Kyrkbrevet från Älmhults församling nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015"

Transkript

1 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr Tema: Växande

2 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar en avgörande roll. Profeten Jeremia skrev: Välsignad den som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. (Jeremia 17:7-8) I Kyrkan finns bäcken med strömmar av levande vatten (Johannes 7:37). Kyrkan vill vara ett växthus för kristen tro och kristet liv, en plats att sänka sina egna rötter i för att hämta liv, näring och stadga växandet. Var rotade i Kristus Jesus och låt er uppbyggas och befästas i tron (Kolosserbrevet 2:7). Varmt välkommen till Älmhults kyrka och till detta Kyrkbrev! Marcus Lejon, kyrkoherde För mer information: besök församlingens hemsida på Ny biskop i Växjö stift 12 april vigdes Fredrik Modéus i Uppsala domkyrka till Växjö stifts nye biskop. Fredrik Modéus är uppvuxen i Jönköping och prästvigdes 1991 för Växjö stift. Under ett antal år var han församlingspräst i Helgeands församling i Lund. I den församlingen var det få som firade gudstjänst, och man behövde strategier för att bli fler. Och efter tålmodigt och metodiskt arbete vände trenden. Vi försökte stötta dem som fanns i deras tro. Ta deras längtan på allvar och ta till- vara deras talanger och förmågor, säger han. Vad brinner stiftets nye biskop mest för: Barn och unga. Vi behöver arbeta mer med dopfrågorna och konfirmationen som är så betydelsefull för att skapa kontakter som kan hållas vid liv. Det är viktigt Foto: Maria Kenstam att ge de unga ansvar, så att de upplever det angeläget att vara med. Jag är tacksam över förtroendet att ha blivit vald till biskop, avslutar Fredrik Modéus. Från Växjö stifts hemsida Konfirmationsläsning Tisdagen 1 september har vi inskrivning för konfirmationsläsning i Älmhults kyrka! Vi vänder oss särskilt till er som är födda 2001, och hälsar er och era föräldrar välkomna. Vid inskrivningen får ni veta mer om vad lästiden handlar om, och hur schemat är upplagt. Vi visar också hur grupperna kommer att se ut. Från och med 1 juni kommer ni att kunna göra en anmälan via vår församlings hemsida De alternativ vi erbjuder är: - Terminsläsning under tisdagar Sommarläsning under tre veckor efter slutet av vårterminen 2016 (med tre träffar innan dess under terminerna). Den september kommer alla våra konfirmander och konfirmanderna från de andra församlingarna i Älmhults kommun åka på det gemensamma lägret K01 på Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd.

3 Växande i barnverksamheten Gosedjursdag i Ceciliagruppen, 3-5 åringar som träffas på måndagar kl i Församlingshemmet. Plantering i barngrupperna, en årligen återkommande aktivitet. Barnen dekorerar krukorna och kan sedan följa plantornas tillväxt. Efter förberedelser i Församlingshemmet besökte föräldrar och barn de boende på Nicklagården. Ett möte i påsktid mellan olika generationer! Sommarfest Vårterminen i barnverksamheten avslutas med Sommarfest i kyrkan söndagen den 31maj kl. 14. Varmt välkomna! Musikalen Himlabus På palmsöndagen framförde Unga Röster och Glädjesångarna musikalen Himlabus, i gudstjänster i Stenbrohults och Älmhults kyrkor. Den 13 april fick lågoch mellanstadieelever i församlingarna också se musikalen vid ett studiebesök i våra kyrkor. För er som ännu inte sett den finns en möjlighet till: tisdagen den 16 juni spelas den upp i Medborgarhuset i Liatorp i samband med Sankt Luigis fotbollsskola. 3

4 Tema: Växande Foto: Amanda Grimberg 4 Liv och växande Liv hör samman med växande, och växandet är något vi gläds inför. Att se barn växa och utvecklas, och att varje ny vår få följa hur naturen vaknar och går i blomning. En människa brukar räknas som fullvuxen vid ca 19 års ålder, hjärnforskare talar om att hjärnan först är färdigutvecklad i 25-årsåldern. Därefter går vi in i en åldrandeprocess. Ändå är det inte så att allt som vi förknippar med växande avstannar. Att få göra nya upptäckter och erfarenheter, att öka sina kunskaper och insikter - det är också att växa och mogna. I många av våra psalmer och andliga visor lovsjunger vi Gud för skapelsens skönhet, och uttrycker vår glädje över allt som lever och växer. I Bibeln hittar vi inte så mycket av det vi menar med naturromantik. Men skapelsens under med allt som lever och växer framhålls ändå som ett vittnesbörd om Guds makt och omsorg, som Jesus uttrycker det i sin Bergspredikan: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem (Matteusevangeliet 6:26-29). I Gamla Testamentet är växandet ofta en bild för det goda och ideala livet, där Gud upprätthåller sin skapelse och allt lever i harmoni. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden (Psaltaren 65:10). Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden (Psaltaren 104:14). Men allt på Jorden är inte fred och harmoni, redan på Bibelns första blad talas om hur en av syndafallets konsekvenser blir att jorden också bär ogräs: förbannad skall marken vara för din (människans) skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever, törne och tistel skall den ge dig. Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett (Första Moseboken 3:17-19). Törnet och tisteln blir en bild av det onda och destruktiva som hotar skapelsen. Jesus talar om hur Gud sår ut sitt ord, men hur det faller i olika jordmån. Det faller inte alltid i god jord utan också på stengrund och bland tistlar och ogräs (Matteusevangeliet 13:1-8, 18-23). Han talar vidare om hur ogräset får växa bland vetet fram till skörden (Matteusevangeliet 13:24-30). Ondskan och fördärvet finns mitt i Guds goda skapelse fram till domen. Kampen mellan det goda och det onda utspelar sig inte bara mellan olika människor, utan i varje enskild människas liv. Varje människa har sina törnen och tistlar som gett sår i själen. Växa nära Jesus I sitt avskedstal till sina lärjungar talar Jesus om vad som är grundförutsättningen för att vi skall kunna leva och växa som kristna: Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Johannesevangeliet 15:1-5). Bilden av vinstocken och grenarna handlar om närhet och enhet. En gren dör när den kapas av ifrån trädet, men sammanväxt med trädet får den liv och näring till att växa och bära frukt. Den frukt som Jesus vill se växa fram i våra liv kärlek, godhet, tålamod och alla andra egenskaper som kännetecknade Jesus själv, är inget krav utan ett erbjudande. Lever vi i hans närhet så kommer han att ge oss mer och mer av sitt eget liv. Vi blir lika dem vi älskar. Paulus uttrycker samma sak när han beskriver vårt växande med en annan bild. Istället för trädet och grenarna talar han om kroppen och dess skilda lemmar. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek (Efesierbrevet 4:15-16). Foto: H Zell

5 Kristus är huvudet vi kanske främst associerar till att han är hjärnan som styr resten av kroppen, och det är sant. Men främst handlar det om att han är Herren som vi bekänner oss till och tillhör. Vi är sedan olika lemmar som är sammanfogade för att vara Kristi levande och verksamma kropp. Vi har olika funktioner, men vi hör samman med Jesus Kristus och med varandra. Vi förstår av orden ovan hur viktig kärleken är i denna växandeprocess. Kärlek är mycket mer än att ha ljuva känslor för varandra. Kärlek handlar om att ha tålamod med varandra, att vara uppriktiga mot varandra, att offra av sig själv och sina egna intressen för andras skull. Att älska är att göra sig själv sårbar, och kärleken rymmer mycket av smärta, precis som växandet. Låt mig växa till alltmer, och trösta mig igen, står det i en gammal psaltarpsalm (Psaltaren 71:21, 1917 års översättning). När det gör ont behöver vi tröst, och tröst får vi från honom som i sin kärlek till oss gjorde sig sårbar och har lidit för oss och med oss. Växa tillsammans Vi hör alltså samman med Jesus, och också med varandra. Ingen av oss är fullkomlig i sig själv. Gud har skapat oss med både våra gåvor och våra svagheter, just för att vi skall inse att vi är beroende av andra. Det är lätt att vi i vår självupptagenhet antingen blir högmodiga eller fyllda av självförakt, att vi vill briljera eller smita undan. Men Gud vill att vi skall se på varandra som gåvor. Vi kan fokusera på de avslutande orden i bibelordet från Efesierbrevet ovan, där Paulus beskriver hur kroppens olika delar får sin särskilda kraft: Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi växer och byggs upp tillsammans. Kristen tro är ingen privatreligion. Man byggs inte upp i avskildhet och för sin egen skull, utan tillsammans med andra och för större syften än eget välbefinnande. Att tillhöra en församling handlar alltså inte om att jag främst skall få ut något av det, utan att jag är insatt i ett sammanhang där jag har en uppgift. Foto: Malin Wrigstad /IKON När vi funderar vidare på de goda frukter eller egenskaper som Jesus vill skall växa fram i våra liv så inser vi att de i högsta grad hör samman med liv i gemenskap. Begrepp som kärlek, godhet, tålamod, generositet eller fördragsamhet är fullständigt meningslösa om det inte handlar om att vi är relaterade till andra människor. Mats Brown Växande i tron Under många år har jag deltagit i olika grupper i församlingen. Det började med körsång och sedan kom jag med i samtalsgrupper och var på retreater. För att få veta mer så gick jag Alfa- och Beta-kurser och blev allt mer intresserad av de kyrkliga frågorna. Under dessa år har min tro vuxit och jag är förundrad över Guds väsen. Hela tiden lär jag mig nytt och med hjälp av prästernas förklaringar kan jag förstå sammanhang och tolkningar i bibeln. Nu för tiden deltar jag i samtalsgruppen varannan torsdag under ledning av Mats Brown. Vi fördjupar oss i bibeln och har samtal kring denna. Eftersom vi är i olika åldrar, har olika erfarenhet av att läsa bibeln samt har olika livserfarenheter så leder det till mycket intressanta tankar om livet och Foto: IKON tron. Ingen fråga är för stor eller för liten. Söndagens gudstjänst är också viktig. Jag känner gemenskap och predikan ger också ett lärande. Det är fantastiskt att hela tiden får jag nya infallsvinklar och blir inte färdig i mitt växande i tron. Christina Rosén 721 Trädet och grenen 1. Trädet och grenen och frukten hör samman. Kristus är ett med sitt folk på vår jord. Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen. Jesus ger näring och kraft i sitt ord. 2. Vinträd och fruktträd är bara till glädje när de ger druvor och frukter och bär. Ägaren själv söker frukter på träden: vårdar och vattnar, beser och beskär. 3. Herre, förbarma dig! Rensa och rena! Du är vår Herre och vet vem vi är! Låt oss få växa till levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. 4. Glädje - det är att få växa tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli: Vi som är grenarna - du som är stammen! Du ger oss näring och grönska och liv. 5. Glädje - det är att du själv oss förenar, låter oss växa med uppgiften här. Då kan vi mogna som levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. Den svenska psalmboken nr Text: Jan Arvid Hellström, fr. danskan

6 6 Sommarcafé Som ett komplement till kontanta Varje tisdag i juli månad har vi sommarcafé kl i Kyrkbacksgården, det beslutat att Älmhults församling ska betalningar och kollekter har kyrkorå- det blå huset bredvid prova betalningsmetoden Swish. Älmhults kyrka, dvs Swish är en mobiltjänst för privatper- 7, 14, 21 och 28 juli. Det blir sångprogram, första företag. Den fungerar soner, föreningar och gången kommer t ex mellan Danske bank, Agunnaryds SPFkör under ledning ICA-banken, Länsförsäkringar, SEB, Handelsbanken, av Margareta Björk, Skandia, Swedbank och Sparbankerna. och därefter kaffe För att kunna skicka pengar med och kakor som Trivselgruppen ordnar. först göra tre saker: Swish behöver du Pengarna som kommer in vid varje Du ska ansluta dig till tillfälle skänks till t ex Svenska Kyrkans Swish i din internetbank, ladda ner internationella arbete, Fontänhuset Trappan, Jul i gemenskap och Abrigo. Swish-appen till din mobiltelefon och ladda ner appen mobilt BankID. Swish kan användas för att skänka pengar till söndagens kollekt eller t ex betala något på bokbordet. VÄLKOMMEN! Trivselgruppen i Älmhults församling Pilgrimsrunda på Norregård I olika skeenden i livet behöver vi ibland stanna upp, kortare eller längre perioder. Så är det även i naturen, den har sin rytm av vila, växande, blomning och frukter. Det naturen kan behöver vi människor lära oss, att hitta rytmen av arbete och vila, lärande och eftertanke. I kristen tradition har man genom tiderna gjort pilgrimsvandringar, kortare eller längre, till eftertanke och fördjupning i livet. Även i år kommer vi att förbereda skyltar med ord för eftertanke och uppmuntran. Dessa kommer Foto: Malin Forsvall att stå över sommaren på Norregårds kyrkogård. Det är en runda som man kan gå när man vill, ensam eller tillsammans med någon. Invigning av rundan kommer att ske efter gudstjänsten söndagen den 14 juni kl 10.00, då vi även dricker kyrkkaffet på Norregård efter invigningen. Vill du vara med i Pilgrimsgruppen får du gärna höra av dig till diakon Agneta Grimberg , Betala och ge kollekt med mobilen! Församlingen har två Swish-nummer: Kollekter/gåvor: Ändamålet för kollekten är detsamma som vid söndagens gudstjänst och det går bra att Swisha fram till kl samma dag. Skriv texten KOLLEKT i meddelandet. Varje gåva kostar 1.40 kr i bankkostnader och denna summa dras ifrån kollektbeloppet. Vill du t ex ge 50 kr ska du skicka kr. Betalningar: Passar utmärkt för att betala mindre belopp t ex bokinköp, lunchmusik, kyrkkaffe etc. Skriv BOKBORD i meddelandet vid inköp på bokbordet. Skriv LUNCH vid betalning för mat vid lunchmusiken. Skriv KYRKIS för fika i barnverksamheten och KYRKKAFFE när du vill betala för detta. När man utför en Swishöverföring kommer meddelandet samt kontohavarens namn att synas hos mottagaren, dvs församlingen. Läs mer om Swish här: https://www.getswish.se/. Dop kan hållas i samband med ordinarie gudstjänst samt vissa lördagar. På finns mer information. Vaktmästarnas hörna Då är det dags för ännu en växtsäsong så vi hälsar våra säsongsanställda välkomna tillbaka. Det är idel välkända ansikten som kommit; Britt-Inger Wärn, Mats Olofsson och Niklas Bozic. Niklas kommer ni även att stöta på vid förrättningar och gudstjänster i kyrkan. Vi har under senvintern haft problem med rådjur på kyrkogården och vi hoppas att det trots olägenheterna inte ställt till med alltför många problem. Efter vidtagna åtgärder tycker vi att det fungerar tillfredsställande. Nu när vårsolen värmer oss är det dags att ta hem alla gravlyktor. Vi blir tacksamma om ni inte förvarar dem eller något annat bakom era gravstenar. Detta för att vi inte skall skada oss när vi klipper häckar eller rensar ogräs. Vi har iordningställt två nya kvarter för gravsättning, en för urnor och en för kistor. Väl mött på våra kyrkogårdar! Vaktmästarna Församlingens präster och diakon finns till hands för enskilda samtal och själavård. Det finns även möjlighet till sjukkommunion och bikt.

7 Välkommen till bokborden i Kyrkan och Församlingshemmet Nu ska vi sova Godnattböner för stora och små (Marcus Förlag 2014) I denna bok finns ord för bön, skrivna av några av våra mest kända författare och poeter. Boken innehåller klassiska böner och nyskrivna texter för barn och föräldrar. En vacker, finstämd bönbok med ord att bära med sig genom hela livet. Min vän Jesus Evangeliet för barn (Kathryn Slattery. Ill. av Alida Massari, Pärlan förlag 2014) Boken berättar inte bara de goda nyheterna om Jesus utan visar också för barnen hur de själva kan få en personlig relation med honom. På ett tydligt, lättförståeligt sätt och med ett uppfriskande språk, som passar barn i alla åldrar, avslutas boken med en kärleksfull bön som leder barnen in i denna livsförvandlande vänskap med Jesus. Khumba (Scanbox vision 2014) Allt är inte svart och vitt i det här färgglada äventyret. I den här familjefilmen möter vi Khumba, en ung zebra som föds med ränder på bara halva kroppen. Han blir utstött från sin skrockfulla flock som beskyller honom för att vara orsaken till den mystiska torkan som drabbat landet. Tillsammans med sina vänner beger sig Khumba ut på ett vågat uppdrag för att finna det mytomspunna vattenhål där de första zebrorna fick sina ränder. Jourhavande präst kan nås varje natt mellan kl och på telefon 112. Det är mycket man inte måste 77 krönikor (Tomas Sjödin, Libris Förlag 2015) Detta är Tomas Sjödins andra bok med krönikor, huvudsakligen hämtade från Göteborgs-Posten. Tre teman återkommer: kärlek, tid och tro. I boken syns kampen mot tillvarons alla onödiga krav, men också kärleken som kan förvandla måsten till längtan. Och här finns tron som letar sig in i livets alla vrår och som faktiskt hör ihop med allt det där andra. Här är 77 krönikor om det som vi sällan tänker på, men kanske redan vet. Att gå sönder och bli hel igen Finns det läkning efter otroheten? (Laila Dahl, Libris Förlag 2015) Det finns inga säkra siffror på hur vanligt förekommande otrohet är. Att det är vanligt kan vi nog dock konstatera bara genom det faktum att de flesta av oss har någon slags erfarenhet av det - själva eller genom någon i vår omgivning. Efter att Laila Dahl själv drabbats efter 25 års äktenskap, beslöt hon sig för att skriva den bok i ämnet hon inte kunde hitta när hon själv hade behövt den. Boken består av två delar. Den första delen är Lailas och hennes före detta mans personliga berättelse. I den andra delen gör Laila utifrån sin yrkesroll en beskrivning av otrohet som flyktväg ur inre och yttre konflikt och visar vägar till läkning. -Vår gemensamma förhoppning med boken som helhet är att inge hopp om känslomässig läkning, oavsett om man efter en otrohet väljer att avsluta eller fortsätta relationen, säger Laila. Boken kan även läsas av den som vill veta mer om känslomässig bearbetning eller som arbetar med individer eller par i relationsfrågor. När detta nummer av Kyrkbrevet delas ut är vi framme vid den tid på året när vårens ankomst brukar firas. Valborgsmässoafton har sedan många, många år varit en dag när Mixturen, eller som den hette tidigare: Älmhults kyrkokör, glatt många Älmhultsbor med körsång. Vi har i alla år sjungit de omtyckta vårsångerna Vintern rasat ut, Glad såsom fågeln, Sköna maj med flera. Vi har också som brukligt är, hållit tal till våren och utbringat hurrarop. Numera brukar vi också sjunga vår alltför sällan hörda nationalsång. Innehållet har varit ungefär detsamma under årens lopp, men platsen för firandet har varierat: i många år ägde det rum på stationstrappan och under några år var det vid vattentornet. Numera har vi vår fasta plats på torgets scen. Enda nackdelen med denna plats är att vi inte kan ha någon brasa, men den som vill se ett rejält valborgsmässobål kan följa med kören ut till Klockudden vid Stenbrohults kyrka där vi tillsammans med vår samarbetspartner Stenbrohults kyrkokör sjunger något senare samma kväll. Om du missade detta i år, så lär det bli en ny chans nästa år! Den 23 maj kl 16 får vi storfrämmande i kyrkan då Lunds studentsångare ger en konsert. Till denna konsert tar vi ett inträde på 100 kr, barn och skolungdom är gratis. På tal om traditioner så har vi vår Sommarkonsert den 7 juni kl 19 under medverkan av Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen. Det blir som vanligt gemensam sång av våra älskade sommarpsalmer. Lunchmusiken äger som vanligt rum sista torsdagen i april, maj, juni och augusti. Det är nu några år sedan vi utökade med lunchmusik i juni och augusti och det tycks ha varit rätt eftersom vi även då brukar få minst ett hundratal intresserade besökare. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa till i det glada gäng som brukar svara för maten efter lunchmusiken, kan du gärna höra av dig till undertecknad. Vi behöver bli fler medhjälpare och det är inte alls så att man måste göra detta varje månad - vi träffas och planerar på lite längre sikt och ser när det skulle kunna passa var och en. Per Gunnar Petersson 7

8 8 Sommar i Älmhults kyrka Mässa eller gudstjänst firas som regel varje sön- och helgdag kl i Älmhults kyrka. Några särskilda påminnelser: 9 maj - lördag 11.00, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. 10 maj - Bönsöndagen Familjegudstjänst. Unga Röster. 14 maj - Kristi himmelsfärds dag Mässa. Jubilatekören. 17 maj - Söndagen före pingst Mässa. Jonatans blåskvartett. Söndagsskolans terminsavslutning. Söndagsskola hålls i samband med söndagens gudstjänst. För datum, se hemsidan! 24 maj - Pingstdagen Mässa. Del av Oratoriekören. 25 maj - Annandag pingst Mässa. 31 maj - Heliga trefaldighets dag Familjegudstjänst. Barnkören, Unga Röster och barngrupperna. Sommarfest. 7 juni - Första söndagen efter trefaldighet Mässa Sommarkonsert. Unga Röster, Jubilatekören, Mixturen. Norra Klöxhultsvägen Älmhult Telefon: Församlingshem: Brådskande ärenden utanför kontorstid: E-post: Personalens e-post: (Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.) Hemsida: Expeditionen Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl Kyrkoherde, Ansvarig utgivare Marcus Lejon , sms: Komminister Mats Brown , sms: Karl-Henrik Wallerstein , sms: Organist Per Gunnar Petersson , sms: Kyrkomusiker Mia Andersson , sms: Magnus Eriksson Morgonbön i kyrkan varje tisdag och onsdag kl Förbönsämnen kan lämnas i låda längst ner i Kyrkan. 14 juni - Andra söndagen efter trefaldighet Gudstjänst med pilgrimsrunda på Norregård. 20 juni - Midsommardagen Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet. Virestads folkdanslag och Sommarkören. 21 juni - Den helige Johannes döparens dag Mässa. 4 juli - lördag 11.00, 13.30, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. Stilla mässa tisdagar kl jämna veckor Församlingshemmet. 26 juli - Åttonde söndagen efter trefaldighet Friluftsgudstjänst vid Ormakullagården. 30 augusti - Trettonde söndagen efter trefaldighet Kyrkogårdsvandring under ledning av Ingvar Johansson. Samarrangemang med Älmhults hembygdsförening Kvällsgudstjänst. Lunchmusik i Kyrkan kl med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 30/4, 28/5, 25/6, 27/8 Diakon Agneta Grimberg , sms: Barnledare Ing-Marie Svensson , sms: Ingrid Ericsson , sms: Annelie Svensson , sms: Kyrkokamrer Wiveka Ernstsson Kanslist Agneta von Horn Kyrkvaktmästare Arbetsledare: Jonas Svensson , sms: Michael Johansson , sms: Daniel Johansson , sms: Husmor Lena Blomström , sms: Ungdomsledare Malin Jonsson , sms: Kyrkbrevet - Layout och original Johan Grimberg Foto (där ej annat anges): Församlingen Framsidesbild: Kristina Strand Larsson /IKON Tryck:

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden

G enombrottet. Med Gud i hängmattan och på sandstranden G enombrottet Med Gud i hängmattan och på sandstranden Det är som om kylan är glömd, åtminstone förlåten som om döden är ett gulnat fotografi. Samma hänförelse över skapelsens skönhet varje gång, Som ett

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson nr 2 Mar - Maj 2012 Intervju: Barn- och familjepastor Madde Boberg Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson Pastorn har ordet Hela livets kyrka! Vid flera

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer