Kyrkbrevet från Älmhults församling nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2015"

Transkript

1 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr Tema: Växande

2 2 Rotade i Kristus Jesus Rötter är en förutsättning för trädgårdens och skogens liv och växande. Också i mänskligt liv spelar rötter och rottrådar en avgörande roll. Profeten Jeremia skrev: Välsignad den som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. (Jeremia 17:7-8) I Kyrkan finns bäcken med strömmar av levande vatten (Johannes 7:37). Kyrkan vill vara ett växthus för kristen tro och kristet liv, en plats att sänka sina egna rötter i för att hämta liv, näring och stadga växandet. Var rotade i Kristus Jesus och låt er uppbyggas och befästas i tron (Kolosserbrevet 2:7). Varmt välkommen till Älmhults kyrka och till detta Kyrkbrev! Marcus Lejon, kyrkoherde För mer information: besök församlingens hemsida på Ny biskop i Växjö stift 12 april vigdes Fredrik Modéus i Uppsala domkyrka till Växjö stifts nye biskop. Fredrik Modéus är uppvuxen i Jönköping och prästvigdes 1991 för Växjö stift. Under ett antal år var han församlingspräst i Helgeands församling i Lund. I den församlingen var det få som firade gudstjänst, och man behövde strategier för att bli fler. Och efter tålmodigt och metodiskt arbete vände trenden. Vi försökte stötta dem som fanns i deras tro. Ta deras längtan på allvar och ta till- vara deras talanger och förmågor, säger han. Vad brinner stiftets nye biskop mest för: Barn och unga. Vi behöver arbeta mer med dopfrågorna och konfirmationen som är så betydelsefull för att skapa kontakter som kan hållas vid liv. Det är viktigt Foto: Maria Kenstam att ge de unga ansvar, så att de upplever det angeläget att vara med. Jag är tacksam över förtroendet att ha blivit vald till biskop, avslutar Fredrik Modéus. Från Växjö stifts hemsida Konfirmationsläsning Tisdagen 1 september har vi inskrivning för konfirmationsläsning i Älmhults kyrka! Vi vänder oss särskilt till er som är födda 2001, och hälsar er och era föräldrar välkomna. Vid inskrivningen får ni veta mer om vad lästiden handlar om, och hur schemat är upplagt. Vi visar också hur grupperna kommer att se ut. Från och med 1 juni kommer ni att kunna göra en anmälan via vår församlings hemsida De alternativ vi erbjuder är: - Terminsläsning under tisdagar Sommarläsning under tre veckor efter slutet av vårterminen 2016 (med tre träffar innan dess under terminerna). Den september kommer alla våra konfirmander och konfirmanderna från de andra församlingarna i Älmhults kommun åka på det gemensamma lägret K01 på Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd.

3 Växande i barnverksamheten Gosedjursdag i Ceciliagruppen, 3-5 åringar som träffas på måndagar kl i Församlingshemmet. Plantering i barngrupperna, en årligen återkommande aktivitet. Barnen dekorerar krukorna och kan sedan följa plantornas tillväxt. Efter förberedelser i Församlingshemmet besökte föräldrar och barn de boende på Nicklagården. Ett möte i påsktid mellan olika generationer! Sommarfest Vårterminen i barnverksamheten avslutas med Sommarfest i kyrkan söndagen den 31maj kl. 14. Varmt välkomna! Musikalen Himlabus På palmsöndagen framförde Unga Röster och Glädjesångarna musikalen Himlabus, i gudstjänster i Stenbrohults och Älmhults kyrkor. Den 13 april fick lågoch mellanstadieelever i församlingarna också se musikalen vid ett studiebesök i våra kyrkor. För er som ännu inte sett den finns en möjlighet till: tisdagen den 16 juni spelas den upp i Medborgarhuset i Liatorp i samband med Sankt Luigis fotbollsskola. 3

4 Tema: Växande Foto: Amanda Grimberg 4 Liv och växande Liv hör samman med växande, och växandet är något vi gläds inför. Att se barn växa och utvecklas, och att varje ny vår få följa hur naturen vaknar och går i blomning. En människa brukar räknas som fullvuxen vid ca 19 års ålder, hjärnforskare talar om att hjärnan först är färdigutvecklad i 25-årsåldern. Därefter går vi in i en åldrandeprocess. Ändå är det inte så att allt som vi förknippar med växande avstannar. Att få göra nya upptäckter och erfarenheter, att öka sina kunskaper och insikter - det är också att växa och mogna. I många av våra psalmer och andliga visor lovsjunger vi Gud för skapelsens skönhet, och uttrycker vår glädje över allt som lever och växer. I Bibeln hittar vi inte så mycket av det vi menar med naturromantik. Men skapelsens under med allt som lever och växer framhålls ändå som ett vittnesbörd om Guds makt och omsorg, som Jesus uttrycker det i sin Bergspredikan: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem (Matteusevangeliet 6:26-29). I Gamla Testamentet är växandet ofta en bild för det goda och ideala livet, där Gud upprätthåller sin skapelse och allt lever i harmoni. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden (Psaltaren 65:10). Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden (Psaltaren 104:14). Men allt på Jorden är inte fred och harmoni, redan på Bibelns första blad talas om hur en av syndafallets konsekvenser blir att jorden också bär ogräs: förbannad skall marken vara för din (människans) skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever, törne och tistel skall den ge dig. Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett (Första Moseboken 3:17-19). Törnet och tisteln blir en bild av det onda och destruktiva som hotar skapelsen. Jesus talar om hur Gud sår ut sitt ord, men hur det faller i olika jordmån. Det faller inte alltid i god jord utan också på stengrund och bland tistlar och ogräs (Matteusevangeliet 13:1-8, 18-23). Han talar vidare om hur ogräset får växa bland vetet fram till skörden (Matteusevangeliet 13:24-30). Ondskan och fördärvet finns mitt i Guds goda skapelse fram till domen. Kampen mellan det goda och det onda utspelar sig inte bara mellan olika människor, utan i varje enskild människas liv. Varje människa har sina törnen och tistlar som gett sår i själen. Växa nära Jesus I sitt avskedstal till sina lärjungar talar Jesus om vad som är grundförutsättningen för att vi skall kunna leva och växa som kristna: Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Johannesevangeliet 15:1-5). Bilden av vinstocken och grenarna handlar om närhet och enhet. En gren dör när den kapas av ifrån trädet, men sammanväxt med trädet får den liv och näring till att växa och bära frukt. Den frukt som Jesus vill se växa fram i våra liv kärlek, godhet, tålamod och alla andra egenskaper som kännetecknade Jesus själv, är inget krav utan ett erbjudande. Lever vi i hans närhet så kommer han att ge oss mer och mer av sitt eget liv. Vi blir lika dem vi älskar. Paulus uttrycker samma sak när han beskriver vårt växande med en annan bild. Istället för trädet och grenarna talar han om kroppen och dess skilda lemmar. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek (Efesierbrevet 4:15-16). Foto: H Zell

5 Kristus är huvudet vi kanske främst associerar till att han är hjärnan som styr resten av kroppen, och det är sant. Men främst handlar det om att han är Herren som vi bekänner oss till och tillhör. Vi är sedan olika lemmar som är sammanfogade för att vara Kristi levande och verksamma kropp. Vi har olika funktioner, men vi hör samman med Jesus Kristus och med varandra. Vi förstår av orden ovan hur viktig kärleken är i denna växandeprocess. Kärlek är mycket mer än att ha ljuva känslor för varandra. Kärlek handlar om att ha tålamod med varandra, att vara uppriktiga mot varandra, att offra av sig själv och sina egna intressen för andras skull. Att älska är att göra sig själv sårbar, och kärleken rymmer mycket av smärta, precis som växandet. Låt mig växa till alltmer, och trösta mig igen, står det i en gammal psaltarpsalm (Psaltaren 71:21, 1917 års översättning). När det gör ont behöver vi tröst, och tröst får vi från honom som i sin kärlek till oss gjorde sig sårbar och har lidit för oss och med oss. Växa tillsammans Vi hör alltså samman med Jesus, och också med varandra. Ingen av oss är fullkomlig i sig själv. Gud har skapat oss med både våra gåvor och våra svagheter, just för att vi skall inse att vi är beroende av andra. Det är lätt att vi i vår självupptagenhet antingen blir högmodiga eller fyllda av självförakt, att vi vill briljera eller smita undan. Men Gud vill att vi skall se på varandra som gåvor. Vi kan fokusera på de avslutande orden i bibelordet från Efesierbrevet ovan, där Paulus beskriver hur kroppens olika delar får sin särskilda kraft: Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi växer och byggs upp tillsammans. Kristen tro är ingen privatreligion. Man byggs inte upp i avskildhet och för sin egen skull, utan tillsammans med andra och för större syften än eget välbefinnande. Att tillhöra en församling handlar alltså inte om att jag främst skall få ut något av det, utan att jag är insatt i ett sammanhang där jag har en uppgift. Foto: Malin Wrigstad /IKON När vi funderar vidare på de goda frukter eller egenskaper som Jesus vill skall växa fram i våra liv så inser vi att de i högsta grad hör samman med liv i gemenskap. Begrepp som kärlek, godhet, tålamod, generositet eller fördragsamhet är fullständigt meningslösa om det inte handlar om att vi är relaterade till andra människor. Mats Brown Växande i tron Under många år har jag deltagit i olika grupper i församlingen. Det började med körsång och sedan kom jag med i samtalsgrupper och var på retreater. För att få veta mer så gick jag Alfa- och Beta-kurser och blev allt mer intresserad av de kyrkliga frågorna. Under dessa år har min tro vuxit och jag är förundrad över Guds väsen. Hela tiden lär jag mig nytt och med hjälp av prästernas förklaringar kan jag förstå sammanhang och tolkningar i bibeln. Nu för tiden deltar jag i samtalsgruppen varannan torsdag under ledning av Mats Brown. Vi fördjupar oss i bibeln och har samtal kring denna. Eftersom vi är i olika åldrar, har olika erfarenhet av att läsa bibeln samt har olika livserfarenheter så leder det till mycket intressanta tankar om livet och Foto: IKON tron. Ingen fråga är för stor eller för liten. Söndagens gudstjänst är också viktig. Jag känner gemenskap och predikan ger också ett lärande. Det är fantastiskt att hela tiden får jag nya infallsvinklar och blir inte färdig i mitt växande i tron. Christina Rosén 721 Trädet och grenen 1. Trädet och grenen och frukten hör samman. Kristus är ett med sitt folk på vår jord. Grenarna dör om de skiljs ifrån stammen. Jesus ger näring och kraft i sitt ord. 2. Vinträd och fruktträd är bara till glädje när de ger druvor och frukter och bär. Ägaren själv söker frukter på träden: vårdar och vattnar, beser och beskär. 3. Herre, förbarma dig! Rensa och rena! Du är vår Herre och vet vem vi är! Låt oss få växa till levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. 4. Glädje - det är att få växa tillsammans leva i dig, och hos dig få förbli: Vi som är grenarna - du som är stammen! Du ger oss näring och grönska och liv. 5. Glädje - det är att du själv oss förenar, låter oss växa med uppgiften här. Då kan vi mogna som levande grenar, rika på druvor och frukter och bär. Den svenska psalmboken nr Text: Jan Arvid Hellström, fr. danskan

6 6 Sommarcafé Som ett komplement till kontanta Varje tisdag i juli månad har vi sommarcafé kl i Kyrkbacksgården, det beslutat att Älmhults församling ska betalningar och kollekter har kyrkorå- det blå huset bredvid prova betalningsmetoden Swish. Älmhults kyrka, dvs Swish är en mobiltjänst för privatper- 7, 14, 21 och 28 juli. Det blir sångprogram, första företag. Den fungerar soner, föreningar och gången kommer t ex mellan Danske bank, Agunnaryds SPFkör under ledning ICA-banken, Länsförsäkringar, SEB, Handelsbanken, av Margareta Björk, Skandia, Swedbank och Sparbankerna. och därefter kaffe För att kunna skicka pengar med och kakor som Trivselgruppen ordnar. först göra tre saker: Swish behöver du Pengarna som kommer in vid varje Du ska ansluta dig till tillfälle skänks till t ex Svenska Kyrkans Swish i din internetbank, ladda ner internationella arbete, Fontänhuset Trappan, Jul i gemenskap och Abrigo. Swish-appen till din mobiltelefon och ladda ner appen mobilt BankID. Swish kan användas för att skänka pengar till söndagens kollekt eller t ex betala något på bokbordet. VÄLKOMMEN! Trivselgruppen i Älmhults församling Pilgrimsrunda på Norregård I olika skeenden i livet behöver vi ibland stanna upp, kortare eller längre perioder. Så är det även i naturen, den har sin rytm av vila, växande, blomning och frukter. Det naturen kan behöver vi människor lära oss, att hitta rytmen av arbete och vila, lärande och eftertanke. I kristen tradition har man genom tiderna gjort pilgrimsvandringar, kortare eller längre, till eftertanke och fördjupning i livet. Även i år kommer vi att förbereda skyltar med ord för eftertanke och uppmuntran. Dessa kommer Foto: Malin Forsvall att stå över sommaren på Norregårds kyrkogård. Det är en runda som man kan gå när man vill, ensam eller tillsammans med någon. Invigning av rundan kommer att ske efter gudstjänsten söndagen den 14 juni kl 10.00, då vi även dricker kyrkkaffet på Norregård efter invigningen. Vill du vara med i Pilgrimsgruppen får du gärna höra av dig till diakon Agneta Grimberg , Betala och ge kollekt med mobilen! Församlingen har två Swish-nummer: Kollekter/gåvor: Ändamålet för kollekten är detsamma som vid söndagens gudstjänst och det går bra att Swisha fram till kl samma dag. Skriv texten KOLLEKT i meddelandet. Varje gåva kostar 1.40 kr i bankkostnader och denna summa dras ifrån kollektbeloppet. Vill du t ex ge 50 kr ska du skicka kr. Betalningar: Passar utmärkt för att betala mindre belopp t ex bokinköp, lunchmusik, kyrkkaffe etc. Skriv BOKBORD i meddelandet vid inköp på bokbordet. Skriv LUNCH vid betalning för mat vid lunchmusiken. Skriv KYRKIS för fika i barnverksamheten och KYRKKAFFE när du vill betala för detta. När man utför en Swishöverföring kommer meddelandet samt kontohavarens namn att synas hos mottagaren, dvs församlingen. Läs mer om Swish här: https://www.getswish.se/. Dop kan hållas i samband med ordinarie gudstjänst samt vissa lördagar. På finns mer information. Vaktmästarnas hörna Då är det dags för ännu en växtsäsong så vi hälsar våra säsongsanställda välkomna tillbaka. Det är idel välkända ansikten som kommit; Britt-Inger Wärn, Mats Olofsson och Niklas Bozic. Niklas kommer ni även att stöta på vid förrättningar och gudstjänster i kyrkan. Vi har under senvintern haft problem med rådjur på kyrkogården och vi hoppas att det trots olägenheterna inte ställt till med alltför många problem. Efter vidtagna åtgärder tycker vi att det fungerar tillfredsställande. Nu när vårsolen värmer oss är det dags att ta hem alla gravlyktor. Vi blir tacksamma om ni inte förvarar dem eller något annat bakom era gravstenar. Detta för att vi inte skall skada oss när vi klipper häckar eller rensar ogräs. Vi har iordningställt två nya kvarter för gravsättning, en för urnor och en för kistor. Väl mött på våra kyrkogårdar! Vaktmästarna Församlingens präster och diakon finns till hands för enskilda samtal och själavård. Det finns även möjlighet till sjukkommunion och bikt.

7 Välkommen till bokborden i Kyrkan och Församlingshemmet Nu ska vi sova Godnattböner för stora och små (Marcus Förlag 2014) I denna bok finns ord för bön, skrivna av några av våra mest kända författare och poeter. Boken innehåller klassiska böner och nyskrivna texter för barn och föräldrar. En vacker, finstämd bönbok med ord att bära med sig genom hela livet. Min vän Jesus Evangeliet för barn (Kathryn Slattery. Ill. av Alida Massari, Pärlan förlag 2014) Boken berättar inte bara de goda nyheterna om Jesus utan visar också för barnen hur de själva kan få en personlig relation med honom. På ett tydligt, lättförståeligt sätt och med ett uppfriskande språk, som passar barn i alla åldrar, avslutas boken med en kärleksfull bön som leder barnen in i denna livsförvandlande vänskap med Jesus. Khumba (Scanbox vision 2014) Allt är inte svart och vitt i det här färgglada äventyret. I den här familjefilmen möter vi Khumba, en ung zebra som föds med ränder på bara halva kroppen. Han blir utstött från sin skrockfulla flock som beskyller honom för att vara orsaken till den mystiska torkan som drabbat landet. Tillsammans med sina vänner beger sig Khumba ut på ett vågat uppdrag för att finna det mytomspunna vattenhål där de första zebrorna fick sina ränder. Jourhavande präst kan nås varje natt mellan kl och på telefon 112. Det är mycket man inte måste 77 krönikor (Tomas Sjödin, Libris Förlag 2015) Detta är Tomas Sjödins andra bok med krönikor, huvudsakligen hämtade från Göteborgs-Posten. Tre teman återkommer: kärlek, tid och tro. I boken syns kampen mot tillvarons alla onödiga krav, men också kärleken som kan förvandla måsten till längtan. Och här finns tron som letar sig in i livets alla vrår och som faktiskt hör ihop med allt det där andra. Här är 77 krönikor om det som vi sällan tänker på, men kanske redan vet. Att gå sönder och bli hel igen Finns det läkning efter otroheten? (Laila Dahl, Libris Förlag 2015) Det finns inga säkra siffror på hur vanligt förekommande otrohet är. Att det är vanligt kan vi nog dock konstatera bara genom det faktum att de flesta av oss har någon slags erfarenhet av det - själva eller genom någon i vår omgivning. Efter att Laila Dahl själv drabbats efter 25 års äktenskap, beslöt hon sig för att skriva den bok i ämnet hon inte kunde hitta när hon själv hade behövt den. Boken består av två delar. Den första delen är Lailas och hennes före detta mans personliga berättelse. I den andra delen gör Laila utifrån sin yrkesroll en beskrivning av otrohet som flyktväg ur inre och yttre konflikt och visar vägar till läkning. -Vår gemensamma förhoppning med boken som helhet är att inge hopp om känslomässig läkning, oavsett om man efter en otrohet väljer att avsluta eller fortsätta relationen, säger Laila. Boken kan även läsas av den som vill veta mer om känslomässig bearbetning eller som arbetar med individer eller par i relationsfrågor. När detta nummer av Kyrkbrevet delas ut är vi framme vid den tid på året när vårens ankomst brukar firas. Valborgsmässoafton har sedan många, många år varit en dag när Mixturen, eller som den hette tidigare: Älmhults kyrkokör, glatt många Älmhultsbor med körsång. Vi har i alla år sjungit de omtyckta vårsångerna Vintern rasat ut, Glad såsom fågeln, Sköna maj med flera. Vi har också som brukligt är, hållit tal till våren och utbringat hurrarop. Numera brukar vi också sjunga vår alltför sällan hörda nationalsång. Innehållet har varit ungefär detsamma under årens lopp, men platsen för firandet har varierat: i många år ägde det rum på stationstrappan och under några år var det vid vattentornet. Numera har vi vår fasta plats på torgets scen. Enda nackdelen med denna plats är att vi inte kan ha någon brasa, men den som vill se ett rejält valborgsmässobål kan följa med kören ut till Klockudden vid Stenbrohults kyrka där vi tillsammans med vår samarbetspartner Stenbrohults kyrkokör sjunger något senare samma kväll. Om du missade detta i år, så lär det bli en ny chans nästa år! Den 23 maj kl 16 får vi storfrämmande i kyrkan då Lunds studentsångare ger en konsert. Till denna konsert tar vi ett inträde på 100 kr, barn och skolungdom är gratis. På tal om traditioner så har vi vår Sommarkonsert den 7 juni kl 19 under medverkan av Unga Röster, Jubilatekören och Mixturen. Det blir som vanligt gemensam sång av våra älskade sommarpsalmer. Lunchmusiken äger som vanligt rum sista torsdagen i april, maj, juni och augusti. Det är nu några år sedan vi utökade med lunchmusik i juni och augusti och det tycks ha varit rätt eftersom vi även då brukar få minst ett hundratal intresserade besökare. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa till i det glada gäng som brukar svara för maten efter lunchmusiken, kan du gärna höra av dig till undertecknad. Vi behöver bli fler medhjälpare och det är inte alls så att man måste göra detta varje månad - vi träffas och planerar på lite längre sikt och ser när det skulle kunna passa var och en. Per Gunnar Petersson 7

8 8 Sommar i Älmhults kyrka Mässa eller gudstjänst firas som regel varje sön- och helgdag kl i Älmhults kyrka. Några särskilda påminnelser: 9 maj - lördag 11.00, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. 10 maj - Bönsöndagen Familjegudstjänst. Unga Röster. 14 maj - Kristi himmelsfärds dag Mässa. Jubilatekören. 17 maj - Söndagen före pingst Mässa. Jonatans blåskvartett. Söndagsskolans terminsavslutning. Söndagsskola hålls i samband med söndagens gudstjänst. För datum, se hemsidan! 24 maj - Pingstdagen Mässa. Del av Oratoriekören. 25 maj - Annandag pingst Mässa. 31 maj - Heliga trefaldighets dag Familjegudstjänst. Barnkören, Unga Röster och barngrupperna. Sommarfest. 7 juni - Första söndagen efter trefaldighet Mässa Sommarkonsert. Unga Röster, Jubilatekören, Mixturen. Norra Klöxhultsvägen Älmhult Telefon: Församlingshem: Brådskande ärenden utanför kontorstid: E-post: Personalens e-post: (Undantagen är utskrivna nedan. Ej å, ä, ö.) Hemsida: Expeditionen Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl Kyrkoherde, Ansvarig utgivare Marcus Lejon , sms: Komminister Mats Brown , sms: Karl-Henrik Wallerstein , sms: Organist Per Gunnar Petersson , sms: Kyrkomusiker Mia Andersson , sms: Magnus Eriksson Morgonbön i kyrkan varje tisdag och onsdag kl Förbönsämnen kan lämnas i låda längst ner i Kyrkan. 14 juni - Andra söndagen efter trefaldighet Gudstjänst med pilgrimsrunda på Norregård. 20 juni - Midsommardagen Friluftsgudstjänst vid Församlingshemmet. Virestads folkdanslag och Sommarkören. 21 juni - Den helige Johannes döparens dag Mässa. 4 juli - lördag 11.00, 13.30, Konfirmationsgudstjänster. Jubilatekören. Stilla mässa tisdagar kl jämna veckor Församlingshemmet. 26 juli - Åttonde söndagen efter trefaldighet Friluftsgudstjänst vid Ormakullagården. 30 augusti - Trettonde söndagen efter trefaldighet Kyrkogårdsvandring under ledning av Ingvar Johansson. Samarrangemang med Älmhults hembygdsförening Kvällsgudstjänst. Lunchmusik i Kyrkan kl med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen för 50 kr 30/4, 28/5, 25/6, 27/8 Diakon Agneta Grimberg , sms: Barnledare Ing-Marie Svensson , sms: Ingrid Ericsson , sms: Annelie Svensson , sms: Kyrkokamrer Wiveka Ernstsson Kanslist Agneta von Horn Kyrkvaktmästare Arbetsledare: Jonas Svensson , sms: Michael Johansson , sms: Daniel Johansson , sms: Husmor Lena Blomström , sms: Ungdomsledare Malin Jonsson , sms: Kyrkbrevet - Layout och original Johan Grimberg Foto (där ej annat anges): Församlingen Framsidesbild: Kristina Strand Larsson /IKON Tryck:

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2012 Tema: Kärlek Detta är Tilltalad av tystnad 2 kärleken! Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 1 2015 Tema: Lovsång Lovsång - själens hälsa Ämnet för årets första Kyrkbrev är lovsång. Att lovsjunga Gud är kyrkans stora glädje och uppgift, ett svar på Guds största

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Kyrkbrevet. från Älmhults församling nr 3 2004. Sommarfesten sid 3 Sommarutflykter sid 2. Helgsmålsbön med musik sid 3 Läs mer på sid 7

Kyrkbrevet. från Älmhults församling nr 3 2004. Sommarfesten sid 3 Sommarutflykter sid 2. Helgsmålsbön med musik sid 3 Läs mer på sid 7 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 3 2004 Sommarfesten sid 3 Sommarutflykter sid 2 Helgsmålsbön med musik sid 3 Läs mer på sid 7 Stilla dag återkommer sid 7 Nattvardsfirande sid 4-6 Nytt konfirmandår

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer