Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014"

Transkript

1 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Mjölby kommuns biblioteksplan Biblioteken ska vara: en central resurs i kommunens strategiska arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och e-kompetens en plats där människor och kultur kan mötas fysiskt och virtuellt Mjölby kommun vision 2025 Invånarna ska vara initiativrika och välutbildade Skapa utvecklande mötesplatser Bibliotekets åtagande i Kultur- och fritidsnämndens budget för 2014 Biblioteken ska bidra till de kommunövergripande målen om att kommuninvånarna ska vara initiativrika och välutbildade, och att skapa utvecklande mötesplatser genom att: Öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda minst 500 Mjölbybor kostnadsfri IThandledning på biblioteken. Öka utlåningen av barnmedier varje år under för att nå upp till riksgenomsnittet. Syftet är att öka intresset för läsning och berättande bland barn och föräldrar och andra vuxna i barns närhet och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. Vi vill att biblioteket ska upplevas som en självklar mötesplats för alla barn, föräldrar och andra vuxna i barnens närhet.

2 2 Statistik Utlåningen har ökat med 13 procent sedan 2010 Utlåningen vid biblioteken i Mjölby har ökat varje år sedan Förra året ökade utlåningen med fyra procent. Jämfört med 2010 har utlåningen ökat med 13 procent! Ökningen gäller alla typer av medier; skön- och facklitteratur, ljudböcker, spel och dvd-film. Sedan avgiften för lån av dvd-film togs bort i slutet av 2011 har filmutlåningen mer än sjudubblats. Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Utlåning av fysiska medier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Varför ökar utlåningen vid biblioteken i Mjölby när trenden i landet snarare har varit den motsatta? Svaret är en kombination av olika faktorer. Dels beror det på att biblioteket medvetet har satsat på att bredda medieutbudet genom att köpa in mer film och även TV-spel, men det beror också på att vi numera köper mycket mer på efterfrågan jämfört med tidigare. Sedan 2011 har inköpsrutinerna förenklats, filialerna köper själva in sina böcker, vilket har lett till en snabbare mediehantering och bättre service till låntagarna. Vi köper inte längre in dyra biblioteksband, vilket innebär att medieanslaget räcker till fler titlar. Genom Götasamarbetet har Mjölbyborna fått tillgång till ett större medieutbud, och allt fler har upptäckt att det går att söka och beställa från det stora beståndet via webben. Reserverade medier når låntagarna snabbare nu när de skickas kors och tvärs över länet, vilket också har bidragit till den ökade utlåningen. Utlåningen av fysiska medier ökade med fyra procent Jämfört med 2013 Mjölby (+ 2 %) Skänninge (+ 3 %) Mantorp (+ 12 %) Väderstad (- 7 %) Totalt (+ 4 %)

3 3 Det är framför allt Mantorps bibliotek som bidrar till de positiva siffrorna, där har utlåningen ökat med 12 procent, vilket kan förklaras med den höga inflyttningen av barnfamiljer till samhället. Sett till helheten står Mantorp för en fjärdedel av utlåningen, vilket har väckt frågor om en eventuell omfördelning av medieanslag och personalresurser för att möta den stora efterfrågan. Även Skänninge och Mjölby visar positiva siffror, däremot har utlåningen minskat i Väderstad. Utlåning av dvd-film År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Utlåningen av DVD-film fortsätter att öka kraftigt. Under 2014 lånades det ut filmer, vilket är en ökning med ca 26 procent jämfört med föregående år. Beståndet av film har successivt utökats. Under 2014 har cirka 170 nya filmer köpts in, varav en tredjedel är riktade mot barn och ungdomar. Strävan är att öka andelen barnfilm. De titlar som har köpts in är valda främst utifrån efterfrågan. I slutet av året beslutade nämnden att förseningsavgiften för film skulle bli densamma som för böcker; fem kr per påbörjade vecka istället för som tidigare, fem kr per dag. Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent Utlåningen av barnmedier ökade rejält förra året, med 11 procent, eller drygt 8000 lån. Detta är ett resultat av en medveten satsning på barnverksamheten i syfte att nå fler barnfamiljer och ett ökat samarbete med familjecentralerna och förskolan. Biblioteket har åtagit sig att öka utlåningen av barnmedier med ca 3000 lån/år för att komma upp till riksgenomsnittet, sett till antalet barnlån/barn. Sedan 2010 har utlåningen av barnmedier ökat med drygt 16 procent. Den påbörjade barnsatsningen, som syftar till att skapa ett mer familjevänligt bibliotek, ska förhoppningsvis leda till att barnlånen fortsätter att öka för att sedan ligga kvar på en högre nivå. Utlåning av barnmedier År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

4 4 Minskad utlåning av e-böcker Utlåningen av e-böcker minskade för första gången förra året. Det beror på att Götabiblioteken saknade ett avtal för utlåning av e-böcker under första halvåret av Avtalet sades upp på grund av att kostnaderna för e-böckerna hade skjutit i höjden. Strax före sommaren började Götabiblioteken låna ut e-böcker via Atingo, och i höstas slöts också ett nytt avtal med Elib. E-böckerna lånas ut via den gemensamma Götawebben med hjälp av ett poängsystem, där man får låna för max 12 poäng per månad. Tidigare betalade biblioteken en avgift på 20 kronor per e- bokslån, nu varierar avgiften från 10 till 80 kronor beroende på hur nyutgiven boken är. Det är för tidigt att säga om detta kommer att leda till lägre eller högre kostnader för e-boksutlåningen. Mjölby bibliotek hade förra året även ett avtal med Mediejukeboxen om mobila e-böcker, vilket innebar att Mjölbyborna hade tillgång till e-böcker även under första halvåret, men utbudet var starkt begränsat. Götabiblioteken har också haft avtal med nättjänsten Musikwebb, men utlåningen har minskat kraftigt, troligtvis på grund av ökad konkurrens från Spotify och andra kommersiella musiktjänster på nätet, och avtalet är därför uppsagt från och med Jämfört med 2013 E-böcker och e-ljudböcker % Mediejukeboxen % Musikwebb % Runt 7000 Mjölbybor är aktiva låntagare dvs. har gjort minst ett lån under året. Det innebär att 27 procent av invånarna är aktiva låntagare, att jämföra med runt 29 procent av befolkningen i landet. Antalet kommuninvånare som har ett lånekort är mer än det dubbla. Alla biblioteksbesökare är inte aktiva låntagare, många besöker biblioteken enbart för att låna en dator eller läsa tidningar och tidskrifter besök på biblioteken Omkring besök förra året. Det gör biblioteken till de mest välbesökta offentliga platserna i kommunen. Drygt besök gjordes på huvudbiblioteket i stadshuset, övriga besök fördelades på filialerna i Mantorp, Skänninge och Väderstad. Det innebär att biblioteken i kommunen får närmare 500 besök per öppetdag. Många besöker också bibliotekets hemsida och webbkatalog. Antalet unika besökare på webben ökade förra året med 12 procent, totalt personer. Biblioteket är en av de mest besökta sidorna på mjolby.se. Antalet unika besökare på hemsidan och webbkatalogen Jämfört med %

5 5 Mål och måluppfyllelse Resultat: fler Mjölbybor har blivit digitalt delaktiga Den digitala delaktigheten har ökat genom att 721 personer under året har fått IT-hjälp på biblioteken. Av dem har 299 har fått individuell IT-handledning på biblioteken, och 144 personer har deltagit IT-kurser i digitala verkstan på biblioteket i Mjölby. Cirka 50 personer fått hjälp med släktforskning på nätet. Fyra studiecirklar med totalt 17 deltagare har anordnats för de som är nybörjare på internet. Vidare har 211 personer deltagit i andra digitala aktiviteter på biblioteket. Dessutom har personalen i disken arbetat aktivt med hjälp till självhjälp och visat låntagarna hur man använder Götawebben. IT-hjälp på biblioteken Individuell IThandledning Digitala frihetsvåren, GOW, Medborgarmånaden Kurser i digitala verkstan Släktforskning på nätet Internet för nybörjare Under året har det hållits ett 20-tal IT-relaterade kurser/visningar i bibliotekets regi i digitala verkstan. En del av dessa kurser/visningar har handlat om att visa bibliotekets e-tjänster, som man kommer åt hemifrån. Sådana kurser har anordnats för nyanlända flyktingar och invandrare som en del av deras samhällsintroduktion och för allmänheten. Biblioteket har även erbjudit ett brett utbud av digitala kurser/visningar kvällstid, där upplägget har varit sådant att föreläsaren visar på storskärm och deltagarna följer med på varsin dator och/eller surfplatta. I samarbete med en av kommunens IT-tekniker, Erik Reidler, gick vårens kurser under benämningen Digitala frihetsvåren, där Erik och personal från biblioteket höll kurser i internetsäkerhet, Creative Commons, Wikipedia och fria programvaror. En stor publik lockades till upptaktskvällen där Erik tipsade om skydd på nätet, vilket också uppmärksammades med en helsida i Corren. Medborgarmånad Tio politiker nappade på bibliotekets inbjudan att gå en kurs i sociala medier som hölls under tre kvällar i augusti, en månad före valet. I oktober anordnades en Medborgarmånad i anslutning till dyslexiveckan, där externa föreläsare från landstinget, försäkringskassan, Handelsbanken, Swedbank och Corren visade sina e-tjänster och hjälpte deltagarna att komma igång med dem. Under hösten hölls kurser i hur man läser och lyssnar på e-böcker samt hur man använder surfplattor. I samarbete med Medborgarskolan ordnas kostnadsfria studiecirklar för nybörjare på internet. Under året fick vi också igång ett samarbete med släktforskarföreningen i Mjölby, som vid elva

6 6 tillfällen har funnits på plats för att hjälpa intresserade med att komma igång med släktforskning på nätet. Släktforskarjouren lockade ett 50-tal deltagare. Samarbetet uppmärksammades av Kulturarv Östergötland, som bjöd in bibliotekschefen och representanter för släktforskarföreningen att föreläsa på Kulturarvsdagen på Östergötlands museum, 27 november. Liksom tidigare år deltog Mjölby bibliotek i mars i den europeiska kampanjveckan Get Online Week som fokuserar på att få fler med i den digitala gemenskapen. Den digitala barnlördagen drog mest folk, då det bjöds på digital sagostund, lek, spel och pyssel på ipad och möjlighet att testa nya TV-spel. Cirka 80 personer deltog i aktiviteter under veckan. Drop in varje torsdag Individuell IT-hjälp erbjuds på olika sätt. Dels kan vem som helst boka individuell handledning i upp till en timme med erfaren personal på alla bibliotek. Dels anordnas Drop in varje torsdag mellan kl på biblioteket i Mjölby, då man kan komma oanmäld med sina frågor om internet, datorer, mobiler och surfplattor; en aktivitet som har lockat ca 5-15 personer per gång. Drop in bemannas med två bibliotekarier samt extrapersonal vid behov. Frågorna varierar, många har med sig egen dator eller läsplatta och vill få hjälp med att t.ex. installera virusskydd eller ladda ner och få igång olika program. De vanligaste frågorna berör specifika program eller e-tjänster som t.ex. Facebook, Word, e-post eller internetbanken. Ofta handlar det om hur man kommer igång med sin smarta telefon eller surfplatta. Vi lär också låntagare med lässvårigheter att ladda ner talböcker hemifrån. Majoriteten av dem som frågar om IT-hjälp på biblioteken är äldre, men allt fler personer i arbetsför ålder visar intresse för IT-kurserna och efterfrågar även individuell handledning. Biblioteket vill nå både dem som är nya på nätet, och dem som vill lära sig mer. Många uttrycker stor tacksamhet över att biblioteket har hjälpt dem att ta de första stegen över den digitala klyftan. E-serviceverkstäder Mjölby bibliotek har under året också deltagit i det regionala projektet E-serviceverkstäder som har varit en förstudie i hur icke digitalt delaktiga får stöd i att komma igång att använda offentliga e-tjänster. Projektet har drivits i samarbete med medborgarservice. Biblioteket på nätet har visats för allmänheten och förskolepersonal och utbildningsförvaltningen har haft kurser knutna till projektet. E-serviceverkstäder avslutades i augusti med en konferens som Mjölby kommun var värd för. Det spelades även in en film om e-serviceverkstäder som finns att se på Youtube; Resultat: barnsatsning ledde till fler barnlån Utlåningen av barnmedier ökade med 11 procent förra året, vilket är resultatet av en medveten satsning på barnverksamheten. Alla bibliotekarier och assistenter som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet har varit engagerade i barnsatsningen, totalt sex personer ingår i projektgruppen. Projektledare är en av biblioteksassistenterna som jobbar med barnsatsningen åtta timmar i veckan. Under året har gruppen arbetat med förberedelser inför en större förändring av biblioteksrummet på huvudbiblioteket. De har genomfört en stor gallring av beståndet och beslu-

7 7 tat om en ny inköpspolicy. Målet är fortfarande att erbjuda ett brett och varierat utbud, men också att satsa extra mycket på nytt och efterfrågat material. De har också planerat för en genreindelning och tydlig skyltning vad gäller olika åldersgrupper. Barnavdelningens yta har utökats genom att tidskriftsavdelningen har flyttat därifrån. Två fokusgrupper har anordnats med småbarnsföräldrar och barnomsorgspersonal för att samla in synpunkter på hur barnavdelningen på huvudbiblioteket kan förbättras. Vi fick fram ett brett material med synpunkter och idéer. Vi fick också bekräftelse på att barnsatsningens mål om ett mer barnvänligt bibliotek stämmer väl överens med våra besökares önskemål. Tack vare medel från tilläggsbudgeten kunde diverse material till barnavdelningen köpas in såsom stora mattor, soffor, skoställ och lekmaterial, vilket kommer att användas till att inreda den nya småbarnsavdelningen som öppnas i början på Barngruppen har varit på studiebesök i Kalmar, där man nyligen byggt om barnavdelningen. De har haft en scenograf till hjälp, som nu också kommer att hjälpa till med utformningen av barnavdelningen i Mjölby. Väsentliga händelser under 2014 Biblioteken har utvecklats som mötesplatser och fått nya samarbetspartners i det omgivande samhället. Dessa samarbeten kommer att fortsätta under oktober invigdes Café å Läs med pompa och ståt. Caféet, som är inrymt i foajén till biblioteket i Mjölby, är ett resultat av samarbetet mellan biblioteket och stöd & service, som driver det som en del av sin dagliga verksamhet. Många besökare har efterfrågat ett café så det är roligt att vi kan tillmötesgå det önskemålet. Det är också tillåtet att fika inne på biblioteket, där man nu möts av cafébord och den framflyttade tidskriftsavdelningen. I februari började vårt samarbete med Röda korset som från och då förlade sitt Språkcafé till biblioteket. Varje måndag har nyanlända och svenskar träffats för att fika och prata svenska. På detta sätt kan biblioteket stärka integrationen i samhället, och även sprida kunskap om bibliotekets service till invandrare och flyktingar. Det meröppna biblioteket i Väderstad, som drivs tillsammans med byalaget i Väderstad, har utvecklats till en mötesplats för ortens föreningsliv. Nu har även biblioteket kommit med i landstingets satsning på Må bra med kultur. I ett nystartat samarbetsprojekt kommer läsecirklar att bedrivas på biblioteket i Mjölby för patienter inom den öppna psykiatrin. Dessa träffar leds av en bibliotekarie. Under året var det premiär för Jourhavande släktforskare, där erfarna släktforskare hjälper de som är nya, vilket har skett i samarbete med släktforskarföreningen. Biblioteken i Mantorp och Skänninge har under året utvecklat ett samarbete med familjecentralen och Kyrkans hus, vilket har inneburit att de har förlagt en del av sina träffar på biblioteken, då många småbarnsföräldrar fått chans att ta del av bibliotekets utbud.

8 8 Verksamheterna Barn och unga Samarbete med skolan Parallellt med barnsatsningen har barnverksamheten fortsatt att utvecklas under året genom arbetet i tvärgruppen Barn, där barnbibliotekarierna i Mantorp, Skänninge och Mjölby samordnar verksamheten som riktar sig till barn. Syftet är att erbjuda förskola och skola en så jämlik biblioteksservice som möjligt. En handlingsplan finns för att tydliggöra uppdraget. Prioriterade årskurser för biblioteksvisning och bokprat är samtliga sexårsklasser samt årskurserna 2, 5 och 7, och dessa får en särskild inbjudan från biblioteken. Det är långt ifrån alla klasser som nappar på erbjudandet, och både Mjölby och Skänninge har upplevt en kraftig minskning av klasser som kommer på besök till biblioteket. Vad detta beror på är oklart, men bör utredas. Kanske ska erbjudandet från biblioteket utformas på ett annat sätt. Barnbibliotekarierna har under året medverkat vid ett flertal föräldramöten både i skolan och i förskolan. I samarbete med årskurserna 4 och 5 anordnades ett läsfrämjande projekt, Bokresan, som innebar att böcker presenterades av bibliotekarien för eleverna vid besök på biblioteket. Eleverna valde den titel de ville läsa och sedan hölls ytterligare en träff på biblioteket som handlade om boksamtal i smågrupper om de lästa böckerna. Finalen i projektet bestod i att klassen gjorde en utställning, baserad på innehållet i böckerna, som visade på biblioteket. Bokresan ordnades på biblioteken i Mantorp, Skänninge och Mjölby och blev mycket lyckad. Samarbete kring små barn Samarbetet med förskolan sker på flera plan. Dels inbjuds förskolans barngrupper till biblioteken för att lyssna på sagoläsning, musiksagostunder och enkel biblioteksintroduktion, dels plockar biblioteken ihop boklådor till de förskolor som inte kan ta sig till biblioteket och samarbetar med förskolepersonalen om andra evenemang för barnen. Samarbetet med familjecentralerna i Mantorp och Skänninge har tagit fart, vilket är en inkörsport för att nå fler föräldrar med små barn. De har förlagt en del träffar till biblioteken, och bibliotekarierna har deltagit i familjecentralernas träffar. Det har också lett till att fler nyblivna föräldrar har tagit chansen att hämta en gåvobok till sitt nyfödda barn på biblioteket. I samarbete med Kulturskolan anordnas varje höst 6-årsevenemanget, i år på temat rymden. Alla sexårsklasser inbjöds och föreställningarna gavs för fulla hus på biblioteken i Mjölby, Skänninge, Mantorp och även i Väderstad denna gång. Varje år anordnas också i samarbete med allmänkulturen en barnteaterföreställning som spelas på de tre biblioteken. Årets barnteater var Nasse hittar en kudde som spelades för förskolebarnen. Biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp anordnar varje år cirka tio sagostunder vardera för små barn. De har fått lite olika utformning. Skänninge erbjuder musiksagostunder på förmiddagstid, vilket drar mängder med förskolebarn till biblioteket. Även Mantorp har infört mer mu-

9 9 sik i samband med sagostunderna, som vänder sig till föräldrar med små barn. Mjölby har sedan ett par år tillbaka förlagt sagostunderna till lördagar för att nå fler föräldrar med barn. Tredje året med Sommarboken blev återigen en succé. 196 barn i åldern 7-12 år deltog genom att läsa fem böcker vardera som de också betygsatte, så 980 bokrecensioner lämnades in. Flickorna var i majoritet, men jämfört tidigare var det fler pojkar som nappade denna gång. Sommarläsningen är mest populär bland de yngre barnen. Nytt förra året var att biblioteken ordnade bokmys vid ett antal tillfällen under sommaren, då barnen kunde dela med sig av sina boktips. Unga vuxna och Stories Det kulturådsfinansierade projektet Stories, som har varit ett samarbete med fritidsgården i Mjölby, avslutades under året. Åtta ungdomsträffar på temat zombies hölls under våren, och grande finale blev en välbesökt föreläsning med zombie-överlevnadsexperten Herman Geijer på höstlovet. Tack vare detta projekt har ungdomsbibliotekarien fått bra kontakt med personalen på fritidsgården, och diskussioner pågår om nya samarbetsformer framöver. Unga vuxna-avdelningen, som invigdes 2013, har utökats med en TV-spelshörna, där man kan boka upp sig för att spela veckans spel. Några ungdomar kommer regelbundet för att spela på biblioteket. Ett instagramkonto har skapats för att marknadsföra veckans spel. Detta var första året då även TV-spel köptes in av ordinarie medieanslaget, och efterfrågan på dem har varit stor. Prioriterade målgrupper Personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska är prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen. Under året har vi aktivt marknadsfört tjänsten egen nedladdning av talböcker för personer med olika typer av läshandikapp, vilket har lett till 25 nya egennedladdare. Biblioteket har nu totalt 95 egna nedladdare, varav 50 är barn. Nyanlända flyktingar får en del av sin samhällsintroduktion på biblioteket i samarbete med länsbiblioteket och arbetsförmedlingen. Lånen på medier för att lära sig svenska har ökat mycket och vi har ökat vårt bestånd för att möta efterfrågan. I samarbete med Röda korset har språkcafé ordnats varje måndag under vår och höst, vilket har lockat i genomsnitt 5-8 personer per gång. Vi har även anordnat en bokcirkel i lätt svenska för en SFI-klass på uppdrag av Komvux. Biblioteket deltar i landstingets satsning Må bra med kultur, där patienter inom den öppna psykiatrin deltar i bokcirkel med boktips, högläsning och samtal om böcker på biblioteket i Mjölby, vilken leds av en bibliotekarie. Biblioteket som lärmiljö Lärmiljöer finns på alla fyra bibliotek. Biblioteket i Mjölby har haft en livaktig verksamhet i den digitala verkstan som fungerar som en lärmiljö både i samband med IT-kurser och Drop in men också vid möten och enskilda studier. Sammanlagt finns 15 bärbara datorer som har bytts ut till

10 10 leasingdatorer under året. Nio surfplattor har inköpts för projektbidrag i samband med e- serviceprojektet. Datorer för släktforskning finns på alla bibliotek, och utnyttjas flitigt. Utöver det finns cirka 20 surfdatorer som är utrustade med hörlurar och usb-uttag. Trådlöst nätverk finns på alla bibliotek, och alla studieplatser har tillgång till eluttag. Skrivare, skanner och kopiator tillhör standardutrustningen på alla bibliotek. Digitala frihetsvåren, Get Online Week, släktforskarjouren, Dyslexiveckan och Medborgarmånaden är exempel på pedagogiska program som genomförts under året. Biblioteket som kulturell mötesplats Biblioteken fungerar som kulturella mötesplatser dit alla är välkomna och bidrar därmed till målet om att det ska finnas utvecklande mötesplatser i kommun. All programverksamhet på biblioteken är gratis. Anslaget till författarprogram halverades under året på grund av ett sparbeting, men trots det har det varit en livaktig programverksamhet på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Förklaringen heter fantasti och uppfinningsrikedom, flera program har ordnats i samarbete med andra aktörer och utan några extra kostnader. Tack vare sådana samarbeten räckte pengarna till att ordna fem författarprogram på biblioteket i Mjölby. 16 jan: Östgötateatern läser texter av nobelpristagaren Alice Munroe, ett program i samarbete med Östgötateatern och länsbiblioteket, 40-tal åhörare 16 april: Inga Lisa Calissendorff, född i Mjölby, berättar om sin nya självbiografiska bok Äntligen!, 30-tal åhörare 13 maj: Birgitta Widén, bosatt i Ödeshög, berättar om sin bok Förlorade år som handlar om kampen att få rätt diagonos för hennes son, 35 åhörare 18 augusti: Boksläpp med författaren Elisabeth Nemert i samarbete med förlaget Historiska media och Mjölby bokhandel, 70-tal åhörare 4 december: Författaren Eli Åhman Owetz berättar om sitt retroliv, ca 15 åhörare Världsbokdagen 23 april uppmärksammades med ett boktipsarcafé i Mjölby samt boklotteri och litterära tipspromenader på alla bibliotek. Ett 30-tal sago- och musikstunder för små har ordnats på biblioteken i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Den populära föreläsningsserien Mjölby i backspegel ordnades inte detta år på grund av omorganisation hos vår samarbetspartner Östergötlands museum, förhoppningsvis kan serien kan återupptas. Stående program på biblioteket i Mjölby under terminerna har varit språkcafé på måndagar, drop in i digitala verkstan varje torsdag samt visning av bibliotekens tjänster på nätet på tisdagar. Elva onsdagar har släktforskarjouren varit öppen för intresserade. Ett urval av övriga arrangemang:

11 11 12 februari: Så blir du friare och säkrare på nätet, föreläsning i Mjölby, 50-tal åhörare Mars: Workshop med halmslöjd på biblioteket i Mantorp, 10-tal deltagare 15 mars: Släktforskningens dag i samarbete med DIS Filbyter, Mjölby, ca 20 åhörare mars: Earth hour, tipspromenad och utställning anpassade för barn på biblioteken 29 mars: Digital lördag för barn, skoj med surfplatta, TV-spel, digital sagostund, lockade många pappor med barn, ca 50 deltagare 14 april: Invigning av Tv-spelshörnan med X-box turnering, biblioteket i Mjölby 7 juni: Kulturdagen. Biblioteket på stan: Sagostund och boktips varje halvtimme i Gallerian Kvarnen. Låna en bok, skaffa lånekort, bokbytarbord, premiär för sommarboken Juni-aug: Bokmys på biblioteken i anslutning till Sommarboken September: Svamp-rådgivning varje måndag i samarbete med miljökontoret 8 oktober: Lär dig mer om taltidningar - prova själv. Lyssna på din dagstidning! Corren, Östgöta taltidning och FMLS finns på plats, biblioteket i Mjölby, ca 15 deltagare Oktober: Medborgarmånad med program varje onsdag, biblioteket i Mjölby 13 oktober: Invigning av Café a Läs, sång och musik med kören KanDeKanVi, biblioteket i Mjölby, ca 40 deltagare 10 november: Kura i november, visprogram med gruppen Norra Kanalvägen, biblioteket i Mantorp, 50-tal åhörare 11 nov: Christer Brimalm föreläser om Järnvägens historia i västra Östergötland, biblioteket i Mjölby, 30-tal åhörare 31 okt: Så överlever man en zombieattack, föredrag av Herman Geijer, ca 30 åhörare 20 nov: Skänninge bibliotek firar 100-årsjubileum med tårtkalas och föredrag av Carina Jonsson från S:ta Ingrids gille, drygt 100 deltagare 10 december: Elin Granqvist föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom, biblioteket i Mantorp, 25 åhörare Cirka tio utställningar har visats i Galleri Hörnet på biblioteket i Mjölby, och ungefär lika många har visats i montrarna i anslutning till foajén. Nio utställningar har visats på biblioteket i Skänninge, både på väggar och i montrar, och tolv utställningar har arrangerats på biblioteket i Mantorp. Kultur- och fritidsstrategen ansvarar för utställningarna på huvudbiblioteket, medan personalen på filialerna ansvarar för de utställningar som visas där. Filialerna Biblioteket i Mantorp Det har varit ett arbetsintensivt år på biblioteket i Mantorp. Mantorpsborna gillar sitt bibliotek med påföljd att utlåningssiffrorna ökade även detta år. Nytt är samarbetet med Kyrkans hus, vilket har berikat barnverksamheten. Bibliotekarien har besökt barn- och föräldraträffarna på Kyrkans hus, och under hösten kom barn- och föräldragruppen till biblioteket vid två tillfällen, då det bjöds på fika och boktips. Med hjälp av TB-medel har biblioteket skapat en Om barn -hylla som vänder sig till föräldrar och pedagoger, där kan man mysa på en mjuk matta, slänga sig i en saccosäck, bläddra i tidskrifter och leka med leksaker som finns där. Under hösten började filialerna skicka ut ett uppskattat nyhetsbrev, Filialnytt, där de berättar vad som hänt sedan sist.

12 12 Biblioteket i Skänninge Arbetet med utvecklingen av biblioteksrummet har fortsatt under året. Gamla möbler har blivit omklädda och flyttats ut bland hyllorna. Böcker har gallrats och hyllor flyttas för att skapa ytterligare ett rum i rummet. Entrén har gjorts med ännu mer inbjudande, och glasrummet har fått ytterligare två bekväma sittplatser. Antalet datorer har utökats, nu finns fyra publika datorer i Skänninge, där också efterfrågan på dem är stor. En stor händelse var 100-årsjubileet på hösten, då över hundra personer kom för att fira sitt bibliotek och äta boktårtor, detta uppmärksammandes med stora reportage i tre lokaltidningar; Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Många nya besökare fick biblioteket ta emot i samband med att man ansvarade för förhandsröstningen till både EU-valet och riksdagsvalet under supervalåret. Meröppet i Väderstad Det meröppna biblioteket i Väderstad, som invigdes i december 2013, har välkomnats av Väderstadsborna, men har tyvärr också varit utsatt för skadegörelse. Inloggningsdosan som sitter på sidan av ytterdörren har förstörts två gånger. För att förhindra att man står och hänger vid yttertrappan, och då kanske lockas till busstreck, har tekniska kontoret satt upp en bättre belysning vid ytterdörren samt tagit ner häckarna som skymde sikten. Det meröppna biblioteket fungerar som mötesplats för ortens föreningsliv, och under året har även en grupp litauiska barn träffats där på lördagarna. Social och uppsökande verksamhet Under året har en översyn gjorts av biblioteksservicen till kommunens äldreboenden för att säkerhetställa en jämlik servicenivå i hela kommunen. Från och med hösten 2014 får alla intresserade äldreboenden i Mjölby kommun bokdepositioner en gång i kvartalet. Avtal har slutits med i stort sett alla äldreboenden. Leveranserna av lådorna sker med hjälp av biblioteksombud från dagcentret Knuten. Läsombudsträffar har hållits i vanlig ordning en på våren och en på hösten. Flera läsombud från Mjölby deltog också i den länsträff som anordnades i Linköping 4 november. Två välbesökta brukararrangemang har anordnats på biblioteket. Verksamheten på anstalten i Skänninge Verksamheten på anstalten i Skänninge har fortsatt att utvecklas under året. Anstalten köper 50 procent bibliotekarietjänst från Mjölby bibliotek samt tillgång till bibliotekets medier. Två gånger varje vecka besöks anstalten av fängelsebibliotekarien, som då går runt med bokvagn och lånar ut och tar emot beställningar. Antalet beställningar fortsätter att öka. Studerande vid anstaltens lärcentra lånar/fjärrlånar i stor utsträckning kurslitteratur. Kvaliteten på dessa beställningar är genomgående hög. På grund av stora problem med förkomna skivor har anstaltsledningen beslutat att utlåning av musik-cd och ljudböcker ska upphöra. Fängelsebibliotekarien deltar också i projektet Godnattsagor inifrån som ska stärka banden mellan intagna pappor och deras barn. Deltagarna i projektet går en studiecirkel med sex träffar som mynnar ut i att de läser in en eller flera korta sagor på en cd-skiva som sedan skickas hem till

13 13 barnen tillsammans med tre böcker som de får. Varje cd-skiva är på 30 minuter. Studiecirklarna leds av bibliotekarien i samarbete med en av vårdarna på Skänningeanstalten. En sådan studiecirkel har hållits under året. Projektet kommer att fortsätta under Götasamarbetet Det regionala samarbetet inom Götabiblioteken är en prioriterad del av verksamheten på biblioteket. Flera personer är involverade i olika regionala nätverk. Vi är representerade i följande nätverk inom Göta: styrgruppen, systemgruppen, Göta tillgänglighet, Göta barn, webbgruppen, mediegruppen, statistikgruppen och samhörighetsgruppen. Under hösten inleddes en ny fas i utvecklingsarbetet då Librisprojektet drog igång. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Marknadsföring och sociala medier Biblioteket är aktivt på sociala medier i enlighet med målet om att biblioteket ska vara en mötesplats där människor och kultur kan mötas både fysiskt och på webben. Vid årets slut hade biblioteket 600 följare på facebook, som uppdateras flera gånger i veckan. Det gäller allt från inbjudningar, referat och bilder från olika evenemang, information om verksamheten, tips om medier till tävlingar och lättsamma rapporter, bland annat Bakom kulisserna, som många gillar. Biblioteket har även ett aktivt twitterkonto. Under året har ung-avdelningen skapat ett Instagramkonto för att marknadsföra veckans spel. Mjölby bibliotek deltar även i Bibblan svarar, som är en nationell frågetjänst på webben som bemannas med bibliotekarier från hela landet. Två av våra bibliotekarier är med i tjänsten och turas om att svara på frågor. Det är mycket kompetensutvecklande att delta i detta samarbete. Vi har en välbesökt hemsida (en av de mest besökta på mjolby.se), där vi lägger ut all info om vad som händer på biblioteken. Under året har vi även skapat en egen sida under gotabiblioteken.se, och tanken är att den ska bli vår huvudsakliga webbplats, men nyheter kommer även fortsättningsvis att läggas ut på kommunens hemsida. Alla programpunkter läggs även ut månadsvis i den tryckta Det händer i Mjölby och i länets digitala evenemangskalender På gång. Under 2014 har biblioteket uppdaterat sitt bildspel i monitorn vid biblioteksentrén flera gånger i veckan. Det grafiska upplägget har ändrats fyra gånger om året för att passa årstiderna. En informationsfolder har tagits fram Hundra saker som du kan göra på bibblan. Ett antal pressmeddelanden har skrivits under året och skickats ut via kommunens informatör. Det har resulterat i flera artiklar i lokalpressen: Invigningen av meröppet i Väderstad fick ett stort reportage i Länstidningen i januari. Sparkrav för kultur och fritid, artikel i Corren i början på februari. Programmet Digitala frihetsvåren uppmärksammades i Corren, Östgötatidningen och i Biblioteksbladet.

14 14 Upptaktsföreläsningen Fri och säker på nätet i februari med IT-teknikern Erik Reidler fick en helsida i Corren. Reportage E-serviceverkstad om projektet i Mjölby, Framsidan 2014:1 Den nystartade släktforskarjouren fick helsida i Länstidningen i april. Bokresan som gav läslust i Mantorp blev en halvsida i Länstidningen i april Bibliotek utsatt för skadegörelse, notis i Corren i samband med att inloggningsdosan gick sönder i april. Bibliotekarie utsett till vardagshjälte, artikel i Corren i samband med att Helene Axelsson i april blev utsedd till vardagshjälte av Pingstkyrkan för sitt läsfrämjande arbete. 10 juni intervjuas Helene Axelsson i Radio Östergötland om Sommarboken. Tredje sommaren med Sommarboken gav upphov till en stort uppslagen artikel i Corren samt en mindre artikel i Östgötatidningen. Politiker lär sig twittra, Corren i augusti. Författaren Elisabet Nemerts boksläpp i augusti, ett evenemang som drog storpublik, blev en helsida i Corren. Mjölby och Kalmar vill samarbeta om e-verkstäder, artikel i Corren efter konferensen om e-serviceverkstäder som hölls i Mjölby i slutet på augusti. 17 september har Radio Östergötland ett inslag om att rekordmånga barn deltog i bibliotekets sommarläsning. Färgrikt på Mantorps bibliotek, artikel Corren om Marianne Rydstedts utställning i september. Medborgarmånaden i oktober uppmärksammas med artiklar i Corren och Östergötland Extra. Invigningen av Café å Läs i mitten på oktober gav upphov till artiklar i både Corren och Östgötatidningen. Föredraget Så överlever man en zombieattack med Herman Geijer i oktober uppmärksammades med en stor artikel i Corren. Knivig historia på biblioteket, rubrik till en helsida i Corren om Hasse Ekmans knivutställning i november. Dagens ros till Senad för datorhjälp från tacksam pensionär, Corren i november. Skänninge biblioteks 100-årsjubileum i november uppmärksammades med stora reportage i Corren, Länstidningen och Östgötatidningen. Dagens ros i Corren Fixa julklapparna på biblioteket, artikel i Corren i december. Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar Enligt kommunens riktlinjer ska verksamheterna systematiskt ta reda på vad kunderna tycker om verksamheten vilket ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Det ska finnas en modell för hur verksamheten tar hand om och åtgärdar kundernas synpunkter och klagomål. Biblioteket har lagt in allmänhetens synpunkter som en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Vi har under året an-

15 15 ordnat två fokusgrupper; en med småbarnsföräldrar och en med personal från barnomsorgen, för att ta reda på hur de vill att barnavdelningen ska utformas för att de ska trivas och vilja vara där. Vi har också utarbetat en bemötandepolicy med utgångspunkt från kommunens värdegrund. Arbetet med den nya biblioteksplanen Kultur- och fritidsnämnden fick i februari i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram en ny biblioteksplan för Mjölby kommun, som ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen inklusive skolbibliotek, gymnasiebibliotek och litteraturförsörjningen till förskolan, vuxenutbildningen och äldreomsorgen. Biblioteksplanen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. Den ska också ha en tydlig koppling till andra kommunala planer och till kommunens visioner och strategier. Arbetet med biblioteksplanen påbörjades i våras. En arbetsgrupp har bildats bestående av representanter för skolan, förskolan och folkbiblioteket och med bibliotekschefen som sammankallande. Kommunens utbildningsstrateg är sekreterare i gruppen, som har haft fyra protokollförda möten under året. Dessa möten har förlagts till biblioteket, Eldslösa förskola, Klämmestorpsskolan och till Norrgården, där gruppen träffat representanter för de olika verksamheterna. Två möten är inplanerade våren 2015, och därefter är det meningen att planen ska gå på remiss till berörda nämnder innan den går vidare till kommunstyrelsen för att slutligen tas av kommunfullmäktige. Tillgänglighet Öppettider De fyra biblioteken i kommunen har haft öppet sammanlagt 111 timmar i veckan; Mjölby 47, Skänninge 29, Mantorp 27 och Väderstad 8 timmar. Biblioteket i Mjölby har lördagsöppet Tillgängligheten till biblioteket i Väderstad har utökats sedan det blev meröppet, vilket innebär att låntagarna har tillgång till sitt bibliotek även när det är obemannat, alla dagar i veckan. Tillgänglighetsplan Biblioteket har påbörjat arbetet med en tillgänglighetsplan, en bibliotekarie kommer att få ansvar för tillgänglighetsfrågor. Arbetet med en tillgänglighetsguide har pågått under året, men den har ännu inte publicerats på hemsidan. Personal En personal har varit långtidssjukskriven på halvtid under året. Orsaken är arbetsrelaterad stress. Tack vare anpassade arbetsuppgifter har det fungerat att jobba halvtid. En personal har varit helt föräldraledig och en har nedsatt tjänst med 20 procent. Vi har skolat in många nya vikarier under året. Vi erbjuder sysselsättning åt tre personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi

16 16 tog hand om en ungdomspraktikant under våren. Vi sysselsatte tre feriearbetare under sommaren. Flera skolelever har gjort kortare praktik på biblioteken i Mjölby och Mantorp. Vi har rekryterat en ny bibliotekarie efter att en bibliotekarie med fast anställning slutade på egen begäran. Fortbildning/kompetensutveckling Vi har intern fortbildning av all personal en timme varannan vecka. Med tanke på barnsatsningen har vi haft fokus på barn- och ungdomslitteratur samt omvärldsbevakning vad gäller barns medievärld. Vi fortbildar också all personal i ny teknik och nya digitala medier. Många deltar i olika regionala nätverk, vilket är både berikande och kompetensutvecklande. Arbetsmiljö Vi har arbetsplatsträffar varannan vecka, då all personal är samlad. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen. Som en uppföljning av grupputvecklingsdagarna i Tranås hösten 2013 har vi haft olika gruppövningar under ledning personalkonsult Anita Jönsson från PA. Samarbetsklimatet upplevs som mycket positivt, men det finns problem med stress och hög arbetsbelastning. Under hösten fick vi besök av Arbetsmiljöverket, som i samband med en europeisk satsning, gjorde en inspektion av den psykosociala arbetsmiljön på biblioteket. Vi fick högsta betyg vad gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi har haft överläggningar med tekniska kontoret för att komma till rätta med problem med ventilationen i bokhallen i Mjölby, vilket innebär att det blir för varmt på sommaren och för kallt på vintern. Samma problem finns i Skänninge, men den skrivelse som vi skickade till fastighetsvärden om undermålig ventilation hösten 2013 ledde till att det blev ett bättre inomhusklimat vintertid, men sommartid är det fortfarande för varmt i bibliotekslokalen i Skänninge. Ekonomi Biblioteket har fått cirka kronor från tilläggsbudgeten till bl.a. barnsatsningen, Sommarboken samt till olika inköp. Cirka har investerats i ny teknik (projektor, högtalare, duk, manöverpanel) till huvudbibliotekets publika arrangemang. Ekonomin har förstärkts med projektmedel från Kulturrådet samt att vi har sålt bibliotekstjänster till skolan. Vi har också fått projektmedel från projektet e-serviceverkstäder samt landstingets projekt Må bra med kultur. Vi fick också ekonomisk kompensation för att Skänninge bibliotek användes till lokal för förhandsröstning vid årets två allmänna val. Framtiden Den treåriga barnsatsningen fortsätter med målet att öka intresset för läsning och få fler barnfamiljer att vilja besöka våra bibliotek. En ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket planeras i samarbete med en scenograf. Under året planeras workshops med barn för att hämta in deras synpunkter och för att de ska känna sig delaktiga i förändringsarbetet.

17 17 Arbetet med den nya biblioteksplanen, som omfattar all biblioteksverksamhet i kommun, ska avslutas under året och planen ska godkännas av berörda nämnder och styrelse innan den antas av kommunfullmäktige. En ny bibliotekschef ska rekryteras efter att nuvarande bibliotekschef slutar i februari. I januari 2015 kommer Götabiblioteken att gå in i Libris och upphöra med att köpa katalogiseringstjänster från Bibliotekstjänst. Denna förändring kommer att påverka det dagliga arbetet och förändra arbetssättet vad gäller allt katalogarbete. Vi vill bjuda in till ökad delaktighet genom fokusgrupper, förbättrad synpunktshantering och kundenkäter i syfte att utforma en verksamhet som svarar mot kommuninvånarnas önskemål och behov. Kultur och fritidsförvaltningen Birgitta Hellman Magnusson Bibliotekschef Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1(5) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se 2012-06-11 Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Verksamhet Biblioteksverksamheten

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016

Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 2015-2016 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer