VD har ordet. - vi blickar framåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. - vi blickar framåt"

Transkript

1 Årsöversikt

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen 12 Fem år i sammandrag 14 Resultat- och balansräkning 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Med banken på fickan 18 Så fungerar sparbankerna 19 Så styrs en sparbank 21 Relationen till Swedbank 21 Kontakta oss 22

4 4 VD har ordet SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 VD har ordet - vi blickar framåt 2014 har dominerats av regelverksutmaningar och historiskt låga räntenivåer på såväl inlånings- som utlåningssidan. Det påverkar våra kunder, oss som lokal sparbank och vårt resultat. Verksamhetsområdet har drabbats av ett antal större varsel och nedläggningar under året vilket vi inte helt sett konsekvenserna av än. Trots det ser vi en långsam återhämtning i marknaden och en viss ökad optimism hos de lokala företagen. Utmaningar till trots är tillväxten i banken fortsatt positiv och vi lyckas presentera ett resultat som är i nivå med föregående år och i nivå med vad som krävs för att säkerställa en långsiktigt uthållig och vinstgivande verksamhet utifrån nya regelkrav, dagens förändrade kundbehov och vår lokala marknad. Så på många sätt har året varit framgångsrikt och Södra Dalarnas Sparbank befinner sig i en fas av framgång och förvandling. Nytt bolag och nytt kontor Under inledningen av året öppnade vi dörrarna till ett samägt bolag, Svealands Risk & Compliance AB, tillsammans med fyra andra Sparbanker. Det är ett administrativt bolag som har till uppgift att oberoende granska, kontrollera och säkerställa leverans och kvalité vad gäller bankens risk- och regelefterlevnadsarbete. Bolaget är en förutsättning för att vi som lokal aktör ska klara av att hantera och efterleva allt hårdare regelverkskrav. Den största förändringen av vår bankverksamhet under 2014 var beslutet att flytta vårt kontor från Åsgatan i Hedemora till Hökartorget. Det nya kontoret erbjuder moderna och ändamålsenliga lokaler för att möta både dagens och morgondagens krav på god kund- och arbetsmiljö. Vi är glada över att göra denna satsning och hoppas att våra kunder upplever det lika positivt. Tro, Hopp & Klöver Vi har under året lanserat satsningen Tro, Hopp & Klöver, för att lyfta fram och tydliggöra hjärtat i vår verksamhet, bankens samhällsengagemang. Vi är en del av samhället och har en viktig roll i att bidra till utveckling och tillväxt i våra kommuner. Under året har vi beviljat drygt 1,7 miljoner kronor till projekt och sponsring inom ramen för vårt samhällsengagemang. Under hösten presenterade vi Ung livsstil i Hedemora. Ett samprojekt initierat av banken tillsammans med Hedemora Kommun, i nära samarbete med högstadieskolorna i Hedemora. 145 elever av totalt 182 har tillsammans med sina föräldrar signerat en överenskommelse om att avstå från tobak, alkohol och andra droger under högstadietiden inom ramen för projektet. Team Sparbanken Team Sparbanken är en helt ny ungdomssatsning inom ramen för bankens sponsringsarbete. Satsningen innebär att banken ger fem unga idrottstalanger i verksamhetsområdet möjlighet att fortsätta sina satsningar och förverkliga sina drömmar. Ungdomarna är bankens ungdomsambassadörer och deltar bl.a. på träffar för ungdomar i hemmaklubben samt lokala arrangemang som banken genomför. Från personliga till digitala kundmöten Digitaliseringen är en viktig framtidsfråga för banken och vi ser en stadig förflyttning av fysiska kundmöten till digitala tjänster. Här behöver vi stärka kompetensen och närvaron för att möta kundernas nya behov. Samtidigt behöver banken förfina kunderbjudandet även i det personliga mötet, så att vi säkerställer ett unikt erbjudande som gör att kunden fortsätter välja oss framför konkurrenterna.

5 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 VD har ordet 5 Under september 2014 gjordes 11,5 miljoner inloggningar i sparbankernas mobilbank och 60 % gjorde affärsavslut. Idag använder 32 % av bankens kunder mobilbanken aktivt och trenden är ökande. Nöjda kunder Under 2014 har vi genomfört en omfattande kundnöjdhetsundersökning, Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som samtliga affärsbanker och en stor del av sparbankerna genomför årligen. Undersökningen visar glädjande att kunderna ger oss bra betyg. Av företagskunderna får vi bäst betyg av alla banker i Dalarna. Faktum är att vi enligt undersökningen rankas bland de bästa företagsavdelningarna i hela Sverige. Ett förtroende vi är väldigt stolta över och som vi ska förvalta väl. För oss är det oerhört viktigt att värna om bygden och människorna som bor här. Vi är övertygade om att ju närmare vi är våra kunder, ju mer vi lyssnar på dem och engagerar oss i deras bankärenden, desto större framgångar får våra kunder och banken. Vi uppfattar det som att bankens kunder uppskattar en lokal bank som fattar egna beslut och som bevarar vinsterna till nytta för den lokala marknaden. Vi ser resultatet av kundundersökningen som ett tydligt kvitto på att vi gör rätt som vågar satsa mot strömmen och främst lägga resurserna på den personliga kontakten. Vi blickar framåt 2015 kommer sannolikt att innebära nya utmaningar, men också möjligheter. Vi har både rådgivning och service av ypperlig kvalitet, det har våra kunder intygat. Men vi får inte slå oss till ro, eftersom omvärlden förändras och konkurrensen hårdnar. Vi behöver möta omvärldens förändrade krav och förväntningar med öppna ögon, med trygg förankring i våra grundläggande värderingar och en övertygelse om vad vårt uppdrag är. Gör vi det står vi väl rustade för framtiden. En sak står i alla fall utom allt rimligt tvivel. Inget tyder på att det blir mindre att göra och vi är beredda! Hedemora den 2 april 2015 Mirja Herrdin Verkställande Direktör

6 6 Bildbank för nyfikna SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Bildbank för nyfikna - efter 63 år på Åsgatan i Hedemora flyttade vi 19 januari 2015 till Hökartorget 5

7 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 En bank med lokalt engagemang 7 En bank med lokalt engagemang - välkommen till Södra Dalarnas Sparbank Vi satsar på Södra Dalarna Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta sparbank. I mer än 178 år har vi verkat här och bidragit till utveckling och tillväxt i vår region. Det vill vi fortsätta göra. Med 44 medarbetare och 3 kontor i Hedemora, Långshyttan och Stora Skedvi finns banken alltid nära de privatpersoner, små- och medelstora företag och lantbruk, som är våra kunder. Tillgång till finansiering och finansiell kompetens är viktiga förutsättningar för utveckling. Vi har resurser att tillgodose den lokala marknadens behov. Med våra professionella och ansvarstagande medarbetare erbjuder vi en hög servicenivå och tillgänglighet. Engagemang och kvalificerad rådgivning kan du förvänta dig som kund hos oss. Varmt välkommen till oss Hos oss får du som kund personlig service av engagerade medarbetare. Vi hjälper dig med din vardagsekonomi. Allt från placeringar, pensionssparande och juridik till hjälp med våra digitala tjänster. Önskar du en mer komplex ekonomisk planering och rådgivning så finns vår Private Banking-tjänst. Nära dig och ditt företag Våra erfarna och certifierade företagsrådgivare tillhandahåller specialistkunskap till både mindre och medelstora företag, med allt från kredit- och investeringsbehov till försäkringsrådgivning. Vi har Dalarnas mest nöjda företagskunder och tillsammans utvecklar och möjliggör vi deras företagsidéer. Vi är en sparbank, så alla våra beslut fattas här lokalt och våra vinstmedel stannar kvar i bygden. Banken investerar i det lokala samhället genom stöd till kultur, idrott och näringsliv vilket bidrar till utveckling av Södra Dalarna och en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i.

8 8 Tro, Hopp & Klöver SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Tro, Hopp & Klöver - bankens hjärtefråga För oss är samhällsengagemang en hjärtefråga Under 2014 beviljade vi 1,7 miljoner kronor till 13 olika projekt. Vi lyfter, stöttar, uppmuntrar och utvecklar Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Därför ger vi tillbaka en del av vårt överskott till projekt som bidrar till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Det kan gälla kultur, idrott, föreningar, samhälle, näringsliv eller annat som bidrar till ett levande samhälle. Tro, hopp och klöver är vårt initiativ som samlar eldsjälarna. På vår webb, kan du följa pågående projekt, möta människorna bakom projekten och även själv ansöka om pengar för att kunna genomföra något du brinner för, som också gynnar andra. Vi beviljar medel till projekt som är tidsbegränsade och har ett tydligt syfte och mål och där sökande gör en betydande egen insats, dvs har egen finansiering på minst 50% av projektbudgeten. Våra fokusområden är: Skola - Projekt som kan ge en djupare dimension utöver den direkta läroplanen. Idrott - Projekt som syftar till ledarutveckling och stöd till speciella projekt såsom integration, ungdomsverksamhet etc. Kultur & föreningsliv - Ambitionen är att ha en bredd över många olika kultursatsningar och att också satsa på projekt med och för ökad mångfald. Näringsliv - Projekt för stimulering av nyföretagande, tillväxt och entreprenörskap. Samhälle & miljö - Projekt som har betydelse för utvecklingen av vårt samhälle och för bevarandet av vår miljö.

9 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Ung livsstil i Hedemora 9 Ung livsstil i Hedemora - elever skriver kontrakt för att ta ställning mot tobak, alkohol och droger Alla skolelever i årskurs 7 i Hedemora fick i september 2014 ett erbjudande om att delta i en satsning som ska uppmuntra dem att ta ställning mot tobak, alkohol och droger under högstadietiden. Satsningen sker i nära samarbete med Hedemora kommun och innebär att eleverna som börjar högstadiet erbjuds olika attraktiva förmåner i form av rabatter på caféer och i affärer i Hedemora, om man i samråd med förälder tecknar en överenskommelse som gäller under hela högstadietiden. Dessutom kommer en hel del fritidsaktiviteter arrangeras och utlottningar kommer att ske, bland annat har eleverna möjlighet att vinna körkort av 182 elever har tecknat överenskommelse samarbetspartners i form av näringsidkare i Hedemora. - Fredagsaktiviteter, såsom bio, disco, slalomåkning har ordnats hittills, med stor uppslutning. - Innehållet i överenskommelsen används som redskap i kommunikation med elever och deras föräldrar i svåra frågor som t ex droger.

10 10 Det handlar om kärlek SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Det handlar om kärlek - kärleken är fri - eller är den verkligen det? - I november genomfördes temaveckan Det handlar om kärlek, för och med eleverna på Vasaskolan och Martin Kochgymnasiet. Det handlar om kärlek är en temavecka där man utgår från barnkonventionen med fokus på att kärleken är fri. Det innebär att man har rätt till sin sexuella läggning, att välja vem man blir kär i, men också att man har rätt att själv välja hur man vill leva sitt liv, exempelvis yrke, även om det går emot normen och omgivningens åsikter. Flera olika verksamheter i kommunen; socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagningen, Röda korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen samarbetade inför och deltog aktivt under temaveckan. För att starta upp veckan på bästa sätt välkomnades Arkan Asaad som berättade sin historia om hur han blev bortgift med sin kusin. En mycket bra föreläsning tyckte eleverna i årskurs 9 och de klasser på gymnasiet som såg föreläsningen. Eleverna som läser samhällskunskap på gymnasiet och årskurs 9 på högstadiet fick under veckan besök av personer som ingick i samverkansgruppen, som klassvis genomförde värderingsövningar med eleverna. Det fanns alltid personal från samverkansgruppen på plats så eleverna fick chans att prata med både barnmorska från ungdomsmottagningen, präster och poliser. Här fanns också ett pysselbord i foajén där eleverna tillverkade hjärtan och skrev kärleksbrev. Under veckan hängdes elevernas fina hjärtan upp i taket. Utställningen var välbesökt och mycket uppskattad av både elever och personal. Individuellt val, dans, på gymnasiet, hade också en workshop dit alla fick komma och prova på att dansa dancehall/ragga. Vi hoppas att temaveckan kommer att bli en årlig tradition på skolorna och att vi under hela året påminns om att kärleken är fri! /Elin Axman bibliotekarie & projektledare Under hela veckan fanns en fin utställning i foajén utanför aulan och det var öppet mellan skolorna, alla 776 elever hade möjlighet att komma dit. Foajén blev en mysig plats i kärlekens tecken där eleverna kunde lära sig mer om sina rättigheter genom att delta i tipspromenad och frågesport.

11 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Grön Kraft 11 Grön Kraft - vandringsleder i det gröna ger ny kraft Med vandringsleder i herrgårdsområdet i Garpenberg lyfts naturvärden och historiska värden fram och tas till vara. Arbetet med att finna stigar, röja, märka ut lederna och ta fram skyltar med fakta om natur och bergsbruk är en del i rehabiliteringen för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Att vara ute i naturen är en väl utforskad metod för att få människor närmare arbetslivet och så långt det är möjligt kommer all grupptid att förläggas utomhus. När du funnit stigen bakom snåren. Berätta om den, inte vart den leder bara att den finns - Anders Carlgren, fryshuset sa en gång: När du funnit stigen bakom snåren. Berätta om den, inte vart den leder bara att den finns. Just den meningen fick mig att börja ta nya banor (stigar) i livet och jag ville att fler skulle få ta del av den resan. Grön Kraft är en sådan resa, vi ger deltagarna möjlighet att finna sin stig men målet kan vara olika beroende på vem man är. Vi använder skogen och marken runt Garpenberg och att naturen har väldigt positiva effekter på människor har vi märkt på våra deltagare. Hedemora Garpenbergs församling har tillsammans med Kraften, arbetsmarknadsenheten i Hedemora drivit Grön Kraft för deltagare som hamnat långt utanför arbetsmarknaden. I projektet har vi anlagt två vandringsleder i Garpenberg där alla deltagare varit deltagande med olika arbetsuppgifter. Det har varit målning av stolpar, utplacering av skyltar och stolpar, research av Garpenbergs historia, stigfinnare och röjning av träd och sly. /Lars Brandt projektledare

12 12 Utdrag ur förvaltningsberättelsen SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Utdrag ur förvaltningsberättelsen Utveckling av Sparbankens verksamhet, resultat och ställning Sparbankens ställning och affärsvolym Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Eget kapital uppgår vid årets slut till 416 mkr och soliditeten uppgår till 13,9 % (13,2%) Bankens balansomslutning ökade med 4 % från föregående år och uppgick vid årets slut till mkr. Nettoutlåning i egen stock ökade med 13% under året och uppgick vid årets slut till mkr. Befarade kreditförluster uppgick till 5 mkr. Utlåningen avseende förmedlade krediter till Swedbank Hypotek minskade med 3 % och volymen uppgick vid årets slut till mkr. Inlåning från allmänheten ökade under året med 77 mkr och uppgick vid årets slut till mkr. Det förmedlade sparandet i fonder och försäkringar uppgår vid årsskiftet till ett marknadsvärde om mkr. Den totala affärsvolymen passerade i november 9 mdr och uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Sparbankens resultat Årets resultat före kreditförluster uppgick till 46.9 mkr, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående års resultat. Rörelseresultat efter kreditförluster är 2,6 mkr sämre än föregående år. Bankens intäkter är oförändrade mot föregående år. Trots sjunkande marknadsräntor förbättrades räntenettot men ökningen dämpas av minskade intäkter från finansförvaltning. På kostnadssidan har kostnaderna ökat för utbildnings- och konsulttjänster samt utvecklingskostnader avseende IT, medan bankens kostnad för resultatandelar minskat mot fg år. Kreditförlusterna ökade under året med 2,6 mkr och uppgick vid årets slut till 5,6 mkr. Rörelseresultat efter kreditförluster är 41,2 mkr en minskning med 5% mot föregående år. Räntenettot, som stod för 71 % av bankens intäkter, ökade med 10 % till 76 mkr (69 mkr). Främst beror detta på minskade räntekostnader. Volymerna ökade för både ut- och inlåning, samtidigt som räntenivåerna minskade i takt med det allmänna ränteläget Ränteintäkterna minskade 2 % och uppgick vid årets slut till 92 mkr och räntekostnaderna minskade 35 % jämfört med föregående år och uppgick vid årets slut till 16 mkr. Intäkter från nettoresultat finansiella transaktioner har minskat med 8 mkr. Posten består till största delen av realiserat och orealiserat resultat från bankens överskottslikviditet placeringar i värdepapper. Volymen i värdepappersportföljen har minskat under året i samband med ökad utlåning och under hösten har även ett antal av dessa papper med lägre rating sjunkit i värde, varför den orealiserade delen vid årsskiftet ligger med ett underskott på 2,8 mkr. Kostnaden för utbildning av både personal och styrelse har ökat i samband med anpassning till nya regelverkskrav. Revisons- och konsultkostnader har ökat 54 %, från 2,7 mkr till 4,2 mkr, de ökade kostnaderna avser bl a bankens administrativa bolag för risk- och compliancetjänster, outsourcad kreditgranskning samt kostnad för kund- och personalnöjdhetsundersökningar. Personal Banken hade vid årets slut 48 anställda, varav 29 var kvinnor och 19 var män. Antal årsarbetare i banktjänst uppgick till 41 (43). Arbetad tid uppgick till timmar ( timmar). Vid utgången av 2014 har banken 27 st licensierade rådgivare. Året har präglats av olika utbildningsinsatser hos såväl vår personal som styrelse. Att ha en hög lägsta nivå på kompetensområdet är en förutsättning för att möta både våra kunders som myndigheters krav. Vi har till exempel flera medarbetare som utbildat sig vid Handelshögskolan i Stockholm inför examina och licensiering hos Swedsec. Under hösten 2014 har vi jobbat med vårt affärsmannaskap och kundmötesstruktur. Syftet var att säkerställa ett högkvalitativt och effektivt möte där vi utgår från kundens behov. Den 27 november slutade Inger Andersson på banken. Inger har varit anställd i banken sedan 1967 och i och med att hon går hem efter 47 år tappar vi inte bara en trogen och lojal medarbetare utan också en stor kunskapsbank. Under första halvåret 2015 kommer ytterligare 3 av bankens medarbetare på företagssidan gå i pension Det är många års samlade erfarenheter som lämnar oss, men vi har under 2014 tillsatt nya rådgivare som har arbetat parallellt med de medarbetare som går i pension under våren, i syfte att säkerställa en god kunskapsöverföring och kundöverlämning. Det gör att vi känner oss trygga inför framtiden. Provisionsnettot stod för 27 % av bankens intäkter och uppgick till 28,7 mkr (27,3 mkr). Ökningen beror främst på högre förvaltade volymer i fond och försäkring.

13 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Utdrag ur förvaltningsberättelsen 13 Bankens miljöarbete I bankens uppdrag ingår att bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för kunder och att vara en tillväxtmotor i södra Dalarna. En viktig del i arbetet är att se till att det görs på ett hållbart sätt. Under många år har vi på banken arbetat aktivt med att ta ett miljöansvar, vilket också är en del av bankens affärer. Anslutningarna och användandet av internetbanken har ökat under året liksom antalet betalningar som görs med kort. Användandet av telefonbanken har minskat till förmån för mobilbanken där ökningen är markant. Sammantaget hjälper alla digitala tjänster till att minska kontanthanteringen och med den mängden transporter och stora koldioxidutsläpp. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen ansvarar ytterst för att bankens verksamhet bedrivs på ett sunt sätt och ansvarar för den övergripande kontrollen. Styrelsen ansvarar även för att lämplig organisation för riskhantering och intern kontroll upprättas. Såsom ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställer styrelsen även policys och riktlinjer för de olika typer av risker som uppstår. De mest väsentliga risker som banken exponerar sig mot är kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten och att för dessa sätta lämpliga begränsningar/limiter samt att försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande så att limiter inte överskrids. Riskpolicy och riskhanteringssystem ses över regelbundet för att kontrollera att dessa är ändamålsenliga. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Utifrån det arbete som har pågått i banken under har banken nu slutligen sammanställt övergripande strategi för långsiktig hållbar framgång och fastställt bankens framåtriktade affärsplan för En ny affärsidé och vision har tagits fram för att på ett tydligare sätt beskriva vilka vi är och vilka vi långsiktigt vill vara. Vi har också fastställt värdeord, som skall vägleda oss i arbetet med våra kunder såväl som i förhållningssättet till varandra och andra intressenter till banken. Värdeord som kan leda oss till att ta rätt beslut och agera korrekt även vid eventuella krissituationer. Vi har genomfört en kraftfull utbildningsinsats under 2014, av såväl styrelse som bankledning och medarbetare. En investering för framtiden och som kommer fortsätta även under 2015 för att klara befintliga och nya regelkrav samt dagens förändrade kundbehov på ett tillfredsställande sätt. Under året infördes inom EU det nya kapitaltäckningsregelverket baserat på Basel 3. Kapitalbasen beräknas per den 1 jan 2014 enligt övergångsbestämmelser den största skillnaden för banken är att 10 % av anskaffningsvärdet på aktieinnehavet i Swedbank riskvägs och den del som överstiger 10 % utav kärnprimärkapitalet räknas av. Effekten av regelförändringen på kapitalbasen uppgår till +11 % i förhållande till Bankens kapitalbas uppgår till 348 mkr, vilket ger en kapitaltäckningsgrad på 16,8%. Bankens riskbuffert är därmed klart över miniminivån, vilket innebär en god motståndskraft mot negativa händelser och störningar. Från och med kvartal kommer beräkningen av kapitalbasen även att få innehålla aktiernas övervärde i kärnprimärkapital, däremot görs ett avdrag för den del av marknadsvärdet på aktierna i Swedbank som överstiger 10 % av bankens totala egna kapital. Kapitalbasen kommer även av denna regelförändring att öka något. Förväntningar om den framtida utvecklingen Inför 2015 har vi lagt en prognos som baserar sig på de fakta som vi känner till. Med det som utgångspunkt ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet 2015 goda ut även om vi förväntar oss ett något lägre resultat jämfört med 2014 främst på grund av yttre påverkan till följd av regelverksförändringar. Vi är mitt uppe i den pågående avtalsförhandlingen med Swedbank. Som avtalet är konstruerat löper det i dagsläget till Kommer vi överens om en förtida förlängning (vilket är det parterna verkar för) är avtalet förlängt till Parterna är ännu ej överrens men förhoppningen är att en förlängning av nuvarande avtal skall vara på plats inom de närmaste månaderna. Ambitionen är att få till stånd ett avtal som är transparant, men samtidigt tar höjd för kommande externa förändringar. Avtalets andemening, att verka för respektive parts marknadsframgångar och lönsamhet, ligger fast. Partnerskapet, som fortfarande är grundläggande, är enligt båda parter värd att både värna och att kämpa för. Torsdagen den 12 februari 2015 bestämde sig Riksbanken för att sänka styrräntan till minus 0,10%. I samband med detta justerar Riksbanken även ner räntebanan något. Bankernas effektiva inlåningsränta hos Riksbanken kan därmed bli minus 0,2 procentenheter. Banken kommer se över in- och utlåningsräntor, dock kommer kunder inte få någon negativ ränta, vilket även har kommunicerats via bankens hemsida.

14 14 Fem år i sammandrag SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym 1 ultimo, Mkr förändring under året, % 7,62 9,74 6,51-3,16 8,09 1 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Summa riskvägt exponeringsbelopp, Mkr* Kärnprimärkapitalrelation (ej år 2-5) (Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp) 16,76 Total kapitalrelation (Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp) * år 2-5 beräknat enl tidigare regelverk 16,76 16,47 17,44 18,65 17,70 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,62 2,46 2,72 3,09 2,68 Rörelseintäkter/Affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,23 1,33 1,30 1,33 1,19 Rörelseresultat/Affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,47 0,54 0,37 0,40 0,37 Avkastning på totala tillgångar Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning 1,13 1,44 0,59 0,95 0,93 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 8,07 9,61 6,42 7,31 7,02 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,57 0,57 0,67 0,58 0,68 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,62 0,60 0,72 0,70 0,69 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 30,00 27,75 36,40 47,86 47,56 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut 0,52 0,97 1,19 1,00 0,57 (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,28 0,16 0,24 0,63 0,05 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

15 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Resultat- och balansräkning 15 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

16 16 Resultaträkning SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Resultaträkning tkr, 1 januari - 31 december Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivningar av finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat ÅRETS TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

17 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Balansräkning 17 Balansräkning tkr, per den 31 december Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Pensionsåtagande verkställande direktör

18 18 Med banken på fickan SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Med banken på fickan - våra digitala tjänster Med våra digitala tjänster gör du dina bankärenden när det passar dig. Du bestämmer själv när banken ska vara öppen. Säkert med MobiltBankID Med BankID tar du på ett säkert sätt del av personlig information och uträttar dina ärenden hos myndigheter och företag när det passar dig bäst, direkt från din dator eller mobil. Mobilt BankID är en e-legitimation för smartphones och surfplattor, och används på samma sätt som säkerhetsdosan för internet- och mobilbanken. Mobilbanken Med Mobilbanken skakar du fram saldot, betalar räkningar och håller koll på dina placeringar. Använd utgiftskollen så får du en tydlig överblick över dina utgifter. Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen 2100 av våra kunder swishar varje månad - är du en av dem? Med Swish kommer pengarna in på mottagarens konto direkt, oavsett vilken swish-bank mottagaren har. Allt som behövs är ett mobil- eller swishnummer. Du godkänner betalningen med MobiltBankID. Supersmidigt när du ska sälja de gamla tekopparna, betala för lagtröjan eller dela notan. Du kan även betala med Swish till mindre företag, föreningar och organisationer om de är anslutna till Swish. Vill du veta mer - vi hjälper dig gärna! Bär med dig din bank var du än är. Ladda ner Mobilbanken och upptäck fördelarna med att ha banken i fickan. Vi visar dig gärna!

19 Så fungerar Sparbankerna SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT Så fungerar sparbankerna - fyller en viktig funktion för samhällsutvecklingen Sparbanker är inte vilka banker som helst. Vi har till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vi är lokala banker, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. Vi gör inte heller riskabla utlandsaffärer. Däremot är vi ofta marknadsledande på de orter där vi finns och bidrar starkt till tillväxt och utveckling i hela landet. Sparbanken är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag och därmed även affärsbanker är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna. Så fungerar det däremot inte hos de ursprungliga sparbankerna, som i dag är 48 stycken. En sparbank har inga egentliga ägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanker i stället av så kallade huvudmän, som direkt och indirekt väljs av kommun- eller landstingsfullmäktige i sparbankens verksamhetsområde. Huvudmännen väljer bankens styrelse, som i sin tur utser vd. Det finns alltså en demokratisk kontroll och styrning av sparbankernas verksamheter. Att sparbankerna inte har några ägare medför även att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbankerna gör vinst. I stället har sparbankerna möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter där de är verksamma, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Att investera i allmännyttiga projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt rationellt. Sparbankerna är sjävständiga och lokalt verksamma banker och därför beroende av hur det går för området där de verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Att sparbankerna bedriver bank lokalt innebär också en god lokalkännedom, vilket sannolikt bidrar till att sparbankerna oftast är marknadsledande inom sina verksamhetsområden Sparbankernas verksamheter är dessutom typiskt sett mindre riskfyllda än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen. De svenska sparbankerna har klarat sig bra i de kriser som har varit, från Kreugerkraschen till den senaste finanskrisen.

20 20 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Så styrs en sparbank Skillnader mellan sparbanker och andra banker Det svenska banksystemet Sparbankerna har en gemensam värdegrund som bygger på vikten av en sund vardagsekonomi, eget sparande och hjälp till självhjälp. På samma sätt som vi behöver vägar och järnvägar för att samhället ska fungera så behöver vi även en finansiell infrastruktur till exempel banker. Bankerna ser till att det finns pengar när de behövs, att vi kan köpa och sälja saker eller tjänster, att vi kan spara, låna, flytta och förvara pengar säkert och mycket annat. Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Den lokala kreditgivningen och de demokratiskt valda lokala huvudmännen är exempel på vad det innebär att vara en lokalt förankrad bank. Sparbankerna delar inte ut vinst till enskilda personer eller organisationer. I stället stannar vinsten i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. I Sverige finns det fler än 100 företag som har tillstånd att bedriva bankverksamhet. De kan delas in i fem huvudkategorier: svenska banker, utländska banker, utländska bankfilialer, sparbanker och medlemsbanker. Marknaden domineras av de fyra storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Sparbankerna tillsammans är den femte största bankaktören i Sverige.

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VD har ordet. - vi fortsätter att utvecklas

VD har ordet. - vi fortsätter att utvecklas Årsöversikt 2013 1 Innehåll VD har ordet 4 En bank med lokalt engagemang 6 Nära dig och ditt företag 7 Vårt samhällsengagemang 8 Schysst klass i en schysst skola 9 Året i korthet 10 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu

En bättre bank - som gör skillnad. Delårsrapport. www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu En bättre bank - som gör skillnad Delårsrapport 2015 www.tjustbanken.se www.enbattrebank.nu Innehållsförteckning Delårsrapport för andra kvartalet 2015 1 Utveckling av resultat och ställning under andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2015 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2015 Riksbankens beslut om negativ styrränta, som dessutom ytterligare sänkts vid två tillfällen hittills

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer