Konstruktion. Ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion. Ledarskap"

Transkript

1 Utbildningar 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i säljprocessen 12 Framgångsrik försäljning 13 Förhandla Framgång 14 Presentationsteknik och retorik så säljer du in ditt budskap 15 Träningsläger Förhandlingsteknik Ekonomi 17 Ekonomi för icke-ekonomer 18 Ekonomi grund Inköp 20 Framtidens moderna inköp 21 Strategiskt inköp IT 22 Grundkurs Microsoft Office 22 Microsoft Office Avancerad 23 Grundkurs Excel 2010 Konstruktion 25 Vägen till CE-märkning 26 Mönsterkortdesign Del 1 28 Mönsterkortdesign Del 2 30 Grundutbildning LabVIEW 31 EN EMC Körkort 32 EMC Elektronikdesign 33 DfX in Business 34 DfX Del 1 och 2 Ledarskap 37 Utvecklande samtal det lätta sättet att genomföra det svåra samtalet 38 Grundläggande Projektledning 39 Projektledning Fördjupning 42 Ledarskapsutbildning för VD/högre chefer 44 Ledarskapsutbildning för första linjens chefer Logistik 47 Logistik och försörjningskedjor (SCM) 48 Produktionslogistik 49 Den internationella leveranskedjan Marknadsföring 51 Strategisk marknadsföring och varumärkesarbete 52 Säljande webb Lär dig använda webben för bättre affärer 53 Kriskommunikation och medierelationer

3 Organisation / personal 55 Personlig utveckling och stresshantering 56 Organisationskunskap 58 Organisationskunskap 2 dagar 60 Samtalsmetodik 61 Hur du talar så att alla spetsar öronen Produktion 64 Introduktion till Lean Produktion 65 Lean Ledarskap 66 Lean Produktion 7,5p 67 Lean Produktutveckling 7,5p 68 Produktionsstrategi 69 Produktionsplanering 70 Grundläggande ellära med komponentkännedom 71 Laborationer grundläggande ellära 72 Fördjupningskurs ellära 73 Laborationer fördjupningskurs ellära 75 Kretskortsreparation enligt IPC- 7710/ Introducerande hydraulik 77 Svetscertifiering av företag 78 Svetsning och efterbearbetning av rostfritt stål 80 Teknik för energieffektiva huskonstruktioner 81 Ytbehandlingens grunder - interiör Kursleverantörer / Medarbetare 82 Kursleverantörer 82 Medarbetare Skräddarsydd kompetensutveckling IUC Kompetens Norr erbjuder tidseffektiv och skräddarsydd kompetensutveckling, allmän såväl som branschspecifik, till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi har lång erfarenhet och anpassar kurserna efter företagens behov och önskemål. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet, skapas möjligheter att utveckla och höja medarbetarnas kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. IUC Kompetens Norr är en gemensam satsning mellan IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. Utbildningar 2014 / 3

4 AFFÄRSUTVECKLING Entreprenadjuridik Utbildning utan Längd: 2 dagar Vid hanteringen av mark och anläggningar är det av central betydelse att känna till entreprenadjuridiken. Dels för att följa lagar och regler men också, av väldigt stor betydelse, att på ett bra sätt känna till sin motpart samt sakförhållandena. Genom detta gör man gärna färre fel och får en effektivare process som snabbt leder till besparingar av tid och pengar och upprätthållande av goda relationer. Inom mark, bygg, anläggning och installationer återfinns ett antal standardavtal som reglerar alla viktiga frågor. Under den här utbildningen tittar vi på principerna, hur, var och när de ska användas och hur de bäst ska tolkas. Dessutom arbetar vi med entreprenadjuridiken praktiskt genom diskussioner, övningar och verkliga fall. Entreprenadrätten och Lagen om offentlig upphandling (LOU) en översikt Allmänna bestämmelser för entreprenader (AB) Förfrågningshandlingarna Täckbestämmelser Ansvarsgränser och ansvarstider Garantitider Tolkningsregler Reservationer Preskriptionstider Leveranstider och leveransklausuler Ersättningar Kontroller och besiktningar Ekonomi Miljö Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader (AMA) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT) 4 / Utbildningar 2014

5 AFFÄRSUTVECKLING ABM 07 ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage. Syftet med dagen är att ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och vad man bör tänka på. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från verkligheten som belyser regelverket. Utbildning utan Längd: 1 dag Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet Vilket ansvar har säljaren om det uppstår fel? Vad gäller vid reklamationer? Vad händer när det blir försenade leveranser? Innehåll Grundläggande avtalsrätt Hur träffas avtal? Särskilt om ramavtal, avrop och orderbekräftelser Hur blir allmänna bestämmelser och leveransvillkor en del av avtalet? ABM 07 Byggsektorns avtalssystem Vad regleras genom ABM 07? Vad regleras inte genom ABM 07? Leveranstid & rätt till tidsförlängning Ansvar vid försening Mottagningskontroll Reklamation Säljarens ansvar för fel Ansvarstid & Garantitid Tvist & Tvistelösning Utbildningar 2014 / 5

6 AFFÄRSUTVECKLING ABM 07 Fördjupning Grundutbildning Längd: 1 dag ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage. Fördjupning i Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet : Vilket ansvar har säljaren om det uppstår fel? Vad gäller vid reklamationer? Vad händer när det blir försenade leveranser? Syftet med dagen är att ge deltagarna fördjupad kännedom om bestämmelserna i ABM 07. Utöver detta behandlas leveransklausuler och transportavtal och deras kopplingar till ABM07. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från verkligheten som belyser regelverket. Förmiddag ABM 07, fördjupning Särskilt om fastställande av avtalsinnehåll AMA AF Köp 08 Ansvar vid försening Regler för mottagningskontroll och reklamation Ansvar för fel Eftermiddag Leveransklausuler och transportavtal Leveransklausuler för byggbranschens 2008 särskilt om riskövergång Transportavtal vad ska man tänka på? Genomgång av Alltrans 2007 (Allmänna bestämmelser, Sveriges Åkeriföretag) Skada på gods, reklamation och preskription Grupparbeten och avslutande diskussion 6 / Utbildningar 2014

7

8 FÖRSÄLJNING Affärsmannaskap och säljteknik Utbildning utan Längd: 2 dagar Steg 1 Komma kunden in på livet (1/2 dag). Deltagarna lär sig att vara lyhörda för en kunds konstaterade behov och hur man kommer kunden närmare. De får också lära sig hur sälj- och köpprocessen ser ut. Innehåll Positiv syn på vad modern försäljning innebär Att sälja är att hjälpa. Var dig själv. Lär känna kunden. Att bygga en relation med kunden Hur ser en modern säljprocess ut? Kundbehov aktiva och inaktiva. Kommunicera på ett vinnande sätt Självförtroendet i kunddialogen. Att identifiera och svara på köpsignaler. Steg 2 Sälja mer till existerande kunder (1/2 dag). Deltagarna lär sig identifiera kundbehov formulerad i termer av kundnytta och affärsvärde. Innehåll Inspiration till att identifiera affärsmöjligheter. Att få kunden att se sina förbättringsområden. Frågeteknik. Hjälpa kund formulera sina behov. Vad är kundnytta? Att sälja till kunder som har det bra som de har det. Expertstrategier Strukturen för ett lösningsförslag. Presentera ett lösningsförslag. Vad krävs för att kunden skall kunna ta beslut? 8 / Utbildningar 2014

9 FÖRSÄLJNING Steg 3 Affärsmannaskap och Smarta affärer (1 dag). Deltagarna lär sig att arbeta proaktivt med sina kontakter och hitta fler affärsmöjligheter. Innehåll Hur kan vi bli bättre på att få kunder, prospekts och kontakter att rekommendera oss till nya potentiella kunder? Effektiv försäljning - bli bättre på att förkorta kundens beslutsprocess och underlätta för köp. Hur ser vår Genomsnittliga Säljcykel ut? Känner vi till den? Öka förmågan att kvalificera kundförfrågningar och lägga ned tid på aktiviteter som leder till verklig försäljning. Att bygga upp stora kontaktytor hos kunder som genererar affärer och nya kunder. Planlägga och prioritera insatser mot befintliga kunder. Lära sig skriva en kundindividuell handlingsplan. Deltagarna lär sig att genom rätt förhandlingsteknik skapa affärer som båda parter känner sig mer än nöjda med. Förutom att vara duktiga utvecklare, produktionspersonal, ledningspersonal med kundkontakt också blir ansedda som trovärdiga partners när det gäller att utveckla kundens verksamhet och kan ta betalt för det. Målet med utbildningen är att deltagarna Kan identifiera behov i sina projekt samt hos kunden i stort. Proaktivt skall komma med förbättringsförslag till kunden. Efter konstaterat behov/affärsmöjlighet se till att överlämning sker till försäljningsansvarig alt att de själva leder affären till avslut med kunden. Kan skapa vinna vinna situationer med sina kunder. Lär sig använda sitt nätverk proaktivt och på riktigt. Ökar sin förmåga att skapa enkla och smarta affärer.. Se till att kundförfrågningar blir en verklig affär. Arbeta med expertstrategier. Utbildningar 2014 / 9

10 FÖRSÄLJNING Industriell teknisk försäljning Utbildning utan Längd: 2 dagar Är du säljande ingenjör eller tekniker? Vill du lära dig att utveckla ditt affärsmannaskap och din säljförmåga? Vill du bli en mer trovärdig och långsiktig teknisksäljare? Då är det här ett program för dig. Förstudie, enkäter, beteendeanalys och intervjuer. Förstudie Enkäter till chef och deltagare på den tekniska säljprocessen Beteendeanalys till deltagaren genom disc-metoden Intervjuer med chef och deltagare Innehåll Attityd och motivation Beteende och drivkrafter Besöksbokningsrutiner, manus Företagspresentation Tekniska Säljprocessen övergripande Relationsbyggnad Kundkartläggning Behovsutveckling Kundanpassad teknisk argumentation Beslut, invändningar, köpsignaler, delavslut Beslutsfaktorer Mellanhandsförsäljning Prispresentation Prospekteringsmetodik 10 / Utbildningar 2014

11 FÖRSÄLJNING Bli trygg i säljprocessen Här får deltagarna kunskaper i hur man genererar nya kunder. De ska känna igen sig i säljprocessen och ha förståelse för hur kunder agerar och reagerar i olika säljsituationer. De ska också veta hur de bemöter invändningar och hur de kan få nyförsäljning och merförsäljning till stånd. Utbildning utan Längd: 2 dagar Vad innebär kommunikation och försäljning? Hur blir man tryggare och säkrare i sin säljroll Säljprocessens olika steg Att kunna analysera kundens behov Arbeta effektivt med att hitta nya kunder Presentationsteknik Lär dig att lyfta fram konkret kundnytta i kommunikation med kunder Olika kundtyper Bemöta invändningar Ställ rätt typ av frågor Frågeteknik Smarta avslut Vanliga/svåra problem i relationer med kunder Dag 1 Professionell marknadsbearbetning Utbildningen ger säljaren en struktur för att öka träffsäkerheten vid kundbokning och försäljning via telefon. Deltagarna får effektiva verktyg för hur man strategiskt lägger upp säljsamtal och bokar kalla kundmöten. Genom att träna på dessa områden blir deltagarna mer trygga och framgångsrika i alla kundkontakter. Efter genomförd utbildning ska deltagarna själva kunna förbereda och genomföra kvalitativa säljaktiviteter. Vid detta tillfälle kommer vi även att göra samtalsmanuskript för säljsamtal/ besöksbokning. Dag 2 Affärskommunikation och försäljning Syftet med utbildningen är att ge deltagarna konkreta verktyg på hur man strategiskt lägger upp kundmöten. Efter genomförd utbildning ska deltagarna själva kunna förbereda och genomföra kvalitativa kundmöten. Utbildningen kommer att varvas mellan dialog, teori och praktiska övningar. Utbildningar 2014 / 11

12 FÖRSÄLJNING Framgångsrik försäljning Utbildning utan Längd: 2 dagar Utbildningen syftar till att ge dig ökad förståelse för vikten av ett planerat, strukturerat och målstyrt arbete. Den ger kunskaper om hela säljprocessen från kvalificering av nya kundämnen till utveckling av befintliga kunder. Kunskap ges även om hur du skapar kontakt med olika kundtyper samt hur du själv kan analysera och utveckla dina kundsamtal. Målgrupp Utbildningen vänder sig till säljare som arbetar med uppsökande verksamhet och vill förbättra sin säljkompetens. Att sälja idéer och fördelar/kundnytta Strukturera/planera och boka kvalificerade besök Argumentationsteknik Frågeteknik Presentationsteknik Kundpsykologi Köp- och säljprocessens Kvalificerad behovsanalys Uppfatta köpsignaler Avslutsteknik 12 / Utbildningar 2014

13 FÖRSÄLJNING Förhandla Framgång Teoretiska pass varvas med praktiskt genomförda förhandlingsövningar. Utbildningen är uppbyggd enligt tesen att lära genom att göra eftersom det är så vi bäst tar till oss ny kunskap och nya verktyg. Utbildning utan Längd: 2 dagar Mål Målsättningen är att gruppen direkt efter seminariet skall känna en större säkerhet i varje förhandlingssituation, och att deltagarna skall märka mätbara resultat redan vid kommande förhandlingar. Målgrupp Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill öka sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver den. Både säljare och inköpare kan med fördel delta i samma kurs. Det innebär ofta att träningen blir än mer verklighetstrogen. Dag 1 Processen förhandlingsteknik, De Sju Dynamiska Principerna och de olika verktyg som kan användas. Skillnaden mellan enskilda förhandlingar och gruppförhandlingar. Vad kan jag läsa ut av mot partens inbördes relationer bara genom kroppsspråk och beteenden? Hur utnyttjar jag styrkan och fördelarna när vi är två eller fler förhandlare? 2-3 olika förhandlingsövningar där komplexiteten efter hand ökas. Den första övningen är relativt enkel köpa-sälja förhandling. Allt eftersom deltagarna lär sig mer teori kring förhand lingsprocessen ökas komplexiteten i övningar till att omfatta flera deltagare, andra parametrar än enbart pris och hur man lär sig tänka vinna-vinna i hela förhandlingen. Dag 2 Övergripande inriktning på taktiker, mottaktiker och kroppsspråkets betydelse. Vi kommer också fördjupa oss i betydelsen av att förstå beteenden, både det egna och den andra partens. Vi berör också i viss mån, internationella förhandlingar, eller förhandlar svenskar svenskt? De teoretiska passen varvas med två övningar. Deltagarna får möjlighet att prova olika taktiker och lära sig känna igen när du själva blir utsatt. En avslutande övning som knyter ihop all teorin från de två dagarnas utbildning. I den här övningen får deltagarna inte bara en uppgift utan också roller eller befattningar att förhålla sig till. Den dolda förhandlingen. Hur fungerar den? Utbildningar 2014 / 13

14 FÖRSÄLJNING Presentationsteknik och retorik Utbildning utan Längd: 2 dagar Du kommer att få öva och lära dig hur du använder ditt kroppsspråk, din röst och ditt engagemang för att bli ännu mer inspirerande. Du kommer att kunna skapa kontakt med dina åhörare. Du kommer att få lära dig retoriska knep för att lyckas fånga intresse och sälja in ditt budskap. Mål Att ge dig riktigt bra förutsättningar och rätt verktyg för att lyckas hålla professionella presentationer. Vi utlovar konkret resultat och du kommer skapa en personlig handlingsplan under våra utbildningsdagar. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med eller skall arbeta med professionella presentationer, internt som externt. Vi varvar teori med praktiska övningar från din vardag som du direkt kan omvandla i din vardag. Framgångsfaktorer i en professionell presentation Vikten att förbereda dig och hur du förbereder dig Skapa det egna manuskriptet Hur kontrollerar jag rampfeber? Rösthantering och kroppsspråk Skapa trovärdighet i din presentation Fånga åhörarnas intresse Dialog, frågemetodikens konst Retorik - konsten att tala, konsten att övertyga Argumentationsteknik, så vinner du lyssnaren Lyckas bemöta olika invändningar, hantera motstånd i gruppen Inledning och avslutning de viktigaste avsnitten Pedagogik, få åhörare att komma ihåg ditt budskap Att hålla effektiva presentationer (tidspress) Prioritera och precisera sitt budskap Säljande bilder och presentationsmaterial Förmågan att presentera ett säljande innehåll Audio/video/White-board och andra budskapsförstärkare Utveckla en egen personlig stil som presentatör Att skapa och anpassa egna presentationer Möjlighet till videoinspelning för de som vill, lättsamt utbildningsklimat 14 / Utbildningar 2014

15 FÖRSÄLJNING Träningsläger Förhandlingsteknik En spännande och givande utbildning för dig som vill utvecklas ytterligare och bli än vassare i förhandlingssituationen. Träningslägret genomförs i en positiv miljö, skild från din ordinarie arbetssituation som ger möjlighet till full koncentration på lärandeprocessen under ett helt dygn. Grundutbildning Längd: lunch-lunch Mål Målsättningen med seminariet är att du direkt efter seminariet skall känna en större säkerhet i varje förhandlingssituation, och ska märka mätbara resultat redan vid kommande förhandlingar. Målgrupp Kursen inriktas till dig som redan har en grundläggande praktisk eller teoretisk erfarenhet i förhandlingsteknik och som har behov och intresse av att fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill förbättra sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver oss. Både säljare och inköpare kan med fördel delta i samma kurs. Det innebär normalt att träningen blir ännu mer verklighetstrogen. Upplägget är lunch-lunch med eftermiddagspass, kvällspass och förmiddagspass. Du får öva förhandlingssituationer, taktiker och mottaktiker och förhandlingsstrategier i olika case. Du lär dig vilka verktyg och tekniker som fungerar bäst för just dig. Det skapar givande diskussioner om förhandlingsmetodik i verkligheten. Under träningslägret varvas teoretiska pass med praktiskt genomförda förhandlingsövningar. Seminariet är uppbyggt enligt tesen att lära genom att göra eftersom det är så vi bäst tar till oss ny kunskap och nya verktyg. Varje övning avslutas med gemensam genomgång och analys, där utrymme finns för gruppdiskussioner kring vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Här finns också möjlighet för seminarieledaren att återkoppla till händelser och iakttagelser under de praktiska passen. Det praktiska upplägget innebär att teori varvas med praktik i olika case vars svårighetsgrad och komplexitet ökas under kursens gång. Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill förbättra sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver oss. Vi börjar med gemensam lunch där vi får en möjlighet att lära känna varandra. Under eftermiddagen varvas teori kring förhandlingsprocessen och beteenden med verklighetstrogna övningar. Under kvällspasset kommer vi att se på förhandlingar i andra kulturer och vad som händer om vi förhandlar alltför svenskt i utländska miljöer. Fällor och fördelar i internationella förhandlingar. Kvällspasset ger möjlighet att fundera över gester, kroppsspråk och var som är tillåtet eller inte i öst och väst. Här varvas övningar med deltagarnas egna erfarenheter. Dag två ger en ökad komplexitet i övningarna. Här kommer särskild vikt att läggas på förhandlingsstrategi kontra förhandlingstaktik. Vi dyker in i förhandlingstaktiker och mottaktiker. Vilka finns? Vilka fungerar? Och främst av allt, varför fungerar de för mig? Utbildningar 2014 / 15

16

17 Ekonomi för icke-ekonomer Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ekonomi som du kan ha nytta av i vilken verksamhet du än arbetar i. Målgrupp Anställda som behöver grundläggande kunskaper om företagsekonomi Utbildning utan Längd: 2 dagar : I kursen läggs stor vikt vid ekonomistyrning och lönsamhetstänkande. Företagsekonomiska begrepp, principer och samband förklaras. Företaget i samhället Intressenter och mål Viktiga ekonomiska begrepp och samband Hur mycket måste vi sälja för? Kalkylera med pålägg, marginal och moms Marknadsföring Resultat- och balansräkning Räkenskapsanalys Ekonomistyrning och budget Utbildningar 2014 / 17

18 EKONOMI Ekonomi grund Utbildning utan Längd: 1 dag Vad skiljer en likviditetsbudget från en resultatbudget? Vad är en balans-respektive resultaträkning & hur hänger dessa ihop? Hur fungerar momsredovisningen? Att ha en god förståelse om ekonomiska termer underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal & övriga på företaget samt främjar företagets resultat. Målgrupp Kursen är framtagen för dig som har intresse av företagsekonomi och behöver en god grund inom området. Grundläggande begrepp Resultat- & balansrapport Fasta & rörliga kostnader Tillgångar & skulder Intäkter & kostnader Budgetering eller styrkort Nyckeltal, få men begripliga Olika ekonomisystem Bokning Fakturering Kund- & leverantörsreskontra Lager Ekonomi i de nya medierna Företagsformer Förstå ekonomiska transaktioner Momshantering Företagets skatter In-/utbetalningar Riskkapital Du-Pont, se helheten 18 / Utbildningar 2014

19

20 INKÖP Framtidens moderna inköp Utbildning utan Längd: 2 dagar Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade och kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva och med en modern och uppdaterad syn på inköp är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den är utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma, professionella inköp. Mål Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp av varor, material och tjänster, på hel eller deltid, och till dig som leder en inköpsavdelning. Oavsett vad du köper in, och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer du efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt ditt företag eller din organisation. Du kommer dessutom att få en ökad kontroll över dina inköp, och därmed ett roligare och mindre stressigt jobb. Grunderna i modernt, professionellt inköp av varor, material och tjänster Inköpsteknik - Inköpets strategiska roll i företaget Ekonomiska termer som kommer in i inköparens vardag Den strukturerade inköpsprocessen - nyckeln till framgång Planeringsmodeller, enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen Bra utbildning även för säljaren/leverantörer som ska hantera Inköparen professionellt Inköparens marknadsanalys och leverantörsbedömning Spendanalys - vart spenderar du och företaget era pengar att hitta dolda kostnader? Förhandlingsteknik Ett av inköparens viktigaste verktyg för framgång. Den optimala förhandlingsprocessen där Information Tid och Makt kommer till sin rätt Inköparens verktygslåda Grundverktygen för dagens inköpare Lär dig att känna igen tips och tricks och du själv behåller rätt förhandlingsposition 20 / Utbildningar 2014

21 INKÖP Strategiskt inköp Inköpsfunktionen står inför helt nya utmaningar jämfört med tidigare. Samtidigt används många gånger nya beslutsstöd och modeller på ett felaktigt sätt, vilket därmed inte skapar den utväxling av lönsamhet och effektivitet som är syftet och ambitionen. Den här utbildningen ger alla nödvändiga insikter om professionella beslutsstöd samt det strategioch planeringsarbete som är så viktigt i dagens inköpsvärld. Vi talar mycket om situationsanpassade försörjningsstrategier och strategisk styrning av inköpsarbetet samt hur man skapar en helhet och ett gemensamt språk rörande inköp och upphandling. Teori och föreläsning blandas med praktik, övningar och utrymme för diskussion och frågor. Grundutbildning Längd: lunch-lunch Fokus på värdeskapande Hur värdekedjans effektivitet och integration stärks Värdegenerering i en Supply Chain Link Inköpsenhetens position och potential i värdekedjan Kritiska inköpsfrågor Sambandet med den inköpskritiska nivån Inköpsstrategier för koordinationsköp Integrera inköpsverksamheten via IT IT-/Internetlösningar som kontaktlänkar till leverantörerna Olika dimensioner på information Stöd från Internetbaserade kommunikationslänkar Vad för slags leverantör vill vi ha; varför och hur ska vi besluta? Statiska och dynamiska positioneringsmatriser för segmentering och beslutsstöd Modeller för strategiska sourcingmönster Betalning av fakturan; hur man blir en bra kund? Mätning av inköpseffektivitet Vad ska mätas och utvärderas? Vilka mått och metodiker finns för att utföra en sådan utvärdering? Utbildningar 2014 / 21

22 IT Microsoft Office Grundkurs Utbildning utan Längd: 2 dagar En tvådagarsutbildning där du lär dig att använda Officepaketet på bästa sätt. Väldigt ofta finns betydande tid och resurser att spara in genom att använda Officeprogrammen enklare, smartare och snabbare. Utbildningen innehåller Officepaketets alla delar och lärandet sker på ett rakt och flexibelt sätt med såväl teori som mycket praktisk övning. Utbildningen sker på grundnivå, alltså för alla som använder Office i vardagen ytligt eller sällan. Dag 1 Word PowerPoint Dag 2 Excel Outlook Microsoft Office Avancerad kurs Grundutbildning Längd: 2 dagar En tvådagarsutbildning där du lär dig att använda Officepaketet på bästa sätt. Utbildningen sker på avancerad nivå, alltså för alla som är bekant med Office men som behöver spetsa sina kunskaper och effektivisera sin användning ytterligare. Dag 1 Word PowerPoint Dag 2 Excel Outlook 22 / Utbildningar 2014

23 IT Grundkurs Excel 2010 Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Mål Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel Du kan skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du kan arbeta med länkar, sortera och filtrera listor på ett effektivt sätt och presentera data med diagram. Du kommer att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet. Du kommer exempelvis att kunna skapa egna kalkyler och presentera dessa på ett överskådligt sätt, både vid utskrift och på skärm. Du kommer också få en god inblick i de nya funktioner som Excel 2010 erbjuder. Utbildning utan Längd: 2 dagar Målgrupp Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel 2010 för att kunna skapa och redigera kalkyler. Introduktion Arbetsbok och kalkylblad Arbeta med tal och text Öppna och spara en arbetsbok Anpassa kolumner och rader Fylla serier, skapa serier och skriva ut Enkla kalkyler Formler - summa, medel, min och max Cellformatering Sortering och diagram Funktioner Utbildningar 2014 / 23

24

25 KONSTRUKTION Vägen till CE-märkning Utbildning Elektronik Längd: 2 dagar. Regelverket för medicinteknik Vad är en medicinteknisk produkt? Regelverkets syfte, struktur och hierarki Angränsande direktiv för CE-märkning Vägen till CE-märkning Hur går CE-märkning till; Från avsedd användning till CE-märke på produkt Väsentliga krav Dokumentation Riskhantering Syfte, krav och praktiskt genomförande Kvalitetsstyrning ISO 13485:2 003 Produkten på marknaden vad återstår Fortlöpande garanti av produktsäkerhet vad krävs och hur göra? Krav för att sälja produkten på i USA (endast övergripande genomgång) Särskilda krav för elektromedicinsk utrustning Standarden EN Diskussion och återkoppling. Utbildningar 2014 / 25

26 KONSTRUKTION Mönsterkortdesign Del 1 Utbildning Elektronik Längd: 1 dag Kursen riktar sig till elektronik- och PCB- konstruktörer, för yrkesverksamma ingenjörer och tekniker inom design av mönsterkort. Kursen är en fortsatt strategisk satsning i vår syn att optimalt kunna konstruera elektroniska produkter så att de funktions- och produktionsmässigt möter kraven på kostnadseffektiv produktion. Målet med kursen är att ge en vägledning när det gäller designval som driver kostnad, kvalitet och tillförlitlighet på mönsterkort. Syftet är att skapa en gemensam bild hos deltagarna över vilka val under designfasen som bör utföras för att få den mest kostnadseffektiva designen och öka den generella förståelsen för design av mönsterkort och producerbarhet. DfM och DfX, vad är det? Varför det är viktigt Vad man tjänar på det Hur det påverkar EMC Återmatning av viktig information Kravbilden för mönsterkortslayout Mekaniska krav Elektriska krav Tillverkningskrav Kvalitetskrav Processer vid mönsterkortstillverkning Egenskaper inom olika processer Egenskaper mellan olika processer Tillverkares kapabilitet Balanserad konstruktion Processer vid kretskortstillverkning Egenskaper inom olika processer Egenskaper mellan olika processer Tillverkares kapabilitet Balanserad konstruktion 26 / Utbildningar 2014

27 KONSTRUKTION Viktigt att tänka på vid mönsterkortslayout Utformning av kopparlager, ledare, plan etc. Lageruppbyggnad Lödmask Lodpasta Hål Komponentplacering Komponentutformning Vanliga orsaker till fel Mönsterkortstillverkning Kretskortstillverkning Processrelaterade fel Konstruktionsrelaterade fel Tillförlitlighet Underlag Mönsterkortsunderlag Kretskortsunderlag Granskning Vanliga problem IPC För och nackdelar Footprints Faktorer som inverkar vid kraftlayout Funktion EMC Tillverkningsaspekter Utbildningar 2014 / 27

28 KONSTRUKTION Mönsterkortdesign Del 2 Utbildning Elektronik Längd: 2 dagar Språk: Engelsk dokumentation Kursen riktar sig till elektronik- och PCB- konstruktörer, för yrkesverksamma ingenjörer och tekniker inom design av mönsterkort i tillämpningar där vikt läggs vid goda EMC egenskaper genom att från grunden designa en produkt som uppfyller gällande EMC krav och med god signalintegritet. Som förkunskaper är det bra om du har deltagit i EMC- intro och EMC- körkort eller EMC- elektronikdesign. Kursen är en fortsatt strategisk satsning i vår syn att optimalt kunna konstruera elektroniska produkter så att de funktions- och produktionsmässigt möter kraven på kostnadseffektiv produktion. Kursen ger en allmän grund inom EMC, metoder att uppnå EMC, och signalintegritet. Med denna gemensamma plattform skapas bra förutsättningar för att gå vidare med övriga områden som är direkt kopplade till mönsterkortet och dess anslutningar. Teorier varvas med tillämpningar och praktiska layoutlösningar. Kursen bygger på en god teoretisk grund blandad med erfarenhetsbaserat innehåll från elektronikutveckling vilket ger verktyg och exempel som förutsättningar för egna projekt som uppnår EMC. Varför en EMC syn på PCB-design? Vad är höga frekvenser? Trender inom elektronik och konsekvenser för PCB-design Design för att minska risken i projektet Grunderna i Signalintegritet EMC Komponentegenskaper vid RF-frekvenser E-/M-fältets komponenter och egenskaper Dämpning för EMC och begrepp RF-strömmar Jordningsmetoder Segregation och dämpning i gränssnitt Separering av utside - och inside - världen Dämpning i gränssnitt Hopkopplingarna och avskärmning Filtrering på PCB-filtrering nivå 28 / Utbildningar 2014

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer