Kommunstyrelsen (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsen (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Sven-Ingvar Eriksson Justerande Sven Karlson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 Beslutande 2 Ledamöter:: Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf S Anders Larsson (s) 1:e v ordf del av 25, Birgit Larsson (fv) Sven Karlson (fv) Astrid Karlsson-Björkman (m) ersatt av Gunar Lidell (m) John-Åke Ericsson (kd) ersatt av Orvar Carlsson (kd) 25 Bo Carlsson (c) Lars G Blomgren (fp) Per Sjödahl (mp) Anne Sophie Aronsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s) ersatt av Sonja Pettersson (s) Marie Dahlin (s) Stina Persson (s) ersatt av Sven G Johansson (s) Lutz Rininsland (v)

3 Bilaga 2 3 Närvarande ersättare Roger Karlsson (fv) Anders Forsström (m) Monica Bredberg (mp) Kjell Nilsson (s) Gunilla Cederbom (v) Orvar Carlsson (kd) Övriga deltagande Personalsekreteraren Eva Andersson 25 Controllern Karin Gustafsson 25 Ekonomichefen Thomas Sannemalm 25 Personal och organisationschefen Sten Selander 25 Kanslichefen Pär Cederqvist Sekreteraren Maud Rudquist

4 Kommunstyrelsen Ks 25 Information - Eva Andersson informerar om Reglemente och egenavgifter inom färdtjänst (dnr ) - Karin Gustafsson och Thomas Sannemalm informerar om preliminärt bokslut ( ) - Thomas Sannemalm informerar om remissvar över Värdering av fastigheter som ägs av kommunala bostadsföretag (dnr ) - Sten Selander informerar om Ansvar och befogenheter inom personalområdet (dnr ). Kommunstyrelsen noterar erhållen information

5 Kommunstyrelsen Ks 26 Ordförandeinformation Ordföranden informerade om - deltagande i Fyrstads Partnerskap den 2 februari 2001 i Uddevalla. I sammanträdet deltog S Anders Larsson som ordförande samt Sture Kahlman för näringslivet i Vänersborg. - deltagande i seminariet den 31 januari 2001 I kamp mot intolerans i Uddevalla. I seminariet deltog även S Anders Larsson och Rune Lanestrand. Sammanlagt tio personer deltog från Vänersborgs kommun - deltagande vid Vattenfalls invigning den 2 februari 2001 av nya etableringen på Trestad Center. Vid invigningen deltog även Bengt Holmkvist, som överlämnade gåva från Vänersborgs kommun samt S Anders Larsson, Pär Cederqvist och Christer Zetterberg Kommunstyrelsen noterar erhållen information

6 Kommunstyrelsen Ks 27 Remiss över finansdepartementets promemoria Värdering av fastigheter som ägs av kommunala bostadsföretag (dnr ) Ny rekommendation har getts ut av Redovisningsrådet avseende nedskrivning av fastigheter som stramar upp regelverket för kommunala bostadsföretag. Många kommunala bostadsföretag kommer att behöva skriva ner värdet på sina anläggningstillgångar. En promemoria har ställts samman av represen-tanter inom regeringskansliet som beskriver hur den uppkomna situationen kan hanteras. Vänersborgs kommun har erbjudits svara på remissen. Sven-Ingvar Eriksson (m) och Thomas Sannemalm har upprättat förslag till remissvar daterat I yttrandet avstyrks förslaget i promemorian. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret som det utformats i skrivelse daterad den 29 januari 2001, undertecknad av Sven-Ingvar Eriksson och Thomas Sannemalm Prot udrag till Thomas Sannemalm

7 Kommunstyrelsen Ks 28 Kommuninvest ekonomisk förening, kallelse till föreningsstämma (dnr ) Kommuninvest ekonomisk förening har kallat till föreningsstämma den 1 mars 2001 i Stockholm. Kommuninvest anhåller nu om namn på kommunens representant. Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Bengt Holmkvist (fv) till kommunens representant på föreningsstämman. Till ersättare för Bengt Holmqvist utses fullmäktiges förste vice ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Prot utdrag till Bengt Holmkvist Lars-Göran Ljunggren Kommuninvest

8 Kommunstyrelsen Ks 29 Reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten (dnr ) Kommunfullmäktige beslöt den 14 november 2000 (kf 101) att medverka i samordning av färdtjänstresor i Västtrafik Fyrbodalsområdet. Socialförvaltningen har berett ärendet och socialnämnden beslutade den 14 december 2000 att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag reglemente för Vänersborgs kommuns färdtjänst gälla från och med att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Fyrbo Dal som gällande område för färdtjänstresor i Vänersborgs kommun att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för färdtjänst till gällande kollektivtrafiktaxa plus 30 % gälla från och med att föreslå kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för arbetsresa månadsvis till gällande kollektivtrafiktaxa för periodkort gälla från och med Arbetsresa föreslås endast gälla månadsvis. Under kommunstyrelsens överläggning yrkar S Anders Larsson (s) bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att Vänersborg skall arbeta för att kommunerna i Fyrbodal anpassar färdtjänsttaxan till kollektivtrafiktaxan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialnämndens förslag med tillägget att Vänersborg skall arbeta för att kommunerna i Fyrbodal anpassar färdtjänsttaxan till kollektivtrafiktaxan.

9 Kommunstyrelsen Ks 30 Ansvar och befogenheter inom personalområdet (dnr ) Personal- och organisationsstaben har utarbetat dokumentet Ansvar och befogenheter inom personalområdet. Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde , Pfu 8, uppdragit åt personal- och organisationschefen att tillföra kompletteringar enligt utskottets synpunkter. Personal- och organisationsstaben har i nu föreliggande dokument samman-vägt kommunstyrelsens tidigare beslut Riktlinjer för personalpolitik och personaladministration i personalfrågor Ks 193 (dnr ). Ansvars- och uppgiftsfördelningen har förtydligats och arbetsordning för personal- och förhandlingsutskottet har tillkommit. Kommunstyrelsen noterar erhållen information. Ärendet återkommer för beslut vid senare tillfälle. Prot utdrag till Sten Selander Personal- och förhandlingsutskottet

10 Kommunstyrelsen Ks 31 Entledigande av samhällsbyggnadschef och rekrytering av ny förvaltningschef (dnr ) Personal- och organisationsstaben meddelar att Bengt-Olov Lindqvist anhållit om entledigande från sin anställning i Vänersborgs kommun från och med den 1 april Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen uppdra åt sitt presidium att tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidium och personal- och organisationschefen rekrytera ny förvaltningschef Kommunstyrelsen entledigar Bengt-Olov Lindqvist från sin anställning i Vänersborgs kommun från och med den 1 april Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt presidium att tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens presidium och personal- och organisationschefen rekrytera ny förvaltningschef Prot utdrag till: Bengt-Olov Lindqvist Ks pres Samhällsbyggnadsnämndens pres Sten Selander

11 Kommunstyrelsen Ks 32 Information om preliminärt bokslut (dnr ) Informeras om Preliminärt bokslutsrapport 2000 Kommunstyrelsen noterar erhållen information Prot utdrag till: Thomas Sannemalm Karin Gustafsson

12 Kommunstyrelsen Ks 33 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av delegationsbeslut för tiden Besluten finns tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet. kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens vice ordförande kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott kommunstyrelsens beredningsutskott kanslichefen ekonomichefen personalsekreteraren personal- och organisationschefen exploateringsingenjören barn- och ungdomschefen, lönesättningar gymnasiechefen, lönesättning samhällsbyggnadschefen, lönesättningar

13 Kommunstyrelsen Ks 34 Meddelanden Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.

14

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer