Stora planer för små företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora planer för små företag"

Transkript

1 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv

2 Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU gör för att främja småföretag i Europa och på den globala marknaden och vad EU kan göra för ditt företag? All information från EU om och till SMF finns här på 21 språk, från praktiska råd till politikfrågor, från lokala kontaktpunkter till nätverkslänkar. Pengar, partner och offentliga kontrakt Att få finansiering Företagspartner och offentliga kontrakt Att dra nytta av marknaden EU:s marknadsregler Verksamhetssektorer Mänskliga resurser Innovation, forskning och upphovsrätt Miljö och företag Affärsverksamhet i länder utanför EU EUROPE DIRECT är en tjänst som hjälpe på dina frågor om Europeiska un Gratis telefonnummer (*) (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillå 800-nummer eller avgiftsbelägg EU:s politik för SMF och statistik EU:s politik för SMF Fakta och siffror Stöd Översättning och språkhjälp Kontaktpunkter och stödtjänster En stor mängd övrig information om Europeisk Internet via Europa-s Kataloguppgifter finn Luxemburg: Europeiska unione Kopiering tillåten TRYCKT PÅ PAPPER SOM ÅTERVUNNITS UTAN AN

3 EUROPE DIRECT är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte nummer eller avgiftsbelägger dem. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2011 ISBN Doi: /10258 Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. TRYCKT PÅ PAPPER SOM ÅTERVUNNITS UTAN ANVÄNDNING AV KLOR (PCF)

4 EUROPEISK WEBBPLATS FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG EU och ditt företag Varför vill vi hjälpa småföretagare? EU:s 23 miljoner små och medelstora företag (SMF) är själva grundstommen i EU:s ekonomi. Över 98 % av alla företag faller under detta begrepp. De svarar för två tredjedelar av alla jobb inom den privata sektorn och runt 80 % av de nya jobb som skapats under den senaste femårsperioden. Men just nu är det tufft för små företag. Problem med kassaflöde och byråkrati samtidigt med global lågkonjunktur innebär att företag kan behöva en hjälpande hand för att komma igenom denna svåra period. För att främja innovation och skapande av nya jobb gör EU allt som bara går för att underlätta för små och medelstora företag. policy-statistics/policy/ > Small Business Act (SBA) för Europa Vad är små och medelstora företag? Små och medelstora företag (SMF) är företag med färre än 250 anställda och som är självständiga gentemot större företag. Dessutom har de en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller en årlig balansräkning på högst 43 miljoner euro. Små och medelstora företag delas in i tre kategorier: Mikroföretag med färre än tio anställda. Små företag med mellan 10 och 49 anställda. Medelstora företag med mellan 50 och 249 anställda. policy-statistics/facts/ > Definition av små och medelstora företag

5 SMF har en viktig roll när det gäller den ekonomiska återhämtningen i EU. Därför bör de uppmuntras i den utsträckning som det är möjligt. SBA syftar till just detta genom att hjälpa SMF att på ett enklare sätt få tillgång till finansiering och marknader, och genom att minska den administrativa bördan. Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen, ansvarig för näringsliv och företagande Europeiska kommissionen

6 Vad är Small Business Act för Europa? Efter noggranna konsultationer lanserade Europeiska kommissionen i juni 2008 Small Business Act (SBA) för Europa. Det är ett omfattande åtgärdspaket som ska öka företagandet och göra livet lättare för småföretagare. SBA innehåller fyra förslag till lagstiftning, bland annat planer för tuffare tag mot sena betalningar. Medlemsländerna har också förbundit sig att följa tio SMF-vänliga principer, vilka ska fungera som riktlinjer för utformning och tillämpning av åtgärder både på EU-nivå och nationell nivå för att låta små och medelstora företag utveckla sin fulla potential. På vilket sätt blir det lättare? Principen Tänk småskaligt först står i centrum för Small Business Act. SMF-perspektivet ska vara centralt för alla nya åtgärder och säkerställa att ny lagstiftning inte försvårar för företagen. Tack vare den viktiga politiska roll som SBA fått har man kunnat stödja små och medelstora företag med flera miljarder euro genom olika projekt för finansiering. SBA omfattar åtgärder för att hjälpa småföretag att erhålla offentliga kontrakt och få tillgång till EU-finansiering för forskning. Regeringar ges också större svängrum när det gäller att ge stöd till småföretag utan att bryta mot reglerna för statligt stöd, och företagen uppmuntras att respektera förfallodagar för betalningar. genom att bekämpa rädslan för att misslyckas och uppmärksamma egenföretagare som är positiva förebilder. EU jobbar också för att hjälpa företag att få ut mer av den inre marknaden och dra fördel av den potential som finns i tillväxtekonomier. Att hålla koll på utvecklingen och se framåt Europeiska kommissionen följer nära sina egna och medlemsländernas framsteg när det gäller tillämpningen av SBA. I början av 2011 antog kommissionen en reviderad version av SBA. I denna har det ursprungliga budskapet förstärkts, samtidigt som förslagen moderniserats för att bättre svara mot det nya politiska och ekonomiska landskapet. Nya åtgärder för att bemöta angelägna utmaningar har också inkluderats policy-statistics/policy/ > Small Business Act (SBA) för Europa Allt detta ska göra det lättare att starta eget. Just nu slår EU också ett slag för mer entreprenörskap

7 Tänk småskaligt först Small Business Act (SBA) har som mål att sätta principen Tänk småskaligt först i centrum för EU:s och medlemsländernas politik. Detta innebär att man lyssnar på små och medelstora företag innan nya lagar införs, utreder effekten av lagstiftning på småföretag och hjälper företag i behov av stöd. Fotolia 4

8 SMF-testet Genom SBA hamnade små och medelstora företag i fokus för EU:s politik. Sedan januari 2009 har Europeiska kommissionen använt sig av ett obligatoriskt SMF-test för att undersöka hur nya åtgärder och lagar på EU-nivå påverkar småföretag. Ett antal medlemsländer använder sig nu även de av ett liknande test när de utarbetar sin politik och Europeiska kommissionen uppmanar andra länder i unionen att göra detsamma. I SBA föreslås att ny lagstiftning gör skillnad på mikroföretag, små, medelstora och stora företag för att garantera att bördor som läggs på företag fördelas i proportion till deras storlek. Små och medelstora företag kan få speciellt stöd och reducerade avgifter och beviljas undantag för att göra det lättare för dem att konkurrera med större företag. Ett exempel är Europeiska kommissionens förslag om att ge nationella regeringar valfrihet att undanta mikroföretag från reglerna om bokföring. Det ger medlemsländerna friheten att utforma bokföringsregler på ett sätt som gynnar mycket små företag, som ofta inte har stora bokföringsavdelningar med resurser att reda ut invecklade redovisningsregler. Upp emot 5,4 miljoner mikroföretag skulle gynnas av regler som bättre ser till deras behov, vilket i sin tur innebär en möjlighet att spara 6,3 miljarder euro inom EU. Europeiska kommissionen föreslår också att man i framtiden ska utföra speciella tester av lagstiftning inom sektorer med en stor andel små och medelstora företag. Minskad administrativ börda Om du frågar entreprenörer vad som håller dem tillbaka kommer de säkerligen att nämna byråkratin: alltför mycket värdefull tid går åt till pappersarbete i stället för utveckling av företaget. EU har åtagit sig att minska den administrativa bördan för företag med 25 % fram till År 2007 tillsatte Europeiska kommissionen en högnivågrupp av oberoende intressenter för administrativa bördor som rapporterar direkt till kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Gruppen har i uppgift att ge råd om hur detta ambitiösa mål ska uppnås. Det är mycket som står på spel. För enskilda företag kan mindre administration spara pengar och ge mer tid för annat arbete. För EU kan en dramatisk minskning av byråkratin innebära att BNP ökar med upp till 1,4 %. De åtgärder som redan genomförts beräknas spara omkring 7,6 miljarder euro. Fler åtgärder, som skulle kunna spara ytterligare 30,7 miljarder euro, är på gång så fort som de får grönt ljus från Europaparlamentet och medlemsländerna. policy-statistics/policy/ > Small Business Act (SBA) för Europa > Minskning av de administrativa bördorna Förenklade regler: momsfakturering Till och med de allra minsta företagen gör mer och mer av sin bokföring elektroniskt. Därför kom EU:s finansministrar i juli 2010 överens om nya regler som ska förenkla momsfakturering. Fram tills nu har komplicerade EU-regler om momsfakturering gjort det svårt att fakturera elektroniskt. Men detta är på väg att ändras. När direktivet träder i kraft kommer skattemyndigheter att godkänna elektroniska fakturor på samma villkor som pappersfakturor. Nya regler kommer också att införas för att undanröja rättsliga hinder för att skicka och spara elektroniska fakturor. Medlemsländerna har nu även möjlighet att införa ett valfritt system för bokföring enligt kontantmetoden för företag med en omsättning på under 2 miljoner euro. Detta ger små och medelstora företag möjlighet att vänta med att betala in moms till skattemyndigheten tills de fått betalt från sina kunder, vilket minskar problem med kassaflöde som annars kan drabba en del företag. Kommissionen beräknar att om pappersfakturor och e-fakturor blir likvärdiga kan man spara 18,4 miljarder euro inom EU om alla företag går över till elektronisk fakturering. most-of-market/rules/ > EU:s marknadsregler > Grundläggande information om företag policy-statistics/policy/ > Small Business Act (SBA) för Europa > SMF-test 5

9 Fotolia Allt på ett ställe Föreställ dig detta: Du ser en nisch, du har en idé och du vill starta ett nytt företag. Du är otålig att lansera din nya produkt eller tjänst på marknaden så snart som möjligt, men din entusiasm får sig en törn på grund av byråkratin. Detta händer alltför ofta men nu ska det bli ändring. EU vet att företagare konfronteras med tidsödande processer och alltför mycket pappersarbete när de vill starta ett företag. Efter SBA:s tillkomst har medlemsländerna ansträngt sig för att minska den tid och de pengar som går åt till att starta ett företag. Nu tar det i medeltal nio dagar att starta ett privat aktiebolag (jämfört med 12 dagar 2007) och det kostar 399 euro (jämfört med 485 euro 2007), och man räknar med ytterligare framsteg efter Europeiska kommissionen utvidgar också projektet för att förkorta tiden som det tar att få affärslicenser och tillstånd till max en månad. Det kan vara frustrerande att behöva gå till flera olika myndigheter för att registrera ett företag. Än så länge har 18 medlemsländer byggt upp kontaktpunkter där allt finns samlat under ett tak, så att det är möjligt att starta ett företag med ett enda besök. Regeringarna lär av varandra när det gäller att underlätta för dig att komma igång. I Bulgarien har nio procedurer för att starta företag gjorts om till en enda. Tyskland har förenklat sin företagslagstiftning så att fler invånare kan uppmuntras att göra verklighet av sina affärsidéer. Hos Sloveniens elektroniska kontaktpunkt tar det högst tre dagar att registrera ett företag. På detta sparar slovenska SMF 10,2 miljoner euro per år. En samlad kontaktpunkt finns också i 22 länder för att hjälpa de företag som vill sälja tjänster över gränserna. Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att göra dessa till fullt utvecklade, användarvänliga e-förvaltningsportaler, så att nystartade såväl som etablerade företag kan lägga mindre tid på pappersarbete. Tillämpningen av engångsprincipen gör att företag inte behöver skicka in samma information flera gånger till olika myndigheter av licens-, skatte- eller statistikskäl. policy-statistics/policy/ > Förbättra företagsklimatet: starta, driva och utveckla företag > Startförfarande OCH most-of-market/economic-sectors/ > Tjänster 6

10 Var inte rädd att försöka igen Många företagare råkar i svårigheter när de först försöker starta eget, men blir senare mycket framgångsrika. Trots detta är nära hälften av alla i EU tveksamma till att göra affärer med någon som tidigare misslyckats, och konkurslagstiftningen gör det svårt att starta om. Konkurser ligger bakom 15 % av alla företagsnedläggningar små och medelstora företag berörs varje år, och med dem 2,8 miljoner arbetstillfällen. Under 2009 inträffade i de flesta EU-länderna långt fler konkurser än vanligt som en följd av den globala finanskrisen och ekonomiska lågkonjunkturen. I SBA uppmanas nationella regeringar att göra det möjligt för ärliga företagare att gå igenom det rättsliga förfarandet för att avsluta ett företag på högst ett år. Europeiska kommissionen vill underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsländerna inom detta område. I de flesta EU-länder får nu de som startar igen samma behandling som helt nystartade företag, också vad gäller möjligheten att få EU-stöd. Belgien, Finland, Irland, Spanien och Storbritannien har redan vidtagit åtgärder för att förkorta konkursförfarandet, även om medlemsländerna har mycket kvar att göra när det gäller detta. policy-statistics/policy/ > Förbättra företagsklimatet: starta, driva och utveckla företag > En andra chans i affärer Förutom den sociala stämpeln man kan få på sig om man misslyckas, kan företagare som vill få en andra chans hindras av konkursförfarandet i allt mellan fyra månader och nio år, beroende på vilket medlemsland de befinner sig i. Trots att studier visar att företagare lär sig av sina misstag underskattar samhället ofta potentialen hos dem som startar upp på nytt. Fotolia Fotolia 7

11 Tillgång till kapital Även innan den ekonomiska lågkonjunkturen hade en del småföretag svårt att skaffa kapital för expansion eller innovation. Vare sig det gäller ett billån för att kunna starta en budfirma eller riskkapital till ett nystartat bioteknikföretag, har små och medelstora företag ofta problem med finansieringen. Fotolia 8

12 Bankerna i många länder har blivit ännu mer försiktiga med att låna ut pengar till företag efter 2008 års finanskris, vilket gör att företagen fått det ännu svårare. Vi måste se till att små och medelstora företag får tillgång till det kapital de behöver. Europeiska kommissionen har inrättat ett finansieringsforum för små och medelstora företag, där organisationer som företräder SMF, banker och andra finansinstitut möts regelbundet för att diskutera hur man bäst kan ta sig an både nuvarande problem och strukturella problem på lång sikt när det gäller finansiering av småföretag. funding-partners-public/finance/ > Allmänt om stöd > Bättre tillgång till finansiering Bättre tillgång till lån De flesta företag inom EU är beroende av banklån för sin externa finansiering. Men det kan vara svårt att få lån, särskilt om företaget saknar säkerhet eller inte kan intyga att de har lång erfarenhet eller kredithistoria. EU ger stöd till finansiella mellanhänder i medlemsländerna, såsom banker, leasingföretag, garantifonder, ömsesidiga garantiinstitutioner, utvecklingsbanker eller andra typer av finansinstitut som erbjuder små och medelstora företag lånegarantier. Detta minskar riskerna och gör att de kan ge mer kredit till småföretag än de annars skulle ha kunnat. SMF-garantin inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) hanteras av Europeiska investeringsfonden (EIF) på kommissionens vägnar. Mellan 1998 och 2010 drog nästan en halv miljon småföretag nytta av garantier från EU:s finansiella instrument. tillgången till lån och eget kapital för små och medelstora företag där man ser brister på marknaden. Varje euro som spenderas genererar i medeltal sex euro i riskkapital eller upp till 40 euro i banklån. Därmed förväntas CIP 2013 ha genererat runt 30 miljarder euro i ny finansiering för små och medelstora företag från finansinstitut och ha hjälpt företag. funding-partners-public/finance/ > Kapital, lån och bankgarantier > Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) - finansiella instrument OCH funding-partners-public/finance/ >Ansöka om pengar > Access2finance - direkt tillträde till nationella finansiella intermediärer Mikrokrediter Ökad tillgång till mikrokrediter (dvs. lån på upp till euro) gör att fler startar nya företag, stimulerar ekonomisk tillväxt och öppnar dörrar för människor som annars inte skulle ha samma möjligheter. För företagare kan det ofta vara svårt att få låna små belopp eftersom många banker ser mikrokrediter som en verksamhet med hög risk och låg vinst, och deras kostnader för att låna ut ett litet belopp är proportionellt sett höga. För att lösa dessa problem finns det i många av EU:s medlemsländer finansinstitut som specialiserar sig på mikrokrediter. EU arbetar aktivt för att underlätta för medlemsländer och regioner att förbättra entreprenörers tillgång till mikrokrediter, och försöker även uppmuntra utbyte av god praxis. erbjuder EU mikrokreditgarantier. Programmet administreras av Europeiska investeringsfonden (EIF) och i regionerna genom strukturfonderna via JEREMIE-initiativet (Gemensamma europeiska resurser för mikroföretag och medelstora företag). JASMINE-initiativet (Gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitutioner i Europa) är särskilt till för socialt utestängda personer och människor från etniska minoriteter som vill bli egenföretagare. Slutligen finns också EU:s progressinstrument för mikrokrediter (EPMF) som ger mikrokrediter främst till människor som förlorat sitt jobb och vill starta eget. funding-partners-public/finance/ > Kapital, lån och bankgarantier Ekonomisk hjälp från Europeiska investeringsbanken (EIB) Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s bank för långfristiga lån. Sedan 2008 riktar banken in sig på att hjälpa små och medelstora företag med deras finansiering. EIB har öronmärkt 30 miljarder euro för små och medelstora företag mellan 2008 och Detta oöverträffade åtagande för företagandet har lett till att miljarder euro förts vidare till SMF genom affärsbanker sedan oktober Banken har också anslagit 1 miljard euro till hybridkapital, en kombination av lån och eget kapital ( mezzaninfinansiering ) som ska delas ut av Europeiska investeringsfonden (EIF). funding-partners-public/finance/ > Kapital, lån och bankgarantier > Europeiska investeringsbankens (EIB) lån till små och medelstora företag CIP, som har funnits sedan 2007, har en budget på över en miljard euro för att underlätta Genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) för perioden

13 Fotolia Eget kapital Riskkapital är det kapital ett företag har tillgång till i ett tidigt skede (under start och utveckling). Innovativa småföretag som vill satsa på expansion behöver skaffa kapital (riskkapitalinvesteringar) från utomstående källor, då de inte har egna tillgångar eller inte kan få lån. Många investerare är dock ovilliga att investera i nystartade eller innovativa företag på grund av hög risk och höga transaktionskostnader, eller för att de anser att den beräknade vinsten inte väger upp risken. Kommissionen har ett nära samarbete med medlemsländerna för att effektivisera marknaderna för riskkapitalinvestering så att hållbara projekt kan finna passande investerare, och även för att skapa en öppnare och mer konkurrenskraftig gemensam marknad för riskkapital inom EU. Kommissionen har för avsikt att uppmuntra medlemsländerna att lära av god praxis genom att stödja investeringar från affärsänglar, i synnerhet över gränserna, och genom samarbete med riskkapitalfonder. Genom de finansiella instrumenten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) vill EU öka företagens tillgång till riskkapital. Instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF) erbjuder riskkapital till småföretag under starteller expansionsfasen. funding-partners-public/finance/ > Kapital, lån och bankgarantier > Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) - finansiella instrument Mezzaninfinansiering Europeiska kommissionen vill också förbättra EU-marknaderna för finansprodukter som är en kombination av lån och eget kapital. Denna s.k. mezzaninfinansiering passar för att stödja företag i många olika skeden, till exempel då de växer eller under en överlåtelse. funding-partners-public/finance/ > Allmänt om stöd > Bättre tillgång till finansiering 10

14 Bättre kassaflöde: att bekämpa sena betalningar Tillgången till kapital är ett stort problem för företag. Liknande problem uppstår då företagen inte får betalt i tid från sina kunder. Hur lång tid det tar att få betalt efter att en faktura skickats ut varierar stort inom EU. I många länder orsakar väntan på betalning stora problem för små och medelstora företag. Därför nåddes inom EU en överenskommelse i oktober 2010 om att modernisera direktivet om sena betalningar för att utöka skyddet för fordringsägare, oftast små och medelstora företag, samtidigt som avtalsfriheten respekteras. Offentliga myndigheter ska betala räkningar inom 30 dagar eller betala en minimiränta som fastställs på EU-nivå. Denna åtgärd förväntas resultera i att företagen får tillgång till 180 miljarder extra i likvida medel. most-of-market/rules/ > Grundläggande information om företag > Bekämpande av sena betalningar Bättre tillgång till forskningsfinansiering Kommissionen arbetar vidare med att öka små och medelstora företags tillgång till det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7). För att försäkra sig om att 15 % av budgeten för samarbetsprogrammet inom ramen för FP7 (dvs. 5 miljarder euro) går direkt till små och medelstora företag ska kommissionen hålla upphandlingar särskilt för SMF med en budget som enbart får användas till detta, och erbjuder också hjälp till användarna, fler informationskampanjer och aktiviteter för att öka medvetenheten om upphandlingarna. Bidragsöverenskommelsen i FP7 har ändrats så att ett företag behåller sin SMF-status under ett projekts hela livslängd, i stället för att straffa företaget om det växer snabbt. Ett antal förslag till förenklingar som kommissionen utarbetade i april 2010 håller nu på att sättas i verket och dessa blir en viktig del i att göra FP7 mer användarvänligt. funding-partners-public/finance/ > Innovation, forskning och teknik I medlemsländerna: hjälp till små och medelstora företag För att underlätta den ekonomiska återhämtningen antog EU 2009 vissa tillfälliga ändringar av reglerna för statligt stöd som gör det enklare för medlemsländerna att stödja sina småföretagare. Kommissionen har också förenklat reglerna för statligt stöd till små och medelstora företag. Nu finns en handbok om regler för statliga stöd till små och medelstora företag som ger offentliga myndigheter en kortfattad översikt över hur de kan stödja SMF i enlighet med de omarbetade reglerna. http: //ec.europa.eu/small-business/ most-of-market/rules/ > Konkurrensregler > Handbok om regler för statliga stöd till SMF Stärkt europeisk sammanhållning Det mesta av EU-stödet till små och medelstora företag fördelas inom ramen för sammanhållningspolitiken. 55 miljarder euro har anslagits för stöd till företag under perioden Nära 50 % av summan, dvs. runt 27 miljarder, ska gå direkt till små och medelstora företag. Resten ska användas för stöd till produktiva investeringar som inte bestäms utifrån storleken på företaget, men en stor del av dessa pengar bör också komma småföretagen till del. Europeiska socialfonden (ESF) inser vikten av den roll som de mindre företagen har i att skapa nya arbetstillfällen och fonden fokuserar på att ge direkt hjälp till företag, särskilt SMF, för att hjälpa dem anpassa sig till förändrade marknadsvillkor. 14 extra miljarder kommer att gå till detta. Hur stor del av stödet som går till små och medelstora företag varierar mellan medlemsländerna utifrån nationella behov och prioriteringar. Verksamhet med inriktning på SMF som stöds är till exempel förbättrad tillgång till finansiering, ökad användning av IKT, ökad regional och lokal kapacitet till innovation och FoU, bättre företagsinfrastruktur och stödtjänster för SMF, främjande av samarbete (t.ex. för tekniköverföring) mellan företag, forskningsinstitut och myndigheter inom samma region eller mellan regioner som ligger inom samma land eller överskrider nationsgränserna ökad användning av innovativ och miljöinriktad teknik och förvaltningssystem för SMF, främjande av entreprenörskap och utbildning inriktad på detta och förbättrad potential vad gäller mänskliga resurser inom SMF. funding-partners-public/finance/ > Företagsinvesteringar 11

15 Att främja entreprenörskap Att göra entreprenörskap mer populärt bland EU:s invånare är en central del av Small Business Act (SBA) för Europa. Ett antal program finns redan för att informera om karriärmöjligheter för blivande företagare och för att uppmuntra människor i alla åldrar och med olika ursprung att upptäcka de spännande möjligheter som entreprenörskapet erbjuder. Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen 12

16 En Eurobarometer-undersökning från 2010 visar att bara 45 % av EU-invånarna hellre vill vara egenföretagare än anställda, jämfört med 55 % i USA och 75 % av kineserna. Genom att stödja nätverk (t.ex. för kvinnliga företagare), stärka undervisningen för företagare samt underlätta rörlighet och utbyte av god praxis visar EU att det tar allvarligt på utmaningen att främja entreprenörskap. policy-statistics/policy/ >Främja entreprenörskap Europeisk SMF-vecka I maj 2009, bara 12 månader efter att Europeiska kommissionen publicerade Small Business Act, hölls den första europeiska SMF-veckan. Genom aktiviteter i 36 länder hamnade entreprenörerna i strålkastarljuset. Personer från affärsvärlden kunde knyta viktiga kontakter samtidigt som entreprenörskapet blev mer synligt för allmänheten. Under den andra europeiska SMF-veckan, i maj 2010, deltog uppskattningsvis 3,2 miljoner personer i mer än aktiviteter. De fick information om stödstrukturer för små och medelstora företag, och entreprenörernas bidrag till välfärd, jobbskapande, innovation och konkurrenskraft inom EU fick ett erkännande. Europeiska SMF-veckan kommer också att hållas policy-statistics/policy/ > Främja entreprenörskap > Europeisk SME-vecka Utbyte av god praxis Att hjälpa beslutfattare att lära av varandra är en central del i EU:s försök att främja entreprenörskap. Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att hitta exempel på hur bra SMF-åtgärder kan spridas. En databas för god praxis har upprättats för att visa exempel på hur principerna i Small Business Act har tillämpats med lyckat resultat. Mer än 600 exempel på god praxis har samlats in av deltagarländerna under de senaste tio åren. Beslutsfattare kan inspireras av andras erfarenhet och använda sig av denna kunskap lokalt. Till exempel rapporterade Belgien 2009 att deras ekologibidrag till företag som jobbar med grön teknik hade tillkommit med inspiration från liknande projekt i Nederländerna. Estland i sin tur utarbetade sin nya process för företag som är nära konkurs efter att ha sett hur man går tillväga i Tyskland, Finland och Österrike. Denna korsbefruktning av idéer har spritt sig utanför EU:s gränser, till kandidatländer och regeringar i områden i närheten av EU. policy-statistics/policy/ > God praxis Europeiska näringslivspriser De europeiska näringslivspriserna, som delades ut av Europeiska kommissionen för första gången 2006, identifierar och belönar goda insatser bland offentliga myndigheter när det gäller att främja entreprenörskap och småföretagande. Varje år deltar mer än 300 initiativ i nationella deltävlingar innan en välmeriterad europeisk jury väljer ut de bästa bidragen på EU-nivå. Tävlingen lyfter fram bästa praxis när det gäller att främja entreprenörskap och småföretagande på lokal, regional och nationell nivå års vinnare av juryns stora pris var projektet Entrepreneurs in Residence som genomfördes av Agence Régionale de Développement des Territoires d Auvergne (Centrum för regional utveckling i Auvergne) i Frankrike. Projektet lockade entreprenörer att starta upp nya företag i en region som ofta anses vara alltför lantlig och svårtillgänglig. Deltagarna i projektet får specialutformat stöd och anpassad finansiering då de startar upp företaget, vilket har gett 600 nya jobb i regionen. policy-statistics/policy/ > God praxis > Europeiska näringslivspriser Erasmus för unga entreprenörer Att lära från en erfaren entreprenör kan hjälpa dig att lyckas när du startar upp ditt eget företag. EU stöder därför unga människor med spännande idéer som vill bli upplärda av en företagare som redan är bekant med branschen. Genom programmet Erasmus för unga entreprenörer skickas nya entreprenörer ut för att arbeta med ett SMF-företag i ett annat EU-land, där de får lära sig hur man sköter ett företag. Entreprenörerna som tar emot dem delar med sig av sin kunskap om hur man löser problem och bygger upp ett stabilt företag. Programmet hjälper människor att upptäcka den inre marknadens fördelar och uppmuntrar entreprenörer att se möjligheterna utanför sitt eget land. Efter en period på upp till sex månader utanför sitt hemland, kommer de unga entreprenörerna tillbaka hem med en finputsad affärsplan och ett värdefullt kontaktnät. 13

17 Under projektets första 21 månader, 2009 och 2010, deltog 724 entreprenörer i utbytesprogrammet. Under de närmsta åren planeras ca 800 utbyten, som berör entreprenörer, varje år. Entreprenör på resande fot Luca Poli, en företagsam italiensk kirurg tillbringade tre månader i Spanien där han jobbade på ett hälsocenter som drivs av Francine Huaman, en serie-entreprenör. Jag hade funderat på att starta eget i över två år men det tar tid att utveckla sina idéer, samla ihop pengar, hitta lokaler osv. När jag fick chans att delta i Erasmus-programmet hade jag redan utvecklat en idé men den behövde fortfarande lite finputsning. Jag var i Spanien mellan juli och september och lärde mig av en erfaren entreprenör och använde programmet som ett tillfälle att testa mina idéer, berättade Poli för oss. Att minska klyftorna mellan könen Att nå ut till potentiella entreprenörer med information om hur man startar företag, att uppmärksamma positiva förebilder och att sätta människor i kontakt med mentorer kan vara lika viktigt som tillgång till finansiering och minskad byråkrati, särskilt när det gäller att få kvinnor att ta fasta på möjligheter till företagande. EU vill hjälpa kvinnor att få tillgång till all den information som de behöver för att kunna starta ett eget företag. Därför finns det europeiska nätverket för ambassadörer för kvinnors företagande sedan Det är en grupp med 250 framgångsrika europeiska affärskvinnor som informerar på skolor, universitet, företag och genom media för att inspirera kvinnor i alla åldrar att starta eget. De fungerar som förebilder genom att dela med sig av sina erfarenheter. Europeiska kommissionen håller också på att bygga upp ett mentorsnätverk för kvinnliga entreprenörer för att öka nya kvinnliga företagares möjligheter att bygga upp en hållbar och framgångsrik verksamhet genom att erbjuda kvinnor med högskoleexamen skräddarsydda, praktiska verktyg genom portalen policy-statistics/policy/ > Främja entreprenörskap > Kvinnliga entreprenörer Det var jätteroligt att ta emot Luca i mitt hälsocenter. Det gick så bra att jag kommer att vara värdentreprenör igen i framtiden, sa Huaman om sin upplevelse. policy-statistics/policy/ > Främja entreprenörskap > Erasmus för unga entreprenörer Luciana Delle Donne, Officina Creativa Soc. Coop Sociale, Italien Europeiska kommissionen 14

18 Fotolia Utbildning inför entreprenörskap Genom entreprenörskap får du viktiga kunskaper att bära med dig hela livet. Du blir bättre på att tänka kreativt, bedöma och ta risker och blir mer uppfinningsrik. Entreprenörskap är förmågan att gå från tanke till handling. I en tid då utbildning blir mer och mer kompetensbaserad får entreprenörskap allt högre status i många av medlemsländerna. På vissa håll finns entreprenörskap nu med i läroplanen för utbildning på gymnasienivå, och i runt en tredjedel av länderna utarbetas just nu nationella strategier eller handlingsplaner för entreprenörsutbildningar. Men i vissa medlemsländer återstår ännu mycket att göra. Det är inte bara på gymnasienivå som man lär ut entreprenörskap, utan det gör man även på yrkesutbildningar i en majoritet av EUländerna, även om det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Inom högre utbildning är det fortfarande ofta bara de som studerar ekonomi och handel som får lära sig entreprenörskap. I Asturien i Spanien driver gymnasieelever miniföretag för import och export, som en del av regionens läroplan. Undersökningar visar att ca 16 % av eleverna som driver miniföretag under skolgången startar eget senare i livet. På Dublin Institute of Technology i Irland måste studenterna anordna ett välgörenhetsevenemang i stället för att skriva tentamen i entreprenörskap. På universitetet i Strathclyde i Storbritannien undervisas studenterna på den praktiskt inriktade musikutbildningen i entreprenörskap, eftersom många av dem som tar en musikexamen sedan blir egenföretagare. Europeiska kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att se till att lärare får utbildning i hur man lär ut entreprenörskap och har tillgång till aktuella läromedel inom ämnet. policy-statistics/policy/ > Främja entreprenörskap > Utbildning och yrkesutbildning inför entreprenörskap 15

19 Tillgång till marknaden Att dra fördel av EU: s inre marknad På EU:s inre marknad finns 500 miljoner konsumenter men alltför många små och medelstora företag är bara verksamma inom sitt eget lands gränser. EU satsar nu stort på att fullborda den inre marknaden för att frigöra unionens enorma potential. Den inre marknadsakten, som presenterades av Europeiska kommissionen i oktober 2010, är ett omfattande åtgärdspaket inriktat på att undanröja hinder för handel över nationsgränserna i EU. Den kommer att minska skillnader mellan nationella regler, göra upprepande av samma processer i olika länder överflödiga och fylla igen luckorna i informationen om affärsmöjligheter. Akten innehåller speciella åtgärder som kommer att hjälpa små och medelstora företag att finna nya affärsidéer och affärsmodeller, få bättre tillgång till finansiering, sälja varor och tjänster över gränserna och verka i en mindre byråkratisk miljö. most-of-market/rules/ > Affärer över gränserna i EU > En inre marknadsakt Förenklad bolagsrätt Ett av de bästa sätten att öka handeln över gränserna är att tillåta små och medelstora företag att vara verksamma i hela EU utan att behöva registrera bolag i varje land där de är aktiva. Europeiska kommissionen har föreslagit en ny företagsform, privat Europabolag, som kommer att riva hinder för den inre marknaden. policy-statistics/policy/ > Förbättra företagsklimatet: starta, driva och utveckla företag > Privat Europabolag Att sälja tjänster EU:s tjänstedirektiv som trädde i kraft i slutet av 2009 kommer att bli en stor hjälp för de företag som vill sälja tjänster över gränserna. Direktivet gör det lättare att starta ett tjänsteföretag som kan vara verksamt inom hela EU, och låter företagen ordna formaliteter som miljötillstånd och andra tillstånd genom en enda kontaktpunkt i varje medlemsland. most-of-market/economic-sectors/ > Tjänster Anpassning till standarder För småföretag kan det skapa problem att behöva anpassa sig till olika europeiska standarder. Företagen behöver veta mer om standarder och hur de kan påverka deras verksamhet. För att förenkla för företagen finns nu en webbsida där information om standarder och hur de påverkar olika sektorer publiceras. Man jobbar också på att sätta upp en informationstjänst och en webbportal för standarder. Europeiska kommissionen har också investerat i initiativ som tagits fram för att involvera små och medelstora företag i att ta fram nya standarder, och för att hjälpa småföretag att försvara sina intressen. most-of-market/rules/ > Standarder > Standardisering och SMF Immaterialrätt Ofta är de mest värdefulla tillgångarna för ett litet företag inte fysiska utan immateriella. Att slå vakt om denna viktiga tillgång är av stor vikt då ett företag vill slå sig in på en ny marknad. En av EU:s högsta prioriteringar i sin strävan att stödja små och medelstora företag och fullborda den inre marknaden är att utarbeta ett användarvänligt system för att skydda immateriella tillgångar, till ett överkomligt pris. EU vill ha ett enda europeiskt patent och 16

20 en domstol för patenttvister. Detta skulle minska småföretagens kostnader och göra rättssystemet mer förutsägbart. Kostnaden för att registrera ett varumärke i hela unionen har redan sänkts tack vare en politisk överenskommelse om att sänka avgifterna med 40 % och att förenkla registreringsförfarandet. Informationstjänsten IPR helpdesk ger gratis hjälp via e-post, och på tjänstens webbsida finns information om olika frågor gällande immaterialrätt i projekt som stöds av EU. För alla SMF finns en särskild IPR helpdesk i Kina som ger expertråd om immaterialrätt i eller med anknytning till Kina. innovation-research-copyright/ > Immaterialrätt Att vinna offentliga upphandlingar EU är fast beslutet att se till att små och medelstora företag kan utnyttja sin fulla potential genom att få ta del i många av de offentliga upphandlingarna inom EU. Enligt den senaste forskningen får dessa företag 34 % av alla offentliga kontrakt som utannonseras inom EU, men deras bidrag till ekonomin i stort är 52 %. Kommissionen har tagit fram en handledning med bästa praxis för medlemsländerna och upphandlande myndigheter, med exempel på hur man kan öka tillgången för SMF till offentliga kontrakt. Enterprise Europe Network arbetar också för att informera företagen och underlätta dialogen mellan offentliga myndigheter och SMF. Kommissionen vill också öka klarheten och tydligheten när det gäller möjligheterna att få offentliga kontrakt och göra det enklare för företag att lämna anbud i andra länder. Till exempel är det bara obligatoriskt att publicera offentliga kontrakt över en viss storleksgräns på EU-webbsidan Tenders Electronic Daily (TED), men nu kan offentliga myndigheter om de vill också publicera mindre kontrakt på sidan. Systemet e-certis hjälper företag och myndigheter att förstå vilka dokument som behövs för att kunna tillgodogöra sig de möjligheter till offentliga kontrakt som finns runtom i EU. TED:s nätverktyg för att hitta affärspartner kommer också att lanseras under Denna utveckling stämmer väl överens med den ökande trenden att ta del av information och dokumentation om upphandlingar på elektronisk väg. Under 2007 använde 58 % av upphandlarna och 42 % av företagen e-upphandlingsverktyg, men 2010 hade siffran stigit till 73 % respektive 82 %. business-procurement/ > Offentliga kontrakt Innovation: nyckeln till framgång Vill du ha en större andel av den lokala marknaden, expandera i en annan del av EU eller testa dina vingar på framväxande marknader? Nyckeln till framgång är ofta att kunna presentera en innovativ produkt. Men innovation handlar inte bara om högteknologiska produkter. Det kan lika gärna handla om nya affärsmodeller, design, varumärkesprofilering eller tjänster. Initiativet Innovationsunionen, som presenterades av EU i oktober 2010, är en plan för att styra forskning och innovationsåtgärder mot de huvudsakliga utmaningar som vi måste ta oss an: klimatförändringar, energieffektivitet och demografisk utveckling. I detta finns också en stor ekonomisk potential. Innovationsunionen ska öka vår takt när det gäller att komma på, utveckla och producera lösningar och integrera dem i invånarnas dagliga liv. Den ska också ta bort de flaskhalsar som för närvarande hindrar idéer att nå marknaden, som dyr patentregistrering, marknadsfragmentering, begränsad tillgång till riskkapital och brist på kvalificerad arbetskraft. Genombrott och Nobelpris för europeiska uppfinnare Den nederländske fysikern Andre Geim och hans brittiske kollega Konstantin Novoselov tilldelades 2010 års Nobelpris i fysik för sitt arbete med grafen, ett nytt kolmaterial med endast en atoms tjocklek, vilket inte bara är det tunnaste materialet någonsin men även det starkaste. Denna banbrytande forskning kan komma till användning på många sätt, som för att tillverka blixtsnabba, superlätta grafentransistorer, eller genomskinliga pekskärmar, solceller och ljuspaneler. De två forskarnas arbete finansierades delvis av EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP). innovation-research-copyright/ > Innovation och FoU > EU:s innovationspolitik 17

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag Detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU och småföretagen: Med tillväxt som gemensamt mål

EU och småföretagen: Med tillväxt som gemensamt mål EU och småföretagen: Med tillväxt som gemensamt mål Så stöttar vi små och medelstora företag Förord 2 1. Vi vill göra det enklare att sälja varor och tjänster över gränserna 4 2. Vi vill göra det enklare

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer