Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014"

Transkript

1 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Mjölby kommuns biblioteksplan Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Mjölby kommun vision 2025 Invånarna ska vara initiativrika och välutbildade Skapa utvecklande mötesplatser Bibliotekets åtagande i Kultur- och fritidsnämndens budget för 2014 Biblioteken ska bidra till de kommunövergripande målen om att kommuninvånarna ska vara initiativrika och välutbildade, och att skapa utvecklande mötesplatser genom att: Öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda minst 500 Mjölbybor kostnadsfri IThandledning på biblioteken. Öka utlåningen av barnmedier varje år under för att nå upp till riksgenomsnittet. Syftet är att öka intresset för läsning och berättande bland barn och föräldrar och andra vuxna i barns närhet och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. Vi vill att biblioteket ska upplevas som en självklar mötesplats för alla barn, föräldrar och andra vuxna i barnens närhet.

2 2 Statistik Utlåningen har ökat med 13 procent sedan 2010 Utlåningen vid biblioteken i Mjölby har ökat varje år sedan Förra året ökade utlåningen med fyra procent. Jämfört med 2010 har utlåningen ökat med 13 procent! Ökningen gäller alla typer av medier; skön- och facklitteratur, ljudböcker, spel och dvd-film. Sedan avgiften för lån av dvd-film togs bort i slutet av 2011 har filmutlåningen mer än sjudubblats. Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Utlåning av fysiska medier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Varför ökar utlåningen vid biblioteken i Mjölby när trenden i landet snarare har varit den motsatta? Svaret är en kombination av olika faktorer. Dels beror det på att biblioteket medvetet har satsat på att bredda medieutbudet genom att köpa in mer film och även TV-spel, men det beror också på att vi numera köper mycket mer på efterfrågan jämfört med tidigare. Sedan 2011 har inköpsrutinerna förenklats, filialerna köper själva in sina böcker, vilket har lett till en snabbare mediehantering och bättre service till låntagarna. Vi köper inte längre in dyra biblioteksband, vilket innebär att medieanslaget räcker till fler titlar. Genom Götasamarbetet har Mjölbyborna fått tillgång till ett större medieutbud, och allt fler har upptäckt att det går att söka och beställa från det stora beståndet via webben. Reserverade medier når låntagarna snabbare nu när de skickas kors och tvärs över länet, vilket också har bidragit till den ökade utlåningen. Utlåningen av fysiska medier ökade med fyra procent Jämfört med 2013 Mjölby (+ 2 %) Skänninge (+ 3 %) Mantorp (+ 12 %) Väderstad (- 7 %) Totalt (+ 4 %)

3 3 Det är framför allt Mantorps bibliotek som bidrar till de positiva siffrorna, där har utlåningen ökat med 12 procent, vilket kan förklaras med den höga inflyttningen av barnfamiljer till samhället. Sett till helheten står Mantorp för en fjärdedel av utlåningen, vilket har väckt frågor om en eventuell omfördelning av medieanslag och personalresurser för att möta den stora efterfrågan. Även Skänninge och Mjölby visar positiva siffror, däremot har utlåningen minskat i Väderstad. Utlåning av dvd-film År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Utlåningen av DVD-film fortsätter att öka kraftigt. Under 2014 lånades det ut filmer, vilket är en ökning med ca 26 procent jämfört med föregående år. Beståndet av film har successivt utökats. Under 2014 har cirka 170 nya filmer köpts in, varav en tredjedel är riktade mot barn och ungdomar. Strävan är att öka andelen barnfilm. De titlar som har köpts in är valda främst utifrån efterfrågan. I slutet av året beslutade nämnden att förseningsavgiften för film skulle bli densamma som för böcker; fem kr per påbörjade vecka istället för som tidigare, fem kr per dag. Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, eller drygt 8000 lån. Detta är ett resultat av en medveten satsning på barnverksamheten i syfte att nå fler barnfamiljer och ett ökat samarbete med familjecentralerna och förskolan. Biblioteket har åtagit sig att öka utlåningen av barnmedier med ca 3000 lån/år för att komma upp till riksgenomsnittet, sett till antalet barnlån/barn. Sedan 2010 har utlåningen av barnmedier ökat med drygt 16 procent. Den påbörjade barnsatsningen, som syftar till att skapa ett mer familjevänligt bibliotek, ska förhoppningsvis leda till att barnlånen fortsätter att öka för att sedan ligga kvar på en högre nivå. Utlåning av barnmedier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

4 4 Minskad utlåning av e-böcker Utlåningen av e-böcker minskade för första gången förra året. Det beror på att Götabiblioteken saknade ett avtal för utlåning av e-böcker under första halvåret av Avtalet sades upp på grund av att kostnaderna för e-böckerna hade skjutit i höjden. Strax före sommaren började Götabiblioteken låna ut e-böcker via Atingo, och i höstas slöts också ett nytt avtal med Elib. E-böckerna lånas ut via den gemensamma Götawebben med hjälp av ett poängsystem, där man får låna för max 12 poäng per månad. Tidigare betalade biblioteken en avgift på 20 kronor per e- bokslån, nu varierar avgiften från 10 till 80 kronor beroende på hur nyutgiven boken är. Det är för tidigt att säga om detta kommer att leda till lägre eller högre kostnader för e-boksutlåningen. Mjölby bibliotek hade förra året även ett avtal med Mediejukeboxen om mobila e-böcker, vilket innebar att Mjölbyborna hade tillgång till e-böcker även under första halvåret, men utbudet var starkt begränsat. Götabiblioteken har också haft avtal med nättjänsten Musikwebb, men utlåningen har minskat kraftigt, troligtvis på grund av ökad konkurrens från Spotify och andra kommersiella musiktjänster på nätet, och avtalet är därför uppsagt från och med Jämfört med 2013 E-böcker och e-ljudböcker % Mediejukeboxen % Musikwebb % Runt 7000 Mjölbybor är aktiva låntagare dvs. har gjort minst ett lån under året. Det innebär att 27 procent av invånarna är aktiva låntagare, att jämföra med runt 29 procent av befolkningen i landet. Antalet kommuninvånare som har ett lånekort är mer än det dubbla. Alla biblioteksbesökare är inte aktiva låntagare, många besöker biblioteken enbart för att låna en dator eller läsa tidningar och tidskrifter besök på biblioteken Omkring besök förra året. Det gör biblioteken till de mest välbesökta offentliga platserna i kommunen. Drygt besök gjordes på huvudbiblioteket i stadshuset, övriga besök fördelades på filialerna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. Det innebär att biblioteken i kommunen får närmare 500 besök per öppetdag. Många besöker också bibliotekets hemsida och webbkatalog. Antalet unika besökare på webben ökade förra året med 12 procent, totalt personer. Biblioteket är en av de mest besökta sidorna på mjolby.se. Antalet unika besökare på hemsidan och webbkatalogen Jämfört med %

5 5 Mål och måluppfyllelse Resultat: fler Mjölbybor har blivit digitalt delaktiga Den digitala delaktigheten har ökat genom att 721 personer under året har fått IT-hjälp på biblioteken. Av dem har 299 har fått individuell IT-handledning på biblioteken, och 144 personer har deltagit IT-kurser i digitala verkstan på biblioteket i Mjölby. Cirka 50 personer fått hjälp med släktforskning på nätet. Fyra studiecirklar med totalt 17 deltagare har anordnats för de som är nybörjare på internet. Vidare har 211 personer deltagit i andra digitala aktiviteter på biblioteket. Dessutom har personalen i disken arbetat aktivt med hjälp till självhjälp och visat låntagarna hur man använder Götawebben. IT-hjälp på biblioteken Individuell IThandledning Digitala frihetsvåren, GOW, Medborgarmånaden Kurser i digitala verkstan Släktforskning på nätet Internet för nybörjare Under året har det hållits ett 20-tal IT-relaterade kurser/visningar i bibliotekets regi i digitala verkstan. En del av dessa kurser/visningar har handlat om att visa bibliotekets e-tjänster, som man kommer åt hemifrån. Sådana kurser har anordnats för nyanlända flyktingar och invandrare som en del av deras samhällsintroduktion och för allmänheten. Biblioteket har även erbjudit ett brett utbud av digitala kurser/visningar kvällstid, där upplägget har varit sådant att föreläsaren visar på storskärm och deltagarna följer med på varsin dator och/eller surfplatta. I samarbete med en av kommunens IT-tekniker, Erik Reidler, gick vårens kurser under benämningen Digitala frihetsvåren, där Erik och personal från biblioteket höll kurser i internetsäkerhet, Creative Commons, Wikipedia och fria programvaror. En stor publik lockades till upptaktskvällen där Erik tipsade om skydd på nätet, vilket också uppmärksammades med en helsida i Corren. Medborgarmånad Tio politiker nappade på bibliotekets inbjudan att gå en kurs i sociala medier som hölls under tre kvällar i augusti, en månad före valet. I oktober anordnades en Medborgarmånad i anslutning till dyslexiveckan, där externa föreläsare från landstinget, försäkringskassan, Handelsbanken, Swedbank och Corren visade sina e-tjänster och hjälpte deltagarna att komma igång med dem. Under hösten hölls kurser i hur man läser och lyssnar på e-böcker samt hur man använder surfplattor. I samarbete med Medborgarskolan ordnas kostnadsfria studiecirklar för nybörjare på internet. Under året fick vi också igång ett samarbete med släktforskarföreningen i Mjölby, som vid elva

6 6 tillfällen har funnits på plats för att hjälpa intresserade med att komma igång med släktforskning på nätet. Släktforskarjouren lockade ett 50-tal deltagare. Samarbetet uppmärksammades av Kulturarv Östergötland, som bjöd in bibliotekschefen och representanter för släktforskarföreningen att föreläsa på Kulturarvsdagen på Östergötlands museum, 27 november. Liksom tidigare år deltog Mjölby bibliotek i mars i den europeiska kampanjveckan Get Online Week som fokuserar på att få fler med i den digitala gemenskapen. Den digitala barnlördagen drog mest folk, då det bjöds på digital sagostund, lek, spel och pyssel på ipad och möjlighet att testa nya TV-spel. Cirka 80 personer deltog i aktiviteter under veckan. Drop in varje torsdag Individuell IT-hjälp erbjuds på olika sätt. Dels kan vem som helst boka individuell handledning i upp till en timme med erfaren personal på alla bibliotek. Dels anordnas Drop in varje torsdag mellan kl på biblioteket i Mjölby, då man kan komma oanmäld med sina frågor om internet, datorer, mobiler och surfplattor; en aktivitet som har lockat ca 5-15 personer per gång. Drop in bemannas med två bibliotekarier samt extrapersonal vid behov. Frågorna varierar, många har med sig egen dator eller läsplatta och vill få hjälp med att t.ex. installera virusskydd eller ladda ner och få igång olika program. De vanligaste frågorna berör specifika program eller e-tjänster som t.ex. Facebook, Word, e-post eller internetbanken. Ofta handlar det om hur man kommer igång med sin smarta telefon eller surfplatta. Vi lär också låntagare med lässvårigheter att ladda ner talböcker hemifrån. Majoriteten av dem som frågar om IT-hjälp på biblioteken är äldre, men allt fler personer i arbetsför ålder visar intresse för IT-kurserna och efterfrågar även individuell handledning. Biblioteket vill nå både dem som är nya på nätet, och dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. E-serviceverkstäder Mjölby bibliotek har under året också deltagit i det regionala projektet E-serviceverkstäder som har varit en förstudie i hur icke digitalt delaktiga får stöd i att komma igång att använda offentliga e-tjänster. Projektet har drivits i samarbete med medborgarservice. Biblioteket på nätet har visats för allmänheten och förskolepersonal och utbildningsförvaltningen har haft kurser knutna till projektet. E-serviceverkstäder avslutades i augusti med en konferens som Mjölby kommun var värd för. Det spelades även in en film om e-serviceverkstäder som finns att se på Youtube; Resultat: barnsatsning ledde till fler barnlån Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent förra året, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Alla bibliotekarier och assistenter som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet har varit engagerade i barnsatsningen, totalt sex personer ingår i projektgruppen. Projektledare är en av biblioteksassistenterna som jobbar med barnsatsningen åtta timmar i veckan. Under året har gruppen arbetat med förberedelser inför en större förändring av biblioteksrummet på huvudbiblioteket. De har genomfört en stor gallring av beståndet och beslu-

7 7 tat om en ny inköpspolicy. Målet är fortfarande att erbjuda ett brett och varierat utbud, men också att satsa extra mycket på nytt och efterfrågat material. De har också planerat för en genreindelning och tydlig skyltning vad gäller olika åldersgrupper. Barnavdelningens yta har utökats genom att tidskriftsavdelningen har flyttat därifrån. Två fokusgrupper har anordnats med småbarnsföräldrar och barnomsorgspersonal för att samla in synpunkter på hur barnavdelningen på huvudbiblioteket kan förbättras. Vi fick fram ett brett material med synpunkter och idéer. Vi fick också bekräftelse på att barnsatsningens mål om ett mer barnvänligt bibliotek stämmer väl överens med våra besökares önskemål. Tack vare medel från tilläggsbudgeten kunde diverse material till barnavdelningen köpas in såsom stora mattor, soffor, skoställ och lekmaterial, vilket kommer att användas till att inreda den nya småbarnsavdelningen som öppnas i början på Barngruppen har varit på studiebesök i Kalmar, där man nyligen byggt om barnavdelningen. De har haft en scenograf till hjälp, som nu också kommer att hjälpa till med utformningen av barnavdelningen i Mjölby. Väsentliga händelser under 2014 Biblioteken har utvecklats som mötesplatser och fått nya samarbetspartners i det omgivande samhället. Dessa samarbeten kommer att fortsätta under oktober invigdes Café å Läs med pompa och ståt. Caféet, som är inrymt i foajén till biblioteket i Mjölby, är ett resultat av samarbetet mellan biblioteket och stöd & service, som driver det som en del av sin dagliga verksamhet. Många besökare har efterfrågat ett café så det är roligt att vi kan tillmötesgå det önskemålet. Det är också tillåtet att fika inne på biblioteket, där man nu möts av cafébord och den framflyttade tidskriftsavdelningen. I februari började vårt samarbete med Röda korset som från och då förlade sitt Språkcafé till biblioteket. Varje måndag har nyanlända och svenskar träffats för att fika och prata svenska. På detta sätt kan biblioteket stärka integrationen i samhället, och även sprida kunskap om bibliotekets service till invandrare och flyktingar. Det meröppna biblioteket i Väderstad, som drivs tillsammans med byalaget i Väderstad, har utvecklats till en mötesplats för ortens föreningsliv. Nu har även biblioteket kommit med i landstingets satsning på Må bra med kultur. I ett nystartat samarbetsprojekt kommer läsecirklar att bedrivas på biblioteket i Mjölby för patienter inom den öppna psykiatrin. Dessa träffar leds av en bibliotekarie. Under året var det premiär för Jourhavande släktforskare, där erfarna släktforskare hjälper de som är nya, vilket har skett i samarbete med släktforskarföreningen. Biblioteken i Mantorp och Skänninge har under året utvecklat ett samarbete med familjecentralen och Kyrkans hus, vilket har inneburit att de har förlagt en del av sina träffar på biblioteken, då många småbarnsföräldrar fått chans att ta del av bibliotekets utbud.

8 8 Verksamheterna Barn och unga Samarbete med skolan Parallellt med barnsatsningen har barnverksamheten fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samordnar verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser för biblioteksvisning och bokprat är samtliga sexårsklasser samt årskurserna 2, 5 och 7, och dessa får en särskild inbjudan från biblioteken. Det är långt ifrån alla klasser som nappar på erbjudandet, och både Mjölby och Skänninge har upplevt en kraftig minskning av klasser som kommer på besök till biblioteket. Vad detta beror på är oklart, men bör utredas. Kanske ska erbjudandet från biblioteket utformas på ett annat sätt. Barnbibliotekarierna har under året medverkat vid ett flertal föräldramöten både i skolan och i förskolan. I samarbete med årskurserna 4 och 5 anordnades ett läsfrämjande projekt, Bokresan, som innebar att böcker presenterades av bibliotekarien för eleverna vid besök på biblioteket. Eleverna valde den titel de ville läsa och sedan hölls ytterligare en träff på biblioteket som handlade om boksamtal i smågrupper om de lästa böckerna. Finalen i projektet bestod i att klassen gjorde en utställning, baserad på innehållet i böckerna, som visade på biblioteket. Bokresan ordnades på biblioteken i Mantorp, Skänninge och Mjölby och blev mycket lyckad. Samarbete kring små barn Samarbetet med förskolan sker på flera plan. Dels inbjuds förskolans barngrupper till biblioteken för att lyssna på sagoläsning, musiksagostunder och enkel biblioteksintroduktion, dels plockar biblioteken ihop boklådor till de förskolor som inte kan ta sig till biblioteket och samarbetar med förskolepersonalen om andra evenemang för barnen. Samarbetet med familjecentralerna i Mantorp och Skänninge har tagit fart, vilket är en inkörsport för att nå fler föräldrar med små barn. De har förlagt en del träffar till biblioteken, och bibliotekarierna har deltagit i familjecentralernas träffar. Det har också lett till att fler nyblivna föräldrar har tagit chansen att hämta en gåvobok till sitt nyfödda barn på biblioteket. I samarbete med Kulturskolan anordnas varje höst 6-årsevenemanget, i år på temat rymden. Alla sexårsklasser inbjöds och föreställningarna gavs för fulla hus på biblioteken i Mjölby, Skänninge, Mantorp och även i Väderstad denna gång. Varje år anordnas också i samarbete med allmänkulturen en barnteaterföreställning som spelas på de tre biblioteken. Årets barnteater var Nasse hittar en kudde som spelades för förskolebarnen. Biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp anordnar varje år cirka tio sagostunder vardera för små barn. De har fått lite olika utformning. Skänninge erbjuder musiksagostunder på förmiddagstid, vilket drar mängder med förskolebarn till biblioteket. Även Mantorp har infört mer mu-

9 9 sik i samband med sagostunderna, som vänder sig till föräldrar med små barn. Mjölby har sedan ett par år tillbaka förlagt sagostunderna till lördagar för att nå fler föräldrar med barn. Tredje året med Sommarboken blev återigen en succé. 196 barn i åldern 7-12 år deltog genom att läsa fem böcker vardera som de också betygsatte, så 980 bokrecensioner lämnades in. Flickorna var i majoritet, men jämfört tidigare var det fler pojkar som nappade denna gång. Sommarläsningen är mest populär bland de yngre barnen. Nytt förra året var att biblioteken ordnade bokmys vid ett antal tillfällen under sommaren, då barnen kunde dela med sig av sina boktips. Unga vuxna och Stories Det kulturådsfinansierade projektet Stories, som har varit ett samarbete med fritidsgården i Mjölby, avslutades under året. Åtta ungdomsträffar på temat zombies hölls under våren, och grande finale blev en välbesökt föreläsning med zombie-överlevnadsexperten Herman Geijer på höstlovet. Tack vare detta projekt har ungdomsbibliotekarien fått bra kontakt med personalen på fritidsgården, och diskussioner pågår om nya samarbetsformer framöver. Unga vuxna-avdelningen, som invigdes 2013, har utökats med en TV-spelshörna, där man kan boka upp sig för att spela veckans spel. Några ungdomar kommer regelbundet för att spela på biblioteket. Ett instagramkonto har skapats för att marknadsföra veckans spel. Detta var första året då även TV-spel köptes in av ordinarie medieanslaget, och efterfrågan på dem har varit stor. Prioriterade målgrupper Personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen. Under året har vi aktivt marknadsfört tjänsten egen nedladdning av talböcker för personer med olika typer av läshandikapp, vilket har lett till 25 nya egennedladdare. Biblioteket har nu totalt 95 egna nedladdare, varav 50 är barn. Nyanlända flyktingar får en del av sin samhällsintroduktion på biblioteket i samarbete med länsbiblioteket och arbetsförmedlingen. Lånen på medier för att lära sig svenska har ökat mycket och vi har ökat vårt bestånd för att möta efterfrågan. I samarbete med Röda korset har språkcafé ordnats varje måndag under vår och höst, vilket har lockat i genomsnitt 5-8 personer per gång. Vi har även anordnat en bokcirkel i lätt svenska för en SFI-klass på uppdrag av Komvux. Biblioteket deltar i landstingets satsning Må bra med kultur, där patienter inom den öppna psykiatrin deltar i bokcirkel med boktips, högläsning och samtal om böcker på biblioteket i Mjölby, vilken leds av en bibliotekarie. Biblioteket som lärmiljö Lärmiljöer finns på alla fyra bibliotek. Biblioteket i Mjölby har haft en livaktig verksamhet i den digitala verkstan som fungerar som en lärmiljö både i samband med IT-kurser och Drop in men också vid möten och enskilda studier. Sammanlagt finns 15 bärbara datorer som har bytts ut till

10 10 leasingdatorer under året. Nio surfplattor har inköpts för projektbidrag i samband med e- serviceprojektet. Datorer för släktforskning finns på alla bibliotek, och utnyttjas flitigt. Utöver det finns cirka 20 surfdatorer som är utrustade med hörlurar och usb-uttag. Trådlöst nätverk finns på alla bibliotek, och alla studieplatser har tillgång till eluttag. Skrivare, skanner och kopiator tillhör standardutrustningen på alla bibliotek. Digitala frihetsvåren, Get Online Week, släktforskarjouren, Dyslexiveckan och Medborgarmånaden är exempel på pedagogiska program som genomförts under året. Biblioteket som kulturell mötesplats Biblioteken fungerar som kulturella mötesplatser dit alla är välkomna och bidrar därmed till målet om att det ska finnas utvecklande mötesplatser i kommun. All programverksamhet på biblioteken är gratis. Anslaget till författarprogram halverades under året på grund av ett sparbeting, men trots det har det varit en livaktig programverksamhet på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Förklaringen heter fantasti och uppfinningsrikedom, flera program har ordnats i samarbete med andra aktörer och utan några extra kostnader. Tack vare sådana samarbeten räckte pengarna till att ordna fem författarprogram på biblioteket i Mjölby. 16 jan: Östgötateatern läser texter av nobelpristagaren Alice Munroe, ett program i samarbete med Östgötateatern och länsbiblioteket, 40-tal åhörare 16 april: Inga Lisa Calissendorff, född i Mjölby, berättar om sin nya självbiografiska bok Äntligen!, 30-tal åhörare 13 maj: Birgitta Widén, bosatt i Ödeshög, berättar om sin bok Förlorade år som handlar om kampen att få rätt diagonos för hennes son, 35 åhörare 18 augusti: Boksläpp med författaren Elisabeth Nemert i samarbete med förlaget Historiska media och Mjölby bokhandel, 70-tal åhörare 4 december: Författaren Eli Åhman Owetz berättar om sitt retroliv, ca 15 åhörare Världsbokdagen 23 april uppmärksammades med ett boktipsarcafé i Mjölby samt boklotteri och litterära tipspromenader på alla bibliotek. Ett 30-tal sago- och musikstunder för små har ordnats på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Den populära föreläsningsserien Mjölby i backspegel ordnades inte detta år på grund av omorganisation hos vår samarbetspartner Östergötlands museum, förhoppningsvis kan serien kan återupptas. Stående program på biblioteket i Mjölby under terminerna har varit språkcafé på måndagar, drop in i digitala verkstan varje torsdag samt visning av bibliotekens tjänster på nätet på tisdagar. Elva onsdagar har släktforskarjouren varit öppen för intresserade. Ett urval av övriga arrangemang:

11 11 12 februari: Så blir du friare och säkrare på nätet, föreläsning i Mjölby, 50-tal åhörare Mars: Workshop med halmslöjd på biblioteket i Mantorp, 10-tal deltagare 15 mars: Släktforskningens dag i samarbete med DIS Filbyter, Mjölby, ca 20 åhörare mars: Earth hour, tipspromenad och utställning anpassade för barn på biblioteken 29 mars: Digital lördag för barn, skoj med surfplatta, TV-spel, digital sagostund, lockade många pappor med barn, ca 50 deltagare 14 april: Invigning av Tv-spelshörnan med X-box turnering, biblioteket i Mjölby 7 juni: Kulturdagen. Biblioteket på stan: Sagostund och boktips varje halvtimme i Gallerian Kvarnen. Låna en bok, skaffa lånekort, bokbytarbord, premiär för sommarboken Juni-aug: Bokmys på biblioteken i anslutning till Sommarboken September: Svamp-rådgivning varje måndag i samarbete med miljökontoret 8 oktober: Lär dig mer om taltidningar - prova själv. Lyssna på din dagstidning! Corren, Östgöta taltidning och FMLS finns på plats, biblioteket i Mjölby, ca 15 deltagare Oktober: Medborgarmånad med program varje onsdag, biblioteket i Mjölby 13 oktober: Invigning av Café a Läs, sång och musik med kören KanDeKanVi, biblioteket i Mjölby, ca 40 deltagare 10 november: Kura i november, visprogram med gruppen Norra Kanalvägen, biblioteket i Mantorp, 50-tal åhörare 11 nov: Christer Brimalm föreläser om Järnvägens historia i västra Östergötland, biblioteket i Mjölby, 30-tal åhörare 31 okt: Så överlever man en zombieattack, föredrag av Herman Geijer, ca 30 åhörare 20 nov: Skänninge bibliotek firar 100-årsjubileum med tårtkalas och föredrag av Carina Jonsson från S:ta Ingrids gille, drygt 100 deltagare 10 december: Elin Granqvist föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom, biblioteket i Mantorp, 25 åhörare Cirka tio utställningar har visats i Galleri Hörnet på biblioteket i Mjölby, och ungefär lika många har visats i montrarna i anslutning till foajén. Nio utställningar har visats på biblioteket i Skänninge, både på väggar och i montrar, och tolv utställningar har arrangerats på biblioteket i Mantorp. Kultur- och fritidsstrategen ansvarar för utställningarna på huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Filialerna Biblioteket i Mantorp Det har varit ett arbetsintensivt år på biblioteket i Mantorp. Mantorpsborna gillar sitt bibliotek med påföljd att utlåningssiffrorna ökade även detta år. Nytt är samarbetet med Kyrkans hus, vilket har berikat barnverksamheten. Bibliotekarien har besökt barn- och föräldraträffarna på Kyrkans hus, och under hösten kom barn- och föräldragruppen till biblioteket vid två tillfällen, då det bjöds på fika och boktips. Med hjälp av TB-medel har biblioteket skapat en Om barn -hylla som vänder sig till föräldrar och pedagoger, där kan man mysa på en mjuk matta, slänga sig i en saccosäck, bläddra i tidskrifter och leka med leksaker som finns där. Under hösten började filialerna skicka ut ett uppskattat nyhetsbrev, Filialnytt, där de berättar vad som hänt sedan sist.

12 12 Biblioteket i Skänninge Arbetet med utvecklingen av biblioteksrummet har fortsatt under året. Gamla möbler har blivit omklädda och flyttats ut bland hyllorna. Böcker har gallrats och hyllor flyttas för att skapa ytterligare ett rum i rummet. Entrén har gjorts med ännu mer inbjudande, och glasrummet har fått ytterligare två bekväma sittplatser. Antalet datorer har utökats, nu finns fyra publika datorer i Skänninge, där också efterfrågan på dem är stor. En stor händelse var 100-årsjubileet på hösten, då över hundra personer kom för att fira sitt bibliotek och äta boktårtor, detta uppmärksammandes med stora reportage i tre lokaltidningar; Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Många nya besökare fick biblioteket ta emot i samband med att man ansvarade för förhandsröstningen till både EU-valet och riksdagsvalet under supervalåret. Meröppet i Väderstad Det meröppna biblioteket i Väderstad, som invigdes i december 2013, har välkomnats av Väderstadsborna, men har tyvärr också varit utsatt för skadegörelse. Inloggningsdosan som sitter på sidan av ytterdörren har förstörts två gånger. För att förhindra att man står och hänger vid yttertrappan, och då kanske lockas till busstreck, har tekniska kontoret satt upp en bättre belysning vid ytterdörren samt tagit ner häckarna som skymde sikten. Det meröppna biblioteket fungerar som mötesplats för ortens föreningsliv, och under året har även en grupp litauiska barn träffats där på lördagarna. Social och uppsökande verksamhet Under året har en översyn gjorts av biblioteksservicen till kommunens äldreboenden för att säkerhetställa en jämlik servicenivå i hela kommunen. Från och med hösten 2014 får alla intresserade äldreboenden i Mjölby kommun bokdepositioner en gång i kvartalet. Avtal har slutits med i stort sett alla äldreboenden. Leveranserna av lådorna sker med hjälp av biblioteksombud från dagcentret Knuten. Läsombudsträffar har hållits i vanlig ordning en på våren och en på hösten. Flera läsombud från Mjölby deltog också i den länsträff som anordnades i Linköping 4 november. Två välbesökta brukararrangemang har anordnats på biblioteket. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Antalet beställningar fortsätter att öka. Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvaliteten på dessa beställningar är genomgående hög. På grund av stora problem med förkomna skivor har anstaltsledningen beslutat att utlåning av musik-cd och ljudböcker ska upphöra. Fängelsebibliotekarien deltar också i projektet Godnattsagor inifrån som ska stärka banden mellan intagna pappor och deras barn. Deltagarna i projektet går en studiecirkel med sex träffar som mynnar ut i att de läser in en eller flera korta sagor på en cd-skiva som sedan skickas hem till

13 13 barnen tillsammans med tre böcker som de får. Varje cd-skiva är på 30 minuter. Studiecirklarna leds av bibliotekarien i samarbete med en av vårdarna på Skänningeanstalten. En sådan studiecirkel har hållits under året. Projektet kommer att fortsätta under Götasamarbetet Det regionala samarbetet inom Götabiblioteken är en prioriterad del av verksamheten på biblioteket. Flera personer är involverade i olika regionala nätverk. Vi är representerade i följande nätverk inom Göta: styrgruppen, systemgruppen, Göta tillgänglighet, Göta barn, webbgruppen, mediegruppen, statistikgruppen och samhörighetsgruppen. Under hösten inleddes en ny fas i utvecklingsarbetet då Librisprojektet drog igång. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Marknadsföring och sociala medier Biblioteket är aktivt på sociala medier i enlighet med målet om att biblioteket ska vara en mötesplats där människor och kultur kan mötas både fysiskt och på webben. Vid årets slut hade biblioteket 600 följare på facebook, som uppdateras flera gånger i veckan. Det gäller allt från inbjudningar, referat och bilder från olika evenemang, information om verksamheten, tips om medier till tävlingar och lättsamma rapporter, bland annat Bakom kulisserna, som många gillar. Biblioteket har även ett aktivt twitterkonto. Under året har ung-avdelningen skapat ett Instagramkonto för att marknadsföra veckans spel. Mjölby bibliotek deltar även i Bibblan svarar, som är en nationell frågetjänst på webben som bemannas med bibliotekarier från hela landet. Två av våra bibliotekarier är med i tjänsten och turas om att svara på frågor. Det är mycket kompetensutvecklande att delta i detta samarbete. Vi har en välbesökt hemsida (en av de mest besökta på mjolby.se), där vi lägger ut all info om vad som händer på biblioteken. Under året har vi även skapat en egen sida under gotabiblioteken.se, och tanken är att den ska bli vår huvudsakliga webbplats, men nyheter kommer även fortsättningsvis att läggas ut på kommunens hemsida. Alla programpunkter läggs även ut månadsvis i den tryckta Det händer i Mjölby och i länets digitala evenemangskalender På gång. Under 2014 har biblioteket uppdaterat sitt bildspel i monitorn vid biblioteksentrén flera gånger i veckan. Det grafiska upplägget har ändrats fyra gånger om året för att passa årstiderna. En informationsfolder har tagits fram Hundra saker som du kan göra på bibblan. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i flera artiklar i lokalpressen: Invigningen av meröppet i Väderstad fick ett stort reportage i Länstidningen i januari. Sparkrav för kultur och fritid, artikel i Corren i början på februari. Programmet Digitala frihetsvåren uppmärksammades i Corren, Östgötatidningen och i Biblioteksbladet.

14 14 Upptaktsföreläsningen Fri och säker på nätet i februari med IT-teknikern Erik Reidler fick en helsida i Corren. Reportage E-serviceverkstad om projektet i Mjölby, Framsidan 2014:1 Den nystartade släktforskarjouren fick helsida i Länstidningen i april. Bokresan som gav läslust i Mantorp blev en halvsida i Länstidningen i april Bibliotek utsatt för skadegörelse, notis i Corren i samband med att inloggningsdosan gick sönder i april. Bibliotekarie utsett till vardagshjälte, artikel i Corren i samband med att Helene Axelsson i april blev utsedd till vardagshjälte av Pingstkyrkan för sitt läsfrämjande arbete. 10 juni intervjuas Helene Axelsson i Radio Östergötland om Sommarboken. Tredje sommaren med Sommarboken gav upphov till en stort uppslagen artikel i Corren samt en mindre artikel i Östgötatidningen. Politiker lär sig twittra, Corren i augusti. Författaren Elisabet Nemerts boksläpp i augusti, ett evenemang som drog storpublik, blev en helsida i Corren. Mjölby och Kalmar vill samarbeta om e-verkstäder, artikel i Corren efter konferensen om e-serviceverkstäder som hölls i Mjölby i slutet på augusti. 17 september har Radio Östergötland ett inslag om att rekordmånga barn deltog i bibliotekets sommarläsning. Färgrikt på Mantorps bibliotek, artikel Corren om Marianne Rydstedts utställning i september. Medborgarmånaden i oktober uppmärksammas med artiklar i Corren och Östergötland Extra. Invigningen av Café å Läs i mitten på oktober gav upphov till artiklar i både Corren och Östgötatidningen. Föredraget Så överlever man en zombieattack med Herman Geijer i oktober uppmärksammades med en stor artikel i Corren. Knivig historia på biblioteket, rubrik till en helsida i Corren om Hasse Ekmans knivutställning i november. Dagens ros till Senad för datorhjälp från tacksam pensionär, Corren i november. Skänninge biblioteks 100-årsjubileum i november uppmärksammades med stora reportage i Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Dagens ros i Corren Fixa julklapparna på biblioteket, artikel i Corren i december. Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar Enligt kommunens riktlinjer ska verksamheterna systematiskt ta reda på vad kunderna tycker om verksamheten vilket ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Det ska finnas en modell för hur verksamheten tar hand om och åtgärdar kundernas synpunkter och klagomål. Biblioteket har lagt in allmänhetens synpunkter som en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Vi har under året an-

15 15 ordnat två fokusgrupper; en med småbarnsföräldrar och en med personal från barnomsorgen, för att ta reda på hur de vill att barnavdelningen ska utformas för att de ska trivas och vilja vara där. Vi har också utarbetat en bemötandepolicy med utgångspunkt från kommunens värdegrund. Arbetet med den nya biblioteksplanen Kultur- och fritidsnämnden fick i februari i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram en ny biblioteksplan för Mjölby kommun, som ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen inklusive skolbibliotek, gymnasiebibliotek och litteraturförsörjningen till förskolan, vuxenutbildningen och äldreomsorgen. Biblioteksplanen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. Den ska också ha en tydlig koppling till andra kommunala planer och till kommunens visioner och strategier. Arbetet med biblioteksplanen påbörjades i våras. En arbetsgrupp har bildats bestående av representanter för skolan, förskolan och folkbiblioteket och med bibliotekschefen som sammankallande. Kommunens utbildningsstrateg är sekreterare i gruppen, som har haft fyra protokollförda möten under året. Dessa möten har förlagts till biblioteket, Eldslösa förskola, Klämmestorpsskolan och till Norrgården, där gruppen träffat representanter för de olika verksamheterna. Två möten är inplanerade våren 2015, och därefter är det meningen att planen ska gå på remiss till berörda nämnder innan den går vidare till kommunstyrelsen för att slutligen tas av kommunfullmäktige. Tillgänglighet Öppettider De fyra biblioteken i kommunen har haft öppet sammanlagt 111 timmar i veckan; Mjölby 47, Skänninge 29, Mantorp 27 och Väderstad 8 timmar. Biblioteket i Mjölby har lördagsöppet Tillgängligheten till biblioteket i Väderstad har utökats sedan det blev meröppet, vilket innebär att låntagarna har tillgång till sitt bibliotek även när det är obemannat, alla dagar i veckan. Tillgänglighetsplan Biblioteket har påbörjat arbetet med en tillgänglighetsplan, en bibliotekarie kommer att få ansvar för tillgänglighetsfrågor. Arbetet med en tillgänglighetsguide har pågått under året, men den har ännu inte publicerats på hemsidan. Personal En personal har varit långtidssjukskriven på halvtid under året. Orsaken är arbetsrelaterad stress. Tack vare anpassade arbetsuppgifter har det fungerat att jobba halvtid. En personal har varit helt föräldraledig och en har nedsatt tjänst med 20 procent. Vi har skolat in många nya vikarier under året. Vi erbjuder sysselsättning åt tre personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi

16 16 tog hand om en ungdomspraktikant under våren. Vi sysselsatte tre feriearbetare under sommaren. Flera skolelever har gjort kortare praktik på biblioteken i Mjölby och Mantorp. Vi har rekryterat en ny bibliotekarie efter att en bibliotekarie med fast anställning slutade på egen begäran. Fortbildning/kompetensutveckling Vi har intern fortbildning av all personal en timme varannan vecka. Med tanke på barnsatsningen har vi haft fokus på barn- och ungdomslitteratur samt omvärldsbevakning vad gäller barns medievärld. Vi fortbildar också all personal i ny teknik och nya digitala medier. Många deltar i olika regionala nätverk, vilket är både berikande och kompetensutvecklande. Arbetsmiljö Vi har arbetsplatsträffar varannan vecka, då all personal är samlad. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. Som en uppföljning av grupputvecklingsdagarna i Tranås hösten 2013 har vi haft olika gruppövningar under ledning personalkonsult Anita Jönsson från PA. Samarbetsklimatet upplevs som mycket positivt, men det finns problem med stress och hög arbetsbelastning. Under hösten fick vi besök av Arbetsmiljöverket, som i samband med en europeisk satsning, gjorde en inspektion av den psykosociala arbetsmiljön på biblioteket. Vi fick högsta betyg vad gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi har haft överläggningar med tekniska kontoret för att komma till rätta med problem med ventilationen i bokhallen i Mjölby, vilket innebär att det blir för varmt på sommaren och för kallt på vintern. Samma problem finns i Skänninge, men den skrivelse som vi skickade till fastighetsvärden om undermålig ventilation hösten 2013 ledde till att det blev ett bättre inomhusklimat vintertid, men sommartid är det fortfarande för varmt i bibliotekslokalen i Skänninge. Ekonomi Biblioteket har fått cirka kronor från tilläggsbudgeten till bl.a. barnsatsningen, Sommarboken samt till olika inköp. Cirka har investerats i ny teknik (projektor, högtalare, duk, manöverpanel) till huvudbibliotekets publika arrangemang. Ekonomin har förstärkts med projektmedel från Kulturrådet samt att vi har sålt bibliotekstjänster till skolan. Vi har också fått projektmedel från projektet e-serviceverkstäder samt landstingets projekt Må bra med kultur. Vi fick också ekonomisk kompensation för att Skänninge bibliotek användes till lokal för förhandsröstning vid årets två allmänna val. Framtiden Den treåriga barnsatsningen fortsätter med målet att öka intresset för läsning och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. En ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket planeras i samarbete med en scenograf. Under året planeras workshops med barn för att hämta in deras synpunkter och för att de ska känna sig delaktiga i förändringsarbetet.

17 17 Arbetet med den nya biblioteksplanen, som omfattar all biblioteksverksamhet i kommun, ska avslutas under året och planen ska godkännas av berörda nämnder och styrelse innan den antas av kommunfullmäktige. En ny bibliotekschef ska rekryteras efter att nuvarande bibliotekschef slutar i februari. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Vi vill bjuda in till ökad delaktighet genom fokusgrupper, förbättrad synpunktshantering och kundenkäter i syfte att utforma en verksamhet som svarar mot kommuninvånarnas önskemål och behov. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se 2012-06-11 Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018. Motala kommun

Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018. Motala kommun Biblioteksplan för Motala kommun 2015-2018 Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 13/BN 0113 Datum: 2015-09-16 Paragraf: 149 Reviderande instans: Bildningsnämnden Diarienummer: Datum:

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget:

Gemensamt för all biblioteksverksamhet i kommunen är, enligt Bibliotekslag SFS 2013:801, uppdraget: Biblioteksplan för Aneby kommun 2016-2020 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-05 170 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen för Aneby

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer