Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande"

Transkript

1 Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj

2 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag. Att fler jobb skapas är helt avgörande för att Sverige på sikt ska kunna förbli en rik och välmående nation, med högkvalitativa offentliga välfärdstjänster och generella och generösa sociala ersättningar. Det är avgörande för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning och en allt tuffare internationell konkurrens och samtidigt bekämpa utanförskapet från arbetsmarknaden. Men det handlar också om frihet. Friheten att starta och driva sitt företag utan att mötas av onödiga hinder, i form av krångliga regler och för höga skatter. Lagar och regler måste vara utformade så att de möjliggör och underlättar för dem som vill starta och driva företag. Vi politiker kan inte skapa jobb. Vi kan bara se till så att goda förutsättningar finns där för de människor som bär på affärsidéer som kan leda till fler jobb. För det är människorna som driver eller är på väg att starta företag som måste fatta det där viktiga beslutet. Beslutet som får konsekvenser för så många andra människor. Beslutet om man ska våga starta företaget som man drömt om. Beslutet om man ska våga expandera och investera i sin verksamhet. Beslutet att anställa sin första medarbetare i det lilla företaget. Beslut om man ska ge drömmen en chans. Den här rapporten handlar om de människor som drömmer om att skapa de nya jobben. Vi måste ge drömmen om det nya företaget en chans! Därför måste Sverige ge drömmen en chans Vi lever i en tid av förändring. En nödvändig förnyelse och omställning inom traditionellt näringsliv sker samtidigt som nya företag och nya branscher utvecklas. Denna dynamik är central för att vi ska få fler jobb i fler och växande företag. En av politikens viktigaste uppgifter är att främja konkurrens och tillväxt genom att underlätta tillkomsten av nya företag. Genom att sänka trösklarna, minska kostnaderna, ta bort krångliga regler och göra det mer lönsamt att driva företag skapas ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sverige har haft en mycket svag utveckling av den privata sysselsättningen under lång tid. Sedan 1950-talet har befolkningen i Sverige ökat med över 2 miljoner människor. Under samma tidsperiod ökade den privata sysselsättningen inte mer än med ett par hundra tusen personer. Istället expanderade antalet jobb i den offentliga sektorn kraftigt, framförallt under 60-, 70- och 80-talet. Sedan 1970-talet har också en allt större andel av den arbetsföra befolkningen lämnat arbetsmarknaden och fastnat i mer eller mindre långvariga utanförskap. Dessa problem beror på en lång rad faktorer, men de socialdemokratiska regeringarnas bristande näringslivspolitik är en viktig förklaring. Deras politik har gjort det krångligt och olönsamt att starta och driva företag. 2

3 Nyföretagande leder till fler jobb och ökad tillväxt En stor andel av Sveriges företagande är möjlighetsbaserat. Möjlighetsbaserat företagande brukar skiljas från nödvändighetsbaserat företagande, som ofta har sin grund sämre möjligheter till sysselsättning på arbetsmarknaden. Det finns forskning som visar att ett ökat nyföretagande ger positiva effekter på tillväxt och produktivitet. 1 Det finns också forskningsresultat som visar på positiva sysselsättningseffekter av ett ökat entreprenörskap. Det positiva sambandet mellan entreprenörskap och tillväxt och välstånd hänger främst samman med det möjlighetsbaserade nyföretagandet. I Sverige är det därför viktigt att främja nyföretagandet eftersom det ofta är möjlighetsbaserat och ger positiva effekter på den ekonomiska tillväxten. Den senaste statistiken ger ett gott betyg till Centerpartiet och alliansregeringens ansträngningar. Nyföretagandet ökade med 3 procent mellan år 2008 och 2009, trots att världen och Sverige under den tiden genomgick en historiskt smärtsam finanskris med starkt fallande efterfrågan i ekonomin. Cirka företag startades 2009, vilket är nästan två tusen fler än Ta till vara alla möjligheter Under den här mandatperioden har näringslivet förändrats och vidgats. Vid sidan av en förnyelse inom traditionella branscher som tillverkande industriföretag växer nu också nya näringar inom exempelvis tjänstesektorn, besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar. Vi i Centerpartiet tror på entreprenörskap och vill att fler ska våga förverkliga sina idéer. Nya klimatsmarta tjänster och produkter når marknaden och skapar jobb och tillväxt. I Centerpartiet tror vi på teknikutvecklingens möjligheter att förena både världens mest ambitiösa klimat- och miljömål med en stark tillväxt. Vi i Centerpartiet står för nytänkande och ser hur mångfalden berikar. Nya företag inom vård och omsorg leder till ökad valfrihet samt en förnyad och förbättrad välfärd. Möjligheten att kunna välja den läkare man har förtroende för, vilken skola man vill att barnen ska gå i och vilken omsorg som passar familjesituationen är exempel på frågor som bäst kan lösas hemma vid köksbordet. Reformen med hushållsnära tjänster har skapat nya jobb. Reformen underlättar många människors vardag, och gör att fler kan nyttja dessa tjänster. Centerpartiet vill fortsätta att bryta ny mark för nya företag. Sverige behöver fler entreprenörer, fler kvinnor och män som ser företagande som ett självklart val. 1 Karlsson och Nyström, Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya världsekonomin (2008) 3

4 Det finns goda möjligheter till ökat företagande bland personer med utländsk bakgrund. Inställningen till eget företagande är positiv och viljan att låta sitt företag växa är utbredd. Företagare födda utomlands kan dessutom bidra till att öka handeln mellan Sverige och andra länder. Vi vill tillvarata den potential som migration medför för nya företag. Andelen kvinnor som startar företag har ökat något under mandatperioden, men det är fortfarande betydligt färre kvinnor än män som vågar ta steget och förverkliga drömmen om det egna företaget. Vi tror att det finns lika många goda affärsidéer bland kvinnor som bland män, och ser behov av en politik som tillvaratar skaparkraften inom hela befolkningen. Vi vet att fler jobb skapas, när fler vågar ge drömmen en chans! 17 förslag för ett ökat nyföretagande Här presenterar vi 17 förslag för att ytterligare öka nyföretagandet i Sverige. Förslagen är prioriteringar för Centerpartiet i Alliansens fortsatta arbete för fler nya jobb och företag. 1. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter behöver sänkas för alla företag 2. Halverad moms inom restaurang- och frisörbranscherna 3. Utveckla förutsättningar för välfärdsföretagare 4. Inför ett riskkapitalavdrag så att det bli lättare att starta företag 5. Starta eget-coacher hos arbetsförmedlingen 6. Sänkt åldersgräns för starta eget-bidraget 7. Låt bemannings- och rekryteringsföretag komplettera studie- och yrkesvägledarna i skolan 8. Entreprenörskap på schemat 9. Inkludera IT-hjälp i hemmet i HUS-avdraget 10. Öka tryggheten för företagare ytterligare 11. Inför CFN-lån för företagare en motsvarighet till CSN 4

5 12. Generösa mikrolån genom ALMI 13. Inför rådgivningscheckar till blivande och nya företagare 14. Ägarskiften skapar nya företag med tradition 15. Inkubatorsatsningar och affärsänglar 16. Avskaffa den femåriga karenstiden för delägare i fåmansföretag 17. Schablonavdrag i deklarationen för småföretag 1. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter behöver sänkas för alla företag Kostnaderna för att anställa eller bli egenföretagare behöver sänkas ytterligare. Så kan fler jobb skapas och fler företag startas och få lönsamhet. Med lägre egenavgifter och arbetsgivaravgifter blir tröskeln till att starta företag och våga anställa inte lika hög. Vi vill därför fortsätta att sänka arbetsgivaravgifterna och egenavgifter samt behålla nedsättningen på cirka 15% av arbetsgivaravgiften för anställning av unga. Detta är viktiga insatser för fler jobb i fler och växande företag. 2. Halverad moms inom restaurang- och frisörbranscherna Inom arbetsintensiva branscher beror en stor del av företagens kostnader på olika skatter på arbete. Priserna inom tjänstebranscher som restaurang, frisör och reparationsverksamhet är därför höga i Sverige. Arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatter utgör sammantaget en stor del av slutpriset som kunderna betalar för dessa tjänster. Genom att halvera momsen skulle kostnaderna minska, efterfrågan öka, köpet av svarta tjänster att minska. Jobben och företagen i dessa branscher skulle bli fler. Företagen inom dessa branscher drivs och sysselsätter ofta ungdomar och invandrare, grupper som har en svagare förankring på arbetsmarknaden. Halverad moms på dessa tjänster är därför också ett effektivt sätt att underlätta företagande och bidra till fler jobb bland dessa grupper. Inom restaurang- och frisör arbetar idag över personer i nästan företag. Förslaget skulle kunna leda till minst nya jobb i dessa branscher. 3. Utveckla förutsättningar för välfärdsföretagare Möjligheten att driva företag inom skola, vård och omsorg skapar nya affärsmöjligheter, inte minst för många kvinnor. Genom bl.a. reformer för ökad valfrihet, etableringsfrihet inom primärvården, införande av barnomsorgspeng, omreglering av apoteksmarknaden och slopandet av den s.k. stopplagen har nya möjligheter öppnats för företagande i en förnyad och förbättrad välfärd. En ökad mångfald ger individen ökad valfrihet. Vi vill 5

6 fortsätta att utveckla möjligheterna inom välfärdsföretagande genom att se till att alla kommuner erbjuder medborgarna valfrihet inom äldreomsorg och hemtjänst med fler utförare, främja export inom välfärdsområdet samt se över momssystemet så att privata och offentliga leverantörer av välfärdstjänster kan konkurrera på likvärdiga villkor. Genom fler utövare av välfärdstjänster skapas en positiv konkurrens om den bästa kvaliteten, och ett effektivare nyttjande av skattemedel. Valfrihet ska vara en möjlighet för alla. Vi vill därför att lagen om valfrihetssystem (LOV) ska bli obligatorisk i alla kommuner. Det ska vara möjligt att bli en välfärdsentreprenör i hela landet! 4. Inför ett riskkapitalavdrag så att det bli lättare att starta företag Att starta företag kräver i de flesta fall ett eget sparat kapital. Det kostar pengar att komma igång och göra investeringar det kostar pengar att starta eller köpa aktiebolag. Många har inte möjligheter att spara egna pengar i tillräcklig omfattning och alla har inte möjlighet att låna pengar inom familjen eller från vänner. Alliansregeringen har redan sänkt trösklarna till företagsstart, t ex genom att minska kravet på aktiekapital i aktiebolag från kronor till kronor. Vi vill ta ett steg till och möjliggöra för fler att starta och finansiera nya företag. Genom att göra köp av onoterade aktier och insatser i ett eget eller andras nystartade aktiebolag avdragsgillt mot skatten, kan tillgången till kapital, inte minst i tidiga utvecklingsskeden öka. Ett riskkapitalavdrag bör införas som innebär att 20 procent av investeringar upp till kronor blir avdragsgilla. På så sätt kommer fler investeringar och fler företagsstarter att genomföras något som skapar nya jobb i fler och växande företag. 5. Starta eget-coacher hos arbetsförmedlingen Vi vill uppmuntra fler arbetslösa att se eget företagande som en möjlig karriärväg. Idag är arbetsförmedlingens verksamhet inriktad på att söka jobb och få en anställning. Stödet för dem som vill bli egna företagare är idag bristfälligt och det kan vara svårt att orientera sig bland myndigheternas krav om man saknar erfarenheten. Vi vill förändra och förbättra stödet för dem som vill starta företag. Istället för en arbetsförmedlare eller en jobbcoach ska man kunna få en starta eget-coach via arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska upphandla starta eget-coacher från exempelvis Nyföretagarcentrum, ALMI eller privata företag. Starta eget-coacherna ska kunna ge råd, tips och vägledning inför en företagsstart. Vi är övertygade om att fler arbetssökande kommer att välja att starta företag om man får en samlad och professionell vägledning. 6. Sänkt åldersgräns för starta eget-bidraget Stödet till start av näringsverksamhet, eller starta eget-bidraget som det kallas, är ett bra sätt att stimulera och hjälpa arbetssökande som vill ge sin dröm en chans. Tyvärr finns det onödiga regler i dess utformning som hindrar vissa unga från att ta del av stödet. Vi vill sänka den nedre åldersgränsen för stödet så att man kan ta del av stödet från det att man har fyllt 18 år. Även unga arbetssökande måste kunna ta del av stödet eftersom 6

7 många unga med rätt stöd vill och kan bli företagare. Kravet på att vara 25 år eller att man deltar i Jobbgarantin för unga bör därför ändras till 18 år. Unga ska inte förhindras att förverkliga sin dröm. 7. Låt bemannings- och rekryteringsföretag komplettera studie- och yrkesvägledarna i skolan På vissa skolor fungerar studie- och yrkesvägledningen utmärkt medan den på andra skolor fungerar sämre. Det är svårt för skolan att upprätthålla kompetens när det gäller de framtida kunskaps- och kompetensbehoven i näringslivet och offentlig sektor. I många fall så sköts studie- och yrkesvägledningen av en lärare på deltid eller av en anställd studie- och yrkesvägledare som efter ett antal år riskerar att förlora den dagliga kontakten med arbetslivets behov. Vi vill att grund- och gymnasieskolor kompletterar och förstärker studie- och yrkesvägledningen genom att släppa in bemannings- och rekryteringsföretag för att ge eleverna ett bättre stöd för sin framtida yrkeskarriär - karriärcoacher. Personer från bemannings- och rekryteringsbranschen har direkt erfarenhet av vilka kravprofiler och kompetenser som näringsliv och samhälle efterfrågar framöver. 8. Entreprenörskap på schemat Skolan ska förbereda eleverna för både en framtida anställning och eget företagande. Vi vill att fler ska se företagande som ett självklart val efter genomförd utbildning och att fler ska kunna utveckla sina entreprenöriella egenskaper. Vi vill därför att entreprenörskap ska ingå som ett naturligt inslag i all utbildning och att fler elever ska ges möjlighet att bedriva exempelvis projektarbeten i företagsform. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ute på företag ska alltid ge inblick i företagandets villkor men även lärare ska erbjudas kompetensutveckling kring företagande och entreprenörskap. Stödet till organisationer som jobbar med entreprenörskap i skolan, som exempelvis Transfer och Ung företagsamhet, bör fördubblas. För studenter på högskolor och universitet spelar organisationer som Drivhuset eller motsvarande en viktig roll. Även sommarlovet kan användas för att utveckla entreprenöriella förmågor. Stöd till sommarlovsföretagande som alternativ till de sommarjobb som kommunerna erbjuder skolungdomar kan utvecklas till en spännande möjlighet att låta fler unga pröva en affärsidé. 9. Inkludera IT-hjälp i hemmet i HUS-avdraget RUT- och ROT avdragen har varit mycket framgångsrika. Idag nyttjas avdragsmöjligheterna av flera hundra tusen personer som därigenom har skapat flera 7

8 tusen nya arbetstillfällen. Många av dessa jobb var tidigare svarta och många av de jobb som har skapats har gått till personer som tidigare varit arbetslösa. För de som arbetar och driver företag där har reformerna gett ökade inkomster och ökad trygghet. Centerpartiet vill vidga avdragsrätten till att även omfatta hjälp med IT i hemmet. Många har svårt att installera och lösa problem som rör datorer och informationsteknik. Det blir allt viktigare att alla ges möjlighet att ta del av den service och det utbud som företag och myndigheter erbjuder med hjälp av informationsteknik idag. Många äldre skulle ha stor glädje av en hjälp med IT i hemmet och många fler ungdomar skulle kunna få försörjning genom att erbjuda sådan hjälp. 10. Ökad trygghet för företagare Centerpartiet har i regeringsställning förbättrat de sociala trygghetssystemen för landets företagare. Genom flera åtgärder har vi anpassat ersättningssystemen till de särskilda förutsättningar som företagare lever med. Tryggheten och flexibiliteten har ökat och steget till att starta eget företag har med detta blivit lättare. Men vi vill ta ytterligare steg. Vi vill att reglerna för a-kassa för de kombinatörer som både har en anställning och driver företag ska ses över så att arbete och företagande alltid lönar sig. Vi vill också se över reglerna för havandeskapsersättning för företagare samt skillnaderna i trygghetssystemen beroende på vald företagsform. Ökad trygghet för företagare är en viktig del av företagsklimatet. Inte minst för att fler ska våga lämna en anställning och ta steget till att starta ett eget företag. 11. Inför CFN-lån för företagare en motsvarighet till CSN Mångas nyföretagare har det mycket knapert ekonomiskt under företagets uppstartsfas innan intäkterna börjar flyta in. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att människor avstår för att förverkliga sin företagsdröm. Det bör därför införas ett CFN-stöd i form av lån. CFN-lånet ska kunna utgå som ett lån med samma ränte- och återbetalningsregler och som för studielånet. Det bör under åtminstone ett år vara möjligt att ta ett företagandelån på samma nivå som totalbeloppet i studiemedelssystemet. Detta belopp bör dock till 100 procent utgöras av lån. En befintlig organisation på näringslivsområdet bör administrera CFN, exempelvis ALMI eller Tillväxtverket. 12. Generösa mikrolån genom ALMI Det är i första hand marknaden som ska tillgodose företagens behov av kapital. Men för nya oprövade idéer, och i tidiga uppbyggnadsskeden kan det vara svårt att få tillgång till privat kapital. Grupper som generellt sett har svårare att få tillgång till kapital är unga, kvinnor och invandrare. Tillgången på kapital varierar även runt om i landet. Här har mikrolånen, som kan ges mot en hållbar affärsidé när annan säkerhet saknas, en viktig roll. Vi vill därför höja gränsen för Almis mikrolån till kr. 8

9 13. Inför rådgivningscheckar till blivande och nya företagare Företagsamma människor med idéer till nya tjänster eller produkter behöver ibland stöd i form av affärsutvecklingskompetens. Vid sidan av Almi har ett antal rådgivningsaktörer och organisationer utvecklats som kan ge stöd och råd till blivande företag, såsom exempelvis Nyföretagarcentrum och Coompanion. Genom att införa rådgivningscheckar, vill vi göra det möjligt för såväl blivande som nya företagare att själva välja rådgivning utifrån sina behov. Det kan handla om traditionellt stöd med utveckling av affärsplaner men också om mentorskapsprogram, där erfarna företagare kan ge råd och stöd till nyföretagare. 14. Ägarskiften skapar nya företag med tradition Av åldersskäl kommer ca sex av tio företagare att lämna över ägandet av sitt företag under de närmaste 10 åren. Ungefär 26 procent av företagarna ser ett ägarskifte framför sig inom fem år. Vi behöver fler entreprenörer som tar vid. Att som nyföretagare ta över en befintlig verksamhet bör vara ett alternativ för fler. Ägarskiften som föregås av god framförhållning och omfattande förberedelser lyckas bättre. Vi vill därför utveckla ägarskiftesprogrammen med stöd och rådgivning kring finansiering och överlåtelse så att fler befintliga företagare och blivande nyföretagare ser möjligheterna med ägarskiften. På så vis kan värden från anrika företag utvecklas med nytänkande och nya företag skapas ur det gamla. 15. Inkubatorsatsningar och affärsänglar En inkubator hjälper till med uppstarten för nya företag och tillhandahåller exempelvis affärsrådgivning, telefon, dator, utbildning, personligt nätverksbyggande och kontor. En inkubators främsta uppgift är att förenkla affärsklimatet i landet och främja entreprenöriella handlingar. Inkubatorer är ofta sammankopplade med universitet men finns även utanför universitetssfären. Vi vill ge fler företagsidéer möjlighet att växa med hjälp av inkubatorsprogram. Affärsänglar Det är entydigt att kapitalförsörjningen måste förbättras för att öka nyföretagandet. För detta spelar affärsänglar en viktig roll. Förutom riskkapital kan externa finansiärer bidra med kompetens om de har möjlighet att dela med sig av sina kommersiella erfarenheter till potentiella nyföretagare. Den kompetens inom strategiska och operativa frågor som ofta följer med affärsänglars och riskkapitalisters finansiella engagemang är mycket viktig. Vi vill därför främja fler mötesplatser för affärsänglar och nyföretagare. 9

10 16. Avskaffa den femåriga karenstiden för delägare i fåmansföretag Det är angeläget att personer som har sålt sitt företag kan återinvestera vinsten i ett nytt onoterat företag. Med nuvarande skatteregler är det dock vanligt att många låter vinsten från en försäljning vara vilande i fem år, istället för att låta kapitalet återinvesteras. Vi vill därför se över skattereglerna och avskaffa den femåriga karenstiden för delägare i fåmansföretag i syfte att främja återinvesteringar i onoterade bolag för att skapa nya och växande företag. 17. Schablonavdrag i deklarationen för småföretag Små företag har svårt att sätta sig in de olika skatteregler som gäller för avdrag och kostnader i verksamheten. Reglerna för avdrag för vissa kostnader som t.ex. tjänsteresor med egen bil, egna traktamenten på resor, arbetsplats/kontor hemma, tjänstesamtal med egen telefon och arbetskläder är detaljerade och svåröverskådliga. Vi vill införa ett schablonbelopp för små företag för att skapa en betydande förenkling av företagens deklaration och därmed en betydande minskning av dessa företags administrativa kostnader. Schablonavdraget skulle kunna utformas som ett fast belopp eller som procent av omsättningen med ett takbelopp. 10

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna Sammanfattning I den här rapporten har vi bearbetat statistik från SCB och

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre

Läs mer

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag En ny svensk modell för småföretagen? Centerpartiet har nu kommit med ett nytt stort paket

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45 Rapport från Företagarna mars 2012 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Antal företag och antal företagare i Sverige... 3 Juridiska och fysiska personer... 7 Var finns kombinatörerna?...8 1,3

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Småföretagen bäst på integration

Småföretagen bäst på integration Småföretagen bäst på integration Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Att upprätthålla välfärden kräver invandring... 4 Potential att öka utlandsföddas sysselsättning... 5 Små

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Januari 2004 1 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Sverige behöver fler företagare och växande företag. Tillväxten i små och medelstora företag är bra för Sveriges

Läs mer