Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014"

Transkript

1 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Mjölby kommuns biblioteksplan Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Mjölby kommun vision 2025 Invånarna ska vara initiativrika och välutbildade Skapa utvecklande mötesplatser Bibliotekets åtagande i Kultur- och fritidsnämndens budget för 2014 Biblioteken ska bidra till de kommunövergripande målen om att kommuninvånarna ska vara initiativrika och välutbildade, och att skapa utvecklande mötesplatser genom att: Öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda minst 500 Mjölbybor kostnadsfri IThandledning på biblioteken. Öka utlåningen av barnmedier varje år under för att nå upp till riksgenomsnittet. Syftet är att öka intresset för läsning och berättande bland barn och föräldrar och andra vuxna i barns närhet och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. Vi vill att biblioteket ska upplevas som en självklar mötesplats för alla barn, föräldrar och andra vuxna i barnens närhet.

2 2 Statistik Utlåningen har ökat med 13 procent sedan 2010 Utlåningen vid biblioteken i Mjölby har ökat varje år sedan Förra året ökade utlåningen med fyra procent. Jämfört med 2010 har utlåningen ökat med 13 procent! Ökningen gäller alla typer av medier; skön- och facklitteratur, ljudböcker, spel och dvd-film. Sedan avgiften för lån av dvd-film togs bort i slutet av 2011 har filmutlåningen mer än sjudubblats. Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Utlåning av fysiska medier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Varför ökar utlåningen vid biblioteken i Mjölby när trenden i landet snarare har varit den motsatta? Svaret är en kombination av olika faktorer. Dels beror det på att biblioteket medvetet har satsat på att bredda medieutbudet genom att köpa in mer film och även TV-spel, men det beror också på att vi numera köper mycket mer på efterfrågan jämfört med tidigare. Sedan 2011 har inköpsrutinerna förenklats, filialerna köper själva in sina böcker, vilket har lett till en snabbare mediehantering och bättre service till låntagarna. Vi köper inte längre in dyra biblioteksband, vilket innebär att medieanslaget räcker till fler titlar. Genom Götasamarbetet har Mjölbyborna fått tillgång till ett större medieutbud, och allt fler har upptäckt att det går att söka och beställa från det stora beståndet via webben. Reserverade medier når låntagarna snabbare nu när de skickas kors och tvärs över länet, vilket också har bidragit till den ökade utlåningen. Utlåningen av fysiska medier ökade med fyra procent Jämfört med 2013 Mjölby (+ 2 %) Skänninge (+ 3 %) Mantorp (+ 12 %) Väderstad (- 7 %) Totalt (+ 4 %)

3 3 Det är framför allt Mantorps bibliotek som bidrar till de positiva siffrorna, där har utlåningen ökat med 12 procent, vilket kan förklaras med den höga inflyttningen av barnfamiljer till samhället. Sett till helheten står Mantorp för en fjärdedel av utlåningen, vilket har väckt frågor om en eventuell omfördelning av medieanslag och personalresurser för att möta den stora efterfrågan. Även Skänninge och Mjölby visar positiva siffror, däremot har utlåningen minskat i Väderstad. Utlåning av dvd-film År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Utlåningen av DVD-film fortsätter att öka kraftigt. Under 2014 lånades det ut filmer, vilket är en ökning med ca 26 procent jämfört med föregående år. Beståndet av film har successivt utökats. Under 2014 har cirka 170 nya filmer köpts in, varav en tredjedel är riktade mot barn och ungdomar. Strävan är att öka andelen barnfilm. De titlar som har köpts in är valda främst utifrån efterfrågan. I slutet av året beslutade nämnden att förseningsavgiften för film skulle bli densamma som för böcker; fem kr per påbörjade vecka istället för som tidigare, fem kr per dag. Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, eller drygt 8000 lån. Detta är ett resultat av en medveten satsning på barnverksamheten i syfte att nå fler barnfamiljer och ett ökat samarbete med familjecentralerna och förskolan. Biblioteket har åtagit sig att öka utlåningen av barnmedier med ca 3000 lån/år för att komma upp till riksgenomsnittet, sett till antalet barnlån/barn. Sedan 2010 har utlåningen av barnmedier ökat med drygt 16 procent. Den påbörjade barnsatsningen, som syftar till att skapa ett mer familjevänligt bibliotek, ska förhoppningsvis leda till att barnlånen fortsätter att öka för att sedan ligga kvar på en högre nivå. Utlåning av barnmedier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

4 4 Minskad utlåning av e-böcker Utlåningen av e-böcker minskade för första gången förra året. Det beror på att Götabiblioteken saknade ett avtal för utlåning av e-böcker under första halvåret av Avtalet sades upp på grund av att kostnaderna för e-böckerna hade skjutit i höjden. Strax före sommaren började Götabiblioteken låna ut e-böcker via Atingo, och i höstas slöts också ett nytt avtal med Elib. E-böckerna lånas ut via den gemensamma Götawebben med hjälp av ett poängsystem, där man får låna för max 12 poäng per månad. Tidigare betalade biblioteken en avgift på 20 kronor per e- bokslån, nu varierar avgiften från 10 till 80 kronor beroende på hur nyutgiven boken är. Det är för tidigt att säga om detta kommer att leda till lägre eller högre kostnader för e-boksutlåningen. Mjölby bibliotek hade förra året även ett avtal med Mediejukeboxen om mobila e-böcker, vilket innebar att Mjölbyborna hade tillgång till e-böcker även under första halvåret, men utbudet var starkt begränsat. Götabiblioteken har också haft avtal med nättjänsten Musikwebb, men utlåningen har minskat kraftigt, troligtvis på grund av ökad konkurrens från Spotify och andra kommersiella musiktjänster på nätet, och avtalet är därför uppsagt från och med Jämfört med 2013 E-böcker och e-ljudböcker % Mediejukeboxen % Musikwebb % Runt 7000 Mjölbybor är aktiva låntagare dvs. har gjort minst ett lån under året. Det innebär att 27 procent av invånarna är aktiva låntagare, att jämföra med runt 29 procent av befolkningen i landet. Antalet kommuninvånare som har ett lånekort är mer än det dubbla. Alla biblioteksbesökare är inte aktiva låntagare, många besöker biblioteken enbart för att låna en dator eller läsa tidningar och tidskrifter besök på biblioteken Omkring besök förra året. Det gör biblioteken till de mest välbesökta offentliga platserna i kommunen. Drygt besök gjordes på huvudbiblioteket i stadshuset, övriga besök fördelades på filialerna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. Det innebär att biblioteken i kommunen får närmare 500 besök per öppetdag. Många besöker också bibliotekets hemsida och webbkatalog. Antalet unika besökare på webben ökade förra året med 12 procent, totalt personer. Biblioteket är en av de mest besökta sidorna på mjolby.se. Antalet unika besökare på hemsidan och webbkatalogen Jämfört med %

5 5 Mål och måluppfyllelse Resultat: fler Mjölbybor har blivit digitalt delaktiga Den digitala delaktigheten har ökat genom att 721 personer under året har fått IT-hjälp på biblioteken. Av dem har 299 har fått individuell IT-handledning på biblioteken, och 144 personer har deltagit IT-kurser i digitala verkstan på biblioteket i Mjölby. Cirka 50 personer fått hjälp med släktforskning på nätet. Fyra studiecirklar med totalt 17 deltagare har anordnats för de som är nybörjare på internet. Vidare har 211 personer deltagit i andra digitala aktiviteter på biblioteket. Dessutom har personalen i disken arbetat aktivt med hjälp till självhjälp och visat låntagarna hur man använder Götawebben. IT-hjälp på biblioteken Individuell IThandledning Digitala frihetsvåren, GOW, Medborgarmånaden Kurser i digitala verkstan Släktforskning på nätet Internet för nybörjare Under året har det hållits ett 20-tal IT-relaterade kurser/visningar i bibliotekets regi i digitala verkstan. En del av dessa kurser/visningar har handlat om att visa bibliotekets e-tjänster, som man kommer åt hemifrån. Sådana kurser har anordnats för nyanlända flyktingar och invandrare som en del av deras samhällsintroduktion och för allmänheten. Biblioteket har även erbjudit ett brett utbud av digitala kurser/visningar kvällstid, där upplägget har varit sådant att föreläsaren visar på storskärm och deltagarna följer med på varsin dator och/eller surfplatta. I samarbete med en av kommunens IT-tekniker, Erik Reidler, gick vårens kurser under benämningen Digitala frihetsvåren, där Erik och personal från biblioteket höll kurser i internetsäkerhet, Creative Commons, Wikipedia och fria programvaror. En stor publik lockades till upptaktskvällen där Erik tipsade om skydd på nätet, vilket också uppmärksammades med en helsida i Corren. Medborgarmånad Tio politiker nappade på bibliotekets inbjudan att gå en kurs i sociala medier som hölls under tre kvällar i augusti, en månad före valet. I oktober anordnades en Medborgarmånad i anslutning till dyslexiveckan, där externa föreläsare från landstinget, försäkringskassan, Handelsbanken, Swedbank och Corren visade sina e-tjänster och hjälpte deltagarna att komma igång med dem. Under hösten hölls kurser i hur man läser och lyssnar på e-böcker samt hur man använder surfplattor. I samarbete med Medborgarskolan ordnas kostnadsfria studiecirklar för nybörjare på internet. Under året fick vi också igång ett samarbete med släktforskarföreningen i Mjölby, som vid elva

6 6 tillfällen har funnits på plats för att hjälpa intresserade med att komma igång med släktforskning på nätet. Släktforskarjouren lockade ett 50-tal deltagare. Samarbetet uppmärksammades av Kulturarv Östergötland, som bjöd in bibliotekschefen och representanter för släktforskarföreningen att föreläsa på Kulturarvsdagen på Östergötlands museum, 27 november. Liksom tidigare år deltog Mjölby bibliotek i mars i den europeiska kampanjveckan Get Online Week som fokuserar på att få fler med i den digitala gemenskapen. Den digitala barnlördagen drog mest folk, då det bjöds på digital sagostund, lek, spel och pyssel på ipad och möjlighet att testa nya TV-spel. Cirka 80 personer deltog i aktiviteter under veckan. Drop in varje torsdag Individuell IT-hjälp erbjuds på olika sätt. Dels kan vem som helst boka individuell handledning i upp till en timme med erfaren personal på alla bibliotek. Dels anordnas Drop in varje torsdag mellan kl på biblioteket i Mjölby, då man kan komma oanmäld med sina frågor om internet, datorer, mobiler och surfplattor; en aktivitet som har lockat ca 5-15 personer per gång. Drop in bemannas med två bibliotekarier samt extrapersonal vid behov. Frågorna varierar, många har med sig egen dator eller läsplatta och vill få hjälp med att t.ex. installera virusskydd eller ladda ner och få igång olika program. De vanligaste frågorna berör specifika program eller e-tjänster som t.ex. Facebook, Word, e-post eller internetbanken. Ofta handlar det om hur man kommer igång med sin smarta telefon eller surfplatta. Vi lär också låntagare med lässvårigheter att ladda ner talböcker hemifrån. Majoriteten av dem som frågar om IT-hjälp på biblioteken är äldre, men allt fler personer i arbetsför ålder visar intresse för IT-kurserna och efterfrågar även individuell handledning. Biblioteket vill nå både dem som är nya på nätet, och dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. E-serviceverkstäder Mjölby bibliotek har under året också deltagit i det regionala projektet E-serviceverkstäder som har varit en förstudie i hur icke digitalt delaktiga får stöd i att komma igång att använda offentliga e-tjänster. Projektet har drivits i samarbete med medborgarservice. Biblioteket på nätet har visats för allmänheten och förskolepersonal och utbildningsförvaltningen har haft kurser knutna till projektet. E-serviceverkstäder avslutades i augusti med en konferens som Mjölby kommun var värd för. Det spelades även in en film om e-serviceverkstäder som finns att se på Youtube; Resultat: barnsatsning ledde till fler barnlån Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent förra året, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Alla bibliotekarier och assistenter som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet har varit engagerade i barnsatsningen, totalt sex personer ingår i projektgruppen. Projektledare är en av biblioteksassistenterna som jobbar med barnsatsningen åtta timmar i veckan. Under året har gruppen arbetat med förberedelser inför en större förändring av biblioteksrummet på huvudbiblioteket. De har genomfört en stor gallring av beståndet och beslu-

7 7 tat om en ny inköpspolicy. Målet är fortfarande att erbjuda ett brett och varierat utbud, men också att satsa extra mycket på nytt och efterfrågat material. De har också planerat för en genreindelning och tydlig skyltning vad gäller olika åldersgrupper. Barnavdelningens yta har utökats genom att tidskriftsavdelningen har flyttat därifrån. Två fokusgrupper har anordnats med småbarnsföräldrar och barnomsorgspersonal för att samla in synpunkter på hur barnavdelningen på huvudbiblioteket kan förbättras. Vi fick fram ett brett material med synpunkter och idéer. Vi fick också bekräftelse på att barnsatsningens mål om ett mer barnvänligt bibliotek stämmer väl överens med våra besökares önskemål. Tack vare medel från tilläggsbudgeten kunde diverse material till barnavdelningen köpas in såsom stora mattor, soffor, skoställ och lekmaterial, vilket kommer att användas till att inreda den nya småbarnsavdelningen som öppnas i början på Barngruppen har varit på studiebesök i Kalmar, där man nyligen byggt om barnavdelningen. De har haft en scenograf till hjälp, som nu också kommer att hjälpa till med utformningen av barnavdelningen i Mjölby. Väsentliga händelser under 2014 Biblioteken har utvecklats som mötesplatser och fått nya samarbetspartners i det omgivande samhället. Dessa samarbeten kommer att fortsätta under oktober invigdes Café å Läs med pompa och ståt. Caféet, som är inrymt i foajén till biblioteket i Mjölby, är ett resultat av samarbetet mellan biblioteket och stöd & service, som driver det som en del av sin dagliga verksamhet. Många besökare har efterfrågat ett café så det är roligt att vi kan tillmötesgå det önskemålet. Det är också tillåtet att fika inne på biblioteket, där man nu möts av cafébord och den framflyttade tidskriftsavdelningen. I februari började vårt samarbete med Röda korset som från och då förlade sitt Språkcafé till biblioteket. Varje måndag har nyanlända och svenskar träffats för att fika och prata svenska. På detta sätt kan biblioteket stärka integrationen i samhället, och även sprida kunskap om bibliotekets service till invandrare och flyktingar. Det meröppna biblioteket i Väderstad, som drivs tillsammans med byalaget i Väderstad, har utvecklats till en mötesplats för ortens föreningsliv. Nu har även biblioteket kommit med i landstingets satsning på Må bra med kultur. I ett nystartat samarbetsprojekt kommer läsecirklar att bedrivas på biblioteket i Mjölby för patienter inom den öppna psykiatrin. Dessa träffar leds av en bibliotekarie. Under året var det premiär för Jourhavande släktforskare, där erfarna släktforskare hjälper de som är nya, vilket har skett i samarbete med släktforskarföreningen. Biblioteken i Mantorp och Skänninge har under året utvecklat ett samarbete med familjecentralen och Kyrkans hus, vilket har inneburit att de har förlagt en del av sina träffar på biblioteken, då många småbarnsföräldrar fått chans att ta del av bibliotekets utbud.

8 8 Verksamheterna Barn och unga Samarbete med skolan Parallellt med barnsatsningen har barnverksamheten fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samordnar verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser för biblioteksvisning och bokprat är samtliga sexårsklasser samt årskurserna 2, 5 och 7, och dessa får en särskild inbjudan från biblioteken. Det är långt ifrån alla klasser som nappar på erbjudandet, och både Mjölby och Skänninge har upplevt en kraftig minskning av klasser som kommer på besök till biblioteket. Vad detta beror på är oklart, men bör utredas. Kanske ska erbjudandet från biblioteket utformas på ett annat sätt. Barnbibliotekarierna har under året medverkat vid ett flertal föräldramöten både i skolan och i förskolan. I samarbete med årskurserna 4 och 5 anordnades ett läsfrämjande projekt, Bokresan, som innebar att böcker presenterades av bibliotekarien för eleverna vid besök på biblioteket. Eleverna valde den titel de ville läsa och sedan hölls ytterligare en träff på biblioteket som handlade om boksamtal i smågrupper om de lästa böckerna. Finalen i projektet bestod i att klassen gjorde en utställning, baserad på innehållet i böckerna, som visade på biblioteket. Bokresan ordnades på biblioteken i Mantorp, Skänninge och Mjölby och blev mycket lyckad. Samarbete kring små barn Samarbetet med förskolan sker på flera plan. Dels inbjuds förskolans barngrupper till biblioteken för att lyssna på sagoläsning, musiksagostunder och enkel biblioteksintroduktion, dels plockar biblioteken ihop boklådor till de förskolor som inte kan ta sig till biblioteket och samarbetar med förskolepersonalen om andra evenemang för barnen. Samarbetet med familjecentralerna i Mantorp och Skänninge har tagit fart, vilket är en inkörsport för att nå fler föräldrar med små barn. De har förlagt en del träffar till biblioteken, och bibliotekarierna har deltagit i familjecentralernas träffar. Det har också lett till att fler nyblivna föräldrar har tagit chansen att hämta en gåvobok till sitt nyfödda barn på biblioteket. I samarbete med Kulturskolan anordnas varje höst 6-årsevenemanget, i år på temat rymden. Alla sexårsklasser inbjöds och föreställningarna gavs för fulla hus på biblioteken i Mjölby, Skänninge, Mantorp och även i Väderstad denna gång. Varje år anordnas också i samarbete med allmänkulturen en barnteaterföreställning som spelas på de tre biblioteken. Årets barnteater var Nasse hittar en kudde som spelades för förskolebarnen. Biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp anordnar varje år cirka tio sagostunder vardera för små barn. De har fått lite olika utformning. Skänninge erbjuder musiksagostunder på förmiddagstid, vilket drar mängder med förskolebarn till biblioteket. Även Mantorp har infört mer mu-

9 9 sik i samband med sagostunderna, som vänder sig till föräldrar med små barn. Mjölby har sedan ett par år tillbaka förlagt sagostunderna till lördagar för att nå fler föräldrar med barn. Tredje året med Sommarboken blev återigen en succé. 196 barn i åldern 7-12 år deltog genom att läsa fem böcker vardera som de också betygsatte, så 980 bokrecensioner lämnades in. Flickorna var i majoritet, men jämfört tidigare var det fler pojkar som nappade denna gång. Sommarläsningen är mest populär bland de yngre barnen. Nytt förra året var att biblioteken ordnade bokmys vid ett antal tillfällen under sommaren, då barnen kunde dela med sig av sina boktips. Unga vuxna och Stories Det kulturådsfinansierade projektet Stories, som har varit ett samarbete med fritidsgården i Mjölby, avslutades under året. Åtta ungdomsträffar på temat zombies hölls under våren, och grande finale blev en välbesökt föreläsning med zombie-överlevnadsexperten Herman Geijer på höstlovet. Tack vare detta projekt har ungdomsbibliotekarien fått bra kontakt med personalen på fritidsgården, och diskussioner pågår om nya samarbetsformer framöver. Unga vuxna-avdelningen, som invigdes 2013, har utökats med en TV-spelshörna, där man kan boka upp sig för att spela veckans spel. Några ungdomar kommer regelbundet för att spela på biblioteket. Ett instagramkonto har skapats för att marknadsföra veckans spel. Detta var första året då även TV-spel köptes in av ordinarie medieanslaget, och efterfrågan på dem har varit stor. Prioriterade målgrupper Personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen. Under året har vi aktivt marknadsfört tjänsten egen nedladdning av talböcker för personer med olika typer av läshandikapp, vilket har lett till 25 nya egennedladdare. Biblioteket har nu totalt 95 egna nedladdare, varav 50 är barn. Nyanlända flyktingar får en del av sin samhällsintroduktion på biblioteket i samarbete med länsbiblioteket och arbetsförmedlingen. Lånen på medier för att lära sig svenska har ökat mycket och vi har ökat vårt bestånd för att möta efterfrågan. I samarbete med Röda korset har språkcafé ordnats varje måndag under vår och höst, vilket har lockat i genomsnitt 5-8 personer per gång. Vi har även anordnat en bokcirkel i lätt svenska för en SFI-klass på uppdrag av Komvux. Biblioteket deltar i landstingets satsning Må bra med kultur, där patienter inom den öppna psykiatrin deltar i bokcirkel med boktips, högläsning och samtal om böcker på biblioteket i Mjölby, vilken leds av en bibliotekarie. Biblioteket som lärmiljö Lärmiljöer finns på alla fyra bibliotek. Biblioteket i Mjölby har haft en livaktig verksamhet i den digitala verkstan som fungerar som en lärmiljö både i samband med IT-kurser och Drop in men också vid möten och enskilda studier. Sammanlagt finns 15 bärbara datorer som har bytts ut till

10 10 leasingdatorer under året. Nio surfplattor har inköpts för projektbidrag i samband med e- serviceprojektet. Datorer för släktforskning finns på alla bibliotek, och utnyttjas flitigt. Utöver det finns cirka 20 surfdatorer som är utrustade med hörlurar och usb-uttag. Trådlöst nätverk finns på alla bibliotek, och alla studieplatser har tillgång till eluttag. Skrivare, skanner och kopiator tillhör standardutrustningen på alla bibliotek. Digitala frihetsvåren, Get Online Week, släktforskarjouren, Dyslexiveckan och Medborgarmånaden är exempel på pedagogiska program som genomförts under året. Biblioteket som kulturell mötesplats Biblioteken fungerar som kulturella mötesplatser dit alla är välkomna och bidrar därmed till målet om att det ska finnas utvecklande mötesplatser i kommun. All programverksamhet på biblioteken är gratis. Anslaget till författarprogram halverades under året på grund av ett sparbeting, men trots det har det varit en livaktig programverksamhet på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Förklaringen heter fantasti och uppfinningsrikedom, flera program har ordnats i samarbete med andra aktörer och utan några extra kostnader. Tack vare sådana samarbeten räckte pengarna till att ordna fem författarprogram på biblioteket i Mjölby. 16 jan: Östgötateatern läser texter av nobelpristagaren Alice Munroe, ett program i samarbete med Östgötateatern och länsbiblioteket, 40-tal åhörare 16 april: Inga Lisa Calissendorff, född i Mjölby, berättar om sin nya självbiografiska bok Äntligen!, 30-tal åhörare 13 maj: Birgitta Widén, bosatt i Ödeshög, berättar om sin bok Förlorade år som handlar om kampen att få rätt diagonos för hennes son, 35 åhörare 18 augusti: Boksläpp med författaren Elisabeth Nemert i samarbete med förlaget Historiska media och Mjölby bokhandel, 70-tal åhörare 4 december: Författaren Eli Åhman Owetz berättar om sitt retroliv, ca 15 åhörare Världsbokdagen 23 april uppmärksammades med ett boktipsarcafé i Mjölby samt boklotteri och litterära tipspromenader på alla bibliotek. Ett 30-tal sago- och musikstunder för små har ordnats på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Den populära föreläsningsserien Mjölby i backspegel ordnades inte detta år på grund av omorganisation hos vår samarbetspartner Östergötlands museum, förhoppningsvis kan serien kan återupptas. Stående program på biblioteket i Mjölby under terminerna har varit språkcafé på måndagar, drop in i digitala verkstan varje torsdag samt visning av bibliotekens tjänster på nätet på tisdagar. Elva onsdagar har släktforskarjouren varit öppen för intresserade. Ett urval av övriga arrangemang:

11 11 12 februari: Så blir du friare och säkrare på nätet, föreläsning i Mjölby, 50-tal åhörare Mars: Workshop med halmslöjd på biblioteket i Mantorp, 10-tal deltagare 15 mars: Släktforskningens dag i samarbete med DIS Filbyter, Mjölby, ca 20 åhörare mars: Earth hour, tipspromenad och utställning anpassade för barn på biblioteken 29 mars: Digital lördag för barn, skoj med surfplatta, TV-spel, digital sagostund, lockade många pappor med barn, ca 50 deltagare 14 april: Invigning av Tv-spelshörnan med X-box turnering, biblioteket i Mjölby 7 juni: Kulturdagen. Biblioteket på stan: Sagostund och boktips varje halvtimme i Gallerian Kvarnen. Låna en bok, skaffa lånekort, bokbytarbord, premiär för sommarboken Juni-aug: Bokmys på biblioteken i anslutning till Sommarboken September: Svamp-rådgivning varje måndag i samarbete med miljökontoret 8 oktober: Lär dig mer om taltidningar - prova själv. Lyssna på din dagstidning! Corren, Östgöta taltidning och FMLS finns på plats, biblioteket i Mjölby, ca 15 deltagare Oktober: Medborgarmånad med program varje onsdag, biblioteket i Mjölby 13 oktober: Invigning av Café a Läs, sång och musik med kören KanDeKanVi, biblioteket i Mjölby, ca 40 deltagare 10 november: Kura i november, visprogram med gruppen Norra Kanalvägen, biblioteket i Mantorp, 50-tal åhörare 11 nov: Christer Brimalm föreläser om Järnvägens historia i västra Östergötland, biblioteket i Mjölby, 30-tal åhörare 31 okt: Så överlever man en zombieattack, föredrag av Herman Geijer, ca 30 åhörare 20 nov: Skänninge bibliotek firar 100-årsjubileum med tårtkalas och föredrag av Carina Jonsson från S:ta Ingrids gille, drygt 100 deltagare 10 december: Elin Granqvist föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom, biblioteket i Mantorp, 25 åhörare Cirka tio utställningar har visats i Galleri Hörnet på biblioteket i Mjölby, och ungefär lika många har visats i montrarna i anslutning till foajén. Nio utställningar har visats på biblioteket i Skänninge, både på väggar och i montrar, och tolv utställningar har arrangerats på biblioteket i Mantorp. Kultur- och fritidsstrategen ansvarar för utställningarna på huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Filialerna Biblioteket i Mantorp Det har varit ett arbetsintensivt år på biblioteket i Mantorp. Mantorpsborna gillar sitt bibliotek med påföljd att utlåningssiffrorna ökade även detta år. Nytt är samarbetet med Kyrkans hus, vilket har berikat barnverksamheten. Bibliotekarien har besökt barn- och föräldraträffarna på Kyrkans hus, och under hösten kom barn- och föräldragruppen till biblioteket vid två tillfällen, då det bjöds på fika och boktips. Med hjälp av TB-medel har biblioteket skapat en Om barn -hylla som vänder sig till föräldrar och pedagoger, där kan man mysa på en mjuk matta, slänga sig i en saccosäck, bläddra i tidskrifter och leka med leksaker som finns där. Under hösten började filialerna skicka ut ett uppskattat nyhetsbrev, Filialnytt, där de berättar vad som hänt sedan sist.

12 12 Biblioteket i Skänninge Arbetet med utvecklingen av biblioteksrummet har fortsatt under året. Gamla möbler har blivit omklädda och flyttats ut bland hyllorna. Böcker har gallrats och hyllor flyttas för att skapa ytterligare ett rum i rummet. Entrén har gjorts med ännu mer inbjudande, och glasrummet har fått ytterligare två bekväma sittplatser. Antalet datorer har utökats, nu finns fyra publika datorer i Skänninge, där också efterfrågan på dem är stor. En stor händelse var 100-årsjubileet på hösten, då över hundra personer kom för att fira sitt bibliotek och äta boktårtor, detta uppmärksammandes med stora reportage i tre lokaltidningar; Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Många nya besökare fick biblioteket ta emot i samband med att man ansvarade för förhandsröstningen till både EU-valet och riksdagsvalet under supervalåret. Meröppet i Väderstad Det meröppna biblioteket i Väderstad, som invigdes i december 2013, har välkomnats av Väderstadsborna, men har tyvärr också varit utsatt för skadegörelse. Inloggningsdosan som sitter på sidan av ytterdörren har förstörts två gånger. För att förhindra att man står och hänger vid yttertrappan, och då kanske lockas till busstreck, har tekniska kontoret satt upp en bättre belysning vid ytterdörren samt tagit ner häckarna som skymde sikten. Det meröppna biblioteket fungerar som mötesplats för ortens föreningsliv, och under året har även en grupp litauiska barn träffats där på lördagarna. Social och uppsökande verksamhet Under året har en översyn gjorts av biblioteksservicen till kommunens äldreboenden för att säkerhetställa en jämlik servicenivå i hela kommunen. Från och med hösten 2014 får alla intresserade äldreboenden i Mjölby kommun bokdepositioner en gång i kvartalet. Avtal har slutits med i stort sett alla äldreboenden. Leveranserna av lådorna sker med hjälp av biblioteksombud från dagcentret Knuten. Läsombudsträffar har hållits i vanlig ordning en på våren och en på hösten. Flera läsombud från Mjölby deltog också i den länsträff som anordnades i Linköping 4 november. Två välbesökta brukararrangemang har anordnats på biblioteket. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Antalet beställningar fortsätter att öka. Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvaliteten på dessa beställningar är genomgående hög. På grund av stora problem med förkomna skivor har anstaltsledningen beslutat att utlåning av musik-cd och ljudböcker ska upphöra. Fängelsebibliotekarien deltar också i projektet Godnattsagor inifrån som ska stärka banden mellan intagna pappor och deras barn. Deltagarna i projektet går en studiecirkel med sex träffar som mynnar ut i att de läser in en eller flera korta sagor på en cd-skiva som sedan skickas hem till

13 13 barnen tillsammans med tre böcker som de får. Varje cd-skiva är på 30 minuter. Studiecirklarna leds av bibliotekarien i samarbete med en av vårdarna på Skänningeanstalten. En sådan studiecirkel har hållits under året. Projektet kommer att fortsätta under Götasamarbetet Det regionala samarbetet inom Götabiblioteken är en prioriterad del av verksamheten på biblioteket. Flera personer är involverade i olika regionala nätverk. Vi är representerade i följande nätverk inom Göta: styrgruppen, systemgruppen, Göta tillgänglighet, Göta barn, webbgruppen, mediegruppen, statistikgruppen och samhörighetsgruppen. Under hösten inleddes en ny fas i utvecklingsarbetet då Librisprojektet drog igång. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Marknadsföring och sociala medier Biblioteket är aktivt på sociala medier i enlighet med målet om att biblioteket ska vara en mötesplats där människor och kultur kan mötas både fysiskt och på webben. Vid årets slut hade biblioteket 600 följare på facebook, som uppdateras flera gånger i veckan. Det gäller allt från inbjudningar, referat och bilder från olika evenemang, information om verksamheten, tips om medier till tävlingar och lättsamma rapporter, bland annat Bakom kulisserna, som många gillar. Biblioteket har även ett aktivt twitterkonto. Under året har ung-avdelningen skapat ett Instagramkonto för att marknadsföra veckans spel. Mjölby bibliotek deltar även i Bibblan svarar, som är en nationell frågetjänst på webben som bemannas med bibliotekarier från hela landet. Två av våra bibliotekarier är med i tjänsten och turas om att svara på frågor. Det är mycket kompetensutvecklande att delta i detta samarbete. Vi har en välbesökt hemsida (en av de mest besökta på mjolby.se), där vi lägger ut all info om vad som händer på biblioteken. Under året har vi även skapat en egen sida under gotabiblioteken.se, och tanken är att den ska bli vår huvudsakliga webbplats, men nyheter kommer även fortsättningsvis att läggas ut på kommunens hemsida. Alla programpunkter läggs även ut månadsvis i den tryckta Det händer i Mjölby och i länets digitala evenemangskalender På gång. Under 2014 har biblioteket uppdaterat sitt bildspel i monitorn vid biblioteksentrén flera gånger i veckan. Det grafiska upplägget har ändrats fyra gånger om året för att passa årstiderna. En informationsfolder har tagits fram Hundra saker som du kan göra på bibblan. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i flera artiklar i lokalpressen: Invigningen av meröppet i Väderstad fick ett stort reportage i Länstidningen i januari. Sparkrav för kultur och fritid, artikel i Corren i början på februari. Programmet Digitala frihetsvåren uppmärksammades i Corren, Östgötatidningen och i Biblioteksbladet.

14 14 Upptaktsföreläsningen Fri och säker på nätet i februari med IT-teknikern Erik Reidler fick en helsida i Corren. Reportage E-serviceverkstad om projektet i Mjölby, Framsidan 2014:1 Den nystartade släktforskarjouren fick helsida i Länstidningen i april. Bokresan som gav läslust i Mantorp blev en halvsida i Länstidningen i april Bibliotek utsatt för skadegörelse, notis i Corren i samband med att inloggningsdosan gick sönder i april. Bibliotekarie utsett till vardagshjälte, artikel i Corren i samband med att Helene Axelsson i april blev utsedd till vardagshjälte av Pingstkyrkan för sitt läsfrämjande arbete. 10 juni intervjuas Helene Axelsson i Radio Östergötland om Sommarboken. Tredje sommaren med Sommarboken gav upphov till en stort uppslagen artikel i Corren samt en mindre artikel i Östgötatidningen. Politiker lär sig twittra, Corren i augusti. Författaren Elisabet Nemerts boksläpp i augusti, ett evenemang som drog storpublik, blev en helsida i Corren. Mjölby och Kalmar vill samarbeta om e-verkstäder, artikel i Corren efter konferensen om e-serviceverkstäder som hölls i Mjölby i slutet på augusti. 17 september har Radio Östergötland ett inslag om att rekordmånga barn deltog i bibliotekets sommarläsning. Färgrikt på Mantorps bibliotek, artikel Corren om Marianne Rydstedts utställning i september. Medborgarmånaden i oktober uppmärksammas med artiklar i Corren och Östergötland Extra. Invigningen av Café å Läs i mitten på oktober gav upphov till artiklar i både Corren och Östgötatidningen. Föredraget Så överlever man en zombieattack med Herman Geijer i oktober uppmärksammades med en stor artikel i Corren. Knivig historia på biblioteket, rubrik till en helsida i Corren om Hasse Ekmans knivutställning i november. Dagens ros till Senad för datorhjälp från tacksam pensionär, Corren i november. Skänninge biblioteks 100-årsjubileum i november uppmärksammades med stora reportage i Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Dagens ros i Corren Fixa julklapparna på biblioteket, artikel i Corren i december. Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar Enligt kommunens riktlinjer ska verksamheterna systematiskt ta reda på vad kunderna tycker om verksamheten vilket ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Det ska finnas en modell för hur verksamheten tar hand om och åtgärdar kundernas synpunkter och klagomål. Biblioteket har lagt in allmänhetens synpunkter som en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Vi har under året an-

15 15 ordnat två fokusgrupper; en med småbarnsföräldrar och en med personal från barnomsorgen, för att ta reda på hur de vill att barnavdelningen ska utformas för att de ska trivas och vilja vara där. Vi har också utarbetat en bemötandepolicy med utgångspunkt från kommunens värdegrund. Arbetet med den nya biblioteksplanen Kultur- och fritidsnämnden fick i februari i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram en ny biblioteksplan för Mjölby kommun, som ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen inklusive skolbibliotek, gymnasiebibliotek och litteraturförsörjningen till förskolan, vuxenutbildningen och äldreomsorgen. Biblioteksplanen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. Den ska också ha en tydlig koppling till andra kommunala planer och till kommunens visioner och strategier. Arbetet med biblioteksplanen påbörjades i våras. En arbetsgrupp har bildats bestående av representanter för skolan, förskolan och folkbiblioteket och med bibliotekschefen som sammankallande. Kommunens utbildningsstrateg är sekreterare i gruppen, som har haft fyra protokollförda möten under året. Dessa möten har förlagts till biblioteket, Eldslösa förskola, Klämmestorpsskolan och till Norrgården, där gruppen träffat representanter för de olika verksamheterna. Två möten är inplanerade våren 2015, och därefter är det meningen att planen ska gå på remiss till berörda nämnder innan den går vidare till kommunstyrelsen för att slutligen tas av kommunfullmäktige. Tillgänglighet Öppettider De fyra biblioteken i kommunen har haft öppet sammanlagt 111 timmar i veckan; Mjölby 47, Skänninge 29, Mantorp 27 och Väderstad 8 timmar. Biblioteket i Mjölby har lördagsöppet Tillgängligheten till biblioteket i Väderstad har utökats sedan det blev meröppet, vilket innebär att låntagarna har tillgång till sitt bibliotek även när det är obemannat, alla dagar i veckan. Tillgänglighetsplan Biblioteket har påbörjat arbetet med en tillgänglighetsplan, en bibliotekarie kommer att få ansvar för tillgänglighetsfrågor. Arbetet med en tillgänglighetsguide har pågått under året, men den har ännu inte publicerats på hemsidan. Personal En personal har varit långtidssjukskriven på halvtid under året. Orsaken är arbetsrelaterad stress. Tack vare anpassade arbetsuppgifter har det fungerat att jobba halvtid. En personal har varit helt föräldraledig och en har nedsatt tjänst med 20 procent. Vi har skolat in många nya vikarier under året. Vi erbjuder sysselsättning åt tre personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi

16 16 tog hand om en ungdomspraktikant under våren. Vi sysselsatte tre feriearbetare under sommaren. Flera skolelever har gjort kortare praktik på biblioteken i Mjölby och Mantorp. Vi har rekryterat en ny bibliotekarie efter att en bibliotekarie med fast anställning slutade på egen begäran. Fortbildning/kompetensutveckling Vi har intern fortbildning av all personal en timme varannan vecka. Med tanke på barnsatsningen har vi haft fokus på barn- och ungdomslitteratur samt omvärldsbevakning vad gäller barns medievärld. Vi fortbildar också all personal i ny teknik och nya digitala medier. Många deltar i olika regionala nätverk, vilket är både berikande och kompetensutvecklande. Arbetsmiljö Vi har arbetsplatsträffar varannan vecka, då all personal är samlad. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. Som en uppföljning av grupputvecklingsdagarna i Tranås hösten 2013 har vi haft olika gruppövningar under ledning personalkonsult Anita Jönsson från PA. Samarbetsklimatet upplevs som mycket positivt, men det finns problem med stress och hög arbetsbelastning. Under hösten fick vi besök av Arbetsmiljöverket, som i samband med en europeisk satsning, gjorde en inspektion av den psykosociala arbetsmiljön på biblioteket. Vi fick högsta betyg vad gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi har haft överläggningar med tekniska kontoret för att komma till rätta med problem med ventilationen i bokhallen i Mjölby, vilket innebär att det blir för varmt på sommaren och för kallt på vintern. Samma problem finns i Skänninge, men den skrivelse som vi skickade till fastighetsvärden om undermålig ventilation hösten 2013 ledde till att det blev ett bättre inomhusklimat vintertid, men sommartid är det fortfarande för varmt i bibliotekslokalen i Skänninge. Ekonomi Biblioteket har fått cirka kronor från tilläggsbudgeten till bl.a. barnsatsningen, Sommarboken samt till olika inköp. Cirka har investerats i ny teknik (projektor, högtalare, duk, manöverpanel) till huvudbibliotekets publika arrangemang. Ekonomin har förstärkts med projektmedel från Kulturrådet samt att vi har sålt bibliotekstjänster till skolan. Vi har också fått projektmedel från projektet e-serviceverkstäder samt landstingets projekt Må bra med kultur. Vi fick också ekonomisk kompensation för att Skänninge bibliotek användes till lokal för förhandsröstning vid årets två allmänna val. Framtiden Den treåriga barnsatsningen fortsätter med målet att öka intresset för läsning och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. En ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket planeras i samarbete med en scenograf. Under året planeras workshops med barn för att hämta in deras synpunkter och för att de ska känna sig delaktiga i förändringsarbetet.

17 17 Arbetet med den nya biblioteksplanen, som omfattar all biblioteksverksamhet i kommun, ska avslutas under året och planen ska godkännas av berörda nämnder och styrelse innan den antas av kommunfullmäktige. En ny bibliotekschef ska rekryteras efter att nuvarande bibliotekschef slutar i februari. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Vi vill bjuda in till ökad delaktighet genom fokusgrupper, förbättrad synpunktshantering och kundenkäter i syfte att utforma en verksamhet som svarar mot kommuninvånarnas önskemål och behov. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer

Biblioteksbladet #02 Från vision till verklighet Instruktionen dröjer Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Biblioteksbladet #02 SSB: Från vision till verklighet KB: Instruktionen dröjer Hällefors: Entreprenad gav tillgång till bibliotek Debatt och kommentarer Förord Henriette Zorn Biblioteksbladet #02 Förr

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Biblioteksbladet 09:2013

Biblioteksbladet 09:2013 PÅ BARNENS SIDA: ANETTE HELGESSON DIGITAL RALLARE: JONAS LENNERMO TROR PÅ COACHANDE LEDARSKAP: TORBJÖRN NILSSON SAMARBETE PÅ TVÄRS: MALMÖ LÄRCENTRUM 09:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Kollegorna i Danmark

Läs mer