Ordförande Valdemar Stenlund. 1.2 Närvaro Närvarande vid dagens möte: Valdemar Stenlund Samy Ahmed Therese Persson Jonatan Lindgren Marcus Inacio Lukas Bjarre Johan Rågmark Kristian Westerlund 1.3 Försenad Ankomst Ordförande tillika Supraledare Vice Ordförande tillika Halvledare Sekreterare Fø Klubbmästare Källarmästare Kontaktor tillika Ambassadeur SNO F Inga försenade ankomster. Styrelsens AMSe Herr Tobias Forsén lyser med sin frånvaro liksom vid föregående möte. De resterande styrelsemedlemmarna spekulerar kring var han håller hus och Herr Stenlund påpekar att han har försökt kontakta Herr Forsén utan någon större framgång. Herr Forséns frånvaro förblir ett mysterium. 1.4 Adjungeringar Inga adjungeringar. 1.5 Behörigt utlyst Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.6 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs i sin helhet. 1 Justeras:

2 1.7 Fika Herr Stenlund meddelar att han har skrivit en post- och fikalista i enlighet med vad som bestämdes på föregående möte. Tyvärr är de hembakade bullarna som Herr Ahmed förväntades bjuda på lika spårlöst försvunna som Herr Forsén, vilket ursäktas med att Herr Ahmed skrivit en tentamen tidigare samma dag. Istället plockar han fram en påse med lösviktsgodis, vilket gör de övriga deltagarna nöjda då de är så fantastiskt SÖTsugna. 2 Rapporter 2.1 Rapport från Ordförande tillika Supraledare Herr Stenlund rapporterar att han och Herr Bjarre har skrivit upplåtelseavtal hos Doris Serrato 1. Vid samma tillfälle förklarade Doris att Elektrosektionens serveringstillstånd bör ses över då det i dagsläget endast gäller till kl 02.00, medan övriga sektioner har serveringstillstånd till kl Doris påpekade att det vore smidigt om samtliga sektioner hade samma tider. Herr Stenlund berättar att han har för avsikt att ta upp det på nästa OR 2. Doris berättade även att KTH ska starta en utredning kring inbrotten på campus. 2.2 Rapport från SNO Herr Westerlund meddelar att styrelsens kickoff kommer att sammanfalla med ett utbildningsinternat. För att kunna närvara vid kickoffen kommer Herr Westerlund därför att be vice SNO om att deltaga på utbildningsinternatet. I övrigt har Herr Westerlund inget att rapportera. 2.3 Rapport från Klubbmästare Herr Inacio berättar att han och Herr Rågmark har haft mer överlämning under veckan, då de bland annat talat om alkoholtillståndet samt diskuterat möjligheten att börja ta kort i baren i Tolvan 3. Han meddelar att de planerar att försöka med detta redan på tentapuben på lördag 4. Herr Lindgren undrar hur kortbetalningen kommer att ske, till vilket Herr Inacio svarar att den kommer att ske med dosa. Vidare berättar Herr Inacio att PR 5 och eventgruppen i fortsättningen ska försöka integrera de internationella studenterna mer i sektionsaktiviteterna. Han tar också tillfället i akt 6 att tala om att övervakningskameran nu är 1 Lokalhandläggare 2 Ordföranderåd 3 Osquars Backe januari 5 Programrådet 6 Detta är inte helt sant, tillfället togs i akt vid ett senare tillfälle 2 Justeras:

3 aktiverad och filmar i Funq. Endast Halvledare Herr Ahmed samt Supraledare Herr Stenlund har tillgång till det inspelade materialet enligt PM för kameraövervakning Rapport från Kontaktor tillika Ambassadeur Herr Rågmark låter meddela att Elektosektionen har fått en hel del julkort från andra sektioner. Han förklarar att de många dubbletterna inte beror på att alla sektioner fått för sig att skicka två julkort till Elektrosektionen utan att de även skickat till MiT 8. Herr Rågmark påpekar att det är en smula opersonligt att skicka identiska julkort till de båda sektionerna. Utöver detta meddelar Herr Rågmark även att det är Tjugondedag Knut och att Herr Bjarre har städat bort granen 9 för att leva upp till det välkända talesättet: tjugondag Knut körs julen ut. Julen är därmed officiellt slut, vilket Fröken Persson beklagar sig över då hon anser att Julen varar in till påska. Herr Rågmark avslutar sin rapport med att påpeka att det är internationella fetischdagen på fredag 10, om någon känner att det bör firas. 2.5 Rapport från Vice Ordförande tillika Halvledare Herr Ahmed delger mötet att han har börjat dyka ner i sektionens ekonomi, bland annat genom att se över fonder och bankgiron. En diskussion följer kring anledningen till att sektionen har fonder samt hur många bankgiron som egentligen behövs. Även möjligheten att skaffa Swish 11 till ELIN 12 och PR diskuteras. 2.6 Rapport från FøF Herr Lindgren rapporterar att det inte har hänt speciellt mycket den senaste veckan på grund av tentor. Han beklagar sig också över att han föregående dag fick ett mejl kl 19 i vilket det stod att för att få vara med och mumsa på de smakliga fikat under MR 13 måste närvaro anmälas senast den 12:e januari kl 12, alltså sju (7) timmar före mejlet nådde Herr Lindgren. Han ser mycket bedrövad ut vid tanken på risken att bli utan fika och behöva se på då de andra smaskar i sig godsaker pdf 8 Sektionen för Medicinsk Teknik 9 Notera att granen fortfarande hade minst tolv (12) barr kvar! januari 11 Möjliggör överföring av kosing med mobil petmoj 12 Elektrosektionens Idrottsnämnd 13 Mottagningsrådet 3 Justeras:

4 2.7 Rapport från Källarmästare Herr Bjarre meddelar att han har städat bort granen samt att samtliga Tolvans bestick har graverats med den fina texten Tillhör Tolvan, glöm inte att diska efter dig Han berättar också att kansliet har givit ett ekonomiskt bidrag för att införskaffa nya bord och stolar, men att Cykeln måste repareras innan det kan ske. Till detta svarar Herr Lindgren i egenskap av Karlakarl att Cykeln är klar men väntar på att besiktigas. Herr Lindgren frågar hur illa det egentligen ligger till med Källargillets ekonomi och ber Herr Bjarre om en uppskattning från ett (1) till Grekland, vid vilket Herr Bjarre svarar typ Irland. Herr Westerlund passar på att inflika att ekonomin skulle förbättras om Turkisk peppar började säljas i godisautomaten. 2.8 Rapport från Sekreterare Fröken Persson meddelar att hon har skrivit sitt första protokoll och att det finns publicerat på sektionens hemsida. Detta bemöts med jubel från det övriga mötet, vilket glädjer Fröken Persson. Fröken Persson talar även om att hon gärna tar emot feedback från de som läser protokollen, så att hon kan göra dem bättre. 3 Besluts- och diskussionsärenden 3.1 Tjänster hos banken Herr Stenlund meddelar att de under veckan har varit hos Handelsbanken, varpå Herr Ahmed fyller i att sektionen har många bankgiron som alla har en årlig avgift. Somliga av dessa bör sägas upp för att kunna lägga pengarna på mer berikande saker, men alla enas om att vissa bankgiron måste behållas då detta känns mer seriöst bland annat vid kontakt med företag. Styrelsen beslutar att ta bort samtliga bankgiron utom de för Fø, PR, Källargillet samt huvudkassan. Givetvis använder Ordförande Valdemar Stenlund den gedigna THS 14 -klubban för att klubba igenom beslutet. Herr Ahmed berättar att de under mötet med banken även kontrollerade möjligheten att skaffa ett bankfack för sektionen. Detta skulle kunna komma till nytta för värdepapper, främst under sommaren, med tanke på de banditer som på senare tid har härjat på campus. Kostnaden för ett sådant bankfack skulle ligga på cirka 300 riksdaler/år. Herr Inacio påpekar att behovet av bankfack kan ses över vid samma tillfälle som koden till kassaskåpet ändras. F 14 Tekniska Högskolans Studentkår 4 Justeras:

5 Herr Stenlund påpekar att det vore en god idé att skaffa ett kreditkonto till styrelsen. Övriga deltagare håller med om detta och Herr Rågmark poängterar att detta skulle göra styrelsen mer eller mindre kontantfri. Herr Ahmed påvisar att denna kostnad vägs upp av att några bankgiron sägs upp. Beslut tas om att införskaffa ett kreditkort till styrelsen. 3.2 ELIN Herr Ahmed meddelar att ELINs 15 ekonomi skall överföras till ett sektionskonto istället för ett privatkonto som i dagsläget. Då det redan finns ett sektionskonto avsett för ELIN, är tanken att ELINs transaktioner skall återföras till detta. För att det ska fungera krävs att ELINs Ordförande eller Vice Ordförande har tillgång till ELIN-kontot. Styrelsen beslutar att Vice Ordförande för ELIN, Johan Hagman, ska ha full tillgång till ELIN-kontot för Elektrosektionen på Handelsbanken. 3.3 Stålar till Källargillet Herr Bjarre låter meddela att Källargillets ekonomi är i botten. Då fakturorna inte tar någon hänsyn till detta ber Herr Bjarre att få låna en smärre summa pengar för att kunna betala de mest akuta räkningarna. Han försäkrar att pengarna kommer att återbetalas och att det egentligen inte är någon större fara med Källargillets ekonomi, eftersom de kommer att få in pengar för skåpshyra inom kort. Herr Ahmed meddelar att ett lån till Källargillet ska gå att ordna. Detta får Herr Lindgren att filosofera kring hur man håller reda på hur mycket som har lånats. Han frågar om detta kommer att ske med post-it-lappar, vilket får Herr Rågmark att hålla ett hypotetiskt framtida samtal: Nu har Källargillet betalat tillbaka 275 kr. Oj, nu såldes en Plopp, här får ni 3 kr till. 4 Övriga ärenden 4.1 Telefonen Herr Lindgren tar upp ett ämne som har gäckat honom i flera år, det vill säga den perversa telefon som finns i Funq-rummet och kostar 3000 kr/år. Han påpekar att detta är på tok för dyrt och att telefonen bör korsfästas och brännas så fort som möjligt. Han meddelar även att han inte är emot busringningar och att sektionen fortfarande bör ha en telefon, om än gärna en mobil sådan. Denna mobil skall gärna svetsas, kedjas och limmas fast i Funq, samt eventuellt också ge en stöt om någon försöker att dra ut den för långt. Herr Lindgren berättar att han har gjort en del efterforskning och hittat en lämplig mobiltelefon för en billig slant. Efter att ha hört beskrivningen av 15 Elektrosektionens Idrottsnämnd 5 Justeras:

6 denna inflikar Herr Inacio med frågan Är den där för pensionärer?. Herr Stenlund och Herr Rågmark påpekar att det är bra om sektionen kan behålla ett fast nummer då detta känns mer seriöst. De är dock eniga om att 3000 kr/år är för mycket. Herr Lindgren och Herr Inacio åtar sig att kolla upp möjligheten att skaffa en mobiltelefon med fast nummer och rapportera om detta vid ett senare SÖT. 4.2 Internationella mottagningen Herr Bjarre tar upp frågan angående styrelsens representation under den internationella mottagningen. Han meddelar att det kommer att vara fika med de internationella studenterna i Tolvan på måndag 16 kl och att Elektroskolan har en presentation i Q2 senare samma dag. Herr Rågmark, Herr Lindgren, Herr Ahmed samt Herr Bjarre meddelar att de gärna representerar styrelsen under dessa aktiviteter. 4.3 Kavajer Herr Stenlund meddelar att han ännu inte har fixat en doodle för kavajutprovningsdatum som han åtog sig göra vid föregående SÖT, varvid styrelsen enas om att det är bäst att bestämma ett datum på en gång. Kavajutprovningen bestäms ske torsdagen den 23:e januari kl 15. Herr Rågmark påpekar att det är bra om kavajmodellen som väljs även passar tjejer, vilket Fröken Persson framhåller som ett mycket bra påpekande. 4.4 Nästa SÖT Nästa SÖT bestäms äga rum tisdagen den 20:e januari kl Herr Stenlund påpekar vikten av att komma i tid och att det är ombytt och klar som gäller januari 6 Justeras:

7 4.5 Mötets högtidliga avslutande Mötet avslutas klockan 21:24 av Herr Stenlund. Vid protokollet Justeras Therese Persson Sekreterare Elektrosektionen THS Valdemar Stenlund Supraledare Elektrosektionen THS 7

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12

Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12 Mötet öppnat av ordförande Mefistofeles, 21:00 Sekreterare: Kurre86 Fastställande av närvarolista o Närvarande: Mefistofeles, Peter Scmhidt, Frej, Topfuel,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer