VD har ordet. - vi blickar framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. - vi blickar framåt"

Transkript

1 Årsöversikt

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen 12 Fem år i sammandrag 14 Resultat- och balansräkning 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Med banken på fickan 18 Så fungerar sparbankerna 19 Så styrs en sparbank 21 Relationen till Swedbank 21 Kontakta oss 22

4 4 VD har ordet SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 VD har ordet - vi blickar framåt 2014 har dominerats av regelverksutmaningar och historiskt låga räntenivåer på såväl inlånings- som utlåningssidan. Det påverkar våra kunder, oss som lokal sparbank och vårt resultat. Verksamhetsområdet har drabbats av ett antal större varsel och nedläggningar under året vilket vi inte helt sett konsekvenserna av än. Trots det ser vi en långsam återhämtning i marknaden och en viss ökad optimism hos de lokala företagen. Utmaningar till trots är tillväxten i banken fortsatt positiv och vi lyckas presentera ett resultat som är i nivå med föregående år och i nivå med vad som krävs för att säkerställa en långsiktigt uthållig och vinstgivande verksamhet utifrån nya regelkrav, dagens förändrade kundbehov och vår lokala marknad. Så på många sätt har året varit framgångsrikt och Södra Dalarnas Sparbank befinner sig i en fas av framgång och förvandling. Nytt bolag och nytt kontor Under inledningen av året öppnade vi dörrarna till ett samägt bolag, Svealands Risk & Compliance AB, tillsammans med fyra andra Sparbanker. Det är ett administrativt bolag som har till uppgift att oberoende granska, kontrollera och säkerställa leverans och kvalité vad gäller bankens risk- och regelefterlevnadsarbete. Bolaget är en förutsättning för att vi som lokal aktör ska klara av att hantera och efterleva allt hårdare regelverkskrav. Den största förändringen av vår bankverksamhet under 2014 var beslutet att flytta vårt kontor från Åsgatan i Hedemora till Hökartorget. Det nya kontoret erbjuder moderna och ändamålsenliga lokaler för att möta både dagens och morgondagens krav på god kund- och arbetsmiljö. Vi är glada över att göra denna satsning och hoppas att våra kunder upplever det lika positivt. Tro, Hopp & Klöver Vi har under året lanserat satsningen Tro, Hopp & Klöver, för att lyfta fram och tydliggöra hjärtat i vår verksamhet, bankens samhällsengagemang. Vi är en del av samhället och har en viktig roll i att bidra till utveckling och tillväxt i våra kommuner. Under året har vi beviljat drygt 1,7 miljoner kronor till projekt och sponsring inom ramen för vårt samhällsengagemang. Under hösten presenterade vi Ung livsstil i Hedemora. Ett samprojekt initierat av banken tillsammans med Hedemora Kommun, i nära samarbete med högstadieskolorna i Hedemora. 145 elever av totalt 182 har tillsammans med sina föräldrar signerat en överenskommelse om att avstå från tobak, alkohol och andra droger under högstadietiden inom ramen för projektet. Team Sparbanken Team Sparbanken är en helt ny ungdomssatsning inom ramen för bankens sponsringsarbete. Satsningen innebär att banken ger fem unga idrottstalanger i verksamhetsområdet möjlighet att fortsätta sina satsningar och förverkliga sina drömmar. Ungdomarna är bankens ungdomsambassadörer och deltar bl.a. på träffar för ungdomar i hemmaklubben samt lokala arrangemang som banken genomför. Från personliga till digitala kundmöten Digitaliseringen är en viktig framtidsfråga för banken och vi ser en stadig förflyttning av fysiska kundmöten till digitala tjänster. Här behöver vi stärka kompetensen och närvaron för att möta kundernas nya behov. Samtidigt behöver banken förfina kunderbjudandet även i det personliga mötet, så att vi säkerställer ett unikt erbjudande som gör att kunden fortsätter välja oss framför konkurrenterna.

5 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 VD har ordet 5 Under september 2014 gjordes 11,5 miljoner inloggningar i sparbankernas mobilbank och 60 % gjorde affärsavslut. Idag använder 32 % av bankens kunder mobilbanken aktivt och trenden är ökande. Nöjda kunder Under 2014 har vi genomfört en omfattande kundnöjdhetsundersökning, Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som samtliga affärsbanker och en stor del av sparbankerna genomför årligen. Undersökningen visar glädjande att kunderna ger oss bra betyg. Av företagskunderna får vi bäst betyg av alla banker i Dalarna. Faktum är att vi enligt undersökningen rankas bland de bästa företagsavdelningarna i hela Sverige. Ett förtroende vi är väldigt stolta över och som vi ska förvalta väl. För oss är det oerhört viktigt att värna om bygden och människorna som bor här. Vi är övertygade om att ju närmare vi är våra kunder, ju mer vi lyssnar på dem och engagerar oss i deras bankärenden, desto större framgångar får våra kunder och banken. Vi uppfattar det som att bankens kunder uppskattar en lokal bank som fattar egna beslut och som bevarar vinsterna till nytta för den lokala marknaden. Vi ser resultatet av kundundersökningen som ett tydligt kvitto på att vi gör rätt som vågar satsa mot strömmen och främst lägga resurserna på den personliga kontakten. Vi blickar framåt 2015 kommer sannolikt att innebära nya utmaningar, men också möjligheter. Vi har både rådgivning och service av ypperlig kvalitet, det har våra kunder intygat. Men vi får inte slå oss till ro, eftersom omvärlden förändras och konkurrensen hårdnar. Vi behöver möta omvärldens förändrade krav och förväntningar med öppna ögon, med trygg förankring i våra grundläggande värderingar och en övertygelse om vad vårt uppdrag är. Gör vi det står vi väl rustade för framtiden. En sak står i alla fall utom allt rimligt tvivel. Inget tyder på att det blir mindre att göra och vi är beredda! Hedemora den 2 april 2015 Mirja Herrdin Verkställande Direktör

6 6 Bildbank för nyfikna SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Bildbank för nyfikna - efter 63 år på Åsgatan i Hedemora flyttade vi 19 januari 2015 till Hökartorget 5

7 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 En bank med lokalt engagemang 7 En bank med lokalt engagemang - välkommen till Södra Dalarnas Sparbank Vi satsar på Södra Dalarna Södra Dalarnas Sparbank är Dalarnas äldsta sparbank. I mer än 178 år har vi verkat här och bidragit till utveckling och tillväxt i vår region. Det vill vi fortsätta göra. Med 44 medarbetare och 3 kontor i Hedemora, Långshyttan och Stora Skedvi finns banken alltid nära de privatpersoner, små- och medelstora företag och lantbruk, som är våra kunder. Tillgång till finansiering och finansiell kompetens är viktiga förutsättningar för utveckling. Vi har resurser att tillgodose den lokala marknadens behov. Med våra professionella och ansvarstagande medarbetare erbjuder vi en hög servicenivå och tillgänglighet. Engagemang och kvalificerad rådgivning kan du förvänta dig som kund hos oss. Varmt välkommen till oss Hos oss får du som kund personlig service av engagerade medarbetare. Vi hjälper dig med din vardagsekonomi. Allt från placeringar, pensionssparande och juridik till hjälp med våra digitala tjänster. Önskar du en mer komplex ekonomisk planering och rådgivning så finns vår Private Banking-tjänst. Nära dig och ditt företag Våra erfarna och certifierade företagsrådgivare tillhandahåller specialistkunskap till både mindre och medelstora företag, med allt från kredit- och investeringsbehov till försäkringsrådgivning. Vi har Dalarnas mest nöjda företagskunder och tillsammans utvecklar och möjliggör vi deras företagsidéer. Vi är en sparbank, så alla våra beslut fattas här lokalt och våra vinstmedel stannar kvar i bygden. Banken investerar i det lokala samhället genom stöd till kultur, idrott och näringsliv vilket bidrar till utveckling av Södra Dalarna och en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i.

8 8 Tro, Hopp & Klöver SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Tro, Hopp & Klöver - bankens hjärtefråga För oss är samhällsengagemang en hjärtefråga Under 2014 beviljade vi 1,7 miljoner kronor till 13 olika projekt. Vi lyfter, stöttar, uppmuntrar och utvecklar Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Därför ger vi tillbaka en del av vårt överskott till projekt som bidrar till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Det kan gälla kultur, idrott, föreningar, samhälle, näringsliv eller annat som bidrar till ett levande samhälle. Tro, hopp och klöver är vårt initiativ som samlar eldsjälarna. På vår webb, kan du följa pågående projekt, möta människorna bakom projekten och även själv ansöka om pengar för att kunna genomföra något du brinner för, som också gynnar andra. Vi beviljar medel till projekt som är tidsbegränsade och har ett tydligt syfte och mål och där sökande gör en betydande egen insats, dvs har egen finansiering på minst 50% av projektbudgeten. Våra fokusområden är: Skola - Projekt som kan ge en djupare dimension utöver den direkta läroplanen. Idrott - Projekt som syftar till ledarutveckling och stöd till speciella projekt såsom integration, ungdomsverksamhet etc. Kultur & föreningsliv - Ambitionen är att ha en bredd över många olika kultursatsningar och att också satsa på projekt med och för ökad mångfald. Näringsliv - Projekt för stimulering av nyföretagande, tillväxt och entreprenörskap. Samhälle & miljö - Projekt som har betydelse för utvecklingen av vårt samhälle och för bevarandet av vår miljö.

9 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Ung livsstil i Hedemora 9 Ung livsstil i Hedemora - elever skriver kontrakt för att ta ställning mot tobak, alkohol och droger Alla skolelever i årskurs 7 i Hedemora fick i september 2014 ett erbjudande om att delta i en satsning som ska uppmuntra dem att ta ställning mot tobak, alkohol och droger under högstadietiden. Satsningen sker i nära samarbete med Hedemora kommun och innebär att eleverna som börjar högstadiet erbjuds olika attraktiva förmåner i form av rabatter på caféer och i affärer i Hedemora, om man i samråd med förälder tecknar en överenskommelse som gäller under hela högstadietiden. Dessutom kommer en hel del fritidsaktiviteter arrangeras och utlottningar kommer att ske, bland annat har eleverna möjlighet att vinna körkort av 182 elever har tecknat överenskommelse samarbetspartners i form av näringsidkare i Hedemora. - Fredagsaktiviteter, såsom bio, disco, slalomåkning har ordnats hittills, med stor uppslutning. - Innehållet i överenskommelsen används som redskap i kommunikation med elever och deras föräldrar i svåra frågor som t ex droger.

10 10 Det handlar om kärlek SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Det handlar om kärlek - kärleken är fri - eller är den verkligen det? - I november genomfördes temaveckan Det handlar om kärlek, för och med eleverna på Vasaskolan och Martin Kochgymnasiet. Det handlar om kärlek är en temavecka där man utgår från barnkonventionen med fokus på att kärleken är fri. Det innebär att man har rätt till sin sexuella läggning, att välja vem man blir kär i, men också att man har rätt att själv välja hur man vill leva sitt liv, exempelvis yrke, även om det går emot normen och omgivningens åsikter. Flera olika verksamheter i kommunen; socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagningen, Röda korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen samarbetade inför och deltog aktivt under temaveckan. För att starta upp veckan på bästa sätt välkomnades Arkan Asaad som berättade sin historia om hur han blev bortgift med sin kusin. En mycket bra föreläsning tyckte eleverna i årskurs 9 och de klasser på gymnasiet som såg föreläsningen. Eleverna som läser samhällskunskap på gymnasiet och årskurs 9 på högstadiet fick under veckan besök av personer som ingick i samverkansgruppen, som klassvis genomförde värderingsövningar med eleverna. Det fanns alltid personal från samverkansgruppen på plats så eleverna fick chans att prata med både barnmorska från ungdomsmottagningen, präster och poliser. Här fanns också ett pysselbord i foajén där eleverna tillverkade hjärtan och skrev kärleksbrev. Under veckan hängdes elevernas fina hjärtan upp i taket. Utställningen var välbesökt och mycket uppskattad av både elever och personal. Individuellt val, dans, på gymnasiet, hade också en workshop dit alla fick komma och prova på att dansa dancehall/ragga. Vi hoppas att temaveckan kommer att bli en årlig tradition på skolorna och att vi under hela året påminns om att kärleken är fri! /Elin Axman bibliotekarie & projektledare Under hela veckan fanns en fin utställning i foajén utanför aulan och det var öppet mellan skolorna, alla 776 elever hade möjlighet att komma dit. Foajén blev en mysig plats i kärlekens tecken där eleverna kunde lära sig mer om sina rättigheter genom att delta i tipspromenad och frågesport.

11 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Grön Kraft 11 Grön Kraft - vandringsleder i det gröna ger ny kraft Med vandringsleder i herrgårdsområdet i Garpenberg lyfts naturvärden och historiska värden fram och tas till vara. Arbetet med att finna stigar, röja, märka ut lederna och ta fram skyltar med fakta om natur och bergsbruk är en del i rehabiliteringen för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Att vara ute i naturen är en väl utforskad metod för att få människor närmare arbetslivet och så långt det är möjligt kommer all grupptid att förläggas utomhus. När du funnit stigen bakom snåren. Berätta om den, inte vart den leder bara att den finns - Anders Carlgren, fryshuset sa en gång: När du funnit stigen bakom snåren. Berätta om den, inte vart den leder bara att den finns. Just den meningen fick mig att börja ta nya banor (stigar) i livet och jag ville att fler skulle få ta del av den resan. Grön Kraft är en sådan resa, vi ger deltagarna möjlighet att finna sin stig men målet kan vara olika beroende på vem man är. Vi använder skogen och marken runt Garpenberg och att naturen har väldigt positiva effekter på människor har vi märkt på våra deltagare. Hedemora Garpenbergs församling har tillsammans med Kraften, arbetsmarknadsenheten i Hedemora drivit Grön Kraft för deltagare som hamnat långt utanför arbetsmarknaden. I projektet har vi anlagt två vandringsleder i Garpenberg där alla deltagare varit deltagande med olika arbetsuppgifter. Det har varit målning av stolpar, utplacering av skyltar och stolpar, research av Garpenbergs historia, stigfinnare och röjning av träd och sly. /Lars Brandt projektledare

12 12 Utdrag ur förvaltningsberättelsen SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Utdrag ur förvaltningsberättelsen Utveckling av Sparbankens verksamhet, resultat och ställning Sparbankens ställning och affärsvolym Bankens ekonomiska ställning är fortsatt stark. Eget kapital uppgår vid årets slut till 416 mkr och soliditeten uppgår till 13,9 % (13,2%) Bankens balansomslutning ökade med 4 % från föregående år och uppgick vid årets slut till mkr. Nettoutlåning i egen stock ökade med 13% under året och uppgick vid årets slut till mkr. Befarade kreditförluster uppgick till 5 mkr. Utlåningen avseende förmedlade krediter till Swedbank Hypotek minskade med 3 % och volymen uppgick vid årets slut till mkr. Inlåning från allmänheten ökade under året med 77 mkr och uppgick vid årets slut till mkr. Det förmedlade sparandet i fonder och försäkringar uppgår vid årsskiftet till ett marknadsvärde om mkr. Den totala affärsvolymen passerade i november 9 mdr och uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Sparbankens resultat Årets resultat före kreditförluster uppgick till 46.9 mkr, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående års resultat. Rörelseresultat efter kreditförluster är 2,6 mkr sämre än föregående år. Bankens intäkter är oförändrade mot föregående år. Trots sjunkande marknadsräntor förbättrades räntenettot men ökningen dämpas av minskade intäkter från finansförvaltning. På kostnadssidan har kostnaderna ökat för utbildnings- och konsulttjänster samt utvecklingskostnader avseende IT, medan bankens kostnad för resultatandelar minskat mot fg år. Kreditförlusterna ökade under året med 2,6 mkr och uppgick vid årets slut till 5,6 mkr. Rörelseresultat efter kreditförluster är 41,2 mkr en minskning med 5% mot föregående år. Räntenettot, som stod för 71 % av bankens intäkter, ökade med 10 % till 76 mkr (69 mkr). Främst beror detta på minskade räntekostnader. Volymerna ökade för både ut- och inlåning, samtidigt som räntenivåerna minskade i takt med det allmänna ränteläget Ränteintäkterna minskade 2 % och uppgick vid årets slut till 92 mkr och räntekostnaderna minskade 35 % jämfört med föregående år och uppgick vid årets slut till 16 mkr. Intäkter från nettoresultat finansiella transaktioner har minskat med 8 mkr. Posten består till största delen av realiserat och orealiserat resultat från bankens överskottslikviditet placeringar i värdepapper. Volymen i värdepappersportföljen har minskat under året i samband med ökad utlåning och under hösten har även ett antal av dessa papper med lägre rating sjunkit i värde, varför den orealiserade delen vid årsskiftet ligger med ett underskott på 2,8 mkr. Kostnaden för utbildning av både personal och styrelse har ökat i samband med anpassning till nya regelverkskrav. Revisons- och konsultkostnader har ökat 54 %, från 2,7 mkr till 4,2 mkr, de ökade kostnaderna avser bl a bankens administrativa bolag för risk- och compliancetjänster, outsourcad kreditgranskning samt kostnad för kund- och personalnöjdhetsundersökningar. Personal Banken hade vid årets slut 48 anställda, varav 29 var kvinnor och 19 var män. Antal årsarbetare i banktjänst uppgick till 41 (43). Arbetad tid uppgick till timmar ( timmar). Vid utgången av 2014 har banken 27 st licensierade rådgivare. Året har präglats av olika utbildningsinsatser hos såväl vår personal som styrelse. Att ha en hög lägsta nivå på kompetensområdet är en förutsättning för att möta både våra kunders som myndigheters krav. Vi har till exempel flera medarbetare som utbildat sig vid Handelshögskolan i Stockholm inför examina och licensiering hos Swedsec. Under hösten 2014 har vi jobbat med vårt affärsmannaskap och kundmötesstruktur. Syftet var att säkerställa ett högkvalitativt och effektivt möte där vi utgår från kundens behov. Den 27 november slutade Inger Andersson på banken. Inger har varit anställd i banken sedan 1967 och i och med att hon går hem efter 47 år tappar vi inte bara en trogen och lojal medarbetare utan också en stor kunskapsbank. Under första halvåret 2015 kommer ytterligare 3 av bankens medarbetare på företagssidan gå i pension Det är många års samlade erfarenheter som lämnar oss, men vi har under 2014 tillsatt nya rådgivare som har arbetat parallellt med de medarbetare som går i pension under våren, i syfte att säkerställa en god kunskapsöverföring och kundöverlämning. Det gör att vi känner oss trygga inför framtiden. Provisionsnettot stod för 27 % av bankens intäkter och uppgick till 28,7 mkr (27,3 mkr). Ökningen beror främst på högre förvaltade volymer i fond och försäkring.

13 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Utdrag ur förvaltningsberättelsen 13 Bankens miljöarbete I bankens uppdrag ingår att bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för kunder och att vara en tillväxtmotor i södra Dalarna. En viktig del i arbetet är att se till att det görs på ett hållbart sätt. Under många år har vi på banken arbetat aktivt med att ta ett miljöansvar, vilket också är en del av bankens affärer. Anslutningarna och användandet av internetbanken har ökat under året liksom antalet betalningar som görs med kort. Användandet av telefonbanken har minskat till förmån för mobilbanken där ökningen är markant. Sammantaget hjälper alla digitala tjänster till att minska kontanthanteringen och med den mängden transporter och stora koldioxidutsläpp. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen ansvarar ytterst för att bankens verksamhet bedrivs på ett sunt sätt och ansvarar för den övergripande kontrollen. Styrelsen ansvarar även för att lämplig organisation för riskhantering och intern kontroll upprättas. Såsom ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställer styrelsen även policys och riktlinjer för de olika typer av risker som uppstår. De mest väsentliga risker som banken exponerar sig mot är kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten och att för dessa sätta lämpliga begränsningar/limiter samt att försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande så att limiter inte överskrids. Riskpolicy och riskhanteringssystem ses över regelbundet för att kontrollera att dessa är ändamålsenliga. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Utifrån det arbete som har pågått i banken under har banken nu slutligen sammanställt övergripande strategi för långsiktig hållbar framgång och fastställt bankens framåtriktade affärsplan för En ny affärsidé och vision har tagits fram för att på ett tydligare sätt beskriva vilka vi är och vilka vi långsiktigt vill vara. Vi har också fastställt värdeord, som skall vägleda oss i arbetet med våra kunder såväl som i förhållningssättet till varandra och andra intressenter till banken. Värdeord som kan leda oss till att ta rätt beslut och agera korrekt även vid eventuella krissituationer. Vi har genomfört en kraftfull utbildningsinsats under 2014, av såväl styrelse som bankledning och medarbetare. En investering för framtiden och som kommer fortsätta även under 2015 för att klara befintliga och nya regelkrav samt dagens förändrade kundbehov på ett tillfredsställande sätt. Under året infördes inom EU det nya kapitaltäckningsregelverket baserat på Basel 3. Kapitalbasen beräknas per den 1 jan 2014 enligt övergångsbestämmelser den största skillnaden för banken är att 10 % av anskaffningsvärdet på aktieinnehavet i Swedbank riskvägs och den del som överstiger 10 % utav kärnprimärkapitalet räknas av. Effekten av regelförändringen på kapitalbasen uppgår till +11 % i förhållande till Bankens kapitalbas uppgår till 348 mkr, vilket ger en kapitaltäckningsgrad på 16,8%. Bankens riskbuffert är därmed klart över miniminivån, vilket innebär en god motståndskraft mot negativa händelser och störningar. Från och med kvartal kommer beräkningen av kapitalbasen även att få innehålla aktiernas övervärde i kärnprimärkapital, däremot görs ett avdrag för den del av marknadsvärdet på aktierna i Swedbank som överstiger 10 % av bankens totala egna kapital. Kapitalbasen kommer även av denna regelförändring att öka något. Förväntningar om den framtida utvecklingen Inför 2015 har vi lagt en prognos som baserar sig på de fakta som vi känner till. Med det som utgångspunkt ser förutsättningarna för verksamheten och resultatet 2015 goda ut även om vi förväntar oss ett något lägre resultat jämfört med 2014 främst på grund av yttre påverkan till följd av regelverksförändringar. Vi är mitt uppe i den pågående avtalsförhandlingen med Swedbank. Som avtalet är konstruerat löper det i dagsläget till Kommer vi överens om en förtida förlängning (vilket är det parterna verkar för) är avtalet förlängt till Parterna är ännu ej överrens men förhoppningen är att en förlängning av nuvarande avtal skall vara på plats inom de närmaste månaderna. Ambitionen är att få till stånd ett avtal som är transparant, men samtidigt tar höjd för kommande externa förändringar. Avtalets andemening, att verka för respektive parts marknadsframgångar och lönsamhet, ligger fast. Partnerskapet, som fortfarande är grundläggande, är enligt båda parter värd att både värna och att kämpa för. Torsdagen den 12 februari 2015 bestämde sig Riksbanken för att sänka styrräntan till minus 0,10%. I samband med detta justerar Riksbanken även ner räntebanan något. Bankernas effektiva inlåningsränta hos Riksbanken kan därmed bli minus 0,2 procentenheter. Banken kommer se över in- och utlåningsräntor, dock kommer kunder inte få någon negativ ränta, vilket även har kommunicerats via bankens hemsida.

14 14 Fem år i sammandrag SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym 1 ultimo, Mkr förändring under året, % 7,62 9,74 6,51-3,16 8,09 1 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Summa riskvägt exponeringsbelopp, Mkr* Kärnprimärkapitalrelation (ej år 2-5) (Kärnprimärkapital i % av riskexponeringsbelopp) 16,76 Total kapitalrelation (Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp) * år 2-5 beräknat enl tidigare regelverk 16,76 16,47 17,44 18,65 17,70 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,62 2,46 2,72 3,09 2,68 Rörelseintäkter/Affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,23 1,33 1,30 1,33 1,19 Rörelseresultat/Affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,47 0,54 0,37 0,40 0,37 Avkastning på totala tillgångar Årets nettoresultat i % av genomsnittlig balansomslutning 1,13 1,44 0,59 0,95 0,93 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 8,07 9,61 6,42 7,31 7,02 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,57 0,57 0,67 0,58 0,68 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,62 0,60 0,72 0,70 0,69 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 30,00 27,75 36,40 47,86 47,56 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut 0,52 0,97 1,19 1,00 0,57 (exkl banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,28 0,16 0,24 0,63 0,05 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

15 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Resultat- och balansräkning 15 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

16 16 Resultaträkning SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Resultaträkning tkr, 1 januari - 31 december Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivningar av finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat ÅRETS TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

17 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Balansräkning 17 Balansräkning tkr, per den 31 december Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Pensionsåtagande verkställande direktör

18 18 Med banken på fickan SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Med banken på fickan - våra digitala tjänster Med våra digitala tjänster gör du dina bankärenden när det passar dig. Du bestämmer själv när banken ska vara öppen. Säkert med MobiltBankID Med BankID tar du på ett säkert sätt del av personlig information och uträttar dina ärenden hos myndigheter och företag när det passar dig bäst, direkt från din dator eller mobil. Mobilt BankID är en e-legitimation för smartphones och surfplattor, och används på samma sätt som säkerhetsdosan för internet- och mobilbanken. Mobilbanken Med Mobilbanken skakar du fram saldot, betalar räkningar och håller koll på dina placeringar. Använd utgiftskollen så får du en tydlig överblick över dina utgifter. Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen 2100 av våra kunder swishar varje månad - är du en av dem? Med Swish kommer pengarna in på mottagarens konto direkt, oavsett vilken swish-bank mottagaren har. Allt som behövs är ett mobil- eller swishnummer. Du godkänner betalningen med MobiltBankID. Supersmidigt när du ska sälja de gamla tekopparna, betala för lagtröjan eller dela notan. Du kan även betala med Swish till mindre företag, föreningar och organisationer om de är anslutna till Swish. Vill du veta mer - vi hjälper dig gärna! Bär med dig din bank var du än är. Ladda ner Mobilbanken och upptäck fördelarna med att ha banken i fickan. Vi visar dig gärna!

19 Så fungerar Sparbankerna SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT Så fungerar sparbankerna - fyller en viktig funktion för samhällsutvecklingen Sparbanker är inte vilka banker som helst. Vi har till exempel inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning. Vi är lokala banker, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. Vi gör inte heller riskabla utlandsaffärer. Däremot är vi ofta marknadsledande på de orter där vi finns och bidrar starkt till tillväxt och utveckling i hela landet. Sparbanken är en särskild associationsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Sparbankerna skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag och därmed även affärsbanker är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna. Så fungerar det däremot inte hos de ursprungliga sparbankerna, som i dag är 48 stycken. En sparbank har inga egentliga ägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanker i stället av så kallade huvudmän, som direkt och indirekt väljs av kommun- eller landstingsfullmäktige i sparbankens verksamhetsområde. Huvudmännen väljer bankens styrelse, som i sin tur utser vd. Det finns alltså en demokratisk kontroll och styrning av sparbankernas verksamheter. Att sparbankerna inte har några ägare medför även att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbankerna gör vinst. I stället har sparbankerna möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter där de är verksamma, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Att investera i allmännyttiga projekt i lokalsamhället kan tyckas ädelt, men det är också fullt rationellt. Sparbankerna är sjävständiga och lokalt verksamma banker och därför beroende av hur det går för området där de verkar, vilket skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Att sparbankerna bedriver bank lokalt innebär också en god lokalkännedom, vilket sannolikt bidrar till att sparbankerna oftast är marknadsledande inom sina verksamhetsområden Sparbankernas verksamheter är dessutom typiskt sett mindre riskfyllda än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen. De svenska sparbankerna har klarat sig bra i de kriser som har varit, från Kreugerkraschen till den senaste finanskrisen.

20 20 SÖDRA DALARNAS SPARBANKS ÅRSÖVERSIKT 2014 Så styrs en sparbank Skillnader mellan sparbanker och andra banker Det svenska banksystemet Sparbankerna har en gemensam värdegrund som bygger på vikten av en sund vardagsekonomi, eget sparande och hjälp till självhjälp. På samma sätt som vi behöver vägar och järnvägar för att samhället ska fungera så behöver vi även en finansiell infrastruktur till exempel banker. Bankerna ser till att det finns pengar när de behövs, att vi kan köpa och sälja saker eller tjänster, att vi kan spara, låna, flytta och förvara pengar säkert och mycket annat. Sparbankerna är lokala banker, till skillnad från andra banker som har lokala bankkontor. Den lokala kreditgivningen och de demokratiskt valda lokala huvudmännen är exempel på vad det innebär att vara en lokalt förankrad bank. Sparbankerna delar inte ut vinst till enskilda personer eller organisationer. I stället stannar vinsten i den lokala sparbanken, vilket ger banken möjlighet att göra nytta på orten där den och dess kunder lever och verkar. I Sverige finns det fler än 100 företag som har tillstånd att bedriva bankverksamhet. De kan delas in i fem huvudkategorier: svenska banker, utländska banker, utländska bankfilialer, sparbanker och medlemsbanker. Marknaden domineras av de fyra storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Sparbankerna tillsammans är den femte största bankaktören i Sverige.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer