Utbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsförvaltningen 070123"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson (s) Heli Kittilä (s) Susann Åsbogård-Johansson (kd) Gun Vårhall (fp) Birgit Kullingsjö (c) ordförande tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inga Olausson (c) Aina Andersson (s) Marita Friberg (m) Bernt Lennde Annelie Fischer Kerstin Hellman ej tjänstgörande ersättare utbildningsekonom utbildningschef sekreterare Utses att justera Per Johansson Plats och tid för justering Utbildningsförvaltningen Paragrafer 1-5 Underskrifter Anslag och protokollsutdrag Sekreterare Kerstin Hellman Ordförande Ingamaj Wallertz-Olsson för anslags nedtagande Justerande Per Johansson Bestyrkande av anslag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Förteckning UN 1 Diarienr Beslutsattestanter för Utbildningsnämnden... 3 UN 2 Diarienr Programkostnader för gymnasieskolan UN 3 Diarienr Remiss strategidokument för förebyggande av hiv/aids... 5 UN 4 Diarienr Delegationsbeslut... 7 UN 5 Diarienr Information/skrivelser/förvaltningsärenden... 8

3 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Resultatenhetschefer Bernt Lennde Administrationen UN 1 Diarienr Beslutsattestanter för Utbildningsnämnden Inför varje ny mandatperiod ska respektive nämnd godkänna en attestantlista som redovisar vilka personer som har rätt att beslutsattestera kostnader och intäkter för specifika verksamheter. Enligt kommunens attestreglemente ska varje nämnd utse befattningshavare och/eller funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa. Principen är att förvaltningschef och resultatenhetschef är ordinarie beslutsattestant för samtliga verksamheter inom ansvarsenheten. Ersättare utgörs av annan rektor/chef inom enheten. Där det saknas inträder utbildningsekonomen som ersättare. Attestantlista, daterad , med aktuella namn för respektive ansvar presenterades. Enligt gällande delegationsförteckning har utbildningschefen rätt att revidera attestantförteckningen när nya befattningshavare tillträder. Beslut Utbildningsnämnden godkänner attestantförteckning, daterad för mandatperioden och uppdrar åt utbildningschef Annelie Fischer att revidera attestantförteckningen under mandatperioden i enlighet med gällande delegationsförteckning.

4 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Berörda resultatenhetschefer Administrationen UN 2 Diarienr Programkostnader för gymnasieskolan 2007 Fristående gymnasieskolor har rätt till bidrag från elevens hemkommun och det ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet i egna gymnasieskolan. Ett förslag Programkostnader för gymnasieskolan 2007, daterat och upprättat av utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsekonom Bernt Lennde presenterades. För 2007 är den genomsnittliga budgeterade kostnaden per elev kr. Beslut Utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för kommunens gymnasieprogram enligt förslaget i Programkostnader för gymnasieskolan 2007 upprättat av utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsekonom Bernt Lennde och daterat

5 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Kommunstyrelsen Berörda resultatenhetschefer UN 3 Diarienr Remiss strategidokument för förebyggande av hiv/ aids, andra sexuellt överförbara sjukdomar och blodburna sjukdomar i Västra Götaland Strategidokument för förebyggande av hiv/aids, andra sexuellt överförbara sjukdomar och blodburna sjukdomar i Västra Götaland har sänts till kommunen för bedömning. Kommunstyrelsen har sänt det till Utbildningsförvaltningen för yttrande senast och det är utsänt med kallelsen. Ingamaj Wallertz-Olsson (m) föreslår följande yttrande: Utbildningsnämnden har diskuterat strategidokumentet i de delar som omfattar vårt ansvarsområde och ställer sig bakom det. Vi ser med oro att kunskapen om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar är mycket låg bland ungdomar och ser behov av effektiva arbetsmetoder för att skapa en förändring. Klas-Göran Olsson (s) föreslår följande tillägg: Vi vill särskilt betona vikten av sex- och samlevnadsundervisningen så som det anges i p 6.3 och att den förstärks. Heli Kittilä (s) föreslår följande tillägg: Utbildningsnämnden önskar få en rapport om nuläget när det gäller sex- och samlevnadsundervisning i Vårgårda kommuns skolor. Beslut: Utbildningsnämnden har diskuterat strategidokumentet i de delar som omfattar vårt ansvarsområde och ställer sig bakom det. Vi ser med oro att kunskapen om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar är mycket låg bland ungdomar och ser behov av effektiva arbetsmetoder för att skapa

6 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) en förändring. Utbildningsnämnden vill särskilt betona vikten av sex- och samlevnadsundervisningen så som det anges i p 6.3 och att den förstärks. Utbildningsnämnden önskar få en rapport om nuläget när det gäller sex- och samlevnadsundervisning i Vårgårda kommuns skolor. De tre första punkterna skickas som yttrande till Kommunstyrelsen.

7 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) UN 4 Diarienr 7843 Delegationsbeslut Per-Hugo Hansson, rektor Gullhögskolan Anpassad studiegång Grf 5: Anställningar Annelie Fischer, utbildningschef Ledigheter 1-2 Lisbeth Hedlund, chef Resursenheten Anställningar 1-21 Ledighet 22 Inskrivning i särskola Christer Rembeck, rektor Lena/Hol Ledigheter 1-4 Anställningar 5-12 Sture Wängberg, rektor Asklanda/Nårunga Ledighet 1 Delgavs och lades till handlingarna.

8 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) UN 5 Diarienr 7842 Information/skrivelser/förvaltningsärenden Karin Johansson (kd), Avsägelse från uppdraget som ersättare Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige : 100 Avvikelserapport Verksamhetsplan Revidering tjänstegarantier 104 Ombyggnad av ventilation Kesbergskolan. Ändring i sammanträdesplan 2007 Utbildningsnämndens sammanträde 13/3 är flyttat till 6/3 och därefter till 8/3. Information från utbildningschef Annelie Fischer: - Arbetsmiljön på Kesbergskolan och Sundlergymnasiet: Det till rektor delegerade arbetsmiljöansvaret är återlämnat till Utbildningsnämnden. - Den globala skolan ett projekt där Vårgårda deltar och som finansieras av SIDA och Myndigheten för skolutveckling. - Skolriksdag, Stockholm Älvsjö, mars, Församprotokoll delades ut. - UFM (Utbildningsförvaltningen meddelar) informationsblad från Annelie Fischer delades ut. - Fadderverksamheten. Beslut Utbildningsnämndens sammanträde 13/3 är flyttat till 8/3.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN (9) Utbildningsnämnden har mottagit en utvidgad information om arbetsmiljöläget på Kesbergskolan. Utbildningsnämnden fäster stor vikt vid en väl fungerande fadderverksamhet och ärendet kommer att behandlas på Utbildningsnämndens sammanträde Mer detaljerad information om projektet Den globala skolan ges vid kommande sammanträde i Utbildningsnämnden. Informationen i övrigt delgavs och lades till handlingarna.

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer