Kyrkbrevet från Älmhults församling nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015"

Transkript

1 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr Tema: Växande

2 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar en avgörande roll. Profeten Jeremia skrev: Välsignad den som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. (Jeremia 17:7-8) I Kyrkan finns bäcken med strömmar av levande vatten (Johannes 7:37). Kyrkan vill vara ett växthus för kristen tro och kristet liv, en plats att sänka sina egna rötter i för att hämta liv, näring och stadga växandet. Var rotade i Kristus Jesus och låt er uppbyggas och befästas i tron (Kolosserbrevet 2:7). Varmt välkommen till Älmhults kyrka och till detta Kyrkbrev! Marcus Lejon, kyrkoherde För mer information: besök församlingens hemsida på Ny biskop i Växjö stift 12 april vigdes Fredrik Modéus i Uppsala domkyrka till Växjö stifts nye biskop. Fredrik Modéus är uppvuxen i Jönköping och prästvigdes 1991 för Växjö stift. Under ett antal år var han församlingspräst i Helgeands församling i Lund. I den församlingen var det få som firade gudstjänst, och man behövde strategier för att bli fler. Och efter tålmodigt och metodiskt arbete vände trenden. Vi försökte stötta dem som fanns i deras tro. Ta deras längtan på allvar och ta till- vara deras talanger och förmågor, säger han. Vad brinner stiftets nye biskop mest för: Barn och unga. Vi behöver arbeta mer med dopfrågorna och konfirmationen som är så betydelsefull för att skapa kontakter som kan hållas vid liv. Det är viktigt Foto: Maria Kenstam att ge de unga ansvar, så att de upplever det angeläget att vara med. Jag är tacksam över förtroendet att ha blivit vald till biskop, avslutar Fredrik Modéus. Från Växjö stifts hemsida Konfirmationsläsning Tisdagen 1 september har vi inskrivning för konfirmationsläsning i Älmhults kyrka! Vi vänder oss särskilt till er som är födda 2001, och hälsar er och era föräldrar välkomna. Vid inskrivningen får ni veta mer om vad lästiden handlar om, och hur schemat är upplagt. Vi visar också hur grupperna kommer att se ut. Från och med 1 juni kommer ni att kunna göra en anmälan via vår församlings hemsida De alternativ vi erbjuder är: - Terminsläsning under tisdagar Sommarläsning under tre veckor efter slutet av vårterminen 2016 (med tre träffar innan dess under terminerna). Den september kommer alla våra konfirmander och konfirmanderna från de andra församlingarna i Älmhults kommun åka på det gemensamma lägret K01 på Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd.

3 Växande i barnverksamheten Gosedjursdag i Ceciliagruppen, 3-5 åringar som träffas på måndagar kl i Församlingshemmet. Plantering i barngrupperna, en årligen återkommande aktivitet. Barnen dekorerar krukorna och kan sedan följa plantornas tillväxt. Efter förberedelser i Församlingshemmet besökte föräldrar och barn de boende på Nicklagården. Ett möte i påsktid mellan olika generationer! Sommarfest Vårterminen i barnverksamheten avslutas med Sommarfest i kyrkan söndagen den 31maj kl. 14. Varmt välkomna! Musikalen Himlabus På palmsöndagen framförde Unga Röster och Glädjesångarna musikalen Himlabus, i gudstjänster i Stenbrohults och Älmhults kyrkor. Den 13 april fick lågoch mellanstadieelever i församlingarna också se musikalen vid ett studiebesök i våra kyrkor. För er som ännu inte sett den finns en möjlighet till: tisdagen den 16 juni spelas den upp i Medborgarhuset i Liatorp i samband med Sankt Luigis fotbollsskola. 3

4 Tema: Växande Foto: Amanda Grimberg 4 Liv och växande Liv hör samman med växande, och växandet är något vi gläds inför. Att se barn växa och utvecklas, och att varje ny vår få följa hur naturen vaknar och går i blomning. En människa brukar räknas som fullvuxen vid ca 19 års ålder, hjärnforskare talar om att hjärnan först är färdigutvecklad i 25-årsåldern. Därefter går vi in i en åldrandeprocess. Ändå är det inte så att allt som vi förknippar med växande avstannar. Att få göra nya upptäckter och erfarenheter, att öka sina kunskaper och insikter - det är också att växa och mogna. I många av våra psalmer och andliga visor lovsjunger vi Gud för skapelsens skönhet, och uttrycker vår glädje över allt som lever och växer. I Bibeln hittar vi inte så mycket av det vi menar med naturromantik. Men skapelsens under med allt som lever och växer framhålls ändå som ett vittnesbörd om Guds makt och omsorg, som Jesus uttrycker det i sin Bergspredikan: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem (Matteusevangeliet 6:26-29). I Gamla Testamentet är växandet ofta en bild för det goda och ideala livet, där Gud upprätthåller sin skapelse och allt lever i harmoni. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden (Psaltaren 65:10). Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden (Psaltaren 104:14). Men allt på Jorden är inte fred och harmoni, redan på Bibelns första blad talas om hur en av syndafallets konsekvenser blir att jorden också bär ogräs: förbannad skall marken vara för din (människans) skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever, törne och tistel skall den ge dig. Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett (Första Moseboken 3:17-19). Törnet och tisteln blir en bild av det onda och destruktiva som hotar skapelsen. Jesus talar om hur Gud sår ut sitt ord, men hur det faller i olika jordmån. Det faller inte alltid i god jord utan också på stengrund och bland tistlar och ogräs (Matteusevangeliet 13:1-8, 18-23). Han talar vidare om hur ogräset får växa bland vetet fram till skörden (Matteusevangeliet 13:24-30). Ondskan och fördärvet finns mitt i Guds goda skapelse fram till domen. Kampen mellan det goda och det onda utspelar sig inte bara mellan olika människor, utan i varje enskild människas liv. Varje människa har sina törnen och tistlar som gett sår i själen. Växa nära Jesus I sitt avskedstal till sina lärjungar talar Jesus om vad som är grundförutsättningen för att vi skall kunna leva och växa som kristna: Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Johannesevangeliet 15:1-5). Bilden av vinstocken och grenarna handlar om närhet och enhet. En gren dör när den kapas av ifrån trädet, men sammanväxt med trädet får den liv och näring till att växa och bära frukt. Den frukt som Jesus vill se växa fram i våra liv kärlek, godhet, tålamod och alla andra egenskaper som kännetecknade Jesus själv, är inget krav utan ett erbjudande. Lever vi i hans närhet så kommer han att ge oss mer och mer av sitt eget liv. Vi blir lika dem vi älskar. Paulus uttrycker samma sak när han beskriver vårt växande med en annan bild. Istället för trädet och grenarna talar han om kroppen och dess skilda lemmar. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek (Efesierbrevet 4:15-16). Foto: H Zell

5 Kristus är huvudet vi kanske främst associerar till att han är hjärnan som styr resten av kroppen, och det är sant. Men främst handlar det om att han är Herren som vi bekänner oss till och tillhör. Vi är sedan olika lemmar som är sammanfogade för att vara Kristi levande och verksamma kropp. Vi har olika funktioner, men vi hör samman med Jesus Kristus och med varandra. Vi förstår av orden ovan hur viktig kärleken är i denna växandeprocess. Kärlek är mycket mer än att ha ljuva känslor för varandra. Kärlek handlar om att ha tålamod med varandra, att vara uppriktiga mot varandra, att offra av sig själv och sina egna intressen för andras skull. Att älska är att göra sig själv sårbar, och kärleken rymmer mycket av smärta, precis som växandet. Låt mig växa till alltmer, och trösta mig igen, står det i en gammal psaltarpsalm (Psaltaren 71:21, 1917 års översättning). När det gör ont behöver vi tröst, och tröst får vi från honom som i sin kärlek till oss gjorde sig sårbar och har lidit för oss och med oss. Växa tillsammans Vi hör alltså samman med Jesus, och också med varandra. Ingen av oss är fullkomlig i sig själv. Gud har skapat oss med både våra gåvor och våra svagheter, just för att vi skall inse att vi är beroende av andra. Det är lätt att vi i vår självupptagenhet antingen blir högmodiga eller fyllda av självförakt, att vi vill briljera eller smita undan. Men Gud vill att vi skall se på varandra som gåvor. Vi kan fokusera på de avslutande orden i bibelordet från Efesierbrevet ovan, där Paulus beskriver hur kroppens olika delar får sin särskilda kraft: Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi växer och byggs upp tillsammans. Kristen tro är ingen privatreligion. Man byggs inte upp i avskildhet och för sin egen skull, utan tillsammans med andra och för större syften än eget välbefinnande. Att tillhöra en församling handlar alltså inte om att jag främst skall få ut något av det, utan att jag är insatt i ett sammanhang där jag har en uppgift. Foto: Malin Wrigstad /IKON När vi funderar vidare på de goda frukter eller egenskaper som Jesus vill skall växa fram i våra liv så inser vi att de i högsta grad hör samman med liv i gemenskap. Begrepp som kärlek, godhet, tålamod, generositet eller fördragsamhet är fullständigt meningslösa om det inte handlar om att vi är relaterade till andra människor. Mats Brown Växande i tron Under många år har jag deltagit i olika grupper i församlingen. Det började med körsång och sedan kom jag med i samtalsgrupper och var på retreater. För att få veta mer så gick jag Alfa- och Beta-kurser och blev allt mer intresserad av de kyrkliga frågorna. Under dessa år har min tro vuxit och jag är förundrad över Guds väsen. Hela tiden lär jag mig nytt och med hjälp av prästernas förklaringar kan jag förstå sammanhang och tolkningar i bibeln. Nu för tiden deltar jag i samtalsgruppen varannan torsdag under ledning av Mats Brown. Vi fördjupar oss i bibeln och har samtal kring denna. Eftersom vi är i olika åldrar, har olika erfarenhet av att läsa bibeln samt har olika livserfarenheter så leder det till mycket intressanta tankar om livet och Foto: IKON tron. Ingen fråga är för stor eller för liten. Söndagens gudstjänst är också viktig. Jag känner gemenskap och predikan ger också ett lärande. Det är fantastiskt att hela tiden får jag nya infallsvinklar och blir inte färdig i mitt växande i tron. Christina Rosén 721 Trädet och grenen 1. Trädet och grenen och frukten hör samman. Kristus är ett med sitt folk på vår jord. Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen. Jesus ger näring och kraft i sitt ord. 2. Vinträd och fruktträd är bara till glädje när de ger druvor och frukter och bär. Ägaren själv söker frukter på träden: vårdar och vattnar, beser och beskär. 3. Herre, förbarma dig! Rensa och rena! Du är vår Herre och vet vem vi är! Låt oss få växa till levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. 4. Glädje - det är att få växa tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli: Vi som är grenarna - du som är stammen! Du ger oss näring och grönska och liv. 5. Glädje - det är att du själv oss förenar, låter oss växa med uppgiften här. Då kan vi mogna som levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. Den svenska psalmboken nr Text: Jan Arvid Hellström, fr. danskan

6 6 Sommarcafé Som ett komplement till kontanta Varje tisdag i juli månad har vi sommarcafé kl i Kyrkbacksgården, det beslutat att Älmhults församling ska betalningar och kollekter har kyrkorå- det blå huset bredvid prova betalningsmetoden Swish. Älmhults kyrka, dvs Swish är en mobiltjänst för privatper- 7, 14, 21 och 28 juli. Det blir sångprogram, första företag. Den fungerar soner, föreningar och gången kommer t ex mellan Danske bank, Agunnaryds SPFkör under ledning ICA-banken, Länsförsäkringar, SEB, Handelsbanken, av Margareta Björk, Skandia, Swedbank och Sparbankerna. och därefter kaffe För att kunna skicka pengar med och kakor som Trivselgruppen ordnar. först göra tre saker: Swish behöver du Pengarna som kommer in vid varje Du ska ansluta dig till tillfälle skänks till t ex Svenska Kyrkans Swish i din internetbank, ladda ner internationella arbete, Fontänhuset Trappan, Jul i gemenskap och Abrigo. Swish-appen till din mobiltelefon och ladda ner appen mobilt BankID. Swish kan användas för att skänka pengar till söndagens kollekt eller t ex betala något på bokbordet. VÄLKOMMEN! Trivselgruppen i Älmhults församling Pilgrimsrunda på Norregård I olika skeenden i livet behöver vi ibland stanna upp, kortare eller längre perioder. Så är det även i naturen, den har sin rytm av vila, växande, blomning och frukter. Det naturen kan behöver vi människor lära oss, att hitta rytmen av arbete och vila, lärande och eftertanke. I kristen tradition har man genom tiderna gjort pilgrimsvandringar, kortare eller längre, till eftertanke och fördjupning i livet. Även i år kommer vi att förbereda skyltar med ord för eftertanke och uppmuntran. Dessa kommer Foto: Malin Forsvall att stå över sommaren på Norregårds kyrkogård. Det är en runda som man kan gå när man vill, ensam eller tillsammans med någon. Invigning av rundan kommer att ske efter gudstjänsten söndagen den 14 juni kl 10.00, då vi även dricker kyrkkaffet på Norregård efter invigningen. Vill du vara med i Pilgrimsgruppen får du gärna höra av dig till diakon Agneta Grimberg , Betala och ge kollekt med mobilen! Församlingen har två Swish-nummer: Kollekter/gåvor: Ändamålet för kollekten är detsamma som vid söndagens gudstjänst och det går bra att Swisha fram till kl samma dag. Skriv texten KOLLEKT i meddelandet. Varje gåva kostar 1.40 kr i bankkostnader och denna summa dras ifrån kollektbeloppet. Vill du t ex ge 50 kr ska du skicka kr. Betalningar: Passar utmärkt för att betala mindre belopp t ex bokinköp, lunchmusik, kyrkkaffe etc. Skriv BOKBORD i meddelandet vid inköp på bokbordet. Skriv LUNCH vid betalning för mat vid lunchmusiken. Skriv KYRKIS för fika i barnverksamheten och KYRKKAFFE när du vill betala för detta. När man utför en Swishöverföring kommer meddelandet samt kontohavarens namn att synas hos mottagaren, dvs församlingen. Läs mer om Swish här: https://www.getswish.se/. Dop kan hållas i samband med ordinarie gudstjänst samt vissa lördagar. På finns mer information. Vaktmästarnas hörna Då är det dags för ännu en växtsäsong så vi hälsar våra säsongsanställda välkomna tillbaka. Det är idel välkända ansikten som kommit; Britt-Inger Wärn, Mats Olofsson och Niklas Bozic. Niklas kommer ni även att stöta på vid förrättningar och gudstjänster i kyrkan. Vi har under senvintern haft problem med rådjur på kyrkogården och vi hoppas att det trots olägenheterna inte ställt till med alltför många problem. Efter vidtagna åtgärder tycker vi att det fungerar tillfredsställande. Nu när vårsolen värmer oss är det dags att ta hem alla gravlyktor. Vi blir tacksamma om ni inte förvarar dem eller något annat bakom era gravstenar. Detta för att vi inte skall skada oss när vi klipper häckar eller rensar ogräs. Vi har iordningställt två nya kvarter för gravsättning, en för urnor och en för kistor. Väl mött på våra kyrkogårdar! Vaktmästarna Församlingens präster och diakon finns till hands för enskilda samtal och själavård. Det finns även möjlighet till sjukkommunion och bikt.

7 Välkommen till bokborden i Kyrkan och Församlingshemmet Nu ska vi sova Godnattböner för stora och små (Marcus Förlag 2014) I denna bok finns ord för bön, skrivna av några av våra mest kända författare och poeter. Boken innehåller klassiska böner och nyskrivna texter för barn och föräldrar. En vacker, finstämd bönbok med ord att bära med sig genom hela livet. Min vän Jesus Evangeliet för barn (Kathryn Slattery. Ill. av Alida Massari, Pärlan förlag 2014) Boken berättar inte bara de goda nyheterna om Jesus utan visar också för barnen hur de själva kan få en personlig relation med honom. På ett tydligt, lättförståeligt sätt och med ett uppfriskande språk, som passar barn i alla åldrar, avslutas boken med en kärleksfull bön som leder barnen in i denna livsförvandlande vänskap med Jesus. Khumba (Scanbox vision 2014) Allt är inte svart och vitt i det här färgglada äventyret. I den här familjefilmen möter vi Khumba, en ung zebra som föds med ränder på bara halva kroppen. Han blir utstött från sin skrockfulla flock som beskyller honom för att vara orsaken till den mystiska torkan som drabbat landet. Tillsammans med sina vänner beger sig Khumba ut på ett vågat uppdrag för att finna det mytomspunna vattenhål där de första zebrorna fick sina ränder. Jourhavande präst kan nås varje natt mellan kl och på telefon 112. Det är mycket man inte måste 77 krönikor (Tomas Sjödin, Libris Förlag 2015) Detta är Tomas Sjödins andra bok med krönikor, huvudsakligen hämtade från Göteborgs-Posten. Tre teman återkommer: kärlek, tid och tro. I boken syns kampen mot tillvarons alla onödiga krav, men också kärleken som kan förvandla måsten till längtan. Och här finns tron som letar sig in i livets alla vrår och som faktiskt hör ihop med allt det där andra. Här är 77 krönikor om det som vi sällan tänker på, men kanske redan vet. Att gå sönder och bli hel igen Finns det läkning efter otroheten? (Laila Dahl, Libris Förlag 2015) Det finns inga säkra siffror på hur vanligt förekommande otrohet är. Att det är vanligt kan vi nog dock konstatera bara genom det faktum att de flesta av oss har någon slags erfarenhet av det - själva eller genom någon i vår omgivning. Efter att Laila Dahl själv drabbats efter 25 års äktenskap, beslöt hon sig för att skriva den bok i ämnet hon inte kunde hitta när hon själv hade behövt den. Boken består av två delar. Den första delen är Lailas och hennes före detta mans personliga berättelse. I den andra delen gör Laila utifrån sin yrkesroll en beskrivning av otrohet som flyktväg ur inre och yttre konflikt och visar vägar till läkning. -Vår gemensamma förhoppning med boken som helhet är att inge hopp om känslomässig läkning, oavsett om man efter en otrohet väljer att avsluta eller fortsätta relationen, säger Laila. Boken kan även läsas av den som vill veta mer om känslomässig bearbetning eller som arbetar med individer eller par i relationsfrågor. När detta nummer av Kyrkbrevet delas ut är vi framme vid den tid på året när vårens ankomst brukar firas. Valborgsmässoafton har sedan många, många år varit en dag när Mixturen, eller som den hette tidigare: Älmhults kyrkokör, glatt många Älmhultsbor med körsång. Vi har i alla år sjungit de omtyckta vårsångerna Vintern rasat ut, Glad såsom fågeln, Sköna maj med flera. Vi har också som brukligt är, hållit tal till våren och utbringat hurrarop. Numera brukar vi också sjunga vår alltför sällan hörda nationalsång. Innehållet har varit ungefär detsamma under årens lopp, men platsen för firandet har varierat: i många år ägde det rum på stationstrappan och under några år var det vid vattentornet. Numera har vi vår fasta plats på torgets scen. Enda nackdelen med denna plats är att vi inte kan ha någon brasa, men den som vill se ett rejält valborgsmässobål kan följa med kören ut till Klockudden vid Stenbrohults kyrka där vi tillsammans med vår samarbetspartner Stenbrohults kyrkokör sjunger något senare samma kväll. Om du missade detta i år, så lär det bli en ny chans nästa år! Den 23 maj kl 16 får vi storfrämmande i kyrkan då Lunds studentsångare ger en konsert. Till denna konsert tar vi ett inträde på 100 kr, barn och skolungdom är gratis. På tal om traditioner så har vi vår Sommarkonsert den 7 juni kl 19 under medverkan av Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen. Det blir som vanligt gemensam sång av våra älskade sommarpsalmer. Lunchmusiken äger som vanligt rum sista torsdagen i april, maj, juni och augusti. Det är nu några år sedan vi utökade med lunchmusik i juni och augusti och det tycks ha varit rätt eftersom vi även då brukar få minst ett hundratal intresserade besökare. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa till i det glada gäng som brukar svara för maten efter lunchmusiken, kan du gärna höra av dig till undertecknad. Vi behöver bli fler medhjälpare och det är inte alls så att man måste göra detta varje månad - vi träffas och planerar på lite längre sikt och ser när det skulle kunna passa var och en. Per Gunnar Petersson 7

8 8 Sommar i Älmhults kyrka Mässa eller gudstjänst firas som regel varje sön- och helgdag kl i Älmhults kyrka. Några särskilda påminnelser: 9 maj - lördag 11.00, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. 10 maj - Bönsöndagen Familjegudstjänst. Unga Röster. 14 maj - Kristi himmelsfärds dag Mässa. Jubilatekören. 17 maj - Söndagen före pingst Mässa. Jonatans blåskvartett. Söndagsskolans terminsavslutning. Söndagsskola hålls i samband med söndagens gudstjänst. För datum, se hemsidan! 24 maj - Pingstdagen Mässa. Del av Oratoriekören. 25 maj - Annandag pingst Mässa. 31 maj - Heliga trefaldighets dag Familjegudstjänst. Barnkören, Unga Röster och barngrupperna. Sommarfest. 7 juni - Första söndagen efter trefaldighet Mässa Sommarkonsert. Unga Röster, Jubilatekören, Mixturen. Norra Klöxhultsvägen Älmhult Telefon: Församlingshem: Brådskande ärenden utanför kontorstid: E-post: Personalens e-post: (Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.) Hemsida: Expeditionen Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl Kyrkoherde, Ansvarig utgivare Marcus Lejon , sms: Komminister Mats Brown , sms: Karl-Henrik Wallerstein , sms: Organist Per Gunnar Petersson , sms: Kyrkomusiker Mia Andersson , sms: Magnus Eriksson Morgonbön i kyrkan varje tisdag och onsdag kl Förbönsämnen kan lämnas i låda längst ner i Kyrkan. 14 juni - Andra söndagen efter trefaldighet Gudstjänst med pilgrimsrunda på Norregård. 20 juni - Midsommardagen Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet. Virestads folkdanslag och Sommarkören. 21 juni - Den helige Johannes döparens dag Mässa. 4 juli - lördag 11.00, 13.30, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. Stilla mässa tisdagar kl jämna veckor Församlingshemmet. 26 juli - Åttonde söndagen efter trefaldighet Friluftsgudstjänst vid Ormakullagården. 30 augusti - Trettonde söndagen efter trefaldighet Kyrkogårdsvandring under ledning av Ingvar Johansson. Samarrangemang med Älmhults hembygdsförening Kvällsgudstjänst. Lunchmusik i Kyrkan kl med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 30/4, 28/5, 25/6, 27/8 Diakon Agneta Grimberg , sms: Barnledare Ing-Marie Svensson , sms: Ingrid Ericsson , sms: Annelie Svensson , sms: Kyrkokamrer Wiveka Ernstsson Kanslist Agneta von Horn Kyrkvaktmästare Arbetsledare: Jonas Svensson , sms: Michael Johansson , sms: Daniel Johansson , sms: Husmor Lena Blomström , sms: Ungdomsledare Malin Jonsson , sms: Kyrkbrevet - Layout och original Johan Grimberg Foto (där ej annat anges): Församlingen Framsidesbild: Kristina Strand Larsson /IKON Tryck:

B. Tacksägelse för skörden

B. Tacksägelse för skörden B. Tacksägelse för skörden Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan någon annanstans, t.ex. i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012 Tema: Kärlek Detta är Tilltalad av tystnad 2 kärleken! Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2014

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2014 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2014 Tema: Skapelseveckan Tredje och fjärde dagen Dag efter dag Årets andra Kyrkbrev fokuserar på den tredje och fjärde skapelsedagen, tisdagen och onsdagen. Därmed

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 4 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 4 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 4 2015 Tema: Gemenskap Att göra Jesus Kristus känd, trodd, efterföljd och älskad För varje församling i Svenska kyrkan ska det finnas en församlingsinstruktion som

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL FÖR ATT BYGGA NÅGOT STORT MÅSTE MAN VARA MÅNGA

KOLLEKTMATERIAL FÖR ATT BYGGA NÅGOT STORT MÅSTE MAN VARA MÅNGA KOLLEKTMATERIAL FÖR ATT BYGGA NÅGOT STORT MÅSTE MAN VARA MÅNGA RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 15 MAJ 2011 RIKSKOLLEKT TILL SVENSKA KYRKANS UNGA FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

Läs mer

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 MED JESUS I CENTRUM Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 Utan Jesus Kristus finns ingen kristen tro! Påståendet kan låta självklart och onödigt

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer