ÅRSREDOVISNING Rasta Group AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007. Rasta Group AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Rasta Group AB (publ)

2 INNEHÅLL Rasta Group Siffror Vd har ordet...5 Rasta Group...6 Marknaden...8 Affärsområde Serviceanläggningar...9 Affärsområde Arenarestauranger Kvalitets- och miljöarbetet Fastigheter Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsstyrning Styrelsen Ledande befattningshavare Förvaltningsberättelse Noter till de finansiella rapporterna Revisionsberättelse Planerade rapporttillfällen 2008 Årsstämma maj 2008 Delårsrapport jan-mars maj 2008 Delårsrapport jan-jun augusti 2008 Delårsrapport jan-sept oktober 2008 Bokslutskommuniké 2008 Februari 2009

3 DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2007 RASTA GROUP AB har sitt säte i Göteborg och är listat på First North, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamnet RAST. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och hade vid årsskiftet ca aktieägare. Rasta Group bedriver verksamhet i: Affärsområde Serviceanläggningar - Bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 18 vägnära lägen samt en varuhusrestaurang i Sverige. Affärsområde Arenarestauranger - Bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi i Göteborg. VÅRT MÅL är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis arenarestauranger, restauranger i köpcentra, personalmatsalar och/eller servicenläggningar. Historik rekordår för Rasta Förvärv av restaurang, konferens och kiosk på Ullevi Se våra siffror på nästa sida! HÄNDELSER Rekordår för Rasta 2007 är det resultatmässigt bästa året för Rasta någonsin. Omsättningen ökade till 319 mkr (240 mkr) inklusive franchisetagare en ökning med 33%. Utöver detta säljs bensin, diesel och IDS för ca 450 mkr. Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till (5 531) tkr - en ökning med 414% mot MARS - Övertagande av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi Från mars månad övertog Rasta Group verksamheten i Ullevi Konferens och Kiosker AB i Göteborg. Företaget driver sedan 1993 all restaurang, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. JUNI - Rastas huvudägare konverterar till aktier Rastas huvudägare aviserade i juni att man avsåg konvertera i enlighet med villkoren i Rasta konvertibla skuldebrev 2004/2007. Konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev 2004/2007 om nominellt tkr skedde till kursen 0.10 kr/aktie. Detta medförde en ökning av aktiekapitalet med 980 tkr och en ökning av överkursfonden med tkr. JANUARI-JUNI - Nyetableringar Under året har Rasta serviceanläggningar kompletterat verksamheten genom förvärv av fyra anläggningar; Götene (butik öppnade 19 januari och restaurang den 15 juni) Sjöboda Öst/Väst (öppnade den 1 februari) och Mölletofta (övertogs per 16 april). JUNI - Rasta Ödeshög Årets öretagare 2006 Ödeshögs Kommun och Ödeshögs Näringsliv utsåg i juni Rasta Ödeshög till Årets Företagare 2006 i Ödeshög med motiveringen: Rastas koncept tillsammans med personalens engagemang har utvecklat Rasta Ödeshög till en fullserviceanläggning som lyckats locka av folk från E4 för att besöka orten. JUNI - Avyttring av anläggning i Lilla Edet Per 30 juni träffades överenskommelse med franchisetagaren av anläggningen i Lilla Edet att driften ska ske utanför Rastas koncept och i samband med detta avyttrades fastigheten med en reavinst på ca 4,4 mkr. DECEMBER - Högsta kreditvärdighet 13 december 2007 utfärdade UCAB ett riskintyg där man intygar att Rasta Group AB har högsta kreditvärdighet enligt UC Risk, Riskprognos 0.08% och Riskklass 5. HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT APRIL Förvärv av Tönnebro Värdshus Rasta har förvärvat Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus. Anläggningen ligger mycket strategiskt längs E4 mellan Gävle och Söderhamn. Anläggningens omsättning är ca 50 mkr i restaurang och butik, dessutom säljs för ca 80 mkr bensin, diesel och IDS. Tillträde sker 1 april JULI Drift på ÅbyTravet Rasta Group och ÅbyTravet har träffat en överenskommelse om drift av all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på travbanan i Mölndal. Tillträde sker ÅbyTravet kommer tillsammans med Rasta att investera så att restaurangerna och kioskerna får ett nytt utseende och utbud. Omsättningen uppgår f.n till 20 mkr på årsbasis Snapcat AB genomgår en företagsrekonstruktion och beslutar att byta verksamhetsinriktning. Bolaget förvärvar Rasta Sverige AB som består av 14 väganläggningar. Antal aktieägare ca 750 st. Snapcat byter namn till Rasta Group. En fulltecknad nyemission genomförs. Antal aktieägare ca st. Bolaget byter listningsplats till First North. Ullevi Konferens och Kiosker AB förvärvas. Antal aktieägare ca st. Övertag av verksamheten på Ullevi Konferens och Kiosker AB. Antal aktieägare ca st.

4 SIFFROR 2007 Verksamheten har under 2007 uppvisat en mycket positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen (21 673) tkr, vilket är en ökning med 61% mot samma period Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen (13 315) tkr, vilket är en ökning med 99% mot samma period Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till (5 531) tkr, vilket är en ökning med 414% mot samma period Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning med 37% mot 2006 och för jämförbara anläggningar är ökningen 9% jämfört med Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till ( ) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på ( ) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit (3 971) tkr. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca (ca ) samt lastbilsdiesel ca (ca ). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året (14 222) tkr. Entrén på Rasta Götene FLERÅRSÖVERSIKT Tkr Omsättning Omsättning inkl. franchise ( ) ( ) ( ) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt RESULTAT- och OMSÄTTNINGSUTVECKLING Affärsområde ARENARESTAURANGER RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

5 Jan Bengtsson, vd Rasta Group VD HAR ORDET Under vårt mest vinstrika år hittills tog Rasta Group steget från att vara moderbolag för en kedja med serviceanläggningar till etablering inom ytterligare ett affärsområde, Arenarestauranger. Utsikterna till ytterligare expansion ser goda ut, vi fortsätter att studera möjligheter och att välja med omsorg är det resultatmässigt bästa året för Rasta någonsin. Vårt långsiktiga arbete som omfattat investeringar i utveckling av medarbetare och koncept, ett breddat utbud som kompletterats med externa varumärken, renovering och ombyggnationer, har börjat visa resultat. I vårt nya affärsområde Arenarestauranger övertogs i mars Ullevi Konferens och Kiosker AB som bedriver all konferens-, restaurang- och kioskverksamhet på Ullevi i Göteborg. Verksamhetsåret har haft flera höjdpunkter och även resultatmässigt har det varit ett bra år fyller Ullevi 50 år, vilket innebär ett flertal evenemang, ex.vis konserter med Bruce Springsteen ( biljetter såldes på två timmar!), motorsport och fotboll med mera, som siar om goda intäkter för vår verksamhet. Under året har Rasta serviceanläggningar kompletterat verksamheten med förvärv av ytterligare fyra anläggningar. Av våra tre kundkategorier; yrkestrafiken, busstrafiken och privatresenärer kan vi konstatera att samtliga ökat sina besök på Rasta under 2007, speciellt inom privatresandet där exempelvis antalet barnportioner nästan fördubblats. Rasta Group har en tydligt uttalad strategi om fortsatt expansion de närmaste åren. Men det är inte en expansion till varje pris, utan en expansion under kontrollerade former. Vi har under året utvärderat ett flertal affärsmöjligheter som vi valt att inte gå vidare med av olika orsaker (dålig lönsamhet, få eller inga synergieffekter etc). Vår strategi har tidigt under 2008 gett utdelning med två starka kompletteringar av vår verksamhet: I april blev det klart att Rasta Group adderar ytterligare en verksamhet till affärsområdet Arenarestauranger. Det är restaurang- och konferensverksamheten på Åby Travbana i Mölndal där Rasta Group vann en upphandling över flera större konkurrenter. Tillsammans med Åby Travet, som under de närmaste åren kommer att genomgå omfattande om- och utbyggnationer, kommer vi uppdatera och utöka restaurang- och konferensutbudet att passa en bredare publik. Förvärvet av en av Sveriges större väganläggningar, anrika Tönnebro Värdshus vid E4 mellan Gävle och Söderhamn, är en värdefull utökning av Rastas geografiska täckning av Sveriges vägnät. Förvärvet genomfördes i april Arbetet med att se över intressanta förvärv än ständigt pågående. Vi utvärderar noggrant varje möjlighet till en bra affär samtidigt som vi lägger mycket kraft på att utveckla den befintliga verksamheten. På så vis bygger vi ett långsiktigt stabilt företag med en stark balansräkning. Regeringens förslag till sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar upp till 26 år, från 1 januari 2009, kommer att inverka positivt på Rasta Groups verksamhet om det går igenom. Ytterligare en positiv möjlighet är regeringens löfte att driva frågan om en momssänkning för branschen. Vårt stora interna kompetensutvecklingsprojekt, Team Rasta, som startade under 2006 summerades i mars månad då vi samlade alla våra medarbetare under två dagar. Fokus låg på såväl gruppens som den enskilda individens kompetens och välmående. Projektet har fått ett mycket positivt mottagande hos såväl medarbetare som ledning och under hösten har delar av projektet fortsatt ute på våra anläggningar. Centralt har vi under andra halvan av 2007 arbetat med att se över våra interna strategier kring kvalitet och miljö. Denna översyn har resulterat i att vi under första kvartalet 2008 börjat ISO-certifiera våra anläggningar gällande Kvalitet och Miljö. Vi är lyhörda för kritik och stärks av beröm till våra medarbetare för god mat, bra service och för deras engagemang. Under 2008 kommer vi på Rasta Group att arbeta vidare med vårt kvalitets- och miljöarbete. Koncernen kommer att fortsätta expandera, organiskt och genom att söka förvärv som passar in med befintlig verksamhet. Trots osäkerheten kring konjunkturutvecklingen tror vi på en positiv marknadstillväxt framöver om än inte i samma takt som Tillsammans med medarbetare och partners ser jag fram emot att föra Rasta Group vidare mot en positiv utveckling även Jan Bengtsson Vd Rasta Group RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

6 RASTA GROUP AB Förberedelse för fest för 400 personer på Ullevi Lounge är det resultatmässigt bästa året för Rasta Group någonsin. Koncernen visar en omsättningsökning med 37% för året, varav för jämförbara anläggningar en ökning om 9%. AFFÄRSIDÉ Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund. MÅL OCH STRATEGI De mål vi har satt upp för de närmaste åren är Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt Att den rörelse som finns i Bolaget idag ska stärka sin position på marknaden Att förvärva ytterligare verksamheter Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Göra nyförvärv Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet. FINANSIELLA MÅL Rasta Group har fortsatt expansion som mål. Detta ska främst ske via förvärv, men även via expansion genom organisk tillväxt. När Rasta Group har passerat sin mest intensiva expansionsfas är den långsiktiga utdelningspolicyn att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut. Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North under kortnamn RAST. Bolaget har ca aktieägare. Verksamheten Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen. Rasta Groups aktie är listad på First North under kortnamnet RAST och hade per 31/ ca (ca 2 000) aktieägare. Bolaget omfattar affärsområdena SERVICEANLÄGGNINGAR, inom vilket rörelserna i Bolagets serviceanläggningar bedrivs ARENARESTAURANGER, inom vilket rörelsen på Ullevi i Göteborg bedrivs Rasta Group har två anställda, vd och ekonomichef och verksamheten är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen. Förvärv Rasta Group har ett tydligt uttalat tillväxtmål. Bolaget har sedan 2004 fokuserat på att etablera och konsolidera befintlig verksamhet inom Rasta serviceanläggningar, samtidigt som man sökt intressanta förvärv inom närliggande verksamheter med tydliga synergier. Mot bakgrund av ambitionen om kraftig tillväxt har Rasta Group under 2007 utvärderat ett antal olika förvärvsmöjligheter. Av dessa har ett förvärv genomförts och några potentiella drivits vidare in i Under 2007 har RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

7 Rasta Group börjat realisera utsatta strategier och etablerat sig inom ytterligare ett affärsområde, Arenarestauranger, genom förvärvet av restaurang-, kiosk- och konferensverksamheten på Ullevi (mer information sidan 13). Händelser är det resultatmässigt bästa året i Bolagets historia. Med förbättringar inom i stort sett samtliga områden ökade koncernomsättningen till 319 mkr (240 mkr), inklusive franchisetagare. Utöver denna omsättning såldes bensin, diesel och IDS (lastbilsdiesel) för ca 450 (347) mkr. Affärsområde Arenarestauranger Under året har Rasta Group etablerat sig inom ytterligare ett affärsområde, Arenarestauranger. Den 1 mars förvärvades Ullevi Konferens och Kiosker AB som bedriver all konferens-, restaurang- och kioskverksamhet på Ullevi i Göteborg. Året har haft flera höjdpunkter i evenemang som Rolling Stones och IFK Göteborgs guldmatch och även resultatmässigt har det varit ett bra första år för Rasta som operatör på arenan. Mer information om affärsområdet finns på sid 13. Affärsområde Serviceanläggningar Av de tre kundkategorierna; yrkestrafik, busstrafik och privatresenärer kan konstateras att samtliga ökat sina besök på Rastas serviceanläggningar under 2007, speciellt inom privatresandet där exempelvis antalet barnportioner nästan fördubblats. Rasta har gynnats av det växlande och regniga vädret som var under sommaren eftersom privatresandet, som har sina höjdpunkter under helghögtider och semesterperioder, ökar med sämre väder man rör sig ute på vägarna istället för att bli stillasittande i solstolarna. Affärsområdet har under året kompletterat verksamheten genom förvärv av fyra anläggningar; Götene, Sjöboda Öst, Sjöboda Väst och Mölletofta. Per 30 juni träffades överenskommelse med franchisetagaren av anläggningen i Lilla Edet att driften ska ske utanför Rastas koncept och i samband med detta avyttrades fastigheten med en realisationsvinst på ca 4,4 mkr. Mer information om affärsområdet finns på sid 9. Miljö Under året har ledningen tagit beslut att Rasta Group genomföra en certifiering av verksamheten efter ISO Med en ISO-certifiering kan vi möta ökade krav från oss själva, våra gäster och myndigheter. Arbetet påbörjades i samarbete med en certifierad partner under första kvartalet Miljöcertifieringen kommer att genomföras på en anläggning i taget huvudkontoret och Rasta Hallandsåsen är först ut under våren Mer information finns på sidan 15. Kvalitet Rasta Group bedriver verksamhet inom servicenäringen där rätt kvalitet, till rätt pris och med rätt service är av högsta vikt. I syfte att kvalitetssäkra rutiner och erbjudanden har ledningen tagit beslut att med början 2008 certifiera verksamheten enligt ISO En certifiering öppnar upp för nya affärsmöjligheter med nya partners. Mer information finns på sidan 15. Etik och jämställdhet Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. Trakasserier av något slag tolereras inte Rasta Groups arbete för det kommande året följer satta mål och strategier tillväxt, organiskt och via förvärv. Sökandet efter potentiella förvärv bedrivs inom verksamheter närliggande till den befintliga och kan exempelvis vara konferens- och eventanläggningar, restauranger i köpcentra, personalmatsalar och/eller servicestationer. I april 2008 trädde förvärvet av en av Sveriges större väganläggningar, anrika Tönnebro Värdshus vid E4 mellan Gävle och Söderhamn, i kraft. Förvärvet är en värdefull utökning av Rastas geografiska täckning av Sveriges vägnät. Från juni 2008 utvidgas affärsområdet Arenarestauranger då Rasta Group tecknat avtal med ÅbyTravet i Mölndal om att driva all restaurang-, kiosk-, och konferensverksamhet på travbanan. Rasta fortsätter under året arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka attraktionskraften. Baserat på tillgänglig omvärldsinformation (sidan 8) och de slutsatser styrelsen drar av dessa är marknaden fortsatt gynnsam för Rasta Groups verksamhet. Utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga förvärvsobjekten som passar in med Bolagets struktur och kompetens. Mer information finns på Affärsområde ARENARESTAURANGER RASTA GROUP AB Årsredovisning

8 MARKNADEN Vy över Rasta Mariestad. Rasta Group verkar på en marknad som, den avmattade svenska konjunkturen till trots, haft ett rekordår Inom koncernen prioriteras att vidhålla en god omvärldsbevakning, en bred kompetens och hög beredskap att anpassa verksamheten efter affärsmöjligheter och andra faktorer som påverkar koncernens tillväxt. På så vis förblir vi en attraktiv partner och ledande leverantör på de marknader vi verkar. Avmattning i ekonomin men fortsatt stark konsumtion Tillväxttakten mattades av i den svenska ekonomin under 2007, från drygt 4% 2006 till knappt 3%, mycket beroende på avmattningen i den globala tillväxten. Trots detta har konsumtionen varit fortsatt stark och bidragit till att 2007 blev ett rekordår för Rasta Group och för hela vår bransch. Hotell och restaurang Restaurangbranschens omsättning har under 2007 ökat med ca 9%. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, varnar dock för att den höga tillväxten för branschen generellt delvis var en konsekvens av införandet av personalliggare. Även fastfoodkedjornas försäljning ökade med närmare 10% Mest ökade hamburgerkedjor och trafikbutiker/servicehandel (Delfi). En starkt bidragande faktor till fortsatta ökningar inom restaurangsektorn grundar sig i en beteendeförändring hos konsumenterna där uteätandet blir allt vanligare, en trend som branschen och vi på Rasta Group tror kommer att hålla i sig. Hotellens logiintäkter ökade 2007 med ca 11% och hade en beläggningsgrad om ca 51%. (SHR). Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade till 48,6 miljoner eller med 2% under Det är de högsta volymerna som någonsin registrerats (Nutek, Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga). Konjunktursinstitutets Konjunkturbarometer för hotell- och restaurangbranschen visar att branschens förväntningar inför 2008 är fortsatt optimistiska. Rasta serviceanläggningar ökade under 2007 sin omsättning på restaurangoch hotellverksamheten med 9% (9%) på jämförbara enheter. Besökarna För Rasta serviceanläggningar är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt. Biltrafiken privat och affärsresande Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (75% tar bilen) och affärsresenärer (52% tar bilen) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spenderar i genomsnitt (1 920) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 412 (398) kr/dygn på sina resor (Nutek, Fakta om svensk turism och turistnäring 2008 års upplaga). För att expandera och bibehålla dessa resenärer arbetar Rasta serviceanläggningar med att öka attraktionskraften för dessa segment, framförallt i sortiment och utbud. Arbetet går planenligt och området kvaliet har under året bland annat varit i fokus via interna kompetensutvecklingsprojekt. Busstrafiken Det kommer att bli viktigare att hitta miljöanpassade sätt att resa och då är bussen ett av de mer hållbara alternativen som finns idag. Föregående år genomfördes resor med buss i Sverige ökade det totala antalet charterbussresor med 4,4% (Svenska Bussbranschens Riksförbund, SBR). Vanligaste syftet med bussresor är skol-, sport- och kulturresor. Busstrafiken är en viktig kundgrupp för Rasta och i syfte att fånga upp denna trafik arbetar Rasta bland annat med lojalitetsprogram via de stora bussbolagen centralt. Den tunga trafiken Åkerinäringen är serviceanläggningarnas största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Faktorer som påverkar denna transportgrupps mönster vad gäller rast, drivmedel och tillhörande service är därför av stort intresse. Vägtrafiken svarar för 41% av godstransporterna i Sverige och den totala körsträckan för tunga fordon ökade under 2007 med 5,3%. (Vägverket). Enligt Sveriges Åkeriföretag och SIKA kommer vi att se en fortsatt ökad efterfrågan på godstranporter med lastbil, upp till 30% fram till år Lokala förutsättningar På flera anläggningar finns lokala förutsättningar att öka omsättning och resultat som inte är avhängigt Rastas centrala verksamhet och under 2007 fortsätter vi arbetet med att ytterligare attrahera det lokala besöksunderlaget via lokalt anpassade åtgärder. Drivmedel Den totala dieselförsäljningen i Sverige fortsätter att öka för tolfte året i rad under Volymökningen är ca 6,2% jämfört med föregående år (enligt Svenska Petroleum Institutet, SPI). Försäljningen av bensin minskade under året med ca 1,8% (enligt SPI). Rasta väganläggningar har under 2007 ökat sin bensin- och dieselförsäljning med ca 16% i antal försålda liter. Försäljningen av lastbilsdiesel har minskat med ca 4,9%. Konferens och events Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna är av betydelse för restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi och från andra halvåret 2008 även för Rastas verksamhet på ÅbyTravet. Det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi och Åby verkar. Konferenser är en mångmiljardmarknad i Sverige. Trenden pekar mot att mötena blir kortare och den kategori som växer kraftigast är dagkonferenser. Undersökningar visar att över 50% av allt externt konfererande i Sverige sker på dagkonferenser. RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

9 Entrén till Rasta Mölletofta Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR Av våra tre kundkategorier yrkestrafiken, busstrafiken och privatresenärerna kan vi konstatera att samtliga ökat sina besök på Rasta under 2007, speciellt inom privatresandet där exempelvis antalet barnportioner nästan fördubblats. Privatresandet som har sina höjdpunkter under helghögtider och semesterperioder, har gynnats av det växlande och regniga vädret under sommaren då det blir större rörelser efter vägarna istället för stillasittande i solstolarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Anläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Kedjan omfattade 18 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna, samt en varuhusrestaurang. 16 drivs i egen regi och tre av franchisetagare. sen omfattar även tre anläggningar som arrenderas ut under annat namn. Rasta-konceptet Arbetet med att konsolidera och expandera affärskonceptet är ett ständigt pågående arbete för att fortsatt uppnå bästa resultat, i drift och på marknaden. Konceptets hörnstolpar är 1. Mötesplats Rasta serviceanläggningar består av strategiskt belägna anläggningar med ett välkänt varumärke. Ett brett erbjudande med generösa öppettider, fräscha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal. 2. Rätt resurs på rätt plats Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus. 3. Stor kapacitet De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt hanterar belastningstoppar. 4. Starka samarbetspartners Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl. Mål och strategi Vårt övergripande mål är att stärka Rasta serviceanläggningars position som den marknadsledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden. 1. Konsolidera befintlig verksamhet Det interna struktur- och effektiviseringsarbetet med syfte att uppnå bättre marginaler och ökad samstämmighet har under året löpt vidare i kompetensutvecklingsprojektet Team Rasta som avrundades med en tvådagars träff med all personal i Göteborg. Under 2008 fortsätter konsolideringsarbetet i och med att en ISO-certifiering (9001 och 14001) av samtliga anläggningar inleds. 2. Skapa tillväxt inom befintlig verksamhet Arbetet med att främja tillväxt inom befintlig kostnadsram och yta har under året fortskridit. Under året fortsatte expansionen av samarbetet med den svenska fastfoodkedjan Frasses genom etablering av konceptet på ytterligare två anläggningar. Därmed finns Frasses representerat på sju serviceanläggningar. Sedan oktober har Godisbron etablerat sig på anläggningen i Nyköping. Försäljningen har gått mycket bra, man har hittills sålt ca 8-10 ton godis per månad under lågsäsong, och har tillfört Rasta ytterligare intäkter på befintlig yta. 3. Expansion Under året har Rasta serviceanläggningar kompletterat verksamheten genom förvärv av fyra anläggningar (mer information sid 10). Organisationen På huvudkontoret i Göteborg utförs huvuddelen av all administration, framtagning av riktlinjer samt upphandlingar och inköp m.m. Den enskilda anläggningens uppgift är att med fokus på driften på bästa vis sälja Rastas tjänster och produkter. Rasta serviceanläggningar hade per 31 december heltidstjänster fördelat på 155 kvinnor och 52 män. RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

10 Vid kassan på Rasta Mariestad. VERKSAMHETEN Rasta serviceanläggningar omfattar den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Serviceanläggningarna har generösa öppettider och erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade efter resandes behov av mat, hotell, butik, drivmedel samt goda toalett- och parkeringsmöjligheter m.m. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna. Förvärv under året Under året har Rasta serviceanläggningar kompletterat verksamheten genom förvärv av flera anläggningar. Rasta Götene Gamla Dinnersanläggningen i Götene med bra läge längs E20 mellan Göteborg och Stockholm togs över i början av året. Restaurangen genomgick en totalrenovering innan öppning den 15 juni. Butiken öppnades i januari och genomgick en stegvis renovering och stod färdig i höstas. I restaurangen erbjuds komplett Rastautbud och på bensinstationen försäljs Preem drivmedel, SÅIFA och etanol med sedvanligt utbud i butik. Anläggningen har mycket goda parkeringsmöjligheter. Rasta Mölletofta Den 16 april månad tog Rasta över väganläggningen Mölletofta längs E4 i Skåne. Anläggningen har ett strategiskt läge cirka 4 mil från Helsingborg och fångar upp trafiken från kontinenten mot Stockholm, Finland och färjetrafiken över Östersjön. E4 är Sveriges mest trafikerade väg så Rasta Mölletofta har förutsättningar att utvecklas till en mycket bra Rasta-anläggning. På anläggningen finns restaurang, Burger King, 15 rum, konferensutrymmen och butik. Drivmedlet är av märket Norsk Hydro och denna del av verksamheten övertas av Rasta 1 april RASTA SERVICEANLÄGGNINGAR Verksamhet: Serviceanläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum. Besökare: Vägresenärer - långtradare, bussar, affärsresande och privatbilismen. Lokalbefolkning. Antal årsanställda: 207 (187) Beläget: På 18 platser längs de svenska vägarna, samt en varuhusrestaurang Vd: Dan Tervaniemi Rasta Sjöboda Öst och Väst Anläggningarna Sjöboda Öst/Väst förvärvades i slutet av 2006 och öppnade, efter ombyggnation och anpassning till Rasta Express och Frasses, den 1 februari. Restaurang Våra restauranger är byggda för att hantera små som stora sällskap och erbjuder husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m. På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga. Samarbeten med externa varumärken I syfte att erbjuda ett breddat utbud som attraherar en bredare publik samarbetar Rasta serviceanläggningar med Frasses och Burger King. Rasta är franchisetagare till den svenska hamburgerkedjan Frasses på anläggningarna i Tanum, Snapparp, Ödeshög, Mariestad, Sjöboda Öst, Sjöboda Väst och Strömstad. Frasses helsvenska koncept kompletterar Rastas produktutbud och har också ökat vår attraktionskraft. Försäljningen har gått bra och har mottagits som ett välkommet komplement av framförallt barnfamiljer och ungdomar till anläggningarnas övriga utbud Varumärket Rasta grundas i Brålanda, Dalsland Rasta är den ledande kedjan av serviceanläggningar med 20 anläggningar i södra Sverige byter Rasta-kedjan ägare och 1998 byter kedjan även namn Rasta drivs i mindre skala med upp till fyra anläggningar Snapcat AB förvärvar 14 av belgiska Carestel. Väganläggningarna inför märket Rasta. Omsättning 109 mkr. 10 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

11 Burger King är via NSP (Nordic Service Partner) hyresgäst på anläggningarna i Grums och Kalmar. På den nya anläggningen i Mölletofta driver Rasta Burger King i egen regi. Burger King har haft en bra omsättningsutveckling, vilket gynnar den omsättningshyra Rasta erhåller. Etableringen av Burger King har ökat attraktionskraften på Rastas anläggningar och har inte inneburit någon minskad försäljning utan tvärtom har omsättningen ökat på hela anläggningen. På anläggningen i Nyköping har varumärket Godisbron etablerat sig under hösten. Hyresgästen betalar Rasta en omsättningsbaserad hyra. Försäljningen har fått en god start med en genomsnittlig försäljning av 8-10 ton godis per månad, under lågsäsong. Rasta Express Rasta Express är ett förenklat Rasta-utbud avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rastaanläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bakverk och kiosk. Konceptet introducerades i början av 2007 på anläggningarna Sjöboda Väst och Öst. Svenska Spel Rasta serviceanläggningars återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och lotter i butik och restaurang ger en god merförsäljning. Butik och drivmedel På nio av våra anläggningar samarbetar Rasta med OK/Q8 (som har ca 28% av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag Rasta samarbetar med är Preem (som har närmare 11% av den svenska bensinmarknaden), Shell (ca 12%), Statoil (ca 22,5%) och Norsk Hydro (ca 8,5%). Avtal kring samarbetena och förutsättningarna för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast ersättning per liter. Stationerna är anpassade att serva den tunga trafiken vad gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service har ca 22% av den svenska marknaden) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrymmen m.m. På våra Preemstationer erbjuds Preems motsvarighet, SÅIFA (ca 30% av den svenska marknaden). I samtliga butiker finns Café Rasta Rastas eget koncept där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m. Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med. Hotell och konferens Sju av våra anläggningar erbjuder hotell och på flertalet anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har 2007 ökat med 6% mot 2006 till 33% (31%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser en potential till en fortsatt ökning även här under Renovering och utbyggnation Rasta serviceanläggningar är besöksintensiva anläggningar med verksamhet på de flesta av dygnets timmar, vilket medför ett ständigt slitage av ytskikt och inventarier. Det finns löpande behov av renovering, upprustning och ombyggnation i syfte att bibehålla och öka anläggningarnas attraktionskraft. Under året har varuhusrestaurangen i Strömstad renoverats och kompletterats med Frasses. På anläggningen i Brunstorp har det 30 år gamla huset fräschas upp i syfte att spara miljö och energikostnader. Det som har varit som mest sju fläktrum blir två nya med värmeåtervinning och kylanläggning och i pannrummet byttes pannan ut. I restaurangen har man utökat med nya fönster i syfte att erbjuda gästerna möjlighet njuta den vackra panoramautsikten över Vättern. Under året har flera anläggningar fått ansiktslyftningar i form av nya golv, möbler och andra detaljer. Franchising Den 31 december 2007 finns tre franchisetagare till Rasta. Per 30 juni träffades överenskommelse med franchisetagaren av anläggningen i Lilla Edet att driften ska ske utanför Rastas koncept och i samband med detta avyttrades fastigheten med en realisationsvinst på ca 4,4 mkr. Franchiseavtalet innebär att anläggningarna förbundit sig att följa Rastas riktlinjer och därmed drar nytta av kedjefördelar som exempelvis varumärke och inköp. Anläggningar som framöver kan komma att bli aktuella för drift via franchising är både befintliga Rasta-anläggningar och externa anläggningar som får fördel av att tillhöra varumärket Gäster Stora mängder besökare passerar genom Rasta serviceanläggningar varje år. Största kundgruppen är åkerinäringen som genererar ca 40% av vår omsättning. Andra gäster är busstrafiken, de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat, samt det lokala underlaget. Marknadsförutsättningar Trots den internationella osäkerheten kring konjunkturutvecklingen tror vi på en positiv marknadstillväxt framöver för Rasta serviceanläggningar, om än inte i samma takt som Rasta breddar sig i service och utbud i syfte att nå fler besökare. En tydlig trend är att människor idag äter snabbare de vill nå sitt mål på kortare tid. Utvecklingen av produktkoncepten med kompletterande produktutbud i syfte att öka anläggningarnas attraktionskraft fortgår löpande. Marknadsbearbetning Fokus i Rastas marknadsbearbetning ligger i att nå dem som reser längs vägarna, ofta i samarbete med partners. Rasta har ett eget förmånskort för yrkestrafiken och bland våra största samarbetspartners finns Volvo-kortet, med ca kort på marknaden. Andra samarbetspartners är Motormännens Riksförbund, Liseberg, Säljarnas Riksförbund, Telia, Caravan Club m.fl. Konkurrenter Konkurrenter till Rastas serviceanläggningar är de som erbjuder service och tjänster åt dem som reser längs vägarna. Kategorierna av konkurrenter är fler idag än för tio-femton år sedan. De största konkurrenterna är serviceanläggningar med liknande utbud som Rasta. Andra konkurrentsituationer som uppkommit under de senaste tio åren är bensinstationer längs vägarna som erbjuder färdig mat och dryck, samt hamburgerkedjornas landsvägsetableringar. väganläggningar livas under varu Samarbete med Burger King inleds på Rasta Grums. 16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr Burger King invigs på Rasta Kalmar. Samarbete med svenska hamburgerkedjan Frasses inleds på Rasta Mariestad, Ödeshög, Tanum och Snapparp. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr Förvärv av fyra anläggningar; Götene, Sjöboda Öst/Väst och Mölletofta 19 anläggningar varav tre franchise. Omsättning 319 mkr. RASTA GROUP AB Årsredovisning

12 Ett intensifierat arbete för ökat ansvar Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att Rasta ska fortsätta växa med god lönsamhet. Vårt mål är att erbjuda de tjänster och produkter som gästen efterfrågar inom Rastas typ av verksamhet. Vi vill göra detta och även erbjuda de valmöjligheter som finns och som möjliggör för gästen att välja alternativ som påverkar hälsa och omvärld. Sedan tidigare erbjuder Rasta nyckelhålsmärkt husmanskost och arbetet med att utveckla detta produktarbete är fortlöpande. Kompetensutveckling och produktutveckling är två av verktygen. Målet är bland annat att minimera fettinnehåll och förbättra näringsinnehåll i maten genom att kombinera innehåll och välja rätt tillagningsmetoder. Rasta serviceanläggningar Gävle Miljö Under 2008 kommer arbetet påbörjas med att miljöcertifiera Rasta, enligt standarden ISO Detta för att vi på Rasta ska öka vårt engagemang i att ta ansvar och verka för en hållbar framtid. Med en ISO-certifiering kan vi möta ökade krav från oss själva, våra gäster och myndigheter. Miljöcertifieringen kommer att genomföras på en anläggning i taget Rasta Hallandsåsen är först ut under våren Mer info finns på sidan 15. Kvalitet Rasta bedriver verksamhet inom servicenäringen där rätt kvalitet, till rätt pris och med rätt service är av högsta vikt. I syfte att kvalitetssäkra rutiner och erbjudanden har ledningen tagit beslut att med början 2008 certifiera verksamheten enligt ISO En certifiering öppnar upp för nya affärsmöjligheter med nya partners. Mer information finns på sidan 15. Med dessa certifieringar får Rasta ökade möjligheter att även påverka våra leverantörer och uppmuntra till ökat ansvar Rasta serviceanläggningar kommer under 2008 att fortsätta arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka Rasta serviceanläggningars attraktionskraft. Rasta har förvärvat Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus. Anläggningen ligger mycket strategiskt längs E4 mellan Gävle och Söderhamn. Rasta tillträdde anläggningen per den 1 april På anläggningen i Brålanda pågår en omfattande ombyggnation. I stort sett hela anläggningen kommer att byggas om och kommer utifrån att påminna om anläggningen i Ulricehamn när det är färdigbyggt. Huset byggs ut bakåt och kommer att ge större ytor i både restaurang och butik samt fler toaletter. Bygget beräknas stå klart till sommarsäsongen Enklare renoveringsarbeten kommer under året bland annat att genomföras på anläggningarna i Kalmar, Mariestad, Nyköping och Grums. Under året siktar Rasta på att introducera fler matkoncept i våra restauranger, exempelvis Tacos och Thaimat. Rasta Ödeshög utnämnd till Årets Företagare Ödeshögs Kommun och Ödeshögs Näringsliv har utsett Rasta Ödeshög till Årets Företagare 2006 i Ödeshög. Motiveringen löd: Rasta har sedan övertagandet av anläggningen i Ödeshög framgångsrikt satsat på utveckling av sina anställda och sitt restaurangkoncept. Ett koncept som som siktar på att vara bästa val på de vägsträckor där dem finns. Det tillsammans med personalens engagemang har utvecklat Rasta Ödeshög till en fullserviceanläggning som lyckats locka av folk från E4 för att besöka vår ort. Att i Ödeshög ha en tillgänglighet på 24 timmar dygnet om - året om ger besökarna i Ödeshög ett välkomnande som är viktigt i kampen om besökarna. (Magnus Oscarsson, kommunalråd och Anders Skott, ordförande i Ödeshögs Näringsliv) Restaurangen Rasta Ödeshög besöks dagligen av ca 1000 personer varav är tung yrkestrafik, därutöver har Rasta Preem butiken ca besökare dagligen. 1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 7. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 8. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda 9. RASTA GÖTENE Vid E20 Götene Karlskrona 10. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 11. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 13. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög Mer information finns på 14/15. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping 16. RASTA TÖNNEBRO (från ) Vid E4 Söderhamn 17. RASTA MÖLLETOFTA Vid E4 Klippan 18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst Vid E4 Traryd, Markaryd 20. RASTA KALMAR Vid E22 Ölandsleden, Kalmar 12 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

13 Affärsområde ARENARESTAURANGER Uppdukat till fest på Ullevi Lounge. Affärsområde Arenarestauranger är en ny verksamhetsgren inom Rasta Group i och med förvärvet av restaurang-, kioskoch konferensverksamheten på Ullevi i Göteborg. Inom affärsområdet ser vi att Rasta Group kan gå in som operatör och driva verksamheter som restaurang-, fastfood-, kiosk- och konferens etc på arenor. Ullevi Från 1 mars 2007 äger Rasta Group Ullevi Konferens & Kiosker AB som driver all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi, en av Sveriges ledande utomhusarenor. Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Med strategiskt läge utefter E6 och med 650 parkeringsplatser direkt under arenan, erbjuder anläggningen mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten Ullevi Konferens och Kiosker AB driver sedan 1993 all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Med strategiskt läge utefter E6 och med 650 p-platser direkt under arenan erbjuder anläggningen mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan. Dagligen erbjuder vi konferensverksamhet, lunchservering, festarrangemang och catering. Ullevi Konferens & Kiosker AB Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events. Antal anställda: 17 (17) tillsvidareanställda och ca 30 (40) årsanställda. Beläget: På Ullevi i Göteborg Omsättning: Ca 37 (41) mkr Vd: Jan Johansson Restaurang På Ullevi finns två restauranger med kapacitet att ta emot 550 personer. I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin-, sprit- och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Vid arenaevenemang har vi restaurangsittningar i samtliga lokaler med en kapacitet på över 1000 gäster. Ullevi Lounge Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex. fest, mässor, utställningar och lanseringar. Konferens Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer. Evenemang I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler. Kiosker I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang. RASTA GROUP AB Årsredovisning

14 Verksamheten 2007 Första verksamhetsåret för Rasta Group som ägare till Ullevi Konferens och Kiosker har varit ett mycket bra år för verksamheten med ökningar i konferens- och festverksamheten. Även evenemangsförsäljningen har varit bra, nästan i klass med 2006 som var ett speciellt år med bland annat EM i friidrott på Ullevi bjöd på höjdpunkter som exempelvis Rolling Stones med åskådare, Monster Jam med åskådare, Finnkampen med åskådare, tre fotbollsderbyn med över åskådare och IFK Göteborgs guldmatch med besökare. Totalt så hade Ullevi över åskådare 2007 och vi omsatte 37 mkr under god lönsamhet. Omsättningen i verksamheten på Ullevi skiftar från år till år beroende på vilka arrangemang som hålls på arenan. Exempelvis så omsätter vi en dag som Rolling Stones-konserten i augusti 2007 ca 3,7 mkr i restaurang och kiosker. Bland annat såldes denna dag öl och läsk års jubileum 2008 fyller Ullevi 50 år, något som kommer att firas hela året och vi förväntar oss att slå nytt omsättningsrekord. Bland annat kommer vi under året få se ett par jubileumslandskamper i fotboll. Arenan kommer att vara hemmaarena för de allsvenska fotbollslagen IFK Göteborg och Gais ett sista år innan flytten till Nya Gamla Ullevi. I början av juli gästar Bruce Springsteen arenan under två dagar ( biljetter sålda på 2 timmar!) och senare i juli kommer Iron Maiden. Nytt på evenemangssidan i år är satsningen på motorsport, med både Speedway och Supercross samt succén från förra året, Monster Jam. Arenans målsättning för i år är att komma upp i topp tre gällande total publik, endast slagna av fotbolls-vm 58 och friidrotts-vm -95. Området runt om Ullevi expanderar och vi ser en god potential för tillväxt inom såväl evenemangs- som den dagliga verksamheten. Året har börjat bra även vad gäller bokningsfrekvens för vår konferens- och restaurangverksamhet. Mer information finns på Från 1 juni 2008 ÅbyTravet Tävlingar om Åbys stora pris. I april 2008 träffade Rasta Group och ÅbyTravet en överenskommelse innebärande att Rasta Group från 1 juni ska driva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Åby Travbana i Mölndal. Rasta Group vann en upphandling över flera större konkurrenter och kommer tillsammans med ÅbyTravet, som under de närmaste åren kommer att genomgå omfattande om- och utbyggnationer, att uppdatera och utöka restaurang- och konferensutbudet att passa en bredare publik. ÅbyTravet har som mål att bli världens modernaste travbana och för att bidra till att denna vision uppfylls har Rasta Group etablerat samarbete med nya partners, bland annat den exklusiva Göteborgskrogen Jungman Jansson, Harrys Pubar och Scan. Omsättningen för restaurang-, kiosk- och konferensverksamheten på Åby Travbana uppgår för närvarande till ca 20 mkr på årsbasis. Mer information finns på Uppdukat till fest på Ullevi. 14 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

15 KVALITETS- OCH MILJÖARBETET INOM RASTA Skylt på Rasta Götene. Centralt har vi under hösten arbetat med att se över Rastas interna strategier kring kvalitet och miljö. Denna översyn har resulterat i att vi under första kvartalet 2008 påbörjat arbetet med att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 9001:2000 och ISO Rasta vill arbeta systematiskt med både kvalité och miljö för att vara väl rustade i befintlig verksamhet och inför vår fortsatta expansion. Förutom att en certifiering ger Rasta en ökad attraktionskraft i form av ökad trovärdighet och nya kunder, så ser vi även nyttan av en effektiviserad kontroll på verksamheten. Genom ökade kunskaper under genomgången av verksamheten, träder nya möjligheter fram. Effektivare arbetssätt, bättre produkter och mer motiverade medarbetare ger Rasta en skjuts i rätt riktning. Införande av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem Rasta har beslutat att införa ett kvalitets och miljöledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 9001: 2000 och ISO 14001:2004. Redan idag arbetar Rasta metodiskt med både kvalitets- och miljöfrågor men vill på detta sätt tydliga synliggöra arbetet för kunder och för andra intressenter. Att en extern part kommer att utföra en oberoende granskning av arbetet kommer att tydliggöra kraven för Rasta och öka trovärdigheten för arbetet bland våra kunder. Arbetet påbörjades i mars 2008 och systemet beräknas vara fullt ut infört i början av Certifieringen kommer att genomföras på en anläggning i taget Rasta Hallandsåsen blir först ut under våren Kvalitet genomsyrar organisationen Certifieringen visar att Rasta lever upp till standardens krav på ledningssystem för kvalitetsarbete. Det betyder att vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen. Kort sagt - att vi har ordning och reda på vår verksamhet. Förebyggande arbete för att minska en negativ påverkan på miljön. Med gällande lagstiftning som grund ska Rasta forma miljöarbetet, men lagar och regler ska inte ses som ett hinder för att finna ännu bättre lösningar som ytterligare kan minska en negativ påverkan på miljö eller hälsa. Ett ständigt förbättringsarbete sker där samverkan mellan ledning och övriga anställda är ett viktigt redskap för att lyckas. Initiativet kommer från ledningen, men personalen arbetar aktivt med förslag på förbättringar, nya idéer och innovationer. Rasta har en sund och öppen arbetsmiljö där kreativitet belönas, som i sin tur skapar motivation att utveckla miljöarbetet. Målet är att certifieringsarbetet ska vara förankrat hos alla våra medarbetare och ansvaret vara väl fördelat. Synligheten och att resultat tydligt kan mätas är viktigt för arbetet hos såväl ledning som medarbetare Förväntade effekter Det nu pågående arbetet förväntas ha effekter på två nivåer. De direkta effekterna är att kunden märker genom att vi lite snabbare kommer att förbättra vårt erbjudande och sätt att jobba. Det gäller även en minskad miljöpåverkan som vi vet att de flesta av våra kunder tycker är viktigt. En indirekt effekt som kan komma att märkas är Rasta-koncernens framtida affärer med nya kunder som har formaliserade krav på certifierade ledningssystem. Här kan en certifiering underlätta affär gällande exempelvis konferensverksamheter eller outsourcing av restaurangverksamhet. Vad är ISO? ISO är en förkortning för International Standard Organisation. ISO arbetar internationellt inom en mängd olika områden och med olika kommittéer i många länder. Den första versionen av ISO 9000 publicerades 1987 och har blivit världens mest spridda modell för verksamhetsutveckling. SS-EN ISO 14001:2004 ISO definierar hur verktygen med uppgift att underlätta och effektivisera företagens miljöarbete ska se ut. De övergripande syftena är att den ska vara ett hjälpmedel för att se till att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt samt säkerställa att miljöarbetet genom ständiga förbättringar leder till att företagets totala miljöbelastning minskar. Ett annat syfte är att säkerställa att företagsledningen har god kontroll över miljöarbetets utveckling både vad gäller resultat och kostnader SS-EN ISO 9001:2000 ISO 9001 definierar hur ett ledningssystem för kvalitet ska se ut. Ledningssystemet innebär att man har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar med kvalitetsfrågor. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras i en kvalitetsmanual. Standarden för kvalitetsledningsystem är processinriktad med fokus på att öka kundtillfredsställelsen genom att kundernas krav uppfylls. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom internrevision. RASTA GROUP AB Årsredovisning

16 FASTIGHETER Vy över Rasta Ulricehamn. Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & leasebackavtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 56 mkr. LOKALYTOR Anläggning Ägs av Rasta Sverige AB Hotell Restaurang Butik Kontor/ Lager/ Övrigt Totalt Sjöboda Öst/Väst *) Mölletofta Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Öst/Väst Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda, restaurang Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Övriga förhyrda Tanum Nordby (Svinesund) Snapparp Vårgårda, butik Götene TOTALT *) Byggnad på ofri grund Finansiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. De variabla avgifterna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor och regleras i avtal. Den 31 december 2007 var värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången är , då hyresavtalet löper ut. I juni 2007 träffades en överenskommelse med franchisetagaren av anläggningen i Lilla Edet att driften ska ske utanför Rastas koncept och i samband med detta återköpte Rasta fastigheten i Lilla Edet från Skandrenting och sålde den sedan vidare till den förre franchisetagaren. Förhandlingar pågår att köpa fastigheterna i Tanum och Götene av fastighetsägaren Preem. Ränteanalys Per 31 december 2007 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca tkr för Rasta. Värdering fastighetsoption Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna som hyrs via sale & lease back vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av Bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. I samband med övergången till IFRS per har ett värde om tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen. Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10% så indikerar det på ett oförändrat värde på optionen per inom ramen för tillämpad värderingsmodell. 16 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

17 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Rasta Group AB är sedan juni 2006 listat på First North, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamn RAST. Aktiekapitalet i Rasta Group är per den 31 mars ,59 kr och antalet aktier är st. Vid mars månads utgång hade Rasta Group ca aktieägare. Ägarförhållanden per Skuldebrev och optioner Det konvertibla skuldebrevet om tkr 2004/2007 som löpte med 6% ränta konverterades i juni månad till kursen 0.10 kr/ aktie. Detta medförde en ökning av aktiekapitalet med 980 tkr och en ökning av överkursfonden med tkr. Antal utestående teckningsoptioner är , vilka ger rätt att teckna en aktie för 0,50 kr i april Teckningsoptionerna förföll den 21 april och nya aktier har tecknats. Nyttjandet av optionerna ger inte någon märkbar utspädningseffekt. Aktiekapitalets utveckling Antal aktier och röster Andel kapital och röster i% Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 1) Fam Rolf Lundström (privat och via bolag) Bertil Knutsson (privat och via bolag) Bernt Larsson (via bolag) Fam Jan Bengtsson (privat och via bolag) Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag) Evion AB SIS Segaintersettle AG Sune Tholin Kryddstarkt Göteborg AB Matboden Rafet & Co AB Ulrika Dzedins Robur Försäkring Fam Michael Knutsson Ingvar Kamprad Christoffer Lundström Övriga ca 1850 aktieägare Totalt antal aktier och röster ) Raymond Karlsson har option av förvärva aktier av fam. Tervaniemi. Aktiekapitalet i Rasta Group är per den 31 mars ,59 kr och antalet aktier är st. Vidstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Rasta Group har endast ett aktieslag där en aktie medför en röst. Kurs- och omsättningsutveckling 2007 t.o.m År Händelse Aktier Tot. antal aktier Nom. bel. Tot. aktiekapital/kr 1999 Bolagets bildande , Split , , Fondemission , , Split , , Nyemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Påkallning konvertibel 2002 Påkallning konvertibel , , , , Nyemission , , Apportemission , , Kvittning , , Påkallning konvertibel 2004 Nedsättning av nominellt belopp , , , , Kvittning , , Apportemission , , Nyemission , , Påkallelse option , , Påkallelse option , , Apportemission , , Påkallning konvertibel , , Apportemission , ,59 Aktiekapitalets utveckling RASTA GROUP AB Årsredovisning

18 BOLAGSSTYRNING Styrelsemöte i Rasta Group. Rasta Group är listat på First North och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB. De aktieägare som närvarar utser styrelse och revisor för Bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Group s bolagsordning står att Bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 24 maj 2007 Styrelse Årsstämman beslutade om omval av Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund, Anders Müntzing och Lars Påhlson. Lars Påhlson omvaldes till styrelsens ordförande. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvode Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning Disposition av 2006 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebar att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret Bemyndigande Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda Bolagets ägande och kapitalbas samt att ge Bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning på 4.66%. Valberedning Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl.a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2007, kontaktar de tre största ägarna i Bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa Bolagets finansiella mål och riktlinjer. 18 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

19 Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 8 (8) protokollförda sammanträden hållits. Vd framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. På grund av koncernens storlek är styrelsen av den uppfattningen att det är svårt att motivera att arvoderingskommitté eller revisionskommitté bör tillsättas. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Intern kontroll för finansiell rapportering Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Roger Mattsson, KPMG, till ordinarie revisor intill slutet av årsstämman Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ersättning till revisor Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2007 beslutades att inrätta en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman Styrelsens ordförande fick i uppdrag att, utifrån ägarförhållandena den 30 september 2007, kontakta de tre största ägarna, som vardera äger rätt att utse en representant som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna förändrar sitt ägande under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, så att annan ägare finns bland de tre största ägarna ska denne aktieägare erbjudas plats i valberedningen på bekostnad av den eller de aktieägare som gått ned i ägarandel. Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2007/2008 är: Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB och Hotel Invest in Scandinavia AB. Dan Tervaniemi utsedd av Maritemi AB. Michael Knutsson utsedd av Knutssonbolagen AB och Bertil Knutsson. Från styrelsen ingår ordföranden Lars Påhlson. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Ersättning till styrelse Ersättning till styrelsen beslutas på årsstämman. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut fördelat på två prisbasbelopp till ordförande och ett prisbasbelopp till varje ledamot. Något avtal om pensioner, avgångsvederlag eller annan ersättning föreligger inte för ordförande och ledamöter. I styrelsen ingår inga kvinnor. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2007 sex ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. Tre arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 19). Ersättning till vd Rasta Groups vd har en månadslön om kr plus sociala avgifter. Härutöver uppbär vd inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 6 månader samt ytterligare 18 månader därefter bibehålla samtliga anställningsförmåner. Rasta-flaggorna vid Rasta Mölletofta längs E4. RASTA GROUP AB Årsredovisning

20 STYRELSEN Rasta Groups styrelse - från vänster Anders Müntzing, Per Karlzon, Lars Påhlson, Tommy Marklund och Carl Gunnar Cronholm Anders Müntzing Göteborg, född Fd vd och ägare Triumf Glass AB. Egen företagare. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Aktieinnehav i Rasta Group aktier samt teckningsoptioner. Per Karlzon Göteborg, född Civilekonom. Investment manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Harrys pubar AB, Mediaprovider AB (publ.), Captum Invest AB m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0 aktier samt 0 teckningsoptioner. Lars Påhlson Helsingborg, född Nordenchef Campbell Soups. Styrelseordförande i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag Cleano group AB m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0 aktier samt 0 teckningsoptioner. Tommy Marklund, Göteborg, född Civilingenjör. Senior partner Scandinavian Financial Management AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Investment Weps AB, Konferensgruppen AB m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group aktier samt teckningsoptioner via bolag. Carl Gunnar Cronholm Veyrier-du-Lac, Frankrike, född Senior Advisor Euro E Q T Sarl. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Knutsson Holdings AB, Residence Immobilier France m.fl. Aktieinnehav i Rasta Group 0 aktier samt 0 teckningsoptioner. Revisor Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2008 och inkluderar bolag och närstående. Ovan nämnda teckningsoptioner förföll den 21 april och ingen i styrelsen har tecknat aktier via dessa optioner. 20 RASTA GROUP AB Årsredovisning 2007

ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2006. Rasta Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Rasta Group AB (publ) INNEHÅLL Rasta Group... 2 VD har ordet... 4 Rasta Group... 5 Marknaden... 7 Rasta Sverige... 8 Ullevi Konferens och Kiosker... 12 Medarbetarna... 13 Fastigheter...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841 (2 896) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

RASTA GROUP AB (publ.)

RASTA GROUP AB (publ.) RASTA GROUP AB (publ.) Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 8 953 (14 527) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 464 (119 409) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 382 (20 958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 593 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566 (52 009) tkr. För kvartal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB (publ.) 2 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117 410 likviditet. Detta medför att

Läs mer

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 518 (14 349)

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Perioden 1/1 31/8 2004

Perioden 1/1 31/8 2004 Snapcat AB (publ) är noterat på Göteborgs OTC-lista. Efter en företagsrekonstruktion där all tidigare verksamhet avvecklades har bolaget idag som affärsidé att förvalta bolag inom servicenäringen. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007

VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 VD Ulf Wahlstedt, 8 mars 2007 Kraftigt ökad vinst och omsättning 2006 Omsättningen ökade med 55 procent till 386,7 MSEK (248,9) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 22,5 MSEK (4,5) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

januari december 2014

januari december 2014 2015-02-26 Halmstad Camping Bokslutskommuniké januari december 2014 Nettoomsättningen ökade med 20 % Starkt rörelseresultat med ökad rörelsemarginal till över 19 % Årets operativa kassaflöde från den löpande

Läs mer

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari mars 2016-05-12 Frösö Camping & Stugby Delårsrapport januari mars 2016 Nettoomsättningen ökade drygt 50 % under första kvartalet Resultatförbättring med drygt 2,2 MSEK mot föregående år Bra bokningsläge inför

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 64 540 (51 281) tkr (+26

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 Kvartalsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 * Nettoomsättning för perioden 6,6 Mkr (5,4 Mkr) * Rörelseresultat före avskrivningar 0,1Mkr (-1,1Mkr) * Resultat efter avskrivningar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016 RASTA GROUP AB. (publ.)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016 RASTA GROUP AB. (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 69 638 (51 464) tkr. PERIODENs rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer