Grundkurs i 3000xtra Kobra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs i 3000xtra Kobra"

Transkript

1 Grundkurs i 3000xtra Kobra 1

2 Inledning Välkommen till denna grundkurs i Reuters 3000xtra Kobra! Detta kompendie kommer enbart att behandla grunderna i systemet, mer avancerad användning kommer gås igenom i senare kurser. Vår förhoppning är att du skall tycka att det är såväl roligt som intressant att använda Reuters. Tveka aldrig att fråga oss om något är oklart, finns vi inte i börssalen når du oss lättast på e-post. Information om Börssalen finns på: Kom ihåg att det bästa sättet att lära sig använda systemet är att testa sig fram. Det är helt omöjligt att på något sätt förstöra systemet eller den information som finns lagrad, så kör så det ryker! Med förhoppning om många frågor, Amanuenserna Magnus Fock Per Silvin Olof Olsson Linda Solyom 2

3 Börssalen Regler De regler och villkor som gäller datorsalar vid Linköpings universitet omfattar också Börssalen. Bokad undervisning har företräde i till börssalen. Bokningslistan sitter på väggen bredvid dörren till salen. Det är endast lärare som kan boka salen. Studenter som läser en kurs inom Finansinriktningen har företräde till datorplatserna under kursperioden. Det är inte tillåtet att: Att låna ut sitt Börssalscertifikat Att släppa in obehöriga i Börssalen Att förtära mat & dryck i Börssalen Att använda programvaran i kommersiellt syfte Att komma över eller modifiera användarnamn och lösenord Skicka data För att ta hem eller på annat sätt förflytta data från Börssalen vill vi att du använder dig av ditt mailkonto. Inga medhavda lagringsmedia är tillåtna. Spara data Vill ni spara data ska ni lägga dokumentet i din egna hemkatalog som finns på hårddisken X:. Sparar ni data på den lokala hårddisken kan den försvinna. Inloggning För att Reuters 3000 Xtra går du längst ner till vänster på skärmen och väljer Start > Program > Reuters 3000 Xtra > Kobra. När programmet frågar efter lösenord anger du REUTERS. Inloggningen börjar direkt men kan ta några minuter. 3

4 Systemhantering Förstasidan När du kommer till förstasidan öppnar du ett nytt dokument genom att välja File > New. Det nya dokumentet innehåller tre tomma arbetsfält (flex-sheet) som kan fyllas med data. Innan vi går in på hur du hanterar objekt skall vi gå igenom hur man hanterar ett flex-sheet. Text omgiven av klamrar ([]) syftar till menyalternativ i huvudmenyn. Flex-sheet operationer Ändra storlek Vänsterklicka, och håll knappen intryckt, på delfönstrets kant Välj önskad storlek Skapa/ta bort delfönster o Markera önskat delfönster o Positionera markörern på delfönstrets ram så att följande symbol visas o Håll inne vänster musknapp o Drag ut till kanten till dess att innehållet i fönstret svartmarkeras o Släpp upp vänsterknappen Lägg till delfönster o Positionera markörern på delfönstrets ram så att följande symbol visas o Håll inne vänster musknapp o Välj önskad storlek på det nya fönstret o Släpp upp vänsterknappen 4

5 Byta plats på innehållet i två delfönster Klicka på ramen tillhörande önskat källfönster o Ramens kanter blir gula Placera markören ovanför den gula kanten Tryck och håll nere vänster musknapp på den gula kanten o Ramens kanter blir blåa Symbolen framträder Drag muspekaren till målfönstret, släpp upp knappen Ändra typsnittsstorlek och färg på objekt Markera delfönstret genom att klicka en gång i det. Klicka på i menyraden Väljs bakgrundsfärg samt förgrundsfärg, klicka apply eller ok för att genomföra förändringen För att ändra typsnittsstorlek, klicka på följande symboler Infoga informationsobjekt Klicka i önskat fönster Dubbelklicka för att välja objekt Välj objekt ur menyn Byta informationsobjekt i delfönstret [INSERT] Välj objekt ur listan Allmänna arbetstips Reuters 3000 (R3K) är byggt för att vara så lättanvänt som möjligt. Detta innebär att du i största möjliga mån skall slippa använda krångliga kommandon utan kan styra det mesta med kortkommandon samt med mus. Följande tips kan dock vara bra att tänka på Högerklicka o Genom att högerklicka på ett objekt fås oftast ytterligare inställningar upp Drag och släpp o Genom att dra ett objekt till ett annat kan du spara tid på många moment Då du navigerat dig fram till en sida ser du sidans kortkommando i kommandoraden Menyraden Menyn är en standardmeny och funktionerna följer windowsstandard. Du kan anpassa vilka knappar som visas på menyraden genom att gå in under View. 5

6 Lägga in objekt i arbetsfälten För att lägga in ett objekt i ett arbetsfält, högerklicka > välj Insert och en verktygsrad kommer upp där du kan välja olika objekt att arbeta med. När du har valt vilken typ av objekt (ex. Quote, Graph, Matrix) du vill visa i arbetsfältet är det dags att lägga in ett instrument i objektet. Detta görs vanligtvis med hjälp av RIC-koder. Mer om RIC-koder kommer efter genomgången av de olika informationsobjekten. Objekt Quote display object Objektet används för att visa en kursnotering samt för att söka information. News Objektet visar nyheter avseende ett eller flera instrument. Global Press Watch Ger användaren möjlighet att bevaka globala nyheter rörande ett instrument 6

7 Graph Objektet visar en grafisk presentation av instrumentets data. Det är även möjligt att lägga in linjer samt tekniska analysverktyg till exempel medelvärden. Matrix Objektet ger användaren möjlighet att lägga upp egna listor av instrument samt välja vilken data som visas om dessa. Internet Explorer Objektet är en integrerad webbläsare. Online directory Objektet ger användaren tillgång till Reuters omfattande onlinedatabas. Sökning sker på samma sätt som i en sökmotor på Internet. Spreadsheet Objektet ger användaren möjlighet att göra beräkningar i Excelmiljö. Skall ej förväxlas med Excel utan skall användas för enklare beräkningar. Ticker Objektet ger användaren möjlighet att lägga upp en rullande remsa med instrumentdata. Alert Objektet används för att lägga upp alarm kopplade till instrumentdata. Dynamic Time and Sales Objektet används för att lista samt analysera avslutshistorik. Index Movers Objektet visar med hur mycket underliggande instrument har påverkat det index i de ingår i. 7

8 RIC-Koder Varje tillgängligt instrument identifieras med hjälp av en så kallad. RIC-kod Reuters Instrument Code. Genom att använda RIC-koderna kan användaren ladda instrument i R3K. Merparten av koderna är uppbyggda efter nedan illustrerade principer. För att ladda information om till exempel. Ericsson B används koden ERICb.ST [ERIC] [b] [.ST] 1. Del som beskriver företagsnamnet, inmatas med stora bokstäver. 2. Del som beskriver aktieslaget, inmatas med små bokstäver. 3. Del som beskriver noteringsplats, inmatas med stora bokstäver. Denna uppbyggnad gäller främst västerländska RIC-koder, Utöver detta kan följande nämnas: Alla index inleds med. (punkt). Till exempel.omx För att ladda underliggande aktier i ett index skrivs indexkoden in, därefter trycks F3. Detta kan utföras i ett Matrix-fält. Exempel på indexkoder är.omxs30 eller.sxaxpi Om meddelandet Not Service Permissioned ges av systemet innebär det att realtidskurser ej är tillgängliga. Genom att lägga till / (Slash) framför RIC-koden fås kurser med 1 min fördröjning. Denna fördröjda information är tillgänglig för alla handelsplatser. 8

9 Kommandoraden Kommandoraden används för att styra informationsobjekten. Den RIC-kod som matas in i detta fönster styr vad som visas i det aktiva fönstret. Kan du inte RIC-koden utantill fungerar sökfunktionen bra för att hitta det du söker. Sök Sökfunktionen ger dig möjlighet att söka bland all data som finns lagrad i systemet. 1. Välj instrument-typ (t.ex. aktie, obligation, option) 2. Välj vilket fält som skall matcha sökkriteriet. 3. Välj hur söksträngen skall matchas med tillgängligt data. 4. Mata in sökkriterie. 9

10 Skriv in företagsnamnet in sökförstrert (4) och tryck enter. I det vänstra fältet kan du välja vilken typ av instrument du vill ta fram. För ett stort företag som Ericsson finns det flera typer av aktier som du hittar under Equities> Common stock samt olika typer av finansiella derivat som du hittar under Options>. Klickar du på Common Stock kommer de företag vars aktier matchar sökordet ericsson att visas i fältet i det nedre vänstra hörnet. Klicka på Telefon AB LM Ericsson i det här fallet så kommer de LM Ericsson aktier som finns tillgängliga i Reuters att visas i det övre högra fönstret. När det finns många aktier att välja på är det bra att först titta på suffixet (ex:.st) som anger vilken börs aktien handlas på och sedan välja.a eller.b- aktie. Tryck på SEND-knappen och den valda aktien kommer visas i det aktiva 10

11 arbetsfältet. Har du t ex valt att lägga in en Quote i fältet kommer aktien att visas på det här sättet. Quoteobjekt Tryck F6 för att maximera det aktiva objektet. 11

12 Följande fält finns laddade som standard i Quoteobjektet (vänster till höger, uppifrån och ner) Fält SE... STO SEK ERIC.STB2 Last NetChg Bid/Ask Size Best Bid Ask Size PctChg Open YrH TrdVol High YrHDt TotVol Low YrLow FlrVol Cls YrLDt Buy/Sell Moves ClsDt EPS Yield Trnovr P.E ExDivDt News Lotsz Div TSO DivDt VWAP GICS Betydelse ISIN kod, internat. Id kod. Noteringsplats (Stockholm i detta fall) Noteringsvaluta Genväg till ev. Resultat- samt balansräkning. Senast betalt (5 nivåer, senast överst) Förändring sen föregående handelsdag Köpkurs - Säljkurs Översta raden i orderdjupet 5 nivåers orderdjup Köpkurs mot säljkurs Till orderdjupet tillhörande volymer Förändring i % sen senaste handelsdag Öppningskurs Årshögsta Volymen i senaste avslutet Högsta notering denna handelsdag Datum för årshögsta notering Total omsättning denna handelsdag (aktier) Lägsta notering nuvarande handelsdag Årslägsta Volym tillgänglig på golvet (sällan använt) Stängningskurs förra handelsdagen Datum för årslägsta notering Köpande samt säljande kontrahent Antal avslut nuvarande handelsdag Datum föregående handelsdag Earnings / Share Direktavkastning Omsättning (noteringsvaluta) Price/earnings Datum då instrumentet handlades ex utdelning Tidpunkt för senaste nyhet Storlek på börspost Utdelning (noteringsvaluta) Totalt antal aktier Utdelningsdatum Viktat medelvärde av omsättning / pris IDkod 12

13 Graphobjekt När du valt Graph kommer ett tomt graf-fönster att visas i det aktiva fältet. 13

14 Lägg in ett instrument i grafen på samma sätt som tidigare (genom sökfunktionen eller RIC-kod i kommandoraden.) Grfen kommer att visas som OHLC barer med dagligt intervall. Grafen går att ändra till andra utseenden, t ex Line, genom att markera grafen och välja utseende i menyn som du får fram genom att trycka på denna knapp. Det enklaste sättet att ändra tidsintervallet för grafen är att hålla inne CTRL och använda piltangenterna för att justera höjd och bredd. Grafen går att maximera med F6-kommandot på samma sätt som tidigare. För att lägga in ytterligare analysinstrument i grafen högerklickar du och väljer Add Analysis. 14

15 Matrix-objekt Markera ett arbetsfält, högerklicka, och välj sedan Matrix i listan bland de andra objekten. Dubbelklicka i första kolumnen på översta raden så att rutan blir vit som på bilden nedan. Skriv in valfri RIC-kod, tryck sedan enter. Det går även att använda sökfunktionen genom att välja Search när rutan är aktiv. För att lägga in alla aktier som ingår i ett index, skriv indexets RIC-kod (.OMXS30) och tryck F3 och alla aktier som ingår i indexet kommer att visas. 15

16 Lägga in en Newsbrowser Det finns två typer av nyhetsbrowsers i Reuters. Global Press Watch och News. Den som heter News söker bara på nyheter som Reuters har rapporterat. Global Press Watch tar även in nyheter direkt från andra nyhetsbyråer än Reuters. Det är denna variant som vi kommer att lägga in i vår modell. Välj Incert Global Press Watch enligt bilen nedan. För att lägga in en nyhetsbevakning i objektet skriver du in ett sökord i kommandoraden och trycker enter. Nu kommer alla träffar, dvs alla nyheter som innehåller sökordet att visas i Global Press Watch-objektet. Se nedan. 16

17 Länka objekt i Flex-miljön Objekten i de olika arbetsfälten går att länka ihop. Det betyder att man kan få samma instrument som man har i quoten eller matrix att visas i t ex grafen, bara genom att klicka på det. För att göra detta klickar du på det fönstret som du vill länka (för att göra det aktivt) sedan trycker du på [CTRLknappen + L]. Det skall då framträda en gul/grön symbol under musmarkören. Klicka sedan på det fönstret som du vill länka till. Då ska en förfrågan om länkning komma upp. Se bilden nedan. Genom att bocka i någon av rutorna kan du välja hur länkningen ska se ut. Vi väljer alternativet där samma instrument visas i grafen automatiskt när vi laddar det i quoten. Om du vill kan nu länka news-browsern och quoten på samma sätt. Ett praktiskt sett att länka i modellen är att länka matrix till de övriga fönsterna. Då kan du klicka på valfritt instrument (aktie i detta fall) i matrix och få detta instrument laddat i de övriga fönsterna. För att göra denna länkning tar du och länkar matrix till vart och ett av de övriga fönsterna. Här måste du välja When i DOUBLE-CLICK för att det ska fungera smidigt. 17

18 Related-funktionera (återfinns under högerklick menyn för varje objekt) Dessa funktioner laddar relaterad information till aktivt instrument Company data Ger en överblick på bolaget Bond data Laddar obligationsdata TIPS: Om du önskar ett informationsobjekt i ett fristående fönster, en s.k. Browser, gå in under [VIEW] [BROWSERS] [Välj önskat objekt i listan]. TIPS: Önskar du en arbetsyta i fristående fönster, ett s.k. Flex-Viewer, gå in under [VIEW] Flex- Viewer. Related Company Data Ett väldigt användbart verktyg när du vill få fram information om ett företag är Related Company Data. Här kan du hitta allt från verksamhetsbeskrivning och rapporter till avancerade nyckeltal och estimat/prognoser från de flesta stora aktörerna på den finansiella marknaden. Ägarförhållanden, och historik finns även att finna här. Ett bra tips för att lära sig vad de olika sakerna betyder samt att få redovisat hur de olika nyckeltalen är uträknade är att klicka på Help? ovanför den spalt du vill ha mera information om. Se bilden nedan. 18

19 När du gjort detta framträder det?-tecknen framför varje nyckeltal. Klicka sedan på?-tecknet för att få det valda nyckeltalet redovisat. R3K och Excel All data som visas i R3K kan förflyttas till Excel för ytterligare bearbetning. Följande princip gäller: Markera önskat data Placera markören över den markerade datan. Håll inne höger musknapp Dra musen från R3K sidan till Excel sidan. Det fungerar alltså att markera en graf och dra den till ett Exel-ark och släppa. Då får du samtliga avsluts-noteringar (om du har grafen som en line ) som visas i grafen listade i Exel. 19

20 Typsituationer Ladda aktiekurs Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in RIC-kod på kommandoraden Ladda obligation Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in BONDS Navigera dig fram till önskat land Ladda valutanotering Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in valutakoden följt av =, t.ex. SEK= Ladda råvara Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in COMMODITIES Navigera dig fram till önskad råvara Ladda option Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in OPTIONS Navigera dig fram till önskat land Ladda warrant Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Skriv in WARRANTS Navigera dig fram till önskat land Guide till data om Sverige Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in SWEDEN i på kommandoraden TIPS: Ofta kan du skriva in landsnamnet på engelska för att komma till landets infosida. Guide till Reuters Lägg till ett Quote objekt i en flex-sheet Mata in REUTERS i på kommandoraden Sökning av fundamentala data Högerklicka på ett objekt där önskat instrument är laddat Välj Related Company Data TIPS: Det finns även Related Quote News Graph Bond Data Service 20

21 Övningar Meningen med momenten är att ni skall pröva på att arbeta med systemet, det finns många sätt att skaffa fram den efterfrågade informationen!! 1. Vilken var öppningskursen för Ericsson B idag samt hur många aktier har hittills omsatts under dagen? Svar :...SEK Svar :...stycken aktier 2. Hur mycket har Stockholmsbörsens OMX-index gått upp / ner? OMX Idag :... Iår :... 10år : När och med vilket index nådde OMX sin peak under våren Svar:. Övrigt 4. Vad handlas den SEK/DOLLAR till just nu? Svar : Vad handlas Olja (BRENT) till just nu? Svar : Grafa valfritt svenskt bolag och genomför följande operationer Lägg in ett 20-dagars glidande medelvärde Skriv in valfri kommentar i diagrammet Rita en trendkanal samt en trendlinje 21

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Innehåll Tillgång till salarna... 1 Bokning... 2 Inloggning och hemkatalog... 2 Språkval... 2 Dockan... 2 Fönsterhantering... 3 Öppna och spara dokument... 3 Skriva

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer