ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions."

Transkript

1 ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

2 2

3 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som med bilen. Nya ASSA 3000 gör tillvaron lite smidigare, utan att du behöver göra några kompromisser - låset är också ett av de säkraste på marknaden. Det nya låset är i grunden uppbyggt som ett klassiskt säkert lås. Men förutom nyckel ingår dessutom den unika fjärrkontrollen. En knapptryckning växlar låsets läge - från olåst via flera olika nivåer till säkerhetslåst. Bekvämt är också säkert. ASSA 3000 är det första fjärrstyrda entrélåset som motsvarar de krav som finns på ett godkänt lås (godkänd låsenhet låsklass 3, enligt SSF norm 3522). Kodtekniken och säkerheten mellan fjärrkontroll och lås bygger på beprövad teknik med engångskoder. Innehållsförteckning 4. Olika säkerhetslägen 6. Ge ditt lås specialfunktioner efter dina önskemål 8. Lägg till och ta bort fjärrkontroller 9. ASSA max cylinder och nycklar 10. Så byter du batteri i fjärrkontrollen 11. Så byter du batteri i låset 12. Vanliga frågor kring säkerhet och funktioner 13. Specifikationer 14. Kodlås som tillbehör 3

4 Olika säkerhetslägen ASSA 3000 kan ställas i olika läge efter dina önskemål om säkerhet och funktioner. Olåst Dörren är olåst och kan öppnas med handtaget från både utsida och insida. Dörren kommer förbli olåst till dess att du byter läge på låset. Daglåst Dörren är låst utifrån men olåst inifrån. Detta är en lämplig inställning när du är hemma, vaken och vill att dörren ska vara låst. Från utsidan öppnar du med fjärrkontroll eller nyckel (eller kodlås). Öppnar du dörren kommer den att förbli olåst. Detta för att du inte ska låsa dig själv ute. För att låsa trycker du på den gröna knappen igen. Automatiskt daglåst Dörren är låst utifrån men olåst inifrån. Öppnar du dörren kommer den automatiskt låsa igen vid stängning. Detta är en lämplig inställning när du är hemma, vaken och vill att dörren alltid ska vara låst. Från utsidan öppnar du med fjärrkontroll eller nyckel (eller kodlås). Öppnar du dörren kommer den automatiskt att låsa igen. 4

5 Nattlåst När du vill öka säkerheten i ditt hem låser du med nyckeln inifrån. Detta används med fördel när du ska lägga dig. Dörren är låst utifrån men olåst från insidan och öppnas med handtaget. En trygghet för att alla snabbt ska kunna komma ut i samband med exempelvis brand. Från utsidan öppnar du med fjärrkontroll eller nyckel (eller kodlås). Öppnar du dörren kommer den återgå till det läget det var innan. Säkerhetslåst Med säkerhetslåst får du högsta säkerhet. Används när hemmet lämnas och ingen är kvar hemma. Du låset med röda knappen och nyckeln vilket gör att låset är låst med hakregeln för maximal brytsäkerhet. Dörren är nu låst och kan endast öppnas med nyckel både från insidan och utsidan, vilket skyddar mot utbrott. När du låser upp återgår låset till det läge du hade innan, det vill säga olåst eller automatiskt daglåst. Observera! Eftersom utrymning vid en paniksituation inte kan ske med handtaget ska denna låsning av säkerhetsskäl endast användas när ingen är hemma. Om du oavsiktligt råkar låsa upp dörren med fjärrkontrollen återgår låset till säkerhetslåst efter 15 sekunder, ifall du inte öppnar dörren. 5

6 Ge ditt lås specialfunktioner efter dina önskemål ASSA 3000 kan ställas i olika läget beroende på dina säkerhetskrav och önskade funktioner. Barnsäkra knappar Ett nytt lås med knappar kan vara intressant för barn att utforska. För att hindra barn från att påverka låset är det möjligt att lägga till tröga knappar. Det innebär att varje knapp måste hållas in ett par sekunder för att den ska fungera. För att tysta dörrvakten trycker du på den gröna knappen. Låset ställer sig alltid i olåst läge för att du inte ska bli utelåst. Öppna med fjärrkontroll i säkerhetsläge När 3000 låset levereras kan det enbart öppnas med nyckel när det är ställt i säkerhetsläge. Anledningen till detta är att det ska uppfylla säkerhetskraven för låsklass 3 och godkänd låsning. Om önskemål finns är det ändå möjligt att ändra detta. Dörrvakt Av säkerhetsskäl går dörren alltid att öppna från insidan med handtaget i daglåst, automatiskt daglås och nattlåst. Det kan vara praktiskt att dörren signalerar när den öppnas, speciellt med små barn i huset. Trots att dörrvakten är aktiverad finns möjlighet att passera tyst för att inte störa. För att öppna dörren utan att aktivera dörrvakten trycker du på fjärrkontrollens lås upp knapp eller på den gröna knappen. Lägg till eller ta bort barnsäkra knappar 1. Starta programmeringsläge - håll in röd och gul knapp i 5 sekunder (signal hörs och samtliga knappar tänds) 2. Lägg till tröga knappar - tryck på grön knapp (grön knapp blinkar och signal hörs) 3. Ta bort tröga knappar - tryck på grön knapp (grön knapp lyser och fast signal hörs) 4. Avsluta programmeringsläge - lås och lås upp med nyckel Lägg till eller ta bort fjärrkontrollsfunktionen i säkerhetsläget 1. Starta programmeringsläge - håll in röd och gul knapp i 3 sekunder (signal hörs och samtliga knappar tänds) 2. Lägg till fjärrkontroll i säkerhetsläge - tryck på röd knapp (röd knapp blinkar och signal hörs) 3. Ta bort fjärrkontroll i säkerhetsläge - tryck på röd knapp (röd knapp lyser och fast signal hörs) 4. Avsluta programmeringsläge - lås och lås upp med nyckel Lägg till eller ta bort dörrvakt 1. Starta programmeringsläge - håll in röd och gul knapp i 3 sekunder (signal hörs och samtliga knappar tänds) 2. Lägg till dörrvakt - tryck på gul knapp (gul knapp blinkar och signal hörs) 3. Ta bort dörrvakt - tryck på gul knapp (gul knapp lyser och fast signal hörs) 4. Avsluta programmeringsläge - lås och lås upp med nyckel 6

7 7

8 Lägg till och ta bort fjärrkontroller Du kanske vill utöka med fler fjärrkontroller till ditt lås? Det jobbet gör du enkelt själv. Köper du till en fjärrkontroll är den helt neutral och passar inte i något lås. Den måste aktiveras och det kan endast göras av den som har tillgång till en fysisk nyckel till ditt lås. Om du förlorar en fjärrkontroll kan den enkelt spärras för obehörigt användande. Som en säkerhetsåtgärd raderas alla aktiva fjärrkontroller och de du har kontroll över lägger du in på nytt. Lägg till fjärrkontroll 1. Starta programmeringsläge - tryck på röd och gul knapp och håll in 5 sekunder (signal hörs och samtliga lampor tänds) - lås med nyckeln (signal hörs och gul lampa blinkar) 2. Lägg till fjärrkontroll - tryck på grön knapp (signal hörs, gul och grön lampa blinkar) - tryck 2 gånger på knappen lås upp på fjärrkontrollen (signal hörs) - tryck på grön knapp (dubbel signal hörs och gul lampa blinka) Radera alla fjärrkontroller 1. Starta programmeringsläge - tryck på röd och gul knapp och håll in 5 sekunder (signal hörs och samtliga lampor tänds) - lås med nyckeln (signal hörs och gul lampa blinkar) 2. Radera alla fjärrkontroller - tryck på röd knapp (signal hörs, gul och röd lampa blinkar) - tryck åter på röd knapp och håll in i 5 sekunder (signal hörs, röd lyser, gul blinkar) - tryck åter på röd knapp (dubbel signal hörs, gul lampa blinkar) 8

9 ASSA max cylinder Med ASSA 3000 ingår ASSA max cylinder. Max-cylindern erbjuder vårt högsta juridiska kopieringsskydd av nycklar och cylindrar. Det betyder att utan ditt medföljande kortet kan ingen inte ens du själv göra kopior av nycklar eller cylindrarna. Förvara kortet som den värdehandling det är! 9

10 Så byter du batteri i fjärrkontrollen Fjärrkontrollen innehåller två batterier av typen CR V. De är placerade innanför nyckelringsöglan som också fungerar som batterilock. Fjärrkontrollen behöver inte programmeras in i låset efter batteribytet. Den finns kvar i låsets minne trots batteribytet. 1. Skruva bort de två skruvarna på fjärrkontrollens långsidor. 2. Dra nyckelringsöglan rakt ut. Se till att tätningsringen sitter kvar mellan nyckelringsöglans fästöron. 3. Skaka försiktigt batterierna ur fjärrkontrollen. De hålls på plats med fjädrande kontakter. 4. De två nya batterierna placeras i fjärrkontrollen med pluspolen (+) mot sidan där fjärrkontrollens knappar sitter. 5. Kontrollera att tätningsringen sitter kvar mellan nyckelringsöglans fästöron. 6. Sätt tillbaka nyckelringsöglan. Obsevera att öglan måste sättas tillbaka åt samma håll som den togs bort. Detta för att fjärrkontrollen skall hålla tätt och stå emot väta och smuts. 7. Skruva tillbaka skruvarna på fjärrkontrollen långsidor. Kontrollera fjärrkontrollens funktion mot låset. 10

11 Så byter du batteri i låset Låset drivs med 4 st 1.5 volts LR 6 (AA) batterier. De är placerade i batterihållaren som finns i låsets nedre del. Låset behåller sitt minne vid batteribytet och behöver inte programmeras om. 1. Ställ låset i läge Daglåst (se sidan 9). 2. Skruva bort skruven som håller fast batterhållaren. Skruven går inte att lossa från batterihållaren helt, den skall hänga kvar i de sista gängorna. 3. Dra batterihållaren rakt ner. 4. Byt alltid samtliga fyra batterier och var uppmärksam på plus (+) och minusmarkeringen (-) i batterihållarens botten. Var noga med att batterierna ligger korrekt i batterihållaren så att de inte skadas då du skjuter tillbaka hållaren i låset. 5. Skjut tillbaka batterihållaren nerifrån och upp i låset så långt att snäppfästena låser hållaren. Vid återmontering kan låset avge både ljud- och ljussignaler vilket är helt normalt. 6. Skruva fast skruven i låsets underkant. Kontrollera låsets funktion. 11

12 Vanliga frågor kring säkerhet och funktioner Hur säkert är det att använda fjärrkontroll till mitt hem? Varje fjärrkontroll är unik och kan inte spåras till ett visst 3000 lås. Upphittad fjärrkontroll kan enbart programmeras till att fungera till ett 3000 lås från insidan. (Förlorad fjärrkontroll ska spärras). Kommunikationen fjärrkontrollen använder sig av är så kallade rullande koder vilket innebär att varje kod används en gång och kan inte återanvändas. Koden kan alltså inte avlyssnas och spelas in för att återanvändas av obehörig. Uppfyller ASSA 3000 Godkänd låsning och Låsklass 3? Ja, de ingående delarna i ASSA 3000, cylinder och låshus är godkända för uppfylla gällande krav. Elektroniken sitter säkert på insidan och påverkar inte klassningen så länge fjärrkontroll och kodlås inte är aktiverade i Säkerhetsläge. Kontakta ASSA om du är osäker kring säkerhetskraven. Dåligt räckvidd på fjärrkontrollen? Det avstånd som din fjärrkontroll fungerar på beror på materialet i dörren. För att möjliggöra långt avstånd bör antennen borras in dörren enligt monteringsanvisningen. Hur vet jag när batterierna är på väg att ta slut? Låset varnar med en avvikande ljud- och ljussignal. Efter varningen kommer låset fortsätta att fungera cirka 1 till 4 veckor. Vad händer om batterierna tar helt slut? Om batterierna tar helt slut kommer låsets läge inte ändras. När låset ska öppnas måste det ske med nyckel. Låset avger onormala signaler? - Kontrollera om batterierna behöver bytas eller om låset är inställt på tillvalsfunktionen dörrvakt. Se sid 8. Om mitt 3000 lås inte fungerar som det ska, vem ringer jag? Kontakta i första hand den installatör som monterat ditt lås. 12

13 Specifikationer Räckvidd för fjärrkontroll Mellan 5 och 10 meter beroende på omgivningen och dörrens material. Exempelvis kan säkerhetsdörrar minska avståndet. Temperatur Låset bör monteras i temperaturer mellan +15 och +50. Utomhusmiljön påverkar inte låset. Batterilivslängd Vid normal användning är cirka 1 år för låset och 2 år för fjärrkontrollen. Batteri till lås 4 st LR6, AA 1,5 V alkaliska. Batteri till fjärrkontroll 2 st CR V Övrig information Produkten uppfyller alla applicerbara direktiv för krävs för CE märkning. Dessa redovisas i separat dokument som kan rekvireras från ASSA AB. 13

14 Kodlås som tillbehör ASSA 3000 CODE är ett kodlås för att komplettera ASSA Kodlåset drivs av batterier och är trådlöst. Fördelarna med ett kodlås är många. Det är bekvämt vid kortare ärenden, när du är ute i trädgården, på besök hos grannen eller ute och joggar. Du kan ge hantverkare eller städfirman tillfälliga koder som du enkelt sedan tar bort när arbetet är utfört. Ett bra alternativ till att låna ut en nyckel som sedan ska gömmas, kan förloras eller komma på villovägar. Nu kan även förhindra inbrott dagtid genom att alltid ha ditt ASSA 3000 i läget automatiskt låsning, eftersom du alltid kan komma in med kodlåset och inte riskerar att bli utelåst. 14

15 Egna anteckningar 15

16 ASSA AB Box Eskilstuna Telefon Fax ASSA helpdesk Telefon Fax ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. M Artnr:

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? EN GOD GRANNE e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att anlita en auktoriserad

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer