C H E F & LEDARE. & stöd 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C H E F & LEDARE. & stöd 2008"

Transkript

1 C H E F & LEDARE Utveckling & stöd 2008

2 Sveriges största chefsnätverk Som chefsmedlem i något av våra fackförbund tillhör du Sveriges största chefsnätverk. Vi erbjuder mötes platser med andra chefer, ledarskapsutbildningar, ledarskapscoachning och mycket annat. Våra chefsmedlemmar finns i både offentlig och privat verksamhet. I både stor och liten verksamhet. Tillsammans coachar vi över chefer i deras professionella utveckling. Genom medlemskapet i sitt fackf örbund ska våra chefsmedlemmar få de bästa möjlig heterna till karriäroch kompetensutveckling!

3 Förmånliga erbjudanden I den här broschyren har vi samlat utbildningar och aktiviteter som chefsförbund i samverkan Unionen, SKTF, ST och Finansförbundet erbjuder under Läs mer och anmäl dig på ditt förbunds webbplats Mer för dig som chef Förmånerna du kan läsa om här är endast de som förbunden gemensamt erbjuder. Som chefsmedlem i ditt fackförbund får du ännu mer erbjudanden om aktiviteter och förmåner.

4 6 Konferenser & seminarier Konferenser & seminarier 7 Ledarskapsdagarna Stor a chefskvällen på Nalen Chefsseminarier Tylösand maj Åre september Ledarskapsdagarna erbjuder inspiration och reflektion kring ditt ledarskap. Dessutom får du tillfälle att ta del av erfarenheter från chefer i andra branscher och utveckla ditt chefsnätverk. Dagarna inramas av en inspirerande miljö med förstklassig service och en underbar natur. Du kan delta antingen på våren i Tylösand eller på hösten i Åre. Nils Simonsson, en av landets mest uppskattade talare, föreläser om hur vi kan ta makten över tiden. Överläkare med hjärnan som passion. Barbro Fällman, en av Sveriges främsta experter inom området retorik och kommunikation, föreläser på temat Förnuft och känsla en oslagbar kombination för effektiv kommunikation. Stockholm 16 oktober Du välkommen till den Stora Chefskvällen. För tredje året i rad erbjuder chefsförbund i samverkan en mötesplats för chefer på anrika Nalen i Stockholm. Du får lyssna till framstående talare inom ledarskapsområdet och har möjlighet att stifta bekantskap med andra chefer från arbetsmarknadens alla områden. Därtill musik, mat och dryck allt i en härlig miljö! Vi bjuder även in chefer som inte är medlemmar i våra förbund så att de får möjlighet att prova på och skaffa sig information om våra chefserbjudanden. Bjud därför med en chefskollega som inte är medlem! Umeå 3 april (after work kl 17 19) 4 april (frukostseminarium kl 8 10) Lund 10 april (after work kl 17 19) 11 april (frukostseminarium kl 8 10) Lasse Gustavsson, en av Sveriges främsta inspiratörer och föreläsare, även känd som brandmannen som kom igen föreläser. De här seminarierna är i första hand tänkta för chefer som ännu inte gått med i våra fackförbund, för att de ska få möjlighet att prova på våra erbjudanden. Bjud därför med en chefskollega som inte är medlem! Vi kan oftast göra mer för andra genom att rätta till våra egna brister snarare än att peka ut deras. Francois Fnelon Inbjudan och ytterligare information kommer i början av Inbjudan och ytterligare information kommer i början av hösten Inbjudan och ytterligare information kommer till chefer i närheten av Umeå och Lund under våren. All förändring börjar med mig själv. Det är med mina tankar all förändring börjar. Okänd

5 Ledarskapsutbildningar

6 10 Ledarskapsutbildningar Ledarskapsutbildningar 11 Advantum Com pass Framtidens Team Ledarinstitutet Humanresources Group Advantum är ett utbildnings- och konsultföretag Compass Humanresources Group har funnits på Framtidens Team är ett företag som arbetar med Ledarinstitutet är ett företag som bärs av idén att med siktet inställt på att utveckla individers och den svenska marknaden sedan De erbjuder ledarskap och förändringsarbete utifrån ett bidra till förnyelse, förändring och ökad effektivitet organisationers potential. Deras utbildningar bygger kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom processinriktat arbetssätt. i idéburna organisationer. på en aktiv pedagogik där du både får påbyggnad av HR till företag och organisationer och verkar över Framgångsnycklar i vår kommunikation är ett De fokuserar sina insatser på områdena: Idé och fakta och träning men även tid till egen reflektion hela landet. nystartat program där du får lära dig att kommunicera mening, ledarskap, lagarbete, förändring för och koppling till vardagsnära situationer. Compass Humanresources Group hjälper smartare och effektivare som chef. utveckling, roll och engagemang, möten och dialog. I deras utbildningsprogram hittar du bland människor i arbetslivet att hitta sin riktning Du kommer bland annat att få lära dig leda effektiva I deras utbildningsprogram hittar du bland annat annat utbildningarna Ny som chef, UGL och och sin energi. De förenar affärsmässig och möten, lösa konflikter på ett bättre sätt, bättre kunna utbildningarna Coachande ledarskap, Röst och Personlig effektivitet. psykologisk kompetens för att hjälpa människor läsa av andra människor, sortera själv för att lösgöra retorik samt Grupp och kommunikation. De erbjuder också en interaktiv utbildning, och organisationer få ut det mesta av den mer tid och kunna kommunicera mer effektivt vid ScreenPlay Motiverande Utvecklings samtal, mänskliga resursen. förändringar. Ledarinstitutet utbildar i Stockholm. där du kan gå igenom struktur och samtalsmetodik I deras utbildningsprogram hittar du bland Utbildningen kommer också att ge dig möjlighet inför ett utvecklingssamtal. I interaktiva filmer med annat program för nyblivna chefer samt att utbyta erfarenheter med chefer i liknande position skådespelare visas ett antal situationer som du själv Rekrytering för chefer. från andra organisationer, där benchmarking kommer kan vara med och analysera och värdera. att utgöra en viktig del av utbildningen. Compass Humanresources Group utbildar Advantum utbildar i Stockholm, Göteborg, i Stockholm men kan även erbjuda Framtiden team utbildar i Stockholm men kan även Malmö, Linköping och Tällberg i Dalarna. utbildningarna på fler ställen i landet. erbjuda utbildningarna på fler ställen i landet. Finansförbundet får du 20 procent rabatt på deras ledarskapsutbildningar och UGL-utbildning samt Finansförbundet får du 20 procent rabatt på deras Finansförbundet får du 20 procent rabatt på Finansförbundet får du mellan procent rabatt ovanstående e-learning. utbildningar. utbildningen Framgångsnycklar i vår kommunikation. på ovanstående utbildningar. Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Søren Aabye Kierkegaard Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Søren Aabye Kierkegaard

7 12 Ledarskapsutbildningar Ledarskapsutbildningar 13 Mgruppen Pandora Health Utbildnings HUset Trust Management Mgruppen har arbetat med chefs- och ledarutveckling Pandora Health Management sammanför kompetens Utbildningshuset är ett utbildningsföretag med Trust arbetar konsultativt med att utveckla chefer, de senaste 70 åren. Hos Mgruppen kan du välja från företagshälsovård, organisationsutveckling och specialområdena ledar- och medarbetarutveckling, medarbetare och grupper i organisationer med hjälp mellan utbildningar inom ledarskap, management förändringsledning. Under affärsidén Verksamhet verksamhetsutveckling, försäljning och service. av kartläggningsprocesser och utvecklings-processer. och personlig utveckling. Mgruppen menar att och Hälsa, sätter de fokus på ett samlat synsätt på Företaget har under 30 år verkat för att utveckla Företaget har funnits i 17 år och har sin bas i Malmö. framgång i företag och organisationer inte skapas verksamhet och organisationsutveckling samt attityder, beteenden och kultur i offentlig sektor Trust filosofi är att utgå från det personliga enbart av ett fåtal chefer i organisationens topp. Det hälsa och närvaro. och privat näringsliv. Ingår tillsammans med ledarskapet för att stärka det professionella livet. är snarare en utmaning för alla. Mgruppen har därför Pandora erbjuder tvådagars chefsträning i att Studentlitteratur AB i koncernen Bratt International. Det är inte organisationer som förändras, det är sett det som självklart att bygga upp ett mycket hantera verklighetsbaserade situationer vilka du som I deras utbildningsprogram finns bland annat människorna i organisationen som gör det. brett programutbud. chef ofta möter i vardagsarbetet; korttidsfrånvaro, följande kurser/utbildningar: Att möta en ledares Trust erbjuder The Human Element Utveckling I deras utbildningsprogram hittar du bland annat konflikter på arbetsplatsen, hög arbetsbelastning, utmaningar, Att sätta upp mål, Ledarskap och av grupper och ledarskap vilket är en utbildning som, utbildningarna Nyblivna chefer, Chefs- och stress med mera. positiv påverkan. med stöd av den pedagogiska problemlösnings- ledarskapsprogrammet och Master of Leadership. modellen "The Human Element", utvecklar Pandora Health Management utbildar i Stockholm, Utbildningshuset utbildar i Malmö, Lund och människors självkännedom och ökar människors Mgruppen utbildar i Stockholm och Göteborg. Göteborg och Malmö. Stockholm. medvetenhet om det personliga ansvarets betydelse. Trust utbildar i Skåne Som chefsmedlem i SKTF, ST, Unionen och Finansförbundet får du 15 procent rabatt på alla deras Finansförbundet får du 20 procent rabatt på Finansförbundet får du 15% rabatt på ovanstående Finansförbundet får du 16% rabatt på utbildningen utbildningar. ovanstående chefsträning. utbildningar. The Human Element. Förändring är att göra på ett annat sätt. Förvandling är att vara på ett annat sätt. Richard Barrett Erfarenhet är inte det som händer dig, utan det du gör av det som händer dig. Aldus Huxley

8 chefsstöd

9 16 Chefsstöd Chefsstöd 17 Compass Inside Partner InsightLab ABC Karriär Humanresources & Kompetens Group Compass Humanresources Group har funnits på den svenska marknaden sedan Erbjuder kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom HR. De förenar affärsmässig och psykologisk kompetens för att hjälpa människor och organisationer få ut det mesta och bästa av den mänskliga resursen. Compass Humanresources Group erbjuder ledarskapscoachning för chefer. Ledarskapscoachning kan vara ett utvecklade verktyg exempelvis när man fått sin första chefstjänst, vid organisationsförändringar då man fått en ny roll, när ett nästa steg i karriären övervägs, vid stress och vid konflikter då den egna rollen behöver diskuteras. Inside Partner finns i Göteborg och erbjuder ledarutveckling i form av individuell handledning i ledarskap och personlig utveckling med ett coachande arbetssätt. Ledarskapscoachning kan ges enskilt eller i grupp. Det kan ges i intensiva träningsprogram över några få veckor eller spritt över flera månader beroende på klientens behov. Målet är bättre ledarskap både på det inre och yttre planet med åtföljande klara resultatförbättringar i arbetet och högre livskvalitet. Inside Partner erbjuder ledarskapscoachning i södra och mellersta Sverige. Ett chefsutvecklingsföretag som sedan starten 1995 skapar självstuderingsmaterial för chefer för inom HR och ledarskapsfrågor. Insight Lab erbjuder: Serien Insightguide är praktiska chefshandböcker, som ger de viktigaste kunskaperna inom ett högaktuellt område kompletterat med framgångsexempel, verktyg och mallar. Nyhetsbrevet Human Resource: Briefing utkommer med åtta nr/år. För dig som vill ha koll på vad som händer inom HR-området. Insightlab har även seminarieserier. Du kan köpa biljetter för fri disponering för dig, dina medarbetare eller kunder. ABC Karriär & Kompetens konsulter är experter inom områdena ledarskap, organisationsförändringar, personalfrågor, kompetensanalyser och karriärplanering. Konsultverksamhetens huvudinriktning är att förbättra resultat och prestationer för verksamheter och medarbetare. De erbjuder: Personligt ledarstöd I ett personligt ledarstöd ingår framför allt personliga samtal, där man metodiskt går igenom chefssituationen, chefsuppdraget och vilka förväntningar som finns. Livs- och karriärutvecklingsprogram för chefer Gör det möjligt för dig att ligga steget före, att staka ut en färdriktning för din fortsatta professionella utveckling som du sedan kan följa. Chefsnätverk Ett professionellt nätverk för dig som är chef där du får möjlighet att möta andra Compass Humanresources Group erbjuder ledarskapscoachning i hela Sverige. chefer och som leds av erfarna moderatorer från Karriär & Kompetens. ABC Karriär & Kompetens erbjuder sitt chefsstöd i Stockholm, Uppsala och Skåneregionen. Finansförbundet får du 20 procent rabatt på ledarskapscoachning. Finansförbundet får du 20 procent rabatt på deras coachning. Finansförbundet får du 25 procent rabatt på de olika tjänsterna. Finansförbundet får du 20 procent rabatt på deras chefsstöd. En ledare är en som vet vägen, går vägen och visar vägen. John C Maxwell Visioner utan åtgärder är bara drömmar. Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv. Joel A. Baker

10 18 Chefsstöd Chefsstöd 19 Mentorhuset Sanmark Consulting ab Trust Det moderna professionella mentorskapet ger dig som chef ökad trygghet i ditt ledarskap. Du utvecklar ditt förhållningssätt och får verktyg för att bemöta varje anställd som hon/han behöver bli bemött. Mentorskapet genomförs strukturerat under sex månader med sex möten mellan mentor och adept (chef ), alternativt under ett år och med 10 möten. Mentorhusets mentorer är samtliga utbildade på HumaNova Mentorakademi. (Kvalitetssäkrad av EMCC, European Mentoring and Coaching Council). Mentorhuset erbjuder mentorer över hela landet. Ett företag inom organisations- och ledarutveckling, som funnits sedan Erbjuder ledarskapscoachning och handledning av chefer som syftar till att skapa förutsättningar för människor och organisationer att utveckla hela sin potential. Så att kompetens och personlighet och ökad lönsamhet går hand i hand med arbetsglädje och personlig tillfredsställelse. Ledarcoachning och handledning bedrivs i deras lokaler i centrala Göteborg, på deras konferensgård på Käringön eller hos kunder runt omkring i landet. Trust arbetar konsultativt med att utveckla chefer, medarbetare och grupper i organisationer med hjälp av kartläggningsprocesser och utvecklingsprocesser. Företaget har funnits i 17 år och har sin bas i Malmö. Trust filosofi är att utgå från det personliga ledarskapet för att stärka det professionella livet. Det är inte organisationer som förändras, det är människorna i organisationen som gör det. Trust erbjuder två typer av ledarskapscoachning. TrillingCoaching-grupper, som är ett forum för dig som är ledare och vill utveckla ditt ledarskap. Samt Individuell Coaching med CareerStorm Navigator, som är ett internetbaserat karriärverktyg för livs och karriärplanering. Trust erbjuder coachningsgrupper i Skåne. Om du går så långt som du kan se, så kommer du därifrån se tillräckligt för att gå ännu längre. John Wooden Finansförbundet får du procent rabatt på deras olika mentorprogram. Finansförbundet får du 20 procent rabatt på det första coachningsprogrammet. Finansförbundet får du 10 16% rabatt på deras olika typer av coaching. När du tror att du kan sluta upp med att förändra dig är du slut Benjamin Franklin

11

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Välkommen till Kunskapsdagarna Karlskrona! Välj bland 11 spännande teman och inspirerande talare!

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer