Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankuellt Nr 8 Februari 2013"

Transkript

1 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor under flera år. Det är en lyckosam satsning, både för orten Storfors och för banken. Något vi självklart är oerhört stolta och nöjda med. Vidare drog vi under 2012 igång med projektet Drömjobbet. Också det ett mycket lyckat projekt. Men inte bara lyckat utan dessutom ett väldigt viktigt projekt där vi hjälper unga till entreprenöriellt tänkande och belyser vikten av samt visar på möjligheterna att driva eget. Drömjobbet är ett sådant projekt och jag uppmanar och utmanar alla verksamheter i våra kommuner att hitta sätt att hjälpa till med detta. Mer om Drömjobbet kan du läsa om i det här numret av Bankuellt. Kanske kan det få dig att bli inspirerad också? Självklart jobbar vi vidare med Drömjobbet i år också. Vi satsar till och med ännu mer och anställer fler drömjobbare. Det gör vi samtidigt som vi tillsammans med kommunerna fortsätter att driva projekten Entreprenörskap i skolan och Sommarlovsentreprenörer. Det handlar om att vi måste visa våra ungdomar att det finns en framtid här. Det går inte bara att bo utan också att verka i Bergslagen. Vare sig det gäller en anställning eller genom att starta eget företag. Bara vi får i oss lite mer entreprenöriellt tänkande. Men det gäller nog de flesta av oss. Ung som gammal. Christer Trägårdh Anders är ny chef i Lindesberg Före september 2012 när Anders Rosenholm blev anställd i banken som ny kontorschef för kontoret i Lindesberg hade han aldrig tidigare besökt Lindesberg. När han första gången kom hit överraskades han av hur fint staden ligger intill Lindesjön och hur många vackra byggnader som finns runt om i stadskärnan. - Det är inte bara vackert här, utan precis som jag är van vid från Kungsör så hejar man på varandra när man möts. Även om man inte direkt känner den man möter så ser man varandra. Och besöker man till exempel en affär så har alla tid att kallprata en stund. Det är trevligt, säger Anders Rosenholm. Anders understryker ofta att bytet av arbetsort bara varit en positiv upplevelse. Han tycker att det är påtagligt hur man i Lindesberg aktivt försöker jobba med att utveckla orten. Anders nämner snabbt Upplev Lindesberg och Linde City som kreativa exempel på hur man anstränger sig för att vända en negativ trend till något positivt. Man är på frågan väldigt tydligt och det finns mycket energi bland de som är inblandade och det är glädjande, menar Anders. Närhet till kunden, närhet till medarbetare och chef Anders Rosenholm kommer närmast från Västra Mälardalens Sparbank och kontoret i Kungsör. Han har också tidigare jobbat många år i Swedbank. För Anders är närheten till allt den stora skillnaden i att jobba i en mindre bank. I en mindre bank är närheten till kunden lika påtaglig som närheten till medarbetarna och chefen. Här kan man närsomhelst sitta ned och prata med VD eller närmaste chef. Du är med och påverkar banken, här och nu och inför dess framtid. Något du inte alls är i närheten av när du jobbar i en stor bank, förklarar Anders. När Anders fortsätter berätta om hur det Anders Rosenholm, kontorschef. var att arbeta i en stor bank så använder han ord som toppstyrt, direktiv och styrning. Orden använder han inte som om det vore något negativt, utan det är bara så det måste fungera i en stor organisation En sak som är påtaglig och tydlig i en mindre bank, och absolut i Bergslagens Sparbank, är att här är kunden, kundrelationen och kundsamtalet det centrala, inte den direkta försäljningen. Sen har också vi erbjudanden, men det viktiga är att samtalet mynnar ut i kundens behov och vad kan vi erbjuda för lösning, säger Anders. Lyhördhet och struktur är viktiga egenskaper som ledare Jobbet som kontorschef i Lindesberg är inte Anders Rosenholms första. Han har tidigare varit chef för Swedbank i Strängsnäs och Mariefred och innan han kom till Bergslagens Sparbank var han chef för Västra Mälardalens kontor i Kungsör. För Anders är lyhördhet och struktur två viktiga ledord i ledarskapet. u Sociala medier skapar möjligheter sid 2 u Mobilen - din nya plånbok sid 4 u Drömjobbet gav Emma mod sid 6

2 Bankuellt nr 8 Jag uppfattar mig själv som lyhörd i mitt ledarskap men jag vill också ha struktur och ordning och reda. Och det ska vara rent och snyggt. Jag har alltid förvarnat när jag börjat på ett nytt ställe att det kommer att kosta en del pengar för att fräscha upp. Det första intrycket har betydelse för den totala upplevelsen, oavsett om det rör sig om ett bankkontor eller en stadskärna. Vi förvaltar andras pengar och ingenting får uppfattas som slarvigt eller rörigt. Och jag har kunnat konstatera att resultat och lönsamhet är förenat med ordning och reda, betonar Anders. Det är inte bara på kontoret som ordning och reda gäller för Anders. Även i förhållandet till kunden framhåller han hur viktigt det är och nämner som exempel att det är viktigt med hur man pratar med kunden, att man är medveten om att hålla informationen saklig och riktig och att riskbedömningen ligger på rätt nivå. Banken är en motor i samhället En av de viktigaste funktionerna som en bank har i ett samhälle är att se till att det finns kapital på marknaden som skapar nödvändiga förutsättningar för utveckling och tillväxt. Rollen som kapitalförsörjare är i allra högsta grad något som också gäller för Bergslagens Sparbank. Banken har ju en oerhört viktig roll i Lindesberg, säger Anders. Vi är ju en motor som ser till att det finns tillgång till pengar på marknaden. Mår Lindesberg bra och utvecklas positivt, så mår ju också banken bra och har möjlighet att utvecklas. Nu är det inte rollen som kapitalförsörjare som är Bergslagens Sparbank enda roll i Lindesberg. Anders berättar att man också satsar resurser på att aktivt delta i flera intresseorganisationer som finns. Banken är representerad i styrelserna för Uppdrag Lindesberg och Upplev Lindesberg. Banken har också personer engagerade i Linde City och Företagarna. Vi försöker vara en positiv kraft också utanför den normala bankverksamheten. Vi måste vara med och bidra med annat än bara ekonomiska muskler, betonar Anders. Engagemanget syftar givetvis till att utveckla Lindesberg så att människor väljer staden som bostadsort. Sker detta så ökar den totala marknaden på ett sätt som gör att det också blir intressant för företagen att etablera sig på orten. Måste vara attraktivt att bo i Lindesberg Bergslagens Sparbank vill definitivt blanda sig i diskussionerna för att skapa bättre förutsättningar för människor att flytta till Bergslagen. För Anders del är perspektivet i första hand Lindesberg och han ser en fara i att det inte byggs några lägenheter. Visst kan det kännas angenämt att som fastighetsägare ha en stor andel av beståndet uthyrt, men sett i ett längre perspektiv så skapar man ett problem, säger Anders. Generationsskiftet försvåras när de som vill sälja inte har någonstans att ta vägen. Det samma gäller för de som söker sin första lägenhet. Jag ser framför mig tre områden som är viktiga och som måste utvecklas för att göra Lindesberg attraktivt som ort dit människor vill flytta, fortsätter Anders. Dels det som redan är nämnt, att det måste byggas fler nya lägenheter, dels måste vi påverka så att infrastrukturen blir ännu bättre, främst mot Örebro. Sedan är det också viktigt att satsa på att hålla staden snygg och fräsch, man ska inte underskatta det kosmetiska. Som exempel nämner Anders att det borde finns nyplanteringar och blomlådor utplacerade i staden på sommaren, att promenadstråken är fräscha och rensade från ogräs och skräp och att gator och torg är hela och rena. Den visuella upplevelsen har stor betydelse för de känslor man får för staden, oavsett om man bor här eller bara är på besök, avslutar Anders. 2 ANDERS ROSENHOLM Snart 48 år. Gift med Merja Bor idag i Arboga, intill Hjälmare kanal Uppväxt utanför Södertälje Spelar golf Ägnar mycket tid åt hus och trädgård 1987 startade karriären i Första Sparbanken Senast i Västra Mälardalens Sparbank Aktuell som ny kontorschef för kontoret i Lindesberg Sociala medier skapar nya möjligheter Vanligtvis är det något av Facebook, Twitter eller Youtube vi tänker på i samband med att sociala medier diskuteras. Många ser de sociala medierna som en plats där du som privatperson berättar om dig själv, vad du ska göra eller vad du precis gjort, i stort och smått. De sociala medierna är på väg att bli något mer, något mycket större. Redan idag ser vi exempel på att de sociala medierna används som en kommunikationskanal för snabb och effektiv spridning av marknadsföring och information. Mun till mun-metoden har i alla tider varit den informationsmetod som varit effektivast och mest tillförlitlig. Självklart litar vi på en vän som i förtroende berättar om något, oavsett om det är en berättelse om en händelse eller ett personligt omdöme om bekvämligheten i ett par skor han eller hon just köpt. Så har det varit i alla tider och så är det fortfarande. Skillnaden mellan då och nu är att allt går så mycket snabbare och når så många fler. Ett inlägg på Facebook kan blixtsnabbt få en spridning till tusentals personer och ett filmklipp på Youtube kan på kort tid få miljontals klick - över hela världen! Detta har nu fler och fler företag upptäckt. Från att tidigare varit hänvisade till att enbart använda

3 3 traditionella reklamkampanjer med helsidesannonser i tidningar, affischer på stan och dyra reklamfilmer på bio och TV, så börjar fler och fler av de stora företagen att kommunicera och integrera med sina kunder via sociala media. Och efter kommer de mindre företagen. Effekten av att aktivt integrera och kommunicera i syfte att sälja sina produkter via sociala medier är fortfarande otydliga och ingen har ännu inte lyckats mäta den direkta effekten. Det är ju ändå lätt att konstatera det faktum att människor tillbringar mer och mer tid åt att medverka i sociala medier, då blir också de sociala medierna en marknadsplats att räkna med, eftersom det är där kunderna finns. Genom de sociala medierna eftersträvar företaget nya möjligheter till att nå en fruktsam relation med kunden. Och genom relationen vill man att företagets personlighet ska komma att likställas med den produkt man säljer. På så sätt kopplas varumärket, d v s företaget, ihop med produkten man säljer och den potentiella kunden på ett personligt, nästan vänskapligt sätt. Kundernas position förstärks Genom integreringen och interaktionen som sker på de sociala medierna blir ingen större än den andra. På så sätt blir även Bankuellt nr 8 kontakten mellan den lilla människan (de kan ju bli många på mycket kort tid) och det stora företaget tydlig, men framför allt synlig. När kunden på det här sättet blir synliggjord för företaget kommer också företaget inta en mer lyhörd och ödmjuk hållning. Ett bra exempel på detta inträffade i januari 2010 i samband med den stora jordbävningen på Haiti. När människor började skänka pengar till offren via SMS till olika bidragsorganisationer uppmärksammades det av twittrare och bloggare att telefonbolagen tog ut en avgift på runt 5 kronor för varje skickat SMS. En avgift som drogs direkt ifrån de skänkta pengarna innan de skickades vidare till bidragsorganisationerna. Snabbt växte stormen på alla sociala medier och inom ett dygn hade alla telefonbolagen tagit bort sina administrativa avgifter. Telia gick längst och förutom att plocka bort avgifterna så skänkte man själva 5 kronor per SMS till de drabbade. Kommunikationen mellan företaget och företagets kunder, som mer och mer fördjupas via de sociala medierna, kanske mer rättmätigt kan benämnas som en konversation. Slutsatsen blir då, att så länge denna konversation stärker företagets varumärke ökar möjligheterna för kunderna att påverka företaget i den ena eller andra riktningen. Sociala medier som fenomen har en kort historik. Ännu kortare är historiken för sociala medier som marknadsplats, där företagets medverkan är en del av marknadsföringen. Olof Svanberg är en ung entreprenör som i höstas startade företaget SocialWebGroup tillsammans med en kamrat. Olof är ännu bara 18 år och har några månader kvar innan han tar studenten efter avslutade gymnasiestudier. Bankuellt träffar honom på hans kontor i centrala Örebro för att diskutera och lyssna lite kring fenomenet sociala medier, och på vilket sätt det kommer att påverka företagsamheten i framtiden. Sociala medier ett effektivt sätt att marknadsföra sitt företag på nätet. Det är de unga som nappar först på nya trender, sen följer de äldre efter och sen hakar företagen på. Samma trendmönster har man sett förr och sociala medier är inget undantag, inleder Olof. Entusiastiskt berättar Olof vidare om hur man som företagare bäst ska utnyttja, i första hand Facebook, i sin marknadsföring och försäljning. Facebook har fantastiskt stor kundbas och du kan om du till exempel gör en annons på Facebook välja din målgrupp ganska exakt. Du kan begränsa din målgrupp geografiskt eller ange ett givet åldersspann. Sen betalar du Facebook per klick. Olof berättar vidare att Facebook är mycket strukturerat och att man lätt kan följa hur mycket pengar som hittills använts och vilken effekt man uppnått. Bland annat går det att följa hur många som sett annonsen, hur många som har gillat den och hur många som har klickat sig vidare. Innan man kommit så långt att man aktivt kan marknadsföra sig på Facebook måste företaget registrera sig. Enligt Olof Svanberg gör många misstaget att lägga upp en Facebookprofil som en person som man sen vill att andra ska lägga till som vän. Istället ska man lägga upp en offentlig profil som andra sedan kan gilla. När någon sedan gillar sidan så ser alla dens vänner samma sak. På så sätt når man som företag snabbt ett stort antal människor. Andra tips, understryker Olof, på en effektiv Facebook-sida är att alltid Olof Svanberg, 18 år och entreprenör. Startade SocialWebGroup som ett UF-företag med registrerade det som AB i oktober ha den uppdaterad, att man är aktiv med inlägg och använda sig av intressanta bilder. Allt för att också få de som gillar att bli aktiva. Alla företag har nytta av att bli aktiva på Facebook och andra sociala medier. Till exempel kan Facebook vara en ypperlig plats att upprätthålla sin kundservice på. Kunder når företaget snabbt och enkelt samtidigt som företaget också på ett enkelt och personligt sätt kan hålla kontakten. Butiker är enligt Svanberg ett

4 Bankuellt nr 8 4 blir ointressant. Många vill ha begränsningar, gillar man fotboll så vill man prata fotboll med dem som begriper fotboll. Inte med någon som bara har åsikter utan några som helst grundläggande kunskaper. För det andra. Säljer du varor i ditt företag är web-shopen nödvändig i framtiden. Näthandeln ökar dramatiskt, och den kommer fortsätta att öka. annat bra exempel på företag som snabbt kan få ut positiva effekter av en bra Facebook-sida, t.ex. genom att kontinuerligt återkomma med bra erbjudanden. Youtube och Twitter är andra sociala medier som, om de används rätt, kan bidra till företagets möjligheter att lyckas bättre än sina konkurrenter. På Youtube finns möjlighet att lägga upp inslag om företaget eller om företagets produkter. Instagram är ett annat, relativt nytt socialt media, som sätter bilden mer än ordet i centrum och som används att dela med sig av bilder mellan olika medier. En bra hemsida, gärna med en egen web-shop, förstärker chanserna till ökad försäljning, menar Olof. Ett av de viktigaste syftena med ditt engagemang på olika sociala medier är att styra trafik till din hemsida. Väl på hemsidan har du kundens odelade uppmärksamhet, fortsätter Olof. Därför är det också viktigt att alltid hålla hemsidan intressant och uppdaterad. Facebook är för primitivt för att sälja på, utan det måste ske från hemsidan. Gör därför inte annonser på Facebook som driver kunden till din Facebook-sida utan SocialWebGroup hjälper ert företag att på ett modernt, kostnadseffektivt och enkelt sätt nå er målgrupp via webb, appar och sociala medier. styr istället alltid kunden till företagets hemsida, det är där försäljningen sker, understryker Olof. Olof Svanberg betonar flera gånger hur viktigt det är med en säljande hemsida. Ska man gå ännu ett steg längre för en utvecklad försäljning via internet, är en web-shop det absolut bästa alternativet. Visst, det går att sälja lokalt direkt via Facebook med erbjudanden typ köp tre betala för två, men du får sällan kunder utanför din lokala marknad att köpa. Med möjlighet att handla direkt på nätet utökas marknaden till hela Sverige, till och med hela världen. Ser du några trender inom sociala medier? Vad händer i framtiden? Ja, tror mig se fyra områden där det kommer hända en del. För det första tror jag att Facebook och Twitter kommer att delas upp i mindre sidor, mot mer intresseinriktat innehåll. Twitter är hur stort och brett som helst. Du kan prata med vem som helst, om vad som helst. Och det tycker många i längden För det tredje blir det viktigt att följa ungdomarnas mönster, det blir därför nödvändigt att i framtiden än mer än tidigare hålla koll på trender bland ungdomarna. De är redan på nätet och de kommer fortsätta att vara där. För att lyckas få en kommersiell framgång är det nödvändigt att vara där kunderna är, och kunderna är idag redan på Facebook, på Twitter och på Youtube och liknande. För det fjärde tror jag att de mest framgångsrika företagen i framtiden kommer ha folk som är anställda bara för att hantera företagets närvaro på nätet via de stora sociala nätverken, avslutar Olof Svanberg. Olofs tips om hur ditt företag bäst nyttjar sociala medier. 1. En stilren sida. Det ger ett professionellt intryck. 2. Aktiv sida. Nyheter, nya inlägg och nya bilder. Men inte hela tiden så du spammar nyhetsflödet! 3. Balans mellan bild och text. 4. Integrera med de som gillar. 5. Marknadsför din Facebook-sida via traditionella media. Få många att gilla. 6. Styr från Facebook till din hemsida. Mobilen din nya plånbok Mobilen har redan kunnat användas som betalningsmedel en tid, bland annat har det gått att betala bussbiljetten eller parkeringsavgiften via SMS. Nu, i och med introduktionen av Swish, tas nästa steg. I stället för en läderplånbok med sedlar, mynt och kreditkort blir mobilen i framtiden vår nya plånbok med möjlighet att snabbt och smidigt betala tillbaka hundralappen man lånade av kompisen förra veckan, dela på tipsvinsten eller betala insamlingen till arbetskamratens 50-årspresent. Swish är i första skedet framtaget för att gälla för överföring av pengar mellan privatpersoner.

5 5 Swish är ett samarbete mellan de större bankerna i Sverige som nu tillsammans har lanserat tjänsten. Sannolikt är detta bara början på en förändring av vårt framtida betalningsmönster. Med hjälp av mobilen och ett mobilnummer kan du nu överföra pengar till en annan persons bankkonto, oavsett bank. Överföringen sker omgående och mottagaren ser direkt att pengarna gått in på sitt bankkonto. Det som krävs för att det ska fungera är att både avsändaren och mottagaren av pengarna är anslutna till Swish. Båda ska också ha laddat ned Swish-appen som finns tillgänglig i AppStore eller på GooglePlay. Anslutningen till själva tjänsten görs i internetbanken där kopplingen mellan mobilnumret och bankkontot sker. För att tjänsten ska vara trygg och säker för alla användare krävs också att man är ansluten till Mobilt BankID. Med Mobilt BankID legitimerar man sig för att komma in på tjänsten, och där godkänner man också alla transaktioner innan de genomförs. Den främsta fördelen med Swish är att mobilen är ansluten direkt till ett bankkonto. Kort innebär det, att en betalning dras från bankkontot och en inbetalning hamnar på det anslutna bankkontot i samma ögonblick som transaktionen genomförs. Andra tjänster som finns på marknaden och som påminner om Swish, kräver ett uppsamlingskonto inom det specifika betalningssystemet. För att de pengar man har samlat ihop inom det specifika betalningssystemet ska kunna disponeras utanför systemet, krävs en överföring till ett befintligt bankkonto. En överföring som ofta är belagd med en extra avgift. Smidigt att skicka eller ta emot pengar Swish är lika enkelt att ansluta till som att använda. Utförliga steg-för-steg instruktioner samt en instruktionsfilm finns på bankens hemsida. Det är bara att följa instruktionen så är man snabbt ansluten och tjänsten finns tillgänglig i mobilen. Värt att känna till är att säkerheten är mycket hög och att Swish är lika säkert som internet- och mobilbanken. Varje inloggning och varje överföring måste godkännas med e-legitimationen Mobilt BankID. Är man inaktiv under några minuter måste man legitimera sig på nytt med MobiltBankID för att kunna fortsätta. Det är alltså bara den som har lösenordet som kan genomföra en överföring. En trygghet om man till exempel skulle tappa mobilen. När väl mobilnumret är anslutet och appen på plats i mobilen är det bara att skicka eller ta emot betalningar. Att skicka görs enkelt i några få steg; öppna appen och klicka på Betala mitt på skärmen, fyll i mobilnummer och belopp och klicka på Betala. Genast kommer en bekräftelsesida fram med besked att en överföring har skickats. Samtidigt får mottagaren besked i sin mobiltelefon att en insättning skett på kontot. I samband med betalningen kan man också skicka ett meddelande till mottagaren på upp till 50 tecken. På sidan för Swish finns också en hjälpknapp som är rik på information om tjänsten. Hjälpsidan är uppbyggd med frågor och svar inom olika områden och här får man svaren på det mesta en nybörjare behöver. Sidan innehåller också en knapp för händelser där alla transaktioner finns noterade med tidpunkt för transaktionen tillsammans med information om transaktionens mottagare/avsändare samt belopp. Det finns också möjlighet att klicka fram ytterligare information om transaktionen, till exempel om avsändaren skickat ett meddelande med transaktionen. Framtidens plånbok är redan här Redan tidigare har ju mobiltelefonen kunnat användas som betalningsmedel, till exempel för betalning av bussbiljetten och parkeringsavgiften. Mobilen har till och med kunnat användas som dörröppnare för toalettbesöket. Nästa steg blir att kunna använda mobilen som betalningsmedel direkt i butiken. Tekniken finns redan, men det krävs också att handlarna hinner med att investera i nödvändig utrustning samtidigt som alla inblandade parter måste känna att introduktionstidpunkten är rätt. Här är inte frågan om utan när mobilen förstärker sin position som framtidens betalningsmedel. Bankuellt nr 8 Vad är Swish bra för? Betala tillbaka hundralappen jag lånade av pappa förra veckan. Insamlingen av pengar till min arbetskamrats 50-årspresent Betala min auktionsvinst på Tradera. Betala mitt köp på Blocket. Dela på restaurangnotan. Sätta in pengar på sonens klasskonto inför skolresan. Anslut dig till Swish steg för steg Har du redan MobiltBankID installeratbehöver du inte göra steg 4 och 5, utan gå direkt från steg 3 till steg Logga in på internetbanken och välj Betala/Överföra 2. Under Betala/Överföra klickar du på Beställ mobilbetalningar Swish 3. Anslut dig till Swish. 4. Beställ Mobilt BankID 5. Ladda ner och aktivera MobiltBankID (App Store eller Google Play) 6. Ladda ner och aktivera Swish-appen (AppStore eller GooglePlay) På bankens hemsida finns flera instruktions filmer som visar hur du kommer igång och hur du utför de vanligaste ärendena. Priser Tjänsten är kostnadsfri fram till den 30 juni Därefter 5 kronor i månaden + 1 krona per genomförd betalning. Nyckekund och Private Banking 1 krona per betalning. Kostnadsfritt för ungdomar år.

6 Bankuellt nr 8 Drömjobbet gav Emma modet att start eget Sex ungdomar fick under sommaren 2012 chansen av Bergslagens Sparbank att pröva sina färdigheter som företagare. Emma Sundman var en av dem som tog chansen. Bankuellt har träffat henne för att kolla hur det har gått. Bankens primära syfte med projektet är att förbättra och förstärka entreprenörsandan i Bergslagen. Ett annat viktigt syfte är att låta ungdomar få chansen att lära sig mer om företagande och helst starta och driva sin verksamhet vidare. Banken måste hjälpa till för att få igång tankarna kring entreprenörskap och starta företag i större utsträckning än vad som sker idag, och det måste börja i tidigare åldrar, säger sparbankens VD Christer Trägårdh. När Emma Sundman var tretton år skaffade familjen sig en enkel digitalkamera. Då väcktes hennes intresse för fotografering, ett intresse som växt sig allt starkare sedan dess. Datorn kom också tidigt in i bilden och hästintresset har funnits där sedan barnsben. Genom sparbankens projekt Drömjobbet fick Emma chansen att kombinera sina stora intressen. Hennes affärsidé är att åka runt på olika hästtävlingar och fotografera tävlingarna, för att sedan sälja bilderna till hästägare och ryttare. Verksamheten som hästfotograf kompletterar hon med att också göra hemsidor, annonser och en och annan trycksak. Hittills har det blivit flera uppdrag från hästföretag, bland annat hingsthållare som vill ha hjälp med sin marknadsföring inför kommande betäckningssäsong. Hästarna och allt som är kopplat till dem är mycket ett våroch sommararbete. Därför försöker jag nu att hitta nya kunder som inte är direkt kopplat till hästar, bara för att få en bredare kundbas. Sin egen marknadsföring sköter hon enbart via Facebook. Där har jag möjlighet att berätta om vilka tävlingar jag ska besöka och samtidigt kan jag visa vad jag har gjort tidigare. Alla mina kompisar har kompisar som har kompisar, och många är hästintresserade så mina olika budskap och erbjudanden når snabbt ut till många. Emma har bara bra saker att säga om Drömjobbet och menar att projektet gav henne såpass mycket inspiration och energi att det var det som till slut avgjorde att hon vågade satsa på att starta eget företag. Vad var bäst med Drömjobbet? Att man fick träffa företagare som redan var etablerade och som lyckats. Bland annat fick vi träffa killarna som byggt upp och nu driver nätsajten laget.se. De killarna startade också sitt företag under tiden de gick i skolan. Drömjobbet har också öppnat nya dörrar för Emma. I somras fick de sex som deltog i Drömjobbet möjlighet att medverka vid EMAX, ett forum för unga entreprenörer mellan år där man under fyra intensiva dagar på Örebro Universitet bland annat fick delta i flera föreläsningar, sociala aktiviteter, nätverkande och workshops. Genom Drömjobbet fick också Emma tips om ett länsstyrelseprojekt kallat Uppstart 124. Där får unga företag, precis som i Drömjobbet, stöttning och inspiration i sitt företagande. Skulle du tacka ja till Drömjobbet igen om du fick chansen? Ja det skulle jag absolut göra. Man få träffa ungdomar i ens egen ålder som också vill starta eget. Alla har samma mål. Drömjobbet gav mycket motivation och en stor portion mod. Och alla var så positiva. Man blev verkligen pushad till att fortsätta, avslutar Emma. 6 Bankuellt nr 8 februari 2012 Ansvarig utgivare Christer Björk Text och form CK Reklam & Marknadsföring Bergslagens Sparbank Christer Karlsson /

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet nr 4 2010 en tidning från regionplanekontoret DIGITALA MÖTESPLATSER WEBBEN Regionens internetanvändare så använder vi världens största mötesplats. sid 3 GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014

bra Restaurang Statt ANRIKA LYFTER MED NYA ÄGARE OCH NYTÄNK NYHETSBREV SÅ SKAPAR DU ETT ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 3 HÖSTEN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. bra SÅ SKAPAR DU ETT

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer