Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens maj Louis De Geer konsert & kongress. Norrköping. Senast uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens 26-27 maj Louis De Geer konsert & kongress. Norrköping. Senast uppdaterad 090522"

Transkript

1 Program Välkommen till Offentliga Rummet 09 Nätverksdag 25 maj Konferens maj Louis De Geer konsert & kongress Norrköping Senast uppdaterad oto: Sofia Paunovic

2 Program och seminarier maj Tisdag 26 maj Registering, kaffe och utställningsbesök Plenarpass 1 Mattias Ottosson, kommunstyrelsens ordförande, Välkomsthälsning Nyamko Sabuni, demokratiminister, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Demokrati i det offentliga rummet Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Ny teknik kräver nya tankar Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet. Interaktiv IT för analys, lärande och upplevelser en resa till kvasarer och människans inre Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Lunch, kaffe och utställningsbesök Seminariepass Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Plenarpass 2 Lars Karlsson, Director, World Customs Organization rån det digitala folkhemmet till elektroniska uropa och framtidens globala nätverk rik ichtelius, redaktionschef, 24 Direkt, Sveriges Television 20 fullsatta Globen ett vidgat offentligt rum Dan ricsson, statssekreterare, inansdepartementet örnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Drink och snittar i lygeln. Utdelning av Guldlänken. Norrköpings Symfoniorkester spelar under ledning av Tapio von oehm ankett i Värmekyrkan Onsdag 27 maj Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Kaffe och utställningsbesök Seminariepass Seminariepass Lunch, kaffe och utställningsbesök Plenarpass 3 Ole Petter Nyhaug, trendanalytiker, Synovate Norway Rotlös, trådlös och hypersocial Olov Östberg, professor emeritus, ramfusig Vision Avslutning, utlottning till närvarande deltagare av vinster från utställare Reservation för eventuella ändringar i huvudprogram och seminarier Projektledare för Offentliga Rummet 09 är Monica Rosander, A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

3 1:1 A 1:2 G 1:3 1:4 1:5 G 1:6 Vad är visualisering och hur kan vi använda det? GoingeLean: Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Guldlänken Två av fyra finalister presenteras Organisationslegitimering för e-tjänster Tjänstedirektivet i Sverige U:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 2:1 D 2:2 C 2:3 2:4 G 2:5 2:6 Medborgardialog ett politiskt uppdrag Konferensrum 6 3:1 D 3:2 C 3:3 3:4 G 3:5 3:6 Medborgarpaneler i Ale och Malmö IT-strategin vård och omsorg i kommunerna äntligen i verkstad! Konferensrum 8 IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. rån teori till praktisk nytta Guldlänken Två av fyra finalister presenteras Hemerycksalen Stockholm där dialog är enkelt PSI-direktivet som stöd för offentligprivat samverkan Samverkan som förändringskraft i kommunvärlden Ramavtalsupphandling av e-förvaltningstjänster Nordic/altic e-government initiatives (Presentations in nglish, followed by a workshop, sem 3:6) Citizen s services What need for future research do you see? (Workshop in nglish/swedish) Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 4:1 D 4:2 C 4:3 G 4:4 A 4:5 4:6 CIO Strategi och mål med fokus på interoperabilitet för myndighetssamverkan Deltagardemokratins för- och nackdelar Interoperabelt IT-stöd för hälsa, vård och kvarboende i hemmet e-delegationen och e-handlingsplan e-inkludera från början exkludering kostar! Öppna program och standarder för ökad konkurrens och regional utveckling Samverka effektivare via regiongemensam katalog Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 5:1 A 5:2 C 5:3 G 5:4 5:5 G 5:6 Sociala medier n väg in i vård och omsorg orskaranalys av regeringens Handlingsplan för eörvaltning tt effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Optimering i skolskjutsplaneringen Näringslivsutveckling, e-planering och nationell infrastruktur för geodata Konferensrum 6 Hemerycksalen Konferensrum 8 6:1 6:2 C 6:3 6:4 G 6:5 A 6:6 Regional samverkan i Östergötland Konferensrum 8 Samverkan mellan patienten, vården och myndigheter vid utveckling av gemensamma system Konferensrum 6 Kontakt- och servicecenter Offentliga e-tjänster för ökad säkerhet, tillgänglighet och effektivitet ett exempel från vården Att skapa en användbar och tillgänglig webbplats så arbetade Örebro kommun med nya orebro.se Hemerycksalen oresunddirekt.com en svensk-dansk informationsportal D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 3

4 Seminariepass 1 tisdag 26 maj kl Vad är visualisering och hur kan vi använda det? GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? 1:1 A 1:2 G 1:3 Guldlänken Två av fyra finalister presenteras Hela tiden ökar tillgången till information; nya mätvärden, forskningsresultat och statistik som kan omvandlas till värdefull kunskap. Det är därför visualisering kommer att bli ett av informationssamhällets viktigaste verktyg. Tekniken bygger nämligen på den mänskliga hjärnans oslagbara förmåga att tolka bilder. Genom att omvandla komplex data till bilder, kan vi göra stora mängder information enkel att överblicka och använda men hur? n föreläsning om vad som händer på Norrköping Science Park vad det gäller visualisering och vilken nytta den redan börjat göra. Lyssna på exempel och hur visualisering kan hjälpa till att förmedla budskap av komplexa data och stora mängder information. Tekniken kan både spara pengar men framförallt ge människor så väl inom en organisation som allmänheten möjlighet att ta del av data som förut varit ogenomtränglig. Se konkreta exempel men också hur valde att jobba med visualisering i och med nylanseringen av norrkoping.se. Steget är inte alltid så långt och nyttan kan vara stor och det hoppas vi kunna visa med detta seminarium. o Sundborg, klustercoach visualisering Norrköping Science Park Johan Johansson, webbutvecklare Moderator Carl Selling, informationschef Anders Nordh Hur förändrar man en traditionell förvaltningsstruktur för att möta de krav som ställs från olika håll i samhället på ökad effektivitet och nya, mer marknadsinriktade styrformer i den kommunala verksamheten? Strategi asen för förändring är frågan: Vart vill vi gå och hur ska vi ta oss dit? Östra Göinge kommun har inför sitt förändringsarbete tagit fram Vision Visionen är styrande och en bas för förändringsarbetet i kommunen stolta kommuninvånare år 2015 är en tuff utmaning som kräver ett nytt arbetssätt! Struktur Hur vi organiserar oss och arbetar för att skapa värde! Kan man bryta den traditionella förvaltningsorganisationen? Kan man skrota de traditionella förvaltningarna och den traditionella nämndorganisationen? Kommer det verkligen att fungera med endast en sammanhållen förvaltning? Klarar vi oss utan till exempel arn- och utbildningsnämnd? Kultur Hur vi som individer agerar och bidrar! Det handlar om attityder och beteenden, tänkande och principer, uppträdande och lärande. Östra Göinge kommun inför nu Leankonceptet som arbetssätt i hela organisationen. tt koncept som är framtagen för produktion och industri kan det verkligen fundera i offentlig förvaltning? Östra Göinge kommun gör det fullt ut! Tommy Johansson, kommunalråd rik Lidberg, kommunchef lisabet Rosengren, samhällsutvecklare Samtliga från Östra Göinge kommun Anna jurström Digitala rummet: Täby kommun Digitala rummet är ett koncept där medborgare, företag och föreningar på ett säkert sätt kan logga in och genom guidade processer använda ca 40 olika e-tjänster. Digitala rummet beskriver lättfattligt hur handläggningen går till och hur lång tid ärendena kommer att ta. Med Digitala rummet visar Täby kommun på ett intressant sätt hur man kan samla olika e-tjänster inom ett gemensamt gränssnitt, med en gemensam inloggning med hjälp av e-legitimation. Dessutom har man utvecklat en gemensam process för utveckling och förvaltning av tjänsterna. Digitala rummet är en innovativ väg med stor potential för fortsatt rationell utveckling av verksamhet och distribution av nya e-tjänster. Leif riksson och Maria Kvarnlöv Täby kommun UMO.se din nya ungdomsmottagning: Sjukvårdsrådgivningen SVR A UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Det övergripande syftet med sajten är att förbättra ungas hälsa genom att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO är exempel på en effektiv samverkan där 270 ungdomsmottagningar i landet har en gemensam lösning i stället för att var och en skulle bygga egna lösningar. UMO visar mycket skickligt hur man kan kombinera ett kvalitetssäkrat innehåll med ett mycket väl genomförd målgruppsanpassning inom ett känsligt ämne. UMO kombinerar en bra informationsdesign, rätt tilltal och en hel del humor med intelligenta detaljer som till exempel bildcensur, information om hur man döljer sitt besök samt juryns favorit: Panikknappen. Lotta Nordh Rubulis, Cecilia irgerson och Anna klund UMO.se/Sjukvårdsrådgivningen Moderator och värd Anders Larsson, Guldlänken 2009 Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 4 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

5 Organisationslegitimering för e-tjänster Tjänstedirektivet i Sverige U:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet 1:4 1:5 G 1:6 I samband med publika e-tjänster finns behov av elektroniskt kunna identifiera en fysisk individ knuten till en juridisk person. enämningarna organisationslegitimation eller e-tjänstelegitimation har använts som begrepp. Kammarkollegiet har gjort en förstudie inom området organisationslegitimering för att se på förutsättningarna att genomföra en generell ramavtalsupphandling. Irene Andersson Kammarkollegiet Martin rinnen Kammarkollegiet Roger riksson nligt uropaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/G av den 12 december om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) ska medlemsstaterna bl a inrätta gemensamma kontaktpunkter (GKP) för att underlätta för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare att utöva tjänsteverksamhet respektive utnyttja tjänster inom U. Handel med tjänster ska underlättas genom: berörda nationella/lokala regelverk ses över och förenklas (till exempel ansökan om tillstånd) information ska tillhandahållas samlat och överblickbart (GKP) elektroniskt förfarande ska vara möjligt (via GKP eller berörd myndighet) I Sverige kommer det inrättas en GKP i statlig regi från och med den 28 december Vid GKP ska tjänsteleverantörer på elektronisk väg kunna fullgöra alla förfaranden och formaliteter som rör tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet. GKP ska även innehålla information om gällande svenska regler, kontaktuppgifter till behöriga myndigheter, till vilka även kommunala myndigheter hör, och villkor för tillträde till svenska register med mera. På detta seminarium kommer vi att beskriva hur staten arbetar med införandet, hur det är upplagt, vad som gjorts och vad som återstår. Vi kommer också att belysa hur detta påverkar kommuner, landsting och regioner. jörn jörk Caroline Wehlander, förbundsjurist, företrädare för Tillväxtverket Olov Östberg Sverige är under andra halvåret 2009 ordförande i U och november hålls ett ministermöte och europeisk konferens om egovernment i Malmö. I anslutning till dessa ordnas även av en officiell förkonferens som fokuserar på forskningsfrågor kring egovernment. Under detta seminarium får du veta mer om dessa evenemang. Urban unered inansdepartemenet Madeleine Siösteen Thiel engt Svenson D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 5

6 Seminariepass 2 tisdag 26 maj kl Medborgardialog ett politiskt uppdrag IT-strategin vård och omsorg i kommunerna äntligen i verkstad! 2:1 D 2:2 C 2:3 Guldlänken Två av fyra finalister presenteras Reflektioner kring de politiska motiven till medborgardialog samt beskrivning av det arbete som Sveriges Kommuner och Landsting bedriver på området i flera arbetande nätverk. Peter Helander (c), kommunalråd i Mora kommun reflekterar över motiven för medborgardialog. Vi ger en övergripande beskrivning av det arbete som bedrivs inom förbundets arbetande nätverk. Nätverken prövar och utvecklar metoder och arbetssätt inom områdena medborgarpanel, medborgardialog i styrningen, utveckling av tjänster, ungdomsdialog och medborgarbudget. Vi ger också en glimt från projektet Medborgardialog med IT-stöd, som finansieras av staten. Peter Helander, kommunalråd Mora kommun Moderator och värd Anders Nordh IT-strategin för vård och omsorg är nu under snabbt införande och många intressanta projekt pågår både nationellt, regionalt och lokalt ute hos kommunerna. n gemensamt sammansatt nationell arkitekturledning är etablerad, erfarenhetsbanken och arbetet med den gemensamma informationsstrukturen är på gång. Många intressanta lokala projekt är under införande exempelvis IT-forums Stocksholms satsning på en väg in till vården och omsorgen hälso och sjukvården. Catharina Mann Karin engtsson Nacka kommun engt Svenson ornsök: Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Statens maritima museer ornsök är en kartbaserad tjänst där man kan hitta alla kända fornminnen i Sverige. ornsök ger tillgång till ett mycket omfattande arkivmaterial på ett attraktivt och lustfyllt sätt. akom tjänsten finns en väl genomförd samverkan och en implementering med öppna standarder och öppen källkod. Med samma grundmaterial har man skapat två olika gränssnitt, ett för allmänheten och ett för professionella användare. I princip alla kan hitta intressanta lämningar i sin omgivning. Redan i dag finns en god lönsamhet dokumenterad hos de samverkande organisationerna. Det finns också väl genomtänkta planer för tjänstens vidareutveckling. Malin lomqvist, Riksantikvarieämbetet Andreas Olsson, Statens maritima museer Mina sidor: Skogsstyrelsen i samverkan med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna Skogsstyrelsens Mina sidor visar hur man på ett mycket innovativt sätt kan utveckla en av landets äldsta näringar skogsbruket. Det här är en e-tjänst där kartan står i centrum och där utvecklingen drivits i nära användarmedverkan genom fem skogsbrukarpaneler. Med hjälp av Mina sidor kan den enskilde skogsägaren hitta information som sin mark, information om olika områden och objekt som av natur- eller kulturminnesskäl ska skyddas samt information om olika åtgärder som genomförts under de senaste 15 åren. Integrerat finns tjänster för att hjälpa skogsägaren att planera sitt skogsbruk, en planering som bland annat leder fram till färdiga avverkningsansökningar och -anmälningar. Patrik André och Maria Stark Skogsstyrelsen Moderator och värd Anders Larsson, Guldlänken 2009 Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 6 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

7 CIO Strategi och mål med fokus på interoperabiltitet för myndighetssamverkan Samverkan som förändringskraft i kommunvärlden 2:4 G 2:5 2:6 Nordic/altic e-government initiatives presentations örsvarsmaktens implementation av CIO Strategi och mål genom beslutsinriktningar för ett Nätverks-aserat örsvar (N). Vidare hur vi omhändertar resultaten från vår satsning och hur dessa resultat med förhållandevis små medel även skulle kunna komma andra delar av det offentliga Sverige till godo. örsvarsmaktens N-satsning kort bakgrund och översikt CIO Strategi, mål och inriktningsprogram för att omhänderta resultaten från vår N-satsning Myndighetsgemensamma behov och möjligheter till samverkan inom ramen CIO ansvarsområde Konkreta resultat från örsvarsmaktens satsningar som kan vara en del av en gemensam grund för ett nationellt ramverk för interoperabilitet inom det offentliga Sverige. Thomas ngevall, CIO örsvarsmakten Peder lomqvist, CIO Strateg örsvarsmakten Olov Östberg Kommunernas verksamhet och service har sedan länge många och stora utmaningar; högre servicegrad med samma eller mindre resurser. Kan samverkan i gemensamma analysoch utvecklingsprojekt åstadkomma väsentliga och positiva förändringar i system och verksamhet? öredraget berättar om öreningen Sambruks ansats och hur vårt arbete hjälper till att förändra kommunvärlden. Claes-Olof Olsson verkställande tjänsteman öreningen Sambruk Roger riksson Presentations on what need of future research in citizen s services you see (presentations in nglish) This seminar is followed by a workshop seminar 3:6 ollowing last year s appreciated seminars on Nordic/altic e-government initiatives we are proud to present speakers with news from national egovernment developments in Denmark, inland and Latvia. NORIA-net Citizen s services project is funded by the Nordic Council. The project aims at establishing a common Nordic/altic research programme focusing Citizen s Services. Throughout the project several workshops have been arranged in order to get valuable input to future work. In this seminar you will get news from the development in three of our neighbouring countries. Speakers Madeleine Siösteen Thiel, coordinator of the NORIA-net project Denmark: Jeremy Millard Danish Technological Institute inland: Reima Suomi Turku School of conomics Latvia: Inese etaga Secretariat of lectronic Government Affairs, Government of Latvia Chair Lars Albinsson Högskolan i orås Host Anna jurström D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 7

8 Seminariepass 3 tisdag 26 maj kl Medborgarpaneler i Ale och Malmö IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. rån teori till praktisk nytta. 3:1 D 3:2 C 3:3 Stockholm där dialog är enkelt. Stefan Lydén, Ale kommun, och Grethe Lindhe, Malmö stad, presenterar erfarenheter från sitt arbete med medborgarpaneler. Hur man rekryterar deltagare Hur man arbetar med frågeställningar Hur man återkopplar resultat till panelen ffekter av att ha en panel Grethe Lindhe, projektledare Malmö stad Stefan Lydén, förvaltningssekreterare Ale kommun Moderator och värd Anders Nordh Landstingen har sedan 2007 en etablerad samverkan genom eställarfunktionen för Nationell IT inom vård och omsorg. Vid seminariet redovisas vad som åstadkommits i samverkan - från en gemensam infrastruktur till nytta för patienter och medborgare. Vidare redovisas hur långt landstingen kommit avseende ITstöd för vård och omsorg och planering inför framtiden. Lars Jerlvall, IT-direktör Landstinget i Östergötland och IT-strateg eställarfunktionen Nationell IT i vård och omsorg, SKL jörn jörk Det ska vara enkelt att vara stockholmare. Därför har Stockholms stad avsatt 650 miljoner kronor för att öka valfrihet, tillgänglighet och kunna erbjuda en bättre och snabbare service med hjälp av digitala tjänster. Nya stockholm.se som lanserades 2008 var det första steget. Under 2009 kommer de första e-tjänsterna tillsammans med avancerad personalisering i det vi kallar för Mitt Stockholm stockholmarnas eget stockholm.se! Här kan du följa alla dina engagemang med staden, utföra tjänster och framöver själv dela med dig av åsikter och tips till andra stockholmare. Vi tror att utvecklingen blir bäst i samverkan och i dialog med våra användare och därför möts verksamhet, kreativitet och teknik bland annat på vår utvecklingsblogg. ör oss är det också viktigt och en självklarhet att tillsammans med stadens medarbetare hitta smartare arbetssätt och med hjälp av tekniken korta handläggningstider och effektivisera processer på vägen mot en riktig e-förvaltning. Karin Öhlander, projektledare Lars-rik Stålkrantz, projektledare Johannes Söderlund, projektledare Samtliga från Stockholms stad Roger riksson Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 8 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

9 PSI-direktivet som stöd för Offentlig-Privat samverkan Ramavtalsupphandling av e-förvaltningstjänster 3:4 G 3:5 3:6 Nordic/altic e-government initiatives workshop Näringslivet kämpar för att enligt PSI-direktivet kunna skapa mervärdestjänster tillsammans med den offentliga sektorn, som i sin tur kämpar för att kunna skapa en arkitektur för sömlösa informationsoch tjänsteleveranser. Offentliga databaser kan återanvändas för att möta utmaningar som klimathotet eller inom sjukvården. Det skapar också nya tjänster och öppnar för nya jobb, entreprenörskap och ökad tillväxt. Sju kommuner i Skåne slår ihop sina IT-påsar för att i federativ anda (virtuell sju-kommun?) kunna skapa fler och bättre regionala samhällsrelaterade tjänster hos både myndigheter och företag. redrik Sand Stockholms Handelskammare Anders Wahlberg Hörby kommun Olov Östberg Kammarkollegiet ansvarar för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Kammarkollegiet ansvarar för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Vi ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. Vi ska särskilt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. Kammarkollegiet upphandlar under året en portfölj av e-förvaltningstjänster. I portföljen ingår kontaktstödjande tjänster gentemot medborgare och företag, tjänster till stöd för verksamhetsprocesser, infrastrukturtjänster och införandestödjande tjänster. Tjänsterna ska underlätta för offentliga organisationer att etablera och erbjuda elektroniska tjänster till medborgare och företagare. Upphandlingen utgår också en fortsättning på Infratjänsten. Under året upphandlas även drifttjänster och påbörjas upphandling av generella programvaror. Jan Lundh Kammarkollegiet engt Svenson Citizen s services - What need for future research do you see? Workshop in nglish/swedish In this workshop participants get the opportunity to discuss the demands of e-services developed from a citizen perspective. The session will focus the future of e-government citizen s services within the Nordic/altic region. What common obstacles are there? Within what areas would cooperation be valuable? Participants are welcome to discuss these and related issues chaired by Lars Albinsson representing the NORIA-net project. Participating in the discussion Madeleine Siösteen Thiel, coordinator of the NORIA-net project Denmark: Jeremy Millard Danish Technological Institute inland: Reima Suomi Turku School of conomics Latvia: Inese etaga Secretariat of lectronic Government Affairs, Government of Latvia Chair Lars Albinsson Högskolan i orås Host Anna jurström D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 9

10 Seminariepass 4 onsdag 27 maj kl Deltagardemokratins för- och nackdelar Interoperabelt IT-stöd för hälsa, vård och kvarboende i hemmet e-delegationen och e-handlingsplan 4:1 D 4:2 C 4:3 G n genomgång av nyinsamlade expertutlåtanden rörande demokratiskt deltagande, inklusive diskussion av former där användning av teknologi kan vara demokratiskt meningsfull. Sara Meyer, departementssekreterare Integrations- och jämställdhetsdepartementet Tomas Ohlén Integrations- och jämställdhetsdepartementet Anders Nordh Vid vård och omsorg i hemmet deltar patienten själv, anhöriga, hemtjänst och sjukvård. I seminariet presenteras olika behov, realiseringar och erfarenheter av IT-stöd för informationsutbyte och samverkan i vårdprocessen. ör att ett högkvalitativt omhändertagande ska bli möjligt till rimliga kostnader krävs att vård och omsorg kan få sina informations- och kommunikationsbehov tillgodosedda med lösningar som bygger på användning av konsumentprodukter och den IT-infrastruktur som hushållen själva bygger upp. I forskningsprogrammet Vardags- IT för hälsa, vård och kvarboende i hemmet studerar vi hur användning av innovativa IT- och medicintekniska stöd i hemmiljön kan bidra med kunskap om hur vårdens informations- och ledningsprocesser kan utvecklas på medborgarens villkor. På seminariet presenterar vi följande pågående forskningsprojekt: Informationsförsörjning i distribuerad vård med behov av nya IT-stödda tjänster, med fokus på brukskvalitet och aktörssamverkan. Informationsnav och IT-stöd för tillgängliga e-tjänster i hemmet. Nationella forskarnätverket inom e-hälsa Sture Hägglund Leili Lind Santa Anna IT Research Institute och Linköpings universitet Moderator Vivian Vimarlund Santa Anna IT Research Institute och Linköpings universitet jörn jörk Regeringen påskyndar utvecklingen av e-förvaltningsarbetet. Under början av 2007 tillsattes därför en statssekreterargrupp för elektronisk förvaltning i syfte att stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen. Som ett resultat av statssekreterargruppens arbete presenterades i februari 2008 en e-handlingsplan som bäddar för en ökad samordning kring gemensamma mål och strategier i ett tidigt stadium av beredningsprocessen. ör att skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning har en delegation för e-förvaltning inrättats under våren Delegationen leds av Skatteverkets GD Mats Sjöstrand och består av generaldirektörer för tolv myndigheter samt VD för Sveriges Kommuner och Landsting, Håkan Sörman. Delegationens första uppgift är att utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Därefter ska delegationen koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt samt följa upp dess effekter för medborgare, företagare och medarbetare. Delegationen ska vidare koordinera vissa IT-standardiseringsfrågor samt bistå regeringen i det internationella arbetet på området. Magnus nzell inansdepartementet Olov Östberg Konferensrum 6 Konferensrum 8 Hemerycksalen 10 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

11 e-inkludera från början exkludering kostar! Öppna program och standarder för ökad konkurrens och regional utveckling Samverka effektivare via regiongemensam katalog 4:4 A 4:5 4:6 Många offentliga och privata elektroniska tjänster (e-tjänster) konstrueras fel. Många utesluts och behov av kompletterande lösningar uppstår i onödan. Att tänka efter före och ta del av den erfarenhet och kunskap som finns är en investering. När IKT utvecklas och används handlar e-inkludering om att utgå från människors olika behov och förutsättningar i syfte att undvika exkludering. Inledande beräkningar visar att vinsterna av e-inkludering i U kan vara i storleksordningen 35 till 85 miljarder euro över fem år. På seminariet kommer Generaldirektör Carl Älfvåg, Handisam, att leda ett samtal med berörda intressenter, från branschen, forskarsamhället, intresseorganisationer, regeringskansliet och myndigheterna. öljande frågor berörs. Vad är aktuellt inom U? Vilka aktiviteter pågår med anledning av Handisams aktuella rapport? Vad kommer Sverige göra under ordförandeskapet? Anders Hector Näringsdepartementet Mikael von Otter IT-företagen Sinna Lindqvist Kungliga Tekniska Högskolan Mia Ahlgren Handikappförbunden Hans von Axelson Handisam Moderator Carl Älfvåg HANDISAM Anna jurström På flera håll i landet pågår intressanta samverkansprojekt mellan offentliga verksamheter, privata företag, regioner och högskolor/universitet som bygger på användning och utveckling av öppna program. I Värmland, Sundsvall och Umeå finns det idag erfarenheter och exempel på hur en sådan samverkan kan se ut och vilka resultat och effekter som skapas. Katarina Lindblad-Gidlund Daniel Antonsson Sundsvalls kommun Madeleine Siösteen Thiel Säker identifiering möjliggör IT-baserad samverkan över organisationsgränser och ger en direkt nytta i den egna organisationen. Vi belyser områdena: Säker identifiering i den egna organisationen Samverkan mellan kommuner Samverkan mellan kommuner och landsting Utnyttjandet av den nationella infrastrukturen för IT-system inom vård och omsorg Kommunerna och Landstinget i Östergötland har inom samarbetsgruppen ITe tillsammans utarbetat ett koncept för hur detta ska gå till. Michael Lööw Linköpings kommun Roger riksson D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 11

12 Seminariepass 5 onsdag 27 maj kl Sociala medier n väg in i vård och omsorg orskaranalys av regeringens Handlingsplan för eörvaltning 5:1 A 5:2 C 5:3 G Obama gjorde det. Så även Pirateay. Allt fler skapar opinion, bygger varumärken och kommunicerar via olika tjänster på nätet. Med sociala medier kan kommuninvånarna bli medskapande, lämna synpunkter och förslag. Kundnytta på riktigt. Social medier är inte längre en trend. De har kommit för att stanna. I princip är alla dagligen uppkopplade och användningen av social medier har exploderat. Var fjärde svensk över 16 år är medlem i en community. Nästan två miljoner läser bloggar och fler letar efter filmklipp på YouTube. rågan är på vilket sätt vi ska vara med i denna utveckling. Nya möjligheter för delaktighet, dialog och samråd har öppnats. Nu kan vi fånga upp det intresse och engagemang som finns för samhällsutvecklingen. Men stora krav ställs också på vårt sätt att arbeta. Den nya tekniken ändrar maktbalansen. Sociala medier förutsätter aktivitet, närvaro och öppenhet. el hanterat kan vårt varumärke och förtroende sänkas på en eftermiddag, eftersom verktygen lika lätt används av andra för att skapa negativ opinion. Carl Selling, informationschef Hansi Carlson, IT-strateg Staffan Kuylenstierna, IT-chef Miljöpartiet Anna jurström Konferensrum 6 Medborgaren i Stockholmsregionen ska erbjudas en gemensam ingång till vård och omsorg hos både kommuner och landsting. Det sker genom att IT-forum Stockholm skapar en gemensam webbplats där vårdguiden.se kompletteras med kommunal information och kommunala tjänster. IT-forum, det regionala samarbetsorganet i Stockholms län arbetar med realiseringen av den nationella IT strategin för vård och omsorg. Olika projekt genomförs nu för att förverkliga målsättningen att med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd ge alla patienter och medborgare i regionen en bra service samt god och säker vård och omsorg. tt projekt har som uppgift att skapa en första gemensam ingång till vård och omsorg för medborgaren i regionen. n gemensam webbplats växer successivt fram genom att Stockholms läns landstings webbplats, vårdguiden.se kompletteras med kommunal information och kommunala tjänster. Andra projekt är lora - roller och behörigheter inom barnhälsodataprojektet samt Anna - modernt IT stöd till socialtjänsten. Karin engtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum Anders Nordh n panel bestående av forskare samt en representant från regeringskansliet inleder med kortare inspel kring sin syn på handlingsplanen och diskuterar därefter, sinsemellan och med dig, planens innehåll och betydelse. I januari 2008 presenterade regeringen dokumentet Handlingsplan för eörvaltning. Utgångspunkten var att eörvaltning har utretts i många omgångar men att det nu var dags för handling. I linje med en sådan ambition har initiativet uppmärksammats på olika sätt även inom forskarvärlden. Handlingsplanen har diskuterats på seminarier, det har skrivits enskilda artiklar om den och inom kort kommer en internationell tidskrift, net, med ett specialnummer ägnat åt granskning av handlingsplanen. orskning har som bekant ett överordnat syfte att reflektera kring och kritiskt granska samhällsutvecklingen. Handlingsplanen står för en genomgripande förändringsambition inom svensk förvaltning och är på så sätt ett viktigt dokument att granska och diskutera. Paneldeltagare Åsa Wallström Luleå tekniska universitet Katarina Giritli-Nygren Göran Goldkuhl, Linköpings universitet Olov Östberg, Magnus nzell inansdepartementet Moderator Katarina Lindblad-Gidlund Olov Östberg Hemerycksalen 12 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

13 Optimering i skolskjutsplaneringen tt effektivare IT-stöd. Mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Näringslivsutveckling, e-planering och nationell infrastruktur för geodata 5:4 5:5 G 5:6 Arbetet med skolskjutsplaneringen har utvecklats med hjälp av optimeringssystem. Skolskjutsen blir mer effektiv och kostnaderna minskar. ffekterna för organisationen är att planeringen går snabbare, kräver mindre handpåläggning och arbetsbelastningen blir jämnare under året. Nästa steg är att publicera information om skolskjuts på webben. Arbetet med skolskjutsplaneringen är ett tidskrävande arbete som kräver noggrannhet och förmågan hos planeraren att hålla många detaljer i luften. Skolskjutsen inför näst kommande läsår planeras under maj och juni. Under sommaren och nära inpå skolstart i augusti har elever flyttat eller gjort ett annat val av skola som inverkar på resandebehovet. Då kan planeringen behöva göras om. Tillsammans med Optiplan har tekniska kontoret utvecklat ett optimeringssystem som lämnar förslag på hur skolskjutsen ska se ut. Optimeringen ger snabbt en effektiv planering av skolskjutsen. Skolskjutsen blir mer effektiv, kostnaderna minskar och arbetsbelastningen blir jämnare under året. Nästa steg är att publicera information om den erhållna skolskjutsen på webben. Med en personlig inloggning hämtar eleven eller vårdnadshavaren i framtiden den planerade rutten som presenteras på en karta. Gunnar Wallentinsson Anna oholm åda från tekniska kontoret, Roger riksson tt effektivt IT-stöd och en kostnadseffektiv IT-verksamhet har stor betydelse inom i stort sett alla kommunala verksamhetsområden. ör att identifiera förbättringsåtgärder i IT-systemens funktionalitet och användning liksom hur IT-verksamheten kan göras mer kostnadseffektiv, gör ett antal kommuner uppföljningar av hur IT-stödet fungerar i ett användarperspektiv, hur kostnadsbilden ser ut inom IT-området och hur IT-verksamheten är utformad. tt gemensamt mät- och benchmarkingverktyg används, vilket gör att jämförelser kan göras mellan deltagande kommuner och erfarenheter utnyttjas för utvecklingsinsatser. Hans Agdahl, processledare Umeå kommun Roger ydler, Senior Partner IT Optima Sverige A engt Svenson Regionala, geo-nära satsningar måste bygga på affärsmodeller och knyta an till standarder. Tre län och 41 kommuner samverkar för att bygga upp en infrastruktur för geodata. Denna regionala satsning kopplas till det nationella geodataprojektet och G-direktivet Inspire. Den europeiska informations-infrastrukturen får nu en tydlig kommunal koppling. Det kräver dock att geodata utbyts på ett standardiserat sätt men också att det finns gemensamma affärsmodeller. Miljöpolitik, näringspolitik och e-förvaltning är områden som får konkreta stöd av infrastrukturen. Anders Olsson Lantmäteriet engt lodell Karlstad kommun Sara Meyer Integrations- och jämställdhetsdepartementet Konferensrum 8 D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 13

14 Seminariepass 6 onsdag 27 maj kl Regional samverkan i Östergötland Samverkan mellan patienten, vården och myndigheter vid utveckling av gemensamma system 6:1 6:2 C 6:3 Kontakt- och servicecenter I Östergötland bildades 2002 ett nätverk bestående av kommunernas och landstingets IT-chefer och IT-strateger. Inom ramen för detta nätverk har på senare år samverkansprojekt genomförts med utgångspunkt från riktlinjerna och viljeinriktningarna i den Nationella ITstrategin för vård och omsorg. Som ett första steg har en länsgemensam behörighetskatalog införts vilket skapar grundläggande förutsättningar för kommunerna och landstinget att på ett säkert sätt ge behörighet till varandras vård- och omsorgssystem. Nu tar vi nästa steg i denna utveckling och påbörjar införandet av SITHS i kommunerna samt kartlägger vilka insatser som behöver vidtas i organisation, ITinfrastruktur och IT-system för att börja utbyta information och använda varandras vård- och omsorgssystem. Vi vill även berätta hur de länsgemensamma projekten kring vård och omsorg skapat förutsättning för liknande samverkan inom andra verksamhetsområden. redrik riksson Linköpings kommun Roger riksson Roger riksson tt nationellt informationssystem för vaccinationer tas snart i drift. Hur får vi alla sådana nationella system att utgöra en helhet och skapa nytta för medborgarna? I Smittskyddsinstitutets och Läkemedelsverkets regi pågår en utveckling av ett nationellt informationssystem inom ämnesområdet vaccinationer. Målen för detta system är att ge patienten möjlighet att se sina vaccinationer, för vården att registrera och journalföra vaccinationer samt för myndigheterna möjlighet att få ut data för forskning och statistik. Seminariet omfattar utvecklingsproblematiken i ett interorganisatoriskt perspektiv. Inom pågår ett aktivt arbete kring IT för att stödja och effektivisera arbetet inom vård och omsorg. n ökad användning av IT inom vård och omsorg måste kombineras med effektiva säkerhetslösningar. lera nationella projekt kommer att realiseras under 2009 inom ramen för den nationella IT-strategin. Men hur hänger allt ihop? Och hur kommer medborgaren att få nytta av dessa satsningar? Hans Lundin Smittskyddsinstitutet Sofie Zetterström Sjukvårdsrådgivningen/SKL Anders Nordh Skellefteå kommuns kundtjänst i din tjänst. Skellefteå kommuns kundtjänst har varit igång i en första etapp i två år, för hela kommunen sedan i februari. Den är en viktig del för att öka medborgarnyttan där arbetet med webbplatsen, e-tjänster och inte minst en gemensam värdegrund är andra grundstenar. Införandet av kundtjänsten har inneburit att processer analyseras och förändras. Den kunskapsbank som medborgarnas frågor och synpunkter utgör innebär en grund för verksamhetsutveckling och framtida effektiviseringar. Vi vet vad skellefteborna vill och tycker. va Karlberg Skellefteå kommun Madeleine Siösteen Thiel Konferensrum 8 Konferensrum 6 14 A Kommunikation och gränssnitt Infrastruktur C Vård och omsorg, strategi och praktik

15 Offentliga e-tjänster för ökad säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. tt exempel från vården Att skapa en användbar och tillgänglig webbplats så arbetade Örebro kommun med nya orebro.se 6:4 G 6:5 A 6:6 en svensk-dansk informationsportal Vid seminariet belyser forskare och praktiker införandet av det elektroniska journalsystemet Cosmic i Landstinget i Östergötland. Det ges bilder från analys av organisering, process och IT-system. Intressenter inom landsting, privata vårdgivare och patientgrupper kan ha olika behov, möjligheter, problem och uppfattningar relaterat till offentliga e-tjänster. Vi studerar hur införandet av det elektroniska journalsystemet Cosmic inom Landstinget i Östergötland påverkar olika aktörsgruppers tillit till såväl systemet som vårdmötet. Anställda inom vårdsektorn ställs delvis inför nya kompetenskrav och roller då de arbetar med ett IT-baserat system. Vid seminariet diskuterar vi hur man kan åstadkomma förändringar som leder till ökad tilltro och goda arbetssituationer. Vi gör det genom tre presentationer utifrån vår studie. allet ger en tydlig inramning till teman såsom organisering, process och IT-system i relation till tillit. Seminariet avslutas med en diskussion utifrån dessa teman Anders ernholtz Landstinget i Östergötland ster Andreasson Linköpings universitet Ulf Melin Linköpings universitet Moderator Karin Axelsson Linköpings universitet Sara Meyer Integrations- och jämställdhetsdepartementet Så skapade Örebro kommun en webbplats inriktad på medborgarnas behov med fokus på information, tillgänglighet, användbarhet och e-tjänster. I detta seminarium får du del av erfarenheter från Örebro kommuns arbete med att ta fram ny webbplats. Du får bland annat höra hur man arbetat med: att ta in användarbehov på ett effektivt sätt vid uppstart och omstrukturering att effektivt anpassa webbplatsen för flera olika målgrupper mätbara mål för såväl hela webbplatsen som för respektive målgrupp att ta fram riktlinjer för redaktörer för att få rätt innehåll och struktur tillgängliga och användbara e-tjänster som en helt integrerad del av webbplatsen Kia Lagerqvist Örebro kommun jörn Hagström Örebro kommun Anna jurström Projektet är en kombination av webbaserad och personanknuten informationsgivning (Government on Line och Government in Person). Öresundsbron, som stod färdig år 2000 är inte bara en transportlänk mellan två länder. Dess syfte är även enligt beslut i Riksdagen respektive olketinget att binda samman Sjaelland och Skåne till en sammanhållen Öresundsregion med en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Olika skattesystem, socialförsäkringslagstiftning samt arbetsmarknadsregler innehöll gränshinder för arbetspendling. Dessa hinder måste undanröjas, men det krävs också individuell information om skillnader i dessa system; skillnader som man på olika grunder inte kan eller vill undanröja. Samma år som bron invigdes inrättades Øresunddirekt. Det är en gemensam svensk-dansk informationsportal, som klargör regelsystem i olika livssituationer på respektive sida av Sundet; regelsystem som har betydelse då man arbetar på den danska sidan och bor på den svenska, och vice versa. emannade kontor har därutöver etablerats i Malmö och Köpenhamn för information över disk genom personkontakt, e-post eller telefon. På svensk sida samverkar arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket, Region Skåne och länsstyrelsen (samordningsansvarig). Clas Hellstrand Länsstyrelsen i Skåne län Lars Victor Whitt Øresunddirekt-Köpenhamn Olov Östberg Hemerycksalen D Demokrati Internationellt Samverkan, e-förvaltning, praktik G Strategier för e-förvaltning 15

16 Hitta till Offentliga Rummet 09 Kungsg. Skvallertorget redgatan Resecentrum Promenad 10 min redgatan ergsbron Ingång Västgötegatan Ingång Tunnbindareg. Tunnbindareg. Garvaregatan 25 maj kl 20 (ca) middag Kårhuset Trappan, LiU Centrum Promenad 2 min Kåkenhus, LiU 25 maj kl 19 drink och underhållning Kungsgatan Kvarngatan Värmekyrkan 26 maj kl ankett Holmbron Laxholmsbron Ingång Ingång Järnbrogatan Skolgatan maj Nätverksdag och konferens Louis De Geer konsert & kongress Gamla Torget Ingång S:t Persgatan Källvindsgatan utgatan Kvarngatan lygeln Dalsgatan 26 maj kl Utdelning av Guldlänken, drink och snittar samt musik av Norrköpings Symfoniorkester Hitta i Louis De Geer konsert & kongress Skomakaregatan Lunchservering S:t Persgatan ntréplan Kontaktyta Trozelligalleriet en trappa ner Plenarlokal De Geerhallen Registrering Seminarielokal Hemerycksalen Utställning och kaffeservering Ingång Seminarielokal Seminarielokaler -8 Passage till konferensrum 2 tr upp Offentliga Rummet är en årligen återkommande konferens som belyser hur den offentliga sektorn staten, landsting och kommuner både kan vidga det offentliga rummet och utveckla en sammanhållen förvaltning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Nationella nätverk med anknytning till Offentliga Rummets verksamhetsområde erbjuds att träffas under nätverksdagen. ör mer information kontakta Monica Rosander, projektledare Offentliga Rummet 09 på

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer