Grundkurs i 3000xtra Kobra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs i 3000xtra Kobra"

Transkript

1 Grundkurs i 3000xtra Kobra 1

2 Inledning Välkommen till denna grundkurs i Reuters 3000xtra Kobra! Detta kompendie kommer enbart att behandla grunderna i systemet, mer avancerad användning kommer gås igenom i senare kurser. Vår förhoppning är att du skall tycka att det är såväl roligt som intressant att använda Reuters. Tveka aldrig att fråga oss om något är oklart, finns vi inte i börssalen når du oss lättast på e-post. Information om Börssalen finns på: Kom ihåg att det bästa sättet att lära sig använda systemet är att testa sig fram. Det är helt omöjligt att på något sätt förstöra systemet eller den information som finns lagrad, så kör så det ryker! Med förhoppning om många frågor, Amanuenserna Magnus Fock Per Silvin Olof Olsson Linda Solyom 2

3 Börssalen Regler De regler och villkor som gäller datorsalar vid Linköpings universitet omfattar också Börssalen. Bokad undervisning har företräde i till börssalen. Bokningslistan sitter på väggen bredvid dörren till salen. Det är endast lärare som kan boka salen. Studenter som läser en kurs inom Finansinriktningen har företräde till datorplatserna under kursperioden. Det är inte tillåtet att: Att låna ut sitt Börssalscertifikat Att släppa in obehöriga i Börssalen Att förtära mat & dryck i Börssalen Att använda programvaran i kommersiellt syfte Att komma över eller modifiera användarnamn och lösenord Skicka data För att ta hem eller på annat sätt förflytta data från Börssalen vill vi att du använder dig av ditt mailkonto. Inga medhavda lagringsmedia är tillåtna. Spara data Vill ni spara data ska ni lägga dokumentet i din egna hemkatalog som finns på hårddisken X:. Sparar ni data på den lokala hårddisken kan den försvinna. Inloggning För att Reuters 3000 Xtra går du längst ner till vänster på skärmen och väljer Start > Program > Reuters 3000 Xtra > Kobra. När programmet frågar efter lösenord anger du REUTERS. Inloggningen börjar direkt men kan ta några minuter. 3

4 Systemhantering Förstasidan När du kommer till förstasidan öppnar du ett nytt dokument genom att välja File > New. Det nya dokumentet innehåller tre tomma arbetsfält (flex-sheet) som kan fyllas med data. Innan vi går in på hur du hanterar objekt skall vi gå igenom hur man hanterar ett flex-sheet. Text omgiven av klamrar ([]) syftar till menyalternativ i huvudmenyn. Flex-sheet operationer Ändra storlek Vänsterklicka, och håll knappen intryckt, på delfönstrets kant Välj önskad storlek Skapa/ta bort delfönster o Markera önskat delfönster o Positionera markörern på delfönstrets ram så att följande symbol visas o Håll inne vänster musknapp o Drag ut till kanten till dess att innehållet i fönstret svartmarkeras o Släpp upp vänsterknappen Lägg till delfönster o Positionera markörern på delfönstrets ram så att följande symbol visas o Håll inne vänster musknapp o Välj önskad storlek på det nya fönstret o Släpp upp vänsterknappen 4

5 Byta plats på innehållet i två delfönster Klicka på ramen tillhörande önskat källfönster o Ramens kanter blir gula Placera markören ovanför den gula kanten Tryck och håll nere vänster musknapp på den gula kanten o Ramens kanter blir blåa Symbolen framträder Drag muspekaren till målfönstret, släpp upp knappen Ändra typsnittsstorlek och färg på objekt Markera delfönstret genom att klicka en gång i det. Klicka på i menyraden Väljs bakgrundsfärg samt förgrundsfärg, klicka apply eller ok för att genomföra förändringen För att ändra typsnittsstorlek, klicka på följande symboler Infoga informationsobjekt Klicka i önskat fönster Dubbelklicka för att välja objekt Välj objekt ur menyn Byta informationsobjekt i delfönstret [INSERT] Välj objekt ur listan Allmänna arbetstips Reuters 3000 (R3K) är byggt för att vara så lättanvänt som möjligt. Detta innebär att du i största möjliga mån skall slippa använda krångliga kommandon utan kan styra det mesta med kortkommandon samt med mus. Följande tips kan dock vara bra att tänka på Högerklicka o Genom att högerklicka på ett objekt fås oftast ytterligare inställningar upp Drag och släpp o Genom att dra ett objekt till ett annat kan du spara tid på många moment Då du navigerat dig fram till en sida ser du sidans kortkommando i kommandoraden Menyraden Menyn är en standardmeny och funktionerna följer windowsstandard. Du kan anpassa vilka knappar som visas på menyraden genom att gå in under View. 5

6 Lägga in objekt i arbetsfälten För att lägga in ett objekt i ett arbetsfält, högerklicka > välj Insert och en verktygsrad kommer upp där du kan välja olika objekt att arbeta med. När du har valt vilken typ av objekt (ex. Quote, Graph, Matrix) du vill visa i arbetsfältet är det dags att lägga in ett instrument i objektet. Detta görs vanligtvis med hjälp av RIC-koder. Mer om RIC-koder kommer efter genomgången av de olika informationsobjekten. Objekt Quote display object Objektet används för att visa en kursnotering samt för att söka information. News Objektet visar nyheter avseende ett eller flera instrument. Global Press Watch Ger användaren möjlighet att bevaka globala nyheter rörande ett instrument 6

7 Graph Objektet visar en grafisk presentation av instrumentets data. Det är även möjligt att lägga in linjer samt tekniska analysverktyg till exempel medelvärden. Matrix Objektet ger användaren möjlighet att lägga upp egna listor av instrument samt välja vilken data som visas om dessa. Internet Explorer Objektet är en integrerad webbläsare. Online directory Objektet ger användaren tillgång till Reuters omfattande onlinedatabas. Sökning sker på samma sätt som i en sökmotor på Internet. Spreadsheet Objektet ger användaren möjlighet att göra beräkningar i Excelmiljö. Skall ej förväxlas med Excel utan skall användas för enklare beräkningar. Ticker Objektet ger användaren möjlighet att lägga upp en rullande remsa med instrumentdata. Alert Objektet används för att lägga upp alarm kopplade till instrumentdata. Dynamic Time and Sales Objektet används för att lista samt analysera avslutshistorik. Index Movers Objektet visar med hur mycket underliggande instrument har påverkat det index i de ingår i. 7

8 RIC-Koder Varje tillgängligt instrument identifieras med hjälp av en så kallad. RIC-kod Reuters Instrument Code. Genom att använda RIC-koderna kan användaren ladda instrument i R3K. Merparten av koderna är uppbyggda efter nedan illustrerade principer. För att ladda information om till exempel. Ericsson B används koden ERICb.ST [ERIC] [b] [.ST] 1. Del som beskriver företagsnamnet, inmatas med stora bokstäver. 2. Del som beskriver aktieslaget, inmatas med små bokstäver. 3. Del som beskriver noteringsplats, inmatas med stora bokstäver. Denna uppbyggnad gäller främst västerländska RIC-koder, Utöver detta kan följande nämnas: Alla index inleds med. (punkt). Till exempel.omx För att ladda underliggande aktier i ett index skrivs indexkoden in, därefter trycks F3. Detta kan utföras i ett Matrix-fält. Exempel på indexkoder är.omxs30 eller.sxaxpi Om meddelandet Not Service Permissioned ges av systemet innebär det att realtidskurser ej är tillgängliga. Genom att lägga till / (Slash) framför RIC-koden fås kurser med 1 min fördröjning. Denna fördröjda information är tillgänglig för alla handelsplatser. 8

9 Kommandoraden Kommandoraden används för att styra informationsobjekten. Den RIC-kod som matas in i detta fönster styr vad som visas i det aktiva fönstret. Kan du inte RIC-koden utantill fungerar sökfunktionen bra för att hitta det du söker. Sök Sökfunktionen ger dig möjlighet att söka bland all data som finns lagrad i systemet. 1. Välj instrument-typ (t.ex. aktie, obligation, option) 2. Välj vilket fält som skall matcha sökkriteriet. 3. Välj hur söksträngen skall matchas med tillgängligt data. 4. Mata in sökkriterie. 9

10 Skriv in företagsnamnet in sökförstrert (4) och tryck enter. I det vänstra fältet kan du välja vilken typ av instrument du vill ta fram. För ett stort företag som Ericsson finns det flera typer av aktier som du hittar under Equities> Common stock samt olika typer av finansiella derivat som du hittar under Options>. Klickar du på Common Stock kommer de företag vars aktier matchar sökordet ericsson att visas i fältet i det nedre vänstra hörnet. Klicka på Telefon AB LM Ericsson i det här fallet så kommer de LM Ericsson aktier som finns tillgängliga i Reuters att visas i det övre högra fönstret. När det finns många aktier att välja på är det bra att först titta på suffixet (ex:.st) som anger vilken börs aktien handlas på och sedan välja.a eller.b- aktie. Tryck på SEND-knappen och den valda aktien kommer visas i det aktiva 10

11 arbetsfältet. Har du t ex valt att lägga in en Quote i fältet kommer aktien att visas på det här sättet. Quoteobjekt Tryck F6 för att maximera det aktiva objektet. 11

12 Följande fält finns laddade som standard i Quoteobjektet (vänster till höger, uppifrån och ner) Fält SE... STO SEK ERIC.STB2 Last NetChg Bid/Ask Size Best Bid Ask Size PctChg Open YrH TrdVol High YrHDt TotVol Low YrLow FlrVol Cls YrLDt Buy/Sell Moves ClsDt EPS Yield Trnovr P.E ExDivDt News Lotsz Div TSO DivDt VWAP GICS Betydelse ISIN kod, internat. Id kod. Noteringsplats (Stockholm i detta fall) Noteringsvaluta Genväg till ev. Resultat- samt balansräkning. Senast betalt (5 nivåer, senast överst) Förändring sen föregående handelsdag Köpkurs - Säljkurs Översta raden i orderdjupet 5 nivåers orderdjup Köpkurs mot säljkurs Till orderdjupet tillhörande volymer Förändring i % sen senaste handelsdag Öppningskurs Årshögsta Volymen i senaste avslutet Högsta notering denna handelsdag Datum för årshögsta notering Total omsättning denna handelsdag (aktier) Lägsta notering nuvarande handelsdag Årslägsta Volym tillgänglig på golvet (sällan använt) Stängningskurs förra handelsdagen Datum för årslägsta notering Köpande samt säljande kontrahent Antal avslut nuvarande handelsdag Datum föregående handelsdag Earnings / Share Direktavkastning Omsättning (noteringsvaluta) Price/earnings Datum då instrumentet handlades ex utdelning Tidpunkt för senaste nyhet Storlek på börspost Utdelning (noteringsvaluta) Totalt antal aktier Utdelningsdatum Viktat medelvärde av omsättning / pris IDkod 12

13 Graphobjekt När du valt Graph kommer ett tomt graf-fönster att visas i det aktiva fältet. 13

14 Lägg in ett instrument i grafen på samma sätt som tidigare (genom sökfunktionen eller RIC-kod i kommandoraden.) Grfen kommer att visas som OHLC barer med dagligt intervall. Grafen går att ändra till andra utseenden, t ex Line, genom att markera grafen och välja utseende i menyn som du får fram genom att trycka på denna knapp. Det enklaste sättet att ändra tidsintervallet för grafen är att hålla inne CTRL och använda piltangenterna för att justera höjd och bredd. Grafen går att maximera med F6-kommandot på samma sätt som tidigare. För att lägga in ytterligare analysinstrument i grafen högerklickar du och väljer Add Analysis. 14

15 Matrix-objekt Markera ett arbetsfält, högerklicka, och välj sedan Matrix i listan bland de andra objekten. Dubbelklicka i första kolumnen på översta raden så att rutan blir vit som på bilden nedan. Skriv in valfri RIC-kod, tryck sedan enter. Det går även att använda sökfunktionen genom att välja Search när rutan är aktiv. För att lägga in alla aktier som ingår i ett index, skriv indexets RIC-kod (.OMXS30) och tryck F3 och alla aktier som ingår i indexet kommer att visas. 15

16 Lägga in en Newsbrowser Det finns två typer av nyhetsbrowsers i Reuters. Global Press Watch och News. Den som heter News söker bara på nyheter som Reuters har rapporterat. Global Press Watch tar även in nyheter direkt från andra nyhetsbyråer än Reuters. Det är denna variant som vi kommer att lägga in i vår modell. Välj Incert Global Press Watch enligt bilen nedan. För att lägga in en nyhetsbevakning i objektet skriver du in ett sökord i kommandoraden och trycker enter. Nu kommer alla träffar, dvs alla nyheter som innehåller sökordet att visas i Global Press Watch-objektet. Se nedan. 16

17 Länka objekt i Flex-miljön Objekten i de olika arbetsfälten går att länka ihop. Det betyder att man kan få samma instrument som man har i quoten eller matrix att visas i t ex grafen, bara genom att klicka på det. För att göra detta klickar du på det fönstret som du vill länka (för att göra det aktivt) sedan trycker du på [CTRLknappen + L]. Det skall då framträda en gul/grön symbol under musmarkören. Klicka sedan på det fönstret som du vill länka till. Då ska en förfrågan om länkning komma upp. Se bilden nedan. Genom att bocka i någon av rutorna kan du välja hur länkningen ska se ut. Vi väljer alternativet där samma instrument visas i grafen automatiskt när vi laddar det i quoten. Om du vill kan nu länka news-browsern och quoten på samma sätt. Ett praktiskt sett att länka i modellen är att länka matrix till de övriga fönsterna. Då kan du klicka på valfritt instrument (aktie i detta fall) i matrix och få detta instrument laddat i de övriga fönsterna. För att göra denna länkning tar du och länkar matrix till vart och ett av de övriga fönsterna. Här måste du välja When i DOUBLE-CLICK för att det ska fungera smidigt. 17

18 Related-funktionera (återfinns under högerklick menyn för varje objekt) Dessa funktioner laddar relaterad information till aktivt instrument Company data Ger en överblick på bolaget Bond data Laddar obligationsdata TIPS: Om du önskar ett informationsobjekt i ett fristående fönster, en s.k. Browser, gå in under [VIEW] [BROWSERS] [Välj önskat objekt i listan]. TIPS: Önskar du en arbetsyta i fristående fönster, ett s.k. Flex-Viewer, gå in under [VIEW] Flex- Viewer. Related Company Data Ett väldigt användbart verktyg när du vill få fram information om ett företag är Related Company Data. Här kan du hitta allt från verksamhetsbeskrivning och rapporter till avancerade nyckeltal och estimat/prognoser från de flesta stora aktörerna på den finansiella marknaden. Ägarförhållanden, och historik finns även att finna här. Ett bra tips för att lära sig vad de olika sakerna betyder samt att få redovisat hur de olika nyckeltalen är uträknade är att klicka på Help? ovanför den spalt du vill ha mera information om. Se bilden nedan. 18

19 När du gjort detta framträder det?-tecknen framför varje nyckeltal. Klicka sedan på?-tecknet för att få det valda nyckeltalet redovisat. R3K och Excel All data som visas i R3K kan förflyttas till Excel för ytterligare bearbetning. Följande princip gäller: Markera önskat data Placera markören över den markerade datan. Håll inne höger musknapp Dra musen från R3K sidan till Excel sidan. Det fungerar alltså att markera en graf och dra den till ett Exel-ark och släppa. Då får du samtliga avsluts-noteringar (om du har grafen som en line ) som visas i grafen listade i Exel. 19

20 Typsituationer Ladda aktiekurs Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in RIC-kod på kommandoraden Ladda obligation Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in BONDS Navigera dig fram till önskat land Ladda valutanotering Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in valutakoden följt av =, t.ex. SEK= Ladda råvara Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in COMMODITIES Navigera dig fram till önskad råvara Ladda option Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in OPTIONS Navigera dig fram till önskat land Ladda warrant Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in WARRANTS Navigera dig fram till önskat land Guide till data om Sverige Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in SWEDEN i på kommandoraden TIPS: Ofta kan du skriva in landsnamnet på engelska för att komma till landets infosida. Guide till Reuters Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in REUTERS i på kommandoraden Sökning av fundamentala data Högerklicka på ett objekt där önskat instrument är laddat Välj Related Company Data TIPS: Det finns även Related Quote News Graph Bond Data Service 20

21 Övningar Meningen med momenten är att ni skall pröva på att arbeta med systemet, det finns många sätt att skaffa fram den efterfrågade informationen!! 1. Vilken var öppningskursen för Ericsson B idag samt hur många aktier har hittills omsatts under dagen? Svar :...SEK Svar :...stycken aktier 2. Hur mycket har Stockholmsbörsens OMX-index gått upp / ner? OMX Idag :... Iår :... 10år : När och med vilket index nådde OMX sin peak under våren Svar:. Övrigt 4. Vad handlas den SEK/DOLLAR till just nu? Svar : Vad handlas Olja (BRENT) till just nu? Svar : Grafa valfritt svenskt bolag och genomför följande operationer Lägg in ett 20-dagars glidande medelvärde Skriv in valfri kommentar i diagrammet Rita en trendkanal samt en trendlinje 21

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Pareto Trader ipad. Securities

Pareto Trader ipad. Securities Pareto Trader ipad Securities INFORMATIONSSYSTEM Pareto Trader för ipad är ett informationssystem i realtid. Du får tillgång till: Realtidsinformation från Nasdaq OMX Nyheter från Nasdaq OMX, Oslo Børs,

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida

Inledning. SPF Seniorerna Leksand Hemsida SPF Seniorerna Leksand Hemsida 2017-06-13 Rev: B Under december 2016 har SPF bytt till ett nytt medlemsregister och hemsidessystem. Detta görs samtidigt eftersom de båda systemen utbyter information. Tyvärr

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer