Konstruktion. Ledarskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion. Ledarskap"

Transkript

1 Utbildningar 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i säljprocessen 12 Framgångsrik försäljning 13 Förhandla Framgång 14 Presentationsteknik och retorik så säljer du in ditt budskap 15 Träningsläger Förhandlingsteknik Ekonomi 17 Ekonomi för icke-ekonomer 18 Ekonomi grund Inköp 20 Framtidens moderna inköp 21 Strategiskt inköp IT 22 Grundkurs Microsoft Office 22 Microsoft Office Avancerad 23 Grundkurs Excel 2010 Konstruktion 25 Vägen till CE-märkning 26 Mönsterkortdesign Del 1 28 Mönsterkortdesign Del 2 30 Grundutbildning LabVIEW 31 EN EMC Körkort 32 EMC Elektronikdesign 33 DfX in Business 34 DfX Del 1 och 2 Ledarskap 37 Utvecklande samtal det lätta sättet att genomföra det svåra samtalet 38 Grundläggande Projektledning 39 Projektledning Fördjupning 42 Ledarskapsutbildning för VD/högre chefer 44 Ledarskapsutbildning för första linjens chefer Logistik 47 Logistik och försörjningskedjor (SCM) 48 Produktionslogistik 49 Den internationella leveranskedjan Marknadsföring 51 Strategisk marknadsföring och varumärkesarbete 52 Säljande webb Lär dig använda webben för bättre affärer 53 Kriskommunikation och medierelationer

3 Organisation / personal 55 Personlig utveckling och stresshantering 56 Organisationskunskap 58 Organisationskunskap 2 dagar 60 Samtalsmetodik 61 Hur du talar så att alla spetsar öronen Produktion 64 Introduktion till Lean Produktion 65 Lean Ledarskap 66 Lean Produktion 7,5p 67 Lean Produktutveckling 7,5p 68 Produktionsstrategi 69 Produktionsplanering 70 Grundläggande ellära med komponentkännedom 71 Laborationer grundläggande ellära 72 Fördjupningskurs ellära 73 Laborationer fördjupningskurs ellära 75 Kretskortsreparation enligt IPC- 7710/ Introducerande hydraulik 77 Svetscertifiering av företag 78 Svetsning och efterbearbetning av rostfritt stål 80 Teknik för energieffektiva huskonstruktioner 81 Ytbehandlingens grunder - interiör Kursleverantörer / Medarbetare 82 Kursleverantörer 82 Medarbetare Skräddarsydd kompetensutveckling IUC Kompetens Norr erbjuder tidseffektiv och skräddarsydd kompetensutveckling, allmän såväl som branschspecifik, till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi har lång erfarenhet och anpassar kurserna efter företagens behov och önskemål. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet, skapas möjligheter att utveckla och höja medarbetarnas kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. IUC Kompetens Norr är en gemensam satsning mellan IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. Utbildningar 2014 / 3

4 AFFÄRSUTVECKLING Entreprenadjuridik Utbildning utan Längd: 2 dagar Vid hanteringen av mark och anläggningar är det av central betydelse att känna till entreprenadjuridiken. Dels för att följa lagar och regler men också, av väldigt stor betydelse, att på ett bra sätt känna till sin motpart samt sakförhållandena. Genom detta gör man gärna färre fel och får en effektivare process som snabbt leder till besparingar av tid och pengar och upprätthållande av goda relationer. Inom mark, bygg, anläggning och installationer återfinns ett antal standardavtal som reglerar alla viktiga frågor. Under den här utbildningen tittar vi på principerna, hur, var och när de ska användas och hur de bäst ska tolkas. Dessutom arbetar vi med entreprenadjuridiken praktiskt genom diskussioner, övningar och verkliga fall. Entreprenadrätten och Lagen om offentlig upphandling (LOU) en översikt Allmänna bestämmelser för entreprenader (AB) Förfrågningshandlingarna Täckbestämmelser Ansvarsgränser och ansvarstider Garantitider Tolkningsregler Reservationer Preskriptionstider Leveranstider och leveransklausuler Ersättningar Kontroller och besiktningar Ekonomi Miljö Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader (AMA) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT) 4 / Utbildningar 2014

5 AFFÄRSUTVECKLING ABM 07 ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage. Syftet med dagen är att ge deltagarna god kännedom om hur bestämmelserna i ABM 07 är utformade och vad man bör tänka på. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från verkligheten som belyser regelverket. Utbildning utan Längd: 1 dag Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet Vilket ansvar har säljaren om det uppstår fel? Vad gäller vid reklamationer? Vad händer när det blir försenade leveranser? Innehåll Grundläggande avtalsrätt Hur träffas avtal? Särskilt om ramavtal, avrop och orderbekräftelser Hur blir allmänna bestämmelser och leveransvillkor en del av avtalet? ABM 07 Byggsektorns avtalssystem Vad regleras genom ABM 07? Vad regleras inte genom ABM 07? Leveranstid & rätt till tidsförlängning Ansvar vid försening Mottagningskontroll Reklamation Säljarens ansvar för fel Ansvarstid & Garantitid Tvist & Tvistelösning Utbildningar 2014 / 5

6 AFFÄRSUTVECKLING ABM 07 Fördjupning Grundutbildning Längd: 1 dag ABM 07 är det standardavtal som är vanligast förekommande när byggsektorn köper varor till entreprenadverksamhet. ABM bygger på att varor och produkter levereras till köparen och att köparen står för montage. Fördjupning i Allmänna bestämmelser om köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet : Vilket ansvar har säljaren om det uppstår fel? Vad gäller vid reklamationer? Vad händer när det blir försenade leveranser? Syftet med dagen är att ge deltagarna fördjupad kännedom om bestämmelserna i ABM 07. Utöver detta behandlas leveransklausuler och transportavtal och deras kopplingar till ABM07. Stor vikt läggs vid praktiska exempel från verkligheten som belyser regelverket. Förmiddag ABM 07, fördjupning Särskilt om fastställande av avtalsinnehåll AMA AF Köp 08 Ansvar vid försening Regler för mottagningskontroll och reklamation Ansvar för fel Eftermiddag Leveransklausuler och transportavtal Leveransklausuler för byggbranschens 2008 särskilt om riskövergång Transportavtal vad ska man tänka på? Genomgång av Alltrans 2007 (Allmänna bestämmelser, Sveriges Åkeriföretag) Skada på gods, reklamation och preskription Grupparbeten och avslutande diskussion 6 / Utbildningar 2014

7

8 FÖRSÄLJNING Affärsmannaskap och säljteknik Utbildning utan Längd: 2 dagar Steg 1 Komma kunden in på livet (1/2 dag). Deltagarna lär sig att vara lyhörda för en kunds konstaterade behov och hur man kommer kunden närmare. De får också lära sig hur sälj- och köpprocessen ser ut. Innehåll Positiv syn på vad modern försäljning innebär Att sälja är att hjälpa. Var dig själv. Lär känna kunden. Att bygga en relation med kunden Hur ser en modern säljprocess ut? Kundbehov aktiva och inaktiva. Kommunicera på ett vinnande sätt Självförtroendet i kunddialogen. Att identifiera och svara på köpsignaler. Steg 2 Sälja mer till existerande kunder (1/2 dag). Deltagarna lär sig identifiera kundbehov formulerad i termer av kundnytta och affärsvärde. Innehåll Inspiration till att identifiera affärsmöjligheter. Att få kunden att se sina förbättringsområden. Frågeteknik. Hjälpa kund formulera sina behov. Vad är kundnytta? Att sälja till kunder som har det bra som de har det. Expertstrategier Strukturen för ett lösningsförslag. Presentera ett lösningsförslag. Vad krävs för att kunden skall kunna ta beslut? 8 / Utbildningar 2014

9 FÖRSÄLJNING Steg 3 Affärsmannaskap och Smarta affärer (1 dag). Deltagarna lär sig att arbeta proaktivt med sina kontakter och hitta fler affärsmöjligheter. Innehåll Hur kan vi bli bättre på att få kunder, prospekts och kontakter att rekommendera oss till nya potentiella kunder? Effektiv försäljning - bli bättre på att förkorta kundens beslutsprocess och underlätta för köp. Hur ser vår Genomsnittliga Säljcykel ut? Känner vi till den? Öka förmågan att kvalificera kundförfrågningar och lägga ned tid på aktiviteter som leder till verklig försäljning. Att bygga upp stora kontaktytor hos kunder som genererar affärer och nya kunder. Planlägga och prioritera insatser mot befintliga kunder. Lära sig skriva en kundindividuell handlingsplan. Deltagarna lär sig att genom rätt förhandlingsteknik skapa affärer som båda parter känner sig mer än nöjda med. Förutom att vara duktiga utvecklare, produktionspersonal, ledningspersonal med kundkontakt också blir ansedda som trovärdiga partners när det gäller att utveckla kundens verksamhet och kan ta betalt för det. Målet med utbildningen är att deltagarna Kan identifiera behov i sina projekt samt hos kunden i stort. Proaktivt skall komma med förbättringsförslag till kunden. Efter konstaterat behov/affärsmöjlighet se till att överlämning sker till försäljningsansvarig alt att de själva leder affären till avslut med kunden. Kan skapa vinna vinna situationer med sina kunder. Lär sig använda sitt nätverk proaktivt och på riktigt. Ökar sin förmåga att skapa enkla och smarta affärer.. Se till att kundförfrågningar blir en verklig affär. Arbeta med expertstrategier. Utbildningar 2014 / 9

10 FÖRSÄLJNING Industriell teknisk försäljning Utbildning utan Längd: 2 dagar Är du säljande ingenjör eller tekniker? Vill du lära dig att utveckla ditt affärsmannaskap och din säljförmåga? Vill du bli en mer trovärdig och långsiktig teknisksäljare? Då är det här ett program för dig. Förstudie, enkäter, beteendeanalys och intervjuer. Förstudie Enkäter till chef och deltagare på den tekniska säljprocessen Beteendeanalys till deltagaren genom disc-metoden Intervjuer med chef och deltagare Innehåll Attityd och motivation Beteende och drivkrafter Besöksbokningsrutiner, manus Företagspresentation Tekniska Säljprocessen övergripande Relationsbyggnad Kundkartläggning Behovsutveckling Kundanpassad teknisk argumentation Beslut, invändningar, köpsignaler, delavslut Beslutsfaktorer Mellanhandsförsäljning Prispresentation Prospekteringsmetodik 10 / Utbildningar 2014

11 FÖRSÄLJNING Bli trygg i säljprocessen Här får deltagarna kunskaper i hur man genererar nya kunder. De ska känna igen sig i säljprocessen och ha förståelse för hur kunder agerar och reagerar i olika säljsituationer. De ska också veta hur de bemöter invändningar och hur de kan få nyförsäljning och merförsäljning till stånd. Utbildning utan Längd: 2 dagar Vad innebär kommunikation och försäljning? Hur blir man tryggare och säkrare i sin säljroll Säljprocessens olika steg Att kunna analysera kundens behov Arbeta effektivt med att hitta nya kunder Presentationsteknik Lär dig att lyfta fram konkret kundnytta i kommunikation med kunder Olika kundtyper Bemöta invändningar Ställ rätt typ av frågor Frågeteknik Smarta avslut Vanliga/svåra problem i relationer med kunder Dag 1 Professionell marknadsbearbetning Utbildningen ger säljaren en struktur för att öka träffsäkerheten vid kundbokning och försäljning via telefon. Deltagarna får effektiva verktyg för hur man strategiskt lägger upp säljsamtal och bokar kalla kundmöten. Genom att träna på dessa områden blir deltagarna mer trygga och framgångsrika i alla kundkontakter. Efter genomförd utbildning ska deltagarna själva kunna förbereda och genomföra kvalitativa säljaktiviteter. Vid detta tillfälle kommer vi även att göra samtalsmanuskript för säljsamtal/ besöksbokning. Dag 2 Affärskommunikation och försäljning Syftet med utbildningen är att ge deltagarna konkreta verktyg på hur man strategiskt lägger upp kundmöten. Efter genomförd utbildning ska deltagarna själva kunna förbereda och genomföra kvalitativa kundmöten. Utbildningen kommer att varvas mellan dialog, teori och praktiska övningar. Utbildningar 2014 / 11

12 FÖRSÄLJNING Framgångsrik försäljning Utbildning utan Längd: 2 dagar Utbildningen syftar till att ge dig ökad förståelse för vikten av ett planerat, strukturerat och målstyrt arbete. Den ger kunskaper om hela säljprocessen från kvalificering av nya kundämnen till utveckling av befintliga kunder. Kunskap ges även om hur du skapar kontakt med olika kundtyper samt hur du själv kan analysera och utveckla dina kundsamtal. Målgrupp Utbildningen vänder sig till säljare som arbetar med uppsökande verksamhet och vill förbättra sin säljkompetens. Att sälja idéer och fördelar/kundnytta Strukturera/planera och boka kvalificerade besök Argumentationsteknik Frågeteknik Presentationsteknik Kundpsykologi Köp- och säljprocessens Kvalificerad behovsanalys Uppfatta köpsignaler Avslutsteknik 12 / Utbildningar 2014

13 FÖRSÄLJNING Förhandla Framgång Teoretiska pass varvas med praktiskt genomförda förhandlingsövningar. Utbildningen är uppbyggd enligt tesen att lära genom att göra eftersom det är så vi bäst tar till oss ny kunskap och nya verktyg. Utbildning utan Längd: 2 dagar Mål Målsättningen är att gruppen direkt efter seminariet skall känna en större säkerhet i varje förhandlingssituation, och att deltagarna skall märka mätbara resultat redan vid kommande förhandlingar. Målgrupp Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill öka sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver den. Både säljare och inköpare kan med fördel delta i samma kurs. Det innebär ofta att träningen blir än mer verklighetstrogen. Dag 1 Processen förhandlingsteknik, De Sju Dynamiska Principerna och de olika verktyg som kan användas. Skillnaden mellan enskilda förhandlingar och gruppförhandlingar. Vad kan jag läsa ut av mot partens inbördes relationer bara genom kroppsspråk och beteenden? Hur utnyttjar jag styrkan och fördelarna när vi är två eller fler förhandlare? 2-3 olika förhandlingsövningar där komplexiteten efter hand ökas. Den första övningen är relativt enkel köpa-sälja förhandling. Allt eftersom deltagarna lär sig mer teori kring förhand lingsprocessen ökas komplexiteten i övningar till att omfatta flera deltagare, andra parametrar än enbart pris och hur man lär sig tänka vinna-vinna i hela förhandlingen. Dag 2 Övergripande inriktning på taktiker, mottaktiker och kroppsspråkets betydelse. Vi kommer också fördjupa oss i betydelsen av att förstå beteenden, både det egna och den andra partens. Vi berör också i viss mån, internationella förhandlingar, eller förhandlar svenskar svenskt? De teoretiska passen varvas med två övningar. Deltagarna får möjlighet att prova olika taktiker och lära sig känna igen när du själva blir utsatt. En avslutande övning som knyter ihop all teorin från de två dagarnas utbildning. I den här övningen får deltagarna inte bara en uppgift utan också roller eller befattningar att förhålla sig till. Den dolda förhandlingen. Hur fungerar den? Utbildningar 2014 / 13

14 FÖRSÄLJNING Presentationsteknik och retorik Utbildning utan Längd: 2 dagar Du kommer att få öva och lära dig hur du använder ditt kroppsspråk, din röst och ditt engagemang för att bli ännu mer inspirerande. Du kommer att kunna skapa kontakt med dina åhörare. Du kommer att få lära dig retoriska knep för att lyckas fånga intresse och sälja in ditt budskap. Mål Att ge dig riktigt bra förutsättningar och rätt verktyg för att lyckas hålla professionella presentationer. Vi utlovar konkret resultat och du kommer skapa en personlig handlingsplan under våra utbildningsdagar. Målgrupp Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med eller skall arbeta med professionella presentationer, internt som externt. Vi varvar teori med praktiska övningar från din vardag som du direkt kan omvandla i din vardag. Framgångsfaktorer i en professionell presentation Vikten att förbereda dig och hur du förbereder dig Skapa det egna manuskriptet Hur kontrollerar jag rampfeber? Rösthantering och kroppsspråk Skapa trovärdighet i din presentation Fånga åhörarnas intresse Dialog, frågemetodikens konst Retorik - konsten att tala, konsten att övertyga Argumentationsteknik, så vinner du lyssnaren Lyckas bemöta olika invändningar, hantera motstånd i gruppen Inledning och avslutning de viktigaste avsnitten Pedagogik, få åhörare att komma ihåg ditt budskap Att hålla effektiva presentationer (tidspress) Prioritera och precisera sitt budskap Säljande bilder och presentationsmaterial Förmågan att presentera ett säljande innehåll Audio/video/White-board och andra budskapsförstärkare Utveckla en egen personlig stil som presentatör Att skapa och anpassa egna presentationer Möjlighet till videoinspelning för de som vill, lättsamt utbildningsklimat 14 / Utbildningar 2014

15 FÖRSÄLJNING Träningsläger Förhandlingsteknik En spännande och givande utbildning för dig som vill utvecklas ytterligare och bli än vassare i förhandlingssituationen. Träningslägret genomförs i en positiv miljö, skild från din ordinarie arbetssituation som ger möjlighet till full koncentration på lärandeprocessen under ett helt dygn. Grundutbildning Längd: lunch-lunch Mål Målsättningen med seminariet är att du direkt efter seminariet skall känna en större säkerhet i varje förhandlingssituation, och ska märka mätbara resultat redan vid kommande förhandlingar. Målgrupp Kursen inriktas till dig som redan har en grundläggande praktisk eller teoretisk erfarenhet i förhandlingsteknik och som har behov och intresse av att fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill förbättra sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver oss. Både säljare och inköpare kan med fördel delta i samma kurs. Det innebär normalt att träningen blir ännu mer verklighetstrogen. Upplägget är lunch-lunch med eftermiddagspass, kvällspass och förmiddagspass. Du får öva förhandlingssituationer, taktiker och mottaktiker och förhandlingsstrategier i olika case. Du lär dig vilka verktyg och tekniker som fungerar bäst för just dig. Det skapar givande diskussioner om förhandlingsmetodik i verkligheten. Under träningslägret varvas teoretiska pass med praktiskt genomförda förhandlingsövningar. Seminariet är uppbyggt enligt tesen att lära genom att göra eftersom det är så vi bäst tar till oss ny kunskap och nya verktyg. Varje övning avslutas med gemensam genomgång och analys, där utrymme finns för gruppdiskussioner kring vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Här finns också möjlighet för seminarieledaren att återkoppla till händelser och iakttagelser under de praktiska passen. Det praktiska upplägget innebär att teori varvas med praktik i olika case vars svårighetsgrad och komplexitet ökas under kursens gång. Då kursen är inriktad på förhandlingsprocessen och våra egna beteenden liksom den andra partens beteende så passar den för alla som vill förbättra sin förståelse för förhandlingsteknik och de beteenden som driver oss. Vi börjar med gemensam lunch där vi får en möjlighet att lära känna varandra. Under eftermiddagen varvas teori kring förhandlingsprocessen och beteenden med verklighetstrogna övningar. Under kvällspasset kommer vi att se på förhandlingar i andra kulturer och vad som händer om vi förhandlar alltför svenskt i utländska miljöer. Fällor och fördelar i internationella förhandlingar. Kvällspasset ger möjlighet att fundera över gester, kroppsspråk och var som är tillåtet eller inte i öst och väst. Här varvas övningar med deltagarnas egna erfarenheter. Dag två ger en ökad komplexitet i övningarna. Här kommer särskild vikt att läggas på förhandlingsstrategi kontra förhandlingstaktik. Vi dyker in i förhandlingstaktiker och mottaktiker. Vilka finns? Vilka fungerar? Och främst av allt, varför fungerar de för mig? Utbildningar 2014 / 15

16

17 Ekonomi för icke-ekonomer Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ekonomi som du kan ha nytta av i vilken verksamhet du än arbetar i. Målgrupp Anställda som behöver grundläggande kunskaper om företagsekonomi Utbildning utan Längd: 2 dagar : I kursen läggs stor vikt vid ekonomistyrning och lönsamhetstänkande. Företagsekonomiska begrepp, principer och samband förklaras. Företaget i samhället Intressenter och mål Viktiga ekonomiska begrepp och samband Hur mycket måste vi sälja för? Kalkylera med pålägg, marginal och moms Marknadsföring Resultat- och balansräkning Räkenskapsanalys Ekonomistyrning och budget Utbildningar 2014 / 17

18 EKONOMI Ekonomi grund Utbildning utan Längd: 1 dag Vad skiljer en likviditetsbudget från en resultatbudget? Vad är en balans-respektive resultaträkning & hur hänger dessa ihop? Hur fungerar momsredovisningen? Att ha en god förståelse om ekonomiska termer underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal & övriga på företaget samt främjar företagets resultat. Målgrupp Kursen är framtagen för dig som har intresse av företagsekonomi och behöver en god grund inom området. Grundläggande begrepp Resultat- & balansrapport Fasta & rörliga kostnader Tillgångar & skulder Intäkter & kostnader Budgetering eller styrkort Nyckeltal, få men begripliga Olika ekonomisystem Bokning Fakturering Kund- & leverantörsreskontra Lager Ekonomi i de nya medierna Företagsformer Förstå ekonomiska transaktioner Momshantering Företagets skatter In-/utbetalningar Riskkapital Du-Pont, se helheten 18 / Utbildningar 2014

19

20 INKÖP Framtidens moderna inköp Utbildning utan Längd: 2 dagar Att hantera sina inköp av varor och tjänster professionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer. De företag som bäst hanterar inköpen, kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade och kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva och med en modern och uppdaterad syn på inköp är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag. Med den är utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma, professionella inköp. Mål Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp av varor, material och tjänster, på hel eller deltid, och till dig som leder en inköpsavdelning. Oavsett vad du köper in, och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer du efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt ditt företag eller din organisation. Du kommer dessutom att få en ökad kontroll över dina inköp, och därmed ett roligare och mindre stressigt jobb. Grunderna i modernt, professionellt inköp av varor, material och tjänster Inköpsteknik - Inköpets strategiska roll i företaget Ekonomiska termer som kommer in i inköparens vardag Den strukturerade inköpsprocessen - nyckeln till framgång Planeringsmodeller, enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen Bra utbildning även för säljaren/leverantörer som ska hantera Inköparen professionellt Inköparens marknadsanalys och leverantörsbedömning Spendanalys - vart spenderar du och företaget era pengar att hitta dolda kostnader? Förhandlingsteknik Ett av inköparens viktigaste verktyg för framgång. Den optimala förhandlingsprocessen där Information Tid och Makt kommer till sin rätt Inköparens verktygslåda Grundverktygen för dagens inköpare Lär dig att känna igen tips och tricks och du själv behåller rätt förhandlingsposition 20 / Utbildningar 2014

21 INKÖP Strategiskt inköp Inköpsfunktionen står inför helt nya utmaningar jämfört med tidigare. Samtidigt används många gånger nya beslutsstöd och modeller på ett felaktigt sätt, vilket därmed inte skapar den utväxling av lönsamhet och effektivitet som är syftet och ambitionen. Den här utbildningen ger alla nödvändiga insikter om professionella beslutsstöd samt det strategioch planeringsarbete som är så viktigt i dagens inköpsvärld. Vi talar mycket om situationsanpassade försörjningsstrategier och strategisk styrning av inköpsarbetet samt hur man skapar en helhet och ett gemensamt språk rörande inköp och upphandling. Teori och föreläsning blandas med praktik, övningar och utrymme för diskussion och frågor. Grundutbildning Längd: lunch-lunch Fokus på värdeskapande Hur värdekedjans effektivitet och integration stärks Värdegenerering i en Supply Chain Link Inköpsenhetens position och potential i värdekedjan Kritiska inköpsfrågor Sambandet med den inköpskritiska nivån Inköpsstrategier för koordinationsköp Integrera inköpsverksamheten via IT IT-/Internetlösningar som kontaktlänkar till leverantörerna Olika dimensioner på information Stöd från Internetbaserade kommunikationslänkar Vad för slags leverantör vill vi ha; varför och hur ska vi besluta? Statiska och dynamiska positioneringsmatriser för segmentering och beslutsstöd Modeller för strategiska sourcingmönster Betalning av fakturan; hur man blir en bra kund? Mätning av inköpseffektivitet Vad ska mätas och utvärderas? Vilka mått och metodiker finns för att utföra en sådan utvärdering? Utbildningar 2014 / 21

22 IT Microsoft Office Grundkurs Utbildning utan Längd: 2 dagar En tvådagarsutbildning där du lär dig att använda Officepaketet på bästa sätt. Väldigt ofta finns betydande tid och resurser att spara in genom att använda Officeprogrammen enklare, smartare och snabbare. Utbildningen innehåller Officepaketets alla delar och lärandet sker på ett rakt och flexibelt sätt med såväl teori som mycket praktisk övning. Utbildningen sker på grundnivå, alltså för alla som använder Office i vardagen ytligt eller sällan. Dag 1 Word PowerPoint Dag 2 Excel Outlook Microsoft Office Avancerad kurs Grundutbildning Längd: 2 dagar En tvådagarsutbildning där du lär dig att använda Officepaketet på bästa sätt. Utbildningen sker på avancerad nivå, alltså för alla som är bekant med Office men som behöver spetsa sina kunskaper och effektivisera sin användning ytterligare. Dag 1 Word PowerPoint Dag 2 Excel Outlook 22 / Utbildningar 2014

23 IT Grundkurs Excel 2010 Den här kursen ger dig grunderna i Excel och ett flertal praktiska tips på hur du kan använda programmet på ett effektivt sätt i vardagen. Mål Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel Du kan skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du kan arbeta med länkar, sortera och filtrera listor på ett effektivt sätt och presentera data med diagram. Du kommer att behärska grunderna i Excel och få många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet. Du kommer exempelvis att kunna skapa egna kalkyler och presentera dessa på ett överskådligt sätt, både vid utskrift och på skärm. Du kommer också få en god inblick i de nya funktioner som Excel 2010 erbjuder. Utbildning utan Längd: 2 dagar Målgrupp Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel 2010 för att kunna skapa och redigera kalkyler. Introduktion Arbetsbok och kalkylblad Arbeta med tal och text Öppna och spara en arbetsbok Anpassa kolumner och rader Fylla serier, skapa serier och skriva ut Enkla kalkyler Formler - summa, medel, min och max Cellformatering Sortering och diagram Funktioner Utbildningar 2014 / 23

24

25 KONSTRUKTION Vägen till CE-märkning Utbildning Elektronik Längd: 2 dagar. Regelverket för medicinteknik Vad är en medicinteknisk produkt? Regelverkets syfte, struktur och hierarki Angränsande direktiv för CE-märkning Vägen till CE-märkning Hur går CE-märkning till; Från avsedd användning till CE-märke på produkt Väsentliga krav Dokumentation Riskhantering Syfte, krav och praktiskt genomförande Kvalitetsstyrning ISO 13485:2 003 Produkten på marknaden vad återstår Fortlöpande garanti av produktsäkerhet vad krävs och hur göra? Krav för att sälja produkten på i USA (endast övergripande genomgång) Särskilda krav för elektromedicinsk utrustning Standarden EN Diskussion och återkoppling. Utbildningar 2014 / 25

26 KONSTRUKTION Mönsterkortdesign Del 1 Utbildning Elektronik Längd: 1 dag Kursen riktar sig till elektronik- och PCB- konstruktörer, för yrkesverksamma ingenjörer och tekniker inom design av mönsterkort. Kursen är en fortsatt strategisk satsning i vår syn att optimalt kunna konstruera elektroniska produkter så att de funktions- och produktionsmässigt möter kraven på kostnadseffektiv produktion. Målet med kursen är att ge en vägledning när det gäller designval som driver kostnad, kvalitet och tillförlitlighet på mönsterkort. Syftet är att skapa en gemensam bild hos deltagarna över vilka val under designfasen som bör utföras för att få den mest kostnadseffektiva designen och öka den generella förståelsen för design av mönsterkort och producerbarhet. DfM och DfX, vad är det? Varför det är viktigt Vad man tjänar på det Hur det påverkar EMC Återmatning av viktig information Kravbilden för mönsterkortslayout Mekaniska krav Elektriska krav Tillverkningskrav Kvalitetskrav Processer vid mönsterkortstillverkning Egenskaper inom olika processer Egenskaper mellan olika processer Tillverkares kapabilitet Balanserad konstruktion Processer vid kretskortstillverkning Egenskaper inom olika processer Egenskaper mellan olika processer Tillverkares kapabilitet Balanserad konstruktion 26 / Utbildningar 2014

27 KONSTRUKTION Viktigt att tänka på vid mönsterkortslayout Utformning av kopparlager, ledare, plan etc. Lageruppbyggnad Lödmask Lodpasta Hål Komponentplacering Komponentutformning Vanliga orsaker till fel Mönsterkortstillverkning Kretskortstillverkning Processrelaterade fel Konstruktionsrelaterade fel Tillförlitlighet Underlag Mönsterkortsunderlag Kretskortsunderlag Granskning Vanliga problem IPC För och nackdelar Footprints Faktorer som inverkar vid kraftlayout Funktion EMC Tillverkningsaspekter Utbildningar 2014 / 27

28 KONSTRUKTION Mönsterkortdesign Del 2 Utbildning Elektronik Längd: 2 dagar Språk: Engelsk dokumentation Kursen riktar sig till elektronik- och PCB- konstruktörer, för yrkesverksamma ingenjörer och tekniker inom design av mönsterkort i tillämpningar där vikt läggs vid goda EMC egenskaper genom att från grunden designa en produkt som uppfyller gällande EMC krav och med god signalintegritet. Som förkunskaper är det bra om du har deltagit i EMC- intro och EMC- körkort eller EMC- elektronikdesign. Kursen är en fortsatt strategisk satsning i vår syn att optimalt kunna konstruera elektroniska produkter så att de funktions- och produktionsmässigt möter kraven på kostnadseffektiv produktion. Kursen ger en allmän grund inom EMC, metoder att uppnå EMC, och signalintegritet. Med denna gemensamma plattform skapas bra förutsättningar för att gå vidare med övriga områden som är direkt kopplade till mönsterkortet och dess anslutningar. Teorier varvas med tillämpningar och praktiska layoutlösningar. Kursen bygger på en god teoretisk grund blandad med erfarenhetsbaserat innehåll från elektronikutveckling vilket ger verktyg och exempel som förutsättningar för egna projekt som uppnår EMC. Varför en EMC syn på PCB-design? Vad är höga frekvenser? Trender inom elektronik och konsekvenser för PCB-design Design för att minska risken i projektet Grunderna i Signalintegritet EMC Komponentegenskaper vid RF-frekvenser E-/M-fältets komponenter och egenskaper Dämpning för EMC och begrepp RF-strömmar Jordningsmetoder Segregation och dämpning i gränssnitt Separering av utside - och inside - världen Dämpning i gränssnitt Hopkopplingarna och avskärmning Filtrering på PCB-filtrering nivå 28 / Utbildningar 2014

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Inköpslogistiker Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet YH Inköpslogistiker Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, inköpslogistiker, 400 YHpoäng. Utbildningen

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER VÅREN 2016 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 2, 19-20 januari Vecka 7, 16-17 februari Vecka 11, 15-16 mars Vecka 16, 19-20 april Pris: 11 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017

I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 I samarbete med WGH Sales & Communications 2017 Diplomerad Key Account Manager Deltidsutbildning med start 12 sept. 2017 Med den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att utveckla affärer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Eventkompetens ett ESF-projekt

Eventkompetens ett ESF-projekt Eventkompetens ett ESF-projekt Underlag för anbud kurser, program och seminarier VT 2017 Eventkompetens www.eventkompetens.se Innehållsförteckning Affärsutveckling event effektiva verktyg för ökade intäkter...

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se

1st Academy of Leadership +46 (0)706-47 90 35 www.1staol.se Sid 1 (9) VD UTBLDG Utbildningen vänder sig till dig som är på väg mot en ledarroll eller är VD. anske i ett generationsskiftes företag? Vill du finslipa din förmåga ytterligare? Vi ger dig kunskap och

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer