Beslut: Förslaget godkändes.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut: Förslaget godkändes."

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsemöte 16/2011 Plats Paf:s lokaler Tid Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Dick Tapio Ulf-Peter Westmark Studeranderepresentant Anmält förhinder: Inkallad Föredragande Mikael Lindgren Adam Schütten Tony Asumaa Ralf Lundberg, ekonomichef Viveca Häggblom, vuxenutbildningsledare Gyrid Högman, förvaltningschef 210 Inledning Ordförande öppnade mötet kl Kallelse och beslutförhet Förvaltningschefen sammankallade mötet per e-post Förslag: Då minst hälften av styrelsens medlemmar och ordförande är närvarande konstateras att mötet beslutfört. Kallelsen godkänns. Beslut: Förslaget godkändes. 212 Val av protokolljusterare för dagens möte Förslag: Till protokolljusterare utses Karin Holmberg och Dick Tapio. Beslut: Förslaget godkändes.

2 213 Föregående mötesprotokoll Justerat protokoll från föregående möte har bifogats kallelsen. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Antecknades för kännedom. 214 Dimensionering av vuxenutbildningen 2012 och Studier på distans avtal NTI En plan för vuxenutbildningen 2012 och 2013 bifogas. Utbildningsledare Viveca Häggblom är närvarande och presenterar uppbyggnadsplanerna. Vuxenutbildningsavdelningen planerar att alla vuxenutbildningar i framtiden ska ges som fristående examen. Förslag: Dimensioneringsplanen diskuteras. Styrelsen besluter att överlämna dimensioneringsplanen till landskapsregering för fastställelse. Beslut: Förslaget omfattades. Ålands landskapsregering har för närvarande ett avtal med CFL (Centrum för flexibelt lärande) i Sverige som ger ålänningar möjlighet att avlägga behörighetsgivande kurser. Det är framför allt kurser i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap som avläggs. Landskapsregeringen har tidigare stått för kostnaderna. Det finns en annan skola i Sverige, NTI, som också ger behörighetsgivande kurser och yrkesutbildningskurser. Vuxenutbildningsavdelningen har varit i kontakt med företrädare för NTI och diskuterat samarbete. NTI arbetar med mer uppföljning och lärarhandledning. Avgiften erläggs efter det att kursen har avlagts. Kostnaden är SEK per 100 poäng. Förslag: Ålands gymnasium tecknar ett avtal med NTI som fr.o.m blir samarbetspartner för Ålands gymnasium för avläggande av gymnasiekurser enligt svensk gymnasieskolas kursplaner. Styrelsen ger förvaltningschefen rätt att teckna avtal. Samarbetet med CFL planas ut så att de som påbörjat studier får slutföra dem.

3 I dag genomförs kurser per termin med en omfattning på i snitt 100 poäng, vilket innebär en terminskostnad på SEK. Kostnaderna måste dock utredas vidare. Beslut: Styrelsen ger förvaltningschefen rätt att för Ålands gymnasium teckna avtal med NTI. Styrelsen antecknade Viveca Häggbloms redogörelse för kännedom och bilägger den protokollet. 216 Busskort Ekonomichef Ralf Lundberg presenterar vid mötet en utredning över skolbusskortens pris i förhållande till ordinarie pris och månadskort på olika rutter. Förslag: Styrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare åtgärder. Beslut: Styrelsen konstaterade att det föreligger väsentliga skillnader i prissättning mellan skolbusskort och den busstaxa som erbjuds allmänheten. Styrelsen konstaterade också att skolbusskorten ger mindre flexibla användningsmöjligheter än månadskorten. Styrelsen beslöt att ta kontakt med den inkommande landskapsregeringen eftersom landskapsregeringen är avtalspart gentemot bussbolagen. 217 Budgetläget 2011 Vid löneutbetalning betalades alla garantilöner ut. Ralf Lundberg presenterar budgetläget per Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Efter ekonomichef Ralf Lundbergs presentation konstaterade styrelsen att den ekonomiska situation är stabil. 218 Fullmakt Ålands sjömansskola hade ett konto xxxxx på Andelsbanken där rektor Bernt Bergman och prorektor Stig Lindberg hade teckningsrätt. Förslag: Styrelsen vid Ålands gymnasium meddelar Andelsbanken att myndigheten Ålands sjömansskola upphört och att Ålands gymnasium fr.o.m den myndighet som administrerar två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Styrelsen beslutar att teckningsrätten för rektor Bernt Bergman (personnummer struket) och prorektor Stig Lindberg (personnummer struket) för kontot xxxxx ska upphöra. Styrelsen beslutar att konto xxxxx ska

4 överföras på Ålands yrkesgymnasium och att ekonomichef Ralf Lundberg (personnummer struket) och skolekonom Kerstin Ginman (personnummer struket) har teckningsrätt för kontot. Beslut: Förslaget omfattades. 219 Kommunikationspolicy Ett förslag till kommunikationspolicy bordlades vid senaste styrelsemöte. Kommunikationspolicyn har bearbetats och bl.a. har styrelsens ordförande inskrivits som kommunikationsansvarig. Kommunikationspolicyn i som omarbetade form bifogas. Förslag: Kommunikationspolicyn godkänns. Förvaltningschefen ser till att kommunikationspolicyn blir implementerad i hela organisationen genom utbildningsledare, IT-chef och ekonomichef. Beslut: Kommunikationspolicyn godkänns. 220 Handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande 221 Ledarskapsutbildning Ålands landskapsregering har för förvaltningen antagit en handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande. Förvaltningschefen har bearbetat och anpassat planen så att den passar myndigheten Ålands gymnasium. Förslaget bifogas. Förslag: Styrelsen antar handlingsplanen för hantering av trakasserier och osakligt bemötande i Ålands gymnasium. Planen gäller retroaktivt fr.o.m Beslut: Förslaget godkändes. Styrelsens ordförande Jesper Eliasson har arrangerat ett möte med Gaia Leadership, Sofi Rydåker som aktivt jobbar aktivt med ledarskapsutveckling inom skolvärlden i Stockholm och Johan Hederstedt som tidigare var Sveriges överbefälhavare Förslag: Styrelsen ger ordförande Jesper Eliasson och förvaltningschef Gyrid Högman fullmakt att upphandla ledarskapsutbildning för ca 10 personer i det fall att ordförande och förvaltningschef kan uppnå ett arrangemang som ger kompetensutveckling till ett rimligt pris. Ledarskapsutbildningen kan inledas tidigast i februari 2012.

5 Beslut: Styrelsen omfattade förslaget och beslöt också att initiera ett inspirationsprojekt där lärare och övrig personal inbjuds att definiera hur vi kunde åstadkomma pedagogisk utveckling, öka trivseln på arbetsplatsen och öka samarbetet. 222 Yrkesråd De olika profilerna har utarbetat förslag till yrkesråd enligt följande: Yrkesråd för teknikprogrammen vid Ålands yrkesgymnasium: Guy Schåman, elbranschen, ordförande Anders Sundblom, byggbranschen Örjan Eriksson, byggbranschen (ersättare) Sara Eriksson, fordons- och verkstadsbranschen Dick Klingberg, plåtslageribranschen Conny Häger, VVS-branschen Stefan Olofsson, data- och telebranschen Tony Saarinen, transportbranschen Marcus Karlsson, studeranderepresentant Nikolai Andersson, studeranderepresentant David Petrone, studeranderespresentant Christian Henriksson, lärarrepresentant, sammankallare och sekreterare Knut Kronström, lärarrepresentant Yrkesråd för ekonomi- och mediaprofilen: Johan Sjölund, Wellcoming Åland, ordförande Robert Lindfors, Åstorpa Redovisningsbyrå Cecilia Mattsson, Posten Åland Klas Gustavsson, Reklambyrå Zapp Nina Danielsson, Mariehamns kontorsmaskiner Fredrik Häggblom, Aktiva redovisning Patrik Ekblom, Maridea Reklambyrå Peter Strandvik, lärarrepresentant, sammankallare och sekreterare Daja Rothberg, lärarrepresentant Mats Lundberg, lärarrepresentant studeranderepresentanterna är ännu inte klara Yrkesråd för hotell- och restaurangprofilen: Jonas Backman, ordförande Stig Grönlund Ella Grüssner Cromwell-Morgan

6 Monica Liljeblad, sammankallare och sekreterare Susanne Schütt, lärarrepresentant Kia Wikstedt, studeranderepresentant Fanny Granqvist, studeranderepresentant Förslag: Styrelsen tillsätter ovanstående yrkesråd. Styrelsen/förvaltningschef, rektor och utbildningsledare inbjuder alla medlemmar till ett informationsmöte för att klargöra yrkesrådets uppgifter. Styrelsen ger förvaltningschefen i uppgift att till nästa möte presentera en lämplig ersättning för arbetet i yrkesrådet och för ordförande. Beslut: Förslaget omfattades. 223 Nästa möte Nästa möte hålls måndag kl på Ålands lyceum, rum 207. Till mötet inbjuds representanter för lärare och övrig personal samt rektorer, utbildningsledare, IT-chef och ekonomichef. 224 Avslutning Mötet avslutades kl Jesper Eliasson ordförande Gyrid Högman förvaltningschef Protokollet justerat Karin Holmberg Dick Tapio

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer