LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L"

Transkript

1 LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L

2 INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service 6 Räkenskapsperioden i korthet 7 Helsingfors-Vanda Internationell i Finland 8 Helsingfors-Malm Ståtlig sevärdhet 10 Samhällsansvar 12 Historisk förändring 13 Flygtrafikens utveckling 14 Flygplatser och flygtrafiktjänst 18 Jyväskylä Budskap i trä 22 Kuusamo Blå stund i Kuusamo 24 Personal 30 VIP-terminalen I skogens famn 34 Rovaniemi Ständigt i rörelse 36 Miljö 38 Enheten för luftfartspolitik 40 Styrelsens verksamhetsberättelse 2005: Luftfartsverkets verksamhetsbetingelser 44 Luftfartsverkets servicemål 45 Luftfartsverkets koncernorganisation 47 Resultatutveckling 50 Investeringar 50 Luftfartsverkets inkomstfördelning 52 Finansiering 53 Personal 55 Förändringar i administrationen 55 Utsikter för år Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Finansieringsanalys 58 Noter till bokslutet 59 Förslag till användning av överskottet 70 Revisionsberättelse 70 Luftfartsinspektionen Luftfartsverkets årsredovisning 2005 Ansvarig redaktör: Irmeli Paavola (Luftfartsverket) Redaktionssekreterare: Nina Pinjola (Mediafocus Oy) Redaktörer: Marja Hakola (Huckleberry Communication) och Anne Rikama Layout: Päivi Vainionpää (Linea Nera Oy) Foto: Marja Helander, Jyrki Komulainen och Juha Salminen Kartbild: Kauko Kyöstiö (Spatio) Svensk översättning: Kate Törnroos (Oy Ekontext Ab) Tryckeri: Libris Luftfartsverkets årsredovisning finns också på finska och engelska. Beställningar per e-post: Finavia är en bifirma som Luftfartsverket har tagit i bruk för att profilera affärsverket gentemot myndigheten Luftfartsförvaltningen, som inledde sin verksamhet i början av år 2006.

3 LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING

4 CHEFDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

5 FÖR FINLANDS KONKURRENSFÖRMÅGA Flygtrafiken förenar Finland med världen och världen med Finland. Att minska avstånden, att vara tillgängliga för hela världen och att ge Helsingfors-Vanda en stark roll som gateway är element i vår flygtrafik. Ingen annan trafikform kan eliminera det geografiska avståndet till Finland. Men om man som i dag med Helsingfors-Vanda som nav dagligen når 60 destinationer direkt och om det från Helsingfors-Vanda finns 40 turer per vecka till 9 destinationer i Asien, som är världens snabbast växande marknad, blir Finlands avsides läge en konkurrensfördel. Finland förenar Asien och Europa. Det finska näringslivet når sina viktigaste marknader i Europa och Asien bättre än konkurrenterna. Den internationella flygtrafiken växte starkt under hela året. I början av året var trenden i inrikestrafiken alltjämt negativ, men mot slutet av året började trafiken växa kraftigt. Det uppstod ny konkurrens, som stärkte den tidigare ruttstrukturen. Trenden ser ut att växa sig ännu starkare i början av Både gamla och nya aktörer öppnar rutter till Europa och stärker sitt utbud av rutter. I gatewaytrafiken till Asien via Helsingfors- Vanda är tillväxtsiffrorna starka. På Luftfartsverket kan vi sammanfatta vår uppgift, vår mission, så här: Genom service och infrastruktur för flygtrafiken skapar vi de förutsättningar som är nödvändiga för Finlands konkurrensförmåga i den allt mer globaliserade världen. Trogna vår mission skapar vi starka och behövliga trafikförutsättningar för en nordisk stat med hög teknologi, kompetens, kultur och välfärd. Detta skulle inte vara möjligt utan det dagliga och Finlandsförankrade förbindelsenät som flygtrafiken erbjuder. En organisk del av detta nät är förbindelserna mellan landskapens ekonomiska regioner och navet Helsingfors-Vanda. För Luftfartsverket är kunden allt. Vi måste kunna identifiera förändringarna i världen, trenderna inom flygtrafikbranschen, efterfrågan på och innehållet i servicen nästan bättre än vad kunderna kan det. Då erbjuder vi kunderna vad de behöver. Vår kund är flygpassageraren, den vanliga resenären och businessresenären. Till våra kunder hör flygbolagen. Till våra kunder hör hela det finska näringslivet. Och till våra kunder hör hela samhället, Finland som en del av den globala världen. Därför är det så motiverande att arbeta vid Luftfartsverket; republiken, dess invånare och näringsliv är våra kunder. Säkerheten är paraplyet över allting. Vi har lagt ner mycket arbete på säkerheten när det gäller såväl infrastrukturen och systemen som verksamhetskulturen. Vårt arbete är ett fortlöpande kvalitetsarbete som är ett effektivt svar på nya bestämmelser. Säkerheten utgör grunden i all vår affärsverksamhet, den klippa på vilken vi bygger. I arbetet för säkerheten finns ingen prutmån, aldrig någonsin. Säkra strukturer är samtidigt kundinriktade, smidiga och fungerande. Även här måste vi alltid ta oss an de utmaningar som kunderna ställer. Till Finlands konkurrensförmåga hör snabba vändningar, service utan köer, en terminal i mänsklig skala och effektiv säkerhetskontroll allt sådant som vi måste lägga ner mycket arbete på, vi blir aldrig färdiga. Inte heller när det gäller servicenivån vill vi pruta; misstag i köbildningen vid säkerhetskontrollen kan inte godkännas. För kundintresse är ett av våra värden. Och eftersom våra kunder är flygbolagen, passagerarna och hela den finska konkurrensförmågan vill vi göra vårt bästa och utvecklas. Också utveckling, förnyelse, hör till våra värden. 3

6 CHEFDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Myndighetsfunktionerna avskildes från affärsverket till ett separat ämbetsverk, Luftfartsförvaltningen. Luftfartsförvaltningen finansieras med en skatt som uppbärs av Luftfartsverket (cirka 6 miljoner euro) och med kundavgifter. Normal statlig budgetfinansiering för ämbetsverket finns inte. För att den självständiga myndigheten på bästa sätt skall kunna garantera den verksamhet som säkerheten och övriga myndighetsfunktioner kräver och bidra till att utveckla luftfarten borde myndigheten också få sedvanlig statlig finansiering. Luftfartsverket fortsätter att investera starkt i framtiden. De närmaste årens investeringar kommer att uppgå till hela miljoner euro per år, vilket är mycket med en omsättning på cirka 250 miljoner euro. Vi behöver alltså ett bra resultat som finansiell bas. Vi behöver också nya lån, tro på framtiden. Bara då kan vi genom vår egen verksamhet säkra Finlands konkurrensförmåga. Vi har förbundit oss att överföra bara hälften av förändringen i kostnadsnivån till priserna; det enda undantaget är säkerhetsavgifterna. Ett sådant mål innebär att vår prisnivå sjunker realt. Vårt mål innebär att kostnadseffektiviteten kontinuerligt måste förbättras. Här har vi stöd av den förväntade kontrollerade tillväxten. Den största enskilda investeringen blir den nya fasen i terminalen på Helsingfors-Vanda som betjänar Asientrafiken. Arbetena inleds redan i höst. Vi investerar i service också genom våra dotterbolag. På Helsingfors-Vanda byggs ett internationellt gatewayhotell intill utrikesterminalen. Ett nytt kontorshus byggs på promenadavstånd från terminalerna. Passagerarservicen förbättras genom ett nytt stort parkeringshus på Helsingfors-Vanda. Vi satsar stort också i andra delar av landet. Vi vill svara på efterfrågan på charterflyg och på turismens behov i östra och norra Finland. Om det finns resenärer för 500 fulla charterplan som vill besöka jultomten, hur många fler finns det då inte som vi kan erbjuda upplevelser i den finska naturen, och samtidigt stärka det lokala näringslivet. Av branschens aktörer väntar vi oss skicklighet både i att marknadsföra resorna vid startpunkten och i att skapa ett utbud av upplevelseprodukter. Luftfartsverkets infrastruktur och service står till deras förfogande. Vi kan uppnå vårt servicemål om våra affärsverksamhetsprocesser är i skick och vi gör resultat var ekonomiskt sett ett bra år och ett bra resultat väntar vi oss också av det nya året. Efterfrågan är fortsatt stabil, och kostnadseffektiviteten upprätthålls. Vårt resultatmål år 2005 var 19 miljoner euro, som vi med 22,2 miljoner euro klart överskred. En sådan nivå innebär samtidigt finansiellt en hållbar långsiktig investeringsförmåga. De närmaste årens investeringar kommer dock att överstiga vår direkta inkomstfinansieringsnivå. Vi vill dock satsa på framförhållning när det gäller kundbehoven. Tillfredsställelsen i arbetet har enligt våra mätningar blivit bättre. Vid mina besök på flygplatserna har jag kunnat konstatera hur sakkunnig och engagerad personalen är. Alla medarbetare förtjänar ett stort tack för sitt arbete! Jag tror att arbetshälsa, gott ledarskap, intressant arbete, utveckling och samarbete är frågor som vi ständigt måste satsa på. Det gör vi tillsammans. Endast en personal som mår bra kan skapa den kraft genom vilken vår mission uppfylls. Samuli Haapasalo Chefdirektör 4

7 DEN SISTA RESAN Två tragiska dödsfall kastade en skugga över året vid Luftfartsverket. Koncernchef Mikko Talvitie (f. 1945) dog den 17 mars i en bilolycka på väg till arbetet. Ett knappt halvår senare, den 10 augusti, nåddes vi av budet att Jaakko Varjo (f. 1960), verkställande direktör för Luftfartsverkets dotterbolag Airpro, hade omkommit i en helikopterolycka. Mikko Talvitie tillträdde som chefdirektör för Luftfartsverket år 1991 när luftfartsförvaltningens organisation förändrades radikalt: luftfartsstyrelsen ombildades till ett av statsbudgeten oberoende affärsverk med rätt att självständigt bestämma om sin ekonomi och sina investeringar. Under Talvities ledning inledde Luftfartsverket ett omfattande reformarbete genom vilket passagerarterminalerna på alla Luftfartsverkets flygplatser för reguljär trafik sanerades och delvis också byggdes ut. Helsingfors-Vanda flygplats växte och utvecklades under Talvities tid till en av världens främsta flygplatser, och det riksomfattande flygtrafiktjänstsystemet sattes i utmärkt skick. Mikko Talvitie framhöll servicens roll i Luftfartsverkets arbete. God service, hänsyn till kundernas behov samt en skälig, men ekonomiskt sund avgiftsstruktur var hans mål i arbetet för att främja luftfarten. Mikko Talvities bortgång skakade djupt Luftfartsverkets personal och hela luftfartssektorn. Luftfartsverket förlorade i honom en målmedveten och inspirerande, visionär chef. Jaakko Varjo trädde år 1993 i Luftfartsverkets tjänst som marknadsföringschef för marktrafikenheten vid Helsingfors- Vanda flygplats. Till utvecklingschef vid Luftfartsverket utnämndes han 1997, och två år senare blev han verkställande direktör för Suomen Lentoasemapalvelut Oy (Airpro). Jarkko Varjo utvecklade Airpros verksamhet på bred front, och företaget expanderade till hela landet. Han sökte hela tiden nya affärsområden och var bland annat med och skapade lågprisverksamheten på Tammerfors-Birkala flygplats. Medarbetarna på Luftfartsverket miste en arbetskamrat med en utstrålning av ljus och positiv kraft. 5

8 VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder våra kunder säkra och internationellt konkurrenskraftiga flygplatstjänster och flygtrafiktjänster. Vi upprätthåller och utvecklar luftfartens verksamhetsförutsättningar enligt företagsekonomiska principer. Våra viktigaste kunder är flygpassagerarna, flygbolagen, den militära luftfarten och näringslivet. Luftfartsverket är en god granne. VÅRA VÄRDERINGAR Säkerhet Flygtrafikens säkerhet är den orubbliga utgångspunkten i vår verksamhet. Säkerheten bygger på personalens kompetens, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Kundintresse Kundintresset är sporren i vår verksamhet. Kunden kan lita på oss i alla situationer. Vi reagerar snabbt och effektivt på all kundrespons. Effektivitet och förnyelse Vi har initiativförmåga, vi utvecklar vår yrkeskunskap och vi är mottagliga för nyheter. Vi beaktar verksamhetens miljöaspekter. Samarbete Vi värdesätter varandras arbete. Vårt samarbete bygger på diskussion, öppenhet och inbördes förtroende. VÅR SERVICE Flygplatstjänster Manöverområdena: underhåll och räddningstjänst Terminaltjänster Säkerhetstjänster Kommersiella tjänster 6 Flygtrafiktjänster Flygplatserna Flygtrafiktjänstcentralerna

9 LUFTFARTSVERKET ÅR 2005 AFFÄRSVERKETS RÄKENSKAPSPERIOD I KORTHET förändring % Omsättning % Driftskostnader % Avskrivningar % Rörelsevinst % Räkenskapsperiods resultat % Investeringar sammanlagt % Markområden % Maskiner och inventarier % Flygfält % Byggnader % Övriga investeringar % st st Passagerare (flygresor) totalt % Inrikes reguljärtrafik (avg + transfer) % Internationell reguljärtrafik (avg + ank + transfer) % Internationell charter (avg + ank + transfer) % Internationell trafik totalt % Övriga passagerare % Flygningar sammanlagt % Inrikes reguljärflyg % Inrikes charter och taxi % Internationell reguljärflyg % Internationell charter och taxi % Internationell trafik (reguljärflyg + charter + taxi) % Överflygningar % Internationell trafik totalt % Övriga civil luftfart % Militär luftfart % Personal i slutet av året, totalt % Flygplatser % Flygtrafikcentralerna % Huvudkontoret % Interna serviceenheter % Myndighetsverksamhet % 7

10 F L Y G P L A T S E N Ä R V A C K E R! Internationell i Finland HELSINGFORS-VANDA Transferdisken i utrikesterminalens nyaste tillbyggnad är enligt professor Pekka Salminen en av de bästa detaljerna som hans byrå har planerat på Helsingfors-Vanda flygplats. Till favoriterna hör också butiksgatan som byggdes för tio år sedan i samband med föregående tillbyggnad, och de stora triangulära takprismorna som turvis återspeglar dagsljus och artificiellt ljus in i terminalen. När jag planerade flygplatsen utgick jag från passagerarens synvinkel. Själv reser jag mycket, och jag tycker det är viktigt att flygplatsen är redig och servicen lätt att hitta. När passagerarna har situationen under kontroll kan de slappna av och använda de kommersiella tjänster som finns tillgängliga. Ljus, genomskinlighet och naturmaterial skapar en motvikt till stress. Glasväggarna hjälper passagerarna att gestalta utrymmet och att orientera sig: de vet var de är och vart de skall gå. Tillbyggnaden för fjärrtrafiken och trafiken utanför Schengen-området har ett vackert grått stengolv i finsk och kinesisk granit. I väggarnas träpaneler har använts björk och lönn. Mycket trä stod på både flygplatsens och arkitektens önskelista, konstaterar Salminen förnöjt. Trä är inte bara finsk skogsromantik, det vittnar också om finsk design och know-how, som båda hör till världens bästa. En flygplats är till sin karaktär internationell. I utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda syns det finska i servicens och terminalens kvalitet, som under de senaste åren har fått höga internationella betyg. Arkitektbyrå Pekka Salminen Oy: Tillbyggnad av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats ( ) Tillbyggnad av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats för fjärrtrafiken (2004) 8

11 9

12 F L Y G P L A T S E N Ä R V A C K E R! Ståtlig sevärdhet HELSINGFORS-MALM Helsingfors-Malms flygplats, dåvarande Helsingfors flygstation, invigdes år Den av arkitekt Dag Englund ritade administrations- och passagerarbyggnaden företrädde funktionalismen, den nyaste arkitektoniska stilriktningen, som förenade teknik, ändamålsenlighet och internationalism. Den ljusa och moderna flygplatsbyggnaden blev en symbol inte bara för Helsingfors flygstation utan för hela den unga republikens modernitet och tekniska utveckling. Mika Waltari skrev i tidskriften Suomen Kuvalehti om den nya flygstationen: På Helsingfors flygfält i Malm finns en ståtlig sevärdhet; efter att ha erfarit också andra flygfält kan man konstatera att vi inte på något sätt behöver skämmas. Detta är teknikens och vetenskapens senaste ord på flygfältsområdet... De byggnader som skapades för luftfarten hade en bottenplan som var ritad med tanke på verksamhetens art, och byggmaterialen var betong, stål och tidstypiskt glas. Den runda centralbyggnaden hade en stor central hall som nådde upp genom hela byggnaden och fick sitt ljus genom en rad fönster runt hela väggen högst upp. I bottenplanet, kring centralhallen, fanns de lokaler där allmänheten betjänades: det inhemska flygbolagets kontor med bagage- och avgångsavdelningar, tull, post och telegraf. Vänthallen för passagerarna låg några trappsteg upp. Från vänthallen ledde en trappa upp till restaurangen. Den runda centralbyggnaden hade två flyglar, en på var sida i rät vinkel mot varandra. I dem fanns bland annat en förstahjälpsstation, sovrum och dagrum för piloter samt ett rum för telefonväxeln. Helsingfors-Malm är den äldsta flygplatsen i bruk i Finland. DOCO- MOMO, en internationell organisation för skydd av modern arkitektur, har upptagit den på sin lista för Finland. Enligt museiverket är Malms flygfält en nationellt betydelsefull kulturmiljö, som borde bevaras som en fungerande helhet. Källor: Sini Koskimies: Unelma lentämisestä. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/2004. docomomo Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Helsinki Arkkitehti 7/

13 11

14 LUFTFARTSVERKETS SAMHÄLLSANSVAR Ekonomiskt ansvar Luftfartsverket producerar de tjänster flygtrafiken behöver på ett effektivt, ekonomiskt och säkert sätt. Med hjälp av nätverket av flygplatser och flygtrafiktjänstsystemet som omfattar hela landet och genom en skälig prissättning av vår service, går vi in för att skapa gynnsamma förutsättningar för reguljär flygtrafik i Finland, också på fälten med litet trafik. Som producenter av tjänster och infrastruktur för flygtrafiken påverkar vi hela det avsides belägna Finlands konkurrensförmåga. Goda flygförbindelser stöder det finska samhället och näringslivet genom att göra det lättare för människor och varor att röra sig i den globala världen, det må sedan gälla företag eller vetenskap, konst eller turism. Genom att fungera på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt kan Luftfartsverket investera i det som anses vara viktigt, särskilt i säkerhet och minskande av miljöolägenheterna. Tack vare sin sunda ekonomi kan Luftfartsverket varje år redovisa en del av sin vinst till staten, enligt det avkastningskrav som fastställts för oss. År 2005 var denna summa drygt 11 miljoner euro. Socialt ansvar Luftfartsverket är en aktiv samarbetspartner för flygbolagen, och strävar efter att reagera snabbt på flygbolagens och hela samhällets föränderliga behov. Försvarsmakten är en viktig kund, med specialbehov som Luftfartsverket är väl insatt i. Luftfartsverket bär ett samhälleligt ansvar genom att tillhandahålla räddningstjänster på begäran av staten och andra. Vid årsskiftet deltog Luftfartsverket i specialarrangemangen på Helsingfors- Vanda flygplats för att ta emot dem som återvände från tsunamiområdet i Asien. Luftfartsverket är en bra arbetsgivare som satsar på medarbetarnas välbefinnande, kompetens och arbetshälsa. Vår företagshälsovård har alltid hållit hög klass. Våra utvecklingsprogram beaktar ledarskap, yrkeskunskap och god arbetsatmosfär. 12

15 LUFTFARTSVERKET ÅR 2005 Ansvar för miljön Luftfartsverkets mål är en säker flygtrafik som fungerar regelbundet och ekonomiskt med minsta möjliga olägenheter för miljön. Luftfartsverket ansvarar naturligtvis för sin egen verksamhet, som flygplatsernas huvudman har vi ett delansvar för miljökonsekvenserna av verksamheten på flygplatserna. Att hantera flygplansbullret, minimera bosättningen i bullerzonen och minska miljöbelastningen av halkbekämpning och avisning av flygplan är centrala frågor i flygplatsernas miljöarbete. Luftfartsverket sorterar och tar hand om det avfall som uppstår i den egna verksamheten och sköter dessutom enligt avtal det avfall som uppstår hos företagen på flygplatserna. Värmeenergi-, el- och vattenförbrukningen på flygplatserna följs upp månatligen, och Luftfartsverket ställer varje år upp ett energisparmål. Luftfartsverket är en god granne. När det gäller miljöfrågor, särskilt flygplansbullret, för Luftfartsverket en aktiv dialog med både invånarna kring flygplatsen och myndigheterna. Luftfartsverket ger fritt ut information om verksamhetens miljökonsekvenser och om sitt miljöarbete, bland annat i den årliga miljörapporten. Kultur Luftfartsverket är med och utvecklar den finska arkitekturen genom stora investeringar i planering och byggande av passagerarterminaler och andra byggnader på flygplatserna. Samarbetet med de finska planerarna har burit frukt och rönt internationellt erkännande. Luftfartsverket har en stor konstsamling, och verken är till glädje för såväl flygpassagerarna som de anställda vid Luftfartsverket. HISTORISK FÖRÄNDRING VID LUFTFARTSVERKET: AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH MYNDIGHETEN GÅR SKILDA VÄGAR Den totalrevidering av luftfartslagstiftningen som inleddes år 2003 slutfördes , när republikens president stadfäste det av riksdagen godkända lagstiftningspaketet: Luftfartsverket fortsätter att driva flygplatserna i Finland och tillhandahålla flygtrafiktjänster, men för att sköta myndighetsuppgifterna i samband med luftfarten i Finland grundades en ny separat myndighet, Luftfartsförvaltningen. Luftfartsförvaltningen har inlett sin verksamhet från början av år var därför Luftfartsverkets sista år som luftfartsmyndighet i Finland. Den organisationsmodell där affärsverksamheten och myndighetsverksamheten sköts under samma tak har kommit till vägs ände. Bakom förändringen ligger särskilt de krav som den nya grundlagen och den nya affärsverkslagen ställer. Under år 2005 beredde sig Luftfartsverket inför förändringen. Myndighetsenheterna Luftfartsinspektionen och Enheten för luftfartspolitik måste lösgöras från organisationen, och kring dem skapades den nya myndigheten. Luftfartsverket beslutade också att ta i bruk en ny bifirma Finavia, för att bättre profilera sig gentemot myndigheten. För Luftfartsverket innebär den nya tydligare uppgiftsbeskrivningen främst en möjlighet att bättre koncentrera sig på serviceverksamheten och på behoven bland kunderna, både flygbolagen och passagerarna. 13

16

17 15 MILJONER FLYGPASSAGERARE Antalet flygpassagerare nådde under fjolåret rekordsiffror: via Luftfartsverkets flygplatser reste år 2005 för första gången totalt över 15 miljoner passagerare. Detta är 4 % fler än år Under året överskreds också en annan miljongräns, när antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats för första gången nådde över 11 miljoner. Också här var ökningen 4 %. I passagerarsiffrorna ingår både avresande och ankommande passagerare samt planbyten. Den internationella trafiken var särskilt livlig under året: passagerökningen var 7 % från år 2004, vilket är över genomsnittet i Europa. Inrikestrafiken däremot var lugnare än året innan. I början av året minskade passagerarantalen med 4 5 %, men mot slutet av året tilltog trafiken, och årssaldot för inrikestrafiken var bara 2 % färre passagerare än föregående år. Mätt i antalet passagerare var de livligaste flygplatserna efter Helsingfors-Vanda Uleåborg, Tammerfors-Birkala och Rovaniemi. På Uleåborgs flygplats överskreds för första gången passagerare och Tammerfors-Birkala var för första gången nära passagerare. Kuopio i sin tur hade för första gången fler än passagerare. På Tammerfors-Birkala var passagerarantalet 20 % större än året innan. Näst störst var ökningen på Vasa (+14 %), Kuopio (+6 %) och Björneborgs (+6 %) flygplatser. Den största minskningen i passagerarantalet noterades på Nyslotts (-32 %), Varkaus (-24 %) och Mariehamns (-19 %) flygplatser. LIVLIG FLYGTRAFIKMARKNAD Konkurrensläget var fortsatt skärpt särskilt inom den internationella trafiken, vilket kom till synes i en konsumentvänlig prissättning. Förändringen på flygtrafikmarknaden fortsatte och bolagen gick i allt större utsträckning över till bland annat prissättning i en riktning och frångick delvis de traditionella reglerna om tur-och-returbiljetter. Nya flygbolag på Helsingfors-Vanda var Nordic Solutions med reguljär trafik Helsingfors Mariehamn och Sun-Air med den nya reguljära rutten Billund Helsingfors Billund. Marknadsföringen av Nordic Solutions trafik sköts av Air Åland, med ett nytt koncept i Finland. Air Åland har varken flygplan eller operativ licens, utan flygningarna sköts av Nordic Solutions Air Services. Sun-Airs dagliga turer betjänar särskilt affärsresenärer till Asien, men också finska semesterresenärer till Danmark. En nykomling i chartertrafiken var Britannia Airways, som inledde trafik från Helsingfors till flera charterdestinationer och placerade ett eget plan på INRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 UTRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 UTRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 Övriga (13 st) 16 % Helsingfors-Vanda 50 % Jyväskylä 2 % Joensuu 3 % Kittilä 3 % Vasa 3 % Kuopio 5 % Rovaniemi 5 % Uleåborg 13 % Skandinavien 24 % Övriga Europa 61 % Övriga 2 % USA och Kanada 2 % Baltikum 4 % Asien 7 % Övriga 22 % EU 78 % 15

18 Helsingfors-Vanda. Också nya rutter öppnades, viktigast bland dem var Finnairs tur från Helsingfors till Kanton. Den reguljära internationella trafiken från de regionala flygplatsernas utvecklades positivt under året och som nya rutter inleddes reguljära flyg från Uleåborg och Vasa till Köpenhamn. De europeiska destinationerna med den största tillväxten var Rumänien (+115 %), Lettland (+65 %) och Kroatien (+63 %). Inom den reguljära trafiken hade Sverige (+4 %), Tyskland (+3 %) och Danmark (+15 %) de största passagerarantalen. Inom chartertrafiken var passagerarantalen störst till Kanarieöarna (+3 %), Grekland (-8 %) och Bulgarien (+41 %). BLUE1 UTMÄRKTE SIG I INRIKESTRAFIKEN I flygbolagens marknadsandelar skedde vissa förändringar under året. Finnair och Aero hade 63 % av alla passagerare, vilket är 5 % färre än år Blue1 tillsammans med SAS ökade sin marknadsandel från 12 % till 15 %. Blue1 klarade sig särskilt bra i inrikestrafiken, där passagerarantalet mer än fördubblades (+114 %). De tio största flygbolagen år 2005 mätt i antalet passagerare var Finnair och Aero, Blue1 och SAS, Finn- Comm och Golden Air, Lufthansa, Ryanair, KLM, Air Finland, British Airways, Fly Me och Malev. Fly Me klättrade under året från 15 till 9 plats, och passagerarantalet ökade med 86 % från år Under året informerade flera flygbolag om stora flygplansköp eller började förnya flygplansflottan. Finnair tog de första Embraer 170-planen i trafik och informerade om stora planköp under kommande år. Finn- Comm Airlines köpte 8 nya ATR42-plan och de första togs i trafik redan i slutet av året. KINA, JAPAN OCH THAILAND MEST POPULÄRA FJÄRRDESTINATIONERNA Asien fortsatte att öka sin popularitet som fjärrdestination i den internationella trafiken. Antalet resenärer översteg , vilket är 12 % fler än år Av Asiendestinationerna hade Kina (+16 %) och Thailand (+13 %) flest passagerare. De fjärrdestinationer som relativt sett ökade mest i popularitet var Brasilien (+117 %), Dominikanska republiken (+100 %) och Tunisien (+49 %). Mätt i antalet passagerare var tillväxten störst till destinationerna i Kina, Japan och Thailand. HELSINGFORS-VANDA GÅR BRA SOM GATEWAYFLYGPLATS Helsingfors-Vandas stärkte ytterligare sin roll som transitflygplats mellan Asien och Europa. Antalet gatewaypassagerare till Asien ökade år 2005 med hela 22 %, och även totalt ökade antalet gatewaypassagerare med 10 %. En gatewaypassagerare är en internationell transitpassagerare som kommer från utlandet och fortsätter till en annan utländsk destination. Finnair byggde ut sitt asiatiska nätverk genom att öppna en rutt till Kanton och sätta in fler flyg till tidigare destinationer. Denna trend innebär att Helsingfors- Vanda är ledande flygplats i Nordeuropa mätt i direkta flygförbindelser till Asien. FLER ÖVERFLYGNINGAR Antalet överflygningar har ökat under hela 2000-talet, och även i fjol var uppgången 5 %. Räknat i kilometer ökade överflygningarna med 6 %. På transpolar-rutten, som används vid överflygningar mellan Västeuropa och Asien, var tillväxten drygt 9 %. De viktigaste bolagen på rutten mellan Europa och Fjärran östern var Lufthansa, Japan Airlines och All Nippon Airways. Mest överflygningar hade SAS, Lufthansa och Japan Airlines, av vilka SAS var klart störst med 22 % av alla överflygningar. Skillnaden till följande flygbolag är betydande, eftersom tvåan Lufthansa hade 5 % av överflygningarna. Antalet operationer höll ungefär samma nivå som år 2004: antalet landningar minskade med 0,2 %. Räknat i ton ökade landningarna med 1 %. 16

19 FLYGTRAFIK 3,5 INRIKESTRAFIK milj. passagerare (avg + transfer) PASSAGERARANTAL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS milj. passagerare (avg + ank + transfer) 18 ÖVERFLYGNINGAR TAMMERFORS FIR 1000 flygningar 3,0 2, ,0 1, ,0 0, % 14% 13% -3% 8% -2% -10% -2% 6% -2% 8% 10% 10% 2% 5% 0% -4% 1% 10% 4% 7% 36% 31% -21% 6% 7% 2% -3% 14% 9% PASSAGERARE PASSAGERARANTAL PÅ FLYGPLATSERNA FLYGNINGAR milj. flygresor % 1000 passagerare (avg + ank + transfer) flygningar % -3% 2% 6% 14% -4% -6% % 10% 10% 2% 5% 1% -5% 2% 12% 5% Inrikes (avg + transfer) Int. reguljärflyg (avg + ank + transfer) Int. charter (avg + ank + transfer) 0 Uleåborg Tammerfors-Birkala Rovaniemi Åbo Kuopio Vasa Kittilä Joensuu % 2% 8% -3% 2% 1% -4% 0% 6% 0% Inrikes Internationell trafik Allmänflyget Militärflyget Överflygningar (EFES) PASSAGERARE I INTERNATIONELL TRAFIK Reguljärtrafik (avg + ank + transfer) Charter (avg + ank + transfer) milj. passagerare % 9% 9% 5% 4% 2% -3% 4% 14% 7% PASSAGERARANTAL PÅ FLYGPLATSERNA passagerare (avg + ank + transfer) 160-1% -2% Ivalo Jyväskylä -1% -4% -1% -16% Kuusamo Kajana 6% -19% 2% -32% -24% -15% Krononby Kemi-Torneå Björneborg Villmanstrand Mariehamn Nyslott Varkaus Enontekis Inrikestrafik FLYGFRAKT Internationell trafik 1000 ton % 5% -1% -5% 4% -13% -1% 27% 9% 2% 17

20 18

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000 1 (7) 03.05.2011 FINAVIAS DELÅRSRAPPORT 1.1.2011 31.3.2011: Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A ÅRSREDOVISNING 2008 250 TOKYO SEOUL SHANGHAI OTTAWA NEW YORK PEKING HONGKONG BANGKOK DELHI HELSINGFORS LISSABON OSLO STOCKHOLM TALLINN DUBLIN RIGA MOSKVA KÖPENHAMN VILNIUS LONDON AMSTERDAM MINSK BRYSSEL

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Luftfartsverkets miljööversikt

Luftfartsverkets miljööversikt 2002 Luftfartsverkets miljööversikt 9 L U F T F A R T S V E R K E T S M I L J Ö Ö V E R S I K T 2 0 0 2 tionsutställningar. Utgående från invånarnas och kommunernas respons och kommentarer justerades planerna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 Chicago new New York Toronto Helsingfors Dubai 2 Tokyo nagoya Nagoya osaka Osaka Finland på världskartan På Helsingfors-Vanda flygplats förenas Europa och Asien via den kortaste

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.09.2005 KOM(2005) 408 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om utveckling av en gemenskapspolitik för civil luftfart i förhållande till Australien 1.

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius Agenda 2014-10-07 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen Processer och dimensionering

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsen Att planera en flygplats Marcus Öberg, Pontarius If you have seen one airport, you have seen one airport. 2 Flygplatsen Landside/landsida Den del av en flygplats som inte är flygsida och omfattar

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28 365 möjligheter Årsberättelse 2010 På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22 FINAVIA 2010 365 möjligheter Årsöversikt 4 De viktigaste händelserna år 2010 8 Verkställande direktörens översikt 12 Finavia

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit

Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit KOMMUNALVALET 2017 Läs Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram yrittajat.fi/kuntavaalit Programmet sammanställer företagarnas åsikter och tips gällande: skatter och balanserad ekonomi näringslivspolitik

Läs mer

L U F T F A R T S V E R K E T. Miljörapport 2004

L U F T F A R T S V E R K E T. Miljörapport 2004 L U F T F A R T S V E R K E T Miljörapport 2004 Innehåll 3 Generaldirektör Mikko Talvitie: Än mer miljöeffektiva tjänster för flygtrafiken 4 Översikt av år 2004: På väg mot jämn distansflygning 7 Luftfartsverket

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer